Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo NCC AB 1

2 Q1 i korthet Orderingång (11 675) MSEK Orderstock (47 637) MSEK Nettoomsättning (10 084) MSEK Resultat efter finansiella poster -239 (-276) MSEK Östensjöveien, Oslo NCC AB 2

3 Förstärkt säsongsmönster Resultat efter finansiella poster MSEK Q NCC AB 3

4 Vinst per aktie SEK R12 Södra Dome Länken, of visions, Stockholm Ålborg NCC AB 4

5 Trender på den nordiska byggmarknaden Sverige Bättre marknad Tillväxt bostäder Infrastruktur Norge Gynnsam utveckling för infrastruktur Danmark Tillväxt i Köpenhamn och Århus bostäder och övriga hus Finland Utmanande marknad NCC AB 5

6 Ökad orderstock NCC:s Construction-enheter Mdr SEK 45 Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R Q NCC AB 6

7 Gynnsam orderingång i Sverige Orderingång NCC:s Construction-enheter MSEK Q1 Q Sverige Danmark Finland Norge NCC AB 7

8 Ökad orderingång bostäder och anläggning Orderingång, NCC:s Construction-enheter MSEK Q1 Q Anläggning Bostäder Övriga hus NCC AB 8

9 Bra fördelning mellan små och stora projekt NCC:s Construction-enheter, Q1 (Q1 ) Projektstorlek, orderingång Projektstorlek, orderstock 10% 11% 8% 27% 6% 3% 7% <5 MSEK 5-10 MSEK 30% 11% 9% MSEK MSEK 18% 12% 33% 15% MSEK MSEK >300 MSEK Totalt 8,7 (8,5) Mdr SEK Total 33,6 (32,6) Mdr SEK NCC AB 9

10 Ett urval byggprojekt i Q1 Ny motorvägssträcka, E18 i Norge, 885 MSEK Bekkestua Senter, Norge, 56 lägenheter, 217 MSEK NCC Folkboende, 80 hyreslägenheter i Umeå, 80 MSEK Centralstationen i Stockholm, renovering av m 2 kontor, 230 MSEK NCC AB 10

11 Ett urval byggprojekt i Q1 Nytt huvudkontor för Semco Maritime, Esbjerg, 240 MSEK Renovering av Finlands Nationalbibliotek, Helsingfors, 127 MSEK Strandmøllen A/S, om- och tillbyggnad av huvudkontor, 2,660 m 2, Klampenborg Idrottsparkens metrostation, Helsingfors, 182 MSEK NCC AB 11

12 Stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice Nordiska marknaden Stenmaterial Ökad efterfrågan på alla nordiska marknader i Q1 Ökat byggande större efterfrågan Asfalt Ökad efterfrågan i södra Sverige och i Danmark Q1 Potential för tillväxt Vägservice Stabil efterfrågan Tuff konkurrens NCC AB 12

13 Högre volym stenmaterial Såld volym stenmaterial, tusentals ton Q1 Q NCC AB 13

14 Högre asfaltsvolymer Såld volym asfalt, tusentals ton Q1 Q1 RV 50 Motala-Mjölby NCC AB 14

15 Kärraverket använder nu vår patenterade metod för asfaltverk som värms med träpellets Detta asfaltverk minskar CO 2 utsläppen med 85% = personbilar NCC AB 15

16 Bostadsmarknaden Privatkunder God marknad i Sverige, Tyskland och S:t Petersburg Utmanande marknad i Finland och Norge Ökande efterfrågan och priser i Köpenhamn Återhämtning i Baltikum Investerarmarknaden Ökad efterfrågan för investerarpaket i Sverige och Tyskland Möjligheter i Finland Greta-Garbo-Straße, Berlin-Pankow NCC AB 16

17 Fortsatt bra bostadsförsäljning Antal sålda bostäder Q Q1 Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige NCC AB 17

18 skapar förutsättningar för fler starter Antal startade bostäder Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Q1 Q NCC AB 18

19 Några startade bostadsprojekt i Q1 Västra Orgeln, Uppsala 52 lägenheter Färdigställande Q Kajpromenaden, Göteborg 63 lägenheter Färdigställande Q Gröna Lund, St. Petersburg 120 lägenheter Färdigställande Q Allermöhe Reiherfleet, Hamburg 27 lägenheter Färdigställande Q NCC AB 19

20 Samma trend som tidigare år Beräknat färdigställande Antal bostäder sålda enheter, ej resultatavräknade i Q1 Investerarpaket Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Baltikum S:t Petersburg Andel sålda Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Later NCC AB 20

21 Fler bostäder i pågående produktion Antal bostäder Till privatkunder Till investerare Totalt 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec Pågående produktion Försäljningsgrad, % Färdigställandegrad, % Pyynkin-Trikoon, Tammerfors NCC AB 21

22 Bostadsportföljen marknadsanpassning Q1 Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 mars (31 mars ) Sverige 23% (27) Finland 12% (17) Norge 3% (6) S:t Petersburg 35% (29) Danmark 6% (4) Tyskland 18% (15) Baltikum 3% (2) NCC AB 22

23 Nordiska fastighetsmarknaden Investerarmaknaden Ökande intresse för den nordiska marknaden Finland Avvaktande investerare Ökade avkastningskrav Hyresmarknaden Efterfrågan på gröna och flexibla kontor Svagare efterfrågan i Finland Högre vakanser i Köpenhamn Torsplan, Stockholm NCC AB 23

24 Fastighetsförsäljningar Q1 Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas Alberga Business Park C, Helsingfors Kontor 190 Q1 Vallila, Helsingfors Kontor 152 Q1 Lyngby, Köpenhamn Handel 155 Q1 Lyngby, Köpenhamn NCC AB 24

25 Projektstart Q1 Zenit Company House 4.2 Kontorsprojekt, Århus m 2 uthyrningsbar yta Uthyrningsgrad 41% Färdigställandegrad 31% NCC AB 25

26 Ganska bra uthyrning Uthyrd yta, kvm Q1 Q1 Teglholmen Company House, Köpenhamn NCC AB 26

27 Geografisk fördelning Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt Kvm Q Antal projekt Sverige Norge Danmark Finland NCC AB 27

28 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Skansen Brunnsängskolan, Solliden, Stockholm Sodertalje NCC AB 28

29 Q1 i korthet Ökad orderingång Förbättrat resultat Balanserad finansiell ställning Rörelseresultat, MSEK R12 RV 50, Motala NCC AB 29

30 Avkastning på eget kapital % Mål Neg. R NCC AB 30

31 Resultaträkning MSEK Jan-mar Jan-mar Apr 13- mar 14 Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnadsprocent Övrigt 7,7% -1 7,7% 1 5,4% 12 5,4% 14 Rörelseresultat ,735 2,679 Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 21,8% 21,0% 17,1% 17,1% Periodens resultat NCC AB 31

32 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jan-mar Jan-mar Apr 13- mar 14 Jan-dec NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 32

33 NCC:s Construction-enheter MSEK Orderingång Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % Q Q Lägre nettoomsättning på grund av lägre orderstock Rörelsemarginal i linje med föregående år Bra marginaler i Danmark Mer att göra i Sverige, Finland och Norge NCC AB 33

34 NCC Roads MSEK Q MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % Q Nettoomsättning NCC AB 34

35 NCC Housing MSEK Nettoomsättning 0 Q MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % Q Kauniaisten Konsuli, Kauniainen NCC AB 35

36 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jan-mar Jan-mar Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge 12 9 Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Heynstrasse, Berlin NCC AB 36

37 NCC Property Development MSEK Q Nettoomsättning MSEK Q Rörelseresultat Östensjöveien, Oslo NCC AB 37

38 Balansräkning Mdr SEK 38,8 1,8 5,3 37,7 1,8 5,2 Exploateringsfastigheter Pågående fastighetsprojekt Färdigställda fastighetsprojekt Summa fastighetsprojekt Goodwill 31 dec 31 mar 2,2 2,2 2,0 2,3 1,0 0,6 5,3 5,2 12,6 13,6 Fastighetsprojekt 7,5 6,0 11,7 11,2 Bostadsprojekt Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar Övriga tillgångar 31 dec 31 mar NCC AB 38

39 Balansräkning Mdr SEK 38,8 1,8 5,3 37,7 1,8 5,2 31 dec 31 mar Exploateringsfastigheter 4,9 5,4 Utvecklingskostnader 1,3 1,3 Pågående bostadsprojekt 5,3 5,8 Färdiga bostäder 1,1 1,0 Summa bostadsprojekt Goodwill 12,6 13,6 12,6 13,6 Fastighetsprojekt 7,5 6,0 11,7 11,2 Bostadsprojekt Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar Övriga tillgångar 31 dec 31 mar NCC AB 39

40 Kassaflöde MSEK Jan-mar Jan-mar Apr 13 mar 14 Jan-Dec Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt , Övrigt rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Jarlahuset, Stockholm NCC AB 40

41 Nettolåneskuld Nettolåneskuld Brf och bostads AB, MSEK Nettolåneskuld exkl Brf och bostads AB, MSEK Q Skuldsättningsgrad, ggr 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, NCC AB 41

42 Parkkällan, Linköping NCC AB 42

43 Sammanfattning Q1 Nettoomsättning i linje med föregående år Förbättrad lönsamhet Orderingång och orderstock på en gynnsam nivå Stark bostadsförsäljning Amager Bakke, Copenhagen, NCC AB Denmark 43

44 Plaza Business Park, Vantaa NCC AB 44

45

46 Kontaktinformation IR chef Johan Bergman Tel: +46 (0) , +46 (0) Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson Tel: +46 (0) , +46 (0) NCC AB 46

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 Bokslutskommuniké för 1998 Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 73 MSEK jämfört med 74 MSEK, exklusive fusionskostnader om 449 MSEK, föregående år. Årets resultat efter full skatt uppgick

Läs mer

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. årsredovisning 2009 NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Årsredovisning ncc 2006

Årsredovisning ncc 2006 Årsredovisning NCC 2006 INNEHÅLL Detta är NCC 1 Vd kommenterar 2 Koncernöversikt 6 Strategisk inriktning 10 Finansiella mål och utdelningspolicy 13 Marknad och konkurrenter 16 Medarbetarna 22 Miljö och

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

KOMMERSIELL UTVECKLING 2005. Skanska Projektutveckling 2003. Skanska Kommersiell Utveckling 2005 1

KOMMERSIELL UTVECKLING 2005. Skanska Projektutveckling 2003. Skanska Kommersiell Utveckling 2005 1 KOMMERSIELL UTVECKLING 2 Skanska Projektutveckling 23 Skanska Kommersiell Utveckling 2 1 Innehåll Introduktion och översikt...3 Marknadsöversikt 2...6 Affärsenheter och verksamhetsbeskrivning...8 Färdigställda

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 9 PROCENT TILL 8 300 (7 613) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 375 (405) MSEK. ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2008 Stockholm 2009-02-20 januari-december 2008 Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31 Försäljningen uppgick till 1 372,7 Mkr (1 155,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr (121,2 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,24 kr (1,85

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari mars 2010 29 april 2010 Ökat rekryteringsbehov i en förbättrad marknad Första kvartalet Omsättningen uppgick till 198,7 mkr (210) Rörelseresultatet blev

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer