Motion är medicin mot KOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion är medicin mot KOL"

Transkript

1 EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER Motion är medicin mot KOL Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka.

2

3 Ja-a, vilket livsskede? Vet du, alldeles förskräckligt bråttom har jag. I går var jag språng och i dag är jag också på väg. Allt vad människor överhuvudtaget kommit på att be mig med på har jag också ställt upp på. Pekka Turunen, 63, före detta konstgjutare och numera KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) -patient.

4 Så här berättar 63-åriga Pekka Turunen, som förutom kroniskt obstruktiv lungsjukdom också har ett enormt behov av att göra och att hjälpa. Han berättar, att han skolat sig till allt annat, utom till att säga nej. Att hjälpa andra är för Pekka ett livsvillkor, på många sätt. Bakom Pekkas aktivitet finns en vilja att ge kunskap åt den, som inte har sådan. Jag minns hur dåligt jag mådde innan det klarnade, vad som fattades mig. Jag fick diagnosen i ett tidigt skede av min sjukdom, som 48-åring år Och fastän man fick ett namn på min sjukdom och jag kunde börja söka information om KOL, så inte blev jag mycket klokare. Att insjukna i en namnlös sjukdom var en långsam, smärtsam och uttröttande period. Jag körde dagligen från Lapinlahti till Kuopio, en arbetsresa på 60 kilometer. Ofta då jag hade kört en 4 En guide för KOL-patienter

5 Insjuknandet var en långsam, smärtsam och uttröttande period. viss sträcka fick jag en ångestfylld kvävningskänsla, jag fick inte luft och blev tvungen att vila. Då jag efteråt diskuterade med läkaren förstod jag, att trots känslan av att kvävas och inte få luft var situationen den motsatta. Lungorna fylldes nog, men tömdes däremot inte. Redan tio år tidigare hade Pekka talat med arbetsplatsläkaren och förundrat sig över, varför kamraterna tycktes få bättre värden än han i mätningen av lungornas toppflöde med PEF-mätare. Blodvärdena var bra, och inget annat är rökning som kunde försämra andningshälsan hade konstaterats. Jag borde ha varit en frisk man. Med det var jag alltså inte, berättar Pekka. En guide för KOL-patienter 5

6 i FAKTA OM KOL Hurudan sjukdom är kroniskt obstruktiv lungsjukdom? Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, fi. keuhkoahtaumatauti KAT, eng. Chronic obstructive pulmonary disease COPD) är en långsamt framskridande lungsjukdom, som i allmänhet förekommer i anslutning till rökning och som kännetecknas av förträngda andningsvägar och försämrad utandning. Förträngningen i luftrören är i huvudsak obotlig, men den insjuknade kan med sin egen aktivitet betydligt påverka sjukdomens gång och sin egen funktionsförmåga. Att ständigt utsättas för tobaksrök förorsakar en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor. Inflammationen skadar så småningom luftrörsväggen och förorsakar långsamt, men bestående förträngningar i den. Lungorna förlorar också sin normala elasticitet, och lungvävnaden stöder inte längre de små luftrören, så som den borde. Luftens strömning i de sammandragna luftrören försvåras och blir långsammare, eftersom luftrören trycks ihop. Detta tillstånd är bestående. Fastän utandningen skulle vara kraftig blir det för mycket luft blir kvar i lungorna, eftersom det i huvudsak är utandningen som försvåras vid KOL. Detta är huvudorsaken till den andnöd, som KOL-patienten upplever. KOL:s karaktär och sjukdomsbild kan variera kraftigt Rökning förorsakar också lungemfysem, en sjukdom där lungblåsorna är förstörda och utvidgade. Transporten av syre till kroppen och av koldioxid ur kroppen är störd. Inte alls alla KOL patienter har dock lungemfysem. Vid förträngning av luftrören eller obstruktion, är det fråga om det, att luftrören har en bestående förträngning. Förträngningen börjar i de små luftrören och forstsätter i olika takt hos olika människor. Om rökningen fortsätter, fortsätter också förträngningen snabbare. Vid förlängd inflammation i luftrören, kronisk bronkit, är det fråga om en fortgående, långvarig slemhosta. Den förutsätter ofta KOL, men alla som har bronkit, insjuknar nödvändigtvis inte i KOL. En del av KOL-patienterna har också astma, som bör behandlas med astmamedicinering. Man vet, att det i anslutning till KOL också förekommer andra sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, förhårdnade artärer (ASO-sjukdom) och diabetes. Det finns flera svårighetsgrader av KOL. En lindrig sjukdom inverkar endast litet störande på det dagliga livet, men långt framskriden begränsar den avsevärt patientens liv. Vid allvarlig KOL är lungfunktionen definitivt nedsatt. Om det i samband med sjukdomen förekommer syrebrist, kan det bli nödvändigt med oxygenbehandling hemma. KOL framskrider individuellt, hos en del långsammare än hos andra. Att sluta röka bromsar på ett betydande sätt upp sjukdomen. Vilka symptom förekommer vid KOL? I början kan sjukdomen vara så gott som symptomfri eller så kan den insjuknade ha vant sig med de smygande symptomen. Andnöd och nedsatt prestationsförmåga också vid lindrig ansträngning (t.ex. att gå uppför trappor, klä på sig), då sjukdomen framskridit förekommer dessa symptom också i vila. Långvarig hosta, speciellt på morgonen Slemutsöndring, speciellt på morgonen Vinande andning Upprepade inflammationer i andningsvägarna Övriga eventuella symptom är avmagring, samt blåaktig färg på läpparna, händerna och fotbladen (s.k. cyanos) 6 En guide för KOL-patienter

7 Sjukdomen är ofta långt framskriden KOL upptäcks ofta många år för sent, då den insjuknades lungfunktion redan är betydligt nedsatt. Den insjuknade vänjer sig ofta med sina symptom och sin nedsatta funktionsförmåga och börjar undvika att bli ansträngd och andfådd. Han eller hon skyller kanske hostan på rökningen och förstår inte, att det är ett tecken på sjukdom. Läkarbesöket kanske uppskjuts under lång tid. Sjukdomens symptom försvagar den insjuknades funktions- och arbetsförmåga. Trots att de skadade lungorna inte kan botas eller ett normaltillstånd återställas, kan symptomen lindras. Med behandling kan den insjuknades livskvalitet avsevärt förbättras. Hur allmän är KOL? Det är svårt att uppskatta ett exakt antal KOL patienter, men det har beräknats, att cirka finländare lider av sjukdomen. Antalet är över hälften större, om man också räknar med dem, som lider av luftrörskatarr, bronkit. Fortfarande är KOL ändå en klart underdiagnostiseras sjukdom. KOL beskrivs i allmänhet som en okänd folksjukdom, eftersom bara en del av patienterna får vård. Sjukdomen blir allt allmännare, och Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat, att KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år KOL förtränger luftrören och förstör lungblåsorna. Normalt luftrör Förträngt luftrör Inflammationer och strukturförändringar Ökad slemutsöndring Lungblåsornas struktur brister. De utvidgas och förstörs. Normal lungblåsa Lungor Utvidgad lungblåsa En guide för KOL-patienter 7

8 Den bästa möjliga vård är att sluta röka.

9 I den före detta kostgjutaren Pekkas händer förvandlas metall till konstföremål.

10 En vårdag marscherade Pekka till arbetsplatsläkaren och krävde att få bli grundligt undersökt. Jag blev skickad till centralsjukhuset och saken började utredas. Orsaken hittades ganska snabbt, först astma och sedan KOL. Sjukdomarna kunde inte klassificeras som yrkessjukdomar. Den som har en tobakshistoria i bakgrunden, kan inte påstå att det är yrket som förorsakat sjukdomarna. Ändå vet jag, att jag på mitt jobb i konstgjuteriet dagligen utsattes för farliga ämnen. Jag andades in rök, metalldamm, olika kemikalier, och alla ökade de risken för astma och KOL, men jag erkänner, att rökningen inverkade försämrande på min sjukdom. Pekka är en positiv realist i förhållandet till sin sjukdom. Nu kan jag säga, att det en dag känns bättre och nästa litet lättare, skrattar han. Ändå, om jag rör mig för snabbt börjar det trycka över bröstet. Läkarna har inte alltid varit av samma åsikt som Pekka om smärtan och den tryckande känslan. Därför känns det viktigt att ställa upp och stöda som likställd. Folk har sagt mig, att de för första gången har träffat någon som säger, att 10 En guide för KOL-patienter

11 Jag kallar det här är för en smygande dumhet. Det är svårt för den som röker att förstå i början. man kan ha smärta också i lungorna. Det här har läkarna inte berättat för alla patienter. Men om läkaren inte själv har KOL, kan han eller hon inte exakt veta hur det känns. Den tryckande känslan och lindriga smärtan är fortgående. Om det inte känns någonstans, då måste man börja oroa sig, skrattar Pekka. Många nyligen insjuknade och sådana som varit sjuka i några år är ofta i dåligt skick, då de inte vågar berätta om sin sjukdom, eftersom de röker. Nog är rökningen ett konstigt spöke, som man måste smyga med och skämmas för, säger Pekka harmset. Jag har sagt, att det här är en smygande dumhet, som det är omöjligt att förklara för den som röker. Pekka slutade röka drygt ett år efter det, att han fått sin diagnos. Lusten bara försvann, då jag märkte, att det var just tobaken som fick mig att må dåligt. Efter det har jag aldrig haft lust att röka, eller rökt ens i drömmen. Röken terroriserar tillvaron. Sedan spelar det ingen roll, om röken kommer från tobak, ur ett avgasrör eller en skorsten, reaktionen är densamma: andningsorganen accepterar inte rök. En guide för KOL-patienter 11

12 I höstskogen märks, hur lätt det nu är att andas.

13

14 Inte blir det ju till någonting, om man börjar vila varje gång det känns någonstans. Fastän vardagslivet nu tycks vara lättare, får Pekka ibland symptom av lukter. I många produkter används i dag ämnen som förhindrar mögel, och speciellt nya gummiprodukter luktar. Nyinköpta textilier måste tvättas innan de kan användas, och skorna vädras utomhus minst ett par veckor innan de ens kan förvars inomhus. Om jag reagerar på parfymer har jag sagt att de luktar. Av någon anledning förorsakar dyrare sällan en retande reaktion. Men om jag drar den billigaste produkten från Maxi-Magasinet på svettig hud börjar jag garanterat hosta, skämtar Pekka. Pekka vet, att också med en god behandling kommer det perioder, då KOL förvärras, men han bekymrar sig inte i onödan på förhand. Han klarar sig med läkarens egenvårdsdirektiv och om han inte klarar sig, går han till läkaren för att få nya direktiv. Enligt läkaren har jag själv gett mig den bästa möjliga vården, då jag slutat röka. Diagnostiseringen kommer utan vidare som en chock, anser Pekka. Min räddning var det, att jag genast då jag insjuknat fick komma till Anttolanhovi på rehabiliteringskurs, där jag fick konkreta exempel på, hur livet för KOL-patienter kan vara. Då jag såg typerna som om nätterna sov med sina oxygenappater och det första de tänkte på då de vaknade var tobak, då började min egen vårdmotivation ta form. Det var inte ett sådant liv jag ville ha. Då du ser personer i olika stadier av sjukdomen, förstår du precis din egen situation, framtidens hot och dess möjligheter. 14 En guide för KOL-patienter

15 i FAKTA OM KOL Det uppskattas, att ungefär hälften av rökarna i något skede insjuknar i KOL. Vem insjuknar? Den överlägset största enskilda orsaken till KOL är rökning, som förorsakar majoriteten av sjukdomsfallen. Det uppskattas, att ungefär hälften av rökarna i något skede insjuknar i KOL. Ju mera människan röker och ju längre han eller hon har rökt, desto större är risken att insjukna. Förutom tobaksrök ökar utsättandet för damm, os och luftföroreningar i arbetsmiljön insjukningsrisken en aning. KOL har tidigare ansetts som en sjukdom för rökande män som passerat medelåldern. Det här stämmer inte längre, eftersom andelen rökande kvinnor ökat och därmed också deras andel av de insjuknade. Sjukdomen förekommer också bland personer under medelåldern, vilket kan vittna om tidigt inledd rökning. Hur undersöks KOL? Diagnostiseringen av KOL baserar sig på en undersökning av lungfunktionen, spirometriundersökning, som avslöjar förträngningar i luftrören. Resultatet av blåstestet berättar om lungvolymen och det, hur väl luftrören är öppna. Till undersökningarna då sjukdomen diagnostiseras hör oftast också röntgenfotografering av lungorna och grundläggande laboratorieundersökningar. Som hjälp vid KOL-screening används ofta s.k. mikrospirometriundersökningar, som utförs på hälsocentraler och i arbetshälsovården. På basen av resultaten från mikrospirometriundersökningen kan remiss skrivas till spirometri eller till en lungläkare i specialsjukvården. En guide för KOL-patienter 15

16 i FAKTA OM KOL Hur behandlas KOL? Målet för behandlingen av KOL är att lindra den insjuknades symptom, förbättra hans eller hennes livskvalitet, minska de perioder då sjukdomen förvärras och antalet sjukhusdagar samt öka antalet levnadsår. Sjukdomen kan inte botas i egentlig bemärkelse, men den insjuknades välmående kan höjas. Det viktigaste är att sluta röka, om patienten ännu röker. Det är tillsvidare den enda åtgärden, med vilken förträngningen i luftrören märkbart bromsas upp. Det lönar sig alltid att sluta röka. Mot nikotinbehovet och för att sluta röka finns olika hjälpmedel, bland vilka var och en hittar ett lämpligt åt sig. Stöd och tilläggsinformation om att sluta röka får man av sin läkare eller på internet till exempel på adressen Medicineringen vid KOL väljs individuellt enligt den insjuknades symptom. Om andnöd förekommer dagligen inleds oftast en regelbunden medicinering med en långtidsverkande medicin som öppnar luftrören och ökar ansträngningstoleransen. Om symptomen förekommer endast sporadiskt, räcker det antagligen med en korttidsverkande, öppnande medicin. De, som ofta har perioder då sjukdomen förvärras, kan ha nytta av att jämsides med grundmedicineringen, d.v.s. en långtidsverkande öppnande medicinering, använda kortikosteroider som inandas. Också de, som förutom KOL lider av astma, är i behov av kortikosteroidmedicinering. De mediciner som används i behandlingen av KOL är i form av pulver eller aerosoler som inandas, inhaleras i lungorna. På marknaden finns också mediciner i tablettform. Om det i samband med sjukdomen förekommer riklig slemutsöndring, är olika metoder för att få slemmet att lossna, som till exempel flaskblåsningsträning (s.k. PEP-träning) till nytta. Vid PEP-träning blåser man via en tunn slang luft i en flaska som innehåller litet vatten. Detta gör att slemmet lättare lossnar och kan hostas upp. En PEP-apparat fyller samma funktion. Närmare information om slemlossnings- och flaskblåsningsträning fås av rehabiliteringshandledare, fysioterapeuter eller från Andningsförbundets nätsidor. Också rask motion kan fylla samma funktion och sätta slemmet i rörelse. Anordnandet av uppföljningen av KOL kräver aktivitet och eget initiativ av den insjuknade. Det skulle vara bra, att minst en gång per år till exempel på hälsocentralen utvärdera det egna måendet och sin medicinering. Det kommer ingen kallelse till läkarmottagning automatiskt, utan man måste själv sörja för uppföljningen. Motion trots andnöd Det första symptomet på KOL är oftast andnöd vid ansträngning. Därför väljer KOL patienten ofta omedvetet bort ansträngande motion, och detta leder till att allmänkonditionen så småningom försämras. Den som rör på sig litet och har dålig allmänkondition blir allt lättare andfådd också vid liten ansträngning. Vid sträng kyla kan man träna genom att gå i trappor, till exempel i ett våningshus eller ett köpcentrum. Ifall då man motionerar blir andfådd och får andnöd, är det viktigt att man andas lugnt. Också andning mellan ihopknipna läppar kan hjälpa. Då andningen utjämnats tillräckligt kan man fortsätta motionerandet. För att den insjuknade ska lyckas höja sin allmänkondition, bör han eller hon motionera och bli andfådd och svettig minst 20 minuter i gången åtminstone tre gånger i veckan, helst varje dag. Promenaderna blir längre och det blir allt lättare att andas. Då man motionerar lossnar slemmet lättare och det är lättare att hosta bort, vilket är viktigt för lungornas välmående. Också hjärtsjuka bör motionera, men om de får bröstsmärtor av ansträngningen är det skäl att de vänder sig till en läkare för att få hjärtats tillstånd utvärderat. Det är tryggt och hälsosamt att motionera och anstränga sig, att bli liggande på soffan och i sängen är däremot farligt! 16 En guide för KOL-patienter

17 Människor som lider av KOL utövar många slags motionsformer. Simning, vattenlöpning och vattengymnastik passar för många, på sommaren är det lämpligt att cykla, på vintern att skida. Gruppgymnastik, gym samt pardans är populära. Av de nyaste motionsformerna är till exempel yoga och pilates utmärkta för KOL-patienter tack vare sin lugna takt och sina andningsövningar. Att motionera i grupp och träffa andra människor är också uppiggande för de flesta. Det är viktigt att man hittar ett par motionsformer som man trivs med och minst en sådan, som man kan utöva också vintertid, oberoende av väder. Lungorna tackar! Behandling då sjukdomen förvärras Då KOL framskrider infaller ofta perioder, under vilka de vanliga symptomen förvärras. Under dessa perioder förekommer ökad andnöd, upphostningar mera än normalt och med förändrad färg, eventuell feber. Den period då sjukdomen förvärras får i allmänhet sin början av en virus- eller bakterieförorsakad inflammation i andningsvägarna. Det är av avgörande betydelse, att man effektivt och i tillräckligt god tid få sin flunsa eller snuvfeber omskött. En speciellt svår eller långvarig period då sjukdomen förvärras kan kräva sjukhusvård. Därför är det viktigt, att genast då de första symptomen visar sig uppsöka läkare, för att en antibiotika- och/eller kortisonkur i tillräckligt god tid ska kunna påbörjas. En del läkare ordinerar för säkerhets skull åt sina egna patienter kurer, som patienten på egen hand kan påbörja om symptomen förvärras. KOL-patienten har nytta av att ta en vaccination mot säsonginfluensa, eftersom influensor kan förorsaka perioder då sjukdomen förvärras och till och med leda till lunginflammation. Pneumokockvaccinering rekommenderas också. Näringens viktiga betydelse i KOL-behandlingen Typiskt för personer som lider av KOL är det, att de har över- eller undervikt. Att få ner övervikten förbättrar välmåendet, eftersom en person med normalvikt har lättare att andas. Det fett som samlas i området kring magen utgör en mekanisk störning för andningen, varför avmagring underlättar andningen. Då sjukdomen framskrider kan en ofrivillig avmagring bli ett problem, och en del av de insjuknade har också undervikt. Energibehovet för en KOL-patient är ökat, eftersom andningsbristen i samband med KOL ökar energiförbrukningen och andningen är mödosam. Sjukdomen försvårar ätandet och minskar matlusten, då pallea trycker på magen och en mättnadskänsla uppstår snabbt och kvarstår länge. Näringen är en väsentlig del av KOL-behandlingen. Den upprätthåller muskelkraften, ökar kroppens motståndskraft och förebygger undernäring. Om människan inte äter tillräckligt, sjunker konditionen. I värsta fall kan ett dåligt ätande leda till undernärdhet, vilket försämrar muskelkonditionen och minskar också andningsmusklernas styrka. Grunden för en KOL-patients näring utgörs av ordentlig husmanskost och varma måltider. Man bör fästa uppmärksamheten på måltidernas energimängd: en KOL-patient behöver proteinrik kost, varför han eller hon bör välja mjölkprodukter, ost, ägg, kött och fisk. Om avmagring utgör ett problem ger inte enbart salladsmåltider tillräckligt med näring. Det är bra att hålla en regelbundet och tät måltidsrytm samt att äta små portioner ofta. Många har också nytta av det, att de dricker endast mellan måltiderna, för att inte i onödan fylla magen med vätska. En guide för KOL-patienter 17

18 Pekkas familj håller ihop och den är en viktig del av hans liv. Pekka använder inte mycket medicin. Förutom astmamedicineringen har han kolesterolmedicin och medicin mot halsbränna. Motion är en betydligt viktigare faktor för bättre välmående än mediciner. Hans personliga tränare, som sköter om vardagsmotionen, har åtta ben och två viftande svansar. Tillsammans med sina hundar, en vorsteh och en finsk stövare går han på länk och på jaktturer i skogen. I höstskogen märks, hur mycket lättare det är att andas. Vintertid går Pekka i vattengymnastik, och tillsammans med medlemmar i andningsföreningen på gym, ofta två gånger i veckan. Om jag en dag blir liggande på soffan, börjar jag redan följande dag fundera, att jag kanske inte alls ids gå någonstans i dag heller. Jag är helt enkelt tvungen att gå, kan inte bli hemma och lata mig. Familjen håller ihop och är viktig för Pekka. Pojken bor där bakom granhäcken. Det var jag som byggde och inredde huset åt honom, vintern Fastän sjukdomen inverkar på krafterna så är det ju inte förbudet att arbeta. 18 En guide för KOL-patienter

19 i FAKTA OM KOL KOL-patientens socialskydd För de mediciner som används i behandlingen av KOL fås, vid lindrig sjukdom, grundersättning, vilket innebär, att FPA ersätter receptmediciner med 42 %. Då sjukdomen är svår fås specialersättning (72 %). Man ansöker om specialersättning med ett läkarutlåtande, som skickas till FPA. Efter att ha behandlat ärendet skickar FPA hem ett nytt FPA-kort, med vilket ersättning fås på apoteket vid inköp av medicinen. FPA följer med medicininköpen. Ifall det årliga avgiftstaket (ca 700 euro) uppnås, meddelar FPA om det per post. Efter detta är tilläggsersättningen för mediciner 100 %, men självriskandelen är 1,50 euro per inköp. Tilläggsuppgifter och handledning i socialskyddsfrågor fås från FPA, socialbyrån på hemorten, rehabiliteringshandledarna och på Andningsförbundets nätsidor. Sjukdomen under kontroll med anstaltsrehabilitering För den som är i behov av mera färdighet för att klara sig med sin sjukdom, eller funderar på frågor i anslutning till sjukdomen, vården eller kontroll av symptomen lönar det sig att söka sig till anstaltsrehabilitering. Med rehabilitering strävas till att bevara arbetsoch funktionsförmågan så god som möjligt. I det inledande stadiet av sjukdomen är det viktigt att få kunskap om sjukdomen och socialskyddstjänster, men under rehabiliteringen får man framförallt redskap för att leva med sjukdomen. Behandlingen av sjukdomen kan kräva förändringar i levnadsvanorna, också för detta får man hjälp och stöd under rehabiliteringen. Det lönar sig att själv söka sig till rehabilitering, och ta upp saken med sin läkare eller rehabiliteringshandledaren. Man ansöker om rehabilitering med läkarremiss. FPA:s rehabilitering är avgiftsfri för den som deltar. Tilläggsinformation fås från FPA:s kundservice för rehabilitering vardagar klockan på numret eller Om det är fråga om en yrkessjukdom ansöker man om rehabilitering via arbetspensionsanstalten. Andningsförbundets rehabiliteringscenter finns i Uleåborg och St Michel. Tillägguppgifter på adressen och Stöd av likställda från Andningsförbundet En av de mest centrala verksamhetsformerna i Andningsförbundet och dess lokalföreningar i olika delar av Finland är erbjudandet av stöd av likställda. Med stöd av likställda menas det, att människor som befinner sig i liknande livssituationer stöder varandra. Det är fråga om växelverkan, utbyte av erfarenheter och känslor samt det, att man granskar sin sjukdomshistoria och delar den med andra. Framför allt är det fråga om att få stöd i vardagslivet. Stöd av likställda ger de insjuknade möjlighet att tillsammans med andra begrunda sin egen situation, jämföra erfarenheter samt få och ge stöd. I diskussionerna mellan likställda kan var och en fundera på, hur det egna livet, krafterna och sjukdomen både avviker från eller också liknar de andras. Sjukdomen prövar också familjen och andra närstående. Många upplever, att det känns befriande att tala om sjukdomen med andra i samma situation, då man inte behöver vara rädd för att belasta sina anhöriga för mycket med sina egna bekymmer och sjukdomserfarenheter. Andningsföreningarna anordnar grupper för stöd av likställda för olika sjukdomsgrupper. Träffarna inleds ofta av en sakkunnig, men tid är alltid reserverad för diskussioner och utbyte av tankar. Man kan också få stöd av likställda på diskussionsspalterna på Andningsförbundets nätsidor. Som sakkunnig för guiden har fungerat Milla Katajisto, specialläkare i lungsjukdomar, HUS. En guide för KOL-patienter 19

20 Kom med i verksamheten du får kunskap, stöd och råd för vardagen! Från Andningsförbundet får Du kunskap, stöd och nya vänner. Du träffar andra som är i samma situation, antingen på nätet eller i grupperna för stöd av likställda. Du kan själv påverka i frågor som berör andningssjuka och delta i det viktiga arbetet för främjande av hälsa. Som medlem kan Du också utnyttja den lokala andningsföreningens och Andningsförbundets tjänster. Till Andningsförbundet hör cirka människor från hela Finland. Anslut Dig på adressen eller beställ en anslutningsblankett genom att ringa Andningsförbundet, tel Astma Astma är en långvarig inflammationssjukdom i luftrörens slemhinnor. Över människor lider av astma. Det är den vanligaste långtidssjukdomen bland barn. Av Andningsförbundets medlemmar är ungefär hälften astmatiker. KOL Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, COPD eller KAT, är luftrören som transporterar luft till lungorna förträngda. I samband med KOL förekommer i allmänhet också lungemfysem och långvariga inflammationer i luftrören. Cirka människor lider av KOL. Ett lika stort antal uppskattas lida av kronisk luftrörsinflammation, ett förstadium till KOL. Sömnapné Vid sömnapné förekommer upprepade andningsavbrott under sömnen. Dessa förorsakar kraftig trötthet under dagen och en benägenhet att slumra till. Cirka människor lider av sömnapné. Av Andningsförbundets medlemskår utgör sömnapnétikerna en växande grupp, och allt fler ansluter sig som medlem. Mögelutsatta Människor som utsatts för fukt- och mögelskador i byggnader och därför fått symptom utgör Andningsförbundets nyaste medlemsgrupp. I många föreningar har man för dem inlett verksamhet för stöd av likställda. Det är svårt att uppskatta hur stort antal människor som utsatts för fukt och mögel i Finland, det uppskattade antalet varierar från personer. Sällsynta andningssjukdomar Förutom de allmänna och kända andningssjukdomarna finns det också en stor grupp sällsynta andningssjukdomar, som bara några tiotal eller hundratal människor i Finland lider av. Resurscentret Helin harvinaiset stöder människor som lider av till exempel cystisk fibros och alfa 1 - antitrypsinbrist och deras närmaste. Syftet med Andningsförbundet är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. tel Foto: Stefan Bremer Design: Työmaa Edita Prima

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv.

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. EN GUIDE FÖR PERSONER MED SÖMNAPNÉ Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Visst är livet härligt. Det är

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga Lewy body -sjukdomen är en progressiv minnessjukdom som bryter ut i 50 80 års åldern. Sitt namn har den fått av Lewy delar, som består

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET:

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET: lighet och deras rätta rörelselsebanor. Motionen utvecklar rörelsefärdigheten och balansen samt upprätthåller färdigheten att klara sig självständigt och ökar det psykiska välbefinnandet. Avkopplingen

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

Goda vanor för att förebygga fallskador

Goda vanor för att förebygga fallskador Goda vanor för att förebygga fallskador För de allra flesta är det viktigt att kunna göra det man vill. Att tänka efter före och förebygga olyckor kan ge ett mer självständigt liv. Fallolyckor är tyvärr

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Vilken nytta har en hjärtinfarktpatient av regelbunden motion?

Vilken nytta har en hjärtinfarktpatient av regelbunden motion? Motionsinstruktioner för patient som haft en hjärtinfarkt Syftet med den här instruktionen är att ge instruktioner om trygg och hälsofrämjande motion för patient som lider av koronarsjukdom och som drabbats

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Vad är astma? Astma är den vanligaste långtidssjukdomen hos barn. Ungefär fem procent av finländska barn har astma. Åldern när man insjuknar kan variera, symtomen kan vara årtidsbundna eller året runt.

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Andningsförbundet

EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER. Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Andningsförbundet EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER Andningsförbundet främjar andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Andningsförbundet Vad är kroniskt obstruktiv lungsjukdom? Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD,

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående Stark inför bukoperation stark för livet Råd till dig som patient och dina närstående www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor Januari 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är finansierat

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar MINNET OCH MINNESSTÖRNINGAR Minnet är en serie av händelser, då man i minnet återkallar saker man tidigare lärt sig eller upplevt och lär

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående Stark inför bukoperation stark för livet Råd till dig som patient och dina närstående www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor September 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga Framtagen i samarbete med sjuksköterskorna Lise-Lotte Landenfelt Gestré och Henrik Ryftenius, Lungfibrosmottagningen, Lung Allergikliniken,

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071 HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071 1 Vissa sjukdomar orsakar typiska symptom. I följande frågar jag

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Efter förlossningen Efter förlossningen När du blir utskriven från sjukhuset

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide Tuberkulos Andningsförbundet Heli rf:s guide Vad är tuberkulos för en sjukdom? Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosisbakterien och främst drabbar lungorna 2 Tuberkulos

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM Frankeras ej. Mottagaren betalar portot Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM SVARSPOST Kundnummer 110043801 110 09 STOCKHOLM www.logiken.se Alla bidrag är välkomna Vill du stödja

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Psoriasisförbundets. tjänster

Psoriasisförbundets. tjänster Psoriasisförbundets tjänster PSORIASISFÖRBUNDETS TJÄNSTER Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry är en landsomfattande patientoch folkhälsoorganisation. Psoriasisförbundet arbetar för att utveckla service

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik Bo Billing Epidemiologi KOL är den 4:e ledande dödsorsaken i världen och ökar KOL är den ledande sjukdomsorsaken I Sverige beräknas mellan 400 och 700.000 ha sjukdomen

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2003 1 Vissa sjukdomar orsakar typiska symptom. Som förberedelse inför läkarundersökningen

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Hur fungerar lungorna? 4 Lungorna med KOL 6 Tecken på KOL 8 Tidig diagnos är viktig 9 Behandling av KOL 10 Rökstopp den viktigaste

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

MINDRE GER MER. Guide för dig som vill minska på ditt drickande

MINDRE GER MER. Guide för dig som vill minska på ditt drickande 1 MINDRE GER MER Guide för dig som vill minska på ditt drickande INNEHÅLL Finns det skäl till förändring?... 3 Former av problembruk... 4 Utvärdera nuläget... 5 Bedöm din konsumtion i portioner... 6 Exempel

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer