trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga"

Transkript

1 trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm är direkt hälsovådliga. Det är fråga om mängden och hur länge man utsätts för dammet. Dammpartiklarna kan härstamma från jordmånen eller från växter, djur eller mikroorganismer. En av beståndsdelarna i damm är mögeldamm, varmed avses mögel- och strålsvampsporer samt delar av mycel. Om mögeldamm tränger in i lungorna, kan det leda till en allergisk reaktion, astma eller tröskdammlunga. Fukt gör det möjligt för mögel- och strålsvampar att växa. Denna tillväxt höjer temperaturen i materialet. De skadligaste arterna trivs bäst i en temperatur på o C. Mögelsporer som svävar i luften är så små att man inte kan se dem med blotta ögat. Stora partiklar sjunker snabbt, men små partiklar svävar i luften nästan i det oändliga.

2 FÖREBYGG RISKER 2 För att förebygga tillväxten av mögel- och strålsvampsporer bör foder, strö och flis vara torrt när det förs till förrådet. Om bärgningen av foder, strö eller flis har skett i dålig väderlek eller om skörden har blivit fuktig under lagringen är det viktigt att ge akt på kvaliteten. Värme-, ång- och luktbildning är tecken på början till mögel. Förvaringen av hö, halm och flis kan säkerställas genom kalluftstorkning. Vid planeringen av skulltorken lönar det sig att anlita en expert, så att torkens fläkteffekt, luftkanaler och övriga konstruktioner samt alla arbetskedjor blir rätt dimensionerade. Det bör vara lätt att fylla och tömma torken. Mängden damm som en person utsätts för under utfodring eller ströspridning kan inte märkbart påverkas genom ventilationssystem. Efter dessa arbeten svävar vanligen stora mängder damm i luften, och oberoende av om ventilationen sker med fläktar eller självdrag tar det flera timmar innan dammet så småningom minskar. Kom ihåg Rengör förrådsutrymmena omsorgsfullt innan den nya skörden lagras. Använd andningsskydd under rengöringen. Låt foder torka tillräckligt innan det bärgas och lagras. Använd vid behov en lagertork. Ge akt på fodret under lagringstiden. Om fodret tar värme eller utvecklar ånga eller lukt, är det tecken på att det börjat mögla. Mögligt foder är alltid farligt för både människor och djur. Använd alltid andningsskydd av klass P3 när mögligt material hanteras. Uppsök läkare om du har hosta, feber eller andnöd. Hindra mögeldamm 1. Lagra foder, strö och flis tillräckligt torrt: a. hö och halm > fukthalt högst 20 % b. spannmål > fukthalt högst 14 % c. flis > fukthalt högst 25 % 2. Ge akt på fodret under lagringstiden. Om fodret tar värme eller utvecklar ånga eller lukt, är det tecken på att det börjat mögla. 3. Fundera på de metoder du använder i foderhanteringen. Kanske det går att ändra metoderna så att de dammande arbetsmomenten minskar och du undgår att bli utsatt för damm. 4. Använd alltid andningsskydd när du hanterar mögligt material.

3 3 Förvaringen av hö, halm och flis kan säkerställas genom kalluftstorkning. Lagertorken ska planeras utifrån de volymer som hanteras. Det bör vara så lätt som möjligt att fylla och tömma torken. Luftfiltret i traktorns förarhytt bör bytas och rengöras regelbundet eftersom ett smutsigt filter är en grogrund för mögel- och strålsvampar. Använd andningsskydd i dammigt rengöringsarbete.

4 SÖK VÅRD 4 Det är skäl att uppsöka läkare så snart som möjligt när symtomen visat sig. Vid misstanke om tröskdammlunga skriver läkaren remiss till fortsatta undersökningar på ett specialsjukhus. Om exponeringen för mögeldamm fortsätter förvärras sjukdomsattackerna varje gång. En långvarig, obehandlad tröskdammlunga kan resultera i obotliga lungskador. Sjukdomen kan leda till bestående arbetsoförmåga. Symtomen lindras inom några veckor om man undviker att utsätta sig för mögeldamm. Om man på nytt blir utsatt för mögeldamm återkommer symtomen. Läkaren kan ordinera kortikoider för behandling av sjukdomen då den är som värst. Antibiotika har ingen effekt eftersom tröskdammlunga är en allergisk reaktion och inte en infektion orsakad av bakterier. Det kan ta lång tid att tillfriskna. För att bli av med sjukdomen måste man helt undvika exponering för mögeldamm. En del kan ändå få bestående symtom. Symtomen på tröskdammlunga kan indelas i akuta och kroniska symtom Symtomen på akut tröskdammlunga visar sig 1 8 timmar efter det att man varit utsatt för mögeldamm. Typiska symtom är feber frossbrytningar irriterande och tryckande hosta andnöd och tryck över bröstkorgen rosslande andning led- och muskelsmärtor huvudvärk och illamående. Tröskdammlunga kan komma också smygande utan akuta symtom. Symtomen är då feber och svettning på natten torr hosta andnöd som efter hand förvärras illamående och värk aptitlöshet och avmagring.

5 Mögeldamm kan orsaka hälsorisker och hör till det farligaste dammet i lantbruket. De små mögelpartiklarna tränger in i lungblåsorna och skadar lungornas funktion. Mögelsporer avbildade med mikroskop. Det minsta klotet i kedjan har en diameter på 0,002 millimeter (2 mikrometer). Uppsök genast läkare när symtomen visat sig. Mögel uppstår i organiskt material genom inverkan av fukt, värme, syre och näringsämnen. 5

6 ANVÄND ANDNINGSSKYDD 6 Kom ihåg att alltid använda andningsskydd när du arbetar i en dammig miljö. Rätt skyddsklass för att skydda sig mot mögel är P3. Mot andra typer av damm räcker ett skydd av klass P2. Försäkra dig alltid om att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet, annars får skyddet minskad effekt. Läckage uppstår om skyddet bryts eller om det används för länge eller sätts på slarvigt. Byt dammfiltret i andningsskyddet eller hela lättskyddet för engångsbruk när andningsmotståndet blir för stort eller om filtret blir nedsmutsat på insidan. I husdjursskötsel bör filtret eller lättskyddet bytas minst en gång i veckan beroende på mängden damm och arbetets art. Läs noga igenom bruksanvisningen i andningsskyddets förpackning. Den som insjuknat i tröskdammlunga bör helt undvika att hantera mögligt material. Om det inte går att undvika är den enda möjligheten att använda ett motordrivet andningsskydd. Ett sådant skydd medför inte andningsmotstånd. Det rekommenderas att även symtomfria personer använder ett motordrivet andningsskydd om de behöver skydd under långa perioder utan avbrott. Partikelskydd och partikelfilter indelas i tre huvudklasser enligt deras filtreringseffekt. Klassen framgår av märkningarna på filtret. Klass P1 Skyddar mot lågeffektivt och retande damm, till exempel jordbearbetningsdamm och gödseldamm. Klass P2 Skyddar utöver klass 1 även mot hälsovådliga fasta och flytande partiklar, till exempel metalldamm. Klass P3 Skyddar utöver klasserna P1 och P2 även mot mögeldamm, giftigt damm, radioaktiva föreningar, bakterier och virus.

7 Ett lättskydd är ett förmånligt alternativ mot damm. En halvmask är ett universalskydd i lantbruket. Den sluter tätt mot ansiktet. För den som insjuknat i tröskdammlunga är det enda alternativet ett andningsskydd som inte orsakar andningsmotstånd. Ett motordrivet andningsskydd renar luften från damm och blåser in den till ansiktsdelen. 7 Alla andningsskydd ska vara CE-märkta. Bokstaven R betyder här för flergångsbruk.

8 trygg i arbetet Säkerhets- och hälsofrämjande arbete Genom sitt säkerhets- och hälsofrämjande arbete vill LPA hjälpa lantbruksföretagarna att orka i arbetet samt främja hälsosamma och trygga arbetssätt. Målet är att minska olycksfall och yrkessjukdomar. LPA erbjuder experttjänster i frågor om skydd i lantbruksarbete och arbetshälsa: information om skydd i arbete och arbetshälsa broschyrer och läromedel arbetarskyddsunderstöd för forskning, rådgivning, information och utbildning på området. Mer information > Arbete och hälsa LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller per telefon PunaMusta Oy 10/2012

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Undvik det farliga dammet i lantbruket

Undvik det farliga dammet i lantbruket Undvik det farliga dammet i lantbruket Att andas in organiskt damm (farligt damm) är en av de stora hälsoriskerna för dig som arbetar i lantbruket. Organiskt damm Att dammet kallas organiskt beror på att

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Vanliga sjukdomar A-Ö

Vanliga sjukdomar A-Ö Vanliga sjukdomar A-Ö Diarré och kräkningar ( maginfluensa, magsjuka ) Inkubationstiden för tarminfektioner varierar eftersom de kan orsakas av olika virus, bakterier eller parasiter. Virus är den vanligaste

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 22 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta om bildens innehåll.

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

En ny generation luftrenare från Finland

En ny generation luftrenare från Finland Njutbar ren luft En ny generation luftrenare från Finland Inomhusluften behöver renas Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus hemma, på arbetet, i skolan osv. Under ett dygn andas vi 15 000-40 000 liter

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Rör i örat hos barn. frågor och svar

Rör i örat hos barn. frågor och svar Rör i örat hos barn frågor och svar sbu Statens beredning för medicinsk utvärdering texten bygger på sbu-rapport nummer 189, rörbehandling vid inflammation i mellanörat. en systematisk litteraturöversikt

Läs mer

Måla rätt utomhus. 1

Måla rätt utomhus. 1 Måla rätt utomhus. 1 Så det har blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och vackert. För att

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer