TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -"

Transkript

1 TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, Nyköping. Telefon Mobil E-post: webbsida:

2 Förändringens dörr öppnas inifrån! Alla förändringar i våra liv, om det så är i arbetet eller privat, börjar med en förändring i vårt sätt att tänka. När Du lär känna Dig själv bättre och förstår hur Ditt medvetande och Ditt undermedvetna fungerar, kommer Du också att öka Din självinsikt och därmed också Din personliga tillfredsställelse. Visst vill Du leva ett liv som Du är nöjd med, utan för mycket oro, stress, misslyckanden, dåligt självförtroende och en sviktande självkänsla? Då infinner sig den viktiga frågan: Vad väntar Du på? Alla kan göra någonting åt sin situation, förändra sitt liv till det bättre och öka livskvaliteten. Men vi måste bestämma oss. Vi måste både vilja och välja! Välj själv! Hela livet går ut på att välja. Vi gör tusentals val varje dag och ofta utan att ens fundera över det. Medvetet eller omedvetet väljer vi att göra sådant som påverkar våra liv i stort eller smått. Men valen är alltid ett resultat av en eller flera tankar och funderingar. Slutsatsen blir att alla förändringar i våra liv börjar med en förändring i vårt sätt att tänka. Vi byter ut en tanke mot en annan, kanske en negativ tanke mot en positiv, vi ändrar vårt sätt att tänka och vi kopplar ihop tankar och känslor. Resultatet blir en förändring i vårt liv, både i stort och smått. Principen är: Förändra Dina tankar och Du förändrar Ditt liv! Att förändra sitt liv genom att förändra sättet att tänka låter kanske lockande för många. Alla vill väl bli lyckligare, mer harmonisk, friskare, få mer frid i sinnet, mer kärlek, byta arbete eller utveckla det jobb man har eller kanske rent av bli rikare i alla avseenden? Men hur gör man i praktiken? Vad är det som krävs och är det lätt eller svårt? Det enda vi kan kontrollera. Det enda som vi människor garanterat kan kontrollera är våra egna tankar. Inget annat går att få absolut kontroll över. Hur gärna vi än vill tro det. Dessutom är det så, att vi bara kan tänka en enda tanke åt gången i vårt medvetna sinne. I vårt undermedvetna gäller andra villkor, men i vårt medvetna sinne kan vi bara tänka en tanke åt gången. Det ger oss den stora fördelen att kunna byta ut en tanke mot en annan. Vi kan t.ex. byta ut en negativ tanke mot en positiv. Vi kan ju inte tänka negativt om vi samtidigt har en positiv tanke i vårt medvetande! Detta psykologiska faktum ger oss en unik möjlighet att välja vad vi vill tänka på. Och det leder till att vi kan tillfredsställa vårt behov av kontroll. Kontroll över våra tankar, men också kontroll över vår situation. Denna kontroll är nödvändig för att vi skall fungera fullt ut som normala människor i normala, sociala sammanhang. Att ha kontroll över sin situation innebär att vi har en klar uppfattning om, och en överblick över, den situation vi befinner oss i. Att ha kontroll ger oss en känsla av trygghet och skapar handlingskraft och mod att gå vidare framåt. Att inte ha kontroll leder däremot till negativa tankar, stress, otrygghet, rädsla, ilska, oro, ångest, aggressivitet, sorg, depression och kanske t.o.m. sjukdom. Idag är det vanligt att i synnerhet terapeuter av olika slag talar om hur viktigt det är att våga, att ge sig hän, släppa kontrollen och att låta våra känslorna styra. Vi motsäger inte detta, men vi menar att ett sätt att ta kontroll över tankarna är att bestämma sig för att nu släpper jag taget en stund, slutar kontrollera hur jag tänker och ger mig hän. Detta låter kanske motsägelsefullt, men det viktiga är att jag själv bestämmer när jag skall ha kontroll eller inte. Det är JAG, och inte man, som väljer och dessutom är det förstås så att det inte går att släppa den kontroll man inte har! Många människor upplever att det är andra som bestämmer över dem och över vad de skall tänka och göra och hur de skall leva. Att ha kontroll innebär alltså att jag själv väljer vad och hur jag vill tänka. Och hur jag vill leva. Det liv Du vill ha är sålunda helt beroende av de tankar Du tänker. Och hur nöjd Du blir med det liv Du lever, beror på den grad av kontroll Du har över Ditt eget tänkande. Så fungerar vårt undermedvetna. Det är mänskligt att förlora kontrollen över sin situation och fastna i en negativ cirkel som leder till känslor av bl.a. rädsla, ångest, oro och en upplevelse av att inte klara av någonting. Det kan i sin tur leda till handlingsförlamning, låg självkänsla, passivitet, nedstämdhet och dåligt självförtroende. M.a.o. en känsla av värdelöshet. För att kunna få kontroll över Dina tankar är det därför viktigt att Du förstår hur vårt medvetande och vårt undermedvetna sinne fungerar. Den medvetna hjärnan kan bara tänka en tanke åt gången, men vårt undermedvetna kan hantera en stor mängd tankar samtidigt. Flera forskare hävdar t.o.m. att det undermedvetna arbetar gånger snabbare än det medvetna sinnet. Förklaringen är att vår hjärna kan liknas vid en superdator och vi utnyttjar bara några få procent av den enorma kraften i datorn. Dax personalutveckling AB / 2

3 Det undermedvetna aktiveras av känslor. Lust, hat, rädsla, ångest, kärlek, glädje, sorg, oro, ilska, avund m.m. Det är också känslorna som gör oss medvetna om hur mycket kontroll vi känner att vi har eller inte har eller kanske skulle vilja ha. Fördelen med att ha ett undermedvetande är att vi slipper tänka på en mängd praktiska saker som att andas, lyssna, hålla balansen, undvika faror osv. Det undermedvetna sköter allt detta med automatik genom att koppla ihop tidigare tänkta tankar, erfarenheter och upplevelser och jämför den informationen med den situation vi befinner oss i. Och agerar sedan utifrån denna insikt. Det undermedvetna lagrar sålunda oerhörda mängder information som det medvetna sinnet aldrig skulle klara av att hantera om vi tvingades lagra den kunskapsmassan i vårt medvetna sinne. Den komplicerade maskinen. Hjärnan är en oerhört komplicerad maskin och det mest avancerade hjälpmedel som människan känner till. Det är därför inte helt lätt att förstå hur hjärnan och vårt medvetande och undermedvetna fungerar i praktiken. Forskare menar t.o.m. att det kommer att ta åtskilliga generationer innan vi ens får en någorlunda komplett karta över alla de tusen och en funktioner som hjärnan sannolikt har, om vi ens någonsin får hela bilden av vår hjärnas funktioner och vårt psykes alla hemligheter. För att öka förståelsen för hur vårt medvetande och vårt undermedvetna sinne reagerar och fungerar, kan man beskriva hur tanke- och känsloprocessen fungerar genom att likna vårt undermedvetna vid en gigantisk stordator med en kraft och styrka som bygger på en enorm arbets- och lagringskapacitet. Det viktiga lösenordet. Vill vi ha en positiv förändring i våra liv är det nödvändigt att vi involverar vårt undermedvetna i processen genom att bli medvetna om de olika funktioner som styr vårt sätt att tänka. Vi behöver alltså ha en ständigt pågående dialog med vår centraldator så att vi kan utnyttja hela vår mentala kapacitet. Vårt undermedvetna har en rad intressanta egenskaper som vi kan utnyttja till vår egen fördel. Det undermedvetna är t.ex. alltid vaket. Även när Du sover och Ditt medvetande befinner sig i vila, pågår arbetet i det undermedvetna. Dialogen med vårt undermedvetna innebär dock inte att det bara är att börja prata med stordatorn och hoppas på omedelbar lycka och tillfredsställelse. Det behövs ett lösenord för att logga in i vårt undermedvetna. Lösenordet heter inte överraskande JAG! Försöker Du koppla upp Dig mot datorn och börja kommunicera med Ditt undermedvetna genom att t.ex. säga Man borde gå ned i vikt! kommer stordatorn inte att lyssna. Vårt undermedvetnas förmåga att ta till sig våra budskap, kan bara aktiveras med det röststyrda lösenordet Jag. Din dator lyder alltid! I kommunikationen med Din dator är det viktigt att veta att det undermedvetna är till 100% objektivt och lyder det medvetna sinnet utan att tveka! Med andra ord lyder datorn och betraktar allt det Du säger till den som en sanning. Datorn ifrågasätter aldrig den order Du ger eller de fakta Du programmerar Ditt undermedvetna med. Och stordatorns processor utför alltid de order Du ger. Säger Du till stordatorn Jag skall gå ner i vikt!, kommer det undermedvetna på olika sätt att medverka till att denna uppmaning förverkligas. Förklaringen till detta är att vårt undermedvetna har en funktion som kallas målsökningsmekanismen. Denna mekanism förklaras längre fram i den text Du och Ditt undermedvetna just nu läser. Ordet Jag är sålunda lösenordet som sätter Dig i kontakt med Ditt undermedvetna och gör att Ditt undermedvetna lyssnar. Men det finns tre mycket viktiga undantag: Det första undantaget är när Du t.ex. säger att Du skall banta och sedan lägger till men just nu har jag inte tid. Ordet men är det mentala radergummit som suddar ut det Du sa i meningen innan. Ordet men stänger s.a.s. av Din målsökningsmekanism. Ditt undermedvetna hör ordet men, och förstår omedelbart att Du egentligen inte vill det Du påstår att Du skall göra. Därför lägger datorn ingen energi på att förverkliga det Du påstår att Du vill. Säger Du Jag skall gå ner i vikt och sedan fortsätter med ordet men, så kommer Du aldrig att gå ner ett gram! Och Din omgivning inser samtidigt att det Du påstår att Du skall göra i själva verket bara är tomt prat. Du blir betraktad som en person som lovar stort men håller smått! Det andra undantaget är när Du säger Jag skall försöka. Att säga jag skall försöka, är en s.k. ursäkt i förväg. Vad Du egentligen säger är att Du vill göra något, men Du vet redan att Du inte kommer att lyckas. Därför säger Du Jag skall försöka, men Du vet att det inte kommer att bli av. Och då kan ju heller ingen i efterhand klaga på att Du aldrig gjorde det Du sa att Du skulle göra. Du sa faktiskt bara att Du skulle försöka. Men Du lovade inte Det tredje undantaget från regeln att Ditt undermedvetna tror på allt Du säger, är ordet inte. Av någon anledning som än så länge är svår att vetenskapligt förklara, tycks vårt undermedvetna ibland Dax personalutveckling AB / 3

4 sortera bort ordet inte i vår dialog med oss själva. När Du säger att Du inte vill bli förkyld, så hör Ditt undermedvetna bara Jag vill bli förkyld. Det innebär att Du måste vara mycket försiktig med vad Du säger till Dig själv. Risken är annars stor att Ditt undermedvetna gör allt för att det skall bli som Du egentligen inte vill. Ditt undermedvetna lyder ju alltid! Fyra ord eller uttryck som det är viktigt att undvika att använda är sålunda Man (i stället för Jag), Men (i stället för att säga Jag gör det eller Jag avstår!), Jag skall försöka! (men det kommer inte att gå) och ordet Inte. I synnerhet ordet man är särskilt populärt nuförtiden. En teori säger att människor som identifierar sig som man i stället för Jag också visar tydliga prov på låg självkänsla och dåligt självförtroende. Var därför observant på Ditt eget språk och undvik att kalla Dig själv för man när Du egentligen menar Jag!. Och om Du hör andra säga man, så fråga vem de talar om! Du blir vad Du tänker! En konsekvens av att Ditt undermedvetna tror på allt Du säger till det, blir därför följande: Säg aldrig någonting till Dig själv som Du inte vill skall vara sant eller bli verklighet. Ditt undermedvetna tror ju på allt Du säger till det och det undermedvetna börjar omedelbart göra allt för att lyda Din befallning. Om Du t.ex. säger till Dig själv att Du är ful, dum i matte, för lång, för kort, Du kan inte sjunga eller något annat som Du har bestämt är en av Dig själv vald sanning, tar stordatorn detta på fullaste allvar och börjar arbeta för att Du skall bli exakt som Du redan säger att Du är. Verkligheten är nämligen denna: Du blir vad Du tänker! Allt det Du säger om Dig själv, är en del av Din självuppfattning, eller självbild. Därför är det oerhört viktigt att Du förstår att Din självuppfattning begränsar Dig och sätter gränserna för vad Du kan och vill åstadkomma! Vad är då en självuppfattning eller självbild? Den självvalda bilden av Dig. Självuppfattningen är en bild av Dig som Du helt på egen hand har bestämt är sanningen som Du själv ser den. Vår självuppfattning är helt enkelt en beskrivning av hur vi själva tycker och tror att vi är som personer. Din självuppfattning påverkas naturligtvis av vad Du anser om Dig själv, men också av vad andra anser om Dig. Om Du håller med Dina egna, och andras påståenden om Dig, så gör Du själv påståendet till en självvald sanning och säger: Så här är jag och det är inget jag kan göra någonting åt. Det ligger i mina gener och det är inte mitt fel!. På ren svenska kallas det för ursäkter och på psykologispråk använder man begreppet bekvämlighetszonen. När Du väljer att göra det lätt för Dig och placerar Dig i den bekväma zonen och alltid kommer med förklaringar och ursäkter för att Du är som Du är och dessutom på fullt allvar påstår att Du inte kan göra något åt att Du befinner Dig i bekvämlighetszonen, så har Du också valt att tro att Du inte kan påverka och förändra Din självuppfattning, Din självbild eller Ditt liv. När vi ständigt upprepar en rad sanningar om oss själva (som oftast bara är fantasier och inbillning), blir sanningarna till vår egen verklighet. En självuppfyllande profetia, eller som någon uttrycket det: Går man vilse tillräckligt länge, känner man sig snart som hemma! Säg aldrig till Dig själv att Du är ful, dum, tjock, inte vågar tala offentligt, inte har någon sångröst, aldrig vågar pröva osv. Säg i stället bara sådant till dig själv som du vill skall vara sant. Du blir vad Du tänker på! Ditt yttre är en spegel! Det här för oss in på en viktig regel eller princip som i högsta grad påverkar våra liv. Principen om den undermedvetna aktiviteten. Den säger att allt som Du programmerar Ditt undermedvetna med, förvandlas till Din egen verklighet. Din röst, Ditt kroppsspråk, Ditt självförtroende, Din självkänsla, Din självuppfattning, Ditt sociala beteende osv. blir en avspegling av Ditt undermedvetna. Ditt yttre blir en spegel av Ditt inre. Det undermedvetna sköter om allt detta utan att Du ens behöver fundera på det. Det sker helt automatiskt. Har Du en positiv självuppfattning, dvs. om Du uppfattar Dig själv som en positiv person, syns det för det mesta på utsidan. Och tvärt om. Om Du känner att Du mår bra, syns det att Du gör det. Är Du rädd, arg, tvivlande, negativ, tveksam osv. så märks det också på Ditt yttre. Ögonen, munnen, talet, Ditt kroppsspråk, Ditt handslag m.m. speglar vad som rör sig inom Dig och omvärlden ser hur Du mår, tänker och känner. Och reagerar på Ditt sätt att vara och bete Dig. Stordatorn fattar beslut. Eftersom vårt undermedvetna fattar de flesta av alla våra beslut, t.ex. att andas, att flytta det ena benet efter det andra när vi går, bli hungriga, trötta osv., så innebär det att stordatorn fattar hundra- Dax personalutveckling AB / 4

5 tusentals beslut varje dag. För att hinna med denna jättelika uppgift, har stordatorn en del bra funktioner, eller program, till sin hjälp. Några av dem beskrivs här. Många av alla våra känslor skapas i den främre delen av vår hjärna, i pannloberna. Där finns ett centrum som i hög grad påverkar vår förmåga att visa våra känslor. Om vi får ett slag mot pannloben, riskerar vi därför att få en skada som påverkar vår förmåga att känna glädje, sorg, empati eller kärlek. Pannloberna är sammankopplade med en funktion i hjärnan som kallas Amygdala och som skulle kunna liknas vid en telefonväxel eller ett modem i stordatorn. Där kopplas en rad olika signaler samman med olika delar av hjärnan. Signalerna är substanser av olika slag. Endorfiner, serotonin, oxtoxin, dopamin, peptider och andra kemiska sammansättningar som påverkar alla våra känslor och våra beteenden. Amygdala spelar alltså en nyckelroll i många av de funktioner som styr våra liv, t.ex. kroppstemperatur, sömn, hunger, törst, uppgivenhet, sexualitet, glädje, ångest, oro, rädsla och aggressioner. Signalsubstanserna oxytoxin och serotonin är bra exempel på substansernas funktion. Tänk Dig en mor som ammar sitt barn på en järnvägsstation mitt i värsta rusningstiden. Folk springer förbi och ljudnivån är minst sagt störande. Ändå sitter hon där lugnt med sitt barn, som är helt opåverkat av omvärlden. Till detta finns en enkel, biologisk förklaring. Med bröstmjölken får barnet lugnande oxytoxin, så att det kan äta utan att störas. Men även modern blir avstressad av både oxytoxinet och serotoninet, som stabiliserar hjärtrytm, sänker blodtrycket, gör henne mindre känslig för kyla och smärta m.m. Och framför allt lugnar det mamman när hon skall ge barnet dess livsnödvändiga bröstmjölk. Signalsubstanserna berättar för hjärnan att nu är det viktigt att må bra, att bröstmjölken inte får sina och att mamman själv måste vara avstressad, lugn och nöjd. Och det undermedvetna lyder. Att få massage är i princip samma sak. Genom den positiva kroppsberöringen alstras ämnen som får oss att känna välbehag. Amygdala får signalen jag mår bra och kroppens funktioner börjar snabbt inrätta sig efter dessa signaler. Liknande signaler till hjärnan sänds när vi skrattar och är glada, eftersom det då skickas ut endorfiner och andra substanser till olika delar av hjärnan och andra kroppsdelar. Resultatet blir att vi mår bra psykiskt och fysiskt, vilket man nu uppmärksammar alltmer inom vården. Tanken att Skratta sig frisk betraktas inte längre som flum, utan ren kemi. De glada patienterna blir friska snabbare och de som har svåra sjukdomar, uthärdar dessa lättare med positivt tänkande och rätt programmering. Den gamla sanningen att ett gott skratt förlänger livet är nu äntligen accepterat även av den medicinska forskningen. Nya studier visar också att i företag och organisationer där personalen skrattar, har roligt och trivs tillsammans, är frisknärvaron högre, produktiviteten, arbetsmoralen och effektiviteten bättre, trivseln större och lönsamheten blir ständigt bättre. Det lönar sig alltså att ha roligt, både på jobbet och på fritiden. Dessutom har man konstaterat att 100 skratt per dag motsvarar ca 30 minuters effektiv träning på gymmet! Inom skolmedicinen talar man allt oftare om alternativmedicinens begrepp Time, Talk & Touch (tid, samtal och beröring) som effektiva sätt att ta vara på nyttan med det som kallas Placebo, dvs. att ge verkningslösa sockerpiller till patienterna och på sätt utnyttja människans förmåga att bli friskare genom att tro på betydelsen av en positiv attityd. + och programmet i datorn. Föreställ Dig att vår inre dator har ett särskilt program som påverkar hur vi mår. Vi kan aktivera den programvaran genom att upprepade gånger berätta för datorn att Jag tycker om mig själv! eller Jag tror det blir en fantastisk dag idag!. Då aktiveras +funktionen i programmet och omedelbart sprids en rad kemiska substanser i kroppen som gör att Du faktiskt mår bättre, känner Dig lugn och avslappnad, nöjd, förväntansfull och positiv. När Du säger till Dig själv att Du tycker att Du är ful, misslyckad, dum eller kanske för gammal, så aktiveras funktionen i programmet och det litar fullt och fast på att det Du säger är en sanning. Minus-programmet förser blixtsnabbt hjärnan med allt det som gör oss nedstämda, stressade, arga osv. Bl.a. adrenalin och noradrenalin, kortisol och en del andra substanser strömmar ut i kroppen och Du blir vad Du tänker på, dvs. negativ. Din stressnivå stiger, matsmältningen störs, det kan uppstå menstruationsstörningar (gäller endast kvinnor) och en rad andra psykiska och kroppsliga besvär. Det här illustrerar återigen betydelsen av att Din inre dialog med stordatorn skall vara positiv och förväntansfull, eftersom vårt psyke programmeras av vårt tänkande. I idrottsvärlden kallas detta sätt att programmera sig själv för peptalk och är något som alla idrottsmän använder. Inom psykologin kallas begreppet peptalk för affirmationer, dvs. att berätta sanningar för sig själv innan det man säger har hunnit bli sant. Inom idrottsrörelsen är detta en självklarhet. Resten världen har först nu börjat inse att alla som måste utföra krävande pres- Dax personalutveckling AB / 5

6 tationer av olika slag, också måste peppa och affirmera sig för att orka med alla de svåra och kvalificerade uppgifter som nutidsmänniskan förväntas klara av utan att gå under av stress och utmattning. Minnet som lagrar minnet. En annan av stordatorns många, viktiga funktioner är att ansvara för hårddiskens minne. Allt som vi känner, tänker, säger, hör, luktar på, upplever och förnimmer på olika sätt, lagras som minnesbilder i vår hårddisk. Alla filmer Du sett och alla de gånger Du var förälskad eller den där gången Du hade så fantastiskt roligt, lagras i dataminnet och finns kvar där så länge Du lever i form av bilder. Både positiva och negativa. Tänk Dig en situation när Du försöker komma ihåg titeln på en film Du sett, men inte minns namnet på. Du tänker och funderar och ger till slut upp. Men det gör inte stordatorns sökmotor. Den letar i det jättelika arkivet och så småningom skickar datorn ett mentalt mail med den rätta filmtiteln. Det kan dröja en timme, flera dagar eller t.o.m. veckor, men till slut hittar datorns sökmotor vad Du letar efter. Och i en oväntad situation, som kanske inte alls har med filmen att göra, dyker plötsligt filmtiteln upp. Och Du blir glad. Det är också stordatorn som hjälper till när två personer sitter tysta och sedan plötsligt börjar tala samtidigt om samma sak. Eller när man kommer på att man skall ringa en vän som man inte talat med på åratal. Och just när Du skall lyfta på telefonluren, så ringer den gamla vännen till Dig! Detta märkliga fenomen, som nu sysselsätter alltfler forskare, har fått namnet synkronicitet. Det är ett samlingsbegrepp för de många och oförklarliga upplevelser vi har och som forskningen säkert med tiden kommer att kunna förklara på ett trovärdigt, rationellt och logiskt sätt. I datorn finns också det program som vi kallar hjärnans målsökningsmekanism. Denna mekanism börjar fungera när Du på ett strukturerat och medvetet sätt formulerar ett mål. Då börjar vårt undermedvetna omedelbart att koncentrera sig på målet och arbetar för att målet skall förverkligas. Om Du t.ex. har bestämt för att köpa en blå Volvo, så kommer Du se blå Volvobilar överallt. Blir Du gravid ser Du barnvagnar var Du än går. Och har Du bestämt Dig för att bli missbrukare, har Du inga problem att finna andra likasinnade. Vi drar automatiskt till oss människor och händelser som stämmer överens med våra dominerande tankar och känslor. Vi blir nämligen vad vi tänker på! Det är förklaringen till att t.ex. golfspelare snabbt finner varandra, oavsett om de är på golfbanan eller inte, A-laget samlas på torget för att dricka tillsammans utan att det behövs någon inbjudan och de som tycker om konflikter och gräl, hittar alltid någon att bråka med. Tänk rätt, bli framgångsrik! Vi människor har en enastående förmåga att tala om och tänka på det vi inte vill ha, i stället för att koncentrera alla våra tankar på det vi vill ha. Om Du fokuserar på det Du verkligen vill ha och aldrig tänker på det Du är rädd för, inte tycker om och inte vill ha, så minskar rädslan när Du tänker på det som Du har satt som mål att få! Om Du är golfspelare och inte vill slå bollen i en bunker, så får Du aldrig tänka jag skall inte gå i bunkern, för datorns sökmotor hör då bara orden Jag skall gå i bunkern och målsökningsmekanismen för omedelbart bollen rakt ned i sanden. Vad Du skall tänka på är i stället var Du vill att Din boll skall hamna till slut. Du, dvs. datorn, ser inte hålet från utslagsplatsen, men Ditt undermedvetna kommer att styra bollen dit eftersom datorn litar till 100% på Dig och lyder. Datorn kopplar in målsökningsmekanism som alla har inom sig och golfbollen går dit den skall. Av detta kan vi dra den riktiga slutsatsen att i ordlistan i stordatorn saknas ordet inte. Jag vill inte bli fetare!, Jag vill inte bli fattig!, Jag vill inte vara olycklig!, Jag vill inte bli sjuk! Jag vill inte slå bollen i bunkern, men det kommer Du att bli och göra om Du talar till Dig själv på det sättet. Genom att träna Dig på att byta negativa tankar mot positiva, kommer Du snart att bli mer och mer medveten om principen om ersättning och allt oftare byta ut negativa tankar mot positiva tankar som beskriver det Du verkligen vill ha. Jag vill bli smal, jag vill bli rik, jag vill bli frisk!, Jag vill vara lycklig!. Om Du frågar någon vad han eller hon tror om sin framtid, kommer Du troligtvis får höra en lång rad saker som handlar om vad personen inte vill ha i sin framtid. T.ex. Inte det jobb jag har idag, inte den här bilen, inte bo kvar i Kalmar osv. Fråga då personen om han eller hon brukar handla mat. Då får Du nog svaret Ja och då kan Du också fråga om personen skriver en lista på allt det som han eller hon inte skall köpa. Svaret blir naturligtvis ett nej, men när personen får frågan om sin egen framtid är det mycket vanligt att människor i detalj kan beskriva vad de inte vill ha! En effekt av det här är att de rika bara blir rikare och det fattiga blir allt fattigare. Och då behöver det inte alls handla om pengar, utan snarare den mentala rikedom eller fattigdom som människor upplever. Förklaringen till detta är att de fattiga Dax personalutveckling AB / 6

7 hela tiden tänker på sin fattigdom och mångdubblar då sin olycka med hjälp av principen om dragningskraft. Det Du ständigt tänker på växer och Du drar därmed till Dig människor och händelser som stämmer överens med alla Dina dominerande tankar. De rika, lyckliga och glada gläds åt sin lycka och framgång och drar därför till sig mer av det som de redan har. Positiva människor tänker inte på sorg och elände för de vet att detta tänkande riskerar att förstöra deras lycka och leda in på fel väg eftersom de vet att de blir vad de tänker. Sanning och konsekvens. Vad blir då konsekvensen av detta? När Du tar kontroll över Ditt medvetna sinne och själv styr Ditt undermedvetna, så får Du mer av det Du vill ha och mindre av det Du inte vill ha. Och i praktiken går det till så att Du, precis som idrottsmännen, hela tiden arbetar med att programmera Dig själv med hjälp av peptalk och affirmationer. Den starkaste och mest verksamma av alla affirmationer är: Jag tycker om mig själv! Vill Du bli harmonisk, lycklig, framgångsrik och få kontroll över Din egen situation, så Du börjar Du med att tänka som Du själv vill och inte som andra vill. Det kommer Du att göra när Du förstår att det enda i världen som Du garanterat kan kontrollera, är Dina egna tankar. Det finns förstås en risk att detta nya sätt att se på sig själv innebär en stor förändring för Dig. Du vet ju att all förändring börjar med en förändring i Ditt sätt att tänka. Ändå upplevs förändring av många som något hotfullt som riskerar tryggheten och det bestående. Men om Du verkligen vill ha en förändring i Ditt liv, måste Du inse att det är Du själv som måste ta ansvar för den förändringen. Du är ju ansvarig för allt som händer i Ditt liv! Då kan det vara till hjälp att ställa sig följande frågor: Är det här bra för mig? Är det så här jag vill ha det? Är det så här jag vill leva? Är det här det bästa jag kan få? Är det här det bästa jag kan prestera? Jag är väl värd något bättre och roligare och mer berikande än det liv jag just nu lever? Om Dina svar visar att Du faktiskt vill ändra på en del saker i Ditt liv, så blir Ditt första steg att förändra Ditt sätt att tänka. Väljer Du att fortsätta att tänka som alla andra, så kommer Du också att bete Dig som alla andra gör. Och med automatik också nå samma resultat som alla andra, normala gör i sina liv. Var det detta Du ville få ut av Ditt liv? Att bli som alla andra, en medelmåttig kopia? Fortsätter Du tillräckligt länge på den vägen, kommer Du med 100% säkerhet att bli mer lik andra än lik den Du vill vara. En kopia i stället för ett original! Nästa steg i Din nya utveckling, blir att förändra Ditt sätt att tala med Dig själv. Säg bara saker till Dig själv som Du vill skall vara sanna och kalla Dig inte för man utan jag. Eftersom Du blir vad Du tänker på så säger Du alltid det som Du vill skall bli Din egen verklighet. Säger Du Jag är ful, Jag är dum, Jag kan inte, man är lat, man är dum osv. så blir det Du säger snart en del av Din egen självuppfattning. Kom ihåg: Går Du vilse tillräckligt länge, känner Du Dig snart som hemma! Viktigaste av allt! Det tredje steget blir att börja med den viktigaste uppgiften Du har i Din egen utveckling, nämligen att utveckla och vårda Din självkänsla. Vad är då självkänsla? Självkänsla är ingenting annat än ett mått på hur mycket Du tycker om Dig själv, hur mycket Du tycker att Du är värd i Dina egna ögon och hur mycket ansvar Du är beredd att ta för Dig själv och för Ditt eget liv. Typiskt för människor med hög självkänsla, är att de alltid tar mycket ansvar för sig själva och för alla sina egna åtaganden. Med en hög självkänsla får Du mod att anta utmaningar och Du ser hela tiden möjligheter i stället för problem. Typiskt för människor med hög självkänsla är också att de kallar sig själva för JAG och inte MAN! Ju högre självkänslan är, desto färre blir konflikterna och ju högre självkänslan är, desto lättare är det för Dig att hantera förändringar och utmaningar Du möter i Ditt liv. Självkänsla bygger på Dina egna förväntningar på Dig själv, medan självförtroende bygger på omgivningens förväntningar på Dig. Vad är då självförtroende? Självkänsla handlar om Ditt egenvärde. Självförtroende handlar bara om prestationer. Dvs. hur bra Du tycker att Du är på att göra olika saker. Och eftersom vi så ofta gör saker för att andra skall tycka om oss, krävs det två personer för att självförtroendet skall vara till någon som helst nytta. Det stora misstaget de flesta gör är att satsa allt på att få ett stort självförtroende. Redan som barn får vi lära oss att vi skall vara duktiga på allt. Den som först slutar med blöjor får applåder. Och de bästa betygen i skolan ger vuxenpoäng. Och på jobbet får vi högre lön och fler förmåner om vi är duktiga dygnet runt och gör allt det som cheferna vill att vi skall göra. Dax personalutveckling AB / 7

8 Resultatet blir att vi bränner ut oss och dör för tidigt i tron att flest medaljer vinner! Självkänsla kan vi inte få för mycket av. Däremot kan för mycket självförtroende och för lite självkänsla i kombination leda till ökad oro, stress, olika former av prestationsångest, depressioner och till slut olika grader av utbrändhet. Med ett sådant liv under ständig press, tycker till slut många att döden kommer som en befrielse. Var det verkligen så vi egentligen ville ha det? Hur gör man i praktiken? Nu har Du nog börjat ana hur viktigt det är att ha en hög självkänsla. Du har troligtvis också insett att det är mycket viktigare att ha hög självkänsla än att ständigt försöka förbättra sitt självförtroende. Men hur gör man i praktiken? Du börjar med att sätta som mål att utveckla Din egen självkänsla. Använd en målsättningsmetod som fungerar och med dess hjälp kan Du knappast misslyckas. När Du har målet att höja självkänslan klart och tydligt framför Dig, sätter Du Dig ner med ett tomt A4-papper. Vik det lodrätt på mitten så att Du får ett smalt papper framför Dig. Upptill på ena sidan skriver Du ett stort plustecken och på den andra sidan längst upp ett stort minustecken. Under plustecknet börjar Du skriva ned allt i Din personlighet som är så typiskt för just Dig, t.ex: Jag tycker om mig själv och jag är en ödmjuk, rätvis person som visar hänsyn, förlåter mig själv och andra, är bra på att lyssna och stödja, tycker om att göra andra glada, jag vet vem jag är osv. Jag är också medveten om mina fel och brister, men jag tycker om mig själv i alla fall! Sedan skriver Du på minussidan ned allt som Du tycker ger Dig en låg självkänsla, t.ex: Jag är dålig på att lyssna på mina egna behov, jag missköter mig eftersom jag ogillar vad jag ser i spegeln, jag är orättvis, jag missköter mina relationer, jag förtjänar att misslyckas, jag tror alla tycker illa om mig, jag är oduglig, jag har svårt att ge kärlek osv. När Du är klar med listan, lutar Dig bakåt och läser högt vad Du har skrivit. Då upptäcker Du att en hel del av de saker Du skrev på minussidan faktiskt är saker Du nog skulle kunna göra en hel del åt. Och plötsligt har Ditt undermedvetna börjat processen att få Dig att ändra det negativa till något positivt. Det är viktigt att Du är ärlig mot Dig själv när Du arbetar med Din plus- och minuslista. Tala och resonera med Dig själv och tänk efter ordentligt när Du skriver. Ha inte för bråttom. Ta Dig den tid Du behöver, för det här är en uppgift som kan medföra en betydande utveckling av Din personlighet och alla Dina framtida framgångar! Ju mer möda Du lägger på den här uppgiften, desto mer glädje och nytta kommer Du att ha av listan. Med tiden kommer Du också att märka att fler och fler punkter på Din minuslista försvinner och alltfler hamnar på Din plusslista! Starten på den här processen är att Du nu faktiskt har bestämt Dig! Du vill ha en mycket högre självkänsla eftersom Du nu vet hur viktigt detta är för Din fysiska hälsa, Din sinnesfrid, Din karriär och Din egen lycka! När Du bestämmer Dig, då har Du också satt ett av de viktigaste mål en människa ha kan ha: Att tycka om Dig själv och att tycka att Du är en viktig och betydelsefull person som har en uppgift att fylla i världen och att Du faktiskt är en människa som tar ansvar för Ditt liv och alla Dina åtaganden. Du kan alltid välja! Vad som gör livet så fantastiskt är att vi för det mesta kan välja hur vi vill leva och hur vi vill må. Det låter kanske otroligt och Du kan säkert berätta om många situationer där Du inte hade något val. Men när vi börjar tänka efter, upptäcker vi snart att vi ofta tänkte fel, men inte upptäckte det förrän det var alldeles för sent. Så bestäm Dig för att tänka och reflektera redan innan Du bestämmer Dig och handlar. Var också väl medveten om att det språk Du talar till Dig själv och de tankar Du tänker om Dig själv, kan bli helt avgörande för hur Ditt liv och Din framtid skall bli. Du blir ju vad Du tänker! Detta är Din början på en stor och betydelsefull förändring i Ditt nya, ännu mer innehållsrika liv. Det är nu, idag, Du skall bestämma Dig för att bli just den människa Du vill vara. Du kan inte misslyckas för Du vet ju redan nu att om Du tänker rätt, så förändrar Du Ditt liv till det bättre! Lycka till! Vill Du veta mer om personlig utveckling? Eller ställa frågor om hur Du kan kartlägga Din egen personlighet, sätta mål och utveckla självkänslan? Hör gärna av Dig till Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, Nyköping. Telefon Mobil E-post: Dax personalutveckling AB / 8

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella.

Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella. Hej, kul att du är här! Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella. Sedan hösten 2014 har vi djupdykt i ämnet potträning och nu vill

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

2015-06-14. Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? Fråga först varför du gör så mot dig själv!

2015-06-14. Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? Fråga först varför du gör så mot dig själv! Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? För att veta var våra gränser går måste vi känna efter, och lyssna på våra inre signaler även de svaga. Djupanding Yogaövningar Massage Skäm bort

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

De viktigaste. Till Inre balans och välmående

De viktigaste. Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen till inre balans Att hitta hem Att bli hel Att leva i inre balans Inre styrka Beskrivningarna från våra deltagare, på hur de upplever

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS På en timme Henrik Fexeus Tidigare utgivning Konsten att läsa tankar När du gör som jag vill Alla får ligga Konsten att få mentala superkrafter Bokförlaget Forum, Box 3159, 103

Läs mer

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

Välkommen tillbaka till omgång 5. ACC coachprogram online. Q-HelaDu. coaching

Välkommen tillbaka till omgång 5. ACC coachprogram online. Q-HelaDu. coaching Välkommen tillbaka till omgång 5 STYRKOR MarieLouise Gunilla Vetgirighet Ledarskap Tacksamhet Tacksamhet Kreativitet Tapperhet Kärlek till lärande Ärlighet/äkthet Hurmor Älskar/älskas Fredrika Anna Tacksamhet

Läs mer

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp Britt W. Bragée NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Copyright 2012, Britt W. Bragée Ansvarig utgivare: Britt W. Bragée Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1769-7

Läs mer

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? - om tankar, känslor och beteenden. 2012-11-15 Eva Rogemark Kahlström Kurator och leg psykoterapeut Medicinmottagning

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Skapa ditt Liv. Soul and Heart Journey School. Du kan skapa ditt liv bara du gör det på rätt sätt. Tillåt dig att skapa ditt liv! www.sj-school.

Skapa ditt Liv. Soul and Heart Journey School. Du kan skapa ditt liv bara du gör det på rätt sätt. Tillåt dig att skapa ditt liv! www.sj-school. Skapa ditt Liv. Du kan skapa ditt liv bara du gör det på rätt sätt Tillåt dig att skapa ditt liv! Soul and Heart Journey School www.sj-school.se 0 Att skapa med ditt hjärta och känsla Egentligen borde

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

10 steg till ett mer av Sanna självmedvetet Föräldraskap. www.sannanovaemilia.se. och värde blir ett

10 steg till ett mer av Sanna självmedvetet Föräldraskap. www.sannanovaemilia.se. och värde blir ett 10 steg till ett mer av Sanna självmedvetet Nova Emilia Föräldraskap Att lära l med hjärtat www.sannanovaemilia.se Författare När till kunskap boken och värde blir ett Innan något förälder? jag du sätter

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Vanliga familjer under ovanliga omständigheter

Vanliga familjer under ovanliga omständigheter Vanliga familjer under ovanliga omständigheter Malin Broberg Leg. Psykolog & Docent Vårdalinstitutet,, Psykologiska Institutionen, Göteborgs G Universitet Malin.Broberg@psy.gu.se Disposition Allmänn modell

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Gabriella Wejlid & Jenny

Läs mer

Varför vi är onödigt besatta av vad andra människor tycker om oss.

Varför vi är onödigt besatta av vad andra människor tycker om oss. Varför vi är onödigt besatta av vad andra människor tycker om oss. För att kunna förstå varför vi alla går runt med den här galna fixeringen om att hela tiden bry oss om, och oroa oss över vad andra tycker

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

Kommuniceramer än ord

Kommuniceramer än ord Kommuniceramer än ord 1 2 Kommuniceramer än ord Pratglad eller traggig Skillnaden kan vara hårfin när samma meddelande upprepas. När man väljer att kommunicera så är det oftast hur man pratar med varandra

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Lugn, glad & kreativ på jobbet. Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering

Lugn, glad & kreativ på jobbet. Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering Lugn, glad & kreativ på jobbet Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering Lugn, glad & kreativ på jobbet Föredraget blandar aktuell forskning om jobbstress och stress

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare 15 september 2015 Presentera dig för din granne, om ni inte redan känner varandra. Berätta varför du kommit hit idag. Om du gör som du

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förut drack svenskarna mycket alkohol.

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

pedagogerna möta dig i olika situationer/uppgifter så att olika lärstilar får utrymme.

pedagogerna möta dig i olika situationer/uppgifter så att olika lärstilar får utrymme. Om lärstilstestet et syftar till att hjälpa dig att få insikt om de olika lärstilar som finns och dina egna styrkor och svagheter när gäller lärandet. Genom att medvetet arbeta med olika lärstilar kan

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan

Alla får ligga. strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan Alla får ligga strategier i förförelsekonst för den moderna gentlemannen och kvinnan 001 FÖRSPEL IN 168 KAPITEL ETT N o 001 013 Rätt inställning KAPITEL TVÅ N o 014 022 Utsidan KAPITEL TRE N o 023 051

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer