Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges spelmarknad på 55 minuter"

Transkript

1 Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd

2 Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering av spelare till moralisering av spelbolagens affärer och ägarnas roll Ingen kräver idag att spel skall förbjudas även om krav på begränsningar diskuteras. Särskilt när det gäller marknadsföring av spel och minderårigt spelande

3 Dagens spelmarknad börjar 1896 startade den moderna svenska lotterihistorien för att finansiera Allmänna konst och industriutställningen 1934 fattade riksdagen ett beslut om att legalisera tippandet som dittills varit olagligt i Sverige, AB Tipstjänst startades samma år bildades Svenska Penninglotteriet 1997 fusionerades de båda bolagen till Svenska Spel 2002 sydtipset är tillbaka. Onlinemarknaden tågar in i Sverige 2011 samma lagstiftningen

4 Sveriges spelmarknad i siffror Martin Johansson

5 Marknadsandelar på den svenska spelmarknaden Spelmarknaden har de senaste 5 åren växt med 3-5 % årligen. De utländska aktörerna har på några år tredubblat sin marknadsandel, och har nu ca 10 % Källa: Lotteriinspektionen, produkttrackingen samt egen av försäljning. spelmarknaden.

6 Reklam för spel i Sverige

7 Andel problemspelare bland olika spelartyper Triss, Tia Bingolotto, Lotto, V75 De stora, breda spelen har ingen koppling till spelberoende. (0-2 % av spelarna har problem) Oddset, DD, Vinnare/plats Några smala skicklighetsspel har viss koppling till spelberoende. (3-4 % av spelarna har problem) Automatspel, Kasinospel, Poker, Bingo Fyra spelgrupper har en påtaglig koppling till spelberoende. (5-15 % av spelarna har problem) Bingo/poker/kasino/automater medför betydligt högre risk än övriga spelformer. Att spela via nätet medför generellt en högre risk oavsett spelform. Källa: Spelkartläggningen

8 Fler unga män har problem I dag på grund av internet

9 Vart tar pengarna vägen? Överskottet från lotterier går främst till folkrörelserna, hästsporten och staten och kommer på så sätt allmänheten tillgodo. Pengarna går till ideella föreningar, främst till barn- och ungdomsidrott Statistiskt spelar varje innevånare över 18 år för 5000 kronor, ca 2,5% av den disponibla inkomsten. Ungefär hälften återbetalas tillbaka I vinster till spelarna

10 Vad tycker svenska folket

11 Svenskarnas inställning *ll den reglerade spelmarknaden * Spelmarknaden och översko>et från spelmarknaden regleras idag av regering och riksdag så endast e> begränsat antal statliga och folkrörelsefrämjande företag Cllåts anordna spel. Det tycker jag är bra. Vissa är starkt kri*ska *ll den reglerade spelmarknaden, men 86 % är (delvis) posi*va. Spelarna är mer posi*va *ll dagens reglering än de som inte spelar. Källa: Spelkartläggningen 2010.

12 Svenskarnas inställning aktörernas spelansvar * Statliga spelbolag tar större ansvar för spelberoende än privata. 78 % instämmer åtminstone delvis i att statliga spelbolag tar större ansvar. Mest instämmer de frekventa spelarna och minst de som inte själva spelar. Källa: Spelkartläggningen 2010.

13 Den svenska spelmarknaden påverkas av omvärlden

14 Spel är inte längre en nationell fråga Alla EU-domar försvarar nationell reglering men pekar på att marknadsföring inte får vara för aggressiv. Online-operatörerna har kommit för att stanna Arbete pågår för att hitta ett harmoniserat regelverk Green Paper presenteras I februari-mars Vi ser en rad pågående trender, internationalisering och nationell liberalisering vs restriktion. Internationalisering onlineoperatörer konsoliderar och blir internationella såväl som leverantörer och operatörer går ihop och söker licenser Nationell liberalisering vissa länder väljer att erbjuda licenser till hugade spekulanter. Tar dock tid att få på plats andra väljer att följa den restriktivare hållningen och skärper lagstiftningen inom vissa områden som t ex marknadsföring. Vilken väg än Sverige väljer kommer det att ställa ökade krav på gällande lagstiftningar.

15 Vad driver en sund spelmarknad?

16 Teoretisk kunskap + professionell och moralisk intuition = Sunt förnuft

17 Teoretisk kunskap Kunskapsluckorna är fortfarande stora, gällande spelansvar och dess effekter Det finns ingen studie som visar på att den totala omfattningen av spel ökar spelmissbruk. Sambandet mellan att börja spela som ung kan leda till missbruk som äldre är dock klarlagt Viss marknadsföring ökar spelandet totalt men det finns inget bevis för att det leder till spelmissbruk, främst lockar det spelare från en produkt till en annan Ökad spelreklam = ökad spelmissbruk. Inget samband, med ett undantag. Vid nyintroduktion av produkt med särskilt beroende-framkallande egenskaper

18 Professionell intuition Säkerhetsställa att det egna arbetet fungerar utifrån branschens eget kunnande Erbjuda spelansvarsverktyg för ett sundare spelbeteende Införa riktlinjer - och leva som man lär Dialog med intressenter Använda egna kunskapsbaser analysera tillsammans med forskare skapa en kultur där, där risker i verksamheten inte går via checklistor utan att säkerhetsställa kompetens och insikt om värdet att arbeta med de antagna etiska riktlinjerna.

19 Exempel på utvecklingen av ansvaret Unik Utbildning för alla ombud i spelansvar Löpande dialog med spelberoendeföreningar EL och WLA standards 18 år på Spelkort Spelkartläggning Unik utbildning för all personal i spelansvar Egen självtest Samtal Casino SPER Pokergränser 020-nummer broschyrer Vitboken Provköp Spelkoll 18 år onlinespel Obligatorisk veckobudget OSS Utbildning Rapporter GamGard Spelets pris Nytt självtest 18 år lotter Ny självtest SPER uppdaterar riklinjerna SPER blir en förening Nylansering spela lagom.se Utbildning Nylansering av Spela lagom Spelansvarsveckor 18 år Internet Spela lagom Egna MF riktlinjer 18 år Oddset 18 år Vegas Utbildning 20 år Casino Broschyrer Branschsamarbete n Frivilligt ansvar Lagar / regler

20 Men fungerar åtgärderna? Några exempel.

21 Veckobudget på svenskaspel.se Spelare spelar för lägre summor Spelare uppskadar den obligatoriska spelbudgeten. Minus ca 2,7 Mkr per vecka

22 Avstängning och besöksbegränsning - Casino Cosmopol 2098 gäster stängde av sig under % har varit spelfria under avstängningen Självinsikt om osunt spelande är främsta mo*vet *ll beslut om avstängning och begränsning Gästerna upplevde *den under avstängningen och besöksbegränsningen som mycket eller ganska bra

23 Spelkoll/Playscan De flesta, såväl problemspelare som spelare utan spelproblem, är posi*va *ll Spelkoll De uppskadar hjälpen, kontrollen och återkopplingen Spelkoll ger 21 procent av problemspelarna anser ad de har nyda av Spelkoll Nästan varannan problemspelare uppger ad Spelkoll gjort dem mer uppmärksamma på deras spelvanor, 40 procent säger sig ha följt något av *psen de fåd

24 Allmänna lärdomar Spelare är generellt sett positiva till spelansvarsåtgärder Spelare anser i många fall att spelansvarsåtgärder hjälper dem att hålla kontroll över sitt spelande Spelansvarsåtgärder tycks i de flesta fall användas på avsett sätt Spelansvarsåtgärder tycks begränsa spelandet hos spelare Spelansvarsåtgärder begränsar riskspelares spelande oftare än andra. Samtidigt hittar riskspelare i större utsträckning än andra vägar att kringgå ansvarsåtgärder

25 Ingenting händer, men spelbranschen gör

26 Historik/Bakgrund Etiskt råd bildades år 2002 (SMER) Hot om inskränkningar av marknadsföring Gemensamma riktlinjer kring marknadsföring Stödlinjens 020-nummer Vitbok (om spelbranschen till politiker) SPER formaliserades ytterligare år 2009 Formell förening med stadgar Ett mer övergripande etiskt perspektiv Branschorganisation i etiska frågor

27 Syfte, vilka är vi? Spelbranschens Etiska Råd vill samla alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga etiska frågor. Rådet och dess medlemmar vill ta eget ansvar för att agera på ett etiskt riktigt sätt och arbeta för en hållbar utveckling för spelbranschen. Genom att integrera de etiska frågorna som en naturlig del i det dagliga arbetet. Rådets arbete består i att bevaka och utveckla olika etiska riktlinjer som lever upp till de krav som ställs från spelbranschens olika intressenter. Rådets auktoritet skapas av hur väl de etiska riktlinjerna efterlevs. Medlemmarna värnar sina kunder genom att agera som ett sunt spelföretag.

28 Marknadsföring är viktigt Så länge vi lever vi har den spellagstiftning vi har, med konkurrens behövs reklam. Kanaliserar spelintresse Informerar kunder

29 MEDLEMMAR Medlemmarna i SPER skall inneha Regeringens, Länsstyrelsen eller Lotteriinspektionens tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige Ingår idag som medlemmar: A-lotterierna ATG Folkspel Ideella Spel Lottericentralen Miljonlotteriet Svebico Svenska Spel

30 För att fullgöra denna viktiga uppgift, menar vi att: Reklamen måste ha ett högt förtroende konsumenterna inte får vilseledas av reklam Reklam får inte skada vi inte skall göra dålig reklam, även om det ibland sker misstag, Det är av intresse för branschen för att säkerställa att reklam är ordentligt reglerad. Det finns två sätt att göra detta, en är detaljerad lagstiftning, den andra kallas självreglering.

31 Uppföljning marknadsföring Skriftlig anmälan inkommer till SPER Anmälan skickas på remiss till ansvarig medlem Anmälan behandlas vid nästkommande möte Beslut: Följer riktlinje el. ej ej Om strider mot riktlinje Medlem meddelar vidtagen åtgärd ja Åtgärd dokumenteras

32 Allmänt om riktlinjerna Inte kränka personlig integritet och inte överdriva eller vara påträngande Inget gratisspel Inte missbruka kundernas förtroende Inte vara påträngande Inte vända sig till sårbara grupper I allmänhet och ungdomar I synnerhet. Informera om och inte överdriva vinstchans Informera om var man kan få hjälp vid behov

33 Riktlinjer för minderårigt spelande Produkter Åldersgräns Spel via internet 18 år Alla spel och lotter hos ombud 18 år Automatspel på restauranger och bingohallar. 18 år Alla prenumerationslotterier 18 år Spel i Bingohall 18 år Casino 20 år

34

35 Historiebilden måste förändras 1896 startade den moderna svenska lotterihistorien för att finansiera Allmänna konst och industriutställningen 1934 fattade riksdagen ett beslut om att legalisera tippandet som dittills varit olagligt i Sverige, AB Tipstjänst startades samma år bildades Svenska Penninglotteriet 1997 fusionerades de båda bolagen till Svenska Spel 2002 sydtipset är tillbaka. Onlinemarknaden tågar in i Sverige 2011 samma lagstiftningen

36 Spelbranschen vill ta ansvar Medlemmarna i SPER har som ambition att värna sina kunder genom att agera som sunda spelföretag Därför har vi tagit ställning för: En ansvarsfull marknadsföring åldersgräns även på lotter ett nytt förhållningssätt genom gemensamma övergripande nationella riktlinjer för spelansvar

37 Tack för mig!

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT Omslag separatårsredovisning 2007 levande både idag och imorgon ATGs passion och breda förankring i hästnäringen garanterar en levande hästsport, vilket är en förutsättning för

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN 2003-08-12 372/2003 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige Spelets pris en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige 1 Förord Det är viktigt att det finns gedigna kunskaper om spelformernas risker och kostnader innan man experimenterar

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer