Dagordning Revisions-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Revisions-SM (44) Dagordning Revisions-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior

2 Konglig Datasektionen Revisions-SM (44) (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningen 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2014 (b) Jubileumsprojektet (c) METAspexet (d) Studs Sektionen för Medieteknik 4 Revisionsärenden 1. Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositioner 1. Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 2. Proposition angående ändring av Verksamhetsplanen för Proposition angående alternativröstning vid urnval 4. Proposition angående Budgetrevidering 2014

3 Konglig Datasektionen Revisions-SM (44) 6 Motioner 1. Motion angående Prylmånglaren <3 ovve 2. Motion angående Stolar till META 3. Motion angående KoD Motion angående röstsystem 5. Motion angående Valberedningens tidsfrister 6. Motion angående Informationsspridningsguidelines 7. Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 7 Valärenden 1. Val av Ledamot för sociala frågor och relationer 2. Val av Vice Fanbärare 3. Val av Projektledare: Sångboksgruppen 8 Hedersdelta 9 Övriga frågor 10 Nästa möte 11 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Rapporter 2. Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 3. Proposition angående ändring av Verksamhetsplanen för Proposition angående alternativröstning vid urnval 5. Proposition angående Budgetrevidering Motion angående Prylmånglaren <3 ovve 7. Motionssvar angående Prylmånglaren <3 ovve 8. Motion angående Stolar till META 9. Motionssvar angående Stolar till META 10. Motion angående KoD Motionssvar angående KoD Motion angående röstsystem

4 Konglig Datasektionen Revisions-SM (44) 13. Motionssvar angående röstsystem 14. Motion angående Valberedningens tidsfrister 15. Motionssvar angående Valberedningens tidsfrister 16. Motion angående Informationsspridningsguidelines 17. Motionssvar angående Informationsspridningsguidelines 18. Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 19. Motionssvar angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten

5 Rapporter Revisions-SM D-rektoratet (a) Presidiet Vi har varit och representerat på både MF:s Amphioxgasque och NF/HUMF:s 100-årsbal. Tillsammans med resten av D-rektoratet har vi börjat på arbetet med att utveckla rutiner för utvecklingssamtal på sektionen, vi har även genomfört utvecklingssamtal med sektionens funktionärer. Ordförande: Förutom det löpande arbetet har jag den senaste tiden haft samtal med era parter angående CSC-frågorna. Saker jag gjort som är direkt anknutna till verksamhetsplanen är att jag har fastställt en testamentesmall som ett första steg mot att få en gemensam överlämningsrutin för sektionens funktionärer, jobbat med D- rek för att etablera en rutin för utvecklingssamtal för samtliga funktionärer samt jobbat för ett mer transparent och öppet D-rek genom bland annat veckobrev till funktionärer. Jag har även pratat med IT i Uppsala om att ha en årlig gasque för Data- och IT-Civilingenjörsutbildningar i Stockholmsområdet. Vad planerar ni att göra i framtiden? Framöver kommer jag fortsätta jobbet med att få fram överlämningsrutiner för samtliga funktionärer, jag ska också tillsammans med nya D-SFOR jobba fram rutiner för teambuildings för Dfunk. Den närmsta tiden kommer också en hel del arbete läggas på CSC-frågorna, vilka jag och D-rek tillsammans med SNO och PAS kommer fortsätta jobba med. Vice ordförande: Mjukstartade året med att hålla ett extra-sm. Har sedan dess jobbat med att avsluta av min företrädare ärvda ärenden och starta upp nytt arbete. Bland annat har KTHs arkiv äntligen inventerat datasektionens dokumentsamlinga, ertalet år efter att ärendet påbörjades. Som ett resultat av detta nns nu gamla dokument och protokoll arkiverade i KTHs centrala arkiv där de kommer att bevaras för en anselig framtid. Jag har även omfördelat sektionens nycklar och accesser till de nyvalda efter nyår, och genomfört ett låsbyte på spritis som resultat av att en nyckel försvunnit under föregående år. Jag har hållit utvecklingssamtal och efter detta initierat arbetet med att formalisera utvecklingssamtalsprocessen till något som skapar värde i organisationen och för funktionärerna. Tydligen har jag försummat mitt ansvar att köpa in ka till D-reks arbetsmöten, för vilket jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag vill ju inte att drek ska försmäkta, de måste ju fylla ut hoodiesarna jag beställt. Vad planerar ni att göra i framtiden? Fortsätta med utvecklingssamtalsformaliseringsutvärderingsarbetet, xa till styrelserummet enligt beslut ifrån DM och förbättra mitt kainköp. Arkivera gamla dbuggen-dubbletter, se över försäkringsalternativ och annat roligt. (b) Kassör

6 Jag har inte jobbat så mycket utefter verksamhetsplanen eftersom jag mest sköter det löpande och ekonomin i liten utsträckning nns med där. Det jag har gjort den här terminen är att revidera budgeten, gått på bokföringsutbildning, påbörjat bokföringen, påbörjat kontakt med alla bokföringspliktiga på sektionen samt svarat på ekonomifrågor. Dessutom har jag naturligtvis varit närvarande i D-reks allmäna arbete och diskussioner. Det jag troligen hinner göra mellan skrivande stund och SM är att ha ett bokföringsmöte med alla bokföringspliktiga och på riktigt börja driva den centrala bokföringen framåt. Vad planerar ni att göra i framtiden? I fortsättningen planerar jag att fortsätta sköta det löpande ekonomiska arbetet på sektionen. (c) Sekreterare (Sirorna kopplar till Verksamhetsplanen) Har hämtat post. Har skrivit protokoll på SM och DM. Hållit utvecklingssamtal(6.1) med funktionärer samt samlat in rapporter från d-funk. Representerat på NF och HUMFs 100års-bal. Jag har även varit delaktig i D-rektoratets allmäna arbete. Vad planerar ni att göra i framtiden? Planerar att arbeta med formalia som kommer från SM och DM. Dessutom arbeta med protokoll, post och övriga uppgifter som tillhör min post. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Vakant (e) Ledamot för utbildningsfrågor Jag har för att förbättra möjligheten och miljön i sektionslokalen xat en accesspunkt i mötesrummet i META. För fortsatt bra utbildningsmöjligheter och för att nya funktionärer inte ska känna sig bortkomna har mycket tid lags på att snygga till d-phunktionärspholdern. För att hjälpa sektionshistoriker att bevara de digitaliserade diabilderna från sektionen, har jag har bidragit med att vara kommunikations part mellan henne och IOR för att kunna placera dessa på stacken. För att förbättra kommunikationen i sektionen och mellan dess medlemmar har jag studerat möjligheten till ny hemsida, kurswiki och informationsdatabas, och hållt möte med bland annat kommunikationschefen på CSC om hur vi kan förbättra Social, och med IOR om en ny tillfällig hemsida. Jag har försökt ta reda på grunden till att all post inte kommer fram till sektionen, genom att ta kontakt med både KårX och KTH post med utan större resultat. Ärendet är nu lämnat vidare till Benjamin. Jag har haft era mötet om jämlikhet med bland annat Martin Fält och gått på Arbetsplatsråd, och initierat ett arbete med jämlikhet inom hela styrelsen med CSC. Sedan har jag suttit med på CSC's ledningsgrupps möten där Systemgruppen har varit en av de mest kritiska diskussionerna på sista tiden. Har även på internat med de samma. Vad planerar ni att göra i framtiden? Fram till nästa SM kommer jag att framförallt koncentrera mig på mer om kommunikation vad gäller vår egen hemsida och Social. Och ett fortsatt arbete genom CSC's ledningsgrupp, där jag bland annat har initierat en möjlighet för studenter att få träa forskare. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Jag har arbetat med diverse lokalfrågor, brandsläckare, brandlt, sjukvårdslåda etc. Har hållit utvecklingssamtal. Haft en skyddsrond i CSC:s lokaler, där det undersöktes så allt var helt och fungerade. Skapat en Facebookgrupp till dfunk

7 för enklare intern kommunikation. Sett över representationen i CSC:s råd, där det har undersökts vilka råd som faktiskt nns kvar på CSC och vilka vi får ha representanter i. Har haft ett par samtal med kön om deras projekt och bjudit in dem för diskussioner med styrelsen. Har tagit över Kesos punkt om att all post inte kommer fram till sektionen, som det ser ut just nu verkar problemet ligga hos KTH-Post. Inför frågan om byte av sektionslokal, skapades och skickades en enkät ut om vad sektionens medlemmar tyckte för att ha ett underlag till diskussionerna med THS. Har följt upp diverse beslut från tidigare SM. Kollat på olika möjligheter att förbättra dfunk teambuildingen. Vad planerar ni att göra i framtiden? Fram tills nästa SM kommer jag främst fortsätta undersöka teambuilding och jobba på att förbättra relationen med andra sektioner. 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur Gått på min post, samlat ihop en redaqtion, och börjat planera ett projekt med sektionshistorikern. Vad planerar ni att göra i framtiden? Ha möten med redaqtionen samt utföra projektet med sektionshistorikern under våren/försommaren. (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU Since last SM I've done what follows: - I've contacted all the functionaries I could reach (I need to thank especially Mattias and Lovisa) to get information on how to manage at best my job in the section. - I'm in contact with Nicoline Jakobsson, Head of THS International, and with Ida and Anna (Mottagningen) in order to plan a section welcome activity for the international students during their reception on August. - I've created a facebook group to gather the international students we don't know anything about, because there is no way to reach them anymore (e.g. a mailing list to contact all of them), and by this I mean after the international reception we missed as section. - I'm in contact with Marie (Tag Monkeys) due somebody suggested me and now I like this idea to create a logo to represent the data international students and all related activities. - I've contacted Christian (Informationsansvarig) in order to get access to our website content and then I've started updating the DIU page. - I've asked dfunk to post news on the website both in Swedish and in English so to reach every student, as stated in our Business Plan at Studiesocialt, points 2 and 3, about equal opportunity for everybody and integration, in particular for international students. - I've contacted Patrik (Studienämndens ordförande) on behalf of some international students because they asked me to solve some issues within KTH CSC department administration. I am very close to the problems they brought up because they aect also my studies. We're going to discuss them at next Studienämnden meeting on Feb 19th. - I'm in contact with who is the master students' coordinator at CSC to receive some answers about the ghost mailing lists (we desperately need to know who are the international students belonging to our section) and the procedures for course registrations that haven't been clearly explained to international students (another issue). But in this case I feel in need of an external help

8 to achieve some results. So far I've taken part - and thus represented our section as an active internationella utskottet - to: - A lecture on accessibility of the National Student Union in Nymble. - A meeting on diversity with Beatrice Swensson (THS Studiesocialt ansvarig). - The dfunk seminar on diversity from KTH. - The (s)election of Head of THS International. - The rst THS International Council meeting (other meetings will follow once per month). Vad planerar ni att göra i framtiden? For the future I'm planning the following activities: - Create and distribute, in the places where computer science international students generally meet up, some posters regarding our section, why we would like them to be more involved and how to reach us. - Instruct KTH info oce and THS kår expedition in order to point computer science international students to our section. - Promote international (cultural) diversity through the section with the help of the international students I will be able to gather. - Arrange at least one event to raise interest in studying abroad, as stated in our Business Plan at Studiesocialt point 3. - Integrating international students in the Section's regular operations after international reception 2014, together with nøllan. - Organize dedicated pubs and activities for both Swedish and international students to make them interact mutually. - Give Swedish students information about Erasmus, studies abroad and international cultures and languages (this eventually, because it will be a bit trickier). - Stimulate a possible collaboration between Swedish and international students to learn the other person's language. Any other suggestions from the Board will be gladly accepted. (f) DKM Vi har anordnat djulmiddagen som blev riktigt lyckad om än ganska dyr. Alldeles nyligen anordnade vi även Plums som också gick riktigt bra. Självklart har det varit pub varje onsdag och äntligen har det börjat bli lite mer drag där igen. Vad planerar ni att göra i framtiden? Nu återstår mest interna grejer. Vi ska anordna en climiddag och en klubbmästarmiddag. Vi ska även börja arbetet med att hitta nästa års klubbmästare. Självklart blir det en tentapub till, vilken av de två sista som DKM ska anordna håller vi just nu på att diskutera med MKM. Vi ska också bli klara med all bokföring till det kommande bokslutet. (g) Fanbärare Det har inte varit några ceremonier sen jag klev på som fanbärare, så jag har inte gjort någonting. Vad planerar ni att göra i framtiden? Medverka under KTHs akademiska ceremonier. (h) Ior (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN

9 (l) Ljud- och ljusansvarig Ny ljusstyrning och åtta nya digitala lampor beställdes. Ljusbordet var trasigt vid ankomst och skickades tillbaka. När ett fungerande ljusbord tas emot kommer det nuvarande ljussystemet i META att bytas ut. En hörlursförstärkare köptes också. Den låter era personer lyssna på mixen samtidigt. Vad planerar ni att göra i framtiden? Utrustningen ska fördelas om i lokalen, så att man sen ska kunna dra ljudkablage till baren. Ett sätt att spela upp musik trådlöst, möjligheten att använda rökmaskin samt kostnaden att behandla akustiken ska också undersökas. (m) METAdorerna Business as usual. Jag har börjat ta tag i inköp av nya stolar, avfärdat persienner. Haft val av läsk i maskinen, tagit tag i tavlan och lite andra småsaker. Vad planerar ni att göra i framtiden? Just nu har vi lite saker vi måste avsluta innan vi tar tag i nya saker, vi har fester att planera klar, saker att köpa in och skrot att slänga som vanligt. (n) Mottagningen Sedan förra SM har mottagningen - valt in ett lilltitel - haft möten - planerat event inför mottagningen - öppnat ansökan till mottagningen stängt ansökan - planerat intervjutider osv. Vad planerar ni att göra i framtiden? Vi planerar att ha en mottagning i augusti, som vanligt :-) Vi planerar att ha intervjuer för att få fram en mottagningspersonal. Vi planerar att jobba vidare med själva planeringen av den kommande mottagningen. Vi planerar att anordna introduktionsarrangemang under våren för personalen. Osv osv :-) (o) Mulle/Mullerina Kollat på hur det skulle fungera att leasa en bil och lämnat in det jag kommit fram till samt ett förslag till drek. Utöver det har det enbart varit normal verksamhet. Vad planerar ni att göra i framtiden? Fortsätta se över om det är möjligt att leasa en bil och i så fall leta efter en passande bil att leasa. (p) Näringslivsgruppen Saker och ting har utit på som vanligt. Haft en pub med Kambi och den del annonserings- och ascheringsjobb. Många event är på G och håller på att slutföra ett kontrakt med Ericsson. Vad planerar ni att göra i framtiden? Börja planera inför D-Dagen och genomföra planerade event. (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren Jag har sålt grejer, xat nya grejer (årskursmärken, märken till Ettans Fest, och otroligt färgtrogna cerise spegater), och hållit i två syjuntor som tyvärr hade färre besökare än antalet personer som varje år åker på badsemester i Arvidsjaur. Kom igen, det är kul (lovar)!!! Vad planerar ni att göra i framtiden? Fortsätta sälja grejer, xa er nya grejer, hålla i er 0-besökta syjuntor och försöka xa spons till nästa års ovvar (lovar INGENTING).

10 (s) QN Akt01 blev tyvärr inställt då dom inte lyckades sälja tillräckligt många biljetter, men vi har haft kul ändå. Vi har relaxat på riktigt, dödat stämningen, varigt bakis, makt och magi, explored our nal frontier, haft magisamling och gått i syjunta. Akt01 was sadly canceled when they failed to sell enough tickets, but we had fun anyway. We have relaxat for real, killing the mood, hangover, might and magic, explored our nal frontier, had a magical gathering and sewing guild. Vad planerar ni att göra i framtiden? Vi börjar planera GothCon XXXVIII, ett konvent i Göteborg tillsammans med spelnördar som oss över påskhelgen. Även Dreamhack är på horisonten och vi hoppas kunna hjälpa DESC med det. Det borde nnas nytt godis när du läser det här. We start planning GothCon XXXVIII, a convention in Gothenburg together with gaming geeks like us over Easter weekend. DreamHack is on the horizon and we hope to help DESC with it. We should have bought new candy as you read this. (t) Revisorer Revisorer 2013: Vi avslutade året med att hjälpa styrelsen att reda ut problematiken som uppstod kring oklarheterna i ordförandevalet, genom att så oberoende som möjligt bidra med vår tolkning av situationen. Vi inväntar ett bokslut från styrelsen 2013 för att kunna revidera. Revisorer 2014: Än så länge har det inte inkommit något ärende för oss revisorer 2014 att hantera. Verksamhetsåret 2014 öppnades ganska nyligen i bokföringen, så än så länge nns det inte mycket material att granska. (u) Sektionshistoriker Sedan förra SM har jag öppnat ett samarbete med chefredaqtören (eller hur det nu stavas), samt med IOR för att skapa ett forum av något slag där sektionsmedlemmar ska kunna ta del av diabilderna som digitaliserats. Vad planerar ni att göra i framtiden? Planerar att slutföra det jag påbörjat på punkten ovan. Dvs kontakt med chefredaqtören samt IOR. (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden Alla punkter är från utbildning i verksamhetsplanen Stärkt kontakter med (internationella) masterstudenter (punkt 2.3) SN-möten vars protokoll publicerats på hemsidan (punkt 2.2) Facebook event för möten och även för exempelvis programkollegium (punkt 2.2) Påbörjat arbete på exjobbenkät (punkt 2.2) Arbetat med THS angående en Hur gick din tenta/tentor efter jul-enkät (punkt 2.1) Utbildningsråd på kåren (punkt 3.1) Andra möten: Med Per Austrin, Grundutbildningsledningsgrupp, Möte med grundutbildningsansvarig angående fördelning av pengar för pedagogiska projekt. Vad planerar ni att göra i framtiden? Fortsätta arbete med exjobbenkät (2.2), Få en fast representant för masterprogram (2.3). Fortsätta ha möten och lägga ut protokoll på hemsidan (1.2) (x) STYFV Sedan senaste SM har jag städat"hemsidan och facebooksidan så att inga oegentligheter nns med där. Jag har även börjat jobba med att dra igång verksamheten igen.

11 Vad planerar ni att göra i framtiden? Planera in möten och se till att vi kommer igång med verksamheten igen. (y) Valberedningens ordförande Vi har lyst fyllandsval till de 3 poster som ska väljas på SM. Utöver det har vi lämnat in en motion om att ändra tiderna som gäller för val, gått på en funktionärsutbildning (VB Ordförande) och börjat se över mailsystem som kan komma att användas till Val-SM. Vad planerar ni att göra i framtiden? Fortsätta att inrätta arbetsrutiner, vi ska även kontakta kåren för att höra om det är möjligt att ha en gemensam utbildning för alla valberedningar på THS. Sen kommer vi att börja förbereda inför Val-SM så snart som möjligt. 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2014 (b) Jubileumsprojektet (c) METAspexet Vi har jobbat hårt med att få upp en föreställning, dansare dansar, kören sjunger, orkestern spelar och skådisarna får göra allt det och lite till. Vi har även lyckats få till att några medlemmar i spexet ska få gå och se på Trollkarlen från oz på Maximteatern. Vad planerar ni att göra i framtiden? Sätta upp en föreställning! :-D (d) Studs Sektionen för Medieteknik

12 Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna Revisions-SM Bakgrund Att D-Rektoratet kan ta per capsulam beslut, alltså beslut som vanligtvis skulle kräva ett DM, utanför DM, är viktigt för att saker ska kunna hända när man behöver ta beslut i brådskande situationer. De är dock mycket dåligt uppstyrda i stadgarna som det är nu. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att lydelsen i stadgarnas 4.8 ändras från till Vid per capsulam beslut gäller 2/3-majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. Vid per capsulam beslut gäller 2/3-majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. D-rektoratet ska kontakta revisorerna med information om beslutet som tagits. Vid utövande av SM:s befogenheter ska information om beslutet också anslås enligt 1.8. D-rektoratet genom Jacob Sievers Sektionsordförande

13 Proposition angående ändring av Verksamhetsplanen för 2014 Revisions-SM Bakgrund Verksamhetsplanen som förra styrelsen lade känner vi från D-Reks håll är omfattande nog för det vi jobbar med under året förutom en sak; det borde läggas till något om hur vi vill förbättra kommunikationen inom sektionen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att lydelsen i punkt 2.1 i verksamhetsplanen 2014 ändras från till Ge organisationen mer transparens, bland annat i invalsprocesser, för att uppnå större förtroende bland sektionens medlemmar. Öka förtroendet bland sektionens medlemmar, bland annat genom att se över invalsprocesser. att Till verksamhetsplanen för 2014 lägga till punkt 6, Förbättra kommunikationen inom sektionen, under organisationsutveckling med innehållet: 1. Öka transparensen mellan styrelsen, nämnder och medlemmar. 2. Kommunicera bättre mellan organisationens olika delar. D-rektoratet genom Jacob Sievers Sektionsordförande

14 Proposition angående alternativröstning vid urnval Revisions-SM Bakgrund I samband med det senaste ordförandevalet upptäcktes brister i sektionens stadga och reglemente vad gäller urnval där ingen enskild kandidat fått egen majoritet. Stadgans 1.7 Beslutsnivåer föreskriver att enkel majoritet ska tillämpas i de fall då inget annat föreskrivs; SM valde dock ordförande med endast relativ majoritet. Som ett resultat av detta gjorde sektionens revisorer en tolkning av stadgan som sedan prövades på Extra-SM den 27/1 detta år. SM beslutade att styrka revisorernas tolkning, vilket innebär att valet anses som giltigt. För att undvika ytterligare tolkningar av styrdokumenten och klargöra en tydlig hantering av framtida val så föreslår D-Rektoratet att alternativröstning införs som valsystem för urnvalen. Alternativröstning är i vår mening det valsystem som bäst representerar samtliga sektionens medlemmars åsikter i de viktiga val som sker genom urnan. Detta sker genom en enkel optimeringsalgoritm baserat på väljarnas andrahandsröster. D-Rektoratet lämnar det upp till SM att besluta huruvida röstberättigade röstar på två kandidater, alternativt på ett valfritt antal kandidater. Därför bör att-sats 2 och 3 ställas emot varandra. Förslag till beslut att innehållet i stadgans Urnval stryks och två underparagrafer införs: Presidiet Sektionsordförande och vice sektionsordförande väljs med urnval enligt reglementets THS Kårfullmäktige Ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs i enlighet med THS styrdokument. att följande stycke läggs till i reglementets : Vid urnval används alternativomröstning. Väljarna rankar kandidaterna, där vakans och blankröst skall vara alternativ som kan rankas. Om ingen av kandidaterna uppnår enkel majoritet blir bottenkandidaten eliminerad, dock ej vakans, och dennes röster blir omfördelade till väljarnas nästahandsval av kandidat. Denna process upprepas tills dess att en kandidat uppnår enkel majoritet, varpå valet skall godkännas av SM enligt stadgans 1.7. att följande stycke läggs till i reglementets : Vid urnval används alternativomröstning. Väljarna rankar två av kandidaterna; vakans skall vara ett alternativ som kan rankas. Om ingen av kandidaterna uppnår enkel majoritet blir bottenkandidaten eliminerad, dock ej vakans, och dennes röster blir omfördelade till väljarnas nästahandsval av kandidat. Denna process upprepas tills dess att en kandidat uppnår enkel majoritet, varpå valet skall godkännas av SM enligt stadgans 1.7.

15 att ändringen i reglementet endast träder i kraft om även stadgeändringen gör det. D-rektoratet, genom Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande

16 Proposition angående Budgetrevidering 2014 Revisions-SM Bakgrund D-rektoratet har lagt märke till att sektionens förväntade kostnader och ekonomiska situation har förändrats sedan Budget-SM 2013 då 2014 års budget beslutades. Därför vill D-rektoratet revidera budgeten för att den ska motsvara årets förväntade ekonomiska händelser bättre. Den största nytillkomna utgiften för 2014 är den nya Sektionsbilen som oavsett om det blir en köpebil, hyrebil eller leasebil kommer att kosta sektionen en signifikant summa pengar. Därtill tillkommer önskemål om budgetändringar från funktionärer om utgifter som inte var nerskrivna innan revideringen eller sådana som beror på förändringar i verksamheten. De förslag som D-rektoratet jämkat sig med ingår i revideringen. Eftersom nya utgifter har tillkommit så har D-rektoratet blivit tvungna att hitta lämpliga nedskärningar på andra håll i budgeten för att kunna försäkra sig om att sektionen även klarar andra ännu okända utgifter. Förslag till beslut att sektionens budget 2014 revideras enligt de ändringar som föreslås i bifogat dokument D-rektoratet, genom Filip Schulze, D-Kassör

17 Ny post bilspar på kr inlagd under Sektionsbil Överlämning under D rek höjd från 3000 kr till 4500 kr MUTA under D rek sänkt från kr till kr Teambuilding under D rek ändrad till Styrelsemiddag och sänkt från 5000 kr till 4000 kr Nytt evenemang Nyårsskiftes inlagt under sektionen centralt. Det är kopierat från vanliga skiftes, går alltså 2700 back Maten på SM är borttagen, posten SM under Centralt sänks från till 4000 kr Coola grejer till Meta under TM sänks från till 7500 Verkstadskostnader under Sektionsbilen byter namn till Reparationer/hyrbilar Kök/barutrustning under DKM sänks från kr till 7500 kr Teambuilding under DKM höjs från 5000 kr till kr Ny post Kandidatutfrågning 5500 kr inlagd under valberedningen Ny post Webbdomän 50 kr inlagd under Redaqtionen Ny post Klistermärken 500 kr inlagd under Redaqtionen Ny post PR kostnader 1000 kr inlagd under DIU Parkeringskostnader under sektionsbilen höjs med 1200 kr till 9600 kr p.g.a att Qpark höjt avgiften Bankavgifter under centralt höjd med 2700 kr till kr på grund av höjda bankgiroavgifter på handelsbanken Ny post 1000 kr i Fika till Sångboksgruppen

18 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Centralt Allmänt Bankavgifter kr Sektionsavgift kr Hyra kortterminal kr Tillsynsavgifter 1 Myndigheter Fanborgsavgift Ordenstecken Medaljer kr Teambuilding D-funk kr Sektionsmöten kr Utbildningar Förbandslåda kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr LOL Ljud och Ljus kr LED-ljus kr Projektor kr Mobilt ljudsystem kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Sektionsbil Försäkring och skatt kr Trängselskatt 500 kr Parkering kr Reparationer/hyrbilar kr Bilspar kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Skiftes Biljetter kr Försäljning Dryck kr Inköp Dryck Inköp Mat Dekoration kr kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr Nyårsskiftes Biljetter kr Försäljning Dryck kr Inköp Dryck

19 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Inköp Mat kr Dekoration kr Subtotalt kr kr kr Ettans fest Biljetter kr Försäljning Dryck kr Lokalhyra Inköp Dryck Inköp Mat Dekoration kr kr kr Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Sångboksgruppen Allmänt Fika kr Subtotalt 0 kr kr kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad kr Kontorsmaterial kr Fika kr MUTA kr Representation kr Överlämning kr Styrelsemiddag kr Dispositionsfond kr Profilmaterial kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Subtotalt 0 kr kr kr kr kr DEMON Allmänt Fika kr Ljudköp kr Lokalhyra kr Extern hårddisk kr Inköp JamHub Inköp teknik kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr

20 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Subtotalt 0 kr kr kr kr kr DESC Allmänt Fika kr Webbdomän 50 kr Starcraft-Konton x Headset x2 800 Inköp läsk 2500 Inköp mackor 3000 Priser 3000 Märken 2000 Teknik 2000 Försäljning event+märken 6800 Försäljning läsk 2600 Försäljning mat 3000 Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr 0 kr kr DIU Allmänt Fika kr Event kr kr PR-kostnader kr Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr 0 kr kr DKM Allmänt Teambuilding kr Utbildning kr Milersättning kr Personalmat/Fika kr Dekoration kr Spons kr Tryckkostnader kr Underhåll kr Profilkläder kr Kök/barutrustning kr Tackgåvor Frakter och transporter kr Verktyg kr Försäljning dryck kr

21 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Försäljning mat kr Åtgång Dryck kr Inköp mat 10 Barkit kr Förbrukningsmaterial kr Biljetter och bongar kr Lokalhyra kr Vakter kr Märken kr Ljud & Ljus kr Tillstånd kr Bensin 750 kr Djulgran kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Idrottsnämnden Allmänt Fika kr Lokalhyra kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Subtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Informationsorganet Crash & Burn Fika kr Webbkostnader kr MUTA kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 113 kr Tag Monkeys Fika kr Grafisk utveckling kr Coola grejer till META kr Workshops kr Tidningar kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Redaqtionen Fika kr Tryckkostnad kr Webbdomän 50 kr

22 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Klistermärken 500 kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Subtotalt 0 kr kr kr kr kr Jämlikhetsnämden Allmänt Fika kr 0 kr 0 kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Subtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Konglig Östrogennämnden Allmänt Fika kr Pulkaåkning 500 kr Picknick kr Mat Events Subtotalt 0 kr kr kr kr kr Drinkprovning Snacks kr Inköp dryck Biljett kr Subtotalt kr kr -500 kr 0 kr -500 kr Årlig Gasque Biljetter kr Tryckkostnader Inköp mat Dekoration Inköp dryck 300 kr kr kr kr Sububtotalt kr kr 700 kr 0 kr 700 kr Subtotalt kr kr kr kr kr Mottagningen Allmänt Avgift kr Bankkostnader 500 kr Barkit kr Biljetter kr kr Biljetter (märken) kr Biljetter (resor) kr Byggmaterial kr

23 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Bärbaren kr kr Dadquistillbehör kr Datorintroduktionsassning kr Dekoration/underhållning kr Drifvartillbehör kr Drifvmedel Dryck kr kr Engångsartiklar kr Entréprylar kr Förbrukningsinventarier kr Förbrukningsmateriel kr Hyra inventarier och verktyg kr Hyra maskiner kr Kläder kr kr Konsultarvoden kr Kontorsmaterial och porto kr Kontorsmateriel 300 kr Live-underhållning kr Lokalhyra kr Mat kr kr Medaljer Milersättning kr Mörkläggningsmaterial kr Resultatsjustering kr Serveringstillstånd kr Spons kr Städavgift kr Subventionering kr Symboliska gåvor kr Teknik och verktyg kr Titeltelefonersättning kr Trycksaker kr Väktare kr Äskade pengar från CSC kr Övriga resekonstnader 500 kr Övriga kostnader hyrd lokal 500 kr Övriga personbilskostnader Subsubtotalt kr kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr

24 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Näringslivsgruppen Allmänt Fika kr Teambuilding kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Annonsering Affischer kr Jobbportalen kr Tryckkostnader kr Subsubtotalt kr kr kr kr Lunchföreläsningar Baspaket kr Lokalhyra Matkostnad Tryckkostnader kr kr Subsubtotalt kr kr kr kr Företagspub Baspaket kr Barbongar kr Dryck Tryckkostnader kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr D-Dagen Baspaket kr Lunchföreläsning kr Gasquebiljett kr Kickoff Tackfest, ej alkohol Tryckkostnader (inkl Marknadsföringsmaterial) Mat - dag (personal och företagsrep.) Fika Sittning Hyra - Bord Lokalhyra Lunchföreläsning - Mat Lunchföreläsning - Hyra Efterkör Bilkostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

25 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Dekorationer kr Företagsrabatter kr Övriga utgifter kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Prylmånglaren Allmänt Inköp Overaller kr Inköp Prylis kr Försäljning Overaller kr Försäljning Prylis kr Subsubtotalt kr kr kr kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Qulturnämnden Allmänt Fika kr Drift av godisskåp kr Inköp av qultur kr Qulturella event Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Subtotalt 0 kr kr kr kr kr Sektionslokalsgruppen Allmänt Fika (inkl städfika) kr Förbrukningsinventarier kr Förbrukningsmaterial kr Städmaterial kr Teambuilding kr Inköp lokal Reperationer Städfirma kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr nøllestädsfest Dryckesförsäljning Biljetter kr Inköp mat Inköp dryck Dekoration kr kr

26 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Åtgång dryck kr Subsubtotalt kr kr kr kr X-scapomiddag Dryckesförsäljning kr Biljetter kr Inköp mat Inköp dryck Dekoration Åtgång dryck kr kr kr kr Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Subtotalt kr kr kr kr kr Studienämnden Allmänt Fika kr Studieluncher kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr 0 kr Styvf Allmänt Fika kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Whiskeyprovning Biljetter kr Whiskey Tillbehör kr 400 kr Subsubtotalt kr kr kr 600 kr kr Pokerkvällar (2 st) Tilltugg kr Turneringspriser Spons Subsubtotalt kr kr kr kr Isvaksbad Biljetter kr Hyra Mat 800 kr Subsubtotalt kr kr 200 kr 0 kr 200 kr

27 Nämnd Arrangemang Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff KÖN+STYFV-kväll Biljetter kr Mat Dryck kr Förbrukningsinventarier kr Subsubtotalt kr kr kr 0 kr kr Hagelskytte Hyra kr Biljetter kr Mat 500 kr Subsubtotalt kr kr 0 kr -100 kr 100 kr Subtotalt kr kr kr kr Valberedningen Allmänt Fika kr Rosor till nyvalda 800 kr Kandidatutfrågning kr Subsubtotalt 0 kr kr kr kr kr Subtotalt 0 kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr

28 Motion angående Prylmånglaren <3 ovve Revisions-SM 25:e mars 2014 Bakgrund Prylmånglaren säljer definitivt ovvar. Varje år. Enligt i reglementet har Prylmånglaren som syfte att förse sektionen med sektionsrelaterade prylar, såsom märken, pins, medaljer, spegater och sångböcker. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. Det står ingenting om ovvar. Det är dåligt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att i reglementet ändras till Prylmånglaren har som syfte att förse sektionen med sektionsrelaterade prylar, såsom overaller, märken, pins, medaljer, spegater och sångböcker. Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. Aron Strandberg

29 Motionssvar angående Prylmånglaren ovve Revisions-SM Bakgrund Att sälja ovvar är en av prylmånglarens viktigaste uppgifter, och att detta inte nämns i reglementet är en skam och tragedi. D-Rektoratet mottog innan det DM som behandlade motionerna ett förslag om att medaljer ska strykas ur texten. Eftersom listan av prylar som prylmånglaren ska vränga enbart är förslag, och inte krav, så valde vi att inte gå in och peta i motionen i onödan. Förslag till beslut att motionen bifalles i sin helhet D-rektoratet, genom Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande

30 Motion angående Stolar till META Revisions-SM Bakgrund Folk gillar att sitta ner i META. För att sitta ner, krävs ett specielt verktyg. Vi vill införskaffa detta formidabla verktyg. Ge oss pengar. TL:DR; 1. Pengar 2. Stolar 3.???? 4. PROFIT!!! Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att 10000kr avsätts till METAdorernas budget 2014 för att införskaffa stolar till META, förutsatt att Media matchar sagd summa. METAdorerna genom: Janne Selkälä Angelina von Gegerfelt Andreas Linn Jesper Simonsson

31 Motionssvar angående Stolar till META Revisions-SM Bakgrund Att ha möjlighet att sitta ned i META är trevligt. Att stolar börjat bli en bristvara tycker D-Rektoratet inte är bra och självklart bör nya stolar införskaas. Förslag till beslut att bifalla motionen i sin helhet. D-rektoratet, genom Jenny Hansdotter Sekreterare

32 Motion angående KoD 2014 Revisions-SM Bakgrund Det finns ett stort intresse hos data-företag idag att träffa kvinnliga datastudenter. Projektet KoD vill dra nytta av detta genom att erbjuda företag en chans att träffa en grupp studenter med jämn könsfördelning. Projektets mål är att: Erbjuda kvinnliga dataloger större möjlighet att synas för företag. Erbjuda dataloger tillfällen att skaffa företagskontakter tidigt i sin utbildning. Återinvestera eventuellt överskott i projektets medlemmar för att bredda deras tekniska kunskaper. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att projektledare för KoD 2014 väljs direkt av SM genom fri nominering enligt Nya projekt i stadgarna. att KoD 2014 inrättas som sektionsprojekt. att projektet nollbudgeteras. att en rambudget och verksamhetsplan lämnas in till nästa SM. Hanna Nyblom Robin Hellgren

33 Motionssvar angående KoD 2014 Revisions-SM Bakgrund Efter era bra samtal med både Hanna och Robin tror vi att det här projektet kommer att resultera i bra näringslivskontakter och ett bevis på att det går att göra saker med jämn känsbalans även på en teknisk datalinje. Senast vi pratade, ck vi dock känslan av att en skiss på budget och verksamhet skulle bifogas motionen också det i enlighet med Ÿ som ni själva refererar till. Ingenting vi nu ser. Om en projektledare skall väljas på detta SM, tycker vi att detta måste framvisas. Förslag till beslut att bifalla motionen i sin helhet med förutsättning att en skiss på budget och verksamhet redogörs på detta SM. D-rektoratet, genom Kristoer Emanuelsson Styrelseledamot utbildningsfrågor

34 Motion angående röstsystem Revisions-SM Bakgrund Urnval på datasektionen brukar vara relativt smärtfria, men då och då blir det struligt. Detta beror på att det röstsystem som just nu används (enkel pluralitet) inte fungerar bra vid politiska val. Det är dessutom väldigt svårt att kombinera med sektionens regler om att den vinnande kandidaten skall ha absolut majoritet. Det nns forskning som visar att inget röstsystem garanterar att alla rättvisekrav uppfylls, men vissa system är onekligen bättre än andra. Ett av de bättre systemen för den typ av urnval som datasektionen regelbundet genomför är alternativröstning. Alternativröstning tillåter röstare att rösta på den kandidat de själva föredrar, utan risk att deras röst blir värdelös på grund av att kandidaten inte får tillräckligt många röster. Det är enkelt att implementera i kod, nns rigida regler som denierar, och är ett bättre system än det nuvarande. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att Alternativröstningen omedelbart införs som röstsystem för urnval på datasektionen. Lämpliga ändringar görs i stadgar and whatnot att Någon får ansvar att xa ett schysst system så att detta kan genomföras redan vid nästa urnval Andreas Johansson Axel Samuelsson

35 Motionssvar angående röstsystem Revisions-SM Bakgrund Alternativröstning, det låter som en bra idé. Faktum är att hela bakgrunden är utmärkt. Men eftersom D-Rektoratet helst tar all cred själva, så lägger vi en egen propp om det istället. Denna motion och D-Rektoratets proposition säger i det stora hela samma sak. Propositionen innehåller dock mer konkreta att-satser med text som kan föras till stadgan. Därför yrkar vi på att SM istället antar propositionen. En fråga som diskuterades på DM var huruvida den sista att-satsen ska bifallas. Vi kom fram till att vi bör undvika att beställa mjukvara på det här sättet genom SM, om inte någon erbjudit sig att koda en lösning. Istället kommer D-Rektoratet, om motionen eller propositionen bifalles, att leta någon frivillig själva. I det fall som ingen frivillig hittas, kan alternativröstning genomföras manuellt. Förslag till beslut att motionen avslås i sin helhet D-rektoratet, genom Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande

36 Motion angående Valberedningens tidsfrister Revisions-SM Bakgrund Valberedningen har det senaste året arbetat med att utveckla beredningsprocesserna för val som sker på sektionen. Samtliga val bereds nu med ett frågeformulär eller genom intervju i enlighet med det som står föreskrivet i reglementet. I och med att beredningen har utökats i jämförelse med tidigare år har även arbetsbelastningen för Valberedningen ökat och intensifierats inför sektionsmöten där val sker. Då vi tycker att utvecklingen har gått i en positiv riktning och numera möter de förväntningar som sektionen har på Valberedningen, så vill vi även se till att vi har de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Därför vill vi anpassa de tidsfrister som gäller för ordinarie val i enlighet med den nya valprocessen för att göra det lättare för oss att möta den ambitionsnivå som finns. Vi vill även förtydliga vad som gäller vid fyllnadsval, då det kan vara svårare att ha en god framförhållning och lysa valen i förenlighet med de förslagna justeringarna om tidsfrister. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Valberedningen i sektionens stadga justeras till följande: Valberedningen Ordinarie val Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 25 läsdagar före SM då ordinarie val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 15 läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 10 läsdagar före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig Fyllnadsval Om en funktionärspost blir vakantsatt skall Valberedningen lysa fyllnadsval till nästkommande ordinarie SM. Inför fyllnadsval skall Valberedningen enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 15 läsdagar före det SM då fyllnadsvalet sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 5 läsdagar före det SM där fyllnadsvalet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 1 läsdag före det SM där fyllnadsvalet sker för att kandidaturen ska vara giltig Val vid extra SM I undantagsfall kan val på extra SM utföras. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 8 läsdagar före det extra SM då ett val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast en (1) läsdag före det extra SM där valet sker. Nominering till funktionärspost

37 måste accepteras innan öppnandet av det extra SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig Valhandlingar Valberedningen skall tillfråga de nominerade och i anslutning till det SM då val sker anslå en lista på samtliga nominerade som väljer att kandidera i valet. Valhandlingar skall sammanställas och göras tillgängliga för sektionens medlemmar i sektionslokalen i anslutning till det SM då val sker Urnval Sektionsordförande, vice sektionsordförande, ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med sektionens reglemente och THS stadgar. Lovisa Runhem, Valberedningens Ordförande

38 Motionssvar angående Valberedningens tidsfrister Revisions-SM Bakgrund Nu när valberedningen lägger ner extra mycket tid på valen genom en hel del intervjuer tycker D-Rektoratet att det är självklart att de ska få mer tid på sig. Förslag till beslut att motionens Ÿ t.o.m. Ÿ bifalles och ersätter allting under Ÿ5.1.4 förutom nuvarande Ÿ Urnval, som placeras efter denna text. att stadgarna konsekvensnumreras. D-rektoratet, genom Benjamin Burvall

39 Motion angående Informationsspridningsguidelines Revisions-SM Bakgrund Det senaste året har det blivit aktuellt att uppdatera sektionens informationsspridningsguidelines så att de även innefattar hur uppgifter som kan anses känsliga för enskilda individer ska hanteras. Vi har även blivit medvetna om hur svårt det kan vara för internationella studenter att tillgodoräkna sig information på sektionens hemsida, och vill därför göra ett tillägg för när det är lämpligt att sammanfatta information på engelska. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att följande bilaga ersätter nuvarande version av sektionens informationsspridningsguidelines. Informationsorganet, genom Lovisa Runhem

40 Datasektionens informationsspridningsguidelines 1. Om det här dokumentet Detta dokument innehåller riktlinjer för hur informationsspridning inom sektionen ska ske. Ordet informatör nedan betyder Datasektionen, dess nämnder och/eller dess funktionärer. 2. Officiella informationskanaler Hemsidan och sektionslokalen är de officiella informationskanalerna. Därför ska information som kan intressera sektionens medlemmar i stort, först publiceras där. 3. Inofficiella informationskanaler Informatörer får använda egna informationskanaler utöver de officiella. Information i dessa inofficiella kanaler ska överensstämma med den som finns i de officiella. Datasektionen centralt ska ha representation i dominerande sociala medier. Information som inte bedöms som intressant för sektionens medlemmar i stort får publiceras i de inofficiella kanalerna utan att publiceras i de officiella kanalerna. 4. Information på engelska Information som anses vara av stor vikt för samtliga av sektionens medlemmar att kunna ta del av ska sammanfattas på engelska. Exempel på när detta är tillämpbart är beslut som fattats på SM och information som rör sektionslokalen. 5. Anmälningar till arrangemang Arrangemang ordnade av informatör får inte kräva att tilltänkta gäster måste logga in på någon extern tjänst (KTH-inloggning är dock ett tillåtet alternativ) för tillgång till anmälan eller information om arrangemanget. Anmälan till arrangemang som är riktade till sektionens medlemmar i stort måste öppnas samtidigt för samtliga sektionsmedlemmar. Det är dock tillåtet att reservera ett bestämt antal platser till personer som har hedersplats på arrangemanget. En sådan reservation måste då framgå vid anmälan till arrangemanget. 6. Känsliga uppgifter Personliga uppgifter och handlingar som kan anses känsliga för enskilda individer ska hanteras med varsamhet och respekt. Dessa får endast spridas eller publiceras i interna, skyddade informationskanaler och med berörda individers uttryckliga godkännande.

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-10-23 1(38) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-10-23, 17:33 20:36 Plats 1537, KTH Närvarande Fanbärare Martin Frost, D-05 QA, KF Erik Lindström, D-10

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-02, 12:09 14:33 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Jacob Sievers, D-11 Vice sektionsordförande

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen Verksamhetsberättelse 2014 Konglig Datasektionen Förord Så, här har vi verksamhetsberättelsen för 2014. Hoppas du som jag känner att du fått ut mycket av året, inte minst genom sektionen, men också genom

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2012-11-05 1(56) Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Extra-SM 2014-01-27 1(7) Dagordning Extra-SM 2014-01-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer