Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009"

Transkript

1 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (32)

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas lotterier... 7 De statskontrollerade bolagen... 9 Svenska Spel... 9 ATG Privata aktörer Restaurangkasino Förströelsespel Teknik 11 Säkerhet 12 Spelberoende och spelansvar 14 SWELOGS Riskbedömningar Benchmarking och best practice europeiskt samförstånd Aktörerna i branschen samarbetar Rättsutvecklingen på spelmarknaden 16 Sverige Främjandeförbudet Marknadsföring av lotterier Företeelser i strid med lagstiftningen - illegalt spel Lägstabudauktioner Pokerturneringar - live Spelautomater och liknande anordningar Internationell utveckling 21 Politiskt arbete inom EU EU-domstolen Norden Danmark Finland Norge Övriga medlemsländer Tyskland Frankrike Storbritannien Belgien (32)

3 Polen Övriga världen USA Ryssland Bolivia Macao Bilaga A Preliminär omsättning av spel i Sverige (32)

4 Uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2009 gav regeringen Lotteriinspektionen i uppdrag att i samband med årsredovisningen redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. Liknande rapporter har lämnats för åren 2007 och Redovisningen är en kort sammanfattning av den utveckling och de nyheter som Lotteriinspektionen har noterat och ska inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen. Sammanfattning De senaste årens trend att spelmarknaden blir alltmer teknikintensiv har fortsatt under det gångna året. Utvecklingen under 2009 kännetecknas framför allt av aktörernas strävanden att öka tillgängligheten på spel i olika miljöer. Poker och bingo på Internet är fortsatt populära. Det totala spelandet (bruttoomsättningen) i Sverige fortsatte att öka något trots den rådande ekonomiska krisen. En viktig aspekt på spelmarknaden i ett vidare perspektiv är spelberoendefrågorna. Folkhälsoinstitutet har redovisat en stor undersökning som visar att framför allt andelen unga män som har spelproblem har ökat. Forskning som visar vilka spelformer som kan leda till missbruk och vilka grupper som är särskilt sårbara har lett till ytterligare åtgärder vad gäller spelansvar hos spelbolagen. Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag som förekommer i svenska medier har fortsatt. Den rättsliga aspekten när det gäller ingripanden mot denna marknadsföring har vi redogjort för i andra sammanhang. 2 Problemet med illegala spelautomater och liknande anordningar har återigen vuxit. Dock har den stora insatsen som vi genomförde i samarbete med bland andra Skatteverket under 2007 nu gett resultat i form av ett stort antal skatterevisioner och åtalsanmälningar mot de butiksägare och andra som hade automaterna utställda. 1 LI dnr 762/2007 och 08LI Se t.ex. Redogörelse över aktuell rättstillämpning andra halvåret 2009 dnr. 09LI (32)

5 Internationellt rapporterar flera länder om en tillbakagång för landbaserade kasinon medan poker fortfarande ådrar sig stort intresse. Rättsutvecklingen på spelmarknaden går åt olika håll i olika jurisdiktioner. I vissa länder genomför man avregleringar medan man i andra arbetar för att behålla monopol eller strikt reglerade marknader. EU-domstolen har i ett avgörande bekräftat medlemsländernas möjligheter att under vissa förutsättningar behålla monopol på spelmarknaden. EU-parlamentet antog en resolution som tar avstånd från harmonisering av spelmarknaden. Utvecklingen på den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av omsättningen År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt en miljard kronor, eller 2,7 procent, jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för AB Trav och Galopp (i fortsättningen ATG), AB Svenska Spel (i fortsättningen Svenska Spel) samt de omsättningsmässigt största anordnarna av rikslotterier. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning gjord utifrån 2008 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från Lotteriinspektionens tillståndsgivning samt kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels poker via Internet och Casino Cosmopol. För poker via Internet redovisas pokerraken, vilken är den avgift bolaget tar ut av spelarna och för Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster. Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande spel på utländska Internetsajter. Enligt Svenska Spel, som baserar sina uppgifter på omfattande undersökningar av spelvanor och omvärldsanalys, kunde nettoomsättningen på dessa sajter år 2008 beräknas till 1,9 miljarder kronor. 5(32)

6 Folkrörelsernas spel och lotterier 14% Marknadsandelar av bruttoomsättningen 40,9 Mkr Restaurangkasino 1% ATG 31% Svenska Spel inkl.poker och kasino 54% Folkrörelsernas spel och lotterier 17% Marknadsandelar av nettoomsättningen 16,7 Mkr Restaurangkasino 1% ATG 23% Svenska Spel inkl.poker och kasino 59% Svenska Spels omsättning, exklusive Casino Cosmopol, har minskat med 1,5 procent jämfört med år Uppgift om bruttoomsättningen av poker via Internet finns ej tillgänglig. Den så kallade pokerraken, vilken är den avgift på 2,5 procent som bolaget tar ut av spelarna, uppgick till 305 miljoner kronor. Inte heller för Casino Cosmopol finns uppgifter om bruttoomsättningen och en uppskattning är svår att göra då olika spelformer har olika vinståterbetalningsprocent. Casino Cosmopols nettoomsättning minskade med två procent jämfört med året innan. Svenska Spels omsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till miljoner eller drygt 10 procent av bolagets totala omsättning. 6(32)

7 har Svenska Spel avvecklat verksamheten som serviceföretag åt bingohallar, BingoLive. Omsättningen uppgick till sammanlagt 54 miljoner kronor. Produkten Oddset har utökats med spelformen Powerplay. ATG:s omsättning har ökat med sex procent jämfört med år Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en omsättning på 4,7 miljarder kronor. Bolagets försäljning via Internet fortsätter att öka och uppgick till knappt 25 procent av den totala omsättningen medan det traditionella banspelet minskar. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 14 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelet fortsätter att minska sin omsättning medan samtliga större rikslotterier har ökat de senaste åren. Den största ökningen står Postkodlotteriet för som under 2009 omsatte drygt två miljarder kronor. Till följd av att det traditionella bingospelet minskar har Svenska Spel fått minska antalet värdeautomater på ett flertal bingohallar. Detta beroende på att värdeautomaterna inte får vara den dominerande verksamheten på spelplatsen. Det blir allt svårare att få uppgift om omsättning från de privata företag som bedriver restaurangkasino, men trenden de senaste åren har visat en minskad omsättning. I genomsnitt använder de svenska hushållen knappt tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Om man istället jämför kostnaden efter utbetalda vinster blir andelen drygt en procent av den disponibla inkomsten. Denna andel av inkomsterna som används till spel har varit lika hög under flera år. Även om omsättningen på spelmarknaden i absoluta tal ökar årligen, visar dessa tal alltså att svenskarnas spelande, sett i förhållande till disponibel inkomst, är konstant. Tabeller över brutto- och nettoomsättning samt för de omsättningsmässigt största spelformerna finns i bilaga A. Folkrörelsernas lotterier Bingo och lotterier via Internet fortsätter att öka bland folkrörelserna. Senast i raden har Miljonlotteriet (IOGT-NTO) fått tillstånd att anordna både bingo och lotterier via webbplatsen Folkspel har sedan tidigare tillstånd att anordna bingo på sajten 7(32)

8 Utvecklingen är både att fler aktörer väljer att tillhandahålla dessa spel och att spelandet ökar i omsättning. De stora folkrörelseägda lotterierna (Bingolotto, Miljonlotteriet, Kombilotteriet och Postkodlotteriet) har under 2009 ökat i omsättning, trots den finansiella kris som under det senaste året dominerat i samhället. Folkrörelsernas lotteriers vinstplaner tenderar att gå från att ha varit fasta till att vara sannolikhetsberäknade. Det innebär att beroende på om ett visst antal faktorer och händelser sammanfaller utfaller en viss vinst. När det gäller administration och genomförande av lotterier tenderar konsultföretag och serviceföretag att få en alltmer framträdande och starkare roll i förhållande till tillståndshavarna. Lotteriinspektionen arbetar både vid tillståndsgivningen och i tillsynen av de enskilda lotterierna med att noggrant följa denna utveckling. Detta för att säkerställa att inte maktbalansen i lotteriet rubbas alltför mycket på tillståndshavarnas, det vill säga de ideella organisationernas bekostnad. Det är en mycket grannlaga uppgift för oss att väga lotterilagens krav på att endast ideella organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet ska kunna bedriva lotterier mot de krav på effektivitet och professionalism som den allt hårdare konkurrensen på spelmarknaden ställer. En väl fungerande kundtjänst är en viktig del av hur ett lotteri uppfattas av sina kunder. Fungerar den inte tillfredsställande reagerar kunderna negativt. Det kan konstateras att lotterianordnarna lägger mer tid och resurser för att få väl fungerande kundtjänster. Tendensen är att anordnarna utöver sin ordinarie kundtjänst anlitar externa företag för att täcka upp vid särskilt höga belastningar. Lotteriinspektionen har beviljat tillstånd till två nya lotterikoncept som bygger på datum. I det ena lotteriet väljer lottköparen ett eller flera datum som utgör kundens lottnummer och är med i dragningarna. I det andra lotteriet är lottnumret lottköparens födelsedatum, som då är med i dragningen. Att man kan prenumerera på lotter är ingen ny företeelse. Vi har under senare år sett en utveckling på området som innebär att prenumeration på lotter nu är möjlig i de flesta lotterier oberoende av aktör. Under 2009 har aktörer med koppling till bingo ansökt om att få olika spelautomatsliknande anordningar att bli godkända som 8(32)

9 bingokontrollutrustning. Ansökningarna är fortfarande under handläggning. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund har sedan 2006 tillstånd av Lotteriinspektionen att anordna vadhållning på hundar. Deras tillstånd löpte ut den 31 december Förbundet har valt att inte ge in någon ny ansökan för Detta beror på svårigheten att uppnå lönsamhet då vinstutdelningen enligt lotterilagen endast får ligga mellan 35 och 50 procent av insatserna i lotteriet. Den bingoverksamhet som Svenska Spel under 2008 och del av 2009 drev i sju bingohallar såsom servicebolag anordnas numera av de allianser som fick del av överskottet från spelet med hjälp av andra servicebolag. De statskontrollerade bolagen Svenska Spel Svenska Spel har under 2009 påbörjat byte av teknisk plattform för värdeautomaterna Vegas. Det innebär att spelets funktion i framtiden kommer att finnas i en centralt placerad server. Lokalt i respektive spelautomat finns endast presentation av spel och spelregler. För spelarna kommer spelandet på värdeautomaterna inte att upplevas annorlunda mot idag utan det är tekniken bakom spelet som förändras. Enligt ursprunglig plan skulle den nya formen av teknik finnas ute på spelplatserna i början av 2009, men projektet har försenats och utbytet kommer att påbörjas först under Svenska Spel beviljades under 2008 tillstånd att anordna bingospel under varumärket BingoLive i sammanlagt sju bingohallar, varav fem i Stockholmsområdet, en i Borås och en i Jönköping. Spelet anordnades sammankopplat i dessa bingohallar. Till följd av bristande lönsamhet valde bolaget att under 2009 upphöra med att anordna detta bingospel. Svenska Spel har utökat sin produktportfölj med det nya Oddset-spelet Powerplay och därmed blev Sverige först i världen med att kunna erbjuda ett stryktipsliknande spel på ishockey. Powerplay är en spelform där det gäller att förutsäga resultatet (1, X eller 2) i åtta matcher och endast alla rätt ger vinst. En annan nyhet från Svenska Spel är Keno Xpress, ett snabbt spel med omedelbara dragningar, dygnet runt. Alla kunder har sin egen dragning och man ser direkt om det blev vinst eller inte. 9(32)

10 Även på lotteriområdet visar Asien framfötterna och konkurrerar på den globala marknaden genom att kunna erbjuda hög kvalitet till bra pris. Från och med andra kvartalet 2010 är planen att Svenska Spels lotter kommer att börja tryckas i Indien, i stället för som tidigare i Kanada. De utlandsbaserade spelbolagen bedöms numera ha tagit över ungefär hälften av den svenska marknaden för sportspel. 3 För att bättre kunna konkurrera med dessa anordnare önskar bland annat Svenska Spel att få höja de fastställda återbetalningsnivåerna, vilket förväntas öka attraktionskraften i de egna lotterierna. Svenska Spel ansökte under 2009 hos regeringen om höjd återbetalningsnivå för stryktipset. Casino Cosmopol har utökat nöjesutbudet på sina kasinon för att locka en ny publik. Det rör sig exempelvis om temakvällar, dans, musikuppträdanden och satsningar på restaurangverksamheten. Gästantalet har ökat något, dock spenderar varje gäst i snitt mindre pengar jämfört med tidigare år. Kasinot i Göteborg har nyligen byggt ut sina lokaler för att kunna möjliggöra större pokerturneringar. Även övriga kasinon har planer på att bygga ut lokalerna och utöka verksamheten. ATG Även ATG vill förenkla för spelarna och nå ut till fler målgrupper. Detta sker bland annat genom att man utökat möjligheten till Harry Boy-spel på alla spelformer. Även om man inte är insatt i hästsporten kan man idag till exempel spela vinnare/platsspel med hjälp av Harry Boy. För att ytterligare öka tillgången till spel och nå ut till en bredare målgrupp erbjuder ATG idag även möjligheten att prenumerera på Harry Boy-spel till V64 och V75. Lagom till jul lanserades presentkort och även detta är ett led i att hitta nya målgrupper. Det ska vara lätt och bekvämt att spela på hästar och ett besök på travbanan är inte nödvändigt. Spelarna stannar hemma och lägger sina vad via Internet, mobiltelefonen eller hos ett ombud. Trenden mot ökad internationalisering gäller även för ATG och samarbetet med framför allt motsvarigheterna i Frankrike och Norge fördjupas allt mer. 3 Se (Veckans Affärers webbtidning) den 24 november (32)

11 Privata aktörer Restaurangkasino En sannolik trend är att aktörerna på restaurangkasinomarknaden växer i storlek genom uppköp. Ett tecken på det är att Cherry Casino AB under sommaren 2009 köpt det konkurrerande restaurangkasinoföretaget Knock Out Casino AB och genom det köpet de flesta av Knock Outs spelplatser som finns i Västra Götalands län, Jönköpings län och Hallands län. Från och med 1 januari 2010 gäller en ny lag om kassaregister. Det är Skatteverket som ställer högre krav på företag med kontantförsäljning. Detta medför att även restaurangkasinoanordnarna kommer att behöva kassaapparater på spelplatserna. Lotteriinspektionen har för närvarande gjort bedömningen att Skatteverkets regler är tillräckliga och att kompletterande villkor från vår sida inte är nödvändiga. Vi avser dock att noggrant följa utvecklingen på området för att bedöma om ytterligare villkor kan komma att behövas. Förströelsespel Lotteriinspektionen har uppmärksammats på att spel med tillstånd, såsom flipperspel, som enbart får ge vinst i form av frispel och inte pengar, används i turneringar där vinstpengar utgår. Lotteriinspektionens bedömning är att automaterna/spelen därmed används för ett annat ändamål än de är avsedda för och att spelet anordnas i strid med automatspelslagen. Anordnarna har efter anmodan upphört med att ge vinster till spelarna. Teknik Den tekniska utvecklingen hos de aktörer som har tillstånd att anordna spel och lotterier via elektromagnetiska vågor har varit relativt blygsam. Aktörerna har fokuserat på att utveckla redan befintliga lösningar och nya sätt att distribuera sina produkter. Till exempel har Svenska Spel etablerat ombud på arenorna så att vaden kan läggas direkt på plats. De nya kanaler inom media som möjliggör information och marknadsföring på andra sätt än de traditionella, till exempel webb-tv, kan medföra att lagstiftaren och tillsynsmyndigheten ställs inför nya problem. När gränsen mellan vad som utgör TV-sändningar i traditionell mening och vad som utgör Internetbaserade sändningar inte längre är 11(32)

12 tydlig kan svårigheter uppstå att tolka till exempel ett villkor som förhindrar marknadsföring via TV-sändningar. Utvecklingen av spel via mobiltelefon går långsamt. Aktörerna erbjuder mobilspelet som ett komplement till onlinespelen via Internet men utbudet är ännu begränsat. Sannolikt är målsättningen för närvarande att finnas på marknaden för att inte bli utkonkurrerade av i Sverige icke tillståndsgivna bolag. Efterfrågan på detta sätt att spela kan förväntas öka i framtiden genom att mobiltelefonerna alltmer utvecklas till datorer i fråga om program och kapacitet. Som vi kunde notera redan förra året går den internationella trenden inom kasinoverksamheten mot hel- och halvautomatiserade spelanordningar såsom exempelvis elektroniska spelbord. Dessa bord kan användas både med och utan bemanning. Insatser och betalning av vinster sker automatiskt vilket minskar risken för felaktiga utbetalningar och påskyndar spelet. En annan positiv konsekvens för operatören är att personalstyrkan kan minskas. Folkrörelserna tenderar att i ökad utsträckning använda teknisk utrustning vid vinstvalidering och lottdistribution, bland annat för att få en säkrare hantering av lotterna. Trenden att spel ska vara en helhetsupplevelse och en mötesplats fortsätter. Spelsajter där spelarna ska kunna umgås med likasinnade, till exempel via en chatt eller ett forum blir alltfler. Spelarna kan spela både tillsammans och mot varandra. Den bakomliggande tanken är att det ska vara lätt att spela, det ska finnas något som passar alla och spelet ska vara tillgängligt dygnet runt. Numera finns många av aktörernas produkter tillgängliga på detta sätt via deras egna webbsidor men även i andra sociala nätverk som exempelvis Facebook där bland annat ATG och BingoLotto nyligen skapat fansajter som ett led i marknadsföringen. Säkerhet Säkerhet i lotterier är i dag en självklarhet för både aktörer och spelare. Aktörerna har genomgående ett högt säkerhetstänkande och spelarna förutsätter att aktörerna sköter sin säkerhet så att alla har samma chans att vinna. Säkerhet kan handla om allt från att minska rånrisken hos spelombud och på kasinon till att förhindra intrångsförsök i datasystem. Säkerheten är 12(32)

13 högprioriterad i all spel- och lotteriverksamhet men i synnerhet gäller detta spel på Internet. Detta ställer höga krav på utveckling av rutiner och system för att förhindra intrång då virusskaparna alltid ligger i framkant. Spårbarhet och åtkomstkontroller är en annan viktig del ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det inte bara är hot utifrån som ska undanröjas, även fel eller otillbörlig påverkan internt ska förhindras. En annan viktig säkerhetsaspekt är att uppdatera operativsystem och annan mjukvara då det ofta visar sig att virus skapas för äldre plattformar och operativsystem. Löpande uppdateringar kan förhindra påverkan genom virusattacker. Lotteriinspektionen har noterat att många aktörer utsätts för allt fler intrångsförsök i form av virus, trojaner, nätfiske eller andra attacker på administrativa system och spelsystem. Våra föreskrifter och villkor kräver att spelsystemen är separerade från andra system såsom e-postsystem, webbsidor och dylikt. I och med det är säkerhetsriskerna på detta område begränsade. De största riskerna finns i denna bransch precis som i andra branscher i den interna säkerheten. Vi följer hela tiden det interna säkerhetsarbete som utförs hos aktörerna. Ett minskat användande av kontanter minskar riskerna för bland annat rån. Strävandena att minska kontanthanteringen gäller även spelbranschen. De betalningsformer som ökar när det gäller spel är kortbetalningar eller betalning via spelkonton. I Norge har man infört en ny form av förströelsespel, så kallade Multixmaskiner, där betalning endast kan ske via ett förutbestämt spelkonto. En ökning av prenumerationslotterier innebär även det minskad kontanthantering. Den tekniska utvecklingen inom kamera- och övervakningssystemen på kasinon har gått framåt och Casino Cosmopols kasinon har idag bättre förutsättningar för kontroll och övervakning. Kvalitén och lagringsmöjligheterna av det inspelade materialet har förbättrats i och med att nya kamerasystem har installerats på samtliga kasinon. Det finns idag bättre möjligheter att granska händelser och misstänkt fusk vid enskilda spelbord samt övriga incidenter som uppstår på kasinogolvet. Kameratekniken och tillhörande system är ett viktigt verktyg för kasinona för att kunna hålla en tillfredställande säkerhetsnivå. 13(32)

14 Spelberoende och spelansvar SWELOGS 4 För att stärka kunskapen om spel och hälsa driver Statens folkhälsoinstitut ett forskningsprogram. En internationell grupp spelforskare inom olika områden och med olika inriktning är knuten till programmet som går under namnet SWELOGS, Swedish longitudinal gambling studies. Studien vänder sig till personer i åldern år och kommer att upprepas flera gånger fram till Den senaste befolkningsstudien om spel och spelproblem genomfördes 1997/98 (SWEGS). Den vände sig till personer i åldern år. I båda studierna har telefonintervjuer och samma mätinstrument använts för att mäta spelproblem och spelberoende, vilket gör att resultaten kan jämföras. Den nya studien visar att cirka två procent av befolkningen har spelproblem, varav cirka en fjärdedel är spelberoende. Resultaten visar också att det är vanligare med spelproblem bland personer med låga inkomster än bland personer med höga inkomster och att spelproblem är vanligare bland män än bland kvinnor. Unga män år är den grupp där spelproblem är mest förekommande medan kvinnor över 65 år är den grupp där spelproblem förekommer i lägst utsträckning. Resultaten visar att andelen som spelar spel om pengar i Sverige totalt sett har minskat. Allra mest har speldeltagandet minskat bland de yngsta; år. Totalt sett är omfattningen av spelproblem i Sverige oförändrad och utgörs av cirka två procent av befolkningen. Av dessa personer har en fjärdedel (0,5 procent av befolkningen) allvarliga spelproblem/spelberoende. En jämförelse mellan studierna SWEGS och SWELOGS visar att spelproblemen totalt sett ökat markant bland unga män i åldern år. Resultaten visar också en ökad andel unga män med allvarliga spelproblem. Detta gäller främst män i åldersgrupperna år och år. I gruppen män år har andelen personer med allvarliga spelproblem fördubblats de senaste tio åren. 4 Se 14(32)

15 Riskbedömningar Det främsta verktyget för att förebygga spelproblem är en reglering av spelmarknaden. En fungerande reglering innefattar tillgänglighet till spel, tillgängliga speltyper och vilka begränsningar som ska gälla för spelandet. Olika spel har varierande sannolikhet att leda till spelproblem. 5 Nya spel eller varianter av spel utvecklas ständigt, liksom metoderna för hur de erbjuds och distribueras. En stor utmaning är därför att på förhand kunna mäta vilka spel som har störst risk. Under senare år har det utvecklats olika analysredskap som baserade på forskningsrön kan användas för att mäta risken för spelproblem. GAM-GaRD är ett instrument som med utgångspunkt i speltypers specifika egenskaper, spelares föreställningar och den struktur som omger spelerbjudandet, kan användas för att analysera risker med särskilda spelerbjudanden. Spelkoll har utvecklats för Svenska Spel och är inriktat på att bedöma individers risk att bli spelmissbrukare. Instrumentet erbjuds till bolagets kunder och analyserar sannolikhet för att utveckla spelmissbruk om spelmönstret inte ändras. RAY-RGT är ett instrument som dels tar hänsyn till spelet, spelreglerna, spelmiljön och beroendeframkallande egenskaper, och dels tillgänglighet och marknadsföring. Karaktäristiken på de egenskaper eller funktioner som ska analyseras kan påverkas av användaren av systemet, som därmed kan anpassa analysen till verkliga förhållanden. Den omfattande forskning som finns om spelproblem och dess orsaker har alltså på senare år kommit att leda till aktiva åtgärder hos spelanordnare. Benchmarking och best practice europeiskt samförstånd Forskning om spelproblem har inte bara lett till att faktiska åtgärder för att minimera spelandets risker har börjat vidtas. Internationell konsensus är på väg att etableras om vad som är spelandets problem samtidigt som internationella jämförelser för att sprida best practice i fråga om förebyggande åtgärder görs. Under det svenska ordförandeskapet för EU 5 En framtida spelreglering, slutbetänkande av Spelutredningen (SOU 2008:124), avsnitt (32)

16 har socio-ekonomiska problem, spelansvarsåtgärder och restriktioner för marknadsföring diskuterats. I Precidency Progress Report - Legal framework for gambling and betting in the Member States of the European Union anges tänkbara kostnader för individ och samhälle till följd av spelande, vedertagna orsaker till spelmissbruk och ett stort antal användbara metoder för att förebygga spelmissbruk. 6 Gaming Regulators European Forum (GREF) genomför regelbundet undersökningar rörande spelproblem och redovisade vid sitt möte 2009 rapporten Customer interaction, self-exclusion and other preventative approaches to problem gambling 7, där det framgår att centrala nyckelfaktorer för att motverka överdrivet spelande är metoder för att identifiera riskspelare, intervention, frivillig avstängning från spel, generella förebyggande åtgärder samt hantering av marknadsföring. Aktörerna i branschen samarbetar Flera av aktörerna på den reglerade marknaden, däribland Svenska Spel, ATG, Miljonlotteriet, Folkspel, A-lotterierna, Svebico, och Ideella Spel har formaliserat ett sedan tidigare informellt samarbete om lägstanivå för branschetik, främst avseende marknadsföring. Formaliserandet har lett till bildandet av en ideell förening, Spelmarknadens etiska råd, SPER, där en representant från ATG och Miljonlotteriet utsetts till ordförande respektive vice ordförande det första året. Det ska även inrättas ett kansli som får till uppgift att bereda föreningens ärenden. Rättsutvecklingen på spelmarknaden Sverige Spelutredningens betänkande En framtida spelreglering 8 från december 2008 har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder. Införandet av det så kallade tjänstedirektivet har medfört vissa förändringar av den svenska spelregleringen. I lotterilagen har begreppet skicklighetsautomat tagits bort och smärre justeringar har även skett i lotteriförordningen (1994:1451) och lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel för att underlätta för utländska sökanden. Dessa ändringar trädde i kraft den 28 december Council of the European Union 16571/09. 7 Opublicerad. 8 SOU 2008: (32)

17 har även kasinolagen (1999:355) justerats med anledning av införandet av det så kallade tredje penningtvättsdirektivet. Dessa ändringar innebär bland annat att Lotteriinspektionen fått möjligheter att meddela föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lotteriinspektionen har för avsikt att meddela sådana föreskrifter under vintern/våren Främjandeförbudet Lotteriinspektionen har under flera år kartlagt de utländska operatörernas marknadsföring i svenska medier. Under det senaste året har annonseringen fortsatt och varje månad har hundratals annonser publicerats. Under våren 2009 fortsatte det sammanlagda värdet av annonserna att öka i förhållande till föregående år, för att sedan sjunka kraftigt under hösten. Sammantaget var värdet av annonserna under 2009 uppskattningsvis över 120 miljoner kronor i de tryckta medierna. För år 2008 beräknades summan till 149 miljoner kronor. De tryckta medier som tar in flest annonser är Aftonbladet, Metrotidningarna och Expressen. En omfattande marknadsföring äger också rum på Internet. En bidragande orsak till att annonseringarna fortsätter är att de långa och komplicerade rättsprocesserna på området fortfarande inte är avgjorda, ett faktum som de utländska operatörerna och de svenska medierna utnyttjar. Under hösten har vi fått in flera tips om nätverksaffiliates. Det handlar om hemsidor vars affärsidé är att länka kunder vidare till andra hemsidor och på så sätt få betalt för att man har lockat kunder till en viss webbplats. Vissa av dessa webbsidor länkar till utländska spelbolag vilket strider mot främjandeförbudet i lotterilagen. Vi har skrivit till innehavarna av dessa webbplatser och de har då tagit bort de otillåtna länkarna. Vårt intryck är att dessa många gånger inte är medvetna om att marknadsföringen är otillåten. Marknadsföring av lotterier I den reglerade delen av spelmarknaden bedrivs också en omfattande marknadsföring. Lotteriinspektionen har inte något övergripande ansvar för omfattningen och utformningen av den marknadsföring som bedrivs av de legala spel- och lotteriarrangörerna. Svenska Postkodföreningen, arrangör av Postkodlotteriet, anmäldes av Konsumentombudsmannen till Marknadsdomstolen för brott mot marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen ansåg i sin dom att Postkodföreningens annonstidning PostkodNyheterna var otillbörlig eftersom det inte 17(32)

18 tillräckligt tydligt framgick att det var fråga om reklam. Vidare ansåg domstolen att uttrycket guldläge i Ljungsbro var otillbörligt eftersom det oriktigt kunde ge intrycket att vinstchanserna just på den orten skulle vara högre än på andra platser 9. Ladbrokes och Svenska Spel stämde varandra inför Marknadsdomstolen och yrkande att motparten skulle förbjudas att använda vissa påståenden i sin marknadsföring. Marknadsdomstolen biföll delvis båda parternas yrkanden. 10 Företeelser i strid med lagstiftningen - illegalt spel Sedan kontroll av illegalt spel blev en särskild verksamhet år 2007 har vi intensifierat vårt arbete mot företeelser som förekommer i strid med lagstiftningen. Ingripande sker regelmässigt bland annat genom vitesförelägganden och polisanmälan. När vi uppmärksammar eller görs uppmärksamma på en olovlig verksamhet skickas en skrivelse till anordnaren. I denna skrivelse informeras bland annat om att verksamheten bedrivs i strid med gällande lagstiftning. I många fall upphör då den olovliga verksamheten utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas. Antalet effektiva ingripanden i övrigt mot den illegala spel- och lotteriverksamheten är däremot ganska få. En orsak till detta är att det tar lång tid att få ett vite utdömt. En annan orsak är att denna typ av brottslig verksamhet är lågt prioriterad hos polis- och åklagarmyndigheterna. Lägstabudauktioner När det gäller så kallade lägstabudauktioner har vi redan tidigare konstaterat att denna företeelse till sin allmänna karaktär är sådan att den utgör lotteri och inte auktion. Vår uppfattning att lägstabudauktioner utgör lotteri har fått stöd i två domar från Länsrätten i Stockholm rörande momsplikt. 11 Länsrätten ansåg att lägstabudauktioner utgjorde lotteri och avslog bolagets begäran om avdrag för ingående moms. Bolaget anordnade auktioner med delvis dold budgivning där den budgivare som lagt det lägsta unika budet på en vara fick köpa varan för det priset. 9 Marknadsdomstolens dom 2009:15 mål B 1/ Marknadsdomstolens dom 2009:25 mål C10/08 och C12/ Länsrätten i Stockholm mål nr 17/09 och 19/09. 18(32)

19 Pokerturneringar - live Under senvåren orsakade Hovrätten för Västra Sverige uppståndelse genom domen i det så kallade Grebbestadsmålet. 12 Domstolen ansåg att turneringsspel i poker i form av Texas Hold em har större inslag av skicklighet än av slump och att utgången av spelet alltså inte helt eller till väsentlig del berodde på slumpen. Åtalet för dobbleri ogillades därför. I juni fann Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr B 22-09, att anordnande av pokerturnering utgör brott mot lotterilagen, men fann inte heller att åtalet för dobbleri var styrkt. I spåren av de ovan nämnda domarna har Lotteriinspektionen kunnat konstatera att öppet anordnade av pokerturneringar återigen har ökat i landet. Vi har också fått ta emot en mängd frågor från allmänheten med flera angående möjligheten att anordna pokerturneringar. Domarna har uppenbarligen felaktigt tolkats som att det är lagligt att anordna pokerturneringar. Viktigt att notera är dock att hovrätten i det så kallade Grebbestadsmålet inte tagit ställning till huruvida anordnandet utgjorde brott mot lotterilagen eftersom åklagaren inte hade gjort gällande detta. Denna prövning gjordes däremot i målet i Hovrätten för Nedre Norrland, där man konstaterade att anordnade av pokerturnering utgör brott mot lotterilagen. Högsta domstolen meddelade i november månad prövningstillstånd i Grebbestadmålet 13 angående frågan om de turneringsspel, det vill säga Texas Hold em, som förekommit under huvudturneringen och sidospelen (cash games och sit-and-go) utgör spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i brottsbalkens dobbleribestämmelse. Lotteriinspektionen har gjort ett antal ingripanden dels mot anordnare av pokerturneringar, dels mot de som har upplåtit lokal för verksamheten. Ingripandena har i några fall lett till att lokalupplåtarna inte har hyrt ut lokalen och att turneringarna därför inte har blivit genomförda eller att turneringarna inte blivit så attraktiva då lokalupplåtarna i vissa fall har ställt som krav att spel om pengar inte får förekomma i lokalen. 12 Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B Högsta domstolen, mål nr (32)

20 Vi kan konstatera att problematiken med otillåtet anordnande av pokerturneringar kvarstår. Vi kommer därför att, med de medel som står till buds, även fortsättningsvis arbeta för att sprida korrekt information om och ingripa mot denna typ av verksamhet. Spelautomater och liknande anordningar Problematiken med anordnade av oreglerat automatspel och liknande anordningar kvarstår. Efter det att en anordnare greps i slutet av år 2007, och sedermera dömdes i Hovrätten för Västra Sverige för bland annat grovt dobbleri, kunde en minskning skönjas. 14 Problematiken har återigen ökat kraftigt. I stor utsträckning ställer anordnare ut olika typer av utrustningar/terminaler som både till det yttre och till sitt funktionssätt har stora likheter med traditionella spelautomater. Utrustningarna/terminalerna placeras ut helt öppet på olika spelplatser, som exempelvis pizzerior, biljardhallar och tobaksaffärer. De som ställer ut utrustningarna anför diverse argument för varför deras anordningar inte omfattas av svensk lagstiftning. Det är dock Lotteriinspektionens uppfattning att denna verksamhet ska betraktas som lotterier anordnade i Sverige och därmed omfattas av svensk lag. Detta mot bakgrund bland annat av att de aktuella utrustningarna/terminalerna fysiskt finns uppställda i en lokal i Sverige och att eventuella vinster betalas ut av personal i lokalen. Det har således inte, enligt vår mening, någon avgörande betydelse om automaterna är uppkopplade mot en server som är placerad i ett land utanför Sverige. I en dom från Högsta domstolen i april i år frikändes en person från åtal rörande brott mot automatspelslagen. 15 I domskälen uttalade Högsta domstolen att i målet hade inte annat framkommit än att datorerna inte varit särskilt programmerade för spel, att de varit uppkopplade mot Internets hela utbud och att de inte varit försedda med förval, genvägar eller liknande med anknytning till spelsajter på Internet eller på annat sätt varit utrustade för spel. Högsta domstolen uttryckte vidare att enbart den omständigheten att programvaran för spelen finns på annan plats och att kommunikation med datorn vid eventuellt spel sker via Internet kan inte i sig anses utesluta att datorerna skulle utgöra spelautomater i automatspelslagens mening. Eftersom det i målet inte framkommit att de aktuella datorerna på något sätt varit styrda till Internetsajter med spel eller varit särskilt utrustade för speländamål, kunde man inte gå så långt att man klassificerade dem som spelautomater. 14 Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B Högsta domstolen, mål nr (32)

21 Lotteriinspektionen tolkar domen så, att för att en utrustning ska kunna betraktas som en elektronisk spelautomat i lagstiftningens mening, krävs att den på något sätt är särskilt iordningsställd för spel. Den ovan nämnda insatsen mot illegala spelautomater under 2007 har lett till ett stort antal skatterevisioner hos de butiksägare och andra som hade automaterna utställda. Skatteverket hade under hösten 2009 gjort närmare hundra anmälningar till Ekobrottsmyndigheten och ett stort antal förundersökningar har inletts 16. Internationell utveckling Från flera håll har rapporterats att landbaserade kasinon internationellt upplever en tillbakagång medan onlinespelsföretagen verkar ha klarat sig bra trots det svåra ekonomiska läget. Flera onlinepokersajter har dock stängts och en tendens till färre men större onlinespelföretag kan skönjas. En försiktig uppskattning av onlinespelande globalt indikerar att marknaden 2008 uppgick till 3,8 miljarder dollar, jämfört med 250 miljoner dollar tio år tidigare. Poker uppskattas stå för 35 procent av omsättningen och sportspelen för Rättsutvecklingen i Europa går åt olika håll i olika jurisdiktioner. I en del länder liberaliserar man lagstiftningen och möjliggör för utländska operatörer att söka licenser, i andra går man i uppstramande riktning för att kunna behålla de reglerade marknaderna. Liberalisering sker just nu bland annat i Spanien, Italien, Danmark och Frankrike. Andra länder arbetar för att behålla sina monopol och reglerade marknader, bland annat Nederländerna, Tyskland och Norge. har EU-domstolen fällt ett avgörande som ger stöd åt de länder som vill upprätthålla en strikt reglerad marknad, den så kallade Santa Casa-domen. I EU-parlamentet har en resolution antagits som också ger uttryck för åsikten att spel och lotterier inte är vilken vara som helst ur ett EU-rättsligt perspektiv, utan en fråga som kan regleras olika i respektive land Se den 8 november Intergaming, nr , s Resolution den 10 mars 2009 (2008/2215(INI)). 21(32)

22 Politiskt arbete inom EU I mars antog EU-parlamentet en resolution, den så kallade Schaldemoseresolutionen, där parlamentet ger uttryck för uppfattningen att harmonisering av spelmarknaden inte är önskvärd. I resolutionen anges att spel är en mycket speciell ekonomisk aktivitet där konkurrens inte leder till bättre resursfördelning och att spel är något som medlemsländerna har rätt att själva reglera i enlighet med sina olika traditioner och kulturer. Spellagstiftningarna har tillkommit för att skydda konsumenterna från spelberoende, bedrägeri, penningtvätt och fusk samtidigt som systemen finansierar sport och andra sociala aktiviteter. I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att dokumentera omfattningen och tillväxten av onlinespel och Kommissionen uppmanas att undersöka reklamens och marknadsföringens roll för ungdomars spelande. Här understryks även vikten av att medlemsstaterna ska kunna kontrollera, begränsa och övervaka spel som erbjuds på respektive territorium. 19 EU-kommissionen publicerade en rapport rörande USA:s diskriminering av europeiska spelföretag som verkar på Internet. Slutsatsen i rapporten är att amerikansk lag förhindrar tillträde till den amerikanska marknaden och därmed diskriminerar utländska spel- och vadslagningsföretag på ett sätt som inte är förenligt med USA:s åtaganden gentemot WTO. 20 Såvitt Lotteriinspektionen känner till har rapporten inte lett till några åtgärder. Under Sveriges tid som ordförandeland har arbetsgruppsmöten hållits angående spelfrågor. På mötena diskuterades frågor om spelberoende och ansvarsfullt spelande. Erfarenheter angående konsumentskydd i dessa avseenden och åtgärder mot illegalt spel och marknadsföring av oreglerat spel diskuterades också. Resultatet av diskussionerna utmynnade i den ovan nämnda Presidency Progress Report. EU-domstolen har ett viktigt avgörande kommit från EU-domstolen, det så kallade Santa Casa-målet. 21 Målet behandlar frågan om den nationella lagstiftningen som ger en aktör ensamrätt att erbjuda tipstjänst på Internet är en motiverad 19 European Parliament Resolution of 10 March 2009 on the Integrity of Online Gambling (2008/2215(INI)). 20 Examination procedure concerning an obstacle to trade within the meaning of council regulation (EC) No 3286/94, consisting of measures adopted by the Unites States of America affecting trade in remote gambling services. 21 EU-domstolens mål nr C-42/07. 22(32)

23 inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster som garanteras av artikel 49 EG 22. Domstolen konstaterar att området för hasardspel som tillhandahålls via Internet inte blivit föremål för harmonisering på gemenskapsnivå. Det faktum att ett bolag har tillstånd att bedriva verksamheten i en annan medlemsstat utgör inte tillräcklig garanti för att de inhemska konsumenterna skyddas mot riskerna för bedrägeri och brottslighet. Med hänsyn till de risker som är förknippade med hasard- och penningspel på Internet är det motiverat för en medlemsstat att begränsa rätten att anordna och bedriva spel i syfte att skydda konsumenter och allmän ordning. Norden har tre nordiska möten hållits, ett chefsmöte i Göteborg och dessutom två arbetsgruppsmöten angående juridisk och teknisk utveckling, ett i Köpenhamn och ett i Helsingfors med deltagare från Danmarks, Norges, Finlands och Sveriges spelmyndigheter. Vid mötena utbytte myndigheterna erfarenheter av den tekniska utvecklingen och pågående lagstiftningsarbete i respektive land. Danmark Den danska pokerkommittén förslog i mars 2009 att pokerturneringar skulle legaliseras. Den danska regeringen offentliggjorde i april ett förslag med en partiell liberalisering av den danska spelregleringen. Bland annat föreslog man att utländska spelbolag ska kunna söka licens i Danmark för vadslagning på sport och kasino- och pokerspel på Internet. Ett fortsatt monopol för Danske Spil rörande Lotto och skraplotter förutsattes dock. Blockering av spelsajter utan dansk licens ingår också i lagförslaget. Kommissionen har yttrat sig över det danska lagförslaget, men yttrandet är inte offentligt. Frågan om pokerturneringar har också varit uppe i Danmarks Högsta domstol som fastställde att en Texas Hold em-turnering är att beteckna som hasardspil (sag 191/2008). 22 Efter Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 framgår den fria rörligheten för tjänster av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel (32)

24 Finland Den finska spelpolitiken går ut på att minska de sociala problem som förknippas med spelande, att förebygga brott, att upprätthålla spelmonopolet och att se till att myndigheterna får tillräckliga resurser för att bekämpa illegalt spel. Lagändringar har planerats i två omgångar under för att uppnå de nämnda spelpolitiska målen. Lagändringarna innehåller bland annat en 18-årsgräns för spel och ökad satsning på förebyggande och behandling av spelberoende. Lagen ska också innehålla regler för hur marknadsföringen av spel och lotterier får se ut. En del av förslag är för närvarande under behandling i den finska riksdagen och den andra delen ska presenteras för lagstiftaren under år Norge Det norska stortinget beslutade i december 2008 om en lag som förbjöd överföring av spelinsatser till utländska spelbolag. Lagförslaget, som kritiserats av EFTA-myndigheten, förväntas träda i kraft under första halvåret En undersökning från 2008 kunde inte påvisa några statistiskt säkra slutsatser om vilken inverkan förbudet mot spelautomater 2007 hade på omfattningen av spelproblemen i Norge, förutom att ingen radikal förändring skett bland befolkningen i stort. 23 En ny studie från 2009, fokuserad på dem som spelat på automaterna, visade dock att omfattningen av såväl spelande som spelproblem minskade sedan spelautomater togs bort från marknaden. 24 Inga tydliga tecken fanns på att en illegal marknad för spelautomater växte fram eller att automatspelarna gick över till andra spelformer. Resultaten från den nya undersökningen är i linje med statistik från den norska hjälplinjen för personer med spelproblem, som visar att det totala antalet telefonsamtal från hjälpsökande minskat markant sedan automaterna förbjöds. En annan undersökning visade också att cirka 7 procent av befolkningen spelar på utländska spelsajter och att omsättningen på detta spel uppgår till över 6 miljarder norska kronor Bakken, Inger Johanne & Hanne Weggeberg, Pengespill og pengespillproblemer i Norge Oslo: SINTEF Helse. 24 Lund, Ingeborg Gambling behaviour and the prevalence of gambling problems in adult EGM gamblers when EGMs are banned. A natural experiment. Journal of Gambling Studies 25, Enligt statistik från Lotteri- og Stiftelsetilsynet. 24(32)

25 Den norska regeringen antog i maj 2009 en plan för att förebygga spelproblem. I planen anges bland annat att tillgången på spel ska begränsas genom ytterligare skärpning av den nuvarande regleringen och genom införande av en generell 18-årsgräns för spel. Övriga medlemsländer I april hölls en European Gambling Briefing i Budapest. På konferensen deltog både tillsynsmyndigheter och företrädare för spelbranschen. På konferensen diskuterades främst den legala utvecklingen i EU-länderna men också marknadens utveckling. Det framkom att landbaserade kasinon brottas med sjunkande omsättningstal vilket förklaras med bland annat rökförbud och den pågående finanskrisen men att åtminstone vissa onlineföretag klarat sig bättre. En trend av sammanslagningar mellan speloch medieföretag förutspåddes. Eftersom båda verkar i underhållningsbranschen och konkurrerar om kundernas tid är sammanslagningar logiska. Det årliga GREF-mötet för regulatorer i Europa hölls i Tallin i juni. Vid mötet diskuterades främst Internetspel, poker och den finansiella krisens effekter på spelmarknaden. De tre arbetsgruppernas arbete rörande teknik, spelberoende och information och statistik diskuterades också. De flesta länder lämnar statistiska uppgifter om omsättningen på spel, men i vissa länder är dessa uppgifter inte officiella. Det är därför mycket svårt att få en heltäckande bild av utvecklingen på den europeiska spelmarknaden. Vid det senaste mötet diskuterades möjligheten att på GREF:s externa webb lägga ut en samlad information om detta. De flesta deltagande länder lämnar också en redogörelse för utvecklingen i landet under det gångna året vid dessa årliga konferenser. Vid mötet rapporterade flera länder en ökning av landbaserade pokerturneringar. Fenomenet behandlas olika i olika jurisdiktioner. I Lettland anses poker vara ett illegalt hasardspel medan man i Schweiz anser att pokerturneringar är ett skicklighetsspel som man kan få tillstånd att anordna, medan så kallade cash games är illegala. I flera länder, speciellt de där den ekonomiska krisen slagit som hårdast, rapporteras om minskad omsättning för vissa typer av spel och i flera länder har kasinon stängts. I andra länder tycks den ekonomiska recessionen ännu inte ha inverkat på spelbranschen. 25(32)

26 Tyskland De tyska delstaterna enades 2008 om ett avtal som innebar att alla delstater ska arbeta för en striktare reglering av spelmarknaden för att bland annat motverka spelberoende och kriminalitet. Därefter skulle varje delstat se till att deras statsstyrda bolag följde de nya, strängare reglerna. Den federala författningsdomstolen har därefter i två avgöranden dels uttalat att reglerna måste följas av lag, dels att ett totalförbud för Internetspel och att stänga en vadslagningsshop som samarbetade med ett Maltabaserat bolag är förenligt med Europarätten. Dock anser vissa av de delstatliga domstolarna att denna tolkning av Europarätten är oriktig och det finns därför avgöranden i båda riktningarna när det gäller lagligheten av vadslagningsshopar för utländska bolag. Den tyska situationen är alltså fortsatt osäker, till förfång för de statsstyrda bolagen. Det tyska federala avtalet har vidare medfört att man inrättat en spelmyndighet och ett rådgivande organ rörande spelberoende. Tyska delstatsdomstolar har skickat ett flertal frågor med begäran om förhandsbesked rörande den tyska lagstiftningens förenlighet med EUrätten till EU-domstolen. Avgöranden kan väntas under Frankrike Frankrike rapporterar för första gången en nedgång i omsättningen på spelautomaterna i kasinona, vilket dels beror på rökförbudet i alla offentliga lokaler, dels på den allmänna ekonomiska recessionen. Pokerturneringar har blivit mycket populärt i Frankrike, både sådana som anordnas på kasinona men också sådana som anordnas utan tillstånd, där arrangörerna utnyttjar en bestämmelse som säger att lotterier utan insats är tillåtet. Frankrike planerar en lagändring för att öppna möjligheter för onlinespelbolag att söka om licens för vadhållning på sport och hästar samt pokerspel. Samtidigt genomför man ändringar som ska göra det möjligt att blockera onlinespel utan licens. Kommissionen yttrade sig under oktober över förslaget och kritiserade att förslaget var alltför vagt beträffande vilken hänsyn de franska myndigheterna vid prövningen av nya licensansökningar kommer att ta till att sökanden redan har genomgått en prövning i en annan medlemsstat. Man kritiserade även förslagets bestämmelse om en maximal återbetalningsprocent, som Kommissionen anser strider mot artikel 49 EG. 26(32)

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2011

Delårsrapport Januari - september 2011 Delårsrapport Januari - september DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet juli - september Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 379), en

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI?

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? ATT TÄNKA PÅ INNAN NI STARTAR ETT LOTTERI VIKTIG INFORMATION FÖR IDEELLA FÖRENINGAR LATHUND FÖR DIG SOM TÄNKER STARTA ETT LOTTERI Lotterier har varit en av föreningslivets

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN Högsta domstolens

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet SOU 2000:50 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 9 oktober 1997 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lotterilagen (1994:1000). Utredningen

Läs mer

UberPOP. En fråga om skatt

UberPOP. En fråga om skatt UberPOP En fråga om skatt Inledning Att åka med UberPOP är billigt. Faktum är att det är jättebilligt. Tyvärr är anledningen till det låga priset varken teknologi eller delningsekonomi, företeelser som

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Datum Ärende 2015-09-14 LF 16/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om lotterier I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22)

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2006... 4 Preliminär statistik

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel AB Svenska Spel 1(7) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Omsättning och avkastning av värdeautomatspel...

Läs mer

REGLER FÖR REGISTRERING OCH

REGLER FÖR REGISTRERING OCH BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN REGLER FÖR REGISTRERING OCH LOTTERITILLSTÅND November 2008 LOTTERILAGEN Bestämmelser för anordnande av bl a lotterier finns i lotterilagen (SFS 1994:1000). Med lotteri

Läs mer

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005.

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005. Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier som anordnas med stöd av 16 lotterilagen (1994:1000) registrering enligt 17 samt tillståndsfria lotterier enligt 19 och 20 lotterilagen. Enligt beslut av

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:47

Regeringens proposition 2001/02:47 Regeringens proposition 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000) Prop. 2001/02:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2008

Delårsrapport. januari september 2008 Delårsrapport januari september 2008 Delårsperioden januari - september 2008 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 5 921 MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

Regeringens styrning av Svenska Spel

Regeringens styrning av Svenska Spel datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Regeringens styrning av Svenska Spel Bilaga 7 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2007

Delårsrapport Januari juni 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari juni Januari juni Januari-juni Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 10 350 MSEK (9 691). Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med

Läs mer

En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Enheten för inre marknaden och tekniska regler YTTRANDE Dnr 159-1044-2008 För kännedom Chefen, UD-FIM Finansdepartementet 103 33 Stockholm En framtida spelreglering (SOU 2008:124) (Er ref. Fi2008/7967)

Läs mer

Allmänna råd för lotterier

Allmänna råd för lotterier Allmänna råd för lotterier Innehåll 1. Definitioner...3 1.1. Egentliga lotterier...3 2. Tillstånd...3 2.1. Ansökan...3 3. Registrering...3 3.1. Ansökan...3 Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

11 Restaurangkasinospel

11 Restaurangkasinospel SOU 2000:50 227 11 Restaurangkasinospel Utredningens förslag: Tillståndsmyndigheten (Lotteriinspektionen) skall inhämta yttrande från kommunen vid prövning av en ansökan om att anordna restaurangkasinospel.

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-149. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2215(INI) 19.12.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-149. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2215(INI) 19.12.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2215(INI) 19.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-149 Förslag till betänkande Christel Schaldemose (PE414.363v01-00) Integriteten

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige 1999-2009 med fokus på män i åldern 18-24 år

Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige 1999-2009 med fokus på män i åldern 18-24 år Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige 1999-2009 med fokus på män i åldern 18-24 år Authors: Civilekonomprogrammet Tutor: Examiner: Subject: Level and semester: Håkan Locking

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

7 Internationell utblick

7 Internationell utblick 7 Internationell utblick 7.1 Inledning I detta avsnitt lämnas en översiktlig redogörelse av regleringen på spel- och lotteriområdet i ett antal länder i Europa. Vi har särskilt tittat på vilka typer av

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

ANVISNING FÖR TILLSTÅNDS- LOTTERIER OCH REGISTRERINGS- LOTTERIER

ANVISNING FÖR TILLSTÅNDS- LOTTERIER OCH REGISTRERINGS- LOTTERIER FÖR TILLSTÅNDS- LOTTERIER OCH REGISTRERINGS- LOTTERIER Innehållsförteckning Nykvarns kommun... 1 Behörig sökande... 1 Verksamhetens varaktighet... 2 Huvudsaklig verksamhet... 2 Ansökan om registrering

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer