DALABANANs INTRESSENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DALABANANs INTRESSENTER"

Transkript

1 Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink Diarienr rktbilaga Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Sala kommun, Säters kommun, Uppsala kommun, Älvdalens kommun Angående föreningsstämma Dalabanans Intresseförening Intresseföreningen Dalabanans Intressenter kommer att ha föreningsstämma fredagen den 17 april 2015, kl i Rättvik. Kallelse kommer att sändas ut senast två veckor före sammanträdet. Vi vill med detta brev förbereda kommunerna på den kommande stämman och att ni utser representanter för föreningsstämman. Ny styrelse kommer att väljas på 4 år , såväl ordinarie som suppleanter. Med vänlig hälsning Magnus Landström Projektledare Bifogar bilaga: Protokoll från föreningsstämman 2014 Intresseföreningens kansli: Dalabanans Intressenter, Forskargatan 3, Borlänge, E~post: Organisationsnummer: , Bankgiro: www. dalabanan c om

2 En investeringftjrframtiden l DALABANANS l NTRESSENTER Protokoll fört vid föreningsstämma Intresseföreningen Dalabanans Intressenter Tid: Plats: Fredagen den 27 juni, Id Uppsala kommun, Vaksalagatan 15, Uppsala Närvarande: Kommuner ombud: Karin Perers Krister Andersson Kj e!l Andersson UlfHansson Lars-Erik Jansson Anders Rosell Annette Riesbeck Elsa Efraimsson V estman Stefan Hruma styrelsen ord: GunDrugge Anne-Lie Stenberg Anders Rosell Annette Riesbeek Ab be Ronsten Stefan Hanna styrelsen suppleant: Lars-Erik J ansson Tjänstemän: Anders Ågren Per-OlofHerou Mats Aronsson Kristina Eriksson Anders lobansson Anders F erdinandsson Magnus Landström Ingalill Eriksson Avesta kommun Falukommun Gagnefs kommun Morakommun Orsakommun Rättviks kommun Salakommun Säters kommun Uppsala kommun Morakommun Orsakommun Rättviks kommun Säters kommun Uppsala kommun Regionförbundet Uppsala län Dalabanans projektkansli Dalabanans projektkansli Avesta, BOrlänge, Fålun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, ijp psala, Ålvdalen Intresseforeningens kansli: Dalabananas Intressenter, Forskargatan 3, Borlänge, Ii)_~~~ E-post: Organisationsnummer; , Bankgiro: ~c_,_ LAJ..A.

3 En investeringforframtiden 2 Mötets öppnande Mötet öppnades av Abbe Ronsten som hälsade välkommen till foreningsstämman Intresseforeningen Dalabanans intressenter. 1. Fastställande om röstlängd Stämman beslöt att fastställa röstlängden, se bilaga. 2. Val av ordförande för föreningsstämman, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman Stefan Hanna valdes till ordfcirande, Ingalill Eriksson valdes till sekreterare, Anders Roseli och valdes till justeringsmän och rösträlmara for stämman. 3. Frågan om stämman har utlysts i behörig ordning Stämman har utlysts i laga ordning enligt stadgar Styrelsens redovisningshandlingar får det senaste verksamhetsåret styrelsen beslutade godkänna förvaltningsberättelsen. 5. Revisorernas berättelse Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse. 6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansrälmingen enligt forvaltningsberättelsen. 7. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att disponera vinsten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade i enlighet med revisorernas forslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret. 9. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer Stännnan beslutade att ersättning till styrelseledamöter ej utgår. Ersättning till revisor utgår enligt rälming. lo. Bestämmande av medlemsavgift Stämman beslutade att den årliga medlemsavgiften skall vara oforändrad. Medlemsavgiften är 3000 kr/år. -:A-v-es-ta,-;o:B-o;iä; ge,- pai~;;-,-o-a_gn_e-f,-h-eb-y, H~e-m-orå, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala, Älvdalen Intresseföreningens kansli: Dalabananas Intressenter, Forskargatan 3, Borlänge, fl\:l. 'A J l E-post. ingafill.eriksson(g)jbreglonen.se. Organisationsnummer: , Bankgiro: 5697~4108 ~ ()(JUl

4 En lnvesteringförframtiden 3 EUROPElSKA 11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 14 ordinarie ledamöter samt 14 suppleanter. 12. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och suppleanter styrelsen är vald på fyra år med mandatperioden Fyllnadsval enligt valberednings f<irslag: Borlänge kommun, Ronny Beyer, ordinarie ledamot Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Abbe Ronsten, ordförande, Annette Riesbeck, l :e vice ordförande, 2:e vice ordförande. Kommun Avesta Borlänge Falun Gagnej H e by Hedemora Leksand Mora Ors a Rättvik Sala Säter Uppsala Alvdalen Ledamot Lars Isacsson RonnyBeyer Jonny Gahnshag Sofia Jarl GunDrugge Annelie Stenberg Anders Roseli Annette Riesbeck Abbe Ronsten Stefan Hanna Nils-Ake Norman Suppleant Johan Thomasson John Thornonder Mikael Rosen Alf Johansson Carina Schön Jonas Carlgren Lars-Erik Jansson Ma/in Höglund Ulf Björklund Jan-Erik Wikman Carola Gunnarsson Lotta Bergstrand Maria Gardjjell Jan Spånberg 13. Val av revisor och revisorssuppleant för foreningen Stämman beslutade omval av Joakim Nilsson som revisor och Annette Samils som revisorsuppleant 14. Val av ordforande och en ledamot i valberedning för att förbereda de val som enligt ovan skall förekomma vid nästkommande ordinarie föreningsstämma Stämman beslutade omval av valberedning välja Carola Gunnarsson och Bengt-Åke Rehn med Bengt-Åke Rehn som ordförande och sammankallande. Intresseforeningens kansli: Dalabananas Intressenter, Forskargatan 3, Borlttnge, E-post: Organisationsnummer: ~7052. Bankgiro: www,dalabanan.com

5 En investeringforframtiden 4 DALABANANS l NTRESSENTER 15. Övriga ärenden f'l...!jj:!lff"-ö vriga ärenden fanns, ordforande avslutade stänunan. ]~. Justeringsman Bilagor: Röstlängd, årsredovisning, fntresseföreningens kansli: Dalabananas intressenter, Forskargatan 3, Borlänge, E-post: Organisationsnummer: , Bankgiro: www. dala banan. c om

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm Trygg Hansa-huset

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer