Motion är medicin mot KOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion är medicin mot KOL"

Transkript

1 EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER Motion är medicin mot KOL Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka.

2

3 Ja-a, vilket livsskede? Vet du, alldeles förskräckligt bråttom har jag. I går var jag språng och i dag är jag också på väg. Allt vad människor överhuvudtaget kommit på att be mig med på har jag också ställt upp på. Pekka Turunen, 63, före detta konstgjutare och numera KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) -patient.

4 Så här berättar 63-åriga Pekka Turunen, som förutom kroniskt obstruktiv lungsjukdom också har ett enormt behov av att göra och att hjälpa. Han berättar, att han skolat sig till allt annat, utom till att säga nej. Att hjälpa andra är för Pekka ett livsvillkor, på många sätt. Bakom Pekkas aktivitet finns en vilja att ge kunskap åt den, som inte har sådan. Jag minns hur dåligt jag mådde innan det klarnade, vad som fattades mig. Jag fick diagnosen i ett tidigt skede av min sjukdom, som 48-åring år Och fastän man fick ett namn på min sjukdom och jag kunde börja söka information om KOL, så inte blev jag mycket klokare. Att insjukna i en namnlös sjukdom var en långsam, smärtsam och uttröttande period. Jag körde dagligen från Lapinlahti till Kuopio, en arbetsresa på 60 kilometer. Ofta då jag hade kört en 4 En guide för KOL-patienter

5 Insjuknandet var en långsam, smärtsam och uttröttande period. viss sträcka fick jag en ångestfylld kvävningskänsla, jag fick inte luft och blev tvungen att vila. Då jag efteråt diskuterade med läkaren förstod jag, att trots känslan av att kvävas och inte få luft var situationen den motsatta. Lungorna fylldes nog, men tömdes däremot inte. Redan tio år tidigare hade Pekka talat med arbetsplatsläkaren och förundrat sig över, varför kamraterna tycktes få bättre värden än han i mätningen av lungornas toppflöde med PEF-mätare. Blodvärdena var bra, och inget annat är rökning som kunde försämra andningshälsan hade konstaterats. Jag borde ha varit en frisk man. Med det var jag alltså inte, berättar Pekka. En guide för KOL-patienter 5

6 i FAKTA OM KOL Hurudan sjukdom är kroniskt obstruktiv lungsjukdom? Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, fi. keuhkoahtaumatauti KAT, eng. Chronic obstructive pulmonary disease COPD) är en långsamt framskridande lungsjukdom, som i allmänhet förekommer i anslutning till rökning och som kännetecknas av förträngda andningsvägar och försämrad utandning. Förträngningen i luftrören är i huvudsak obotlig, men den insjuknade kan med sin egen aktivitet betydligt påverka sjukdomens gång och sin egen funktionsförmåga. Att ständigt utsättas för tobaksrök förorsakar en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor. Inflammationen skadar så småningom luftrörsväggen och förorsakar långsamt, men bestående förträngningar i den. Lungorna förlorar också sin normala elasticitet, och lungvävnaden stöder inte längre de små luftrören, så som den borde. Luftens strömning i de sammandragna luftrören försvåras och blir långsammare, eftersom luftrören trycks ihop. Detta tillstånd är bestående. Fastän utandningen skulle vara kraftig blir det för mycket luft blir kvar i lungorna, eftersom det i huvudsak är utandningen som försvåras vid KOL. Detta är huvudorsaken till den andnöd, som KOL-patienten upplever. KOL:s karaktär och sjukdomsbild kan variera kraftigt Rökning förorsakar också lungemfysem, en sjukdom där lungblåsorna är förstörda och utvidgade. Transporten av syre till kroppen och av koldioxid ur kroppen är störd. Inte alls alla KOL patienter har dock lungemfysem. Vid förträngning av luftrören eller obstruktion, är det fråga om det, att luftrören har en bestående förträngning. Förträngningen börjar i de små luftrören och forstsätter i olika takt hos olika människor. Om rökningen fortsätter, fortsätter också förträngningen snabbare. Vid förlängd inflammation i luftrören, kronisk bronkit, är det fråga om en fortgående, långvarig slemhosta. Den förutsätter ofta KOL, men alla som har bronkit, insjuknar nödvändigtvis inte i KOL. En del av KOL-patienterna har också astma, som bör behandlas med astmamedicinering. Man vet, att det i anslutning till KOL också förekommer andra sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, förhårdnade artärer (ASO-sjukdom) och diabetes. Det finns flera svårighetsgrader av KOL. En lindrig sjukdom inverkar endast litet störande på det dagliga livet, men långt framskriden begränsar den avsevärt patientens liv. Vid allvarlig KOL är lungfunktionen definitivt nedsatt. Om det i samband med sjukdomen förekommer syrebrist, kan det bli nödvändigt med oxygenbehandling hemma. KOL framskrider individuellt, hos en del långsammare än hos andra. Att sluta röka bromsar på ett betydande sätt upp sjukdomen. Vilka symptom förekommer vid KOL? I början kan sjukdomen vara så gott som symptomfri eller så kan den insjuknade ha vant sig med de smygande symptomen. Andnöd och nedsatt prestationsförmåga också vid lindrig ansträngning (t.ex. att gå uppför trappor, klä på sig), då sjukdomen framskridit förekommer dessa symptom också i vila. Långvarig hosta, speciellt på morgonen Slemutsöndring, speciellt på morgonen Vinande andning Upprepade inflammationer i andningsvägarna Övriga eventuella symptom är avmagring, samt blåaktig färg på läpparna, händerna och fotbladen (s.k. cyanos) 6 En guide för KOL-patienter

7 Sjukdomen är ofta långt framskriden KOL upptäcks ofta många år för sent, då den insjuknades lungfunktion redan är betydligt nedsatt. Den insjuknade vänjer sig ofta med sina symptom och sin nedsatta funktionsförmåga och börjar undvika att bli ansträngd och andfådd. Han eller hon skyller kanske hostan på rökningen och förstår inte, att det är ett tecken på sjukdom. Läkarbesöket kanske uppskjuts under lång tid. Sjukdomens symptom försvagar den insjuknades funktions- och arbetsförmåga. Trots att de skadade lungorna inte kan botas eller ett normaltillstånd återställas, kan symptomen lindras. Med behandling kan den insjuknades livskvalitet avsevärt förbättras. Hur allmän är KOL? Det är svårt att uppskatta ett exakt antal KOL patienter, men det har beräknats, att cirka finländare lider av sjukdomen. Antalet är över hälften större, om man också räknar med dem, som lider av luftrörskatarr, bronkit. Fortfarande är KOL ändå en klart underdiagnostiseras sjukdom. KOL beskrivs i allmänhet som en okänd folksjukdom, eftersom bara en del av patienterna får vård. Sjukdomen blir allt allmännare, och Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat, att KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år KOL förtränger luftrören och förstör lungblåsorna. Normalt luftrör Förträngt luftrör Inflammationer och strukturförändringar Ökad slemutsöndring Lungblåsornas struktur brister. De utvidgas och förstörs. Normal lungblåsa Lungor Utvidgad lungblåsa En guide för KOL-patienter 7

8 Den bästa möjliga vård är att sluta röka.

9 I den före detta kostgjutaren Pekkas händer förvandlas metall till konstföremål.

10 En vårdag marscherade Pekka till arbetsplatsläkaren och krävde att få bli grundligt undersökt. Jag blev skickad till centralsjukhuset och saken började utredas. Orsaken hittades ganska snabbt, först astma och sedan KOL. Sjukdomarna kunde inte klassificeras som yrkessjukdomar. Den som har en tobakshistoria i bakgrunden, kan inte påstå att det är yrket som förorsakat sjukdomarna. Ändå vet jag, att jag på mitt jobb i konstgjuteriet dagligen utsattes för farliga ämnen. Jag andades in rök, metalldamm, olika kemikalier, och alla ökade de risken för astma och KOL, men jag erkänner, att rökningen inverkade försämrande på min sjukdom. Pekka är en positiv realist i förhållandet till sin sjukdom. Nu kan jag säga, att det en dag känns bättre och nästa litet lättare, skrattar han. Ändå, om jag rör mig för snabbt börjar det trycka över bröstet. Läkarna har inte alltid varit av samma åsikt som Pekka om smärtan och den tryckande känslan. Därför känns det viktigt att ställa upp och stöda som likställd. Folk har sagt mig, att de för första gången har träffat någon som säger, att 10 En guide för KOL-patienter

11 Jag kallar det här är för en smygande dumhet. Det är svårt för den som röker att förstå i början. man kan ha smärta också i lungorna. Det här har läkarna inte berättat för alla patienter. Men om läkaren inte själv har KOL, kan han eller hon inte exakt veta hur det känns. Den tryckande känslan och lindriga smärtan är fortgående. Om det inte känns någonstans, då måste man börja oroa sig, skrattar Pekka. Många nyligen insjuknade och sådana som varit sjuka i några år är ofta i dåligt skick, då de inte vågar berätta om sin sjukdom, eftersom de röker. Nog är rökningen ett konstigt spöke, som man måste smyga med och skämmas för, säger Pekka harmset. Jag har sagt, att det här är en smygande dumhet, som det är omöjligt att förklara för den som röker. Pekka slutade röka drygt ett år efter det, att han fått sin diagnos. Lusten bara försvann, då jag märkte, att det var just tobaken som fick mig att må dåligt. Efter det har jag aldrig haft lust att röka, eller rökt ens i drömmen. Röken terroriserar tillvaron. Sedan spelar det ingen roll, om röken kommer från tobak, ur ett avgasrör eller en skorsten, reaktionen är densamma: andningsorganen accepterar inte rök. En guide för KOL-patienter 11

12 I höstskogen märks, hur lätt det nu är att andas.

13

14 Inte blir det ju till någonting, om man börjar vila varje gång det känns någonstans. Fastän vardagslivet nu tycks vara lättare, får Pekka ibland symptom av lukter. I många produkter används i dag ämnen som förhindrar mögel, och speciellt nya gummiprodukter luktar. Nyinköpta textilier måste tvättas innan de kan användas, och skorna vädras utomhus minst ett par veckor innan de ens kan förvars inomhus. Om jag reagerar på parfymer har jag sagt att de luktar. Av någon anledning förorsakar dyrare sällan en retande reaktion. Men om jag drar den billigaste produkten från Maxi-Magasinet på svettig hud börjar jag garanterat hosta, skämtar Pekka. Pekka vet, att också med en god behandling kommer det perioder, då KOL förvärras, men han bekymrar sig inte i onödan på förhand. Han klarar sig med läkarens egenvårdsdirektiv och om han inte klarar sig, går han till läkaren för att få nya direktiv. Enligt läkaren har jag själv gett mig den bästa möjliga vården, då jag slutat röka. Diagnostiseringen kommer utan vidare som en chock, anser Pekka. Min räddning var det, att jag genast då jag insjuknat fick komma till Anttolanhovi på rehabiliteringskurs, där jag fick konkreta exempel på, hur livet för KOL-patienter kan vara. Då jag såg typerna som om nätterna sov med sina oxygenappater och det första de tänkte på då de vaknade var tobak, då började min egen vårdmotivation ta form. Det var inte ett sådant liv jag ville ha. Då du ser personer i olika stadier av sjukdomen, förstår du precis din egen situation, framtidens hot och dess möjligheter. 14 En guide för KOL-patienter

15 i FAKTA OM KOL Det uppskattas, att ungefär hälften av rökarna i något skede insjuknar i KOL. Vem insjuknar? Den överlägset största enskilda orsaken till KOL är rökning, som förorsakar majoriteten av sjukdomsfallen. Det uppskattas, att ungefär hälften av rökarna i något skede insjuknar i KOL. Ju mera människan röker och ju längre han eller hon har rökt, desto större är risken att insjukna. Förutom tobaksrök ökar utsättandet för damm, os och luftföroreningar i arbetsmiljön insjukningsrisken en aning. KOL har tidigare ansetts som en sjukdom för rökande män som passerat medelåldern. Det här stämmer inte längre, eftersom andelen rökande kvinnor ökat och därmed också deras andel av de insjuknade. Sjukdomen förekommer också bland personer under medelåldern, vilket kan vittna om tidigt inledd rökning. Hur undersöks KOL? Diagnostiseringen av KOL baserar sig på en undersökning av lungfunktionen, spirometriundersökning, som avslöjar förträngningar i luftrören. Resultatet av blåstestet berättar om lungvolymen och det, hur väl luftrören är öppna. Till undersökningarna då sjukdomen diagnostiseras hör oftast också röntgenfotografering av lungorna och grundläggande laboratorieundersökningar. Som hjälp vid KOL-screening används ofta s.k. mikrospirometriundersökningar, som utförs på hälsocentraler och i arbetshälsovården. På basen av resultaten från mikrospirometriundersökningen kan remiss skrivas till spirometri eller till en lungläkare i specialsjukvården. En guide för KOL-patienter 15

16 i FAKTA OM KOL Hur behandlas KOL? Målet för behandlingen av KOL är att lindra den insjuknades symptom, förbättra hans eller hennes livskvalitet, minska de perioder då sjukdomen förvärras och antalet sjukhusdagar samt öka antalet levnadsår. Sjukdomen kan inte botas i egentlig bemärkelse, men den insjuknades välmående kan höjas. Det viktigaste är att sluta röka, om patienten ännu röker. Det är tillsvidare den enda åtgärden, med vilken förträngningen i luftrören märkbart bromsas upp. Det lönar sig alltid att sluta röka. Mot nikotinbehovet och för att sluta röka finns olika hjälpmedel, bland vilka var och en hittar ett lämpligt åt sig. Stöd och tilläggsinformation om att sluta röka får man av sin läkare eller på internet till exempel på adressen Medicineringen vid KOL väljs individuellt enligt den insjuknades symptom. Om andnöd förekommer dagligen inleds oftast en regelbunden medicinering med en långtidsverkande medicin som öppnar luftrören och ökar ansträngningstoleransen. Om symptomen förekommer endast sporadiskt, räcker det antagligen med en korttidsverkande, öppnande medicin. De, som ofta har perioder då sjukdomen förvärras, kan ha nytta av att jämsides med grundmedicineringen, d.v.s. en långtidsverkande öppnande medicinering, använda kortikosteroider som inandas. Också de, som förutom KOL lider av astma, är i behov av kortikosteroidmedicinering. De mediciner som används i behandlingen av KOL är i form av pulver eller aerosoler som inandas, inhaleras i lungorna. På marknaden finns också mediciner i tablettform. Om det i samband med sjukdomen förekommer riklig slemutsöndring, är olika metoder för att få slemmet att lossna, som till exempel flaskblåsningsträning (s.k. PEP-träning) till nytta. Vid PEP-träning blåser man via en tunn slang luft i en flaska som innehåller litet vatten. Detta gör att slemmet lättare lossnar och kan hostas upp. En PEP-apparat fyller samma funktion. Närmare information om slemlossnings- och flaskblåsningsträning fås av rehabiliteringshandledare, fysioterapeuter eller från Andningsförbundets nätsidor. Också rask motion kan fylla samma funktion och sätta slemmet i rörelse. Anordnandet av uppföljningen av KOL kräver aktivitet och eget initiativ av den insjuknade. Det skulle vara bra, att minst en gång per år till exempel på hälsocentralen utvärdera det egna måendet och sin medicinering. Det kommer ingen kallelse till läkarmottagning automatiskt, utan man måste själv sörja för uppföljningen. Motion trots andnöd Det första symptomet på KOL är oftast andnöd vid ansträngning. Därför väljer KOL patienten ofta omedvetet bort ansträngande motion, och detta leder till att allmänkonditionen så småningom försämras. Den som rör på sig litet och har dålig allmänkondition blir allt lättare andfådd också vid liten ansträngning. Vid sträng kyla kan man träna genom att gå i trappor, till exempel i ett våningshus eller ett köpcentrum. Ifall då man motionerar blir andfådd och får andnöd, är det viktigt att man andas lugnt. Också andning mellan ihopknipna läppar kan hjälpa. Då andningen utjämnats tillräckligt kan man fortsätta motionerandet. För att den insjuknade ska lyckas höja sin allmänkondition, bör han eller hon motionera och bli andfådd och svettig minst 20 minuter i gången åtminstone tre gånger i veckan, helst varje dag. Promenaderna blir längre och det blir allt lättare att andas. Då man motionerar lossnar slemmet lättare och det är lättare att hosta bort, vilket är viktigt för lungornas välmående. Också hjärtsjuka bör motionera, men om de får bröstsmärtor av ansträngningen är det skäl att de vänder sig till en läkare för att få hjärtats tillstånd utvärderat. Det är tryggt och hälsosamt att motionera och anstränga sig, att bli liggande på soffan och i sängen är däremot farligt! 16 En guide för KOL-patienter

17 Människor som lider av KOL utövar många slags motionsformer. Simning, vattenlöpning och vattengymnastik passar för många, på sommaren är det lämpligt att cykla, på vintern att skida. Gruppgymnastik, gym samt pardans är populära. Av de nyaste motionsformerna är till exempel yoga och pilates utmärkta för KOL-patienter tack vare sin lugna takt och sina andningsövningar. Att motionera i grupp och träffa andra människor är också uppiggande för de flesta. Det är viktigt att man hittar ett par motionsformer som man trivs med och minst en sådan, som man kan utöva också vintertid, oberoende av väder. Lungorna tackar! Behandling då sjukdomen förvärras Då KOL framskrider infaller ofta perioder, under vilka de vanliga symptomen förvärras. Under dessa perioder förekommer ökad andnöd, upphostningar mera än normalt och med förändrad färg, eventuell feber. Den period då sjukdomen förvärras får i allmänhet sin början av en virus- eller bakterieförorsakad inflammation i andningsvägarna. Det är av avgörande betydelse, att man effektivt och i tillräckligt god tid få sin flunsa eller snuvfeber omskött. En speciellt svår eller långvarig period då sjukdomen förvärras kan kräva sjukhusvård. Därför är det viktigt, att genast då de första symptomen visar sig uppsöka läkare, för att en antibiotika- och/eller kortisonkur i tillräckligt god tid ska kunna påbörjas. En del läkare ordinerar för säkerhets skull åt sina egna patienter kurer, som patienten på egen hand kan påbörja om symptomen förvärras. KOL-patienten har nytta av att ta en vaccination mot säsonginfluensa, eftersom influensor kan förorsaka perioder då sjukdomen förvärras och till och med leda till lunginflammation. Pneumokockvaccinering rekommenderas också. Näringens viktiga betydelse i KOL-behandlingen Typiskt för personer som lider av KOL är det, att de har över- eller undervikt. Att få ner övervikten förbättrar välmåendet, eftersom en person med normalvikt har lättare att andas. Det fett som samlas i området kring magen utgör en mekanisk störning för andningen, varför avmagring underlättar andningen. Då sjukdomen framskrider kan en ofrivillig avmagring bli ett problem, och en del av de insjuknade har också undervikt. Energibehovet för en KOL-patient är ökat, eftersom andningsbristen i samband med KOL ökar energiförbrukningen och andningen är mödosam. Sjukdomen försvårar ätandet och minskar matlusten, då pallea trycker på magen och en mättnadskänsla uppstår snabbt och kvarstår länge. Näringen är en väsentlig del av KOL-behandlingen. Den upprätthåller muskelkraften, ökar kroppens motståndskraft och förebygger undernäring. Om människan inte äter tillräckligt, sjunker konditionen. I värsta fall kan ett dåligt ätande leda till undernärdhet, vilket försämrar muskelkonditionen och minskar också andningsmusklernas styrka. Grunden för en KOL-patients näring utgörs av ordentlig husmanskost och varma måltider. Man bör fästa uppmärksamheten på måltidernas energimängd: en KOL-patient behöver proteinrik kost, varför han eller hon bör välja mjölkprodukter, ost, ägg, kött och fisk. Om avmagring utgör ett problem ger inte enbart salladsmåltider tillräckligt med näring. Det är bra att hålla en regelbundet och tät måltidsrytm samt att äta små portioner ofta. Många har också nytta av det, att de dricker endast mellan måltiderna, för att inte i onödan fylla magen med vätska. En guide för KOL-patienter 17

18 Pekkas familj håller ihop och den är en viktig del av hans liv. Pekka använder inte mycket medicin. Förutom astmamedicineringen har han kolesterolmedicin och medicin mot halsbränna. Motion är en betydligt viktigare faktor för bättre välmående än mediciner. Hans personliga tränare, som sköter om vardagsmotionen, har åtta ben och två viftande svansar. Tillsammans med sina hundar, en vorsteh och en finsk stövare går han på länk och på jaktturer i skogen. I höstskogen märks, hur mycket lättare det är att andas. Vintertid går Pekka i vattengymnastik, och tillsammans med medlemmar i andningsföreningen på gym, ofta två gånger i veckan. Om jag en dag blir liggande på soffan, börjar jag redan följande dag fundera, att jag kanske inte alls ids gå någonstans i dag heller. Jag är helt enkelt tvungen att gå, kan inte bli hemma och lata mig. Familjen håller ihop och är viktig för Pekka. Pojken bor där bakom granhäcken. Det var jag som byggde och inredde huset åt honom, vintern Fastän sjukdomen inverkar på krafterna så är det ju inte förbudet att arbeta. 18 En guide för KOL-patienter

19 i FAKTA OM KOL KOL-patientens socialskydd För de mediciner som används i behandlingen av KOL fås, vid lindrig sjukdom, grundersättning, vilket innebär, att FPA ersätter receptmediciner med 42 %. Då sjukdomen är svår fås specialersättning (72 %). Man ansöker om specialersättning med ett läkarutlåtande, som skickas till FPA. Efter att ha behandlat ärendet skickar FPA hem ett nytt FPA-kort, med vilket ersättning fås på apoteket vid inköp av medicinen. FPA följer med medicininköpen. Ifall det årliga avgiftstaket (ca 700 euro) uppnås, meddelar FPA om det per post. Efter detta är tilläggsersättningen för mediciner 100 %, men självriskandelen är 1,50 euro per inköp. Tilläggsuppgifter och handledning i socialskyddsfrågor fås från FPA, socialbyrån på hemorten, rehabiliteringshandledarna och på Andningsförbundets nätsidor. Sjukdomen under kontroll med anstaltsrehabilitering För den som är i behov av mera färdighet för att klara sig med sin sjukdom, eller funderar på frågor i anslutning till sjukdomen, vården eller kontroll av symptomen lönar det sig att söka sig till anstaltsrehabilitering. Med rehabilitering strävas till att bevara arbetsoch funktionsförmågan så god som möjligt. I det inledande stadiet av sjukdomen är det viktigt att få kunskap om sjukdomen och socialskyddstjänster, men under rehabiliteringen får man framförallt redskap för att leva med sjukdomen. Behandlingen av sjukdomen kan kräva förändringar i levnadsvanorna, också för detta får man hjälp och stöd under rehabiliteringen. Det lönar sig att själv söka sig till rehabilitering, och ta upp saken med sin läkare eller rehabiliteringshandledaren. Man ansöker om rehabilitering med läkarremiss. FPA:s rehabilitering är avgiftsfri för den som deltar. Tilläggsinformation fås från FPA:s kundservice för rehabilitering vardagar klockan på numret eller Om det är fråga om en yrkessjukdom ansöker man om rehabilitering via arbetspensionsanstalten. Andningsförbundets rehabiliteringscenter finns i Uleåborg och St Michel. Tillägguppgifter på adressen och Stöd av likställda från Andningsförbundet En av de mest centrala verksamhetsformerna i Andningsförbundet och dess lokalföreningar i olika delar av Finland är erbjudandet av stöd av likställda. Med stöd av likställda menas det, att människor som befinner sig i liknande livssituationer stöder varandra. Det är fråga om växelverkan, utbyte av erfarenheter och känslor samt det, att man granskar sin sjukdomshistoria och delar den med andra. Framför allt är det fråga om att få stöd i vardagslivet. Stöd av likställda ger de insjuknade möjlighet att tillsammans med andra begrunda sin egen situation, jämföra erfarenheter samt få och ge stöd. I diskussionerna mellan likställda kan var och en fundera på, hur det egna livet, krafterna och sjukdomen både avviker från eller också liknar de andras. Sjukdomen prövar också familjen och andra närstående. Många upplever, att det känns befriande att tala om sjukdomen med andra i samma situation, då man inte behöver vara rädd för att belasta sina anhöriga för mycket med sina egna bekymmer och sjukdomserfarenheter. Andningsföreningarna anordnar grupper för stöd av likställda för olika sjukdomsgrupper. Träffarna inleds ofta av en sakkunnig, men tid är alltid reserverad för diskussioner och utbyte av tankar. Man kan också få stöd av likställda på diskussionsspalterna på Andningsförbundets nätsidor. Som sakkunnig för guiden har fungerat Milla Katajisto, specialläkare i lungsjukdomar, HUS. En guide för KOL-patienter 19

20 Kom med i verksamheten du får kunskap, stöd och råd för vardagen! Från Andningsförbundet får Du kunskap, stöd och nya vänner. Du träffar andra som är i samma situation, antingen på nätet eller i grupperna för stöd av likställda. Du kan själv påverka i frågor som berör andningssjuka och delta i det viktiga arbetet för främjande av hälsa. Som medlem kan Du också utnyttja den lokala andningsföreningens och Andningsförbundets tjänster. Till Andningsförbundet hör cirka människor från hela Finland. Anslut Dig på adressen eller beställ en anslutningsblankett genom att ringa Andningsförbundet, tel Astma Astma är en långvarig inflammationssjukdom i luftrörens slemhinnor. Över människor lider av astma. Det är den vanligaste långtidssjukdomen bland barn. Av Andningsförbundets medlemmar är ungefär hälften astmatiker. KOL Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, COPD eller KAT, är luftrören som transporterar luft till lungorna förträngda. I samband med KOL förekommer i allmänhet också lungemfysem och långvariga inflammationer i luftrören. Cirka människor lider av KOL. Ett lika stort antal uppskattas lida av kronisk luftrörsinflammation, ett förstadium till KOL. Sömnapné Vid sömnapné förekommer upprepade andningsavbrott under sömnen. Dessa förorsakar kraftig trötthet under dagen och en benägenhet att slumra till. Cirka människor lider av sömnapné. Av Andningsförbundets medlemskår utgör sömnapnétikerna en växande grupp, och allt fler ansluter sig som medlem. Mögelutsatta Människor som utsatts för fukt- och mögelskador i byggnader och därför fått symptom utgör Andningsförbundets nyaste medlemsgrupp. I många föreningar har man för dem inlett verksamhet för stöd av likställda. Det är svårt att uppskatta hur stort antal människor som utsatts för fukt och mögel i Finland, det uppskattade antalet varierar från personer. Sällsynta andningssjukdomar Förutom de allmänna och kända andningssjukdomarna finns det också en stor grupp sällsynta andningssjukdomar, som bara några tiotal eller hundratal människor i Finland lider av. Resurscentret Helin harvinaiset stöder människor som lider av till exempel cystisk fibros och alfa 1 - antitrypsinbrist och deras närmaste. Syftet med Andningsförbundet är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. tel Foto: Stefan Bremer Design: Työmaa Edita Prima

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv.

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. EN GUIDE FÖR PERSONER MED SÖMNAPNÉ Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Visst är livet härligt. Det är

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide Tuberkulos Andningsförbundet Heli rf:s guide Vad är tuberkulos för en sjukdom? Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosisbakterien och främst drabbar lungorna 2 Tuberkulos

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA Ändamålet med detta frågeformulär är att få ännu mer information om Er hälsa och Ert välbefinnande. Vi ber

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

BLODKÄRLSRELATERAD MINNESSJUKDOM. Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga

BLODKÄRLSRELATERAD MINNESSJUKDOM. Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga BLODKÄRLSRELATERAD MINNESSJUKDOM Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga Alzheimer Centralförbundet rf 2013 www.muistiliitto.fi/se/ Denna broschyr finns också på Alzheimerförbundets internetsidor.

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län

Ett liv i rörelse. Jag har bestämt mig! Verktyg för ändrade levnadsvanor. från Landstinget i Jönköpings län Ett liv i rörelse Jag har bestämt mig! i Verktyg för ändrade levnadsvanor 1 från Landstinget i Jönköpings län Ansvarig för innehåll: Distriktsläkare Hans Lingfors, 036-32 52 04 primärvårdens forsknings-

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3

REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3 REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3 ARBETS- OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA 1) I vissa företag belönas arbetstagare som motionerar regelbundet. Begrunda är det är rätt att belöna dessa

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa.

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa. Frågor till texten 1. Nämn tre saker för att få en bättre dygnsrytm 2. Nämn två fördelar med att träna regelbundet 3. Berätta om hur kolhydrater, protein och fett fungerar 4. Tycker du att du får den vila

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson För att använda pulsen som en mätare behöver du veta hur snabbt ditt hjärta kan slå maximalt, med andra ord vad du har för maxpuls. Det är viktigt att notera

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist Vad är alfa-1? En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist 1 ALPHA-1 FOUNDATION Vad är alfa-1? Alfa-1-antitrypsinbrist (alfa-1) är

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom K OL kroniskt obstruktiv lungsjukdom Information till dig som fått diagnosen KOL Den här broschyren vänder sig till Dig som nyligen fått diagnosen Kroniskt Obstruktiv

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR JUSSI HUTTUNEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin Generaldirektör emeritus, tid. Folkhälsoinstitutet Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR En väl genomförd läkemedelsbehandling

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer