Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige"

Transkript

1 ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under lupp i Stockholm Side 7 INFORMATION INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN FRA ÖRESUNDSKOMITEEN Side 2 Prisar til ungt design

2 Grønne håndtryk over vandene Øresundsregionen skal være en stærk metropol i den globale økonomi, hvor udsynet er stort og bredt. Rammerne skal være ambitiøse. Men det kræver, at vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen og på tværs og bruge hinandens ressourcer. Derfor er STRINGsamarbejdet vigtigt for Øresundsregionen. Det gælder særligt, når Femern forbindelsen snart bliver en realitet. Vi har mange fælles interesser, når det gælder samarbejde med vores naboer i Tyskland. Derfor er Region Sjælland stærkt engageret i STRING og prioriterer det højt. The Green Valley et stærkt brand Jeg glæder mig over, at vi i øjeblikket arbejder på en fælles klimastrategi for Øresundsregionen. Region Sjælland har lang erfaring i samarbejde med kommunerne på klimaområdet. Vækstforum Sjælland er det regionale vækstforum i Danmark, som har investeret flest penge i Klima og cleantech. En kobling af grønne teknologier med f.eks. ESS vil give The Green Valley et værdifuldt skub i den rigtige retning. Region Sjælland vil gerne bære vores viden og erfaringer med os ind i samarbejdet i Øresundskomiteen og videre ud i verden - også via STRING. Nordiske fødevarer en vej til udvikling Det nordiske køkken er, for eksempel med verdens bedste restaurant Noma, blevet verdenskendt. Fødevarerne til Michelin restauranterne bliver hentet i hele Øresundsregionen. Med et tværgående videnscenter for innovation indenfor fødevarer (KIC), kan vi udnytte vores viden og forskning på fødevareområdet til skabe udvikling i hele Øresundsregionen. Som politikere skal vi være med til at skabe rammerne for, at vores forskningsinstitutioner og fødevareerhverv benytter hinandens viden til at blive endnu bedre. Mobilitet en nødvendighed for samarbejde Uden høj tilgængelighed i hele Øresundsregionen har det tætte samarbejde svære vilkår. Infrastrukturen skal derfor være af topkvalitet. For at skabe de gode relationer på det globale marked er tilgængeligheden til og igennem regionen lige så vigtig. Både Københavns lufthavn og tog med høj hastighed er her af stor betydning. Mobiliteten er altså afgørende for samarbejdet. Men det skal ikke være på bekostning af klimaet. Vi skal også tænke grønt, når det gælder infrastruktur. Derfor har Region Sjælland sammen med Region Hovedstaden og Region Skåne forberedt Interreg-projektet Grøn STRING Transportkorridor. Her kobler vi det grønne med mobiliteten. Alle regioner i Øresundsregionen vil være med, og med projektet håber vi at sætte en global dagsorden. Steen Bach Nielsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland Öresundsbrev DECEMBER 2011 Information från Öresundskomiteen...kan også læses på Öresundskomiteens medlemsorganisationer: Ansvarshavende redaktør Daniel Persson Redaktion Elsebet Fristed och Eva Holmestig Redaktionen Afsluttet november 2011 Layout Kiberg & Gormsen Tryk CS Grafisk A/S Foto Öresundskomiteen Kiberg & Gormsen Øresundsbron Fra dansk side Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland Københavns Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Fra svensk side Helsingsborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne 2 Öresundskomiteen Nørregade 7B, 1165 København K Tel Fax ,

3 STRING som en bæredygtig vækstmotor Med kun ni år til den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland under Femern bælt åbner har parterne bag STRING samarbejdet besluttet at opprioritere samarbejdet for at få mest muligt udbytte af den nye infrastruktur fra dag ét. Et nyt politisk formandskab skal styrke den politiske dimension, mens det daglige arbejde skal varetages af et fast sekretariat. Desuden er der sat en ambitiøs politisk dagsorden, der skal gøre STRING til den bæredygtige vækstmotor både til gavn for indbyggerne, for klimaet og for den økonomiske udvikling. Parterne bag STRING er Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein og Hamburg og de vedtog på deres årlige politiske møde i september 2011 den såkaldte Zealand Agreement, hvor visionen om at etablere en grøn vækstkorridor i funktionelt samarbejde med naboregionerne er stadfæstet. Desuden er det ambitionen at bevæge sig op i den absolutte verdenstop, når det drejer sig om kompetencerne inden for materiale videnskab, life science, cleantech, transport og logistik, fødevare industri, IT/medie industri og turisme. Blandt de store arbejdsområder er naturligvis infrastruktur udviklingen, hvor der i de kommende år skal træffes beslutninger i både Sverige, Danmark og Tyskland, som vil være afgørende for de næste 30 års udvikling i Nordeuropa. Barriererne mellem de nationale arbejds- og boligmarkeder er stadig ikke brudt ned, og både inden for det private erhvervsliv og inden for universitetsverdenen er der oplagte samarbejdsmuligheder, som bør afprøves. Turismen spiller en væsentlig rolle i integrationsbestræbelserne, og der er dannet et netværk, som dækker hele korridoren, som vil udvikle samarbejder, som kan øge besøgene på tværs af grænserne og fra resten af verden til destinationerne i STRING: En stor del af dagsordenen for STRING er bekendt for alle, der har beskæftiget sig med Øresundsregionens udvikling gennem de sidste år. Og Øresundsregionen er da også på mange måder et forbillede og en inspiration for det arbejde, som skal foregå imellem STRING partnerne. Öresundskomiteen og STRING har tætte relationer og de kommende år vil samarbejdet styrkes yderligere for at skabe gode, strategiske løsninger for vores samfund. Jacob Vestergaard, Managing Director, STRING Brysselbesök för fler samarbeten Hur kan Öresundskomiteen samarbeta med medlemsorganisationerna som finns på plats i Bryssel? Frågan är central när några av Öresundskomiteens tjänstemän beger sig till EU:s huvudstad i mitten av december. I april fick Öresundskomiteens sekretariat i uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheterna med medlemsorganisationernas kontor i Bryssel, för att kunna lyfta öresundsfrågorna på EUnivå. Nu är arbetet med kartläggningen klar. Besöket ger också en möjlighet att närvara vid ceremonin när AEBR delar ut sitt pris för individuella prestationer samt att träffa representanter från både kommissionen och Regionkommittén. Öresundskomiteen förbereder också en konferens om Öresundsmodellen i Bryssel som planeras äga rum i april nästa år. Öresundsmodellen är en arbetsmetod för arbetet med att riva gränshinder genom att både identifiera problem och komma med förslag till lösningar. Syftet med besöket i Bryssel är att skapa nya kontaktytor med representanter från Region Skåne, Malmö stad, Region Sjælland och Creo DK som alla har kontor i Bryssel. Öresundsmodellen har väckt både uppmärksamhet och nyfikenhet i andra europeiska gränsregioner. Därför har en konferens om Öresundsmodellen och dess arbetsmetod efterfrågats länge. 3

4 Ny sammensætning i Öresundskomiteens kulturpolitiske udvalg Den 15 april träffades den nya arbetsgruppen för kultur och fritid: Fr. v. Daniel Sestrajcic, Søren Eriksen, Evan Lynnerup, Abbas Razvi, Olof Lavesson, Marie Stærke, Tommy Nilsson, Yngve Petersson, Mats Sander och Anders Almgren. Foråret 2011 udpegede forretningsudvalget en ny politisk arbejdsgruppe for Kultur og Fritid. På arbejdsgruppens konstituerende møde blev Marie Stærke, borgmester Køge Kommune valgt som formand og Yngve Petersson, formand for kulturudvalget i Skåne blev valgt som næstformand. De øvrige medlemmer er: Abbas Razvi, Region Hovedstaden Anders Almgren, Lunds Kommune Daniel Sestrajcic, Malmö Stad Evan Lynnerup, Roskilde Kommune Mats Sander, Helsingborg Stad Olof Lavesson, Riksdagens kulturudvalg Søren Eriksen, Region Sjælland Tommy Nilsson, Region Skåne samt Pia Allerslev, Københavns Kommune. Formålet med arbejdsgruppen er at udvikle samarbejder og mobilisere ressourcer som kan styrke kultur, oplevelses- og turisterhvervet på begge sider af Øresund. 4 Arbejdsgruppen mødtes den 21. november og det vigtigste punkt på dagsordenen var drøftelsen af mulighederne for en dansk svensk tillægsaftale til Kulturaftalen for Hovedstaden. Formålet med en tillægsaftale er at udbygge dialogen og øge kultursamarbejdet mellem kommunerne på Sjælland og i Skåne. Hele dagsordenen kan ses på

5 Från ord till handling för nya tjänstemannagrupper Två nya tjänstemannagrupper arbetar med att implementera ÖRUS, dels inom klimat och cleantech, dels inom tillgänglighet och mobilitet. Sedan i våras har grupperna träffats två gånger och redan under nästa år presenteras den första gemensamma strategin för klimat och cleantech i Öresundsregionen. En infrastrukturkonferens är också under planering Tjänstemannagruppen för klimat och cleantech består av Öresundskomiteens medlemmar samt flera relevanta aktörer från Öresundsregionen, bland andra Copenhagen Cleantech Cluster. I styrgruppen ingår representanter från Öresundskomiteen, Helsingborgs stad, länsstyrelsen i Skåne län, Malmö Cleantech City och Bornholms Regionskommune. - Den öresundsregionala klimat- och cleantechstrategin kommer att presenteras i juli 2012 och består av tre olika analyser; en kartläggning av befintliga initiativ i Öresundsregionen, en analys av fördelarna med gränsregionalt klimat- och cleantechsamarbete samt en konkret analys av vilka områden som saknas med förslag till hur implementeringen ska se ut fortsättningsvis, säger gruppens projektledare Rebecca Rosenquist, advisor på Öresundskomiteen. Den öresundsregionala klimat- och cleantechstrategin kan komma att utgöra ett underlag till ansökningen till ett öresundsregionalt EXPO Tjänstemannagruppen för tillgänglighet och mobilitet fungerar som ett viktigt forum för diskussion och utbyte av erfarenheter. Gruppens medlemmar består av Öresundskomiteens medlemsorganisationer samt länsstyrelsen i Skåne län. - Att göra en utredning om kontaktintensiteten mellan Öresundsregionen och Stockholm-Mälardalsregionen samt att jobba med HH-utredningen och prioritera regionens tillgänglighet via Kastrup och höghastighetståg, står högt på agendan, likaså att undersöka hur samarbetet mellan de nordiska huvudstäderna kan förbättras inom mobilitetens område, säger Rebecca Rosenquist som också projektleder gruppen för tillgänglighet och mobilitet. Under 2012 planerar gruppen att genomföra en infrastrukturkonferens samt att föra samman Riksdagens trafikutskott med Folketingets trafikudvalg. Öresundskomiteen seglade hem pris från AEBR i Kursk Daniel Persson, tf direktör för Öresundskomiteen, tog emot priset från AEBR:s president Karl-Heinz Lambert och juryns ordförande Reinhold Kolck. Hur har din region bidragit till att uppmuntra gränsöverskridande samarbete i Europa? Så löd temat för årets pris, Sail of Papenburg, från AEBR (Association of European Border Regions). I konkurrens med 13 andra nominerade regioner, vann Öresundskomiteen priset för projektet 33 Hinder, Utmaningar och Möjligheter Öresundsmodellen Öresundsmodellen är en strategi vars främsta syfte är att skapa ett fritt flöde och sammanhållen arbetsmarknad mellan Sverige och Danmark. Tvåhundra delegater från 22 olika länder deltog under AEBR:s konferens som ägde rum i Kursk den september. Den internationella jury som utsåg Öresundskomiteen till vinnare består av branschfolk från europeiska gränsregioner. - Det är kul att få ett erkännande för vårt arbete och att vi är duktiga i ett internationellt perspektiv, säger Daniel Persson, tf direktör för Öresundskomiteen, som var på plats i Kursk och mottog priset. Spree-Neiße-Bober fick en utmärkelse för projektet Bron över Markosice gränslösa brandkårer. Priset Sail of Papenburg delas ut sedan Syftet med priset är att främja integrationen i europeiska gränsregioner genom att lyfta fram strategier eller projekt som föredömliga gränsöverskridande samarbeten. Priset syftar också till att motivera gränserna och gränsöverskridande regioner att aktivt bidra till en bättre förståelse och bättre relationer vid gränserna mellan folken i hela Europa. Läs mer via 5

6 Öresund på nationell agenda i Sverige Moderaterna i Skåne län motionerade för öresundsfrågor under partistämman i Örebro i oktober. Tidigare samma månad presenterade de svenska socialdemokraterna sitt förslag till budget och förespråkar bland annat projektering av en ny fast förbindelse över Öresund. Därmed har öresundsfrågorna fått högre prioritet på den svenska politiska dagordningen. Med rätt förutsättningar kan en ökad Öresundsintegration fortsätta att vara en motor för såväl svensk som dansk ekonomi. Så lyder inledningen till den motion som lades fram av moderaterna i Skåne län under partistämman i oktober. Öresundskomiteens ledamot Pontus Lindberg var en av flera moderater som lyfte öresundsfrågorna i talarstolen. Motionen föreslog stämman att besluta om att verka för att skatteavtalet mellan Sverige och Danmark görs om så att skatt betalas i det land där man bor, att verka för att regelverket kring statliga investerings- och forskningsfonder förenklas samt att verka för att ytterligare en fast förbindelse börjar projekteras över Öresund inom en snar framtid. Tonen i debatten var god men tyvärr valde stämman att besvara motionen istället för att bifalla den. Öresundsregionen som konkurrensfördel I början av oktober presenterade socialdemokraterna sitt förslag till budget för 2012 med titeln På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi. Förslaget förespråkar bland annat att 1,1 miljarder svenska kronor ska avsättas till projektering av strategiska infrastrukturprojekt som en ny fast förbindelse över Öresund samt höghastighetsbanor på järnvägen mellan Göteborg Borås och Stockholm-Linköping. - Vi måste investera i infrastruktur som gör Sverige starkare, dels öka järnvägskapaciteten men också bygga en ny fast förbindelse över Öresund, sa Tommy Waidelich, socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, i samband med att budgetförslaget presenterades. Waidelich menar också att Öresundsregionen kommer att få en viktigare roll som Sveriges konkurrensyta mot omvärlden, tillsammans med regionerna kring Stockholm och Göteborg, eftersom den internationella konkurrensen har utvecklat sig till att bli en tävlan mellan storstadsregioner. Därför vill socialdemokraterna utveckla en sammanhållen urban tillväxtpolitikoch ser investeringar i modern och kapacitetsstark infrastruktur som mycket viktig. Öresundsmingel i Örebro Öresundskomiteen bjöd in till Öresundsmingel när moderaterna arrangerade partistämma i Örebro den oktober. Syftet med minglet var att lyfta viktiga öresundsfrågor till den svenska, nationella dagordningen, under lättsamma former. Cirka 150 personer anslöt till minglet som leddes av Öresundskomiteens tf direktör Daniel Persson. Daniel passade på att ställa några frågor till tre framstående moderater som sitter i Öresundskomiteen; Pia Kinhult, Öresundskomiteens ordförande och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Peter Danielsson, ledamot i Öresundskomiteens verkställande utskott och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad samt Olof Lavesson, riksdagsledamot, ersättare i Öresundskomiteen och ledamot i Öresundskomiteens kulturutskott. 6 Se utfrågningen under minglet via

7 Öresundsfrågor under lupp i Stockholm Måndagen den 12 september arrangerade Öresundskomiteen konferensen Tillväxt och utveckling i ett gränslöst nordiskt näringsliv, tillsammans med Norden i Fokus, Hallå Norden, Företagarna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Några veckor senare, den 29 september träffade Öresundskomiteen riksdagens trafikutskott och arbetsmarknadsutskott för att presentera både problem och förslag till lösningar. Hundratalet personer kom till Riksdagens Förstakammarsal i Stockholm för att ta del av de problem som finns i de nordiska gränsregionerna när tillväxtkonferensen ägde rum. Förslag på lösningar presenterades också, bland annat utifrån den så kallade Öresundsmodellen som Öresundskomiteen har tagit fram i samarbete med Nordiska Ministerrådet. Viktigt lösa knutar Riksdagsledamöterna Leif Jakobsson (S) och Olof Lavesson (M) var värdar för konferensen och hälsade deltagarna välkomna till konferensen. - Öresundsintegration handlar inte om någon provinsiell konspiration, sa Leif Jakobsson, och syftade på de färska siffror som Öresundsbron har presenterat och som visar att pendlingen från Sverige till Danmark har gett 6,6 miljarder det senaste året till den danska ekonomin. - Man kan verkligen tala om att folket har tagit bron i besittning sedan den öppnades år 2000, sa Olof Lavesson. Ewa Björling, handelsminister och nordisk samarbetsminister, menade att det är viktigt att lösa de knutar och knepiga låsningar som finns. - Det krävs ett tätare samarbete och tätare informationsutbyte för att kunna lösa gränshinder. I en globaliserad värld behövs det nordiska samarbetet ännu mer och det nordiska samarbetet bör vara en ledstjärna i EU. Goda exempel på tillväxt Ole Norrback, ordförande i Gränhinderforum ser det nordiska samarbetet som en outnyttjad resurs. Han berättade att Gränshinderforums arbete ofta möts av välvilja men oengagemang bland politiker på nationell nivå. Britt Andresen, analyschef på Öresundsbron, presenterade siffror på vad gränspendlingen har betytt för både Danmarks och Sveriges ekonomi. Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordf. Malmö stadn, kunde ge exempel på hur det regionala samarbetet i Öresundsregionen bidrar till nationell tillväxt. Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, berättade vilka nordiska konkurrensfördelar som finns på en global marknad. Konferensen avslutades med en paneldiskussion med Magnus Holm, ambassadör för nordiskt samarbete, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, Ole Stavad, dansk medlem av Gränshinderforum och Pia Kinhult, vice ordförande i Öresundskomiteen samt regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Öresundssamtal med utskott I slutet av september begav sig Öresundskomiteen åter till den svenska huvudstaden för att träffa både trafikutskottet och arbetsmarknadsutskottet för att diskutera viktiga öresundsregionala spörsmål som bland annat HH-förbindelse och arbete i två länder, men också höghastighetståg Öresund- Stockholm- Oslo samt a-kassa och rehabilitering. Utskottsträffarna avslutades med ett mingel på Danmarks ambassad, ett stenkast från riksdagen, där ambassadör Kirsten Biering stod som värd. Länk till intervjuer från tillväxtkonferensen som Norden i Fokus har producerat hittar du på: YouTube: 7

8 Ny regering i Danmark Idel glada miner när Manu Sareen, minister for nordisk samarbejde og minister for ligestilling og kirke, träffade Öresundskomiteens verkställande utskott den 18 november. Här flankeras han av Öresundskomiteens vice ordförande Vibeke Storm Rasmussen och ordförande Pia Kinhult. 8 Den 15. september var der valg til det danske Folketing og resultatet blev en sejr til rød blok. Socialdemokratiet, De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stod med et samlet mandattal på 92 mod Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance der fik 87 mandater. Den 3. oktober præsenterede statsminister Helle Thorning Schmidt regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen og den nye regering med 23 ministre. Som forventet står der ikke noget i regeringsgrundlaget om Øresundssamarbejdet, men der lægges dog vægt på Nordisk samarbejde i et internationalt perspektiv, ved bl. a: Det nordiske samarbejde hviler på et stærkt værdi- og interessefællesskab, og Danmark har en klar interesse i et styrket Norden som aktør på den internationale scene En ny regering vil derfor opprioritere det nordiske samarbejde Regeringen vil styrke den fri bevægelighed inden for Norden Manu Sareen minister for Nordisk samarbejde Den 44 årige Manu Sareen er født i Indien og kom til Danmark som 4-årig. Han er uddannet socialpædagog og startede sin politiske karriere i 2002 som radikalt medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Siden 2006 har han været gruppeformand for de Radikale i København og han blev valgt ind i Folketinget ved det seneste valg med personlige stemmer. siden 2011 midlertidigt medlem af Folketinget som stedfortræder for Lone Dybkjær. Den danske regering har aldrig været så ambitiøs omkring det nordiske samarbejde, som nu Manu Sareen deltog ved Forretningsudvalgsmøde i Öresundskomiteen den 18. november og han pointerede at ikke kun lå det nordiske samarbejde højt på den politiske dagsorden, han benyttede også lejligheden til på regeringens vegne at kvittere for det arbejde som Öresundskomiteen gør for integrationen i Øresundsregionen. Han glædede sig meget til at være med til at udvikle Øresundsregionen som han kaldte unik og uden sidestykke i verden sammen med sin svenske kollega Ewa Björling, som han allerede havde talt med Öresundskomiteen har i flere år arbejdet ihærdigt for at få løst de hindringer der ligger på vejen for fx et sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen og på spørgsmålet om det fremtidige arbejde med grænsehindringer svarede Manu Sareen, at alle er meget optagede af at få løst de problemer der er, og nu ligger det på mit bord, og jeg mener at det SKAL lykkes. Manu Sareen afsluttede med at understrege, at hans dør altid stod åben og at vi i Øresundsregionen i fællesskab skal face den globale udfordring vi står overfor.

9 Ny eventstrategi ska skapa nya jobb och investeringar Den internationella konkurrensen är stenhård. Därför måste Öresundsregionen bli bättre på att positionera sig som en attraktiv region för upplevelser inom kultur, idrott och forskning. Öresundskomiteens verkställande utskott har fattat beslut om en ny eventstrategi för hela regionen. Strategin, som är den första någonsin i sitt slag, är på offentlig remiss från den 20 november till den 20 februari Eventstrategin går ut på remiss till en bred grupp av intressenter, bland annat till alla kommuner i Öresundsregionen samt till centrala regionala och nationella organisationer, som till exempel kreativa näringar samt eventoch sportarrangörer. - Visionen är att Öresundsregionen ska vara bland Europas ledande regioner när det gäller att locka till sig, utveckla och organisera internationella event. Vi ska dessutom bli internationellt kända som en attraktiv och klimatsmart eventdestination, säger Öresundskomiteens ordförande Pia Kinhult. Vägledning för tillväxt Förra året presenterade Öresundskomiteen den öresundsregionala utvecklingsstrategin ÖRUS med målsättningen att bli Europas mest attraktiva och klimatsmarta region år Eventstrategin för Öresundsregionen är en vidareutveckling av det som pekas ut i ÖRUS delområde kultur och upplevelser. Den nya eventstrategin ska fungera som en vägledning till vilka insatser som krävs och hur samarbetet kan se ut. Temaområden för strategin är kultur, sport och kunskap. Här har dessutom Öresundsregionen sina starka sidor sedan tidigare. Dessutom har extra fokus lagts på det gröna, vattnet, kulturarvet samt livsstil. I strategin föreslås bland annat att ett eventcenter etableras för att underlätta koordinering och utveckling av öresundsregionala evenemang. - Eventstrategin ska framförallt bidra till att locka såväl turister som investeringar och arbetstillfällen till Öresundsregionen, men det handlar också om att utveckla ett gemensamt, attraktivt varumärke som får innevånarna att känna stolthet över att bo i regionen, säger Öresundskomiteens vice ordförande Vibeke Storm Rasmussen. Nationellt engagemang krävs För att strategin ska kunna genomföras, krävs engagemang från nationalstaterna Sverige och Danmark, bland annat vad det gäller hur beslut fattas och hur ekonomiska resurser fördelas. Efter avslutad remisstid kommer Öresundskomiteen att fatta det slutgiltiga beslutet på sitt möte den 27 april Eventstrategin har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från Wonderful Copenhagen, Öresundskomiteen, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamns kommun, Helsingörs kommun, det danska ekonomioch näringslivsministeriet, Helsingborgs stad, Malmö stad, Region Skåne, Event in Skåne, VIBE (Videncenter for begivenheder) och Öresundsbron. Nyt medlem af FU/VU Kommunekontaktrådet i Hovedstaden har den 10. november 2011 valgt borgmester Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune, som formand. KKR er det fælles forum for dialog og udvikling for de 29 kommuner i region Hovedstaden. Steen Christiansen afløser borgmester Kjeld Hansen (A), Herlev som formand, da Kjeld Hansen har valgt at stoppe som borgmester. Steen Christiansen er 51 år og har været borgmester i Albertslund siden Steen Christiansen er nyt medlem af Öresundskomiteens forretningsudvalg. 9

10 Viktigt steg för integrationsarbetet kring Öresund 10 Nu har den svenska regeringen avslutat undersökningen om en ny fast förbindelse för både väg och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundskomiteen ställer sig positiv till undersökningens resultat; att HH-förbindelsen är en viktig framtidsfråga, inte bara för Öresundsregionen utan för hela Sverige och Danmark. - Den svenska regeringens beslut är mycket viktigt. Nu kan vi börja arbeta mer konkret för att förverkliga ett viktigt projekt för både Sverige och Danmark. HH-förbindelsen är nästa naturliga steg för att utveckla Öresundsregionen. Öresundskomiteen har lyft fram behovet av att utreda förutsättningarna för ytterligare en fast förbindelse över Öresund under en längre tid. Därför ser vi mycket positivt på den svenska regeringens beslut att gå vidare med frågan och låta den bli en del av Kapacitetsutredningen, säger Pia Kinhult, ordförande i Öresundskomiteen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Nu får Trafikverket regeringens uppdrag att gå vidare och värdera HH-förbindelsen med andra infrastrukturprojekt i Sverige. Öresundskomiteen hyser en from förhoppning om att HH kommer att kunna förverkligas. Tillgängligheten och mobiliteten över Öresund och inom Öresundsregionen är avgörande för den integration som Öresundskomiteen arbetar för och som gagnar tillväxt och välfärd i både Sverige och Danmark. - HH-förbindelsen är också en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar infrastruktur i Danmark. För att kunna stärka Köpenhamns flygplats måste Öresundsbron prioriteras. Därför har Öresundskomiteen pekat på behovet av att etablera en ny fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Den svenska regeringen har lyft frågan på sin nationella agenda och nu hoppas vi att den danska regeringen gör detsamma, säger Vibeke Storm Rasmussen, vice ordförande i Öresundskomiteen och regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Undersökningen som har presenterats är ett viktigt steg på vägen till en HH-förbindelse. Nu får Trafikverket den svenska regeringens uppdrag att arbeta vidare med frågan i ett nationellt svenskt perspektiv. Därefter ska Sverige och Danmark tillsammans utreda tekniska lösningar och hur projektet ska finansieras.

11 Nordisk Råds session 2011 afholdt i København den november Hændelserne i forbindelse med terrorhandlingerne i Norge som gjorde forsvaret af det åbne samfund til det vigtigste punkt på dagsordenen ved Nordisk Råds 63. session i København. Grænsehindringer var dog også højt placeret på dagsordenen og fra diskussionerne kan det nævnes at der nu er løst 13 grænsehindringer i Norden det seneste år. Heraf er de 6 løst i Øresundsregionen. På spørgsmålet om endnu ikke løste hindringer som fx problematikken omkring arbejde i to lande for forskellige arbejdsgivere og rehabilitering, forsikrede den svenske samarbejdsminister Eva Björling, at man anså dem løst i en nær fremtid. Den danske samarbejdsministeren Manu Sareen svarede på spørgsmålet om Øresunddirekts fremtid og fortsatte finansiering, at det var et vigtigt spørgsmål og at han havde videresendt spørgsmålet til de relevante departementer og at han regnede med, at han snart havde klar besked om dette. I forbindelse med konferencen præsenterede Nordisk Ministerråd publikationen Historien om Jyrki og Jòhanna som beskriver en helt almindelig families liv i et Norden med grænser og de problemer det medfører, når man vil færdes over nationsgrænserne. Læs publikationen her: ny formand for den skandinavske arena Øresundsregionen overtager formandsskabet i Den Skandinaviske Arena de næste to år. På møde i august i Den Skandinaviska Arena blev en ny model for roterende formandskab vedtaget. Øresundsregionen blev udpeget som havende formandsskabet de næste to år. Öresundskomiteens formandsskab fordeler opgaven imellem sig således, at den siddende næstformand i Öresundskomiteen er den siddende formand i Den Skandinaviske Arena. Vibeke Storm Rasmussen blev derfor udpeget som ny formand for Den Skandinaviske Arena det kommende år. Det blev besluttet, at formandsskabet roterer mellem Øresundsregionen og Göteborg-Osloregionen efter to år. Den Skandinaviske Arena er et politisk samarbejde som arbejder for at knytte vækstområderne Göteborg-Osloregionen, Region Halland og Øresundsregionen sammen. Formålet er at skabe en sammenhængende vækstregion for at tilvaretage det potentiale og de muligheder der findes i det sydvestlige Skandinavien. 11

12 Returadress: CS Grafisk A/S, Over Hadstenvej 84, Postbox 29, 8370 Hadsten, Danmark Grænsependlingen skaber vindere Grænsependlingen gavner væksten i Øresundsregionen. Hver dag pendler mennesker over Øresund for at arbejde eller studere og det gavner både den danske og den svenske økonomi. Det fremgår helt tydeligt af en beregning som Øresundsbron har lavet i samarbejde med Öresundskomiteen. Siden broen åbnede i 2000 har den svenske grænsependling bidraget med ikke mindre en 30,6 mia. dkk til den danske økonomi. Alene i 2010 bidrog pendlerne med 5 mia DKK i værditilvækst til det danske samfund. Alle er vindere Men det er ikke kun Danmark der vinder på grænsependlingen. Sverige vinder også på disse strømme af mennesker som hver dag tager på arbejde eller til sine studier ved at krydse Øresund. Arbejdsløse svenskere har fundet beskæftigelse i Danmark og danske virksomheder har fundet kompetent arbejdskraft på den svenske side af Øresund. Og derfor har de svenske a-kasser sparet den arbejdsløsheds understøttelse, som de samme svenskere skulle have modtaget. Det svarer ifølge Øresundsbrons beregninger til 1,2 mia DDK om året. Disse tal underbygger og bekræfter at et fælles og vel fungerende arbejdsmarked over nationsgrænser er en forudsætning for at få hjulene til at dreje rundt. Et fælles og vel fungerende arbejdsmarked er også en betingelse for at kunne tiltrække udenlandske investorer og veluddannede mennesker til vores grænseregioner. NYT FRA sekretariaterne Öresundskomiteen Mikael Stamming avtackades som direktör den 30 september. Vi hälsar Daniel Persson välkommen som tf direktör. Daniel har tidigare varit ansvarig för Public Affairs hos Öresundskomiteen. Under perioden 1 november mars 2012 arbetar Filip Jinnestrand som studentmedarbetare med fokus på EU. Vid sidan av arbetet på kommittén studerar Filip Master in European Affairs vid Lunds universitet. Analytiker Birgitte Steenstrup kommer tillbaka från sin föräldraledighet i mitten av december. Hennes vikarie Rebecca Rosenquist fortsätter arbeta som advisor på Öresundskomiteen till och med den 30 juni Rebecca kommer främst att ta itu med frågor som rör infrastruktur och klimat. Nu kan du följa Öresundskomiteen på Facebook, Flickr och YouTube. Interreg IV A I början av augusti började Johan Richter sin tjänst som regnskabsmedarbejder hos Interreg. Johan arbetar främst med att säkra snabbare utbetalning till de olika projekten. Öresunddirekt I september lämnade två medarbetare Öresunddirekt, dels senior advisor Lars Victor Whitt, dels kommunikationskonsulent Eva Eilstrup. Louise Kjær är tf sekretariatsleder till sista december God Jul & Gott Nytt År! I mellandagarna, d.v.s. från den 27:e till den 30:e december, är sekretariatet stängt. Välkommen åter måndag 2 januari 2012!

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Öresundsregionen the human capital of scandinavia

Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen The Human Capital of Scandinavia Öresundsregionen är en av Europas mest attraktiva och dynamiska tillväxtregioner. Tillsammans har vi

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur

Nr 14 november 2007 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Infrastruktur www.oresundsbarometern.scb.se Nr 14 november 27 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Infrastruktur In n e h å l l Konjunkturen 1 Tema Infrastruktur 2 Bransch- och näringslivskonjunkturen 4 Tillverkningsindustri

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

1 Forord...2. 2 Program...3. 3 Medvirkende...4. 4 Sammenfatning 5. 5 Åbningstale...9. 7 Kulturforskelle i nordiske virksomheder...

1 Forord...2. 2 Program...3. 3 Medvirkende...4. 4 Sammenfatning 5. 5 Åbningstale...9. 7 Kulturforskelle i nordiske virksomheder... FORENINGARNA NORDENS FORBUND Rapport INDHOLD: 1 Forord...2 2 Program...3 3 Medvirkende...4 4 Sammenfatning 5 5 Åbningstale...9 6 Samarbejde i Nordiske finanskoncerner...11 7 Kulturforskelle i nordiske

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Emmy Harlid Utvecklingsstrateg 0702-753206 emmy.harlid@skane.se Datum 2015-08-13 1 (9) Agenda för s ordförandeskap i STRING 2015-2016 Inledning STRING

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Malmö Clean Tech City, 16. januar 2014 Grupp 1. Hur kan vi hantera utmaningen med cykelparkering i städerna? Viktigt att definiera vilken typ av cykelparkering

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Oslo Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn London Amsterdam Hamburg Berlin Köln Paris STRING-KORRIDOREN SAMT KORRIDORERNA MOT OSLO OCH STOCKHOLM

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter...

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... Kommunikationsplan Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... 6 Aktivitetslista och tidsplan... 7 Ansvar... 7 Budget...

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København www.pwc.dk Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Kl. 08.30 09.00 Morgenmad Kl. 09.00 09.45 Kl. 09.45 10.00 Kl. 10.00 10.45 Kl. 10.45 11.00 Kl. 11.00

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 1 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder Frederiksborg amt Nordväst Nordost Västsjällands och Storströms amter Roskilde amt Stor- Köpenhamn Malmö Sydväst exkl. Malmö Sydost Bornholm 0 50 km Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark

Nr 12 november 2005 ØRESUNDS- BAROMETERN. Tema: Det nya Danmark Nr 12 november 2 ØRESUNDS- BAROMETERN Tema: Det nya Danmark INNEHÅLL Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt 4 Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri

Läs mer

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN Nr 11 oktober ØRESUNDS- BAROMETERN Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

RENT VAND i resundsregionen

RENT VAND i resundsregionen RENT VAND i resundsregionen Kunskapsuppbyggnad och spridning av resurssnåla vattenvårdsåtgärder för att minska effekter av övergödningen 2003-2006 www.rent-vatten.com Medfinansiärer i projektet Miljökontoret

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden SE Norra Europas starkaste och mest innovativa logistikkluster håller på att bildas Under de närmaste åren kommer regionerna i STRING-korridoren att vara

Läs mer

Information om marknadsföring och tillgänglighet av mat för barn och ungdomar i Norden

Information om marknadsföring och tillgänglighet av mat för barn och ungdomar i Norden MØDEDOKUMENT Nordisk Ministerråd Til Nordisk Ministerråd for Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS) Kopi Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Läs mer

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden

Nr 15 november 2008 ØRESUNDS- BAROMETERN. I fokus: Arbetsmarknaden www.oresundsbarometern.scb.se Nr november 28 ØRESUNDS- BAROMETERN I fokus: Arbetsmarknaden In n e h å l l Konjunkturen 1 Bransch- och näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland 2 I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland Vision Halland ligger i topp i Sverige när det gäller tillväxt. För att stanna kvar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Öresundsregionen och Euron Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Augusti 2003 Øresund Industri & Handelskammare stiftades den 1 november 1999 av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

TANKAR OM SKÅNE 2030. Livskvalitet. Livskvalitet

TANKAR OM SKÅNE 2030. Livskvalitet. Livskvalitet TANKAR OM SKÅNE 2030 Framtiden för Skåne kan utvecklas olika beroende av vad vi, i egenskap av nyckelaktörer, åstadkommer. Yttre omständigheter så som global handel, migration, växthuseffekt samt nationell

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Öresundshearing 2 mars 2007

Öresundshearing 2 mars 2007 Öresundshearing 2 mars 2007 med Cristina Husmark Pehrsson, samordningsminister för Nordiska frågor Regeringskansliet Region Skåne Øresunddirekt Så utvecklar vi integrationen i Öresundsregionen! Allmänhetens

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007 Malmö stad Miljöförvaltningen Bilaga 1 Förslag till Framtida samarbetsformer Miljöförvaltningen i Malmö Stad Bergsgatan 17 20580 Malmö Telefon +4640-34 10 00 Nordiska Storbyars miljøkonferens 11 13 november

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion

En blød landing i Øresundsregionen. Mjuklandning i Öresundsregionen. Intressenter. Projektansvarig & kooordinator. Produktion Nr 8 november 21 Sammanfattning Öresundsregionen 1 Öresundsregionen en översikt 2 Näringslivskonjunkturen 3 Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt _ 4 Branschanalyser Livsmedelsindustri

Läs mer