Dagens lokaler. & Fastigheter. analys. Nyheter. Design. nr 01.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens lokaler. & Fastigheter. analys. Nyheter. Design. nr 01.10"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS analys Marknadsrapport Sid 4 Nyheter Heta logistikområden Sid 8 Design Forum presenterar TAF Sid 14 Dagens lokaler område Storregionen Stockholm- Mälardalen fortsätter att dra Sverige framåt nyheter Sid 6 produkt Årets trender för offentliga rum på Stockholm Furniture Fair 2010 nyheter sid 10 & Fastigheter nr månadens profil Möt en av fastighetssveriges mest inflytesrika personer på omslaget sid 12 Hallå Objektvision Marianne Olseryd Enqvist omdet svenska lokalutbudet lokaltorget sid 15 - när det gäller fastigheter - Välkommen till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt! Advokatfirman Steinmann AB Tel

2 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS INNEHÅLL LEDARE PRODUKTION Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE David Axelsson SÄLJARE Nicklas Lövqvist Philip Falkenberg Robert Jobéus CHEFREDAKTÖR Cindy Ahrnewald SKRIBENTER Cindy Ahrnewald Hanna Nova Beatrice FORMGIVNING & PRODUKTION Patricia Zar, Nowa Kommunikation TRAFFIC Viktoria Björnsdotter TRYCK V-TAB MEDFÖLJER SOM BILAGA I Svenska Dagbladet, januari 2010 OMSLAGSFOTO Cindy Ahrnewald Webbplats: E-post: PROVISA INFORMATION AB finansierar, producerar och publicerar kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt, som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta David Axelsson på telefon eller via e-post ANALYS 4 MARKNADSRAPPORT: TRANSAKTIONSVOLYM Räknat i omsättning så är kvarstår Sverige som en av Europas större fastighetsmarknader. NYHETER 6 OMRÅDE: STOCKHOLM-MÄLARDALEN Det svenska dragloket fortsätter att öka i invånarantal och gynnas av fortsatt förbättrad infrastruktur. 8 PROJEKT: HETA LOGISTIKOMRÅDEN Ett väl placerat centrallager ställer höga krav på läget. De mest attraktiva områdena hittas i Stockholm och Mälardalen. 10 PRODUKT: NYA OFFENTLIGA RUM Stockholm Furniture Fair 2010 är den viktigaste mötesplatsen för nordisk design. PÅ OMSLAGET 12 MÅNADENS PROFIL: STELLAN LUNDSTRÖM Han är ledande inom fastighetsekonomisk forskning i Sverige. DESIGN 14 FORUM NO.4: TAF Gabriella Gustafsson och Mattias Ståhlbom står bakom den framgångsrika designduon TAF. ARKITEKTUR 15 HUR TÄNKTE DOM: HELEN & HARD På Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair 2010 visar några av Nordens främsta arkitekttalanger upp sin arbetsprocess. LOKALTTORGET: HALLÅ OBJEKTVISION Marianne Olseryd Engqvist om utbudet på den svenska lokal- och fastighetsmarknaden. Dagens lokaler & fastigheter i ny regi Ett nytt årtionde, nya möjligheter. Det är så vi tänker nu när vi byter distributionskanal och introducerar nya samarbetspartners. Men också utifrån planeringen av 2010 års portfolio; vi vill vrida och vända på spännande profiler och talanger, skapa nya vinklar och ytterligare implementera vår nya form och design. Under 2009 började Dagens Lokaler & Fastigheter flirta med de närbesläktade områdena arkitektur, design och kultur, en kurtis som nu så smått börjat ge resultat. Vi är oerhört stolta över att kunna introducera Forum, magasinet för nordisk arkitektur, inredning och design en mycket begåvad och ibland skrämmande duktig partner. I detta nummer presenterar Forum Gabriella Gustafsson och Mattias Ståhlbom, som står bakom den oerhört talangfulla designduon TAF (sidan 14). Forum är också en samarbetspartner till Stockholm Furniture Fair 2010, den årliga möbelmässan, som du kan läsa mer om på sidan 10. Det må vara dyster vinter, men många fastighetsexperter tror på en knoppande marknad. Som till exempel Månadens Profil, professor Stellan Lundström ledande inom fastighetsekonomisk forskning i Sverige och tidigare uthängd som extrempessimist när han för några år sedan varnade för ekonomisk kris. På sidan 12 blickar han återigen in i sin kristallkula och analyserar den konjunkturkänsliga fastighetsmarknaden. Många skulle gärna sammanfatta de senaste årens negativa utveckling med att ingenting är beständigt. Vi håller inte med, alltför många succéår talar emot det slitna ordspråket. Däremot så är det mesta föränderligt. På sidan 4 tittar vi både bakåt och framåt, sammanfattar 2009 års trans aktionsvolym och funderar på framtiden. På sidan 6-10 kan du läsa mer om Stockholm-Mälardalen, Sveriges mest expansiva logistikområde. Välkommen till ett nytt fastighetsår med Dagens Lokaler & Fastigheter. Ett mycket spännande sådant. Cindy Ahrnewald, chefredaktör featuring In challenging times, you need solid partners and long-term solutions to prepare for the future. Register for MIPIM and: Engage with the industry s key active players, Obtain a clear vision of the state of the market, Identify the right partners to finance your projects, Build strategies and alliances to ensure your company s steady growth. Building a lasting world MIPIM welcomes MIPIM Horizons Reach out to new horizons and expand your business in high-potential regions. MIPIM Horizons will focus on new regional opportunities in the Middle East, North Africa, Turkey, Latin America and Central Asia. Register for MIPIM and benefit from complimentary access to the MIPIM Horizons exhibition area, conferences and events. For more information, please visit EXCLUSIVE IN 2010 For further information, please contact us: Paris (HQ) tel: +33 (0) London tel: +44 (0) New York tel: +1 (212) March 2010 France, Cannes, Palais des Festivals

3 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 3 Nyemissioner ANNONS Information och annonsbokning Boe Media AB tel fax Rustar för attraktiva fastighetsaffärer De konsolideringsåtgärder som Fundior genomfört under 2009 har stärkt bolaget ekonomiskt och skapat goda förutsättningar för den nya affärsinriktningen att bli en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Efter ett ekonomiskt saneringsarbete med en lyckad rekonstruktion och nyemissioner står finans- och fastighetsbolaget Fundior AB (publ) på en stabil grund. Jag är mycket nöjd och glad att vi efter en svår period i bolagets historia nu står väl rustade för framtida fastighetsaffärer. Jag är övertygad om att vi har stora möjligheter att skapa långsiktiga värden för våra aktieägare, säger Reijo Kirstua, VD. Den nya affärsstrategin är att investera i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. Fundior erbjuder också en ny placeringsmöjlighet i ägarlägenheter som bedöms kunna väcka stort intresse särskilt bland småinvesterare. Målinriktat arbete Fundior bildades 2005 med affärsidén att tillhandahålla spar- och investeringsprodukter. Den 7 december 2007 listades bolagets aktie på AktieTorget. När finanskrisen slog till med full kraft påverkades bolaget negativt. Den kraftfulla konjunkturavmattningen sänkte snabbt efterfrågan på bolagets sparoch investeringsprodukter. Efter en tid på AktieTorgets observationslista tog AktieTorget beslut den 21 december 2009 om att återansluta Fundior till den ordinarie aktielistan. Genom vårt målinriktade arbete har vi förmåga att anpassa oss till den rådande marknadssituationen. Vi är säkra på att vår nya affärsstrategi kommer att bli framgångsrik med attraktiva fastighetsinvesteringar, säger Reijo Kirstua. Det första steget i den nya affärsstrategin är förvärvet av drygt 20 procent av det publika företaget ICT Norden Fastigheter AB. Fundior avser att finansiera sina fastighetsinvesteringar genom traditionell bankfinansiering, räntebärande skuldebrev, nyemitterade aktier samt inlåningsverksamhet med konkurrenskraftiga räntor. Tillstånd för inlåningsverksamheten ska ansökas från Finansinspektionen under Täcker Sverige och Finland Fundior har hela Sverige och Finland som arbetsyta. Bolaget kommer främst att investera i bostäder och kommersiella fastigheter i medelstora städer där styrelsen bedömer att risken är förhållandevis låg. Vi kommer även att investera i noterade fastighetsbolag där det substantiella värdet är högre än marknadspriset. Målsättningen är att bolaget ska kontrollera ett fastighetsbestånd som ger ett positivt resultat före den 31 december 2011, säger Reijo Kirstua. Nu genomför vi en kapitalanskaffning för att stärka Fundiors likviditet, påbörja vårt nya affärsområde med investeringar inom sektorn ägarlägenheter i Sverige och Finland samt förbereda för inlåningsverksamhet. Erbjuder ny placeringsmöjlighet i ägarlägenheter för småinvesterare Fundior AB (publ) är under process att registrera dotterbolag i Sverige och Finland för att börja investera i ägarlägenheter i båda länderna. Fastighetsinvesteringar kräver oftast stora kapitalinsatser vilket begränsar småinvesterare att göra sådana investeringar. Fundiors affärsmodell kommer att möjliggöra att alla kan delta i fastighetsinvesteringar, säger Reijo Kirstua, VD. Fundior erbjuder möjlighet till investerare som har intresse för ägarlägenheter att investera i bolagets aktie eller genom räntebärande skuldebrev med konkurrenskraftig fast ränta. Skuldebreven kommer att erbjudas i elektronisk form för att möjliggöra för mindre investerare att delta. Första räntebärande skuldebrev kommer att släppas ut under andra kvartalet Reijo Kirstua, grundare, VD och styrelseledamot, har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap inom finanssektorn. Väntar ökad efterfrågan Från och med 1 maj 2009 är det tillåtet att bygga ägarlägenheter i Sverige. Ägarlägenheter innebär att man äger sin egen lägenhet och kan hyra ut den och pantsätta den som man vill. Lägenheten jämställs med ett småhus. Det krävs alltså inte något tillstånd för uthyrningen. Boendeformen är vanlig utomlands men har inte varit tillåten i Sverige tidigare. Vi är nöjda att Sverige har fått igenom lagen om ägarlägenheterna, som är standard i många andra länder. Vi förväntar oss att efterfrågan på den här typen av lägenheter kommer att öka i Sverige i takt med nybyggandet av fastigheter. Fundior skall vara en aktiv aktör och ha en modell för att erbjuda ägarlägenhetsinvesteringar för små investerare, säger VD Reijo Kirstua. Nettoavkastning på 7 8 % Bolaget har för avsikt att registrera två dotterbolag: Fundior Ägarlägenheter AB i Sverige och Fundior Omistusasunnot Oy i Finland. Dotterbolagens verksamhet kommer att omfatta uthyrning, försäljning och köp av ägarlägenheter. Inom det nya affärsområdet har Fundior målet att skaffa totalt ägarlägenheter i Sverige och Finland under de kommande tre åren. Ägarlägenheterna kommer att förvärvas i områden där efterfrågan är stabil och avkastningen är god. Målsättningen är en nettoavkastning på 7 8 % från gjorda investeringar i både traditionella fastigheter och ägarlägenheter, avslutar Reijo Kirstua. Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie Emissionsbelopp: 6,5 MSEK Antal aktier före nyemission: Antal emitterade aktier: Sista teckningsdag: fredag 5 feb Memorandum: Tel: Fundiors aktie är listad på AktieTorget. hela denna sida är en annons

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS ANALYS foto: istockphoto/nasa Den europeiska fastighetsmarknaden ser nytt ljus under marknadsrapport: Transaktionsvolym Räknat i omsättning så är kvarstår Sverige som en av Europas större fastighetsmarknader, bara Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien bedöms nå högre transaktionsvolymer under De svenska fastighetsaffärernas storlek har emellertid minskat väsentligt under 2009 i jämförelse med tidigare år. Under fjolåret genomfördes endast 15 affärer av storleksklassen 500 miljoner kronor och uppåt. Text: Cindy Ahrnewald Savills Sweden redovisar i sin rapport för 2009 att den svenska fastighetsmarknadens transaktionsvolym uppgick till cirka 53 miljarder kronor. Även om marknaden förväntas öka 2010 är volymen långt ifrån de nivåer som domi nerade marknaden under talets senare hälft. Under fjolåret minskade antalet stora affärer drastiskt, bostadsfastigheternas betydelse ökade, liksom omsättningen som kvartalsvis motsvarat en tillväxt på cirka 30 procent. Recessionomics För första gången sedan IT-kraschen i början av 2000-talet är de svenska aktörerna nettoköpare, andelen utländska köpare minskade kraftigt under 2009 till aktuella 11 procent. Totalt sålde utomnordiska investerare fastigheter för 5,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en nettoreduktion med 3 miljarder kronor. De nordiska investerarnas exponering var dock i stort oförändrad, motsvarande cirka tre miljarder kronor. Antalet tvångsförsäljningar och finansiella omstruktureringar var få under fjolåret. De allra flesta fastighetsägare har starka kassaflöden och inte minst en god ränte täckningsgrad till följd av de historiskt låga räntorna. Utmärkande för 2009 Den svenska transaktionsmarknadens relativa andel för bostadsfastigheter ökade som ett resultat av lägre omsättning inom de andra segmenten, och kom att motsvara nära 30 procent av den totala transaktionsvolymen under Enligt Savills Sweden finns nu ett stort intresse för bostäder som placering eftersom de är lättare att finansiera och upplevs som låg risk. Handelsfastighetsmarknaden minskade kraftigt vilket delvis kan förklaras av en förändrad syn på risk avseende handelsfastigheter, men också en generell osäkerhet kring hur detaljhandeln utvecklas en inte helt unik situation i Europa. Sverige har emellertid inte drabbats lika kraftigt av omfattande vakanser och hyresfall som andra europeiska marknader. De noterade svenska byggbolagen har sålt kommersiella objekt och bostadsprojekt till främst institutionella köpare och allmännyttiga bostadsbolag. Huvuddelen av dessa affärer har utgjorts av ej färdigställda fastigheter utan projekt där byggstart redan påbörjats. Hotell svarar vanligtvis för endast ett fåtal procent av transaktionsvolymen, men tack vare ett antal större hotellöverlåtelser i storstäderna, som till exempel hotell Radisson SAS Royal Viking och Scandic Hotell Continental i Stockholm samt First Hotel G i Göteborg, översteg transaktionsvolymen 7 procent under Ut ur mörkret Enligt Jones Lang LaSalle: s rapport Capital Markets Outlook 2010 Uneven Terrain, kommer den europeiska transaktionsvolymen öka under 2010 med cirka 20 procent närmare 85 miljarder i jämförelse med Men prognoserna är inte helt pålitliga. Osäkerheten beträffande marknaden som helhet och dess olika segment är förhållandevis stor, och därmed kanske det som tydligast utmärker det kommande året. Vidare förväntar sig Jones Lang LaSalle att primehyrorna för kontor sjunker med cirka 3 procent och retailhyrorna med 2 procent, med undantag av vissa marknader som till exempel Hamburg, London och München, där hyrorna förväntas stiga. Det är med andra ord inte fel att säga att marknaden kommer att bli lättare under 2010, men det säger å andra sidan inte så mycket. Bygg-, och fastighetsbranschen har fått ta många och hårda slag. En del aktörer har inte överlevt. Men de som ridit ut stormen kommer att bli starkare, och när tillfälle erbjuds vara redo att ta tillvara de möjligheter som den successiva återhämtningen medför. Kort och gott, det finns ljus i tunneln, och det är inte ett mötande tåg. Källor: Capital Markets Outlook 2010 Uneven terr ain /Jones L ang L asalle, Savills Sweden, The World in 2010 /The Economist LOKALER UTHYRES Kontor KUNGSHOLMEN KONTOR/UTSTÄLLNING GYLLENSTIERNSG. 18 Gatupl 149 m 2 öppen yta + 2 rum, trappa till 113 m 2, 2 rum dusch. Hyran kan diskuteras. KONTOR 155 m 2, gatupl. ÖREGRUNDSGATAN 12 Ljus kontor 7 rum väggar kan rivas. Lunchr, wc, dusch. Hyra ca 1450/m 2. 2 garageplatser finns att hyra. BUTIK/UTST/KONTOR RINGV m 2 Gatupl.: öppen yta, 1 mindre rum, förråd, kök, 2 wc. Ingång även från baksidan. Nedre plan: konferensrum, utst/förråd sep. förråd, bastu/dusch/omkl. rum, 2 wc. Hyra 1.400/m 2. KONTOR 560 m 2 högst upp PEPPARV. 27, FARSTA Modernt, ljust kontor med hiss. Öppna ytor och sep. rum, lunchrum, 3 wc, dusch, förråd + brandsäkert arkiv. Hyra 760/m 2. 4 tr (högst upp) hörnvåning, 302 kvm Hantverkargatan 33 Kungsholmstorg Hyra SEK /mån exkl moms. Butik mitt i CITY AAA-läge 36 kvm + förråd ca 5 kvm. Grev Turegatan 18 Hyra SEK exkl moms. Läkarpraktik Ö-malm, Bilverkstad Ö-malm, Små kontor i Tanto Söder E-post: Telefon/Fax:

5 EN LITEN BIT AV CITY ELLER EN EGEN STADSDEL. Läget, takhöjden, storleken, extrautrustning oavsett vad som är viktigt för dig så hittar vi en lösning som passar. För om det är något vi kan så är det fastigheter. Drottninggatan 95 A Tegeluddsvägen 80 Gamla Brogatan 26 Kungsgatan 5 Olof Palmes gata 23 World Trade Center, HYR LOKAL AV OSS. Tel

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS F oto: is to ck ph oto NYHE TER område: Stockholm-Mälardalen Stockholm-Mälardalen är en logistisk knutpunkt med utmärkta lokaliseringsorter för lager och logistik som kan försörja hela norra Sverige, Norge och Finland med varor över natten. T e x t: Cindy A hrne wa l d L ägre lokalhyror och ökade vakansgrader har länge varit ett faktum, men under 2009 kom också storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö att känna av lågkonjunkturen, om än på olika sätt. Region Malmö klarade sig bäst tack vare en låg andel spekulativa kontorsprojekt i paritet med en stadig urbanisering av människor och företag från övriga Öresundsregionen.Väst-Sverige drabbades hårdast av arbetslösheten, men vakanserna var trots detta förhållandevis låga i Göteborgsregionen. I Stockholm var arbetsmarknaden länge relativt stabil, men en stor andel nyproduktion ökade vakanserna. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor, men en regions ekonomi är samtidigt beroende av hela landets ekonomiska utveckling. Strukturomvandlingen på 90-talet innebar en tydlig förskjutning mot kunskapsintensiva varor och tjänster. Den innovativa tillväxten och utvecklingen av ny kunskapsintensiv produktion sker redan till stor del i Stockholm och Mälardalen, en betydelse som med stor sannolikhet kommer att öka även i framtiden. Här huserar flertalet av landets bästa högskolor, universitet och forskningsanläggningar. En av områdets främsta styrkor är därmed befolkningens höga utbildningsnivå, och som framtidsbranscher utpekas i synnerhet informations- och kommunikationsteknik (IKT), bank och finans, samt bio medicin/bioteknik. Ett diversifierat näringsliv Studier under 80-, respektive 90-talet visar att näringar som etablerat sig i Stockholms regionen efter en tid spridit sig till övriga svenska regioner (källa: rapporten Växande Branscher om Stockholmsregionens samspel med övriga landet, RKT Storstadspolitik 8:2003). Det diversifierade näringslivet i S tockholm-mälardalen gör att sårbarheten inte är lika stor som på de arbetsmarknader där man är beroende av en eller ett fåtal arbetsplatser eller branscher. Många multinationella kon cerner väljer också att etablera huvudkontoret i eller omkring Stockholm. en logistisk knutpunkt Fjolårets generella marknadsnedgång har givit extra bränsle till diskussionen om huruvida områdena Stockholm och Mälardalen skulle kunna dra nytta av att verka som en storregion en sammanslagning som medför bättre samordning det gäller infrastrukturinvesteringar, väsentligt för länen runt Mälaren som har en gemensam arbetsmarknad. Storregionen är redan en knutpunkt för flyg, tåg och sjöfart, med flera utmärkta lokaliseringsorter för lager och logistik som kan försörja hela norra Sverige, Norge och Finland med varor över natten. Mellan 2002 och 2009 har Stockholm och Mälardalen legat i topp gällande nyetableringar av logistikanläggningar kvadrat meter lager- och logistikytor har tillkommit (räknat på anläggningar över kvadratmeter), och andelen uthyrda anläggningar har ökat till 83 procent. Ett exempel på en lyckad etablering i området under låg konjunktur är fastighets bolaget Jernhusen som tillsammans med Mälarhamnar öppnat en kombiterminal och därmed också ett nytt bolag Västerås Kombiterminal AB, vars huvudsakliga uppdrag är att driva volymer till terminalen. Anläggningen ägs av Jernhusen men Mälarhamnar opererar terminalen. Ett annat exempel är Södertälje Hamn som trots lågkonjunkturen ökat sina containervolymer under våren, och numera också hanterar trailers till och från järnvägen. Genom att ERS kör sin tågpendel till Södertälje hamn blir hamnen ett än viktigare logistiknav i centrala och tillgängliga bostäder, men även hyresnivån i de allmännyttiga bostadsföretagen. Bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar är därför trots nuvarande lågkonjunktur fortsatt centrala. Under 2000-talet har bostadsbyggandet i Stockholm varit rekordhögt, men även fortsättningsvis, och trots långkonjunkturen, är investeringar i nya bostäder nödvändiga. Mälardalen, när den stora lastbilstrafiken på E4/ E20 lättare kan möta båt- och tågtransporter. SKENANde bostadspriser För att en region ska kunna fungera effektivt krävs en väl fungerande arbetsmarknad, bostadsmarknad och goda kommunikationsmöjligheter. Stockholm-Mälardalen ökar i antal invånare. Storleken och tätheten har sina fördelar, men också sina baksidor; det blir dyrt att bo och leva. En stark inflyttning driver upp priserna på K ä l lo r: DN, In t el l igen t Lo gis t ik # 7, , Vä x a nd e Br a nscher o m S to ck h o l msregi o nens s amspel med öv riggävle a l a nd e t / RKT S to r s ta dsp o l i t ik 8:20 03, SCB Sandviken Falun K A RTA : VÄGVERKET I takt med den ökande konkurrensen på världsmarknaden så ändras förutsättningarna för högkostnadsländer som Sverige. Under de senaste åren har en medveten politik försökt underlätta för en fortsatt regionförstoring av Stockholm-Mälarregionen. För fastighetsmarknaden är detta av största vikt då strategiskt viktiga beslut, som till exempel placering av centrallager, är intressant för förvaltning såväl som vid nyproduktion. Borlänge Ludvika 17 Avesta 4 E Uppsala Norrtälje Västerås 50 E18 Enköping 10 Sundbyberg E20 Karlskoga Örebro 1 E18 Märsta 9 Strängnäs Eskilstuna 14 E20 E18 Solna Lidingö Stockholm Södertälje E Hallsberg E Katrineholm Nynäshamn E4 50 Nyköping 3 Norrköping Motala Centrala hamnar för gods Väg Centrala kombiterminaler för gods Järnväg Centrala flygplatser för gods Sjö Kort om Region Stockholm-Mälardalen Regionen har landets högsta andel av nyföretagande per capita. Mer än 600 branscher finns representerade den största näringslivsbredden i Sverige. En logistisk knutpunkt som kan transportera gods över natten till hela Sverige, Norge och Finland. Rymmer Skandinaviens huvudstad, Stockholm, och är hemregion till många huvudkontor för multinationella koncerner.

7

8 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS NYHETER Kombiterminalen Stockholm Nord byggs i Rorsbergs logistikcentrum intill E4, Ostkustbanan och Arlanda. Terminalen ska hantera containers per år. Den blir därmed landets kanske viktigaste omlastningsplats mellan väg och järnväg. Foto: Gävle Containerhamn AB Projekt: Heta lägen Logistik är en bransch i tillväxt där grundidén, att effektivisera verksamheten med rationella och långsiktiga beslut, också är anledningen till att logistikbranschen klarat sig bättre än andra områden inom fastighetssektorn. Men den fortsatt avvaktande marknaden kommer att medföra allt färre långsiktiga investeringar. Text: Cindy Ahrnewald Logistik är att rationalisera. Ett väl placerat centrallager och en effektiv distribution kan göra stor skillnad i företagets kassa. Men det ställs höga krav på det geografiska läget. De mest attraktiva områdena hittas i kluster längs med europavägarnas avfarter och järnvägarna. Att ha närhet till en hamn är oftast mer prioriterat än närheten till en flygplats. Trenden med torrhamnar att flytta hanteringen av godset från hamnen längre in i landet, påverkar också då torrhamnar är både effektivt och drastiskt minskar kostnaderna. Kommunernas lobbyingverksamhet och företagens beslut om vad som är demografiskt strategiskt rätt är två andra parametrar som spelar stor roll vid en etablering. Generellt sätt så koncentreras logistikanläggningar till speciella orter, orter som dessutom bara blir större. Ett bra logistikläge för centrallager med distribution av konsumentprodukter ligger därför med fördel nära Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt Örebro och Norrköping. Trots att logistik är så strategiskt viktigt är det förhållandevis få företag som helt outsourcar sin logistikverksamhet. Den främsta anledningen till detta är finanskrisen som medför en mer kortsiktig kostnadsfokusering företagen skär hellre ner än expanderar. Därmed finns inte heller utrymme för logistikutveckling. Men enligt fastighetsrådgivaren Colliers International råder ett uppdämt behov av moderna logistikfastigheter i strategiska lägen på den svenska marknaden. Christer Holmqvist är Manager för Logistics & Industrial på Colliers International AB. Det finns en ökad medvetenhet om logistik fastigheters betydelse för kostnadseffektiviteten i varuförsörjningskedjan. Men i dagsläget är det få företag som vågar fatta strategiska beslut som leder till långsiktiga avtal. Läget är exceptionellt och det vi upplever nu är en parentes i utvecklingen. Logistik segrar över krisen Generellt är de svenska hyreskontrakten långa och motsvarar ofta upp till fem år, alternativt åtta år. Själva hyrorna är knutna till konsumentprisindex. Tillsammans med de långa kontrakten har detta medfört att finanskrisen inte slagit lika hårt mot logistikbranschen som resterande fastighetssektorn. Högaktuella områden Stockholm Nord. Stockholm Nord i Rorsberg är en Sveriges största satsningar inom logistik. Logistikcentret ska ge bättre möjligheter att forsla gods med både järnväg, flyg, motorväg och sjötransport via Gävle hamn. Under 2010 blir motorvägsavfarten klar till en kostnad av 160 miljoner kronor. Bakom finansieringen står i huvudsak Kilenkrysset som äger Rosersberg Exploaterings AB. Kilenkrysset står för mer än 60 procent av investeringskostnaden, Sigtuna kommun 20 Mkr, Vägverket 40 Mkr och REAB 102 Mkr. Nästa mål är att göra stickspår från Ostkustbanan, samt kombiterminalen Stockholm Nord. Målsättningen är att skapa ett komplett logistikcenter som kan avlasta den trafik som idag tvingas gå genom Stockholm och fastnar på Essingeleden, vilket motsvarar nära 60 procent av det gods som ska till norra Stockholm. Idag finns redan flera stora, väl etablerade aktörer som till exempel DHL Express, Dustin, BASF, Nokian Tyres och Bonnier Distribution i Rorsberg. Även Lidl, Doka och BTD Transport AB har köpt tomter här. Jordbro. Området är sedan flera år tillbaka ett av regionens största arbetsområden och Jordbro företagspark ett av Stockholms läns mest Stockholm Nord står i direkt förbindelse med flera hamnar. expansiva område för industri- och logistiketableringar. Enköping. I logistikcentret i Varghällar om kvadratmeter lagras allt från Suzukimotorcyklar till pennor och reservdelar. Förhoppningen är att Enköping ska bli Sveriges viktigaste logistikcentrum. K ällor: Colliers International AB, Dagens Lok aler & Fastigheter # 1 och # 11, 2009, Intelligent Logistik # 6 och 7, 2009 illustration: Gävle Containerhamn AB bästa begagnat bästa begagnat bästa begagnat bästa begagnat Nästan nya kontorsstolar och höjoch sänkbara bord till fyndpriser Passa på att fynda bland våra nya och nästan nya kontorsmöbler. Till osannlikt låga priser! Just nu har vi fått in ett parti så gott som nya ergonomiska stolar och höj- och sänkbara bord. Vi har m 2 nya och nästan-nya kontorsmöbler. Allt kan du få hemkört och monterat. Missa inte chansen att göra en bra affär! Allt ser du också på: Telefon: Kumla Gårdsväg 21B i Norsborg Öppettider: måndag-torsdag , fredag x89_foretagskatalogen.indd

9 Den nya generationens textilgolv från egetaepper ege epoca, sveriges mest sålda kontorsmatta! Rullanda kontorsstolar, skrapanda stolsben, klapprande stegljud - man tappar koncentrationen. ege mattan dämpar ljudet från omgivningen markant, upp till 40 db beroendo på kvalitet. Samtidigt är epoca en matta som hållar för att användas. Många tusen personer kan gå på mattan varje vecka, utan att utseendet förändrar sig. ege garanterar en sund inomhusmiljö. För varje matta som produceras, utarbetas ett certfikat. Certifikatet garanterar att mattan är framställd med optimal hänsyn till miljö, säkerhet och kvalitet. epoca accent epoca pro egetæppers mattor är städkvalitetssäkrade hos SP enligt INSTA 800 och samtliga produkter har erhållit bästa nivå; 5 med hög marginal. ege produkterna är klassade enligt EN1307. LEED epoca classic epoca compact Stockholmsmässan i Älvsjö 9-13 februari egetaepper visar den nya generationens spännande textilgolv i Älvsjö, monter A40:02 & AG41. epoca ribs epoca chess Showroom Stockholm egetapper sverige ab c/o Stallet Storgatan Stockholm huvudkontor/showroom Gbg egetaepper sverige ab Engelbrektsgatan Göteborg tel

10 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS NYHETER Illustration: Jonas Wagell/Stockholmsmässan foto:stefan Nilsson Ett exempel på ett kreativt och inbjudande offentligt rum på årets Stockholm Furniture Fair är Designbaren som kreerats av Jonas Wagell, vars meritlista bland annat rymmer ett förstapris på Londonmässan 100% Design, och en imponerande utmärkelse som en av världens 50 hetaste arkitekter enligt tidningen Wallpaper. Stefan Nilsson, Designgalleriet. Produkt: Nya offentliga rum Årets Stockholm Furniture Fair 2010 bjuder på massor av nyheter för såväl handlare, som butikspersonal och arkitekter. Mässan, som är den viktigaste mötesplatsen för nordisk design, går av stapeln den 9-13 februari. En av föreläsarna är trendgurun Stefan Nilsson. För Dagens Lokaler & Fastigheter berättar han om vad som komma skall. Text: Cindy Ahrnewald 2010 visar Stockholmsmässan upp ett helt nytt ansikte med ny layout och ytterligare mer mässyta, för utställare och besökare. På årets Stockholm Furniture Fair hittar handlare och butikspersonal till exempel Framtidens butik en inspirationsutställning med fokus på säljstöd, säljteknik, exponering och ny teknik. Arkitekterna möts av en utställning i samarbete med tidningen Forum och representanter från de nordiska länderna Norge, Island, Finland, Danmark, och Sverige. Utställningens syfte är att visa upp intressanta exempel på vad som sker inom Nordisk arkitektur nu och i framtiden. Guest of Honour är Sir Paul Smith, som skapar en lounge för inspiration, affärsmöten och avkoppling års dragplåster Årets utställning och mässseminarierna visar traditionella och moderna metoder och material för möbelproduktion och inredning, som till exempel utställningen Nordfjellcollection.se där landskapsarkitekten Ulf Nordfjell förstapristagare och Best in Show vid årets Chelsea Flower Show i England, visar prov på sin kollektion för produkter för privata och offent- liga rum. Flertalet utställare håller seminarier, som till exempel dragplåstret Learn & Earn en verbal förlängning på entrétorgets utställning med samma namn. Learn & Earn ger åhörarna får handfasta tips på hur man kan öka sin försäljning med hjälp av merförsäljning. En mycket uppskattad föreläsare är branschgurun och trendspanaren Stefan Nilsson. Inför årets mässa har han tagit miljötåget runt om i de stora världsstäderna och kommer att ge exempel på energiförbrukning, nya materiallösningar och lite spännande konsumentaktivism. Den största frågan för 10-talet är energiförbrukning. Hur minimerar man energi förbrukning så att vi släpper ut mindre kol dioxid? Kanske borde alla tillverkande fabriker i Sverige ha solceller på taket och vindkraftverk på bakgården, säger Stefan Nilsson till Dagens Lokaler & Fastigheter. framtidens färg och form Miljö är ett hett samtalsämne och påverkar materialval såväl som färg och form. Odlad bambu blir till exempel alltmer populär i inredningssammanhang då materialet är både funktionellt, slitstarkt och ekologiskt. Vilka andra material i tiden kommer starkt under 2010? Det finns en stor generell trend när det gäller material och miljö, och det är återbruket. Vi återbrukar och återvinner material på intelligenta och innovativa sätt. Blå Station var tidigt ute med Sting som består till stor del av återvunnet aluminium, men även Lammhults stol Imprint som består av trämassa av träspill är intressant. Vi maximerar och klurar på hur vi ska få ut mer av redan förbrukat material. Förra året lanserade Mitab pallen Button av Form us with love, där pallen var klädd med spillbitar av textilier. Men det är kanske ännu hellre just kluriga lösningar som det Offecct gjorde med stolen Louis XI av spanska formgivaren Carlos Tiscar. Här har man tagit gamla schampoflaskor, malt ner dem och gjort en ny plastmassa som man använder som material till stolen. Just det här sättet att använda ett kasserat material som grund för något nytt det kommer bli stort Självklart finns det lite roliga projekt som golv gjort av gamla skärp och sittpuffar av gamla bilbälten, och det är ju lite kul men jag menar att det innovativa i det som händer är när vi gör ett nytt material av något kasserat, berättar Stefan Nilsson. Hur inreder vi då med färg och form? Jag brukar prata om att det är två parallella trender som är stora under början på tiotalet. Dels har vi en fantastiska optimistisk trend. Aldrig har vi varit så glada eller längtat efter att få vara glada, kanske? Under modeveckorna i Paris i höstas gick helt plötsligt modellerna och log på catwalken. Vi vill se mer sånt, mer glädje och fest. Det betyder att vi gärna vill se glada och positiva färger som knalliga, poppiga färger (turkost, gult, rött, grönt). Den andra trenden kallar jag ateljetrenden. Vi inreder för kreativitet med krukor med penslar i, små stilleben och annat som får tanken att vandra. Här blandar vi en ny, dyr stol med en patinerat, gammal och sliten stol. Den unika blandningen mellan nytt och gammalt är viktigt. Här ser vi en dämpad färgskapa med till exempel nött skinn, slitet trä och grå färgskala. Effektiv offentlig miljö I en bra innemiljö arbetar vi bättre, sjukskriver oss mindre och ökat inlärningstakten. Lösningarna ska vara funktionsmässiga, estetiskt väl tilltalande och även här, gärna ligga i framkant när det kommer till miljöaspekten. Ser du några andra tydliga trender för just offentliga rum? Det talas mycket om tysta produkter nu. Men jag menar att de intressantaste produkterna just nu är de som främjar kreativitet. Jag vill ha bord som uppmuntrar möten, stolar som man kan sitta två i och prata med varandra och soffor för fika, säger Stefan innan vi skiljs åt. Stefan Nilsson är eldsjälen bakom Trend gruppen och Designgalleriet, där de visar WIS Design. I februari är han aktuell med seminariet Miljöspaning 2.0 på Stockholm Furniture Fair. FASTIGHETSRÄTT MILJÖRÄTT HYRESRÄTT Advokatfirman Åberg & Co AB Box Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 33, 5 tr Tel:

11 LEDIGA KONTOR VID NORRA BANTORGET - Citys attraktivaste läge nära Centralstationen! Skapa effektiva och trivsamma öppna kontor Under de senaste decennierna har företag och organisationer i allt högre grad övergått till öppna kontor. Sänkta lokalkostnader har oftast varit huvudskälet men även önskemål om stärkt vikänsla, utökat samarbete och snabbare informationsvägar har påverkat beslutet. Varierande storlekar från ca 115m²- 630m² På Barnhusgatan kan vi erbjuda kostnadseffektiva kontor med vackra, ljusa rum och väl tilltagna takhöjder vilket ger en trivsam arbetsmiljö. Här finns möjligheten att få Din lokal modernt anpassad samtidigt som en genuin charm och gammaldags prägel finns bevarad från förra sekelskiftet. Många av rummen med balkong och härlig utsikt över Norra Bantorgets nya park och Stockholms största hotell; Clarion Hotel Sign. Det här är ett drömläge vad gäller serviceutbud och kommunikationer med kort gång avstånd till Stockholms Centralstation. Du kan helt enkelt inte sitta bättre! För mer information eller visning kontakta: Hanna Friman Se hela vårt lokalutbud: Att flytta till och arbeta i öppet kontor Syftet med den här boken är att ge lättfattlig vägledning till effektiva och hälsosamma öppna kontor. Den vänder sig till dem som ska flytta från eget rum till ett öppet kontor, men även till dem som redan har genomfört förändringen och nu vill vidta förbättringsåtgärder. Boken är skriven för att ge grundläggande kunskaper om vad som händer med människor före, under och efter en flytt samt om vad som är viktigt att tänka på i den fysiska arbetsmiljön. 43 sid. Art nr kr exkl moms och frakt. UTBILDNING Att flytta till och arbeta i öppet kontor Ger vägledning till ökad trivsel och bra ergonomi. Unik lokal i kreativa Spårvagnshallarna På Birger Jarlsgatan 57, i välkända och karaktärsfulla Spårvagnshallarna, erbjuder vi en lokal om kvm. Här arbetar ni i en öppen och luftig miljö med generös takhöjd, vilket i kombination med lokalens spännande karaktär ger en enastående arbetsplats. Lokalen har en egen entré från gatan. Läs gärna mer om oss och alla våra lokaler på humlegarden.se. För visning eller mer information kontakta Ulf Eriksson på eller e-posta Målgrupp Chefer/arbetsledare, personalchefer, arbetsmiljöansvariga, inköpsansvariga, fackliga företrädare och alla andra som står i begrepp att byta, eller redan bytt, från eget rum till öppet kontor. Antal deltagare Högst 25 personer. Pris kr exkl moms/deltagare. Material, lunch och kaffe ingår. Var/när Stockholm 16 mars Ett praktiskt inriktat seminarium för er i företag och organisationer som står i begrepp att byta, eller redan har bytt, från eget rum till öppet kontor. Prevent har erfarenheter både från egen flytt och genom seminarier och utbildningar. Syfte Seminariets syfte är att underlätta den process ett byte från eget rum till öppet kontor innebär. Det ska också vara en introduktion till fortsatt kompetensutveckling inför, under och efter förändringen. Mål Efter seminariet ska deltagarna känna till vilka ergonomiska och arbetsorganisatoriska faktorer som bör beaktas vid den här typen av förändringar. Beställ/anmäl dig redan idag! Gå in på vår nya webbshop på eller ring

12 12 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS PÅ OMSLAGET Foto: Christoffer Edling/KTH Månadens Profil: Stellan Lundström Trots nedgången i världsekonomin har de svenska storstadsregionerna fortsatt skapa tillväxt. Att storstadsregionerna reagerat olika under 2009 har också gjort det möjligt för fastighetsägare att investera i fastigheter i flera regioner och kunna sprida riskerna. Köpläge för riskbenägna kapitalister med andra ord eller? Årets första Månadens Profil och Sveriges 12: e mäktigaste fastighetsperson, professor Stellan Lundström, svarar. Text: Cindy Ahrnewald Stellan Lundström är ledande inom fastighetsekonomisk forskning i Sverige och dekan för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH. I november 2009 utsågs han i Fastighetsvärldens årliga omröstning till den 12: e mäktigaste i personen i Fastighetssverige. Hur ser du på året som gått? 2009 har varit något av ett väntans år. Stora mörka moln har setts vid horisonten i form av räntehöjningar och konjunkturnedgång, men solen har lyst över detaljhandeln och fastighetsägarna har bestämt sig att fastighetsvärdena inte har gått ner så mycket som en del analytiker vill påskina. Marknadens dubbla budskap Enligt Jones Lang LaSalle så förväntas Stockholms hyresmarknad även framöver stå emot de sjunkande hyrorna relativt väl, med undantag av CBD där ett flertal kontorsprojekt är i sin slutfas vilket ökar utbudet på en redan svag marknad. Den totala hyresnedgången beräknas mellan 5-10 procent, mycket på grund av fortsatt höga arbetslöshetssiffror. Vilka andra tendenser ser du? Skillnaderna mellan bra och dåliga kontor ökar. En ny parameter är energi- och miljöklassad byggnad eller inte. I takt med att miljötänkandet slår igenom så ökar värdenedgången för allt som inte klassas som grönt. Finanskrisens svallvågor är dock svårbegripliga och marknaden ger tvetydiga signaler. Samtidigt som allt fler lokaler står tomma visar utländska investerare och riskkapitalister ett ökat intresse, något som kan tolkas som att aktörerna tror på en kommande vändning. Färska siffror från Newsec visar också att 2009 års slut transaktionsmässigt präglades av en betydligt högre aktivitet i jämförelse med samma års första kvartal, även om de volymmässigt största transaktionerna skedde mellan januari och juli. Samtidigt är ökningen en svag indikator en enda transaktion kan få mycket stor inverkan rent procentuellt sett. Kan man räkna med att de allt mer stabiliserande priser borgar för en vändning? Det har aldrig varit så svårt att göra prognoser för fastighetsmarknaden i Sverige. Ett litet och exceptionellt exsportberoende land som Sverige guppar med som en jolle på världshavet. Och prognoserna måste alltid börja i ett scenario för makroekonomin då landar vi i USA och Kina. Intressant blir det när man frågar sig: kommer de amerikanska husmödrarna att börja konsumera igen? Eller, fortsätter Kina att köpa USA: s statspapper i all evighet? Vargen kommer? Det är svårt att säga när och om, likviditeten kommer att återgå till samma nivåer som under när den svenska marknaden var dopad av låga räntenivåer i kombination med mycket låga bankmarginaler, frikostig utlåning, hög ekonomisk tillväxt och stor riskvilja. Men Det finns i Sverige ett stort refinansieringsbehov som kräver nya långivare vilka kommer att vara lite mera restriktiva än tidigare. i takt med att kreditmarknaden gradvis normaliseras förväntas också likviditeten på den kommersiella fastighetsmarknaden öka. Vissa menar att om marknaden vänder under 2010, och i kombination med låga räntor och attraktiva avkastningskrav, borde möjligheten till en snabb korrigering av priserna liknande den utveckling man sett i London finnas inom en snar framtid. Men är det troligt? Den svenska återgången blir trögare än den i Storbritannien. Faktorer som talar för detta är att de svenska fastighetsägarna inte har skrivit Kort om Månadens Profil Ålder: Född 1950 i Norsjö Utbildning: Doktor och professor i fastighetsekonomi ned sina värden i den utsträckning som skett i Storbritannien, och det finns i Sverige ett stort refinansieringsbehov som kräver nya långivare vilka kommer att vara lite mera restriktiva än tidigare. Vi kommer också allt närmare en ordentlig uppgång av korträntorna som den här gången får en starkt avkylande effekt på samhällsekonomin på grund av hushållens höga belåning i relation till disponibel inkomst. Tack till Stellan Lundström K ällor: DI.se, Fastighetsvärlden.se, KTH, Jones Lang LaSalle, Newsec Uppdrag: Prefekt institutionen för Fastigheter & byggande, Föreståndare Centrum för Bank & finans, Ledamot av styrelsen för skolan Arkitektur & Samhällsbyggnad Nuvarande titel: Dekan för KTH: s skola Arkitektur och samhällsbyggnad Sagt om den svenska fastighetsmarknaden 2010: Det har aldrig varit så svårt att göra prognoser för fastighetsmarknaden i Sverige. Ett litet och exceptionellt exsport beroende land som Sverige guppar med som en jolle på världshavet.

13 noterat: Världen i siffror STO CPH There s no business like your business GOT OSL NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Göteborg. Vi biträder företag och företagare inom alla affärsjuridiska områden, bl a fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Ditt bästa är vårt fokus Vad kan vi göra för dig? Under 2009 minskade de amerikanska icke-bostadsbyggande utgifterna med 16 procent. År 2010 förväntas siffran motsvara ytterligare 12 procent. Kommersiella projekt, såsom hotell, köpcentra och kontors lokaler kommer att drabbas hårdast, medan den marknaden för den offentliga sektorn skolor, sjukhus och logistiklokaler förväntas öka, mycket tack vare den amerikanska regeringens stimulans paket. Trots att byggsektorn endast motsvarar drygt 5 procent av USA: s sysselsättning har branschen drabbas hårt sedan Lehmans-kraschen har hittills tappat nära 20 procent räknat i arbetstillfällen, en negativ trend som väntas fortsätta även under Enligt Centra for Economics and Business Research förväntas den brittiska bostadsmarknaden öka med 2 procent under 2010 för att öka ytterligare med 3,6 procent under Även i Kina trendar bostadsmarknaden positivt. Priserna i Peking, Shanghai och Guangzhou är redan jämförbara med 2007 års peak, varför de kinesiska bostadsinvesteringarna under 2010 absolut kan komma att motsvara minst 10 procent av Kinas BNP-tillväxt. I Förenade Arabemiraten fortsätter trenden där utlandsstationerade arbetstagare inom fastighets- och byggsektorn lämnar sina kontrakt. Den stora banken USB menar att ett direkt resultat blir en minskad befolkning i Dubai med motsvarande 2 procent under Källor: American Institute of Architects, Centre for Economics and Business Research, Economist Intelligence Unit, USB Bästa läge vid Solna Station Kontors- samt produktionslokaler 85 ca 325 kvm. Ljusa fi na lokaler. Fördelaktigt läge utanför trängselavgifter. Lastkaj fi nns. Objektnr Bohlins Fastighetsbolag KB Tel , , LEDIGA LOKALER HANINGE NÄSSJÖ LOGISTIKCENTER kvm uthyres På Dåntorpsvägen i Jordbro kan vi erbjuda öppna ytor från ca kvm upp till kvm. Takhöjden är 8 m fritt balk. God tillgänglighet med gott om portar. Lokalerna är fl exibla och kan anpassas efter företagets behov. Nässjö/Jönköping är en av Skandinaviens hetaste logistikregioner. Från Nässjö når varorna 80% av Sveriges företag och konsumenter inom fyra-fem timmar. Nässjö Logistikcenter består av ca. 10 byggnader. Logistikcentret består mestadels av varmlager, kallager och höglager med vissa inslag av kontor. Takhöjden varierar mellan 3,5 och 24 meter. Huvudbyggnaden är 28,400 kvm, varav 10,000 kvm är nybyggt. Fastigheten har ca. 25 last/lossning portar. Lokalerna är flexibla och kan anpassas efter företagets behov. E-post: Tel E-post: Tel

14 14 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS DESIGN Under 2009 började Dagens Lokaler & Fastigheter flirta med de närbesläktade områdena design, kultur och arkitektur, en kurtis som nu så smått börjar ge resultat. Inför 2010 valde vi att starta ett samarbete med tidningen Forum, magasinet för nordisk arkitektur, inredning och design. I detta nummer presenterar Forum mässaktuella TAF Arkitektkontor. Foto: Rasmus Norlander Hög standard Elementvreden, postpaket och plåster. Det låter lika upphetsande som ett besök hos folktandvården. Men i händerna på Sveriges mest fascinerande designduo förvandlas vardagstristess till ett unikt designuniversum. Forum har gläntat på dörren till Gabriella Gustafsons och Mattias Ståhlboms värld. Text: Hanna Nova Beatrice Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom lärde känna varandra när de studerade inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack. TAF Arkitektkontor bildade de efter de gått ut skolan år Förra året fick TAF Pagrotskyrummets Designstipendium för sin eftertänksamma design som förhöjer vardagen. De har en förkärlek för enkla och okonstlade material, är inte rädda för att framstå som vardagliga och på något konstigt sätt påminner de väldigt mycket om sina egna produkter. Efter ett par timmar i deras studio ser också omvärlden lite annorlunda ut. Man går ut genom dörren och plötsligt framträder livets vardags detaljer: elementvredet, rutmönstret i ett block, en ovanlig nyans på en soppåse. Sådant som man normalt förbiser. Vi gick ut skolan under förra lågkonjunkturen och det framtvingade en viss metodik. Projekten vi fick in hade låg budget och vi var tvungna att vara kreativa och hitta billiga lösningar. Men nu har vi insett att vi tycker om att arbeta på det sättet, säger Mattias. I studion står precisa miniatyrmodeller av TAFs samlade produktion. När vi sågs i Milano våren 2009 var TAFs utställning i designmecenaten Rossana Orlandis galleri var en av möbelmässans höjdpunkter. Här visade de sitt flexibla sittsystem Soft Parcel, en serie moduler inspirerade av postpaket inslagna på enklast möjliga vis i brunt papper. I en svensk rör möblerna upp något från en tid som var brevkommunikation, ett minne av ett nedlagt postkontor. Men av någon outgrundlig anledning associerade italienarna Soft Parcel med poolhäng. Mycket av det vi gör handlar om nostalgi. Man känner igen något i produkten, men man kan inte sätta fingret på riktigt vad, säger Gabriella. Men naturligtvis kan det vara kulturellt betingat. I Sverige associerar vi ett träslag med en sak, i Japan betyder det något annat. TAF betyder ingenting. Det råkar vara tre bokstäver i mitten av Gabriella Gustafsons efternamn. Vi gick ut skolan under förra lågkonjunkturen och det framtvingade en viss metodik En värld av detaljer I TAFs värld är ordet standard ett laddat begrepp. Innan Gabriella och Mattias bestämde sig för att döpa sitt hyllsystem av byggreglar till TAF Standard diskuterade de ordet grundligt. Vad betyder det egentligen? De Googlade, samlade synonymer, spann vidare på associationer. Det ledde oss in på samtal om normer, diskriminering och klasstillhörighet. Vad som uppfattas som normalt och vad som inte anses vara det. Det blev väldigt intressant, säger Mattias och fortsätter: Vi analyserar ofta olika beteendemönster. Varför väljer vi en stol framför en annan? Varför säljer en färg bra ett år och sämre ett annat? Hur kommer det sig att en form tilltalar en viss åldersgrupp och inte en annan? Kanske handlar det om arkitektyrkets intresse för att systematisera och ordna. För TAF börjar varje projekt, vare sig det är en inredning eller en produkt, med en ingående diskussion. När de inredde en vårdcentral vid Gullmarsplan i Stockholm samlade de inspiration i en liten plastpåse. Här fanns bland annat plåster i olika beige nyanser och gasbindor. På gymmet Under Construction i Stockholm är det ett återkommande rutmönster inspirerat av hockeyvisir, rutpapper, fotbollsmål, som de valt att fokusera på. I studions öppna kök har de fortsatt att experimentera med mönstret, självklart med standardkaklet vitt i storleken 20x20 centimeter som grund. Man kan jämföra det med hur en fotograf arbetar. Vi ställer in skärpan på en detalj och sen framhäver vi den, säger Mattias. Det är många som vill kalla oss minimalister. Men minimalism handlar om att reducera och egentligen arbetar vi precis tvärtom. Vi försöker lyfta fram en särskild detalj, säger Gabriella. Hösten 2009 öppnade skobutiken Camper i Malmö med inredning av TAF. Att Camper ringde dem säger en del om TAFs position i Sverige och deras tilltagande internationella ryktbarhet. De senaste åren har det spanska skomärket samarbetat med de skickligaste formgivarna i respektive land; i Paris inredde bröderna Bouroullec deras butik, i Barcelona Jaime Hayon och i Zürich Alfredo Häberli. Vi har inspirerats av pinnglass, strössel och krämig vanilj, säger Gabriella. TAF arbetar också på Strömkajen i Stockholm, där landskapsarkitekterna Grontmij har fått i uppdrag att utforma platsen, Marge Arkitekter ritar nya biljettkontor och TAF skapar utomhusbelysning och en armatur. Ni gick ut skolan för sju år sedan. Hur har designscenen förändrats sen dess? I dag konsumerar vi design som en bild i media. Många formgivare gör en enda produkt som de plåtar och lägger ut på Internet. Sen blir det ingenting mer av den. När vi gick ut skolan såg man hemsidan som ett stort projekt. Idag har Internet och bloggar helt tagit över. Och i samma veva har det vuxit fram en generation PR-designers. I dag har man ett presskit färdigt innan man går ut skolan, säger Mattias. Gabriella ser fundersam ut. Men bilden av produkten är i och för sig väldigt viktig. Hur vi framställer våra produkter är ju en del av vårt uttryck. Så man ska inte undervärdera det. Däremot har det lett till att tidningar sällan tar egna bilder, säger hon. I januari föddes Gabriellas tredje barn och hon ska vara mammaledig. Mattias och hans familj bor i Berlin under ett år. Men annars fortsätter livet som vanligt. Vårt jobb är vårt livstidsprojekt, säger Gabriella innan vi skiljs åt. För att läsa hela artikeln om TAF, se FORUM # 4, 2009

15 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 15 arkitektur lokaltorget i samarbete med foto: JIRI havran 2009 ett rekordår bland lokalsökande Trots lågkonjunkturen tog aktiviteten bland Sveriges lokalsökande företag fart ordentligt under I oktober hade Objektvision.se besöksrekord, och totalt sett ökade antalet besökare med 15 procent jämfört med Aktiviteten på Objektvision.se ökade ordentligt under 2009, säger Marianne Olseryd Engqvist, vd för Objektvision. Vi hade ett ovanligt stort utbud samtidigt som besökarna var mycket aktiva. Den kraftiga ökningen av lediga lokaler som vi kunde se under 2009 kulminerade i juni och vände sedan nedåt i september. Sedan dess har utbudet minskat konstant. Många har letat Samtidigt som lokalutbudet har varit stort, har användarna varit mycket aktiva och besökssiffrorna legat högt. Till exempel ökade antalet nya användare av e-postbevakning med 27 procent under året. Behovet av att byta lokaler är stort när tiderna är kärva. Vi vet också att det har varit hög aktivitet bland människor som planerar att starta eget, vilket är en trolig anledning till att året hade många sökningar efter mindre lokaler, säger Marianne Olseryd Engqvist. Prekestolens placering och design passar väl in i den andlöst vackra naturen. I huvudet på arkitekten lyfter vi fram aktuella arkitekter och projekt. Årets första utgåva presenterar ett mångfaldigt prisbelönat norskt hotell, Preikestolen Fjellstue, som också är högaktuellt i Sverige i och med utställningen Hur tänkte dom?. Text: Cindy Ahrnewald Uppdrag: Preikestolen Fjellstue, Strand, Rogaland, Norge, färdigställt 2008 Arkitektteam: Dag Strass, Siv Helene Stangeland, Reinhard Krops Uppdragsgivare: Stavanger Turistförening I samarbete med magasinet Forum gör Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair 2010 utställningen Hur tänkte dom? en utställning med syfte att lyfta fram och visa arkitektens arbetsprocess; från beställning av uppdraget, via research och analys, godkända och förkastade idéer, utmaningar och problem, fram till slutresultatet. Tillsammans med Daniel Golling, chefredaktör för Forum, har mässan valt ut fem aktuella projekt. Det norska bidraget är hotellet Preikestolen Fjellstue från arkitektfirman Helen & Hard. I det har projektet har vi skapat en ny och rymligt helhet med hjälp av miljövänliga designprinciper, ett konstruktivt system och val av material, berättar Dag Strass projektledare för Preikestolen Fjellstue och arkitekt på Helen & Hard. Arkitektfirman Helen & Hard grundades år 1996 och drivs av Siv Helene Stangeland och Reinhard Kropf. Preikestolen Fjellstue, rymmer 28 rum, ett café, en restaurang samt ett konferensrum, och är beläget på den väg som leder fram till Preikestolen en enorm klippa som hänger över Lyse Fjord. Fjellstugans huvudsakliga konstruktion består av ett dubbelt ribb-arbete i massivt trä. Tanken är att skapa rymliga och spatiösa utrymmen, i de enskilda rummen såväl som i de allmänna utrymmena, utan att göra avkall på intimiteten. Vi är mer och mer bekymrade över materialiseringen, det vill säga den form som genererar processerna bakom en slutlig arkitektonisk form. För Preikestolen Fjellstue är det det massiva träsystem Holz100 och det starka landskapet som utgör grunden för dess slutliga geometrisk form, förklarar Dag Strass. Utställningen en verklig CAD-värld Enligt Cecilia Nyberg, Projektledare för Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair är arkitekturutställningen är en förstärkt satsning, med syfte att attrahera fler arkitekter, inredare och designers, svenska såväl som utländska, till mässan. Den totala utställningsytan på120 kvadratmeter har fördelats mellan fem nordiska arkitektkontor. Utställningsarkitekter är TAF Arkitekter. En av grundarna, Gabriella Gustafson förklarar hur de har tänkt: Vi har utgått från arkitektens verktyg i arbetsprocessen. Ur en artificiell symbolvärld har vi hämtat inspiration och skapat en verklig CAD-värld som står som bakgrund till utställningen. Kort om arkitekten Läs mer om Helen & Hard på eller ring För mer information om utställningen Hur tänkte dom?, besök och eller kontakta Lotta Signeul, på eller mail den svenska medlemmen i FASTIGHETSRÄTT Från planändring till fastighetsköp Under mer än 60 år har vi framgångsrikt hjälpt våra klienter med deras fastighetsrätt. Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med alla typer av fastighets- och miljörättsliga frågor. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Bland våra återkommande uppdragsgivare finns börsnoterade bolag, ägarledda företag, statliga verk och många av Sveriges största privata markägare. Om du vill avyttra, förvärva eller förädla fastigheter kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström. Vi hjälper även klienter med uppdrag inom Affärsjuridik (svensk och internationell) Arbetsrätt Bolags- och annan associationsrätt Boutredningar Företagsförvärv Försäkrings- och skadeståndsrätt Internationell familjerätt IT-rätt Miljörätt Obeståndsrätt Offentlig upphandling Patent- och annan immaterialrätt Processrätt och skiljeförfaranden Skatterätt Östermalmsgatan 87 E Box , SE Stockholm Tel Fax

16 Fujitsus klimatsystem - ger fördelar i alla led! Fujitsu är en av världens största och mest välrenommerade tillverkare av alltifrån effektiva och miljövänliga värmepumpssystem för privatmarknaden till avancerade klimatsystem för alla typer av kommersiella byggnader. FG Nordic AB är sedan många år generalagent för Fujitsu och förser den svenska marknaden med Fujitsus världsledande produkter och system. Fujitsus olika klimatsystem kan appliceras i såväl befintliga byggnader som installeras direkt i nya oavsett var, så ger de fördelar i alla led! Fördelar i projekteringsstadiet: Datorbaserat dimensioneringsprogram som hjälper till att välja rätt effekt på inomhusdelarna, rita rördragningen, välja rätt styrsystem för allt från enskilda aggregat till överordnade system, schemaritning för signalkabeldragning samt göra materiallista. Fördelar vid installation: Enkel rördragning av köldmedierören med separationsrör för inomhusdelarna. Tvåtrådig signalkabel mellan inomhusdelarna och bara två trådar till utomhusdelen. Utomhusenheterna är små och lättplacerade med lätt åtkomliga anslutningar för både rör och el. Fördelar vid igångkörande: Datorbaserat serviceverktyg där hela systemet kan avläsas från valfri punkt i systemet. Automatisk generering av igångkörningsprotokoll för köldmediesystemet med exakta data för ingående detaljer. Fördelar för fastighetsägaren: Minimal håltagning i väggar och tak. Ingen risk för vattenskador. Kostnadsbesparande drift. Möjlighet till debitering av driftskostnaderna för enskilda aggregat. VRF I I Ett modernt klimatsystem från 22,4 kw till 125 kw, med marknadens högsta effektivitet ett COP på hela 4,37! Fördelar för användaren: Snabb, enkel styrning av rumstemperaturen i alla enskilda rum ger en mycket hög komfort. Kurser: I höstas stod vårt nya huvudkontor och lager i Partille utanför Göteborg färdigt. Där har vi också utbildningslokaler för att hålla kurser i dataprojektering, installation och underhåll av Fujitsus VRF-system. Om du inte redan fått vårt nyhetsbrev kan du skicka ett mail till och ange att du vill ha det. Luft/vattenvärmepump ATW En effektiv luft/vattenvärmepump som finns i fem storlekar med effekter från 5 till 15 kw. Välkommen att kontakta oss för mer information! Träffa oss på Nordbygg mars 2010 Monter A43:20 FG Nordic AB, Ögärdesvägen 17, Partille Tel Fax

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM

SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 421 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 421 kvm Lokal med trevlig entré och blandad planlösning belägen i gallerian. När ni kliver

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Kungliga Musikhögskolan, Stockholm -11-06 NCC AB 1 i korthet Orderingång 13,0 Mdr SEK

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Höstens mätning 2006 Fler anställda men konjunkturen vänder Program 7 december 2 Kontorsindex Peter Gimbe, presschef, Skanska AB. Kontorslokalerna en viktig

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tunga orosmoln hopar sig över Göteborgs fastighetsmarknad! Göteborgs fastighetsmarknad har historiskt

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO 1 NCC Q3 2017 Lägre nettoomsättning i NCC Building Projektnedskrivningar i NCC Infrastructure God intjäning

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tredje kvartalet i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock Bostadsförsäljning

Läs mer

KONTORSANPASSNING CaseStudio // 2011.09.12

KONTORSANPASSNING CaseStudio // 2011.09.12 KONTORSANPASSNING CaseStudio // 2011.09.12 Kreativiteten sitter i väggarna Byggnadskomplexet Simonsland är tillkommet under lång tid och speglar också en lång historia; en blandning av tegelarkitektur

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO Citybanan, Stockholm 1 NCC Q2 2017 Hög orderstock Svagt reslutat i NCC Building och NCC Infrastructure Förbättrat

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil www.karnhem.se Bastasjö 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil Nära till Centrum, 9 km Skola, 2 km Förskola, intill Mataffär, 2 km Cykelväg, intill Mitt i naturen! Bastasjö friluftsområde med elljusspår

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK 2015 . Grattis Residence! JAG HAR FÖRMÅNEN ATT jobba på en tidning som skiljer sig från mängden. Sedan starten för 15 år sedan har vi konstant tänjt gränserna

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Mattor med valfri design.

Mattor med valfri design. Mattor med valfri design. Mörkare och ofta gråa nyanser på en entrématta är så klart bra under hösten och vintern när mattan tar mycket stryk. Det är smutsigt ute och vi drar in både snö, slask och grus

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten 21. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten 21. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten 21 Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Svenska Bostadsfonden

Läs mer

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljusa och fina lokaler som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1400-3350 kvm Adress Svetsarvägen 6-8 Område Solna/Solna

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport 1 januari 3 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer -1-26 NCC AB 1 Januari-september i korthet Orderingång 4 336 (42 935) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rådhuset, Kristianstad -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13,4 Mdr SEK (13,2) Orderstock

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer