AMF Pension Halvårsberättelse fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMF Pension Halvårsberättelse fonder"

Transkript

1 AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001

2

3 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier. Den amerikanska centralbanken har försökt motverka konjunkturavmattningen genom att sänka styrräntan vid sex tillfällen under första halvåret. Den snabba konjunkturnedgången har slagit hårt mot företagens vinster. Kraftigast har vinstnedgången varit för telekom- och IT-företagen. Detta har varit bidragande orsaker till att världens börser sjönk i genomsnitt 11 % under första halvåret. Stockholmsbörsen sjönk hela 14 %. Därmed fortsatte förra årets tråkiga utveckling. Den svaga utvecklingen i Sverige har till stor del orsakats av nedgången inom den globala telekombranschen och de stora förluster som Ericsson redovisar. Fortfarande bättre än index För att motverka utvecklingen har vi på AMF Pension sökt oss till investeringar i bolag där dels vinsterna har varit mer försiktigt värderade, och förväntningarna om stigande vinster därmed varit mer realistiska, dels till bolag som inte påverkas så mycket av konjunkturnedgången. Vi har också varit mer försiktiga med investeringar i svenska bolag under det gångna halvåret. På det stora hela har detta resulterat i att AMF Pensions fonder utvecklats bättre än genomsnittet för de marknader fonderna har investerat i men det har inte räckt för att väga upp den generella börsnedgången. Samma utveckling ser vi på obligationsmarknaden. Räntorna i Sverige har stigit något under första halvåret i år, vilket har dragit ned värdet på obligationerna. Rätt fokus ger avkastning över tiden Vi är övertygade om att vi har en fortsatt god förmåga att skapa högre avkastning i våra fonder än jämförbara index. Förklaringen till våra framgångar ligger i att vi inte har fler fonder än att vi kan sköta dem riktigt bra. Vi koncentrerar oss på ett begränsat urval av länder, branscher och företag och får därigenom bättre grepp om det som är avgörande för en framgångsrik placering. För att ett företag ska komma med på vår köplista ställer vi mycket höga krav. Vi har inte alltid rätt, men det viktigaste är att ha mer rätt än fel och det har vi haft. Bra och populära fonder med låga avgifter Under första halvåret 2001 har allt mer pengar placerats i våra fonder. Från årsskiftet har fondernas behållning ökat från ca 5,3 miljarder kr till 8 miljarder kr. Våra fonder är utformade och förvaltade för att ge våra fondsparare en bra riskspridning med hög avkastning genom en aktiv förvaltning till marknadens lägsta avgifter. Det är därför vi inte har så många fonder. Det är därför vi bara har ett kontor. Det är därför vi inte har någon dyr försäljningsorganisation. Det är också därför du kan placera i våra fonder på så många olika sätt genom PPM, i tjänstepensionen, i AMF Privat samt i det vanliga fondsparandet. Höjd servicenivå via Internet Under första halvåret har vi förbättrat funktionerna på vår hemsida. Nu kan alla fondkunder hos AMF Pension gå in och titta på värdet av sina fonder och sköta sina fondärenden via Internet. På de följande sidorna redovisar vi hur var och en av våra fonder har utvecklats första halvåret Har du några frågor är du som alltid välkommen att kontakta oss. Fredrik Nordström VD för AMF Pensions fonder 3

4 AMF Pension Fondförvaltning AB Styrelse Styrelse Christer Elmehagen, Ordförande, VD AMF Pension Tor Marthin, Vice VD och Finanschef, AMF Pension Tommy Adamsson, Direktör, Adamssongruppen AB Eddie Dahlberg, Direktör, AB Volvo Gösta Larsson, Direktör, Svenskt Näringsliv Kerstin Lindahl-Nilsson, Chef Försäkring, AMF Pension Håkan Meijer, Avtalssekreterare, LO Kurt Norberg, Ekonomichef, LO Tor Marthin, Vice VD och Finanschef, AMF Pension Ingvar Skeberg, Vice VD och Chef för Marknad och försäljning, AMF Pension Ledning Fredrik Nordström, VD Birgitta Brandt, Vice VD och ansvarig för finansadministrationen inom AMF Pension samt fondadministration Mats Guldbrand, Aktiechef, AMF Pension samt ansvarig för fondernas aktieplaceringar Lars Åberg, ansvarig för räntebärande placeringar i fonderna. Revisorer Anders Engström, Aukt revisor, SET Revisionsbyrå Elisabeth Sterner, Suppleant, Aukt revisor, SET Revisionsbyrå Lena Hedlund, Aukt revisor, Deloitte & Touche Stockholm AB. Av Finansinspektionen förordnad revisor att med övriga revisorer delta i revisionen. Halvårsberättelsen har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 4

5 AMF PENSION AKTIEFOND-SVERIGE Org. nr Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Startkurs ,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 182,30 191,97 172,95 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -4,81% 11,70% 72,95% Totalavkastning, jämförelseindex -8,78% -10,43% 69,76% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 25,16% 38,99% - Genomsnittlig årsavkastning från start 27,59% - - Omsättningshastighet 1,23 0,30 2,62 Totalkostnadsandel, TKA 0,79% 0,74% 1,17% Utdelning, kr/andel 0,43 1,29 - Volatilitet, fond 23,27% 18,67% - Volatilitet, jämförelseindex 22,33% 17,41% - Aktiv risk 5,27% 5,91% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 vid en engångsinsättning av kr 38,22 42,10 48,05 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,45 2,45 3,10 TKA, kr/år 1 vid en engångsinsättning av kr 76,74 85,50 141,13 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 4,92 4,97 9,10 1 Engångsinsättning beräknad från , månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal TSEK Ericsson, B Telekomutrustning Skanska, B Fastighet/Bygg AstraZeneca SDB Läkemedel Atlas Copco, B Verkstad Svenska Handelsbanken, A Bank Största nettoförsäljningar Nokia SDB Telekomutrustning Investor B Investmentbolag ABB Verkstad Pharmacia SDB Läkemedel Sandvik Verkstad Fondinnehav Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Antal värde,tsek Kurs värde, TSEK förmögenheten Aktier AstraZeneca Läkemedel , ,02% Atlas Copco B Verkstad , ,68% AU System IT/Mjukvara , ,06% Bergman & Beving Handel , ,64% Capio Tjänsteföretag , ,24% Cell Network IT , ,46% Drott B Fastighet/Bygg , ,30% Eniro Media , ,53% Ericsson, B Telekomutrustning , ,24% Europolitan Teleoperatör , ,95% FöreningsSparbanken Bank , ,38% Gambro A Läkemedel , ,56% Gambro B Läkemedel , ,55% Hennes & Mauritz, B Handel , ,43% Haldex Verkstad , ,82% Holmen, B Skogsindustri , ,02% Höganäs B Verkstad , ,89% Industrivärden, A Investmentbolag , ,39% J & W Service , ,51% JM, B Fastighet/Bygg , ,00% Karlshamns Kemi , ,21% Munters Verkstad , ,44% Nibe B Verkstad , ,64% Nordea Bank , ,46% Observer, A Service , ,35% Observer, B Service , ,28% Pharmacia SDB Läkemedel , ,67% Proffice, B Service , ,58% Sandvik Verkstad , ,03% Sapa Verkstad , ,34% SCA B Skogsindustri , ,16% 5

6 SKF, A Verkstad , ,87% SKF, B Verkstad , ,56% Skandia Försäkring , ,88% Skanska, B Fastighet/Bygg , ,69% Stora Enso, R SDB Skogsindustri , ,23% Svenska Handelsbanken A Bank , ,36% Svenska Handelsbanken B Bank , ,44% Tele2, B Teleoperatör , ,74% Telia Teleoperatör , ,81% Wihlborg och Son, B Fastighet/Bygg , ,43% Volvo, B Verkstad , ,90% Summa aktier ,77% Likvida medel ,06% Övriga tillgångar och skulder, netto ,17% Fondförmögenhet, not ,00% BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING (TSEK) (TSEK) Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not Värdeförändring på aktierelaterade Dagslån finansiella instrument, not Bank och övriga likvida medel Ränteintäkter bankkonto Upplupen bankränta Utdelningar aktier Ej likviderade värdepappersaffärer Summa intäkter och värdeförändring Summa tillgångar Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad Förvaltningskostnader Ej likviderade värdepappersaffärer Kupongskatt Skatteskuld -9 0 Summa skulder Summa kostnader Fondförmögenhet, not Periodens resultat Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst aktier Orealiserad börskursvinst aktier Realiserad börskursförlust aktier Orealiserad börskursförlust aktier Fondförmögenheten vid periodens slut Not 3 Fondförmögenhetens utveckling: Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenheten vid periodens slut

7 AMF PENSION EUROPAFOND-EURO Org. nr Fondens utveckling Fondförmögenhet TSEK Antal utelöpande andelar Startkurs ,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 156,27 164,77 149,44 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -4,78% 10,63% 49,44% Totalavkastning, jämförelseindex -5,58% 3,81% 21,64% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 24,19% - - Genomsnittlig årsavkastning från start 23,30% - - Omsättningshastighet 0,75 0,42 - Totalkostnadsandel, TKA 0,98% 0,82% - Utdelning, kr/andel 0,61 0,55 - Volatilitet, fond 21,18% - - Volatilitet, jämförelseindex 15,24% - - Aktiv risk 10,28% - - Förvaltningsavgift, kr/år 2 vid en engångsinsättning av kr 39,55 40,97 - vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,52 2,52 - TKA, kr/år 2 vid en engångsinsättning av kr 98,02 89,97 - vid ett månadssparande av 100 kr/mån 6,25 5,54-1 Fonden startade Engångsinsättning beräknad från , månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp aktier Bransch Antal TSEK Telecom Italia, ord Teleoperatör Telefonica Teleoperatör BASF Kemi Lafarge Bygg/Byggmaterial Aventis Läkemedel Största nettoförsäljningar aktier Bransch Antal TSEK Bayer Kemi Peugot Bilindustri Vivendi Environnement Vatten Deutsche Post Transport Unicredito Italiano Bank

8 Fondinnehav Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Antal värde TSEK Kurs värde TSEK förmögenhet Aktier Finland Nokia, A Telekomutrustning , ,83% Summa Finland ,83% Frankrike Alcatel Telekomutrustning , ,10% Aventis Läkemedel , ,63% BNP Paribas Bank , ,86% Lafarge Bygg/Byggmaterial , ,03% Legrand Elektronik/Elektrisk utr , ,31% LVMH Handel , ,59% Renault Bilindustri , ,11% Schneider Verkstad , ,05% STMicroelectronics IT/Hårdvara , ,68% Suez Lyonnaise Des Eaux Konglomerat , ,04% Total Fina Olja/Gas , ,87% Vivendi Environnement Vatten , ,98% Summa Frankrike ,26% Italien Banca Intesa Bank , ,39% ENI Olja/Gas , ,23% Finmeccanica Verkstad , ,29% Generali Försäkring , ,13% RAS Försäkring , ,54% Saipem Olja/Gas , ,72% Telecom Italia, ord Teleoperatör , ,54% Summa Italien ,84% Nederländerna Ahold Detaljhandel , ,06% Akzo Nobel Kemi , ,54% ASM Lithography Holding IT/Hårdvara , ,42% Gucci Group Handel , ,24% Internationale Nederlanden Group, ord Försäkring , ,49% Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr , ,70% Royal Dutch Olja/Gas , ,81% Unilever Livsmedel , ,52% Wolters Kluwer Media , ,57% Summa Nederländerna ,35% Spanien Groupo Ferrovial Bygg/Byggmaterial , ,64% Inditex Handel , ,18% Telefonica Teleoperatör , ,92% Summa Spanien ,74% Tyskland BASF Kemi , ,08% Bayerische Hypothek und Vereinsbank Bank , ,54% BMW Bilindustri , ,42% Deutsche Pfandbriefbank Bank , ,53% Deutsche Bank Bank , ,22% Lufthansa Transport , ,26% Metro, ord Detaljhandel , ,17% Muenchener Rueckversicherung, reg Försäkring , ,40% SGL Carbon Verkstad , ,85% Siemens Elektronik/Elektrisk utr , ,16% Summa Tyskland ,63% Summa finansiella instrument ,66% Likvida medel ,95% Övriga tillgångar och skulder, netto ,39% Fondförmögenhet, not ,00% 8

9 BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING (TSEK) (TSEK) Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not Värdeförändring på aktierelaterade Bank och övriga likvida medel finansiella instrument, not Upplupen bankränta 57 3 Värdeförändring på räntebärande Fordran restitution finasiella instrument Övriga fordringar Ränteintäkter bankkonto Summa tillgångar Utdelningar aktier Valutavinster och -förluster, netto Summa intäkter och värdeförändring Skulder Upplupen förvaltningskostnad Ej likviderade värdepappersaffärer Kostnader Skatteskuld Förvaltningskostnader Summa skulder Kupongskatt Fondförmögenhet,not Summa kostnader Not 1, se fondinnehav ovan Periodens resultat Not 2 Not 3 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Värdeförändring på räntebärande Realiserad börskursvinst finansiella instrument Realiserad börskursförlust Realiserad valutakursvinst Realiserad valutakursförlust Orealiserad börskursvinst 0 0 Summa Orealiserad valutakursvinst Realiserad börskursförlust Not 4 Realiserad valutakursförlust Fondförmögenhetens utveckling Orealiserad börskursförlust Fondförmögenheten vid årets början Orealiserad valutakursförlust Andelsutgivning Summa Andelsinlösen Resultat enl. resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenhet vid periodens slut

10 AMF PENSION AKTIEFOND-VÄRLDEN Org. nr Fondens utveckling Fondförmögenhet TSEK Antal utelöpande andelar Startkurs ,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 176,80 184,59 168,75 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -3,98% 9,95% 68,75% Totalavkastning, jämförelseindex -4,72% -5,41% 50,39% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 23,61% 36,21% - Genomsnittlig årsavkastning från start 25,98% - Omsättningshastighet 0,73 0,30 1,37 Totalkostnadsandel,TKA 0,81% 0,85% 0,94% Utdelning, kr/andel 0,44% 0,99 - Volatilitet, fond 20,50% 18,05% - Volatilitet, jämförelseindex 17,90% 14,30% - Aktiv risk 6,44% 6,71% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 vid en engångsinsättning av kr 38,62 41,45 47,95 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,47 2,46 3,04 TKA, kr/år 1 vid en engångsinsättning av kr 79,09 95,90 112,11 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 5,07 5,69 7,11 1 Engångsinsättning beräknad från , månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Antal TSEK Skanska, B Fastighet/Bygg Ericsson, B Telekomutrustning Halliburton Olja/Gas Atlas Copco, B Verkstad Stora Enso R, SDB Skogsindustri Största nettoförsäljningar Nokia, SDB Telekomutrustning ABB Verkstad Investor, B Investmentbolag Sandvik Verkstad Nordea Bank Fondinnehav Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Antal värde TSEK Kurs värde TSEK förmögenhet Aktier Sverige AstraZeneca Läkemedel , ,60% Atlas Copco, B Verkstad , ,85% AU System IT/Mjukvara , ,03% Bergman & Beving Handel , ,67% Capio Tjänsteföretag , ,96% Cell Network IT/Mjukvara , ,20% Drott, B Fastighet/Bygg , ,34% Eniro Media , ,30% Ericsson, B Telekomutrustning , ,84% Europolitan Teleoperatör , ,64% FöreningsSparbanken Bank , ,96% Gambro, A Läkemedel , ,95% Gambro, B Läkemedel , ,21% Hennes & Mauritz, B Handel , ,44% Haldex Verkstad , ,04% Höganäs Verkstad , ,66% Industrivärden, A Investmentbolag , ,44% J & W Service , ,32% JM, B Fastighet/Bygg , ,64% Munters Verkstad , ,70% Nibe B Verkstad , ,50% Nordea Bank , ,59% Observer Service , ,57% Pharmacia SDB Läkemedel , ,46% Sandvik Verkstad , ,52% Sapa Verkstad , ,10% SCA B Skogsindustri , ,28% Skandia Försäkring , ,37% 10

11 Skanska, B Fastighet/Bygg , ,26% SKF, A Verkstad , ,76% SKF, B Verkstad , ,91% Stora Enso R SDB Skogsindustri , ,04% Svenska Handelsbanken, A Bank , ,83% Svenska Handelsbanken, B Bank , ,73% Tele2, B Teleoperatör , ,07% Telia Teleoperatör , ,88% Wihlborg och Son, B Fastighet/Bygg , ,82% Volvo, B Verkstad , ,18% Summa Sverige ,68% England Diageo Drycker , ,54% Glaxo Smithkline Läkemedel , ,14% Lloyds TSB Group Bank , ,54% Royal Bank of Scotland Bank , ,73% Smiths Group Elektronik/Elektrisk utr , ,45% Vodafone Group Teleoperatör , ,57% Summa England ,97% Frankrike Alcatel Telekomutrustning , ,20% Aventis Läkemedel , ,05% BNP Paribas Bank , ,69% Lafarge Bygg/Byggmatrial , ,64% Legrand Elektronik/Elektrisk utr , ,51% Renault Bilindustri , ,45% Schneider Verkstad , ,38% STMicroelectronics IT/Hårdvara , ,26% Suez Lyonnaise Des Eaux Konglomerat , ,54% Total Fina Olja/Gas , ,45% Summa Frankrike ,17% Italien Banca Intesa Bank , ,28% ENI Olja/Gas , ,50% Finmeccanica Verkstad , ,37% Generali Försäkring , ,44% RAS Försäkring , ,42% Saipem Olja/Gas , ,33% Telecom Italia, ord Teleoperatör , ,64% Summa Italien ,97% Nederländerna Ahold Detaljhandel , ,59% Akzo Nobel Kemi , ,27% ASM Lithography Holding IT/Hårdvara , ,10% Gucci Group Handel , ,37% Internationale Nederlanden Group, ord Försäkring , ,72% Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr , ,80% Royal Dutch Olja/Gas , ,53% Unilever CVA Livsmedel , ,33% Wolters Kluwer Media , ,10% Summa Nederländerna ,80% Norge Statoil Olja/Gas , ,38% Summa Norge ,38% Schweiz Novartis, reg Läkemedel , ,05% Swatch Hushållsprodukter , ,77% UBS Bank , ,45% Zurich Financial Försäkring , ,40% Summa Schweiz ,67% Spanien Groupo Ferrovial Bygg/Byggmaterial , ,32% Telefonica Teleoperatör , ,71% Summa Spanien ,02% 11

12 Tyskland BASF Kemi , ,77% Bayerische Hypothek und Vereinsbank Bank , ,48% BMW Bilindustri , ,49% Deutsche Bank Bank , ,45% Lufthansa Transport , ,40% Metro, ord Detaljhandel , ,36% Muenchener Rueckversicherung, reg Försäkring , ,79% SGL Carbon Verkstad , ,24% Siemens Elektronik/Elektrisk utr , ,27% Summa Tyskland ,26% USA Agilent Technologies IT/Hårdvara , ,77% American Home Products Läkemedel , ,70% American International Group Försäkring , ,34% Alcoa Metaller , ,96% Amerada Hess Olja/Gas , ,48% Citigroup Bank , ,79% Colgate-Palmolive Corp Konsumentprodukter , ,94% CVS Corp Detaljhandel , ,84% Emerson Electric Elektronik/Elektrisk utr , ,99% Exxon Mobil Corp Olja/Gas , ,44% Fannie Mae Bank , ,15% General Electric Corp Elektronik/Elektrisk utr , ,02% Halliburton Olja/Gas , ,36% Intel Corp IT/Hårdvara , ,17% J Hancock Försäkring , ,27% Lowe's Companies Detaljhandel , ,66% Merck & Co Läkemedel , ,84% Microsoft Corp IT/Mjukvara , ,89% Nextel Communications Teleoperatör , ,30% SBC Communication Teleoperatör , ,20% Tyco International Elektronik/Elektrisk utr , ,89% Wal-Mart Stores Detaljhandel , ,24% Summa USA ,23% Summa aktier ,17% Likvida medel ,06% Övriga tillgångar och skulder, netto ,36% Fondförmögenhet, not ,00% BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING (TSEK) (TSEK) Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not Värdeförändring på aktierelaterade Dagslån finansiella instrument, not Bank och övriga likvida medel Ränteintäkter Upplupen bankränta Utdelningar aktier Ej likviderade värdepappersaffärer Valutavinster och -förluster, netto Fordran restitution Summa intäkter och värdeförändring Summa tillgångar Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad Förvaltningskostnader Ej likviderade värdepappersaffärer Kupongskatt Skatteskuld -5 0 Räntekostnad 0 0 Summa skulder Summa kostnader Fondförmögenhet, not Periodens resultat Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Not 3 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Fondförmögenhetens utveckling Realiserad börskursvinst Fondförmögenheten vid årets början Realiserad valutakursvinst Andelsutgivning Orealiserad börskursvinst Andelsinlösen Orealiserad valutakursvinst Resultat enligt resultaträkning Realiserad börskursförlust Utdelat till andelsägare Realiserad valutakursförlust Fondförmögenheten vid periodens slut Orealiserad börskursförlust Orealiserad valutakursförlust Summa

13 AMF PENSION BALANSFOND Org. nr Fondens utveckling Fondförmögenhet TSEK Antal utelöpande andelar Startkurs ,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 138,46 144,15 131,16 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Totalavkastning, fond -3,41% 10,51% 31,16% Totalavkastning, jämförelseindex -3,20% -0,01% 28,46% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 13,70% 20,39% - Genomsnittlig årsavkastning från start 14,41% - - Omsättningshastighet 1,10 0,70 1,89 Totalkostnadsandel, TKA 0,67% 0,61% 0,70% Utdelning, kr/andel 0,76 0,80 - Volatilitet, fond 11,87% 10,52% - Volatilitet, jämförelseindex 11,08% 9,05% - Aktiv risk 3,22% 3,12% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 vid en engångsinsättning av kr 39,86 41,65 44,09 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,54 2,55 2,82 TKA, kr/år 1 vid en engångsinsättning av kr 67,51 67,29 76,06 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 4,31 4,12 4,87 1 Engångsinsättning beräknad från , månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Antal TSEK Skanska, B Fastighet/Bygg Ericsson, B Telekomutrustning Halliburton Olja/Gas Tele2, B Teleoperatör Svenska Handelsbanken, A Bank Största nettoförsäljningar, aktier Nokia SDB Telekomutrustning ABB Verkstad Generali Försäkring Investor, B Investmentbolag Sandvik, A Verkstad Fondinnehav Antal/ Anskaffnings- Marknads- % av fond- Finansiella instrument Bransch Nominellt värde TSEK Kurs värde TSEK förmögenhet Aktier Sverige AstraZeneca Läkemedel , ,15% Atlas Copco, B Verkstad , ,84% AU System IT/Mjukvara , ,02% Bergman & Beving Handel , ,79% Capio Tjänsteföretag , ,91% Cell Network IT/Mjukvara , ,14% Drott, B Fastighet/Bygg , ,73% Eniro Media , ,75% Ericsson, B Telekomutrustning , ,96% Europolitan Teleoperatör , ,33% FöreningsSparbanken Bank , ,43% Gambro, A Läkemedel , ,66% Gambro, B Läkemedel , ,33% Hennes & Mauritz, B Handel , ,90% Haldex Verkstad , ,53% Höganäs B Verkstad , ,38% Industrivärden, A Investmentbolag , ,61% J & W Service , ,30% JM, B Fastighet/Bygg , ,43% Munters Verkstad , ,40% Nibe, B Verkstad , ,39% Nordea Bank , ,43% Observer Service , ,42% Pharmacia SDB Läkemedel , ,01% Sandvik, A Verkstad , ,38% Sapa Verkstad , ,67% SCA B Skogsindustri , ,39% Skandia Försäkring , ,72% Skanska, B Fastighet/Bygg , ,09% SKF A Verkstad , ,32% SKF B Verkstad , ,81% 13

14 Stora Enso R SDB Skogsindustri , ,22% Svenska Handelsbanken, A Bank , ,79% Svenska Handelsbanken, B Bank , ,38% Tele2, B Teleoperatör , ,14% Telia Teleoperatör , ,26% Wihlborg och Son, B Fastighet/Bygg , ,45% Volvo, B Verkstad , ,21% Summa Sverige ,67% England Diageo Drycker , ,43% Glaxo Smithkline Läkemedel , ,19% Lloyds TSB Group Bank , ,39% Royal Bank of Scotland Bank , ,32% Smiths Group Elektronik/Elektrisk utr , ,30% Vodafone Group Teleoperatör , ,38% Summa England ,01% Frankrike Alcatel Telekomutrustning , ,14% Aventis Läkemedel , ,65% BNP Paribas Bank , ,47% Lafarge Bygg/Byggmatrial , ,26% Legrand Elektronik/Elektrisk utr , ,10% Renault Bilindustri , ,26% Schneider Verkstad , ,45% STMicroelectronics IT/Hårdvara , ,16% Suez Lyonnaise Des Eaux Konglomerat , ,34% Total Fina Olja/Gas , ,30% Summa Frankrike ,14% Italien Banca Intesa Bank , ,12% Eni Olja/Gas , ,60% Finmeccanica Verkstad , ,30% Generali Försäkring , ,49% RAS Försäkring , ,86% Saipem Olja/Gas , ,33% Telecom Italia, ord Teleoperatör , ,95% Summa Italien ,65% Nederländerna Ahold Detaljhandel , ,36% Akzo Nobel Kemi , ,10% Gucci Group Handel , ,29% Internationale Nederlanden Group, ord Försäkring , ,54% Philips Electronics Elektronik/Elektrisk utr , ,60% Royal Dutch Olja/Gas , ,36% Unilever CVA Livsmedel , ,25% Wolters Kluwer Media , ,11% Summa Nederländerna ,61% Norge Statoil Olja/Gas , ,30% Summa Norge ,30% Schweiz Novartis, reg Läkemedel , ,65% Swatch Hushållsprodukter , ,45% UBS Bank , ,47% Zurich Financial Försäkring , ,13% Summa Schweiz ,70% Spanien Groupo Ferrovial Bygg/Byggmaterial , ,22% Telefonica Teleoperatör , ,43% Summa Spanien ,66% Tyskland BASF Kemi , ,51% Bayerische Hypothek und Vereinsbank Bank , ,24% BMW Bilindustri , ,23% Deutsche Bank Bank , ,29% Lufthansa Transport , ,22% Metro, ord Detaljhandel , ,30% Muenchener Rueckversicherung, reg Försäkring , ,53% SGL Carbon Verkstad , ,04% Siemens Elektronik/Elektrisk utr , ,15% Summa Tyskland ,50% 14

15 USA Agilent Technologies IT/Hårdvara , ,35% American Home Products Läkemedel , ,85% American International Group Försäkring , ,79% Alcoa Metaller , ,45% Amerada Hess Olja/Gas , ,26% Citigroup Bank , ,44% Colgate-Palmolive Konsumentprodukter , ,61% CVS Corp Detaljhandel , ,52% Emerson Electric Elektronik/Elektrisk utr , ,59% Exxon Mobil Olja/Gas , ,28% Fannie Mae Bank , ,74% General Electric Elektronik/Elektrisk utr , ,40% Halliburton Olja/Gas , ,33% Intel IT/Hårdvara , ,71% J Hancock Försäkring , ,78% Lowe s Companies Detaljhandel , ,02% Merck & Co Läkemedel , ,57% Microsoft IT/Mjukvara , ,39% Nextel Communications Teleoperatör , ,08% SBC Communication Teleoperatör , ,13% Tyco International Elektronik/Elektrisk utr , ,61% Wal-Mart Stores Detaljhandel , ,79% Summa USA ,69% Summa aktier ,92% Räntebärande värdepapper Obligationer Svenska Staten Statsobligation 6% , ,77% Statsobligation 8% , ,17% Statsobligation 6,5% , ,65% Statsobligation 6,75% , ,09% Statsobligation 5% , ,46% Statsobliation 5% , ,50% Statsobligation 3,5% , ,34% Statsobligation 5,25% , ,42% Summa Svenska Staten ,40% Summa Obligationer ,40% Summa Finansiella Instrument ,33% Likvida medel ,32% Övriga tillgångar och skulder, netto: ,35% Fondförmögenhet, not ,00% 15

16 BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING (TSEK) (TSEK) Tillgångar Intäkter och värdeförändring Aktier och konvertibler, not Värdeförändring på aktierelaterade Obligationer, not finansiella instrument, not Bank och övriga likvida medel Värdeförändring på räntebärande Upplupen kupongränta finansiella instrument, not Upplupen bankränta Ränteintäkter Ej likviderade värdepappersaffärer Utdelning aktier Fordran restitution Valutavinster och -förluster, netto Summa tillgångar Summa intäkter och värdeförändring Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad Förvaltningskostnader Ej likviderade värdepappersaffärer Kupongskatt Skatteskuld -8 0 Räntekostnader -1 0 Summa skulder Summa kostnader Fondförmögenhet, not Periodens resultat Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Realiserad börskursvinst Realiserad valutakursvinst Orealiserad börskursvinst Orealiserad valutakursvinst Realiserad börskursförlust Realiserad valutakursförlust Orealiserad börskursförlust Orealiserad valutakursförlust Summa Not 3 Värdeförändring på räntebärande finansiella instrument Realiserad börskursvinst Realiserad börskusrförlust Orealiserad börskurvinst Orealiserad börskursförlust Summa Not 4 Fondförmögenhetens utveckling: Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägare Fondförmögenhet vid årets slut

17 AMF PENSION RÄNTEFOND-SVERIGE Org. nr Fondens utveckling Fondförmögenhet, TSEK Antal utelöpande andelar Startkurs ,00 100,00 100,00 100,00 Andelsvärde, kr 103,28 105,09 96,78 100,00 Fondförvaltningsavgift 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Totalavkastning, fond -0,60% 9,27% -3,22% Totalavkastning, jämförelseindex -0,76% 9,71% -2,68% Genomsnittlig årsavkastning, 2 år 3,69% 2,83% - Genomsnittlig årsavkastning från start 2,02% - - Omsättningshastighet 1,40 1,40 3,72 Totalkostnadsandel, TKA 0,15% 0,15% 0,15% Utdelning, kr/andel 1,18 0,63 - Duration 4,92 4,63 4,54 Volatilitet, fond 3,02% 3,66% - Volatilitet, jämförelseindex 3,05% 3,75% - Aktiv risk 0,26% 0,25% - Förvaltningsavgift, kr/år 1 Vid en engångsinsättning av kr 15,55 15,15 14,82 Vid ett månadssparande av 100 kr/mån. 1,00 0,98 0,96 TKA, kr/år 1 Vid en engångsinsättning av kr 15,55 15,15 14,82 Vid ett månadssparande av 100 kr/mån. 1,00 0,98 0,96 1 Engångsinsättning beräknad från , månadssparande från första dagen i månaden. Fondinnehav Nominellt Anskaffnings- Marknads Marknads- % av fond- Finansiella instrument belopp, TSEK värde, TSEK ränta värde, TSEK förmögenhet Obligationer Svenska Staten Statsobligation 6 % , ,96% Statsobligation 8% , ,75% Statsobligation 6,5 % , ,75% Statsobligation 6,75 % , ,52% Statsobligation 5 % , ,84% Statsobliation 5 % , ,13% Statsobligation 3,5 % , ,04% Statsobligation 5,25% , ,53% Summa Staten ,51% Summa Obligationer ,51% Summa finansiella instrument: ,51% Likvida medel ,18% Övriga tillgångar och skulder, netto ,05% Fondförmögenhet, not ,00% 17

18 BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING (TSEK) (TSEK) Tillgångar Intäkter och värdeförändring Diskonteringspapper Värdeförändring på räntebärande Obligationer, not finansiella instrument, not Bank och övriga likvida medel Ränteintäkter disk.papper Upplupen bankränta Ränteintäkter obligationer Upplupen kupongränta Ränteintäkter bankkonto Summa intäkter och värdeförändring Summa tillgångar Skulder Kostnader Upplupen förvaltningskostnad -2 0 Förvaltningskostnader Preliminärskatt på utdelning -6 Summa skulder -7 0 Summa kostnader Fondförmögenhet, not Periodens resultat Not 1, se fondinnehav ovan Not 2 Värdeförändring på räntebärande finansiella instrument Realiserad börskursvinst obligationer Orealiserad börskursvinst disk. papper 0 0 Orealiserad börskursvinst obligationer Realiserad börskursförlust obligationer Orealiserad börskursförlust obligationer Summa Not 3 Fondförmögenhetens utveckling: Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelat till andelsägarna Fondförmögenheten vid periodens slut

19

20 UNDRAR DU ÖVER NÅGOT? Vår kundtjänst hjälper dig gärna alla dagar kl Ring Postadress: AMF Pension, Stockholm E-postadress: MER INFORMATION PÅ INTERNET Har du tillgång till Internet kan du läsa mer om våra fonder på Där kan du även se aktuella fondkurser. Lite mer att leva för /0108

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100tal unga fotografer

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2004 Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB

Spiltan & Pelaro Fonder AB Spiltan & Pelaro Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 4 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Årsberättelse fonder 2005. AMF Pension Fondförvaltning

Årsberättelse fonder 2005. AMF Pension Fondförvaltning Årsberättelse fonder 2005 AMF Pension Fondförvaltning Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning s resultaträkning Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2005 2004 RÖRELSEINTÄKTER 1 Nettoomsättning 2 85 243 79 661 Rörelseintäkter 85 243 79 661 RÖRELSEKOSTNADER Produktionskostnader - 8 119-6 553 Övriga externa

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005

AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder Halvårsredogörelse 2005 AMF Pension Fonder, Halvårsredogörelse 2005 Innehåll VD har ordet................................................ 4 Förvaltarnas syn på marknaden...................................

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2003 2003 års fototävling är den tredje i ordningen som AMF Pension arrangerar för fotostuderande i Sverige. Ett 100-tal unga fotografer inbjöds till tävlingen. Deras uppgift

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 SAMMANDRAG Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-juni uppgick till 72,1 (29,1) MSEK. I resultatet ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade

Aktier och andelar. Aktier och andelar, noterade. Svenska, noterade Aktier och andelar Aktier och andelar, noterade Svenska, noterade 2001-12-31 Verkligt värde Procentandel av Företag Antal mkr aktiekapital röster ABB 2 193 636 222 0,18 0,18 Addtech 1 075 775 50 3,86 2,84

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder AMF Pension Fondförvaltning

Halvårsredogörelse fonder AMF Pension Fondförvaltning Halvårsredogörelse fonder 2006 AMF Pension Fondförvaltning Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2012-01-01 till 2012-09-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2014 Innehåll Första kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Substansvärdet ökade med 6,8 procent till 127 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (50,67) kronor Försäljning av HQ Fonder och investering i

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2003 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Långsiktighet skapar förutsä Andra AP-fondens avkastning under årets första sex månader uppgick till 7,0 procent, korrigerat för inflöden. Fondförmögenheten uppgick

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Stockholm 11 maj 211 1 (2) Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. I vårt utbud finns ett antal fonder med

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Halvårsredogörelse 2006

Hedgefonden Elexir. Halvårsredogörelse 2006 Hedgefonden Elexir Halvårsredogörelse 2006 En bra början Mina förhoppningar om att 2006 ska bli ett gynnsamt år har än så länge infriats i och med att Elexir under första halvåret givit investerare en

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer