INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 TOOLPALETTER... 4 SVEA TOOLS... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 TOOLPALETTER... 4 SVEA TOOLS... 4"

Transkript

1 DOKUMENTATION

2 INSTALLATION/SYSTEMKRAV... 1 INLEDNING... 2 GRAFISKA KONFIGURATIONER... 3 TOOLPALETTER... 4 SVEA TOOLS... 4 Funktionsförklaring... 4 FAST INREDNING... 5 Skåpsstommar... 5 Mått... 5 Bänkskåp... 5 Väggskåp... 5 Högskåp... 5 Vitvaror... 6 Pentry... 6 Diskbänkar... 6 Tvätt... 6 Våtrum... 6 Metadata F... 6 LÖS INREDNING... 8 Inredning bostad... 8 Maskiner bostad... 8 Möbler bostad... 8 Inredning våtrum... 8 Möbler kontor... 9 Belysning... 9 Utemöbler... 9 Metadata L... 9 UTRYMNING Skyltar enligt SS Varningsskyltar Utrymningsskyltar Informationsskyltar Brandskyltar GRAFISKA KONFIGURATIONER EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR UTRYMNING... 11

3 INSATS Insatssymboler Brandskyltar Varningsskyltar GRAFISKA KONFIGURATIONER EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR INSATS EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG RITA KÖK PÅ PLANRITNING RITA VÅTRUM OCH TVÄTT Litterering Byta material OBJEKT I HÖRN VÄGGHÖRNSKÅP DISKBÄNKAR BYTA MATERIAL KÖKSSTOMMAR SKÅP UPPSTÄLLNINGSRITNING POSITIONSNUMMER MÅTTSÄTTNING SKAPA ELEVATION PLACERING AV ELEVATION POSITIONSNUMMER FÖR DISKBÄNK SKAPA POSITIONSNUMMERLISTA SKAPA FÖRTECKNINGSTABELL... 34

4 INSTALLATION/SYSTEMKRAV Systemkrav: Systemrekommendationer: Testplattformar: AutoCAD Architecture 2012 installerat. Microsoft Windows XP med Servicepack 2 eller senare. Svenska lokaliseringen, AutoCAD Architecture (SVE A). Senaste servicepack till AutoCAD Architecture Microsoft Windows XP SP2, 32 bit Microsoft Windows XP SP2, 64 bit Microsoft Windows Vista, 32 bit Microsoft Windows Vista, 64 bit Microsoft Windows 7, 32 bit Microsoft Windows 7, 64 bit Installation: 1. Starta Windows. 2. Sätt in CD skivan i DVD/CD enheten, eller använd installationsfilen SVEA2012.msi som erhålls från DooIT AB eller CAD Studion AB. 3. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. När installationen är klar har det skapats en programikon på skrivbordet samt under Start > Alla Program > SVEA Första gången du startar SVEA kommer en klientinstallation att ske. När klientinstallationen är klar kan du starta SVEA. Om SVEA 2012 av någon anledning skulle sluta fungera eller om du t. ex. råkar radera ett verktyg från en toolpalette kan du alltid reparera programmet genom att köra den klientinstallation som finns under Start > Alla Program > SVEA 2012 > SVEAKlient. Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta DooIT AB eller CAD Studion AB. 4. Gällande Produkt ID, se CD skiva eller kontakta DooIT / CAD Studion. Övrigt: SVEA 2012 är kompatibelt med den Svenska Lokaliseringen. För mer information kontakta DooIT AB eller CAD Studion AB. Kontakt: studion.se DooIT AB CAD Studion AB 1

5 INLEDNING All Inredning och Utrymning i SVEA 2012 är avsedd att användas på modeller etc. med den svenska lokaliseringen för Autocad Architecture 2012 som bas eller direkt på någon av mallfilerna SVEA Inredning.dwt, SVEA Utrymning.dwt eller SVEA.dwt. Tanken med applikationen är att du ska kunna använda medföljande verktyg i projektering för planer likväl som för uppställningsritningar och för visualiseringar. All inredning har material för visning i den grafiska konfigurationen Hög Detaljering och är förberedd för visualisering. SVEA 2012 är uppbyggd av olika Toolpaletter där man kommer åt alla funktioner och inredningssymboler. Toolpaletterna är indelade i de övergripande grupperna SVEA Tools, Fast inredning, Lös inredning och Utrymning. Dessa har i sin tur ett antal underliggande Toolpaletter kopplade till sig enligt följande: DooIT AB CAD Studion AB 2

6 GRAFISKA KONFIGURATIONER Låg detaljering Visar bara konturerna av köket i plan. Normal detaljering Visar alla linjer i plan, bara objektsfärg i 3D. Utökad detaljering Visar alla linjer i plan, bara objektsfärg i 3D. Hög detaljering Visar alla linjer i plan, material i 3D. Normal detaljering utskrift Visar alla linjer i plan, bara objektsfärg i 3D. Normal detaljering Nytt+Bef Normal detaljering Bef+Rives Gråton Visar nytt och befintligt. Visar befintligt och rives. Visar inredning i grå färg. Presentation Som Normal detaljering fast med material i 3D. Notering: Vid utskrift i läge Normal Detaljering och Normal Detaljering Utskrift kommer de synliga linjerna för skåpsindelning i stomme samt slagning på bänk och väggskåp inte att skrivas ut. DooIT AB CAD Studion AB 3

7 TOOLPALETTER SVEA TOOLS Toolpaletten SVEA Tools innehåller funktionerna Dokumentation, Modify Tools och Layer Tools. Funktionsförklaring Dokumentation SVEA 2012 Dokumentationen över SVEA Layer Create Skapar alla lager från gällande lagernyckel. Layer Translate Lagerkonvertering från Point40 och BH90 till SB11. All Layers OFF Släcker alla lager utom det aktiva. All Layers ON Tänder alla lager som är släckta. All Layers THAW/ON Tänder och tinar alla lager som är släckta och frysta. DooIT AB CAD Studion AB 4

8 FAST INREDNING Skåpsstommar Skåpsstommarna är skapade som väggobjekt med material. Till köksstommarna kopplas bänkskåp och väggskåp samt vitvaror. Mått Generellt för skåpsstommar är följande: Sockelhöjd 150 mm, köksstomme bänkskåp 720 mm, bänkskiva 30 mm, kakel/mosaik 450 mm, kakellist 50 mm och köksstomme för väggskåp 700, 850 eller 1000 mm. Köksstomme F Höjd Ny Fullhöjd 2400 mm. Köksstomme K Höjd Ny Kontinentalhöjd 2100 mm. Köksstomme S Höjd Ny Standardhöjd på 2250 mm. Köksstomme Bänkskåp Ny Höjd 1400 mm. Köksstomme Väggskåp F Höjd Ny Höjd 1000 mm. Köksstomme Väggskåp K Höjd Ny Höjd 700 mm. Köksstomme Väggskåp S Höjd Ny Höjd 850 mm. Köksstomme Bef Standardhöjd 2250 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Rives Standardhöjd 2250 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Bänkskåp Bef För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Bänkskåp Rives För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Väggskåp Bef Höjd 850 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Köksstomme Väggskåp Rives Höjd 850 mm. För generell visning. Ej avsedd att sätta skåp i. Bänkskåp Bänkskåpen kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och funktion från 200 mm till 1000 mm och inkluderar speciellt anpassade skåp för hörn och diskbänkar. Väggskåp Väggskåpen kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och funktion från 300 till 1000 mm inkl. speciellt avpassade skåp för hörn och fläktar i de olika höjderna Fullhöjd, Kontinentalhöjd och Standardhöjd. Högskåp Högskåpen skall inte kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och funktion från 400 till 800 mm i de olika höjderna Fullhöjd, Kontinentalhöjd och Standardhöjd. DooIT AB CAD Studion AB 5

9 Vitvaror Diskmaskin, Spisar, Keramikhäll, Fläktkåpa och Mikro kopplas till köksstommen. De kan även sättas in i ritningen som fristående objekt om man trycker [ENTER] istället för att välja köksstomme. Kyl, Frys och Kyl/Frys är skapade som dörrobjekt. OBS! Dessa skall inte kopplas till köksstommen. Pentry Innehåller verktyg för att rita pentryinredning. Diskbänkar Diskbänkarna kopplas till köksstommen. Finns i varierande bredd och standard från 600 till 2400 mm. Det finns även varianter av infällnadsbänkar. Tvätt Innehåller verktyg för att rita tvättrumsinredning, alla objekt är skapade som multiviewblock. Genom att vid insättning trycka på [CTRL] kan man välja insättningspunkt på objektet. Våtrum Innehåller verktyg för att rita badrumsinredning, alla objekt är skapade som multiviewblock. Genom att vid insättning trycka på [CTRL] kan man välja insättningspunkt på objektet. Metadata F Innehåller verktyg för litterering och förteckningstabeller. Positionsnummerlista Skapar en lista med beskrivning och positionsnummer. Används på uppställningsritning. Förteckningstabell inredning per rum Skapar en tabell med rumsnummer, våning, beskrivning och antal. Används på planritning. Förteckningstabell inredning Skapar en tabell med positionsnummer, antal, beskrivning, hyllplan, trådhylla, tillverkare/beteckning, material och anteckning. Används på uppställningsritning. Positionsnummer till kök Sätter ut ballong med positionsnummer. OBS! För att sorteringen i positionsnummerlistan skall bli rätt, ange alltid två tecken (01, 02, 03 10, 11, 12 o.s.v.). Text till skåp m.m. Sätter ut text på Högskåp, Garderobsskåp, Skafferiskåp, Städskåp, Lådskåp, Inbyggnadsskåp, Diskmaskin, Mikro, Kyl, Frys och Kyl/Frys. Text som kopplas till skåp behåller sin rotation även om skåpet roteras. DooIT AB CAD Studion AB 6

10 Text till Maskiner (Tvätt) Sätter ut text på Tvättmaskin, Torktumlare, Tvättpelare och Torkskåp. Text som kopplas till maskiner behåller sin rotation även om maskinen roteras. Littera placering Låser positionsballonger och måttsättning på samma nivå som inredningen på uppställningsritningen. Skapa elevation Skapar elevationer på uppställningsritningen. DooIT AB CAD Studion AB 7

11 LÖS INREDNING Toolpalettgruppen Lös inredning innehåller Toolpaletterna Inredning bostad, Maskiner bostad, Möbler bostad, Inredning våtrum, Möbler kontor, Belysning, Utemöbler och Metadata L. All lös inredning är uppbyggd av multiviewblock som har olika visningslägen beroende på vilken vy man väljer och se på objekten, plan, sid eller 3D vy etc. Då objekten/symbolerna är uppbyggda av multiviewblock på samma sätt som den fasta inredningen Våtrum och tvätt gäller i princip samma arbetsgång här om man vill byta material. Se avsnitt Byta material under RITA VÅTRUM OCH TVÄTT, sidan 18. Inredning bostad Innehåller kapphyllor i längderna mm. Exempel Maskiner bostad Innehåller tv apparater med eller utan stativ. Exempel Möbler bostad Innehåller inredningsgrupperingarna Bokhyllor, Sängar, Bord & bordsgrupper, Stolar, fåtöljer & soffor. Exempel Inredning våtrum Innehåller inredningsgrupperingarna Duschdrapperi och Vägghängd inredning. Exempel DooIT AB CAD Studion AB 8

12 Möbler kontor Innehåller inredningsgrupperingarna Bord, Hurtsar, Hyllor & lådmoduler, Stolar & soffor. Exempel Belysning Innehåller 13 st belysningsarmaturer med eller utan ljuskällor, bl.a. takarmaturer, bordsarmaturer, väggarmaturer och utebelysning. För ljuskällor i övrigt hänvisas till de som finns i den svenska lokaliseringen till AutoCAD Architecture 2012, AutoCAD Architecture (SVE A). Exempel Utemöbler Innehåller kombinationer av olika utemöbler. Exempel Möbler Reception Innehåller verktyg för att rita receptionsdiskar.. Diverse Innehåller verktyg för att rita krukor, mattor samt entreskyltar. Metadata L Metadata i form av littera och förteckningstabeller appliceras på samma sätt som för Fast inredning. Se avsnitt Skapa Förteckningstabell, sidan 30. DooIT AB CAD Studion AB 9

13 UTRYMNING Alla utrymningssymboler och skyltar i SVEA 2012 är avsedda att användas direkt på mallfilen SVEA Utrymning.dwt (för insättning av skyltar i pappersvy) eller SVEA Utrymning2.dwt (för insättning av skyltar i modellvy) med planritningen som extern referens (xref) skapad med svenska lokaliseringen installerat, AutoCAD Architecture (SVE A). Det syns i paletten Skyltar SS 2875 vilka som är avsedda att användas i modellvy. Tanken med applikationen är att du ska kunna göra utrymningsplaner på ett snabbt och smidigt sätt. Skyltar enligt SS 2875 Innehåller skyltarna: Utrymningsväg, Brandlarmknapp, Brandskyddsanordning, Handbrandsläckare, Här är du, Larmknapp, Inomhusbrandpost och Nödtelefon. Dessa skyltar följer svensk standard Innehåller även verktyget Utrymningsväg för att rita utrymningsvägar. Utrymningsvägen skapas som ett väggobjekt. Varningsskyltar Innehåller skyltarna: Högspänning, Explosion, Gas, Brandrisk, Varning, Gift, Radioaktivitet, Nödsläckning, Frätande ämnen och Laser. Utrymningsskyltar Innehåller skyltarna: Utgång, Nödutgång, Utgång vänster, Utgång höger, Trappa, Nöddusch, Förstahjälpen utrustning, Ögondusch, Bår, Andningsapparat, Förstahjälpen station, Hissbar bår, Nödlampa, Pil, Utgång/Exit, Utgång, Exit, Nödutgång, Stege, Skjutdörr, Utrymningsväg, Livbåt, Räddningsflotte, Räddningsboj, Flytväst och Räddningsdräkt. Informationsskyltar Innehåller skyltarna: Skyddshjälm, Hörselskydd, Skyddsglasögon, Gasmask, Skyddshandskar, Skyddsstövlar, Ansiktsmask, Information, Pil, Damtoalett, Herrtoalett, Rullstolsanpassad, Sovrum, Skötrum, Väntrum, Samlingsplats, Rökrum, Papperskorg, Telefon, Kafeteria, Restaurang, Bar, Garderob, Städrum, Simbassäng, Postkontor, Bank/Växlingskontor, Bagageincheckning, Bagageförvaring, Hiss, Sänghiss, Trappa, Rulltrappa, Parkering, Taxi, Buss, Flygplats, Helikopter, Tåg, Hamn, Uppehållsrum, Gym, TV rum, Biograf, Kapell, Sjukhus, Bagagevagnar, Dryckesfontän, Bastu, Lekrum, Konferensrum, Hörsal, Tvättrum, Dusch och Tull. Brandskyltar Innehåller skyltarna: Handbrandsläckare, Inomhusbrandpost, Alarm, Använd ej hiss vid brand, Rökdykarutrustning, Sprinkler, Brandyxa, Halon, Brandredskap, Pil, Brandstation för helikopter, Öppeneld förbud, Rökförbud, Inget tillträde, Tillträde förbjudet, Får ej blockeras och Förbud mot skyddsstövlar. GRAFISKA KONFIGURATIONER Mallfilen SVEA Utrymning.dwt innehåller den grafiska konfigurationen Utrymningsplan som visar en förenklad plan. DooIT AB CAD Studion AB 10

14 EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR UTRYMNING 1. Skapa en ny ritning med mallen SVEA Utrymning.dwt. 2. Referera in planritningen som en extern referens (xref). I det här exemplet används C:\Program Files\SVEA 2012\Exempel\hus.dwg (den angivna sökvägen inte gäller om du har ändrat sökvägen). 3. Aktivera Toolpaletten Skyltar enligt SS Välj Utrymningsväg. Rita in utrymningsvägen. Utrymningsvägen ritas alltid i Modelspace. DooIT AB CAD Studion AB 11

15 4. Byt till layouten Utrymningsplan. Dubbelklicka i viewporten. Zooma och panorera tills planen ser bra ut. 5. Dubbelklicka på texten FÖRETAGET AB för att redigera den. Texterna OM BRAND UTBRYTER och TECKENFÖRKLARING är bara ett förslag. Dubbelklicka på texterna för att redigera dem. DooIT AB CAD Studion AB 12

16 6. Aktivera Toolpaletten Skyltar SS 2875 och sätt in symbolerna: Markerar utrymningsplanens plats på våningsplanet. Utrymningsplanen orienteras så att symbolen blir rättvänd i förhållande till utrymningsvägen. Utrymningsväg och gångväg till utrymningsväg. Endast sådan utgång som kan användas som utrymningsväg markeras med grön färg. Nödtelefon. Telefon tillgänglig för att larma dygnet runt i händelse av nödsituation. Brandlarmknapp. Larmknapp för utrymningslarm. När larmknappen för utrymningslarm även används som brandlarmknapp skall symbolen vara röd. Handbrandsläckare. Vid behov kompletteras symbolen med text t.ex. typ av släckmedel. Inomhusbrandpost. Brandskyddsanordning eller brandskyddsutrustning. Alla skyltar och symboler sätts företrädesvis in i Paperspace på någon av layouterna Utrymningsplan eller Utrymningsplan Stående, om inte skyltar för Modelspace har använts. DooIT AB CAD Studion AB 13

17 INSATS Alla Insatssymboler och skyltar i SVEA 2012 är avsedda att användas direkt på mallfilen SVEA Insats.dwt med planritningen som extern referens (xref) skapad med svenska lokaliseringen installerat, AutoCAD Architecture (SVE A). Tanken med applikationen är att du ska kunna göra insatsplaner på ett snabbt och smidigt sätt. Insatssymboler Innehåller skyltarna: Angreppsväg Inifrån, Angreppsväg Utifrån, Huvudangreppsväg, Brandcellsgräns EI120, Brandcellsgräns EI60, Brandcellsgräns EI30, Brytpunkt, Återsamlingsplats, Uppsamlingsplats, Ledningsplats, Uppställningsplats släckfordon, Uppställningsplats stegfordon, Uppställningsplats hävare, Uppställningsplats tankfordon, Uppställningsplats motorspruta, Brandteknisk ventilation, Brandförsvarstablå, Brandlarmscentral, Centralapparat, Undercentral, Nyckelskåp, Inertgassläckanläggning, Sprinklercentral vatten, Sprinklercentral annat släckmedel, Ventiler, Här är du. Brandskyltar Innehåller skyltarna: Särskilda brandrisker, Skydda objekt, Larmtryckknapp, Brandutrustning, Brandpost, Stigarledning, Stigareledning matning, Stigarledning uttag, Inomhusbrandpost, Handbrandsläckare, Anslutningsdon för skum, Släckanläggning Gas, Sprinklercentral, Släckanläggning, Koldioxid, Larmdon, Rökdetektor, Rökdetektor dold, Värmedetektor, Värmedetektor Kapslad, Sprinkler, Grind, Grind trekantsnyckel, Hinder, Röklucka manuell öppning, Röklucka don för manuell öppning, Röklucka teknisk öppning, Röklucka i mark. Varningsskyltar Innehåller skyltarna: Högspänning, Brandrisk, Explosion, Frätande, Gas, Laser, Gift, Varning allmän, Radioaktivitet, Varningar. GRAFISKA KONFIGURATIONER Mallfilen SVEA Insats.dwt innehåller den grafiska konfigurationen Utrymningsplan som visar en förenklad plan. DooIT AB CAD Studion AB 14

18 EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG FÖR INSATS 7. Skapa en ny ritning med mallen SVEA Insats.dwt. 8. Referera in planritningen som en extern referens (xref). I det här exemplet används C:\Program Files\SVEA 2012\Exempel\hus.dwg (den angivna sökvägen inte gäller om du har ändrat sökvägen). 9. Aktivera Toolpaletten Insatsymboler Insats. Välj Brandcellsgräns EI60. Rita in Brancellsgräns. Brandcellsgränser ritas alltid i Modelspace. DooIT AB CAD Studion AB 15

19 10. Byt till layouten Situationsritning (A3). Dubbelklicka i viewporten. Zooma och panorera tills planen ser bra ut. 11. Dubbelklicka på texten FLIK X/BLAD X för att redigera den. Här kan symboler sättas ut och sedan beskrivas med text till höger. DooIT AB CAD Studion AB 16

20 12. Aktivera Toolpaletten Insatssymboler Insats och sätt in symbolerna: Markerar plats för brandteknisk ventilation i byggnaden. Huvudangreppsväg. Nyckelskåp. 13. Alla skyltar och symboler sätts alltid in i Paperspace på någon av layouterna. DooIT AB CAD Studion AB 17

21 EXEMPEL PÅ ARBETSGÅNG RITA KÖK PÅ PLANRITNING 1. Skapa en ny ritning med mallen SVEA Inredning.dwt. 2. Spara ritningen som Min ritning.dwg. 3. Aktivera Toolpaletten Skåpsstommar. Välj skåpsstomme med önskad höjd. I det här exemplet ritas ett kök med standardhöjd (2250 mm). Rita ut en stomme som är 3000 mm. Aktivera Toolpaletten Bänkskåp. Välj ett bänkskåp och klicka sedan på stommen. Från vänster till höger sitter Bänkskåp 400 med lucka, mellanrum 600 mm för spis, Bänkskåp 600 med lucka, Diskbänkskåp 800 med parlucka, Handduksskåp 200 med lucka och Lådhurts 400 med 4 lådor. 4. Aktivera Toolpaletten Vägg S Höjd. Tänk på att matcha rätt väggskåp till rätt stomhöjd! Sätt in väggskåpen i köksstommen på samma sätt som bänkskåpen. De hamnar automatiskt i rätt höjdläge. Från vänster till höger sitter Väggskåp 400 med lucka, Fläkthylla 600, Väggskåp 600 med parlucka vitrin, Väggskåp 800 med parlucka och Väggskåp 600 med parlucka vitrin. DooIT AB CAD Studion AB 18

22 5. Ändra vyläge till SW Isometric och visningsläge till 3D hidden. Köket ska nu se ut som nedan. 6. Aktivera Toolpaletten Diskbänkar. Välj Diskbänk H20C och placera den efter utrymmet för spis. Peka på ytterkanten av köksstommen för att den ska hamna rätt. OBS! Diskbänken måste ligga så att hoarna befinner sig ovanpå ett diskbänkskåp annars blir visningen fel i 3D vyn. 7. Aktivera Toolpaletten Vitvaror. Välj Spis 600. På samma sätt som bänkskåp och väggskåp kopplar man spisen till köksstommen. Placera spisen under fläkthyllan. Det kan vara svårt att få tag på köksstommen, prova att välja köksstommens framkant där spisen skall sitta. DooIT AB CAD Studion AB 19

23 8. Aktivera Toolpaletten Hög S Höjd. Välj Inbyggnadsskåp 600 med mikro. Högskåpen ska inte kopplas till köksstommen, tryck istället [ENTER] och välj insättningspunkt. 9. Aktivera Toolpaletten Vitvaror. Välj Kyl_Frys 1800 med överskåp standardhöjd. Kylarna, Frysarna och Kyl/Frysarna ska inte kopplas till köksstommen. Tryck [ENTER] och välj insättningspunkt. Byt till SW Isometric, Display configuration Hög detaljering och applicera Realistic style från verktygsfältet Visual Styles. Köket skall nu se ut som nedan. DooIT AB CAD Studion AB 20

24 10. Text på Inbyggnadsskåp och Kyl/Frys Aktivera Toolpaletten Metadata F. Välj Text till skåp m.m.. Klicka på Inbyggnadsskåpet och tryck [ENTER] för att få texten centrerad. Klicka på OK i dialogrutan som kommer fram. Objekten kan väljas ett och ett eller skriv M, för Multiple, och tryck [ENTER]. Välj sedan resten av objekten som skall littereras. 11. Förteckningstabell För att förteckningstabellen ska fungera avseende rumsinformation krävs att du ritat in ett utrymme från den Svenska lokaliseringen, AutoCAD Architecture (SVE A). Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Förteckningstabell inredning per rum. Dra upp ett fönster runt det du vill ha med i förteckningen. Peka ut en insättningspunkt för det övre vänstra hörnet, följt av storleken för tabellen genom att ange det nedre högra hörnet. DooIT AB CAD Studion AB 21

25 RITA VÅTRUM OCH TVÄTT Toolpaletten Våtrum innehåller verktyg för att rita badrumsinredning som ex. wc stolar, handfat samt badkar och duschar m.m. Toolpaletten Tvätt innehåller verktyg för att rita tvättrumsinredning som ex. tvättmaskin, torkskåp samt tvättbänkar m.m. Alla objekten i Toolpaletterna Våtrum och Tvätt är skapade som multiviewblock. Nedan följer några exempel gällande användning av inredning för våtrum och bad. Litterering Littera som kopplas på Tvättmaskin, Torktumlare, Tvättpelare och Torkskåp behåller sin rotation även om objektet/objekten roteras. Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Text till Maskiner (Tvätt). Klicka på objektet som ska littereras och tryck [ENTER] för att få texten centrerad. Objekten kan väljas ett och ett eller skriv M för Multiple, tryck därefter [ENTER]. Välj sedan resterande av objekten som skall littereras Byta material Vi skall ändra träslag på locket på en WC stol. Aktivera Toolpaletten Våtrum. Sätt in en toalettstol (WC) i ritningen. Från Content Browser ska vi hämta materialet Woods & Plastics.Plastics.PVC.White och dra in det på ritningen för att sedan applicera det på toalettlocket. Öppna Content Browser [CTRL4+]. Öppna katalogen Visualization Catalog > Render Materials > Woods and Plastics > Finish Carpentry. Hämta materialet Woods & Plastics.Plastics.PVC.White och släpp (Drag and Drop) i den aktuella ritningen Min ritning.dwg. DooIT AB CAD Studion AB 22

26 Bekräfta följande dialogruta genom att trycka OK. Materialet Woods & Plastics.Plastics. PVC.White har nu kopierats in till den aktuella ritningen. Öppna Style Manager (Format >Style Manager ). Öppna fliken Multi Purpose Objects > Mass Element Styles i den aktuella ritningen Min ritning.dwg. Markera objektet TEAK, ändra materialet till Woods &Plastics.Plastics.PVC.White under fliken Materials. Den toalettstol som sattes in bör nu ha ändrat utseende och se ut som den högra av dom nedan visade toalettstolarna, om materialändringen inte slår igenom direkt kan man Regenerera modellen View > Regen Model så visas allt rätt. DooIT AB CAD Studion AB 23

27 Tips! Vid insättning av objekt från Toolpaletterna Våtrum och Tvätt kan det vara bra att ha OTRACK [F11] påslagen för att relativt från ett hörn ex. välja 400 mm in och för att sedan rotera objektet i rätt läge. DooIT AB CAD Studion AB 24

28 OBJEKT I HÖRN VÄGGHÖRNSKÅP När man sätter in ett väggskåp kopplas det till en köksstomme, vilket gör att ett väggskåp i hörn där två köksstommar möts behöver en extra justering. Klicka på köksstommen som skåpet inte är kopplat till (linjen som inte skall visas inuti skåpet) och högerklicka. Välj Body modifiers Add välj hörnskåpet, tryck [ENTER] och fyll i dialogrutan enligt nedan. DISKBÄNKAR Diskbänkar i hörn fungerar på samma sätt som vägghörnskåp. Klicka på köksstommen som diskbänken inte är kopplad till och högerklicka. Välj Body Modifiers Add välj diskbänken, tryck [ENTER] och fyll i dialogrutan enligt nedan. DooIT AB CAD Studion AB 25

29 BYTA MATERIAL KÖKSSTOMMAR Vi skall byta ut mosaiken mot kakel. Öppna Style Manager (Format > Style Manager ). Öppna ritningen i Style Manager (File > Open drawing) som innehåller skåpsstommen: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACA 2012\enu\Styles\SVEA\ \SVEA_FAST_KÖKSSKÅP.dwg alt. C:\Programdata\Autodesk\ACA 2012\enu\Styles\SVEA\ \SVEA_FAST_KÖKSSKÅP.dwg alt. Under Multi Purpose Objects > Material Definitions kopiera materialdefinitionen KAKEL 150 x 150 till Min ritning.dwg. Stäng Style Manager. DooIT AB CAD Studion AB 26

30 Markera köksstommen och högerklicka. Välj Edit Wall Style. OBS! Om det är svårt att markera köksstommen i topvyn, ädra vyläge till någon av de isometriska vyerna och peka på köksstommen därifrån. Under fliken Materials ändra materialet för kakel från MOSAIK GRÅ till KAKEL 150 x 150. Klicka på OK. Regenerera modellen (View > Regen Model). Byt till SW Isometric, Display configuration Hög detaljering och applicera Realistic style från verktygsfältet Visual Styles. Köket skall nu se ut som nedan. DooIT AB CAD Studion AB 27

31 SKÅP Vi ska nu byta träslag på luckorna. Öppna Content Browser [CTRL4+]. Öppna katalogen Visualization Catalog > Render Materials > Woods and Plastics > Finish Carpentry. Hämta materialet Woods & Plastics.Finish Carpentry.Wood.Teak och släpp (Drag and Drop) i den aktuella ritningen Min ritning.dwg. Bekräfta följande dialogruta genom att trycka OK. Materialet Woods & Plastics.Finish Carpentry.Wood.Teak har nu kopierats in till den aktuella ritningen. DooIT AB CAD Studion AB 28

32 Öppna Style Manager (Format >Style Manager ). Öppna fliken Multi Purpose Objects > Mass Element Styles i den aktuella ritningen ( Min ritning.dwg ). Markera objektet LUCKA, ändra materialet till Woods &Plastics.Finish Carpentry.Wood.Teak under fliken Materials. Klicka på OK. Regenerera modellen (View > Regen Model). Byt till SW Isometric, Display configuration Hög detaljering och applicera Realistic style från verktygsfältet Visual Styles. Köket skall nu se ut som nedan. DooIT AB CAD Studion AB 29

33 UPPSTÄLLNINGSRITNING POSITIONSNUMMER Markera objekten och högerklicka. Välj Isolate Objects och Isolate Objects. Anledningen till att man vill isolera objekten är att om man ritat många kök, eller ett kök med skåp mitt emot varandra, så blir det svårt att få tag på rätt objekt vid littereringen. Välj Front vy. Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Littera placering för att låsa placeringen av littera i samma nivå som inredningen. Klicka på Pick point i dialogrutan och välj en punkt någonstans på sockeln. Klicka på OK. DooIT AB CAD Studion AB 30

34 Välj verktyget Positionsnummer till kök i Toolpaletten Metadata F. Välj ett skåp och fyll i positionsnummer. Klicka på OK i dialogrutan. Placera ut positionsballongen och fortsätt med nästa skåp tills alla skåpen är littererade. OBS! Skåpen bör littereras ett och ett. Anledningen till detta är att multiple funktionen ofta ger en felaktig placering av litterat i plan. Vidare är det bra att tänka på i vilken ordning skåpen littereras, då dessa hamnar i nummerordning. MÅTTSÄTTNING Måttsätt köket med vanlig linjär måttsättning. Om du har bytt vy eller gjort andra saker mellan positionsnumreringen och måttsättningen måste du först göra om Littera placering från verktyget Metadata i Toolpaletten. DooIT AB CAD Studion AB 31

35 SKAPA ELEVATION Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Skapa elevation. Välj objekten, ange insättningspunkt 0,0,0 och svara Yes på Insert in plan view. Nu har det skapats en vy i plan för köket. Avsluta Isolate Objects genom att högerklicka, välj sedan Isolate objects och End Object Isolation. PLACERING AV ELEVATION Välj Top view. Flytta elevationen till en lämplig placering. De streckade linjerna markerar gränsen för A1 50 del respektive A3 50 del. Om köket revideras får man göra nya elevationer. POSITIONSNUMMER FÖR DISKBÄNK Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Positionsnummer till kök och litterera diskbänken. DooIT AB CAD Studion AB 32

36 SKAPA POSITIONSNUMMERLISTA Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Positionsnummerlista. Dra upp ett fönster runt inredningen och elevationen så att allt kommer med. Klicka ut insättningspunkt för listan och bekräfta Lower right corner (or RETURN) med [ENTER]. Flytta positionsnummerlistan så att den ligger under texten EX. PÅ GEMENSAMMA FÖRE SKRIFTER. OBS! Denna text är bara ett förslag. Tips! Om man låter bli att numrera objekten i samband med litterering så kan man på ett snabbt sätt numrera direkt på positionsnummerlistan. Genom att markera denna och högerklicka för att sedan välja Edit Cell och klicka på önskad rad. DooIT AB CAD Studion AB 33

37 SKAPA FÖRTECKNINGSTABELL Aktivera Toolpaletten Metadata. Välj Förteckningstabell inredning. Dra upp ett fönster runt det du vill ha med i förteckningen. Klicka ut en insättningspunkt för förteckningstabellen. Vissa fält i tabellen behöver justeras, t.ex. diskbänken har en markering för hyllplan. Markera tabellen och högerklicka. Välj Edit Table Cell. Välj bocken i rutan hyllplan för diskbänken. Ändra Hyllplan i dialogen från True till False och tryck [ENTER]. Vill du ändra något annat välj nästa eller tryck [ENTER] för att avsluta. DooIT AB CAD Studion AB 34

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se

Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se 1 Bildfabriken Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-28 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken... 4 Licens...

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR Ver. 1.0, 2014-03-01 2 3 INNEHÅLL. INNEHÅLL....3 FÖRORD....6 CADDIREKT VVS ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING....7 STARTA CADDIREKT VVS...7 STARTA CADDIREKT VVS VERKTYG...7 REGISTRERA

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 6.1

Chaos desktop manual. Version 6.1 Chaos desktop manual Version 6.1 Innehållsförteckning System...1 Systemkrav för Chaos desktop 6.1...1 Reset...2 Generellt...3 Introduktion...3 Installation...4 Registrering... 10 Installationsfiler...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Bruksanvisning. FlexiView

Bruksanvisning. FlexiView Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning FlexiView Version 3.0.8 och senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Reviderat Fredrik H/UmU -12

Reviderat Fredrik H/UmU -12 Reviderat Fredrik H/UmU -12 AUTO-CAD 2012 - GRUNDKURS i 2D Att komma igång Kopiera ner övningsfilerna till detta häfte från kurshemsidan till din hemkatalog på H:\ Starta programmet AutoCAD 2010 på datorn.

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Generell rapportgenerator i Visma Administration 2000 1-1 Befintliga register och ordningar 1-2 Databasfråga mot Visma Admininstration 1-2 Fysiska och logiska register 1-2 Skapa ny, ändra, kopiera

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv...

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191

Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191 Utrymningsplaner Om att utforma utrymningsplaner Andreas Hagström Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191 Bakgrund: Mittuniversitetet har på sina tre campusorter ett stort antal utrymningsplaner.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014

AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014 1 AutoVVS LT 2014 2 Manual AutoVVS LT 2014 För AutoCAD LT 2014 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 AutoVVS LT 2014... 5 Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik AutoVVS LT... 5 Ribbonflik

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer