Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2001"

Transkript

1 Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2001

2 Innehållsförteckning Folksams Tjänstemannafond Sverige 2 Folksams Tjänstemannafond Världen 6 Folksams Tjänstemannafond Obligation 12 Redovisningsprinciper 15 Valutakurser 15 Jämförelseindex 16 Ägarpolicy 16 Förändringar i organisationen 16

3 2 Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Sverige i korthet Avkastning 2001, % -10,56 Indexutveckling 2001, % -11,54 Fondens utveckling sedan start, % -19,70 Jämförelseindex utveckling sedan start, % -16,07 Andelsvärde ,08 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i november Förvaltarteam Claes Folkmar Ulrika Enhörning Hans-Olov Öberg Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden investerar i aktier, huvudsakligen i svenska börsnoterade företag som kombinerar långsiktigt hållbar tillväxt med god lönsamhet och som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Genom att placera i många företag i flera branscher uppnås en god riskspridning. Målsättningen är att på lång sikt uppnå en god avkastning. Fondens risknivå Låg Hög Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 10,6 procent och slog därmed sitt jämförelseindex som sjönk med 11,5 procent. Det finns flera anledningar till att fonden lyckades slå sitt jämförelseindex. En anledning till att fonden gick bättre än sitt jämförelseindex är övervikten i läkemedelsaktier och i konjukturkänsliga verkstadsbolag med god tillväxt. En lägre andel Ericsson har också bidragit positivt till avkastningen. Enstaka aktier som bidragit positivt till fondens utveckling är bland annat Capio, ett vårdföretag som har en stabil verksamhet, en stark tillväxt inom vårdsegmentet och för en expansiv förvärvspolitik. Ett annat företag är JM, som trots svagare konjunktur lyckats sälja fastigheter till bra priser. Även Electrolux har bidragit positivt, ett företag som påverkas positivt när räntorna sjunker och hushållens köpbenägenhet ökar. Fondens placeringar Ett litet antal stora företag står för en stor andel av Stockholmsbörsen. Dessa företag prissätts internationellt, vilket innebär att den svenska börsen påverkas mycket av vad som händer på börserna i USA. Fonden har haft en övervikt i dessa aktier. Andelen likvida medel i fonden har minskat från halvårsskiftet, då den låg på cirka 7 procent ned till 3 procent vid årsskiftet. Efter halvårsskiftet har fonden använt likviditeten till att placera till bra kurser innan börsen vände upp under senhösten. Fonden har undvikit att placera i mindre teknikbolag, vilket varit en bra strategi under perioden. Fonden har i stället investerat en liten andel i programvaru- och konsultföretag. Valet att undervikta Telia till förmån för Tele2 och Europolitan under hela perioden, har också bidragit positivt till fondens utveckling. När terrorattackerna mot USA den 11 september inträffade, fanns risken att den konjunkturuppgång som börjat skönjas helt skulle gå förlorad. Inom vissa industrier ökade företagsriskerna och oron fanns att konsumenterna, som skulle bidra till konjunkturvändningen tappade lusten att konsumera i den takt som marknaden förväntade sig. Vår tro var dock att den tragiska händelsen inte skulle få någon större påverkan på lång sikt, och fonden började köpa aktier i främst konjunkturkänsliga företag, som Electrolux, Atlas Copco, Sandvik och Ericsson. Fonden fick då möjlighet att använda sin likviditet, vilket bidragit positivt till fondens avkastning. Osäkerheten i marknaden har inneburit färre köp och försäljningar och omsättningshastigheten har därför minskat i fonden sedan föregående år, från 0,71 gånger till 0,34 gånger Möjligheten att handla med derivat har inte utnyttjats av fonden. Framtiden Vi tror på en svag vändning uppåt i konjunkturen under andra halvåret 2002 och har därför ökat i de cykliska verkstadsbolagen, vars börskurser brukar ha en god utveckling i början av en konjunkturuppgång. Denna strategi ligger kvar tills vi verkligen ser att vändningen kommer. Fonden har fortfarande en övervikt i tillväxtbranscherna och vi försöker finna bolag som till viss del är konjunkturkänsliga, men samtidigt har en tillväxtfaktor i sig. Denna tillväxtfaktor kan vara att företaget har en egen stark tillväxt eller att företaget förvärvar tillväxt genom att köpa andra bolag. Sådana bolag är till exempel Assa Abloy, Securitas och Eniro, som alla har en viss konjunkturkänslighet men också en egen stor tillväxtpotential. Fonden har varit överviktad i läkemedelsbranschen, inte av skälet att det är en tillväxtbransch utan på grund av en mer defensiv strategi. Övervikten har vi dock minskat under hösten. Fonden ligger dock kvar med en liten övervikt, och då främst i AstraZeneca som har en intressant forskningsportfölj. Vi har en avvaktande inställning till fastighetsbranschen. Bland bankaktierna föredrar vi SEB som vi tror kommer att ha den största uppgångspotentialen, vilket vi grundar på en positiv grundsyn till börsen under 2002 som i större utsträckning gynnar SEB framför de andra bankerna. Fonden håller en neutral vikt i teknikaktier och här föredrar vi Nokia framför Ericsson. Även om mobiltelefonmarknaden har gått ned, har den fortfarande en fortsatt bra tillväxt. I Sverige ser utsikterna goda ut för en konjunkturåterhämtning, och den svenska aktiemarknaden kommer troligtvis att visa upp en positiv utveckling under helåret Beräknad på 24 månader då fonden ej funnits i 36 månader.

4 Folksams Tjänstemannafond Sverige 3 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 21,7 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 21,5 Tracking error, % 1) 2,6 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) -10,4 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr 4) 236 Transaktionskostnader, % 0,12 TKA, % 0,54 NKA, % 2) 0,54 TER, % 0,41 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 48,94 varav förvaltningskostnad, kr 34,46 De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) Ericsson 9,3 % AstraZeneca 7,8 % Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 80,08 89,78 100,09 Utdelning, kr/andel 0, Totalavkastning, % -10,56-10,30 0,09 3) Jämförelseindex, % -11,54-10,43 5,93 3) Omsättningshastighet, ggr 0,34 0,71-1) beräknat på 24 månader 2) inga köp/säljavgifter 3) beräknat från fondstart 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper.courtage har uppgått till 236 tkr (244 tkr) Utvecklingen i Folksams Tjänstemannafond Sverige % Fonden Jämförelseindex se sid 16 Hennes & Mauritz 7,2 % -18 Nordea 6,2 % -29 Telia 4,7 % -40 dec-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 Övriga 64,8 % Innehavsförändringar Nyköp Mkr Ökat Mkr SSAB 1,6 Ericsson 22,8 NCC 0,9 AstraZeneca 9,4 Biacore 0,4 Nordea 8,7 Perbio Science 0,3 Telia 6,7 Observer 0,3 Hennes & Mauritz 6,4 Övriga 0,0 Övriga 83,2 Summa Nyköp 3,5 Summa Ökat 137,2 Avyttrat Mkr Minskat Mkr Atle 1,3 Ericsson 10,2 Svedala 0,4 Industrivärden 3,7 Medivir 0,2 AstraZeneca 3,6 Vision Park 0,1 Pharmacia 3,5 Studsvik 0,0 ABB 3,3 Övriga 0,0 Övriga 34,5 Summa avyttrat 2,0 Summa Minskat 58,8 Netto köp Mkr Netto sälj Mkr Ericsson 12,6 Industrivärden 2,7 AstraZeneca 5,8 ABB 1,7 Nordea 5,5 Atle 1,3 Hennes & Mauritz 4,9 Pharmacia 0,7 Telia 4,4 Svedala 0,3 Övriga 53,7 Övriga 0,3 Summa Netto köp 86,9 Summa Netto sälj 7,0 Sammanfattning Mkr Vi köpte totalt 140,7 Vi sålde totalt 60,8 Nettoförändringen blev 79,9

5 4 Folksams Tjänstemannafond Sverige % av fond- % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,6 Bank och övriga likvida medel , ,6 Summa tillgångar , ,2 Skulder Finansiella instrument Övriga kortfristiga skulder 69 0, ,2 Summa skulder 69 0, ,2 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader - 0 Övriga kostnader - 0 Summa kostnader Skatt - Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning -559 Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas november

6 Folksams Tjänstemannafond Sverige 5 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet Finans Custos ,4 FöreningsSparbanken A ,4 Industrivärden A ,8 Industrivärden C ,2 Industrivärden totalt ,0 Investor B ,1 JM ,3 Nordea ,2 OM Gruppen ,3 SEB A ,8 Skandia ,5 Svenska Handelsbanken A ,7 Svenska Handelsbanken B ,4 Svenska Handelsbanken totalt , ,0 Hälsovård AstraZeneca ,8 Biacore ,2 Capio ,6 Gambro A ,0 Maxim ,1 Perbio Science ,3 Pharmacia SDB ,7 Pyrosequencing , ,9 Industrivaror- och tjänster ABB ,7 Assa Abloy B ,9 Atlas Copco A ,3 Bure ,6 NCC B ,4 Observer A ,3 Sandvik ,5 Scania B ,4 Securitas B ,1 Skanska B ,4 SKF B ,6 Transcom WorldWide S.A A ,0 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet Transcom WorldWide S.A B ,1 Transcom WorldWide S.A totalt 183 0,1 Volvo B , ,8 Informationsteknik Boss Media ,2 Ericsson B ,3 Nokia ,7 TietoEnator ,8 WM-Data B , ,7 Material Kinnevik B ,2 SCA B ,7 SSAB A ,8 Stora Enso R , ,3 Sällanköpsvaror- och tjänster Autoliv SDB ,1 Electrolux B ,5 Eniro ,8 Hennes & Mauritz ,2 Mekonomen B ,3 Metro A ,1 Metro B ,2 Metro totalt 564 0,3 MTG , ,1 Europolitan ,6 Tele2 B ,0 Telia , ,3 Summa börsnoterade aktier ,1 Summa finansiella instrument ,1 Övriga tillgångar och skulder, netto ,9 Fondförmögenhet ,0

7 6 Folksams Tjänstemannafond Världen Folksams Tjänstemannafond Världen i korthet Avkastning 2001, % -12,07 Indexutveckling 2001, % -7,39 Fondens utveckling sedan start, % -15,19 Jämförelseindex utveckling sedan start, % -6,45 Andelsvärde ,81 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i november Förvaltarteam Johan Cederin Veronica Yu Elisabeth Nathhorst Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden investerar i aktier noterade på börser över hela världen, exklusive Sverige, med tyngdpunkt mot USA och Europa. Vår syn på konjunkturutvecklingen i världen styr land- och branschval. Bolagsval inom branscherna görs efter individuella företagsanalyser i företag som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. Detta ger stor riskspridning och möjlighet till hög avkastning. Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 12,1 procent. Fondens jämförelseindex sjönk under samma period med 7,4 procent. Under året har en av de senaste decenniernas snabbaste konjunkturavmattningar inträffat. Den så kallade IT-bubblan, som sprack under 2000, gav fortsatt kraftigt negativa effekter under Teknikbranschen inklusive IT-branschen, som under ett antal år drivit den amerikanska ekonomin, bidrog i stället till avmattningen. Redan tidigt under året sänkte den amerikanska centralbanken styrräntan. Detta fick de mer optimistiska bedömarna att hoppas på en återhämtning under hösten. En rad vinstvarningar under sommaren gav dock indikationer på att återhämtningen lät dröja. Terrorattackerna mot USA i september ökade kraftigt både oron och osäkerheten över att den pågående recessionen skulle fortsätta. Massiva räntesänkningar sattes in för att stoppa den negativa trenden. Den amerikanska centralbanken sänkte styrräntan elva gånger, från 6,5 procent till 1,75 procent. Även resten av världens centralbanker sänkte sina respektive styrräntor under hösten. I Europa mattades konjunkturen av successivt under året och den japanska ekonomin fortsatte sin sedan tidigare inledda kräftgång. De asiatiska marknaderna påverkades också negativt av den amerikanska konjunkturavmattningen, framförallt inom data- och elektronikindustrin. Under året har valutaeffekten varit betydande för fondavkastningen eftersom den svenska kronan har försvagats med cirka 10 procent mot US-dollarn. Förra årets valutavinster kan dock komma att bytas till förluster under 2002, inte minst om opinionsmätningarna pekar mot ett EMU-deltagande. Ett flertal av de större välkända IT-och telekombolagen har fallit med mellan 50 och 70 procent, vilket bidragit till en ökad volatilitet och risk i fonden. Fondens volatilitet var 15,9 procent, beräknat på 24 månader (jämförelseindex volatilitet 14,5 procent). Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Risken kommer även fortsättningsvis att hållas på en moderat nivå. Fondens framtidsutsikter Under första delen av året tror vi mest på Asien och Europa på grund av rimlig värdering av företag och valuta, medan vi fortfarande är tveksamma till Japan, där problemen tycks fortgå utan någon synlig bättring. Räntesänkningarna som den amerikanska centralbanken genomförde under 2001 bör ge effekt under 2002, och vi förväntar oss en återhämtning av den amerikanska konjunkturen under andra halvåret Det finns dock fortfarande risker, som att de amerikanska obalanserna med både negativt sparande och bytesbalansunderskott kvarstår. Sammantaget tror vi att en förbättrad konjunktur leder leder till en positiv global börsutveckling under Fondens risknivå Låg Hög Fondens placeringar Fonden har under året viktat upp den nordamerikanska regionen. Huvudförklaringen till fondens avvikelse mot sitt jämförelseindex finner vi också i den amerikanska portföljandelen, där bolagsvalen varit ogynnsamma för fonden. Fonden har varit underviktad i Europa under större delen av året vilket varit positivt, då de europeiska marknaderna gått något sämre än index. Dessutom har undervikten i Asien och Japan under huvuddelen av året, bidragit positivt till fondutvecklingen. De globala branscher som har haft mest negativ betydelse för indexet och fonden har framförallt varit IT-bolag och telekomoperatörer som har gått drygt 25 respektive 10 procent sämre än världsindex. Även försäkringsbranschen bidrog negativt, då den påverkades kortsiktigt av kostnaderna för terrorattentaten, som beräknas överstiga 600 miljarder SEK. Däremot har övervikten i läkemedelsbranschen gynnat fondavkastningen. Beräknad på 24 månader då fonden ej funnits i 36 månader.

8 Folksams Tjänstemannafond Världen 7 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 15,0 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 14,5 Tracking error, % 1) 2,4 Beta 1,1 Genomsnittlig årsavkastning, % -8,0 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr 4) Transaktionskostnader, % 0,18 TKA, % 0,93 NKA, % 2) 0,93 TER, % 0,58 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 85,74 varav förvaltningskostnad, kr 35,81 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 84,81 96,45 100,09 Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % -12,07-3,63 0,09 3) Jämförelseindex, % -7,39-3,73 4,94 3) Omsättningshastighet, ggr 0,78 0, ) beräknat på 24 månader 2) inga köp/säljavgifter 3) beräknat från fondstart 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (551 tkr) Utvecklingen i Folksams Tjänstemannafond Världen De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) MSCI Opals 9,8 % Citigroup 2,7 % Microsoft 2,4 % General Electric 2,2 % American Int l Group 1,7 % % Fonden Jämförelseindex se sid Övriga 81,2 % -25 dec-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 Innehavsförändringar Nyköp Mkr Kraft Foods 5,2 Wells Fargo & Co 4,7 Abbot Laboratories 4,2 Walt Disney 3,9 Viacom 3,8 Övriga 157,2 Summa Nyköp 179,0 Avyttrat Mkr Wal-Mart Stores 7,4 Kraft Foods 5,1 Minnesota Mining & Mfg 2,1 Washington Mutuals 1,9 Cigna 1,5 Övriga 65,7 Summa Avyttrat 83,7 Netto köp Mkr MSCI Opals 12,6 Citigroup 5,5 Qwest Communications 3,1 Viacom 3,0 Walt Disney 2,5 Övriga 153,9 Summa Netto köp 180,6 Sammanfattning Mkr Vi köpte totalt 365,3 Vi sålde totalt 237,4 Nettoförändringen blev 127,9 Ökat Mkr MSCI Opals 12,6 General Electric 6,2 Citigroup 6,0 Exxon Mobil 5,8 American Int'l Group 4,2 Övriga 151,5 Summa Ökat 186,3 Minskat Mkr Exxon Mobil 5,4 General Electric 3,9 Abbot Laboratories 3,1 Chubb 3,1 JPMorgan Chase 3,1 Övriga 135,1 Summa Minskat 153,7 Netto sälj Mkr Wal-Mart Stores 3,5 Minnesota Mining & Mfg 2,1 Bayer 1,9 Cigna 1,5 JPMorgan Chase 1,4 Övriga 42,3 Summa Netto sälj 52,7

9 8 Folksams Tjänstemannafond Världen % av fond- % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,6 Bank och övriga likvida medel , ,5 Kortfristiga fordringar 366 0, ,9 Summa tillgångar , ,0 Skulder Övriga kortfristiga skulder 120 0,0 79 0,0 Summa skulder 120 0,0 79 0,0 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster, netto Övriga intäkter 45 - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 3 0 Övriga kostnader - 0 Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Några derivat finns ej utestående per Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas november

10 Folksams Tjänstemannafond Världen 9 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet Australien Energi BHP Billiton , ,2 AMP ,1 Brambles Industries ,1 Westpac Banking , ,9 Hälsovård CSL , ,2 Informationsteknik Telstra , ,2 Material CSR ,1 Rio Tinto , ,3 Sällanköpsvaror och -tjänster News , ,4 Summa Australien ,2 Danmark Vestas , ,1 Summa Danmark ,1 EU Konglomerat MSCI Opals (EUR) , ,7 Summa EU ,7 Finland Informationsteknik Nokia , ,7 Summa Finland ,7 Frankrike Energi Total Fina Elf , ,8 AXA ,5 BNP ,5 Société Générale , ,3 Hälsovård Aventis ,4 Sanofi-Synthelabo , ,0 Informationsteknik Alcatel ,2 Altran Technologies ,2 Business Objects ,1 Cap Gemini , ,7 Material Air Liquide ,1 Rhodia , ,2 Sällanköpsvaror och -tjänster Carrefour ,4 LVMH ,2 TF1 Television Francaise ,1 Vivendi Universal , ,1 Bouygues ,2 Equant , ,3 Summa Frankrike ,2 Hongkong Hang Seng Bank ,2 Hutchinson Whampoa ,4 Sun Hung Kai Properties ,3 Wharf Holdings , ,0 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet Johnson Electric , ,0 Kraftförsörjning CLP Holdings , ,2 Sällanköpsvaror och -tjänster Esprit , ,1 Summa Hongkong ,3 Italien Energi ENI Oil , ,6 Generali , ,5 Pirelli , ,2 Sällanköpsvaror och -tjänster Mediaset , ,1 Telecom ItaliaTIT , ,3 Summa Italien ,7 Japan Dagligvaror Asahi Breweries ,1 Katokichi , ,2 Energi Nippon Mitsubishi Oil , ,0 Acom ,1 Bank Fukuoka ,0 Bank Yokohama ,1 Mitsubishi Estate ,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group ,1 Mitsui Sumitomo Insurance ,1 Mizuho Holdings ,1 Nipponkoa Insurance ,1 Nomura ,2 Orix ,1 Sumitomo Metal Ind ,0 Sumitomo Mitsui Banking ,2 Takefuji , ,3 Hälsovård Chugai Pharmaceutical ,0 Shionogi & Co ,1 Takeda Chemical Ind ,3 Yamanouchi Pharmaceutical , ,5 Asahi Glass ,1 Central Japan Railway ,1 East Japan Railway ,1 Furukawa Electric ,0 Ishikawajima-Harima ,1 Itochu ,0 Japan Airlines ,0 Komatsu ,1 Mitsubishi ,2 Mitsubishi Electric ,0 Mitsubishi Logistics ,1 Mitsui OSK Lines ,1 Nissho Iwai ,0 Shimizu ,1 SMC ,1 Sumitomo Electric Ind ,0 Yamato Transport , ,3 Informationsteknik Advantest ,0 Hirose Electric ,1 Murata Manufacturing ,1 NEC ,2 Rohm ,1

11 10 Folksams Tjänstemannafond Världen Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet Softbank ,0 Tokyo Electron ,1 Toshiba , ,7 Konglomerat MSCI Opals (JPY) , ,2 Kraftförsörjning Kansai Electric Power ,1 Osaka Gas ,2 Tokyo Gas , ,4 Material Asahi Kasei ,1 Kawasaki Steel ,1 Shin-Etsu Chemical ,1 Teijin , ,4 Sällanköpsvaror och -tjänster Aeon ,1 Canon ,2 Fuji Photo Film ,1 Honda Motor ,4 Matsushita Electric Ind ,1 Nintendo ,2 Nissan Motor ,2 Pioneer ,1 Sanyo Electric ,1 Sekisui Chemical ,1 Shimamura ,1 Sony ,2 Toyota Motor , ,2 NTT ,1 NTT Docomo , ,2 Summa Japan ,3 Nederländerna Dagligvaror Heineken ,1 Heineken Holding ,1 Heineken totalt 842 0,3 Numico , ,4 ABN-Amro Holding ,2 Aegon ,5 ING Group , ,1 TNT Post Group , ,2 Sällanköpsvaror och -tjänster Philips Electronics ,3 Wolters Kluwer , ,4 KPN , ,1 Summa Nederländerna ,2 Schweiz Credit Suisse Group ,4 Sarasin Bank ,2 Swiss Reinsurance ,4 United Bank of Switzerland , ,6 Hälsovård Novartis ,6 Roche Holding ,6 Serono SA-B , ,3 Adecco , ,2 Summa Schweiz ,2 Singapore Dagligvaror Fraser & Neave , ,2 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet DBS Group Holdings ,1 OCBC Bank , ,2 Singapore Tech. Engineering , ,1 Informationsteknik Venture Manufacturing , ,1 Singapore Telecom , ,1 Summa Singapore ,6 Spanien Banco Santander Central Hispano , ,3 Kraftförsörjning Endesa , ,2 Telefonica , ,7 Summa Spanien ,2 Storbritannien Dagligvaror Diageo ,2 Tesco , ,4 Energi BP ,6 Shell T & T , ,8 Amvescap ,1 Commercial Union ,2 HSBC ,9 International Power ,1 Lloyds TSB ,5 Prudential ,2 Royal & Sun Alliance Insurance ,1 Royal Bank of Scotland , ,7 Hälsovård AstraZeneca ,2 GlaxoSmithKline , ,1 British Airport Authority ,2 Invensys , ,3 Sällanköpsvaror och -tjänster Compass Group ,5 Kingfisher ,2 Next ,2 Pearson ,1 Reuters Group , ,2 British Telecom ,2 MMO ,1 Vodafone , ,5 Summa Storbritannien ,9 Tyskland Allianz Holding , ,2 Siemens , ,3 Informationsteknik Epcos ,1 SAP ,3 Software , ,4 Kraftförsörjning E. ON , ,4

12 Folksams Tjänstemannafond Världen 11 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet Material Bayer , ,3 Sällanköpsvaror- och tjänster Adidas-Salomon ,3 Metro , ,4 Deutsche Telekom , ,2 Summa Tyskland ,2 USA Dagligvaror Anheuser-Busch ,3 Coca-Cola ,7 Gillette ,2 Kimberly Clark ,6 Pepsico ,2 Procter & Gamble ,0 Walgreen , ,4 Energi ChevronTexaco ,7 Exxon Mobil ,6 Schlumberger , ,5 American Express ,3 American Int'l Group ,7 Bank of America ,9 Bank of New York ,2 Bank One ,6 Chubb ,1 Citigroup ,7 Fannie Mae ,5 Fleet Boston ,2 John Hancock Financial Services ,2 JPMorgan Chase ,4 Lincoln National ,6 Merrill Lynch & Co ,6 Morgan Stanley Dean Witter & Co ,2 Wells Fargo & Co , ,6 Hälsovård Abbot Laboratories ,5 American Home Products ,5 Amgen ,6 Barr Labs ,2 Baxter International ,2 Bristol-Myers Squibb ,1 Eli Lilly & Co ,1 Forest Labs ,1 Genzyme ,3 Johnson & Johnson ,0 McKesson ,1 Medicis Pharmaceutical ,2 Medtronic ,6 Merck & Co ,6 Pfizer ,6 Pharmacia , ,1 Automatic Data Process ,5 Boeing ,1 Cendant ,2 Emerson Electric ,6 General Electric ,2 Ingersoll-Rand ,3 Tyco International ,8 United Technologies ,4 Waste Management , ,2 Informationsteknik Applied Materials ,2 Broadcom A ,2 Checkpoint ,1 Cisco Systems ,0 Citrix Systems ,2 Dell Computer ,3 Electronic Data Systems ,6 EMC ,3 Harvard Bioscience ,2 Hewlett Packard ,1 IBM ,5 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde i tkr mögenhet Intel ,4 JDS Uniphase ,1 Micron Technology ,2 Microsoft ,4 Motorola ,4 Nortel Networks ,2 ONI Systems ,1 Oracle ,6 Peoplesoft ,1 Qual Communications ,3 Sun Microsystems ,2 Texas Instruments ,7 VeriSign ,1 Veritas Software , ,6 Konglomerat MSCI Opals (USD) , ,9 Kraftförsörjning Dominion Resources ,0 Duke Energy ,5 El Paso ,3 PPL ,2 Williams , ,2 Material Alcoa ,4 Dow Chemical ,4 Du Pont De Nemours ,3 International Paper ,3 Phelps Dodge , ,5 Sällanköpsvaror och -tjänster AOL Time Warner ,3 Clear Channel Communications ,3 Costco Wholesale ,4 COX Communications ,2 Dillards ,2 Federated Department Stores ,1 Ford Motor ,3 GemstarTV Guide ,2 General Motors ,2 Home Depot ,2 Interpublic Group ,3 JC Penney ,2 Liberty Media ,2 Lowe's ,2 Marriott International ,1 McDonalds ,2 Omnicom Group ,4 Target ,7 Walt Disney ,3 Viacom B , ,7 AT&T ,2 AT&T Wireless ,4 AT&T totalt ,6 Qwest Communications ,4 SBC Communications ,4 Sprint PCS ,2 Verizon Communications ,6 Worldcom , ,9 Summa USA ,7 Summa börsnoterade aktier ,3 Summa finansiella instrument ,3 Övriga tillgångar och skulder, netto ,7 Fondförmögenhet ,0

13 12 Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Obligation i korthet Avkastning 2001, % 4,45 Indexutveckling 2001, % 4,54 Fondens utveckling de senaste två åren, % 15,95 Jämförelseindex utveckling de senaste två åren, % 16,01 Andelsvärde ,03 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i november Förvaltarteam Anders Bewiz Fredrik Böhm Björn Johansson Kaj Bergenhill Tor Borg Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden placerar i svenska och utländska räntebärande värdepapper med medellång löptid. Urvalet görs i första hand bland de mest kreditvärdiga låntagarna såsom till exempel svenska staten, bostadsfinansieringssinstitut, kommuner och landsting samt stabila välskötta företag. Placeringsstrategin är inriktad på aktiv hantering av ränterisker. Fondens utveckling Andelskursen har under året stigit med 4,4 procent, i linje med fondens jämförelseindex som under samma period steg med 4,5 procent. Osäkerheten över den globala konjunkturutvecklingen har fortsatt präglat de finansiella marknaderna även under andra halvåret Den amerikanska centralbanken, Federal Reserv, har kontinuerligt fortsatt att sänka den amerikanska styrräntan. Efter sammanlagt elva sänkningar under 2001 nådde man den historiskt låga nivån på 1,75 procent vid årsskiftet. I samband med stödköp av den svenska kronan under sommaren, höjde den svenska Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter, från 4,0 procent till 4,25 procent. Efter terrorattackerna mot USA den 11 september sänkte Riksbanken, i en gemensam aktion med flera centralbanker, styrräntan med 0,5 procent. Denna samordnade sänkning hade som syfte att säkra de finansiella systemen, skapa likviditet och ge ytterligare stimulans åt ekonomierna. Terrorhändelserna skapade självklart ytterligare osäkerhet på de finansiella marknaderna med bland annat ett stort börsfall och kraftigt fallande marknadsräntor som följd. Under årets sista månader har dock en återhämtning skett på börserna och de långa marknadsräntorna har åter börjat stiga. År 2001 har varit ett år som präglats av en mycket stor ovisshet. Ekonomisk statistik har inte varit entydig, vilket medfört en hög volatilitet på räntemarknaderna. En svag svensk krona och en större ränteskillnad mellan Sverige och övriga Europa är andra omständigheter som inträffat under året. Fondens framtidsutsikter Mot bakgrund av de senaste årens utveckling med överhettning och IT-bubbla under 1900-talets sista år, samt en kraftig konjunkturnedgång under 2001 är osäkerheten stor inför Det bör dock noteras att förväntningarna är låga och risken för besvikelser därför är mindre. Den globala konjunkturutvecklingen kommer fortsatt att vara i fokus. Vi börjar nu skönja effekter av de lägre räntorna som tillsammans med sänkta skatter och fallande energipriser sannolikt innebär att perioden med fallande räntor är över för den här gången. Vi bedömer att risken för stigande obligationsräntor inte är lika stor som för korträntorna. Fondens placeringar Fonden har under året legat något överviktad i bostads- och företagsobligationer med en hög kreditvärdighet. Detta har bidragit positivt till fondens utveckling då ränteskillnaden mellan dessa innehav och statsobligationer har minskat. Därutöver har cirka 25 procent av fondens tillgångar placerats i USD- och eurodenominerade obligationer. Med det kraftiga räntefallet i USA har fondens innehav av dollardenominerade obligationer också påverkat fondens utveckling positivt. Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Fondens risknivå Låg Hög Beräknad på 24 månader då fonden ej funnits i 36 månader.

14 Folksams Tjänstemannafond Obligation 13 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 2,5 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 2,5 Duration, år 3,82 (4,34) 2) Duration index, år 3,91 (4,00) 2) Tracking error, % 1) 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) 7,7 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - TKA, % 0,57 NKA, % 3) 0,57 TER, % 0,57 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 42,98 varav förvaltningskostnad, kr 38,43 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 113,03 111,10 100,09 Utdelning, kr/andel 3, Totalavkastning, % 4,45 11,01 0,09 4) Jämförelseindex, % 4,54 10,97 0,06 4) Omsättningshastighet, ggr 0,98 1,13-1) beräknat på 24 månader 2) ) inga köp/säljavgifter 4) beräknat från fondstart Utvecklingen i Folksams Tjänstemannafond Obligation % 20,0 Fonden Jämförelseindex se sid 16 Förmögenhetsfördelning per valuta EUR 14,6 % 14,5 USD 9,6 % 9,0 3,5 0,0-2,0 dec-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 SEK 75,8 % % av fond- % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,4 Bank och övriga likvida medel , ,0 Kortfristiga fordringar 209 0,1 15 0,0 Summa tillgångar , ,4 Skulder Finansiella instrument med negativt marknadsvärde (not 2) ,4 Övriga kortfristiga skulder 48 0,0 31 0,0 Summa skulder 48 0, ,4 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Valutavinster och -förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 0 0 Övriga kostnader 61 1 Summa kostnader Skatt - - Årets resultat

15 14 Folksams Tjänstemannafond Obligation Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster -337 Orealiserade vinster/förluster Summa -1 Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Inga säkerhetskrav förekommer för fonden. Standardiserade valutaterminer per : Valutasäkrat belopp (EUR/SEK) 21,5 mkr Marknadsvärde 323 tkr. Valutasäkrat belopp (USD/SEK) 14,5 mkr Marknadsvärde 210 tkr. Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas i november Nominellt Anskaff- Mark % av belopp i nings- nads- fondför- Marknadsnoterade lokal valuta värde tkr värde i tkr mögenhet Sverige SEK Industri AP Fastigheter 105 5,40% ,5 Birka Energi 103 4,80% ,1 Scania 120 MTN 5,95% ,8 Scania 130 4,30% ,7 Scania totalt ,5 Stora Enso 9 EMTN 6,25% ,7 Telia 217 5,75% ,5 Vasakronan 214 4,40% , ,0 Kredit- och mellanhandsinstitut Landshypotek ,50% ,5 Nordea Hypotek ,00% ,5 Nordea Hypotek ,25% ,2 Nordea Hypotek ,75% ,5 Nordea Hypotek totalt ,1 SBAB 117 5,50% ,4 SBAB 119 5,50% ,7 SBAB totalt ,1 SEB BoLån 556 6,00% ,5 SEB BoLån 558 6,00% ,7 SEB BoLån totalt ,2 Spintab 170 5,75% ,7 Stadshypotek ,75% ,5 Stadshypotek ,75% ,8 Stadshypotek ,00% ,1 Stadshypotek ,00% ,3 Stadshypotek totalt , ,3 Stat och kommun Statsobl ,00% ,9 Statsobl ,00% ,6 Statsobl ,50% ,7 Statsobl ,75% ,3 Statsobl ,00% ,5 Statsobl ,00% ,9 Nominellt Anskaff- Mark % av belopp i nings- nads- fondför- Marknadsnoterade lokal valuta värde tkr värde i tkr mögenhet Statsobl ,25% ,5 Svenska staten (Riksgäldskontoret) totalt , ,3 Summa Sverige ,7 Italien Stat och kommun Bouni Poliennali Del Tes 6,75% EUR ,4 Italian Government 6,00% USD ,2 Italienska staten totalt , ,5 Summa Italien ,5 Tyskland EUR Stat och kommun Bundesrep. Deutschland 5,00% ,1 Bundesrep. Deutschland 5,25% ,6 Bundesrep. Deutschland 6,25% ,3 Bundesrep. Deutschland 7,25% ,9 Tyska staten totalt , ,0 Summa Tyskland ,0 USA USD Kredit- och mellanhandsinstitut Freddie Mac 6,625% , ,4 Stat och kommun US Treasury Bond 5,00% ,1 US Treasury Bond 6,125% ,4 US Treasury Bond 7,50% ,3 Amerikanska staten totalt , ,8 Summa USA ,2 Summa utländska räntebärande värdepapper ,8 Summa marknadsnoterade räntebärande värdepapper ,4 Valutaterminer 533 0,4 Summa finansiella instrument ,8 Övriga tillgångar och skulder, netto ,2 Fondförmögenhet ,0

16 15 Redovisningsprinciper Denna helårsberättelse har upprättats enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och Finansinspektionens författningssamling (FFFS 1997:11) samt beaktar de rekommendationer för redovisning av värdepappersfonder som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Courtage Fondernas kostnader vid köp och försäljning av värdepapper ingår i anskaffningsvärdet respektive realiserat resultat. Utdelning I utdelning ingår utdelningar på aktierelaterade instrument. Utdelning och kupongskatt på utländska aktier redovisas netto med beaktande av eventuell fordran på grund av restitution. Värdering Aktierelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan ej finns till balansdagens köpkurs. Räntebärande värdepapper värderas till balansdagens köpkurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta är omräknade efter de av WM Company fastställda mittkurserna per balansdagen. Per ingår de räntebärande värdepappernas upplupna räntor i marknadsvärdet. Tidigare redovisades dessa under posten kortfristiga fordringar. Jämförelsetalen har anpassats i enlighet med den nya principen. I tabellerna är vissa siffror avrundade till närmaste tusental respektive tiondel. Detta innebär att summering av siffror kan ge ett resultat som avviker från angivna summan. Tracking error För var och en av Folksam Tjänstemannafond AB:s fonder har ett jämförelseindex (se sid 16) valts som speglar den placeringsinriktning som fonden har. Jämförelseindex används för att på ett rättvist sätt kunna utvärdera förvaltningen, bland annat med hjälp av måttet Tracking error. Tracking error mäter förändringen i fondens avkastning i relation till jämförelseindex. Med andra ord är det ett mått på hur stor risk fonden tar i förhållande till sitt jämförelseindex. Tracking error uttrycks i procentenheter, ett lågt värde innebär att fonden följer jämförelseindex väl. Tracking error kan beräknas på olika sätt. Dels kan den beräknas för att bedöma hur väl fonden kommer att följa jämförelseindex i framtiden genom att uppskatta värdet, dels kan den beräknas för att studera hur väl fonden har följt jämförelseindex historiskt under en tidsperiod. I tidigare årsberättelser och halvårsredogörelser har fondernas estimerade Tracking error redovisats, det vill säga hur fonderna beräknas följa jämförelseindex under året. I denna årsberättelse redovisas hur fonderna har följt jämförelseindex under året. Värdena beräknas som standardavvikelsen av differensen mellan avkastningen i respektive fond och jämförelseindex under 24 månader omräknat på årsbasis. Begränsningen med måttet är att det endast redovisar hur fonderna har följt respektive jämförelseindex historiskt. Det går därför inte att med bestämdhet säga att fonderna kommer avvika från jämförelseindex lika mycket i framtiden som Tracking error-måttet visar. Valutakurser Valuta Kurs Kurs Förändring under året AUD 5, , ,41% CAD 6, , ,61% CHF 631, , ,51% DKK 125, , ,84% EUR 9, , ,43% GBP 15, , ,31% HKD 1, , ,20% JPY 8, , ,13% MYR 2, , ,17% NOK 116, , ,30% SGD 5, , ,40% THB 0, , ,04% USD 10, , ,17%

17 16 Jämförelseindex De index som använts i tabeller och texter är omräknade till svenska kronor och inklusive utdelning. Byte av jämförelseindex Folksams Tjänstemannafond Obligation bytte vid årsskiftet sitt jämförelseindex, ett komposit av Handelsbankens index 4 år konstant duration, Lehman Brothers Euro-aggregate och Lehman Brothers US-aggregate. Istället för detta komposit används nu ett komposit byggt av OMRX Bond, Merrill Lynch EMU Direct Government och Merrill Lynch US Treasury Master. Grunden till indexbytet var dels att erhålla stabila, dagliga index som kan möta de krav som kommer att ställas framöver vad avser konkurrensjämförelse och certifieringar samt att få en större enhetlighet vad gäller samtliga fonder som förvaltas.. Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen Komposit index bestående av: 75 % OMRX Bond 15 % Merrill Lynch EMU Direct Government Index, EG00 10 % Merrill Lynch US Treasury Master, G0Q0 SIXPRX, SIX Portfolio Return Index. MSCI* World Free Net Dividend excluding Sweden *MSCI är en förkortning för Morgan Stanley Capital International. Ägarpolicy för noterade aktieinnehav Policyn i ägarfrågor avseende noterade aktieinnehav innebär att: Bolaget i egenskap av större aktieägare ska genom sina placeringar aktivt påverka företag, där det bedöms relevant och fruktsamt. Påverkan ska ske i enlighet med bolagets vision samt de etiska regler som tillämpas inom kapitalförvaltningen. Bolaget kan utöva sin ägarroll via bolagsstäm- man, genom direkta kontakter med bolagsledningar och styrelser, genom att ingå i nomineringskommittéer samt genom att samverka med andra ägare. Bolaget ska inte inneha styrelseplats i företag där bolaget är representerat som ägare. Avsteg från denna regel kan tillåtas endast om speciella skäl föreligger. Förändringar i organisationen Under året som gått har Roland Paus och Jonas Ahlander avgått såsom styrelseledamöter. Patrik Schinzel har tillträtt som suppleant i styrelsen och Ann-Charlotte Cramer är ny vice VD i bolaget. Peter Lindqvist har ersatts av Karin Aldegren som ekonomiansvarig och extern firmatecknare. Inga förvaltarbyten har varit aktuella.

18 Besöksadress: Östgötagatan 90 Postadress: Stockholm Telefon: E-post: Lars Lönnquist: telefon E-post: Internet:

19 R

Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001

Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001 Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001 Innehållsförteckning Folksam LO Sverige 2 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Obligation 13 Folksam LO Västfonden 16 Redovisningsprinciper 20 Onoterade innehav 20 Valutakurser

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Etiska placeringskriterier 24

Etiska placeringskriterier 24 KPA FONDER ÅRSBERÄTTELSE 2001 Innehållsförteckning KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 8 KPA Etisk Blandfond 2 14 KPA Etisk Räntefond 21 Etiska placeringskriterier 24 Redovisningsprinciper 25 Onoterade

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Folksam Fond AB Årsberättelse 2001

Folksam Fond AB Årsberättelse 2001 Folksam Fond AB Årsberättelse 2001 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade Aktier och andelar Aktier och andelar, noterade Svenska, noterade 2001-12-31 Verkligt värde Procentandel av Företag Antal mkr aktiekapital röster ABB 2 193 636 222 0,18 0,18 Addtech 1 075 775 50 3,86 2,84

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Förenade Liv Fonder Halvårsredogörelse 2003

Förenade Liv Fonder Halvårsredogörelse 2003 Förenade Liv Fonder Halvårsredogörelse 2003 Förenade Liv-fonderna förvaltas av Folksam Fond AB Innehållsförteckning Sverigefonden 2 Världenfonden 6 Obligationsfonden 10 Förklaring av risksymbolen och några

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100tal unga fotografer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-03-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2014-11-30 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

dina fonder kvartalsrapport

dina fonder kvartalsrapport dina fonder kvartalsrapport ROBURS VÄRDEPAPPERSFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001 Innehållsförteckning Aktiemarknaden 3 4 Räntemarknaden 4 5 Aktiefonder Allemansfond I 6 7 Allemansfond II 8 9 Allemansfond III

Läs mer

Halvårsredogörelse Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer )

Halvårsredogörelse Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer ) Halvårsredogörelse 2016 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret 2016 Fonden Carlsson Noren Macro Fund är en svensk AIF-fond som

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer