Innovationsupphandling När, var, hur? Per Hammarstedt Jurist Olga Produktion AB Inköp Gävleborg, Innovationsupphandling X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsupphandling När, var, hur? Per Hammarstedt Jurist Olga Produktion AB Inköp Gävleborg, Innovationsupphandling X"

Transkript

1 Innovationsupphandling När, var, hur? Per Hammarstedt Jurist Olga Produktion AB Inköp Gävleborg, Innovationsupphandling X

2 Innovation Innovare Förändra, att tänka nytt, bryta vanans makt Dvs inte bara göra någonting enligt tidigare men lite bättre

3 Spelregler och marknader Privat Marknadsföring Köpsignaler via affärskontakt Affärsöverenskommelse Offentlig Marknadsföring Reglerat anbudsförfarande Offentlighet Möjlighet att överklaga Affärsöverenskommelse

4 Politikerperspektivet En unionell angelägenhet att skapa förutsättningar för en fri fungerande intern marknad. Leverantörsperspektivet Formalia och flexibilitet. Konkurrens är bra så länge det inte drabbar mig Upphandlarperspektivet Perspektiven Formalia till skydd för transparens och stöd mot korruption. I praktiken ofta en tvångströja med fokus på LOU i alla delar (övertolkning) som hindrar verksamhetens fokus på behov och lösning

5 LOU:s syfte Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av resurser Öka gränsöverskridande handel och stärka inre marknaden Förhindra korruption Skydda upphandlare från otillbörlig påtryckning och leverantör från godtycke I andra hand styra leverantörer att välja en social och miljövänlig inriktning

6 Leverantörsperspektivet Konkurrens är bra så länge Riskbedömning anbudskostnader Legacy: Formalia är byråkrati, men också kvalitet Efterlyser flexibilitet och stabilitet ( affärsmässighet ) Efterlyser kunskap om upphandlingsobjekt Efterlyser standarder, marknadsmässiga villkor Efterlyser transparens och kontakt: - Kommunikation, kommunikation, kommunikation

7 Upphandlingsprocessen 1. Behov, beslut 2. Specifikation, förfrågningsunderlag 3. Infordran, annonsering 4. Anbudsöppning 5. Kvalificering 6. Prövning 7. Värdering 8. Beslut, info 9. Avtal 10. Utvärdering -> behov

8 Forskning och utveckling LOU 1 kap 6 6 p. 6 Denna lag gäller inte för kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet i den egna verksamheten och betalas av myndigheten. undantaget kan åberopas även om resultatet endast i mindre del tillkommer annan eller om finansiering endast i mindre del kommer från annan. FoU-tjänster där målet är att få fram produkter eller teknik som gynnar hela marknaden och samhället i stort

9 Begreppen Innovationsvänlig upphandling Upphandling med avsikt att stödja utvecklingen av nya lösningar. Omfattar egentligen all upphandling. Innovativ upphandling Att tänka nytt i upphandlingsprocessen och upphandla på ett innovativt sätt. Innovationsupphandling Genom upphandling stimulera nya innovationer och lösningar i syfte att styra utvecklingen i viss riktning. Upphandling av ännu ej lanserade lösningar i s.k. förkommersiell upphandling eller för att uppfylla vissa politiska mål och önskemål i s.k. katalytisk upphandling

10 Åtgärder på olika nivåer Åtgärder för innovativ upphandling kan göras av upphandlingsansvariga tjänstemän. Innovationsvänlig upphandling kräver stöd från lokala politiker. Innovationsupphandling slutligen måste stimuleras på övergripande nivå i samhället (riksdag/regering)

11 Förutsättningar innovationsupphandling Public procurement is one of the most direct forms of stimulating innovations by means of demand. Samlad offentlig efterfrågan ger tydliga incitament för leverantörer att våga satsa på innovation. (Löfte om framtida konsumenter/kunder ger incitament att satsa på R&D). The quantitative and qualitative significance of state demand concludes that procurement policy is a far more efficient instrument to use in stimulating innovation than any of a wide range of frequently used R&D subsidies. Det offentliga är oftare ledande användare än den privata sektorn

12 Förutsättningar innovationsupphandling forts Det offentliga är historiskt sett mer betalningsvillig för de högre kostnader som är typiska vid inledande livscykel vid innovationer. Marknadssystemfel, osäkerhet kräver tydlig kravställning, t.ex. Nokia (Fi), Ericsson (Sv) digitala växlar. Offentlig efterfrågan skickar generellt starka signaler till privata användare, ofta mycket starkare (homogena) än de som uppstått endast genom privat efterfrågan. Offentlig efterfrågan är inte bara en drivmotor för förbättringar utan ger även ökad produktion av innovationslösningar

13 Begreppen forts Förkommersiell upphandling Upphandling med avsikt att upphandla en produkt eller tjänst som inte finns på marknaden men som kan bedömas vara önskvärd för att lösa ett behov eller har givits politisk prioritet. Katalytisk upphandling Upphandling för att tillgodose andra behov än de för den egna verksamheten såsom särskilt politiskt önskvärda sådana. Alltså: Syftar till att få fram nya produkter eller tjänster som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns starkt behov att sprida, t.ex. särskilt miljövänlig teknik, teknikskifte

14 Förkommersiell upphandling Omfattar endast FoU Delning av affärsrisk och resultat Skilja förkommersiell upphandling från den offentliga upphandlingen vid kommersiellt införande Upphandling som syftar till att upphandla forsknings- och utvecklingsarbete för specifika problem som en offentlig myndighet vill finna lösningar på. Myndigheten kan inom ramen för uppdraget finansiera utvecklingen av en produkt fram till kommersialisering

15 Förkommersiell upphandling Förkommersiell upphandling (av FoU) Ide Design Prototyp First Product Kommersialisering Slutprodukt - Delning av affärsrisk enligt marknadsvillkor. - Utveckling i olika faser och i konkurrens. - Forsknings- och utvecklingsfas åtskiljd ifrån kommersialisering och marknadstillämpning/marknadsvolymer av slutprodukt

16 Katalytisk upphandling Upphandling av en innovation/produkt som man inte behöver för eget bruk utan som är avsedd endast för andra offentliga eller privata slutkunder. Kräver viss innovativ kunskap för att bedöma om behov bäst går att lösa på ett innovativt sätt (dvs. med andra lösningar än de som redan finns på marknaden). Förutsätter givande dialog mellan innovativa företagare och personal vid upphandlande enhet för att kunna hjälpa upphandlande enhet avgöra om det är lämpligt. Skall endast användas i undantagsfall

17 > Exempel FCP FCP, Forward Commitment Procurement. Behovsanalys, Marknadssondering /-konsolidering/-konsultering och upphandling. Avsiktsförklarad överenskommelse om (LoI) Affärsrisken överförs till leverantörsledet och måste därför motiveras med ett åtagande som medför kompenserande beställning Brittiska exempel (BIS, Department for Business, Innovation & Skills), Exempelvis Miljövänliga fordon (lågenergi) och miljövänlig effektiv belysning (trafik) m.m. To use FCP as a tool you need to know what you want to achieve, be committed to achieving it and be able to convince the market that you really want it

18 Andra exempel Samsö (DK) Ren Energi (Sören Hermansen, Samsö Energi) Ohållbar situation: Rädda miljön, ön och ekonomin Istället för att köpa oljefat för 30 dollar/fat ta beslut att investera i grön energi (10 år senare kostar oljefaten 130 dollar/fat). Investera i att skapa och handla grön energi av varandra på ön istället för att köpa in. (Samarbete med andra, forskning och akademi). Motståndare vändes genom delaktighet, möjlighet köpa andelar. Hur lyckas? Just Do it!

19 Framgångsfaktorer Förändringsbenägenhet (transaktionströskel) Räkna med och ta täckning för merarbetet Medvetenhet och ledarskap (coachning) Identifiering av behov innan de blir akuta problem behovsanalys! Praktisk Know How i leverantörsledet och utbudet (dialog) Riskaversion det som är nytt och okänt är farligt Skapa attraktiva villkor med tillräcklig avtalslängd och möjlig kickback som kompetens för affärsrisk Undvika missförstånd kring upphandlingsreglerna övertolkning Vad vill vi ha? Hur tala om för leverantörerna? Köpa? Dvs. konsten att tillhandahålla ett kalkylerat och uttalat behov

20 Tre typer Intern upphandling - För den egna verksamheten Myndighet eller enhet är också slutanvändare och behoven är därför interna. Extern upphandling Katalytisk upphandling Slutanvändaren är annan än den upphandlande och behoven som motiverar upphandling är externa (och tillhör privat sektor, organisationer eller konsumenter.) Kooperativ upphandling Blandad Mix av de ovan där slutanvändare (och behoven) är både den egna organisationens och andras. Svårt definiera tydliga behov (Norway s Public Safety Radio project)

21 Innovationsupphandlingens roller Tre roller i marknadsutveckling Market initiation - marknadsinitiering - initiativ finns men inga produkter eller tjänster och därmed ingen marknad. Market escalation, dvs en (relativt ny) marknad finns men inte utvecklad marknadsutveckling med kommersiell funktion (typiskt energibesparande teknik). Market consolidation, marknaden behöver konsolideras/standardiseras/harmoniseras i sektioner eller serier om mindre marknader. T.ex. när kriterier standardiseras för att koncentrera krav inom offentlig sektor, såsom vid olika märkningssystem (krav, grön eller hållbar upphandling)

22 Hur hänger det ihop? Ny Marknad Marknadsupptrappning Marknadskonsolidering (initiation, - utveckling) (escalation, - adaption) (consolidation, - standardisering) Intern Data, Radarteknik Vattenfall vindkraftverk 24 timmarsmyndigheten Kooperativ Alternativa bränslen (US) Katalytisk KRAV

23 Innovationsupphandling? Arbeta snabbt? Gör det själv Gå långt? Gör det med flera. Tre Ben: Behov beslutsförmåga budget. Att inte välja är också ett val

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Författare: Karl Lundvall

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Innovationsfrämjande offentlig upphandling. Tomas Åström

Innovationsfrämjande offentlig upphandling. Tomas Åström Innovationsfrämjande offentlig upphandling En förstudie av internationella erfarenheter Tomas Åström 2006-09-07 1(31) Innehållsförteckning 0. Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 5 2. Metod... 5 3. Terminologi...

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

DEN OFFENTLIGA MARKNADENS FUNKTIONALITET 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN

DEN OFFENTLIGA MARKNADENS FUNKTIONALITET 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN TO WHOM IT MAY CONCERN 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN THE FUNCTIONALITY OF THE PUBLIC MARKET WHITE PAPER WITH AN OPEN SOURCE METHOD TO DEFINE THE PUBLIC

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Juni 2005 Metamatrix Development & Consulting AB Sammanfattande inledning... 2 1. Varför samverka mellan offentlig och privat sektor?... 2 2. Vad

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 32

Regleringsbrevsuppdrag 32 samhällsskydd och beredskap 1 (11) Ekonomienheten Sten Jansson 010-240 50 58 sten.jansson@msb.se Regleringsbrevsuppdrag 32 Innovationsupphandling inom MSB samhällsskydd och beredskap 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Tillgång till kapital

Tillgång till kapital Tillgång till kapital En studie om förutsättningarna för samhälls-/sociala företag och företagare med utländsk bakgrund Rapport 0165 Tillgång till kapital En studie om förutsättningarna för samhälls-/sociala

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer