Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation och styrning i Göteborgs Stad"

Transkript

1 Organisation och styrning i Göteborgs Stad INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret

2 En hållbar stad öppen för världen

3 Göteborg en växande framtidsstad invånare i Göteborg ca 25% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné störst 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030

4 En stad som är öppen för världen 1700-talet Byggdes av holländare och tyskar. Utvecklades till sjöfarts- och handelsstad, bl a genom Ostindiska Companiet 1800-talet Industristaden utvecklas med kompetens från England och Skottland 1900-talet Ekonomin växer med arbetskraft från bl a Italien, Grekland, Jugoslavien och Finland

5 En stad som är öppen för världen 2000-talet Världskända internationella företag, inflyttning från hela världen och mångfald bland göteborgarna 7200 nya invånare 2016

6 En hållbar stad Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet

7 Göteborgs Stad snabbfakta 10 stadsdelar Ca 20 fackförvaltningar Ca 60 bolag Ca anställda varav i stadsdelarna

8 Göteborgs Stads organisation Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Stadsrevision Valnämnden Nämnder, ca 30 st Göteborgs Stadshus AB

9 Så styrs staden Kommunfullmäktige 81 ordinarie ledamöter och 46 ersättare Kommunstyrelsen 13 ledamöter + 5 ersättare Kommunfullmäktige sätter prioriterade mål och uppdrag som stadens verksamheter ska jobba med. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen samt ansvarar för kommunens ekonomi.

10 Göteborgs Stads organisation Nämnder Stadsdelsnämnder Förskola, Grundskola, Socialtjänst, Omsorg, Lokal kultur & Fritid Fritid Idrotts- & föreningsnämnden Park- & naturnämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Utbildning Utbildningsnämnden Arbetsmarknad o Vuxenutbildningsnämnden Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Teknisk försörjning Kretslopp- & Vattennämnden Miljö Miljö- & Klimatnämnden Kultur Kulturnämnden Övriga nämnder Arkivnämnden Nämnden för Konsument- & Medborgarservice Inkl. Överförmyndare Nämnden för Intraservice Inköp och Upphandlingsnämnden Social Resursnämnd

11 Göteborgs Stads organisation Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB + 18 dotterbolag Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostads AB Poseidon Familjebostäder i Göteborg Gårdstensbostäder Göteborgs Stads bostads AB Göteborgs Egnahems AB Rysåsens Fastighets AB Störningsjouren i Göteborg AB Lokaler Älvstranden Utveckling AB HIGAB Scandinavium AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler Göteborgs Stads Parkerings AB Turism, Kultur, Evenemang Göteborg & Co Kommunintressent AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB (från 2015) Liseberg AB (från 2015) Göteborgs Stadsteater AB (från 2015) Hamn Göteborgs Hamn AB Regionala bolag Renova AB, Gryab AB, GREFAB Boplats Göteborg Tillfällig placering Kollektivtrafik Göteborgs Spårvägar AB GS Buss AB GS Trafikantservice AB GS Spårvagn AB Interna bolag Göteborgs Gatu AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB AB Gothenburg European Office Näringsliv Business Region Göteborg AB Lindholmen Science Park AB Johanneberg Science Park AB Göteborgs Tekniska College AB Cityflygplatsen i Göteborg AB Utveckling Nordost AB

12 Stadsdelsnämnderna i Göteborg Stadsdelsnämnder infördes 1990 för att decentralisera de politiska besluten i kommunen minskades antalet stadsdelar från ursprungliga 21 till 10.

13 Stadsdelsnämndernas, Social resursnämnds och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings ledamöter Är politiskt tillsatta Utses av kommunfullmäktige Mandatfördelningen motsvarar kommunfullmäktiges Är fritidspolitiker

14 Stadsdelsnämnderna fattar politiska beslut som rör: Den kommunala grundskolan Kultur- och fritidsverksamheter Offentliga bibliotek Vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning Barnomsorg Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Fotograf: Peter Svenson

15 Vart går pengarna? 16% 18% 11% Förskola och skolbarnomsorg Äldreomsorg Övrigt 17% Grundskola 14% Individ och familjeomsorg 7% 4% 13% Gymnasie- och Kultur och fritid Funktionshinder vuxenutbildning Vård, skola och omsorg utgör 85 procent av kostnaderna.

16 Staden som arbetsgivare Jag jobbar för en bra vardag för alla göteborgare. Jag är med och utvecklar Göteborg. Jag kan välja många intressanta jobb och karriärvägar.

17 En stor arbetsgivare Ca anställda 73% kvinnor 27% män Medelålder 46 år Födda utrikes 24,1 % Ca chefer 65% kvinnor 35% män Medelålder chefer 50,4 år Födda utrikes 8,8%

18 Stadsledningskontoret Kommunstyrelsens förvaltning och stöd i deras roll TRE huvuduppdrag: Leda och samordna Planering, budget och uppföljning Ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Stödjande i samhällsledningsfrågor, ekonomisk planering och uppföljning Organisationsstruktur och personalpolitik

19 Stadsledningskontorets organisation Stadsdirektör Ledningsstab Intern förvaltning Strategisk samordning KF/KS sekretariat Diariet Administration KF/KS Stöd och service Portföljkontor Samhällsanalys och statistik Ekonomi och inköp Samhällsskydd och beredskap HR och kommunikation Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet Välfärd och utbildning Stadsutveckling Ekonomi HR Juridik Kommunikation Utbildning barn och unga, folkhälsa Äldre, hälsooch sjukvård Senior Göteborg Stads-utveckling Finans Koncernredovisning/ budget Arbetsrätt och förhandling Personaluppföljning Mänskliga rättigheter Juridik Internationella Kommunikation Lokalsekretariatet Ungdomsfullmäktige/ Studentforum Individ- och familjeomsorg, funktionshinder HR-utveckling HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Helena Mehner, kommunikationsdirektör Jens Lisell, senior kommunikationsstrateg Detta har hänt Göteborgs Stad vi har stått i fokus för medias

Läs mer

Välkommen till. Västra Hisingen. 29 mars 2017

Välkommen till. Västra Hisingen. 29 mars 2017 Välkommen till Västra Hisingen 29 mars 2017 SDN Västra Hisingen så styrs stadsdelen Jahja Zeqiraj, Stadsdelsnämndens ordförande Så styrs staden Stadsdelsnämnder 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning för jämställdhetsintegrering på riktigt Långsiktighet Systematik Integrering i det ordinarie Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valberedning Stadsrevisionen

Läs mer

Riktiga, viktiga jobb i Göteborg. 17 maj 2016

Riktiga, viktiga jobb i Göteborg. 17 maj 2016 Riktiga, viktiga jobb i Göteborg 17 maj 2016 FNs globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 2 GÖTEBORGS STADSHUS AB Ägarstyrning INTERNA BOLAG Göteborgs Gatu AB, Göteborgss Stads, Upphandlings AB

Läs mer

Yrkande gällande Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2017

Yrkande gällande Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2017 Yrkande (SD) Kommunstyrelsen 2016-11-09 Ärende 2.2.9 Yrkande gällande Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2017 Stadsledningskontoret vill i sitt förslag till beslut att arvoden höjs för år 2017.

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer 329/15 Ledningsstaben Intern service Jonas Andrén Anders Brännström Telefon 031-368 05 69 E-post: jonas.andren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna ÅRSSTÄMMA HANDLING nr 11 2016-03-04 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer

Läs mer

Parlamentariker för Vänsterpartiet Göteborg

Parlamentariker för Vänsterpartiet Göteborg Parlamentariker för Vänsterpartiet Göteborg 2014-2018 Arkivnämnden Jesper Berglund är ersättare i Arkivnämnden. Göteborgs Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen bildat en gemensam nämnd och

Läs mer

Parlamentariker för Vänsterpartiet Göteborg

Parlamentariker för Vänsterpartiet Göteborg Parlamentariker för Vänsterpartiet Göteborg 2014-2018 Arkivnämnden Jesper Berglund är ersättare i Arkivnämnden. Göteborgs Stad bildar tillsammans med Västra Götalandsregionen en gemensam nämnd och arkivmyndighet.

Läs mer

Bland farbröder och fröknar

Bland farbröder och fröknar Bland farbröder och fröknar En undersökning av vilka som innehar de offentliga uppdragen som är tillsatta av Socialdemokraterna i Göteborg För mer information: Sofi Bringsoniou Ordförande i Göteborgs SSU-distrikt

Läs mer

Yrkande angående uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Yrkande angående uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018 Yrkande V Kommunstyrelsen 2017-11-22 Ärende 2.2.10 Yrkande angående uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018 Arvodesnivåerna ska spegla det ansvar som uppdragen innebär och möjliggöra för alla personer

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Göteborgs kommunfullmäktige goteborg.se

Hållbar stad öppen för världen. Göteborgs kommunfullmäktige goteborg.se Hållbar stad öppen för världen Göteborgs kommunfullmäktige 2018 2022 goteborg.se Göteborgs kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborgs Stad. Här fattas de övergripande

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Välkomna till Göteborgs Stad

Välkomna till Göteborgs Stad Välkomna till Göteborgs Stad Introduktion för Socialsekreterare och Biståndsbedömare Maria Tuvegran, HR Stadsledningskontoret Idag Snabbfakta Göteborg Förutsättningar och förväntningar Attraktiv arbetsplats

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt 2013-2015 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

Läs mer

Punkt 8: Arvode styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Punkt 8: Arvode styrelse, revisorer och lekmannarevisorer 1 Tjänsteutlåtande 2018-03-08 Punkt 8: Arvode styrelse, revisorer och lekmannarevisorer Diarienummer: 0007/18 Handläggare: Katrin Kajrud katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se 031-368 55 12 Förslag till beslut:

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Mål- och inriktningsdokument

Mål- och inriktningsdokument S, M, MP, V, L, KD Yrkande Stadshus AB 2018-10-01 Mål- och inriktningsdokument Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019 Stadshus AB Inledning Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet

Läs mer

4. Dnr 0687/16 Antagande av bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

4. Dnr 0687/16 Antagande av bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 0531/16 Avgiftsöversyn beträffande Familjerådgivningen, Respons alkoholrådgivning, Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor samt KAST 2. Dnr 1668/15 Detaljplan

Läs mer

Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation

Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-29 Diarienummer 1454/14 Stadsutveckling Mats Odhagen Telefon 031-368 02 46 E-post: mats.odhagen@stadshuset.goteborg.se Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn

Läs mer

Bättre efterfrågad service till boende, besökare och företagare. Göteborg. Hållbar stad öppen för världen

Bättre efterfrågad service till boende, besökare och företagare. Göteborg. Hållbar stad öppen för världen Bättre efterfrågad service till boende, besökare och företagare Göteborg Hållbar stad öppen för världen Göteborg en växande framtidsstad 533 300 invånare i Göteborg 23% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné

Läs mer

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag Dokumentansvarig: Jan Persson, förste stadsjurist Upprättad av: Stadsledningskontoret, område Juridik Beslutad av: Kommunfullmäktige Senast uppdaterad (2015-02-26) Giltighetstid: Tills vidare Gäller för:

Läs mer

Mål och inriktningsdokument för budget 2018

Mål och inriktningsdokument för budget 2018 Mål och inriktningsdokument för budget 2018 Göteborgs Stad Nämnden för Intraservice Inledning Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stad. De av fullmäktige fastställda

Läs mer

PÅMINNELSE OM TYSTNADSPLIKT

PÅMINNELSE OM TYSTNADSPLIKT PÅMINNELSE OM TYSTNADSPLIKT Handläggare, telefonnr Arbetsplats Efternamn Samtliga förnamn Personnr Du som i egenskap av anställd eller förtroendevald eller på annat sätt deltar i stadsdelsförvaltningens

Läs mer

Granskningsplaner för Göteborgs Stads bolag år 2014

Granskningsplaner för Göteborgs Stads bolag år 2014 GRANSKNINGSPLANER ÅR 2014 1 Granskningsplaner för Göteborgs Stads bolag år 2014 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2014 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

På gång i Göteborg. Emmali Jansson. ordförande byggnadsnämnden

På gång i Göteborg. Emmali Jansson. ordförande byggnadsnämnden På gång i Göteborg Emmali Jansson ordförande byggnadsnämnden Hållbar stad öppen för världen 1700-talet Byggdes av holländare och tyskar. Utvecklades till sjöfarts- och handelsstad, bl a genom Ostindiska

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation

Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation Yrkande (SD) Kommunstyrelsen 2016-09-20 Ärende 2.1.1 Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation På några områden föreslår översynen så omfattande förändringar i

Läs mer

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 1517/15 Reglemente för park- och naturnämnden Votering 12-1 2. 1200/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 3. 1521/15 Utdelning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kamrater valda till kommunalpolitiska uppdrag Nedan följer först en lista på valda kamrater i bokstavsordning, sedan en lista uppdelad per uppdrag.

Kamrater valda till kommunalpolitiska uppdrag Nedan följer först en lista på valda kamrater i bokstavsordning, sedan en lista uppdelad per uppdrag. Kamrater valda till kommunalpolitiska uppdrag Nedan följer först en lista på valda kamrater i bokstavsordning, sedan en lista uppdelad per uppdrag. Valda kamrater (i bokstavsordning efter person) Adriana

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltn ing

Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltn ing Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltn ing Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar 2017-05-03 Sida 2 Nio stadsdelar: Hässelby villastad (inklusive Smedshagen) Kälvesta Vinsta Hässelby gård Hässelby strand

Läs mer

Handling 2018 nr 221. Redovisning av inkomna Göteborgsförslag. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2018 nr 221. Redovisning av inkomna Göteborgsförslag. Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2018 nr 221 Redovisning av inkomna Göteborgsförslag Till Göteborgs kommunfullmäktige s förslag tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 16 november 2018 och föreslår att

Läs mer

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA 2 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och 1 (8) Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

PM gällande budgetförslag (S)(MP)(V)(FI) 2015

PM gällande budgetförslag (S)(MP)(V)(FI) 2015 PM gällande budgetförslag (S)(MP)(V)(FI) 2015 Dokumentet är en kort sammanfattning av de budgetsatsningar som vi föreslår. Vänligen notera att dessa är utöver uppräkningar vi gör p.g.a. index, befolkningsförändringar

Läs mer

Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare

Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare Malmö stad Kommunstyrelsens ordförande Malmö 2018-12-18 Till kommunfullmäktige i Malmö Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare I det följande lämnas förslag till utformning av

Läs mer

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 26 januari 2017 kl. 16:00.

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 26 januari 2017 kl. 16:00. Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 26 januari 2017 kl. 16:00. Ärenden 1. Val av två ledamöter att justera dagens

Läs mer

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen Bilaga C Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0058/16 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2018 i korthet Östermalms stadsdelsnämnd Fakta Östermalms stadsdelsområde Ett av de geografiskt största stadsdelsområdena Cirka 74 000 invånare - prognos för 2021, drygt 80 000 Cirka 51,5

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård s vision Tillsammans bygger vi staden s verksamhet Mark strategiska köp och försäljning upplåtelser arrenden och tomträtt Förvaltning förvalta Fastighetsnämndens fastighetsbestånd Exploatering upplåta

Läs mer

1. Dnr 0521/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. 2. Dnr 0487/16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente

1. Dnr 0521/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. 2. Dnr 0487/16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 0521/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument 2. Dnr 0487/16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente 3. Dnr 0824/16 Reglemente för Göteborgs idrotts-

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 20 april 2009 Beslut i kommunfullmäktige Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 Avsikten med planen är att göra hela stadens

Läs mer

Stadsrevisionens årsredogörelse 2014

Stadsrevisionens årsredogörelse 2014 Stadsrevisionens årsredogörelse 2014 Innehåll Förord av ordförande 3 2014 i korthet 4 Utgångspunkter för 2014 års granskning 6 Granskning av verksamheterna 8 Kritik riktas till arkivnämnden för brister

Läs mer

Information 2. Dnr Göteborgs Stads kulturprogram - hur kulturen bidrar till en socialt hållbar stad Beslut Informationen antecknas.

Information 2. Dnr Göteborgs Stads kulturprogram - hur kulturen bidrar till en socialt hållbar stad Beslut Informationen antecknas. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Aslan Akbas (S) och Mats Eriksson (SD) onsdagen den 15 juni 2016 klockan 08.30. Information 2. Dnr

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 2 juni 2016 kl Upprop äger rum kl

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 2 juni 2016 kl Upprop äger rum kl Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 2 juni 2016 kl. 16.00. Upprop äger rum kl. 16.00. Ärenden 1. Val av två ledamöter

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare

Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare 2017-05-17 Program för utveckling av Göteborgs Stads service till boende, besökare och företagare 2017 2020 Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Samtliga nämnder och styrelser Diarienummer: 0100/16

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Ronald Caous bredbandskoordinator 4

Ronald Caous bredbandskoordinator 4 Tid: 17:00-18:20 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 1-13 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Ida Balog (M) Michael Törnqvist (MP) Mathias Wrångelin (M) Adriana Aires (V) Kent Wetterskog (L) Ronnie

Läs mer

Bostäder för äldre. Socialtjänstens och stadsbyggnadskontorets gemensamma fokus Om Göteborgs stads arbetssätt

Bostäder för äldre. Socialtjänstens och stadsbyggnadskontorets gemensamma fokus Om Göteborgs stads arbetssätt Bostäder för äldre Socialtjänstens och stadsbyggnadskontorets gemensamma fokus Om Göteborgs stads arbetssätt 2019-05-06 Utveckla Aktörer i stadens bostadssociala verksamhet Socialtjänsten 10 stadsdelar

Läs mer

Utbildning måste löna sig!

Utbildning måste löna sig! SIDAN 1 Utbildning måste löna sig! Personaldirektör Eva Frunk Lind Stockholms stad Så här fungerar Stockholms stad 794 000 invånare VÄLJER 43 000 medarbetare inom Stockholms stad GENOMFÖR 101 ledamöter

Läs mer

Forum för Gemensam byggprocess

Forum för Gemensam byggprocess Forum för Gemensam byggprocess 2013-05-30 Dagens agenda och mötets mål Målet: Ge dig en grundläggande information om Gemensam byggprocess och hur den kan påverka ditt arbete. Välkomna! Vilka är här? Vad

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Åtgärdsarbete för god vattenstatus i Göteborg

Åtgärdsarbete för god vattenstatus i Göteborg Åtgärdsarbete för god vattenstatus i Göteborg Presentation på vattendistriktsmöte 18 okt 2016 Klara Eklund, miljöutredare Miljöförvaltningen En kuststad med många vattendrag HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Information Årsredovisning 2016 Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0043/17 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016 2. 0938/16 Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2016 3. 0453/17

Läs mer

Göteborgs Stad. Självdeklaration 2013 Verifiering av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte, EY och PwC. Februari 2014

Göteborgs Stad. Självdeklaration 2013 Verifiering av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte, EY och PwC. Februari 2014 Göteborgs Stad Självdeklaration 2013 av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte, EY och PwC Februari 2014 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Avgränsningar...5 4 Metod...6 5 Resultat...8 5.1

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

/15 Program för utveckling av intern service för staden

/15 Program för utveckling av intern service för staden 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon (Jonas Ransgård) 2. 1319/11 Policy och

Läs mer

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera Bilaga 3:1 Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för. Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertialrapport

Läs mer

Ledningsgruppen enades om att de som har möjlighet att delta får delta.

Ledningsgruppen enades om att de som har möjlighet att delta får delta. Förvaltningsledningen 2017-05-22, klockan 08.30 12:00 Sammanträdesrum: Nylöse, Förstamajgatan 2 B Närvarande Gitte Caous, stadsdelsdirektör Margareta Hansson, HR-chef Ulrica Johansson, ekonomichef Åsa

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Gemensam byggprocess

Gemensam byggprocess Gemensam byggprocess Gemensam byggprocess, GBP En gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för byggande förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Det innebär att alla byggande organisationer ska ha liknande

Läs mer

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar Malmö 2014-10-01 Till kommunfullmäktige i Malmö Antagande av en ny organisation för kommunalråden, m.m. Kommunstyrelsen lämnar i det följande förslag till utformning av kommunalrådsorganisation, m.m. Avsikten

Läs mer

ÄRENDELISTA/KALLELSE Kommunfullmäktige. Tid: onsdag 22 februari :00 Plats: Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen

ÄRENDELISTA/KALLELSE Kommunfullmäktige. Tid: onsdag 22 februari :00 Plats: Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen Tid: onsdag 22 februari 2017 18:00 Plats: Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen Sven-Ove Johansson (S), ordförande 1 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare - I tur Stefan Gustafsson (S) och Marcus

Läs mer

Remiss om Modernisering av sociala system

Remiss om Modernisering av sociala system Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-05 Handläggare Karin Johansson Telefon: 08-50805097 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2018-03-08

Läs mer

1. Dnr 1146/15 Uppdrag beträffande Världslitteraturhus i Gamlestaden. 2. Dnr 1534/15 Förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB

1. Dnr 1146/15 Uppdrag beträffande Världslitteraturhus i Gamlestaden. 2. Dnr 1534/15 Förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB Information Information beträffande biogasutvecklingen, Föredragande Lotta Brännström, Göteborg Energi AB, 20 min 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 1146/15 Uppdrag beträffande Världslitteraturhus

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

Yttrande angående yrkande angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen

Yttrande angående yrkande angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen Yttrande (D) 12 mars 2019 Yttrande angående yrkande angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Yttrandet Alliansen och Socialdemokraterna föreslår i ett gemensamt yrkande att Demokraternas förslag om

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Intern styrning och kontroll leverantörer goteborg.se/stadsrevisionen 2 INTERN STYRNING OCH KONTROLL LEVERANTÖRER Intern styrning och kontroll leverantörer I revisionsplanen

Läs mer

Mål och inriktning Göteborgs Stad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Park- och naturnämnden

Mål och inriktning Göteborgs Stad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Park- och naturnämnden Mål och inriktning Göteborgs Stad 2017 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Park- och naturnämnden 1 Inledning Detta mål- och inriktningsdokument är gemensamt för nämnderna eftersom de fyra

Läs mer

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-17 Diarienummer 1199/15 Repronummer 185/15 Stadsutveckling Frank Lund Telefon 031-368 01 78 E-post: frank.lund@stadshuset.goteborg.se Redovisning av kommunfullmäktiges

Läs mer

1. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon

1. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 1199/15 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon 2. Dnr 1319/11 Policy och riktlinjer

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Agenda 2030-arbetet i Härryda

Agenda 2030-arbetet i Härryda Agenda 2030-arbetet i Härryda Uppdrag - Agenda 2030 För oss i den politiska majoriteten är Agenda 2030 Globala mål för hållbar utvecklig viktigt. För att nå bästa möjliga måluppfyllelse i detta arbete

Läs mer

Årsredogörelse Stadsrevisionen. Stadsrevisionen sammanfattar granskningen av verksamhetsåret goteborg.se/stadsrevisionen

Årsredogörelse Stadsrevisionen. Stadsrevisionen sammanfattar granskningen av verksamhetsåret goteborg.se/stadsrevisionen Årsredogörelse Stadsrevisionen Stadsrevisionen sammanfattar granskningen av verksamhetsåret 2016 goteborg.se/stadsrevisionen Innehåll Förord av ordförande 3 2016 i korthet 4 Utgångspunkter för 2016 års

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument /16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente

/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument /16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0521/15 Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument (Johan Nyhus). 2. 0487/16 Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente (Ulf Kamne). 3. 0824/16 Reglemente för

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 1. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Ann Catrine Fogelgren (FP) och Daniel Bernmar (V) torsdagen den 25 juni 2015, kl 08:00. 2. Dnr

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning bör sammanföras till en nämnd med en förvaltning.

Utbildning och arbetsmarknad Utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning bör sammanföras till en nämnd med en förvaltning. Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-09-07 Ärende 2.2.3 Översyn av Göteborgs stads facknämndsorganisation Översynens övergripande mål är att öka facknämndernas förutsättningar att bedriva en effektiv och

Läs mer

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl)

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) Gotlands läge Till och från ön Goda kommunikationer är mycket betydelsefulla för regionens utveckling. Färjetrafik Flyg Gotlands vision Gotland är

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation den fortsatta inriktningen

Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation den fortsatta inriktningen Yrkande MP, S, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.10 Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation den fortsatta inriktningen Stadsledningskontoret har lagt ett förslag om vilka organisationsalternativ

Läs mer

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Vi gör skillnad och har Sveriges viktigaste jobb. Genom jämställd verksamhet, öppenhet och att ge varandras idéer en självklar plats i vardagen bidrar vi till att Skellefteå når målet att bli 80 000 invånare

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10: Kommunstyrelsen som nämnd

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10: Kommunstyrelsen som nämnd 1. Kommunstyrelsen som nämnd 1. Dnr 1311/17 Ändring av kommunstyrelsens delegation gällande fordringsbevakning och inkasso i Göteborgs Stad Göteborgs Stad kommunstyrelsen, föredragningslista 2017-11-07

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 134 Genomlysning av Business Region Göteborg AB i relation till andra kommunala aktörer Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 Hur påverkas välfärden av relationen mellan staten och kommunerna -vilken roll spelar politiken för vår välfärd? Hans Karlsson Kommuner, landsting och regioner 290

Läs mer

Översyn av facknämndsorganisationen inriktning och arbetssätt fas 2

Översyn av facknämndsorganisationen inriktning och arbetssätt fas 2 Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-01-25 Ärende 2.2.5 Översyn av facknämndsorganisationen inriktning och arbetssätt fas 2 Översynens övergripande mål är att öka facknämndernas förutsättningar att bedriva

Läs mer