17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl"

Transkript

1 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Nu skall jag försöka övertyga dig om hur förträffligt det är att arbeta med program i en Kommandotolk//Command Prompt och med kommandofiler (.bat-filer). Även om det inte låter aptitligt bör du läsa om Windows Scripting Host den hör framtiden (Windows NT 5.0) till. Net.Exe och dess underkommandon Om du skriver Net (och trycker på Enter) i en Kommandotolk/ /Command Prompt visas en lista över de kommandon du kan använda tillsammans med Net.Exe: Kommando Net Accounts Hantera inställningar för kontoprinciper. Synkronisera domänens kontodatabas. Visa vilken roll datorn har i domänen. Kommando Net Computer Lägga till/ta bort datorkonton från domänens kontodatabas. Kommando Net Config Server/Srv/Svr Ändra vissa inställningar för serverdelen, bl.a. om dess namn skall synas i domän- och serverlistor. Kommando Net Config Workstation/Rdr/Wksta Ändra vissa inställningar för arbetsstationsdelen. Kommando Net Continue tjänst Fortsätta en tidigare pauserad tjänst//service (se även Net Pause, Net Start och Net Stop). Kommando Net File/Net File id /Close Visa alla öppna filer (över nätverket). Stänga en viss öppen fil. 617

2 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Kommando Net Group Visa globala grupper. Ändra inställningar för globala grupper. Hantera medlemskap i globala grupper. Upprätta nya globala grupper. Ta bort globala grupper. Kommando Net Help Visa information om de olika kommandona mycket användbar. Kommando Net HelpMsg felnummer Visa information om fel med nummer felnummer (se nedan om du vill ha en lista med alla fel). Mitt favoritfel har nummer Kommando Net LocalGroup Visa lokala grupper. Ändra inställningar för lokala grupper. Hantera medlemskap i lokala grupper. Upprätta nya lokala grupper. Ta bort lokala grupper. Kommando Net Name Lägga till och ta bort NetBIOS-namn av typ 03 (för Net Send). Kommando Net Pause tjänst Pausera en tjänst. Använd Net Continue tjänst för att fortsätta (se även Net Continue, Net Start och Net Stop). Kommando Net Print Hantera utskrifter även över nätverket. Kommando Net Send Skicka meddelande till utvalt namn, alla användare anslutna till en server eller alla i en viss domän/arbetsgrupp. Kommando Net Session/Net Session \\datornamn /Delete Visa vilka datorer som har en session till din dator. Koppla ned sessionen från \\datornamn. Kommando Net Share Visa information om enskild resurs, visa alla utdelade resurser på din dator, dela ut resurser och sluta dela ut resurser på din dator. Kommando Net Start tjänst Starta tjänsten tjänst (se även Net Continue, Net Pause och Net Stop). Kommando Net Statistics Server/Net Stats Server/Srv/Svr 618

3 Net.Exe och dess underkommandon Visa insamlad statistik för serverdelen. Kommando Net Statistics Workstation/Net Stats Workstation/Rdr/Wksta Visa insamlad statistik för arbetsstationsdelen. Kommando Net Stop tjänst Stoppa tjänsten tjänst (se även Net Continue, Net Pause och Net Start). Kommando Net Time Visa tiden på en viss dator eller i domänen. Ställa tiden på den lokala datorn till någon av dessa tider. Kommando Net Use Ansluta till nätverksresurs, mapp, skrivare eller named pipe. Kommando Net User Visa användarkonton. Ändra inställningar för användarkonton. Upprätta nya användarkonton. Ta bort användarkonton. Kommando Net View Visa servrar i den egna arbetsgruppen/domänen, visa utdelade resurser på utvald server, visa servrar i utvald domän eller i NetWare-nätet. Odokumenterade växlar till kommandot net accounts Ibland blir nyttan av medlemskap i olika gruppostlistor uppenbar: en dag i augusti 1998 var det någon som skrev till NTSecurity (se kapitel 34) att det finns tre odokumenterade växlar till kommandot net accounts: q /LockoutThreshold: antal försök q /LockoutWindow: minuter q /LockoutDuration: minuter Växlarna motsvarar inställningar för utelåsning av konton i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains: 619

4 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Inställningar för utelåsning av konton i Kontohanteraren för domäner/ /User Manager for Domains. Inställningarna i bilden erhölls med hjälp av dessa tre kommandon (i en Kommandotolk//Command Prompt): net accounts /lockoutthreshold:5 net accounts /lockoutwindow:99999 net accounts /lockoutduration: Inställningen för Utelåsningsvaraktighet//Lockout Duration enligt bilden fås genom att ange ett värde större än till växeln LockoutDuration. Giltiga värden för LockoutDuration är (det största värde som visas i rutan Varaktighet//Duration). Om inställningen för någon av växlarna anges till 0 (noll) innebär det att konton inte låses ute (radioknappen Inga utelåsta konton//no account lockout aktiv). Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler Jag skriver långa kommandofiler eftersom jag försöker föra till torgs min åsikt att Excel är ett mycket gott hjälpmedel för att göra kommandofiler där många rader följer ett visst mönster, såsom att upprätta några hundra nya användarkonton, eller ändra gruppmedlemskap för 4711 användarkonton. Kommandofiler kan användas för att: q Upprätta hundratals användarkonton på den primära domänkontrollanten med uppgift om inloggningsskript och hemmamapp (med mera) q Tillverka inloggningsskript för användarkontona q Upprätta globala grupper q Göra domänkonton till medlemmar av globala grupper 620

5 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler q Upprätta lokala grupper på flera Windows NT-datorer q Gör globala grupper till medlemmar av lokala grupper q Upprätta hemmamappar för användare med färdig mappstruktur q Åsätta lämplig lokal behörighet till användarnas hemmamappar q Upprätta gemensamma mappar för grupper av användare q Åsätta lämplig lokal behörighet till gemensamma mappar q Dela ut gemensamma mappar till grupper av användare med lämplig delningsbehörighet q Dela ut hemmamappar med lämplig delningsbehörighet För att åstadkomma allt detta används tre verktyg som inte är inbyggda i Windows NT: Excel, RmtShare och KiXtart (de båda senare från Resource Kit). Förutom dem används Net.Exe och CACLs.Exe. De kommandon till Net.Exe som används är: Kommando net user kontonamn /add /domain Upprättar ett nytt användarkonto, kontonamn, i domänens kontodatabas. Utan /domain upprättas kontot i den lokala kontodatabasen. Kommando net group "namn på global grupp" /add Upprättar en ny global grupp i domänens kontodatabas. Kommando net group "namn på global grupp" kontonamn /add Lägger till ett användarkonto i en global grupp. Kommando net localgroup "namn på lokal grupp" /add Upprättar en ny lokal grupp i den lokala kontodatabasen (är den lokala datorn en domän-kontrollant upprättas gruppen i domänens kontodatabas och blir därmed kontrollantlokal). Kommando net accounts /sync Synkroniserar domänens kontodatabas Kommando net localgroup "namn på lokal grupp" "namn på global grupp" /add Gör en global grupp till medlem av en lokal grupp. 621

6 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Användarkonton förses med olika uppgifter När kommandofilen upprättar användarkonton anges personens namn, jag använder fältet Beskrivning//Description för uppgifter om när kontot upprättades, avdelningstillhörighet och närmaste chef. Kontots bäst-före-datum, inloggningsskript och hemmamapp anges likaså. Så här kan de se ut: net user ceciliac /add /fullname:"cecilia Cinnober" /comment:"marknad ( ; irisi)" /expires: /scriptpath:kix32.exe /homedir:\\sleipner\ceciliac$ /domain Hela kommandot är naturligtvis på en enda rad. Kommandot ovan upprättar ett nytt domänkonto med följande uppgifter: Kontouppgift Innehåll Kontouppgift Innehåll Kontouppgift Innehåll Kontonamn ceciliac Användarens hela namn Cecilia Cinnober Beskrivning Marknad ( ; irisi) Kommentar Avdelning, datum för upprättande, kontonamn för chef Kontouppgift Bäst-före-datum Innehåll Kommentar Kontots sista giltighetsdatum är dagen före Kontouppgift Inloggningsskript Innehåll kix32.exe Kommentar Kix32.Exe kommer att använda skriptet KiXtart.Scr Kontouppgift Hemmamapp Innehåll \\sleipner\ceciliac$ Kommentar Dollartecknet gör att resursen inte syns i nätverket Det är inte svårt att föreställa sig dryga hundratalet snarlika rader, men jag hoppas att du inte tycker att det känns meningsfullt att mata in allt för hand. Det är här Excel är till stor hjälp. 622

7 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler Låt oss studera hur Excel kan hjälp till att upprätta ett antal användarkonton enligt samma mönster som ovan. Dessa uppgifter kan Excel fås att bidra med: q Kontonamn, bildat utifrån användarens hela namn q Bäst-före-datum, t.ex. första dagen i månaden efter (ett år senare) q UNC-namnet för hemmamappen Vi måste mata in dessa uppgifter: q Användarens hela namn q Avdelningstillhörighet q Namn på närmaste chef q Namn på den server som användarens hemmamapp skall finnas på Jag menar att detta bör delas upp i ett par steg. Det första steget är finna lämplig metod för att bilda kontonamn, vilket vi använder ett Excel-ark till. När kontonamnet är klart infogar vi det i ett annat Excel-ark. Finna lämpligt kontonamn första Excel-arket Excel-arket som används för att finna lämpligt kontonamn arket visar fyra olika sätt. Excel-arket i bilden visar fyra olika sätt att bilda kontonamn. (läs i kapitel 20 för mer information om olika metoder att bilda kontonamn.) Vi vill inte ha svenska bokstäver i kontonamnet varför vi först avlägsnar dem. Excel kan göra det åt oss med funktionen Substitute vilken byter ut en bokstav mot en annan, ex. å mot 623

8 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl a. Därefter bildas själva kontonamnet. I korthet ser Excel-arket ut så här: Kolumn A: Kolumn B: Förnamn Efternamn Kolumn C: Förnamn utan åäöéë (omvandlat till små bokstäver) Kolumn D: Efternamn utan åäöéë (omvandlat till små bokstäver) Kolumn E: Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn Kolumn F: Första bokstav i förnamn + efternamn (upp till 7 bokstäver) Kolumn G: Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamn Kolumn H: Efternamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i förnamn Kolumn E till H innehåller varsitt förslag till kontonamn. Låt oss ta namnet Cecilia Cinnober som exempel (namnet behandlas som kolumnnamnen ovan anger): Kolumn A: Cecilia Kolumn B: Cinnober Kolumn C: cecilia Kolumn D: cinnober Kolumn E: ceciliac (cecilia + c) Kolumn F: ccinnobe (c + cinnobe) Kolumn G: cecilicr (cecili + c + r) Kolumn H: cinnobca (cinnob + c + a) Bilda net-kommandot andra Excel-arket När du valt lämplig metod kopierar du kontonamnet, för- och efternamn till nästa Excel-ark vilket innehåller formler för att färdigställa net-kommandot. 624

9 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler I det andra arket erhålls net-kommandot. Det andra arket innehåller dessa kolumner: Kolumn A: Kolumn B: Förnamn Efternamn Kolumn C: Kontonamn Kolumn D: Avdelningsnamn (eller någon annan lämplig beteckning) Kolumn E: Namn på närmaste chefs användarkonto Kolumn F: Namn på server för hemmamapp Kolumn G: Net-kommandot (en formel används för denna kolumn) Formeln som används för att bilda Net-kommandot ser ganska svårsmält ut vid första betraktandet: ="net user " & Kontonamn & " /add /FullName:""" & Förnamn & " " & Efternamn & """ /Comment:""" & Avdelning & " (" & Text(Now();"åååå-MM-dd") & "; " & Chef & ")"" /Expires:" & Text(Date(Year(Now())+1;Month(Now())+1;1); "åååå-mm-dd") & " /ScriptPath:kix32.exe /homedir:\\" & Hemmaserver & "\" & Kontonamn & "$ /domain" En icke föraktlig del av formeln handlar om att bilda snygga datumformat, utan dem ser den något lätthanterligare ut: ="net user " & Kontonamn & " /add /FullName:""" & Förnamn & " " & Efternamn & """ /Comment:""" & Avdelning & " ( ; " & Chef & ")"" /Expires: " & " 625

10 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl /ScriptPath:kix32.exe /homedir:\\" & Hemmaserver & "\" & Kontonamn & "$ /domain" Nu hoppas jag att den inte ser fullt så avskräckande ut. När du studerar den upptäcker du att innehållet i olika kolumner läggs samman till en enda lång sträng av bokstäver och siffror. För att sedan göra en kommandofil kopierar du helt enkelt alla rader och klistrar in dem i Anteckningar//NotePad. Resultatet blir en färdig kommandofil, klar att köra. Denna kommandofil sparar du sedan i mapp, du kan också skriva ut den den utgör en utmärkt dokumentation av dina domänkonton. Lägga gärna till några kommentarer i början så att du lättare kan använda den i framtiden. Lägga till domänkonton till global grupp När domänkontona är upprättade vill du kanske dela in dem i lämpliga globala grupper. Nästa Excel-ark använder namnet på avdelningen för att bilda en global grupp (Avd + avdelningens namn). För att göra domänkonton till medlemmar av den globala gruppen används Net-kommandot: net group "namn på global grupp" kontonamn /add /domain Det bildas genom att kopiera kontonamn och avdelningsnamn till ett nytt Excel-ark. Medlemskap i globala grupper är en angelägenhet för det tredje Excel-arket. Net-kommandot bildas av följande formel: ="net group Avd" & Avdelning & " " & Kontonamn & " /add /domain" 626

11 Microsoft Excel är ett utmärkt verktyg för att bygga långa kommandofiler Använda CACLs.Exe för lokal behörighet Det inbyggda verktyget CACLs.Exe hanterar lokal behörighet. I en kommandofil kan det användas för alla former av lokal behörighet såsom gemensamma mappar och hemmamappar. Kommandot cacls h:\users\adolfina /T /G adolfina:c Administrators:F åsätter lokal behörighet till mappen h:\users\adolfina och dess undermappar (/T) enligt: Kontot adolfina: Ändra//Change Fullständig behörighet//full Con- Administratörer//Administrators: trol Växeln /T uttyds: mappträdet från detta ställe och nedåt, /G betyder Grant, d.v.s. medge. CACLs.Exe är litet tjurig och kräver att du bekräftar ditt val. Detta undgår du genom att skicka ett y genom ett rör (pipe) till kommandot på följande sätt: echo y cacls h:\users\adolfina /T /G adolfina:c Administrators:F RmtShare delar ut resurser på andra datorer Verktyget RmtShare.Exe i Resource Kit används för att dela ut resurser på andra Windows NT-datorer, som om Net Share kunde användas över nätverket. En typisk kommandorad med RmtShare.Exe kan se ut så här: RmtShare \\sleipner\adolfina$=h:\users\adolfina /remark:" ; annalisa" /g Users:c Det är alltså hemmamappen till kontot annalisa som delas ut på detta sätt. En kommentar om när resursen delades ut och ansvarig chef ingår. Det verkar som om NetWare-metoden för hantering av behörighet används eftersom den lokala gruppen Användare/ /Users åsätts delningsbehörigheten Ändra//Change. Resterande Excel-ark och en färdig kommandofil finns på webben Du finner alla Excel-ark och en färdig kommandofil på Det finns kommentar i kommandofilen för att 627

12 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl beskriva vilka delar som kommer från Excel och vilka som måste göras för hand. Kommandofilen delar ut resurser på två datorer: den primära domänkontrollanten och ytterligare en server. Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Om du som jag är gammal DOS-räv lärde du dig en gång för länge sedan vad man kan göra med kommandospråket i MS-DOS. Det är inte mycket, men trots sina begränsningar har användare och nätverksadministratörer kunnat utnyttja kommandospråket till förbluffande saker. När Microsoft OS/2 en gång lanserades hade det försetts med ett utökat kommandospråk (om än inte mycket) man kunde till exempel skriva flera kommandon på samma rad och få dem utförda efter varandra. Windows NT har ända sedan den första versionen haft ungefär samma möjligheter som OS/2, men Microsoft har dessutom valt att utöka kommandospråket rejält till Windows NT 4.0. Flera kommandon på samma rad I Windows NT har du alltid kunna skriva flera kommandon på samma rad i kommandotolken. Genom att åtskilja kommandon med olika tecken kan du få Windows NT att bete sig olika. Skiljetecken & Innebörd Åtskiljer kommandon på samma rad ingen annan innebörd ( ) Grupperar kommandon ^ && Gör att <, >, och behandlas som vanliga tecken, utan särskild innebörd Kommandot efter utförs endast om det första kommandot utfördes utan problem Kommandot efter utförs endast om det första kommandot inte kunde utföras utan problem Kommandon som ändras med Command Extensions Den aktuella listan för ändringar ser du genom kommandot help cmd i en kommandotolk. I Windows NT 4.0, Service Pack 3, 628

13 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS uppför sig dessa kommandon olika om Command Extensions är på eller av: Assoc Call CD/ChDir Color Del/Erase EndLocal For FType Goto If MD/MkDir PopD Prompt PushD Set SetLocal Shift Start Alla är inte lika användbara, men de förbättringar som gjorts i Call, CD, For, Goto, If, Shift och Start kan användas till mycket. De nya PushD/PopD är inte heller dumma. Förbättringar i hanteringen av argument på kommandoraden Alla kommandofiler kan hantera argument (information) som skrivs på dess kommandorad. En av förbättringarna i Command Extensions är hur dessa argument kan delas upp (om de är filnamn med sökvägar). Filnamnen kan delas upp i sina delar och man kan t.o.m. använda miljövariabler (ex. Path) för att Windows NT skall leta rätt på filen. Dess möjligheter erbjuds (n är en av 0 till 9): Kommando Innebörd %~fn Hela sökvägen (enhet/disk, mappar, filnamn med filtillägg) %~dn Enheten/disken %~pn Sökvägen %~nn Filnamnet %~xn Filtillägget %~snn Korta filnamnet (8.3) %~sxn Korta filtillägget (8.3) %~$Miljövariabel:n Hela sökvägen (söker filnamnet i sökvägar angivna i miljövariabeln) Kommandona kan användas tillsammans för att, ex., få enhet/disk 629

14 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl och filnamn. En liten varning dock ofta används den aktuella mappen/sökvägen för att bilda namnen i tabellen, Windows NT behandlar alla argument som vore de filer i den aktuella mappen. Förbättringar i Goto Goto har fått en liten, men snygg, förbättring. Om du skriver Goto :EOF kommer kommandofilen att avslutas. EOF uttyds End Of File och Goto :EOF innebär alltså hopp till slutet av kommandofilen. Förbättringar i Call Call kan användas för att starta om samma kommandofil med samma parametrar eller ändrade. Dessutom betyder %* samtliga kommandoradsargument. Studera denna off set FileName=%0 echo %1 %2 %3 %4 call :Rekursion1 %* goto :eof :Rekursion1 if not (%0)==(%FileName%) echo Kom hit genom Call! echo %1 %2 %3 %4 goto :eof Om den sparas med namnet CallTest.Bat och startas med kommandoraden CallTest a b c d skrivs dessa rader till skärmen: a b c d Kom hit genom Call! a b c d Detta borde göra det möjligt minska behovet av flera, samverkande, kommandofiler det som behövs kan skrivas i samma kommandofil. En viktig sak: eftersom kommandofilen startar om måste du lämna den två gånger. Första gången du lämnar filen hamnar den 630

15 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS på raden efter Call-kommandot, nästa gång den lämnas avslutas körningen (du ser två rader med Goto :eof i exemplet ovan). Förbättringar i CD/ChDir CD/ChDir har fått en ny växel /D vilket gör att den faktiskt byter enhet/disk om den nya sökvägen innebär det. Mellanslag i sökvägen uppfattas som del av sökvägen du behöver alltså inte skriva hela sökvägen inom citattecken. Några exempel: cd /d d:\arbete Byter från aktuell enhet/disk och mapp till d: och mappen \arbete (oavsett på vilken disk du befann dig tidigare) cd \Program Files\Visual Studio Byter aktuell mapp till mappen \Program Files\Visual Studio på aktuell enhet/disk cd /d %SystemRoot% Byter aktuell mapp till Windows NT:s systemmapp och aktuell enhet till startvolymen//boot partition (oftast c:\winnt) Förbättringar i For Kommandot For har genomgått en omfattande förbättring. Med Command Extensions påslagna kan For användas för att: q Genomlöpa mappnamn i stället för filnamn med växeln /D q Läsa och dela upp innehållet i filer för att vidare hantering med växeln /F q Utföra ett kommando ett visst antal gånger med växeln /L q Genomlöpa mappträd med växeln /R Filnamn i For-kommando kan delas upp på samma sätt som kommandoradsargument. Kommando %~fi med filtillägg) %~di %~pi %~ni Innebörd Hela sökvägen (enhet/disk, mappar, filnamn Enheten/disken Sökvägen Filnamnet 631

16 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl %~xi Filtillägget %~sni Korta filnamnet (8.3) %~sxi Korta filtillägget (8.3) %~$Miljövariabel:i Hela sökvägen (söker filnamnet i sökvägar angivna i miljövariabeln) Dessa underkommandon gör att du inte kan använda bokstäverna (f, d, p, n, x, s) som variabler. Variabler i For-kommandon måste ha dubbelt procenttecken i en kommandofil När du använder For i kommandofiler måste procenttecknet dubbleras. För att skriva ut hela mappträdet från en kommandofil skriver man (se mer nedan): for /r %%i in (\) %%~fi Genomlöpa mappnamn i stället för filnamn (/D) Kommandot For /D %a in (.\*) Do Dir %a gör att kommandot dir utförs i alla undermappar till den aktuella mappen. Läsa filer och dela upp innehållet (/F) Växeln /F är den kraftfullaste, med dess hjälp kan filer läsas och innehållet på varje rad i filen delas upp och tolkas oberoende av varandra. Det är också möjligt att använda For på resultatet av ett visst kommando. Skrivsätt (syntax): For /F "tillval" %variabel In (filnamnsmängd) Do kommando Där filnamnsmängd är ett eller flera filnamn (jokertecken är tillåtna). Varje fils innehåll läses och kan användas i kommando. For delar automatiskt (så gott den kan) upp filens rader i smådelar (tokens) så att man kan använda varje del för sig. Vad gäller tillval kan dessa vara en eller flera av: Tillval Innebörd eol=tecken Vilket tecken som skall vara radslutstecken (behövs endast om vanligt radslut inte används). skip=antal rader som överhoppas Antal rader som hoppas över i 632

17 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS filen innan rader börjar delas upp i smådelar. delims=åtskiljare (i stället för mellanslag och tabbtecken) Om mellanslag och tabbtecken inte används för att skilja smådelar (tokens) från varandra kan man här ange annat tecken. tokens=x, y, m-n* Anger vilka tokens (med nummer) som skall användas i kommandot, asterisken motsvarar resten av raden. Ett exempel (från hjälptexten), med detta kommando: For /F "eol=; skip=1 tokens=2, 3* delims=, " %i In (EnFil.Txt) %i %j %k hoppas den första raden i EnFil.Txt över och sedan delas raderna upp (fr.o.m. den andra raden). Rader som börjar med semikolon kommer inte med och inte heller text efter semikolon på en rad (om du inte använder asterisken). Token nummer två och tre används (samt resten på raden). Kommatecken och mellanslag uppfattas som åtskiljare. Om innehållet i EnFil.Txt är detta: Första raden hoppas över Andra raden är den första som kommer att tolkas Tredje raden innehåller ett semikolon; text efter detta tolkas inte ; Rader som börjar med semikolon tas inte alls med Den sis,ta raden Kommer satsen ovan att ge detta resultat: raden är den första som kommer att tolkas raden innehåller ett semikolon; text efter detta tolkas inte sis ta raden När For används på resultatet från ett kommando skrivs kommandot inom parenteserna (där filnamnsmängden annars anges). Windows NT startar en osynlig kopia av Cmd.Exe och låter denna utföra kommandot, utskriften från kommandot behandlas sedan av For som en fil. För att visa en lista över namnen på alla miljövariabler skriver du (hämtat från Help For): 633

18 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl For /F "delims==" %i In ('set') %i Jag använder For /F när jag kopierar ändrade filer från min dator till vår server. När jag gör det vill jag att mapparna kopieras i omvänd bokstavsordning (då kopieras min elpostfil sent, den är tillräckligt stor för att jag inte skall vilja vänta på den för att se om andra filer kopieras). Kommandot jag använder ser ut så här: for /f "delims=\" %i in ('dir /b /ad /o-n d:\arbete') do xcopy "d:\arbete\%i" "\\sleipner\duplex%i\" /d /f /h /s /v /z Tillägget delims=\ är nödvändigt för att klara mappnamn med mellanslag. Omvända snedstreck är förbjudna i mappnamn så det kändes säkert att använda. Du kan använda For i flera steg. Antag att du vill veta mer om alla datorer som just nu är anslutna till en server. Satsen for /f %i in ('net session^ find "\"') do net view %i kommer att visa information (net view \\datornamn) för alla anslutna datorer (net session). (^ find "\" behövs för att filtrera bort rader som inte innehåller datornamn.) Skulle du vilja stänga alla filer på din dator som är öppna via nätverket använder du satsen (det är lättare att göra med Serverhanteraren//Server Manager): for /f "skip=4 eol=t" %i in ('net file') do net file %i /close kommandot hoppar över fyra rader och behandlar sedan varje rad tills den stöter på en rad som börjar med T, vilket fungerar på engelsk Windows NT. I svensk Windows NT skall det vara eol=k i stället. Bokstäverna K och T kommer från sista raden i svaret från Net File: Kommandot utfört//the command completed successfully Ytterligare ett exempel: vill du studera alla utdelade resurser på alla datorer i en domän eller arbetsgrupp använder du satsen: for /f "skip=3 eol=t" %i in ('net view /domain:namn på domän eller arbetsgrupp') do net view %i Du måste ange namnet på domänen/arbetsgruppen där det står namn på domän eller arbetsgrupp. Om du matar vidare det som kommer från kommandoraden ovan till en fil har du dokumenterat alla utdelade resurser i domänen/arbetsgruppen 634

19 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS utan alltför stor ansträngning. Utföra ett kommando ett visst antal gånger (/L) För att utföra ett kommando ett viss antal gånger använder du växeln /L (loop) till For. Den används på detta sätt: For /L %i In (start, step, end) Do kommando Där start, step och end motsvarar första värde, stegvärde och sista värde. Exempel: For /L %i In (1, 3, 18) %i Kommer att skriva sex rader till skärmen där siffrorna 1, 4, 7, 10, 13 och 16 står ensamma på varsin rad. Det går också bra att räkna nedåt: For /L %i In (18, -3, 1) %i Detta For-kommando skriver också sex rader till skärmen, denna gång med siffrorna 18, 15, 12, 9, 6, 3 först på varsin rad. För att se alla felmeddelanden från Net använder du följande kommando: for /l %i in (1, 1, 9999) helpmsg %i För att spara dem till en fil använder du följande kommando: for /l %i in (1, 1, 9999) do echo %i>>netmedd.txt && net helpmsg %i>>netmedd.txt När felnummer som inte används träffas på kommer Net.Exe att skriva ett meddelande om detta till skärmen vilket gör att filen kommer att innehålla många rader med endast felnummer. Dessa måste du själv ta bort. Det högsta felnumret i Windows NT 4.0 med Service Pack 3 är 6118, men det kommer säkert till nya med framtida Service Pack och Windows NT 5.0. Det minsta tal du kan ange till For /L är och det största Genomlöpa mappträd (/R) Med hjälp av växeln /R kan kommandon utföras i varje mapp i ett mappträd (hela eller delar av trädet). Kommandot for /r %i in (\) %~fi skriver ut hela mappträdet på den aktuella disken till skärmen, 635

20 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl en mapp på varje rad. Har du behov av en lista med samtliga filer på aktuell enhet kan du lätt få det med kommandot: for /r %i in (\*.*) "%~fi" Citattecknen runt %~fi gör att filnamnen skrivs ut omgivna just av citattecken, vilket kan göra dem lättare att använda i nästa steg (om de innehåller mellanslag). Räkna lokala användarkonton Det går att använda For /F för en hel del ändamål räkna användarkonton är bara ett av dem. Resultatet blir i detta fall inte perfekt, men förhoppningsvis tillräckligt bra för dig. Denna gång använder vid både For och verktyget Find och måste därmed mellanlagra resultatet i en fil. Det enklaste är alltså att du gör en kommandofil med följande innehåll: del Users.Txt for /F "skip=4 tokens=1,2,3" %%i IN ('net user') %%i>>users.txt && echo %%j>>users.txt && echo %%k>>users.txt find /v /n /i "on."<users.txt Om du använder kommandot Net Users i en kommandotolk ser du att användarkontona skrivs ut tre stycken per rad. Därför använder jag tokens=1,2,3 i for-satsen. Den sista raden kommer ofast inte innehålla just tre användarkonton varför du måste kontrollera utskriften (de två sista raderna (tre i engelsk Windows NT) härrör från Net-kommandot, Kommandot slutfört//the command completed successfully). En varning: skulle du ha kontonamn som innehåller mellanslag kommer de att räknas som flera konton och dölja andra. Antalet konton blir då lätt fel. Räkna användarkonton i domänen Användarkonton i domänen räknar vi på snarlikt sätt som ovan du behöver endast lägga till växeln /domain till kommandot net user: net user /domain 636

21 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Räkna lokala grupper Vi räknar lokala grupper på samma sätt som användarkonton, med ett tillägg till For-satsen: del LoclGrps.Txt for /F "delims=* skip=4 tokens=1,2,3" %%i IN ('net localgroup') %%i>>loclgrps.txt && echo %%j>>loclgrps.txt && echo %%k>>loclgrps.txt find /v /n /i "on."<loclgrps.txt När du använder kommandot Net LocalGroup ser du att alla gruppnamn föregås av en asterisk. Vi använder den som skiljetecken eftersom det inte är ovanligt att gruppnamn innehåller mellanslag. Samma slutmeddelande från Net-kommandot stör även här du måste minska antalet grupper med två eller tre (kontrollera noga). Räkna globala grupper Vi räknar globala grupper på samma sätt som lokala grupper, det är endast Net-kommandot som skiljer: del GlobGrps.Txt for /F "delims=* skip=4 tokens=1,2,3" %%i IN ('net group') %%i>>globgrps.txt && echo %%j>>globgrps.txt && echo %%k>>globgrps.txt find /v /n /i "on."<globgrps.txt När du använder kommandot Net LocalGroup ser du att alla gruppnamn föregås av en asterisk. Vi använder den som skiljetecken eftersom det inte är ovanligt att gruppnamn innehåller mellanslag. Kontrollera antalet. Räkna utdelade resurser Att räkna antalet utdelade resurser sker på nästan samma sätt: del Shares.Txt for /f "skip=4 tokens=1" %%i in ('net share') %%i>>shares.txt find /v /n /i "on."<shares.txt Eftersom vi endast intresserar oss för antalet resurser spelar 637

22 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl det ingen roll om resursnamnen innehåller mellanslag eftersom Net Share alltid skriver en resurs per rad. Studera när användare senast ändrade lösenord Kommandot net user kontonamn gör att en hel del information om användarkontot visas, bland dem uppgift om när lösenordet senast ändrades, om kontot är aktivt och senaste inloggningstid. För att studera tid för senaste ändring av lösenordet för alla konton i den lokala kontodatabasen skriver du (svensk Windows NT): for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "lösenordet senast ändrat" && echo %j && net user %j find /i "lösenordet senast ändrat" && echo %k && net user %k find /i "lösenordet senast ändrat" För engelsk Windows NT ändrar du litet: for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "password last set" && echo %j && net user %j find /i "password last set" && echo %k && net user %k find /i "password last set" Tyvärr upptäcker du här att programmet Net.Exe är skrivet in the U.S. of A.: dess datumformat är alltid det som används i USA, oavsett vilka inställningar du gjort. Detta är litet skumt eftersom du måste använda det inställda datumformatet när du upprättar användare med samma net user-kommando. Studera när användare senast loggade in För att studera senaste inloggningstid för alla konton i den lokala kontodatabasen skriver du (svensk Windows NT): for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "senast inloggad" && echo %j && net user %j find /i "senast inloggad" && echo %k && net user %k find /i "senast inloggad" För engelsk Windows NT ändrar du litet: for /f "skip=4 tokens=1,2,3" %i in ('net user') %i && net user %i find /i "last logon" && echo %j && net user %j find /i "last logon" && echo %k && net user %k find /i "last logon" 638

23 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Förbättringar i If If-kommandot har fått tre nya förbättringar, det kan användas för att: q Jämföra två strängar (samt ange att jämförelsen skall vara skiftlägesokänslig) q Undersöka version av Command Extensions med den inbyggda variabeln CmdExtVersion q Använda förekomst av en viss miljövariabel (inte dess innehåll) Jämföra två strängar If [/I] "första strängen" jämförare "andra strängen" kommando där jämförare är en av: Equ Neq Lss Leq Gtr Geq lika med inte lika med mindre än mindre än eller lika med större än större än eller lika med Växeln /i är i sig en fantastisk liten nyhet: den innebär att de olika strängarnas blandning av små och stora bokstäver inte spelar någon roll (skiftlägesokänslig//case insensitive). Avgöra om en viss miljövariabel finns Underkommandot Defined till If-kommandot används för att avgöra om en viss miljövariabel finns, det är alltså inte dess innehåll som är intressant. Skrivsätt: If Defined miljövariabel kommando Avgöra version av Command Extensions Den inbyggda funktionen CmdExtVersion innehåller versionsnumret för Command Extensions. Du kan inte använda den som en variabel utan den jämförs med ett önskat versionsnummer. 639

24 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl För att inte av misstag använda en miljövariabel med samma namn kan du skriva så här: If Defined CmdExtVersion set CmdExtVersion= If CmdExtVersion 1 kommando Miljövariabeln CmdExtVersion tas alltså först bort (om den finns) och sedan används den inbyggda funktionen CmdExt- Version. Använda %ErrorLevel% Med skrivsättet %ErrorLevel% kan ErrorLevel användas för olika ändamål, ex. för att hoppa till olika ställen i en kommandofil. Följande exempel (från hjälptexten) visar hur %ErrorLevel% kan användas: choice goto answer%errorlevel% :answer0 echo You typed Y for yes :answer1 echo You typed N for no CmdCmdLine innehåller ursprunglig kommandorad för Cmd.Exe Den nya miljövariabeln CmdCmdLine innehåller den ursprungliga kommandoraden för Cmd.Exe Förbättringar i Shift Shift har fått en ny växel /n vilken gör att argumentet med numret som anges av n och de följande skiftas, men inte de som föregår argument n. Exempel: om du skriver Shift /3, kommer argument nummer 4 att skiftas till position 3 (%3), nummer 5 till position 4 (%4), o.s.v. Kom ihåg: argument noll (%0) skiftas aldrig, det innehåller namnet på kommandofilen (det filnamn och kanske sökväg du skrev i kommandotolken för att starta kommandofilen). 640

25 Kommandospråket i Windows NT är större än i MS-DOS Förbättringar i Start Numera kan du skriva Start Filnamn.Filtillägg om filtillägget är registrerat på ett program. Start Mappnamn gör att mappen öppnas i Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. Förändringar som kanske inte är uppenbara Några av de förbättringar som gjorts är kanske inte uppenbara i sina användningsområden. Du kan få en kommandofil att skriva sitt filnamn (hela sökvägen) när den körs genom att ha kommandot echo %~f0 i kommandofilen. Detta bidrar till felsökning om du har många kommandofiler och inte vet vilken som gjort vad. Lägg in kommandon liknande dessa i dina kommandofiler:... echo.>>%systemroot%\logs\commandfiles.log echo Nu kör %~f0>>%systemroot%\logs\commandfiles.log echo. date>>%systemroot%\logs\commandfiles.log echo. time>>%systemroot%\logs\commandfiles.log... så kommer loggfilen CommandFiles.Log att innehålla rader som entydigt talar om vilka kommandofiler som körts och när. Lura verktyg som kräver att du bekräftar ditt val Det är inte ovanligt att verktyg i Windows NT kräver att du bekräftar ett val genom att skriva in j//y eller bara trycka på Enter på tangentbordet. Två sedan länge använda knep är att använda kommandot echo tillsammans med pipe-funktionen för att skicka ett j//y eller Enter till kommandot. Du såg ovan hur den ena formen användes tillsammans med CACLs.Exe. Den andra formen är användbar med andra kommandon, exempelvis kommandot time. Önskas aktuell tid utskriven i en kommandotolk skriver du: echo. time Windows NT svarar då (det blir inte alltid samma tid): The current time is: ,51 Enter the new time: 641

26 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Skillnaden är att den inte stannar och väntar på din inmatning av tiden utan den får en radmatning från echo-kommandot. Windows Scripting Host När jag först hörde talas om Windows Scripting Host, WSH, och vad man skulle kunna göra med den, var jag inte riktigt säker på att jag förstod. Windows Scripting Host var tydligen ett sätt att använda en sorts avancerade kommandofiler hade inte utvecklingen lämnat dessa för länge sedan?! Tydligen inte Windows Scripting Host är en värdmiljö för skriptmotorer, vilka skript som helst skall kunna användas så länge det finns en motor som kan installeras i Windows Scripting Host. För mig som hackat kommandofiler i alla år var detta en mycket välkommen nyhet framför allt som Windows Scripting Host har en kommandoradsdel också. Windows Scripting Host är en del av Windows NT Option Pack 1 (det finns bara ett Option Pack, men tänk om det kommer fler). Microsoft skickar med två skriptmotorer i Windows Scripting Host: VBScript (Visual Basic Script) och JScript (Microsofts JavaScript). Jag har ingen egen erfarenhet av Java eller JavaScript, men allt jag skriver nedan om VBScript torde vara tillämpligt även på JScript i WSH. Dessutom verkar det som om Microsoft faktiskt satsar hårdast på JScript. Windows Scripting Host är två systrar Windows Scripting Host är två program: q WScript.Exe grafiskt Win32-program q CScript.Exe kommandoradsprogram Vilket snabbt inses används WSCript.Exe i Windows och CScript.Exe i kommandotolken. De är skrivna så att båda kan köra samma skript. När du använder CScript.Exe inträffar det lustiga att ex. dialogrutor i skriptet kommer att visas i den grafiska miljön. Microsoft har skickat med ett antal exempelfiler, fiffigt nog i både VBScript och JScript för att visa exempel på deras användning. Riktigt intressant blir WSH tillsammans med Active Directory Services Interface, ADSI, vilket är en API-samling för Active 642

27 Windows Scripting Host Directory (Services), ADS, i Windows NT 5.0. Det finns två exempel på detta i den lilla exempelsamling som Microsoft har på Exemplen AddUsers och DelUsers använder Excel-ark för att hantera användare i ADS. ADSI och VBScript i Windows NT 4.0 Förmodligen vill du inte basera din administration på betaversioner, men det finns möjlighet att prova ADSI redan idag, med Windows NT 4.0. På Microsofts webb-ställe finns senaste versionen av ADSI (2.0 när detta skrevs) vilken du kan installera på en testdator. Skillnaden mellan ADSI i Windows NT 5.0 och Windows NT 4.0 är att du inte använder Lightweight Directory Access Protocol, LDAP, i Windows NT 4.0 utan egna API:er. Det fiffiga med ADSI är att det ingår koppling till API:erna i Windows NT 4.0. Med en del möda knåpade jag ihop följande exempelprogram i VBScript: ' Visa alla domäner och objekt i domäner. ' ' 23 Mar 1998 Rolf Åberg Option Explicit Dim nsads Set nsads = GetObject("WinNT:") Dim objdomain Dim objdomobject For Each objdomain In nsads WScript.Echo nsads.name & objdomain.name Next For Each objdomobject in objdomain WScript.Echo nsads.name & objdomain.name _ & "/" & objdomobject.name Next WScript.Quit(0) När du kör skriptet räknar det upp alla domäner och alla objekt (användarkonton, grupper och datorer) i alla domäner. 643

28 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Programmet kräver att du installerat ADSI 2.0 och WSH. ADSI finner du på Microsofts webb-ställe. Använda VBScript i Windows Scripting Host Det märks ganska tydligt att tekniken bakom Windows Scripting Host håller på att mogna. Jag minns inte längre hur lång tid det tog innan jag hittade hur man gör för att skriva en text till skärmen i kommandotolken. Det visade sig vara ett objekt vid namn WScript som kan sådant. Dess metod Echo gör att texten skrivs till kommandotolken och inte grafiskt. Kör denna sats med CScript.Exe: WScript.Echo "Hej världen!" skrivs texten Hej världen! i kommandotolken. Ett enkelt VBScript som visar information för inloggad användare Med ett litet lån från exempelprogrammet network.vbs kan detta program tillverkas: ' Visa aktuell användare, m.m. Lånat vissa delar ' från Microsofts exempelprogram. ' ' 23 Mar 1998 Rolf Åberg Option Explicit WScript.Echo Dim onetwork Set onetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") WScript.Echo "UserDomain : " & onetwork.userdomain WScript.Echo "UserName : " & onetwork.username WScript.Echo "ComputerName: " & onetwork.computername WScript.Quit(0) När programmet körs i CScript.Exe skrivs en hel del information om WSH, den inloggade användarens domän, användarnamn samt datornamnet. Objektet WScript är intressant. Det har följande egenskaper: 644

29 Perl (Practical Extraction and Report Language) Egenskap Application Arguments FullName Name Path ScriptFullName ScriptName Version Beskrivning IDispatch-namnet för WScript (COM) Objektsamling (collection) som innehåller kommandoradsargument för skriptet Sökvägen till WScript.Exe/CScript.Exe Namn på WScript.Exe/CScript.Exe Mapp för WScript.Exe/CScript.Exe Sökvägen till det skript som körs Filnamnet för det skript som körs Versionsnummer för Windows Scripting Host ScriptName och Version torde vara användbara vid felsökning. Perl (Practical Extraction and Report Language) Programspråket perl är ganska nytt för Windows NT, men det har funnits några år i Unix-världen. Perl uppfanns av en lätt galen man vid namn Larry Wall (läs något han skrivit så förstår du varför jag kallar honom lätt galen) när han fått i uppdrag att tillverka en rapportgenerator. I stället för en rapportgenerator tillverkade han perl. Perls stora styrka är dess möjligheter att dela upp textfiler i hanterliga delar, leta information i textfiler och byta ut textdelar mot ny text. En av de grundläggande tankarna bakom perl är att de som använder perl skall få göra som de vill: den som vill att allting skall deklareras före användning kan göra så, den som vill köra på utan hängslen och livrem kan göra det. Alla perl jag hört talas om har varit tolkande varianter programmet körs i en miljö (precis som WSH och VBScript/JScript). Gissningsvis kommer du att kunna göra samma saker (med en viss reservation) från perl som i VBScript/JScript. Du kan alltså välja fritt mellan dem. På finner du en gratisversion av perl för Win32. Den följer också med i Windows NT Resource Kit. Den enda perl-bok du behöver är skriven av Larry Wall, Tom Christiansen och Randal Schwartz, den heter Programming Perl, 645

30 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl 2 nd Edition och är utgiven av O Reilly & Assoc (ISBN , 646 sidor). Smaka på perl Ett väldigt enkelt perl-program: print "Hej världen!\n" ; skriver naturligtvis texten inom citattecken till skärmen när du startar perl-tolken och skriver in texten (eller först sparar den till en fil som du anger på kommandoraden till perl-tolken). Om du bara skriver perl på kommandoraden startar perl-tolken och väntar på att du skriver in något. Variabler är lätta att använda. Variablerna märks med ett prefix för att markera vilken typ de är (perl vandlar lätt om mellan olika typer om det behövs). Programmet nedan gör samma sak som det ovan, men nu använder vi en variabel: $HelloMess = "Hej världen!\n" ; print $HelloMess ; Dollartecknet betyder att detta är en skalär variabel (i motsats till en fältvariabel), inte att den är en strängvariabel. Du kanske undrar över \n som står innanför citattecknen? Det är ett litet lån från programspråket c. Det omvända snedstrecket gör att n tolkas som ny rad (eng. new line). Varje sats i perl avslutas med ett semikolon (utom den sista i ett block, men det struntar vi i). Perl kan läsa från kommandoraden: print "Antal varv: " ; chop ( $NumIters = <>) ; print "Genomlöper slingan $NumIters varv.\n" ; Här ser du exempel på kraftfulla saker i perl, <> är en kortform för inmatningsbufferten (<STDIN> är ett längre skrivsätt). Funktionen chop hugger av den radmatning som hamnar i inmatningsbufferten när vi matar in det värde programmet ber om i första raden. I den sista satsen ser du vad enkelt det är att skriva ut variablers innehåll i perl. Ett par perl-exempel Perl-programmet nedan genomlöper och skriver ut namn och innehåll för alla miljövariabler, de finns i samlingen ENV 646

31 Perl (Practical Extraction and Report Language) (%-tecknet anger att det är en samling (hash i perl). Raden use strict 'subs' gör perl-tolken petig så att den hjälper mig när jag missar. # Skriver alla miljövariabler, värdet före namnet # # 6 sep 1996 Rolf Åberg use strict 'subs'; $time = localtime ; print "Perl script file ", FILE, " running on $time...\n\n"; while (( $key, $value) = each %ENV) { print "$value = $key\n"; } Nästa perl-program visar information för användarkonton, namnet på kontot fås av användaren vid körning. # Prints information for user account. # # 2 May 1997 Rolf Åberg use strict 'subs'; $time = localtime ; print "Perl script file ", FILE, " running on $time...\n\n"; use Win32::NetAdmin; # get info for the user. print "User Account Name: "; chop ($UserName = <>); Win32::NetAdmin::UserGetAttributes('',$UserName, $GetPassword, $GetPasswordAge, $GetPrivilege, $GetHomeDir, $GetComment, $GetFlags, $GetScriptPath) warn(); print "User: $UserName, $GetPassword, $GetPasswordAge, $GetPrivilege, $GetHomeDir, $GetComment, $GetFlags, 647

32 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl $GetScriptPath\n"; Perl är ett mycket intressant språk med många möjligheter jag har inte ens visat hur enkelt det är att leta efter viss text i en fil, låt mig avsluta med ett sådant exempel. Programmet ber om ett filnamn och en text, öppnar filen och räknar antal gånger texten förekommer i filen. # Ber om filnamn och textsträng. Öppnar filen och räknar # antalet instanser av textsträng. Textsträngen görs om till # små bokstäver och även filens rader för jämförelse. # # 14 maj 1997 Rolf Åberg use strict 'subs'; $time = localtime ; print "Perl-program ", FILE, ", körs $time...\n\n"; print "Filnamn: " ; chop ($FileName = <>); print "Räkna förekomster av: "; chop ($CountInstancesOf = <>); # Till små bokstäver. $CountInstancesOf = lc($countinstancesof); open( InpFile, $FileName); $NumFound = 0; while ( $InpLine = <InpFile> ) { if ( lc( $InpLine) =~ /$CountInstancesOf/ ) { $NumFound++; }; }; print "Fann '$CountInstancesOf' på $NumFound "; print "ställen i $FileName.\n"; Hjälpfrågor 1. Hur används verktyget Net.Exe? 2. Hur kan du göra för att se vilka kommandon som omfattas av 648

33 Hjälpfrågor Command Extensions i Windows NT 4.0? 3. Tecknen <, >, och är speciella när de används i en Kommandotolk//Command Prompt. Hur gör om du vill använda ett av dem som de är, utan denna speciella funktion? 4. Aktuell mapp är d:\arbete. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d e:\temp (vi antar att mappen e:\temp verkligen finns)? 5. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d %systemroot%? 6. Vad gör kommandot For /F "delims==" %i In ('set') %i? 7. Vad är Windows Scripting Host och vad kan den användas till? 8. Vad är perl och vad kan du använda det till? 9. Vad är LDAP? 10.Vad är Active Directory Services Interface, ADSI? 11.Vad innebär kommandot net accounts avgivet i en kommandotolk? 12.Hur gör du för att få veta mer om ett Net-kommando? 649

34 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Förslag till svar på frågor 1. Hur används verktyget Net.Exe? Net.Exe är ett kommandoradsverktyg, man måste alltså först öppna en Kommandotolk//Command Prompt innan man kan använda Net.Exe. Net.Exe kan ses som en kommandotolk, d.v.s. den förstår ett antal olika kommandon som skrivs till den. Som vanligt med kommandotolkar är det noga med stavning av argument och växlar. Net.Exe tillsammans med, ex., Excel gör att man kan utföra mycket omfattande uppgifter med kommandofiler. 2. Hur kan du göra för att se vilka kommandon som omfattas av Command Extensions i Windows NT 4.0? För att se vilka kommandon som omfattas av Command Extensions i Windows NT 4.0 startar man en Kommandotolk//Command Prompt och skriver sedan help cmd (följt av Enter). 3. Tecknen <, >, och är speciella när de används i en Kommandotolk//Command Prompt. Hur gör om du vill använda ett av dem som de är, utan denna speciella funktion? För att slå av specialbehandlingen av <, >, och, skriver man ett cirkumflextecken, ^, (tak) före dem. Ex. för att skriva (eka) texten 1 < 3 till skärmen från en kommandofil skriver man echo 1 ^< 3 i kommandofilen. 4. Aktuell mapp är d:\arbete. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d e:\temp (vi antar att mappen e:\temp verkligen finns)? Tack vare den nya kommandoradsväxeln /d kommer aktuell mapp att bli e:\temp och aktuell enhet kommer att bli e: (Windows NT byter till den enheten). 650

35 Förslag till svar på frågor 5. Vad händer om du i en Kommandotolk//Command Prompt skriver cd /d %systemroot%? Oavsett vilken mapp som var aktuell kommer aktuell mapp att sättas till Windows NT:s systemmapp och aktuell enhet till den enhet som systemmappen finns på (startvolym//boot partition). 6. Vad gör kommandot For /F "delims==" %i In ('set') %i? Kommandot ovan visar en lista över namnen på alla miljövariabler (inte deras innehåll). 7. Vad är Windows Scripting Host och vad kan den användas till? Windows Scripting Host, WSH, är ett nytt verktyg (finns i Windows NT 4.0 Option Pack). WSH är en skriptmotor och levereras med tolkar för Visual Basic Scripting Edition (VBScript) och JScript (JavaScript från Microsoft). Tanken med WSH (och dess kommandoradssyster CSH) är att all administration av Windows NT 4.0 och Windows NT 5.0 skall vara möjlig att sköta med hjälp av skript. 8. Vad är perl och vad kan du använda det till? Perl är ett programmeringsspråk (hittills implementerat enbart som tolkande språk). Perls stora styrka är dess möjligheter att dela upp textfiler i hanterliga delar, leta information i textfiler och byta ut textdelar mot ny text. En av de grundläggande tankarna bakom perl är att de som använder perl skall få göra som de vill: den som vill att allting skall deklareras före användning kan göra så, den som vill köra på utan hängslen och livrem kan göra det. Perl kan, och kommer att kunna, användas för att mekanisera delar av administrationen vilket gör att perl och WSH delvis konkurrerar om samma uppgifter. Gissningsvis finns det plats för båda. 9. Vad är LDAP? Lightweight Directory Access Protocol, LDAP är ett protokoll för hantering av katalogtjänster. LDAP har sina rötter i arbetet med X.500. I Microsoft Active Directory Services kommer LDAP att vara det föredragna (och av Windows NT 651

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Datateknik A, Syfte: Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Att läsa: Lektion 1 Antal uppgifter: 3 Inlämning: Sker via inlämningsuppgifter

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1 Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner MATLAB Väletablerat Mycket omfattande program GNU OCTAVE Öppen

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Med ett kommandobaserat gränssnitt menas ett helt textbaserat gränssnitt. Istället för att klicka

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL

Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL Introduktion till Jasmine 1.2 ODQL I detta avsnitt beskrivs ett antal praktiska handgrepp som behövs för att köra Jasmine ODQL. 1 ODQL miljön Man kan enklast köra ODQL mot Jasmine från ett vanligt Command

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Lite mer om CGI-programmering

Lite mer om CGI-programmering Lite mer om CGI-programmering Innehåll Vad är CGI? Vad är Forms? Vad är Perl? Forms, CGI och Perl Läs också: Internetprogrammering F 14 Kursboken s s 48-51 Exemplen på på kursens sidor: sidor: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d4334/98-99/contents/cgi/examples.html

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab Introduktion till Matlab Inledande matematik, I1, ht10 1 Inledning Detta är en koncis beskrivning av de viktigaste delarna av Matlab. Till en början är det enkla beräkningar och grafik som intresserar

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS)

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Jens Granlund 19.10.2000 Introduktion Detta dokument försöker att beskriva säkerhetsmekanismerna i Windows NTs filsystem NTFS på ett lättbegripligt sätt. Access Control

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Kör som root handbok. Geert Jansen Översättare: Stefan Asserhäll

Kör som root handbok. Geert Jansen Översättare: Stefan Asserhäll Geert Jansen Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Kör som root 6 3 Interna funktioner 8 3.1 X-identifiering........................................ 8 3.2 Gränssnitt med

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows XP Professional (men bör fungera även på Home Edition och Windows 2000/2003). Att installera Oracle 9i Personal Edition kräver ca. 3 GB hårddiskplats och ca. 200

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

MS-DiskOperativSystem Sammanfattning och Övningar

MS-DiskOperativSystem Sammanfattning och Övningar MS-DiskOperativSystem Sammanfattning och Övningar Övningarna syftar till att ge minimikravet i DOS-kunskaper. Övningarna är tänkta att köras i maximerat DOS-fönster under win9x. MS-DOS (Microsoft Disk

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram

Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogram Föreläsning 12 Våren 2005 Innehåll Palindrom Hur man hittar fel i program, debuggning Felhantering, hur man förhindrar program att krascha Ev.

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

E-tentavakt - Invigilator

E-tentavakt - Invigilator E-tentavakt - Invigilator Som e-tentavakt har du mer ansvar än en vanlig tentavakt. Du måste kunna lösa de vanligaste fnurrorna innan man kontaktar IT-support. Nedan kommer manual för e-tentavakter. Under

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Program. Kapitel make Program Interpreterande och kompilerande program

Program. Kapitel make Program Interpreterande och kompilerande program Kapitel 11 Program Detta kapitel är som synes mycket kort och nämner inte allt från föreläsningen. 11.1 Program Ett datorprogram är en samling instruktioner som beskriver något som en dator ska utföra.

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Installation via Group Policy och konfigurering av dataplacering

Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Installation via Group Policy och konfigurering av dataplacering Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Introduktion Till skillnad från den version av Matematikhuset som distribueras med Elevdatas Skolavtal innehåller skollicensversionen av

Läs mer

2013 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2013 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Översikt... 4 Single Master of Operations... 5 Översikt Single Master of Operations... 6 Vilka finns?... 7 Forest... 8 Domänen... 9 Schema Master... 10 Indexering och replikering till Global

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Bygg din egen verktygslåda till PC-DMIS. Workshop, PC-DMIS dagar 2015

Bygg din egen verktygslåda till PC-DMIS. Workshop, PC-DMIS dagar 2015 Bygg din egen verktygslåda till PC-DMIS Workshop, PC-DMIS dagar 2015 Vad ska vi prata om? Verktygsfält och Snabbknappar i PC-DMIS Koppla inbyggda funktioner till en knapp Koppla externa program Koppla

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe In- och utmatning i Unix Program i Unix skriver och läser till och från filer. En fil betyder här en vanlig fil med text eller binära data, ett tangentbord, en skärm, ett annat program etc. Innan ett program

Läs mer

Emacs. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 22 augusti 2016

Emacs. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 22 augusti 2016 Emacs Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 22 augusti 2016 Historia 2/21 Utvecklas konstant, från 70-talet Är en generellt texteditor (INTE ordbehandlare) som fokuserar på texten, inte utseendet

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 Instruktioner Genomför uppgifterna i tur och ordning. Text i typsnittet Courier indikerar något som skall utföras på datorn, t.ex. ett kommando i kommandotolken eller

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Felsökning av programstart - Cadcorp SIS Dokumentet innehåller Frågor kring felsökningen Var kan jag se licensnumret? Vad betyder licensnumret? Fråga: Cadcorp SIS startar men anger att licensen är felaktig

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Denna laboration skapades för elever vid Roslagens Högskola men kan användas av vem som helst. Namnen på servrarna måste i så fall ändras.

Denna laboration skapades för elever vid Roslagens Högskola men kan användas av vem som helst. Namnen på servrarna måste i så fall ändras. Laboration 1, Databashantering med MySQL Av: Marcus Rejås I denna laboration skall du se till att du kommer åt databasmotorn och att det fungerar. Du kommer också att skapa en tabell

Läs mer

Decipher och Datataker DT100

Decipher och Datataker DT100 Umeå Universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Anders Åstrand Decipher och Datataker DT100 Lathund Reviderad: 981217 A.Å 990406 A.Å 011119 AÅ Decipher och Datataker DT100 Detta är endast

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Lösenord och ditt Axxell IT-konto

Lösenord och ditt Axxell IT-konto Lösenord och ditt Axxell IT-konto Ditt Axxell IT-konto ger dig tillgång till olika IT tjänster på Axxell, däribland möjlighet att logga in på en Axxell dator, Wilma, Office 365, It slearning, och andra

Läs mer