Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg"

Transkript

1 Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt

2 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

3 Göteborgs Stad en stad för alla invånare i Göteborg 23% utrikes födda 34 miljarder kronor i omsättning 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030

4 Göteborgs Stad - organisation anställda Kommunstyrelsen, delegationer, Stadsledningskontoret Kommunfullmäktige Valberedning Stadsrevisionen Valnämnden Facknämnder Stadsdelsnämnder Kommunala bolag 18 st 10 st >70 st Utbildning Förskola Energi Interna bolag Kultur Grundskola Bostäder Regionala bolag Fritid Socialtjänst Lokaler Mark och boende Omsorg Turism & kultur Teknisk försörjning Trafik Miljö Lokal kultur Fritid Näringsliv Hamn Kollektivtrafik

5 Göteborgs Stad - organisation anställda Kommunstyrelsen, delegationer, Stadsledningskontoret Kommunfullmäktige Valberedning Stadsrevisionen Valnämnden Facknämnder Stadsdelsnämnder Kommunala bolag 18 st 10 st >70 st Utbildning Förskola Energi Interna bolag Kultur Grundskola Bostäder Regionala bolag Fritid Socialtjänst Lokaler Mark och boende Omsorg Turism & kultur Teknisk försörjning Trafik Miljö Lokal kultur Fritid Näringsliv Hamn Kollektivtrafik

6 Göteborgs Stad - styrning Reglementen (nämnder) Ägardirektiv (bolagen) Policys och riktlinjer Kommunfullmäktiges budget - inte bara siffror Prioriterade mål Mål/Uppdrag Processägare

7 Ur Göteborgs Stads budget Prioriterat upphandlingsmål: Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka. Uppdrag Minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Processägare Upphandlingsbolaget Ett pilotprojekt inrättades på Upphandlingsbolaget 2013

8 Vad är social hänsyn? EU-kommissionens tolkning: Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR Pilotprojektets fokus i rött!

9 Ur Göteborgs Stads budget Prioriterat arbetsmarknadsmål: Ställ krav som underlättar för de som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Prioriterade målgrupper: Ungdomar Personer med funktionsnedsättning Utrikes födda Upphandling som arbetsmarknadsverktyg!

10 Pilotprojektets uppdrag Ta fram en modell i bred samverkan med stadens organisationer, marknaden/branscher och samverkansparter. I utformningen av modellen se till det stödbehov som finns bland alla aktörer. Avsiktsförklaring: Göteborg satsar på social hänsyn i offentlig upphandling för att främja kompetensförsörjning och en social och ekonomisk hållbar utveckling av staden.

11 Projektet ska även: Ha en tidig beredskap avseende stadsbyggnad, upphandlingar och kompetensbehov. Beakta kommande stora satsningar såsom Västsvenska paketet. Kompetensförsörjning en strategisk fråga!

12 Varför social hänsyn? Direkta kostnader Aktivitetsersättning Indirekta kostnader Rättsväsende Arbetslöshetsersättning Socialtjänst Etableringsersättning Vård- och medicin Försörjningsstöd Alla tjänar på social hänsyn som arbetsmarknadsverktyg!

13 Skilda livsvillkor i olika områden Medelårsinkomst: Ur rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa (s.96) Social Resursnämnd I modellförslaget: - Fördelningsnyckel baserad på andel av utfall försörjningsstöd - Arbeta i nya miljöer och nätverk

14 Projektets aktörer: Styrgrupp: Stadsledningskontoret Upphandlingsbolaget Stadsdelsförvaltningarna Sju bolag/förvaltningar Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Politisk referensgrupp Arbetsgrupp: Stödfunktion Fackliga organisationer Leverantörer, näringsliv & social ekonomi Upphandlande förvaltningar och bolag Rekryterings- & målgruppsansvariga organisationer

15 Modellförslag: Planeringsfasen Analys Prognos/data Avsiktsförklaring Data om upphandlingar på tre års sikt. Kvantitativa uppgifter inlämnas till stödfunktion. Målsättning avseende social hänsyn. Årlig uppdatering Sammanställning Bedömning av av prognos utbildningsbehov Utbildning Genomförs (<2 år) Stadsgemensam. Baserad på uppgifter i steg 2-3 I dialog med Arbetsförmedlingen, branscher & fackförbund. För prioriterade målgrupper. Bristyrken.

16 Modellförslag: Planeringsfasen Analys Prognos/data Avsiktsförklaring Data om upphandlingar på tre års sikt. Prognos/data i projektet: Kvantitativa uppgifter inlämnas till stödfunktion. Drygt 400 planerade upphandlingar i pilotens sju förvaltningar och bolag (företrädesvis Sammanställning inom bygg och Bedömning anläggning). av av prognos utbildningsbehov Avseende anställningar via social hänsyn. Årlig uppdatering. Utbildning Genomförs (<2 år) Stadsgemensam. Baserad på uppgifter i steg 2-3 I dialog med Arbetsförmedlingen, berörda yrkesnämnder, branscher & fackförbund. För prioriterade målgrupper. Bristyrken.

17 Modellförslag: Planeringsfasen Analys Prognos/data Avsiktsförklaring Data om upphandlingar på tre års sikt. Kvantitativa uppgifter inlämnas till stödfunktion. Målsättning avseende social hänsyn. Årlig uppdatering Sammanställning Bedömning av av prognos utbildningsbehov Utbildning Genomförs (<2 år) Stadsgemensam. Baserad på uppgifter i steg 2-3 I dialog med Arbetsförmedlingen, branscher & fackförbund. För prioriterade målgrupper. Bristyrken.

18 Modellförslag: Planeringsfasen Analys Prognos/data Avsiktsförklaring Utbildning som genomförs nu: Data om upphandlingar på tre års sikt. Kvantitativa uppgifter inlämnas till stödfunktion. Byggutbildning med 50 platser startade våren Finansieras 4 av Arbetsmarknads- 5 och 6 Sammanställning Vuxenutbildningsförvaltningen. Bedömning av av prognos Eleverna får bibehållet utbildningsbehov försörjningsstöd. Stadsgemensam. Baserad på uppgifter i steg 2-3 I dialog med Arbetsförmedlingen, berörda yrkesnämnder, branscher & fackförbund. Avseende anställningar via social hänsyn. Årlig uppdatering. Utbildning Genomförs (<2 år) För prioriterade målgrupper. Bristyrken.

19 Modellförslag: Genomförandefasen. Beslut om att upphandla Dialog med stödfunktion om målgrupperna samt val av form för krav/villkor. Annonsering Anbudsarbete Målgruppsprocessen inleds Utvärdering av anbud Inlämning av anbud UPPHANDLAREN Rekryteringsyta utses Tilldelning Avtal MÅLGRUPPSANSVARIGA Möjliga rekryter identifieras Uppstart LEVERANTÖREN Matchning tjänst + person Rekrytering Uppföljning Genomförande Uppföljning

20 Modellförslag: Genomförandefasen. Beslut om att upphandla Dialog med stödfunktion om målgrupperna samt val av form för krav/villkor. Beslut om att upphandla Målgruppsprocessen inleds Avgränsningar för social hänsyn: Annonsering Utvärdering av anbud Anbudsarbete Inlämning av anbud Rekryteringsyta utses Tjänsteupphandlingar vars genomförande sträcker sig längre än fyra månader och där utförandet kräver mer än en anställd på heltid. UPPHANDLAREN MÅLGRUPPSANSVARIGA Möjliga rekryter identifieras Tilldelning Uppstart Avtal LEVERANTÖREN Matchning tjänst + person Rekrytering Uppföljning Genomförande Uppföljning

21 Modellförslag: Genomförandefasen. Beslut om att upphandla Dialog med stödfunktion om målgrupperna samt val av form för krav/villkor. Annonsering Anbudsarbete Målgruppsprocessen inleds Utvärdering av anbud Inlämning av anbud UPPHANDLAREN Rekryteringsyta utses Tilldelning Avtal MÅLGRUPPSANSVARIGA Möjliga rekryter identifieras Uppstart LEVERANTÖREN Matchning tjänst + person Rekrytering Uppföljning Genomförande Uppföljning

22 Modellförslag: Genomförandefasen. Beslut om att upphandla Dialog med stödfunktion om målgrupperna samt val av form för krav/villkor. Dialog med stödfunktionen Varje upphandling är unik: Målgruppsprocessen inleds Annonsering Utvärdering av anbud Anbudsarbete Inlämning av anbud Upphandlingens storlek UPPHANDLAREN Möjliga arbetsuppgifter Branschens förutsättningar MÅLGRUPPSANSVARIGA LEVERANTÖREN Rekryteringsyta utses Möjliga rekryter identifieras Matchning tjänst + person Tilldelning Hur ser arbetsmarknaden ut? Risk för undanträngning? Möjlighet för sociala företag? Uppstart Avtal Rekrytering Uppföljning Genomförande Uppföljning

23 Modellförslag: Genomförandefasen. Beslut om att upphandla Dialog med stödfunktion om målgrupperna samt val av form för krav/villkor. Dialog med stödfunktionen Former av krav/villkor: Målgruppsprocessen inleds Framtida diskussioner om anställning Rekryteringsyta UPPHANDLAREN Krav på dialog om behov och möjligheter utses att anställa Obligatoriskt krav på anställning MÅLGRUPPSANSVARIGA LEVERANTÖREN Möjliga rekryter identifieras Matchning tjänst + person Fullständiga mallar finns på: Annonsering Utvärdering av anbud Juridisk kvalitetssäkring: Tilldelning Anbudsarbete Inlämning av anbud Avtal Upphandlingsrätt, arbetsrätt, LAS, kollektivavtal etc. Uppstart Rekrytering Uppföljning Genomförande Uppföljning

24 Modellförslag: Genomförandefasen. Beslut om att upphandla Dialog med stödfunktion om målgrupperna samt val av form för krav/villkor. Annonsering Anbudsarbete Målgruppsprocessen inleds Utvärdering av anbud Inlämning av anbud UPPHANDLAREN Rekryteringsyta utses Tilldelning Avtal MÅLGRUPPSANSVARIGA Möjliga rekryter identifieras Uppstart LEVERANTÖREN Matchning tjänst + person Rekrytering Uppföljning Genomförande Uppföljning

25 Modellförslag: Genomförandefasen. Beslut om att upphandla Dialog med stödfunktion om målgrupperna samt val av form för krav/villkor. Från uppstart till uppföljning Målgruppsprocessen inleds Uppstart. Dialog mellan stödfunktion och leverantör. Rekrytering. Leverantör får stöd av kommunal Möjliga rekryter identifieras Matchning tjänst + person Annonsering Utvärdering av anbud arbetsmarknadsverksamhet, Arbetsförmedlingen Rekryteringsyta Tilldelning eller motsvarande. Avtal UPPHANDLAREN utses Matchning och intervjuer. 3 kandidater/ tjänst. Anställning. MÅLGRUPPSANSVARIGA Under hela avtalsperioden. Uppföljning. Arbetsmarknadsverksamhet följer upp individ. LEVERANTÖREN Upphandlande enhet följer upp krav/ villkor. Uppstart Rekrytering Anbudsarbete Inlämning av anbud Uppföljning Genomförande Uppföljning

26 Vilka går jobben till? 85 anställningar tillskapade perioden augusti 2014 juni Typ av arbeten: Miljöservice, hantlangning, administration, IT, lärlingsanställningar, städ, trädgårdskötsel, postdistribution m.m. Låt oss titta på några praktiska exempel!

27 En projektadministratör Upphandling av: Fasadrenovering Typ av anställning: Projektadministratör AVA 9 månader Anställd: Utrikes född kvinna Upphandlande enhet: Higab Leverantör: Tuve Bygg Arbetsmarknadsverksamhet: Angered Typ av krav på social hänsyn: Framtida diskussioner Hon är nu fastanställd!

28 En hantlangare Upphandling av: Golvläggning Typ av anställning: Hantlangare och lagerarbetare AVA 12 månader Anställd: Utrikes född man Upphandlande enhet: Familjebostäder Leverantör: Göteborgs Golvläggarecentral Arbetsmarknadsverksamhet: Angered Typ av krav på social hänsyn: Krav på anställning Leverantören hjälpte till med lägenhet!

29 En receptionist Upphandling av: Vuxenutbildning Typ av anställning: Administration och reception, provanställning 6 månader. Anställd: Utrikes född kvinna Upphandlande enhet: Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen Leverantör: Hermods Arbetsmarknadsverksamhet: Östra Göteborg Typ av krav på social hänsyn: Krav på anställning Fast anställning väntar!

30 Affärs- och samhällsekonomiska effekter Minskat försörjningsstöd! Ökade skatteintäkter! Mättnad" hos leverantören? Minskad Marknadsföringsvärde! arbetslöshetsersättning! Kvalitetsbrister? Kompetensförsörjning! Färre anbud? Produktionsvärde! Högre anbudspriser? Undanträngning?

31 Framgångsfaktorer under projektet Stadens långsiktiga politiska beslut Tidig dialog med branscher och fackliga organisationer Arbetsmarknadsverksamheternas rekryterings- och matchningsarbete och goda samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Leverantörernas intresse för social hållbarhet Upphandlares engagemang Stödorganisation med koordinerande och samordnande uppgifter Kommunikationsarbetet

32 Utmaningar under projektet Arbetsordningen har följts av upphandlande bolag/förvaltningar i varierande grad. Många skiftande intressen hos aktörer och partners. Arbetsförmedlingens begränsade möjligheter till samfinansiering i lokala projekt. Upphandlares begränsade möjligheter att genomföra en ny form av kravställning.

33 Vad händer framöver? Följeforskare lämnar slutrapport i augusti 2015 Modellen tas upp för beslut i kommunstyrelsen i höst Implementering med början i januari 2016

34 Förutsättningar för god implementering Organisationers och ledningars acceptans Kommunikation Stegvis och anpassad implementering Få information om planerade och prognostiserade projekt i tillräckligt god tid för att kunna dra igång utbildningssatsningar som matchar efterfrågan?

35 Förutsättningar för god implementering Vad händer när de som är ännu längre från arbetsmarknaden ska in? Finansiering och resurser för utbildning/rustning Fortsatt effektutvärdering både gällande individer och affär Flexibel modell som ständigt utvecklas i dialog med berörda aktörer

36 Tack för oss! Frågor? Mer information:

Projektrapport & förslag till arbetsmodell och organisation

Projektrapport & förslag till arbetsmodell och organisation Projektrapport & förslag till arbetsmodell och organisation 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 PROJEKTRAPPORT... 5 Bakgrund... 5 3 Mål och uppdrag... 6 4 Prioriterade målgrupper... 7 5 Projektets

Läs mer

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 Projektplan Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 1 1 INLEDNING Denna projektplan avser att skapa tydliga ramar och metoder för att hålla samman de olika delarna och styra projektet mot sitt mål. Pilotprojektet

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna

Tjänsteskrivelse Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för projekt om lärlingsutbildning för vuxna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-12-06 DNR UN 2012.208 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (9) Datum 2015-06-11 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK-2014-625

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-04-20 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Utvärderingar av sociala insatser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Kristinehamns folkhögskola Slutrapport, 2014-02-19 Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer