En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg"

Transkript

1 En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg

2 Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare över hela landet. Och framtidens radiosändningar är digitala. Många fördelar med marknätet nu och i framtiden Även om det idag är möjligt att distribuera radio på andra sätt har marknätet fortfarande en rad tydliga fördelar: Det möjliggör masskommunikation till miljontals lyssnare samtidigt Sändningarna når hela landet Signalen är fri och gratis att ta emot Man kan till och med säga att det är en viktig demokratifråga att ha radioutsändningar som når hela Sverige, är robusta, och som inte kräver något abonnemang för att man ska kunna lyssna. Tanken att helt och hållet ersätta marksänd radio med andra distributionsnät och distributionstekniker, exempelvis internet eller mobiltelefoniteknik, är inte realistisk. Istället kompletterar teknikerna varandra och behovet av marksänd radio kommer, under överskådlig framtid, att bestå. Det är robust och driftsäkert vid samhällskriser och naturkatastrofer

3 Framtidens radio är en digital kombination Dags att ta nästa steg Det är idag möjligt att distribuera radio på flera andra sätt än marknätet. Teracoms vision är att en kombination av flera digitala tekniker på sikt kommer att ersätta FM. Webbradio eller IP-radio, som kan tas emot av datorer eller smarta mobiltelefoner, har fått mycket uppmärksamhet men än så länge har tekniken inte fått något större genomslag hos lyssnaren. Att bygga ut IP-radio mobilt, så att den helt kan ersätta FM-radio är av kostnadsmässiga skäl inte realistiskt. Idag lyssnar 4% av alla svenskar på strömmad IP-radio varje dag, att jämföra med traditionell FM som når över 70% 25% av lyssnandet sker i bilen, där är lyssnandet via marknätet helt dominerande idag IP-radio kan av rent kapacitets- och kostnadsmässiga skäl aldrig täcka vägnätet och hela Sverige på samma sätt som marknätet gör Vid större påfrestningar på samhället duger inte IP-radions kapacitet, utan då krävs ett robust marknät Vår slutsats är att flera distributionsformer kommer att behövas i framtiden. De kan inte ersätta varandra. De kan komplettera varandra och därmed erbjuda lyssnaren det bästa av båda världar. Vi står inte ensamma i denna uppfattning utan vågar påstå att den är rådande bland de större Europeiska programbolagen och nätoperatörerna. Den traditionella, analoga FM-radion har tjänat oss väl under många år. Men FM-nätet så gott som fullt. På de flesta orter är det maximala antalet analoga kanaler mellan fyra och sju. Vid en övergång till digitalradio (DAB+) kan kanalkapaciteten i det närmaste tiodubblas samtidigt som distributionskostnaderna för nätet väsentligt sänks. Det gör att hela Sverige kan få ett större utbud av program och nya tjänster från public service och kommersiell radio. Digitala sändningar är mycket mer kostnadseffektiva distributionskostnaden är bara en femtedel per kanal jämfört med analog radio Digitala sändningar är också grönare den årliga energiförbrukningen är bara en tredjedel jämfört med analog radio En övergång till digital teknik minskar alltså distributionskostnaderna och påverkan på miljön. De pengar som frigörs skulle kunna läggas på utveckling av nytt programinnehåll och nya tjänster.

4 Framtiden står och väntar på oss men vi får inte stå ensamma Digitalradions utbyggnad är idag baserad på en standard kallad DAB/DAB+ som är utvecklad i ett europeiskt samarbete mellan ett hundratal radiobolag, nätoperatörer och tillverkare. Att kunna förlita sig på en standard, och inte utveckla något som bara är unikt för Sverige, är bland annat viktigt för att kunna garantera att det produceras mottagare i tillräckligt stora volymer. Dessutom måste mottagningen i bil garanteras över gränserna. Det finns naturligtvis andra marknätsstandarder såsom DRM+ och DVB-T2 som skulle kunna komplettera, men inte ersätta, sändningar i DAB/DAB+. Om DRM+ skulle visa sig ha en framtid på den europeiska marknaden är det med största sannolikhet i form av multi standardmottagare med såväl DAB+ som DRM+. Om någon aktör i framtiden önskar sig en digitalisering med DRM+, så utgör det därför inget hinder för att idag påbörja digitaliseringen av Sveriges Radio och den kommersiella radion med DAB+-tekniken. DVB-T2 används för utsändning av marksänd tv där det huvudsakliga målet är att ge hdtv till hushåll med takantenn. Det finns inga planer på att bygga ut tvnätet så att den klarar mobil mottagning. Det finns inga planer på att ta fram DVB- T2 mottagare i syfte att de ska klara mobil radiolyssning med radiounika egenskaper såsom VMA-inbrytning (Viktigt meddelande till allmänheten) och dylikt. DAB och DAB+ är den digitala distributionsteknik som radiobranschen i många länder har utvecklat för sina gemensamma behov. Den är rekommenderad som förstahandsval av EBU och används av Europas största public servicebolag, BBC, såväl som våra grannar Danmarks Radio och NRK i Norge. Även i Sverige behövs en digital sändningsform som når alla lyssnare till låga kostnader. Teracom erbjuder våra kunder, radiobolagen, ett system som garanterar allmänheten en rikstäckande distribution som fungerar även i krissituationer.

5 Fördelar för lyssnaren större valfrihet utan knaster och brus En digitalisering av radion möjliggör ökad valfrihet och ett större utbud av kanaler i hela landet, inte bara i storstadsregionerna. Med de idag redan tillgängliga frekvenserna för digitalradio finns kapacitet för mellan kanaler i ett digitalt marknät. Det ger utrymme för såväl bredd, djup som tillfälliga kanaler där olika lyssnargrupper kan hitta sina nischkanaler med unikt innehåll. Med den digitala tekniken finns dessutom möjlighet att erbjuda väsentligt bättre mottagning än vad som idag är möjligt med FM-radion. Exempelvis kan de regionala P4-områdena enkelt utökas genom att flera program kan sändas över samma sändare. Det är dessutom möjligt att sätta upp flera sändare för att täcka kända hål som med den analoga radiotekniken inte är möjliga att fylla. Sist men inte minst innebär digitalradio ett kristallklart ljud utan knaster och brus. När man väl har upplevt knaster och brusfri mottagning vill man inte gå tillbaks till den analoga tekniken. Förutsatt att ljudkvaliteten är en viktig parameter finns förutsättningar för högkvalitativt ljud med valbar kapacitet per kanal, t.ex kbit/s kodat med AAC+. Eller varför inte göra en satsning på 5.1 multistandardljud? DAB+ tekniken har stöd för båda fallen. Bara framtiden vet hur programbolagen vill använda möjligheterna för att tillmötesgå lyssnarna och hur pass mer effektiv ljudkodningen kan göras. I länder som framgångsrikt har lanserat digitalradio är lyssnandet via DAB/DAB+ större än via Internet, tv-boxen och telefonen, tillsammans. Det tar vi som ett tecken på att radio med rätt programutbud, rätt täckning och ett stort antal prisvärda mottagare, är efterfrågat av lyssnarna.

6 Snabb fakta om digitalradio Var tredje dansk, var femte norrman och fyra av tio britter äger idag en digitalradio. Den billigaste digitalradion kostar idag cirka 240 kr. En digitalradio drar inte mer ström än en motsvarande FM-radio. Alla större billtillverkare erbjuder idag digitalradio som standard eller tillval beroende på land och digitalradiotäckning. Storbritannien: 26% av alla nya bilar säljs med digitalradiomottagare. Lyssnandet via DAB är 19.1%, via tv 4.4%, via Internet 3.9%. Tyskland: Digitalradio med DAB+ tekniken lanserad 2011 med program från kommersiella och public service radion. Frankrike: Tillståndsgivning för T-DMB/DAB+ pågår. Holland: Public service radion och kommersiella radion lanserar digitalradio med DAB+ under Australien: Danmark: Norge: Lanseringen av DAB+ nämns som one of the fastest take-ups of any new technology inräknat DVD och digital-tv. Har bland den högsta penetrationen av digitalradiomottagare i världen och varje dag lyssnar över en miljon danskar. Stortinget har beslutat att NRK och den kommersiella radion ska släcka sina analoga FM-sändningar senast Sverige: Ligger alltså efter många länder i Europa. Digitalradio etablerat Digitalradio etablerat Digitalradio testas Digitalradio testas Digitalradio intresse Digitalradio intresse Källa: Källa:

7 Exempel på nya tjänster som digitalradion möjliggör Radiotext / Dynamic labels (DLS) I princip alla mottagare för digitalra dio har ett teckenfönster som används för att sända information. Allt från utsändning av programinformation och kommersiella budskap till textning av radioprogram är möjligt. Intellitext / Journalline Avancerade texttjänster som tillåter lyssnaren att bläddra genom innehållet. Detta kan delas upp i olika kategorier på samma sätt som i text-tv eller elektroniska tidningar. Bildspel / Slideshow (SLS) Mer avancerade mottagare är försedda med färgskärm och kan förutom text även visa bildspel till radioprogram met. Denna funktion kan exempelvis användas för att visa en väderkarta eller för att förstärka ett reklambudskap. Pause and Rewind Radio Många mottagare är försedda med inbyggt minne så att man kan pausa, backa tillbaka och lyssna igen. Elektronisk Program Guide (EPG) Denna funktion gör det möjligt att sända ut tablåer för kommande program. I kombination med inspelningsmöjlig heter får radioapparaten egenskaper som liknar podradions, men utan att det krävs dator eller internetuppkoppling. Broadcast Web Site (BWS) Mottagare med färgskärm kan utrustas med möjlighet att ta emot information som sänds ut i webbformat. Trafikinformationstjänster TPEG och TMC är digitala format för överföring av textbaserad information om vägtrafik, kollektivtrafik, och infrastrukturstörningar. Samman länkade med navigationssystem kan dessa tjänster rekommendera färdväg beroende på trafiksituationen. Även de funktioner vi vant oss vid från FM-RDS, som till exempel programtyper, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), automatiskt frekvensföljning och flaggning av radiostatio nernas trafikmeddelanden, återfinns naturligtvis i DAB+.

8 Mottagare Så här kan Teracom bygga ut nätet Digitalradio är kostnadseffektivt Sändningar av digitalradio kan idag tas emot av över 500 miljoner människor runt om i världen. Det innebär att marknaden för mottagare är global, mogen och tillräckligt stor för att skapa goda försäljningsvolymer. Priset för en vanlig hederlig, men digital, köksradio börjar för närvarande vid cirka 240 kronor. Hemmet Idag finns det ett brett utbud av digitalradiomottagare till hemmet och till bilen. De kommer i alla färger, former och modeller. Enligt prisjämförelsetjänsten Prisjakt finns cirka 100 modeller och den billigaste radiomottagaren för DAB+ kostar idag 396 kronor. Det kan jämföras med butikerna i England som säljer cirka 300 modeller och där den billigaste mottagaren idag kostar 240 kronor. I princip alla mottagare tar emot FM förutom DAB/DAB+ och en del av dem har även Internet. Besök en återförsäljare så kan de berätta mera. Bilen Digitalradio till bilen erbjuds som standard eller som tillval av alla stora biltillverkare idag såsom VW, Volvo, Toyota, BMW och Audi. På den svenska marknaden erbjuds digitalradio idag som ett tillval, dvs. du som kund måste aktivt efterfråga tillbehöret hos din bilhandlare. Vissa tillverkare, t.ex. Volvo, erbjuder digitalradio till alla deras modeller. På marknader som har kommit längre än Sverige erbjuds digitalradio i bilen som standard. I England erbjuder Ford och Volkswagen med start 2013 digitalradio som standard i alla deras modeller och var femte bil som nysäljs är utrustad med en digitalradio. Mobiltelefonen På den svenska marknaden erbjuds än så länge inga telefonmodeller med digitalradio. Här är lyssnaren än så länge hänvisad till olika externa tillbehör (adapters) som gör att man kan lyssna på digitalradio i sin befintliga telefon eller på sin surfplatta. På marknader som har kommit längre än Sverige finns digitalradio inbyggt i mobiltelefonen. I Sydkorea säljer Samsung och LG mobiltelefoner med inbyggd digitalradio och i Norge säljer Samsung Galaxy S med inbyggd digitalradio. Det är bara en tidsfråga innan digitalradio kommer in i mobiltelefonen på riktigt. Precis som det en gång i tiden var för FM-radion. Etappvis utbyggnad för bästa ekonomi Teracom sköter idag utsändningen av Sveriges Radios och kommersiell radios analoga och digitala program och använder sig av en nationell infrastruktur som utgår från 54 stycken storstationer och en rikstäckande serviceorganisation. Genom att nyttja befintliga resurser kan vi erbjuda digitalradio med stordriftsfördelar och konkurrenskraftig kostnadseffektivitet. Vår vision är ett fullt utbyggt digitalradionät med en mångfald i programutbudet som vida överstiger dagens analoga FM-nät och nya spännande tjänster som kommer lyssnarna till godo. Nedan visas ett exempel på hur utbyggnaden rent geografiskt skulle kunna se ut om Teracom får uppdraget att bygga näten. Utbyggnaden sker etappvis, etapp 1 har en byggtid på ca 6 månader, övriga etapper har ledtider på 6-12 månader. Slutmålet är att tillhandahålla samma eller bättre mottagning än dagens analoga P4-nät. Befolkningstäckningen när utbyggnaden är klar är 99,8%, dvs bättre eller motsvarande dagens FM-täckning. 70% 90% 95% 99,8%

9 Så kan en övergång se ut Etappvis övergång över längre period för att ta hänsyn till lyssnaren En start av digitaliseringen av Sveriges Radio och den kommersiella radion med DAB+ tekniken utgör inget hinder för att fortsätta lyssna på FM-radion. De nya mottagarna som innehåller DAB+ mottagare innehåller nästan undantagslöst också en FM-mottagare. Vi vet också att det kommer att ta tid, cirka år, att byta ut det totala beståndet av FM-mottagare eftersom vi tror på ett scenario där utbytet sker gradvis och inte tvingande. Idag säljs årligen cirka bilar utrustade med analoga FM-mottagare och det finns cirka 4 miljoner fordon på svenska vägarna. Om vi genom vägledande politiska beslut och genom ett tydligt och engagerat agerande från radiobranschen ser till att dessa bilar dessutom utrustas med en digital DAB+ tuner så kan ett skifte, helt på naturliga grunder och utan andra drivkrafter än rent tekniska, ske inom en tidsperiod på cirka 13 år. Om vi tänker oss att 20% av vagnflottan, de allra äldsta fordonen, utrustas med adapters DAB-FM så blir övergångsperioden istället 10 år. Kan vi driva på utvecklingen och istället för naturligt utbyte skapa en konsumentefterfrågan, av det unika och mångfacetterade digitala utbudet, så kan övergångsperioden bli ännu kortare. Lokala aktörer som önskar att sända vidare på FM kan göra det. Ett övergångsscenario berör främst de större aktörerna som redan sänder digitalt och som har besparingar att göra på en övergång helt till digital teknik. Distributionskostnad Besparing FM DAB+ Tid Bilden illustrerar hur distributionskostnaden förändras vid en övergång från FM till digitalradio. Det finns ett tillfälligt finansieringsbehov under parallellsändningstiden, cirka 10 år, där både FM och digitalradio sänds. När övergången är avklarad frigörs medel som kan läggas på programverksamheten.

10 Digital marksänd radio en sammanfattning Digitalradio är kostnadseffektivt En utbyggnad kan utnyttja befintlig infrastruktur. Teracom kan alltså utgå från de befintliga storstationerna för utsändning av radio och tv och inga nya master eller byggnader behöver uppföras. Digitalradion kan därför implementeras enkelt och kostnadseffektivt. Digitalradio är driftsäkert Radion måste alltid fungera. För alla lyssnare och överallt. Marknätet är en del av Sveriges totalförsvar och bered skap. Ingen annan distributionsteknik kan uppfylla kraven på hög tillgänglig het även vid svåra påfrestningar på samhället. Digitalradio är billigare att sända En rikstäckande analog FM-kanal kostar cirka fem gånger mer att sända än en digital kanal. Digitalradio är mer miljövänligt Digitalradioutsändningar kräver betydligt mindre energi. Ett fullt utbyggt digitalradionät skulle årligen spara energi motsvarande förbrukningen i genomsnittliga lägenheter. Digitalradio ger bättre ljud Som lyssnare slipper man FM-utsändningarnas nackdelar i form av brus och knaster och det är mycket enklare att bygga bättre täckning med ett digitalt system. Digitalradio främjar mångfalden Digitalradion är spektrum- och sändningseffektiv. Kapacitetsökningen möjliggör ett betydligt bredare och djupare utbud i hela Sverige. Sveriges Radios regionala sändningar kan täcka större geografiskt område och den kommersiella radion kan nå ut i hela landet, vilket inte är möjligt med de analoga FM-sändning arna. En digital plattform möjliggör dessutom tilläggstjänster och programformer som aldrig kan bli verklighet i det analoga systemet.

11 Vi sänder ut tv och radio Teracom AB Lindhagensgatan Stockholm Telefon:

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

MYTER & SANNINGAR DIGITALRADIO

MYTER & SANNINGAR DIGITALRADIO MYTER & SANNINGAR Sida 1 av 20 Det finns ett antal påståenden som dyker upp regelbundet när övergången från analog till digital radio kommer på tal. Här testas ett par av dessa utifrån tillgänglig fakta

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007

ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007 ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007 AB STELACON Alströmergatan 16 SE-112 47 Stockholm, SWEDEN Phone: +46 (0)8 58712000 Fax: +46 (0)8 58712002 office@stelacon.se www.stelacon.se

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen.

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen. YTTRANDE 2015-03-22 Dnr Ku2014/2006/MFI Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2011

Års- och hållbarhetsredovisning 2011 Års- och hållbarhetsredovisning 2011 Teracom Group Teracom Group erbjuder ett brett utbud av kommunikationslösningar för radio och tv. De viktigaste produktområdena är betal-tv, radio- och tv-utsändningar,

Läs mer

Digitalradio En samhällsekonomisk analys

Digitalradio En samhällsekonomisk analys Digitalradio En samhällsekonomisk analys Mats Bergman & Johan Stennek 1 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 3 2. Inledning... 6 2.1 Bakgrund... 6 2.2 Syfte och avgränsning... 7 2.3 Mer om brister

Läs mer

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Innehållsförteckning Bakgrund 3 Radion idag 4 Konsumtion av radio Betalningsvilja Radiokanaler i Sverige idag Utmaningar 6 Stora datamängder

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio

5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio 5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio 5.1 Delbetänkandet Trots digital teknik och ökad konkurrens inom medieområdet kommer kostnaderna för att producera radio och TV som når och tilltalar

Läs mer

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009 EM D I E CEV CEV KL IU T N G 09 MEDIEUTVECKLING 2009 MEDIEUTVECKLING 2009 Radio- och TV-verket 2009 ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-27-7 Redaktör Tove de Vries Skribenter Eva Bengtsson, Ulrika Köling,

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Års- och hållbarhetsredovisning 2012 TERACOM GROUP VISION We deliver the best viewing and listening experience characterized by personality, portability, simplicity and reliability. AFFÄRSIDÉ Teracom Group

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Den 19 juni 2002 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2002:85) att utredningen om utvärdering av digital radio m.m. digitalradioutredningen

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Uppdragsredovisning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (56) Datum 2009-12-22. Försvarsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm

Uppdragsredovisning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (56) Datum 2009-12-22. Försvarsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm samhällsskydd och beredskap PM 1 (56) Håkan Marcusson 010-2405229 hakan.marcusson@msb.se Försvarsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Lars olsson 010-2405159 Lars.olsson@msb.se Uppdragsredovisning

Läs mer

Framtida distribution av rundradio. en tekno-ekonomisk analys

Framtida distribution av rundradio. en tekno-ekonomisk analys Framtida distribution av rundradio en tekno-ekonomisk analys Jens Zander Mats Nilson KTH Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik 2015-03-31 1(26) 2(26) 0. Sammanfattning KTH har på uppdrag av

Läs mer

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - för Myndigheten för radio och tv December 2010 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Mhz. Högt över markensid 12 #01 2013

Mhz. Högt över markensid 12 #01 2013 Mhz #01 2013 Förtroende förtjänar man sid 2 Dagens tv-klimat sid 4 Radio från molnet sid 9 Pålitlig radiolänk sid 12 Burken som formar våra hem sid 19 Synkad standard med NorDig sid 22 Digitalradion i

Läs mer

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2. Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006 Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.1 Boxer Årsredovisning 2006 Ett fantastiskt 2006 med Boxer 4 Vårt 2006 i

Läs mer

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt.

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt. Nytta & Nöje Året som gått. Vägen framåt. Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Nytta. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services. Teracom är Sveriges och Danmarks ledande

Läs mer