Valeriana. tradition, användning och effekter. Farmakognosi, mat & hälsa VT-11 Student X och Student Y [A]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valeriana. tradition, användning och effekter. Farmakognosi, mat & hälsa VT-11 Student X och Student Y [A]"

Transkript

1 Valeriana tradition, användning och effekter Farmakognosi, mat & hälsa VT-11 Student X och Student Y [A]

2 Bakgrund Extrakt av valeriana har länge använts mot en rad olika åkommor, bland annat hjärtklappning, matsmältningsproblem, epilepsi och urinvägsinfektioner. Numera används den dock främst som ro- och sömngivande behandling. Namnet Valeriana kommer troligtvis från det latinska valere som betyder att vara stark eller frisk. [1] Substansen utvinns genom att man torkar rhizomerna av örten Valeriana Officinalis L, eller Vänderot som den kallas i Sverige.[2] Dessa förekommer både i vild och i odlad form, och växer naturligt i Europa, Asien och Nordamerika [1] Historia Redan i det antika Grekland rekommenderade de dåvarande läkarna Valerianarot för behandling mot bland annat de åkommor som nämns i bakgrundsstycket. På 200-talet började man använda valeriana mot sömnbesvär. Under 1800 talet var användningen av valeriana väl utbredd som lugnande medel och behandling mot olika nervösa tillstånd. Valeriana användes även mot huvudvärk, ångest, hjärtklappning, högt blodtryck, irriterad mage, mensvärk, epilepsi, lugna ner vilda barn och vid inlärningssvårigheter. [3-4]. Även under världskrigen användes örten som ett lugnande medel, både för soldater och för den civila befolkningen[5]. Valeriana var även det mest använda medlet i USA som användes mot sömnbesvär, fram till 40 talet tills mer effektiva molekyler upptäcktes[6]. Under 1980-talet fick valeriana tillbaka sin plats i rampljuset och började användas igen som ett lugnande medel, speciellt i Frankrike, Belgien, Schweiz, Storbritannien, Ryssland och Tyskland, [5,7-10]. Det var då främst populärt bland yngre vuxna och tonåringar. [11] Vilket är något som skulle kunna tyda på att valeriana blev ett trendmedel Till skillnad från den tidiga användningen har valeriana nu ett betydligt snävare användningsområde, och ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) benämner indikationerna för medlet till muskelspänningar, rastlöshet, irritation och sömnbesvär[12].

3 Dagens användning i Sverige I Sverige säljs valerianaprodukter generellt med indikationerna lindrig oro och sömnrubbningar. På den svenska marknaden finns två varor av valeriana som är mest framstående. Det är företaget Pharbio s produkter Valerina. Dessa finns i två styrkor om 100 mg (Valerina Natt) och 200 mg (Valerina Forte). Den starkare varianten är klassad som ett växtbaserat läkemedel, vilket betyder att viss effekt faktiskt har kunnat bevisas för dess indikationer. Den svagare varianten är ännu endast klassat som traditionellt växtbaserat läkemedel. [27]. Andra produkter som finns på marknaden är t.ex. Dormeasan från A.Vogel, och Sedacur från Maxmedica. Valerianapreparat säljs ofta som en kombination med humle och citronmeliss, något som inom hälsokostkretsar anses kunna öka effektiviteten. Man kan även hitta preparat med endast valeriana, exempelvis Neval från Hela Pharma [27]. Verkningsmekanism Det är inte helt klart hur valeriana egentligen fungerar. En intressant teori som finns är dock att valeriana skulle kunna förstärka effekten av neurotransmittorn GABA, genom att minska effekten hos GABA-transaminas (det enzym som bryter ner GABA). GABA anses vara den viktigaste hämmande signalsubstansen i CNS. När GABA utsöndras i synapsen mellan nervcellerna hämmas impulsledningen mellan dem, genom att GABA hämmar transmissionen av flera viktiga signalsubstanser, såsom noradrenalin, serotonin, dopamin och acetylkolin. Ifall det är på detta vis valeriana verkar så har det samma tillvägagångssätt som läkemedel innehållande bensodiazepiner, vilka används för indikationerna ångest, rastlöshet och därav följande sömnsvårigheter samt muskelspasmer. [27]

4 Forskning Det har gjorts ett stort antal studier där man kunnat påvisa valerianans lugnande och sömngivande effekter både på djur och människor. Bland annat fann man i en stor studie på patienter att 70 % angav att Valeriana hjälpte dem att somna, minskade sömnstörningar samt minskade rastlöshet och spänningar under dagen [16]. Andra randomiserande studier har konsekvent kunnat visa att valeriana är signifikant mycket mer effektivt än placebo när det gäller att förbättra sömnkvaliteten hos patienter med olika typer av sömnproblem [17-25] Det finns även flera olika studier som påvisar att valeriana också fungerar som ett milt lugnande medel under dagen. Exempelvis så gjordes en studie på 70 patienter som låg inne på sjukhus med olika typer av psykosomatiska diagnoser. Dessa patienter fick mg av ett valerianapreparat dagligen och man fann att sådana ångestrelateranade symtom som rastlöshet, hjärtklappning och högt blodtryck påverkades positivt av behandlingen. Förutom en lätt trötthet under dagen så fann man heller inga särskilda biverkningar[26] Det finns vissa indikationer på att Valeriana skulle kunna förbättra effekten av barbiturater. Detta påvisades i en japansk studie Där sövde man råttor m.h.a. pentobarbital (en barbiturat som endast används för sedering av djur i Sverige). Man gav sedan råttorna ångor av olika sorters växter att andas in. Man fann då att ångor av valeriana förlängde den inducerade sömnen signifikant, något som för övrigt också gällde ångor av rosor. Man härleder detta till teorin om att Valeriana förstärker effekten av GABA. [28] En lite mer oseriös, men ändå intressant undersökning där man gav katter 10 mg Valeriana/kg kroppsvikt visade en signifikant minskning rastlöshet rädsla och aggressiva beteenden[15]. Slutsats och diskussion Valeriana är ett mycket intressant ämne som bör undersökas närmare. Ifall det skulle vara så att det har en likvärdig effekt med bensodiazepiner så kan valeriana vara ett betydligt bättre alternativ p.g.a. sin låga biverkningsfrekvens. Med tanke på dess goda effekt så är valeriana ett bra preparat för patienten att börja med när denne lider av sömnrubbningar. Dess låga biverkningsgrad och toxicitet gör den lämplig för egenvård. Slutligen kan vi konstatera att om det är så att valeriana fungerar som en GABA-förstärkare så hade de gamla grekerna inte helt fel i att behandla epileptiska anfall med denna ört, med tanke på att benzodiazepiner används bland annat till att behandla epileptiska kramper.

5 Referenser Text: [1] Kemper K.J, Valerian (Valeriana Officinalis), Longwood Herbal Task Force, 1999 [2] :53 [3] Klick R. Behavior disorders in childhood and their therapy. Med Welt 1975; 26: [4] Hoffman D, The complete illustratedholistic herba.. Rockport, MA: Element Books Inc., 1996 [5] Mowrey DB, The scientific validation of herbal medicine. New Canaan, Conn.: Keats Pub., 1986:xx, 316 [6] Pierce A. The American Pharmaceutical Association Practical Guide to natural medicines. New York: William Morrow and Compandy, Inc., (7] Bradley PR. British Herbal compendium : a handbook of scientific information on widely used plant drugs / published by the British Herba Medicine association and produced by its Scientific Committee Bournemouth, Dorset: The Association, 1992 [8] Lewis WH. Medical Botany : plants affecting men s health. New York: Wiley, 1977 [9] Wagner J, Wagner ML, Hening WA. Beyond benzodiazepines: alternative pharmacologic agents for the treatment of insomnia. Ann Pharmacother 1998; 32: [10] Cott J. NCDEU update. Natural product formulations available in Europe for psychotropic indications. Psychopharmacol Bull 1995; 31: [11] Heiligenstein E, Guenther G. Over-the-counter psycotropics: a rewiev of melatonin, St John s wort, valerian, and kava-kava. J Am Coll Health 1998; 46:271-6 [12] Anonymous. Monographs on the medicinal uses of plants. Exeter: European Scientific Cooperative on Phytotherapy, [13] Straube G. The importance of valerian roots in therapy. Ther Ggw 1968; 107: [14] Drozdov DD. Use of aminazine with valerian in hypertensive disease. Vrach Delo 1975:48-50.

6 [15] von Eickstedt KW. Modification of the alcohol effect by valepotriate. Arzneimittelforschung 1969; 19: [16] Schmidt-Voigt J. Treatment of nervous sleep disorders and unrest with a sedative of purely vegetable origin. Therapiewoche 1986; 36: [17] Jansen W. Doppelblindstudie mit Baldrisedon. Theapiewoche 1977; 27: [18] Chauffard F, Heck E, Leathwood P. Detection of mild sedative effects: Valerian and sleep in man. Experimentia 1982; 37:622. [19] Leathwood PD, Chauffard F, Heck E, Munoz-Box R. Aqueous extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) improves sleep quality in man. Pharmacol Biochem Behav 1982; 17: [20] Leathwood PD, Chauffard F. Quantifying the effects of mild sedatives. J Psychiatr Res 1983; 17: [21] Leathwood P, Chauffard F. Aqueous extract of valerian reduces latency to fall asleep in man. Planta Medica 1985; 54: [22] Kamm-Kohl A, Jansen W, Brockmann P. Moderne Baldriantherapie gegen nervose Storungen im Senium. Med Welt 1984; 35: [23] Balderer G, Borbely AA. Effect of valerian on human sleep. Psychopharmacology 1985; 87: [24] Schulz H, Stolz C, Muller J. The effect of valerian extract on sleep polygraphy in poor sleepers: a pilot study. Pharmacopsychiatry 1994; 27: [25] Vorbach E, Gortelmayer R, Bruning J. Therapie von Insomnien: Wirksamkeit und Vertraglichkeit eines Baldrian-Praparates. Psychopharmakotherapie 1996; 3: [26] Boeters U. Treatment of control disorders of the autonomic nervous system with valepotriate (Valmane). Munch Med Wochenschr 1969; 111: [27] , kl [28] Komori T et al., The Sleep-Enhancing Effect of Valerian Inhalation and Sleep-Shortening Effect of Lemon Inhalation, Oxford University Press, 2006, 31: Bilder: [A]: ia.com/%3fget%3dplants%26type%3dmedicinal%26plant%3dvaleriana%2520officinalis&usg= fatfpmfyghzbev4- b1ustcwm2ey=&h=444&w=314&sz=36&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=zfnju6picq6fpm:&tbnh=132&tbnw=93&ei=gtnetd3scmwaswaig4x MBQ&prev=/search%3Fq%3Dvaleriana%2Bofficinalis%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DX%26biw%3D1920%26bih%3D989%26tbm%3Disch& um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=120&vpy=53&dur=939&hovh=267&hovw=189&tx=70&ty=127&page=1&ndsp=76&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1920& bih= :34

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel

Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Instruktioner till Utredningsuppgift Naturläkemedel och kosttillskott 6hp Receptarieprogrammet 180hp 2011-03-28 Utredningsuppgift om naturläkemedel

Läs mer

Melatoninbehandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar

Melatoninbehandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Melatoninbehandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar Förskrivningsmönster i Uppsala län Författare Gina Haag Handledare Ulf Holmbäck Examensarbete

Läs mer

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Salar Almudafar Farmaci 180 poäng Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 högskolepoäng

Läs mer

Beteendemodifierande läkemedel till hund och katt

Beteendemodifierande läkemedel till hund och katt Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Beteendemodifierande läkemedel till hund och katt Marie

Läs mer

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL.

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL. Guanfacin hydroklorid (Intuniv) för behandling av barn och ungdomar med ADHD En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2014-12-08 Datum för leverans: 2015-03-09 Detta dokument är utformat

Läs mer

Kejsarens nya psykofarmaka

Kejsarens nya psykofarmaka SOKRATEN DEBATT Kejsarens nya psykofarmaka Från lycko-piller till olycks-piller Text: Leif HavnesköldLeg.psykolog/psykoterapeut, specialist i klinisk psykologilärare, handledare samt grundare och rektor

Läs mer

Socialstyrelsen rekommenderar

Socialstyrelsen rekommenderar Att behandla överaktivitet med centralstimulerande medel Barn som är överaktiva, lättdistraherade, ouppmärksamma, lätt blir uttröttade och har problem med att kontrollera sina impulser anses lida av ADHD

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Helaflex. Djävulsklo. Harpagophytum procumbens D.C. Ingemar Joelsson. En skrift av. Professor em. i kvinnosjukdomar

Helaflex. Djävulsklo. Harpagophytum procumbens D.C. Ingemar Joelsson. En skrift av. Professor em. i kvinnosjukdomar Helaflex Djävulsklo Harpagophytum procumbens D.C. En skrift av Ingemar Joelsson Professor em. i kvinnosjukdomar Malmö 2011 Djävulsklo, Harpagophytum procumbens D.C. Botanisk beskrivning Djävulsklo är en

Läs mer

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling. Ida-Maria Svedberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:03 HV Colon Irritable - Aktuellt om sjukdomen och dess behandling Ida-Maria Svedberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona.

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning hemma. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Lättare att Text: Liselotte Rönnholm, Eva Olsson Foto: Per Johansson,

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

Kaffe och energidryck

Kaffe och energidryck Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Kaffe och energidryck Den sociala utvecklingen och konsumtionen av koffein Datum: 2013-02-21 Kurs: Självständigt arbete, MÅ1414 Författare: Mikael Fridh,

Läs mer

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest ADHD, ADD ADHD och ADD är en hjärn- och beteendestörning som börjar i tidig barndom och består genom tonåren och vuxen ålder. Ofta upptäcks problemet på grund av en eller fler symtom av ouppmärksamhet,

Läs mer

Sömnbesvär bland vuxna och äldre

Sömnbesvär bland vuxna och äldre Sömnbesvär bland vuxna och äldre Ragnar Asplund, docent i allmänmedicin Studiebrevet är producerat av SFAM med ekonomiskt stöd från SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering. Texten, som innehåller

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

GAIA OXYTARM- FÖR BÄTTRE TARMFUNKTION OCH HÄLSA Klinisk fall-studie

GAIA OXYTARM- FÖR BÄTTRE TARMFUNKTION OCH HÄLSA Klinisk fall-studie 2006-06-04 GAIA OXYTARM- FÖR BÄTTRE TARMFUNKTION OCH HÄLSA Klinisk fall-studie Pernilla Örnéus 1 Naturläkare/Dipl. homiatriker ledamot nr 439 Britt-Marie E Karlsson Sjuksköterska/Hälsocoach SAMMANFATTNING

Läs mer

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Historien om aspartam Anette Persson Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 11 april 2012 Handledare: Jörn Schneede

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Lakritsroten Anna Björklund Läkemedelsutveckling från naturprodukter, 3p Apotekarprogrammet, termin 7, 2003 Göteborgs Universitet, Institution för Fysiologi och Farmakologi, Avdelningen för farmakologi

Läs mer

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits 090605 Författare Tony Larsson Handledare

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

22. Depression. Författare. Sammanfattning. Definition

22. Depression. Författare. Sammanfattning. Definition 22. Depression Författare Bengt Kjellman, docent i psykiatri, legitimerad läkare Egil W Martinsen, professor, Aker Universitetssjukhus, Universitetet i Oslo Jill Taube, legitimerad läkare, specialist i

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE?

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? Hälsa och samhälle DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? EN LITTERATURSTUDIE ANNA LARSSON ANNA WALLENTIN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 46-55 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD STRESS, DEPRESSION OCH ÅNGEST MELLAN GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER, YOGALÄRARE OCH PERSONER SOM INTE MOTIONERAR REGELBUNDET

SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD STRESS, DEPRESSION OCH ÅNGEST MELLAN GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER, YOGALÄRARE OCH PERSONER SOM INTE MOTIONERAR REGELBUNDET SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD STRESS, DEPRESSION OCH ÅNGEST MELLAN GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER, YOGALÄRARE OCH PERSONER SOM INTE MOTIONERAR REGELBUNDET Åsa-Helena Nilsson Människor som motionerar minst två till

Läs mer

Champix effektivare än Zyban men relativt få blir rökfria

Champix effektivare än Zyban men relativt få blir rökfria 1(12) Läkemedel: Champix (vareniklin) Företag: Pfizer Godkänt för försäljning: 2006-09-26 Utlåtande från Läksaks expertgrupper för hjärt-kärlsjukdomar och luftvägsoch allergisjukdomar Rökavvänjning är

Läs mer