Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige"

Transkript

1 ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under lupp i Stockholm Side 7 INFORMATION INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN FRA ÖRESUNDSKOMITEEN Side 2 Prisar til ungt design

2 Grønne håndtryk over vandene Øresundsregionen skal være en stærk metropol i den globale økonomi, hvor udsynet er stort og bredt. Rammerne skal være ambitiøse. Men det kræver, at vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen og på tværs og bruge hinandens ressourcer. Derfor er STRINGsamarbejdet vigtigt for Øresundsregionen. Det gælder særligt, når Femern forbindelsen snart bliver en realitet. Vi har mange fælles interesser, når det gælder samarbejde med vores naboer i Tyskland. Derfor er Region Sjælland stærkt engageret i STRING og prioriterer det højt. The Green Valley et stærkt brand Jeg glæder mig over, at vi i øjeblikket arbejder på en fælles klimastrategi for Øresundsregionen. Region Sjælland har lang erfaring i samarbejde med kommunerne på klimaområdet. Vækstforum Sjælland er det regionale vækstforum i Danmark, som har investeret flest penge i Klima og cleantech. En kobling af grønne teknologier med f.eks. ESS vil give The Green Valley et værdifuldt skub i den rigtige retning. Region Sjælland vil gerne bære vores viden og erfaringer med os ind i samarbejdet i Øresundskomiteen og videre ud i verden - også via STRING. Nordiske fødevarer en vej til udvikling Det nordiske køkken er, for eksempel med verdens bedste restaurant Noma, blevet verdenskendt. Fødevarerne til Michelin restauranterne bliver hentet i hele Øresundsregionen. Med et tværgående videnscenter for innovation indenfor fødevarer (KIC), kan vi udnytte vores viden og forskning på fødevareområdet til skabe udvikling i hele Øresundsregionen. Som politikere skal vi være med til at skabe rammerne for, at vores forskningsinstitutioner og fødevareerhverv benytter hinandens viden til at blive endnu bedre. Mobilitet en nødvendighed for samarbejde Uden høj tilgængelighed i hele Øresundsregionen har det tætte samarbejde svære vilkår. Infrastrukturen skal derfor være af topkvalitet. For at skabe de gode relationer på det globale marked er tilgængeligheden til og igennem regionen lige så vigtig. Både Københavns lufthavn og tog med høj hastighed er her af stor betydning. Mobiliteten er altså afgørende for samarbejdet. Men det skal ikke være på bekostning af klimaet. Vi skal også tænke grønt, når det gælder infrastruktur. Derfor har Region Sjælland sammen med Region Hovedstaden og Region Skåne forberedt Interreg-projektet Grøn STRING Transportkorridor. Her kobler vi det grønne med mobiliteten. Alle regioner i Øresundsregionen vil være med, og med projektet håber vi at sætte en global dagsorden. Steen Bach Nielsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland Öresundsbrev DECEMBER 2011 Information från Öresundskomiteen...kan også læses på Öresundskomiteens medlemsorganisationer: Ansvarshavende redaktør Daniel Persson Redaktion Elsebet Fristed och Eva Holmestig Redaktionen Afsluttet november 2011 Layout Kiberg & Gormsen Tryk CS Grafisk A/S Foto Öresundskomiteen Kiberg & Gormsen Øresundsbron Fra dansk side Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland Københavns Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Fra svensk side Helsingsborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne 2 Öresundskomiteen Nørregade 7B, 1165 København K Tel Fax ,

3 STRING som en bæredygtig vækstmotor Med kun ni år til den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland under Femern bælt åbner har parterne bag STRING samarbejdet besluttet at opprioritere samarbejdet for at få mest muligt udbytte af den nye infrastruktur fra dag ét. Et nyt politisk formandskab skal styrke den politiske dimension, mens det daglige arbejde skal varetages af et fast sekretariat. Desuden er der sat en ambitiøs politisk dagsorden, der skal gøre STRING til den bæredygtige vækstmotor både til gavn for indbyggerne, for klimaet og for den økonomiske udvikling. Parterne bag STRING er Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein og Hamburg og de vedtog på deres årlige politiske møde i september 2011 den såkaldte Zealand Agreement, hvor visionen om at etablere en grøn vækstkorridor i funktionelt samarbejde med naboregionerne er stadfæstet. Desuden er det ambitionen at bevæge sig op i den absolutte verdenstop, når det drejer sig om kompetencerne inden for materiale videnskab, life science, cleantech, transport og logistik, fødevare industri, IT/medie industri og turisme. Blandt de store arbejdsområder er naturligvis infrastruktur udviklingen, hvor der i de kommende år skal træffes beslutninger i både Sverige, Danmark og Tyskland, som vil være afgørende for de næste 30 års udvikling i Nordeuropa. Barriererne mellem de nationale arbejds- og boligmarkeder er stadig ikke brudt ned, og både inden for det private erhvervsliv og inden for universitetsverdenen er der oplagte samarbejdsmuligheder, som bør afprøves. Turismen spiller en væsentlig rolle i integrationsbestræbelserne, og der er dannet et netværk, som dækker hele korridoren, som vil udvikle samarbejder, som kan øge besøgene på tværs af grænserne og fra resten af verden til destinationerne i STRING: En stor del af dagsordenen for STRING er bekendt for alle, der har beskæftiget sig med Øresundsregionens udvikling gennem de sidste år. Og Øresundsregionen er da også på mange måder et forbillede og en inspiration for det arbejde, som skal foregå imellem STRING partnerne. Öresundskomiteen og STRING har tætte relationer og de kommende år vil samarbejdet styrkes yderligere for at skabe gode, strategiske løsninger for vores samfund. Jacob Vestergaard, Managing Director, STRING Brysselbesök för fler samarbeten Hur kan Öresundskomiteen samarbeta med medlemsorganisationerna som finns på plats i Bryssel? Frågan är central när några av Öresundskomiteens tjänstemän beger sig till EU:s huvudstad i mitten av december. I april fick Öresundskomiteens sekretariat i uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheterna med medlemsorganisationernas kontor i Bryssel, för att kunna lyfta öresundsfrågorna på EUnivå. Nu är arbetet med kartläggningen klar. Besöket ger också en möjlighet att närvara vid ceremonin när AEBR delar ut sitt pris för individuella prestationer samt att träffa representanter från både kommissionen och Regionkommittén. Öresundskomiteen förbereder också en konferens om Öresundsmodellen i Bryssel som planeras äga rum i april nästa år. Öresundsmodellen är en arbetsmetod för arbetet med att riva gränshinder genom att både identifiera problem och komma med förslag till lösningar. Syftet med besöket i Bryssel är att skapa nya kontaktytor med representanter från Region Skåne, Malmö stad, Region Sjælland och Creo DK som alla har kontor i Bryssel. Öresundsmodellen har väckt både uppmärksamhet och nyfikenhet i andra europeiska gränsregioner. Därför har en konferens om Öresundsmodellen och dess arbetsmetod efterfrågats länge. 3

4 Ny sammensætning i Öresundskomiteens kulturpolitiske udvalg Den 15 april träffades den nya arbetsgruppen för kultur och fritid: Fr. v. Daniel Sestrajcic, Søren Eriksen, Evan Lynnerup, Abbas Razvi, Olof Lavesson, Marie Stærke, Tommy Nilsson, Yngve Petersson, Mats Sander och Anders Almgren. Foråret 2011 udpegede forretningsudvalget en ny politisk arbejdsgruppe for Kultur og Fritid. På arbejdsgruppens konstituerende møde blev Marie Stærke, borgmester Køge Kommune valgt som formand og Yngve Petersson, formand for kulturudvalget i Skåne blev valgt som næstformand. De øvrige medlemmer er: Abbas Razvi, Region Hovedstaden Anders Almgren, Lunds Kommune Daniel Sestrajcic, Malmö Stad Evan Lynnerup, Roskilde Kommune Mats Sander, Helsingborg Stad Olof Lavesson, Riksdagens kulturudvalg Søren Eriksen, Region Sjælland Tommy Nilsson, Region Skåne samt Pia Allerslev, Københavns Kommune. Formålet med arbejdsgruppen er at udvikle samarbejder og mobilisere ressourcer som kan styrke kultur, oplevelses- og turisterhvervet på begge sider af Øresund. 4 Arbejdsgruppen mødtes den 21. november og det vigtigste punkt på dagsordenen var drøftelsen af mulighederne for en dansk svensk tillægsaftale til Kulturaftalen for Hovedstaden. Formålet med en tillægsaftale er at udbygge dialogen og øge kultursamarbejdet mellem kommunerne på Sjælland og i Skåne. Hele dagsordenen kan ses på

5 Från ord till handling för nya tjänstemannagrupper Två nya tjänstemannagrupper arbetar med att implementera ÖRUS, dels inom klimat och cleantech, dels inom tillgänglighet och mobilitet. Sedan i våras har grupperna träffats två gånger och redan under nästa år presenteras den första gemensamma strategin för klimat och cleantech i Öresundsregionen. En infrastrukturkonferens är också under planering Tjänstemannagruppen för klimat och cleantech består av Öresundskomiteens medlemmar samt flera relevanta aktörer från Öresundsregionen, bland andra Copenhagen Cleantech Cluster. I styrgruppen ingår representanter från Öresundskomiteen, Helsingborgs stad, länsstyrelsen i Skåne län, Malmö Cleantech City och Bornholms Regionskommune. - Den öresundsregionala klimat- och cleantechstrategin kommer att presenteras i juli 2012 och består av tre olika analyser; en kartläggning av befintliga initiativ i Öresundsregionen, en analys av fördelarna med gränsregionalt klimat- och cleantechsamarbete samt en konkret analys av vilka områden som saknas med förslag till hur implementeringen ska se ut fortsättningsvis, säger gruppens projektledare Rebecca Rosenquist, advisor på Öresundskomiteen. Den öresundsregionala klimat- och cleantechstrategin kan komma att utgöra ett underlag till ansökningen till ett öresundsregionalt EXPO Tjänstemannagruppen för tillgänglighet och mobilitet fungerar som ett viktigt forum för diskussion och utbyte av erfarenheter. Gruppens medlemmar består av Öresundskomiteens medlemsorganisationer samt länsstyrelsen i Skåne län. - Att göra en utredning om kontaktintensiteten mellan Öresundsregionen och Stockholm-Mälardalsregionen samt att jobba med HH-utredningen och prioritera regionens tillgänglighet via Kastrup och höghastighetståg, står högt på agendan, likaså att undersöka hur samarbetet mellan de nordiska huvudstäderna kan förbättras inom mobilitetens område, säger Rebecca Rosenquist som också projektleder gruppen för tillgänglighet och mobilitet. Under 2012 planerar gruppen att genomföra en infrastrukturkonferens samt att föra samman Riksdagens trafikutskott med Folketingets trafikudvalg. Öresundskomiteen seglade hem pris från AEBR i Kursk Daniel Persson, tf direktör för Öresundskomiteen, tog emot priset från AEBR:s president Karl-Heinz Lambert och juryns ordförande Reinhold Kolck. Hur har din region bidragit till att uppmuntra gränsöverskridande samarbete i Europa? Så löd temat för årets pris, Sail of Papenburg, från AEBR (Association of European Border Regions). I konkurrens med 13 andra nominerade regioner, vann Öresundskomiteen priset för projektet 33 Hinder, Utmaningar och Möjligheter Öresundsmodellen Öresundsmodellen är en strategi vars främsta syfte är att skapa ett fritt flöde och sammanhållen arbetsmarknad mellan Sverige och Danmark. Tvåhundra delegater från 22 olika länder deltog under AEBR:s konferens som ägde rum i Kursk den september. Den internationella jury som utsåg Öresundskomiteen till vinnare består av branschfolk från europeiska gränsregioner. - Det är kul att få ett erkännande för vårt arbete och att vi är duktiga i ett internationellt perspektiv, säger Daniel Persson, tf direktör för Öresundskomiteen, som var på plats i Kursk och mottog priset. Spree-Neiße-Bober fick en utmärkelse för projektet Bron över Markosice gränslösa brandkårer. Priset Sail of Papenburg delas ut sedan Syftet med priset är att främja integrationen i europeiska gränsregioner genom att lyfta fram strategier eller projekt som föredömliga gränsöverskridande samarbeten. Priset syftar också till att motivera gränserna och gränsöverskridande regioner att aktivt bidra till en bättre förståelse och bättre relationer vid gränserna mellan folken i hela Europa. Läs mer via 5

6 Öresund på nationell agenda i Sverige Moderaterna i Skåne län motionerade för öresundsfrågor under partistämman i Örebro i oktober. Tidigare samma månad presenterade de svenska socialdemokraterna sitt förslag till budget och förespråkar bland annat projektering av en ny fast förbindelse över Öresund. Därmed har öresundsfrågorna fått högre prioritet på den svenska politiska dagordningen. Med rätt förutsättningar kan en ökad Öresundsintegration fortsätta att vara en motor för såväl svensk som dansk ekonomi. Så lyder inledningen till den motion som lades fram av moderaterna i Skåne län under partistämman i oktober. Öresundskomiteens ledamot Pontus Lindberg var en av flera moderater som lyfte öresundsfrågorna i talarstolen. Motionen föreslog stämman att besluta om att verka för att skatteavtalet mellan Sverige och Danmark görs om så att skatt betalas i det land där man bor, att verka för att regelverket kring statliga investerings- och forskningsfonder förenklas samt att verka för att ytterligare en fast förbindelse börjar projekteras över Öresund inom en snar framtid. Tonen i debatten var god men tyvärr valde stämman att besvara motionen istället för att bifalla den. Öresundsregionen som konkurrensfördel I början av oktober presenterade socialdemokraterna sitt förslag till budget för 2012 med titeln På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi. Förslaget förespråkar bland annat att 1,1 miljarder svenska kronor ska avsättas till projektering av strategiska infrastrukturprojekt som en ny fast förbindelse över Öresund samt höghastighetsbanor på järnvägen mellan Göteborg Borås och Stockholm-Linköping. - Vi måste investera i infrastruktur som gör Sverige starkare, dels öka järnvägskapaciteten men också bygga en ny fast förbindelse över Öresund, sa Tommy Waidelich, socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, i samband med att budgetförslaget presenterades. Waidelich menar också att Öresundsregionen kommer att få en viktigare roll som Sveriges konkurrensyta mot omvärlden, tillsammans med regionerna kring Stockholm och Göteborg, eftersom den internationella konkurrensen har utvecklat sig till att bli en tävlan mellan storstadsregioner. Därför vill socialdemokraterna utveckla en sammanhållen urban tillväxtpolitikoch ser investeringar i modern och kapacitetsstark infrastruktur som mycket viktig. Öresundsmingel i Örebro Öresundskomiteen bjöd in till Öresundsmingel när moderaterna arrangerade partistämma i Örebro den oktober. Syftet med minglet var att lyfta viktiga öresundsfrågor till den svenska, nationella dagordningen, under lättsamma former. Cirka 150 personer anslöt till minglet som leddes av Öresundskomiteens tf direktör Daniel Persson. Daniel passade på att ställa några frågor till tre framstående moderater som sitter i Öresundskomiteen; Pia Kinhult, Öresundskomiteens ordförande och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Peter Danielsson, ledamot i Öresundskomiteens verkställande utskott och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad samt Olof Lavesson, riksdagsledamot, ersättare i Öresundskomiteen och ledamot i Öresundskomiteens kulturutskott. 6 Se utfrågningen under minglet via

7 Öresundsfrågor under lupp i Stockholm Måndagen den 12 september arrangerade Öresundskomiteen konferensen Tillväxt och utveckling i ett gränslöst nordiskt näringsliv, tillsammans med Norden i Fokus, Hallå Norden, Företagarna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Några veckor senare, den 29 september träffade Öresundskomiteen riksdagens trafikutskott och arbetsmarknadsutskott för att presentera både problem och förslag till lösningar. Hundratalet personer kom till Riksdagens Förstakammarsal i Stockholm för att ta del av de problem som finns i de nordiska gränsregionerna när tillväxtkonferensen ägde rum. Förslag på lösningar presenterades också, bland annat utifrån den så kallade Öresundsmodellen som Öresundskomiteen har tagit fram i samarbete med Nordiska Ministerrådet. Viktigt lösa knutar Riksdagsledamöterna Leif Jakobsson (S) och Olof Lavesson (M) var värdar för konferensen och hälsade deltagarna välkomna till konferensen. - Öresundsintegration handlar inte om någon provinsiell konspiration, sa Leif Jakobsson, och syftade på de färska siffror som Öresundsbron har presenterat och som visar att pendlingen från Sverige till Danmark har gett 6,6 miljarder det senaste året till den danska ekonomin. - Man kan verkligen tala om att folket har tagit bron i besittning sedan den öppnades år 2000, sa Olof Lavesson. Ewa Björling, handelsminister och nordisk samarbetsminister, menade att det är viktigt att lösa de knutar och knepiga låsningar som finns. - Det krävs ett tätare samarbete och tätare informationsutbyte för att kunna lösa gränshinder. I en globaliserad värld behövs det nordiska samarbetet ännu mer och det nordiska samarbetet bör vara en ledstjärna i EU. Goda exempel på tillväxt Ole Norrback, ordförande i Gränhinderforum ser det nordiska samarbetet som en outnyttjad resurs. Han berättade att Gränshinderforums arbete ofta möts av välvilja men oengagemang bland politiker på nationell nivå. Britt Andresen, analyschef på Öresundsbron, presenterade siffror på vad gränspendlingen har betytt för både Danmarks och Sveriges ekonomi. Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordf. Malmö stadn, kunde ge exempel på hur det regionala samarbetet i Öresundsregionen bidrar till nationell tillväxt. Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, berättade vilka nordiska konkurrensfördelar som finns på en global marknad. Konferensen avslutades med en paneldiskussion med Magnus Holm, ambassadör för nordiskt samarbete, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, Ole Stavad, dansk medlem av Gränshinderforum och Pia Kinhult, vice ordförande i Öresundskomiteen samt regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Öresundssamtal med utskott I slutet av september begav sig Öresundskomiteen åter till den svenska huvudstaden för att träffa både trafikutskottet och arbetsmarknadsutskottet för att diskutera viktiga öresundsregionala spörsmål som bland annat HH-förbindelse och arbete i två länder, men också höghastighetståg Öresund- Stockholm- Oslo samt a-kassa och rehabilitering. Utskottsträffarna avslutades med ett mingel på Danmarks ambassad, ett stenkast från riksdagen, där ambassadör Kirsten Biering stod som värd. Länk till intervjuer från tillväxtkonferensen som Norden i Fokus har producerat hittar du på: YouTube: 7

8 Ny regering i Danmark Idel glada miner när Manu Sareen, minister for nordisk samarbejde og minister for ligestilling og kirke, träffade Öresundskomiteens verkställande utskott den 18 november. Här flankeras han av Öresundskomiteens vice ordförande Vibeke Storm Rasmussen och ordförande Pia Kinhult. 8 Den 15. september var der valg til det danske Folketing og resultatet blev en sejr til rød blok. Socialdemokratiet, De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stod med et samlet mandattal på 92 mod Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance der fik 87 mandater. Den 3. oktober præsenterede statsminister Helle Thorning Schmidt regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen og den nye regering med 23 ministre. Som forventet står der ikke noget i regeringsgrundlaget om Øresundssamarbejdet, men der lægges dog vægt på Nordisk samarbejde i et internationalt perspektiv, ved bl. a: Det nordiske samarbejde hviler på et stærkt værdi- og interessefællesskab, og Danmark har en klar interesse i et styrket Norden som aktør på den internationale scene En ny regering vil derfor opprioritere det nordiske samarbejde Regeringen vil styrke den fri bevægelighed inden for Norden Manu Sareen minister for Nordisk samarbejde Den 44 årige Manu Sareen er født i Indien og kom til Danmark som 4-årig. Han er uddannet socialpædagog og startede sin politiske karriere i 2002 som radikalt medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Siden 2006 har han været gruppeformand for de Radikale i København og han blev valgt ind i Folketinget ved det seneste valg med personlige stemmer. siden 2011 midlertidigt medlem af Folketinget som stedfortræder for Lone Dybkjær. Den danske regering har aldrig været så ambitiøs omkring det nordiske samarbejde, som nu Manu Sareen deltog ved Forretningsudvalgsmøde i Öresundskomiteen den 18. november og han pointerede at ikke kun lå det nordiske samarbejde højt på den politiske dagsorden, han benyttede også lejligheden til på regeringens vegne at kvittere for det arbejde som Öresundskomiteen gør for integrationen i Øresundsregionen. Han glædede sig meget til at være med til at udvikle Øresundsregionen som han kaldte unik og uden sidestykke i verden sammen med sin svenske kollega Ewa Björling, som han allerede havde talt med Öresundskomiteen har i flere år arbejdet ihærdigt for at få løst de hindringer der ligger på vejen for fx et sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen og på spørgsmålet om det fremtidige arbejde med grænsehindringer svarede Manu Sareen, at alle er meget optagede af at få løst de problemer der er, og nu ligger det på mit bord, og jeg mener at det SKAL lykkes. Manu Sareen afsluttede med at understrege, at hans dør altid stod åben og at vi i Øresundsregionen i fællesskab skal face den globale udfordring vi står overfor.

9 Ny eventstrategi ska skapa nya jobb och investeringar Den internationella konkurrensen är stenhård. Därför måste Öresundsregionen bli bättre på att positionera sig som en attraktiv region för upplevelser inom kultur, idrott och forskning. Öresundskomiteens verkställande utskott har fattat beslut om en ny eventstrategi för hela regionen. Strategin, som är den första någonsin i sitt slag, är på offentlig remiss från den 20 november till den 20 februari Eventstrategin går ut på remiss till en bred grupp av intressenter, bland annat till alla kommuner i Öresundsregionen samt till centrala regionala och nationella organisationer, som till exempel kreativa näringar samt eventoch sportarrangörer. - Visionen är att Öresundsregionen ska vara bland Europas ledande regioner när det gäller att locka till sig, utveckla och organisera internationella event. Vi ska dessutom bli internationellt kända som en attraktiv och klimatsmart eventdestination, säger Öresundskomiteens ordförande Pia Kinhult. Vägledning för tillväxt Förra året presenterade Öresundskomiteen den öresundsregionala utvecklingsstrategin ÖRUS med målsättningen att bli Europas mest attraktiva och klimatsmarta region år Eventstrategin för Öresundsregionen är en vidareutveckling av det som pekas ut i ÖRUS delområde kultur och upplevelser. Den nya eventstrategin ska fungera som en vägledning till vilka insatser som krävs och hur samarbetet kan se ut. Temaområden för strategin är kultur, sport och kunskap. Här har dessutom Öresundsregionen sina starka sidor sedan tidigare. Dessutom har extra fokus lagts på det gröna, vattnet, kulturarvet samt livsstil. I strategin föreslås bland annat att ett eventcenter etableras för att underlätta koordinering och utveckling av öresundsregionala evenemang. - Eventstrategin ska framförallt bidra till att locka såväl turister som investeringar och arbetstillfällen till Öresundsregionen, men det handlar också om att utveckla ett gemensamt, attraktivt varumärke som får innevånarna att känna stolthet över att bo i regionen, säger Öresundskomiteens vice ordförande Vibeke Storm Rasmussen. Nationellt engagemang krävs För att strategin ska kunna genomföras, krävs engagemang från nationalstaterna Sverige och Danmark, bland annat vad det gäller hur beslut fattas och hur ekonomiska resurser fördelas. Efter avslutad remisstid kommer Öresundskomiteen att fatta det slutgiltiga beslutet på sitt möte den 27 april Eventstrategin har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från Wonderful Copenhagen, Öresundskomiteen, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamns kommun, Helsingörs kommun, det danska ekonomioch näringslivsministeriet, Helsingborgs stad, Malmö stad, Region Skåne, Event in Skåne, VIBE (Videncenter for begivenheder) och Öresundsbron. Nyt medlem af FU/VU Kommunekontaktrådet i Hovedstaden har den 10. november 2011 valgt borgmester Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune, som formand. KKR er det fælles forum for dialog og udvikling for de 29 kommuner i region Hovedstaden. Steen Christiansen afløser borgmester Kjeld Hansen (A), Herlev som formand, da Kjeld Hansen har valgt at stoppe som borgmester. Steen Christiansen er 51 år og har været borgmester i Albertslund siden Steen Christiansen er nyt medlem af Öresundskomiteens forretningsudvalg. 9

10 Viktigt steg för integrationsarbetet kring Öresund 10 Nu har den svenska regeringen avslutat undersökningen om en ny fast förbindelse för både väg och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundskomiteen ställer sig positiv till undersökningens resultat; att HH-förbindelsen är en viktig framtidsfråga, inte bara för Öresundsregionen utan för hela Sverige och Danmark. - Den svenska regeringens beslut är mycket viktigt. Nu kan vi börja arbeta mer konkret för att förverkliga ett viktigt projekt för både Sverige och Danmark. HH-förbindelsen är nästa naturliga steg för att utveckla Öresundsregionen. Öresundskomiteen har lyft fram behovet av att utreda förutsättningarna för ytterligare en fast förbindelse över Öresund under en längre tid. Därför ser vi mycket positivt på den svenska regeringens beslut att gå vidare med frågan och låta den bli en del av Kapacitetsutredningen, säger Pia Kinhult, ordförande i Öresundskomiteen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Nu får Trafikverket regeringens uppdrag att gå vidare och värdera HH-förbindelsen med andra infrastrukturprojekt i Sverige. Öresundskomiteen hyser en from förhoppning om att HH kommer att kunna förverkligas. Tillgängligheten och mobiliteten över Öresund och inom Öresundsregionen är avgörande för den integration som Öresundskomiteen arbetar för och som gagnar tillväxt och välfärd i både Sverige och Danmark. - HH-förbindelsen är också en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar infrastruktur i Danmark. För att kunna stärka Köpenhamns flygplats måste Öresundsbron prioriteras. Därför har Öresundskomiteen pekat på behovet av att etablera en ny fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Den svenska regeringen har lyft frågan på sin nationella agenda och nu hoppas vi att den danska regeringen gör detsamma, säger Vibeke Storm Rasmussen, vice ordförande i Öresundskomiteen och regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Undersökningen som har presenterats är ett viktigt steg på vägen till en HH-förbindelse. Nu får Trafikverket den svenska regeringens uppdrag att arbeta vidare med frågan i ett nationellt svenskt perspektiv. Därefter ska Sverige och Danmark tillsammans utreda tekniska lösningar och hur projektet ska finansieras.

11 Nordisk Råds session 2011 afholdt i København den november Hændelserne i forbindelse med terrorhandlingerne i Norge som gjorde forsvaret af det åbne samfund til det vigtigste punkt på dagsordenen ved Nordisk Råds 63. session i København. Grænsehindringer var dog også højt placeret på dagsordenen og fra diskussionerne kan det nævnes at der nu er løst 13 grænsehindringer i Norden det seneste år. Heraf er de 6 løst i Øresundsregionen. På spørgsmålet om endnu ikke løste hindringer som fx problematikken omkring arbejde i to lande for forskellige arbejdsgivere og rehabilitering, forsikrede den svenske samarbejdsminister Eva Björling, at man anså dem løst i en nær fremtid. Den danske samarbejdsministeren Manu Sareen svarede på spørgsmålet om Øresunddirekts fremtid og fortsatte finansiering, at det var et vigtigt spørgsmål og at han havde videresendt spørgsmålet til de relevante departementer og at han regnede med, at han snart havde klar besked om dette. I forbindelse med konferencen præsenterede Nordisk Ministerråd publikationen Historien om Jyrki og Jòhanna som beskriver en helt almindelig families liv i et Norden med grænser og de problemer det medfører, når man vil færdes over nationsgrænserne. Læs publikationen her: ny formand for den skandinavske arena Øresundsregionen overtager formandsskabet i Den Skandinaviske Arena de næste to år. På møde i august i Den Skandinaviska Arena blev en ny model for roterende formandskab vedtaget. Øresundsregionen blev udpeget som havende formandsskabet de næste to år. Öresundskomiteens formandsskab fordeler opgaven imellem sig således, at den siddende næstformand i Öresundskomiteen er den siddende formand i Den Skandinaviske Arena. Vibeke Storm Rasmussen blev derfor udpeget som ny formand for Den Skandinaviske Arena det kommende år. Det blev besluttet, at formandsskabet roterer mellem Øresundsregionen og Göteborg-Osloregionen efter to år. Den Skandinaviske Arena er et politisk samarbejde som arbejder for at knytte vækstområderne Göteborg-Osloregionen, Region Halland og Øresundsregionen sammen. Formålet er at skabe en sammenhængende vækstregion for at tilvaretage det potentiale og de muligheder der findes i det sydvestlige Skandinavien. 11

12 Returadress: CS Grafisk A/S, Over Hadstenvej 84, Postbox 29, 8370 Hadsten, Danmark Grænsependlingen skaber vindere Grænsependlingen gavner væksten i Øresundsregionen. Hver dag pendler mennesker over Øresund for at arbejde eller studere og det gavner både den danske og den svenske økonomi. Det fremgår helt tydeligt af en beregning som Øresundsbron har lavet i samarbejde med Öresundskomiteen. Siden broen åbnede i 2000 har den svenske grænsependling bidraget med ikke mindre en 30,6 mia. dkk til den danske økonomi. Alene i 2010 bidrog pendlerne med 5 mia DKK i værditilvækst til det danske samfund. Alle er vindere Men det er ikke kun Danmark der vinder på grænsependlingen. Sverige vinder også på disse strømme af mennesker som hver dag tager på arbejde eller til sine studier ved at krydse Øresund. Arbejdsløse svenskere har fundet beskæftigelse i Danmark og danske virksomheder har fundet kompetent arbejdskraft på den svenske side af Øresund. Og derfor har de svenske a-kasser sparet den arbejdsløsheds understøttelse, som de samme svenskere skulle have modtaget. Det svarer ifølge Øresundsbrons beregninger til 1,2 mia DDK om året. Disse tal underbygger og bekræfter at et fælles og vel fungerende arbejdsmarked over nationsgrænser er en forudsætning for at få hjulene til at dreje rundt. Et fælles og vel fungerende arbejdsmarked er også en betingelse for at kunne tiltrække udenlandske investorer og veluddannede mennesker til vores grænseregioner. NYT FRA sekretariaterne Öresundskomiteen Mikael Stamming avtackades som direktör den 30 september. Vi hälsar Daniel Persson välkommen som tf direktör. Daniel har tidigare varit ansvarig för Public Affairs hos Öresundskomiteen. Under perioden 1 november mars 2012 arbetar Filip Jinnestrand som studentmedarbetare med fokus på EU. Vid sidan av arbetet på kommittén studerar Filip Master in European Affairs vid Lunds universitet. Analytiker Birgitte Steenstrup kommer tillbaka från sin föräldraledighet i mitten av december. Hennes vikarie Rebecca Rosenquist fortsätter arbeta som advisor på Öresundskomiteen till och med den 30 juni Rebecca kommer främst att ta itu med frågor som rör infrastruktur och klimat. Nu kan du följa Öresundskomiteen på Facebook, Flickr och YouTube. Interreg IV A I början av augusti började Johan Richter sin tjänst som regnskabsmedarbejder hos Interreg. Johan arbetar främst med att säkra snabbare utbetalning till de olika projekten. Öresunddirekt I september lämnade två medarbetare Öresunddirekt, dels senior advisor Lars Victor Whitt, dels kommunikationskonsulent Eva Eilstrup. Louise Kjær är tf sekretariatsleder till sista december God Jul & Gott Nytt År! I mellandagarna, d.v.s. från den 27:e till den 30:e december, är sekretariatet stängt. Välkommen åter måndag 2 januari 2012!

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Öresundshearing 2 mars 2007

Öresundshearing 2 mars 2007 Öresundshearing 2 mars 2007 med Cristina Husmark Pehrsson, samordningsminister för Nordiska frågor Regeringskansliet Region Skåne Øresunddirekt Så utvecklar vi integrationen i Öresundsregionen! Allmänhetens

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

BÆREDYGTIG UDVIKLING I ØRESUNDSREGIONEN strategisk miljøvurdering. organisation, proces og opfølgning

BÆREDYGTIG UDVIKLING I ØRESUNDSREGIONEN strategisk miljøvurdering. organisation, proces og opfølgning BÆREDYGTIG UDVIKLING I ØRESUNDSREGIONEN strategisk miljøvurdering organisation, proces og opfølgning 0 FÖRORD Projekt Bæredygtig Udvikling i Øresundsregionen Strategisk Miljøvurdering er afsluttet ved

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Innehållsförteckning 3 Förord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Sammanfattning 1.1 Vision 1.2 Öresundsregionens generella styrkor 1.3 Framgångskriterier 1.4 Fokusområden

Läs mer

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA 14 Gränshinderrådets årsrapport 2014 med kommentarer från de nordiska regeringarna ISBN 978-92-893-3919-3 (PRINT) ISBN 978-92-893-3920-9

Läs mer

Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard.

Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard. Øresundsregionen 2025 Scenarier for trafik- og byudvikling Juni 2008 Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig Tine Utzon-Frank projektledare Moa Åhnberg projektsekreterare Sten Hansen infrastrukturstrateg

Läs mer

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN

Nr 11 oktober 2004 ØRESUNDS- BAROMETERN Nr 11 oktober ØRESUNDS- BAROMETERN Sammanfattning Öresundsregionen 1 Konjunkturbetraktelser 3 Öresundsregionen en översikt Näringslivskonjunkturen Tillverkningsindustri tot / Fremstillingsindustri i alt

Läs mer

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden Nr 3 Oktober 2003 Ekologiskt lantbruk och reformering av CAP en möjlig integrering av begreppet ekosystemtjänster? Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket

Läs mer

Demokrati i en ny tid

Demokrati i en ny tid Demokrati i en ny tid Utblickar i Norden och Europa Dokumentation från nordisk konferens i Stockholm den 7 maj 2008 Föreningen Norden Nordiska rådets svenska delegation Föreningen Norden Hantverkargatan

Läs mer

CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark Red. Finnur Magnússon Jonas Christensen Anne Liveng 9 Copyright Finnur Magnússon, Jonas Christensen, Anne

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

Kulturarvspedagogik i Norden

Kulturarvspedagogik i Norden NCK:s vårkonferens 2008 Kulturarvspedagogik i Norden Konferensrapport 20-21 Februari 2008 i Östersund, Sverige 1 Konferencerapport NCK:s vårkonference 2008 Kulturarvspædagogik i Norden 20. 21. februar

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 1 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer