INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 TOOLPALETTER... 4 SVEA TOOLS... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 TOOLPALETTER... 4 SVEA TOOLS... 4"

Transkript

1 DOKUMENTATION

2 INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 TOOLPALETTER... 4 SVEA TOOLS... 4 Funktionsförklaring... 4 FAST INREDNING... 5 Skåpsstommar... 5 Mått... 5 Bänkskåp... 5 Väggskåp... 5 Högskåp... 5 Vitvaror... 6 Pentry... 6 Diskbänkar... 6 Tvätt... 6 Våtrum... 6 Metadata F... 6 LÖS INREDNING... 8 Inredning bostad... 8 Maskiner bostad... 8 Möbler bostad... 8 Inredning våtrum... 8 Möbler kontor... 9 Belysning... 9 Utemöbler... 9 Metadata L... 9 UTRYMNING Skyltar enligt SS Varningsskyltar Utrymningsskyltar Informationsskyltar Brandskyltar GRAFISKA KONFIGURATIONER EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR UTRYMNING... 11

3 INSATS Insatssymboler Brandskyltar Varningsskyltar GRAFISKA KONFIGURATIONER EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR INSATS EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG RITA KÖK PÅ PLANRITNING RITA VÅTRUM OCH TVÄTT Litterering Byta material OBJEKT I HÖRN VÄGGHÖRNSKÅP DISKBÄNKAR BYTA MATERIAL KÖKSSTOMMAR SKÅP UPPSTÄLLNINGSRITNING POSITIONSNUMMER MÅTTSÄTTNING SKAPA ELEVATION PLACERING AV ELEVATION POSITIONSNUMMER FÖR DISKBÄNK SKAPA POSITIONSNUMMERLISTA SKAPA FÖRTECKNINGSTABELL... 34

4 INSTALLATION/SYSTEMKRAV Systemkrav: Systemrekommendationer: Testplattformar: AutoCAD Architecture 2012 installerat. Microsoft Windows XP med Servicepack 2 eller senare. Svenska lokaliseringen, AutoCAD Architecture (SVE A). Senaste servicepack till AutoCAD Architecture Microsoft Windows XP SP2, 32 bit Microsoft Windows XP SP2, 64 bit Microsoft Windows Vista, 32 bit Microsoft Windows Vista, 64 bit Microsoft Windows 7, 32 bit Microsoft Windows 7, 64 bit Installation: 1. Starta Windows. 2. Sätt in CD skivan i DVD/CD enheten, eller använd installationsfilen SVEA2012.msi som erhålls från DooIT AB eller CAD Studion AB. 3. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. När installationen är klar har det skapats en programikon på skrivbordet samt under Start > Alla Program > SVEA Första gången du startar SVEA kommer en klientinstallation att ske. När klientinstallationen är klar kan du starta SVEA. Om SVEA 2012 av någon anledning skulle sluta fungera eller om du t. ex. råkar radera ett verktyg från en toolpalette kan du alltid reparera programmet genom att köra den klientinstallation som finns under Start > Alla Program > SVEA 2012 > SVEAKlient. Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta DooIT AB eller CAD Studion AB. 4. Gällande Produkt ID, se CD skiva eller kontakta DooIT / CAD Studion. Övrigt: SVEA 2012 är kompatibelt med den Svenska Lokaliseringen. För mer information kontakta DooIT AB eller CAD Studion AB. Kontakt: studion.se DooIT AB CAD Studion AB 1

5 INLEDNING All Inredning och Utrymning i SVEA 2012 är avsedd att användas på modeller etc. med den svenska lokaliseringen för Autocad Architecture 2012 som bas eller direkt på någon av mallfilerna SVEA Inredning.dwt, SVEA Utrymning.dwt eller SVEA.dwt. Tanken med applikationen är att du ska kunna använda medföljande verktyg i projektering för planer likväl som för uppställningsritningar och för visualiseringar. All inredning har material för visning i den grafiska konfigurationen Hög Detaljering och är förberedd för visualisering. SVEA 2012 är uppbyggd av olika Toolpaletter där man kommer åt alla funktioner och inredningssymboler. Toolpaletterna är indelade i de övergripande grupperna SVEA Tools, Fast inredning, Lös inredning och Utrymning. Dessa har i sin tur ett antal underliggande Toolpaletter kopplade till sig enligt följande: DooIT AB CAD Studion AB 2

6 GRAFISKA KONFIGURATIONER Låg detaljering Visar bara konturerna av köket i plan. Normal detaljering Visar alla linjer i plan, bara objektsfärg i 3D. Utökad detaljering Visar alla linjer i plan, bara objektsfärg i 3D. Hög detaljering Visar alla linjer i plan, material i 3D. Normal detaljering utskrift Visar alla linjer i plan, bara objektsfärg i 3D. Normal detaljering Nytt+Bef Normal detaljering Bef+Rives Gråton Visar nytt och befintligt. Visar befintligt och rives. Visar inredning i grå färg. Presentation Som Normal detaljering fast med material i 3D. Notering: Vid utskrift i läge Normal Detaljering och Normal Detaljering Utskrift kommer de synliga linjerna för skåpsindelning i stomme samt slagning på bänk och väggskåp inte att skrivas ut. DooIT AB CAD Studion AB 3

7 TOOLPALETTER SVEA TOOLS Toolpaletten SVEA Tools innehåller funktionerna Dokumentation, Modify Tools och Layer Tools. Funktionsförklaring Dokumentation SVEA 2012 Dokumentationen över SVEA Layer Create Skapar alla lager från gällande lagernyckel. Layer Translate Lagerkonvertering från Point40 och BH90 till SB11. All Layers OFF Släcker alla lager utom det aktiva. All Layers ON Tänder alla lager som är släckta. All Layers THAW/ON Tänder och tinar alla lager som är släckta och frysta. DooIT AB CAD Studion AB 4

8 FAST INREDNING Skåpsstommar Skåpsstommarna är skapade som väggobjekt med material. Till köksstommarna kopplas bänkskåp och väggskåp samt vitvaror. Mått Generellt för skåpsstommar är följande: Sockelhöjd 150 mm, köksstomme bänkskåp 720 mm, bänkskiva 30 mm, kakel/mosaik 450 mm, kakellist 50 mm och köksstomme för väggskåp 700, 850 eller 1000 mm. Köksstomme F Höjd Ny Fullhöjd 2400 mm. Köksstomme K Höjd Ny Kontinentalhöjd 2100 mm. Köksstomme S Höjd Ny Standardhöjd på 2250 mm. Köksstomme Bänkskåp Ny Höjd 1400 mm. Köksstomme Väggskåp F Höjd Ny Höjd 1000 mm. Köksstomme Väggskåp K Höjd Ny Höjd 700 mm. Köksstomme Väggskåp S Höjd Ny Höjd 850 mm. Köksstomme Bef Standardhöjd 2250 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Rives Standardhöjd 2250 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Bänkskåp Bef För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Bänkskåp Rives För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Väggskåp Bef Höjd 850 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Väggskåp Rives Höjd 850 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Bänkskåp Bänkskåpen kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och funktion från 200 mm till 1000 mm och inkluderar speciellt anpassade skåp för hörn och diskbänkar. Väggskåp Väggskåpen kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och funktion från 300 till 1000 mm inkl. speciellt avpassade skåp för hörn och fläktar i de olika höjderna Fullhöjd, Kontinentalhöjd och Standardhöjd. Högskåp Högskåpen skall inte kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och funktion från 400 till 800 mm i de olika höjderna Fullhöjd, Kontinentalhöjd och Standardhöjd. DooIT AB CAD Studion AB 5

9 Vitvaror Diskmaskin, Spisar, Keramikhäll, Fläktkåpa och Mikro kopplas till köksstommen. De kan även sättas in i ritningen som fristående objekt om man trycker [ENTER] istället för att välja köksstomme. Kyl, Frys och Kyl/Frys är skapade som dörrobjekt. OBS! Dessa skall inte kopplas till köksstommen. Pentry Innehåller verktyg för att rita pentryinredning. Diskbänkar Diskbänkarna kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och standard från 600 till 2400 mm. Det finns även varianter av infällnadsbänkar. Tvätt Innehåller verktyg för att rita tvättrumsinredning, alla objekt är skapade som multiviewblock. Genom att vid insättning trycka på [CTRL] kan man välja insättningspunkt på objektet. Våtrum Innehåller verktyg för att rita badrumsinredning, alla objekt är skapade som multiviewblock. Genom att vid insättning trycka på [CTRL] kan man välja insättningspunkt på objektet. Metadata F Innehåller verktyg för litterering och förteckningstabeller. Positionsnummerlista Skapar en lista med beskrivning och positionsnummer. Används på uppställningsritning. Förteckningstabell inredning per rum Skapar en tabell med rumsnummer, våning, beskrivning och antal. Används på planritning. Förteckningstabell inredning Skapar en tabell med positionsnummer, antal, beskrivning, hyllplan, trådhylla, tillverkare/beteckning, material och anteckning. Används på uppställningsritning. Positionsnummer till kök Sätter ut ballong med positionsnummer. OBS! För att sorteringen i positionsnummerlistan skall bli rätt, ange alltid två tecken (01, 02, 03 10, 11, 12 o.s.v.). Text till skåp m.m. Sätter ut text på Högskåp, Garderobsskåp, Skafferiskåp, Städskåp, Lådskåp, Inbyggnadsskåp, Diskmaskin, Mikro, Kyl, Frys och Kyl/Frys. Text som kopplas till skåp behåller sin rotation även om skåpet roteras. DooIT AB CAD Studion AB 6

10 Text till Maskiner (Tvätt) Sätter ut text på Tvättmaskin, Torktumlare, Tvättpelare och Torkskåp. Text som kopplas till maskiner behåller sin rotation även om maskinen roteras. Littera placering Låser positionsballonger och måttsättning på samma nivå som inredningen på uppställningsritningen. Skapa elevation Skapar elevationer på uppställningsritningen. DooIT AB CAD Studion AB 7

11 LÖS INREDNING Toolpalettgruppen Lös inredning innehåller Toolpaletterna Inredning bostad, Maskiner bostad, Möbler bostad, Inredning våtrum, Möbler kontor, Belysning, Utemöbler och Metadata L. All lös inredning är uppbyggd av multiviewblock som har olika visningslägen beroende på vilken vy man väljer och se på objekten, plan, sid eller 3D vy etc. Då objekten/symbolerna är uppbyggda av multiviewblock på samma sätt som den fasta inredningen Våtrum och tvätt gäller i princip samma arbetsgång här om man vill byta material. Se avsnitt Byta material under RITA VÅTRUM OCH TVÄTT, sidan 18. Inredning bostad Innehåller kapphyllor i längderna mm. Exempel Maskiner bostad Innehåller tv apparater med eller utan stativ. Exempel Möbler bostad Innehåller inredningsgrupperingarna Bokhyllor, Sängar, Bord & bordsgrupper, Stolar, fåtöljer & soffor. Exempel Inredning våtrum Innehåller inredningsgrupperingarna Duschdrapperi och Vägghängd inredning. Exempel DooIT AB CAD Studion AB 8

12 Möbler kontor Innehåller inredningsgrupperingarna Bord, Hurtsar, Hyllor & lådmoduler, Stolar & soffor. Exempel Belysning Innehåller 13 st belysningsarmaturer med eller utan ljuskällor, bl.a. takarmaturer, bordsarmaturer, väggarmaturer och utebelysning. För ljuskällor i övrigt hänvisas till de som finns i den svenska lokaliseringen till AutoCAD Architecture 2012, AutoCAD Architecture (SVE A). Exempel Utemöbler Innehåller kombinationer av olika utemöbler. Exempel Möbler Reception Innehåller verktyg för att rita receptionsdiskar.. Diverse Innehåller verktyg för att rita krukor, mattor samt entreskyltar. Metadata L Metadata i form av littera och förteckningstabeller appliceras på samma sätt som för Fast inredning. Se avsnitt Skapa Förteckningstabell, sidan 30. DooIT AB CAD Studion AB 9

13 UTRYMNING Alla utrymningssymboler och skyltar i SVEA 2012 är avsedda att användas direkt på mallfilen SVEA Utrymning.dwt (för insättning av skyltar i pappersvy) eller SVEA Utrymning2.dwt (för insättning av skyltar i modellvy) med planritningen som extern referens (xref) skapad med svenska lokaliseringen installerat, AutoCAD Architecture (SVE A). Det syns i paletten Skyltar SS 2875 vilka som är avsedda att användas i modellvy. Tanken med applikationen är att du ska kunna göra utrymningsplaner på ett snabbt och smidigt sätt. Skyltar enligt SS 2875 Innehåller skyltarna: Utrymningsväg, Brandlarmknapp, Brandskyddsanordning, Handbrandsläckare, Här är du, Larmknapp, Inomhusbrandpost och Nödtelefon. Dessa skyltar följer svensk standard Innehåller även verktyget Utrymningsväg för att rita utrymningsvägar. Utrymningsvägen skapas som ett väggobjekt. Varningsskyltar Innehåller skyltarna: Högspänning, Explosion, Gas, Brandrisk, Varning, Gift, Radioaktivitet, Nödsläckning, Frätande ämnen och Laser. Utrymningsskyltar Innehåller skyltarna: Utgång, Nödutgång, Utgång vänster, Utgång höger, Trappa, Nöddusch, Förstahjälpen utrustning, Ögondusch, Bår, Andningsapparat, Förstahjälpen station, Hissbar bår, Nödlampa, Pil, Utgång/Exit, Utgång, Exit, Nödutgång, Stege, Skjutdörr, Utrymningsväg, Livbåt, Räddningsflotte, Räddningsboj, Flytväst och Räddningsdräkt. Informationsskyltar Innehåller skyltarna: Skyddshjälm, Hörselskydd, Skyddsglasögon, Gasmask, Skyddshandskar, Skyddsstövlar, Ansiktsmask, Information, Pil, Damtoalett, Herrtoalett, Rullstolsanpassad, Sovrum, Skötrum, Väntrum, Samlingsplats, Rökrum, Papperskorg, Telefon, Kafeteria, Restaurang, Bar, Garderob, Städrum, Simbassäng, Postkontor, Bank/Växlingskontor, Bagageincheckning, Bagageförvaring, Hiss, Sänghiss, Trappa, Rulltrappa, Parkering, Taxi, Buss, Flygplats, Helikopter, Tåg, Hamn, Uppehållsrum, Gym, TV rum, Biograf, Kapell, Sjukhus, Bagagevagnar, Dryckesfontän, Bastu, Lekrum, Konferensrum, Hörsal, Tvättrum, Dusch och Tull. Brandskyltar Innehåller skyltarna: Handbrandsläckare, Inomhusbrandpost, Alarm, Använd ej hiss vid brand, Rökdykarutrustning, Sprinkler, Brandyxa, Halon, Brandredskap, Pil, Brandstation för helikopter, Öppeneld förbud, Rökförbud, Inget tillträde, Tillträde förbjudet, Får ej blockeras och Förbud mot skyddsstövlar. GRAFISKA KONFIGURATIONER Mallfilen SVEA Utrymning.dwt innehåller den grafiska konfigurationen Utrymningsplan som visar en förenklad plan. DooIT AB CAD Studion AB 10

14 EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR UTRYMNING 1. Skapa en ny ritning med mallen SVEA Utrymning.dwt. 2. Referera in planritningen som en extern referens (xref). I det här exemplet används C:\Program Files\SVEA 2012\Exempel\hus.dwg (den angivna sökvägen inte gäller om du har ändrat sökvägen). 3. Aktivera Toolpaletten Skyltar enligt SS Välj Utrymningsväg. Rita in utrymningsvägen. Utrymningsvägen ritas alltid i Modelspace. DooIT AB CAD Studion AB 11

15 4. Byt till layouten Utrymningsplan. Dubbelklicka i viewporten. Zooma och panorera tills planen ser bra ut. 5. Dubbelklicka på texten FÖRETAGET AB för att redigera den. Texterna OM BRAND UTBRYTER och TECKENFÖRKLARING är bara ett förslag. Dubbelklicka på texterna för att redigera dem. DooIT AB CAD Studion AB 12

16 6. Aktivera Toolpaletten Skyltar SS 2875 och sätt in symbolerna: Markerar utrymningsplanens plats på våningsplanet. Utrymningsplanen orienteras så att symbolen blir rättvänd i förhållande till utrymningsvägen. Utrymningsväg och gångväg till utrymningsväg. Endast sådan utgång som kan användas som utrymningsväg markeras med grön färg. Nödtelefon. Telefon tillgänglig för att larma dygnet runt i händelse av nödsituation. Brandlarmknapp. Larmknapp för utrymningslarm. När larmknappen för utrymningslarm även används som brandlarmknapp skall symbolen vara röd. Handbrandsläckare. Vid behov kompletteras symbolen med text t.ex. typ av släckmedel. Inomhusbrandpost. Brandskyddsanordning eller brandskyddsutrustning. Alla skyltar och symboler sätts företrädesvis in i Paperspace på någon av layouterna Utrymningsplan eller Utrymningsplan Stående, om inte skyltar för Modelspace har använts. DooIT AB CAD Studion AB 13

17 INSATS Alla Insatssymboler och skyltar i SVEA 2012 är avsedda att användas direkt på mallfilen SVEA Insats.dwt med planritningen som extern referens (xref) skapad med svenska lokaliseringen installerat, AutoCAD Architecture (SVE A). Tanken med applikationen är att du ska kunna göra insatsplaner på ett snabbt och smidigt sätt. Insatssymboler Innehåller skyltarna: Angreppsväg Inifrån, Angreppsväg Utifrån, Huvudangreppsväg, Brandcellsgräns EI120, Brandcellsgräns EI60, Brandcellsgräns EI30, Brytpunkt, Återsamlingsplats, Uppsamlingsplats, Ledningsplats, Uppställningsplats släckfordon, Uppställningsplats stegfordon, Uppställningsplats hävare, Uppställningsplats tankfordon, Uppställningsplats motorspruta, Brandteknisk ventilation, Brandförsvarstablå, Brandlarmscentral, Centralapparat, Undercentral, Nyckelskåp, Inertgassläckanläggning, Sprinklercentral vatten, Sprinklercentral annat släckmedel, Ventiler, Här är du. Brandskyltar Innehåller skyltarna: Särskilda brandrisker, Skydda objekt, Larmtryckknapp, Brandutrustning, Brandpost, Stigarledning, Stigareledning matning, Stigarledning uttag, Inomhusbrandpost, Handbrandsläckare, Anslutningsdon för skum, Släckanläggning Gas, Sprinklercentral, Släckanläggning, Koldioxid, Larmdon, Rökdetektor, Rökdetektor dold, Värmedetektor, Värmedetektor Kapslad, Sprinkler, Grind, Grind trekantsnyckel, Hinder, Röklucka manuell öppning, Röklucka don för manuell öppning, Röklucka teknisk öppning, Röklucka i mark. Varningsskyltar Innehåller skyltarna: Högspänning, Brandrisk, Explosion, Frätande, Gas, Laser, Gift, Varning allmän, Radioaktivitet, Varningar. GRAFISKA KONFIGURATIONER Mallfilen SVEA Insats.dwt innehåller den grafiska konfigurationen Utrymningsplan som visar en förenklad plan. DooIT AB CAD Studion AB 14

18 EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR INSATS 7. Skapa en ny ritning med mallen SVEA Insats.dwt. 8. Referera in planritningen som en extern referens (xref). I det här exemplet används C:\Program Files\SVEA 2012\Exempel\hus.dwg (den angivna sökvägen inte gäller om du har ändrat sökvägen). 9. Aktivera Toolpaletten Insatsymboler Insats. Välj Brandcellsgräns EI60. Rita in Brancellsgräns. Brandcellsgränser ritas alltid i Modelspace. DooIT AB CAD Studion AB 15

19 10. Byt till layouten Situationsritning (A3). Dubbelklicka i viewporten. Zooma och panorera tills planen ser bra ut. 11. Dubbelklicka på texten FLIK X/BLAD X för att redigera den. Här kan symboler sättas ut och sedan beskrivas med text till höger. DooIT AB CAD Studion AB 16

20 12. Aktivera Toolpaletten Insatssymboler Insats och sätt in symbolerna: Markerar plats för brandteknisk ventilation i byggnaden. Huvudangreppsväg. Nyckelskåp. 13. Alla skyltar och symboler sätts alltid in i Paperspace på någon av layouterna. DooIT AB CAD Studion AB 17

21 EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG RITA KÖK PÅ PLANRITNING 1. Skapa en ny ritning med mallen SVEA Inredning.dwt. 2. Spara ritningen som Min ritning.dwg. 3. Aktivera Toolpaletten Skåpsstommar. Välj skåpsstomme med önskad höjd. I det här exemplet ritas ett kök med standardhöjd (2250 mm). Rita ut en stomme som är 3000 mm. Aktivera Toolpaletten Bänkskåp. Välj ett bänkskåp och klicka sedan på stommen. Från vänster till höger sitter Bänkskåp 400 med lucka, mellanrum 600 mm för spis, Bänkskåp 600 med lucka, Diskbänkskåp 800 med parlucka, Handduksskåp 200 med lucka och Lådhurts 400 med 4 lådor. 4. Aktivera Toolpaletten Vägg S Höjd. Tänk på att matcha rätt väggskåp till rätt stomhöjd! Sätt in väggskåpen i köksstommen på samma sätt som bänkskåpen. De hamnar automatiskt i rätt höjdläge. Från vänster till höger sitter Väggskåp 400 med lucka, Fläkthylla 600, Väggskåp 600 med parlucka vitrin, Väggskåp 800 med parlucka och Väggskåp 600 med parlucka vitrin. DooIT AB CAD Studion AB 18

22 5. Ändra vyläge till SW Isometric och visningsläge till 3D hidden. Köket ska nu se ut som nedan. 6. Aktivera Toolpaletten Diskbänkar. Välj Diskbänk H20C och placera den efter utrymmet för spis. Peka på ytterkanten av köksstommen för att den ska hamna rätt. OBS! Diskbänken måste ligga så att hoarna befinner sig ovanpå ett diskbänkskåp annars blir visningen fel i 3D vyn. 7. Aktivera Toolpaletten Vitvaror. Välj Spis 600. På samma sätt som bänkskåp och väggskåp kopplar man spisen till köksstommen. Placera spisen under fläkthyllan. Det kan vara svårt att få tag på köksstommen, prova att välja köksstommens framkant där spisen skall sitta. DooIT AB CAD Studion AB 19

23 8. Aktivera Toolpaletten Hög S Höjd. Välj Inbyggnadsskåp 600 med mikro. Högskåpen ska inte kopplas till köksstommen, tryck istället [ENTER] och välj insättningspunkt. 9. Aktivera Toolpaletten Vitvaror. Välj Kyl_Frys 1800 med överskåp standardhöjd. Kylarna, Frysarna och Kyl/Frysarna ska inte kopplas till köksstommen. Tryck [ENTER] och välj insättningspunkt. Byt till SW Isometric, Display configuration Hög detaljering och applicera Realistic style från verktygsfältet Visual Styles. Köket skall nu se ut som nedan. DooIT AB CAD Studion AB 20

24 10. Text på Inbyggnadsskåp och Kyl/Frys Aktivera Toolpaletten Metadata F. Välj Text till skåp m.m.. Klicka på Inbyggnadsskåpet och tryck [ENTER] för att få texten centrerad. Klicka på OK i dialogrutan som kommer fram. Objekten kan väljas ett och ett eller skriv M, för Multiple, och tryck [ENTER]. Välj sedan resten av objekten som skall littereras. 11. Förteckningstabell För att förteckningstabellen ska fungera avseende rumsinformation krävs att du ritat in ett utrymme från den Svenska lokaliseringen, AutoCAD Architecture (SVE A). Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Förteckningstabell inredning per rum. Dra upp ett fönster runt det du vill ha med i förteckningen. Peka ut en insättningspunkt för det övre vänstra hörnet, följt av storleken för tabellen genom att ange det nedre högra hörnet. DooIT AB CAD Studion AB 21

25 RITA VÅTRUM OCH TVÄTT Toolpaletten Våtrum innehåller verktyg för att rita badrumsinredning som ex. wc stolar, handfat samt badkar och duschar m.m. Toolpaletten Tvätt innehåller verktyg för att rita tvättrumsinredning som ex. tvättmaskin, torkskåp samt tvättbänkar m.m. Alla objekten i Toolpaletterna Våtrum och Tvätt är skapade som multiviewblock. Nedan följer några exempel gällande användning av inredning för våtrum och bad. Litterering Littera som kopplas på Tvättmaskin, Torktumlare, Tvättpelare och Torkskåp behåller sin rotation även om objektet/objekten roteras. Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Text till Maskiner (Tvätt). Klicka på objektet som ska littereras och tryck [ENTER] för att få texten centrerad. Objekten kan väljas ett och ett eller skriv M för Multiple, tryck därefter [ENTER]. Välj sedan resterande av objekten som skall littereras Byta material Vi skall ändra träslag på locket på en WC stol. Aktivera Toolpaletten Våtrum. Sätt in en toalettstol (WC) i ritningen. Från Content Browser ska vi hämta materialet Woods & Plastics.Plastics.PVC.White och dra in det på ritningen för att sedan applicera det på toalettlocket. Öppna Content Browser [CTRL4+]. Öppna katalogen Visualization Catalog > Render Materials > Woods and Plastics > Finish Carpentry. Hämta materialet Woods & Plastics.Plastics.PVC.White och släpp (Drag and Drop) i den aktuella ritningen Min ritning.dwg. DooIT AB CAD Studion AB 22

26 Bekräfta följande dialogruta genom att trycka OK. Materialet Woods & Plastics.Plastics. PVC.White har nu kopierats in till den aktuella ritningen. Öppna Style Manager (Format >Style Manager ). Öppna fliken Multi Purpose Objects > Mass Element Styles i den aktuella ritningen Min ritning.dwg. Markera objektet TEAK, ändra materialet till Woods &Plastics.Plastics.PVC.White under fliken Materials. Den toalettstol som sattes in bör nu ha ändrat utseende och se ut som den högra av dom nedan visade toalettstolarna, om materialändringen inte slår igenom direkt kan man Regenerera modellen View > Regen Model så visas allt rätt. DooIT AB CAD Studion AB 23

27 Tips! Vid insättning av objekt från Toolpaletterna Våtrum och Tvätt kan det vara bra att ha OTRACK [F11] påslagen för att relativt från ett hörn ex. välja 400 mm in och för att sedan rotera objektet i rätt läge. DooIT AB CAD Studion AB 24

28 OBJEKT I HÖRN VÄGGHÖRNSKÅP När man sätter in ett väggskåp kopplas det till en köksstomme, vilket gör att ett väggskåp i hörn där två köksstommar möts behöver en extra justering. Klicka på köksstommen som skåpet inte är kopplat till (linjen som inte skall visas inuti skåpet) och högerklicka. Välj Body modifiers Add välj hörnskåpet, tryck [ENTER] och fyll i dialogrutan enligt nedan. DISKBÄNKAR Diskbänkar i hörn fungerar på samma sätt som vägghörnskåp. Klicka på köksstommen som diskbänken inte är kopplad till och högerklicka. Välj Body Modifiers Add välj diskbänken, tryck [ENTER] och fyll i dialogrutan enligt nedan. DooIT AB CAD Studion AB 25

29 BYTA MATERIAL KÖKSSTOMMAR Vi skall byta ut mosaiken mot kakel. Öppna Style Manager (Format > Style Manager ). Öppna ritningen i Style Manager (File > Open drawing) som innehåller skåpsstommen: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACA 2012\enu\Styles\SVEA\ \SVEA_FAST_KÖKSSKÅP.dwg alt. C:\Programdata\Autodesk\ACA 2012\enu\Styles\SVEA\ \SVEA_FAST_KÖKSSKÅP.dwg alt. Under Multi Purpose Objects > Material Definitions kopiera materialdefinitionen KAKEL 150 x 150 till Min ritning.dwg. Stäng Style Manager. DooIT AB CAD Studion AB 26

30 Markera köksstommen och högerklicka. Välj Edit Wall Style. OBS! Om det är svårt att markera köksstommen i topvyn, ädra vyläge till någon av de isometriska vyerna och peka på köksstommen därifrån. Under fliken Materials ändra materialet för kakel från MOSAIK GRÅ till KAKEL 150 x 150. Klicka på OK. Regenerera modellen (View > Regen Model). Byt till SW Isometric, Display configuration Hög detaljering och applicera Realistic style från verktygsfältet Visual Styles. Köket skall nu se ut som nedan. DooIT AB CAD Studion AB 27

31 SKÅP Vi ska nu byta träslag på luckorna. Öppna Content Browser [CTRL4+]. Öppna katalogen Visualization Catalog > Render Materials > Woods and Plastics > Finish Carpentry. Hämta materialet Woods & Plastics.Finish Carpentry.Wood.Teak och släpp (Drag and Drop) i den aktuella ritningen Min ritning.dwg. Bekräfta följande dialogruta genom att trycka OK. Materialet Woods & Plastics.Finish Carpentry.Wood.Teak har nu kopierats in till den aktuella ritningen. DooIT AB CAD Studion AB 28

32 Öppna Style Manager (Format >Style Manager ). Öppna fliken Multi Purpose Objects > Mass Element Styles i den aktuella ritningen ( Min ritning.dwg ). Markera objektet LUCKA, ändra materialet till Woods &Plastics.Finish Carpentry.Wood.Teak under fliken Materials. Klicka på OK. Regenerera modellen (View > Regen Model). Byt till SW Isometric, Display configuration Hög detaljering och applicera Realistic style från verktygsfältet Visual Styles. Köket skall nu se ut som nedan. DooIT AB CAD Studion AB 29

33 UPPSTÄLLNINGSRITNING POSITIONSNUMMER Markera objekten och högerklicka. Välj Isolate Objects och Isolate Objects. Anledningen till att man vill isolera objekten är att om man ritat många kök, eller ett kök med skåp mitt emot varandra, så blir det svårt att få tag på rätt objekt vid littereringen. Välj Front vy. Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Littera placering för att låsa placeringen av littera i samma nivå som inredningen. Klicka på Pick point i dialogrutan och välj en punkt någonstans på sockeln. Klicka på OK. DooIT AB CAD Studion AB 30

34 Välj verktyget Positionsnummer till kök i Toolpaletten Metadata F. Välj ett skåp och fyll i positionsnummer. Klicka på OK i dialogrutan. Placera ut positionsballongen och fortsätt med nästa skåp tills alla skåpen är littererade. OBS! Skåpen bör littereras ett och ett. Anledningen till detta är att multiple funktionen ofta ger en felaktig placering av litterat i plan. Vidare är det bra att tänka på i vilken ordning skåpen littereras, då dessa hamnar i nummerordning. MÅTTSÄTTNING Måttsätt köket med vanlig linjär måttsättning. Om du har bytt vy eller gjort andra saker mellan positionsnumreringen och måttsättningen måste du först göra om Littera placering från verktyget Metadata i Toolpaletten. DooIT AB CAD Studion AB 31

35 SKAPA ELEVATION Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Skapa elevation. Välj objekten, ange insättningspunkt 0,0,0 och svara Yes på Insert in plan view. Nu har det skapats en vy i plan för köket. Avsluta Isolate Objects genom att högerklicka, välj sedan Isolate objects och End Object Isolation. PLACERING AV ELEVATION Välj Top view. Flytta elevationen till en lämplig placering. De streckade linjerna markerar gränsen för A1 50 del respektive A3 50 del. Om köket revideras får man göra nya elevationer. POSITIONSNUMMER FÖR DISKBÄNK Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Positionsnummer till kök och litterera diskbänken. DooIT AB CAD Studion AB 32

36 SKAPA POSITIONSNUMMERLISTA Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Positionsnummerlista. Dra upp ett fönster runt inredningen och elevationen så att allt kommer med. Klicka ut insättningspunkt för listan och bekräfta Lower right corner (or RETURN) med [ENTER]. Flytta positionsnummerlistan så att den ligger under texten EX. PÅ GEMENSAMMA FÖRE SKRIFTER. OBS! Denna text är bara ett förslag. Tips! Om man låter bli att numrera objekten i samband med litterering så kan man på ett snabbt sätt numrera direkt på positionsnummerlistan. Genom att markera denna och högerklicka för att sedan välja Edit Cell och klicka på önskad rad. DooIT AB CAD Studion AB 33

37 SKAPA FÖRTECKNINGSTABELL Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Förteckningstabell inredning. Dra upp ett fönster runt det du vill ha med i förteckningen. Klicka ut en insättningspunkt för förteckningstabellen. Vissa fält i tabellen behöver justeras, t.ex. diskbänken har en markering för hyllplan. Markera tabellen och högerklicka. Välj Edit Table Cell. Välj bocken i rutan hyllplan för diskbänken. Ändra Hyllplan i dialogen från True till False och tryck [ENTER]. Vill du ändra något annat välj nästa eller tryck [ENTER] för att avsluta. DooIT AB CAD Studion AB 34

INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 INNEHÅLL SVEA 2015... 4

INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 INNEHÅLL SVEA 2015... 4 DOKUMENTATION INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 INNEHÅLL SVEA 2015... 4 DÖRRAR... 4 Dörrar med slagvinkel... 5 Pendeldörrar... 6 Portar... 7 Skjutdörrar... 7 FÖNSTER...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

AUTOSNAP & AUTOTRACKING

AUTOSNAP & AUTOTRACKING AUTOSNAP & AUTOTRACKING Med AutoSnap och AutoTracking kan Du filtrera ut specifika punkter vid varje tillfälle som AutoCAD frågar efter en punkt (from point eller to point). AutoSnap och AutoTracking ersätter

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM micron N micron DG micron G ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita släta vita foder TRYCKE habo

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER MED

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER MED MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER MED Ver. 1.0, 2014-03-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT BRAND.... 7 CADdirekt BRAND Inställningsdialog/Verktygsfält.... 8 Inställningsdialog.... 10 Rullgardinsmeny...

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

får Office att göra mer

får Office att göra mer CALENDAR BROWSER ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 2 2 KOMMA IGÅNG MED CALENDAR BROWSER... 2 2.1 HITTA CALENDAR BROWSER I OUTLOOK... 2 2.2 INSTALLERA CALENDAR BROWSER-KLIENTEN... 3

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2004, jämfört med AutoCAD 2002. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. OPTIMERADE

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Stilfullt renoverad GAVELLÄGENHET om 2 R+K, 51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Presentation Attraktiv, väldisponerad tvårumslägenhet i lugnt men ändå centralt läge på Neptunigatan 49. Lägenheten är totalrenoverad

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM gems svart gems antracite travertin grå travertin beige ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer