Sätt att tänka om IT-system har betydelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätt att tänka om IT-system har betydelse"

Transkript

1 Handlingsbara IT-system - perspektiv & modeller Göran Goldkuhl Forskningsgruppen VITS IEI Linköpings universitet Sätt att tänka om IT-system har betydelse Hur vi uppfattar IT-system Hur vi tycker IT-system ska vara Hur vi planerar för IT-system Hur vi designar IT-system 1

2 IT-system: Kognitivt instrument? Användbart system Bara ett personligt hjälpmedel? För att lösa problem fatta beslut IT-system: Informationslager? Bara en avspegling av verkligheten? 2

3 Avbildningstänkande Data används uteslutande för att representera (avbilda) verkligheten IT-systemet i första hand dess databas ses som en avbild (modell) av verkligheten Istället för att användaren skall gå ut och titta på verkligheten, så kan användaren titta på IT-systemets databas och därmed nyttja IT-systemet som ett alternativt fönster mot verkligheten IT-system: Kommunikationsinstrument 3

4 IT-system: Instrument för teknikmedierad verksamhetskommunikation att kommunicera Bli informerad Behov av Verksamhetsminne..för att handla Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system som betonar IT-system är system för verksamhetskommunikation Vad kan jag säga genom systemen Vad kan jag få reda på genom systemen, dvs vad kan andra säga till mig Människors handlingar i verksamheten och genom IT-systemen Kunskap, kommunikation, handling förbättras i verksamheten 4

5 Vad är handlingsbarhet? Definitionen av ett IT-systems handlingsbarhet lyder: Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom ITsystemet och baserat på information från IT-systemet i en verksamhetskontext. Vad är handlingsbarhet? befrämja, möjliggöra och underlätta handlingar innebär att systemet stödjer användarnas handlingar IT-systemet skall vara enkelt att använda Handlingsrepertoaren skall vara tydlig och lätt att komma åt 5

6 Vad är handlingsbarhet? IT-systemet skall också kunna automatiskt utföra handlingar En automatisk handling innebär att handlingen utförs genom i förväg definierade regler Ett IT-system kan inte ses som ansvarigt för en handling Det finns alltid mänskliga aktörer som har slutligt ansvar för automatiska handlingar IT-systemen bör ses som agenter som utför handlingar för någon annans räkning Vad är handlingsbarhet? Systemanvändarnas handlingar kan utföras genom IT-systemet är fallet när IT-systemet används som ett verktyg för kommunikation Systemanvändare kan också handla utanför systemet men baserat på information från IT-systemet när systemanvändaren läser information och därefter utför en uppgift utanför systemet 6

7 Vad är handlingsbarhet? Ett IT-systems handlingsbarhet är alltid relaterat till en specifik verksamhetskontext Verksamhetskontexten omfattar t ex användarnas förkunskaper och färdigheter avseende IT-systemet och den arbetsuppgift som skall utföras uppgiftens natur och komplexitet tid och resurser för att genomföra uppgiften Vad består ett IT-system av En handlingspotential (en fördefinierad repertoar av handlingar) Handlingar utförda interaktivt av användare och systemet, eller automatiskt av systemet Verksamhetsminne (tidigare utförda handlingar samt andra handlingsförutsättningar) Meddelanden och dokument (handlingsförutsättningar, handlingsresultat och handlingsmedia) Ett avgränsat verksamhetsspråk (begrepp, terminologi) 7

8 Handlingar och dokument Interaktion med IT-system sker normalt genom skärmdokument Dokument har en handlingspotential genom att den funktionalitet som IT-systemet erbjuder är åtkomlig via dokumenten. Exempel på handlingar som utförs genom skärmdokument är registrering av information och sökning av information. Datorns gränssnitt: Ett handlingsmedium med handlingsförutsättningar och handlingsresultat 8

9 Ett kommunikationsperspektiv på användargränssnitt En aktör (användare) tolkar & kommunicerar Användargränssnitt Tolka Vad kan göras handlingsmöjligheter (handlingsrepertoar) Tolka meddelanden Skapa meddelanden Navigera Vad andra säger (förutsättningar) Vad som sägs till andra (resultat) Vad göra sedan (utsökning eller förflyttning) Designers Andra kommunicerar Andra tolkar En handlings tre faser Förvärdering vad kan jag göra? Utförande nu gör jag! Eftervärdering vad blev gjort? 9

10 1 Vad kan jag göra? (Förvärdering) INTERAKTIONSLOOPEN 2 Nu gör jag! (Utförande) 3 Datorns reaktion Vad har gjorts? (Eftervärdering) 4 Fas 1: Förvärdering Datorn förser användaren med handlingsförutsättningar Vad kan jag göra? Handlingsrepertoar: Kommunikationsförutsättningar Utförandemöjligheter Navigationsmöjligheter 10

11 Fas 2: Utförande Handlingsresultat från användaren Nu gör jag! Meddelandeinnehåll Utförande av handling Fas 3: Datorns reaktion Datorn utför begärd handling Jag väntar 11

12 Fas 4: Eftervärdering Handlingsresultat från datorn, som tolkas av användaren Vad har gjorts? Feedback (Utförd handling) Typer av handlingar och faser Läshandling Formuleringshandling Navigeringshandling Informering Utförande IT handling (reaktion) Tolkning 12

13 Läsa Formulering 13

14 Navigering Tre handlingar ger tre olika typer av interaktionsloopar Läsloop Formuleringsloop Navigeringsloop 14

15 Tre loopar och fyra faser Läsloop Formuleringsloop Navigeringsloop Informering Utförande IT handling Tolkning Informering Utförande IT handling Tolkning Informering Utförande IT handling Tolkning Tre loopar och fyra faser Läsloop Informering= Läsrepertoar Utförande=Inputparametrar IT handling= Utsökning & exponering Tolkning= Läsa meddelanden Formuleringsloop Navigeringsloop Informering= Formuleringsrepertoar Utförande= Inputmeddelanden IT handling= Registrering, behandling Tolkning= Kontroll av registrering Informering= Navigeringsrepertoar Utförande= Navigera (begär flytt) IT handling= Visa nytt dokument Tolkning= Kontrollera ny plats 15

16 Läsa Läsloop Användarens handlingar Val av Vad kan jag läsa? läsmöjlighet Informering Utförande LäsrepertoarInputparametrar IT-systemets handlingar Meddelanden Reaktion Visning av hämtade meddelande Start/slut Tolkning Läsning av meddelanden 16

17 Formulering Formuleringsloop Användarens handlingar Vad kan jag säga? Formulera Informering Formuleringsrepertoar Utförande Input meddelanden IT-systemets handlingar Meddelanden Reaktion Feedback från registrering Start/slut Tolkning Blev meddelandet registrerat? 17

18 Navigering Navigeringsloop Användarens handlingar Navigera i Vart kan jag gå? systemet Informering Navigeringsrepertoar Utförande Val av nästa skärmdokument IT-systemets handlingar Reaktion Nytt skärmdokument visas Start/slut Tolkning Har jag kommit till önskad plats? 18

19 Pragmatisk dualitet I en interaktiv användningssituation interagerar en användare samtidigt med IT-systemet Andra aktörer i verksamheten Handlingen är dual Handlingsbarhet: Tre skikt av handlingskvaliteter Interaktionskvalitet Kommunikationskvalitet Processkvalitet Intern användare 19

20 Handlingsbarhet: Tre skikt av handlingskvaliteter Extern användare Kommunikationskvalitet Processkvalitet Interaktionskvalitet IT-system i verksamhetskontext Förutsättningar Lässituation: Designsituation: Förutsättningar Regulativa handlingar Förutsättningar Regler Formuleringssituation: Läshandling Formuleringshandling Automatiska handlingar IT-system Succedenshandling Verksamhetsminne Succedenshandling 20

21 IT-system som kommunikation många-till-många IT-system Meddelanden Meddelanden Meddelanden Meddelanden Meddelanden 21

Handlingsbara IT-system design och utvärdering

Handlingsbara IT-system design och utvärdering Omarbetad oktober 2006 (version 2) Omarbetad mars 2007 (version 3) Omarbetad juli 2010 (version 4) Handlingsbara IT-system design och utvärdering Stefan Cronholm 1) 2) 1) 2) 3) & Göran Goldkuhl 1) Forskningsnätverket

Läs mer

Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag

Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI01 Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Handlingsbarhet och användbarhet i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag

Handlingsbarhet och användbarhet i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag i ett affärssystem hos ett medelstort tillverkande företag Kandidatuppsats, 10 poäng, skriven av Kerstin Bergström Martin Carlswärd 2006-11-10 ISRN LIU-IDA-C--06/009--SE i ett affärssystem hos ett medelstort

Läs mer

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA?

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA? Ingår i Lennerlöf L (red, 2000) Avveckla eller utveckla - en antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer, Rådet för Arbetslivsforskning, Stockholm ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996 SISU. PUBLIKATION 96:20 RAPPORT - OKTOBER 1996 Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem Per Fossum SVENSKA INSTITU1ET -lslsul- FÖR SYSTEMUTVECKLING Förord Rapporten är ett delresultat

Läs mer

UTFORMNING AV NÄTBUTIKER

UTFORMNING AV NÄTBUTIKER UTFORMNING AV NÄTBUTIKER - DESIGNPRINCIPER OCH BESÖKSFRÄMJANDE AKTIVITETER Kandidatuppsats i Informatik Patricia da Silva e Souza Andersson Teresa Yurag Österlund VT 2011: KANI03 Patricia VT Svensk titel:

Läs mer

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen?

Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? STS11015 Examensarbete 30 hp Februari 2011 Hur fungerar vårdens IT-system egentligen? Jämförelse av elektroniska patientjournalsystem Cecilia Lundberg Abstract How does health care IT system really work?

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Emil Sjögren Business Intelligence En kvalitativ studie för att beskriva utmaningar ur ett ledningsperspektiv med exempel från praktiken Business Intelligence A Qualitative Study to Describe the Challenges

Läs mer

Inledning Peter Seipel:

Inledning Peter Seipel: Inledning Peter Seipel: Välkomna till det IT-rättsliga observatoriets seminarium om rättsliga och andra samhällsaspekter på agentteknik. Temat agentteknik är för min del, och för flera av er andra som

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Öppen elevplattform några reflektioner kring varför, vad och hur

Öppen elevplattform några reflektioner kring varför, vad och hur 2012-09-17 FoU-PM Version 1.0 Öppen elevplattform några reflektioner kring varför, vad och hur Göran Goldkuhl Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Ett nytt ansikte utåt

Ett nytt ansikte utåt Examensarbete Informatik Ett nytt ansikte utåt Ett arbete om utveckling av en B2B-sajt med en kombination av olika metoder och principer. 31.05.2010 Examensarbete inom informatik C-nivå, 15 hp Kurskod:

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Projektledare Malin Olsson Sida: 1 (39) Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Det man inte känner till kan man heller inte efterfråga och sakna ALLA på rätt väg med gemensamma

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv

Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv IT-system och människan VT-09 Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv Algerstam Jens Ekholm Niklas Hvalgren Stefan Näslund Anders Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer