TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -"

Transkript

1 TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, Nyköping. Telefon Mobil E-post: webbsida:

2 Förändringens dörr öppnas inifrån! Alla förändringar i våra liv, om det så är i arbetet eller privat, börjar med en förändring i vårt sätt att tänka. När Du lär känna Dig själv bättre och förstår hur Ditt medvetande och Ditt undermedvetna fungerar, kommer Du också att öka Din självinsikt och därmed också Din personliga tillfredsställelse. Visst vill Du leva ett liv som Du är nöjd med, utan för mycket oro, stress, misslyckanden, dåligt självförtroende och en sviktande självkänsla? Då infinner sig den viktiga frågan: Vad väntar Du på? Alla kan göra någonting åt sin situation, förändra sitt liv till det bättre och öka livskvaliteten. Men vi måste bestämma oss. Vi måste både vilja och välja! Välj själv! Hela livet går ut på att välja. Vi gör tusentals val varje dag och ofta utan att ens fundera över det. Medvetet eller omedvetet väljer vi att göra sådant som påverkar våra liv i stort eller smått. Men valen är alltid ett resultat av en eller flera tankar och funderingar. Slutsatsen blir att alla förändringar i våra liv börjar med en förändring i vårt sätt att tänka. Vi byter ut en tanke mot en annan, kanske en negativ tanke mot en positiv, vi ändrar vårt sätt att tänka och vi kopplar ihop tankar och känslor. Resultatet blir en förändring i vårt liv, både i stort och smått. Principen är: Förändra Dina tankar och Du förändrar Ditt liv! Att förändra sitt liv genom att förändra sättet att tänka låter kanske lockande för många. Alla vill väl bli lyckligare, mer harmonisk, friskare, få mer frid i sinnet, mer kärlek, byta arbete eller utveckla det jobb man har eller kanske rent av bli rikare i alla avseenden? Men hur gör man i praktiken? Vad är det som krävs och är det lätt eller svårt? Det enda vi kan kontrollera. Det enda som vi människor garanterat kan kontrollera är våra egna tankar. Inget annat går att få absolut kontroll över. Hur gärna vi än vill tro det. Dessutom är det så, att vi bara kan tänka en enda tanke åt gången i vårt medvetna sinne. I vårt undermedvetna gäller andra villkor, men i vårt medvetna sinne kan vi bara tänka en tanke åt gången. Det ger oss den stora fördelen att kunna byta ut en tanke mot en annan. Vi kan t.ex. byta ut en negativ tanke mot en positiv. Vi kan ju inte tänka negativt om vi samtidigt har en positiv tanke i vårt medvetande! Detta psykologiska faktum ger oss en unik möjlighet att välja vad vi vill tänka på. Och det leder till att vi kan tillfredsställa vårt behov av kontroll. Kontroll över våra tankar, men också kontroll över vår situation. Denna kontroll är nödvändig för att vi skall fungera fullt ut som normala människor i normala, sociala sammanhang. Att ha kontroll över sin situation innebär att vi har en klar uppfattning om, och en överblick över, den situation vi befinner oss i. Att ha kontroll ger oss en känsla av trygghet och skapar handlingskraft och mod att gå vidare framåt. Att inte ha kontroll leder däremot till negativa tankar, stress, otrygghet, rädsla, ilska, oro, ångest, aggressivitet, sorg, depression och kanske t.o.m. sjukdom. Idag är det vanligt att i synnerhet terapeuter av olika slag talar om hur viktigt det är att våga, att ge sig hän, släppa kontrollen och att låta våra känslorna styra. Vi motsäger inte detta, men vi menar att ett sätt att ta kontroll över tankarna är att bestämma sig för att nu släpper jag taget en stund, slutar kontrollera hur jag tänker och ger mig hän. Detta låter kanske motsägelsefullt, men det viktiga är att jag själv bestämmer när jag skall ha kontroll eller inte. Det är JAG, och inte man, som väljer och dessutom är det förstås så att det inte går att släppa den kontroll man inte har! Många människor upplever att det är andra som bestämmer över dem och över vad de skall tänka och göra och hur de skall leva. Att ha kontroll innebär alltså att jag själv väljer vad och hur jag vill tänka. Och hur jag vill leva. Det liv Du vill ha är sålunda helt beroende av de tankar Du tänker. Och hur nöjd Du blir med det liv Du lever, beror på den grad av kontroll Du har över Ditt eget tänkande. Så fungerar vårt undermedvetna. Det är mänskligt att förlora kontrollen över sin situation och fastna i en negativ cirkel som leder till känslor av bl.a. rädsla, ångest, oro och en upplevelse av att inte klara av någonting. Det kan i sin tur leda till handlingsförlamning, låg självkänsla, passivitet, nedstämdhet och dåligt självförtroende. M.a.o. en känsla av värdelöshet. För att kunna få kontroll över Dina tankar är det därför viktigt att Du förstår hur vårt medvetande och vårt undermedvetna sinne fungerar. Den medvetna hjärnan kan bara tänka en tanke åt gången, men vårt undermedvetna kan hantera en stor mängd tankar samtidigt. Flera forskare hävdar t.o.m. att det undermedvetna arbetar gånger snabbare än det medvetna sinnet. Förklaringen är att vår hjärna kan liknas vid en superdator och vi utnyttjar bara några få procent av den enorma kraften i datorn. Dax personalutveckling AB / 2

3 Det undermedvetna aktiveras av känslor. Lust, hat, rädsla, ångest, kärlek, glädje, sorg, oro, ilska, avund m.m. Det är också känslorna som gör oss medvetna om hur mycket kontroll vi känner att vi har eller inte har eller kanske skulle vilja ha. Fördelen med att ha ett undermedvetande är att vi slipper tänka på en mängd praktiska saker som att andas, lyssna, hålla balansen, undvika faror osv. Det undermedvetna sköter allt detta med automatik genom att koppla ihop tidigare tänkta tankar, erfarenheter och upplevelser och jämför den informationen med den situation vi befinner oss i. Och agerar sedan utifrån denna insikt. Det undermedvetna lagrar sålunda oerhörda mängder information som det medvetna sinnet aldrig skulle klara av att hantera om vi tvingades lagra den kunskapsmassan i vårt medvetna sinne. Den komplicerade maskinen. Hjärnan är en oerhört komplicerad maskin och det mest avancerade hjälpmedel som människan känner till. Det är därför inte helt lätt att förstå hur hjärnan och vårt medvetande och undermedvetna fungerar i praktiken. Forskare menar t.o.m. att det kommer att ta åtskilliga generationer innan vi ens får en någorlunda komplett karta över alla de tusen och en funktioner som hjärnan sannolikt har, om vi ens någonsin får hela bilden av vår hjärnas funktioner och vårt psykes alla hemligheter. För att öka förståelsen för hur vårt medvetande och vårt undermedvetna sinne reagerar och fungerar, kan man beskriva hur tanke- och känsloprocessen fungerar genom att likna vårt undermedvetna vid en gigantisk stordator med en kraft och styrka som bygger på en enorm arbets- och lagringskapacitet. Det viktiga lösenordet. Vill vi ha en positiv förändring i våra liv är det nödvändigt att vi involverar vårt undermedvetna i processen genom att bli medvetna om de olika funktioner som styr vårt sätt att tänka. Vi behöver alltså ha en ständigt pågående dialog med vår centraldator så att vi kan utnyttja hela vår mentala kapacitet. Vårt undermedvetna har en rad intressanta egenskaper som vi kan utnyttja till vår egen fördel. Det undermedvetna är t.ex. alltid vaket. Även när Du sover och Ditt medvetande befinner sig i vila, pågår arbetet i det undermedvetna. Dialogen med vårt undermedvetna innebär dock inte att det bara är att börja prata med stordatorn och hoppas på omedelbar lycka och tillfredsställelse. Det behövs ett lösenord för att logga in i vårt undermedvetna. Lösenordet heter inte överraskande JAG! Försöker Du koppla upp Dig mot datorn och börja kommunicera med Ditt undermedvetna genom att t.ex. säga Man borde gå ned i vikt! kommer stordatorn inte att lyssna. Vårt undermedvetnas förmåga att ta till sig våra budskap, kan bara aktiveras med det röststyrda lösenordet Jag. Din dator lyder alltid! I kommunikationen med Din dator är det viktigt att veta att det undermedvetna är till 100% objektivt och lyder det medvetna sinnet utan att tveka! Med andra ord lyder datorn och betraktar allt det Du säger till den som en sanning. Datorn ifrågasätter aldrig den order Du ger eller de fakta Du programmerar Ditt undermedvetna med. Och stordatorns processor utför alltid de order Du ger. Säger Du till stordatorn Jag skall gå ner i vikt!, kommer det undermedvetna på olika sätt att medverka till att denna uppmaning förverkligas. Förklaringen till detta är att vårt undermedvetna har en funktion som kallas målsökningsmekanismen. Denna mekanism förklaras längre fram i den text Du och Ditt undermedvetna just nu läser. Ordet Jag är sålunda lösenordet som sätter Dig i kontakt med Ditt undermedvetna och gör att Ditt undermedvetna lyssnar. Men det finns tre mycket viktiga undantag: Det första undantaget är när Du t.ex. säger att Du skall banta och sedan lägger till men just nu har jag inte tid. Ordet men är det mentala radergummit som suddar ut det Du sa i meningen innan. Ordet men stänger s.a.s. av Din målsökningsmekanism. Ditt undermedvetna hör ordet men, och förstår omedelbart att Du egentligen inte vill det Du påstår att Du skall göra. Därför lägger datorn ingen energi på att förverkliga det Du påstår att Du vill. Säger Du Jag skall gå ner i vikt och sedan fortsätter med ordet men, så kommer Du aldrig att gå ner ett gram! Och Din omgivning inser samtidigt att det Du påstår att Du skall göra i själva verket bara är tomt prat. Du blir betraktad som en person som lovar stort men håller smått! Det andra undantaget är när Du säger Jag skall försöka. Att säga jag skall försöka, är en s.k. ursäkt i förväg. Vad Du egentligen säger är att Du vill göra något, men Du vet redan att Du inte kommer att lyckas. Därför säger Du Jag skall försöka, men Du vet att det inte kommer att bli av. Och då kan ju heller ingen i efterhand klaga på att Du aldrig gjorde det Du sa att Du skulle göra. Du sa faktiskt bara att Du skulle försöka. Men Du lovade inte Det tredje undantaget från regeln att Ditt undermedvetna tror på allt Du säger, är ordet inte. Av någon anledning som än så länge är svår att vetenskapligt förklara, tycks vårt undermedvetna ibland Dax personalutveckling AB / 3

4 sortera bort ordet inte i vår dialog med oss själva. När Du säger att Du inte vill bli förkyld, så hör Ditt undermedvetna bara Jag vill bli förkyld. Det innebär att Du måste vara mycket försiktig med vad Du säger till Dig själv. Risken är annars stor att Ditt undermedvetna gör allt för att det skall bli som Du egentligen inte vill. Ditt undermedvetna lyder ju alltid! Fyra ord eller uttryck som det är viktigt att undvika att använda är sålunda Man (i stället för Jag), Men (i stället för att säga Jag gör det eller Jag avstår!), Jag skall försöka! (men det kommer inte att gå) och ordet Inte. I synnerhet ordet man är särskilt populärt nuförtiden. En teori säger att människor som identifierar sig som man i stället för Jag också visar tydliga prov på låg självkänsla och dåligt självförtroende. Var därför observant på Ditt eget språk och undvik att kalla Dig själv för man när Du egentligen menar Jag!. Och om Du hör andra säga man, så fråga vem de talar om! Du blir vad Du tänker! En konsekvens av att Ditt undermedvetna tror på allt Du säger till det, blir därför följande: Säg aldrig någonting till Dig själv som Du inte vill skall vara sant eller bli verklighet. Ditt undermedvetna tror ju på allt Du säger till det och det undermedvetna börjar omedelbart göra allt för att lyda Din befallning. Om Du t.ex. säger till Dig själv att Du är ful, dum i matte, för lång, för kort, Du kan inte sjunga eller något annat som Du har bestämt är en av Dig själv vald sanning, tar stordatorn detta på fullaste allvar och börjar arbeta för att Du skall bli exakt som Du redan säger att Du är. Verkligheten är nämligen denna: Du blir vad Du tänker! Allt det Du säger om Dig själv, är en del av Din självuppfattning, eller självbild. Därför är det oerhört viktigt att Du förstår att Din självuppfattning begränsar Dig och sätter gränserna för vad Du kan och vill åstadkomma! Vad är då en självuppfattning eller självbild? Den självvalda bilden av Dig. Självuppfattningen är en bild av Dig som Du helt på egen hand har bestämt är sanningen som Du själv ser den. Vår självuppfattning är helt enkelt en beskrivning av hur vi själva tycker och tror att vi är som personer. Din självuppfattning påverkas naturligtvis av vad Du anser om Dig själv, men också av vad andra anser om Dig. Om Du håller med Dina egna, och andras påståenden om Dig, så gör Du själv påståendet till en självvald sanning och säger: Så här är jag och det är inget jag kan göra någonting åt. Det ligger i mina gener och det är inte mitt fel!. På ren svenska kallas det för ursäkter och på psykologispråk använder man begreppet bekvämlighetszonen. När Du väljer att göra det lätt för Dig och placerar Dig i den bekväma zonen och alltid kommer med förklaringar och ursäkter för att Du är som Du är och dessutom på fullt allvar påstår att Du inte kan göra något åt att Du befinner Dig i bekvämlighetszonen, så har Du också valt att tro att Du inte kan påverka och förändra Din självuppfattning, Din självbild eller Ditt liv. När vi ständigt upprepar en rad sanningar om oss själva (som oftast bara är fantasier och inbillning), blir sanningarna till vår egen verklighet. En självuppfyllande profetia, eller som någon uttrycket det: Går man vilse tillräckligt länge, känner man sig snart som hemma! Säg aldrig till Dig själv att Du är ful, dum, tjock, inte vågar tala offentligt, inte har någon sångröst, aldrig vågar pröva osv. Säg i stället bara sådant till dig själv som du vill skall vara sant. Du blir vad Du tänker på! Ditt yttre är en spegel! Det här för oss in på en viktig regel eller princip som i högsta grad påverkar våra liv. Principen om den undermedvetna aktiviteten. Den säger att allt som Du programmerar Ditt undermedvetna med, förvandlas till Din egen verklighet. Din röst, Ditt kroppsspråk, Ditt självförtroende, Din självkänsla, Din självuppfattning, Ditt sociala beteende osv. blir en avspegling av Ditt undermedvetna. Ditt yttre blir en spegel av Ditt inre. Det undermedvetna sköter om allt detta utan att Du ens behöver fundera på det. Det sker helt automatiskt. Har Du en positiv självuppfattning, dvs. om Du uppfattar Dig själv som en positiv person, syns det för det mesta på utsidan. Och tvärt om. Om Du känner att Du mår bra, syns det att Du gör det. Är Du rädd, arg, tvivlande, negativ, tveksam osv. så märks det också på Ditt yttre. Ögonen, munnen, talet, Ditt kroppsspråk, Ditt handslag m.m. speglar vad som rör sig inom Dig och omvärlden ser hur Du mår, tänker och känner. Och reagerar på Ditt sätt att vara och bete Dig. Stordatorn fattar beslut. Eftersom vårt undermedvetna fattar de flesta av alla våra beslut, t.ex. att andas, att flytta det ena benet efter det andra när vi går, bli hungriga, trötta osv., så innebär det att stordatorn fattar hundra- Dax personalutveckling AB / 4

5 tusentals beslut varje dag. För att hinna med denna jättelika uppgift, har stordatorn en del bra funktioner, eller program, till sin hjälp. Några av dem beskrivs här. Många av alla våra känslor skapas i den främre delen av vår hjärna, i pannloberna. Där finns ett centrum som i hög grad påverkar vår förmåga att visa våra känslor. Om vi får ett slag mot pannloben, riskerar vi därför att få en skada som påverkar vår förmåga att känna glädje, sorg, empati eller kärlek. Pannloberna är sammankopplade med en funktion i hjärnan som kallas Amygdala och som skulle kunna liknas vid en telefonväxel eller ett modem i stordatorn. Där kopplas en rad olika signaler samman med olika delar av hjärnan. Signalerna är substanser av olika slag. Endorfiner, serotonin, oxtoxin, dopamin, peptider och andra kemiska sammansättningar som påverkar alla våra känslor och våra beteenden. Amygdala spelar alltså en nyckelroll i många av de funktioner som styr våra liv, t.ex. kroppstemperatur, sömn, hunger, törst, uppgivenhet, sexualitet, glädje, ångest, oro, rädsla och aggressioner. Signalsubstanserna oxytoxin och serotonin är bra exempel på substansernas funktion. Tänk Dig en mor som ammar sitt barn på en järnvägsstation mitt i värsta rusningstiden. Folk springer förbi och ljudnivån är minst sagt störande. Ändå sitter hon där lugnt med sitt barn, som är helt opåverkat av omvärlden. Till detta finns en enkel, biologisk förklaring. Med bröstmjölken får barnet lugnande oxytoxin, så att det kan äta utan att störas. Men även modern blir avstressad av både oxytoxinet och serotoninet, som stabiliserar hjärtrytm, sänker blodtrycket, gör henne mindre känslig för kyla och smärta m.m. Och framför allt lugnar det mamman när hon skall ge barnet dess livsnödvändiga bröstmjölk. Signalsubstanserna berättar för hjärnan att nu är det viktigt att må bra, att bröstmjölken inte får sina och att mamman själv måste vara avstressad, lugn och nöjd. Och det undermedvetna lyder. Att få massage är i princip samma sak. Genom den positiva kroppsberöringen alstras ämnen som får oss att känna välbehag. Amygdala får signalen jag mår bra och kroppens funktioner börjar snabbt inrätta sig efter dessa signaler. Liknande signaler till hjärnan sänds när vi skrattar och är glada, eftersom det då skickas ut endorfiner och andra substanser till olika delar av hjärnan och andra kroppsdelar. Resultatet blir att vi mår bra psykiskt och fysiskt, vilket man nu uppmärksammar alltmer inom vården. Tanken att Skratta sig frisk betraktas inte längre som flum, utan ren kemi. De glada patienterna blir friska snabbare och de som har svåra sjukdomar, uthärdar dessa lättare med positivt tänkande och rätt programmering. Den gamla sanningen att ett gott skratt förlänger livet är nu äntligen accepterat även av den medicinska forskningen. Nya studier visar också att i företag och organisationer där personalen skrattar, har roligt och trivs tillsammans, är frisknärvaron högre, produktiviteten, arbetsmoralen och effektiviteten bättre, trivseln större och lönsamheten blir ständigt bättre. Det lönar sig alltså att ha roligt, både på jobbet och på fritiden. Dessutom har man konstaterat att 100 skratt per dag motsvarar ca 30 minuters effektiv träning på gymmet! Inom skolmedicinen talar man allt oftare om alternativmedicinens begrepp Time, Talk & Touch (tid, samtal och beröring) som effektiva sätt att ta vara på nyttan med det som kallas Placebo, dvs. att ge verkningslösa sockerpiller till patienterna och på sätt utnyttja människans förmåga att bli friskare genom att tro på betydelsen av en positiv attityd. + och programmet i datorn. Föreställ Dig att vår inre dator har ett särskilt program som påverkar hur vi mår. Vi kan aktivera den programvaran genom att upprepade gånger berätta för datorn att Jag tycker om mig själv! eller Jag tror det blir en fantastisk dag idag!. Då aktiveras +funktionen i programmet och omedelbart sprids en rad kemiska substanser i kroppen som gör att Du faktiskt mår bättre, känner Dig lugn och avslappnad, nöjd, förväntansfull och positiv. När Du säger till Dig själv att Du tycker att Du är ful, misslyckad, dum eller kanske för gammal, så aktiveras funktionen i programmet och det litar fullt och fast på att det Du säger är en sanning. Minus-programmet förser blixtsnabbt hjärnan med allt det som gör oss nedstämda, stressade, arga osv. Bl.a. adrenalin och noradrenalin, kortisol och en del andra substanser strömmar ut i kroppen och Du blir vad Du tänker på, dvs. negativ. Din stressnivå stiger, matsmältningen störs, det kan uppstå menstruationsstörningar (gäller endast kvinnor) och en rad andra psykiska och kroppsliga besvär. Det här illustrerar återigen betydelsen av att Din inre dialog med stordatorn skall vara positiv och förväntansfull, eftersom vårt psyke programmeras av vårt tänkande. I idrottsvärlden kallas detta sätt att programmera sig själv för peptalk och är något som alla idrottsmän använder. Inom psykologin kallas begreppet peptalk för affirmationer, dvs. att berätta sanningar för sig själv innan det man säger har hunnit bli sant. Inom idrottsrörelsen är detta en självklarhet. Resten världen har först nu börjat inse att alla som måste utföra krävande pres- Dax personalutveckling AB / 5

6 tationer av olika slag, också måste peppa och affirmera sig för att orka med alla de svåra och kvalificerade uppgifter som nutidsmänniskan förväntas klara av utan att gå under av stress och utmattning. Minnet som lagrar minnet. En annan av stordatorns många, viktiga funktioner är att ansvara för hårddiskens minne. Allt som vi känner, tänker, säger, hör, luktar på, upplever och förnimmer på olika sätt, lagras som minnesbilder i vår hårddisk. Alla filmer Du sett och alla de gånger Du var förälskad eller den där gången Du hade så fantastiskt roligt, lagras i dataminnet och finns kvar där så länge Du lever i form av bilder. Både positiva och negativa. Tänk Dig en situation när Du försöker komma ihåg titeln på en film Du sett, men inte minns namnet på. Du tänker och funderar och ger till slut upp. Men det gör inte stordatorns sökmotor. Den letar i det jättelika arkivet och så småningom skickar datorn ett mentalt mail med den rätta filmtiteln. Det kan dröja en timme, flera dagar eller t.o.m. veckor, men till slut hittar datorns sökmotor vad Du letar efter. Och i en oväntad situation, som kanske inte alls har med filmen att göra, dyker plötsligt filmtiteln upp. Och Du blir glad. Det är också stordatorn som hjälper till när två personer sitter tysta och sedan plötsligt börjar tala samtidigt om samma sak. Eller när man kommer på att man skall ringa en vän som man inte talat med på åratal. Och just när Du skall lyfta på telefonluren, så ringer den gamla vännen till Dig! Detta märkliga fenomen, som nu sysselsätter alltfler forskare, har fått namnet synkronicitet. Det är ett samlingsbegrepp för de många och oförklarliga upplevelser vi har och som forskningen säkert med tiden kommer att kunna förklara på ett trovärdigt, rationellt och logiskt sätt. I datorn finns också det program som vi kallar hjärnans målsökningsmekanism. Denna mekanism börjar fungera när Du på ett strukturerat och medvetet sätt formulerar ett mål. Då börjar vårt undermedvetna omedelbart att koncentrera sig på målet och arbetar för att målet skall förverkligas. Om Du t.ex. har bestämt för att köpa en blå Volvo, så kommer Du se blå Volvobilar överallt. Blir Du gravid ser Du barnvagnar var Du än går. Och har Du bestämt Dig för att bli missbrukare, har Du inga problem att finna andra likasinnade. Vi drar automatiskt till oss människor och händelser som stämmer överens med våra dominerande tankar och känslor. Vi blir nämligen vad vi tänker på! Det är förklaringen till att t.ex. golfspelare snabbt finner varandra, oavsett om de är på golfbanan eller inte, A-laget samlas på torget för att dricka tillsammans utan att det behövs någon inbjudan och de som tycker om konflikter och gräl, hittar alltid någon att bråka med. Tänk rätt, bli framgångsrik! Vi människor har en enastående förmåga att tala om och tänka på det vi inte vill ha, i stället för att koncentrera alla våra tankar på det vi vill ha. Om Du fokuserar på det Du verkligen vill ha och aldrig tänker på det Du är rädd för, inte tycker om och inte vill ha, så minskar rädslan när Du tänker på det som Du har satt som mål att få! Om Du är golfspelare och inte vill slå bollen i en bunker, så får Du aldrig tänka jag skall inte gå i bunkern, för datorns sökmotor hör då bara orden Jag skall gå i bunkern och målsökningsmekanismen för omedelbart bollen rakt ned i sanden. Vad Du skall tänka på är i stället var Du vill att Din boll skall hamna till slut. Du, dvs. datorn, ser inte hålet från utslagsplatsen, men Ditt undermedvetna kommer att styra bollen dit eftersom datorn litar till 100% på Dig och lyder. Datorn kopplar in målsökningsmekanism som alla har inom sig och golfbollen går dit den skall. Av detta kan vi dra den riktiga slutsatsen att i ordlistan i stordatorn saknas ordet inte. Jag vill inte bli fetare!, Jag vill inte bli fattig!, Jag vill inte vara olycklig!, Jag vill inte bli sjuk! Jag vill inte slå bollen i bunkern, men det kommer Du att bli och göra om Du talar till Dig själv på det sättet. Genom att träna Dig på att byta negativa tankar mot positiva, kommer Du snart att bli mer och mer medveten om principen om ersättning och allt oftare byta ut negativa tankar mot positiva tankar som beskriver det Du verkligen vill ha. Jag vill bli smal, jag vill bli rik, jag vill bli frisk!, Jag vill vara lycklig!. Om Du frågar någon vad han eller hon tror om sin framtid, kommer Du troligtvis får höra en lång rad saker som handlar om vad personen inte vill ha i sin framtid. T.ex. Inte det jobb jag har idag, inte den här bilen, inte bo kvar i Kalmar osv. Fråga då personen om han eller hon brukar handla mat. Då får Du nog svaret Ja och då kan Du också fråga om personen skriver en lista på allt det som han eller hon inte skall köpa. Svaret blir naturligtvis ett nej, men när personen får frågan om sin egen framtid är det mycket vanligt att människor i detalj kan beskriva vad de inte vill ha! En effekt av det här är att de rika bara blir rikare och det fattiga blir allt fattigare. Och då behöver det inte alls handla om pengar, utan snarare den mentala rikedom eller fattigdom som människor upplever. Förklaringen till detta är att de fattiga Dax personalutveckling AB / 6

7 hela tiden tänker på sin fattigdom och mångdubblar då sin olycka med hjälp av principen om dragningskraft. Det Du ständigt tänker på växer och Du drar därmed till Dig människor och händelser som stämmer överens med alla Dina dominerande tankar. De rika, lyckliga och glada gläds åt sin lycka och framgång och drar därför till sig mer av det som de redan har. Positiva människor tänker inte på sorg och elände för de vet att detta tänkande riskerar att förstöra deras lycka och leda in på fel väg eftersom de vet att de blir vad de tänker. Sanning och konsekvens. Vad blir då konsekvensen av detta? När Du tar kontroll över Ditt medvetna sinne och själv styr Ditt undermedvetna, så får Du mer av det Du vill ha och mindre av det Du inte vill ha. Och i praktiken går det till så att Du, precis som idrottsmännen, hela tiden arbetar med att programmera Dig själv med hjälp av peptalk och affirmationer. Den starkaste och mest verksamma av alla affirmationer är: Jag tycker om mig själv! Vill Du bli harmonisk, lycklig, framgångsrik och få kontroll över Din egen situation, så Du börjar Du med att tänka som Du själv vill och inte som andra vill. Det kommer Du att göra när Du förstår att det enda i världen som Du garanterat kan kontrollera, är Dina egna tankar. Det finns förstås en risk att detta nya sätt att se på sig själv innebär en stor förändring för Dig. Du vet ju att all förändring börjar med en förändring i Ditt sätt att tänka. Ändå upplevs förändring av många som något hotfullt som riskerar tryggheten och det bestående. Men om Du verkligen vill ha en förändring i Ditt liv, måste Du inse att det är Du själv som måste ta ansvar för den förändringen. Du är ju ansvarig för allt som händer i Ditt liv! Då kan det vara till hjälp att ställa sig följande frågor: Är det här bra för mig? Är det så här jag vill ha det? Är det så här jag vill leva? Är det här det bästa jag kan få? Är det här det bästa jag kan prestera? Jag är väl värd något bättre och roligare och mer berikande än det liv jag just nu lever? Om Dina svar visar att Du faktiskt vill ändra på en del saker i Ditt liv, så blir Ditt första steg att förändra Ditt sätt att tänka. Väljer Du att fortsätta att tänka som alla andra, så kommer Du också att bete Dig som alla andra gör. Och med automatik också nå samma resultat som alla andra, normala gör i sina liv. Var det detta Du ville få ut av Ditt liv? Att bli som alla andra, en medelmåttig kopia? Fortsätter Du tillräckligt länge på den vägen, kommer Du med 100% säkerhet att bli mer lik andra än lik den Du vill vara. En kopia i stället för ett original! Nästa steg i Din nya utveckling, blir att förändra Ditt sätt att tala med Dig själv. Säg bara saker till Dig själv som Du vill skall vara sanna och kalla Dig inte för man utan jag. Eftersom Du blir vad Du tänker på så säger Du alltid det som Du vill skall bli Din egen verklighet. Säger Du Jag är ful, Jag är dum, Jag kan inte, man är lat, man är dum osv. så blir det Du säger snart en del av Din egen självuppfattning. Kom ihåg: Går Du vilse tillräckligt länge, känner Du Dig snart som hemma! Viktigaste av allt! Det tredje steget blir att börja med den viktigaste uppgiften Du har i Din egen utveckling, nämligen att utveckla och vårda Din självkänsla. Vad är då självkänsla? Självkänsla är ingenting annat än ett mått på hur mycket Du tycker om Dig själv, hur mycket Du tycker att Du är värd i Dina egna ögon och hur mycket ansvar Du är beredd att ta för Dig själv och för Ditt eget liv. Typiskt för människor med hög självkänsla, är att de alltid tar mycket ansvar för sig själva och för alla sina egna åtaganden. Med en hög självkänsla får Du mod att anta utmaningar och Du ser hela tiden möjligheter i stället för problem. Typiskt för människor med hög självkänsla är också att de kallar sig själva för JAG och inte MAN! Ju högre självkänslan är, desto färre blir konflikterna och ju högre självkänslan är, desto lättare är det för Dig att hantera förändringar och utmaningar Du möter i Ditt liv. Självkänsla bygger på Dina egna förväntningar på Dig själv, medan självförtroende bygger på omgivningens förväntningar på Dig. Vad är då självförtroende? Självkänsla handlar om Ditt egenvärde. Självförtroende handlar bara om prestationer. Dvs. hur bra Du tycker att Du är på att göra olika saker. Och eftersom vi så ofta gör saker för att andra skall tycka om oss, krävs det två personer för att självförtroendet skall vara till någon som helst nytta. Det stora misstaget de flesta gör är att satsa allt på att få ett stort självförtroende. Redan som barn får vi lära oss att vi skall vara duktiga på allt. Den som först slutar med blöjor får applåder. Och de bästa betygen i skolan ger vuxenpoäng. Och på jobbet får vi högre lön och fler förmåner om vi är duktiga dygnet runt och gör allt det som cheferna vill att vi skall göra. Dax personalutveckling AB / 7

8 Resultatet blir att vi bränner ut oss och dör för tidigt i tron att flest medaljer vinner! Självkänsla kan vi inte få för mycket av. Däremot kan för mycket självförtroende och för lite självkänsla i kombination leda till ökad oro, stress, olika former av prestationsångest, depressioner och till slut olika grader av utbrändhet. Med ett sådant liv under ständig press, tycker till slut många att döden kommer som en befrielse. Var det verkligen så vi egentligen ville ha det? Hur gör man i praktiken? Nu har Du nog börjat ana hur viktigt det är att ha en hög självkänsla. Du har troligtvis också insett att det är mycket viktigare att ha hög självkänsla än att ständigt försöka förbättra sitt självförtroende. Men hur gör man i praktiken? Du börjar med att sätta som mål att utveckla Din egen självkänsla. Använd en målsättningsmetod som fungerar och med dess hjälp kan Du knappast misslyckas. När Du har målet att höja självkänslan klart och tydligt framför Dig, sätter Du Dig ner med ett tomt A4-papper. Vik det lodrätt på mitten så att Du får ett smalt papper framför Dig. Upptill på ena sidan skriver Du ett stort plustecken och på den andra sidan längst upp ett stort minustecken. Under plustecknet börjar Du skriva ned allt i Din personlighet som är så typiskt för just Dig, t.ex: Jag tycker om mig själv och jag är en ödmjuk, rätvis person som visar hänsyn, förlåter mig själv och andra, är bra på att lyssna och stödja, tycker om att göra andra glada, jag vet vem jag är osv. Jag är också medveten om mina fel och brister, men jag tycker om mig själv i alla fall! Sedan skriver Du på minussidan ned allt som Du tycker ger Dig en låg självkänsla, t.ex: Jag är dålig på att lyssna på mina egna behov, jag missköter mig eftersom jag ogillar vad jag ser i spegeln, jag är orättvis, jag missköter mina relationer, jag förtjänar att misslyckas, jag tror alla tycker illa om mig, jag är oduglig, jag har svårt att ge kärlek osv. När Du är klar med listan, lutar Dig bakåt och läser högt vad Du har skrivit. Då upptäcker Du att en hel del av de saker Du skrev på minussidan faktiskt är saker Du nog skulle kunna göra en hel del åt. Och plötsligt har Ditt undermedvetna börjat processen att få Dig att ändra det negativa till något positivt. Det är viktigt att Du är ärlig mot Dig själv när Du arbetar med Din plus- och minuslista. Tala och resonera med Dig själv och tänk efter ordentligt när Du skriver. Ha inte för bråttom. Ta Dig den tid Du behöver, för det här är en uppgift som kan medföra en betydande utveckling av Din personlighet och alla Dina framtida framgångar! Ju mer möda Du lägger på den här uppgiften, desto mer glädje och nytta kommer Du att ha av listan. Med tiden kommer Du också att märka att fler och fler punkter på Din minuslista försvinner och alltfler hamnar på Din plusslista! Starten på den här processen är att Du nu faktiskt har bestämt Dig! Du vill ha en mycket högre självkänsla eftersom Du nu vet hur viktigt detta är för Din fysiska hälsa, Din sinnesfrid, Din karriär och Din egen lycka! När Du bestämmer Dig, då har Du också satt ett av de viktigaste mål en människa ha kan ha: Att tycka om Dig själv och att tycka att Du är en viktig och betydelsefull person som har en uppgift att fylla i världen och att Du faktiskt är en människa som tar ansvar för Ditt liv och alla Dina åtaganden. Du kan alltid välja! Vad som gör livet så fantastiskt är att vi för det mesta kan välja hur vi vill leva och hur vi vill må. Det låter kanske otroligt och Du kan säkert berätta om många situationer där Du inte hade något val. Men när vi börjar tänka efter, upptäcker vi snart att vi ofta tänkte fel, men inte upptäckte det förrän det var alldeles för sent. Så bestäm Dig för att tänka och reflektera redan innan Du bestämmer Dig och handlar. Var också väl medveten om att det språk Du talar till Dig själv och de tankar Du tänker om Dig själv, kan bli helt avgörande för hur Ditt liv och Din framtid skall bli. Du blir ju vad Du tänker! Detta är Din början på en stor och betydelsefull förändring i Ditt nya, ännu mer innehållsrika liv. Det är nu, idag, Du skall bestämma Dig för att bli just den människa Du vill vara. Du kan inte misslyckas för Du vet ju redan nu att om Du tänker rätt, så förändrar Du Ditt liv till det bättre! Lycka till! Vill Du veta mer om personlig utveckling? Eller ställa frågor om hur Du kan kartlägga Din egen personlighet, sätta mål och utveckla självkänslan? Hör gärna av Dig till Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, Nyköping. Telefon Mobil E-post: Dax personalutveckling AB / 8