Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige"

Transkript

1 ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under lupp i Stockholm Side 7 INFORMATION INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN FRA ÖRESUNDSKOMITEEN Side 2 Prisar til ungt design

2 Grønne håndtryk over vandene Øresundsregionen skal være en stærk metropol i den globale økonomi, hvor udsynet er stort og bredt. Rammerne skal være ambitiøse. Men det kræver, at vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen og på tværs og bruge hinandens ressourcer. Derfor er STRINGsamarbejdet vigtigt for Øresundsregionen. Det gælder særligt, når Femern forbindelsen snart bliver en realitet. Vi har mange fælles interesser, når det gælder samarbejde med vores naboer i Tyskland. Derfor er Region Sjælland stærkt engageret i STRING og prioriterer det højt. The Green Valley et stærkt brand Jeg glæder mig over, at vi i øjeblikket arbejder på en fælles klimastrategi for Øresundsregionen. Region Sjælland har lang erfaring i samarbejde med kommunerne på klimaområdet. Vækstforum Sjælland er det regionale vækstforum i Danmark, som har investeret flest penge i Klima og cleantech. En kobling af grønne teknologier med f.eks. ESS vil give The Green Valley et værdifuldt skub i den rigtige retning. Region Sjælland vil gerne bære vores viden og erfaringer med os ind i samarbejdet i Øresundskomiteen og videre ud i verden - også via STRING. Nordiske fødevarer en vej til udvikling Det nordiske køkken er, for eksempel med verdens bedste restaurant Noma, blevet verdenskendt. Fødevarerne til Michelin restauranterne bliver hentet i hele Øresundsregionen. Med et tværgående videnscenter for innovation indenfor fødevarer (KIC), kan vi udnytte vores viden og forskning på fødevareområdet til skabe udvikling i hele Øresundsregionen. Som politikere skal vi være med til at skabe rammerne for, at vores forskningsinstitutioner og fødevareerhverv benytter hinandens viden til at blive endnu bedre. Mobilitet en nødvendighed for samarbejde Uden høj tilgængelighed i hele Øresundsregionen har det tætte samarbejde svære vilkår. Infrastrukturen skal derfor være af topkvalitet. For at skabe de gode relationer på det globale marked er tilgængeligheden til og igennem regionen lige så vigtig. Både Københavns lufthavn og tog med høj hastighed er her af stor betydning. Mobiliteten er altså afgørende for samarbejdet. Men det skal ikke være på bekostning af klimaet. Vi skal også tænke grønt, når det gælder infrastruktur. Derfor har Region Sjælland sammen med Region Hovedstaden og Region Skåne forberedt Interreg-projektet Grøn STRING Transportkorridor. Her kobler vi det grønne med mobiliteten. Alle regioner i Øresundsregionen vil være med, og med projektet håber vi at sætte en global dagsorden. Steen Bach Nielsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland Öresundsbrev DECEMBER 2011 Information från Öresundskomiteen...kan også læses på Öresundskomiteens medlemsorganisationer: Ansvarshavende redaktør Daniel Persson Redaktion Elsebet Fristed och Eva Holmestig Redaktionen Afsluttet november 2011 Layout Kiberg & Gormsen Tryk CS Grafisk A/S Foto Öresundskomiteen Kiberg & Gormsen Øresundsbron Fra dansk side Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland Københavns Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Fra svensk side Helsingsborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne 2 Öresundskomiteen Nørregade 7B, 1165 København K Tel Fax ,

3 STRING som en bæredygtig vækstmotor Med kun ni år til den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland under Femern bælt åbner har parterne bag STRING samarbejdet besluttet at opprioritere samarbejdet for at få mest muligt udbytte af den nye infrastruktur fra dag ét. Et nyt politisk formandskab skal styrke den politiske dimension, mens det daglige arbejde skal varetages af et fast sekretariat. Desuden er der sat en ambitiøs politisk dagsorden, der skal gøre STRING til den bæredygtige vækstmotor både til gavn for indbyggerne, for klimaet og for den økonomiske udvikling. Parterne bag STRING er Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein og Hamburg og de vedtog på deres årlige politiske møde i september 2011 den såkaldte Zealand Agreement, hvor visionen om at etablere en grøn vækstkorridor i funktionelt samarbejde med naboregionerne er stadfæstet. Desuden er det ambitionen at bevæge sig op i den absolutte verdenstop, når det drejer sig om kompetencerne inden for materiale videnskab, life science, cleantech, transport og logistik, fødevare industri, IT/medie industri og turisme. Blandt de store arbejdsområder er naturligvis infrastruktur udviklingen, hvor der i de kommende år skal træffes beslutninger i både Sverige, Danmark og Tyskland, som vil være afgørende for de næste 30 års udvikling i Nordeuropa. Barriererne mellem de nationale arbejds- og boligmarkeder er stadig ikke brudt ned, og både inden for det private erhvervsliv og inden for universitetsverdenen er der oplagte samarbejdsmuligheder, som bør afprøves. Turismen spiller en væsentlig rolle i integrationsbestræbelserne, og der er dannet et netværk, som dækker hele korridoren, som vil udvikle samarbejder, som kan øge besøgene på tværs af grænserne og fra resten af verden til destinationerne i STRING: En stor del af dagsordenen for STRING er bekendt for alle, der har beskæftiget sig med Øresundsregionens udvikling gennem de sidste år. Og Øresundsregionen er da også på mange måder et forbillede og en inspiration for det arbejde, som skal foregå imellem STRING partnerne. Öresundskomiteen og STRING har tætte relationer og de kommende år vil samarbejdet styrkes yderligere for at skabe gode, strategiske løsninger for vores samfund. Jacob Vestergaard, Managing Director, STRING Brysselbesök för fler samarbeten Hur kan Öresundskomiteen samarbeta med medlemsorganisationerna som finns på plats i Bryssel? Frågan är central när några av Öresundskomiteens tjänstemän beger sig till EU:s huvudstad i mitten av december. I april fick Öresundskomiteens sekretariat i uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheterna med medlemsorganisationernas kontor i Bryssel, för att kunna lyfta öresundsfrågorna på EUnivå. Nu är arbetet med kartläggningen klar. Besöket ger också en möjlighet att närvara vid ceremonin när AEBR delar ut sitt pris för individuella prestationer samt att träffa representanter från både kommissionen och Regionkommittén. Öresundskomiteen förbereder också en konferens om Öresundsmodellen i Bryssel som planeras äga rum i april nästa år. Öresundsmodellen är en arbetsmetod för arbetet med att riva gränshinder genom att både identifiera problem och komma med förslag till lösningar. Syftet med besöket i Bryssel är att skapa nya kontaktytor med representanter från Region Skåne, Malmö stad, Region Sjælland och Creo DK som alla har kontor i Bryssel. Öresundsmodellen har väckt både uppmärksamhet och nyfikenhet i andra europeiska gränsregioner. Därför har en konferens om Öresundsmodellen och dess arbetsmetod efterfrågats länge. 3

4 Ny sammensætning i Öresundskomiteens kulturpolitiske udvalg Den 15 april träffades den nya arbetsgruppen för kultur och fritid: Fr. v. Daniel Sestrajcic, Søren Eriksen, Evan Lynnerup, Abbas Razvi, Olof Lavesson, Marie Stærke, Tommy Nilsson, Yngve Petersson, Mats Sander och Anders Almgren. Foråret 2011 udpegede forretningsudvalget en ny politisk arbejdsgruppe for Kultur og Fritid. På arbejdsgruppens konstituerende møde blev Marie Stærke, borgmester Køge Kommune valgt som formand og Yngve Petersson, formand for kulturudvalget i Skåne blev valgt som næstformand. De øvrige medlemmer er: Abbas Razvi, Region Hovedstaden Anders Almgren, Lunds Kommune Daniel Sestrajcic, Malmö Stad Evan Lynnerup, Roskilde Kommune Mats Sander, Helsingborg Stad Olof Lavesson, Riksdagens kulturudvalg Søren Eriksen, Region Sjælland Tommy Nilsson, Region Skåne samt Pia Allerslev, Københavns Kommune. Formålet med arbejdsgruppen er at udvikle samarbejder og mobilisere ressourcer som kan styrke kultur, oplevelses- og turisterhvervet på begge sider af Øresund. 4 Arbejdsgruppen mødtes den 21. november og det vigtigste punkt på dagsordenen var drøftelsen af mulighederne for en dansk svensk tillægsaftale til Kulturaftalen for Hovedstaden. Formålet med en tillægsaftale er at udbygge dialogen og øge kultursamarbejdet mellem kommunerne på Sjælland og i Skåne. Hele dagsordenen kan ses på

5 Från ord till handling för nya tjänstemannagrupper Två nya tjänstemannagrupper arbetar med att implementera ÖRUS, dels inom klimat och cleantech, dels inom tillgänglighet och mobilitet. Sedan i våras har grupperna träffats två gånger och redan under nästa år presenteras den första gemensamma strategin för klimat och cleantech i Öresundsregionen. En infrastrukturkonferens är också under planering Tjänstemannagruppen för klimat och cleantech består av Öresundskomiteens medlemmar samt flera relevanta aktörer från Öresundsregionen, bland andra Copenhagen Cleantech Cluster. I styrgruppen ingår representanter från Öresundskomiteen, Helsingborgs stad, länsstyrelsen i Skåne län, Malmö Cleantech City och Bornholms Regionskommune. - Den öresundsregionala klimat- och cleantechstrategin kommer att presenteras i juli 2012 och består av tre olika analyser; en kartläggning av befintliga initiativ i Öresundsregionen, en analys av fördelarna med gränsregionalt klimat- och cleantechsamarbete samt en konkret analys av vilka områden som saknas med förslag till hur implementeringen ska se ut fortsättningsvis, säger gruppens projektledare Rebecca Rosenquist, advisor på Öresundskomiteen. Den öresundsregionala klimat- och cleantechstrategin kan komma att utgöra ett underlag till ansökningen till ett öresundsregionalt EXPO Tjänstemannagruppen för tillgänglighet och mobilitet fungerar som ett viktigt forum för diskussion och utbyte av erfarenheter. Gruppens medlemmar består av Öresundskomiteens medlemsorganisationer samt länsstyrelsen i Skåne län. - Att göra en utredning om kontaktintensiteten mellan Öresundsregionen och Stockholm-Mälardalsregionen samt att jobba med HH-utredningen och prioritera regionens tillgänglighet via Kastrup och höghastighetståg, står högt på agendan, likaså att undersöka hur samarbetet mellan de nordiska huvudstäderna kan förbättras inom mobilitetens område, säger Rebecca Rosenquist som också projektleder gruppen för tillgänglighet och mobilitet. Under 2012 planerar gruppen att genomföra en infrastrukturkonferens samt att föra samman Riksdagens trafikutskott med Folketingets trafikudvalg. Öresundskomiteen seglade hem pris från AEBR i Kursk Daniel Persson, tf direktör för Öresundskomiteen, tog emot priset från AEBR:s president Karl-Heinz Lambert och juryns ordförande Reinhold Kolck. Hur har din region bidragit till att uppmuntra gränsöverskridande samarbete i Europa? Så löd temat för årets pris, Sail of Papenburg, från AEBR (Association of European Border Regions). I konkurrens med 13 andra nominerade regioner, vann Öresundskomiteen priset för projektet 33 Hinder, Utmaningar och Möjligheter Öresundsmodellen Öresundsmodellen är en strategi vars främsta syfte är att skapa ett fritt flöde och sammanhållen arbetsmarknad mellan Sverige och Danmark. Tvåhundra delegater från 22 olika länder deltog under AEBR:s konferens som ägde rum i Kursk den september. Den internationella jury som utsåg Öresundskomiteen till vinnare består av branschfolk från europeiska gränsregioner. - Det är kul att få ett erkännande för vårt arbete och att vi är duktiga i ett internationellt perspektiv, säger Daniel Persson, tf direktör för Öresundskomiteen, som var på plats i Kursk och mottog priset. Spree-Neiße-Bober fick en utmärkelse för projektet Bron över Markosice gränslösa brandkårer. Priset Sail of Papenburg delas ut sedan Syftet med priset är att främja integrationen i europeiska gränsregioner genom att lyfta fram strategier eller projekt som föredömliga gränsöverskridande samarbeten. Priset syftar också till att motivera gränserna och gränsöverskridande regioner att aktivt bidra till en bättre förståelse och bättre relationer vid gränserna mellan folken i hela Europa. Läs mer via 5

6 Öresund på nationell agenda i Sverige Moderaterna i Skåne län motionerade för öresundsfrågor under partistämman i Örebro i oktober. Tidigare samma månad presenterade de svenska socialdemokraterna sitt förslag till budget och förespråkar bland annat projektering av en ny fast förbindelse över Öresund. Därmed har öresundsfrågorna fått högre prioritet på den svenska politiska dagordningen. Med rätt förutsättningar kan en ökad Öresundsintegration fortsätta att vara en motor för såväl svensk som dansk ekonomi. Så lyder inledningen till den motion som lades fram av moderaterna i Skåne län under partistämman i oktober. Öresundskomiteens ledamot Pontus Lindberg var en av flera moderater som lyfte öresundsfrågorna i talarstolen. Motionen föreslog stämman att besluta om att verka för att skatteavtalet mellan Sverige och Danmark görs om så att skatt betalas i det land där man bor, att verka för att regelverket kring statliga investerings- och forskningsfonder förenklas samt att verka för att ytterligare en fast förbindelse börjar projekteras över Öresund inom en snar framtid. Tonen i debatten var god men tyvärr valde stämman att besvara motionen istället för att bifalla den. Öresundsregionen som konkurrensfördel I början av oktober presenterade socialdemokraterna sitt förslag till budget för 2012 med titeln På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi. Förslaget förespråkar bland annat att 1,1 miljarder svenska kronor ska avsättas till projektering av strategiska infrastrukturprojekt som en ny fast förbindelse över Öresund samt höghastighetsbanor på järnvägen mellan Göteborg Borås och Stockholm-Linköping. - Vi måste investera i infrastruktur som gör Sverige starkare, dels öka järnvägskapaciteten men också bygga en ny fast förbindelse över Öresund, sa Tommy Waidelich, socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, i samband med att budgetförslaget presenterades. Waidelich menar också att Öresundsregionen kommer att få en viktigare roll som Sveriges konkurrensyta mot omvärlden, tillsammans med regionerna kring Stockholm och Göteborg, eftersom den internationella konkurrensen har utvecklat sig till att bli en tävlan mellan storstadsregioner. Därför vill socialdemokraterna utveckla en sammanhållen urban tillväxtpolitikoch ser investeringar i modern och kapacitetsstark infrastruktur som mycket viktig. Öresundsmingel i Örebro Öresundskomiteen bjöd in till Öresundsmingel när moderaterna arrangerade partistämma i Örebro den oktober. Syftet med minglet var att lyfta viktiga öresundsfrågor till den svenska, nationella dagordningen, under lättsamma former. Cirka 150 personer anslöt till minglet som leddes av Öresundskomiteens tf direktör Daniel Persson. Daniel passade på att ställa några frågor till tre framstående moderater som sitter i Öresundskomiteen; Pia Kinhult, Öresundskomiteens ordförande och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Peter Danielsson, ledamot i Öresundskomiteens verkställande utskott och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad samt Olof Lavesson, riksdagsledamot, ersättare i Öresundskomiteen och ledamot i Öresundskomiteens kulturutskott. 6 Se utfrågningen under minglet via

7 Öresundsfrågor under lupp i Stockholm Måndagen den 12 september arrangerade Öresundskomiteen konferensen Tillväxt och utveckling i ett gränslöst nordiskt näringsliv, tillsammans med Norden i Fokus, Hallå Norden, Företagarna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Några veckor senare, den 29 september träffade Öresundskomiteen riksdagens trafikutskott och arbetsmarknadsutskott för att presentera både problem och förslag till lösningar. Hundratalet personer kom till Riksdagens Förstakammarsal i Stockholm för att ta del av de problem som finns i de nordiska gränsregionerna när tillväxtkonferensen ägde rum. Förslag på lösningar presenterades också, bland annat utifrån den så kallade Öresundsmodellen som Öresundskomiteen har tagit fram i samarbete med Nordiska Ministerrådet. Viktigt lösa knutar Riksdagsledamöterna Leif Jakobsson (S) och Olof Lavesson (M) var värdar för konferensen och hälsade deltagarna välkomna till konferensen. - Öresundsintegration handlar inte om någon provinsiell konspiration, sa Leif Jakobsson, och syftade på de färska siffror som Öresundsbron har presenterat och som visar att pendlingen från Sverige till Danmark har gett 6,6 miljarder det senaste året till den danska ekonomin. - Man kan verkligen tala om att folket har tagit bron i besittning sedan den öppnades år 2000, sa Olof Lavesson. Ewa Björling, handelsminister och nordisk samarbetsminister, menade att det är viktigt att lösa de knutar och knepiga låsningar som finns. - Det krävs ett tätare samarbete och tätare informationsutbyte för att kunna lösa gränshinder. I en globaliserad värld behövs det nordiska samarbetet ännu mer och det nordiska samarbetet bör vara en ledstjärna i EU. Goda exempel på tillväxt Ole Norrback, ordförande i Gränhinderforum ser det nordiska samarbetet som en outnyttjad resurs. Han berättade att Gränshinderforums arbete ofta möts av välvilja men oengagemang bland politiker på nationell nivå. Britt Andresen, analyschef på Öresundsbron, presenterade siffror på vad gränspendlingen har betytt för både Danmarks och Sveriges ekonomi. Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordf. Malmö stadn, kunde ge exempel på hur det regionala samarbetet i Öresundsregionen bidrar till nationell tillväxt. Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, berättade vilka nordiska konkurrensfördelar som finns på en global marknad. Konferensen avslutades med en paneldiskussion med Magnus Holm, ambassadör för nordiskt samarbete, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, Ole Stavad, dansk medlem av Gränshinderforum och Pia Kinhult, vice ordförande i Öresundskomiteen samt regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Öresundssamtal med utskott I slutet av september begav sig Öresundskomiteen åter till den svenska huvudstaden för att träffa både trafikutskottet och arbetsmarknadsutskottet för att diskutera viktiga öresundsregionala spörsmål som bland annat HH-förbindelse och arbete i två länder, men också höghastighetståg Öresund- Stockholm- Oslo samt a-kassa och rehabilitering. Utskottsträffarna avslutades med ett mingel på Danmarks ambassad, ett stenkast från riksdagen, där ambassadör Kirsten Biering stod som värd. Länk till intervjuer från tillväxtkonferensen som Norden i Fokus har producerat hittar du på: YouTube: 7

8 Ny regering i Danmark Idel glada miner när Manu Sareen, minister for nordisk samarbejde og minister for ligestilling og kirke, träffade Öresundskomiteens verkställande utskott den 18 november. Här flankeras han av Öresundskomiteens vice ordförande Vibeke Storm Rasmussen och ordförande Pia Kinhult. 8 Den 15. september var der valg til det danske Folketing og resultatet blev en sejr til rød blok. Socialdemokratiet, De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stod med et samlet mandattal på 92 mod Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance der fik 87 mandater. Den 3. oktober præsenterede statsminister Helle Thorning Schmidt regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen og den nye regering med 23 ministre. Som forventet står der ikke noget i regeringsgrundlaget om Øresundssamarbejdet, men der lægges dog vægt på Nordisk samarbejde i et internationalt perspektiv, ved bl. a: Det nordiske samarbejde hviler på et stærkt værdi- og interessefællesskab, og Danmark har en klar interesse i et styrket Norden som aktør på den internationale scene En ny regering vil derfor opprioritere det nordiske samarbejde Regeringen vil styrke den fri bevægelighed inden for Norden Manu Sareen minister for Nordisk samarbejde Den 44 årige Manu Sareen er født i Indien og kom til Danmark som 4-årig. Han er uddannet socialpædagog og startede sin politiske karriere i 2002 som radikalt medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Siden 2006 har han været gruppeformand for de Radikale i København og han blev valgt ind i Folketinget ved det seneste valg med personlige stemmer. siden 2011 midlertidigt medlem af Folketinget som stedfortræder for Lone Dybkjær. Den danske regering har aldrig været så ambitiøs omkring det nordiske samarbejde, som nu Manu Sareen deltog ved Forretningsudvalgsmøde i Öresundskomiteen den 18. november og han pointerede at ikke kun lå det nordiske samarbejde højt på den politiske dagsorden, han benyttede også lejligheden til på regeringens vegne at kvittere for det arbejde som Öresundskomiteen gør for integrationen i Øresundsregionen. Han glædede sig meget til at være med til at udvikle Øresundsregionen som han kaldte unik og uden sidestykke i verden sammen med sin svenske kollega Ewa Björling, som han allerede havde talt med Öresundskomiteen har i flere år arbejdet ihærdigt for at få løst de hindringer der ligger på vejen for fx et sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen og på spørgsmålet om det fremtidige arbejde med grænsehindringer svarede Manu Sareen, at alle er meget optagede af at få løst de problemer der er, og nu ligger det på mit bord, og jeg mener at det SKAL lykkes. Manu Sareen afsluttede med at understrege, at hans dør altid stod åben og at vi i Øresundsregionen i fællesskab skal face den globale udfordring vi står overfor.

9 Ny eventstrategi ska skapa nya jobb och investeringar Den internationella konkurrensen är stenhård. Därför måste Öresundsregionen bli bättre på att positionera sig som en attraktiv region för upplevelser inom kultur, idrott och forskning. Öresundskomiteens verkställande utskott har fattat beslut om en ny eventstrategi för hela regionen. Strategin, som är den första någonsin i sitt slag, är på offentlig remiss från den 20 november till den 20 februari Eventstrategin går ut på remiss till en bred grupp av intressenter, bland annat till alla kommuner i Öresundsregionen samt till centrala regionala och nationella organisationer, som till exempel kreativa näringar samt eventoch sportarrangörer. - Visionen är att Öresundsregionen ska vara bland Europas ledande regioner när det gäller att locka till sig, utveckla och organisera internationella event. Vi ska dessutom bli internationellt kända som en attraktiv och klimatsmart eventdestination, säger Öresundskomiteens ordförande Pia Kinhult. Vägledning för tillväxt Förra året presenterade Öresundskomiteen den öresundsregionala utvecklingsstrategin ÖRUS med målsättningen att bli Europas mest attraktiva och klimatsmarta region år Eventstrategin för Öresundsregionen är en vidareutveckling av det som pekas ut i ÖRUS delområde kultur och upplevelser. Den nya eventstrategin ska fungera som en vägledning till vilka insatser som krävs och hur samarbetet kan se ut. Temaområden för strategin är kultur, sport och kunskap. Här har dessutom Öresundsregionen sina starka sidor sedan tidigare. Dessutom har extra fokus lagts på det gröna, vattnet, kulturarvet samt livsstil. I strategin föreslås bland annat att ett eventcenter etableras för att underlätta koordinering och utveckling av öresundsregionala evenemang. - Eventstrategin ska framförallt bidra till att locka såväl turister som investeringar och arbetstillfällen till Öresundsregionen, men det handlar också om att utveckla ett gemensamt, attraktivt varumärke som får innevånarna att känna stolthet över att bo i regionen, säger Öresundskomiteens vice ordförande Vibeke Storm Rasmussen. Nationellt engagemang krävs För att strategin ska kunna genomföras, krävs engagemang från nationalstaterna Sverige och Danmark, bland annat vad det gäller hur beslut fattas och hur ekonomiska resurser fördelas. Efter avslutad remisstid kommer Öresundskomiteen att fatta det slutgiltiga beslutet på sitt möte den 27 april Eventstrategin har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från Wonderful Copenhagen, Öresundskomiteen, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamns kommun, Helsingörs kommun, det danska ekonomioch näringslivsministeriet, Helsingborgs stad, Malmö stad, Region Skåne, Event in Skåne, VIBE (Videncenter for begivenheder) och Öresundsbron. Nyt medlem af FU/VU Kommunekontaktrådet i Hovedstaden har den 10. november 2011 valgt borgmester Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune, som formand. KKR er det fælles forum for dialog og udvikling for de 29 kommuner i region Hovedstaden. Steen Christiansen afløser borgmester Kjeld Hansen (A), Herlev som formand, da Kjeld Hansen har valgt at stoppe som borgmester. Steen Christiansen er 51 år og har været borgmester i Albertslund siden Steen Christiansen er nyt medlem af Öresundskomiteens forretningsudvalg. 9

10 Viktigt steg för integrationsarbetet kring Öresund 10 Nu har den svenska regeringen avslutat undersökningen om en ny fast förbindelse för både väg och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundskomiteen ställer sig positiv till undersökningens resultat; att HH-förbindelsen är en viktig framtidsfråga, inte bara för Öresundsregionen utan för hela Sverige och Danmark. - Den svenska regeringens beslut är mycket viktigt. Nu kan vi börja arbeta mer konkret för att förverkliga ett viktigt projekt för både Sverige och Danmark. HH-förbindelsen är nästa naturliga steg för att utveckla Öresundsregionen. Öresundskomiteen har lyft fram behovet av att utreda förutsättningarna för ytterligare en fast förbindelse över Öresund under en längre tid. Därför ser vi mycket positivt på den svenska regeringens beslut att gå vidare med frågan och låta den bli en del av Kapacitetsutredningen, säger Pia Kinhult, ordförande i Öresundskomiteen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Nu får Trafikverket regeringens uppdrag att gå vidare och värdera HH-förbindelsen med andra infrastrukturprojekt i Sverige. Öresundskomiteen hyser en from förhoppning om att HH kommer att kunna förverkligas. Tillgängligheten och mobiliteten över Öresund och inom Öresundsregionen är avgörande för den integration som Öresundskomiteen arbetar för och som gagnar tillväxt och välfärd i både Sverige och Danmark. - HH-förbindelsen är också en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar infrastruktur i Danmark. För att kunna stärka Köpenhamns flygplats måste Öresundsbron prioriteras. Därför har Öresundskomiteen pekat på behovet av att etablera en ny fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Den svenska regeringen har lyft frågan på sin nationella agenda och nu hoppas vi att den danska regeringen gör detsamma, säger Vibeke Storm Rasmussen, vice ordförande i Öresundskomiteen och regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Undersökningen som har presenterats är ett viktigt steg på vägen till en HH-förbindelse. Nu får Trafikverket den svenska regeringens uppdrag att arbeta vidare med frågan i ett nationellt svenskt perspektiv. Därefter ska Sverige och Danmark tillsammans utreda tekniska lösningar och hur projektet ska finansieras.

11 Nordisk Råds session 2011 afholdt i København den november Hændelserne i forbindelse med terrorhandlingerne i Norge som gjorde forsvaret af det åbne samfund til det vigtigste punkt på dagsordenen ved Nordisk Råds 63. session i København. Grænsehindringer var dog også højt placeret på dagsordenen og fra diskussionerne kan det nævnes at der nu er løst 13 grænsehindringer i Norden det seneste år. Heraf er de 6 løst i Øresundsregionen. På spørgsmålet om endnu ikke løste hindringer som fx problematikken omkring arbejde i to lande for forskellige arbejdsgivere og rehabilitering, forsikrede den svenske samarbejdsminister Eva Björling, at man anså dem løst i en nær fremtid. Den danske samarbejdsministeren Manu Sareen svarede på spørgsmålet om Øresunddirekts fremtid og fortsatte finansiering, at det var et vigtigt spørgsmål og at han havde videresendt spørgsmålet til de relevante departementer og at han regnede med, at han snart havde klar besked om dette. I forbindelse med konferencen præsenterede Nordisk Ministerråd publikationen Historien om Jyrki og Jòhanna som beskriver en helt almindelig families liv i et Norden med grænser og de problemer det medfører, når man vil færdes over nationsgrænserne. Læs publikationen her: ny formand for den skandinavske arena Øresundsregionen overtager formandsskabet i Den Skandinaviske Arena de næste to år. På møde i august i Den Skandinaviska Arena blev en ny model for roterende formandskab vedtaget. Øresundsregionen blev udpeget som havende formandsskabet de næste to år. Öresundskomiteens formandsskab fordeler opgaven imellem sig således, at den siddende næstformand i Öresundskomiteen er den siddende formand i Den Skandinaviske Arena. Vibeke Storm Rasmussen blev derfor udpeget som ny formand for Den Skandinaviske Arena det kommende år. Det blev besluttet, at formandsskabet roterer mellem Øresundsregionen og Göteborg-Osloregionen efter to år. Den Skandinaviske Arena er et politisk samarbejde som arbejder for at knytte vækstområderne Göteborg-Osloregionen, Region Halland og Øresundsregionen sammen. Formålet er at skabe en sammenhængende vækstregion for at tilvaretage det potentiale og de muligheder der findes i det sydvestlige Skandinavien. 11

12 Returadress: CS Grafisk A/S, Over Hadstenvej 84, Postbox 29, 8370 Hadsten, Danmark Grænsependlingen skaber vindere Grænsependlingen gavner væksten i Øresundsregionen. Hver dag pendler mennesker over Øresund for at arbejde eller studere og det gavner både den danske og den svenske økonomi. Det fremgår helt tydeligt af en beregning som Øresundsbron har lavet i samarbejde med Öresundskomiteen. Siden broen åbnede i 2000 har den svenske grænsependling bidraget med ikke mindre en 30,6 mia. dkk til den danske økonomi. Alene i 2010 bidrog pendlerne med 5 mia DKK i værditilvækst til det danske samfund. Alle er vindere Men det er ikke kun Danmark der vinder på grænsependlingen. Sverige vinder også på disse strømme af mennesker som hver dag tager på arbejde eller til sine studier ved at krydse Øresund. Arbejdsløse svenskere har fundet beskæftigelse i Danmark og danske virksomheder har fundet kompetent arbejdskraft på den svenske side af Øresund. Og derfor har de svenske a-kasser sparet den arbejdsløsheds understøttelse, som de samme svenskere skulle have modtaget. Det svarer ifølge Øresundsbrons beregninger til 1,2 mia DDK om året. Disse tal underbygger og bekræfter at et fælles og vel fungerende arbejdsmarked over nationsgrænser er en forudsætning for at få hjulene til at dreje rundt. Et fælles og vel fungerende arbejdsmarked er også en betingelse for at kunne tiltrække udenlandske investorer og veluddannede mennesker til vores grænseregioner. NYT FRA sekretariaterne Öresundskomiteen Mikael Stamming avtackades som direktör den 30 september. Vi hälsar Daniel Persson välkommen som tf direktör. Daniel har tidigare varit ansvarig för Public Affairs hos Öresundskomiteen. Under perioden 1 november mars 2012 arbetar Filip Jinnestrand som studentmedarbetare med fokus på EU. Vid sidan av arbetet på kommittén studerar Filip Master in European Affairs vid Lunds universitet. Analytiker Birgitte Steenstrup kommer tillbaka från sin föräldraledighet i mitten av december. Hennes vikarie Rebecca Rosenquist fortsätter arbeta som advisor på Öresundskomiteen till och med den 30 juni Rebecca kommer främst att ta itu med frågor som rör infrastruktur och klimat. Nu kan du följa Öresundskomiteen på Facebook, Flickr och YouTube. Interreg IV A I början av augusti började Johan Richter sin tjänst som regnskabsmedarbejder hos Interreg. Johan arbetar främst med att säkra snabbare utbetalning till de olika projekten. Öresunddirekt I september lämnade två medarbetare Öresunddirekt, dels senior advisor Lars Victor Whitt, dels kommunikationskonsulent Eva Eilstrup. Louise Kjær är tf sekretariatsleder till sista december God Jul & Gott Nytt År! I mellandagarna, d.v.s. från den 27:e till den 30:e december, är sekretariatet stängt. Välkommen åter måndag 2 januari 2012!

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Sted: Øresundshuset, Gammel Kongevej 1, 1610 København V Tid: Den 6. oktober kl. 12.00 13.30. DELTAGERE: Bo Adamsson, Region Skåne

Läs mer

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Katarina Erlingson, Region Skåne Jens Nielsen,

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se 1 2 2011-04-08 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa OSLO STOCKHOLM KÖPENHAMN HAMBURG Öresund-Hamburg en ny stark tillväxtkorridor När den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält står klar år 2021 binds ett nytt

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010. Charlotte Lindström

Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010. Charlotte Lindström Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010 Charlotte Lindström 1 2 2010-12-15 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte att analysera problemställningar och ta fram

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

Nytt från sekretariatet Tack och hej!

Nytt från sekretariatet Tack och hej! Cyklande ambassadör med Öresundsfokus Sommaren 2000 arbetade jag på Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag fann färdigställandet av Öresundsbron så omvälvande att jag anmälde mig till cykelloppet över bron

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Stockholm 11 juni 2015

Stockholm 11 juni 2015 Stockholm 11 juni 2015 Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 7 8 maj 2015. Resan företogs av 17 ledamöter och två medföljande tjänstemän från utskottskansliet. Programmet utformades

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Ø-analys N R 4 a u g u s t I 2 0 0 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Öresundsregionen har goda möjligheter att bli

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Öresundsbrev TEMA: Möjligheter och hinder i Öresundsregionen

Öresundsbrev TEMA: Möjligheter och hinder i Öresundsregionen Öresundsbrev TEMA: Möjligheter och hinder i Öresundsregionen 4/07 INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN skattefrågor pension højkonjunktur børnehave språkbarriär billigere bil a-kasse föräldraledighet dynamik

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Öresundsregionen the human capital of scandinavia

Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen The Human Capital of Scandinavia Öresundsregionen är en av Europas mest attraktiva och dynamiska tillväxtregioner. Tillsammans har vi

Läs mer

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære 26 mars 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Löser en bro eller tunnel alla problem? NEJ ofta är förhoppningarna orimligt höga Ny infrastruktur

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

REAL ESTATE ØRESUND. 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM

REAL ESTATE ØRESUND. 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM REAL ESTATE ØRESUND 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM PROGRAM 8.15 REGISTRERING OCH KAFFE 09.00 Välkommen Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Moderator: Teddy Landén 09.10 Keynote speaker - smart

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer

Öresundsbrev. Idéoplæg til kulturvision for regionen side 3. Möt Lars Nittve som öppnar för Moderna Museet Malmö Side 4

Öresundsbrev. Idéoplæg til kulturvision for regionen side 3. Möt Lars Nittve som öppnar för Moderna Museet Malmö Side 4 FEBRUARI 2009 Öresundsbrev Tema: Kultur Ministrarna ger sin syn på kulturen i Öresundsregionen side 6-7 Möt Lars Nittve som öppnar för Moderna Museet Malmö Side 4 INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Idéoplæg

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten h i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Tommy Waidelich, Ekonomisk-politisk talesman Helene Hellmark

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Side 6 Karen Elleman: Det skal være lettere for borgere og virksomheder.

Side 6 Karen Elleman: Det skal være lettere for borgere og virksomheder. ÖRESUNDSBREV JUNI 2010 Side 3 MIPIM: Fullt hus i Öresundsutställningen Side 6 Karen Elleman: Det skal være lettere for borgere og virksomheder. Side 8 Marie Schönhult: Vi är lite danska, det har vi alltid

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema:

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema: I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N Tema: EKONOMISK TILLVÄXT Föreningslivet som tillväxtmotor -side 6 Øresundsregionen ligger i den europæiske top, men presses i de kommende år

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor Erbjuder svenska sjuksköterskor en meriterande karriärmöjlighet med Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling samt en lägsta lön på 25.000 Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor 30.000

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer