Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården"

Transkript

1 EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka.

2

3 Flickan, vars ögon rann Tarja Mäntylä, 51 Tarja Mäntylä har lärt sig att leva med sin astma. Mad hjälp av glädje och ett sunt förnuft har hon klarat av svårigheterna, och visat, att astma inte är ett hinder ens för att löpa ett maratonlopp.

4 Tarjas livsglädje har astman inte tagit kål på. Då vården är i god balans begränsar astman inte just alls hennes liv. Tarja Mäntylä tillreder laxsoppa i sitt kök i Seinäjoki samtidigt som hon berättar. Den livfulla barnträdgårdsläraren, som med österbottnisk accent berättat om sitt liv, verkar allt annat än sjuk, men visst har livet också bjudit på perioder med motgångar. I Tarjas ungdom talades det inte ens om hela sjukdomen som astma. Jag var den flicka vars ögon rann. Barndomens somrar var ganska hemska, hösnuva och gråboallergi fick ögonen att rinna. Jag hörde ordet astma för första gången som 12-åring, säger Tarja, men på den tiden gjorde man ju ingen nummer av sådana här saker. Man sökte hjälp om det behövdes, men i övrigt sattes inga begränsningar på livet. Astma är en livslång kumpan, och perioder då sjukdomen förvärras kan förekomma. Jag var första gången på sjukhus som drygt tjugoåring, på grund av bihåleinflammation. 4 En guide för astmatiker

5 Senaste gång tillståndet försämrades verkligt allvarligt var kring millenniumskiftet, då Tarja arbetade på ett daghem, där det fanns mögelproblem. Då var jag i riktigt dåligt skick, det talades redan om sjukpensionering. År 2004 sprang jag maraton i Helsingfors och följande vår i Stockholm, berättar Tarja med ett skratt. Byte av arbetsplats hjälpte och symptomen blev lindrigare. Tarja beslöt visa, att hon klarar av vad som helst. En guide för astmatiker 5

6 i FAKTA OM ASTMA Med hjälp av god vård och rätt medicinering fås astma så gott som symptomfri. Målet är en symptomfri vardag. Astma är en allmän inflammationssjukdom i andningsvägarna Astma är en långvarig inflammationssjukdom i bronkerna, d.v.s. i luftrören. Typiskt för sjukdomen är förutom inflammationen i slemhinnorna det, att luftrören lätt sammandras och tidvis är förträngda. Vid astma samlas på luftrörens slemhinna inflammationsceller, som gör att den sväller och att slemutsöndringen ökar. Andningen kan försvåras, eftersom luften inte kan strömma fritt på grund av den svullna slemhinnan och det slem som samlats i luftrören. Speciellt utandningen försvåras. De inflammerade slemhinnorna är känsliga för olika slags retningar, så som damm, os och lukter, rök, kylig luft, tobaksrök eller fysisk ansträngning. Retningarna får lätt musklerna kring luftrören att dras samman. Detta förtränger andningsvägarna och försvårar andningen. Astma är en allmän sjukdom, cirka 5 procent av den vuxna befolkningen lider av astma som diagnostiserats av läkare. Över får ersättning för medicinbehandling på grund av astma. Med hjälp av god vård och rätt medicinering fås astman så gott som symptomfri. Målet är en symptomfri vardag. Orsakerna till astma är individuella Bakom astma finns ofta ett ärftligt anlag, om vilket vittnar till exempel astma eller allergi hos nära släktingar. Allergisk snuva och andra sjukdomar i de övre andningsvägarna ökar risken för att insjukna i astma, men genom en god behandling av allergisk snuva kan risken minskas. Utbrytandet av astma hör ofta samman med retningar i omgivningen, men man kan inte alls alla gånger peka på någon särskild orsak. Astma kan bryta ut i vilken ålder som helst. Astma bland barn avviker från astma bland vuxna både beträffande orsaker och också behandling. 6 En guide för astmatiker

7 Allergisk och icke-allergisk astma Av astma bland vuxna uppskattas cirka hälften vara allergisk astma. Personer med allergisk astma har ofta atopiskt eksem. De reagerar lätt vid kontakt med ett sådant ämne, mot vilka de blivit överkänsliga. Då bildar deras kropp IgE-antikroppar mot detta allergen. Ifall astman är förknippad med allergi, lönar det sig att behandla allergin så bra som möjligt och till exempel överväga hyposensibilisering. Tillsammans med läkaren funderar man på, hur de allergen som förorsakar symptom kan undvikas. Allergi är en helhetsbetonad sjukdom i kroppen, som förorsakar symptom i olika organ. Allergisk snuva är en inflammationsreaktion i näsans slemhinnor. Det är viktigt att behandla inflammationen, eftersom obehandlad allergisk snuva ökar risken för att insjukna i astma. Hos en astmatiker kan allergisk snuva förvärra astmasymptomen. Allergisk snuva och astma förekommer ofta tillsammans, och man talar också om begreppet en andningsväg en sjukdom. Åtta av tio astmatiker har allergisk snuva, och av personer med allergisk snuva har fyra av tio också astma. En del av astmafallen har inget samband med allergi, och man känner inte heller ordentligt till uppkomsten av sådan här astma. Hur känns astma igen? Astmans symptom är: Andnöd framförallt på morgonen och morgonnatten samt efter ansträngning Långvarig hosta speciellt nattetid och i samband med faktorer som retar andningen Vinande och pipande ljud vid utandning Ökad slemutsöndring Upprepade luftrörsinflammationer kan tyda på obehandlad astma Typiskt för astmasymptomen är, att de ger sig till känna i samband med en andningsvägsinfektion förorsakad av någon retning, till exempel fysisk ansträngning, damm, ett allergiserande ämne eller ett virus. Då misstanke om astma uppstår, utreds saken hos läkare bland annat genom att lyssna på lungorna och med andningsmätningar. I undersökningarna används allmänt s.k. mätning av utandningens toppvärde eller PEFmätning. Mätningarna utförs morgon och kväll under 1 2 veckors tid. Ofta görs också andra mätningar av andningsfunktionen, till exempel spirometriundersökning, i vilken lungornas funktionsförmåga utreds genom att lungornas volym och luftflöde mäts. Man kan misstänka astma, om PEF-mätningarnas värden morgon och kväll märkbart skiljer sig från varandra eller om värdena klart förbättras då mediciner som öppnar luftrören används. Allt pipande i lungorna är inte astma, så det lönar sig att överlåta diagnostiseringen åt en läkare. En guide för astmatiker 7

8 Att sköta om astman och den egna konditionen är en för är en vardagssak för Tarja. Motionera kan man till och med framför teven. Sjukdomen är bara en del av personen

9

10 Tarja dukar fram laxsoppa och rågbröd på bordet i sin tvåa i Seinäjoki. Hon berättar, att hon någon gång påstått, att astman inte på något sätt inverkat på hennes liv. Men det är klart att den har, ända från yrkesvalet. Jag syr inte längre, eftersom det damm som kommer från tråden täpper till lungorna, på grund av mjöldammet kan jag inte baka, det mögel som finns i jorden hindrar mig att gräva i trädgården, berättar Tarja. Man lär sig och valen blir en del av vardagslivet. Och å andra sidan, jag har fått mycket annat i stället, nya vänner, studier och erfarenheter. Tarja betonar också, att astman inte bestämmer över människan, hon tycker att var och en själv har makt att avgöra, hur stor roll man ger astman. Jag är en sådan person, som inte riktigt orkar berätta om hur det nu viner och vad jag har tagit, säger Tarja. Sjukdomen är ändå bara en del av personen. 10 En guide för astmatiker

11 i FAKTA OM ASTMA Målet är ett så symptomfritt liv som möjligt Målet för behandlingen av astma är en god livskvalitet och ett så symptomfritt liv som möjligt. Det lönar sig att sköta om sig själv, men den som insjuknat behöver inte i onödan begränsa sitt liv. Han eller hon kan arbeta och ha fritidsintressen som andra, men bör lyssna till sina symptom. Ingenting behöver undvikas för säkerhets skull bara det, som ger symptom. Rökning är ett undantag: den ökar astmarisken, inverkar på lungornas och hela människans kondition, varför det lönar sig att sluta. Passiv rökning ökar också risken för barn att insjukna i astma. Övervikt är en självständig riskfaktor för astma. Det lönar sig för den som lider av astma, att fästa uppmärksamhet på viktkontrollen, eftersom övervikt anstränger andningsorganen. Speciellt midjefetma, d.v.s. fett som samlats kring bukhålan och bröstkorgen, försvårar mekaniskt andningsorganens arbete: det påverkar lungvolymen, lungventilationen, gasutbytet och andningsmusklernas funktion samt minskar bröstkorgens elasticitet. En person med övervikt andas på ett annat sätt än en med normal vikt, och kan lida av andningsbrist, eftersom andningen är ytlig och snabb. Lungorna fylls inte ordentligt, varvid lungornas reservolym och funktionsförmåga minskar. Redan en liten viktminskning underlättar andningen och gör att man mår bättre. Det lönar sig att ge akt på sin vikt och fästa uppmärksamhet på vad man äter. Viktkontrollen underlättas av måttfull, men regelbunden motion. Det lönar sig att röra på sig, fastän det kan kännas svårt i början. Kroppen anpassar sig snabbt till motionerandet, och också lungfunktionen förbättras. Så småningom blir det lättare att röra på sig och att andas. Anlaget för astma kvarstår hela livet, men det är möjligt att leva ett fullödigt liv med astma. Cirka procent av de människor som lider av astma kan med förnuftiga val och en riktig medicinering uppnå en god vårdbalans, och ibland kan astmasymptomen försvinna helt. Obehandlad kan en astmainflammation förorsaka strukturförändringar i luftrörens väggar, vilket leder till att luftrören blir styvare. Lungfunktionen kan försämras bestående, om det i luftrörens väggar bildas bindvävnad och den glatta muskulaturen förtjockas. Hos de flesta astmatiker kan inflammationen med hjälp av medicinering hållas i styr och lindrig. Handledd egenvård Med egenvård av astma avses det, att den insjuknade deltar i planerandet och genomförandet av sin egen vård, med stöd av yrkespersoner inom hälsovården, till exempel astmaskötare och läkare. Astmatikern är den främsta experten på sin sjukdom. Då han eller hon har tillräckligt med kunskap om sin sjukdom, sin medicinering och användningen av mediciner samt om de faktorer som förvärrar sjukdomen, klarar astmatikern av att göra val och fatta beslut i anslutning till vården. Målet för egenvård av astma är att garantera den insjuknade ett så symptomfritt och gott liv som möjligt, att bevara lungornas funktion så normal som möjligt och att förhindra att det uppstår perioder då astman förvärras. I praktiken innebär egenvård att man tar sin medicin regelbundet, följer med sina symptom och hur man mår, mäter vid behov PEFvärden och justerar medicineringen enligt de direktiv som läkaren gett. PEF-mätning är för många astmatiker ett viktigt hjälpmedel i uppföljningen av den egna vårdbalansen. Det lönar sig att anteckna blåsvärdena, och man bör känna till vilka värden som är normala och inte normala för en själv. Som hjälp vid uppföljningen av vårdbalansen kan också ett skriftligt astmatest användas, i vilket man genom att svara på fem frågor kan bedöma om astmasymptomen förvärrats. Det lönar sig att av läkaren begära skriftliga anvisningar som stöd för egenvården. I anvisningarna är det lätt att kontrollera, hur man ska handla i olika situationer och justera medicineringen. Skriftliga anvisningar är stöd för minnet också efter besöket på läkarmottagningen. Astma är en typiskt varierande sjukdom, som lever och förändras; därför ändras också behovet av medicinering. Kom ihåg att komma överens med läkaren eller astmaskötaren om följande kontrollbesök. En guide för astmatiker 11

12 Den viktigaste vården är att sköta om sig själv

13 Motion är en central del i egenvården av astma. Då man motionerar är det viktigt att lyssna på sig själv. Man måste komma ihåg att börja i lugn takt

14 Förutom den dagliga motionen har Tarja motiverat sig själv med ordentliga utmaningar, som att löpa maraton. Tarja berättar oavbrutet, bara med en paus för att mäta upp kaffe. Förutom maraton har hon deltagit i kyrkbåtsrodd och vandrat i bergen i Slovenien. De här projekten har varit ett slags delmål, med vars hjälp jag har kunnat motivera mig också för den dagliga motionen. Grundtanken i motionerandet är ändå, att stöda det allmänna välbefinnandet. Och att försöka undvika att samla på sig extra kilon. Att motionera och sörja för den egna hälsan är enligt Tarja A och O för en astmatiker. Man måste alltid minnas, att andfåddhet och andnöd är två skilda saker, säger Tarja. Man ska lyssna på sig själv, men inte med ett negativt öra, inte bara höra sådant som låter illa. Medicinbehandling är viktig också för Tarja i hennes astmavård. Hon använder både behandlande och vid behov också öppnande medicinering. Dessutom använder hon tablettkortison under långa perioder då astman förvärras. Sidoverkningen av kortison, benskörhet förebygger hon med kalcium och motion. Medicinerna utvecklas och det lönar sig alltid att följa med vad nytt vindarna för med sig. Från Andningsförbundet får jag mycket nyttig information. 14 En guide för astmatiker

15 i FAKTA OM ASTMA I vårdbalans med medicinering En central del i astmavården är regelbunden användning av mediciner som behandlar astmainflammationen i luftrören. I astmavården strävar man till att hitta en god vårdbalans, d.v.s. att uppnå ett så symptomfritt liv som möjligt. Detta kräver att astmatikern konsekvent följer med sin sjukdom och enligt läkarens anvisningar justerar medicineringen så att den är lämplig. Med behandlande mediciner ser man till, att astmainflammationen i luftrörens slemhinnor hålls i styr. Grunden i medicineringen är kortikosteroider som inandas. De behandlar luftrörens astmainflammation och med dem kan inflammationen minskas, ibland t.o.m. helt avlägsnas. Det är viktigt att man fortsätter att använda den behandlande medicinen, fastän symptomen skulle försvinna. Risken för inflammation i slemhinnorna är bestående för en astmatiker: inflammationen återvänder, om medicineringen avslutas. I medicinerna som inandas finns ofta förutom kortison långtidsverkande sympatomimet. Förutom kortison använder en del av astmatikerna också mediciner i tablettform, så som leukotrienhämmare eller teofyllin. Också dessa mediciner dämpar inflammationen och öppnar luftrören. Symptommediciner används då, när astmasymptomen förvärras och till exempel andnöd förekommer. Med symptommediciner kan man öppna luftrören, som på grund av någon retning sammandragits, eller på förhand förebygga sammandragningar i luftrören. Till exempel inför en fysisk ansträngning kan sammandragningar i luftrören förhindras med hjälp av en symptommedicin, som intas på förhand. Symptommedicinerna är i allmänhet snabbverkande sympatomimeter. De gör att den glatta muskulaturen i luftrören slappnar av och öppnar luftrören. En del av patienterna använder också antikolinergi, som också minskar slemutsöndringen. Det är viktigt, att den behandlande medicinen tas regelbundet enligt läkarens ordination och symptommedicinerna vid behov. Genom att följa med sitt eget mående lär sig astmatikern märka, när symptomen förvärras, andnöd uppstår och det är dags att ta sin symptommedicin. De mediciner som används i behandlingen av astma är trygga. De vanligaste biverkningarna av mediciner som inandas är heshet och svampinfektioner i mun och svalg, och dessa kan lätt förebyggas. Efter att man tagit sin medicin är det viktigt att skölja mun och svalg med vatten och därefter spotta ut vattnet. Eftersom medicinerna kan göra munnen torr är det bra, att efter att ha tagit medicinen suga på en pastill eller tugga på ett xylitoltuggummi för att öka salivutsöndringen. Det är viktigt att en astmatiker sköter sina symptom i de övre andningsvägarna, eftersom speciellt allergisk snuva och bihåleinflammation ökar astmasymptomen. För behandling av dessa problem används ofta kortikosteroider som sprayas i näsan samt antihistaminer. En god vårdbalans: God funktionsförmåga och livskvalitet Symptomfria nätter Symptommedicin högst 2 x i veckan Ifall vårdbalansen uppnås inom ½ år, kan man med läkaren diskutera om att minska mängden behandlande medicin. FPA ersättning för astmamediciner Astmamedicinerna hör till FPA:s specialersatta mediciner. FPA ersätter astmamediciner med 72 %. I FPA-kortet ska då finnas antecknat koden 203. Läkaren skriver ett utlåtande som skickas till FPA. Efter att ha behandlat ärendet skickar FPA hem ett nytt FPA-kort, med vilket ersättning fås på apoteket vid inköp av medicinen. En guide för astmatiker 15

16 i FAKTA OM ASTMA Känn igen perioderna då astman förvärras Sjukdomen astma kännetecknas av en vågformighet och variationer i symptomen. Goda perioder kan följas av perioder då sjukdomen förvärras, vilka kan bero på yttre faktorer, t.ex. infektioner, gatudamm eller kall luft. Tecken på att astman förvärras kan vara: ökat behov av öppnande medicin en känsla av tilltäppthet, flunsa andnöd och andningssvårigheter - speciellt nattetid ökad hosta och slemutsöndring försämrad ansträngningstolerans sänkta PEF-värden Den egna läkaren ger direktiv om, hur de ökade symptomen ska skötas. Förutom användningen av symptommediciner ökas ofta tillfälligt dosen av behandlande medicin. Vid perioder av svårt förvärrande används tablettkortisonkurer. Om perioderna då astman förvärras inte kan lindras med hjälp av anvisningarna för egenvård, måste man uppsöka läkare. Då man motionerar får man och bör man bli andfådd, låta lungorna arbeta! I princip är så gott som alla motionsgrenar lämpliga för en astmatiker. Motion är en viktig del i behandlingen av astma Motion är förutom medicinbehandling en viktig del av självvården av astma. En god fysisk kondition främjar lungfunktionen: den effektiverar lungventilationen och avlägsnandet av slem ur andningsvägarna samt förbättrar kroppens förmåga att klara av andningsinfektioner och de perioder då astman förvärras. En god kondition underlättar vardagen: en människa med god kondition blir inte så lätt andfådd och orkar röra sig raskare och längre. Varje infektion i andningsvägarna försämrar lungornas funktionsförmåga. En astmatiker som motionerar klarar sig med mindre medicindoser, mindre sjukledighet och färre sjukhusbesök än sin kamrat, som trivs bäst hemma på soffan. En astmatiker har alltid nytta av att motionera. Regelbunden motion höjer ansträngningstoleransen, minskar ansträngningssymptomens svårighetsgrad och deras förekomst. Då konditionen stiger minskar behovet av medicin mot ansträngningssymptom, en del kan helt lämna dessa mediciner. Konditionen ökar endast då man blir andfådd under motionerandet. Man behöver inte vara rädd för att bli andfådd. Astmatikern bör ha klart för sig, vad som är skillnaden mellan att vara andfådd och att ha andnöd och hur dessa båda situationer känns. Andfåddheten går om, då motionerandet avbryts, men andnöden fortsätter och blir ofta värre, också efter det att motionerandet avbrutits. En astmatiker kan tryggt motionera, men bör minnas några grundläggande saker. Om man av ansträngningen får ökad andnöd, hosta och vinande i andningsvägarna, bör man med läkaren diskutera om användning av medicin som skulle förebygga ansträngningssymptom. Om man ofta får symptom under ansträngning, tas den ordinerade medicinen före motionsutövningen. Om symptom förekommer endast sällan, tas medicinen först då symptomen kommer. I samband med astma kan förekomma perioder då sjukdomen förvärras och allmänkonditionen snabbt sjunker. Efter dessa perioder är det viktigt, att man inleder motionerandet i lugn takt och stegvis ökar ansträngningen, då konditionen stiger. 16 En guide för astmatiker

17 I alla motionsformer kan man använda sig av intervallmotion, d.v.s. turvis ansträngning och vila. På detta sätt kan man kontrollera eller helt förhindra ansträngningssymptom i samband med motionen. En tumregel är, att ju sämre kondition motioneraren har, desto kortare bör ansträngningsfasen vara. Till en början kan ansträngningsfasen till exempel vara från 10 sekunder till ett par minuter. Med vilofas menas aktiv vila, d.v.s. man rör sig endast så pass, att andningen utjämnas. Vilofasen bör vara minst hälften längre än ansträngningsfasen. En astmatiker med god kondition kan motionera oavbrutet, utan vilofaser. Omåttlig trötthet under eller efter motionerandet kan bero på en otillräcklig medicindos eller alltför ansträngande motion. Detta bör tas i beaktande nästa gång man motionerar. Hitta den gren som passar dig bäst Det lönar sig för en astmatiker att dra nytta av de möjligheter vardagsmotionen erbjuder och att motionera minst en halv timmer per dag flera dagar i veckan. Dessutom behövs konditionsmotion, som får en att bli andfådd, till exempel rask promenad, stavgång, simning och för den som har god kondition jogging från en halv till en timme, två till tre gånger i veckan. Då man motionerar får man och bör man bli andfådd, låta lungorna arbeta! I princip är så gott som alla motionsgrenar lämpliga för en astmatiker. Konditionssimning, vattengymnastik och vattenlöpning kan speciellt rekommenderas. Simhallens fuktiga och varma luft förhindrar effektivt ansträngningssymptom. Motionsvinkar för en astmatiker Inled motionerandet i lugn takt efter en sjukdom eller en period då astman förvärrats. Ta vid behov öppnande medicin innan en motionsprestation eller använd medicinering enligt symptom. Håll alltid med dig mediciner (som öppnar luftrören), se till att de är lättåtkomliga och vid behov nära kroppen, för att medicinen ska vara i funktionsskick då den behövs. Kom ihåg att värma upp dig genom att tänja grundligt. Skydda vid behov ansiktet från kyla, fäst speciell uppmärksamhet på halsen, munnen och näsan. Lär dig att andas in genom näsan och ut genom munnen vid måttligt ansträngande motion. Använd vid behov andningsluftsvärmare. Sträva till att motionera på sådana ställen, där det finns så litet avgaser och luftföroreningar som möjligt. Undvik att motionera i rusningstid då trafiken är livlig. Utöva intervallmotion. Om du är i fysiskt dålig kondition, ta en vän med på motionsrundan. Undvik att motionera då du är sjuk och då astman förvärras. Vid vintermotion är köldgränserna individuella. En andningsluftsvärmare fuktar och värmer upp luften som inandas. Värmaren ökar dock luftmotståndet, varför det är tyngre att andas genom den och motionens ansträngningsgrad bör anpassas enligt det. En varm, lämpligt fuktig och dammfri motionsmiljö rekommenderas för en astmatiker. Ifall andningsvägarna reagerar till exempel på avgaser eller björkpollen, lönar det sig att undvika utomhusmotion vid sådana tidpunkter, då partikelhalterna i luften är höga. En guide för astmatiker 17

18 Kunskap, stöd och framförallt glädje från Andningsförbundet Tarja har redan i åratal verkat i Andningsförbundet, tidvis aktivare, tidvis som vanlig medlem. I de rehabiliteringskurser som Andningsförbundet anordnat har hon deltagit både ensam och också med familjen. Där har varit en otroligt god anda, berättar hon, och där har jag fått en massa kunskap. Jag har kunnat diskutera med sakkunniga och naturligtvis med andra astmatiker. Medlemskapet för med sig välbehövlig information och kunskap om sjukdomen och vården av den. I början av insjuknandet kan människan egentligen inte tillgodogöra sig all kunskap. Det har blivit att samla in den i portioner från läkare, rehabiliteringskurser och tidningen Hengitys, berättar Tarja. I föreningen kan man verka på många olika sätt. Vi har tillsammans anordnat infotillfällen på hälsocentraler, arrangerat teaterresor och genomfört rökfrihetskampanjer. Också en enda människa kan påverka, bara det finns vilja och krafter. Viktigast är ändå att det är roligt. Utan glädje kan man inte göra något, säger Tarja och brister ut i ett klingande skratt som bevis. 18 En guide för astmatiker

19 i FAKTA OM ASTMA Kontroll över sjukdomen med rehabilitering Rehabilitering ingår som en väsentlig del i behandlingen av sjukdomen. Det lönar sig att söka sig till rehabilitering, då man är i behov av mera färdighet för att klara sig med sjukdomen, eller om man funderar på frågor i anslutning till sjukdomen, vården eller kontroll av symptomen. Med rehabilitering strävas till att bevara arbetsoch funktionsförmågan så god som möjligt. Bästa nyttan har man av rehabilitering, då man söker sig till den i god tid. I det inledande stadiet av sjukdomen är det viktigt att få kunskap om sjukdomen och socialskyddstjänster, men under rehabiliteringen får man framförallt färdigheter för att leva med sjukdomen. Behandlingen av sjukdomen kan kräva förändringar i levnadsvanorna, också för detta får man hjälp och stöd under rehabiliteringen. Det lönar sig att själv söka sig till rehabilitering, och ta upp saken med sin läkare eller rehabiliteringshandledaren. Man ansöker om rehabilitering med läkarremiss. FPA:s rehabilitering är avgiftsfri för den som deltar. Tilläggsinformation fås från FPA:s kundservice för rehabilitering vardagar klockan på numret eller Om det är fråga om en yrkessjukdom ansöker man om rehabilitering via arbetspensionsanstalten. Andningsförbundets rehabiliteringscenter finns i Uleåborg och St Michel. Tillägguppgifter om rehabilitering på adressen och Stöd av likställda från Andningsförbundet En av de mest centrala verksamhetsformerna i Andningsförbundet och dess lokalföreningar i olika delar av Finland är erbjudandet av stöd av likställda. Med stöd av likställda menas det, att människor som befinner sig i liknande livssituationer stöder varandra. Det är fråga om växelverkan, utbyte av erfarenheter och känslor samt det, att man granskar sin sjukdomshistoria och delar den med andra. Framför allt är det fråga om att få stöd i vardagslivet. Stöd av likställda ger de insjuknade möjlighet att tillsammans med andra begrunda sin egen situation, jämföra erfarenheter samt få och ge stöd. I diskussionerna mellan likställda kan var och en fundera på, hur det egna livet, krafterna och sjukdomen både avviker från eller också liknar de andras. Sjukdomen prövar också familjen och andra närstående. Många upplever, att det känns befriande att tala om sjukdomen med andra i samma situation, då man inte behöver vara rädd för att belasta sina anhöriga för mycket med sina egna bekymmer och sjukdomserfarenheter. På träffarna för likställda kan man tala om sin egen sjukdom och också om svåra saker kan man öppet tala om, också med humor. I bästa fall ger stöd av likställda ny kraft både åt den som får stöd och också åt den som ger. Andningsföreningarna anordnar grupper för stöd av likställda för olika sjukdomsgrupper. Träffarna inleds ofta av en sakkunnig, men tid är alltid reserverad för diskussioner och utbyte av tankar. Man kan också få stöd av likställda på diskussionsspalterna på Andningsförbundets nätsidor. Som sakkunnig för guiden har fungerat Jussi Karjalainen, specialläkare i lungsjukdomar och allergologi, TAYS Allergicenter. Tilläggsuppgifter om astma hittar du på adressen En guide för astmatiker 19

20 Kom med i verksamheten du får kunskap, stöd och råd för vardagen! Från Andningsförbundet får Du kunskap, stöd och nya vänner. Du träffar andra som är i samma situation, antingen på nätet eller i grupperna för stöd av likställda. Du kan själv påverka i frågor som berör andningssjuka och delta i det viktiga arbetet för främjande av hälsa. Som medlem kan Du också utnyttja den lokala andningsföreningens och Andningsförbundets tjänster. Till Andningsförbundet hör cirka människor från hela Finland. Anslut Dig på adressen eller beställ en anslutningsblankett genom att ringa Andningsförbundet, tel Astma Astma är en långvarig inflammationssjukdom i luftrörens slemhinnor. Över människor lider av astma. Det är den vanligaste långtidssjukdomen bland barn. Av Andningsförbundets medlemmar är ungefär hälften astmatiker. KOL Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, COPD eller KAT, är luftrören som transporterar luft till lungorna förträngda. I samband med KOL förekommer i allmänhet också lungemfysem och långvariga inflammationer i luftrören. Cirka människor lider av KOL. Ett lika stort antal uppskattas lida av kronisk luftrörsinflammation, ett förstadium till KOL. Sömnapné Vid sömnapné förekommer upprepade andningsavbrott under sömnen. Dessa förorsakar kraftig trötthet under dagen och en benägenhet att slumra till. Cirka människor lider av sömnapné. Av Andningsförbundets medlemskår utgör sömnapnétikerna en växande grupp, och allt fler ansluter sig som medlem. Mögelutsatta Människor som utsatts för fukt- och mögelskador i byggnader och därför fått symptom utgör Andningsförbundets nyaste medlemsgrupp. I många föreningar har man för dem inlett verksamhet för stöd av likställda. Det är svårt att uppskatta hur stort antal människor som utsatts för fukt och mögel i Finland, det uppskattade antalet varierar från personer. Sällsynta andningssjukdomar Förutom de allmänna och kända andningssjukdomarna finns det också en stor grupp sällsynta andningssjukdomar, som bara några tiotal eller hundratal människor i Finland lider av. Resurscentret Helin harvinaiset stöder människor som lider av till exempel cystisk fibros och alfa 1 - antitrypsinbrist och deras närmaste. Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. - tel Foto: Jouko Lehtola - Design: Työmaa - Edita Prima

Motion är medicin mot KOL

Motion är medicin mot KOL EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER Motion är medicin mot KOL Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Ja-a, vilket livsskede? Vet du, alldeles förskräckligt

Läs mer

EN GUIDE FÖR ASTMATIKER. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Andningsförbundet

EN GUIDE FÖR ASTMATIKER. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Andningsförbundet EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Andningsförbundet 1. Vad är astma? Astma är en långvarig inflammationssjukdom i slemhinnorna i luftrören.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Vad är astma? Astma är den vanligaste långtidssjukdomen hos barn. Ungefär fem procent av finländska barn har astma. Åldern när man insjuknar kan variera, symtomen kan vara årtidsbundna eller året runt.

Läs mer

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv.

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. EN GUIDE FÖR PERSONER MED SÖMNAPNÉ Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Visst är livet härligt. Det är

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning).

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Behandling av astma Sammanfattning Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Det finns olika hjälpmedel för att andas in astmaläkemedel och det är viktigt att de används på rätt

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga Lewy body -sjukdomen är en progressiv minnessjukdom som bryter ut i 50 80 års åldern. Sitt namn har den fått av Lewy delar, som består

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET:

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET: lighet och deras rätta rörelselsebanor. Motionen utvecklar rörelsefärdigheten och balansen samt upprätthåller färdigheten att klara sig självständigt och ökar det psykiska välbefinnandet. Avkopplingen

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB INLEDNING En av tio svenskar har astma vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. 1 Astma betyder andnöd,

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION

VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Fysiatriska avdelningen, tel. (06) 826 4365 Vårdplanerare tel. (06) 826 4782 Avdelning 7, tel. (06) 826 4303 VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION ALLMÄNT OM LEDFÖRSLITNING

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Astma hos barn under skolåldern

Astma hos barn under skolåldern Astma hos barn under skolåldern Guiden är avsedd för föräldrarna till barn under skolåldern som lider av astma. Innehåll: Astma som sjukdom 3 Astmasymtom och -misstanke 4 Astmaundersökningar och -diagnos

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Bufomix Easyhaler, 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Nässköljning Neti - en yogametod som friskar upp!

Nässköljning Neti - en yogametod som friskar upp! Enkelt och effektivt. Skölj näsan ren med Nässköljning Neti - en yogametod som friskar upp! Rekommenderas traditionellt vid täppt näsa, förkylning, allergi, bihåleinflammation, astma mm och för ökad mental

Läs mer

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar. PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar. PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum Inledning Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar MINNET OCH MINNESSTÖRNINGAR Minnet är en serie av händelser, då man i minnet återkallar saker man tidigare lärt sig eller upplevt och lär

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN. Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella biverkningar 10 Följ läkarens ordination

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

Andningsguide. Egenvård med fysioterapins metoder VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Andningsguide. Egenvård med fysioterapins metoder VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Andningsguide Egenvård med fysioterapins metoder Guiden är avsedd för personer som har förträngande lungsjukdom eller andra problem med andningen Innehåll Andningsorganens uppbyggnad och funktion 3-7 Det

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER LÄS ÄVEN BIPACKSEDELN I FÖRPACKNINGEN INNEHÅLL Allergi mot husdammskvalster 5 Vad är allergivaccination? 6 Vad är ACARIZAX? 6 Innan du tar ACARIZAX 7 Hur tar

Läs mer

Vilken nytta har en hjärtinfarktpatient av regelbunden motion?

Vilken nytta har en hjärtinfarktpatient av regelbunden motion? Motionsinstruktioner för patient som haft en hjärtinfarkt Syftet med den här instruktionen är att ge instruktioner om trygg och hälsofrämjande motion för patient som lider av koronarsjukdom och som drabbats

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi INNEHÅLL: 3. Superhjältenjurens superkrafter 4. Superhjältenjuren 5. Fiende nummer 1: ÖVERVIKT 6. Superhjältenjuren

Läs mer