Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009"

Transkript

1 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

2 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier 6 De statskontrollerade bolagen 7 Svenska Spel 7 ATG 8 Privata aktörer 9 Restaurangkasino 9 Förströelsespel 9 Teknik 9 Säkerhet 10 Spelberoende och spelansvar 11 SWELOGS 11 Riskbedömningar 12 Benchmarking och best practice europeiskt samförstånd 12 Aktörerna i branschen samarbetar 13 Rättsutvecklingen på spelmarknaden 13 Sverige 13 Främjandeförbudet 13 Marknadsföring av lotterier 14 Företeelser i strid med lagstiftningen illegalt spel 14 Lägstabudauktioner 15 Pokerturneringar live 15 Spelautomater och liknande anordningar 15 Internationell utveckling 16 Politiskt arbete inom EU 17 EU-domstolen 17 Norden 18 Danmark 18 Finland 18 Norge 18 Övriga medlemsländer 19 Tyskland 19 Frankrike 20 Storbritannien 20 Belgien 20 Polen 20 Övriga världen 21 USA 21 Ryssland 21 Bolivia 21 Macao 21 Bilaga A Preliminär omsättning av spel i Sverige

3 har ökat. Forskning som visar vilka spelformer som kan leda till missbruk och vilka grupper som är särskilt sårbara har lett till ytterligare åtgärder vad gäller spelansvar hos spelbolagen. Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag som förekommer i svenska medier har fortsatt. Den rättsliga aspekten när det gäller ingripanden mot denna marknadsföring har vi redogjort för i andra sammanhang. 2 Uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2009 gav regeringen Lotteriinspektionen i uppdrag att i samband med årsredovisningen redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. Liknande rapporter har lämnats för åren 2007 och Redovisningen är en kort sammanfattning av den utveckling och de nyheter som Lotteriinspektionen har noterat och ska inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen. Sammanfattning De senaste årens trend att spelmarknaden blir alltmer teknikintensiv har fortsatt under det gångna året. Utvecklingen under 2009 kännetecknas framför allt av aktörernas strävanden att öka tillgängligheten på spel i olika miljöer. Poker och bingo på Internet är fortsatt populära. Problemet med illegala spelautomater och liknande anordningar har återigen vuxit. Dock har den stora insatsen som vi genomförde i samarbete med bland andra Skatteverket under 2007 nu gett resultat i form av ett stort antal skatterevisioner och åtalsanmälningar mot de butiksägare och andra som hade automaterna utställda. Internationellt rapporterar flera länder om en tillbakagång för landbaserade kasinon medan poker fortfarande tilldrar sig stort intresse. Rättsutvecklingen på spelmarknaden går åt olika håll i olika jurisdiktioner. I vissa länder genomför man avregleringar medan man i andra arbetar för att behålla monopol eller strikt reglerade marknader. EU-domstolen har i ett avgörande bekräftat medlemsländernas möjligheter att under vissa förutsättningar behålla 1 LI dnr 762/2007 och 08LI Se t.ex. Redogörelse över aktuell rättstillämpning andra halvåret 2009 dnr. 09LI7409. Det totala spelandet (bruttoomsättningen) i Sverige fortsatte att öka något trots den rådande ekonomiska krisen. En viktig aspekt på spelmarknaden i ett vidare perspektiv är spelberoendefrågorna. Folkhälsoinstitutet har redovisat en stor undersökning som visar att framför allt andelen unga män som har spelproblem 4

4 monopol på spelmarknaden. EU-parlamentet antog en resolution som tar avstånd från harmonisering av spelmarknaden. Utvecklingen på den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av omsättningen År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt en miljard kronor, eller 2,7 procent, jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för AB Trav och Galopp (i fortsättningen ATG), AB Svenska Spel (i fortsättningen Svenska Spel) samt de omsättningsmässigt största anordnarna av rikslotterier. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning gjord utifrån 2008 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från Lotteriinspektionens tillståndsgivning samt kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels poker via Internet och Casino Cosmopol. För poker via Internet redovisas pokerraken, vilken är den avgift bolaget tar ut av spelarna och för Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster. Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande spel på utländska Internetsajter. Enligt Svenska Spel, som baserar sina uppgifter på omfattande undersökningar av spelvanor och omvärldsanalys, kunde nettoomsättningen på dessa sajter år 2008 beräknas till 1,9 miljarder kronor. Svenska Spels omsättning, exklusive Casino Cosmopol, har minskat med 1,5 procent jämfört med Uppgift om bruttoomsättningen av poker via Internet finns ej tillgänglig. Den så kallade pokerraken, vilken är den avgift på 2,5 procent som bolaget tar ut av spelarna, uppgick till 305 miljoner kronor. Inte heller för Casino Cosmopol finns uppgifter om bruttoomsättningen och en uppskattning är svår att göra då olika spelformer har olika vinståterbetalningsprocent. Casino Cosmopols nettoomsättning minskade med två procent jämfört med året innan. Svenska Spels omsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till miljoner eller drygt 10 procent av bolagets totala omsättning. Under året har Svenska Spel avvecklat verksamheten som serviceföretag åt bingohallar, BingoLive. Omsättningen uppgick till sammanlagt 54 miljoner kronor. Produkten Oddset har utökats med spelformen Powerplay. ATG:s omsättning har ökat med sex procent jämfört med år Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en omsättning på 4,7 miljarder kronor. Bolagets försäljning via Internet fortsätter att öka och uppgick till knappt 25 procent av den totala omsättningen medan det traditionella banspelet minskar. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 14 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelet fortsätter att minska sin omsättning medan samtliga större rikslotterier har ökat de senaste åren. Den största ökningen står Postkodlotteriet för som under 2009 omsatte drygt två miljarder kronor. Till följd av att det traditionella bingospelet minskar har Svenska Spel fått minska antalet värdeautomater på ett flertal bingohallar. Detta beroende på att värdeautomaterna inte får vara den dominerande verksamheten på spelplatsen. Det blir allt svårare att få uppgift om omsättning från de privata företag som bedriver restaurangkasino, men trenden de senaste åren har visat en minskad omsättning. 5

5 Marknadsandelar av bruttoomsättningen 40,9 Mkr Marknadsandelar av nettoomsättningen 16,7 Mkr Folkrörelsernas spel och lotterier 14% Restaurangkasino 1% Folkrörelsernas spel och lotterier 17% Restaurangkasino 1% ATG 31% Svenska Spel inkl. poker och kasino 54% ATG 23% Svenska Spel inkl. poker och kasino 59% I genomsnitt använder de svenska hushållen knappt tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Om man istället jämför kostnaden efter utbetalda vinster blir andelen drygt en procent av den disponibla inkomsten. Denna andel av inkomsterna som används till spel har varit lika hög under flera år. Även om omsättningen på spelmarknaden i absoluta tal ökar årligen, visar dessa tal alltså att svenskarnas spelande, sett i förhållande till disponibel inkomst, är konstant. Tabeller över brutto- och nettoomsättning samt för de omsättningsmässigt största spelformerna finns i bilaga A. Folkrörelsernas lotterier Bingo och lotterier via Internet fortsätter att öka bland folkrörelserna. Senast i raden har Miljonlotteriet (IOGT-NTO) fått tillstånd att anordna både bingo och lotterier via webbplatsen Folkspel har sedan tidigare tillstånd att anordna bingo på sajten Utvecklingen är både att fler aktörer väljer att tillhandahålla dessa spel och att spelandet ökar i omsättning. De stora folkrörelseägda lotterierna (Bingolotto, Miljonlotteriet, Kombilotteriet och Postkodlotteriet) har under 2009 ökat i omsättning, trots den finansiella kris som under det senaste året dominerat i samhället. Folkrörelsernas lotteriers vinstplaner tenderar att gå från att ha varit fasta till att vara sannolikhetsberäknade. Det innebär att beroende på om ett visst antal faktorer och händelser sammanfaller utfaller en viss vinst. När det gäller administration och genomförande av lotterier tenderar konsultföretag och serviceföretag att få en alltmer framträdande och starkare roll i förhållande till tillståndshavarna. Lotteriinspektionen 6

6 arbetar både vid tillståndsgivningen och i tillsynen av de enskilda lotterierna med att noggrant följa denna utveckling. Detta för att säkerställa att inte maktbalansen i lotteriet rubbas alltför mycket på tillståndshavarnas, det vill säga de ideella organisationernas bekostnad. Det är en mycket grannlaga uppgift för oss att väga lotterilagens krav på att endast ideella organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet ska kunna bedriva lotterier mot de krav på effektivitet och professionalism som den allt hårdare konkurrensen på spelmarknaden ställer. En väl fungerande kundtjänst är en viktig del av hur ett lotteri uppfattas av sina kunder. Fungerar den inte tillfredsställande reagerar kunderna negativt. Det kan konstateras att lotterianordnarna lägger mer tid och resurser för att få väl fungerande kundtjänster. Tendensen är att anordnarna utöver sin ordinarie kundtjänst anlitar externa företag för att täcka upp vid särskilt höga belastningar. Lotteriinspektionen har beviljat tillstånd till två nya lotterikoncept som bygger på datum. I det ena lotteriet väljer lottköparen ett eller flera datum som utgör kundens lottnummer och är med i dragningarna. I det andra lotteriet är lottnumret lottköparens födelsedatum, som då är med i dragningen. Att man kan prenumerera på lotter är ingen ny företeelse. Vi har under senare år sett en utveckling på området som innebär att prenumeration på lotter nu är möjlig i de flesta lotterier oberoende av aktör. Under 2009 har aktörer med koppling till bingo ansökt om att få olika spelautomatsliknande anordningar att bli godkända som bingokontrollutrustning. Ansökningarna är fortfarande under handläggning. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund har sedan 2006 tillstånd av Lotteriinspektionen att anordna vadhållning på hundar. Deras tillstånd löpte ut den 31 december Förbundet har valt att inte ge in någon ny ansökan för Detta beror på svårigheten att uppnå lönsamhet då vinstutdelningen enligt lotterilagen endast får ligga mellan 35 och 50 procent av insatserna i lotteriet. Den bingoverksamhet som Svenska Spel under 2008 och del av 2009 drev i sju bingohallar såsom servicebolag anordnas numera av de allianser som fick del av överskottet från spelet med hjälp av andra servicebolag. De statskontrollerade bolagen Svenska Spel Svenska Spel har under 2009 påbörjat byte av teknisk plattform för värdeautomaterna Vegas. Det innebär att spelets funktion i framtiden kommer att finnas i en centralt placerad server. Lokalt i respektive spelautomat finns endast presentation av spel och spelregler. För spelarna kommer spelandet på värdeautomaterna inte att upplevas annorlunda mot idag utan det är tekniken bakom spelet som förändras. Enligt ursprunglig plan skulle den nya formen av teknik finnas ute på spelplatserna i början av 2009, men projektet har försenats och utbytet kommer att påbörjas först under

7 för sportspel. 3 För att bättre kunna konkurrera med dessa anordnare önskar bland annat Svenska Spel att få höja de fastställda återbetalningsnivåerna, vilket förväntas öka attraktionskraften i de egna lotterierna. Svenska Spel ansökte under 2009 hos regeringen om höjd återbetalningsnivå för stryktipset. Svenska Spel beviljades under 2008 tillstånd att anordna bingospel under varumärket BingoLive i sammanlagt sju bingohallar, varav fem i Stockholmsområdet, en i Borås och en i Jönköping. Spelet anordnades sammankopplat i dessa bingohallar. Till följd av bristande lönsamhet valde bolaget att under 2009 upphöra med att anordna detta bingospel. Svenska Spel har utökat sin produktportfölj med det nya Oddset-spelet Powerplay och därmed blev Sverige först i världen med att kunna erbjuda ett stryktipsliknande spel på ishockey. Powerplay är en spelform där det gäller att förutsäga resultatet (1, X eller 2) i åtta matcher och endast alla rätt ger vinst. En annan nyhet från Svenska Spel är Keno Xpress, ett snabbt spel med omedelbara dragningar, dygnet runt. Alla kunder har sin egen dragning och man ser direkt om det blev vinst eller inte. Casino Cosmopol har utökat nöjesutbudet på sina kasinon för att locka en ny publik. Det rör sig om temakvällar, dans, musikuppträdanden och satsningar på restaurangverksamheten. Gästantalet har ökat något, dock spenderar varje gäst i snitt mindre pengar jämfört med tidigare år. Kasinot i Göteborg har nyligen byggt ut sina lokaler för att kunna möjliggöra större pokerturneringar. Även övriga kasinon har planer på att bygga ut lokalerna och utöka verksamheten. ATG Även ATG vill förenkla för spelarna och nå ut till fler målgrupper. Detta sker bland annat genom att man utökat möjligheten till Harry Boy-spel på alla spelformer. Även om man inte är insatt i hästsporten kan man idag till exempel spela vinnare/platsspel med hjälp av Harry Boy. För att ytterligare öka tillgången till spel och nå ut till en bredare målgrupp erbjuder ATG idag även möjligheten att prenumerera på Harry Boy-spel till V64 och V75. Även på lotteriområdet visar Asien framfötterna och konkurrerar på den globala marknaden genom att kunna erbjuda hög kvalitet till bra pris. Från och med andra kvartalet 2010 är planen att Svenska Spels lotter ska börja tryckas i Indien, i stället för som tidigare i Kanada. 3 (Veckans Affärer) 24 november De utlandsbaserade spelbolagen bedöms numera ha tagit över ungefär hälften av den svenska marknaden 8

8 Lagom till jul lanserades presentkort och även detta är ett led i att hitta nya målgrupper. Det ska vara lätt och bekvämt att spela på hästar och ett besök på travbanan är inte nödvändigt. Spelarna stannar hemma och lägger sina vad via Internet, mobiltelefonen eller hos ett ombud. Trenden mot ökad internationalisering gäller även för ATG och samarbetet med framför allt motsvarigheterna i Frankrike och Norge fördjupas allt mer. Privata aktörer Restaurangkasino En sannolik trend är att aktörerna på restaurangkasinomarknaden växer i storlek genom uppköp. Ett tecken på det är att Cherry Casino AB under sommaren 2009 köpt det konkurrerande restaurangkasinoföretaget Knock Out Casino AB och genom det köpet de flesta av Knock Outs spelplatser som finns i Västra Götalands län, Jönköpings län och Hallands län. Anordnarna har efter anmodan upphört med att ge vinster till spelarna. Teknik Den tekniska utvecklingen hos de aktörer som har tillstånd att anordna spel och lotterier via elektromagnetiska vågor har varit relativt blygsam. Aktörerna har fokuserat på att utveckla redan befintliga lösningar och nya sätt att distribuera sina produkter. Till exempel har Svenska Spel etablerat ombud på arenorna så att vaden kan läggas direkt på plats. De nya kanaler inom media som möjliggör information och marknadsföring på andra sätt än de traditionella, till exempel webb-tv, kan medföra att lagstiftaren och tillsynsmyndigheten ställs inför nya problem. När gränsen mellan vad som utgör TVsändningar i traditionell mening och vad som utgör Internetbaserade sändningar inte längre är tydlig kan svårigheter uppstå att tolka till exempel ett villkor som förhindrar marknadsföring via TV-sändningar. Från och med 1 januari 2010 gäller en ny lag om kassaregister. Det är Skatteverket som ställer högre krav på företag med kontantförsäljning. Detta medför att även restaurangkasinoanordnarna kommer att behöva kassaapparater på spelplatserna. Lotteriinspektionen har för närvarande gjort bedömningen att Skatteverkets regler är tillräckliga och att kompletterande villkor från vår sida inte är nödvändiga. Vi avser dock att noggrant följa utvecklingen på området för att bedöma om ytterligare villkor kan komma att behövas. Förströelsespel Lotteriinspektionen har uppmärksammats på att spel med tillstånd, såsom flipperspel, som enbart får ge vinst i form av frispel och inte pengar, används i turneringar där vinstpengar utgår. Lotteriinspektionens bedömning är att automaterna/spelen därmed används för ett annat ändamål än de är avsedda för och att spelet anordnas i strid med automatspelslagen. Utvecklingen av spel via mobiltelefon går långsamt. Aktörerna erbjuder mobilspelet som ett komplement till onlinespelen via Internet men utbudet är ännu begränsat. Sannolikt är målsättningen för närvarande att finnas på marknaden för att inte bli utkonkurrera- 9

9 de av i Sverige icke tillståndsgivna bolag. Efterfrågan på detta sätt att spela kan förväntas öka i framtiden genom att mobiltelefonerna alltmer utvecklas till datorer i fråga om program och kapacitet. Som vi kunde notera redan förra året går den internationella trenden inom kasinoverksamheten mot hel- och halvautomatiserade spelanordningar såsom exempelvis elektroniska spelbord. Dessa bord kan användas både med och utan bemanning. Insatser och betalning av vinster sker automatiskt vilket minskar risken för felaktiga utbetalningar och påskyndar spelet. En annan positiv konsekvens för operatören är att personalstyrkan kan minskas. Folkrörelserna tenderar att i ökad utsträckning använda teknisk utrustning vid vinstvalidering och lottdistribution, bland annat för att få en säkrare hantering av lotterna. Trenden att spel ska vara en helhetsupplevelse och en mötesplats fortsätter. Spelsajter där spelarna ska kunna umgås med likasinnade, till exempel via en chatt eller ett forum blir allt fler. Spelarna kan spela både tillsammans och mot varandra. Den bakomliggande tanken är att det ska vara lätt att spela, det ska finnas något som passar alla och spelet ska vara tillgängligt dygnet runt. Numera finns många av aktörernas produkter tillgängliga på detta sätt via deras egna webbsidor men även i andra sociala nätverk som exempelvis Facebook där bland annat ATG och BingoLotto skapat fansajter som ett led i marknadsföringen. Säkerhet Säkerhet i lotterier är i dag en självklarhet för både aktörer och spelare. Aktörerna har genomgående ett högt säkerhetstänkande och spelarna förutsätter att aktörerna sköter sin säkerhet så att alla har samma chans att vinna. Säkerhet kan handla om allt från att minska rånrisken hos spelombud och på kasinon till att förhindra intrångsförsök i datasystem. Säkerheten är högprioriterad i all spel- och lotteriverksamhet men i synnerhet gäller detta spel på Internet. Detta ställer höga krav på utveckling av rutiner och system för att förhindra intrång då virusskaparna alltid ligger i framkant. Spårbarhet och åtkomstkontroller är en annan viktig del ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det inte bara är hot utifrån som ska undanröjas. Även fel eller otillbörlig påverkan internt ska förhindras. En annan viktig säkerhetsaspekt är att uppdatera operativsystem och annan mjukvara då det ofta visar sig att virus skapas för äldre plattformar och operativsystem. Löpande uppdateringar kan förhindra påverkan genom virusattacker. Lotteriinspektionen har noterat att många aktörer utsätts för allt fler intrångsförsök i form av virus, trojaner, nätfiske eller andra attacker på administrativa system och spelsystem. Våra föreskrifter och villkor kräver att spelsystemen är separerade från andra system såsom e-postsystem, webbsidor och dylikt. I och med det är säkerhetsriskerna på detta område begränsade. De största riskerna finns i denna bransch precis som i andra branscher i den interna säkerheten. Vi följer hela tiden det interna säkerhetsarbete som utförs hos aktörerna. 10

10 Ett minskat användande av kontanter minskar riskerna för bland annat rån. Strävandena att minska kontanthanteringen gäller även spelbranschen. De betalningsformer som ökar när det gäller spel är kortbetalningar eller betalning via spelkonton. I Norge har man infört en ny form av förströelsespel, så kallade Multixmaskiner, där betalning endast kan ske via ett förutbestämt spelkonto. En ökning av prenumerationslotterier innebär även det minskad kontanthantering. Den tekniska utvecklingen inom kamera- och övervakningssystemen på kasinon har gått framåt och Casino Cosmopols kasinon har idag bättre förutsättningar för kontroll och övervakning. Kvalitén och lagringsmöjligheterna av det inspelade materialet har förbättrats i och med att nya kamerasystem har installerats på samtliga kasinon. Det finns idag bättre möjligheter att granska händelser och misstänkt fusk vid enskilda spelbord samt övriga incidenter som uppstår på kasinogolvet. Kameratekniken och tillhörande system är ett viktigt verktyg för kasinona för att kunna hålla en tillfredställande säkerhetsnivå. Spelberoende och spelansvar SWELOGS 4 För att stärka kunskapen om spel och hälsa driver Statens folkhälsoinstitut ett forskningsprogram. En internationell grupp spelforskare inom olika områden och med olika inriktning är knuten till programmet som går under namnet SWELOGS, Swedish longitudinal gambling studies. Studien vänder sig till personer i åldern år och kommer att upprepas flera gånger fram till Den senaste befolkningsstudien om spel och spelproblem genomfördes 1997/98 (SWEGS). Den vände sig till personer i åldern år. I båda studierna har telefonintervjuer och samma mätinstrument använts för att mäta spelproblem och spelberoende, vilket gör att resultaten kan jämföras. Den nya studien visar att cirka två procent av befolkningen har spelproblem, varav cirka en fjärdedel är spelberoende. Resultaten visar också att det är vanligare med spelproblem bland personer med låga inkomster än bland personer med höga inkomster och att spelproblem är vanligare bland män än bland kvinnor. Unga män år är den grupp där spelproblem är mest förekommande medan kvinnor över 65 år är den grupp där spelproblem förekommer i lägst utsträckning. Resultaten visar att andelen som spelar spel om pengar i Sverige totalt sett har minskat. Allra mest har speldeltagandet minskat bland de yngsta; år. Totalt sett är omfattningen av spelproblem i Sverige oförändrad och utgörs av cirka två procent av befolkningen. Av dessa personer har en fjärdedel (0,5 procent av befolkningen) allvarliga spelproblem/spelberoende. En jämförelse mellan studierna SWEGS och SWE- LOGS visar att spelproblemen totalt sett ökat markant bland unga män i åldern år. Resultaten visar också en ökad andel unga män med allvarliga spelproblem. Detta gäller främst män i åldersgrupperna år och år. I gruppen män år har andelen personer med allvarliga spelproblem fördubblats de senaste tio åren. 4 Vart-uppdrag/spel/ PM-Resultat-SWELOGS pdf 11

11 Riskbedömningar Det främsta verktyget för att förebygga spelproblem är en reglering av spelmarknaden. En fungerande reglering innefattar tillgänglighet till spel, tillgängliga speltyper och vilka begränsningar som ska gälla för spelandet. Olika spel har varierande sannolikhet att leda till spelproblem. 5 Nya spel eller varianter av spel utvecklas ständigt, liksom metoderna för hur de erbjuds och distribueras. En stor utmaning är därför att på förhand kunna definiera vilka spel som har störst risk. Under senare år har det utvecklats olika analysredskap som baserade på forskningsrön kan användas för att mäta risken för spelproblem. RAY-RGT är ett instrument som dels tar hänsyn till spelet, spelreglerna, spelmiljön och beroendeframkallande egenskaper, och dels tillgänglighet och marknadsföring. Karaktäristiken på de egenskaper eller funktioner som ska analyseras kan påverkas av användaren av systemet, som därmed kan anpassa analysen till verkliga förhållanden. Den omfattande forskning som finns om spelproblem och dess orsaker har alltså på senare år kommit att leda till aktiva åtgärder hos spelanordnare. Benchmarking och best practice europeiskt samförstånd 5 En framtida spelreglering, slutbetänkande av Spelutredningen (SOU 2008:124), avsnitt Council of the European Union 16571/09 7 Opublicerad. GAM-GaRD är ett instrument som med utgångspunkt i speltypers specifika egenskaper, spelares föreställningar och den struktur som omger spelerbjudandet, kan användas för att analysera risker med särskilda spelerbjudanden. Spelkoll har utvecklats för Svenska Spel och är inriktat på att bedöma individers risk att bli spelmissbrukare. Instrumentet erbjuds till bolagets kunder och analyserar sannolikhet för att utveckla spelmissbruk om spelmönstret inte ändras. Forskning om spelproblem har inte bara lett till att faktiska åtgärder för att minimera spelandets risker har börjat vidtas. Internationell konsensus är på väg att etableras om vad som är spelandets problem samtidigt som internationella jämförelser för att sprida best practice i fråga om förebyggande åtgärder görs. Under det svenska ordförandeskapet i EU har socioekonomiska problem, spelansvarsåtgärder och restriktioner för marknadsföring diskuterats. I Precidency Progress Report Legal framework for gambling and betting in the Member States of the European Union anges tänkbara kostnader för individ och samhälle till följd av spelande, vedertagna orsaker till spelmissbruk och ett stort antal användbara metoder för att förebygga spelmissbruk. 6 Gaming Regulators European Forum (GREF) genomför regelbundet undersökningar rörande spelproblem och redovisade vid sitt möte 2009 rapporten Customer interaction, self-exclusion and other preventative approaches to problem gambling 7, där det framgår att centrala nyckelfaktorer för att motverka överdrivet spelande är metoder för att identifiera riskspelare, intervention, frivillig avstängning från spel, generella förebyggande åtgärder samt hantering av marknadsföring. 12

12 lätta för utländska sökanden. Dessa ändringar trädde i kraft den 28 december Under året har även kasinolagen (1999:355) justerats med anledning av införandet av det så kallade tredje penningtvättsdirektivet. Dessa ändringar innebär bland annat att Lotteriinspektionen fått möjligheter att meddela föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lotteriinspektionen har för avsikt att meddela sådana föreskrifter under vintern/våren Aktörerna i branschen samarbetar Flera av aktörerna på den reglerade marknaden, däribland Svenska Spel, ATG, Miljonlotteriet, Folkspel, A-lotterierna, Svebico, och Ideella Spel har formaliserat ett sedan tidigare informellt samarbete om lägstanivå för branschetik, främst avseende marknadsföring. Formaliserandet har lett till bildandet av en ideell förening, Spelmarknadens etiska råd, SPER, där en representant från ATG och Miljonlotteriet utsetts till ordförande respektive vice ordförande det första året. Det ska även inrättas ett kansli som får till uppgift att bereda föreningens ärenden. Rättsutvecklingen på spelmarknaden Sverige Spelutredningens betänkande En framtida spelreglering 8 från december 2008 har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder. Införandet av det så kallade tjänstedirektivet har medfört vissa förändringar av den svenska spelregleringen. I lotterilagen har begreppet skicklighetsautomat tagits bort och smärre justeringar har även skett i lotteriförordningen (1994:1451) och lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel för att under- Främjandeförbudet Lotteriinspektionen har under flera år kartlagt de utländska operatörernas marknadsföring i svenska medier. Under det senaste året har annonseringen fortsatt och varje månad har hundratals annonser publicerats. Under våren 2009 fortsatte det sammanlagda värdet av annonserna att öka i förhållande till föregående år, för att sedan sjunka kraftigt under hösten. Sammantaget var värdet av annonserna under 2009 uppskattningsvis över 120 miljoner kronor i de tryckta medierna. För år 2008 beräknades summan till 149 miljoner kronor. De tryckta medier som tar in flest annonser är Aftonbladet, Metrotidningarna och Expressen. En omfattande marknadsföring äger också rum på Internet. En bidragande orsak till att annonseringarna fortsätter är att de långa och komplicerade rättsprocesserna på området fortfarande inte är avgjorda, ett faktum som de utländska operatörerna och de svenska medierna utnyttjar. Under hösten har vi fått in flera tips om nätverksaffiliates. Det handlar om hemsidor vars affärsidé är att länka kunder vidare till andra hemsidor och på så sätt få betalt för att man har lockat kunder till en viss webbplats. Vissa av dessa webbsidor länkar till utländska spelbolag vilket strider mot främjandeförbudet i lotterilagen. Vi har skrivit till innehavarna av dessa webbplatser och de har då tagit bort de otillåtna 8 SOU 2008:

13 länkarna. Vårt intryck är att dessa många gånger inte är medvetna om att marknadsföringen är otillåten. Marknadsföring av lotterier I den reglerade delen av spelmarknaden bedrivs också en omfattande marknadsföring. Lotteriinspektionen har inte något övergripande ansvar för omfattningen och utformningen av den marknadsföring som bedrivs av de legala spel- och lotteriarrangörerna. Svenska Postkodföreningen, arrangör av Postkodlotteriet, anmäldes av Konsumentombudsmannen till Marknadsdomstolen för brott mot marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen ansåg i sin dom att Postkodföreningens annonstidning PostkodNyheterna var otillbörlig eftersom det inte tillräckligt tydligt framgick att det var fråga om reklam. Vidare ansåg domstolen att uttrycket guldläge i Ljungsbro var otillbörligt eftersom det oriktigt kunde ge intrycket att vinstchanserna just på den orten skulle vara högre än på andra platser. 9 Ladbrokes och Svenska Spel stämde varandra inför Marknadsdomstolen och yrkande att motparten skulle förbjudas att använda vissa påståenden i sin marknadsföring. Marknadsdomstolen biföll delvis båda parternas yrkanden. 10 Företeelser i strid med lagstiftningen illegalt spel 9 MD dom 2009:15 mål B1/ MD dom 2009:25 mål C10/08 och C12/08. Sedan kontroll av illegalt spel blev en särskild verksamhet år 2007 har vi intensifierat vårt arbete mot företeelser som förekommer i strid med lagstiftningen. Ingripande sker regelmässigt bland annat genom vitesförelägganden och polisanmälan. När vi uppmärksammar eller görs uppmärksamma på en olovlig verksamhet skickas en skrivelse till anordnaren. I denna skrivelse informeras bland annat om att verksamheten bedrivs i strid med gällande lagstiftning. I många fall upphör då den olovliga verksamheten utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas. 14

14 Antalet effektiva ingripanden i övrigt mot den illegala spel- och lotteriverksamheten är däremot ganska få. En orsak till detta är att det tar lång tid att få ett vite utdömt. En annan orsak är att denna typ av brottslig verksamhet är lågt prioriterad hos polis- och åklagarmyndigheterna. Lägstabudauktioner När det gäller så kallade lägstabudauktioner har vi redan tidigare konstaterat att denna företeelse till sin allmänna karaktär är sådan att den utgör lotteri och inte auktion. Vår uppfattning att lägstabudauktioner utgör lotteri har fått stöd i två domar från Länsrätten i Stockholm rörande momsplikt. 11 Länsrätten ansåg att lägstabudauktioner utgjorde lotteri och avslog bolagets begäran om avdrag för ingående moms. Bolaget anordnade auktioner med delvis dold budgivning där den budgivare som lagt det lägsta unika budet på en vara fick köpa varan för det priset. Pokerturneringar live Under senvåren orsakade Hovrätten för Västra Sverige uppståndelse genom domen i det så kallade Grebbestadsmålet. 12 Domstolen ansåg att turneringsspel i poker i form av Texas Hold em har större inslag av skicklighet än av slump och att utgången av spelet alltså inte helt eller till väsentlig del berodde på slumpen. Åtalet för dobbleri ogillades därför. I juni fann Hovrätten för Nedre Norrland, mål 11 nr B 22-09, att anordnande av pokerturnering utgör brott mot lotterilagen, men fann inte heller att åtalet för dobbleri var styrkt. I spåren av de ovan nämnda domarna har Lotteriinspektionen kunnat konstatera att öppet anordnade av pokerturneringar återigen har ökat i landet. Vi har också fått ta emot en mängd frågor från allmänheten med flera angående möjligheten att anordna pokerturneringar. Domarna har uppenbarligen felaktigt tolkats som att det är lagligt att anordna pokerturneringar. Viktigt att notera är dock att hovrätten i det så kallade Grebbestadsmålet inte tagit ställning till huruvida anordnandet utgjorde brott mot lotterilagen eftersom åklagaren inte hade gjort gällande detta. Denna prövning gjordes däremot i målet i Hovrätten för Nedre Norrland, där man konstaterade att anordnade av pokerturnering utgör brott mot lotterilagen. Högsta domstolen meddelade i november månad prövningstillstånd i Grebbestadmålet 13 angående frågan om de turneringsspel, det vill säga Texas Hold em, som förekommit under huvudturneringen och sidospelen (cash games och sit-and-go) utgör spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i brottsbalkens dobbleribestämmelse. Lotteriinspektionen har gjort ett antal ingripanden dels mot anordnare av pokerturneringar, dels mot de som har upplåtit lokal för verksamheten. Ingripandena har i några fall lett till att lokalupplåtarna inte har hyrt ut lokalen och att turneringarna därför inte har blivit genomförda eller att turneringarna inte blivit så attraktiva då lokalupplåtarna i vissa fall har ställt som krav att spel om pengar inte får förekomma i lokalen. Vi kan konstatera att problematiken med otillåtet anordnande av pokerturneringar kvarstår. Vi kommer därför att, med de medel som står till buds, även fortsättningsvis arbeta för att sprida korrekt information om och ingripa mot denna typ av verksamhet. Spelautomater och liknande anordningar Problematiken med anordnade av oreglerat automatspel och liknande anordningar kvarstår. Efter det att en anordnare greps i slutet av år 2007, och sedermera dömdes i Hovrätten för Västra Sverige för bland annat grovt dobbleri, kunde en minskning skönjas. 14 Problematiken har återigen ökat kraftigt. I stor utsträckning ställer anordnare ut olika typer av utrustningar/terminaler som både till det yttre och till sitt 11 Länsrätten i Stockholm mål nr. 17/09 och 19/ Hovrätten för Västra Sverige, mål B-2845/ Hösta domstolen, mål nr Hovrätten för Västra Sverige, mål B-1873/09. 15

15 funktionssätt har stora likheter med traditionella spelautomater. Utrustningarna/terminalerna placeras ut helt öppet på olika spelplatser, som exempelvis pizzerior, biljardhallar och tobaksaffärer. De som ställer ut utrustningarna anför diverse argument för varför deras anordningar inte omfattas av svensk lagstiftning. Den ovan nämnda insatsen mot illegala spelautomater under 2007 har lett till ett stort antal skatterevisioner hos de butiksägare och andra som hade automaterna utställda. Skatteverket hade under hösten 2009 gjort närmare hundra anmälningar till Ekobrottsmyndigheten och ett stort antal förundersökningar har inletts Hösta domstolen, mål nr Se den 8 november Intergaming, nr , s.20. Det är dock Lotteriinspektionens uppfattning att denna verksamhet ska betraktas som lotterier anordnade i Sverige och därmed omfattas av svensk lag. Detta mot bakgrund bland annat av att de aktuella utrustningarna/terminalerna fysiskt finns uppställda i en lokal i Sverige och att eventuella vinster betalas ut av personal i lokalen. Det har således inte, enligt vår mening, någon avgörande betydelse om automaterna är uppkopplade mot en server som är placerad i ett land utanför Sverige. I en dom från Högsta domstolen i april i år frikändes en person från åtal rörande brott mot automatspelslagen. 15 I domskälen uttalade Högsta domstolen att i målet hade inte annat framkommit än att datorerna inte varit särskilt programmerade för spel, att de varit uppkopplade mot Internets hela utbud och att de inte varit försedda med förval, genvägar eller liknande med anknytning till spelsajter på Internet eller på annat sätt varit utrustade för spel. Högsta domstolen uttryckte vidare att enbart den omständigheten att programvaran för spelen finns på annan plats och att kommunikation med datorn vid eventuellt spel sker via Internet kan inte i sig anses utesluta att datorerna skulle utgöra spelautomater i automatspelslagens mening. Eftersom det i målet inte framkommit att de aktuella datorerna på något sätt varit styrda till Internetsajter med spel eller varit särskilt utrustade för speländamål, kunde man inte gå så långt att man klassificerade dem som spelautomater. Lotteriinspektionen tolkar domen så, att för att en utrustning ska kunna betraktas som en elektronisk spelautomat i lagstiftningens mening, krävs att den på något sätt är särskilt iordningsställd för spel. Internationell utveckling Från flera håll har rapporterats att landbaserade kasinon internationellt upplever en tillbakagång medan onlinespelsföretagen verkar ha klarat sig bra trots det svåra ekonomiska läget. Flera onlinepokersajter har dock stängts och en tendens till färre men större onlinespelföretag kan skönjas. En försiktig uppskattning av onlinespelande globalt indikerar att marknaden 2008 uppgick till 3,8 miljarder dollar, jämfört med 250 miljoner dollar tio år tidigare. Poker uppskattas stå för 35 procent av omsättningen och sportspelen för Rättsutvecklingen i Europa går åt olika håll i olika jurisdiktioner. I en del länder liberaliserar man lagstiftningen och möjliggör för utländska operatörer att söka licenser, i andra går man i uppstramande riktning för att kunna behålla de reglerade marknaderna. Liberalisering sker just nu bland annat i Spanien, Italien, Danmark och Frankrike. Andra länder arbetar för att 16

16 behålla sina monopol och reglerade marknader, bland annat Nederländerna, Tyskland och Norge. EU-domstolen har fällt ett avgörande som ger stöd åt de länder som vill upprätthålla en strikt reglerad marknad, den så kallade Santa Casa-domen. I EU-parlamentet har en resolution antagits som också ger uttryck för åsikten att spel och lotterier inte är vilken vara som helst ur ett EU-rättsligt perspektiv, utan en fråga som kan regleras olika i respektive land. 18 Politiskt arbete inom EU I mars antog EU-parlamentet en resolution, den så kallade Schaldemose-resolutionen, där parlamentet ger uttryck för uppfattningen att harmonisering av spelmarknaden inte är önskvärd. I resolutionen anges att spel är en mycket speciell ekonomisk aktivitet där konkurrens inte leder till bättre resursfördelning och att spel är något som medlemsländerna har rätt att själva reglera i enlighet med sina olika traditioner och kulturer. Spellagstiftningarna har tillkommit för att skydda konsumenterna från spelberoende, bedrägeri, penningtvätt och fusk samtidigt som systemen finansierar sport och andra sociala aktiviteter. I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att dokumentera omfattningen och tillväxten av onlinespel och Kommissionen uppmanas att undersöka reklamens och marknadsföringens roll för ungdomars spelande. Här understryks även vikten av att medlemsstaterna ska kunna kontrollera, begränsa och övervaka spel som erbjuds på respektive territorium. 19 EU-parlamentet i Bryssel. EU-kommissionen publicerade en rapport rörande USA:s diskriminering av europeiska spelföretag som verkar på Internet. Slutsatsen i rapporten är att amerikansk lag förhindrar tillträde till den amerikanska marknaden och därmed diskriminerar utländska spel- och vadslagningsföretag på ett sätt som inte är förenligt med USA:s åtaganden gentemot WTO. 20 Såvitt Lotteriinspektionen känner till har rapporten inte lett till några åtgärder. Under Sveriges tid som ordförandeland har arbetsgruppsmöten hållits angående spelfrågor. På mötena diskuterades frågor om spelberoende och ansvarsfullt spelande. Erfarenheter angående konsumentskydd i dessa avseenden och åtgärder mot illegalt spel och marknadsföring av oreglerat spel diskuterades också. Resultatet av diskussionerna utmynnade i den ovan nämnda Presidency Progress Report. EU-domstolen Under året har ett viktigt avgörande kommit från EU-domstolen, det så kallade Santa Casa-målet. 21 Målet behandlar frågan om den nationella lagstiftningen som ger en aktör ensamrätt att erbjuda tipstjänst på Internet är en motiverad inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster som garanteras av artikel 49 EG. 22 Domstolen konstaterar att området för hasardspel som tillhandahålls via Internet inte blivit föremål för harmonisering på gemenskapsnivå. Det faktum att ett bolag har tillstånd att bedriva verksamheten i en annan medlemsstat utgör inte tillräcklig garanti för att de inhemska konsumenterna skyddas mot riskerna för bedrägeri och brottslighet. Med hänsyn till de risker som är förknippade med hasard- och penningspel på Internet är det motiverat för en medlemsstat att begränsa rätten att anordna och bedriva spel i syfte att skydda konsumenter och allmän ordning. 18 Resolution den 10 mars 2009 (2008/2215(INI)). 19 European Parliament Resolution of 10 March 2009 on the Integrity of Online Gambling (2008/2215(INI)). 20 Examination procedure concerning an obstacle to trade within the meaning of council regulation (EC) No 3286/94, consisting of measures adopted by the Unites States of America affecting trade in remote gambling services. 21 EU-domstolens mål nr C-42/07.services. 22 Efter Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 framgår den fria rörligheten för tjänster av fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel

17 23 Bakken, Inger Johanne & Hanne Weggeberg, Pengespill og pengespillproblemer i Norge Oslo: SINTEF Helse. 24 Lund, Ingeborg Gambling behaviour and the prevalence of gambling problems in adult EGM gamblers when EGMs are banned. A natural experiment. Journal of Gambling Studies 25, Norden Tre nordiska möten har hållits, ett chefsmöte i Göteborg och dessutom två arbetsgruppsmöten angående juridisk och teknisk utveckling, ett i Köpenhamn och ett i Helsingfors med deltagare från Danmarks, Norges, Finlands och Sveriges spelmyndigheter. Vid mötena utbytte myndigheterna erfarenheter av den tekniska utvecklingen och pågående lagstiftningsarbete i respektive land. Danmark Den danska pokerkommittén förslog i mars 2009 att pokerturneringar skulle legaliseras. Den danska regeringen offentliggjorde i april ett förslag med en partiell liberalisering av den danska spelregleringen. Bland annat föreslog man att utländska spelbolag ska kunna söka licens i Danmark för vadslagning på sport och kasino- och pokerspel på Internet. Ett fortsatt monopol för Danske Spil rörande Lotto och skraplotter förutsattes dock. Blockering av spelsajter utan dansk licens ingår också i lagförslaget. Kommissionen har yttrat sig över det danska lagförslaget, men yttrandet är inte offentligt. Frågan om pokerturneringar har också varit uppe i Danmarks Högsta domstol som fastställde att en Texas Hold em-turnering är att beteckna som hasardspil (sag 191/2008). Finland Den finska spelpolitiken går ut på att minska de sociala problem som förknippas med spelande, att förebygga brott, att upprätthålla spelmonopolet och att se till att myndigheterna får tillräckliga resurser för att bekämpa illegalt spel. Lagändringar har planerats i två omgångar under för att uppnå de nämnda spelpolitiska målen. Lagändringarna innehåller bland annat en 18-årsgräns för spel och ökad satsning på förebyggande och behandling av spelberoende. Lagen ska också innehålla regler för hur marknadsföringen av spel och lotterier får se ut. En del av förslag är för närvarande under behandling i den finska riksdagen och den andra delen ska presenteras för lagstiftaren under år Norge Det norska stortinget beslutade i december 2008 om en lag som förbjöd överföring av spelinsatser till utländska spelbolag. Lagförslaget, som kritiserats av EFTA-myndigheten, förväntas träda i kraft under första halvåret En undersökning från 2008 kunde inte påvisa några statistiskt säkra slutsatser om vilken inverkan förbudet mot spelautomater 2007 hade på omfattningen av spelproblemen i Norge, förutom att ingen radikal förändring skett bland befolkningen i stort. 23 En ny studie från 2009, fokuserad på dem som spelat på automaterna, visade dock att omfattningen av såväl spelande som spelproblem minskade sedan spelautomater togs bort från marknaden. 24 Inga tydliga tecken fanns på att en illegal marknad för spelautomater växte fram eller att automatspelarna gick över till andra spelformer. Resultaten från den nya undersökningen är i linje med statistik från den norska hjälplinjen för personer med spelproblem, som visar att det totala antalet telefonsamtal från hjälpsökande minskat markant sedan automaterna förbjöds. 18

18 En annan undersökning visade också att cirka 7 procent av befolkningen spelar på utländska spelsajter och att omsättningen på detta spel uppgår till över 6 miljarder norska kronor. 25 Den norska regeringen antog i maj 2009 en plan för att förebygga spelproblem. I planen anges bland annat att tillgången på spel ska begränsas genom ytterligare skärpning av den nuvarande regleringen och genom införande av en generell 18-årsgräns för spel. GREF:s årsmöte i Tallinn. Övriga medlemsländer I april hölls en European Gambling Briefing i Budapest. På konferensen deltog både tillsynsmyndigheter och företrädare för spelbranschen. På konferensen diskuterades främst den legala utvecklingen i EU-länderna men också marknadens utveckling. Det framkom att landbaserade kasinon brottas med sjunkande omsättningstal vilket förklaras med bland annat rökförbud och den pågående finanskrisen men att åtminstone vissa onlineföretag klarat sig bättre. En trend av sammanslagningar mellan spel- och medieföretag förutspåddes. Eftersom båda verkar i underhållningsbranschen och konkurrerar om kundernas tid är sammanslagningar logiska. Det årliga GREF-mötet för regulatorer i Europa hölls i Tallin i juni. Vid mötet diskuterades främst Internetspel, poker och den finansiella krisens effekter på spelmarknaden. De tre arbetsgruppernas arbete rörande teknik, spelberoende och information och statistik diskuterades också. De flesta länder lämnar statistiska uppgifter om omsättningen på spel, men i vissa länder är dessa uppgifter inte officiella. Det är därför mycket svårt att få en heltäckande bild av utvecklingen på den europeiska spelmarknaden. Vid det senaste mötet diskuterades möjligheten att på GREF:s externa webbplats lägga ut en samlad information om detta. De flesta deltagande länder lämnar också en redogörelse för utvecklingen i landet under det gångna året vid dessa årliga konferenser. Vid mötet rapporterade flera länder en ökning av landbaserade pokerturneringar. Fenomenet behandlas olika i olika jurisdiktioner. I Lettland anses poker vara ett illegalt hasardspel medan man i Schweiz anser att pokerturneringar är ett skicklighetsspel som man kan få tillstånd att anordna, medan så kallade cash games är illegala. I flera länder, speciellt de där den ekonomiska krisen slagit som hårdast, rapporteras om minskad omsättning för vissa typer av spel och i flera länder har kasinon stängts. I andra länder tycks den ekonomiska recessionen ännu inte ha inverkat på spelbranschen. Tyskland De tyska delstaterna enades 2008 om ett avtal som innebar att alla delstater ska arbeta för en striktare reglering av spelmarknaden för att bland annat motverka spelberoende och kriminalitet. Därefter skulle varje delstat se till att deras statsstyrda bolag följde de nya, strängare reglerna. Den federala författningsdomstolen har därefter i två avgöranden dels uttalat att reglerna måste följas av lag, dels att ett totalförbud för Internetspel och att stänga en vadslagningsshop som samarbetade med ett Maltabaserat bolag är förenligt med Europarätten. Dock anser vissa av de delstatliga domstolarna att denna tolkning av Europarätten är oriktig och det finns därför avgöranden i båda riktningarna när det gäller lagligheten av 25 Enligt statistik från Lotteriog Stiftelsetilsynet. 19

19 vadslagningsshopar för utländska bolag. Den tyska situationen är alltså fortsatt osäker, till förfång för de statsstyrda bolagen. Det tyska federala avtalet har vidare medfört att man inrättat en spelmyndighet och ett rådgivande organ rörande spelberoende. Tyska delstatsdomstolar har skickat ett flertal frågor med begäran om förhandsbesked rörande den tyska lagstiftningens förenlighet med EU-rätten till EUdomstolen. Avgöranden kan väntas under Frankrike Frankrike rapporterar för första gången en nedgång i omsättningen på spelautomaterna i kasinona, vilket dels beror på rökförbudet i alla offentliga lokaler, dels på den allmänna ekonomiska recessionen. Pokerturneringar har blivit mycket populärt i Frankrike, både sådana som anordnas på kasinona men också sådana som anordnas utan tillstånd, där arrangörerna utnyttjar en bestämmelse som säger att lotterier utan insats är tillåtet. Frankrike planerar en lagändring för att öppna möjligheter för onlinespelbolag att söka om licens för vadhållning på sport och hästar samt pokerspel. Samtidigt genomför man ändringar som ska göra det möjligt att blockera onlinespel utan licens. Kommissionen yttrade sig under oktober över förslaget och kritiserade att förslaget var alltför vagt beträffande vilken hänsyn de franska myndigheterna vid prövningen av nya licensansökningar kommer att ta till att sökanden redan har genomgått en prövning i en annan medlemsstat. Man kritiserade även förslagets bestämmelse om en maximal återbetalningsprocent, som Kommissionen anser strider mot artikel 49 EG. säga främst möjligheterna att komma tillrätta med uppgjorda matcher en uppmärksammad fråga. En expertpanel har tillsatts för att undersöka frågan. Två stora spelbolag, William Hill och Ladbrokes, tillkännagav under hösten att de har för avsikt att flytta sin verksamhet utanför Storbritanniens gränser och söka licens på Gibraltar. Bolagen anser att de brittiska skatterna och avgifterna för spelverksamhet är för höga och flytten är ett led i försöken att minska kostnaderna. Belgien Belgien planerar en lagändring som innebär att innehavare av licens för landbaserat spel kan ansöka om licens för samma typer av spel online. Man vill vidare införa blockering av spelsajter utan licens, regler som ska försvåra penningtransaktioner rörande olicensierat spel och förbud mot reklam för sådant spel. Man planerar bestämmelser som reglerar TV-program där tittarna kan ringa in som kräver att en viss andel av intäkterna ska delas ut i vinster. Deltagande i olicensierat spel blir straffbart och spelmyndigheten får möjlighet att utfärda straffavgifter. Kommissionen har varit kritisk till Belgiens planer. Polen Tre polska ministrar tvingades i oktober att avgå i en skandal kring den polska spellagstiftningen. Företrädare för spelbranschen misstänktes ha förmått politikerna att motarbeta ett nytt lagförslag som skulle höja skatten på spel. Korruptionsförsöken avslöjades genom telefonavlyssning. Storbritannien Den brittiska myndigheten rapporterade att de fokuserat på bekämpandet av illegala spelautomater och tillsynsbesök hos tusentals licensinnehavare. I detta fotbollens hemland är sportens integritet, det vill 20

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 1(32) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2009 B 32-08 KLAGANDE DA Ombud: Advokat TT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Brott mot automatspelslagen ÖVERKLAGADE

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22)

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2006... 4 Preliminär statistik

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Ansökningsblankett Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på: http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter Du kan även beställa

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Omfattningsundersökning år 2007

Omfattningsundersökning år 2007 Omfattningsundersökning år 2007 En kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som anordnas utan erforderligt tillstånd 1(22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2006 B 4461-00 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CGT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dobbleri

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt Spelmarknadens utveckling 2016 i Sverige och internationellt Innehållsförteckning Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättning... 10 De statskontrollerade bolagen...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 december 2012 B 3559-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. OS Ombud: Advokat UI 2. AG Ombud: Advokat SW SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Kommittédirektiv Omreglering av spelmarknaden Dir. 2015:95 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering,

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

Stockholm den 3 december 2015

Stockholm den 3 december 2015 R-2015/1897 Stockholm den 3 december 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/04515/UR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 september 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2011

Delårsrapport Januari - september 2011 Delårsrapport Januari - september DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet juli - september Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 379), en

Läs mer

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1)

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2016 1(1) Innehållsförteckning 1 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 4 2 Preliminär sammanställning av omsättning... 7 3 De statskontrollerade

Läs mer

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50)

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50) Årsredovisning 2014 1(50) Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 1. Året i korthet... 5 2. Spelmarknaden... 8 3. Resultatredovisning... 11 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 11 3.1.1 AB

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52 Finansdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle

Läs mer

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen Svarsskrivelse Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2008-05- 21 ÅM 2008/2230 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 32-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM A./. Riksåklagaren angående

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget Sammanfattning ;! ' Bilaga Uppdraget Spelutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. I uppdraget har ingått att föreslå en uppstramning och modernisering av

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer