Den svenska spelmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska spelmarknaden"

Transkript

1 Den svenska spelmarknaden 2011

2 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden Omsättning på spel före utbetalda vinster...8 Omsättning på spel efter utbetalda vinster...8 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster...10 Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster...10 De omsättningsmässigt största spelformerna...11 Slutgiltig behållning till respektive förmånstagare...12 Statens, folkrörelsernas och travsportens andel av slutlig behållning från spel...12 Spels andel av statliga bolags överskott Behållning av spel 2011, miljoner kronor...13 Spelmarknadens aktörer...14 Svenska Spel...14 AB Trav och Galopp...14 Restaurangkasinospel...14 Folkrörelsernas spel och lotterier...15 Tillståndshavare Rikslotterier...15 Rikslotteriernas utveckling Restaurangkasinospelets utveckling Bingospelets utveckling Regionala lotteriers utveckling Lokala lotteriers utveckling Den svenska spelmarknaden, år Summary in English...19 Key figures 2011, in millions

3 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Under året har arbetet fortsatt med att förbättra kvaliteten och utöka statistiken. Vissa av dessa förbättringsåtgärder syns redan i årets sammanställning. Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Det innebär att Lotteriinspektionens uppgifter måste presenteras med en viss eftersläpning och så är också förhållandet i jämförbara länder. I den här skriften redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige, år Underlaget kommer från insamlat material från respektive aktör. Årets sammanställning har gjorts av Joel Kitti-Junros. Nettoomsättningen, det vill säga beloppet spelarna förlorat uppgick till 17,3 miljarder kronor. Andelen av den disponibla inkomsten som används till spel och lotterier uppgår till 2,46 procent, beräknat på spelmarknadens bruttoomsättning. Andelen som svenskarna spenderar på spel och lotterier har legat runt denna nivå flera år tillbaka. I genomsnitt spelar varje individ över 18 år för kronor per år. Av statens totala intäkter från statliga bolag, helägda och delägda, var intäkterna från spel och lotterier 6,4 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 23 procent av det totala överskottet från de statliga bolagen. I den här skriften redovisas alla omsättningssiffror i löpande och fasta priser. Det är en skillnad från föregående år då endast löpande priser redovisats. Löpande priser visar på det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde, medan fasta priser innebär att prisnivån justeras för inflation baserat på ett visst års prisnivå. Fasta priser är bättre lämpade att jämföra utvecklingen över tid på grund av att prisnivån hålls konstant. Den svenska spelmarknaden omsatte 42,3 miljarder kronor under 2011, exklusive utländska aktörer och illegalt spel. Cirka 25 miljarder av dessa har gått tillbaka till spelarna. Håkan Hallstedt Generaldirektör 4 5

4 Den svenska spelmarknaden 2011 Vi redovisar omsättningssiffror för hela den svenska spelmarknaden exklusive utländska aktörer och illegalt spel. Alla siffror redovisas i löpande priser 1. Deflatering 2 med konsumentprisindex, med referensår 2011, kommer dock att göras vid studerande av tillväxt. Genom deflatering blir analysen gällande spelmarknadens förändring i volym bättre än vid studerande av löpande priser. Nettoomsättning är vår definition av bolagens omsättning efter utbetalda vinster till spelarna. Den svenska spelmarknadens nettoomsättning ökade med 370 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket är en tillväxt på cirka 2,2 procent. Räknat på fasta priser blir dock nettoomsättningens tillväxt väldigt svagt negativ (cirka -0,4 procent). Rikslotterierna redovisar den största nettoomsättningsökningen, men det är restaurangkasinona som redovisar den största nettoomsättningstillväxten för år Eftersom bruttoomsättningsmarknaden i fasta priser har ökat samtidigt som nettoomsättningsmarknaden i fasta priser minskat (dock väldigt lite) indikerar det att spelarna har fått en större real del utbetalda vinster än föregående år. Nyckeltal Bruttoomsättning Mkr Utbetalda vinster Mkr Nettoomsättning Mkr Per invånare totalt kr Per invånare över 18 år kr Procent av disponibel inkomst... 2,46 procent Brutto- och nettoomsättning Den svenska spelmarknaden omsatte 42,3 miljarder kronor Detta är en ökning med cirka 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 2,9 procent jämfört med föregående år. Räknat på fasta priser 3 blir tillväxten cirka 0,3 procent. Framför allt är det rikslotterierna som redovisar en procentuellt stor bruttoomsättningsökning. Rikslotterierna omsatte cirka 471 miljoner kronor mer än föregående år, vilket motsvarar en ökning med nästan 10 procent (cirka 7 procent i fasta priser). Utöver rikslotterierna redovisar även ATG, Svenska Spel och lokala lotterier en omsättningsökning under Tillväxt på den svenska spelmarknaden ,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 1 ) Löpande priser är det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde. 2 ) En deflator är ett statistiskt verktyg som används inom ekonomisk statistik. Deflatorn är ett värde som hjälper till att mäta data över tid med en basperiod i beaktande (i detta fall år 2011). Deflatering sker oftast genom ett prisindex som hjälper oss att skilja på ekonomisk förändring pga inflation och den faktiska volymförändringen på marknaden. 3 ) Med fasta priser innebär det att deflatering gjorts för att göra omsättningssiffrorna oberoende av inflationen. -1,0 % -2,0 % Tillväxt - löpande Tillväxt - fasta

5 Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG Svenska Spel inkl Poker 1) Casino Cosmopol 2) Summa Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo Rikslotterier Lokala lotterier 3) Regionala lotterier 3) Summa Privata aktörer Restaurangkasino 3) Totalt ) Från och med år 2006 ingår pokerraken. Pokerraken redovisas enbart efter utbetalda vinster. 2 ) Uppgifter för Casino Cosmopol redovisas enbart efter utbetalda vinster. 3 ) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca procent. Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG Svenska Spel inkl Poker 1) Casino Cosmopol Summa Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo Rikslotterier Lokala lotterier 2) Regionala lotterier 2) Summa Privata aktörer Restaurangkasino 2) Totalt ) Från och med år 2006 ingår pokerraken. 2 ) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca procent. 8 9

6 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster Svenska folket spenderade i genomsnitt 2,46 procent av sin disponibla inkomst på spel och lotterier under Under en femårsperiod noteras att andelen av den disponibla inkomsten som svenskar spenderar på spel och lotterier är relativt oförändrad. Skattat på Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster Hushållens disponibla inkomst* Miljoner kronor Konsumentprisindex* 1980 = ,43 303,40 299,60 300,60 290,50 284,22 Totala spel- och lotterimarknaden före utbetalda vinster Miljoner kronor Totala spel- och lotterimarknaden efter utbetalda vinster Miljoner kronor Bruttoomsättningens andel av disponibel inkomst Nettoomsättningens andel av disponibel inkomst Utbetalda vinsters andel av disponibel inkomst *) Uppgifter från Statistiska Centralbyrån. alla invånare över 18 år blir det en utgift på kronor per person under De produkter som visat sig vara populärast är Vegas, V75, Triss, Lotto och Postkodlotteriet. Dessa produkter var även populärast föregående år. 2,46 % 2,49 % 2,54 % 2,58 % 2,65 % 2,65 % 1,00 % 1,02 % 1,04 % 1,04 % 1,08 % 1,07 % 1,45 % 1,47 % 1,50 % 1,55 % 1,57 % 1,58 % De omsättningsmässigt största spelformerna, bruttoomsättning i miljoner kronor Värdeautomatspel - Vegas V Triss Lotto Postkodlotteriet Oddset Dagens dubbel Vinnare, Plats Keno Casino Cosmopol* V Bingo V64/V Tvilling Joker Stryktipset Bingolotto Miljonlotteriet Restaurangkasinospel V Trio Kombilotteriet Europatipset V Topptipset Lunch Dubbel Nätbingo, Pick n click Pokerraken* på svenskaspel.se *) Casino Cosmopol och Pokerraken redovisas i termer av dess nettoomsättning

7 Slutgiltig behållning till respektive förmånstagare Staten Mkr Mkr Folkrörelserna Mkr Mkr Travsporten Mkr Mkr Det slutgiltiga överskottet från spel och lotterier uppgick till 9,6 miljarder kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott i de privata företag som anordnar restaurangkasinospel. Statens intäkter från spel och lotterier ökade med 276 miljoner kronor i löpande priser jämfört med föregående år. I fasta priser blir statens ökade intäkter 115 miljoner kronor. Detta innebär att cirka 23 procent av statliga bolags överskott kommer från spelmarknaden under år Folkrörelserna ökade sin behållning med 451 miljoner kronor och travsporten ökade med 55 miljoner kronor. I fasta priser innebär det en ökning med 421 kronor för folkrörelserna och en ökning med 12 miljoner kronor för travsporten. I jämförelsen ingår även statens intäkter, i form av punktskatt från restaurangkasinospel. Spels andel av statliga bolags överskott % Svenska Spel och ATG 77% Statens, folkrörelsernas och travsportens andel av slutlig behållning från spel, miljoner kronor Staten Folkrörelserna Travsporten Övriga bolag Källa: Finansdepartementet. Behållning av spel 2011, miljoner kronor Från/till Staten Folkrörelserna Travsporten ATG Svenska Spel Restaurangkasino 17 Rikslotterier Bingo 92 Lokala och regionala lotterier 42 Totalt

8 Spelmarknadens aktörer Utveckling samt utbetalda vinster i miljoner kronor. Svenska Spel löpande priser fasta priser Sportspel % 7,2 % Värdeautomatspel - Vegas ,90 % - 0,7 % Nummerspel (Lotto, Keno m.fl.) ,30 % -2,3 % Lotter (Triss, Tia m.fl.) ,4 % -3 % Poker på nätet * ,4 % -9,8 % Casino Cosmopol * ,10 % -1,5 % *) Uppgifter för Casino Cosmopol och poker på nätet redovisas enbart efter utbetalda vinster. Folkrörelsernas spel och lotterier löpande priser fasta priser Bingo % -11,4 % Lokala och regionala lotterier ,9 % 0,2 % Postkodlotteriet ,5 % 10 % Folkspel ,8 % 5,1 % IOGT-NTO ,3 % 2,5 % SAP/SSU (Kombispel) ,9 % 12 % Övriga rikslotterier ,04 % -3 % AB Trav och Galopp Restaurangkasinospel löpande priser löpande priser fasta priser V ,8 % 2 % DD ,5 % -6 % V ,5 % -6 % Vinnare ,3 % -0,3 % V64/V ,2 % -0,04 % Plats ,1 % -2,6 % Tvilling ,2 % 1,5% Trio ,7 % 1,9 % V ,9 % 2 % V ,9 % 5,1 % Lunch Dubbel ,5 % 13,5 % Komb ,4 % -27,9 % V ,2 % 7,4 % fasta priser Total omsättning ,2 % -4,7 % Omsättning/Spelplats 1 0,96 4,2 % 1,5 % Omsättning/Spelbord 0,72 0,78-7,7 % -10 % Tillståndshavare Rikslotterier Folkspel Postkodlotteriet IOGT-NTO SAP/SSU Ideella Spel Cancerfonden Riksföreningen mot cancer Lottericentralen AB Pensionärernas Riksorganisation Sportalliansen Stiftelsen Reseindustrins Barnfond Svenska Ideella Spel Svenska Psoriasisförbundet Sveriges Allmänna Konstförening Synskadades Riksförbund Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Prostatacancerförbundet MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund Sveriges Filatelist Förbund 14 15

9 Rikslotteriernas utveckling Antal anordnare Antal rikslotterier Omsättning före Utbetalda vinster, Mkr Omsättning efter Slutlig behållning, Mkr Vinståterbetalning i % 41 % 40 % 42 % 42 % 41 % 41 % Slutlig behållning i % 28 % 23 % 23 % 22 % 22 % 16 % Bingospelets utveckling Antal beviljade bingoansökningar Omsättning före Utbetalda vinster, Mkr Omsättning efter Vinståterbetalning i % 71 % 77 % 69 % 71 % 71 % 71 % Slutlig behållning i % 8 % 2 % 10 % 6 % 8 % 7 % Tillstånd till bingospel meddelas av länsstyrelserna som även svarar för kontroll och tillsyn av spelet. Det mesta spelet bedrivs i bingohallar runt om i landet. Dessutom förekommer även andra typer av bingospel exempelvis drive-in-bingo och storbingo. Restaurangkasinospelets utveckling Antal restaurangkasinobolag Antal spelplatser Antal spelbord Omsättning före Utbetalda vinster, Mkr Omsättning efter Vinståterbetalning i % 47% 58% 56% 55% 61% 57% Tillstånd till restaurangkasinospel ges av Lotteriinspektionen som även ansvarar för kontroll och tillsyn av spelet. Branschen består av ca 60 företag varav de flesta är förhållandevis små. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i ett fåtal stora företag års uppgift om omsättningen avser svar från 84 procent av restaurangkasinoanordnarna. Regionala lotteriers utveckling Omsättning före utbetalda vinster, Mkr 1,1 1,7 1,3 1,4 2,0 3,0 Utbetalda vinster, Mkr 0,6 0,8 0,7 1,0 1,0 2,0 Omsättning efter 0,5 0,9 0,6 0,4 1,0 1,0 Slutlig behållning, Mkr 0,8 0,5 0,5 0,1 1,0 1,0 Vinståterbetalning i % 53 % 47 % 54 % 72 % 50 % 67 % Slutlig behållning i % 69 % 29 % 35 % 5 % 50 % 33 % Tillstånd till regionala lotterier meddelas av länsstyrelsen som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med regionalttillstånd års uppgift om omsättningen avser svar från 95 procent av länsstyrelserna

10 Lokala lotteriers utveckling Omsättning före utbetalda vinster, Mkr Utbetalda vinster, Mkr Omsättning efter Slutlig behållning, Mkr Vinståterbetalning i % 45 % 49 % 48 % 43 % 48 % 48 % Slutlig behållning i % 58 % 47 % 50 % 51 % 48 % 48 % Tillstånd till lokala lotterier meddelas av kommunerna som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med kommunalt tillstånd. Därutöver finns det vissa lokala lotterier som bedrivs med hänvisning till 19 lotterilagen vilken innebär att lotterier under vissa förhållanden får bedrivas utan tillstånd eller registrering. Det finns ingen information om hur mycket dessa tillståndslösa lotterier omsätter års uppgift om omsättningen avser svar från 82 procent av kommunerna. Den svenska spelmarknaden, år , miljoner kronor Brutto - löpande Brutto - fasta Utbetalad vinst - löpande Utbetalad vinst - fasta Netto - löpande Netto - fasta Summary in English In 2011, the regulated Swedish gaming and gambling market amounted to SEK 42,3 billions, an increase with 2,9 percent compared with 2010 in current price (also known as nominal price). Calculated in constant price the increase is 0,3 percent. Players have collected 25 billion in prizes and the gross gaming revenue amounted to 17,3 billion. Key figures 2011, in millions SEK Euro* Sales Prizes Gross gaming revenue Per capita Per capita, 18 years or older Percent of disposable income 2,46 % 2,46 % *) Average rate exchange 2011 as determined by Sveriges Riksbank to 9,

11 Besöksadress: Finningevägen 54 B Postadress: Box 199, Strängnäs Telefon: Telefax:

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Finansiell jämförelse - icke statliga rikslotterier i Sverige

Finansiell jämförelse - icke statliga rikslotterier i Sverige Robert Nordahl Partner T +46 (0) 8 563 070 00 E corporate.finance@se.gt.com Finansiell jämförelse - icke statliga rikslotterier i Sverige Vinstplaner, kostnader och överskott för perioden 2007 till 2012

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

spel) i sina internetbutiker, vilka på den reglerade marknaden

spel) i sina internetbutiker, vilka på den reglerade marknaden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / DEN SVENSKA SPELMARKNADEN Den svenska spelmarknaden Spelandet blir alltmer internationellt, med de utlandsbaserade internetbolagen och gränsöverskridande samarbeten. De senaste

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Lotteriinspektionen 2015

Lotteriinspektionen 2015 Lotteriinspektionen 2015 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2015...5 Den svenska spelmarknaden...8 Styrelsen...9 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning... 11 Antal

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9)

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Slutrapport Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Nettoomsättning... 4 3.2 Rörelseresultat... 4 3.3 Eget

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2011

Delårsrapport Januari - september 2011 Delårsrapport Januari - september DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet juli - september Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 379), en

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 1(32) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas

Läs mer

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22)

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2006... 4 Preliminär statistik

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 Period januari - mars 2011 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 1 952 miljoner kronor (+29 MSEK/+1,5 %). Rörelseresultatet uppgick till 1 210 miljoner

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Information för lotterihandläggare och kontrollanter Information för lotterihandläggare och kontrollanter 2 Innehåll Vårt uppdrag... 6 Våra uppgifter... 7 Vår vision... 9 Vårt mål... 9 Vår värdegrund... 9 Ledning... 10 Styrelsen... 11 Organisation... 11

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt Spelmarknadens utveckling 2016 i Sverige och internationellt Innehållsförteckning Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättning... 10 De statskontrollerade bolagen...

Läs mer

Lotteriinspektionen 2016

Lotteriinspektionen 2016 Lotteriinspektionen 2016 Innehåll Lotteriinspektionen i sammanfattning...4 Generaldirektörens förord...5 Nyckeltal år 2016...6 Den svenska spelmarknaden Aktörer med svenskt tillstånd...7 Marknadsandelar

Läs mer

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1)

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2016 1(1) Innehållsförteckning 1 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 4 2 Preliminär sammanställning av omsättning... 7 3 De statskontrollerade

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel AB Svenska Spel 1(7) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Omsättning och avkastning av värdeautomatspel...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2012 ii Svenska Spel Årsredovisning 2012 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2012, ett annorlunda spelbolag 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2007

Delårsrapport Januari juni 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari juni Januari juni Januari-juni Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 10 350 MSEK (9 691). Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med

Läs mer

Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområdet finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2008

Delårsrapport. januari september 2008 Delårsrapport januari september 2008 Delårsperioden januari - september 2008 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 5 921 MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

Studieförbundens ekonomi

Studieförbundens ekonomi Studieförbundens ekonomi 2009 Inledning Folkbildningsrådet har sedan 2005 sammanställt uppgifter om studieförbundens samlade ekonomi på samtliga organisationsnivåer: nationell, regional- och lokal nivå.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010

Delårsrapport januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Delårsperiod januari - juni 2010 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 3 859 miljoner kronor (3 896), en minskning med 1,0 %. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet SOU 2000:9 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 23 juni 1999 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur föreningslivets ställning

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kalender

Innehållsförteckning. Kalender ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Affärsidé, mål och vision 1 Verkställande direktör har ordet 2 Svensk spelmarknad 6 Affärsprinciper 8 Varumärken 10 Årliga event 12 Sponsorskap 13 Samhällsnytta

Läs mer

Spel för miljarder angår det sjukvården?

Spel för miljarder angår det sjukvården? Spel för miljarder angår det sjukvården? Förra året satsade svenska folket 27 miljarder på spel på hästar, på tips eller lotterier. För många innebär spelandet en gnista av spänning i tillvaron, men för

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Huddinge, 7 februari, 01 Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 100 190 Oreglerat tärningsspel De flesta spelformer förbjudna, trots det

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Svenska Spel Årsredovisning 2008

Svenska Spel Årsredovisning 2008 Svenska Spel Årsredovisning 2008 Innehåll Verksamhetsbeskrivning 2 28 Svenska Spel i sammandrag 2 VD-ord 4 Den svenska spelmarknaden 6 Den statliga spelutredningen presenterades 15/12 6 Svenska Spels verksamhet

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

Ändring av villkor i tillstånd för AB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar

Ändring av villkor i tillstånd för AB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar Protokoll III 2 vid regeringssammanträde 2016-09-22 Fi2016/01834/OU Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ändring av villkor i tillstånd för AB Trav och Galopp att anordna

Läs mer

Viktiga händelser 2002

Viktiga händelser 2002 Årsredovisning 2002 Viktiga händelser 2002 Koncernen Svenska Spels omsättning ökar med 15 procent till 17 990 Mkr. Resultatet ökar med 9,6 procent till 4 210 Mkr. Omsättningen via svenskaspel.se fördubblas

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby.

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / DEN SVENSKA SPELMARKNADEN Kalendarium 2010 Årsstämma 20 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Delårsrapporter januari mars januari

Läs mer

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 4 251 MSEK

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen Regeringsbeslut III 2-04-21 Fi/01562/UR Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende Lotteriinspektionen Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

Svenska Spels affärsområden

Svenska Spels affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation 2011 omfattade tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde 2011 Nettospelintäkter, MSEK 2011

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige 1999-2009 med fokus på män i åldern 18-24 år

Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige 1999-2009 med fokus på män i åldern 18-24 år Spelmarknadens utveckling och relation till spelproblemen i Sverige 1999-2009 med fokus på män i åldern 18-24 år Authors: Civilekonomprogrammet Tutor: Examiner: Subject: Level and semester: Håkan Locking

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

Förslag på. Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier

Förslag på. Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier Förslag på Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier Uppdraget Att vara kontrollant innebär att man för tillståndsmyndighetens räkning utför ett uppdrag som ställer stora krav på ordning, noggrannhet

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009 1(15) Innehållsförteckning

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari mars KONCERNEN SVENSKA SPEL I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och UAB Winloto samt i en underkoncern Svenska

Läs mer

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5)

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anvisningar för revisorer... 4 2.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna... 4 2.2 Rapportering

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport januari september 2010 Delårsperiod januari - september 2010 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 5 801 miljoner kronor (5 859), en minskning med 58 miljoner kronor. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2010

Bokslutskommuniké januari december 2010 Bokslutskommuniké januari december 2010 Bokslutskommuniké januari - december 2010 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 7 885 miljoner kronor (8 096), en minskning med 211 miljoner kronor,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2006

Delårsrapport Januari mars 2006 KVARTALET I KORTHET (jämfört med motsvarande period föregående år) Bruttospelintäkterna uppgick till 4 848 (5 070) MSEK, minskning med 4,4% Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med

Läs mer

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol.

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / Affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde

Läs mer

Verksamhetsåret 2012

Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Generaldirektörens förord Spelkonsumenten

Läs mer

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media.

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media. Spelregler Virtuell Racing 1 Inledning Dessa Spelregler omfattar spel på Virtuell Racing (VR) hos ATG (AB Trav och Galopp). Spelformer som omfattas är Vinnare, Plats, Tvilling, Komb och Trio. Virtuell

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(8) Sveriges BNP: + 1,2 procent 2001 Den första samlade bilden av Sveriges ekonomi för år 2001 visar att bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med 2000 och uppgick till 2167 mdkr i löpande

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Allmänna råd för lotterier

Allmänna råd för lotterier Allmänna råd för lotterier Innehåll 1. Definitioner...3 1.1. Egentliga lotterier...3 2. Tillstånd...3 2.1. Ansökan...3 3. Registrering...3 3.1. Ansökan...3 Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Innehåll. Generaldirektörens förord 5 2006 Årsredovisning 2006 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system

Läs mer