NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?"

Transkript

1 NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT maj 2012 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Författare: Alexander Råberger, Pontus von Walden,

2 Förord Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat." Alexander Råberger Pontus von Walden

3 Abstract Date: May 30th 2012 Level: Bachelor s Thesis in Business and Administration, 15 ECTS Institution: School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University Authors: Alexander Råberger Pontus von Walden 5 th August th February 1988 Title: Tutor: Keywords: Research: Purpose: Navii och freemium A match made in heaven? Finn Wiedersheim-Paul Freemium, Business model, B2B, Free, Information products, Kvalitetsdiskriminering, Word-of-mouth, Navii, Hootsuite, Mailchimp. Are the success factors of freemium for businesses on the consumer market applicable on B2B-companies? The purpose of this thesis is to investigate whether or not the freemium business model is suitable for the B2B company Navii. Method: The study is a qualitative case study with an exploratory approach where two companies has been researched. The information for the theoretical background has been gathered from books and scientific articles found at the Unversity library and various academic databases. The information regarding the case study objects has been found on the Internet. The gathered information has formed the basis for the concluding analysis. Conclusion:

4 Sammanfattning Datum: 30 maj, 2012 Nivå: Institution: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Råberger Pontus von Walden 5 Augusti februari 1988 Titel: Handledare: Nyckelord: Frågeställning: Syfte: Metod: Navii och freemium A match made in heaven? Finn Wiedersheim-Paul Freemium, Business model, B2B, Free, Information products, Kvalitetsdiskriminering, Word-of-mouth, Navii, Hootsuite, Mailchimp Är framgångsfaktorerna för freemium på företag på konsumentmarknaden applicerbara på B2B företag? Syftet med undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för business-to business företaget Navii. Studien är en kvalitativ fallstudie av undersökande karaktär där två företag undersökts. Informationen till den teoretiska bakgrunden har blivit inhämtad från böcker och vetenskapliga artiklar som funnits via högskolans bibliotek och akademiska databaser. Informationen berörande fallstudieobjekten har insamlats från Internet. Informationen har legat till grund för den slutliga analysen. Slutsats:

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Att kapitalisera på gratis en bakgrund Freemium som affärsmodell Exklusivt för konsumentföretag? Problemformulering och syfte Disposition Teoretisk referensram Affärsmodell - förtydligande av ett förvirrande begrepp Affärsmodell - Enligt Chesbrough & Rosebloom Freemium Tjäna pengar på gratis? Freemium och Chesbroughs & Roseblooms affärsmodell Informationsprodukter Förutsättningen för freemium Två versioner av samma tjänst Alla blir nöjda Nätverkseffekter Ju fler desto bättre! Gratis = låg kvalitet? = lågt värde? Upplevt pris Upplevd kvalitet Upplevt värde Relationen mellan pris, kvalitet och värde Skillnader mellan hur konsumenter och företag köper Word of mouth - Att tala är guld Betydelsen av Word-of-mouth för tjänster Word of mouth i B2B-kontext Metod Forskningsmetod Fallstudie Val av fallstudieobjekt Vad har analyserats? Undersökningens trovärdighet Datainsamling Källkritik Empiri Navii STEEM Mailchimp Hootsuite.com Analys av empirisk data De sex faktorerna Marginalkostnaden - och nätverkseffektens påverkan... 28

6 5.3 Experience good - och betydelsen av kvalitetsdiskriminering Värde, Rationalitet och andra käppar i hjulet Word-Of-Mouth Fler betydelser än tidigare trott Automatiserad kundtjänst Adderar kostnader för kunden Stor marknad En absolut nödvändighet Navii och freemium - Match made in heaven? Referenslista...

7 DISPOSITION Nedan följer en presentation av studiens disposition. Vi presenterar de olika kapitlen var för sig och redogör vad de innehåller. Kapitel 1. Att kapitalisera på gratis en bakgrund Studiens inledande kapitel ger en bakgrundsförklaring till vad som gör detta ämne till ett intressant undersökningsområde. Läsaren förses med en förklaring till varför gratis har blivit normen på internet och hur det påverkar internetbaserade företags möjligheter att vara lönsamma. Kapitel 2. Teoretisk referensram Kapitlet innehållandes den teoretiska referensramen tar avstamp i att förtydliga det förvirrande begreppet som är affärsmodell. Vi presenterar den definition av affärsmodell som kommer att användas i resterande del av arbetet. Nästkommande avsnitt berör studiens huvudområde, nämligen freemium. Resterande del av kaiptlet berör de faktorer som tidigare visats vara väsentliga för freemiums funktionalitet, dvs. Informationsprodukt, relationen mellan pris, kvalitet och värde, skillnader mellan hur konsumenter och företag köper och slutligen word-of-mouth. Kapitel 3. Metod I studiens tredje kapitel förser vi läsaren med en beskrivning av hur undersökningen genomförts. Vi beskriver och motiverar inledningsvis varför vi anser att en fallstudie är den bäst lämpade undersökningsmetoden för just vår studie. Val av fallstudieobjekt förklaras och motiveras, samt vilka delar av företagens verksamhet som studerats. Validitet och reliabilitet diskuteras i samband med fallstudien och de valda fallstudieobjekten. Nästföljande avsnitt behandlar hur, för studien, relevant data har samlats in. Kapitlet avslutas med en diskussion om källoch metodkritik. Kapitel 4. Empiri I Empiriavsnittet presenteras vår uppdragsgivare Navii och deras nya tjänst Steem, som är anledningen till att de vill ha vår hjälp. Kapitlet

8 fortlöper med presentation av de två fallstudieobjekten, Mailchimp och Hootsuite. Kapitel 5. Analys I studiens avslutande kapitel svarar vi på frågeställningen och studiens syfte. Detta genom att analysera empirisk data med relevant teori som utgångspunkt. Kapitel 6. Navii och freemium Match made in heaven?

9 1. ATT KAPITALISERA PÅ GRATIS EN BAKGRUND I studiens inledande kapitel ges en bakgrund till ämnet som behandlas, freemium. Sedan presenteras dispositionen som ger en överblick av uppsatsens olika delar. Kapitlet avslutas med att problemformulering och syfte formuleras. Navii, en tryckeri- och kommunikationsbyrå i Västerås, ligger i startgroparna för att lansera deras nya molnbaserade trycktjänst, Steem. Problemet Navii står inför, och många andra webbaserade företag också möter, är att utveckla affärsmodeller som är gångbara på internet. Denna studie ämnar hjälpa Navii att fatta beslut om huruvida freemium 1 är en lämplig affärsmodell för dem eller inte. För att förstå problematiken med affärsmodeller för internetbaserade företag ber vi er fundera på följande frågor: Om Youtube var en betaltjänst, där du var tvungen att betala för varje video du såg, skulle Youtube ändå vara din primära källa för videounderhållning? Om du var tvungen att vara prenumerant, alternativt betala kostnaden per lösnummer, för att läsa nyheter på Aftonbladet.se, skulle Aftonbladet.se fortfarande vara din primära nyhetskälla? Svaren på dessa hypotetiska frågor är troligtvis nej, aldrig, absolut inte. Anledningen till denna skepticism mot att betala är att gratis har blivit normen på internet (Shapiro & Varian, 1998). Likt en klärvoajant förutsåg Gordon Moore denna utveckling (Schaller & Mason, 1997). Hans upptäckt, som har influerat hela teknologiindustrin sedan dess, går under namnet Moore s Law. Moore förutsåg att en enhet dataprocessorkraft, vart annat år, halveras i kostnad samtidigt som kvalitet, kapacitet och hastighet fördubblas (Anderson, 2009). Denna slentrianmässiga effekt har gjort att varje enskild transistor idag, 50 år sedan upptäckten, är så pass billig att kostnaden är negligerbar. Rent praktiskt innebär detta att kostnaden att reproducera information är noll, 1 Freemium är en affärsmodell där en basversion av en tjänst är gratis, och en premiumversion erbjuds mot betalning. 1

10 vilket har resulterat i att tjänster på internet, allt som oftast, är gratis (Anderson, 2009). Denna gratisnorm ställer en viktig fråga till internetbaserade företag; Hur kan vi kapitalisera på något som är gratis? Svaret på frågan har, för många företag, varit freemium. Anderson (2009) och Osterwalk & Pigneur (2010) beskriver freemium som en affärsmodell där en basversion av tjänsten är gratis och en premiumversion erbjuds mot betalning. Freemium har fått särskild stor spridning bland nystartade internetföretag. Spotify, Skype, Flickr, Pandora och Linkedin är bara några exempel på företag som framgångsrikt implementerat freemium. Uppmärksamheten och spridningen till trots, freemium är fortfarande ett relativt outforskat ämne. 1.1 FREEMIUM SOM AFFÄRSMODELL EXKLUSIVT FÖR KONSUMENTFÖRETAG? Den gemensamma nämnaren hos ovannämnda företag är att de är aktörer på konsumentmarknader (B2C). Eftersom att freemium är ett ämne där den akademiska litteraturen är, minst sagt, begränsad till antalet, och framförallt ur ett Business-to-business perspektiv (B2B), har denna upptäckt väckte frågan hos oss: Fungerar freemium för företag på B2B-marknaden? Vi har undersökt delar av den existerande litteraturen inom området och funnit sex faktorer som anses viktiga för implementeringen av freemium för företag på B2C-marknaden. De sex faktorerna är: Marginalkostnaden Kostnaden för att reproducera tjänsten måste vara noll (Anderson, 2009). Experience good Värdet tjänsten genererar för kunden blir uppenbart först efter en periods användande (Shmilovici, 2011). Värde Kunden måste förstå att någonting som är gratis fortfarande kan vara av värde. Samtidigt måste premiumversionens värde vara så högt att den konverterar gratisanvändare till betalande (Reime, 2011). Stor marknad Eftersom att, i regel, endast 1-10% av kunderna konverteras till betalande kunder (Anderson, 2009) måste marknaden vara stor för att modellen ska vara lönsam (Reime, 2011). 2

11 Word-of-mouth - En affärsmodell som bygger på att ge bort majoriteten av företagets produkt eller tjänst är också beroende av att attrahera kunder utan kostnad (Reime, 2011). Support - Kostnaden att serva gratisanvändarna måste vara lägre än värdet kunden tillför (Shmilovici, 2011). Eftersom att den existerande forskningen om freemium för B2B-företag är begränsad ämnar vi undersöka hur ett B2B-företag kan implementera freemium som affärsmodell utifrån de faktorer som av andra blivit identifierade som essentiella. 1.2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE Utifrån problembakgrunden, och de framgångsfaktorer för freemium i B2C som presenterades, har följande frågeställning formulerats: Är framgångsfaktorerna för freemium för företag på konsumentmarknaden applicerbara på B2B-företag? Syftet med undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för B2B-företaget Navii. 3

12 2. TEORETISK REFERENSRAM I det andra kapitlet presenteras den teori och de begrepp som för studien är relevant. Det är teorierna och begreppen som ligger till grund för analysen av fallstudieobjekten, och som slutligen svarar mot syftet. 2.1 AFFÄRSMODELL - FÖRTYDLIGANDE AV ETT FÖRVIRRANDE BEGREPP En precis och enhällig definition av vad en affärsmodell är saknas idag. De vitt skilda definitionerna bidrar också till en problematik där särskiljandet mellan begreppet affärsmodell och andra begrepp så som strategi, koncept och inkomstmodell blir otydliga och ofta felaktigt förknippade med varandra (Morris et al., 2006). Trots att en definition saknas, och att begreppet blandas ihop med liknande begrepp, menar Chesbourgh (2006) att, oavsett om det är uttalat eller inte, alla företag har en affärsmodell. Amit & Zott (2001) har i deras definition värdeskapande som huvudfokus. De ser affärsmodeller som ett redskap till att skapa värde genom att utnyttja affärsmöjligheter. Shafer et al. (2005) har i deras mission att definiera begreppet utgått från två principer. Dels ska definitionen utgå från tidigare forskning i ämnet, och dels ska definitionen karaktäriseras av klarhet, definitionen ska vara lätt att förstå, kommunicerad och bli ihågkommen. De har definierat begreppet som a representation of a firm s underlying core logic and strategic choices for creating and capturing value within a value network. Likheten mellan Amit & Zotts (2001) och Shafer et al. (2005) definitioner är att värdeskapande har en central del i affärsmodellens struktur. Shafer et al. (2005) har dock tillägget att värdet som skapas också måste fångas. De menar att företag är beroende av att vara lönsamma, och att lönsamhet är direkt kopplat till värdeskapande, och att kapitalisera på det skapade värdet, d.v.s. fånga värdet. Chesbrough & Rosebloom (2002) använder samma defintion. Men en betydande skillnad finns i sättet som Chesbrough & Rosebloom (2002) definierar värdeskapande. De anser att levererandet av värde till kunden 4

13 utgör en betydande del av värdeskapande. Osterwalder & Pegnuer (2010) delar denna uppfattning. Enligt dem beskriver en affärsmodell the rationale of how an organization creates, delivers and captures value. Likheterna mellan Chesbrough & Rosenblooms (2002) och Osterwalder & Pegnuers (2010) definitioner är många. Men för återstoden av arbetet kommer dock Chesbrough & Roseblooms definition användas. Valet motiveras av att Chesbrough (2006) betonar betydelsen av att företag bör ha förmågan att förnya deras affärsmodeller i takt med att nya idéer, teknologier och tjänster uppkommer i företaget. Deras definition, och de funktioner affärsmodellen består av, bidrar till just denna förmåga. Vår åsikt är därför att deras definition är ett ändamålsenligt verktyg för vår undersökning AFFÄRSMODELL - ENLIGT CHESBROUGH & ROSEBLOOMS Som nämnt i avsnittet ovan definierar Chesbrough & Rosebloom (2002) affärsmodell som ett sätt att skapa och fånga värde. I definitionen döljer sig sex funktioner som affärsmodeller uppfyller: Affärsmodellen beskriver företagets värdeerbjudande - Processen med att utforma en affärsmodell inleds med att beskriva vad kunden erbjuds och hur denne kan använda erbjudandet. Affärsmodellen identifierar marknadssegment - Efter att värdeerbjudandet fastställts måste ett marknadssegment som kan finna värde i erbjudandet identifieras. Det är från marknadssegmentet som intäkterna kommer, och därför fastställs också hur kunderna ska betala och hur mycket de ska betala. Affärsmodellen definierar värdekedjans struktur - Värdekedjan ska sedan struktureras på ett sätt som möjliggör skapandet och levererandet av värde. Utöver strukturen ska komplimenterande tillgångar som är nödvändiga för att stödja positionen i kedjan vara identifierade. Affärsmodellen bedömer kostnadsstrukturen och vinstpotentialen Genom att identifiera ett tydligt kundsegment med ett tydligt värdeerbjudande skapar förståelse för hur en konkurrenskraftig kostnadsstruktur kan 5

14 utformas. Affärsmodellen beskriver positionen i nätverket, med kopplingar till kunder och leverantörer - Företagets omringande nätverk består av kunder, leverantörer och tredje parter, som influerar fångandet av värde. Nätverket kan också öka nätverkseffekterna hos konsumenten. Affärsmodellen beskriver företagets konkurrensstrategi Hur företaget ska konkurrera. 2.2 FREEMIUM TJÄNA PENGAR PÅ GRATIS? Freemium modellen är karaktäriserad av ett brett användarantal som drar nytta av att det är gratis. De flesta av dessa användare kommer aldrig att betala för tjänsten, det är bara en liten del, oftast mindre än tio procent som slutligen kommer betala för tjänsten (Osterwald & Pigneur, 2010). Vidare beskrivs det traditionella gratisprovet som en direkt motsats till freemium. I stället för att ge bort 5 procent av en produkt och sälja 95 procent av den, ger företaget bort 95 procent och säljer 5 procent, beskriver Anderson (2009). Denna hypotes bottnar i att marginalkostnaden för digitala produkter är obetydlig i jämförelse med de antal kunder som nås. Det är en viral spridning som Anderson (2009) betonar som avgörande för FREEMIUM OCH CHESBROUGHS & ROSEBLOOMS AFFÄRSMODELL I detta avsnitt kommer vi att utifrån informationen i avsnitt Chesbrough & Roseblooms syn på affärsmodell och avsnitt 3.2 Freemium tjäna pengar på gratis? applicera berörd teori på varandra för att skapa en tydligare förståelse för freemium som affärsmodell. Företagets värdeerbjudande Värdeerbjudandet för företag som använder freemium-modellen är att en basversion erbjuds gratis till användarna. En premiumversion av tjänsten erbjuds mot betalning. 6

15 Värdekedjans struktur Kostnaden för att förvärva kunder måste vara låg. Kostnaden för kundsupport för den stora mängden gratisanvändare måste vara låg. Marknadssegmentet Mellan 90-95% av företagets kunder kommer att vara gratisanvändare. Övriga 5-10% kommer betala för premiumversionen. Kostnadsstruktur och vinstpotential Digitala produkter/tjänster har höga fasta kostnader men låga marginal kostnader vilket innebär att den initiala kostnaden för att utveckla tjänsten är hög, men att reproduktion av tjänsten är gratis. Vinstpotentialen baseras på hur många som konverterar från gratis användare till betalande. Nätverket Skiljer sig från företag till företag. Konkurrensstrategi Skiljer sig från företag till företag. 2.3 INFORMATIONSTEKNIK FÖRUTSÄTTNIGEN FÖR FREEMIUM Enligt Shapiro & Varian (1999) kan allt som kan digitaliseras klassas som information. Informationsprodukter har två tydliga karaktäristika. Dels är informationsprodukter experience goods, produkter som måste upplevas innan kunden kan värdera den (Shapiro & Varian, 1999). De menar att alla produkter egentligen kan betraktas som experience good, och det är därför många företag använder sales promotion som gratisprover eller rabatter för att få kunderna att prova produkten och bilda sig en uppfattning innan köp. Informationsprodukter, i motsats till andra produkter, är en upplevelseprodukt varje gång (Shapiro & Varian 1999). Vidare menar de att kostnadsstrukturen för företag som levererar information är skiljer sig åt från producenter av påtagliga produkter. Linde (2009) anser att information besitter särskilda särdrag, särdrag som enligt Shapiro & Varian (1999), medför att information är kostsamt att producera medan kostnaderna för reproduktion är små. Linde (2009) exemplifierar detta med filmproduktion. En Hollywoodfilm kan ha en produktionskostnad på flera miljoner dollar, men reproduktions- och 7

16 distributionskostnaden, särskilt på internet, är låg. Den teknologiska utvecklingen, som förutsågs av Moore (Schaller, 1997), har i sin tur bidragit till att den initiala produktionskostnaden för många informationsprodukter också fallit (Shapiro & Varian, 1999). I ekonomiska ordalag är de fasta kostnaderna höga och marginalkostnaderna låga (Shapiro & Varian, 1999). Marginalkostnad beskrivs av Case & Fair (2004) som den viktigaste av alla kostnadskoncept. Enligt dem är begreppets innebörd den ökade totalkostnaden som resultat av ytterligare en enhet av produkten. För informationsgods är den ökade totala kostnaden för reproduktion näst intill obetydlig (Anderson, 2009). Detta får konsekvenser för informationsföretags prissättningsstrategier. Den vanligaste, och simplaste, formen av prissättning är enligt Kotler (2010) cost-plus prissättning. Priset som kunden betalar är produktionskostnaden plus en påläggskostnad för att säljare ska gå med vinst. Shapiro & Varian (1999); Linde (2009) och Varian (1997) anser att en cost-plus prisstrategi inte är gångbar för företag som säljer information. Detta eftersom att 10 eller 20 procents prispålägg på produkten är meningslöst när tillverkningskostnaden är noll (Shapiro & Varian, 1999). Priset på informationen bör istället sättas utifrån konsumentvärdet. Value-based pricing beskrivs av Kotler (2010) som en prissättningsstrategi där kundens uppfattning av värde bestämmer produktens pris. Det problematiska är att kunder upplever värde på olika sätt (Zeithaml, 1988; Varian, 1997) TVÅ VERSIONER AV SAMMA TJÄNST ALLA BLIR NÖJDA Eftersom att kunder upplever värde olika anser Varian (1997) att tekniker för differentierad prissättning fått ökad betydelse. En av dessa tekniker är versioning, som hädan efter kommer benämnas som kvalitetsdiskriminering. Kvalitetsdiskriminering beskrivs av Shapiro & Varian (1999) som en strategi där företag erbjuder sin informationsprodukt i olika versioner för olika segment. Målet med att ha flertalet versioner är att sälja till olika marknadssegment, till olika priser. Den dyrare versionen, som är av högre kvalitet och högre funktionell nytta, riktas till de som upplever ett större värde och har en större vilja att betala för värdet (Varian, 1997). Problemet som kan uppstå, enligt Shapiro & Varian (1999), är att 8

17 versionen av lägre kvalitet ändå kan vara så pass bra att kunder ur segmentet som förväntas betala mer för den bättre produkten väljer den billigare. Varian (1997) har identifierat två punkter som är betydelsefulla om ett företag vill använda kvalitetsdiskriminering som strategi. Först och främst menar han att produkter bör designas på ett sätt så att den är kompatibel att kvalitetsdiskrimineras. Shapiro & Varian (1999) har tagit fram en lista på attribut som kan användas i segmenteringen av produktens användare: Fördröjning Användargränssnittet Bekvämlighet Bildupplösning Snabbhet Format Förmåga Egenskaper Omfattning Störning Support Varians (1997) andra punkt är att produkten bör designas utifrån det segment som är villiga att spendera mest pengar på produkten, för att därefter förminska kvaliteten för de andra segmenten NÄTVERKSEFFEKTER JU FLER DESTO BÄTTRE! När nyttan av en produkt ökar i takt med att antalet användare av produkten ökar, har produkten nätverkseffekter (Katz & Shapiro, 1985). Enligt Katz & Shapiro (1985) skapas effekterna som en direkt följd av antalet användare en produkt har. Eftersom att nyttan blir större ju fler användarna är anser Bessen & Farrell (1994) att låga priser är en strategi för att tidigt få en bred användning av produkten. Jing (2000) är av uppfattningen att sälja informationsprodukter utan kostnad är logiskt med hänsyn till marginalkostnaden för den typen av produkter. Bessen & Farrell (1994) menar också att ett företag som visar långtidsengagemang 9

18 till låga priser har större chans att attrahera fler aktörer till nätverket. Huruvida nätverkseffekter karaktäriserar en informationsprodukt eller inte har inverkan på om kvalitetsdiskriminering är en fungerande strategi (Jing, 2000). När nätverkseffekter inte existerar kan kvalitetsdiskriminering vara riskabelt. Detta beror på att marginalkostnaden för informationsprodukter är noll oavsett kvalitet på produkten, och därför kan inte ett högt pris rättfärdigas med höga produktionskostnader. Det högre värdet produkten ger användaren är istället den faktor som rättfärdigar det högre priset. Om företaget adderar en billigare version av låg kvalitet kommer troligtvis försäljningen av den öka på bekostnad av den dyrare. När en billigare version adderas till en produkt där nätverkseffekter existerar expanderar den totala försäljningen och ökar det upplevda värdet av den högkvalitativa produkten. Som en följd av detta förstärks också uppfattningen av den lågkvalitativa produkten (Jing, 2000). 2.4 GRATIS = LÅG KVALITET? = LÅGT VÄRDE? Är pris en allmängiltig indikator för en produkt eller tjänsts kvalitet och för det värde den genererar för kunden? Kan något som är gratis vara av god kvalitet? Relationen mellan pris, kvalitet och värde har fått stor uppmärksamhet i forskningen (Zeithaml, 1988), och i detta avsnitt avhandlas forskningen om de tre begreppen upplevt pris, upplevd kvalitet och upplevt värde innan relationen mellan begreppen knyts ihop UPPLEVT PRIS Upplevt pris är vad Zeithaml (1988) definierar som vad som offras för att erhålla en produkt. Pris består av två komponenter; den första komponenten är det objektiva priset, vilket består av objektets reella pris och hur kunden uppfattar priset. Denna komponent har likheter med Chang & Wildts (1994) definition av upplevt pris som resultatet av det faktiska priset på en produkt eller tjänst och konsumentens prisreferenser. Den andra komponenten i Zeithamls (1988) definition är det upplevda icke-monetära priset, och uppoffringar. Zeithaml (1988) menar att uppdelningen av det objektiva priset beror på att konsumenter saknar förmågan att minnas exakta priser. För att minnas skapar konsumenten 10

19 istället en egen meningsfull bild av priset, exempelvis att något är billigt, prisvärt eller dyrt. Att kostnaden för att en konsument ska erhålla en produkt är mer än bara en monetär kostnad har länge varit känt (Zeithaml 1988). Hon menar att tid, letade och andra fysiska uppoffringar också uppfattas som kostnader UPPLEVD KVALITET Zeithaml (1988) definierar upplevd kvalitet som en konsuments helhetsbedömning av en produkt eller tjänsts kvalitet. Enligt Zeithaml (1988) finns det en distinktion mellan upplevd kvalitet och objektiv kvalitet, där objektiv kvalitet är mätbar överlägsenhet på förutbestämda standardideal UPPLEVT VÄRDE Zeithaml (1988) har i sin forskning funnit fyra olika sätt att definierat upplevt värde. Den första definitionen är att värde är synonymt med lågt pris, där konsumenten upplever att det som offras är det mest framträdande i deras uppfattning av värdet (Zeithaml, 1988). Den andra definitionen är att värde är kvaliteten konsumenten får från priset den betalar. Den tredje definition har likheter med den andra, värde är vad jag får i relation till vad jag ger. Den fjärde och sista definition är att värde är det jag vill ha i en produkt, dvs. de fördelar som konsumenten får av produkten (Zeithaml, 1988). Utifrån de fyra definitionerna av värde har Zeithaml (1988) definierat värde som konsumentens övergripande bedömning om produktens användbarhet baserat på vad som fås och vad som offras. Bovik (2004) stödjer denna definition. Hon har undersökt 12 definitioner av värde och sammanfattat resultatet i en definition som förklarar värde som en trade-off mellan fördelar och uppoffringar. Chang & Wildt (1994) har kommit till en liknande slutsats, att värde är en trade-off mellan upplevt pris och upplevd kvalitet. Bovik (2004) menar att vad som är fördelar och uppoffringar är oklart, och Zeithaml (1988) beskriver uppfattningen av fördelar och uppoffringarna varierar mellan individer. För vissa är tid och ansträngning den största uppoffringen, för andra är den ekonomiska uppoffringen mest kännbar, 11

20 vissa vill ha stora volymer och andra vill ha högst kvalitet (Zeithaml, 1988) RELATIONEN MELLAN PRIS, KVALITET och VÄRDE Forskningen inom området är uppdelat i två inriktningar (Dodds & Monroe, 1985). I den ena inriktningen har forskningen begränsats till att bara förhålla sig till pris som kvalitetsindikator, men enligt Olson (1977) är det ett förenklat tillvägagångssätt. Den andra inriktningen har utgått från pris som en av flera indikatorer på kvalitet (Zeithaml 1988; Chang & Wildt 1994; Dodds & Monroe 1985). Enligt Steenkamp & Hoffman (1994) utgår ekonomisk teori från att det råder en positiv relation mellan pris och kvalitet. Steenkamp & Hoffman (1994) menar att ett högt pris påvisar höga produktionskostnader och höga produktionskostnader antyder högre kvalitet, vilket gör ett högt pris godtagbart. Steenkamp & Hoffman (1994) stödjer antagandet om en positiv relation, men med tillägget att relationen inte är perfekt. Zeithaml (1988) menar att även om de flesta forskare som undersökt området haft en förutfattad mening om att relationen pris - kvalitet är stark, däremot har resultat av forskning visat en tydlig tendens att relationen saknas. Chang & Wildt (1994) menar att det upplevda priset, tillsammans med andra produktattribut, influerar den upplevda kvaliteten, men dock är relationen inte perfekt och den bestäms av en rad olika variabler. Zeithaml (1988) har identifierat tre faktorer som påverkar hur relationen mellan pris och upplevd kvalitet uppfattas och hur pris används som kvalitetsindikator. Den första faktorn, menar Zeithaml (1988), är om annan information som berör kvaliteten finns tillgänglig. Har köparen information om exempelvis varumärket och dess rykte kommer prisets signal om kvaliteten ha mindre inflytande. Den andra faktorn är individuella skillnader mellan köpare, kan dessa skillnader vara exempelvis prismedvetande och produktkunskap. Zeithaml (1988) menar att om köparen inte känner till priset kan inte priset ge en antydan om kvaliteten, och om köparen saknar kunskap eller intresse om produkten kan köparen inte förstå kvaliteten, och således inte heller använda pris som indikator. Den tredje faktorn är produktkategorin som produkten befinner sig i. Zeithaml (1988) menar att köpare använder pris som 12

21 kvalitetsindikator mer eller mindre beroende på produktkategorin. I kategorier där prisskillnaderna är små används sällan pris som en indikator av kvalitet. I produktkategorier där variation av kvalitet är förväntat är pris en använd kvalitetsindikator (Zeithaml, 1988). Anderson (2009) är av uppfattningen att känslorna för något som är gratis är relativa, inte absoluta. Om en produkt en gång kostat pengar och inte längre gör det, sätts produkten i relation med sänkt eller låg kvalitet. Om produkten aldrig kostat pengar, känner konsumenten inte likadant. Enligt Zeithaml (1988) är inte hög kvalitet i sig en tillräcklig faktor för att ett köp ska genomföras. Istället är det upplevda värdet den faktor som har störst inflytande på val av köp. Ett resonemang som stöds av Kotler (2010) som anser att konsumenter köper produkter eller tjänster från det företag som erbjuder högst upplevt värde. Zeithaml (1988) menar att konsumenten inte alltid söker efter den produkt eller tjänst med högst kvalitet. Om konsumenten inte känner ett behov, eller har de finansiella medlen tillgängliga, av att köpa produkten av högst kvalitet kommer den upplevda kvaliteten minska, samtidigt som den upplevda kvaliteten för produkten med lägre kvalitet och lägre pris kommer höjas (Zeithaml, 1988). Upplevt pris och upplevd kvalitet påverkar i sin tur hur konsumenten upplever värdet. Chang & Wildt (1994) menar att upplevt pris har en negativ inverkan på det upplevda värdet, men att upplevd kvalitet har positiv inverkan på det upplevda värdet. 2.5 SKILLNADER MELLAN HUR KONSUMENTER OCH FÖRETAG KÖPER Morris et al. (2007) har undersökt skillnaderna mellan konsumenters och företags köpprocesser och funnit betydande olikheter. När organisationer ska fatta beslut om att genomföra ett köp är oftast flertalet individer, från olika enheter i organisationen, inblandade i köpet, vilket kan innebära viss polemik mellan de olika enheterna. För konsumenter är de flesta köp rutinmässiga och tas av den enskilda individen. Morris et al. (2007) har också identifierat att organisationer många gånger har formaliserade köpprocesser, vilket konsumenter inte har. Vidare har de påvisat tidsåtgången vid köp som en betydande skillnad. För organisationer kan köpprocessen pågå från sex månader till två år. Den sista betydande skillnaden identifierad av Morris et al. (2007) är att en organisations 13

22 lönsamhet kan vara beroende av kvaliteten på köpbeslutet. Detta innebär att köp kan innebära signifikativ risk för köparen. Eftersom risken är stor blir också informationssökningsprocessen en vital del av köpprocessen då information verkar som en riskminimerare (Webster & Wind, 1972). Baserat på skillnaderna i köpprocessen har Ahmed & d Astrous (1994) urskiljt skillnader i beteendet mellan organisationer och konsumenter. De har, i enighet med Shampanier et al. (2007), funnit att privata konsumenter är varelser som tenderar att handla irrationellt. När människor står i valet mellan två produkter, varav den ena är gratis, upplever konsumenten inte bara att kostnaden är obefintlig för gratisprodukten, utan också att värdet på gratisprodukten blir högre. Ahmed & d Astous (1994) anser att företag agerar annorlunda än konsumenter. Enligt dem är företags köpbeslut mer rationella än konsumenters. Rese et al. (2007) är av en annan uppfattning. De menar att företag ofta beskrivs som rationella, men att företag också kan påverkas av yttre faktorer till att handla irrationellt. Morris et al. (2001) stödjer detta resonemang. De menar att även om företag är rationella i sina köpbeslut är de inte perfekt rationella. Å ena sidan kan högre grad av rationellt agerande vara förväntat hos företag på grund av en rad skäl: Dels kommer produkten användas på daglig basis i organisationen, dels är individerna inom organisationens inköpsenhet professionella och kommer bli utvärderade baserade på de inköp de gör (Morris et al., 2001). Å andra sidan, menar Morris et al. (2001), att eftersom köpbeslut i företag tas av individer som, i likhet med konsumenter, också är mottagliga för influenser så kan de också agera irrationellt. 2.6 WORD-OF-MOUTH - ATT TALA ÄR GULD Enligt Frank Bass modell, som beskriver spridning av en produkt genom kommunikationskanaler, så finns det två typer av kommunikation som influerar en konsuments köpbeslut: word-of-mouth och reklam (Mahajan et al., 1990). Grönroos (2008) beskriver word-of-mouth som budskap om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess driftsätt och dess varor och tjänster som förmedlas från en person till en annan. Betydelsen av word of mouth, fortsättningsvis refererat till som WOM, har av många forskare fastslagits, men får här exemplifieras av Kumar et 14

23 al. (2007). De menar, i motsats till den gemena föreställningen om att ett företags mest värdefulla kund är den som köper mest, att företagets viktigaste kund är den som, via WOM, attraherar flest lönsamma kunder till företaget. Grönroos (2008) betonar också betydelsen av WOM. Han menar att effekten av positiv WOM allt som oftast är betydligt större än för planerad kommunikation, detta eftersom att informationen är objektiv BETYDELSEN AV WORD-OF-MOUTH FÖR TJÄNSTER Konsensus verkar råda angående den stora betydelsen av WOM för tjänsteföretag (Zeithaml et al., 1993; Grönroos, 2008; Murray, 1991). Betydelsen av WOM för tjänster härstammar från tjänsters anatomi. Tjänster är immateriella och produktion och konsumtion sker samtidigt, vilket innebär att tjänsten måste upplevas för att kunna utvärderas (Zeithaml et al., 1993; Grönroos, 2008). Detta, menar Murray (1991), bidrar till att den upplevda risken i samband med köp av tjänst är på en högre nivå än vid köp av produkter. WOM bidrar då till att bringa klarhet i hur tjänsten är och hur den kommer upplevas (Zeithaml et al., 1993) Word of mouth i B2B-kontext Enligt Kumar, Petersen och Leone (2007) är WOM ovanligt på många B2B-marknader. Detta beror enligt dem på att företag ofta konkurrerar med varandra och vill därför inte ge konkurrenter tips som gagnar dem. File et al. (1994) och Reingen & Kernan (1986) är dock av en annan uppfattning. De anser att företag, i stor utsträckning, använder WOM, dels i förköpsprocessen, och dels efter köpet, mycket eftersom att planerad kommunikation kan vara både dyr och ineffektiv på B2B-marknader. File et al. (1994) menar att WOM har stort inflytande i företags förköpsprocesser. File et al. (1994) beskriver WOM på B2B-marknaden som en blandning av input och output. WOM input är information som samlas in från en eller flera tredje parter under informationssökningsfasen innan köpbeslut tas. Output är information som företaget förmedlar vidare till tredje parter efter köpet. File et al. (1994) har funnit att positiv WOM i 15

24 efterköpsfasen relaterar till tillfredsställelse och negativ WOM till otillfredsställelse. 16

25 3. METOD I detta kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt. Beskrivning och motivering till att vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie av undersökande karaktär presenteras. En skildring av hur fallstudieobjekten valdes samt vad som analyserades presenteras. En förklaring till hur data insamlats, och en diskussion kring studiens trovärdighet avslutar kapitlet. 3.1 FORSKNINGSMETOD Den forskningsmetod som vi finner ändamålsenlig för vår studie är den kvalitativa metoden. Anledningen till att vi finner den kvalitativa metoden som bäst lämpad är att undersökningsområdet, freemium inom B2Bsektorn, är begränsat. Bryman & Bell (2011) menar att den kvalitativa metoden är fördelaktig när relevant teori saknas i ämnet, och att teori istället utmynnar ur den aktuella undersökningen, något som vår undersökning ämnar göra. Holme & Solvang (1997) stödjer detta resonemang. De menar att fördelen med den kvalitativa metoden är att den omvandlar observationer till text. Här vänder sig forskaren till ett fåtal undersökningsenheter och den centrala delen blir att samla in detaljerad information för att få en djupare förståelse av studien (Holme & Solvang, 1997). Berg (2007) påpekar att den kvalitativa undersökningen är att föredra när djupare förståelse för undersökningsområdet är att önska, till skillnad från den kvantitativa metoden som mäter och beräknar olika skeenden. Vi är av åsikten att förståelse av ämnet är lättare att skapa sig genom text än genom kvantifierbar information. Vi tror också att undersökningens syfte, tillika rekommendationen till Navii, kommer vara bättre grundat i form av djupare förståelse i ämnet. Vidare brukar kvalitativ metod kopplas till studier av mindre karaktär, medan den kvantitativa metoden oftast förknippas med större studier (Holme & Solvang, 1997). Eftersom att studien är begränsad i tid, och att kvalitativ studie ofta är mindre tidskrävande finner vi den kvalitativa metoden som fördelaktig även ur ett krasst tidsperspektiv Fallstudie För att skapa förståelse för ämnet, och för att kunna svara mot undersökningens syfte har vi använt oss av en undersökande fallstudie. 17

26 Fallstudier bottnar oftast i önskan om att förstå och reda ut komplexa sociala fenomen. Vi har valt att undersöka B2B-företag som framgångsrikt använder freemium som affärsmodell, ett tidigare begränsat och komplext forskningsområde, och som av vissa praktiker och forskare blivit utdömt som omöjligt. Bell & Bryman (2003) beskriver att den grundläggande formen av en fallstudie behandlar en detaljerad och ingående studie av ett enda fall. Vi har dock valt att använda en tvåfallsstudie, något som Yin (2009) menar är fördelaktigt ur ett analytiskt perspektiv eftersom resultaten blir mer betydande. Vidare menar Yin (2009) att genom att använda två fall är möjligheten att oberoende analytiska slutsatser kan dras från de olika fallen, vilket innebär att slutsatsen kommer bli starkare än resultatet från en enskild fallstudie VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT Då syftet för undersökningen är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för Navii har fallstudieobjekten valts i samråd med Navii. Mailchimp och Hoosuite är företag som framgångsrikt nyttjar freemium som affärsmodell. Likheterna mellan fallstudieobjekten och uppdragsgivaren är flera. Tjänsterna som företagen erbjuder har liknande karaktäristika. De är alla molnbaserade tjänster vars värde i grund och botten är dess användarvänlighet. De tre företagen är relativt små och har företag i olika storlek som kunder VAD HAR ANALYSERATS? Yin (2009) menar att det som analyseras i en fallstudie bestäms av studiens syfte. Denna studies syfte är att utvärdera huruvida freemium är en lämplig affärsmodell för Navii. Svaret på den frågan ska utmynna från resultatet av fallstudien. Av den anledningen ska de sex faktorerna, som presenterades i studiens inledande kapitel, som av andra blivit identifierade som essentiella för freemiums framgång på B2C marknader, samt Chesbrough och Roseblooms affärsmodell, stå som ram för vad som ska analyseras i fallstudien UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET För att bedöma en kvalitativ undersöknings kvalitet och trovärdighet menar Bell och Bryman (2003) att de två klassiska begreppen validitet och 18

27 reliabilitet, som är vikitga kriterier för kvantitativa undersökningar, inte är optimala för att utvärdera kvalitativa undersökningar. Yin (2009) har dock anammat dessa begrepp och placerat dem i en fallstudiekontext, och presenterat taktiker som svarar mot kriterierna, och således befäster undersökningen trovärdighet. Han menar att det finns fyra typer av tester för att fastställa kvaliteten och trovärdigheten på fallstudier, konstruktionsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Konstruktionsvaliditet, som berör motarbetande av, för studien, felaktiga operationella mätinstrument och subjektivitet, fastställs genom att vi i datainsamlingsprocessen använt flertalet källor för de använda teorierna. Källor som dels styrker, och dels motsäger varandra, för att på så sätt skapa en balanserad och objektiv bild av hur något förhåller sig. Intern validitet, som Yin (2009) beskriver som relationen mellan orsak och verkan, är inte applicerbart på undersökande fallstudier. Extern validitet behandlar huruvida studiens resultat kan generaliseras ur ett analytiskt perspektiv (Yin, 2009). Den externa validiteten har i denna studie stärkts genom att utgångspunkten för studien varit tidigare forskning i ämnet. Ett annat sätt att förstärka generaliserbarheten är att undersöka fler än ett fall, vilket denna studie gjort. Reliabilitet testar om studiens resultat skulle bli det samma om den genomfördes igen av en annan undersökare (Yin, 2009). För att förstärka reliabiliteten för denna studie har vi försökt att, så tydligt som möjligt, förklarat hur undersökningen gått tillväga. 3.2 DATAINSAMLING Vid insamling av information delas data in i två begreppsklasser beroende på hur och vart den är insamlad. Dessa två olika begrepp kallas primäroch sekundärdata. Patel & Davidson (2003) beskriver att primärkällor kan vara intervjuer, förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar. Sekundärdata ( andrahandsdata ) är redan existerande information som finns dokumenterat, som inte är kompilerat primärt för den egna studien, menar Lundahl & Skärvad (1999). Esaiasson et al (2007) menar att huvudregeln är att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor, som beskriver aspekten avståndet mellan berättare och berättelse som avgörande för trovärdigheten. På grund av att undersökningen är tidsbegränsad tog vi det aktiva valet att endast använda primärkällor i 19

28 empirikapitlets första avsnitt, kapitlet som behandlar vår uppdragsgivare Navii. Intervjuobjekten på Navii var marknadschef Johan Tervald och produktion och utvecklingschef Alex Afshin Kheirmand. Vi har kunnat kontakta våra kontaktpersoner när som, vilket skapat en trygghet. För informationen till de två fallstudieobjekten har vi valt att förlita oss till sekundärdata från företagens hemsidor, och från sekundära källor där beslutsfattare från de två företagen blivit intervjuade. Vi upplevde att riskerna blev för stora för att basera fallstudien på primärdata då företagen är baserade i Nordamerika, och kontakten med dem hade blivit begränsad till mejl. Informationssökningen för empirisk data har, i förstahand, genomförts på Sweetsearch.com, som är en sökportal där alla resultat blivit utvärderade av experter. Sweetsearch databas är begränsad, och i de fall den inte räckt till har google.com använts. Insamlingen för sekundärdata till den teoretiska referensramen har gjorts på högskolans bibliotek, på Google Scholar, samt på databaserna ABI/inform och Oalster. Tidigt i informationsinsamlingsprocessen fann vi att ämnet freemium fortfarande är relativt outforskat, och ämnet för vår undersökning, freemium i B2B-kontext är, om än, mer begränsat. Därför har uppenbara sökord som freemium och freemium B2B varit relativt fruktlösa, och endast givit en begränsad mängd information. Dock medverkade informationen funnen med dessa sökord till en förståelse om begreppet, vilket bidrog till att vi kunde identifiera andra, mer fruktbara sökord. Utöver de två ovannämnda sökorden har vi också använt: Information products Business Model Network effects Free Freeconomics Price Quality relationship Word-of-mouth, WOM in B2B Quality discrimination 3.3 KÄLLKRITIK Esaiasson et al. (2007) beskriver källkritiken som forskarnas främsta vapen mot lögner, felaktigheter och desinformation. Dagens 20

29 informationssamhälle ställer allt högre krav på journalister, forskare och medborgare då vem som helst kan hastigt nå ut till hela världen med mängder av information, via exempelvis internet. Esaiasson et al. (2007) menar därför att en skeptisk grundhållning är nödvändig. Det är genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till källan som källan tilldelas ett egentligt värde (Lindqvist & Söderlind, 2009). Vi har därför löpande genom studien haft ett kritiskt förhållningssätt till den använda informationen. Vidare har vi under studiens gång även försökt styrka och påvisa skillnader i sekundärdata, som används i studiens teoretiska referensram, genom att finna likheter och skillnader i berörd forskning. Att återgå till den ursprungliga källan är också en princip vi utgått ifrån då information insamlats. För internetkällorna har det kritiska förhållningssättet ytterligare intensifierats. Björkman & Olsson (2000) menar att för internet, den i särklass största källan för information, saknas garantier för giltighet i informationen. Eftersom att vem som helst kan lägga ut vad som helst på Internet, och få det att förefalla trovärdigt, menar de att det ställs högre krav på att kritiskt granska informationen. För att utvärdera informationen inhämtad från Internet har vi utgått från ett antal principer, som rekommenderas av Björkman & Ohlsson (2000). Till att börja med har sökportalen Sweetsearch.com använts i den grad det varit möjligt. Sweetsearch är en sökportal där alla resultat blivit granskade av experter, något som vi anser styrker informationens trovärdighet. Men på grund av Sweetsearch något begränsade databas, har även information hittats genom Google. De principer vi använt för att granska informationen funnen via Google är att kontrollera om personen som författat informationen står angiven, och om dennes kvalifikationer bidrar till att öka trovärdighetsgraden. Vidare har vi haft som princip att endast nyttja Internetkällor som är relativt aktuella, och helst inte äldre än ett par år gamla. Den sista principen, och kanske den mest problematiska för vår studie, är objektivitet. Då studien är en fallstudie av två B2B-företag som använder freemium, där fastställda faktorer ska undersökas, har vi varit manade att använda information som endast finns att tillgå på de berörda företagens hemsidor. Den informationen kan inte betraktas som objektiv, då hemsidornas har kommersiellt syfte där fördelarna med just deras tjänst påvisas. Det aktiva valet har dock gjorts att använda hemsidorna till att beskriva företagens erbjudande samt hur de 21

30 strukturerat kundtjänsten. Övrig information om företagen har inhämtats från oberoende källor. 22

31 4. EMPIRI I detta kapitel ges en presentation av vår uppdragsgivare, Navii, och deras nya tjänst, Steem, som är anledningen till denna studie. De två fallstudieobjekten, Mailchimp och Hootsuite, beskrivs också, med de sex framgångsfaktorerna presenterade i studiens inledande kapitel som utgångspunkt. 4.1 NAVII Navii är ett tryckeriföretag/kommunikationsbyrå i B2B-sektorn med tillhåll i Västerås. Navii själva beskriver deras verksamhet som alltifrån att utveckla strategiska marknadskoncept, crossmedia- och web-to-printlösningar till webbdesign och visuella identiteter (Navii.se, 2012). Web-toprint är en kommersiell process som sker innan själva trycket, som sammankopplar digitalt innehåll och kommersiell tryckproduktion. Cross media är samlingsnamnet för att, med hjälp av en databas, skicka ut personifierad och unik information i olika marknadskanaler. Dessa kanaler är vanligen tryck som postas till mottagaren. Detta är en av Naviis tydligare styrkor då kunden kan överskåda exempelvis kampanjen i realtid. Web-to-print är en webbaserad trycksaksbeställning som hjälper företag och organisationer att kontrollera och hålla ordning på sitt marknadsmaterial (Navii.se, 2012). Vidare har Navii utvecklat en användarvänlig web-to-print tjänst som heter Steem STEEM Navii har nyligen avslutat arbetet med att utveckla en ny webbaserad trycktjänst, en s.k. web-to-print, vid namn Steem. Steem är en användarvänlig tjänst där företag skapar och beställer sina egna trycksaker. Med hjälp av färdiga mallar har företag möjlighet att utforma hela sin grafiska profil, i form av visitkort, informationsblad och andra grafiska tryckföremål. Tidigare har medelstora företag anlitat reklambyråer där orginalare är ansvariga för att upprätthålla den grafiska profilen hos företagskunderna. Med Steem blir det enkelt för företagen att göra detta jobb själva. Andra fördelar med tjänsten är att det sparar tid och pengar för företagen. Tjänsten kopplar samman företag med tryckerier, som är lämpliga att trycka den önskade saken. Företagen som 23

32 ska trycka kan koppla upp sig mot vilket tryckeri som helst förutsatt att tryckeriet också använder Steem. Steem kommer att vända sig mot småoch medelstora företag. Navii anser att dem minsta företagen, exempelvis Pizzerior inte kommer behöva använda steem, eftersom att deras behov av trycksaker inte är särskilt stort. De allra största företagen tillhör heller inte det identifierade kundsegmentet eftersom de oftast ställer större kvar på att tjänsten anpassas efter deras önskemål (A.A. Kheirmand, personlig intervju, 23 mars, 2012). 4.2 Mailchimp Mailchimp är en molnbaserad tjänst som erbjuder färdigställda mallar och distribution av nyhetsbrev via . Användaren kan anpassa designen på nyhetsbreven, dela dem på olika sociala nätverk, och samtidigt spåra resultaten av utskicken (mailchimp.com). Tjänsten är molnbaserad där tredje parter hanterar och underhåller deras servrar och data (inc.com). Sedan dess lansering 2001 har Mailchimp etablerat sig på marknaden och har idag över 1,6 miljoner användare i över 150 länder och skickar dagligen ut över 100 miljoner nyhetsbrev. I september 2009 meddelade Mailchimp att de från och med då skulle använda freemium som affärsmodell efter nio år av att ha erbjudit endast en betalversion. Med kampanjen Power to the People fick Mailchimp 240% fler användare under de 7 första månaderna med den nya affärsmodellen (venturebeat.com). Ben Chesternut att när Mailchimp tillslut valde att gå freemium så visste de hur man säljer, samtidigt som de hade etablerat sin produkts förmåga och värde i konsumentens ögon (econsultancy.com). Mailchimps kunder består av företag av varierande storlek, allt från små firmor till stora företag (readwriteweb.com, 2010). Mailchimp förlitar anskaffandet av nya kunder till den virala effekten, att nöjda kunder sprider ordet vidare. Mailchimp utnyttjar även gratisanvändarna till att sprida varumärket genom att placera Mailchimp-loggan på varje utskick från gratisanvändare (inc.com). Mailchimps erbjudande kommer i fyra olika kategorier. Forever free är gratisversionen som tillåter kunden att skicka 12,000 s i månaden 24

NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN?

NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? NAVII OCH FREEMIUM - A MATCH MADE IN HEAVEN? FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Examinator:

Läs mer

Abstract. Date: May 30th Bachelor s Thesis in Business and Administration, 15 ECTS. Level:

Abstract. Date: May 30th Bachelor s Thesis in Business and Administration, 15 ECTS. Level: Förord "At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident,

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Lycka till! Joacim & Madelaine

Lycka till! Joacim & Madelaine Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST TENTAMEN MARKNADSFÖRING, EFO706 2013-04-25, torsdag, Tid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv din kod

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4 Problemformulering Högerpopulistiska partier får mer och mer inflytande och makt i Europa. I Sverige är det sverigedemokraterna som enligt opinionsundersökningar har fått ett ökat stöd bland folket. En

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16 EXJOBBSINTRODUKTION FORSKNINGSMETODER Vad är vetenskap? En process i vilken vi undersöker kända och okända storheter i vår värld Forskare undersöker och drar slutsatser på basis av sina observationer.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Sammanfattning. Inledning

Sammanfattning. Inledning Business relationship alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange Andrew Cox Sammanfattning Inledning Artikeln syftar till att ge ytterligare klarhet

Läs mer

TEORINS ROLL I DEN VETENSKAPLIGA KUNSKAPSPRODUKTIONEN

TEORINS ROLL I DEN VETENSKAPLIGA KUNSKAPSPRODUKTIONEN Disposition Motivering TEORINS ROLL I DEN VETENSKAPLIGA KUNSKAPSPRODUKTIONEN Kriterier för vad som bör kallas teori Exempel på definition Utveckling runt några begrepp Kriterier för god teori Lästips KJ

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar.

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar. Manuskript Internetdagarna 2006 Stefan Görling 1. Introbild Forskare KTH. Forskar kring innovation & entreprenörsskap. I samband med att jag studerade omoraliska entreprenörer på nätet, som tjänade pengar

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer