Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001"

Transkript

1 Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001

2 Innehållsförteckning Folksam LO Sverige 2 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Obligation 13 Folksam LO Västfonden 16 Redovisningsprinciper 20 Onoterade innehav 20 Valutakurser 20 Jämförelseindex 21 Ägarpolicy 21

3 2 Folksam LO Sverige Folksam LO Sverige i korthet Avkastning 2001, % 10,16 Indexutveckling 2001, % 11,54 Fondens utveckling sedan start, % 27,81 Jämförelseindex utveckling sedan start, % 30,58 Andelsvärde ,86 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i november Förvaltarteam Claes Folkmar Ulrika Enhörning Hans-Olov Öberg Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden placerar i aktier som är registrerade på Stockholms fondbörs. Genom att placera i många företag i flera branscher uppnås en god riskspridning. Målsättningen är att på lång sikt uppnå en god avkastning. Fondens risknivå Låg Hög Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 10,2 procent och slog därmed sitt jämförelseindex som sjönk med 11,5 procent. Det finns flera anledningar till att fonden lyckades slå sitt jämförelseindex. En anledning var att fonden fortsatte att undervikta sitt innehav i Ericsson även efter halvårsskiftet. En annan anledning var att övervikten i tillväxtorienterade och konjunkturkänsliga verkstadsbolag, som fonden hade under första halvåret, bibehölls hela året ut. Enstaka aktier som bidragit positivt till fondens utveckling är bland annat Capio, ett vårdföretag som har en stabil verksamhet, en stark tillväxt inom vårdsegmentet och för en expansiv förvärvspolitik. Ett annat företag är JM, som trots svagare konjunktur lyckats sälja fastigheter till bra priser. Även Electrolux har bidragit positivt, ett företag som påverkas positivt när räntorna sjunker och hushållens köpbenägenhet ökar. Fondens placeringar Ett litet antal stora företag står för en stor andel av Stockholmsbörsen. Dessa företag prissätts internationellt, vilket innebär att den svenska börsen påverkas mycket av vad som händer på börserna i USA. Fonden har haft en övervikt i dessa aktier. Andelen likvida medel i fonden har minskat från halvårsskiftet, då den låg på cirka 7 procent ned till 3 procent vid årsskiftet. Efter halvårsskiftet har fonden använt likviditeten till att placera till bra kurser, innan börsen vände upp under senhösten. Fonden har undvikit att placera i mindre teknikbolag, vilket varit en bra strategi under perioden. Fonden har i stället investerat en liten andel i programvaru- och konsultföretag. Valet att undervikta Telia till förmån för Tele2 och Europolitan under hela perioden, har också bidragit positivt till fondens utveckling. När terrorattackerna mot USA den 11 september inträffade, fanns risken att den konjunkturuppgång som börjat skönjas helt skulle gå förlorad. Inom vissa industrier ökade företagsriskerna och oron fanns att konsumenterna, som skulle bidra till konjunkturvändningen tappade lusten att konsumera i den takt som marknaden förväntade sig. Vår tro var dock att den tragiska händelsen inte skulle få någon större påverkan på lång sikt och fonden började köpa aktier i främst konjunkturkänsliga företag som Electrolux, Atlas Copco, Sandvik och Ericsson. Fonden fick då möjlighet att använda sin likviditet, vilket bidragit positivt till fondens avkastning. Osäkerheten i marknaden har inneburit färre köp och försäljningar och omsättningshastigheten har därför minskat i fonden sedan föregående år från 0,65 gånger till 0,33 gånger Möjligheten att handla med derivat har inte utnyttjats av fonden. Framtiden Vi tror på en svag vändning uppåt i konjunkturen under andra halvåret 2002 och har därför ökat i de cykliska verkstadsbolagen, vars börskurser brukar ha en god utveckling i början av en konjunkturuppgång. Denna strategi ligger kvar tills vi verkligen ser att vändningen kommer. Fonden har fortfarande en övervikt i tillväxtbranscherna och vi försöker finna bolag som till viss del är konjunkturkänsliga, men samtidigt har en tillväxtfaktor i sig. Denna tillväxtfaktor kan vara att företaget har en egen stark tillväxt eller att företaget förvärvar tillväxt genom att köpa andra bolag. Sådana bolag är till exempel Assa Abloy, Securitas och Eniro, som alla har en viss konjunkturkänslighet men också en egen stor tillväxtpotential. Fonden har varit överviktad i läkemedelsbranschen, inte av skälet att det är en tillväxtbransch utan på grund av en mer defensiv strategi. Övervikten har vi dock minskat under hösten. Fonden ligger dock kvar med en liten övervikt, och då främst i AstraZeneca som har en intressant forskningsportfölj. Vi har en avvaktande inställning till fastighetsbranschen. Bland bankaktierna föredrar vi SEB som vi tror kommer att ha den största uppgångspotentialen, vilket vi grundar på en positiv grundsyn till börsen under 2002 som i större utsträckning gynnar SEB framför de andra bankerna. Fonden håller en neutral vikt i telekomteknik och här föredrar vi Nokia framför Ericsson. Även om mobiltelefonmarknaden har gått ned, har den fortfarande en fortsatt bra tillväxt. I Sverige ser utsikterna goda ut för en konjunkturåterhämtning, och den svenska aktiemarknaden kommer troligtvis att visa upp en positiv utveckling under helåret Beräknad på 24 månader då fonden ej funnits i 36 månader.

4 Folksam LO Sverige 3 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 21,5 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 21,5 Tracking error, % 1) 2,6 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) -9,8 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr 4) Transaktionskostnader, % 0,12 TKA, % 0,55 NKA, % 2) 0,55 TER, % 0,41 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 48,70 varav förvaltningskostnad, kr 33,37 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 126,86 141,95 157,23 Utdelning, kr/andel 0,67 0,31 - Totalavkastning, % -10,16-9,53 57,23 3) Jämförelseindex, % -11,54-10,43 64,80 3) Omsättningshastighet, ggr 0,33 0,65 0,80 1) beräknat på 24 månader 2) inga köp/säljavgifter 3) beräknat från fondstart 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (1 827 tkr) Utvecklingen i Folksam LO Sverige 80 Fonden Jämförelseindex se sid 21 De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) Ericsson 9,4 % 60 AstraZeneca 8,0 % 40 Hennes & Mauritz 7,3 % 20 Nordea 6,3 % Telia 4,7 % 0 mar-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 Övriga 64,3 % Innehavsförändringar Nyköp SSAB 14,6 NCC 8,3 Biacore 3,5 Observer 2,8 Perbio Science 2,7 Övriga 0,1 Summa Nyköp 32,0 Avyttrat Atle 10,8 Svedala 2,8 Medivir 1,5 Vision Park 1,0 Studsvik 0,3 Övriga 0,0 Summa Avyttrat 16,4 Netto köp Ericsson 123,6 AstraZeneca 63,1 Nordea 58,9 Hennes & Mauritz 52,9 Telia 48,8 Övriga 573,2 Summa Netto köp 920,5 Sammanfattning Vi köpte totalt 1 403,1 Vi sålde totalt 532,9 Nettoförändringen blev 870,2 Ökat Ericsson 216,6 AstraZeneca 93,9 Nordea 86,7 Telia 69,8 Hennes & Mauritz 66,6 Övriga 837,5 Summa Ökat 1 371,1 Minskat Ericsson 93,0 Industrivärden 35,4 Pharmacia 30,9 AstraZeneca 30,9 Nordea 27,8 Övriga 298,5 Summa Minskat 516,5 Netto sälj Industrivärden 19,5 ABB 11,2 Atle 10,1 Pharmacia 4,2 Svedala 2,5 Övriga 2,8 Summa Netto sälj 50,3

5 4 Folksam LO Sverige % av fond- % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,7 Bank och övriga likvida medel , ,5 Kortfristiga fordringar 6 0,0 6 0,0 Summa tillgångar , ,2 Skulder Övriga kortfristiga skulder 622 0, ,2 Summa skulder 622 0, ,2 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader - 0 Övriga kostnader 0 0 Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas november

6 Folksam LO Sverige 5 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Custos ,4 FöreningsSparbanken A ,5 Industrivärden A ,9 Industrivärden C ,1 Industrivärden totalt ,0 Investor B ,2 JM ,3 Nordea ,3 OM Gruppen ,3 SEB A ,9 Skandia ,6 Svenska Handelsbanken A ,8 Svenska Handelsbanken B ,3 Svenska Handelsbanken totalt , ,4 Hälsovård AstraZeneca ,9 Biacore ,2 Capio ,6 Gambro A ,0 Maxim ,2 Perbio Science ,3 Pharmacia SDB ,7 Pyrosequencing , ,1 Industrivaror och -tjänster ABB ,7 Assa Abloy B ,0 Atlas Copco A ,4 Bure ,6 NCC B ,5 Observer A ,3 Sandvik ,6 Scania B ,4 Securitas B ,2 Skanska B ,4 SKF B ,7 Transcom WorldWide S.A A ,0 Transcom WorldWide S.A B ,1 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Transcom WorldWide S.A totalt ,1 Volvo B , ,2 Informationsteknik Boss Media ,2 Ericsson B ,4 Nokia ,7 TietoEnator ,8 WM-Data B , ,1 Material Kinnevik B ,2 SCA B ,8 SSAB A ,8 Stora Enso R , ,4 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv SDB ,1 Electrolux B ,5 Eniro ,8 Hennes & Mauritz ,3 Mekonomen B ,3 Metro A ,1 Metro B ,2 Metro totalt ,3 MTG , ,4 Telekomoperatörer Europolitan ,7 Tele2 B ,0 Telia , ,4 Summa börsnoterade aktier ,9 Summa finansiella instrument ,9 Övriga tillgångar och skulder, netto ,1 Fondförmögenhet ,0

7 6 Folksam LO Världen Folksam LO Världen i korthet Avkastning 2001, % -11,55 Indexutveckling 2001, % -7,39 Fondens utveckling sedan start, % 2,09 Jämförelseindex utveckling sedan start, % 11,64 Andelsvärde ,29 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i november Förvaltarteam Johan Cederin Veronica Yu Elisabeth Nathhorst Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden placerar i noterade aktier på börser över hela världen med tyngdpunkt mot USA och Europa. Vår bedömning om de olika regionernas börspotential styr fördelningen av fondens tillgångar på de olika aktiemarknaderna. Detta ger stor riskspridning och möjlighet till hög avkastning. Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 11,6 procent. Fondens jämförelseindex sjönk under samma period med 7,4 procent. Under året har en av de senaste decenniernas snabbaste konjunkturavmattningar inträffat. Den så kallade IT-bubblan, som sprack under 2000, gav fortsatt kraftigt negativa effekter under Teknikbranschen inklusive IT-branschen, som under ett antal år drivit den amerikanska ekonomin, bidrog i stället till avmattningen. Redan tidigt under året sänkte den amerikanska centralbanken styrräntan. Detta fick de mer optimistiska bedömarna att hoppas på en återhämtning under hösten. En rad vinstvarningar under sommaren gav dock indikationer på att återhämtningen lät dröja. Terrorattackerna mot USA i september ökade kraftigt både oron och osäkerheten över att den pågående recessionen skulle fortsätta. Massiva räntesänkningar sattes in för att stoppa den negativa trenden. Den amerikanska centralbanken sänkte styrräntan elva gånger, från 6,5 procent till 1,75 procent. Även resten av världens centralbanker sänkte sina respektive styrräntor under hösten. I Europa mattades konjunkturen av successivt under året och den japanska ekonomin fortsatte sin sedan tidigare inledda kräftgång. De asiatiska marknaderna påverkades också negativt av den amerikanska konjunkturavmattningen, framförallt inom data- och elektronikindustrin. Under året har valutaeffekten varit betydande för fondavkastningen eftersom den svenska kronan har försvagats med cirka 10 procent mot US-dollarn. Förra årets valutavinster kan dock komma att bytas till förluster under 2002, inte minst om opinionsmätningarna pekar mot ett EMU-deltagande. Ett flertal av de större välkända IT-och telekombolagen har fallit med mellan 50 och 70 procent, vilket bidragit till en ökad volatilitet och risk i fonden. Fondens volatilitet var 15,8 procent, beräknat på 24 månader (jämförelseindex volatilitet 14,5 procent). Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Risken kommer även fortsättningsvis att hållas på en moderat nivå. Fondens framtidsutsikter Under första delen av året tror vi mest på börserna i Asien och Europa, medan vi fortfarande är tveksamma till Japan, där problemen tycks fortgå utan någon synlig bättring. Räntesänkningarna som den amerikanska centralbanken genomförde under 2001 bör ge effekt under 2002, och vi förväntar oss en återhämtning av den amerikanska konjunkturen under andra halvåret Det finns dock fortfarande risker, som att de amerikanska obalanserna med både negativt sparande och bytesbalansunderskott kvarstår. Sammantaget tror vi att en förbättrad konjunktur leder till en positiv global börsutveckling under Fondens risknivå Låg Hög Fondens placeringar Fonden har under året överviktat den nordamerikanska regionen. Huvudförklaringen till fondens avvikelse mot sitt jämförelseindex finner vi också i den amerikanska portföljandelen, där bolagsvalen varit ogynnsamma för fonden. Fonden har varit underviktad i Europa under större delen av året vilket varit positivt, då de europeiska marknaderna gått något sämre än index. Dessutom har undervikten i Asien och Japan under huvuddelen av året, bidragit positivt till fondutvecklingen. De globala branscher som har haft mest negativ betydelse för indexet och fonden har framförallt varit IT-bolag och telekomoperatörer som har gått drygt 25 respektive 10 procent sämre än världsindex. Även försäkringsbranschen bidrog negativt, då den påverkades kortsiktigt av kostnaderna för terrorattentaten, som beräknas överstiga 600 miljarder SEK. Däremot har övervikten i läkemedelsbranschen gynnat fondavkastningen. Beräknad på 24 månader då fonden ej funnits i 36 månader.

8 Folksam LO Världen 7 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 15,8 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 14,5 Tracking error, % 1) 2,4 Beta 1,1 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) -8,9 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr 4) Transaktionskostnader, % 0,18 TKA, % 0,93 NKA, % 2) 0,93 TER, % 0,58 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 86,08 varav förvaltningskostnad, kr 35,49 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 101,29 115,11 123,04 Utdelning, kr/andel 0,54 0,33 - Totalavkastning, % -11,55-6,20 23,04 3) Jämförelseindex, % -7,39-3,73 25,20 3) Omsättningshastighet, ggr 0,68 0,08 1,41 1) beräknat på 24 månader 2) inga köp/säljavgifter 3) beräknat från fondstart 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (1 581 tkr) Utvecklingen i Folksam LO Världen % 35 Fonden Jämförelseindex se sid 21 De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) MSCI Opals 8,2 % Citigroup 2,7 % Microsoft 2,4 % General Electric 2,2 % American Int l Group 1,7 % Övriga 82,8 % mar-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 Innehavsförändringar Nyköp Kraft Foods 29,7 Wells Fargo & Co 26,8 Bank of New York 18,8 Qwest Communications 18,5 Liberty Media 18,2 Övriga 638,0 Summa Nyköp 750,0 Avyttrat Wal-Mart Stores 40,8 Kraft Foods 29,2 Washington Mutuals 10,9 Compaq Computer 8,5 Tibco 8,0 Övriga 370,6 Summa Avyttrat 468,0 Netto köp MSCI Opals 94,1 Citigroup 34,0 General Electric 18,6 Qwest Communications 18,5 Microsoft 18,4 Övriga 1 038,8 Summa Netto köp 1 222,4 Sammanfattning Vi köpte totalt 2 242,8 Vi sålde totalt 1 241,2 Nettoförändringen blev 1 001,6 Ökat MSCI Opals 204,2 Exxon Mobil 39,0 General Electric 37,8 Citigroup 34,0 American Int'l Group 28,4 Övriga 1 149,4 Summa Ökat 1 492,8 Minskat MSCI Opals 110,1 Exxon Mobil 29,3 General Electric 19,2 Abbot Laboratories 17,9 Chubb 17,2 Övriga 579,5 Summa Minskat 773,2 Netto sälj Wal-Mart Stores 16,6 Bell South 6,4 Minnesota Mining & Mfg 6,2 Bristol-Myers Squibb 5,1 Dominion Resources 4,9 Övriga 181,6 Summa Netto sälj 220,8

9 8 Folksam LO Världen % av fond- % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,1 Bank och övriga likvida medel , ,2 Kortfristiga fordringar , ,7 Summa tillgångar , ,0 Skulder Övriga kortfristiga skulder 682 0, ,0 Summa skulder 682 0, ,0 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster, netto Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 4 2 Övriga kostnader 0 - Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Några derivat finns ej utestående per Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas november

10 9 Anskaff- % av nings Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Australien Energi BHP Billiton , ,2 Brambles Industries ,1 National Australian Bank ,4 Westpac Banking , ,8 Hälsovård CSL , ,1 Informationsteknik Telstra , ,2 Material CSR ,1 Rio Tinto ,2 WMC , ,4 Sällanköpsvaror och -tjänster News ,3 Woolworths , ,5 Summa Australien ,2 Danmark Industrivaror och -tjänster Vestas , ,1 Summa Danmark ,1 EU Konglomerat MSCI Opals (EUR) , ,0 Summa EU ,0 Finland Informationsteknik Nokia , ,8 Summa Finland ,8 Frankrike Energi Total Fina Elf , ,8 AXA ,5 BNP ,5 Société Générale , ,4 Hälsovård Aventis ,5 Sanofi-Synthelabo , ,1 Informationsteknik Alcatel ,2 Altran Technologies ,2 Business Objects ,1 Cap Gemini , ,7 Material Air Liquide ,1 Rhodia , ,2 Sällanköpsvaror och -tjänster Carrefour ,4 LVMH ,2 TF1 Télévision Francaise ,1 Vivendi Universal , ,2 Telekomoperatörer Bouygues ,3 Equant , ,4 Summa Frankrike ,8 Hongkong Dagligvaror Li & Fung , ,0 Anskaff- % av nings Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Cheung Kong Holdings ,1 Hang Seng Bank ,2 Hutchinson Whampoa ,4 Sun Hung Kai Properties ,3 Wharf Holdings , ,0 Industrivaror och -tjänster Johnson Electric , ,1 Kraftförsörjning CLP Holdings ,1 Hong Kong Electric , ,2 Sällanköpsvaror och -tjänster Esprit ,0 Giordano International ,0 Pacific Century Cyberworks , ,1 Summa Hongkong ,3 Italien Energi ENI Oil , ,7 Generali , ,5 Industrivaror och -tjänster Pirelli , ,1 Sällanköpsvaror och -tjänster Mediaset , ,1 Telekomoperatörer Telecom Italia TIT , ,4 Summa Italien ,9 Japan Dagligvaror Ajinomoto ,1 Asahi Breweries ,1 Kao ,0 Katokichi ,0 Kirin Brewery ,0 Q.P , ,3 Energi Japan Energy ,0 Nippon Mitsubishi Oil , ,1 Acom ,0 Asahi Bank ,0 Bank Fukuoka ,1 Bank Yokohama ,0 Daiwa Securities Group ,0 Mitsubishi Estate ,0 Mitsubishi Tokyo Financial Group ,2 Mitsui Sumitomo Insurance ,1 Mizuho Holdings ,0 Nomura ,1 Orient ,0 Promise ,1 Shizuoka Bank ,0 Sumitomo Metal Ind ,0 Sumitomo Mitsui Banking ,1 Sumitomo Realty & Dev ,0 Takefuji ,1 Tokio Marine & Fire , ,0 Hälsovård Chugai Pharmaceutical ,0 Eisai ,1 Kyowa Hakko Kogyo ,0 Sankyo ,0 Shionogi & Co ,1 Takeda Chemical Ind ,2 Yamanouchi Pharmaceutical , ,5

11 10 Folksam LO Världen Anskaff- % av nings Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Industrivaror och -tjänster All Nippon Airways ,0 Asahi Glass ,1 Central Japan Railway ,1 East Japan Railway ,1 Ebara ,0 Fanuc ,0 Furukawa Electric ,0 Ishikawajima-Harima ,0 Itochu ,0 Komatsu ,1 Kubota ,1 Kyowa Exeo ,0 Mitsubishi ,1 Mitsubishi Electric ,0 Mitsubishi Logistics ,1 Mitsubishi Materials ,0 Mitsui OSK Lines ,0 Nippon Steel ,0 Nippon Yusen K.K ,0 Nissho Iwai ,0 Secom ,0 Shimizu ,1 SMC ,0 Sumitomo ,0 Sumitomo Electric Ind ,0 Tokyu ,0 West Japan Railway ,0 Yamato Transport , ,1 Informationsteknik Advantest ,0 Fujitsu ,1 Hirose Electric ,0 Hitachi ,1 Kyocera ,1 Murata Manufacturing ,1 NEC ,1 Nikon ,0 Rohm ,1 Softbank ,0 Tokyo Electron ,1 Toshiba , ,7 Konglomerat MSCI Opals (JPY) , ,4 Kraftförsörjning Kansai Electric Power ,0 Osaka Gas ,1 Tokyo Electric Power ,1 Tokyo Gas , ,3 Material Asahi Kasei ,1 Kawasaki Steel ,1 Shin-Etsu Chemical ,1 Teijin , ,3 Sällanköpsvaror och -tjänster Aeon ,1 Bridgestone ,1 Canon ,2 Daiwa House Ind ,0 Fuji Photo Film ,1 Fuji TV Network ,0 Honda Motor ,3 Ito-Yokado ,1 Marui ,0 Matsushita Electric Ind ,1 Mitsubishi Motor ,0 Mitsukoshi ,0 Nintendo ,2 Nissan Motor ,2 Oriental Land ,1 Pioneer ,1 Sanyo Electric ,0 Sekisui Chemical ,0 Sharp ,1 Shimamura ,1 Sony ,2 Tokyo Style ,0 Toyota Motor ,4 Yamaha , ,4 Anskaff- % av nings Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Telekomoperatörer NTT ,1 NTT Docomo , ,3 Summa Japan ,3 Nederländerna Dagligvaror Heineken ,1 Heineken Holding ,2 Heineken totalt ,3 Numico , ,4 ABN-Amro Holding ,2 Aegon ,5 ING Group , ,2 Industrivaror och -tjänster TNT Post Group , ,3 Sällanköpsvaror och -tjänster Philips Electronics ,4 Wolters Kluwer , ,5 Telekomoperatörer KPN , ,1 Summa Nederländerna ,5 Schweiz Credit Suisse Group ,5 Sarasin Bank ,3 Swiss Reinsurance ,4 United Bank of Switzerland , ,7 Hälsovård Novartis ,7 Roche Holding ,6 Serono SA-B , ,5 Industrivaror och -tjänster Adecco , ,3 Summa Schweiz ,5 Singapore Dagligvaror Fraser & Neave , ,1 OCBC Bank , ,1 Industrivaror och -tjänster Sembcorp Marine ,0 Singapore Tech. Engineering , ,1 Informationsteknik Chartered Semiconductor ,1 Venture Manufacturing , ,1 Sällanköpsvaror och -tjänster Singapore Press , ,1 Telekomoperatörer Singapore Telecom , ,1 Summa Singapore ,6 Spanien Banco Santander Central Hispano , ,3 Kraftförsörjning Endesa , ,3 Telekomoperatörer Telefonica , ,7 Summa Spanien ,3

12 Folksam LO Världen 11 Anskaff- % av nings Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Storbritannien Dagligvaror Diageo ,3 Tesco , ,6 Energi BP ,7 Shell T & T , ,0 Amvescap ,2 Commercial Union ,3 HSBC ,0 International Power ,1 Lloyds TSB ,6 Prudential ,2 Royal & Sun Alliance Insurance ,1 Royal Bank of Scotland , ,1 Hälsovård AstraZeneca ,2 GlaxoSmithKline , ,2 Industrivaror och -tjänster British Airport Authority ,2 Invensys , ,4 Sällanköpsvaror och -tjänster Compass Group ,6 Kingfisher ,2 Next ,2 Pearson ,1 Reuters Group , ,3 Telekomoperatörer British Telecom ,2 MMO ,1 Vodafone , ,5 Summa Storbritannien ,0 Tyskland Allianz Holding , ,3 Industrivaror och -tjänster Siemens , ,4 Informationsteknik Epcos ,1 SAP ,3 Software , ,5 Kraftförsörjning E. ON , ,4 Material Bayer , ,4 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas-Salomon ,3 Metro , ,4 Telekomoperatörer Deutsche Telekom , ,2 Summa Tyskland ,5 USA Dagligvaror Anheuser-Busch ,3 Coca-Cola ,7 Gillette ,2 Kimberly Clark ,6 Pepsico ,3 Procter & Gamble ,0 Walgreen , ,4 Energi ChevronTexaco ,7 Exxon Mobil ,6 Schlumberger , ,5 Anskaff- % av nings Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet American Express ,3 American Int'l Group ,7 Bank of America ,9 Bank of New York ,2 Bank One ,6 Chubb ,1 Citigroup ,7 Federal Nat. Mortgage ,5 Fleet Boston ,2 John Hancock Financial Services ,2 JPMorgan Chase ,4 Lincoln National ,6 Merrill Lynch & Co ,6 Morgan Stanley Dean Witter & Co ,2 Wells Fargo & Co , ,6 Hälsovård Abbot Laboratories ,5 American Home Products ,4 Amgen ,6 Barr Labs ,2 Baxter International ,2 Bristol-Myers Squibb ,1 Eli Lilly & Co ,1 Forest Labs ,1 Genzyme ,3 Johnson & Johnson ,0 McKesson ,1 Medicis Pharmaceutical ,2 Medtronic ,6 Merck & Co ,6 Pfizer ,6 Pharmacia , ,1 Industrivaror och -tjänster Automatic Data Process ,5 Boeing ,1 Cendant ,2 Emerson Electric ,6 General Electric ,2 Ingersoll-Rand ,3 Tyco International ,8 United Technologies ,4 Waste Management , ,2 Informationsteknik Applied Materials ,2 Broadcom A ,2 Checkpoint ,1 Cisco Systems ,0 Citrix Systems ,2 Dell Computer ,3 Electronic Data Systems ,6 EMC ,3 Harvard Bioscience ,2 Hewlett Packard ,1 IBM ,5 Intel ,4 JDS Uniphase ,1 Micron Technology ,2 Microsoft ,4 Motorola ,4 Nortel Networks ,2 ONI Systems ,1 Oracle ,6 Peoplesoft ,1 Qual Communications ,3 Sun Microsystems ,2 Texas Instruments ,7 VeriSign ,1 Veritas Software , ,6 Konglomerat MSCI Opals (USD) , ,9 Kraftförsörjning Dominion Resources ,0 Duke Energy ,5 El Paso ,3 PPL ,2 Williams , ,1

13 12 Folksam LO Världen Anskaff- % av nings Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Material Alcoa ,4 Dow Chemical ,4 Du Pont De Nemours ,3 International Paper ,3 Phelps Dodge , ,5 Sällanköpsvaror och -tjänster AOL Time Warner ,3 Clear Channel Communications ,3 Costco Wholesale ,4 COX Communications ,2 Dillards ,2 Federated Department Stores ,1 Ford Motor ,3 GemstarTV Guide ,2 General Motors ,2 Home Depot ,2 Interpublic Group ,3 JC Penney ,2 Liberty Media ,2 Lowe's ,2 Marriott International ,1 McDonalds ,2 Omnicom Group ,4 Target ,7 Walt Disney ,3 Viacom B , ,7 Telekomoperatörer AT&T ,2 AT&T Wireless ,4 AT&T totalt ,6 Qwest Communications ,4 SBC Communications ,4 Sprint PCS ,2 Verizon Communications ,6 Worldcom , ,9 Summa USA ,4 Summa börsnoterade aktier ,1 Summa finansiella instrument ,1 Övriga tillgångar och skulder, netto ,9 Fondförmögenhet ,0

14 13 Folksam LO Obligation Folksam LO Obligation i korthet Avkastning 2001, % 4,53 Indexutveckling 2001, % 4,54 Fondens utveckling de senaste två åren, % 14,37 Jämförelseindex utveckling de senaste två åren, % 14,40 Andelsvärde ,66 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i november Förvaltarteam Anders Bewiz Fredrik Böhm Björn Johansson Kaj Bergenhill Tor Borg Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden placerar i svenska och utländska räntebärande värdepapper med medellång löptid. Urvalet görs i första hand bland de mest kreditvärdiga låntagarna såsom till exempel svenska staten, bostadsfinansieringsinstitut, kommuner och landsting samt stabila välskötta företag. Placeringsstrategin är inriktad på aktiv hantering av ränterisker. Fondens utveckling Andelskursen har under året stigit med 4,5 procent, i linje med fondens jämförelseindex som under samma period steg med 4,5 procent. Osäkerheten över den globala konjunkturutvecklingen har fortsatt präglat de finansiella marknaderna även under andra halvåret Den amerikanska centralbanken, Federal Reserv, har kontinuerligt fortsatt att sänka den amerikanska styrräntan. Efter sammanlagt elva sänkningar under 2001 nådde man den historiskt låga nivån på 1,75 procent vid årsskiftet. I samband med stödköp av den svenska kronan under sommaren, höjde den svenska Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter, från 4,0 procent till 4,25 procent. Efter terrorattackerna mot USA den 11 september sänkte Riksbanken, i en gemensam aktion med flera centralbanker, styrräntan med 0,5 procent. Denna samordnade sänkning hade som syfte att säkra de finansiella systemen, skapa likviditet och ge ytterligare stimulans åt ekonomierna. Terrorhändelserna skapade självklart ytterligare osäkerhet på de finansiella marknaderna med bland annat ett stort börsfall och kraftigt fallande marknadsräntor som följd. Under årets sista månader har dock en återhämtning skett på börserna och marknadsräntorna har åter börjat stiga. År 2001 har varit ett år som präglats av en mycket stor ovisshet. Ekonomisk statistik har inte varit entydig, vilket medfört en hög volatilitet på räntemarknaderna. En svag svensk krona och en större ränteskillnad mellan Sverige och övriga Europa är andra omständigheter som inträffat under året. Fondens framtidsutsikter Mot bakgrund av de senaste årens utveckling med överhettning och IT-bubbla under 1900-talets sista år, samt en kraftig konjunkturnedgång under 2001 är osäkerheten stor inför Det bör dock noteras att förväntningarna är låga och risken för besvikelser därför är mindre. Den globala konjunkturutvecklingen kommer fortsatt att vara i fokus. När säkra tecken på att en konjunkturvändning uppåt kommer, bör de korta räntorna börja stiga från nuvarande låga nivåer. Vi bedömer att risken inte är lika stor för obligationsräntorna. Osäkerheten är dock så stor att innan detta inträffar finns möjligheten att den amerikanska centralbanken fortsätter att sänka räntan. Fondens placeringar Fonden har under året legat något överviktad i bostads- och företagsobligationer med en hög kreditvärdighet. Detta har bidragit positivt till fondens utveckling då ränteskillnaden mellan dessa innehav och statsobligationer har minskat. Därutöver har cirka 25 procent av fondens tillgångar placerats i USD- och eurodenominerade obligationer. Med det kraftiga räntefallet i USA har fondens innehav av dollardenominerade obligationer också påverkat fondens utveckling positivt. Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Fondens risknivå Låg Hög Beräknad på 24 månader då fonden ej funnits i 36 månader.

15 14 Folksam LO Obligation Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 2,6 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 2,6 Duration, år 3,88 (3,93) 2) Duration index, år 3,91 (4,00) 2) Tracking error, % 1) 0,5 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) 6,9 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr 0 Transaktionskostnader, % - TKA, % 0,51 NKA, % 3) 0,51 TER, % 0,51 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 41,69 varav förvaltningskostnad, kr 38,53 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 110,66 107,62 98,68 Utdelning, kr/andel 1,85 0,34-1 Totalavkastning, % 4,53 9,41-1,32 4) Jämförelseindex, % 4,54 9,44-1,73 4) Omsättningshastighet, ggr 0,82 0,83 2,10 1) beräknat på 24 månader 2) Utvecklingen i Folksam LO Obligation % 18 3) inga köp/säljavgifter 4) beräknat från fondstart Fonden Jämförelseindex se sid 21 Förmögenhetsfördelning per valuta EUR 14,6 % USD 10,4 % 6 SEK 75,0 % mar-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 % av fond- % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,8 Bank och övriga likvida medel , ,2 Kortfristiga fordringar ,3 10 0,0 Summa tillgångar , ,0 Skulder Övriga kortfristiga skulder 193 0, ,0 Summa skulder 193 0, ,0 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Valutavinster och -förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 0 0 Övriga kostnader Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Inga säkerhetskrav förekommer för fonden. Standardiserade valutaterminer per : Valutasäkrat belopp (EUR/SEK) 87,2 mkr. Marknadsvärde tkr. Valutasäkrat belopp (USD/SEK) 63,1 mkr. Marknadsvärde 912 tkr. Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas november

16 Folksam LO Obligation 15 Nominellt Anskaff- % av belopp nings Marknads- fondför- Marknadsnoterade i lokal valuta värde tkr värde tkr mögenhet Sverige SEK Industri AP Fastigheter 105 5,40% ,7 Birka Energi 103 4,80% ,6 Industrivärden 121 5,14% ,4 Scania 120 MTN 5,95% ,8 Scania 130 4,30% ,7 Scania totalt ,5 Stora Enso 301 6,90% ,4 Stora Enso 9 EMTN 6,25% ,7 Telia 210 5,50% ,1 Vasakronan 207 6,86% ,4 Vasakronan 214 4,40% ,4 Vasakronan totalt ,7 Volvo Group Finance 103 5,65% , ,4 Kredit och mellanhandsinstitut Landshypotek ,50% ,3 Landshypotek ,25% ,1 Landshypotek totalt ,4 Nordea Hypotek ,00% ,9 Nordea Hypotek ,25% ,7 Nordea Hypotek ,75% ,7 Nordea Hypotek ,00% ,7 Nordea Hypotek totalt ,1 SBAB 117 5,50% ,8 SBAB 119 5,50% ,0 SBAB 169 MTN 5,00% ,4 SBAB totalt ,1 SEB BoLån 555 5,75% ,9 SEB BoLån 556 6,00% ,6 SEB BoLån 557 5,25% ,2 SEB BoLån 558 6,00% ,2 SEB BoLån totalt ,8 Spintab 161 7,50% ,1 Spintab 168 6,00% ,7 Spintab 169 5,50 % ,6 Spintab 170 5,75% ,0 Spintab totalt ,4 Stadshypotek ,00% ,2 Stadshypotek ,00% ,2 Stadshypotek ,00% ,3 Stadshypotek totalt , ,5 Stat och kommun Statsobl ,25% ,6 Statsobl ,00% ,7 Statsobl ,00% ,9 Statsobl ,50% ,1 Statsobl ,75% ,3 Statsobl ,00 % ,5 Statsobl ,00 % ,2 Statsobl ,25 % ,5 Statsskuldväxel ,4 Statsskuldväxel ,5 Svenska staten (Riksgäldskontoret) totalt , ,8 Summa Sverige ,7 Nominellt Anskaff- % av belopp nings Marknads- fondför- Marknadsnoterade i lokal valuta värde tkr värde tkr mögenhet Frankrike EUR Stat och kommun BTAN 3,50% , ,3 Summa Frankrike ,3 Italien Stat och kommun Bouni Poliennali EUR Del Tes 4,75% ,8 Bouni Poliennali Del Tes 6,75% ,0 Italian Government USD Bond 6,00% ,7 Italienska staten totalt , ,5 Summa Italien ,5 Tyskland EUR Kredit- och mellanhandsinstitut Depfa-Bank 5.25% , ,2 Stat och kommun Bundesrep. Deutschland 5,00% ,3 Bundesrep. Deutschland 5,25% ,1 Bundesrep. Deutschland 6,25% ,8 Tyska staten totalt , ,1 Summa Tyskland ,3 USA USD Stat och kommun US Treasury Bond 4,25% ,1 US Treasury Bond 5,00% ,1 US Treasury Bond 6,125% ,2 US Treasury Bond 7,25% ,9 US Treasury Bond 7,50% ,6 Amerikanska staten totalt , ,0 Överstatliga organ IBRD World Bank 4,375% , ,6 Summa USA ,5 Summa utländska räntebärande värdepapper ,6 Summa marknadsnoterade räntebärande värdepapper ,4 Onoterade Sverige Industri SEK Forsmark 35 räntejustering 3,50% , ,5 Summa onoterade räntebärande värdepapper ,5 Summa räntebärande värdepapper ,9 Valutaterminer ,3 Summa finansiella instrument ,2 Övriga tillgångar och skulder, netto ,8 Fondförmögenhet ,0

17 16 Folksam LO Västfonden Folksam LO Västfonden i korthet Avkastning 2001, % 10,60 Indexutveckling 2001, % 11,54 Fondens utveckling sedan start, % 24,42 Jämförelseindex utveckling sedan start, % 30,58 Andelsvärde ,01 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,4 Lägsta första insättning, kr Utdelning Ja, i november Förvaltarteam Claes Folkmar Ulrika Enhörning Hans-Olov Öberg Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden placerar i aktier som är registrerade på Stockholms fondbörs. Fonden kan, relativt index, ha en större andel av förmögenheten placerat i företag i Västra Götalands och Hallands län. Genom att placera i många företag i flera branscher uppnås en god riskspridning. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens risknivå Låg Hög Beräknad på 24 månader då fonden ej funnits i 36 månader. Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 10,6 procent och slog därmed sitt jämförelseindex, som sjönk med 11,5 procent. Det finns flera anledningar till att fonden lyckades slå sitt jämförelseindex. En anledning var att fonden fortsatte att undervikta sitt innehav i Ericsson även efter halvårsskiftet. En annan anledning var att övervikten i tillväxtorienterade och konjunkturkänsliga verkstadsbolag, som fonden hade under första halvåret, bibehölls hela året ut. Enstaka aktier som bidragit positivt till fondens utveckling är bland annat Capio, ett vårdföretag som har en stabil verksamhet, en stark tillväxt inom vårdsegmentet och för en expansiv förvärvspolitik. Ett annat företag är JM, som trots svagare konjunktur lyckats sälja fastigheter till bra priser. Även Electrolux har bidragit positivt, ett företag som påverkas positivt när räntorna sjunker och hushålllens köpbenägenhet ökar. Fondens placeringar Ett litet antal stora företag står för en stor andel av Stockholmsbörsen. Dessa företag prissätts internationellt, vilket innebär att den svenska börsen påverkas mycket av vad som händer på börserna i USA. Fonden har haft en övervikt i dessa aktier. Andelen likvida medel i fonden har minskat från halvårsskiftet, då den låg på cirka 7 procent ned till 3 procent vid årsskiftet. Efter halvårsskiftet har fonden använt likviditeten till att placera till bra kurser innan börsen vände upp under senhösten. Fonden har undvikit att placera i mindre teknikbolag, vilket varit en bra strategi under perioden. Fonden har i stället investerat i programvaru- och konsultföretag. Valet att undervikta Telia till förmån för Tele2 och Europolitan under hela perioden, har också bidragit positivt till fondens utveckling. Den västsvenska profilen får fonden av flera innehav, bland annat i Capio, Bure och Volvo, som är kraftigt överviktade i fonden, men också av aktier i fastighetsbolaget Castellum, Artimplant, Gunnebo och i det onoterade Biolin. När terrorattackerna mot USA den 11 september inträffade, fanns risken att den konjunkturuppgång som börjat skönjas helt skulle gå förlorad. Inom vissa industrier ökade företagsriskerna och oron fanns att konsumenterna, som skulle bidra till konjunkturvändningen tappade lusten att konsumera i den takt som marknaden förväntade sig. Vår tro var dock att den tragiska händelsen inte skulle få någon större påverkan på lång sikt och fonden började köpa aktier i främst konjunkturkänsliga företag, som Electrolux, Atlas Copco, Sandvik och Ericsson. Fonden fick då möjlighet att använda sin likviditet, vilket bidragit positivt till fondens avkastning. Osäkerheten i marknaden har inneburit färre köp och försäljningar och omsättningshastigheten har därför minskat i fonden sedan föregående år från 0,66 gånger till 0,48 gånger Möjligheten att handla med derivat har inte utnyttjats av fonden. Framtiden Vi tror på en svag vändning uppåt i konjunkturen under andra halvåret 2002 och har därför ökat i de cykliska verkstadsbolagen, vars börskurser brukar ha en god utveckling i början av en konjunkturuppgång. Denna strategi ligger kvar tills vi verkligen ser att vändningen kommer. Fonden har fortfarande en övervikt i tillväxtbranscherna och vi försöker finna bolag som till viss del är konjunkturkänsliga, men samtidigt har en tillväxtfaktor i sig. Denna tillväxtfaktor kan vara att företaget har en egen stark tillväxt eller att företaget förvärvar tillväxt genom att köpa andra bolag. Sådana bolag är till exempel Assa Abloy, Securitas och Eniro, som alla har en viss konjunkturkänslighet men också en egen stor tillväxtpotential. Fonden har varit överviktad i läkemedelsbranschen, inte av skälet att det är en tillväxtbransch utan på grund av en mer defensiv strategi. Övervikten har vi dock minskat under hösten. Fonden ligger dock kvar med en liten övervikt, och då främst i AstraZeneca som har en intressant forskningsportfölj. Vi har en avvaktande inställning till fastighetsbranschen. Bland bankaktierna föredrar vi SEB som vi tror kommer att ha den största uppgångspotentialen, vilket vi grundar på en positiv grundsyn till börsen under 2002 som i större utsträckning gynnar SEB framför de andra bankerna. Fonden håller en neutral vikt i telekomteknik och här föredrar vi Nokia framför Ericsson. Även om mobiltelefonmarknaden har gått ned, har den fortfarande en fortsatt bra tillväxt. I Sverige ser utsikterna goda ut för en konjunkturåterhämtning, och den svenska aktiemarknaden kommer troligtvis att visa upp en positiv utveckling under helåret 2002.

18 Folksam LO Västfonden 17 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 21,3 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 21,5 Tracking error, % 1) 2,1 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) -10,0 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,4 Transaktionskostnader, tkr 4) 137 Transaktionskostnader, % 0,11 TKA, % 0,54 NKA, % 2) 0,54 TER, % 0,41 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 48,58 varav förvaltningskostnad, kr 34,33 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 123,01 139,15 153,58 Utdelning, kr/andel 1,39 0,02 - Totalavkastning, % -10,60-9,38 53,58 3) Jämförelseindex, % -11,54-10,43 64,80 3) Omsättningshastighet, ggr 0,48 0,66 1,09 1) beräknat på 24 månader 2) inga köp/säljavgifter 3) beräknat från fondstart 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till 137 tkr (162 tkr) Utvecklingen i Folksam LO Väst Fonden Jämförelseindex se sid 21 De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) % 80 Ericsson 9,0 % AstraZeneca 6,7 % 60 Nordea 6,0 % 40 Hennes & Mauritz 5,3 % Volvo Treasury 5,1 % 20 Övriga 67,9 % 0 mar-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 Innehavsförändringar Nyköp Castellum 2,3 Gunnebo 1,2 Artimplant 1,1 SSAB 0,8 NCC 0,5 Övriga 0,4 Summa Nyköp 6,3 Avyttrat Investor 3,1 Atle 0,9 Svedala 0,3 Medivir 0,1 Vision Park 0,1 Övriga 0,0 Summa Avyttrat 4,5 Netto köp Ericsson 5,6 Volvo 5,0 SKF 3,6 Castellum 2,3 Bure 1,9 Övriga 17,9 Summa Netto köp 36,3 Ökat Ericsson 11,3 Volvo 5,2 SKF 4,1 Nordea 3,2 AstraZeneca 3,1 Övriga 39,0 Summa Ökat 65,9 Minskat Ericsson 5,7 Industrivärden 3,4 AstraZeneca 3,2 Assa Abloy 2,8 Hennes & Mauritz 2,6 Övriga 26,9 Summa Minskat 44,6 Netto sälj Industrivärden 3,0 Investor 2,1 ABB 1,7 Assa Abloy 1,5 Pharmacia 0,9 Övriga 4,0 Summa Netto sälj 13,2 Sammanfattning Vi köpte totalt 72,2 Vi sålde totalt 49,1 Nettoförändringen blev 23,1

19 18 Folksam LO Västfonden % av fond- % av fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,9 Bank och övriga likvida medel , ,3 Summa tillgångar , ,2 Skulder Övriga kortfristiga skulder 37 0, ,2 Summa skulder 37 0, ,2 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 0 Övriga kostnader 0 Summa kostnader Skatt Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen 493 Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas november

20 Folksam LO Västfonden 19 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Castellum ,2 Custos ,4 FöreningsSparbanken A ,4 Industrivärden C ,4 JM ,3 Nordea ,0 OM Gruppen ,2 SEB A ,8 Skandia ,4 Svenska Handelsbanken A ,4 Svenska Handelsbanken B ,5 Svenska Handelsbanken totalt , ,0 Hälsovård Artimplant ,6 AstraZeneca ,7 Biacore ,2 Capio ,1 Gambro A ,2 Maxim ,1 Perbio Science ,3 Pharmacia SDB ,7 Pyrosequencing , ,0 Industrivaror och -tjänster ABB ,7 Assa Abloy B ,7 Atlas Copco A ,3 Bure ,2 Gunnebo ,4 NCC B ,4 Observer A ,3 Sandvik ,8 Scania B ,5 Securitas B ,0 Skanska B ,5 SKF B ,7 Transcom WorldWide S.A A ,0 Transcom WorldWide S.A B ,1 Transcom WorldWide S.A totalt 97 0,1 Volvo B , ,9 Anskaff- % av nings- Marknads- fondför- Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Informationsteknik Boss Media ,2 Ericsson B ,0 Nokia ,6 TietoEnator ,8 WM-Data B , ,5 Material Kinnevik B ,2 SCA B ,6 SSAB A ,8 Stora Enso R , ,2 Sällanköpsvaror och -tjänster Autoliv SDB ,6 Electrolux B ,4 Eniro ,8 Hennes & Mauritz ,3 Mekonomen B ,3 Metro A ,1 Metro B ,2 Metro totalt 284 0,3 MTG , ,6 Telekomoperatörer Europolitan ,6 Tele2 B ,9 Telia , ,1 Summa börsnoterade aktier ,2 Onoterade Hälsovård Biolin Medical , ,2 Summa onoterade aktier ,2 Summa aktier ,4 Summa finansiella instrument ,4 Övriga tillgångar och skulder, netto ,6 Fondförmögenhet ,0

Etiska placeringskriterier 24

Etiska placeringskriterier 24 KPA FONDER ÅRSBERÄTTELSE 2001 Innehållsförteckning KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 8 KPA Etisk Blandfond 2 14 KPA Etisk Räntefond 21 Etiska placeringskriterier 24 Redovisningsprinciper 25 Onoterade

Läs mer

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade Aktier och andelar Aktier och andelar, noterade Svenska, noterade 2001-12-31 Verkligt värde Procentandel av Företag Antal mkr aktiekapital röster ABB 2 193 636 222 0,18 0,18 Addtech 1 075 775 50 3,86 2,84

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2002

Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2002 Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2002 Innehållsförteckning Folksams Tjänstemannafond Sverige 2 Folksams Tjänstemannafond Världen 6 Folksams Tjänstemannafond Obligation 12 Redovisningsprinciper

Läs mer

Folksam Fond AB Årsberättelse 2001

Folksam Fond AB Årsberättelse 2001 Folksam Fond AB Årsberättelse 2001 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden

Läs mer

dina fonder kvartalsrapport

dina fonder kvartalsrapport dina fonder kvartalsrapport ROBURS VÄRDEPAPPERSFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001 Innehållsförteckning Aktiemarknaden 3 4 Räntemarknaden 4 5 Aktiefonder Allemansfond I 6 7 Allemansfond II 8 9 Allemansfond III

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 42 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2014 Innehåll Första kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2014 Innehåll Fjärde kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

APOTEKET AB: s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB: s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB: s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2001 APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE Org. nr 802009-9605 ÅRSREDOVISNING ÅR 2001 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB:s Pensionsstiftelse

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Långsiktighet skapar förutsä Andra AP-fondens avkastning under årets första sex månader uppgick till 7,0 procent, korrigerat för inflöden. Fondförmögenheten uppgick

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 46 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 35 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR: Metaller: Guld Silver

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Aktiefond Asien Stilla havet

Aktiefond Asien Stilla havet AMF Fonder Årsberättelse 2015 AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET sid 5 Aktiefond Asien Stilla havet PLACERINGSINRIKTNING FAKTA STÖRSTA AKTIEINNEHAV Fonden är en aktiefond, med bred inriktning, som placerar i

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB

Spiltan & Pelaro Fonder AB Spiltan & Pelaro Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 4 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Plus INGS CORP DAI NIPPON PRINTING CO LTD DAIICHI SANKYO CO LTD DAIKIN INDUSTRIES LTD DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO LTD DAIWA HOUSE

Plus INGS CORP DAI NIPPON PRINTING CO LTD DAIICHI SANKYO CO LTD DAIKIN INDUSTRIES LTD DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO LTD DAIWA HOUSE PLUS TILLVÄXT 11 N CO LTD AJINOMOTO CO INC ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD ALPS ELECTRIC CO LTD ASAHI BREWERIES LTD ASAHI GLASS CO LTD ASAHI KASEI CORP ASTELLAS PHARMA INC BANK OF YOKOHAMA LTD/THE BRIDGESTONE

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2014 Innehåll Andra kvartalet 2014... 3 Vad kan en kapitalägare göra i dessa tider?.... 3 Ekonomiska läget.... 4 USA... 4 Europa.... 5 Emerging markets.... 6 Sverige....

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 SAMMANDRAG Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-juni uppgick till 72,1 (29,1) MSEK. I resultatet ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE...

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 43 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 36 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 41 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 28 MARS 2014

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 28 MARS 2014 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 28 MARS 2014 BioGaia Under gårdagen hade vi ledningen från BioGaia på besök. Bolaget räknar med att kunna öka marginalerna inom insatsprodukter under de kommande åren, något som

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

DnB NOR Top-Picks Asia VI 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Asia VI Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering

DnB NOR Top-Picks Asia VI 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Asia VI Plus 2010/2015. Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia VI 2010/2015 och DnB NOR Top-Picks Asia VI Plus 2010/2015 Teckningsperiod: 8 mars - 9 april 2010 Löptid: 16 april 2010 16 april 2015 Kapitalskyddad investering Produkten är strukturerad

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 18 DECEMBER 2013. Insynshandel Köp i Atrium Ljungberg, Balder, NAXS och Proffice. Försäljning i Sobi. Se sidan 3.

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 18 DECEMBER 2013. Insynshandel Köp i Atrium Ljungberg, Balder, NAXS och Proffice. Försäljning i Sobi. Se sidan 3. AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 18 DECEMBER 2013 New Yorkbörserna De ledande amerikanska indexen stängde tisdagens handel svagt lägre i väntan på Federal Reserve policybesked på onsdagskvällen svensk tid. På bolagsnivå

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

DnB NOR Top-Picks Asia 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 15 juni 10 juli 2009 Löptid: 17 juli 2009 17 juli 2014

DnB NOR Top-Picks Asia 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 15 juni 10 juli 2009 Löptid: 17 juli 2009 17 juli 2014 Kapitalskyddad investering DnB NOR Top-Picks Asia 2009/2014 Teckningsperiod: 15 juni 10 juli 2009 Löptid: 17 juli 2009 17 juli 2014 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB NOR

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Tillväxt Aktieobligation Europeisk konsumtion Tillväxt Aktieobligation Global hälsa Tillväxt Aktieobligation

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 50 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR:

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1106 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer