ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

2 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder en mångfald av kommunikationslösningar för radio och tv. De huvudsakliga produktområdena är betal-tv, utsändning av radio och tv, kapacitetstjänster för överföring av data samt inplaceringar och service. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark och Finland genom Teracom, Boxer och PlusTV. Inom Teracom-koncernen finns en unik samlad kunskap kring att paketera och sälja attraktiva programpaket kombinerat med kunskap om radio- och tv-distribution, vilket inkluderar drift och utveckling av det marksända radio- och tv-nätet. Teracom AB äger och driver koncernens utsändningsnät i Sverige som täcker cirka 99,8 procent av Sveriges hushåll. Boxer har utvecklat en framgångsrik modell för betaltv i det svenska marknätet. Teracom-koncernen har funnits i nästan 90 år och den omfattande erfarenhet koncernen samlat på sig under alla år kommer nu att användas för expansion utomlands. KONCErNEN VISION Vi ska vara ledande i Norden och bli en av Europas stora tv-operatörer. NÄTVERKSAMHET BETAL-TV-VERKSAMHET Teracom AB är Sveriges första medieoperatör. Bolaget äger och driver det svenska marknätet för radio och tv. Förutom distribution av radio och tv erbjuder företaget inplaceringar och service samt kapacitetstjänster till företag, organisationer och myndigheter. Boxer TV-Access AB bedriver betal-tv-verksamhet i det svenska digitala marknätet. Boxer paketerar, marknadsför, säljer och administrerar betal-tvtjänster samt, via andra tekniska plattformar, närliggande tjänster som bredband och telefoni. Boxer TV A/S driver, genom en tolvårig licens, betal-tv-verksamhet i det danska digitala marknätet, vilket innebär att välja kanaler, paketera, marknadsföra, sälja och administrera betal-tv-tjänster. PlusTV, som ägs till 51 procent av Teracom- koncernen, är den ledande betal-tvoperatören i Finland. I likhet med Boxer Sverige paketerar, marknadsför, säljer och administrerar PlusTV program kanaler som fått tillstånd att sända betal-tv i marknätet. Affärsidé Teracom erbjuder tillförlitliga medie- och kommunikationslösningar till företagsmarknaden i Sverige och Europa. Affärsidé Betal-tv-verksamhetens grundläggande affärsidé är att erbjuda attraktiva programpaket till ett konkurrenskraftigt pris.

3 Koncernens intäkts- och resultatutveckling MSEK MSEK Intäkter Resultat efter skatt Intäkter per segment Vid beräkning har hänsyn tagits till försäljning mellan segmenten. Betal-tv, 71 procent. Segmentet Betal-tv avser betal-tv-verksamheten som ingår i Boxer Sverige och Danmark samt PlusTV. Tv och Radio, 18 procent. Segmentet Tv och Radio innefattar utsändningarna av tv och radio i marknätet och ingår i moder bolaget Teracom. Kapacitet, Inplaceringar och Service, 11 procent. Segmentet innefattar tjänster inom kapacitet och inplaceringar och service och ingår i moderbolaget Teracom. Siffrorna för 2008 och 2009 avser kvarvarande verksamhet Nyckeltal 2009* 2008* Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, före och efter utspädning Avkastning på eget kapital Soliditet Antalet tillsvidareanställda vid årets utgång * Ovanstående siffror avser kvarvarande verksamhet

4 Målet är att utifrån den svenska och nordiska basen bli en viktig aktör på den europeiska tvmarknaden, genom både organisk tillväxt och förvärv. Crister Fritzson, koncernchef Teracom Ljusshow invigde digitalt marknät i Danmark Natten till den 1 november 2009, när det analoga tv-nätet i hela Danmark släcktes, genomförde Boxer en spektakulär ljusshow kring de sju sändarmasterna. Det innebar att Europas hittills största ljusskulptur firade premiären av det danska digital-tv-nätet. Konstnären Jesper Kongshaug, som placerade ut ljuskanonerna, har bland annat anordnat ljusshower vid Öresundsbron och operan i San Francisco. Ljuskanonerna tändes klockan 18 på kvällen och showen pågick sedan fram till själva nedsläckningen. En ljuskanon väger 200 kilo och ljusstrålen når upp till tre kilometer i luften. Ljuskäglan kan ses på upp till 20 kilometers avstånd.

5 Viktiga händelser 2009 Innehåll» Teracom-koncernens bredbandsverksamhet flyttades över till det nybildade dotterbolaget Comet Networks den 1 mars. Comet Networks såldes i september till CSIT till följd av koncernens beslut att fokusera på tjänster inom broadcast.» Förvärvet av majoriteten i den finländska betal-tv-operatören PlusTV i juni innebar att Teracom-koncernen tog ytterligare ett steg på vägen mot att bli en nordisk mediekoncern.» Boxer och den irländska mediekoncernen Communicorp valde i april att dra tillbaka ansökan om att bli operatör i det kommande irländska digitala marknätet från tillståndsmyndigheten BCI (Broadcast Commission of Ireland).» Sveriges Television, Utbildningsradion och Teracom AB tecknade i augusti avtal om utsändning av SVT och UR:s programutbud i det svenska marknätet. Förutom utsändning omfattar avtalet en rad andra tekniska tjänster kring de regionala sändningarna, samt en förbättrad kodningsplattform.» I oktober tecknade Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Teracom AB ett nytt avtal. Avtalet omfattar utsändning av FM-radio och löper under kommande tillståndsperiod, vilken förväntas bli fyra år. Därefter finns möjlighet till förlängning av avtalet med två år.» Danmark gick över till digital-tv den 1 november då de analoga sändningarna upphörde. Nedsläckningen innebar att hela Danmark kunde ta del av Boxer Danmarks utbud, vilket lanserades under hösten.» Teracom AB:s utbyggnad av det femte sändar nätet i Sverige (mux 5) slutfördes. Täckningen ökade från 70 procent till cirka 98 procent.» Teracom AB startade utbyggnaden av det sjätte sändarnätet i Sverige (mux 6). Utbyggnaden, som kommer att ske etappvis, innebär att Boxer kan erbjuda fler kanaler i sitt betaltv-utbud.» I slutet av året lanserade Boxer bredband och telefoni tillsammans med digital-tv och erbjuder därmed så kallad triple play i Sverige. Boxer Trippel, som erbjudandet kallas, innebär digital-tv via en vanlig antenn samt bredband och telefoni via adsl. 2 Koncernchefens kommentar 5 Styrelseordförandens kommentarer 8 Vision och mål 10 Strategiska fokusområden 12 Omvärld och marknad 18 Teracom-koncernens erbjudande 19 Betal-tv-verksamhet 25 Nätverksamhet 34 Teracoms samhällsansvar 37 Bolagsstyrningsrapport 44 Koncernledning 46 Styrelse och revisorer Årsredovisning 48 Förvaltningsberättelse 57 Ekonomisk koncernöversikt Koncernen 58 Resultaträkning 59 Rapport över totalresultat 60 Balansräkning 62 Kassaflödesanalys 63 Förändring i eget kapital Moderbolaget 63 Resultaträkning 64 Balansräkning 66 Kassaflödesanalys 67 Förändring i eget kapital Väsentliga händelser efter utgången av 2009 I början av 2010 förändrade Teracom-koncernen sin interna struktur och koncernledningen förstärktes med cheferna för de rörelsedrivande bolagen i form av nätoperatören Teracom samt betal-tv-bolagen i Sverige, Danmark och Finland. Som en konsekvens av förändringarna lämnade Boxers vd Per Norman koncernen. Han ersattes som vd för Boxer av koncernchefen Crister Fritzson. Stephan Guiance utsågs till chef för Teracom Sverige. 68 Tilläggsupplysningar och noter 96 Revisionsberättelse Förklaringar och definitioner

6 2 Koncernchefens kommentar Vi ska fokusera, växa och ut i världen Under 2009 renodlade Teracom-koncernen verksamheten för att fokusera på kärnerbjudandena inom betal-tv och nättjänster. Målet är att utifrån den svenska och nordiska basen bli en viktig aktör på den europeiska tv-marknaden, genom både organisk tillväxt och förvärv. Parallellt med utlandssatsningar fortsätter vi att utveckla verksamheterna på den svenska hemmamarknaden.

7 Koncernchefens kommentar 3 Internationaliseringen och fokuseringen har inletts Idag finns vi i tre länder: Sverige, Finland och Danmark. Det ger oss en stark ställning på den nordiska marknaden. Basen finns i Sverige, där vi äger och driver radio- och tv-nät, samt erbjuder betal-tv. Den ledande finska betal-tv-operatören PlusTV, som förvärvades i juni, har stor potential att fortsätta utveckla sin verksamhet. I Danmark, där Boxer har en tolvårig licens, inleddes försäljningen av abonnemang på Jylland under första kvartalet Den första november genomfördes övergången till digital-tv och det analoga nätet släcktes. I såväl Danmark som Finland gör vi nu stora satsningar för att stärka positionerna samt öka försäljningen av betal-tv-abonnemang. I Irland valde dock Boxer att dra tillbaka ansökan om att bli betal-tv-operatör. Beslutet var en följd av både lågkonjunkturens omfattning och det faktum att vi inte lyckades få ett bra avtal med nätägaren. Vi ska växa internationellt men det måste ske med lönsamhet. Under året togs beslut om att fokusera ytterligare på vår kärnverksamhet och som ett led i detta såldes Comet Networks som drivit koncernens bredbandsverksamhet. Det innebär inte att Teracom-koncernen har lämnat bredbandsområdet. Som ett komplement till det marksända tv-nätet lanserade Boxer under året tv via bredband och triple play-tjänster. Stabil infrastruktur skapar tillväxtmöjligheter i Sverige Parallellt med internationell expansion arbetar vi för att utveckla positionen i Sverige. Det handlar om att vidareutveckla och effektivisera marknätet genom att erbjuda nya och efterfrågade produkter och tjänster. Två viktiga steg togs under året. Utbyggnaden av det femte sändarnätet slutfördes, vilket innebär att vi nu kan erbjuda ett större utbud av tv-kanaler till i stort sett hela svenska folket. I oktober påbörjades utbyggnaden av det sjätte sändarnätet, något som gör det möjligt att lansera hdtv i marknätet under För att möjliggöra ett stort utbud av hdtv-kanaler byggs det sjätte nätet med den senaste tekniken DVB-T2, kombinerat med MPEG4. Förslaget om en digitalisering av radion skapar förutsättningar att växa även inom utsändning av radio. Det innebär att både Sveriges Radio och kommersiella bolag kan öka sitt utbud och göra det tillgängligt för lyssnare i hela landet. Teracoms roll är att skapa de tekniska förutsättningarna för en sådan utveckling.

8 4 Koncernchefens kommentar Kompetensen är en nyckelfaktor Robusta nät med hög tillgänglighet är avgörande för oss och våra kunder. Teracoms medarbetare har stor erfarenhet och kunskap om sändarnät och nätutveckling. I hela landet finns serviceingenjörer med bred teknisk kompetens, redo att hantera såväl tekniskt underhåll som akuta problem i näten. Kompetensbredden gör att vi kan samordna olika typer av underhåll och problemlösning kopplade till olika tjänster, vilket i sin tur ger en kostnadseffektiv hantering. Vår expertis är en konkurrensfördel och något som allt fler kunder inom telekom och datakom efterfrågar. Under året har en ökad fokusering på affärer inom service och inplaceringar inletts. Det innefattar alla delar av kedjan från design, utbyggnad och övervakning till dagliga felavhjälpningar. Kvalitet skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt Den finansiella ställningen är fortsatt stabil och Teracom-koncernens verksamheter i Sverige fortsatte att generera positiva resultat under året. Rörelseresultatet för Teracom och Boxer Sverige förbättrades med 14 procent. Koncernens rörelseresultat sjönk dock med 22 procent jämfört med föregående år, något som förklaras av satsningarna i Danmark och Finland, som även framöver kommer att vara omfattande. Sammanfattningsvis har det varit ett bra år för Teracom-koncernen. Vi har en stark position på marknaden och nu fortsätter vi att utveckla vår infrastruktur och våra tjänster. Den internationella strategin ligger fast och jag ser med tillförsikt fram emot den resan. Crister Fritzson, koncernchef Teracom

9 Styrelseordförandens kommentar 5 Tillväxtmöjligheter i Sverige och i utlandet Teracom har en lång historia av att driva och utveckla nät och Sverige var ett av de första länderna i världen att gå över till enbart digitala sändningar i marknätet. Parallellt med utbyggnaden av nätet byggde Teracom-koncernen upp en stark betal-tv-verksamhet på den svenska marknaden. Med den kompetensen i bagaget är koncernen redo för nya utmaningar. Erfarenheten är nyckel till framtida expansion Drygt två år har gått sedan övergången till digital-tv i Sverige, där såväl Teracom som Boxer genomförde sina respektive delar mycket framgångsrikt. Idag är konkurrensen på den svenska tv-marknaden stenhård. Koncernen har lyckats väl och har en stabil och nöjd kundbas i Sverige. Nu fortsätter koncernen att göra investeringar i infrastrukturen för att även framöver kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster till kunderna. Den svenska tv-marknaden är mogen och därför är det ett naturligt steg att blicka utanför landets gränser. Med verksamheter i Sverige, Danmark och Finland har vi en stadig bas i Norden, där digitaliseringen av marknäten är slutförda. I stora delar av övriga Europa sker en successiv övergång från analog till digital-tv, vilket skapar tillväxtmöjligheter både som nätoperatör och betal-tv-operatör. Styrkan inom koncernen ligger i den samlade kompetensen inom digital-tv, radio och servicetjänster. Vi kan digitala marknät från ax till limpa från frekvensplanering till abonnemangsavtal vilket innebär att vi kan erbjuda en pålitlig helhetslösning för marksänd tv. Samverkan och konkurrens på den europeiska marknaden Under året har tv-tittarna visat att de uppskattar utbudet och enkelheten i erbjudandet från koncernens betal-tv-bolag. Svenska Boxers topplacering i Svenskt Kvalitetsindex är ett kvitto på det. Långsiktiga satsningar på merförsäljning innebar att intäkterna per kund ökade under 2009, trots att året präglades av finanskrisens efterdyningar.

10 6 Styrelseordförandens kommentar

11 Styrelseordförandens kommentar 7 Marknätet och tv-branschen är starkt konkurrensutsatta och hushållen använder sig av allt fler tekniska plattformar för att kunna titta på och lyssna till sina favoritprogram, oavsett tid och plats. Samma utveckling ser vi i stora delar av Europa. I denna konkurrens står marknäten starka i Europa. Men för att kunna fortsätta utveckla erbjudandena och därmed behålla kundernas förtroende måste vi bland annat ha tillgång till nödvändiga frekvenser för att fylla näten med det efterfrågade innehållet. Vi kommer därför att fortsätta lägga stor kraft på att broadcast-industrin ska ha god tillgång till frekvenser i framtiden. Detta arbete kan vi inte driva helt på egen hand och vi har därför inlett ett samarbete med andra europeiska bolag inom branschen för att gemensamt säkra tillgången till frekvensutrymme. Vårt gemensamma intresse är att kunna fortsätta utveckla tv-mediet på såväl kort som lång sikt. Marknätet är en framtidssäker distributionsform som kan erbjuda hdtv och andra nya tjänster. Under 2010 planerar vi att lansera hdtv i Sverige och tekniken gör det också möjligt att sända tredimensionell tv om efterfrågan finns framöver. Fokus på tillväxt Teracom-koncernens tillväxt kommer till stor del att ske via expansion av kärnverksamheten på den europiska marknaden. Men även för erbjudandet inom service och inplaceringar är ambitionerna högt ställda. Telekom-marknaden är inte längre nationell och exempelvis byggs nu den nya generationens mobilnät upp i hela Norden. Genom våra samarbeten med operatörer som Ice.net, Nokia Siemens Networks och Huawei finns potential för Teracom att erbjuda utökade servicetjänster blev året då vi på allvar började utnyttja fördelarna av att vara en koncern. Koncernen kombinerar Teracoms världsledande kunskap som nätoperatör med Boxers nära kundkontakt och starka varumärke som betal-tv-operatör. Jag ser med tillförsikt fram emot en integrering mellan koncernens bolag, vilket syftar till att skapa nytta för våra kunder. Åsa Sundberg, ordförande Teracom

12 8 Vision och mål Stabil finansiell grund Teracom-koncernens vision är att vara ledande i Norden och en av Europas största tv-operatörer. Stark finansiell ställning och god lönsamhet är en förutsättning för att nå den positionen. Under de kommande åren siktar Teracom-koncernen på tillväxt genom en europeisk expansion av verksamheten, i form av både egen etablering och förvärv. Det förutsätter en stabil finansiell ställning. För att uppnå en långsiktigt god finansiell ställning och lönsamhet har Teracom-koncernen uppsatta mål för rörelsemarginal, avkastning på eget kapital och soliditet. Rörelsemarginalen speglar verksamhetens förmåga att generera intäkter och vara kostnadseffektiv. Avkastningen på eget kapital visar lönsamheten i förhållande till ägarens kapital och soliditeten anger hur stor del av verksamheten som har finansierats med eget kapital. Teracom-koncernens soliditet fortsatte att vara stabil och uppgick till 40 procent i slutet av Koncernen omsatte MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Den finska betal-tv verksamheten som förvärvades i juni 2009 stod för 84 procent av den totala intäktsökningen. Teracom och Boxers underliggande verksamhet i Sverige fortsatte att generera ett positivt resultat under året. Koncernens rörelseresultat försämrades emellertid med 22 procent jämfört med Resultatet belastades av satsningar i betal-tv-verksamheten i Danmark och Finland, vilka kommer att fortsätta kräva stora investeringar framöver.

13 Vision och mål 9 Långsiktiga finansiella mål Utfall 2009 Avkastning eget kapital, % Uppnå en rörelsemarginal (EBIT) på 20 procent. Rörelsemarginalen var 15 procent, en nedgång med 6 procentenheter från Avkastning på eget kapital som är lägst 17 procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 16 procent (26) Ägarens mål Soliditet, % Soliditet som långsiktigt är lägst 30 procent. Soliditeten uppgick till 40 procent (44) Koncernen strävar efter att lämna en utdelning till ägaren på procent av årets resultat. Utdelning lämnas under förutsättning att soliditetsmålet uppnås. Styrelsen har föreslagit en utdelning av 110 MSEK (150), motsvarande 58 procent (45) av årets resultat för koncernen Ägarens mål

14 10 Strategiska fokusområden Lönsam tillväxt genom internationalisering Teracom-koncernens övergripande och långsiktiga strategi är att bredda utbudet på mogna marknader och samtidigt växa internationellt genom satsningar i digitala marknät. Under 2009 började Teracom-koncernen bygga upp en nordisk bas genom organisk tillväxt inom betal-tv-verksamhet i Danmark och förvärv av den finska betal-tv-operatören PlusTV. Utifrån den basen ligger tillväxtfokus på marknader där koncernen har möjlighet att verka som både nätoperatör och betal-tv-aktör. Parallellt med de internationella tillväxtsatsningarna fortsätter Teracom-koncernen att utveckla såväl nätverkstjänsterna inom radio och tv som betal-tv-erbjudandet på den mogna svenska marknaden. Koncernen arbetar också för att fortsätta förbättra kostnadsbilden och ta tillvara både teknik- och kostnadsrelaterade synergier mellan nätoperatörs- och betal-tv-verksamheterna, samt erbjuda tv-tittarna närliggande tjänster som bredband och telefoni. Ökad konkurrenskraft i befintliga erbjudanden på befintliga marknader För att säkra konkurrenskraften för marksänd tv gentemot övriga plattformar på den svenska marknaden fortsätter Teracom-koncernen arbetet med att bygga ut nätet så att fler kanaler får plats samt att hdtv och andra tjänster kan lanseras i det svenska marknätet. Boxer Sverige, Boxer Danmark och PlusTV fokuserar på att vidareutveckla kunderbjudandena utifrån det digitala marknätets styrkor, som bland annat är enkelheten och räckvidden. Inom nätoperatörsverksamheten, som för närvarande bedrivs i Sverige, ligger Teracom AB:s fokus på ökad kostnadseffektivitet och utveckling av tjänsterna i samarbete med de stora kunderna. Ambitionen är också att öka andelen intäkter från inplaceringar, service- och kapacitetstjänster samt andra tjänster som inte är kopplade till utsändning.

15 Strategiska fokusområden 11 Teracom-koncernen strävar efter att etablera sig och växa på nya marknader genom nyetableringar och förvärv. Expansionen kommer att ske både inom betal-tv och inom nätoperatörstjänster. Tillväxt på nya geografiska marknader Teracom-koncernen har en unik kompetens från den svenska övergången till digital-tv och etableringen av en framgångsrik betal-tv-verksamhet. Den samlade kompetensen spänner från frekvensplanering till abonnemangsavtal och utgör grunden för den pågående internationaliseringen. Expansionen av betal-tv-erbjudandet kan ske både genom nyetablering och förvärv. Oavsett vägval är grunden Boxers koncept för paketering, marknadsföring och administration av programkanaler för marksänd digital-tv. Expansionen av nätoperatörstjänster baseras på förvärv på den nordiska och europeiska marknaden, främst i de länder som står inför en övergång från analog till digital-tv. Nya erbjudanden på befintliga marknader För att stärka kärnverksamheten inom utsändning av radio, digital-tv och betal-tv utvecklar Teracom-koncernen nya produkter och tjänster inom triple play, utsändning av radio samt telekom-tjänster. Boxer Sverige, Boxer Danmark och PlusTV satsar på att komplettera digitalsänd betal-tv med fler distributionskanaler för programpaketen, exempelvis bredbands-tv. Teracom AB vidareutvecklar verksamheten vid Kaknästornet i Stockholm till en inter nationell mediahub, det vill säga en knutpunkt för transportering, paketering och kodning av tv- signaler. I Sverige förbereder sig Teracom också för en lansering av digitalradio genom tekniken DAB+.

16 12 Omvärld och marknad Europeiska tv-nät digitaliseras Inom de närmaste åren kommer majoriteten av länderna inom EU att släcka sina analoga marknät och gå över till digital-tv. Utvecklingen har kommit olika långt. I Danmark skedde övergången i slutet av 2009 och Sverige tog ytterligare ett steg i digitaliseringen genom att verka för en lansering av hdtv i större skala genom den nya utsändningstekniken DVB-T2. Medie- och tv-marknadens utveckling styrs till viss del av tekniska framsteg men ännu mer av människors förändrade beteenden och behov. En av de mest påtagliga förändringarna i mediekonsumtionen under senare år är att användarna växlar mellan olika medier och kanaler. Under 2009 fortsatte mediekonsumtionen via internet att öka, samtidigt som broadcastad radio och tv i Sverige behåller sin andel av mediekonsumenternas tid om vardera cirka två timmar per dag. Europeiska betal-tv-marknader i framväxt Mognaden på de europeiska betal-tv-marknaderna skiljer sig åt mellan länder. Grovt sett kan Europa delas in i tre delar. I västra Europas tätbefolkade länder dominerar så kallad fri-tv, det vill säga kanaler som inte kräver något abonnemang. I Norden och Baltikum är betal-tv-penetrationen betydligt högre medan den digitala tv-marknaden i centrala och östra Europa ännu befinner sig i en uppstartsfas. Trenden i de åtta länder som hittills har digitaliserat sina analoga marknät är att betal-tvmarknaden ökar i storlek. Under 2010 genomför ytterligare fyra europeiska länder en digital-tvövergång och enligt nuvarande planer har majoriteten av Europas länder infört digital-tv till slutet av EU-kommissionens rekommendation är att medlemsstaterna ska ha släckt ner de analoga tv-sändningarna senast Men fortfarande finns ett antal länder, främst i östra Europa, som ännu inte tagit beslut om en övergång. Ett mer realistiskt slutdatum för analog tv inom EU kan därför ligga ett par år längre fram i tiden.

17 Omvärld och marknad 13 Mogen svensk betal-tv-marknad Betal-tv-marknaden i Sverige växte kraftigt under övergången från analoga till digitala tv-sändningar. Idag är marknaden mogen med hård konkurrens mellan erbjudanden via marknätet, satellit, kabel och iptv. I takt med att bindningstiderna löpte ut för abonnemang som tecknades under den intensiva släckningsperioden, gick många hushåll med flera abonnemang över till en enda leverantör. Det ledde till att samtliga betal-tvleverantörer, med undantag för Telia, förlorade kunder under För att möta kundernas behov valde många aktörer att lansera triple playtjänster med bredband, tv och telefoni. Även telefoni- och bredbandsmarknaderna i Sverige är mogna och många aktörer har valt att använda triple play för att skapa kompletterande tjänster till sina respektive kärnprodukter. Tv-mottagningen i Sverige är enligt undersökningsföretaget Mediavision, samt PTS undersökning Svensk Telemarknad uppdelad på följande sätt: kabel 62 procent, marknätet 23 procent, satellit 15 procent och tv via bredband 10 procent. Under 2009 omsatte den svenska tv-marknaden uppskattningsvis 16,8 miljarder SEK, där licensavgifter stod för 4,0 miljarder SEK, reklam för 4,3 miljarder SEK och betal-tv för 8,5 miljarder SEK. Övergång till digital-tv genomförd Övergång till digital-tv beslutad Övergång till digital-tv ej beslutad Lansering av marksänd betal-tv i Danmark Tv-mediet är mycket starkt i Danmark. Ett tecken på det är den höga försäljningen av nya platttv-apparater. Trots det svaga konjunkturläget såldes över apparater under 2009, i stort sett alla med inbyggd digital-tv-mottagare. Den 1 november 2009 gick hela Danmark över från analoga till digitala tv-sändningar i marknätet. Redan i februari inledde Boxer Danmark, som fått en exklusiv tolvårig licens för marksänd digital-tv i mars 2008, de första digitala tv-sändningarna. Från början fanns ett sändningsnät, eller en mux, med tio kanaler, vilket vid slutet av 2009 hade utökats till fem sändarnät som alla täcker cirka 99,8 procent av befolkningen. Mux 1 och 2 sänder fri-tv medan mux 3, 4 och 5 disponeras av Teracom-koncernens danska bolag. Precis som i övriga Europa har betal-tv-marknaden i Danmark växt i samband med nedsläckningen av de analoga näten. Boxer genomförde en framgångsrik släckningskampanj och var, precis som i Sverige, den operatör som tog den största andelen av de analoga hushållen. Vid årsskiftet hade runt danska hushåll fortfarande enbart fri-tv och är därmed potentiella betal-tv-kunder.

18 14 Omvärld och marknad Den danska marknadsbilden är i stort sett densamma som i Sverige. Konkurrensen är hård och under 2009 ökade betal-tv-operatörernas annonsering med hela 150 procent. Förutom satellitoperatörerna Canal Digital och Viasat finns också YouSee, en kabel-tv-operatör ägd av teleoperatören TDC, som motsvarar Com Hem i Sverige. Ett annat inslag på den danska betal-tv-marknaden är en rad mindre elbolag som lägger ut fiber och erbjuder tv via bredband. Vid sidan av Boxers intåg med marksänd digital-tv var TDC:s lansering av en adsl-baserad triple play, som kallas för Hometrio, en viktig händelse på den danska tv-marknaden under Fri-tv starkt i Finland Den finska tv-marknaden består av cirka 2,3 miljoner hushåll. Av dessa använder cirka 1,2 miljoner det digitala marknätet medan drygt 1 miljon använder kabel-tv, enligt undersökningsföretaget Finnpanel. Resterande hushåll i Finland använder sig av satellitmottagare. Sanoma Entertainment/ Welho, DNA och TeliaSonera Finland är de största spelarna på kabel-tv-marknaden mätt i antal kunder. Den finska betal-tv-operatören PlusTV påbörjade sina sändningar i det digitala marknätet PlusTV var därmed en stark betal-tv-aktör redan före nedsläckningen av det analoga marknätet i september Redan efter första verksamhetsåret hade PlusTV abonnenter. Det som främst lockade kunderna var populära sportsändningar. Betal-tv-marknaden i Finland har fortfarande stor potential trots att över två år gått sedan digital-tv-övergången. Andelen hushåll med betal-tv-abonnemang är cirka 30 procent, jämfört med cirka 60 procent i Sverige. Största konkurrenten till PlusTV och andra betal-tv-leverantörer är den starka finska fri-tv-marknaden. Sedan den finska televisionens barndom har det funnits ett attraktivt kommersiellt fri-tv-utbud vid sidan av Public Service. Den stora utmaningen framöver för betal-tv-branschen är därför att få programbolagen att skapa ett mer attraktivt programutbud i betal-tv-kanalerna. I dag kännetecknas betal-tv-marknaden i Finland av korta abonnemang. En viktig faktor som hittills styrt de finska betal-tv-tittarnas val är tillgång till populära sportsändningar som Formula 1 och ishockey. Bättre förutsättningar för utsändning av tv i Sverige Under senare delen av 2009 påbörjades arbetet med utbyggnaden av den sjätte muxen i det svenska marknätet. I och med utbyggnaden av mux 6 har sändningar i komprimeringsstandarden MPEG4 inletts i Sverige. Med MPEG4 beräknas sändningskapaciteten öka cirka 50 procent jämfört med nuvarande komprimeringsmetod MPEG2. Tio kanaler fick i mars 2008 tillstånd att sända MPEG4-tjänster. Ett antal av dessa har nu börjat sända, vilket ökar det marksända tv-utbudet under 2010 och därmed möjligheten att få fler kunder till Boxer.

19 Omvärld och marknad 15 Trenden i de länder som genomfört en digital-tv-övergång är att efterfrågan på betal-tv ökar. Under 2010 genomförs fyra digital-tv-övergångar i Europa. DVB-T2 innebär hdtv i marknätet Förutom MPEG4 är den nya sändningsstandarden DVB-T2 andra generationens Digital Video Broadcasting nödvändig för att kunna sända ett större antal hdtv-kanaler i marknätet. DVB-T2 är också en förutsättning för att det frekvensutrymme i VHF-bandet som den svenska regeringen 2007 avsatte för tv-tjänster ska kunna utnyttjas. Om VHF-bandet används tillsammans med tillgängligt utrymme i det vanliga UHF-bandet skapas utrymme för minst åtta hdtv-kanaler. Om processen framskrider som planerat kommer hdtv-sändningar lanseras i Sverige redan under Storbritannien, som är ett föregångsland när det gäller DVB-T2-tekniken, inledde hdtvsändningar i slutet av I samband med fotbolls-vm i Sydafrika sommaren 2010 beräknas befolkningstäckningen vara cirka 50 procent. Även Finland planerar att starta sändningar i DVB- T2 i det marksända tv-nätet under Tv-konsumtion på internet Den teknik som gör det möjligt att nå tv-liknande tjänster via internet hör till det mest omtalade när det gäller nya former av mediekonsumtion. Under 2009 ökade tv-tittande via internet. Tidigare handlade webb-tv-tittande i huvudsak om småklipp från Youtube och liknande webbplatser men 2009 var året när det blev vanligt att se hela tv-program på datorn. Datorn fungerar på så vis som en modern variant av videon. Exempelvis fick tjänster som SVT Play många tittare under året. Webb-tv kan ses som ett komplement till andra tekniker och plattformar. Det handlar om att kombinera broadcast och internet på ett sätt som öppnar upp för nya tjänster och nytt innehåll. Nischkanaler vinner mark i Sverige Totalt sett har de stora tv-kanalerna i Sverige som SVT1, SVT2, TV4, TV3 och Kanal 5 tappat tittare under året. Samtidigt ökar antalet tittare i nischkanalerna, främst mindre kanaler som har någon form av släktskap med de stora kanalerna. Exempelvis tappar TV3 tittare till TV6 och TV8 medan TV4 väljs bort till förmån för TV4+ och TV400. Utvecklingen visar att det finns behov av frekvensutrymme för att tillgodose efterfrågan av nischkanaler.

20 16 Omvärld och marknad Dagligen lyssnar 8 miljoner människor på radio i Sverige. Den genomsnittliga tiden som går åt till radiolyssnande är 1 timme och 50 minuter. Europeisk digitalradio på frammarsch Radion i dess nuvarande analoga form behåller ställningen som det mest använda mediet samtidigt som utvecklingen av europeisk digitalradio har fått fortsatt bränsle. Under 2009 fattade flera nyckelmarknader, bland annat Frankrike och Italien, beslut om att starta utbyggnaden av digitalradio. Den europeiska bilindustrin har tagit ytterligare ett steg i digitaliseringen genom att verka för att digitalradio sätts som standard i alla nytillverkade bilar. Under 2009 valde dessutom länder som Australien, Schweiz och Malta att vidareutveckla digitalradio med den nya sändningstekniken, DAB+. En tydlig europeisk trend är att programbolagen efterfrågar digitalisering av marknäten för radio, vilket skulle öka utbudet i radio dramatiskt. Förutom möjligheter till fler och mer nischade kanaler möjliggör en digitalisering av radion nya tjänster som nedladdning, textinformation, pausa och backa i sändningarna, trafiktjänster, reklambudskap och rörliga bilder. I Tyskland, Italien, Polen, Tjeckien och Ungern startades under året testsändningar av DAB+, och de två förstnämnda marknaderna planerar en introduktion av tekniken i konsumentleden med start under nästa år. Även i Sverige inleddes begränsade testsändningar i DAB+ under året. I de länder som valt att omstarta digitalradion med DAB+ har framgångsfaktorerna för ett lyckat mottagande i konsumentleden varit att näten byggs ut med god täckning, att det finns attraktiva och helt nya digitala program samt att det finns prisvärda mottagare i många färger, skepnader och modeller. Svensk digitalradio i startgroparna Radio är det medium som svenskarna ägnar mest tid åt. Det beror bland annat på att radion är mobil och går att kombinera med många andra aktiviteter. Varje dag lyssnar åtta miljoner människor i Sverige på radioprogram. Ett genomsnittligt dygn ägnar svensken i snitt 1 timme och drygt 50 minuter åt radiolyssnande.

21 Omvärld och marknad 17 Idag råder frekvensbrist i det analoga FM-nätet i Sverige, vilket är ett praktiskt hinder för att starta nya analoga radiokanaler. På många orter finns i princip inga nya analoga frekvenstillstånd att söka. I ett marknät för digitalradio skulle däremot finnas plats för rikstäckande kanaler, vilket kan jämföras med de 4 7 rikstäckande kanaler som är möjligt med analog teknik. Därmed skulle även landsbygden kunna få tillgång till betydligt fler kanaler jämfört med idag. Digitalradio sänds på ett helt annat frekvensband som inte kolliderar med de analoga sändningarna. Det innebär att väsentligt fler kanaler kan sändas vid bruk av digital teknik samtidigt som de analoga sändningarna ostört kan fortsätta. Arbetet gällande tillstånd att bygga ett svenskt digitalradionät med tekniken DAB+ var intensivt under året. I december 2009 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag till ny radio- och tv-lag, vilken öppnar upp för en omfattande digitalisering av radion i Sverige. Våren 2010 lämnas regeringens proposition till riksdagen och den nya lagen förslås träda i kraft den 1 juli. Reklam- och annonsmarknaden inom radio Den svenska marknaden för radioreklam präglades av annonstapp under större delen av året. För helåret uppgick totalsumman för den förmedlade radioreklamen enligt IRM till 642 MSEK, vilket är en nedgång med 12 procent jämfört med Samtidigt har den totala reklammarknaden minskat med 13 procent. Hård konkurrens inom inplaceringar och service Konkurrensen på den svenska marknaden för inplaceringar och service är hård och består av ett stort antal aktörer. Konkurrenskraften handlar i de flesta fall om var masterna finns lokaliserade i landet. Höga master är en fördel, men oftast är det behovet av lokal täckning som avgör. En del aktörer på marknaden begränsas av att utrymmet i masterna är fullt utnyttjat, i synnerhet de som finns i tättbebyggda områden. Avtalen mellan parterna är ofta långa och sträcker sig över flera år. Den totala tillväxten på marknaden för inplaceringar kan i framtiden komma att minska något då äldre tekniker försvinner och utrustning tas bort. En teknik som kommer att ersättas inom de närmsta åren är GSM, där licenserna löper ut Därutöver skapas utrustning som fungerar för alla tekniker. En sändare och mottagare kommer i framtiden att kunna sköta både 2G, 3G och 4G. För företag som erbjuder inplaceringstjänster innebär det en inplacering i stället för flera. Inom området fältservice finns en tydlig trend att operatörernas efterfrågan på samarbetspartners med hög teknisk kompetens ökar. Det gäller framförallt mobiloperatörer som väljer att outsourca nätrelaterade tjänster som nätdesign, drift, installation och service för att fokusera på den egna kärnverksamheten. Den här typen av efterfrågan kan komma att öka ännu mer när nästa generations nät, 4G, installeras.

22 Formula 1 i Melbourne, MTV3 MAX> I Finland är det främst sportsändningar och då särskilt Formula 1 och ishockey som lockar betal-tv-kunderna.

23 Teracom-koncernens erbjudande 19 Betal-tv-verksamhet Fler kanaler i flera länder Teracom-koncernens betal-tv-erbjudande levereras av Boxer Sverige, Boxer Danmark och PlusTV i Finland. Affärsidén är gemensam: att erbjuda attraktiva programpaket till ett konkurrenskraftigt pris. Boxers och PlusTV:s erbjudande Boxer och PlusTV utvecklar, paketerar, prissätter, marknadsför och administrerar betal-tv och relaterade tjänster. Det sker främst i det digitala marknätet, men också i bredbandsnätet. I Sverige har Boxer bedrivit betal-tv-verksamhet sedan 1999 och i Danmark och Finland med start 2009 genom Boxer Danmark och PlusTV i Finland. Betal-tv-verksamheten i Sverige 2009 Under 2009 breddade Boxer Sverige verksamheten på den mogna svenska marknaden genom att erbjuda betal-tv via bredband. Hushåll i bredbandsnät, där Boxer har ett avtal med nätoperatören, erbjuds attraktiva programpaket via bredbands-tv, med fler kanaler än vad som är möjligt i marknätet, säger Johan Bobert, informationschef på Boxer TV-Access. Kunderna kan dessutom beställa film genom video-on-demand (VoD), som innebär att filmer kan laddas ner när som helst. Boxer var först i Sverige med en inspelningsbar digitalbox för bredbands-tv och lanserade i augusti 2009 också säsongskortet Elitserien för Canal+, en produkt som inte varit möjlig att erbjuda i marknätet. Betal-tv: omsättning MSEK Boxer TV-Access Vd: Crister Fritzson Huvudkontor: Stockholm Grundades: 1999 Medelantal anställda: 79 Antal abonnenter: Boxer TV A/S Vd: Steen-Ulf Jensen Huvudkontor: Köpenhamn Grundades: 2008 Medelantal anställda: 18 Antal abonnenter: Digi TV Plus Oy Vd: Jyri Ratia Huvudkontor: Helsingfors Grundades: 2006 Medelantal anställda: 33 Antal abonnenter:

24 20 Teracom-koncernens erbjudande I november 2009 introducerades även Boxer Trippel som innebär att programpaket via mark nätet kompletteras med abonnemang för bredband och telefoni via adsl. Fördelen för kunden är ett sammantaget billigare pris och att tv-tjänsten och bredbandet inte tävlar om kapacitet i samma tråd. Kommande satsningar i Sverige Under 2010 är det dags för en bredare lansering av de nya kanaler som tidigare fått tillstånd för sändningar i mux 6. Ambitionen är också att under 2010 lansera ett större antal nya hdtv-kanaler i marknätet, samt en ny video-on-demand-tjänst. Genom dessa offensiva lanseringar ska Boxer ständigt ha minst samma erbjudanden som konkurrenterna samt dessutom den enklaste tekniken och de mest prisvärda tjänsterna, säger Johan Bobert. Betal-tv-verksamheten i Danmark 2009 Den 1 november släcktes det analoga tv-nätet i Danmark ner och samtidigt lanserades Boxers danska utbud. Verksamheten smygstartade dock redan i februari med ett begränsat utbud. Det var möjligt tack vare att ett visst frekvensutrymme fanns ledigt i större delen av Danmark. Licensen att sända digital-tv i Danmark sträcker sig till Sammantaget består Boxer Danmarks utbud av 30 betal-tv-kanaler i det digitala marknätet. De paketeras i lättförståeliga programpaket, i enlighet med Teracom-koncernens affärsidé för betal-tv. I slutet av året genomförde Boxer en strategisk prissänkning på det minsta paketet Boxer Mini med 50 procent. Minipaketet riktar sig till kunder som inte är vana vid betal-tv. På så vis blir det möjligt för dem att ändå prova på, säger Ulf Steen Jensen, vd på Boxer TV A/S. I Danmark erbjuds kunderna också möjligheten att själva sätta samman sina programpaket. Totalt sett har danska Boxer fler produkter än Boxer i Sverige. Under hösten ökade Boxer marknadsföringsaktiviteterna i Danmark. I samband med förberedelsearbetet inför den analoga nedsläckningen var Boxer den mest omtalade digital-tv-aktören i dansk media. Boxer bäst i Sverige I oktober 2009 fick Boxer sammantaget högst betyg av alla betal-tv-operatörer i Svenskt Kvalitetsindex årliga mätningar av upplevd kundkvalitet. Boxer fick högst poäng när det gäller produktkvalitet och kundnöjdhet, två områden som vi har prioriterat under 2009, säger Johan Bobert, informationschef på Boxer. De andra två områdena som mättes var servicekvalitet och prisvärdhet. Totalt sett var skillnaderna mellan de svenska betal-tv-operatörerna relativt små. Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen oberoende mätningar om kundernas upplevelser av leverantörer på flera olika produktmarknader. Syftet är att, med hjälp av en konkret återkoppling från kunderna, stärka svenska företags konkurrenskraft.

25 Teracom-koncernens erbjudande 21 Under 2010 kommer flera hdtvkanaler att börja sändas via det svenska marknätet. Hdtv innebär att tv-bilden får betydligt bättre upplösning jämfört med vanlig tv. Inom hdtv är Storbritannien ett föregångsland. Kommande satsningar i Danmark Under 2010 syftar aktiviteterna främst till att öka andelen betal-tv-abonnenter. För att få fler intresserade av betal-tv via det marksända digitala nätet krävs att tekniken blir mer känd av allmänheten. Detta kommer att ske genom offensiva reklamsatsningar under Betal-tv-verksamheten i Finland 2009 Finska betal-tv-operatören PlusTV, som Teracom-koncernen köpte majoriteten av i juni 2009, erbjuder precis som sina svenska och danska systerbolag attraktiva programpaket. I Finland uppskattar många tittare stora sportsändningar, filmer och tv-serier. PlusTV strävar efter att vara det enklaste alternativet på den finska betal-tv-marknaden. Konkurrenternas sändningsplattformar innebär ofta en mer komplicerad installation. Totalt erbjuder PlusTV 18 kanaler i olika attraktiva paket på den finska betal-tv-marknaden. Till de viktigaste händelserna under året hörde rättigheterna för PlusTV att sälja Canal+ och möjlig heterna att sända den nationella finska ishockeyligan via Urho TV. Det innebär att vi har precis det premiumutbud som vi vill ha. Tittarna är villiga att betala för sport och film, säger Elina Leino, marknadsföringschef på PlusTV. En annan trend på den finska marknaden är att de stora programbolagen blir alltmer intresserade av betal-tv i takt med att reklamintäkterna minskar.

26 22 Teracom-koncernens erbjudande De stora kanalerna i Finland kommer nu att satsa och stötta betal-tv eftersom det blir ett sätt att tjäna pengar när reklammarknaden inte kan växa längre, eller till och med krymper. Programbolagen överväger därför att flytta över tv-serier och idrottsevenemang till betal-tv, säger Elina Leino. Kommande satsningar i Finland En av utmaningarna under 2010 är att få fler finska tittare att upptäcka fördelarna med betal-tv. Finländarna är det folk i Norden som idag ser mest på tv, räknat i genomsnittligt antal minuter per dag. Trots det är betal-tv-penetrationen klart lägst jämfört med de andra nordiska länderna. Arbetet under 2010 fokuseras på att kombinera PlusTV:s entreprenöranda och kunskap om den finska marknaden med Boxers tioåriga erfarenheter av att både vinna och behålla kunder. Boxers första butik I oktober öppnade Boxer sin första shop-in-shop hos Elgiganten Barkarby utanför Stockholm. Butiken är ett sätt att komma närmare kunderna och lyfta servicenivån. Vi jobbar med ständig utveckling och vill med detta prova nya vägar för ökad service mot kunderna, säger Björn Lindén, Key Account Manager på Boxer. Efter inledande diskussioner tog Boxer och Elgiganten beslutet att öppna en testbutik i Barkarby. Kundernas reaktioner har hittills varit mycket positiva. Här kan de få svar på allt från fakturafrågor till hur det fungerar praktiskt, fortsätter Björn Lindén. Försöket drogs igång för att möta kundernas många frågor om digital-tv. Ofta är frågorna så kvalificerade att det krävs mer än bara ett produktblad. Det handlar inte bara om att få rätt tv utan även rätt utbud och rätt signalkvalitet, säger butikschef Anders Lindblom. I Boxers shop-in-shop arbetar en heltidsanställd säljare. Jag tror att det blir mer av den här typen av butiker i framtiden. Utbudet är så pass komplext att det krävs expertkunskap för att ge kunderna råd. Kunden vill prata med någon och exempelvis kunna se bildskillnaden eller testa en inspelningsbar box, säger Anders Svensson, försäljningschef på Elgiganten Barkarby.

27 Filmen UP, Disney Channel> Kanalen riktar sig främst till barn mellan 6 14 år och sänder serier och spelfilmer utan reklamavbrott. Disney

28 Rapport, SVT> Nyhetsprogrammet Rapport i den svenska public service-kanalen SVT är Sveriges största nyhetsprogram.

29 Teracom-koncernens erbjudande 25 Nätverksamhet Heltäckande nät med regional service Teracom har Sveriges mest heltäckande medienät för nationell och regional utsändning och kan därmed erbjuda ett brett utbud av tv och radio till hela befolkningen. Hittills har Teracom-koncernen tvoch radionät i Sverige men siktet är inställt på en internationalisering. Utsändning av tv Sedan Teracom 1956 sände de första tv-signalerna i Sverige har mycket hänt. Tv har på många sätt förändrat grunden i samhället. Idag kan varje hushåll när de vill få nyheter, nöjen, sport och filmer till sina tv-mottagare. Tv-erbjudandet och kunderna Teracom erbjuder tv-tjänster som digital utsändning via marknätet som är en lättanvänd teknik och som når många människor. Allt som krävs av användarna är en enkel mottagare i form av en box, som också kan vara inbyggd i tv:n. Fem av Teracoms sex driftsatta sändarnät för tv når minst 98 procent av befolkningen i Sverige. Det första sändarnätet (mux 1) där SVT:s kanaler ryms når cirka 99,8 procent av de svenska hushållen. Enkelheten är en av våra konkurrensfördelar och en förutsättning för att marknätet ska kunna konkurrera mot satellit-tv, kabel-tv och tv via bredband, säger Håkan Axén, produktchef för tv på Teracom. En annan viktigt fördel med Teracoms tv-nät är att Nätverksamhet innehållet kan diversifieras och delas upp i regionala Teracom AB sändningar, vilket inte minst är viktigt för reklamköpare som vill nå vissa regioner i landet. Vd: Crister Fritzson Huvudkontor: Sundbyberg Grundades: 1992 Våra större kunder uppskattar att vi kan regionalisera och ha olika innehåll. Det är en otrolig möjlig- Medelantal anställda: 508 Omsättning: MSEK het att inte bara sälja rikstäckande reklam, fortsätter Håkan Axén.

30 26 Teracom-koncernens erbjudande De främsta kunderna inom Teracoms tv-erbjudande är programbolag, tv-operatörer och produktionsbolag. Teknikutveckling Tv-tittarna ställer allt högre krav på bild- och ljudkvalitet, interaktivitet och mobilitet. Teracom arbetar bland annat med en plan för införande av högupplöst tv och hur marknätet ska kunna sända flera hdtv-kanaler. En hdtv-kanal tar markant mer kapacitet än en kanal för standard-tv. För att sända många hdtv-kanaler behövs därför formatet MPEG4, samt DVB-T2-tekniken, som utnyttjar utrymmet betydligt effektivare än den nuvarande standarden DVB-T. Hdtv kan sändas via det digitala marknätet med en kombination av MPEG4 och DVB-T2. Med DVB-T2 utnyttjas befintliga frekvenser på ett effektivare sätt och bereder på så vis plats för nya kanaler, förklarar Håkan Axén. Ett annat viktigt sätt att stärka det digitala marknätets konkurrenskraft är att införa videoon-demand-tjänster, VoD. Det handlar om att kunna hyra filmer eller titta på program som man har missat eller vill se igen (så kallad catch-up-tv), till exempel innehåll motsvarande SVT Play. Tjänsterna realiseras genom en kombination av broadcast och internet. Det öppnar upp för nya tjänster med nytt innehåll när internet och tv:n kan integreras, säger Håkan Axén. Viktiga händelser 2009 En av de viktigaste händelserna under 2009 var att utbyggnaden av det femte sändarnätet (mux 5), vilken blev färdig i slutet av september. Utbyggnaden innebar att räckvidden steg från 70 till 98 procent av hushållen i Sverige. De sista procenten innebär ett stort antal stationer. Utbyggnaden genomfördes på ett mycket bra sätt och både tidplan och budget har hållits, säger Håkan Axén. En annan viktig händelse var att Teracom i slutet av 2009 fattade beslut om att bygga ut det sjätte sändarnätet (mux 6). Post- och telestyrelsens beslut om en ny prisreglering (enbart regle- Mottagartester viktig irländsk order i hamn I slutet av 2009 vann Teracom ett viktigt kontrakt med den irländska operatören RTÉNL för att göra mottagartester av FTA-boxar (boxar för fri-tv). Sedan tidigare ansvarar Teracom för tester av boxar för operatörerna Boxer (Sverige, Danmark och Finland) och RiksTV (Norge). Det är kul att få en helt ny operatör, särskilt när det sker i konkurrens med andra starka aktörer, säger Håkan Axén, produktchef för tv på Teracom. Lanseringen av digital-tv i marknätet i Irland beräknas ske under den senare delen av 2010, men certifiering av mottagare för den irländska marknaden kan påbörjas redan i början av året. Samtliga tester av digital-tv-boxar sker i Teracoms laboratorium i Sundbyberg. Testerna säkerställer att mottagarutrustningen hanterar digitaltv-signalen på ett optimalt sätt för tv-tittaren. Sedan Teracom började genomföra mottagartester i slutet av 1990-talet har sammanlagt 700 produkter testats. Konkurrenterna inom testtjänster finns framförallt i Storbritannien men även i Finland.

31 Teracom-koncernens erbjudande 27 Fördelarna med radio är att det är snabbt, mobilt och klarar svåra påfrestningar. Vid en digitalisering av radion kommer kanal utbudet att mångdubblas. ring av fri-tv) skapade förutsättningar för att genomföra de investeringar som krävs för att bygga ut nätet. I och med utbyggnaden kan fler kanaler nå ut via marknätet. Tekniken som används i det sjätte nätet är MPEG4. Sändningarna startade den 1 december 2009 med en initial räckvidd om cirka 60 procent av de svenska hushållen, i huvudsak belägna i mellersta delen av landet. Teracom-koncernen avslutade flera viktiga affärer under året. Sveriges Television, Utbildningsradion och Teracom AB tecknade avtal om utsändning av SVT och UR:s programutbud i det svenska marknätet. Förutom utsändning omfattar avtalet en rad andra tekniska tjänster kring de regionala sändningarna, samt en förbättrad kodningsplattform. Utsändning av radio Redan 1921 började Teracom-koncernen sända radio till lyssnare i Sverige. Teracom kan med sin långa erfarenhet erbjuda högkvalitativa tjänster för alla typer av radioutsändningar, både lokala och nationella. Nu står radion inför en digitalisering i Sverige. När den genomförs får radiolyssnarna tillgång till en mängd nya kanaler och tjänster. Idag lyssnar åtta av tio personer i Sverige mer än femton minuter på radio varje dag. Radioerbjudandet och kunderna Teracom erbjuder nationell och lokal sändning av FM-radio, överföringskapacitet för programinsamling via det rikstäckande stamnätet, samt unika tjänster inom radiokommunikation. Teracom har mångårig erfarenhet av att utforma frekvensansökningar, välja stationsplatser och utforma tekniska lösningar utifrån inriktningen att kundens ljudradioprogram får önskad räckvidd samtidigt som energiförbrukning och driftskostnad hålls nere. Fördelen med radio i jämförelse med andra massmedier är låga kostnader, att radion är mobil

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Teracom på 15 sekunder

Teracom på 15 sekunder Årsredovisning 2006 Teracom på 15 sekunder Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi kan erbjuda olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Vi ska se till att

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer.

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer. Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Kort om Ownit - Affärsidé Ownit skall erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband,

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009 BDTV Resultatet av ett projekt sedan 2 år Alla KTV föreningar har medverkat Avsikten att kunna erbjuda Digitaltv och Bredband i befintliga nät till bra pris. Brett utbud med stor valfrihet. Digital motorväg

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 8 februari 2010 TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2009 TV4-Gruppen uppvisar ett starkt resultat givet de svåra

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

INTRESSET VÄXER VARJE DAG

INTRESSET VÄXER VARJE DAG Framtidens Bredband INTRESSET VÄXER VARJE DAG Vad händer fram till den 31 januari 2014? Sedan reportaget i förra numret av I Våra Kvarter har intresset för Framtidens! Om du vill Under våren fortsätter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Innehållsförteckning Bakgrund 3 Radion idag 4 Konsumtion av radio Betalningsvilja Radiokanaler i Sverige idag Utmaningar 6 Stora datamängder

Läs mer

EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD

EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-980489-1-9 Grafisk form Martin Zachrisson Omslagsfoto istockphoto Tryck Davidssons Tryckeri AB Distribution

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Teracom Boxer Group Bokslutskommuniké

Teracom Boxer Group Bokslutskommuniké Teracom Boxer Group Bokslutskommuniké Oktober december 2014 i sammandrag Intäkter 960 (968) MSEK EBITDA 198 (228) MSEK EBITDA marginal 21% (24%) Rörelseresultat 89 (124) MSEK Rörelsemarginal 9% (13%) Periodens

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE FÅRET EN FRAMGÅNGSSAGA Tele2 grundades år 1993 av Jan Stenbeck och har idag en lång erfarenhet av att leverera produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. 1. Ownit, en bredbandsleverantör att räkna med Vår affärsidé att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2484_utanRGW_1005 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004

TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004 TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004 2004 var ytterligare ett händelserikt år för Teracom. Övergången till digital-tv gick in i en ny fas, efterfrågan på Teracoms bredbandslösningar fortsatte att öka och ytterligare

Läs mer

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt.

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt. Nytta & Nöje Året som gått. Vägen framåt. Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Nytta. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services. Teracom är Sveriges och Danmarks ledande

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 14 februari 2011 TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2010 TV4-Gruppen ökade både försäljning och resultat 2010. Koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Års- och hållbarhetsredovisning 2012 TERACOM GROUP VISION We deliver the best viewing and listening experience characterized by personality, portability, simplicity and reliability. AFFÄRSIDÉ Teracom Group

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Teracom Boxer Group Delårsrapport Januari september 2014

Teracom Boxer Group Delårsrapport Januari september 2014 Teracom Boxer Group Delårsrapport Januari september 2014 Juli september 2014 i sammandrag Intäkter 960 (966) MSEK EBITDA 292 (311) MSEK EBITDA marginal 30% (32%) Rörelseresultat 183 (205) MSEK Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Välkommen till ditt digitala hem Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har en fiberanslutning Alltsammans direkt ur ditt nätverksuttag Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer