Folksam Fond AB Årsberättelse 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam Fond AB Årsberättelse 2001"

Transkript

1 Folksam Fond AB Årsberättelse 2001

2 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden 37 Penningmarknadsfonden 40 Aktiefond Sverige 43 Aktiefond USA 47 Redovisningsprinciper 51 Onoterade innehav 51 Valutakurser 51 Jämförelseindex 52 Ägarpolicy 52 Avstå från fondrapporter 53

3 2 Folksams Aktiefond Asien Aktiefond Asien i korthet Avkastning 2001, % -8,70 Indexutveckling 2001, % -5,03 Fondens utveckling de senaste fem åren, % -7,41 Jämförelseindex utveckling de senaste fem åren, % -15,74 Andelsvärde ,03 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,7 Lägsta engångsinsättning, kr Lägsta månadsinsättning, kr 200 Utdelning Ja, i september Förvaltarteam Veronica Yu Johan Cederin Bankgiro Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden placerar på börserna i Hongkong, Malaysia, Singapore och Thailand. Placeringsstrategin är att avvikelser från jämförelseindexet ska vara små. Aktieplaceringar i denna region har en relativt sett hög risknivå då börskurserna varierar kraftigt över tiden. Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 8,7 procent. Fondens jämförelseindex föll under samma period med 5,0 procent. Svängningarna på New York-börsen har varit tongivande och även asienmarknaden drabbades naturligtvis av terrorattacken i USA. Den globala avmattningen i ekonomin speglades i form av en minskad exportillväxt i regionen. Fonden har utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex under året, vilket främst beror på våra satsningar i kinesiska telekombolag. Telekombranschen är hårt styrd av den kinesiska staten, och kurserna har fallit kraftigt på grundval av en ökad osäkerhet i statens agerande gällande telekombranschens regleringar. Börsutvecklingen varierade kraftigt mellan olika länder. Av fondens placeringsmarknader visade Thailand upp den bästa marknaden med en uppgång på 14,4 procent i SEK, medan Singapore gick sämst och sjönk med 17,0 procent i SEK. Till skillnad från flera av våra konkurrenters asienfonder, placerar inte vår asienfond på börserna i Taiwan och Korea. Dessa marknader har visat upp den bästa utvecklingen under perioden, vilket har medfört att fonden tappat i avkastning relativt andra asienfonder. Fondens placeringar Fonden har under perioden haft en neutral vikt i Hongkong. Fondens innehav i Sun Hung Kai Properties, ett av de största fastighetsbolagen i Asien, har påverkat fondens utveckling positivt. Våra satsningar på kinarelaterade bolag, det vill säga kinesiska företag som är noterade på Hongkongbörsen, påverkade fonden negativt under andra halvåret. Aktiekurserna på China Mobile och China Unicom, Kinas största och näst största mobilteleoperatörer, föll kraftigt på grund av en ökad osäkerhet om de statliga regleringarna (som bland annat styr konkurrenssituationen), men också på grund av besvikelser i förväntningarna om vinsttillväxten. Nedgången i världskonjunkturen har slagit hårt mot de exportberoende länderna i regionen. Ett av de värst drabbade länderna är Singapore. Fonden har haft en övervikt i Singapore, vilket har varit negativt för fondens utveckling under perioden. Marknaden har tidigare varit något av en säker hamn att placera på i tider av börsoro. Men i år har den sämre ekonomiska tillväxten i landet och en del företagsspecifika faktorer gjort att börsen fallit relativt kraftigt. Två av börsens största företag, banken DBS Group Holdings, samt Singapore Telecom har gjort dyra företagsköp som inte uppskattats av aktieplacerarna. Börsnedgången i båda dessa företag har också drabbat fondens avkastning negativt. Utan undantag har Malaysia drabbats hårt av den sämre världskonjunkturen. Men den goda inhemska konsumtionen har ändå gett den malaysiska aktiemarknaden en hygglig utveckling under året. Ett av våra innehav, Perusahaan Otomobil, landets egen biltillverkare har haft stora framgångar med nya bilmodeller och försäljningen har därför ökat. Thailand har också varit underviktad i fonden, vilket i år har varit negativt då Thailandsbörsen var en av de bästa börserna i Asien. Uppgången beror delvis på att en ny premiärminister kom till makten i början av året, och hans idéer om privatiseringar, skattesänkningar och skattefrihet för utdelningar har uppskattats av börsens aktörer. Bangkok Expressway är ett innehav i fonden som utvecklats mycket bra under perioden. Företaget är det enda börsnoterade bolag som sysslar med infrastruktur i form av motorvägar och vägtullar. Uppgången i Thailand är något av en överraskning då de ekonomiskt fundamentala faktorerna i landet fortfarande är väldigt svaga. Liksom i Malaysia är det dock få internationella investerare som placerar i landet och börsen domineras av inhemska aktörer. Möjligheten att handla med derivat har inte utnyttjats av fonden. Framtidsutsikter Utvecklingen på de asiatiska marknaderna kommer att påverkas starkt av den globala konjunkturutvecklingen, och i synnerhet den amerikanska konjunkturen. De gemensamma globala styrräntesänkningarna har otvivelaktigt inneburit en välbehövlig lättnad för aktiemarknaderna och bör trots allt stimulera till ekonomisk återhämtning. Denna åsikt stöds av modesta värderingar på aktiemarknaderna och en hög nivå av likviditet. Vid en vändning i världskonjunkturen kan vi därför få se en bättre utveckling för Fjärran Östern än för många andra industrialiserade länder, eftersom länderna i Asien är mycket exportberoende. Fondens risknivå Låg Hög Risk mätt som volatilitet, 36 månader.

4 Folksams Aktiefond Asien 3 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 17,7 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 18,9 Tracking error, % 1) 3,7 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) -9,3 Genomsnittlig årsavkastning, % 2) -1,5 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,7 Transaktionskostnader, tkr 4) Transaktionskostnader, % 0,43 TKA, % 1,31 NKA, % 3) 1,31 TER, % 1,00 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 128,56 varav förvaltningskostnad, kr 64,44 Löpande månadssparande av 100 kr under året Totalkostnad, kr 8,19 varav förvaltningskostnad, kr 4,06 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 86,03 98,88 111,00 68,62 68,89 Utdelning, kr/andel 3,56 1,22 1, Totalavkastning, % -8,70-9,92 64,07-0,39-31,11 Jämförelseindex, % -5,03-12,63 65,03-5,00-39,88 5) Omsättningshastighet, ggr 0,39 0,06 0,03 0,09 0,00 1) beräknat på 24 månader 2) beräknat på 60 månader 3) inga köp/säljavgifter Utvecklingen i Folksams Aktiefond Asien % ) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (623 tkr) 5) exklusive utdelning Fonden Jämförelseindex se sid 52 De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) Hutchinson Whampoa 9, Hang Seng Bank 7, Sun Hung Kai Properties 7,2-55 Cheung Kong Holdings 3,4-65 dec-96 dec-97 dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 United Overseas Bank 3,2 Övriga 69,0 Innehavsförändringar Nyköp Mkr Ökat Mkr Henderson Land 9,4 Sun Hung Kai Properties 10,5 China Unicom 3,1 Hang Seng Bank 8,9 Esprit 2,5 Hutchinson Whampoa 7,9 IJM 2,4 Malaysian Int l Shipping 5,3 Legend Holding 2,3 United Overseas Bank 3,0 Övriga 25,2 Övriga 52,6 Summa Nyköp 44,9 Summa Ökat 88,2 Avyttrat Mkr Minskat Mkr CITIC Pacific 3,2 Cheung Kong Holdings 10,7 Commerce Asset 2,8 HSBC 9,6 Nestle Malaysia 2,8 Hutchinson Whampoa 6,5 CNOOC 2,7 CLP Holdings 4,1 HKEX 2,3 China Mobile 3,8 Övriga 41,9 Övriga 32,2 Summa Avyttrat 55,7 Summa Minskat 66,9 Netto köp Mkr Netto sälj Mkr Sun Hung Kai Properties 10,5 HSBC 9,6 Hang Seng Bank 8,9 Cheung Kong Holdings 8,0 Henderson Land 8,2 China Mobile 3,8 United Overseas Bank 3,0 CITIC Pacific 3,2 Esprit 2,5 Giordano International 2,9 Övriga 44,0 Övriga 39,1 Summa Netto köp 77,1 Summa Netto sälj 66,6 Sammanfattning Mkr Vi köpte totalt 133,1 Vi sålde totalt 122,6 Nettoförändringen blev 10,5

5 4 Folksams Aktiefond Asien fond- fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,3 Bank och övriga likvida medel , ,7 Kortfristiga fordringar 252 0, ,1 Summa tillgångar , ,1 Skulder Övriga kortfristiga skulder 238 0, ,1 Summa skulder 238 0, ,1 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster, netto Övriga intäkter 0 - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 4 2 Övriga kostnader - 1 Summa kostnader Skatt - - Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas september

6 Folksams Aktiefond Asien 5 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Hongkong Dagligvaror Li & Fung , ,5 Bank East Asia ,4 Cheung Kong Holdings ,4 Hang Lung Properties ,4 Hang Seng Bank ,5 Henderson Land ,4 HSBC ,1 Hutchinson Whampoa ,7 Sun Hung Kai Properties ,2 Swire Pacific ,5 Wharf Holdings , ,1 Cathay Pacific Airways ,2 Johnson Electric , ,4 Informationsteknik ASM Pacific Technology , ,7 Kraftförsörjning CLP Holdings ,7 Hong Kong Electric ,2 Hongkong China Gas , ,4 Esprit ,8 Giordano International ,2 Pacific Century Cyberworks ,8 TV Broadcasts , ,9 China Mobile , ,2 Summa Hongkong ,7 Malaysia Dagligvaror Gamuda ,5 Golden Hope Plantations ,5 IOI ,9 Kuala Lumpur Kepong ,8 Perlis Plantation , ,2 Malayan Banking ,4 Public Bank ,8 Rashid Hussain, Wts 18, , ,2 IJM ,8 Malaysian Int'l Shipping Fgn ,4 Sime Darby , ,4 Informationsteknik Malaysian Pacific , ,4 Kraftförsörjning Hong Leong Bank ,3 Tan Chong Motor ,3 Tenaga Nasional ,3 YTL Wts, 4, ,0 YTL Power Right ,0 YTL totalt 33 0, ,9 Material Hume Industries , ,1 Edaran Otomobil ,6 Magnum ,0 Perusahaan Otomobil ,6 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Resorts World , ,8 Technology Resources Ind ,5 Telekom Malaysia , ,4 Summa Malaysia ,4 Singapore Dagligvaror Fraser & Neave , ,0 City Developments ,1 DBS Group Holdings ,2 Keppel ,4 OCBC Bank ,5 Sembcorp Industries ,7 Singapore Exchange ,2 United Overseas Bank , ,4 Delgro ,4 Sembcorp Marine ,4 Singapore Airlines Fgn ,9 Singapore Tech Engineering , ,2 Informationsteknik Chartered Semiconductor ,9 Creative Technology ,2 Datacraft Asia ,2 Venture Manufacturing , ,8 Singapore Press , ,8 Singapore Telecom , ,0 Summa Singapore ,1 Thailand Dagligvaror Thai Union Frozen Prod. Fgn , ,2 Energi PTT Exploration & Prod. Fgn , ,4 Bangkok Bank Fgn ,9 Land & House Wts. 26, ,1 Land & House ,8 Land & House totalt ,9 National Finance Fgn , ,3 Bangkok Expressway , ,5 Informationsteknik Delta Electronics , ,1 Material Siam Cement Fgn , ,3 Advanced Info Service , ,6 Summa Thailand ,5 Summa börsnoterade ,8 Summa finansiella instrument ,8 Övriga tillgångar och skulder, netto ,2 Fondförmögenhet ,0

7 6 Folksams Aktiefond Europa Aktiefond Europa i korthet Avkastning 2001, % -16,51 Indexutveckling 2001, % -10,60 Fondens utveckling de senaste fem åren, % 94,79 Jämförelseindex utveckling de senaste fem åren, % 102,89 Andelsvärde ,85 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,7 Lägsta engångsinsättning, kr Lägsta månadsinsättning, kr 200 Utdelning Ja, i september Förvaltarteam Johan Cederin Johan Sandberg Bankgiro Fondnummer PPM Fondinriktning Fondens medel placeras huvudsakligen på de fem största börserna i Europa. Aktieplaceringarna ska göras så att riskerna sprids på ett betryggande sätt mellan länder, branscher och företag. Fondens strategi är att långsiktigt vara inriktad på tillväxtbranscher och undvika placeringar i alltför konjunkturkänsliga branscher, då dessa över tiden tenderar att utvecklas sämre än genomsnittet. Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 16,5 procent. Fondens jämförelseindex föll under samma period med 10,6 procent. Det gångna året kom att i hög grad präglas av besvikelser om förväntade konjunkturuppgångar som inte infriades. Efter att den så kallade ITbubblan sprack under våren 2000 kom mycket att präglas av vilka spridningseffekter detta skulle få på den övriga ekonomin och börsklimatet. Den amerikanska ekonomin visade ringa stabiliserings- eller förbättringstendenser utan försvagades ytterligare under Under tredje kvartalet ökade vinstvarningarna från företagen och i kombination med terrorattacken i USA den 11 september, gavs slutligen den sista nådastöten. Den kom inte bara att påverka den europeiska konjunkturutvecklingen utan ökade också osäkerheten om framtiden. Den europeiska centralbanken sänkte dessutom inte räntan i den takt som marknaden hade hoppats på, på grundval av bland annat fortsatt höga inflationssiffror. IT-branschen drabbades värst med en nedgång på 45 procent i lokal valuta, följt av telekomoperatörerna som sjönk med nästan 30 procent i lokal valuta. Relativa vinnare blev energibranschen med en nedgång på drygt 3 procent och dagligvarubranschen som också klarade sig bra, med en nedgång på endast 5 procent. Finansbranschen som står för cirka 30 procent av index, sjönk i linje med index, medan läkemedelsbranschen klarade sig mycket bra och gick nästan 10 procent bättre än index. Fondens placeringar Fondens strategi är tillväxtorienterad, vilket innebär att fonden är underviktad i konjunkturkänsliga branscher som skog, stål och sjöfart, samtidigt som den generellt är överviktad i branscherna läkemedel, telekomservice och IT. Fonden har påverkats negativt av övervikterna i IT- och telekombranscherna, medan den gynnats av övervikten i läkemedelsbranschen. Fonden har även missgynnats av undervikterna i både energi- och konsumtionssektorn. Bland enskilda aktier som påverkat fonden negativt märks främst Alcatel och Marconi, båda inom telekomutrustning. Ett företag som överraskat och bidragit positivt till fondens utveckling är Adidas-Salomon, vars börskurs stigit med nästan 30 procent i lokal valuta under året. Bolaget har bland annat knutit ett antal viktiga fotbollslag till lansering av sportskor. Det franska läkemedelsföretaget Sanofi-Synthelabo är ett annat företag som bidragit positivt till avkastningen, aktien har stigit med knappt 20 procent i lokal valuta. En stor besvikelse under året har varit det holländska matoch vitaminföretaget Numico, där börskursen sjunkit med hela 50 procent i lokal valuta, delvis beroende på produktproblem i USA. Det största innehavet i fonden är Vodafone, en engelsk mobiloperatör med stor täckning i Europa. Ett annat stort innehav är läkemedelsföretaget Glaxo. Ett stort och viktigt innehav i fonden är också Nokia, där förhoppningar om att 3G-telefoner successivt kommer ta fart ligger bakom placeringen. Under året har den svenska kronan försvagats mot euron, vilket har varit positivt för fonden. Risken i fonden har ökat något i takt med att volatiliteten stigit. Direkt efter terrorattackerna i USA minskade dock fonden sin aktiva risk något. Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Fondens framtidsutsikter Konjunkturåterhämtningen förväntas dröja i Europa, och ytterligare räntesänkningar kan inte uteslutas. Värderingarna på de europeiska börserna ser inte för höga ut och en börsåterhämtning verkar trolig. Vinsterna under 2001 kommer med all sannolikhet att se skrala ut, då många företag väljer att städa ur mycket engångskostnader, allt för att 2002 ska se bättre ut. Det riktiga vinstlyftet förväntas däremot komma först Företag som snabbt kan anpassa sig till förändringar i efterfrågan bör ha störst chans. Sammantaget tror vi på en positiv börsutveckling under Fondens risknivå Låg Hög Risk mätt som volatilitet, 36 månader.

8 Folksams Aktiefond Europa 7 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 13,8 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 12,0 Tracking error, % 1) 3,0 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) -6,4 Genomsnittlig årsavkastning, % 2) 14,3 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,7 Transaktionskostnader, tkr 4) Transaktionskostnader, % 0,23 TKA, % 1,29 NKA, % 3) 1,29 TER, % 1,00 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 115,09 varav förvaltningskostnad, kr 60,47 Löpande månadssparande av 100 kr under året Totalkostnad, kr 7,17 varav förvaltningskostnad, kr 4,05 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 237,85 291,28 280,77 224,52 177,56 Utdelning, kr/andel 4,26 3,33 3,20 1,82 1,54 Totalavkastning, % -16,51 4,90 26,78 27,67 37,42 Jämförelseindex, % -10,60 2,11 20,52 27,86 42,17 5) Omsättningshastighet, ggr 0,61 0,19 0,43 0,35 0,31 1) beräknat på 24 månader 2) beräknat på 60 månader 3) inga köp/säljavgifter Utvecklingen i Folksams Aktiefond Europa % ) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (2 382 tkr) 5) exklusive utdelning Fonden Jämförelseindex se sid De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) 80 Vodafone 4,5 HSBC 3,4 GlaxoSmithKline 3,3 Total Fina Elf 3,0 Nokia 2, Övriga 83,0 0 dec-96 dec-97 dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 Innehavsförändringar Nyköp Mkr Ökat Mkr Compass Group 17,4 MSCI Opals 97,3 Deutsche Telekom 16,8 Telefonica 26,2 Nestle 15,7 Vodafone 25,9 Gucci Group 15,2 Allianz Holding 25,0 Akzo Nobel 13,4 UBS 22,4 Övriga 124,4 Övriga 546,4 Summa Nyköp 202,9 Summa Ökat 743,2 Avyttrat Mkr Minskat Mkr ABB 20,3 MSCI Opals 214,7 Gucci Group 16,9 Telefonica 24,3 Nestle 15,2 United Bank of Switzerland 22,4 Royal Dutch Petroleum 14,5 Vestas 22,3 Akzo 13,6 Bayer 19,4 Övriga 230,1 Övriga 334,4 Summa Avyttrat 310,6 Summa Minskat 637,5 Netto köp Mkr Netto sälj Mk Compass Group 17,4 MSCI Opals 117,4 Nokia 15,8 Royal Dutch Petroleum 14,5 HSBC 13,5 ABB 13,6 Deutsche Telekom 13,0 Vestas 13,1 Vodafone 11,6 AstraZeneca 12,6 Övriga 292,9 Övriga 195,0 Summa Netto köp 364,2 Summa Netto sälj 366,2 Sammanfattning Mkr Vi köpte totalt 946,1 Vi sålde totalt 948,1 Nettoförändringen blev -2,0

9 8 Folksams Aktiefond Europa fond- fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,3 Bank och övriga likvida medel , ,4 Kortfristiga fordringar , ,3 Summa tillgångar , ,0 Skulder Övriga kortfristiga skulder , ,0 Summa skulder , ,0 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster, netto Övriga intäkter 0 1 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 46 - Summa kostnader Skatt - - Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Inga säkerhetskrav förekommer för fonden. Standardiserad valutatermin per : Valutasäkrat belopp (EUR/SEK) 57,7 mkr. Marknadsvärde 864 tkr. Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas september

10 Folksams Aktiefond Europa 9 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Dagligvaror Diageo Storbritannien ,0 Heineken Nederländerna ,5 Heineken Holding Nederländerna ,6 Heineken Holding totalt ,0 Numico Nederländerna ,5 Tesco Storbritannien , ,6 Energi BP Storbritannien ,5 ENI Italien Shell T & T Storbritannien ,9 Total Fina Elf Frankrike , ,7 ABN-Amro Holding Nederländerna ,8 Aegon Nederländerna ,8 Allianz Holding Tyskland ,9 Amvescap Storbritannien ,5 AXA Frankrike ,9 Banco Santander Central Hispano Spanien ,1 BNP Frankrike ,9 Commercial Union Storbritannien ,8 Credit Suisse Group Schweiz ,6 Generali Italien ,9 Hong Kong & Shanghai Bank Storbritannien ,4 ING Groep Nederländerna ,7 International Power Storbritannien ,4 Lloyds TSB Storbritannien ,0 Prudential Storbritannien ,9 Royal & Sun Alliance Insurance Storbritannien ,4 Royal Bank of Scotland Storbritannien ,1 Sarasin Bank Schweiz ,9 Société Générale Frankrike ,0 Swiss Reinsurance Schweiz ,4 United Bank of Switzerland Schweiz , ,7 Hälsovård AstraZeneca Storbritannien ,8 Aventis Frankrike ,6 GlaxoSmithKline Storbritannien ,3 Novartis Schweiz ,4 Roche Holding Schweiz ,2 Sanofi-Synthelabo Frankrike ,1 Serono SA-B Schweiz , ,1 Adecco Schweiz ,9 British Airport Authority Storbritannien ,8 Invensys Storbritannien ,5 Pirelli Italien ,6 Siemens Tyskland ,2 TPG TNT Post Groep Nederländerna ,0 Vestas Danmark , ,5 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Informationsteknik Alcatel Frankrike ,8 Altran Technologies Frankrike ,6 Business Objects Frankrike ,3 Cap Gemini Sogeti Frankrike ,9 Epcos Tyskland ,5 Nokia Finland ,8 SAP Tyskland ,1 Software Tyskland , ,0 Konglomerat MSCI Opals (EUR) EU , ,3 Kraftförsörjning E. ON Tyskland ,4 Endesa Spanien , ,3 Material Air Liquide Frankrike ,5 Bayer Tyskland ,3 Rhodia Frankrike , ,0 Adidas-Salomon Tyskland ,0 Carrefour Frankrike Compass Group Storbritannien ,0 Kingfisher Storbritannien ,9 LVMH Frankrike ,7 Mediaset Italien ,3 Metro Tyskland ,5 Next Storbritannien ,7 Pearson Storbritannien ,5 Philips Electronics Nederländerna ,3 Reuters Group Storbritannien ,5 TF1 Television Francaise Frankrike ,3 Vivendi Universal Frankrike ,6 Wolters Kluwer Nederländerna , ,0 Bouygues Frankrike ,9 British Telecom Storbritannien ,7 Deutsche Telekom Tyskland ,6 Equant Frankrike ,4 KPN Nederländerna ,3 MMO2 Storbrritannien ,3 Telecom ItaliaTIT Italien ,5 Telefonica Spanien ,5 Vodafone Storbritannien , ,6 Summa börsnoterade aktier ,8 Valutaterminer 864 0,1 Summa finansiella instrument ,9 Övriga tillgångar och skulder, netto ,1 Fondförmögenhet ,00

11 10 Folksams Framtidsfond Framtidsfonden i korthet Avkastning 2001, % -36,62 Indexutveckling 2001, % -10,37 Fondens utveckling sedan start, % -62,16 Jämförelseindex utveckling sedan start, % -29,18 Andelsvärde ,84 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,7 Lägsta engångsinsättning, kr Lägsta månadsinsättning, kr 200 Utdelning Ja, i september Förvaltarteam Hans-Olov Öberg Ulrika Enhörning Claes Folkmar Bankgiro Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden placerar i tillväxtföretag inom främst branscherna teknologi, information och media. Placeringarna sker globalt men minst 50 procent av förmögenheten ska vara placerad i Sverige. Strategin tillåter att 10 procent av förmögenheten går till uppåtgående, ännu inte börsnoterade bolag. Ingen enskild placering ska svara för mer än 5 procent av fondvärdet. Risken är hög och särskilt på kort sikt kan fondens värde variera kraftigt. Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 36,6 procent. Fondens jämförelseindex sjönk under samma period med 10,4 procent. Fondens jämförelseindex, MSCI World Growth, är ett relativt brett index som innehåller bolag från ett flertal olika branscher och länder, där teknologibolagen ingår som en del. Framtidsfondens inriktning mot tekinologi, information och media gör att den har en högre risk än index och kommer att uppvisa större svängningar i andelsvärdet över tiden. Året som varit har bjudit på både goda och dåliga nyheter. Framtidsfondens andra år präglades av telekomindustrins strukturproblem och den internationella lågkonjunkturen. Efter de dramatiska kursfallen under hösten 2000, var det nog få som inte trodde på en vändning i början av Många, gissningsvis majoriteten, av världens fondförvaltare hade positionerat sig för en uppgång för teknikaktier. Som så ofta när alltför många förväntar sig någonting, uteblev uppgången. I stället ägde ytterligare ett rejält kursfall rum. Detta accentuerades under våren när först Ericsson och därefter Nokia den nordiska teknikindustrins obestridda ledare vinstvarnade. Under våren gick fonden dåligt i absoluta tal och i jämförelse med konkurrerande teknikfonder. Världens placerare sålde ut aktier som kunde beslås med att vara teknikorienterade, utomamerikanska och småbolag tre epitet som i hög grad beskriver fondens placeringsinriktning. Man bör komma ihåg att fonden enligt bestämmelserna har i uppgift att placera minst 50 procent av fondförmögenheten i svenska företag. Den svenska aktiemarknadens struktur innebär att en hel del av dessa investeringar måste göras i mindre bolag med stundtals svag likviditet just sådana som världens placerare ratade under första halvåret. En ogynnsam utveckling av kronkursen visavi dollarn hade även den en stark effekt på utfallet relativt konkurrenterna (en majoritet av teknikfonderna har en dominerande del av sina innehav i amerikanska teknikbolag). Efter en trevande uppgång i slutet av sommaren, vände kurserna åter dramatiskt ned i samband med terrordåden i USA den 11 september. Några veckor senare var det dags för de goda nyheterna. Kurserna vände starkt uppåt. Temat för teknikinvesterare förbyttes till en stark efterfrågan på just de mindre, illikvida bolag som utgör en stor del av fondens placeringar. Följaktligen har fonden gått mycket starkt i såväl absoluta termer som relativt konkurrenterna, under hösten. Fondens placeringar Marknadsutvecklingen under 2001 ger oss skäl att räkna med en fortsatt hög aktivitet under nästa år. Problemen i telekomindustrin fortplantade sig likt ringar på vattnet genom hela teknikbranschen. Konsulter fick se sin beläggning sjunka i kölvattnet på jättarnas neddragningar. Underleverantörer till telekombolagen drabbades tämligen direkt av produktionsinskränkningarna. Företag i behov av refinansiering drabbades nästan utan undantag av stora likviditetsproblem, när den tidigare övergenerösa aktiemarknaden nu vände dem ryggen. Efter vändningen på marknaden har situationen till viss del stabiliserats. Projekt i behov av kapital har nu åter möjlighet att få sin nödvändiga kassapåfyllning, givet att ledningar, affärsidé, kunder och liknande parametrar ter sig rimliga. Framtidsfonden har deltagit i några refinansieringar, däribland i Aspiro, Cell och Mind. Vision Park Entertainment drabbades under året av likviditetsproblem i kombination med en vikande marknad för dataspel och köptes sedan till vad som kan tyckas vara ett väl gynnsamt pris ut från börsen av KF Media. De medel som frigjordes genom affären har investerats i bolag med en värdering som upplevdes som lika nedpressad, men med starkare ledning och nettot av affärerna ter sig därför starkt positivt. Fondens omsättningshastighet har varit 0,64 gånger, vilket får ses som ett genomsnitt av en stundtals intensiv aktivitet exempelvis i samband med Ericsson och Nokias vinstvarningar och några perioder med lägre affärsintensitet. Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Fondens framtidsutsikter Marknadsläget är alltjämt osäkert, och vi förutser samma typ av dramatiska omsvängningar under 2002 som vi bevittnat sedan fonden startades i april Vi har viktat upp den amerikanska marknaden på bekostnad av den svenska till ett läge där innehaven i Sverige och USA är ungefär lika stora. Fondens risknivå Låg Hög Då fonden inte har funnits i 36 månader är riskklassen en uppskattning.

12 Folksams Framtidsfond 11 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 2) 44,9 Jämförelseindex volatilitet, % 2) 22,8 Genomsnittlig årsavkastning, % 2) -40,5 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,7 Transaktionskostnader, tkr 4) 508 Transaktionskostnader, % 0,13 TKA, % 0,93 NKA, % 3) 0,93 TER, % 0,71 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 68,45 varav förvaltningskostnad, kr 49,26 Löpande månadssparande av 100 kr under året Totalkostnad, kr 4,86 varav förvaltningskostnad, kr 3,69 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 37,84 59,70 Utdelning, kr/andel - - Totalavkastning, % -36,62-40,30 1) Jämförelseindex, % -10,37-20,98 1) Omsättningshastighet, ggr 0,64 0,51 1) beräknat från fondstart 2) beräknat på 18 månader 3) inga köp/säljavgifter Utvecklingen i Folksams Framtidsfond % 0 4) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till 501 tkr (442 tkr) Fonden Jämförelseindex se sid De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) Nokia 4,6 Checkpoint 4,3 Metro 3,9 IBM 3,8 TietoEnator 3, Övriga 79, mar-00 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 Innehavsförändringar Nyköp Mkr Ökat Mkr Checkpoint 10,7 Nokia 17,1 IBM 7,9 Tele2 13,1 Cell Networks 7,5 Ericsson 10,2 Compaq Computer 7,2 Vision Park 9,5 Dimension 6,5 WM-Data 9,3 Övriga 41,7 Övriga 110,9 Summa Nyköp 81,5 Summa Ökat 170,1 Avyttrat Mkr Minskat Mkr Tele2 21,4 Nokia 13,4 MTG 16,2 WM-Data 9,7 Hennes & Mauritz 12,2 Ericsson 6,6 Telia 8,3 TietoEnator 4,4 Vision Park 6,2 Europolitan 4,4 Övriga 27,9 Övriga 18,0 Summa Avyttrat 92,2 Summa Minskat 56,5 Netto köp Mkr Netto sälj Mkr Checkpoint 10,7 MTG 10,0 Sonera 8,6 Telia 8,3 Cell Network 7,5 Tele2 8,3 Compaq Computer 7,2 Hennes & Mauritz 4,7 Aspiro 7,1 Corning 3,5 Övriga 119,2 Övriga 22,6 Summa Netto köp 160,3 Summa Netto sälj 57,4 Sammanfattning Mkr Vi köpte totalt 251,6 Vi sålde totalt 148,7 Nettoförändringen blev 102,9

13 12 Folksams Framtidsfond fond- fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,0 Bank och övriga likvida medel , ,0 Kortfristiga fordringar 59 0, ,1 Summa tillgångar , ,1 Skulder Övriga kortfristiga skulder 143 0, ,1 Summa skulder 143 0, ,1 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster, netto Övriga intäkter 1 - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnad 0 4 Övriga kostnader - 0 Summa kostnader Skatt - - Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Några derivat finns ej utestående per Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas september

14 Folksams Framtidsfond 13 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Transcom WorldWide S.A A Sverige ,0 Transcom WorldWide S.A B Sverige ,0 Transcom WorldWide S.A totalt 166 0, ,1 Informationsteknik Advanced Micro Devices USA ,6 Alcatel Frankrike ,4 Analog Devices USA ,5 Aspiro Sverige ,4 AU Systems Sverige ,3 Boss Media Sverige ,1 BTS Sverige ,9 C Technologies Sverige ,1 Cell Networks Sverige ,1 Checkpoint USA ,3 Ciena USA ,4 Cisco Systems USA ,8 Compaq Computer USA ,8 Cyber Com. Consulting Group Sverige ,8 Dell Computer USA ,7 Dimension Sverige ,2 EMC USA ,2 Epsilon Sverige ,1 Ericsson B Sverige ,4 Extreme Networks USA ,3 IBM USA ,8 Intel USA ,8 Intentia B Sverige ,6 JDS Uniphase USA ,3 Juniper Networks USA ,7 Microsoft USA ,4 Mind Sverige ,7 Nokia Sverige ,5 Open Wave USA ,1 Oracle USA ,5 PMC Sierra USA ,4 Precise Biometrics Sverige ,6 Qual Communications USA ,8 Börsnoterade Land Antal värde tkr värde tkr mögenhet Sigma Sverige ,2 Teleca Sverige ,2 Sigma totalt ,3 Telelogic Sverige ,7 TietoEnator Sverige ,8 Veritas Software USA ,2 Wind River System USA ,6 WM-Data B Sverige , ,5 Material Kinnevik B Sverige , ,9 AOL Time Warner USA ,1 Ebay USA ,4 Eniro Sverige ,6 Metro A Sverige ,0 Metro B Sverige ,9 Metro totalt , ,1 Europolitan Sverige ,7 Sonera Finland ,5 Song Networks Sverige ,5 Utfors Sverige ,5 Vodafone Storbritannien , ,1 Summa svenska aktier ,1 Summa utländska aktier ,7 Summa börsnoterade aktier ,8 Onoterade Informationsteknik Targian Sverige ,1 WebGiro Sverige , ,3 Summa onoterade aktier ,3 Summa aktier ,1 Summa finansiella instrument ,1 Övriga tillgångar och skulder, netto ,9 Fondförmögenhet ,0

15 14 Folksams Förvaltningsfond Förvaltningsfonden i korthet Avkastning 2001, % -6,12 Indexutveckling 2001, % -4,52 Fondens utveckling de senaste tre åren, % 23,08 Jämförelseindex utveckling de senaste tre åren, % 25,93 Andelsvärde ,90 Fondfakta Fondens startdatum Inträdesavgift, kr 0 Utträdesavgift, kr 0 Förvaltningsavgift, % 0,7 Lägsta engångsinsättning, kr Lägsta månadsinsättning, kr 200 Utdelning Ja, i september Förvaltarteam Johan Cederin Claes Folkmar Veronica Yu Johan Sandberg Elisabet Nathhorst Jan Brunn Hans-Olov Öberg Bankgiro Fondnummer PPM Fondinriktning Fonden investerar i svenska och utländska aktier, samt i räntebärande värdepapper i svenska kronor. I normalfallet placeras 1/3 av förmögenheten i vardera placeringsslag. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god riskspridning. Fondens risknivå Låg Hög Fondens utveckling Andelskursen har under året sjunkit med 6,1 procent. Fondens jämförelseindex föll under samma period med 4,5 procent. Fonden var under de första nio månaderna neutralt viktad mellan aktier och räntor. Under senhösten minskades ränteandelen för att vid årsskiftet ligga runt 27 procent. Avkastning från fondens ränteförvaltning gav under året cirka 3,5 procent. Ekonomisk statistik har inte varit entydig, vilket medfört en hög volatilitet på räntemarknaderna. Fördelningen mellan svenska och utländska aktier har under större delen av året varit neutralt viktad, det vill säga cirka 33 procent vardera. Under hösten ökade fonden sin exponering i svenska aktier samtidigt som ränteandelen drogs ned något. Den svenska börsen utvecklade sig också starkt under det sista kvartalet Under årets sista månader har en återhämtning skett på de globala börserna och marknadsräntorna har åter börjat stiga. Under året har en av de senaste decenniernas snabbaste konjunkturavmattning inträffat. Den så kallade teknik- och IT-bubblan som sprack under 2000, gav fortsatt kraftigt negativa effekter under Teknikbranschen inklusive IT-branschen, som under ett antal år drivit den amerikanska ekonomin, bidrog i stället till en ekonomisk avmattning. Redan tidigt under året sänkte den amerikanska centralbanken styrräntan. Detta fick de mer optimistiska bedömarna att hoppas på en återhämtning under hösten. En rad vinstvarningar under sommaren gav dock indikationer på att återhämtningen lät dröja. Terrorattackerna mot USA i september ökade kraftigt både oron och osäkerheten över att den pågående recessionen skulle fortsätta. Massiva räntesänkningar sattes in för att stoppa den negativa trenden. Den amerikanska centralbanken sänkte styrräntan elva gånger, från 6,5 procent till 1,75 procent. Även resten av världens centralbanker sänkte sina respektive styrräntor under hösten. I Europa mattades konjunkturen av successivt under året och den japanska ekonomin fortsatte sin sedan tidigare inledda kräftgång. De asiatiska marknaderna påverkades också negativt av den amerikanska konjunkturavmattningen, framförallt inom data- och elektronikindustrin. Den svenska kronan försvagades mot US-dollarn med cirka 10 procent, vilket bidrog positivt till fondavkastningen. Fondens placeringar Fonden har under året haft något längre duration i förhållande till sitt jämförelseindex, vad gäller räntebärande placeringar. Under året har vi successivt minskat vårt innehav i statsobligationer till förmån för bostads- och företagsobligationer. Dessa strategier har bidragit positivt till fondens utveckling. När det gäller den utländska aktieandelen har fonden överviktat den nordamerikanska regionen. Huvudförklaringen till fondens negativa avvikelse mot sitt jämförelseindex finner vi också i den amerikanska portföljandelen, där bolagsvalen varit ogynnsamma för fonden. Fonden har under större delen av året underviktat Europa, vilket varit positivt för fonden då de europeiska marknaderna gått något sämre än index. Dessutom har fondens undervikt i Asien och Japan under huvuddelen av året bidragit positivt till fondutvecklingen. I Sverige fortsatte fonden att undervikta sitt innehav i Ericsson och bibehålla sin övervikt i tillväxtorienterade och konjunkturkänsliga verkstadsbolag även efter halvårsskiftet. Det har bidragit positivt till fondutvecklingen. De globala branscher som har haft mest negativ betydelse för indexet och fonden har framförallt varit IT-bolag och telekomoperatörer som har gått drygt 25 respektive 10 procent sämre än världsindex. Ett flertal av de större välkända IT- och telekombolagen har fallit med mellan 50 och 70 procent i lokal valuta, vilket bidragit till en ökad volatilitet och risk i fonden. Fondens volatilitet var 11,83 procent, beräknat på 24 månader, jämfört med 9,9 procent Fonden har i enlighet med fondbestämmelserna utnyttjat derivat, dock i begränsad omfattning. Derivat kommer att användas även i den framtida förvaltningen. Risken kommer även fortsättningsvis att hållas på en moderat nivå. Fondens framtidsutsikter Den globala konjunkturutvecklingen kommer fortsatt att vara i fokus och när säkra tecken på att en vändning uppåt kommer, bör de korta räntorna börja stiga från nuvarande låga nivåer. Vi bedömer att risken inte är lika stor för obligationsräntorna. Under första delen av året tror vi mest på börserna i Asien och Europa, medan vi fortfarande är tveksamma till Japan, där problemen tycks fortgå utan någon synlig bättring. I Sverige ser utsikterna goda ut för en konjunkturåterhämtning, och den svenska aktiemarknaden kommer troligtvis att visa upp en positiv utveckling under helåret Räntesänkningarna som den amerikanska centralbanken genomförde under 2001 bör ge effekt under 2002, och vi förväntar oss en återhämtning av den amerikanska konjunkturen under andra och tredje kvartalen Det finns dock fortfarande risker, som att de amerikanska obalanserna med både negativt sparande och bytesbalansunderskott kvarstår. Sammantaget tror vi att en förbättrad konjunktur leder till en positiv global börsutveckling under Risk mätt som volatilitet, 36 månader.

16 Folksams Förvaltningsfond 15 Risk- och avkastningsmått Fondens volatilitet, % 1) 11,8 Jämförelseindex volatilitet, % 1) 11,2 Duration, år 4) 3,21 (2,69) 5) Duration index, år 4) 3,37 (4,00) 5) Tracking error, % 1) 1,7 Beta 1,0 Genomsnittlig årsavkastning, % 1) -3,2 Genomsnittlig årsavkastning, % 2) 11,7 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,7 Transaktionskostnader, tkr 6) Transaktionskostnader, % 0,15 TKA, % 0,86 NKA, % 3) 0,86 TER, % 0,74 Engångsinsättning av kr vid årets början Totalkostnad, kr 81,69 varav förvaltningskostnad, kr 63,99 Löpande månadssparande av 100 kr under året Totalkostnad, kr 5,19 varav förvaltningskostnad, kr 4,18 Utveckling Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 222,90 244,02 250,13 194,45 167,22 Utdelning, kr/andel 5,29 5,95 4,52 2,86 2,79 Totalavkastning, % -6,12-0,21 31,39 18,21 19,22 Jämförelseindex, % -4,52 0,62 31,05 18,07 20,15 7) Omsättningshastighet, ggr 0,56 0,47 0,56 0,29 0,17 1) beräknat på 24 månader 2) beräknat på 60 månader 3) inga köp/säljavgifter 4) räntebärande värdepapper i fonden Utvecklingen i Folksams Förvaltningsfond 50 % 40 5) ) Courtage, skatter och övriga kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper. Courtage har uppgått till tkr (2 396 tkr) 7) exklusive utdelning Fonden Jämförelseindex se sid De fem största innehaven (andel av fondförmögenhet, %) 20 MSCI Opals 9,4 Ericsson 3,6 AstraZeneca 3,1 Hennes & Mauritz 2,8 Nordea 2, dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 Övriga 78,7 Innehavsförändringar Nyköp Mkr Ökat Mkr Kraft Foods 7,8 MSCI Opals 79,7 Wells Fargo & Co 6,9 Ericsson 78,1 JPMorgan Chase 6,2 Nordea 26,0 Verizon Communications 6,2 Hennes & Mauritz 21,7 SSAB 6,1 AstraZeneca 20,4 Övriga 307,8 Övriga 449,4 Summa Nyköp 341,0 Summa Ökat 675,3 Avyttrat Mkr Minskat Mkr Wal-Mart Stores 14,4 MSCI Opals 83,7 Kraft Foods 7,7 Ericsson 26,7 Atle 6,6 Industrivärden 18,6 Washington Mutuals 3,9 General Electric 14,1 Royal Dutch Petroleum 3,5 ABB 12,6 Övriga 137,1 Övriga 431,9 Summa Avyttrat 173,2 Summa Minskat 587,6 Netto köp Mkr Netto sälj Mkr Ericsson 51,4 Industrivärden 14,4 Hennes & Mauritz 17,3 Wal-Mart Stores 11,0 Volvo 15,6 ABB 9,9 Nordea 14,5 Merck & Co 6,6 Skandia 11,6 General Electric 6,1 Övriga 390,2 Övriga 197,1 Summa Netto köp 500,6 Summa Netto sälj 245,1 Sammanfattning Mkr Vi köpte totalt 1 016,3 Vi sålde totalt 760,8 Nettoförändringen blev 255,5

17 16 Folksams Förvaltningsfond fond- fond- Balansräkning, tkr förmögenhet förmögenhet Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 3) , ,1 Bank och övriga likvida medel , ,8 Kortfristiga fordringar , ,1 Summa tillgångar , ,1 Skulder Övriga kortfristiga skulder , ,1 Summa skulder , ,1 Fondförmögenhet (not 2, 3) , , Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och -förluster, netto Övriga intäkter 3 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Räntekostnader 2 - Summa kostnader Skatt - - Årets resultat Not 1 Specifikation av värdeförändring, tkr Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster -865 Orealiserade vinster/förluster Summa Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Derivat Några derivat finns ej utestående per Utdelning till andelsägarna, tkr Att utdelas september

18 Folksams Förvaltningsfond 17 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Sverige Custos ,1 FöreningsSparbanken A ,9 Industrivärden A ,4 Investor B ,8 JM ,1 Nordea ,4 OM Gruppen ,1 SEB A ,1 Skandia ,4 Svenska Handelsbanken A ,4 Svenska Handelsbanken B ,2 Svenska Handelsbanken totalt , ,9 Hälsovård AstraZeneca ,0 Biacore ,1 Capio ,2 Gambro A ,4 Maxim ,1 Perbio Science ,1 Pharmacia SDB ,3 Pyrosequencing , ,2 ABB ,3 Assa Abloy B ,1 Atlas Copco A ,4 Atlas Copco B ,4 Atlas Copco totalt ,9 Bure ,2 NCC B ,2 Ovserver A ,1 Sandvik ,0 Scania A ,0 Scania B ,5 Scania totalt ,5 Securitas B ,2 Skanska B ,5 SKF A ,1 SKF B ,5 SKF totalt ,6 Transcom WorldWide S.A A ,0 Transcom WorldWide S.A B ,0 Transcom WorldWide S.A totalt 728 0,0 Volvo A ,1 Volvo B ,8 Volvo totalt , ,6 Informationsteknik Boss Media ,1 Ericsson B ,6 Nokia ,1 TietoEnator ,3 WM-Data B , ,4 Material Kinnevik B ,5 SCA B ,1 SSAB A ,3 Stora Enso R , ,5 Autoliv SDB ,4 Electrolux B ,0 Eniro ,3 Hennes & Mauritz ,8 Mekonomen B ,1 Metro A ,0 Metro B ,1 Metro totalt ,1 MTG , ,1 Europolitan ,6 Tele2 B ,2 Telia , ,6 Summa Sverige ,3 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Australien Energi BHP Billiton , ,1 Brambles Industries ,0 National Australian Bank ,1 Westpac Banking , ,3 Hälsovård CSL , ,0 Informationsteknik Telstra , ,1 Material CSR ,0 Rio Tinto ,0 WMC , ,1 News ,1 Woolworths , ,2 Summa Australien ,7 Danmark Vestas , ,0 Summa Danmark ,0 EU Konglomerat MSCI Opals (EUR) , ,5 Summa EU ,5 Finland Informationsteknik Nokia , ,2 Summa Finland ,2 Frankrike Energi Total Fina Elf , ,2 AXA ,2 BNP ,2 BNP CVG Wts 100, ,0 BNP totalt ,2 Société Générale , ,4 Hälsovård Aventis ,1 Sanofi-Synthelabo , ,3 Informationsteknik Alcatel ,1 Altran Technologies ,0 Business Objects ,0 Cap Gemini , ,2 Material Air Liquide ,0 Rhodia , ,1 Carrefour ,1 LVMH ,1 TF1 Television Francaise ,0 Vivendi Universal , ,3

19 18 Folksams Förvaltningsfond Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Bouygues ,1 Equant , ,1 Summa Frankrike ,6 Hongkong Cheung Kong Holdings ,0 Hang Seng Bank ,1 Hutchinson Whampoa ,1 Sun Hung Kai Properties ,1 Wharf Holdings , ,3 Cathay Pacific Airways ,0 Johnson Electric , ,0 Kraftförsörjning CLP Holdings ,0 Hong Kong Electric , ,1 Pacific Century Cyberworks , ,0 Summa Hongkong ,4 Italien Energi ENI Oil , ,2 Generali , ,2 Pirelli , ,0 Mediaset , ,0 Telecom ItaliaTIT , ,1 Summa Italien ,5 Japan Dagligvaror Ajinomoto ,0 Kirin Brewery ,0 Mercian ,0 Shiseido , ,1 Energi Nippon Mitsubishi Oil , ,0 Bank Yokohama ,0 Heiwa Real Estate ,0 Mitsubishi Tokyo Financial Group ,1 Mitsui Sumitomo Insurance ,1 Mizuho Holdings ,0 Nomura ,1 Promise ,1 Sumitomo Mitsui Banking ,0 Sumitomo Realty & Dev , ,4 Hälsovård Eisai ,0 Takeda Chemical Ind ,1 Yamanouchi Pharmaceutical , ,2 Central Japan Railway ,1 East Japan Railway ,0 Fanuc ,0 Ishikawajima-Harima ,0 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet Komatsu ,0 Kubota ,0 Mitsubishi ,0 Mitsubishi Electric ,0 Mitsubishi Logistics ,0 Mitsui OSK Lines ,0 Nippon Sharyo ,0 Shimizu ,0 Sumitomo Electric Ind ,0 Yamato Transport , ,3 Informationsteknik Advantest ,0 Fujitsu ,0 Hitachi ,1 Kyocera ,0 Murata Manufacturing ,0 NEC ,0 Ricoh ,0 Rohm ,0 Softbank ,0 Tokyo Electron ,0 Toshiba , ,3 Kraftförsörjning Osaka Gas ,1 Tokyo Electric Power ,0 Tokyo Gas , ,1 Material Kawasaki Steel ,0 Shin-Etsu Chemical , ,1 Aeon ,1 Bridgestone ,0 Canon ,1 Daiwa House Ind ,0 Fuji Photo Film ,0 Honda Motor ,1 Matsushita Electric Ind ,0 Nintendo ,1 Nissan Motor ,0 Oriental Land ,0 Pioneer ,0 Sanyo Electric ,0 Sharp ,0 Shimachu ,0 Shimamura ,0 Sony ,1 Tokyo Style ,0 Toyota Motor , ,8 NTT ,0 NTT Docomo , ,1 Summa Japan ,4 Nederländerna Dagligvaror Heineken ,0 Heineken Holding ,0 Heineken totalt ,1 Numico , ,1 ABN-Amro Holding ,1 Aegon ,1 ING Groep , ,3 TPG - TNT Post Group , ,1 Philips Electronics ,1 Wolters Kluwer , ,1

20 Folksams Förvaltningsfond 19 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet KPN , ,0 Summa Nederländerna ,7 Schweiz Credit Suisse Group ,1 Sarasin Bank ,1 Swiss Reinsurance ,1 United Bank of Switzerland , ,5 Hälsovård Novartis ,2 Roche Holding ,2 Serono SA-B , ,4 Adecco , ,1 Summa Schweiz ,0 Singapore Dagligvaror Fraser & Neave , ,0 OCBC Bank , ,0 Singapore Tech. Engineering , ,0 Informationsteknik Venture Manufacturing , ,0 Singapore Press , ,0 Singapore Telecom , ,0 Summa Singapore ,2 Spanien Banco Santander Central Hispano , ,1 Kraftförsörjning Endesa , ,1 Telefonica , ,2 Summa Spanien ,4 Storbritannien Dagligvaror Diageo ,1 Tesco , ,2 Energi BP ,2 Shell T & T , ,3 Amvescap ,0 Commercial Union ,1 HSBC ,3 International Power ,0 Lloyds TSB ,2 Prudential ,1 Royal & Sun Alliance Insurance ,0 Royal Bank of Scotland , ,9 Hälsovård AstraZeneca ,1 Börsnoterade Antal värde tkr värde tkr mögenhet GlaxoSmithKline , ,3 British Airport Authority ,1 Invensys , ,1 Compass Group ,2 Kingfisher ,1 Next ,1 Pearson ,0 Reuters Group , ,4 British Telecom ,1 MMO ,0 Vodafone , ,4 Summa Storbritannien ,6 Tyskland Allianz Holding , ,1 Siemens , ,1 Informationsteknik Epcos ,0 SAP ,1 Software , ,1 Kraftförsörjning E. ON , ,1 Material Bayer , ,1 Adidas-Salomon ,1 Metro , ,1 Deutsche Telekom , ,0 Summa Tyskland ,7 USA Dagligvaror Anheuser-Busch ,1 Coca-Cola ,2 Gillette ,1 Kimberly Clark ,1 Pepsico ,1 Procter & Gamble ,2 Walgreen , ,8 Energi ChevronTexaco ,2 Exxon Mobil ,4 Schlumberger , ,6 American Express ,1 American Int'l Group ,4 Bank of America ,2 Bank of New York ,0 Bank One ,1 Chubb ,0 Citigroup ,6 Fannie Mae ,1 Fleet Boston ,1 John Hancock Financial Services ,1 JPMorgan Chase ,1 Lincoln National ,1

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Etiska placeringskriterier 24

Etiska placeringskriterier 24 KPA FONDER ÅRSBERÄTTELSE 2001 Innehållsförteckning KPA Etisk Aktiefond 2 KPA Etisk Blandfond 1 8 KPA Etisk Blandfond 2 14 KPA Etisk Räntefond 21 Etiska placeringskriterier 24 Redovisningsprinciper 25 Onoterade

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002

Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Folksam Fond AB Årsberättelse 2002 Innehållsförteckning Aktiefond Asien 2 Aktiefond Europa 6 Framtidsfonden 10 Förvaltningsfonden 14 Globala Miljöfonden 21 Idrottsfonden 26 Aktiefond Japan 33 Obligationsfonden

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001

Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001 Folksam LO Fond AB Årsberättelse 2001 Innehållsförteckning Folksam LO Sverige 2 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Obligation 13 Folksam LO Västfonden 16 Redovisningsprinciper 20 Onoterade innehav 20 Valutakurser

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Inköpta värdepapper

Inköpta värdepapper Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002

AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2002 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100tal unga fotografer

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

Årsberättelse 2003. Styrelsen för fondbolaget Simplicity AB. (556611-4723) avger härmed för fonden följande. Årsberättelse för 2003-01-01--2003-12-31

Årsberättelse 2003. Styrelsen för fondbolaget Simplicity AB. (556611-4723) avger härmed för fonden följande. Årsberättelse för 2003-01-01--2003-12-31 Årsberättelse 2003 Styrelsen för fondbolaget Simplicity AB (556611-4723) avger härmed för fonden följande Årsberättelse för 2003-01-01--2003-12-31 Värdepappersfonden Simplicity Nordic. Org nr 504400-8877

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2001

Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2001 Folksam Tjänstemannafonder AB Årsberättelse 2001 Innehållsförteckning Folksams Tjänstemannafond Sverige 2 Folksams Tjänstemannafond Världen 6 Folksams Tjänstemannafond Obligation 12 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2000 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2000 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina. Simplicity Kina 31. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina. Simplicity Kina 31. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Kina Org.nr. 515602 1262 Fondens startdatum 2010.10.29 Jämförelseindex MSCI Zhong Hua TR Net Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden.

Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. AMF Pension Fonder Årsberättelse 2004 Risker och möjligheter med fondsparande. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer