8 Kontrollsystem - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8 Kontrollsystem - 1 -"

Transkript

1 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp 9 Magnetuppställd dörr i brandcellsgräns 10 Dörr i och till utrymningsväg 11 Skyltar för utrymning 12 Provningsjournal

2 CHECKLISTA BRANDSKYDD GENOMFÖR INTERN BRANDSKYDDSKONTROLL. AVVIKELSE OCH SÄKERHETSRISK SKA OMGÅENDE ANMÄLAS TILL SÄKERHETSANSVARIG ELLER ARBETSLEDARE. Månadskontroll: Utrymningsvägar Ingen belamring framför helt fri i hela sträckningen ingen belamring utanför går att öppna utan nyckel eller kod utrymningsplanen är väl synlig Alarmering automatiskt brandlarm i funktion skyddsglas på larmknappsskåp 112-instruktion på plats vid telefon Släckningsutrustning/material handbrandsläckare på plats och plomberade inomhusslang ej blockerad brandfilt på rätt plats kontroll materiallåda "Första hjälpen" Brandrisker kontroll kaffebryggare, spis, mikro, kontroll el-anordningar OK Brist Personal nyanställd personal/vikarie har fått grundläggande brandskyddsinformation utbildad första hjälpen-personal:. Utbildad HLR-personal:.. Kontrollen utförd: KL av. Rapporterad brist överlämnad till - 2 -

3 Uppföljningsrutiner. Brister skall omgående åtgärdas eller rapporteras till ansvarig för åtgärd. Brister som skall åtgärdas av fastighetsägaren rapporteras skriftligen till denne. Kvartalsvis uppföljning redovisas från avdelningsansvarig till brandskyddssamordnaren och vidare till brandskyddsansvarig. Detta kan ske som en stående punkt på återkommande möten typ APT e.d

4 Brandfilt - F -. Att släcka mindre bränder samt brand i kläder. Släcker genom att kväva branden. Kontrollera att filten finns på plats samt att skylt finns som visar placeringen. Kvartalsvis. Filten finns på skyltad plats. Antal brandfiltar att kontrollera:

5 Brandlarm, Centralapparat - CA -. Centralapparaten ger information om det viktiga brandlarmets status och funktion. En grön lysdiod ger besked om att brandlarmet är i drift. Normalt skall endast denna lysa. Om ytterligare lysdiod lyser innebär detta att normalläge ej råder. Detta kan indikera fel i anläggningen eller att någon del av brandlarmet är bortkopplat. Detta innebär ett avsevärt försämrat brandskydd. Alt. A: Kontroll att endast en grön lysdiod lyser. Alt. B: Kontroll av att anläggningsansvarig utför erforderliga kontroller. Alt. A: Detta kontrolleras av alla när man passerar centralapparaten. Alt. B: Kvartalsvis av brandskyddssamordnaren. Alt. A: Endast en grön lysdiod skall lysa. Störning rapporteras omgående till brandskyddssamordnaren eller närmaste chef. Alt. B: Tester enligt leverantörens anvisningar skall vara utförda. Eventuellt månadsvis överföringsprov till larmcentral skall vara utfört

6 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare S -. Dörren skall hindra brand- och brandgasspridning via dörrhålet. Därför: - skall dörren hållas stängd och får ej vara uppställd med kilar o.d. - skall dörren vara tät. Dörren är normalt stängd och stänger åter med hjälp av dörrstängaren när den öppnats. Öppna dörren c:a 20 centimeter och släpp. Kvartalsvis. Dörrstängaren skall orka stänga dörren helt. Låskolven skall gå in i låsblecket så att man ej kan bara skjuta upp dörren utan måste föra ned dörrhantaget. Dörren skall vara tät och sluta till så att inga springor finns. Antal dörrar att kontrollera:

7 Handbrandsläckare - H -. Att på ett tidigt stadium snabbt kunna släcka en brand. Kontrollera: - att släckaren finns på avsedd plats och ej belamrad med annat materiel. - att synlig skylt finns som visar placering och släckartyp. - att släckaren är provad senast ett år tidigare. - att eventuell tryckmätare står på grönt fält. Månadsvis. Ovanstående skall vara uppfyllt. Pulversläckare:.. Kolsyresläckare: Skumsläckare: - 7 -

8 Inomhusbrandpost - I -. Att på ett tidigt stadium snabbt kunna släcka en brand. För att få vatten till munstycket måste en ventil i anslutning till slangens fästpunkt i väggen öppnas. Om det är en formstyv (rund) slang som sitter på rulle öppnar du först ovan nämnda ventil, dra därefter ut erforderlig längd slang och öppna munstycket. Om det ligger en platt veckad slang i skåpet måste man dra ut all slang ur skåpet innan ventilen vid väggen öppnas. Därefter kan munstycket öppnas. Om öppningshantaget är plomberat med obrutet plastskyddsglas kontrollera : - att inomhusbrandposten är provad senast ett år tidigare. - att synlig skylt finns som visar placeringen. Om plastskyddsglaset över öppningshandtaget är trasigt eller borta öppna luckan och kontrollera: - att slangen är försedd med munstycke. - att inomhusbrandposten är provad senast ett år tidigare. - att synlig skylt finns som visar placeringen. Kvartalsvis. Ovanstående skall vara uppfyllt. Antal inomhusbrandposter att kontrollera: - 8 -

9 Brandlarmknapp - L -. Larmknappen är till för att manuellt aktivera brand-/utrymningslarmet vid uppmärksammad fara. Larmknappen sitter bakom ett plastskyddsglas som lätt kan tryckas sönder. Kontroll att skyddsglaset är helt. Kvartalsvis. Skyddsglaset helt. Antal larmknappar att kontrollera:

10 Magnetuppställd dörr i brandcellsgräns - M -. Dörren skall hindra brand- och brandgasspridning via dörrhålet. Därför: - skall dörren stänga när brandlarmet aktiveras. - skall inga föremål få hindra dörrens stängning. - skall dörren vara tät. Dörren stänger med hjälp av dörrstängare när rök når en rökdetektor. Rökdetektorn kan antingen vara endast till för att styra dörrstängningen eller ingå i ett större brandlarm. När en rökdetektor aktiveras släpper magneten som dörren är fästad till och dörren stänger. Ett problem med magneterna är att de blir vägrar släppa om dom inte aktiverats på länge. Därför är det mycket viktigt att motionera dessa ofta, gärna dagligen, genom att trycka på dörrstängningsknappen. Alt. A: Tryck på dörrstängningsknappen. Alt. B: Prov med provgas i rökdetektor ( detta behövs ej om detektorerna ingår i en brandlarmanläggning ). Månadsvis. Magneten skall släppa omgående. Dörrstängaren skall orka stänga dörren helt. Låskolven skall gå in i låsblecket så att man ej kan bara skjuta upp dörren utan måste föra ned dörrhantaget. Dörren skall vara tät och sluta till så att inga springor finns. Antal dörrar att kontrollera:

11 Dörr i och till utrymningsväg Dörr som är monterad i utrymningsväg skall inte försvåra utrymning. Därför: - skall den vara fri från blockerande föremål, blommor, stolar, skräp eller annat. - skall den vara lätt öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel. Slagriktningen skall i huvudsak vara utåtgående. Undantag finns. Dörr skall kunna öppnas lätt genom påverkan av vred, espanjolett, dörrtrycke, panikregel eller dylikt. Öppna dörren. Månadsvis. Dörren skall kunna öppnas lätt till full öppningsbredd och får ej vara blockerad. Tänk vintertid på att snödrivor ej får blockera dörrar som leder till det fria. Antal dörrar att kontrollera=

12 Skyltar för utrymning - U - Syftet med utrymningsskyltar är att visa vägen ut till det fria. Detta skall även fungera minuter vid strömbortfall. Därför: - skall den vara väl synlig och inte skymd. - skall den alltid lysa eller vara belyst. - skall eventuell nödströmsfunktion fungera. Storleken och utförande av skylten är viktig för läsbarheten. Detta finns reglerat i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1997:11. Efterlysande skyltar måste vara belysta för att få den efterlysande effekten. Genomlysta skyltar är försedda med en batteribackup som antingen sitter i skyltarmaturen eller centralt i en elcentral. Kontrollera synbarheten från lämpliga platser i lokalen. Elektriska utrymningsarmaturer skall lysa. Kontrollera att nödströmförsörjningen fungerar genom att trycka på en knapp på utrymningsarmaturen. Om knapp ej finns kan man kontrollera genom att göra armaturen strömlös. Kvartalsvis. Utrymningsskylten skall synas väl. Elektriska armaturer lysa och nödströmförsörjning fungera. Antal skyltar att kontrollera =

13 Provningsjournal. OBS! Har vikarier och nyanställda fått information om brandskyddsrutinerna. Dat. Utförare Månadskontroll Inv-nr. Kvartalskontroll Inv-nr

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

BYGGHANDLING BRANDSKYDD

BYGGHANDLING BRANDSKYDD FSD projekt nr 2112-020 GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2012-03-22 Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer