Öppna föreläsningar Våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna föreläsningar Våren 2012"

Transkript

1 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under våren via videokonferens, torsdagar kl och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar bjuder vi också på kaffe/te. Ämnena är breda stora och små, nationella och internationella och presenteras av forskare från Linnéuniversitetet. Föreläsningarna, som är kostnadsfria, hålls i distansstudion i Kalmar eller Växjö och sänds via videokonferens till cirka 40 distansstudior i hela Sverige. Det innebär att var man än befinner sig som åskådare är det möjligt att direkt ställa frågor till föreläsaren! Torsdagen den 8 mars kl Överskuldsättningens ansikten den komplexa verkligheten bakom skuldproblem Lisbeth Sandvall Hushållens ökande skuldsättning och allt fler skuldtyngda individer väcker frågor kring varför människor hamnar i skuldproblem. Det är dock ett område som inte uppmärksammats i någon större utsträckning inom svensk forskning. Lisbeth Sandvall har studerat överskuldsättningsproblem med utgångspunkt i intervjuer med 32 personer som är så skuldtyngda att de ansökt om skuldsanering. Hennes syfte var att studera vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter, hur problemen hanteras, hur strategierna tar sig uttryck samt vilka faktorer som kan påverka både skuldsättning och utvecklande av skuldproblem. Lisbeth Sandvall är lektor i socialt arbetet vid Linneuniversitetet och disputerade nyligen med avhandlingen Överskuldsättningens ansikten en studie av vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter. Sänds från Växjö

2 Torsdagen den 15 mars kl Förskoleklassen en bro mellan förskola och skola? Helena Ackesjö Förskoleklassen ska enligt styrande direktiv utgöra en bro mellan förskola och skola, här ska förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt mötas. Därmed kan förskoleklassen beskrivas som något mitt emellan ; något som är placerat i gränslandet mellan de båda institutionerna. Föreläsningen kretsar kring frågor som Vad krävs för att förskoleklassen ska bli den bro mellan förskola och skola som åsyftas? Vad händer när förskoleklassen istället isoleras som en ö mitt emellan förskola och skola? Skapas kontinuitet i barns övergångar mellan förskola och skola, eller riskerar förskoleklassen att bli ett väntrum i väntan på att den riktiga skolan startar? Helena Ackesjö är adjunkt och doktorand på institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet, och forskar om lärares och barns perspektiv på förskoleklassen. Sänds från Kalmar

3 Torsdagen den 22 mars kl Vindkraft, attityder och människors intressen Marianne Henningsson Vindkraft är ett debatterat ämne i samhället idag. Vissa är för och vissa emot. Jag och mina forskarkollegor har kartlagt den forskning som finns idag om Vindkraftens påverkan på människors intressen. Föreläsningen tar upp attityder till vindkraft, vindkraftens påverkan på hälsa, på ekonomi och olika verksamheter samt på landskapet. Föreläsningen kommer också att beröra den forskning vi har kartlagt kring förankring, medborgardeltagande och dialog med allmänheten. En rapport kommer att publiceras under våren Marianne Henningsson, lektor i psykologi, forskar om attityder till hållbar utveckling, upplevelser av natur- och kulturmiljöer och riskperception vid institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Sänds från Kalmar

4 Torsdagen den 29 mars kl Kvinnomisshandel i historisk belysning. Från äktenskaplig oenighet till kriminaliserad handling Marie Eriksson Omkring fall av kvinnomisshandel anmäldes i Sverige I 85 procent av fallen misstänks en man vara förövare, och vanligen utövas våldet i en nära relation. Kvinnomisshandel har förekommit i alla tider, men är ingen historisk konstant. Både våldet och samhällets försök att kontrollera det har en historia. Under och 1700-talen restes kritik mot mäns rätt att använda våld från kyrkligt håll. Under 1800-talet formulerades hustrumisshandel återigen som ett problem, men delvis utifrån andra utgångspunkter i kölvattnen av stora samhällsomvälvningar och en växande social oro. Med utgångspunkt i sin avhandling ger Marie Eriksson exempel på hur mäns våld mot hustrur tolkades och hanterades både i lokala praktiker och i politisk retorik under 1800-talet. Med utgångspunkt i ett stort antal äktenskapsmål sätter hon ljuset på hur oeniga makar, kyrkliga ämbetsmän, och vanliga församlingsbor formade husbondemaktens gränser och på de tidsbundna normer och föreställningar om kön och våld som gav våldet och misshandlingarna betydelse. Marie Eriksson är fil dr i historia och vikarierande lektor vid institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon disputerade vid Linnéuniversitetet våren 2010 med avhandlingen Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, Sänds från Växjö

5 Torsdagen den 12 april kl Datoranvändning i lågstadiet Lena Swalander och Anne-Mari Folkesson Många studier har visat att lärarkompetens är viktig däremot saknas klassrumsstudier av hur barns kompetens kommer till uttryck i klassrummet. Ytterligare studier har visat att barns motivation ökar om de får möjlighet att använda datorer och att datorer har visat sig vara ett stöd för barns lärande redan i lågstadiet. Vid föreläsningen presenteras en klassrumsstudie som pågick under tre år. Fokus för studien var att se hur lärandet kan se ut i lågstadiet när barnen fått möjlighet att använda dator som ett regelbundet pedagogiskt verktyg. Observationer av barnens lärande beskrivs utifrån tre teman: metakognition, motivation och beteende. Lena Swalander, fil. dr i psykologi, och Anne-Mari Folkesson, fil. dr i pedagogik, är verksamma som lärare och forskare på institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Sänds från Kalmar

6 Torsdagen den 19 april kl Att organisera, leda och utveckla idrottsföreningar en berättelse från gräsrotsnivå Magnus Forslund Hur leder man en idrottsförening i korsdraget mellan kommersialisering, professionalisering och idealitet? Mycket sägs om de utmaningar dagens idrottsföreningar har, men det finns dock få studier av hur de i vardagen hanterar dessa utmaningar. Magnus Forslund berättar om sina lärdomar från en ingående studie av en idrottsförening på gräsrotsnivå, som under fem år genomgick en kraftig utveckling. Vad innebär det att leda en idrottsförening? Hur hanterar man de utmaningar som finns? Hur utvecklar man den? Magnus Forslund är ekonomie doktor vid Linnéuniversitetet. Förutom ledarskap, organisation och entreprenörskap i allmänhet intresserar han sig särskilt för hur man utveckla organisationer, inom så väl privat som offentlig som ideell sektor. Sänds från Växjö

Torsdagen den 20 oktober Akut omhändertagande vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner?

Torsdagen den 20 oktober Akut omhändertagande vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner? I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under hösten via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

www.avena.se Öppna föreläsningar Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54 vid Avena

www.avena.se Öppna föreläsningar Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54 vid Avena www.avena.se Öppna föreläsningar vid Avena Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54 Hösten 2009 LITE MER OM FÖRELÄSNINGARNA (med reservation för ändringar) 1 OKTOBER KL. 16.00 17.00 BARN OCH BARNDOM VAD SÄGER

Läs mer

Öppna föreläsningar vid Avena Lärcentrum

Öppna föreläsningar vid Avena Lärcentrum Öppna föreläsningar vid Avena Lärcentrum Hösten 2008 LITE MER OM FÖRELÄSNINGARNA (med reservation för ändringar) LEDARSKAP & FÖRETAGSUTVECKLING Torsdagar 07.45 09.00 11 SEPTEMBER E-HANDEL I ETT STRATEGISKT

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Värdedriven strategisk utveckling ledarskapet, personalen och organisationen i fokus

Värdedriven strategisk utveckling ledarskapet, personalen och organisationen i fokus Värdedriven strategisk utveckling ledarskapet, personalen och organisationen i fokus Copyright 2011 Paula Liukkonen och OskarMedia Oü. Alla rättigheter är behållna förlaget, varför eftertryck och kopiering,

Läs mer

Farvatten och blindskär i barnhabilitering

Farvatten och blindskär i barnhabilitering Habilitering & Hjälpmedel FoU-enheten Farvatten och blindskär i barnhabilitering Examinationspaper från en påbyggnadsutbildning Magnus Larsson Britta Högberg (red) Forsknings- och utvecklingsenheten Utgiven

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Text: Eva Leffler Traditionellt är det framför allt inom företagarsektorn som vikten av entreprenörskap och företagsamhet betonats, men sedan några år lyfts begreppen

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER Sammanfattning av: INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER 7 maj 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Drottningtorget, Göteborg 7 maj 2015 arrangerade Dialoga (Kompetenscentrum om våld

Läs mer