Motion är medicin mot KOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion är medicin mot KOL"

Transkript

1 EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER Motion är medicin mot KOL Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka.

2

3 Ja-a, vilket livsskede? Vet du, alldeles förskräckligt bråttom har jag. I går var jag språng och i dag är jag också på väg. Allt vad människor överhuvudtaget kommit på att be mig med på har jag också ställt upp på. Pekka Turunen, 63, före detta konstgjutare och numera KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) -patient.

4 Så här berättar 63-åriga Pekka Turunen, som förutom kroniskt obstruktiv lungsjukdom också har ett enormt behov av att göra och att hjälpa. Han berättar, att han skolat sig till allt annat, utom till att säga nej. Att hjälpa andra är för Pekka ett livsvillkor, på många sätt. Bakom Pekkas aktivitet finns en vilja att ge kunskap åt den, som inte har sådan. Jag minns hur dåligt jag mådde innan det klarnade, vad som fattades mig. Jag fick diagnosen i ett tidigt skede av min sjukdom, som 48-åring år Och fastän man fick ett namn på min sjukdom och jag kunde börja söka information om KOL, så inte blev jag mycket klokare. Att insjukna i en namnlös sjukdom var en långsam, smärtsam och uttröttande period. Jag körde dagligen från Lapinlahti till Kuopio, en arbetsresa på 60 kilometer. Ofta då jag hade kört en 4 En guide för KOL-patienter

5 Insjuknandet var en långsam, smärtsam och uttröttande period. viss sträcka fick jag en ångestfylld kvävningskänsla, jag fick inte luft och blev tvungen att vila. Då jag efteråt diskuterade med läkaren förstod jag, att trots känslan av att kvävas och inte få luft var situationen den motsatta. Lungorna fylldes nog, men tömdes däremot inte. Redan tio år tidigare hade Pekka talat med arbetsplatsläkaren och förundrat sig över, varför kamraterna tycktes få bättre värden än han i mätningen av lungornas toppflöde med PEF-mätare. Blodvärdena var bra, och inget annat är rökning som kunde försämra andningshälsan hade konstaterats. Jag borde ha varit en frisk man. Med det var jag alltså inte, berättar Pekka. En guide för KOL-patienter 5

6 i FAKTA OM KOL Hurudan sjukdom är kroniskt obstruktiv lungsjukdom? Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, fi. keuhkoahtaumatauti KAT, eng. Chronic obstructive pulmonary disease COPD) är en långsamt framskridande lungsjukdom, som i allmänhet förekommer i anslutning till rökning och som kännetecknas av förträngda andningsvägar och försämrad utandning. Förträngningen i luftrören är i huvudsak obotlig, men den insjuknade kan med sin egen aktivitet betydligt påverka sjukdomens gång och sin egen funktionsförmåga. Att ständigt utsättas för tobaksrök förorsakar en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor. Inflammationen skadar så småningom luftrörsväggen och förorsakar långsamt, men bestående förträngningar i den. Lungorna förlorar också sin normala elasticitet, och lungvävnaden stöder inte längre de små luftrören, så som den borde. Luftens strömning i de sammandragna luftrören försvåras och blir långsammare, eftersom luftrören trycks ihop. Detta tillstånd är bestående. Fastän utandningen skulle vara kraftig blir det för mycket luft blir kvar i lungorna, eftersom det i huvudsak är utandningen som försvåras vid KOL. Detta är huvudorsaken till den andnöd, som KOL-patienten upplever. KOL:s karaktär och sjukdomsbild kan variera kraftigt Rökning förorsakar också lungemfysem, en sjukdom där lungblåsorna är förstörda och utvidgade. Transporten av syre till kroppen och av koldioxid ur kroppen är störd. Inte alls alla KOL patienter har dock lungemfysem. Vid förträngning av luftrören eller obstruktion, är det fråga om det, att luftrören har en bestående förträngning. Förträngningen börjar i de små luftrören och forstsätter i olika takt hos olika människor. Om rökningen fortsätter, fortsätter också förträngningen snabbare. Vid förlängd inflammation i luftrören, kronisk bronkit, är det fråga om en fortgående, långvarig slemhosta. Den förutsätter ofta KOL, men alla som har bronkit, insjuknar nödvändigtvis inte i KOL. En del av KOL-patienterna har också astma, som bör behandlas med astmamedicinering. Man vet, att det i anslutning till KOL också förekommer andra sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, förhårdnade artärer (ASO-sjukdom) och diabetes. Det finns flera svårighetsgrader av KOL. En lindrig sjukdom inverkar endast litet störande på det dagliga livet, men långt framskriden begränsar den avsevärt patientens liv. Vid allvarlig KOL är lungfunktionen definitivt nedsatt. Om det i samband med sjukdomen förekommer syrebrist, kan det bli nödvändigt med oxygenbehandling hemma. KOL framskrider individuellt, hos en del långsammare än hos andra. Att sluta röka bromsar på ett betydande sätt upp sjukdomen. Vilka symptom förekommer vid KOL? I början kan sjukdomen vara så gott som symptomfri eller så kan den insjuknade ha vant sig med de smygande symptomen. Andnöd och nedsatt prestationsförmåga också vid lindrig ansträngning (t.ex. att gå uppför trappor, klä på sig), då sjukdomen framskridit förekommer dessa symptom också i vila. Långvarig hosta, speciellt på morgonen Slemutsöndring, speciellt på morgonen Vinande andning Upprepade inflammationer i andningsvägarna Övriga eventuella symptom är avmagring, samt blåaktig färg på läpparna, händerna och fotbladen (s.k. cyanos) 6 En guide för KOL-patienter

7 Sjukdomen är ofta långt framskriden KOL upptäcks ofta många år för sent, då den insjuknades lungfunktion redan är betydligt nedsatt. Den insjuknade vänjer sig ofta med sina symptom och sin nedsatta funktionsförmåga och börjar undvika att bli ansträngd och andfådd. Han eller hon skyller kanske hostan på rökningen och förstår inte, att det är ett tecken på sjukdom. Läkarbesöket kanske uppskjuts under lång tid. Sjukdomens symptom försvagar den insjuknades funktions- och arbetsförmåga. Trots att de skadade lungorna inte kan botas eller ett normaltillstånd återställas, kan symptomen lindras. Med behandling kan den insjuknades livskvalitet avsevärt förbättras. Hur allmän är KOL? Det är svårt att uppskatta ett exakt antal KOL patienter, men det har beräknats, att cirka finländare lider av sjukdomen. Antalet är över hälften större, om man också räknar med dem, som lider av luftrörskatarr, bronkit. Fortfarande är KOL ändå en klart underdiagnostiseras sjukdom. KOL beskrivs i allmänhet som en okänd folksjukdom, eftersom bara en del av patienterna får vård. Sjukdomen blir allt allmännare, och Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat, att KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år KOL förtränger luftrören och förstör lungblåsorna. Normalt luftrör Förträngt luftrör Inflammationer och strukturförändringar Ökad slemutsöndring Lungblåsornas struktur brister. De utvidgas och förstörs. Normal lungblåsa Lungor Utvidgad lungblåsa En guide för KOL-patienter 7

8 Den bästa möjliga vård är att sluta röka.

9 I den före detta kostgjutaren Pekkas händer förvandlas metall till konstföremål.

10 En vårdag marscherade Pekka till arbetsplatsläkaren och krävde att få bli grundligt undersökt. Jag blev skickad till centralsjukhuset och saken började utredas. Orsaken hittades ganska snabbt, först astma och sedan KOL. Sjukdomarna kunde inte klassificeras som yrkessjukdomar. Den som har en tobakshistoria i bakgrunden, kan inte påstå att det är yrket som förorsakat sjukdomarna. Ändå vet jag, att jag på mitt jobb i konstgjuteriet dagligen utsattes för farliga ämnen. Jag andades in rök, metalldamm, olika kemikalier, och alla ökade de risken för astma och KOL, men jag erkänner, att rökningen inverkade försämrande på min sjukdom. Pekka är en positiv realist i förhållandet till sin sjukdom. Nu kan jag säga, att det en dag känns bättre och nästa litet lättare, skrattar han. Ändå, om jag rör mig för snabbt börjar det trycka över bröstet. Läkarna har inte alltid varit av samma åsikt som Pekka om smärtan och den tryckande känslan. Därför känns det viktigt att ställa upp och stöda som likställd. Folk har sagt mig, att de för första gången har träffat någon som säger, att 10 En guide för KOL-patienter

11 Jag kallar det här är för en smygande dumhet. Det är svårt för den som röker att förstå i början. man kan ha smärta också i lungorna. Det här har läkarna inte berättat för alla patienter. Men om läkaren inte själv har KOL, kan han eller hon inte exakt veta hur det känns. Den tryckande känslan och lindriga smärtan är fortgående. Om det inte känns någonstans, då måste man börja oroa sig, skrattar Pekka. Många nyligen insjuknade och sådana som varit sjuka i några år är ofta i dåligt skick, då de inte vågar berätta om sin sjukdom, eftersom de röker. Nog är rökningen ett konstigt spöke, som man måste smyga med och skämmas för, säger Pekka harmset. Jag har sagt, att det här är en smygande dumhet, som det är omöjligt att förklara för den som röker. Pekka slutade röka drygt ett år efter det, att han fått sin diagnos. Lusten bara försvann, då jag märkte, att det var just tobaken som fick mig att må dåligt. Efter det har jag aldrig haft lust att röka, eller rökt ens i drömmen. Röken terroriserar tillvaron. Sedan spelar det ingen roll, om röken kommer från tobak, ur ett avgasrör eller en skorsten, reaktionen är densamma: andningsorganen accepterar inte rök. En guide för KOL-patienter 11

12 I höstskogen märks, hur lätt det nu är att andas.

13

14 Inte blir det ju till någonting, om man börjar vila varje gång det känns någonstans. Fastän vardagslivet nu tycks vara lättare, får Pekka ibland symptom av lukter. I många produkter används i dag ämnen som förhindrar mögel, och speciellt nya gummiprodukter luktar. Nyinköpta textilier måste tvättas innan de kan användas, och skorna vädras utomhus minst ett par veckor innan de ens kan förvars inomhus. Om jag reagerar på parfymer har jag sagt att de luktar. Av någon anledning förorsakar dyrare sällan en retande reaktion. Men om jag drar den billigaste produkten från Maxi-Magasinet på svettig hud börjar jag garanterat hosta, skämtar Pekka. Pekka vet, att också med en god behandling kommer det perioder, då KOL förvärras, men han bekymrar sig inte i onödan på förhand. Han klarar sig med läkarens egenvårdsdirektiv och om han inte klarar sig, går han till läkaren för att få nya direktiv. Enligt läkaren har jag själv gett mig den bästa möjliga vården, då jag slutat röka. Diagnostiseringen kommer utan vidare som en chock, anser Pekka. Min räddning var det, att jag genast då jag insjuknat fick komma till Anttolanhovi på rehabiliteringskurs, där jag fick konkreta exempel på, hur livet för KOL-patienter kan vara. Då jag såg typerna som om nätterna sov med sina oxygenappater och det första de tänkte på då de vaknade var tobak, då började min egen vårdmotivation ta form. Det var inte ett sådant liv jag ville ha. Då du ser personer i olika stadier av sjukdomen, förstår du precis din egen situation, framtidens hot och dess möjligheter. 14 En guide för KOL-patienter

15 i FAKTA OM KOL Det uppskattas, att ungefär hälften av rökarna i något skede insjuknar i KOL. Vem insjuknar? Den överlägset största enskilda orsaken till KOL är rökning, som förorsakar majoriteten av sjukdomsfallen. Det uppskattas, att ungefär hälften av rökarna i något skede insjuknar i KOL. Ju mera människan röker och ju längre han eller hon har rökt, desto större är risken att insjukna. Förutom tobaksrök ökar utsättandet för damm, os och luftföroreningar i arbetsmiljön insjukningsrisken en aning. KOL har tidigare ansetts som en sjukdom för rökande män som passerat medelåldern. Det här stämmer inte längre, eftersom andelen rökande kvinnor ökat och därmed också deras andel av de insjuknade. Sjukdomen förekommer också bland personer under medelåldern, vilket kan vittna om tidigt inledd rökning. Hur undersöks KOL? Diagnostiseringen av KOL baserar sig på en undersökning av lungfunktionen, spirometriundersökning, som avslöjar förträngningar i luftrören. Resultatet av blåstestet berättar om lungvolymen och det, hur väl luftrören är öppna. Till undersökningarna då sjukdomen diagnostiseras hör oftast också röntgenfotografering av lungorna och grundläggande laboratorieundersökningar. Som hjälp vid KOL-screening används ofta s.k. mikrospirometriundersökningar, som utförs på hälsocentraler och i arbetshälsovården. På basen av resultaten från mikrospirometriundersökningen kan remiss skrivas till spirometri eller till en lungläkare i specialsjukvården. En guide för KOL-patienter 15

16 i FAKTA OM KOL Hur behandlas KOL? Målet för behandlingen av KOL är att lindra den insjuknades symptom, förbättra hans eller hennes livskvalitet, minska de perioder då sjukdomen förvärras och antalet sjukhusdagar samt öka antalet levnadsår. Sjukdomen kan inte botas i egentlig bemärkelse, men den insjuknades välmående kan höjas. Det viktigaste är att sluta röka, om patienten ännu röker. Det är tillsvidare den enda åtgärden, med vilken förträngningen i luftrören märkbart bromsas upp. Det lönar sig alltid att sluta röka. Mot nikotinbehovet och för att sluta röka finns olika hjälpmedel, bland vilka var och en hittar ett lämpligt åt sig. Stöd och tilläggsinformation om att sluta röka får man av sin läkare eller på internet till exempel på adressen Medicineringen vid KOL väljs individuellt enligt den insjuknades symptom. Om andnöd förekommer dagligen inleds oftast en regelbunden medicinering med en långtidsverkande medicin som öppnar luftrören och ökar ansträngningstoleransen. Om symptomen förekommer endast sporadiskt, räcker det antagligen med en korttidsverkande, öppnande medicin. De, som ofta har perioder då sjukdomen förvärras, kan ha nytta av att jämsides med grundmedicineringen, d.v.s. en långtidsverkande öppnande medicinering, använda kortikosteroider som inandas. Också de, som förutom KOL lider av astma, är i behov av kortikosteroidmedicinering. De mediciner som används i behandlingen av KOL är i form av pulver eller aerosoler som inandas, inhaleras i lungorna. På marknaden finns också mediciner i tablettform. Om det i samband med sjukdomen förekommer riklig slemutsöndring, är olika metoder för att få slemmet att lossna, som till exempel flaskblåsningsträning (s.k. PEP-träning) till nytta. Vid PEP-träning blåser man via en tunn slang luft i en flaska som innehåller litet vatten. Detta gör att slemmet lättare lossnar och kan hostas upp. En PEP-apparat fyller samma funktion. Närmare information om slemlossnings- och flaskblåsningsträning fås av rehabiliteringshandledare, fysioterapeuter eller från Andningsförbundets nätsidor. Också rask motion kan fylla samma funktion och sätta slemmet i rörelse. Anordnandet av uppföljningen av KOL kräver aktivitet och eget initiativ av den insjuknade. Det skulle vara bra, att minst en gång per år till exempel på hälsocentralen utvärdera det egna måendet och sin medicinering. Det kommer ingen kallelse till läkarmottagning automatiskt, utan man måste själv sörja för uppföljningen. Motion trots andnöd Det första symptomet på KOL är oftast andnöd vid ansträngning. Därför väljer KOL patienten ofta omedvetet bort ansträngande motion, och detta leder till att allmänkonditionen så småningom försämras. Den som rör på sig litet och har dålig allmänkondition blir allt lättare andfådd också vid liten ansträngning. Vid sträng kyla kan man träna genom att gå i trappor, till exempel i ett våningshus eller ett köpcentrum. Ifall då man motionerar blir andfådd och får andnöd, är det viktigt att man andas lugnt. Också andning mellan ihopknipna läppar kan hjälpa. Då andningen utjämnats tillräckligt kan man fortsätta motionerandet. För att den insjuknade ska lyckas höja sin allmänkondition, bör han eller hon motionera och bli andfådd och svettig minst 20 minuter i gången åtminstone tre gånger i veckan, helst varje dag. Promenaderna blir längre och det blir allt lättare att andas. Då man motionerar lossnar slemmet lättare och det är lättare att hosta bort, vilket är viktigt för lungornas välmående. Också hjärtsjuka bör motionera, men om de får bröstsmärtor av ansträngningen är det skäl att de vänder sig till en läkare för att få hjärtats tillstånd utvärderat. Det är tryggt och hälsosamt att motionera och anstränga sig, att bli liggande på soffan och i sängen är däremot farligt! 16 En guide för KOL-patienter

17 Människor som lider av KOL utövar många slags motionsformer. Simning, vattenlöpning och vattengymnastik passar för många, på sommaren är det lämpligt att cykla, på vintern att skida. Gruppgymnastik, gym samt pardans är populära. Av de nyaste motionsformerna är till exempel yoga och pilates utmärkta för KOL-patienter tack vare sin lugna takt och sina andningsövningar. Att motionera i grupp och träffa andra människor är också uppiggande för de flesta. Det är viktigt att man hittar ett par motionsformer som man trivs med och minst en sådan, som man kan utöva också vintertid, oberoende av väder. Lungorna tackar! Behandling då sjukdomen förvärras Då KOL framskrider infaller ofta perioder, under vilka de vanliga symptomen förvärras. Under dessa perioder förekommer ökad andnöd, upphostningar mera än normalt och med förändrad färg, eventuell feber. Den period då sjukdomen förvärras får i allmänhet sin början av en virus- eller bakterieförorsakad inflammation i andningsvägarna. Det är av avgörande betydelse, att man effektivt och i tillräckligt god tid få sin flunsa eller snuvfeber omskött. En speciellt svår eller långvarig period då sjukdomen förvärras kan kräva sjukhusvård. Därför är det viktigt, att genast då de första symptomen visar sig uppsöka läkare, för att en antibiotika- och/eller kortisonkur i tillräckligt god tid ska kunna påbörjas. En del läkare ordinerar för säkerhets skull åt sina egna patienter kurer, som patienten på egen hand kan påbörja om symptomen förvärras. KOL-patienten har nytta av att ta en vaccination mot säsonginfluensa, eftersom influensor kan förorsaka perioder då sjukdomen förvärras och till och med leda till lunginflammation. Pneumokockvaccinering rekommenderas också. Näringens viktiga betydelse i KOL-behandlingen Typiskt för personer som lider av KOL är det, att de har över- eller undervikt. Att få ner övervikten förbättrar välmåendet, eftersom en person med normalvikt har lättare att andas. Det fett som samlas i området kring magen utgör en mekanisk störning för andningen, varför avmagring underlättar andningen. Då sjukdomen framskrider kan en ofrivillig avmagring bli ett problem, och en del av de insjuknade har också undervikt. Energibehovet för en KOL-patient är ökat, eftersom andningsbristen i samband med KOL ökar energiförbrukningen och andningen är mödosam. Sjukdomen försvårar ätandet och minskar matlusten, då pallea trycker på magen och en mättnadskänsla uppstår snabbt och kvarstår länge. Näringen är en väsentlig del av KOL-behandlingen. Den upprätthåller muskelkraften, ökar kroppens motståndskraft och förebygger undernäring. Om människan inte äter tillräckligt, sjunker konditionen. I värsta fall kan ett dåligt ätande leda till undernärdhet, vilket försämrar muskelkonditionen och minskar också andningsmusklernas styrka. Grunden för en KOL-patients näring utgörs av ordentlig husmanskost och varma måltider. Man bör fästa uppmärksamheten på måltidernas energimängd: en KOL-patient behöver proteinrik kost, varför han eller hon bör välja mjölkprodukter, ost, ägg, kött och fisk. Om avmagring utgör ett problem ger inte enbart salladsmåltider tillräckligt med näring. Det är bra att hålla en regelbundet och tät måltidsrytm samt att äta små portioner ofta. Många har också nytta av det, att de dricker endast mellan måltiderna, för att inte i onödan fylla magen med vätska. En guide för KOL-patienter 17

18 Pekkas familj håller ihop och den är en viktig del av hans liv. Pekka använder inte mycket medicin. Förutom astmamedicineringen har han kolesterolmedicin och medicin mot halsbränna. Motion är en betydligt viktigare faktor för bättre välmående än mediciner. Hans personliga tränare, som sköter om vardagsmotionen, har åtta ben och två viftande svansar. Tillsammans med sina hundar, en vorsteh och en finsk stövare går han på länk och på jaktturer i skogen. I höstskogen märks, hur mycket lättare det är att andas. Vintertid går Pekka i vattengymnastik, och tillsammans med medlemmar i andningsföreningen på gym, ofta två gånger i veckan. Om jag en dag blir liggande på soffan, börjar jag redan följande dag fundera, att jag kanske inte alls ids gå någonstans i dag heller. Jag är helt enkelt tvungen att gå, kan inte bli hemma och lata mig. Familjen håller ihop och är viktig för Pekka. Pojken bor där bakom granhäcken. Det var jag som byggde och inredde huset åt honom, vintern Fastän sjukdomen inverkar på krafterna så är det ju inte förbudet att arbeta. 18 En guide för KOL-patienter

19 i FAKTA OM KOL KOL-patientens socialskydd För de mediciner som används i behandlingen av KOL fås, vid lindrig sjukdom, grundersättning, vilket innebär, att FPA ersätter receptmediciner med 42 %. Då sjukdomen är svår fås specialersättning (72 %). Man ansöker om specialersättning med ett läkarutlåtande, som skickas till FPA. Efter att ha behandlat ärendet skickar FPA hem ett nytt FPA-kort, med vilket ersättning fås på apoteket vid inköp av medicinen. FPA följer med medicininköpen. Ifall det årliga avgiftstaket (ca 700 euro) uppnås, meddelar FPA om det per post. Efter detta är tilläggsersättningen för mediciner 100 %, men självriskandelen är 1,50 euro per inköp. Tilläggsuppgifter och handledning i socialskyddsfrågor fås från FPA, socialbyrån på hemorten, rehabiliteringshandledarna och på Andningsförbundets nätsidor. Sjukdomen under kontroll med anstaltsrehabilitering För den som är i behov av mera färdighet för att klara sig med sin sjukdom, eller funderar på frågor i anslutning till sjukdomen, vården eller kontroll av symptomen lönar det sig att söka sig till anstaltsrehabilitering. Med rehabilitering strävas till att bevara arbetsoch funktionsförmågan så god som möjligt. I det inledande stadiet av sjukdomen är det viktigt att få kunskap om sjukdomen och socialskyddstjänster, men under rehabiliteringen får man framförallt redskap för att leva med sjukdomen. Behandlingen av sjukdomen kan kräva förändringar i levnadsvanorna, också för detta får man hjälp och stöd under rehabiliteringen. Det lönar sig att själv söka sig till rehabilitering, och ta upp saken med sin läkare eller rehabiliteringshandledaren. Man ansöker om rehabilitering med läkarremiss. FPA:s rehabilitering är avgiftsfri för den som deltar. Tilläggsinformation fås från FPA:s kundservice för rehabilitering vardagar klockan på numret eller Om det är fråga om en yrkessjukdom ansöker man om rehabilitering via arbetspensionsanstalten. Andningsförbundets rehabiliteringscenter finns i Uleåborg och St Michel. Tillägguppgifter på adressen och Stöd av likställda från Andningsförbundet En av de mest centrala verksamhetsformerna i Andningsförbundet och dess lokalföreningar i olika delar av Finland är erbjudandet av stöd av likställda. Med stöd av likställda menas det, att människor som befinner sig i liknande livssituationer stöder varandra. Det är fråga om växelverkan, utbyte av erfarenheter och känslor samt det, att man granskar sin sjukdomshistoria och delar den med andra. Framför allt är det fråga om att få stöd i vardagslivet. Stöd av likställda ger de insjuknade möjlighet att tillsammans med andra begrunda sin egen situation, jämföra erfarenheter samt få och ge stöd. I diskussionerna mellan likställda kan var och en fundera på, hur det egna livet, krafterna och sjukdomen både avviker från eller också liknar de andras. Sjukdomen prövar också familjen och andra närstående. Många upplever, att det känns befriande att tala om sjukdomen med andra i samma situation, då man inte behöver vara rädd för att belasta sina anhöriga för mycket med sina egna bekymmer och sjukdomserfarenheter. Andningsföreningarna anordnar grupper för stöd av likställda för olika sjukdomsgrupper. Träffarna inleds ofta av en sakkunnig, men tid är alltid reserverad för diskussioner och utbyte av tankar. Man kan också få stöd av likställda på diskussionsspalterna på Andningsförbundets nätsidor. Som sakkunnig för guiden har fungerat Milla Katajisto, specialläkare i lungsjukdomar, HUS. En guide för KOL-patienter 19

20 Kom med i verksamheten du får kunskap, stöd och råd för vardagen! Från Andningsförbundet får Du kunskap, stöd och nya vänner. Du träffar andra som är i samma situation, antingen på nätet eller i grupperna för stöd av likställda. Du kan själv påverka i frågor som berör andningssjuka och delta i det viktiga arbetet för främjande av hälsa. Som medlem kan Du också utnyttja den lokala andningsföreningens och Andningsförbundets tjänster. Till Andningsförbundet hör cirka människor från hela Finland. Anslut Dig på adressen eller beställ en anslutningsblankett genom att ringa Andningsförbundet, tel Astma Astma är en långvarig inflammationssjukdom i luftrörens slemhinnor. Över människor lider av astma. Det är den vanligaste långtidssjukdomen bland barn. Av Andningsförbundets medlemmar är ungefär hälften astmatiker. KOL Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, COPD eller KAT, är luftrören som transporterar luft till lungorna förträngda. I samband med KOL förekommer i allmänhet också lungemfysem och långvariga inflammationer i luftrören. Cirka människor lider av KOL. Ett lika stort antal uppskattas lida av kronisk luftrörsinflammation, ett förstadium till KOL. Sömnapné Vid sömnapné förekommer upprepade andningsavbrott under sömnen. Dessa förorsakar kraftig trötthet under dagen och en benägenhet att slumra till. Cirka människor lider av sömnapné. Av Andningsförbundets medlemskår utgör sömnapnétikerna en växande grupp, och allt fler ansluter sig som medlem. Mögelutsatta Människor som utsatts för fukt- och mögelskador i byggnader och därför fått symptom utgör Andningsförbundets nyaste medlemsgrupp. I många föreningar har man för dem inlett verksamhet för stöd av likställda. Det är svårt att uppskatta hur stort antal människor som utsatts för fukt och mögel i Finland, det uppskattade antalet varierar från personer. Sällsynta andningssjukdomar Förutom de allmänna och kända andningssjukdomarna finns det också en stor grupp sällsynta andningssjukdomar, som bara några tiotal eller hundratal människor i Finland lider av. Resurscentret Helin harvinaiset stöder människor som lider av till exempel cystisk fibros och alfa 1 - antitrypsinbrist och deras närmaste. Syftet med Andningsförbundet är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. tel Foto: Stefan Bremer Design: Työmaa Edita Prima