Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning"

Transkript

1 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Dalarna Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Räntefond Sverige Förvatningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

2 SPILTAN AKTIEFOND SVERIGE Sid 2 (9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge följande rapport för Spiltan Aktiefond Sverige för Spiltan Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsen. Fondens totalavkastning under året var -0,1 % och andelsvärdet minskade från 300,77 kr vid utgången av 2006 till 295,24 kr i slutet av Stockholmsbörsens OMXS-index gick under samma tid tillbaka med ca 3,5 % inklusive utdelning. Fondförmögenheten uppgick vid årsskiftet till 197,5 mkr (232,8 mkr) och antalet utelöpande andelar var st ( ). Under april 2008 beräknas ca 6,4 mkr att utdelas till andelsägarna. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsberättelse och halvårsredogörelse för investeringsfonder. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats från försäljningsvärdet. Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutkurs på balansdagen. RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Intäkter och värdeförändring Tillgångar Värdeförändring aktier Värdepapper, marknvärde Aktieutdelningar Övriga fordringar Räntenetto Bank och postgiro Övrigt 0 0 Summa intäkter Summa tillgångar Kostnader Skulder Förvaltningsarvode Upplupna kostnader Ersättning till förvaringsinst Skatter Skatt Summa kostnader Summa skulder Resultat Fondförmögenhet FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET VÄRDEFÖRÄNDRING AKTIER Fondförmögenhet IB Reavinster Andelsutgivning Reaförluster Andelsinlösen Förändring aktievärdering Periodens resultat Lämnad utdelning Fondförmögenhet Summa värdeförändring Göteborg den Per Håkan Börjesson Anders Bergholtz Thomas Gür Ordförande Staffan Olsson Stefan Öström Erik Brändström Verkställande direktör Min revisionsberättelse angående denna årsberättelse har avgivits den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

3 SPILTAN AKTIEFOND SVERIGE 3 (9) FONDFÖRMÖGENHET OCH UTFALLSREDOVISNING FONDFÖRMÖGENHET Anskaffn Kurs Värde % INNEHAV Antal värde av total kkr kr kkr Industrivaroroch Acap Invest B ,8 120, ,0 4,2% Aros Quality Group ,8 51, ,0 4,0% Broström B ,9 49, ,0 3,5% Duroc B ,8 27, ,0 1,0% NFO Drives ,1 1, ,0 1,8% Rederi AB Transatlantic B ,1 43, ,1 4,4% Sandvik ,2 111, ,0 3,6% Skanska B ,7 122, ,0 3,1% Transcom WW A ,4 43, ,0 9,8% VBG B ,7 124, ,4 1,2% Xano Industri B ,1 117, ,3 3,7% Sällanköpsvaroroch Hennes & Mauritz B ,7 393, ,5 1,4% Metro A ,1 4, ,5 8,6% Metro B ,0 4, ,2 0,8% Finans och fastighet Active Properties B ,7 15,10 548,1 0,3% Amhult 2 B ,8 27, ,5 1,6% Avanza ,8 135, ,5 9,1% Geveko B ,0 125, ,8 0,6% Kinnevik B ,8 147, ,0 8,4% Kontakt East Holding ,1 29, ,9 1,8% Lundbergföretagen B ,5 368,00 883,2 0,4% Nordnet B ,0 19, ,0 4,3% Sv Handelsbanken A ,2 207, ,0 4,5% IT Ericsson B ,8 15, ,0 2,7% Telecomoperatörer Millicom Intern Cell ,3 748, ,0 3,8% Phonera ,3 1, ,2 1,9% Tele2 B ,7 129, ,0 3,3% Övrigt Berkshire Hathaway A , , ,3 1,9% Berkshire Hathaway B , , ,7 1,5% SUMMA VÄRDEPAPPER ,2 97,1% Banktillgodohavande 5 834,7 2,9% Övriga fordringar SKULDER Upplupna kostnader -290,3 Övriga skulder -310,5 FONDFÖRMÖGENHET ,1 UTFALLSREDOVISNING Utveckling de senaste fem åren Totalavkastning, fonden, % 75,0 12,9 34,9 29,5-0,1 OMXS inkl utdelning 28,8 17,6 32,6 28,2-3,5 Utdelning, kr/andel 0 0,29 2,88 3,86 5,71 Andelsvärde, kr 31/12 157,22 177,22 235,45 300,77 295,24 Fondförmögenhet, mkr 31/12 96,3 112,1 142,8 232,8 197,5 Antal utelöpande andelar, st 31/ Courtage, kkr 319,3 293,4 92,0 157,9 73,3 Courtage i % av omsättning 0,43 0,17 0,07 0,08 0,04 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 26,6 112,8 122,0 194,0 222,3 Courtage/genomsn fondförmögenhet % 1,2 0,26 0,08 0,08 0,03 Omsättningshastighet 1) 0,19 0,64 0,51 0,31 0,36 Totalkostnad, (TKA)% 2) 2,6 1,6 1,51 1,51 1,49 Total expenses ratio, (TER)% 3) 1,4 1,3 1,43 1,43 1,46 NettoTER 4) 1,1 1,36 1,43 ej tillämplig Genomsnittlig årsavkastning, 24 mån, % 40,6 23,4 32,1 13,7 Risk (standardavvikelse), 24 mån 5) 17,0 14,8 15,3 18,2 Risk (standardavvikelse), 24 mån, OMXS 14,7 11,0 12,8 14,6 Aktiv risk 6) 10,9 7,2 8,5 10,1 Sharp-kvot 24 mån 7) 2,0 1,4 1,7 0,78 1) Summa köp av aktier dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Förvaltn.kostn. i kr, sparbelopp kr: 145,80 2) Samtliga avgifter och courtage i procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. 3) Samtliga avgifter i procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. Förvaltn.kostn. i kr, sparbelopp 100 kr/mån: 9,68 4) Minus köp- och inlösenavgifter 5) Standardavvikelsen för variationerna i fondens totala avkastning 6) Standardavvikelsen för variationerna i i skillnaden i avkastning mellan fonden och OMXS-index 7) Fondens avkastning i förhållande till risken (standardavvikelsen)

4 SPILTAN AKTIEFOND STABIL (tidigare Spiltan Aktiva Ägare) Sid 4 (9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge följande rapport för Spiltan Aktiefond Stabil för Spiltan Aktiva ägare är ett bra bassparande. Målsättningen är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning (7 % per år) och att i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index. Fondens totalavkastning under året var -2,4 % och andelsvärdet minskade från 237,13 kr vid utgången av 2006 till 228,83 kr i slutet av Stockholmsbörsens OMXS-index gick under samma tid ned med 3,5 % inklusive utdelning. Fondförmögenheten uppgick vid årsskiftet till 51,1 mkr (52,8) och antalet utelöpande andelar var st ( ). Under april 2008 beräknas ca 960 tkr att utdelas till andelsägarna. Under året har fondens namn ändrats till Spiltan Aktiefond Stabil från Spiltan Aktiva Ägare. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsberättelse och halvårsredogörelse för investeringsfonder. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutkurs på balansdagen. RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Intäkter och värdeförändring Tillgångar Värdeförändring aktier Värdepapper, marknvärde Aktieutdelningar Övriga fordringar Räntenetto Bank och postgiro Summa intäkter Summa tillgångar Kostnader Skulder Förvaltningsarvode Skatteskuld Ersättning till förvaringsinst Upplupna kostnader Skatt Summa kostnader Summa skulder Resultat Fondförmögenhet FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET VÄRDEFÖRÄNDRING AKTIER Fondförmögenhet IB Reavinster Andelsutgivning Reaförluster 0 0 Andelsinlösen Förändring aktievärdering Periodens resultat Lämnad utdelning Fondförmögenhet Summa värdeförändring Göteborg den Per Håkan Börjesson Anders Bergholtz Thomas Gür Ordförande Staffan Olsson Stefan Öström Erik Brändström Verkställande direktör Min revisionsberättelse angående denna årsberättelse har avgivits den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

5 SPILTAN AKTIEFOND STABIL 5 (9) FONDFÖRMÖGENHET OCH UTFALLSREDOVISNING FONDFÖRMÖGENHET Anskaffn Kurs Värde % INNEHAV Antal värde av total kkr kr kkr Industrivaroroch Alfa Laval ,1 364, ,0 2,1% Aros Quality Group ,9 51, ,5 3,5% Beijer G & L B ,2 175, ,0 4,4% Gunnebo Industrier ,6 141, ,1 3,2% Indutrade ,6 123, ,3 3,7% Nibe industrier B ,8 78, ,0 4,3% Sandvik ,7 111, ,3 2,0% Svedbergs B ,6 54, ,4 2,1% Sällanköpsvaroroch Hennes & Mauritz B ,3 393, ,2 2,5% Husqvarna AK B ,6 76,75 882,6 1,7% Kabe Husvagnar B ,2 80,00 960,0 1,9% Skistar B ,4 98,50 935,8 1,8% Hälsovård Getinge B ,8 173, ,5 5,7% Q-Med ,1 84, ,0 4,7% Sectra B ,8 59,50 797,3 1,6% Finans och fastighet Investor A ,0 142, ,0 4,5% Kinnevik B ,4 147, ,0 8,6% Latour Investment B ,0 105, ,9 4,4% Investment AB Spiltan ,8 570, ,0 2,3% Lundbergföretagen B ,5 368, ,0 9,3% Traction B ,3 68, ,0 4,8% Vätteresplanaden ,5 760, ,0 2,8% Övrigt Berkshire Hathaway B , , ,6 5,3% Heliosfonden , , ,4 7,5% Summa värdepapper ,9 94,7% Banktillgodohavande 2 739,5 5,3% SKULDER Upplupna kostnader -74,4 Skatter -74,4 FONDFÖRMÖGENHET ,6 UTFALLSREDOVISNING Utveckling de senaste fem åren Totalavkastning, fonden, % 24,8 23,4 24,5 31,6-2,4 OMXS inkl utdelning 28,8 17,6 32,6 28,2-3,5 Utdelning, kr/andel 0 2,71 0,72 2,21 2,9 Andelsvärde, kr 31/12 121,46 146,85 182,05 237,13 228,83 Fondförmögenhet, mkr 31/12 8,3 18,7 34,1 52,8 51,1 Antal utelöpande andelar, st 31/ Courtage, kkr 18,9 25,3 47,6 37,5 46,7 Courtage i % av omsättning 0,33 0,23 0,28 0,25 0,2 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 5,8 12,2 25,9 39,5 57,0 Courtage/genomsn fondförmögenhet % 0,33 0,21 0,18 0,09 0,08 Omsättningshastighet 1) 0,08 0,17 0,13 0,08 0,18 Totalkostnad, (TKA)% 2) 2,3 2,2 1,95 1,84 1,65 Total expenses ratio, (TER)% 3) 2,0 2,0 1,76 1,74 1,57 NettoTER 4) 1,8 1,63 1,74 ej tillämplig Genomsnittlig årsavkastning, 24 mån, % 24,1 23,9 28,0 13,3 Risk (standardavvikelse), 24 mån 5) 7,6 9,0 11,1 17,2 Risk (standardavvikelse), 24 mån, OMXS 14,7 11,0 12,8 14,6 Aktiv risk 6) 10,5 7,8 7,6 6,9 Sharp-kvot 24 mån 7) 2,6 2,3 2,1 0,84 1) Summa köp av aktier dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Förvaltn.kostn. i kr, sparbelopp kr: 156,75 2) Samtliga avgifter och courtage i procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. 3) Samtliga avgifter i procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. Förvaltn.kostn. i kr, sparbelopp 100 kr/mån: 9,89 4) Minus köp- och inlösenavgifter 5) Standardavvikelsen för variationerna i fondens totala avkastning 6) Standardavvikelsen för variationerna i i skillnaden i avkastning mellan fonden och OMXS-index 7) Fondens avkastning i förhållande till risken (standardavvikelsen)

6 SPILTAN AKTIEFOND DALARNA Sid 6 (9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge följande rapport för Spiltan Aktiefond Dalarna för Spiltan Aktiefond Dalarna startade den 5 mars Fonden är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsens OMXS-index. Fondens totalavkastning under året var -4,1 % och andelsvärdet 95,87 kr vid utgången av Stockholmsbörsens OMXS-index gick under samma tid ned med 3,0 % inklusive utdelning. Fondförmögenheten uppgick vid årsskiftet till 7,3 mkr och antalet utelöpande andelar var st. Under april 2008 beräknas ca 100 tkr att utdelas till andelsägarna. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsberättelse och halvårsredogörelse för investeringsfonder. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutkurs på balansdagen. RESULTATRÄKNING 2007 BALANSRÄKNING 2007 Intäkter och värdeförändring Tillgångar Värdeförändring aktier Värdepapper, marknvärde Aktieutdelningar Övriga fordringar Räntenetto Bank och postgiro Summa intäkter Summa tillgångar Kostnader Skulder Förvaltningsarvode Skatteskuld - Ersättning till förvaringsinst Upplupna kostnader Skatt - Summa kostnader Summa skulder Resultat Fondförmögenhet FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET VÄRDEFÖRÄNDRING AKTIER Fondförmögenhet IB 0 Reavinster Andelsutgivning Reaförluster Andelsinlösen Förändring aktievärdering Periodens resultat Lämnad utdelning 0 Fondförmögenhet Summa värdeförändring Göteborg den Per Håkan Börjesson Anders Bergholtz Thomas Gür Ordförande Staffan Olsson Stefan Öström Erik Brändström Verkställande direktör Min revisionsberättelse angående denna årsberättelse har avgivits den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

7 SPILTAN AKTIEFOND DALARNA 7 (9) FONDFÖRMÖGENHET OCH UTFALLSREDOVISNING FONDFÖRMÖGENHET Anskaffn Kurs Värde % INNEHAV Antal värde av total kkr kr kkr Material ABB Ltd ,5 185,00 185,0 2,5% SSAB A ,1 176,00 325,6 4,5% Stora Enso R ,5 97,25 291,8 4,0% Industrivaroroch Acap Invest B ,5 120,00 192,0 2,6% BE Group ,7 57,75 346,5 4,7% Broström B ,6 49,80 199,2 2,7% NFO Drives ,8 1,60 110,4 1,5% Rederi AB Transatlantic B ,6 43,10 301,7 4,1% Transcom WW A ,1 43,80 350,4 4,8% Sällanköpsvaroroch Clas Ohlson B ,2 140,00 700,0 9,6% Metro A ,1 4,85 339,5 4,6% Skistar B ,9 98,50 591,0 8,1% Finans och fastighet Avanza ,2 135,50 271,0 3,7% Diös AB ,4 30,60 306,0 4,2% Industrivärden A ,4 113,25 317,1 4,3% Investor B ,6 147,00 323,4 4,4% Kinnevik B ,7 147,00 294,0 4,0% Lundbergföretagen B ,8 368,00 294,4 4,0% Nordnet B ,5 19,20 96,0 1,3% Svolder B ,5 57,25 229,0 3,1% Traction B ,5 68,50 246,6 3,4% IT Triona AB ,1 16,00 560,0 7,7% Telecomoperatörer Millicom Intern Cell , ,2 4,1% Summa värdepapper 7 169,8 97,9% Banktillgodohavande 152,7 2,1% SKULDER Upplupna kostnader -16,1 Skatter FONDFÖRMÖGENHET 7 306,4 UTFALLSREDOVISNING Utveckling sedan starten Totalavkastning, fonden, % -4,1 OMXS inkl utdelning -3,0 Utdelning, kr/andel 0 Andelsvärde, kr 31/12 95,87 Fondförmögenhet, mkr 31/12 7,3 Antal utelöpande andelar, st 31/ Courtage, kkr 11,5 Courtage i % av omsättning 0,07 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 7,5 Courtage/genomsn fondförmögenhet % 0,15 Omsättningshastighet 1) 0,67 Totalkostnad, (TKA)% 2) - Total expenses ratio, (TER)% 2) - 1) Summa köp av aktier dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2) Beräknas ej under fondens första år om verksamheten omfattar kortare tid än 12 mån.

8 SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE Sid 8 (9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge följande rapport för Spiltan Räntefond Sverige för Spiltan Räntefond Sverige startade den 17 september Fonden är en kort räntefond. Målsättningen är att ge en positiv avkastning till en mycket låg risk. Fondens totalavkastning under året var 1 %, vilket var lika med vad fondens jämförelseindex OMRXTBILL gav. Andelsvärdet var 100,99 kr och fondförmögenheten 50,6 mkr vid utgången av Antalet utelöpande andelar var st. Under april 2008 beräknas ca 42 tkr att utdelas till andelsägarna. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsberättelse och halvårsredogörelse för investeringsfonder. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutkurs på balansdagen. RESULTATRÄKNING 2007 BALANSRÄKNING 2007 Intäkter och värdeförändring Tillgångar Värdepapper, marknvärde Värdeförändring värdepapper Övriga fordringar Räntenetto Bank och postgiro Summa intäkter Summa tillgångar Kostnader Skulder Förvaltningsarvode Skatteskuld - Ersättning till förvaringsinst Upplupna kostnader Skatt - Summa kostnader Summa skulder Resultat Fondförmögenhet FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET VÄRDEFÖRÄNDRING VÄRDEPAPPER Fondförmögenhet IB 0 Reavinster Andelsutgivning Reaförluster 0 Andelsinlösen Förändring vp-värdering Periodens resultat Fondförmögenhet Summa värdeförändring Göteborg den Per Håkan Börjesson Anders Bergholtz Thomas Gür Ordförande Staffan Olsson Stefan Öström Erik Brändström Verkställande direktör Min revisionsberättelse angående denna årsberättelse har avgivits den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

9 SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE 9 (9) FONDFÖRMÖGENHET OCH UTFALLSREDOVISNING FONDFÖRMÖGENHET Anskaffn Kurs Värde % INNEHAV Antal värde av total kkr kr kkr LANDSHYPOTEK FFD ,9 1, ,9 7,9% NORDEA BANK FFD ,0 0, ,7 3,9% SBAB FFD ,2 0, ,0 3,9% SEBANKEN FFD ,4 0, ,4 7,7% SSAB FFD ,0 0, ,7 3,9% STADSHYPOTEK FFD ,2 0, ,9 5,9% STADSHYPOTEK FFD ,4 0, ,1 5,8% SV VW FI FFD ,9 0, ,9 3,9% SVXL FFD ,6 0, ,2 3,9% SVXL FFD ,7 0, ,9 7,8% SVXL FFD ,9 0, ,0 7,7% SVXL FFD ,2 0, ,4 7,7% SWEDBANK HYP FFD ,4 0, ,8 2,0% SWEDBANK HYP FFD ,6 0, ,5 3,9% SWEDBANK HYP FFD ,8 0, ,8 3,9% SWEDBANK HYP FFD ,0 0, ,8 5,9% VOLVO FIN FFD ,8 0, ,8 2,0% VOLVO FIN FFD ,9 0, ,9 5,8% UTFALLSREDOVISNING Summa värdepapper ,7 93,6% Banktillgodohavande 3 227,4 6,4% SKULDER Upplupna kostnader -9,7 Skatter FONDFÖRMÖGENHET ,4 Utveckling sedan starten Totalavkastning, fonden % 0,99 OMRXTBILL 0,98 Utdelning, kr/andel 0 Andelsvärde, kr 31/12 100,99 Fondförmögenhet, mkr 31/12 50,6 Antal utelöpande andelar, st 31/ Courtage, kkr 0 Courtage i % av omsättning 0 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 32,8 Courtage/genomsn fondförmögenhet % 0 Omsättningshastighet 1) 1,04 Totalkostnad, (TKA)% 2) - Total expenses ratio, (TER)% 2) - Duration, antal dagar 3) 121 1) Summa köp av värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. 2) Beräknas ej under fondens första år om verksamheten omfattar kortare tid än 12 mån. 3) Vägd genomsnittlig återstående löptid

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer