AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002"

Transkript

1 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

2 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade Ett 100tal unga fotografer inbjöds till tävlingen. Deras uppgift var att fritt tolka och bildsätta mottot Lite mer att leva för. Här på halvårsrapportens omslag presenteras det vinnande tävlingsbidraget. Bilden är tagen av Sofia Änghede, 28 år.

3 AMF Pension Fonder, Halvårsrapport 2002 Innehåll VD har ordet Våra fonder Aktiefond Sverige, strategi, utveckling och räkenskaper Europafond Euro, strategi, utveckling och räkenskaper Aktiefond Världen, strategi, utveckling och räkenskaper Aktiefond Global, strategi, utveckling och räkenskaper Balansfond, strategi, utveckling och räkenskaper Räntefond Sverige, strategi, utveckling och räkenskaper Ledning och styrelse Ordlista

4 Aktiv förvaltning har skyddat en del av fondvärdet Det har varit en fortsatt tuff utveckling på aktiemarknaden under det gångna halvåret. Vi trodde att vi skulle få se en bättre börsutveckling under Lönsamheten i många bolag var i och för sig dålig och den väntades dessutom bli ännu svagare under första halvåret. Men trots detta såg det ut som världsekonomin skulle få lite fart. Det brukar vara positivt för aktiemarknaden, som ofta ligger lite före. Tyvärr har utvecklingen ändå varit svag och det syns i avkastningen. Den enda trösten är att de flesta av våra fonder klarat sig bra jämfört med aktiemarknaden i genomsnitt. Under våren har visserligen ekonomisk statistik visat på en förbättring i konjunkturen men börserna har fortsatt att falla. Mot slutet av våren har vi blivit något mer tveksamma till styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Därför har vi placerat mer i bolag som är mindre konjunkturkänsliga. Vi har också placerat i företag som genomfört stora kostnadsbesparingar. Detta borde ge bra lönsamhet när ekonomin tar fart igen. Hitta vinnarna Under första halvåret är det räntefonden som haft den bästa avkastningen med 2,0 procent. Aktiefond Sverige har sjunkit med 12,5 procent. Här har vårt arbete med att aktivt förvalta fonderna ändå gett högst utdelning. Avkastningen ligger 7,9 procent över jämförelseindex. Sedan starten i december 1998 har Aktiefond Sverige gått upp med 61,1 procent. Det är 54 procent bättre än jämförelseindex. Tyvärr har vi inte lyckats bra med Aktiefond Global, som startade i november Fonden har haft en sämre utveckling än jämförelseindex. Det beror på att vi har haft en övervikt i amerikanska aktier som haft en sämre kursutveckling än europeiska, vilket dessutom har förstärkts av en svagare dollar. Även om vi inte är ensamma om detta känns situationen förstås inte bra. Vi får nu lägga ner mycket kraft på att hitta vinnaraktier också i denna fond. Våra fonder får mycket beröm i media och fina betyg i utvärderingar. Företaget Morningstar betygsätter våra fonder. Undantaget är Aktiefond Global som inte funnits tillräckligt länge. Jämförelser görs med andra fonder i samma kategorier. I juni fick Aktiefond Världen en 4:a och resten av fonderna 5:or, det vill säga högsta betyg. Med detta snittbetyg i ryggen hoppas vi förstås ta plats i många sparares fondportföljer. 4

5 VD har ordet Anpassa din risknivå Just nu präglas kapitalmarknaden av en relativt stor osäkerhet. Det väcker alltid frågor om framtiden, till exempel hur man bäst tillvaratar värdet på sina placeringar eller vilka risker man kan ta. Även om det är svårt att sia om framtiden vet vi att aktier och aktiefonder historiskt sett har gett en konkurrenskraftig avkastning för långsiktigt sparande. Samtidigt är det viktigt att tänka på riskerna i sitt sparande och i sin ekonomi som helhet. Fundera därför på vilken risknivå som passar dig. Det är inte alltid rätt att försöka pricka in den fond eller aktie som man tror kommer att gå allra bäst om det samtidigt medför en hög risk. I och för sig måste man våga för att vinna. Men samtidigt gäller det att noga tänka efter vad man kan våga i ett visst läge. Avslutningsvis vill jag passa på att berätta om fondernas ägarpolicy, som finns på vår hemsida under Fondinformation. Där beskriver vi hur AMF Pension Fondförvaltning hanterar den rösträtt som fondernas aktier medför i de börsbolag där vi placerat. Vi strävar efter att alltid använda fondernas inflytande för att gynna dig som fondsparare. Exempelvis har vi under våren försökt påverka flera svenska storföretags optionsprogram och andra belöningssystem. Allt för att du som fondsparare hos AMF Pension ska få en bra avkastning på dina pengar. Fredrik Nordström VD, AMF Pension Fondförvaltning AB 5

6 Så tar vi hand om dina fonder Genom att arbeta med aktiv förvaltning går det att skapa högre avkastning än snittet på marknaden. Det är en grundsten i AMF Pensions och AMF Pension Fondförvaltnings placeringsfilosofi. Vår förvaltning grundas på noggranna analyser. Vi samlar ständigt in information om världsekonomins utveckling, om valuta, aktie och räntemarknaden. Vi har kontakt med och besöker varje år många olika företag. Informationen som hämtas in ligger sedan till grund för analyserna, som avgör hur pengarna placeras. Vi strävar efter att koncentrera oss på det som är mest avgörande för hur placeringarna utvecklas på längre sikt. Därför har vi valt bort vissa länder och värdepapper. Vi tycker helt enkelt att vi får bättre kontroll över investeringarna om analys och resurser koncentreras. På samma sätt har vi resonerat när vi har valt att bara satsa på ett fåtal fonder, som ges desto mer uppmärksamhet. Vi har också en intern kultur som tillåter alla förvaltare att vara långsiktiga i placeringsverksamheten. Hos oss stressas inga kortsiktiga resultat fram. På så sätt har vi skapat en förvaltningsorganisation med mod och integritet. Sköt dina fonder via Internet Med hjälp av vår internettjänst blir det ännu enklare att överblicka ditt innehav, byta fonder och följa utvecklingen av dina fonder. Via internettjänsten kan du nå det fondsparande du har hos oss för din tjänstepension, för privat pensionssparande samt för vanligt fondsparande. Däremot kan du inte se innehavet i din premiepension. Det kan du bara göra hos PPM på Reglerna för pensionssparande och vanligt fondsparande skiljer sig åt. Därför är också innehållet i internettjänsten olika. Testa vår demo på hemsidan då ser du enklast vad som gäller för dig. Där anmäler du dig också till vår kostnadsfria internettjänst. 6

7 Våra fonder Vi har valt att inte ha massor av olika fonder. Istället har vi satsat på ett enkelt fondsparande med låga avgifter. Därför är vårt utbud koncentrerat till sex fonder. Genom att ha färre fonder kan vi lära oss mer om de branscher och företag vi väljer att placera pengar i. Och ju mer vi kan, desto större är möjligheterna att leverera en bra avkastning till dig som sparare. Avkastning sedan fondstart t o m , % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 61% 7% 23% 8% 38% 3% 20% 24% 22% 8% 11% 12% Aktiefond Sverige, * Jämförelseindex Europafond Euro, * Jämförelseindex Aktiefond Världen, * Jämförelseindex Aktiefond Global, * Jämförelseindex Balansfond, * Jämförelseindex Räntefond Sverige, * Jämförelseindex *Fondens startdatum. Du väljer risknivå I dagens fondsparande förekommer framför allt tre typer av fonder aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Det är värdeutvecklingen av fondernas tillgångar som styr avkastningen, alltså hur värdet på dina pengar förändras. Historiskt sett har aktier haft en högre avkastning för långsiktigt sparande men visat större svängningar i värde än obligationer. Oavsett inriktning har du aldrig en garanterad avkastning i en fond. Risker och möjligheter går hand i hand, i en fond med hög risk kan värdet stiga mycket, men också sjunka mycket. En fond med liten risk svänger inte lika mycket. Fundera därför alltid över ditt övriga sparande och din ekonomiska situation när du väljer risknivå i ditt fondsparande. Fondens risk mäts vanligtvis som totalrisk. Totalrisken för varje fond hittar du bland nyckeltalen. Låga avgifter kännetecknar vår fondverksamhet. Avgiften för våra aktieoch blandfonder är 0,4 procent av värdet på fonden per år och för räntefonden 0,15 procent av värdet på fonden per år. Du betalar ingen avgift vid insättning, byte eller försäljning. 7

8 Aktiefond Sverige PPMnummer Fondens inriktning Aktiefond Sverige placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument, som är noterade i Sverige. Fondens utveckling Aktiefond Sverige sjönk under första halvåret med 12,5 procent, medan jämförelseindex föll med 20,4 procent. Inför 2002 var vår utgångspunkt att konjunkturen skulle förbättras. Detta skulle leda till högre företagsvinster och stigande börskurser. Innehaven i fonden inriktades därför på bolag som gynnas av en förbättrad konjunktur och börsutveckling, men också på företag som genomfört framgångsrika kostnadsbesparingar. Denna inriktning har till största del behållits under våren. Trots förväntningarna om ett bättre konjunkturläge har den svenska börsen haft en svag utveckling. Börsen har även påverkats negativt av ett antal nyemissioner. Den största av dessa emissioner gäller Ericsson. Trots en svag tendens har de flesta av bolagen på börsens lista över de mest omsatta aktierna stigit det gångna halvåret. Det handlar framför allt om konjunkturkänsliga bolag inom verkstads och skogsindustrin. Placeringar i Aktiefond Sverige, % Tjänster 2,3% Likvida medel 3,0% Telekommunikation 6,3% Finans 28,1% Råvaror 15,7% Hälsovård 5,8% Konsumentvaror 12,8% ITföretag 0,9% Industri 25,1% Fem största aktieinnehaven Företag Andel av Kursutveckling fondvärdet Svenska Handelsbanken ,0% ,8% Skanska, B ,0% ,3% Nordea ,8% ,9% Industrivärden, A ,4% ,2% SSAB, A ,7% ,6% 8

9 Aktiefond Sverige Aktiemarknaden har belönat lönsamma, finansiellt stabila företag med låg värdering. Det är också mot denna typ av företag som vi främst inriktat fonden. Samtidigt har fonden haft en fortsatt försiktig hållning gentemot ITsektorn som helhet. Skälet är att vi bedömer riskerna som allt för stora inom flera av bolagen i denna sektor. Deras kvalitet och värdering har gjort att de inte varit attraktiva investeringsalternativ för oss. Fonden har en ganska stor andel konjunkturkänsliga bolag i skog, stål och lastvagnssektorn. Ericsson är fortfarande fondens enda placering bland tillverkare av telekommunikationsutrustning. Våra innehav i banksektorn har ökats under våren. Det har skett på bekostnad av vissa verkstadsbolag som vi tycker nått de kursnivåer vi förväntat oss. Till fondens värdeförändring bidrog SCA positivt med MSEK 24,2, SSAB MSEK 21,1, SKF MSEK 20,4, Sapa MSEK 16,7 och SAAB MSEK 14,6. Fondens sämsta investering var Ericsson som föll i värde med MSEK 225,0. De största nettoköpen under perioden gjordes i OM, SHB, Nordea, Ericsson och Telia. De största nettoförsäljningarna var SKF, Proffice, SCA, Atlas Copco och Drott. Utveckling , % dec jan feb mars apr maj jun Aktiefond Sverige SIX Portfolio Return Index Ett index visar utvecklingen på en börs, en viss bransch eller en viss typ av värdepapper. För att jämföra Aktiefond Sverige med marknadens utveckling använder vi SIX Portfolio Return Index. Fondens utveckling Fonden startade med andelskurs 100 kronor. Årlig förvaltningskostnad: 0,4%. Fonden förvaltas av Jens Barnevik. Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 156,14 182,50 191,97 172,95 100,00 Utdelning, kr/andel 3,67 0,43 1,29 Totalavkastning, fond, % 12,51 4,71 11,70 72,95 Totalavkastning, jmfindex, % 20,41 11,54 10,43 69,76 9

10 AMF Pensions Aktiefond Sverige Org.nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk, % 20,74 21,81 18,67 Totalrisk, jämförelseindex, % 21,55 21,48 17,41 Aktiv risk, % 4,15 4,80 5,91 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 10,55 3,17 38,99 Genomsnittlig årsavkastning från start, % 14,59 Omsättningshastighet 0,31 0,95 0,30 2,62 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 0,40 0,40 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,57 0,66 0,74 1,17 Försäljnings och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,10 0,11 0,09 0,12 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 37,73 37,23 42,10 48,05 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,61 2,47 2,45 3,10 Totalkostnad: vid en engångsinsättning av kr 53,61 61,40 85,50 141,13 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 3,71 4,08 4,97 9,10 1 Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK OM Service Svenska Handelsbanken, A Bank Nordea Bank Ericsson, B Telekomutrustning Telia Teleoperatör Största nettoförsäljningar SKF Verkstad Proffice Bemanning SCA, B Skogsindustri Atlas, B Verkstad Drott, B Fastighet/Bygg Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har dock ej genomförts under perioden. Fondinnehav Finansiella instrument Marknadsvärde % av fond Aktier Bransch Antal TSEK förmögenheten Addtech, B Handel ,66 AstraZeneca Läkemedel ,57 Ballingslöv International Bygg/Byggmaterial ,61 Bergman & Beving, B Handel ,45 Capio Tjänsteföretag ,19 Cell Network IT/Mjukvara ,10 Drott, B Fastighet/Bygg ,74 Electrolux, B Verkstad ,33 Epsilon IT/Mjukvara ,21 Ericsson, B Telekomutrustning ,74 Hennes & Mauritz, B Handel ,73 Holmen, B Skogsindustri ,75 Höganäs, B Verkstad ,01 Industrivärden, A Investmentbolag ,41 JM, B Fastighet/Bygg ,63 Karlshamns Kemi ,99 Lagercrantz, B Handel ,23 New Wave Group, B Handel ,26 10

11 Aktiefond Sverige Finansiella instrument Marknadsvärde % av fond Aktier, fortsättning Bransch Antal TSEK förmögenheten Nibe, B Verkstad ,58 Nordea Bank ,81 Observer Service ,55 OM Service ,28 Peab Fastighet/Bygg ,92 Pharmacia SDB Läkemedel ,02 Proffice, B Bemanning ,26 SAAB, B Verkstad ,24 Sandvik Verkstad ,05 Sapa Verkstad ,94 SCA, B Skogsindustri ,68 Scania, B Verkstad ,68 SEB, A Bank ,31 Seco Tools, B Verkstad ,75 Skandia Försäkring ,65 Skanska, B Fastighet/Bygg ,04 Stora Enso SDB Skogsindustri ,61 Svenska Handelsbanken, A Bank ,04 Svenska Handelsbanken, B Bank ,97 SSAB, A Verkstad ,70 Tele2, B Teleoperatör ,91 Teleca, B IT/Mjukvara ,61 Telia Teleoperatör ,61 Wihlborgs Fastigheter, B Fastighet/Bygg ,92 Volvo, B Verkstad ,57 Summa aktier ,04% Likvida medel ,62% Övriga tillgångar och skulder, netto ,66% Fondförmögenhet, not ,00% 11

12 Aktiefond Sverige Balansräkning TSEK Tillgångar Aktier och konvertibler, not Dagslån Bank och övriga likvida medel Upplupen bankränta Ej likviderade värdepappersaffärer Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Ej likviderade värdepappersaffärer Skatteskuld 89 9 Summa skulder Fondförmögenhet, not Resultaträkning TSEK Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument, not Ränteintäkter Utdelningar aktier Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Kupongskatt Summa kostnader Periodens resultat Not 1, se fondinnehav föregående uppslag Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst aktier Orealiserad börskursvinst aktier Realiserad börskursförlust aktier Orealiserad börskursförlust aktier Summa Not 3 Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenheten vid periodens slut

13

14 Europafond Euro PPMnummer Fondens inriktning Europafond Euro placerar i marknadsnoterade aktier i de länder som är medlemmar i EMU det europeiska valutasamarbetet. Fonden kan även placera upp till 20 procent i Euroobligationer. Fondens utveckling Europafond Euro sjönk under det första halvåret med 14,0 procent, medan jämförelseindex föll 15,8 procent. Inför 2002 var vår utgångspunkt att konjunkturen skulle förbättras. Detta skulle leda till högre företagsvinster och stigande börskurser. Innehaven i fonden inriktades därför på bolag som gynnas av en förbättrad konjunktur och börsutveckling, men också på företag som genomfört framgångsrika kostnadsbesparingar. Denna inriktning har till största del behållits under våren. Fonden påverkades positivt av att traditionellt konjunkturkänsliga aktier steg i värde, till exempel i biltillverkare som Peugeot och BMW samt i kemibolagen BASF och DSM. Detta skedde i takt med att tecknen på en förbättrad konjunktur blev allt tydligare. Placeringar i Europafond Euro, % Spanien 3,1% Likvida medel 4,0% Finland 1,0% Italien 20,3% Frankrike 32,1% Tyskland 19,8% Nederländerna 19,7% Fem största aktieinnehaven Företag Andel av Kursutveckling fondvärdet BNP Paribas (Frankrike) ,1% ,4% Generali (Italien) ,4% ,4% Muenchener Rueckversicherung (Tyskland)...5,2% ,3% Lafarge (Frankrike) ,0% ,7% Philips Electronics (Nederländerna) ,9% ,3% 14

15 Europafond Euro I stort har börserna i Eurolandområdet däremot sjunkit. Det är framför allt IT och telekombolag som utvecklats svagt. Fonden påverkades negativt av innehaven i halvledartillverkaren STM och i teleoperatören Orange. Det större innehavet i operatören Telecom Italia har klarat sig betydligt bättre än andra bolag i denna sektor. Orsaken är den lägre skuldsättningen i Telecom Italia. Den svaga börsutvecklingen har även drabbat fondens aktier i försäkringsbolag. Dessa aktier har sjunkit, främst på grund av att bolagens tillgångar fallit i värde. Ett annat skäl är att försäkringsbolagens kunder blivit mindre benägna att spara i till exempel pensionsförsäkringar när börsen fallit. Till fondens värdeförändring bidrog BASF positivt med MSEK 1,9, ENI MSEK 1,9, Peugeot MSEK 1,7, BNP Paribas MSEK 1,4 och Saipem MSEK 1,1. Fondens sämsta investering var STMicroelectronics som föll i värde med MSEK 11,1. De största nettoköpen i fonden gjordes i Heidelberger Druckmaschinen, BNP Paribas, Muenchener Rueckversicherung, Unilever och Vivendi Universal. De största nettoförsäljningarna var Orange, Schneider Electric, Telecom Italia, Alcatel och Thales. Utveckling , % dec jan feb mars apr maj jun Europafond Euro FTSE World Eurobloc Ett index visar utvecklingen på en börs, en viss bransch eller en viss typ av värdepapper. För att jämföra Europafond Euro med marknadens utveckling använder vi indexet FTSE World Eurobloc. Fondens utveckling Fonden startade med andelskurs 100 kronor. Årlig förvaltningskostnad: 0,4%. Fonden förvaltas av Mats Guldbrand. Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 119,55 142,31 164,77 149,44 100,00 Utdelning, kr/andel 2,91 0,61 0,55 Totalavkastning, fond, % 14,03 13,28 10,63 49,44 Totalavkastning, jmfindex, % 15,84 13,46 3,81 21,64 15

16 AMF Pensions Europafond Euro Org.nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk, % 15,25 15,25 Totalrisk, jämförelseindex, % 15,82 15,18 Aktiv risk, % 3,79 5,55 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 13,28 2,05 Genomsnittlig årsavkastning från start, % 6,82 Omsättningshastighet 0,20 0,68 0,42 0,83 2 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 0,40 0,40 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,85 0,82 0,82 0,89 2 Försäljnings och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,11 0,12 0,12 0,09 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 35,24 36,95 40,97 42,14 2 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,47 2,41 2,52 2,85 2 Totalkostnad: vid en engångsinsättning av kr 75,14 79,94 89,97 94,55 2 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 5,27 4,89 5,54 6, Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. 2 Omräknat på årsbasis då fonden endast var öppen under 8 månader. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Heidelberger Druckmaschinen Verkstad BNP Paribas Bank Muenchener Rueckversicherung Försäkring Unilever Livsmedel Vivendi Universal Media Största nettoförsäljningar Orange Teleoperatör Schneider Electric Elektronik/Elektrisk utr Telecom Italia Teleoperatör Alcatel Telekomutrustning Thales Verkstad Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har dock ej genomförts under perioden. Fondinnehav Finansiella instrument Marknadsvärde % av fond Aktier Bransch Antal TSEK förmögenheten Finland Nokia, A Telekomutrustning ,01 Summa Finland ,01 Frankrike Aventis Läkemedel ,84 AXA Försäkring ,04 BNP Paribas Bank ,08 Lafarge Bygg/Byggmaterial ,01 LVMH Konsumentprodukter ,50 Norbert Dentressangle Transport ,56 Peugeot Bilindustri ,90 Schneider Electric Elektronik/Elektrisk utr ,36 STMicroelectronics IT/Hårdvara ,05 TechnipCoflexip Olja/Gas ,24 Total Fina Elf Olja/Gas ,93 Vivendi Universal Media ,67 Summa Frankrike ,18 16

17 Europafond Euro Italien Campari Drycker ,42 Eni Olja/Gas ,54 Finmeccanica Flyg/Försvar ,28 Generali Försäkring ,40 IntesaBci Bank ,02 Saipem Olja/Gas ,80 Telecom Italia Teleoperatör ,15 UniCredito Italiano Bank ,71 Summa Italien ,32 Nederländerna Ahold Detaljhandel ,18 DSM Kemi ,13 Internationale Nederlanden Group Försäkring ,72 Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr ,91 Royal Dutch Petroleum Olja/Gas ,01 Unilever Livsmedel ,55 VNU Media ,83 Wolters Kluwer Media ,41 Summa Nederländerna ,73 Spanien Banco Popular Espanol Bank ,82 Inditex Detaljhandel ,32 Summa Spanien ,13 Tyskland BASF Kemi ,52 BMW Bilindustri ,40 Deutsche Bank Bank ,63 Deutsche Lufthansa Transport ,96 Heidelberger Druckmaschinen Verkstad ,72 Muenchener Rueckversicherung Försäkring ,25 SAP IT/Mjukvara ,69 Siemens Elektronik/Elektrisk utr ,65 Volkswagen Bilindustri ,95 Summa Tyskland ,77 Summa finansiella instrument ,14 Likvida medel ,95 Övriga tillgångar och skulder, netto ,91 Fondförmögenhet ,00 Balansräkning TSEK Tillgångar Aktier och konvertibler, not Bank och övriga likvida medel Upplupen bankränta Fordran restitution Ej likviderade affärer Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Ej likviderade värdepappersaffärer Skatteskuld Summa skulder Fondförmögenhet, not

18 Europafond Euro Resultaträkning TSEK Intäkter och värdeförändring Värdeförändring för aktierelaterade finansiella instrument, not Värdeförändring för räntebärande finansiella instrument, not Ränteintäkter Utdelningar aktier Valutavinster och förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Kupongskatt Övriga kostnader 30 0 Summa kostnader Periodens resultat Not 1, se fondinnehav föregående uppslag Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst Realiserad valutakursvinst Orealiserad börskursvinst Orealiserad valutakursvinst Realiserad börskursförlust Realiserad valutakursförlust Orealiserad börskursförlust Orealiserad valutakursförlust Summa Not 3 Värdeförändring på räntebärande finansiella instrument Realiserad börskursförlust Realiserad valutakursförlust Summa Not 4 Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enl. resultaträkningen Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid periodens slut

19 xxxxxxxx 19

20 xxxxxxxx Aktiefond Världen PPMnummer Fondens inriktning Aktiefond Världen placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för hälften av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa. Fondens utveckling Aktiefond Världen sjönk under det första halvåret med 18,3 procent, medan jämförelseindex föll 20,2 procent. Inför 2002 var vår utgångspunkt att konjunkturen skulle förbättras. Detta skulle leda till högre företagsvinster och stigande börskurser. Innehaven i fonden inriktades därför på bolag som gynnas av en förbättrad konjunktur och börsutveckling, men också på företag som genomfört framgångsrika kostnadsbesparingar. Andelen svenska aktier ökades eftersom den svenska börsen är mer konjunkturkänslig. Vi har också satsat på en relativt stor andel amerikanska aktier. Det beror på att den amerikanska ekonomin antogs komma tidigt ut ur lågkonjunkturen. I stort har fondens inriktning behållits under våren. Placeringar i Aktiefond Världen, % Likvida medel 3,3% USA 20,9% Schweiz 1,8% Italien 2,3% Tyskland 1,8% Nederländerna 2,4% Frankrike 3,6% England 1,5% Sverige 62,4% Fem största aktieinnehaven Företag Andel av Kursutveckling fondvärdet Svenska Handelsbanken ,5% ,8% Skanska, B ,2% ,3% Nordea ,0% ,9% Industrivärden, A ,5% ,2% SCA, B ,1% ,9% 20

21 Aktiefond Världen Fonden påverkades positivt av att traditionellt konjunkturkänsliga aktier steg i värde, till exempel skogsbolaget SCA, kullagertillverkaren SKF, ståltillverkaren SSAB och kemibolaget BASF. Detta skedde i takt med att tecknen på en förbättrad konjunktur blev allt tydligare. Aktier inom oljesektorn som Saipem och ENI har också klarat sig bra. Börserna i världen som helhet har däremot sjunkit. Det är främst IT och telekombolag som utvecklats svagt. Till fondens värdeförändring bidrog SCA positivt med MSEK 21,7, SKF MSEK 20,8, SSAB MSEK 14,6, Volvo MSEK 12,7 och Sapa MSEK 11,8. Fondens sämsta investering var Ericsson som föll i värde med MSEK 219,1. De största nettoköpen i fonden gjordes i OM, Industrivärden, SHB, Skanska och Telia. De största nettoförsäljningarna var SKF, Atlas Copco, SCA, Halldex och Volvo. Utveckling , % dec jan feb mars apr maj jun Aktiefond Världen Index Ett index visar utvecklingen på en börs, en viss bransch eller en viss typ av värdepapper. För att få en rättvis bild av Aktiefond Världens utveckling jämför vi med följande index: SIX Portfolio Return Index 60%, FTSE World USA 20%, FTSE World Europe 20%. Fondens utveckling Fonden startade med andelskurs 100 kronor. Årlig förvaltningskostnad: 0,4%. Fonden förvaltas av Mats Guldbrand och Rolf Barthelmes. Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 133,55 167,54 184,59 168,75 100,00 Utdelning, kr/andel 3,51 0,44 0,99 Totalavkastning, fond, % 18,29 9,01 9,95 68,75 Totalavkastning, jmfindex, % 20,22 9,53 5,41 50,39 21

22 AMF Pensions Aktiefond Världen Org.nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk,% 17,07 17,09 18,05 Totalrisk, jämförelseindex,% 18,69 17,55 14,30 Aktiv risk, % 3,49 4,97 6,71 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 15,23 0,02 36,21 Genomsnittlig årsavkastning från start, % 9,63 Omsättningshastighet 0,46 0,73 0,30 1,37 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 0,40 0,40 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,66 0,70 0,85 0,94 Försäljnings och inlösenavgift, % Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,11 0,11 0,12 0,11 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 35,74 37,28 41,45 47,95 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,48 2,46 2,46 3,04 Totalkostnad: vid en engångsinsättning av kr 59,29 64,56 95,90 112,11 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 4,11 4,26 5,69 7,11 1 Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK OM Service Industrivärden, A Investmentbolag Svenska Handelsbanken, A Bank Skanska, B Fastighet/Bygg Telia Teleoperatör Största nettoförsäljningar SKF Verkstad Atlas Copco, B Verkstad SCA B Skogsindustri Halldex Verkstad Volvo, B Verkstad Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har dock ej genomförts under perioden. Fondinnehav Finansiella instrument Marknadsvärde % av fond Aktier Bransch Antal TSEK förmögenheten Sverige Addtech, B Handel ,20 AstraZeneca Läkemedel ,97 Ballingslöv International Bygg/Byggmaterial ,31 Bergman & Beving, B Handel ,25 Capio Tjänsteföretag ,55 Cell Network IT/Mjukvara ,06 Drott, B Fastighet/Bygg ,74 Electrolux, B Verkstad ,47 Ericsson, B Telekomutrustning ,94 Hennes & Mauritz, B Handel ,58 Holmen, B Skogsindustri ,62 Industrivärden, A Investmentbolag ,51 JM, B Fastighet/Bygg ,52 Lagercrantz, B Handel ,14 Munters Verkstad ,74 New Wave Group, B Handel ,41 Nibe, B Verkstad ,78 22

23 Aktiefond Världen Finansiella instrument Marknadsvärde % av fond Aktier Bransch Antal TSEK förmögenheten Sverige, fortsättning Nordea Bank ,97 Observer Service ,60 OM Service ,70 Peab Fastighet/Bygg ,60 Pharmacia SDB Läkemedel ,57 Proffice, B Bemanning ,11 SAAB, B Verkstad ,11 Sandvik Verkstad ,02 Sapa Verkstad ,13 SCA, B Skogsindustri ,11 Scania, B Verkstad ,22 SEB, A Bank ,45 Seco Tools, B Verkstad ,17 Skandia Försäkring ,86 Skanska, B Fastighet/Bygg ,24 Stora Enso SDB Skogsindustri ,41 Svenska Handelsbanken, A Bank ,90 Svenska Handelsbanken, B Bank ,65 SSAB, A Verkstad ,65 Tele2, B Teleoperatör ,75 Teleca, B IT/Mjukvara ,38 Telia Teleoperatör ,74 Wihlborgs Fastigheter, B Fastighet/Bygg ,57 Volvo, B Verkstad ,72 Summa Sverige ,43 England First Choice Holidays Resebyrå ,23 GlaxoSmithKline Läkemedel ,26 Royal Bank of Scotland Bank ,42 Smiths Group Flyg/Försvar ,30 Vodafone Teleoperatör ,30 Summa England ,51 Frankrike Aventis Läkemdel ,58 AXA Försäkring ,10 BNP Paribas Bank ,58 Lafarge Bygg/Byggmaterial ,54 Peugeot Bilindustri ,27 Schneider Electric Elektronik/Elektrisk utr ,31 STMicroelectronics IT/Hårdvara ,29 TechnipCoflexip Olja/Gas ,19 Total Fina Elf Olja/Gas ,62 Vivendi Universal Media ,08 Summa Frankrike ,56 Italien Campari Drycker ,07 Eni Olja/Gas ,26 Finmeccanica Flyg/Försvar ,11 Generali Försäkring ,62 Saipem Olja/Gas ,36 Telecom Italia Teleoperatör ,41 UniCredito Italiano Bank ,42 Summa Italien ,26 23

24 Aktiefond Världen Nederländerna Ahold Detaljhandel ,34 DSM Kemi ,37 Internationale Nederlanden Group Försäkring ,31 Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr ,64 Royal Dutch Petroleum Olja/Gas ,08 Unilever Livsmedel ,52 VNU Media ,10 Wolters Kluwer Media ,06 Summa Nederländerna ,41 Schweiz Adecco Bemanning ,22 Novartis Läkemedel ,18 Schindler Holding Verkstad ,26 Swiss Reinsurance Försäkring ,40 The Swatch Group, B Konsumentprodukter ,29 UBS Bank ,45 Summa Schweiz ,79 Tyskland BASF Kemi ,41 BMW Bilindustri ,21 Heidelberger Druckmaschinen Verkstad ,27 Muenchener Rueckversicherung Försäkring ,55 SAP IT/Mjukvara ,08 Siemens Elektronik/Elektrisk utr ,11 Volkswagen Bilindustri ,20 Summa Tyskland ,82 USA Alcoa Metallindustri ,92 American International Group Försäkring ,29 Applied Materials IT/Hårdvara ,31 ChevronTexaco Olja/Gas ,29 Citigroup Bank ,04 ColgatePalmolive Konsumentprodukter ,61 CVS Detaljhandel ,74 Duke Energy Elektricitet ,50 Emerson Electric Elektronik/Elektrisk utr ,48 Fannie Mae Bank ,05 Hilton Hotels Hotell ,57 Intel IT/Hårdvara ,92 John Hancock Financial Services Försäkring ,41 Lowe s Detaljhandel ,99 Merril Lynch Finans ,73 Microsoft IT/Mjukvara ,75 Pfizer Läkemedel ,92 SBC Communications Teleoperatör ,53 Texas Instruments IT/Hårdvara ,55 WalMart Stores Detaljhandel ,56 Wyeth Läkemedel ,76 Summa USA ,92 Summa aktier ,69 Summa finansiella intrument ,69 Likvida medel ,20 Övriga tillgångar och skulder ,11 Summa fondförmögenhet ,00 24

25 Aktiefond Världen Balansräkning TSEK Tillgångar Aktier och konvertibler, not Dagslån Bank och övriga likvida medel Upplupen bankränta Ej likviderade värdepappersaffärer Fordran restitution Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Ej likviderade värdepappersaffärer Skatteskuld 71 5 Summa skulder Fondförmögenhet, not Resultaträkning TSEK Intäkter och värdeförändring Värdeförändring för aktierelaterade finansiella instrument, not Ränteintäkter Utdelningar aktier Valutavinster och förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Kupongskatt Övriga kostnader 9 0 Summa kostnader Periodens resultat Not 1, se fondinnehav föregående sidor Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst Realiserad valutakursvinst Orealiserad börskursvinst Orealiserad valutakursvinst Realiserad börskursförlust Realiserad valutakursförlust Orealiserad börskursförlust Orealiserad valutakursförlust Summa värdeförändring Not 3 Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkningen Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid periodens slut

26 Aktiefond Global PPMnummer Fondens inriktning Aktiefond Global placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa. Fondens utveckling Aktiefond Global sjönk under det första halvåret med 24,8 procent, medan jämförelseindex föll 20,0 procent. Inför 2002 var vår utgångspunkt att konjunkturen skulle förbättras. Detta skulle leda till högre företagsvinster och stigande börskurser. Innehaven i fonden inriktades därför på bolag som gynnas av en förbättrad konjunktur och börsutveckling, men också på företag som genomfört framgångsrika kostnadsbesparingar. Denna inriktning har till största delen behållits under våren. Fonden påverkades positivt av att traditionellt konjunkturkänsliga aktier steg i värde, till exempel i skogsbolaget SCA och i kemibolaget DSM. Detta skedde i takt med att tecknen på en förbättrad konjunktur blev allt tydligare. Placeringar i Aktiefond Global, % Likvida medel 3,9% Sverige 3,8% England 7,4% USA 46,1% Frankrike 16,2% Nederländerna 5,4% Tyskland 6,2% Spanien 1,2% Italien 4,5% Schweiz 5,3% Fem största aktieinnehaven Företag Andel av Kursutveckling fondvärdet Total Fina Elf (Frankrike) ,0% ,5% ColgatePalmolive (USA) ,6% ,3% Wyeth (USA) ,5% ,6% WalMart Stores (USA) ,4% ,4% Unilever (England) ,3% ,0% 26

27 Aktiefond Global Börserna i världen som helhet har däremot sjunkit. Det är främst IToch telekombolag som utvecklats svagt. I framför allt USA har bolagens redovisning och därmed deras värde ifrågasatts. Detta har bidragit till den svaga marknadsutvecklingen. Fonden påverkades negativt av den höga andelen amerikanska aktier. I USA har innehaven i Tyco och Computer Associates fallit och skälet är just oron för kvaliteten på deras redovisning. Försvagningen av dollarn (12 procent) har också bidragit till ett värdefall räknat i kronor. Till fondens värdeförändring bidrog SCA positivt med MSEK 0,4, DSM MSEK 0,3, Banco Popular MSEK 0,3, BNP Paribas MSEK 0,2 och Campari MSEK 0,2. Fondens sämsta investering var Tyco som föll i värde med MSEK 5,5. De största nettoköpen i fonden gjordes i Merrill Lynch, Texas Instrument, Holmen, ColgatePalmolive och TechnipCoflexip. De största nettoförsäljningarna var Schneider Electric, Applied Materials, Computer Associates, Lowe s och Sprint. Utveckling , % dec jan feb mars apr maj jun Aktiefond Global Index Ett index visar utvecklingen på en börs, en viss bransch eller en viss typ av värdepapper. För att få en rättvis bild av Aktiefond Globals utveckling jämför vi med följande index: 50% FTSE World USA och 50% FTSE World Europe. Fondens utveckling Fonden startade med andelskurs 100 kronor. Årlig förvaltningskostnad: 0,4%. Fonden förvaltas av Mats Guldbrand och Rolf Barthelmes. Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 76,08 101,11 100,00 Utdelning, kr/andel Totalavkastning, fond, % 24,76 1,11 Totalavkastning, jmfindex, % 20,05 0,73 27

28 AMF Pensions Aktiefond Global Org.nr Nyckeltal Risk och avkastning Totalrisk Totalrisk, jämförelseindex Aktiv risk Genomsnittlig årsavkastning, 2 år Genomsnittlig årsavkastning från start, % 35,43 Omsättningshastighet 0,22 0,17 2 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,68 1,47 2 Försäljnings och inlösenavgift, % 0 0 Transaktionskostnader, TSEK Transaktionskostnader, % 0,14 0,13 Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år 1 Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av kr 38,01 40,43 2 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,41 2,63 2 Totalkostnad: vid en engångsinsättning av kr 64,80 147,74 2 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 4,10 9, Engångsinsättning beräknad från , månadssparande från första dagen i månaden. 2 Omräknat på årsbasis då fonden endast varit öppen 1,5 månad. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Merrill Lynch Finans Texas Instruments IT/Hårdvara Holmen, B Skogsindustri ColgatePalmolive Konsumentprodukter TechnipCoflexip Olja/Gas Största nettoförsäljningar Schneider Electric Elektronik/Elektrisk utr Applied Materials IT/Hårdvara Computer Associates IT/Mjukvara Lowe s Detaljhandel Sprint Corp PCS Group Teleoperatör Fonden har tillstånd att handla med derivat. Handel med derivat har dock ej genomförts under perioden. 28

29 Aktiefond Global Fondinnehav Finansiella instrument Marknadsvärde % av fond Aktier Bransch Antal TSEK förmögenheten Sverige Holmen, B Skogsindustri ,68 SCA, B Skogsindustri ,07 Summa Sverige ,76 England Amvescap Finans ,77 First Choice Holidays Resebyrå ,10 GlaxoSmithKline Läkemedel ,94 Unilever Livsmedel ,31 Vodafone Teleoperatör ,31 Summa England ,42 Frankrike Aventis Läkemedel ,74 AXA Försäkring ,72 BNP Paribas Bank ,34 Lafarge Bygg/Byggmaterial ,60 Peugeot Bilindustri ,36 Schneider Electric Elektronik/Elektrisk utr ,18 STMicroelectronics IT/Hårdvara ,55 TechnipCoflexip Olja/Gas ,07 Total Fina Elf Olja/Gas ,02 Vivendi Universal Media ,63 Summa Frankrike ,21 Italien Campari Drycker ,67 Generali Försäkring ,43 Telecom Italia Teleoperatör ,06 UniCredito Italiano Bank ,38 Summa Italien ,55 Nederländerna Ahold Detaljhandel ,89 DSM Kemi ,89 Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr ,38 Wolters Kluwer Media ,25 Summa Nederländerna ,41 Schweiz Adecco Bemanning ,20 Novartis Läkemedel ,64 Schindler Holding Verkstad ,79 Swiss Reinsurance Försäkring ,78 UBS Bank ,92 Summa Schweiz ,33 Spanien Banco Popular Espanol Bank ,22 Summa Spanien ,22 Tyskland Allianz Försäkring ,21 Heidelberger Druckmaschinen Verkstad ,21 SAP IT/Mjukvara ,64 Siemens Elektronik/Elektrisk utr ,70 Volkswagen Bilindustri ,41 Summa Tyskland ,16 29

30 Aktiefond Global Finansiella instrument Marknadsvärde % av fond Aktier Bransch Antal TSEK förmögenheten USA Alcoa Metallindustri ,98 American International Group Försäkring ,28 Applied Materials IT/Hårdvara ,83 ChevronTexaco Olja/Gas ,03 Citigroup Bank ,02 ColgatePalmolive Konsumentprodukter ,65 CVS Handel ,94 Emerson Electric Elektronik/Elektrisk utr ,04 Fannie Mae Bank ,15 Hilton Hotels Hotell ,27 Intel IT/Hårdvara ,96 John Hancock Financial Services Försäkring ,05 Lowe s Detaljhandel ,65 Merrill Lynch Finans ,48 Microsoft IT/Mjukvara ,99 Pfizer Läkemedel ,81 SBC Communication Teleoperatör ,82 Texas Instruments IT/Hårdvara ,21 WalMart Stores Detaljhandel ,37 Wyeth Läkemedel ,55 Summa USA ,07 Summa aktier ,14 Summa finansiella instrument ,14 Likvida medel ,95 Övriga tillgångar och skulder, netto ,09 Fondförmögenhet ,00 30

31 Aktiefond Global Balansräkning TSEK Tillgångar Aktier och konvertibler, not Bank och övriga likvida medel Upplupen bankränta 40 Ej likviderade värdepappersaffärer Restitutioner 66 Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad 4 Ej likviderade värdepappersaffärer Summa skulder Fondförmögenhet, not Resultaträkning TSEK Intäkter och värdeförändring Värdeförändring för aktierelaterade finansiella instrument, not Ränteintäkter 40 Utdelningar aktier Valutavinster och förluster, netto 200 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader 289 Kupongskatt 133 Övriga kostnader 1 Summa kostnader 423 Periodens resultat Not 1, se fondinnehav föregående uppslag Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst 424 Realiserad valutakursvinst 0 Orealiserad börskursvinst 0 Orealiserad valutakursvinst 0 Realiserad börskursförlust Realiserad valutakursförlust Orealiserad börskursförlust Orealiserad valutakursförlust Summa Not 3 Fondförmögenhetens utveckling Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen 307 Resultat enligt resultaträkningen Utdelat till andelsägarna 0 Fondförmögenhet vid periodens slut

32 Balansfond PPMnummer Fondens inriktning Balansfonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer. Fondens utveckling Balansfonden sjönk under det första halvåret med 11,2 procent, medan jämförelseindex föll 11,7 procent. Inför 2002 var vår utgångspunkt att konjunkturen skulle förbättras. Detta skulle leda till högre företagsvinster och stigande börskurser. Innehaven i fonden inriktades därför på bolag som gynnas av en förbättrad konjunktur och börsutveckling, men också på företag som genomfört framgångsrika kostnadsbesparingar. Detta är också skälet till att fonden haft en något högre aktieandel, cirka 6570 procent. Obligationsdelen bestod främst av statsobligationer, men till viss del även av bostads och industriobligationer. Fondens inriktning har i stort sett behållits under våren. Placeringar i Balansfonden, % USA 10,9% Schweiz 1,2% Italien 2,9% Tyskland 1,7% Nederländerna 2,1% Frankrike 2,8% England 1,3% Likvida medel 3,6% Räntebärande värdepapper 31,4% Sverige 42,1% Fem största aktieinnehaven Företag Andel av Kursutveckling fondvärdet Skanska, B ,5% ,3% Svenska Handelsbanken ,2% ,8% Industrivärden, A ,3% ,2% Nordea ,2% ,9% SSAB, A ,2% ,6% 32

33 Balansfond Fonden påverkades positivt av att traditionellt konjunkturkänsliga aktier steg i värde, till exempel i skogsbolaget SCA, kullagertillverkaren SKF, ståltillverkaren SSAB och kemibolaget BASF. Detta skedde i takt med att tecknen på en förbättrad konjunktur blev allt tydligare. Även aktier inom oljesektorn som till exempel Saipem och ENI klarade sig bra. Börserna i världen som helhet har däremot sjunkit. Det är främst IT och telekombolag som utvecklats svagt. Efter en mindre uppgång i början av året har obligationsräntorna fluktuerat kring nuvarande nivå. Till fondens värdeförändring bidrog SCA positivt med MSEK 10,8, SSAB MSEK 8,1, SKF MSEK 7,1, Sapa MSEK 6,4 och Peab MSEK 5,8. Fondens sämsta investering var Ericsson som föll i värde med MSEK 99,7. De största nettoköpen i fonden gjordes i OM, SHB, Industrivärden, Skanska och Peab. De största nettoförsäljningarna var SKF, Ericsson, Atlas Copco, SCA och Halldex. Utveckling , % dec jan feb mars apr maj jun Balansfond Index Ett index visar utvecklingen på en börs, en viss bransch eller en viss typ av värdepapper. För att få en rättvis bild av Balansfondens utveckling jämför vi med följande index: JP Morgans Sverigeindex 40%, SIX Portfolio Return Index 40%, FTSE World USA 10%, FTSE World Europe 10%. Fondens utveckling Fonden startade med andelskurs 100 kronor. Årlig förvaltningskostnad: 0,4%. Fonden förvaltas av Mats Guldbrand (aktier) och Lars Åberg (räntebärande värdepapper). Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 117,96 135,92 144,15 131,16 100,00 Utdelning, kr/andel 2,78 0,76 0,80 Totalavkastning, fond, % 11,22 5,19 10,51 31,16 Totalavkastning, jmfindex, % 11,66 4,37 0,01 28,46 33

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2004 Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder, Halvårsredogörelse 2005 Innehåll VD har ordet................................................ 4 Förvaltarnas syn på marknaden...................................

Läs mer

Årsberättelse fonder 2005. AMF Pension Fondförvaltning

Årsberättelse fonder 2005. AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2005 AMF Pension Fondförvaltning Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder AMF Pension Fondförvaltning

Halvårsredogörelse fonder AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2006 AMF Pension Fondförvaltning Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2007

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2007 Aktiefond Småbolag AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2007 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2009

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2009 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Risker och

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2008

Aktiefond Småbolag. AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2008 Aktiefond Småbolag AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2008 2 Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002

ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2002 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2003 2003 års fototävling är den tredje i ordningen som AMF Pension arrangerar för fotostuderande i Sverige. Ett 100-tal unga fotografer inbjöds till tävlingen. Deras uppgift

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2000 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2000 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2014-11-30 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007

AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007 Aktiefond Småbolag AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2007 1 Lipper Fund Awards Årets Stjärnförvaltare 2007 Bengt Björkén i kategorin Korta Räntefonder Enligt Enligt Dagens Industri och Morningstar

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2010

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2010 AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2010 Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 3, 5 och 10 år Risker och möjligheter med fondsparande Att en fond tidigare

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Årsredovisning 2011-2012

Årsredovisning 2011-2012 ! 1(5) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(5) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2012-08-30 Fondstyrelsen Årsredovisning 2011-2012 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

PriorNilsson Fonder. Halvårsrapport 2013

PriorNilsson Fonder. Halvårsrapport 2013 PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2013-1- Innehåll VD har ordet... 3 Första halvåret 2013... 4 PriorNilsson Sverige Aktiv... 5 PriorNilsson Idea... 8 PriorNilsson Yield... 13 Styrelse, ledning och redovisningsprinciper...

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2010

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2010 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2010 Lipper Fund Awards Bästa Balansfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 3, 5 och 10 år Priser som AMF Fonder har vunnit de senaste åren: 2006 Aktiefond

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer