Dagordning Val-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Val-SM (29) Dagordning Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Kåren 3. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare

2 Konglig Datasektionen Val-SM (29) (h) Ior (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningen 4. CSC 5. Projekt (a) dåre2014 (b) KoD2014 (c) METAspexet (d) Studs Sektionen för Medieteknik 4 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Andra läsningen 1. Stadgeändring angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 2. Stadgeändring angående alternativröstning vid urnval 3. Stadgeändring angående Valberedningens tidsfrister 4. Stadgeändring angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten

3 Konglig Datasektionen Val-SM (29) 6 Propositioner 1. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil 7 Motioner 1. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget Motion angående byte av bil 8 Valärenden 1. Val av Ledamot för sociala frågor och realationer 2. Val av Ledamot för studiemiljöfrågor 3. Val av Ledamot för utbildningsfrågor 4. Val av Datas Art Director 5. Val av Desctop 6. Val av Informationsansvarig 7. Val av Jämlikhetsnämndens ordförande 8. Val av Klubbmästare 9. Val av Konglig Lokalchef 10. Val av Qulturattaché 11. Val av Sektionshistoriker 12. Val av Sektionsidrottsledare 13. Val av Studienämndens ordförande 14. Val av Valberedningens ordförande 15. Val av Ärkedemon 16. Val av Öfvermatrona 17. Val av Projektledare för METAspexet 18. Val av Projektledare för Sångboksgruppen 19. Val av Projektledare: dåre Val av Projektledare: Studs Val av Projektledare: Vårbalen Övriga frågor 1. CSC på SM

4 Konglig Datasektionen Val-SM (29) 10 Nästa möte 11 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Rapporter 2. Summary in English 3. Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 4. Proposition angående alternativröstning vid urnval 5. Motion angående Valberedningens tidsfrister 6. Motionssvar angående Valberedningens tidsfrister 7. Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 8. Motionssvar angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 9. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil 10. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget Motionssvar angående Revidering av Mottagningens Budget Motion angående byte av bil 13. Motionssvar angående byte av bil

5 Rapporter Val-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Förutom det vanliga administrativa arbetet har jag tillsammans med D-UF, mottagningen och CSC kommit överrens om ett system för hur vi ska kunna boka CSCs lokaler på 5:e våningen. Jag delade ut Snilssons plakett med pompa och ståt nu i dagarna. Vad gäller saker som kan kopplas till verksamhetsplanen så har drek t.ex. öppnat upp vårt veckobrev för övriga sektionsmedlemmar. Vi har också pratat mycket om JML-arbetet på sektionen, både inom Drek och med vissa nämnder. Jag och Medias Ordförande ska ha ett möte imorgon (i skrivande stund) tillsammans med THS centralt om möjligheterna att utöka vårt serveringstillstånd till att gälla för alla THS-medlemmar (såsom tillståndet tolkades tidigare). Vice ordförande: Sedan förra SM har arbetet i Drek fortskridit. Bland annat har arkiveringen tagit en ny runda, där en lunta med dbuggen nu gjorts redo att förvaras för framtiden. Kostnadskalkyler för olika tillvägagångssätt att lösa bilfrågan har tagits fram som underlag för det som blev en proposition. Jag har xat en hedersmedlemskapsstatyettöverräckningsceremoni för Stefan Nilsson, där vi ck hjälp av självaste drifveriet att säkerställa tårtleveransen. Överlämningsrutinerna har fått en översikt. Arbetet med att formalisera utvecklingssamtalen fortsätter, även om det just nu går på sparlåga för att frigöra tid till andra uppgifter. I den nära framtiden planerar jag att se över sektionens försäkringssituation, snygga till urnvalen och se över ansvarsfördelningen med mejllistor. (b) Kassör Jag har framförallt skött det löpande ekonomiska arbetet inom sektionen. Centralt låg bokföringen totalt efter för nuvarande verksamhetsår. Nu är vi ikapp till och med början av april, jag har fått hjälp av D-reks ledamöter med det. Aprils bankhändelser är ännu inte klara men är på gång. Jag har lyst att kvitton för april eller tidigare som inte har kommit in kl 23:59 den 31:a maj inte kommer att återbetalas för att vi ska ligga ikapp med vårens bokföring i sommar. En av de nya saker jag har lyckats bidra med till sektionen är en ekonomisk ansvarsspecikation som har skickats ut till alla nämnder med någon form av ekonomisk ansvar. I den så tas ansvaret angående varje sådan nämnd/projekt upp och specar vad D-rektoratet respektive nämnden ska göra. Relevant del ska kopieras in i respektive funktionärs testamente. Detta gjorde jag för att jag ville ha det tydligt. Som kassör har jag känt att det inte alltid är helt klart vilket ansvar nämnderna och att jag delvis måste avtala det löpande med dem. Det räknade jag inte med när jag klev på utan då räknade jag kallt med att alla jag skulle

6 samarbeta visste vilket ansvar som låg på dem. Det ökade min arbetsbelastning onödigt. Min förhoppning är att specen ska göra att det går smidigare för alla. Den ska även hjälpa till att uppfylla följande mål i verksamhetsplanen: och och Närmast ligger att fortsätta sköta det löpande och beta av månad efter månad av bokföring. Jag vill försöka påverka organisationen och våra rutiner lite till innan sommaren, alltså sikta på någon långsiktig förbättring. Annars på prov göra ett ödesschema för sektionens transaktioner för att kunna översikligt se vilka månader vi har stora intäkter/utgifter. I september kommer jag tidigt att be alla nämndordförende föreslå budgetar för propositionen om budget Efter det räknar jag med att det kommer ta ganska mycket tid att sammanställa och skriva klart den. (c) Sekreterare Har hämtat post och arbetat med att skriva protokoll från SM och DM samt har samlat in rapporter från funktionärer. Har även uppdaterat reglementet efter beslut från SM. (2.2) Fortsätta uppdatera styrdokumneten efter vad som beslutas av SM. Dessutom fortsätta med arbetet med protokoll, post och allmänt arbete.(2.2) (d) Ledamot för sociala frågor och relationer En av de första sakerna jag gjorde efter att jag blivit vald till dsfor var att representera på SSCO's cocktailparty! Efter det så har jag hjälpt till en del med bokföring, varit på dfunk-lunch, skrivit lite veckobrev, skickat påskkort, teambuildat med dfunk och toastat en vänskapssittning! Jag har även varit på en utbildning som tog upp civilrätt och skatterätt och en bokföringsutbildning. Båda utbildningarna var lärorika och jag tror jag kommer ha nytta av dem i mitt arbete. Innan SM är det tänkt att jag ska hinna ha ett möte med Mottagningen för att diskutera JML-frågor och jag ska försöka hinna med ett utvecklingssamtal och att få igång nyhetsbrevet ordentligt! Jag tänker arbeta med att förbättra kommunikationen inom sektionen. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har suttit på ledningsgruppsmöten med CSC, xat en dfunk kalender och bokfört. Har suttit på Studienämndsmöten samt haft möten med TagMonkeys och IOR om den nya hemsidan. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Har skrivit motivering till hedersdelta. Påbörjat arbetet med att förbättra relationerna mellan sektioner och därför arrangerat en vänskapssittning mellan Data, Disk och IN. Undersökt problemet med att posten kom bort, enligt KårX ligger inte problemet hos dem. Har genomfört en salssyning där CSC:s lokaler kollats igenom efter saker som behövde xas och förts vidare till ansvariga hantverkare för reparation. Gått på Lärosalsmöte, där har bl.a. information om ombyggnationen av D1 och E1 tagits upp. Hållit på med bokföring och regelbundna uppgifter.

7 2. Kåren Framöver kommer jag bl.a. kolla på sektionens alumniverksamhet. 3. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur Vi har varit på DÖMD i Linköping, det var najs! Vi köpte ka till ett möte vi inte hann ha, sen hade vi det i Stockholm. Det nns diverse planer. Vet inte om det var före eller efter förra SM men har iaf gett ut en liten dbuggen om/till snilsson. Blir kanske en liten dbuggen till före sommaren, sen får vi se vad som händer i sommar och i höst! (b) DAD (c) DEMON Vi har fortsatt med verksamheten att hyra ut replokalen till nämndens medlemmar på rullande basis. Jag, tillsammans med av nämndens medlemmar, arrangerade även en karaokepub där vi spelade livemusik som pubens gäster ck sjunga till. Öppna upp det såkallade "husbandetför resten av nämndens medlemmar, så att medlemsantalet blir varierande. Även kolla upp möjligheter för att få licenser till mjukvaror för elektronisk musikproducering. Vi har kvar att köpa in hårdvara för nämnda producering. (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM Den senaste månaden har vi: Hållit en ölprovning tillsammans med Brill som var riktigt trevlig. Haft livekaraokepub som var sjukt ball tillsammans med DEMON. Anordnat en KMR-sittning. Huserat ett KMR-möte. Haft teambuilding. Nu är vi verkligen inne på slutspurten. Förhoppningsvis får vi en klubbmästare på Val-SM som kan organisera ett DKM även nästa år. Då tänker jag softa. På onsdag är det valborg och då blir det ingen onsdagspub. Veckan därpå är Quarnevalenveckan och då kanske det inte blir någon pub heller. Om vi har räknat rätt är det i så fall bara fyra pubar kvar det här läsåret. Det är typ allt. Förutom valborgspubrundan som är mellan att jag skriver det här och att Val-SM hålls. Det ska bli kul! Vi ska hålla lite bättre kontakt med resten av sektionen rent formellt också med regelbundna mail och genom att dyka upp på funkisluncherna. (g) Fanbärare Vi har fått vår nya fana levererad och jag använde den för första gången under repetitionen inför Valborg. Jag hörde många positiva kommentarer gällande den nya fanan, så den verkar vara uppskattad!

8 Jag kommer att representera Datasektionen under Valborgsceremonierna på Skansen, samt under vårens diplomeringar. (h) Ior (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN KÖN har haft lmkväll och picnic. Planerna för framtiden är upp till nästa öfvermatrona. Tjejgasquen är årlig och kan planeras att hållas även nästa år. (l) Ljud- och ljusansvarig Servat och röjt undan trasiga lampor. Bytt ut kontrollbord för ljus (nu funkar det riktigt bra). Åtta nya lampor med digital styrning. Efter DEMONs karaokepub kan man konstatera att det är tillräckligt lätt att utöva livemusik i META. Det nns eluttag nära varje högtalare, vilket gör det lätt att hänga upp tillfälliga och permanenta lampor på olika ställen. Köpa ett bra mobilt PA-system. Rensa ännu mer på catwalkbordet. (m) METAdorerna Vi har haft löpande nollestäd, haft emeritus-sittning, har haft interna fester, rekryterat er medlemmar samt lagat alla bord, xat nya skruvar till de svarta stolarna samt haft många möten. Vi har börjat ta tag i arbetet att hyra in en städrma igen samt att vi har börjat kolla på nya stolar. Vi har nollestädsfesten, stolarna, städ och ett par interna fester. Utöver detta så har vi självklart massor med grejer som vi kanske tar tag i om vi har tid. (n) Mottagningen Sedan Revisions-SM har T1T4L valt in 47 grymma mottagare. Vi har anordnat intro-fester samt plosqvik. Vi har haft lite titelmiddagar. Vi har reviderat budgeten och varit på sponsmöten. Vi har även tagit in Samdoquise Sandra i T1T4L! Våra planer för framtiden är att anordna en konferens för Datas och Medias mottagning. Vi kommer att fortsätta planera en grym mottagning. Innan sommaren kommer vi xa sista lokalbokningarna och dispenser. Under sommaren kommer vi anordna Kräftis. Efter sommaren kommer vi att mottaga. Efter mottagningen kommer vi att bokföra. (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen Vi har t.ex. anordnat en pubkväll med Ericsson som verkade vara mycket uppskattad av både företagsrepresentanter och studenter. Annars har arbetet pågått

9 som vanlig med annonsering och aschering. Börja planera inför D-Dagen! (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren Förra SM var ju typ igår så man har ju inte hunnit göra jättemycket, men haft en försäljning och beställt er av några gamla märken som inte funnits i lager. Har även börjat kolla på att eventuellt kanske möjligtvis köpa in en (1) sticker till Henry för att få tyst på honom. Sen xade vi så att DKM sålde några märken på Valborgspubrundan, och det blev en jävla dundersuccé, så puss till dom! Ska fundera på att beställa såna där ovvar till dom där förbaskade nollan. (s) QN Meta har varigt mycket upptaget den här perioden och kvällar har fallit bort på grund av klubmästarråd, Erikssons pub med era. Vi har kompenserat några av dom förlorade kvällarna med event utanför tisdagar eller utanför Meta. Sedan förra SM har vi gått i syjunta tillsammans med prylis, kastat spishäll med godis, lekt med ckmonster, äventyrat bland grottor och drakar, pingpongat med med medianer och haft äldugsmaraton. Vi skulle gärna se att kommande SM läggs på till exempel måndagar i stället eftersom QN'n medlemmar blir tvungna att välja mellan att gå på SM och delta. Kul att se några från data på GothCon XXXVIII Meta has busy this period and evenings have fallen away because of klubmästarråd, Eriksson's pub and others events. We have compensated for some of them lost evenings with events outside Tuesdays or outside Meta. Since last SM, we have done a sewing circle with prylis, thrown Hearthstone with candy, played with Pokemon, adventured through Dungeons and fought Dragons, ping ponged with medians and had a Firey marathon. We would like to see upcoming SM put on Mondays instead because QN's members will have to choose between going to the SM and participate in our activities if they are placed on more Tuesdays. It pleased me to meet some from our section on GothCon XXXVIII Det har pratats om en konsert för band från Media och Data med det får läggas på is tills nästa år. Det är nog bara en kväll kvar på den här innan sommaren. There has been talk of a concert with bands from Media and Data but it will be put on ice until next year. It's probably just one tuesday evening left before summer. (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden Vi har fortsatt att röra på oss ute i frescatihallen på söndagarna mellan Lördagen den 3/5 har det blvit dags för mästerskapen i fotboll.

10 Vi ska fortsätta i samma spår med att försöka ha en aktivitet i veckan där folk kan få pröva på någon typ av idrott. (w) Studienämnden Mycket ordinarie arbete: haft studienämndsmöte, gått på utbildningsråd på kåren, GRU-möte, Förmöte till LG. Fler möten med personer inblandade i CSC/Systemgruppsfrågan. Pratat med SVL om att ha möte med CSCs ledning om hur vi vill att SVL ska se ut i framtiden. Pratat med Media- och IN-SNO om att tillsammans representera i TFN. Börjat arbeta på utkast till ny masterhemsida (även på engelska) i sammarbete med DIU Fortsätta med SVL, TFN och hemsidan som är på gång just nu. Rekrytera nya ettan till hösten. (x) STYFV (y) Valberedningens ordförande Vi har hanterat det administrativa som hör till de nyvalda funktionärerna, lyst ordinarie val till Val-SM och uppdaterat interna dokument. Vad gäller VP har vi jobbat med punkt 2.2 (studiesocialt) och delvis med 5.2 (organisationsutveckling). Vi har även har insyn i arbetet som har skett med de uppdaterade informationsspridningsguidelines:en som är direkt tillämpbara på punkt 3.1 (digital utveckling). Vi ska genomföra val till 21 poster, närvara vid en utbildning för samtliga Valberedningar på lokal nivå inom diskrimineringsgrunder, samt se om nästa Valberedningens Ordförande vill ta över Lovisas plats i nästa års valnämnd vid THS. 4. Projekt (a) dåre2014 (b) KoD2014 (c) METAspexet (d) Studs2014 Sen förra SM har vi lyckats stänga en hel del sälj, vi har även bokat och betalat alla resor och boenden som vi kommer ha under resan. Utöver det har vi besökt företag, systematiskt gjort förarbete inför rapport och inlämning och haft lagstärkande övningar! Sist men inte minst har vi haft enormt roligt och gruppen har utvecklats enormt bra. // Late last SM, we have managed to close a lot of sales, we have also booked and paid all travel and accommodations that we will have during the trip. In addition, we visited the company, systematically done preliminary work before the report and submission and had teamstrengthening exercises!

11 Last but not least, we have had enormous fun and the group has evolved tremendously good. Besöka de sista företagen och utföra en hejdundransbra resa! All in the name of science! // Visit the last business and perform a hejdundransbra trip! Allt i vetenskapens namn! 5. Sektionen för Medieteknik

12 Summary in English Val-SM Second reading Propositions 1. To clarify per capsulam-decisions Change the steer document to clarify how per capsulam-decisions should be handled. SM decided to approbate the proposition. 2. Alternative vote To introduce alternative vote as the votingsystem used at elections by urn. SM decided to approbate the proposition with the rst, second and fourth att-sats. Motions 1. The time limits of the Valberedning The Valberedning does more preparations before elections now than before leading them to need more time to do these preparations. SM decided to approbate the motion with the changes in D-rektoratets answer. 2. Mentioning of THS auditors in the steering documents The THS auditors are mentioned to be auditors for Datasektionen. This is not something that Datasektionen can claim them to be. They want to be removed from the steering documents. SM decided to approbate the motion. First reading Propositions 1. The rolling danger The section's car has cost a lot of money. It should be scraped and to rent a car for the rest of the year. d-mulle should scrap the current car, the budget posts for svings for a car and reparations/rental cars should be eliminated and a new budget post for a rental car should burden the central budget. Motions 1. Revised budget for the Mottagning 2014 The Mottagning have made changes to the budget to make a more appropriate budgetfor the reception of Change of car The car have been in a bad state for a long time and schould be scraped. D-Mulle should scrap the car and should also produce material on the alternatives for a getting a new car.

13 Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna Revisions-SM Bakgrund Att D-Rektoratet kan ta per capsulam beslut, alltså beslut som vanligtvis skulle kräva ett DM, utanför DM, är viktigt för att saker ska kunna hända när man behöver ta beslut i brådskande situationer. De är dock mycket dåligt uppstyrda i stadgarna som det är nu. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att lydelsen i stadgarnas 4.8 ändras från till Vid per capsulam beslut gäller 2/3-majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. Vid per capsulam beslut gäller 2/3-majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. D-rektoratet ska kontakta revisorerna med information om beslutet som tagits. Vid utövande av SM:s befogenheter ska information om beslutet också anslås enligt 1.8. D-rektoratet genom Jacob Sievers Sektionsordförande

14 Proposition angående alternativröstning vid urnval Revisions-SM Bakgrund I samband med det senaste ordförandevalet upptäcktes brister i sektionens stadga och reglemente vad gäller urnval där ingen enskild kandidat fått egen majoritet. Stadgans 1.7 Beslutsnivåer föreskriver att enkel majoritet ska tillämpas i de fall då inget annat föreskrivs; SM valde dock ordförande med endast relativ majoritet. Som ett resultat av detta gjorde sektionens revisorer en tolkning av stadgan som sedan prövades på Extra-SM den 27/1 detta år. SM beslutade att styrka revisorernas tolkning, vilket innebär att valet anses som giltigt. För att undvika ytterligare tolkningar av styrdokumenten och klargöra en tydlig hantering av framtida val så föreslår D-Rektoratet att alternativröstning införs som valsystem för urnvalen. Alternativröstning är i vår mening det valsystem som bäst representerar samtliga sektionens medlemmars åsikter i de viktiga val som sker genom urnan. Detta sker genom en enkel optimeringsalgoritm baserat på väljarnas andrahandsröster. D-Rektoratet lämnar det upp till SM att besluta huruvida röstberättigade röstar på två kandidater, alternativt på ett valfritt antal kandidater. Därför bör att-sats 2 och 3 ställas emot varandra. Förslag till beslut att innehållet i stadgans Urnval stryks och två underparagrafer införs: Presidiet Sektionsordförande och vice sektionsordförande väljs med urnval enligt reglementets THS Kårfullmäktige Ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs i enlighet med THS styrdokument. att följande stycke läggs till i reglementets : Vid urnval används alternativomröstning. Väljarna rankar kandidaterna, där vakans och blankröst skall vara alternativ som kan rankas. Om ingen av kandidaterna uppnår enkel majoritet blir bottenkandidaten eliminerad, dock ej vakans, och dennes röster blir omfördelade till väljarnas nästahandsval av kandidat. Denna process upprepas tills dess att en kandidat uppnår enkel majoritet, varpå valet skall godkännas av SM enligt stadgans 1.7. att följande stycke läggs till i reglementets : Vid urnval används alternativomröstning. Väljarna rankar två av kandidaterna; vakans skall vara ett alternativ som kan rankas. Om ingen av kandidaterna uppnår enkel majoritet blir bottenkandidaten eliminerad, dock ej vakans, och dennes röster blir omfördelade till väljarnas nästahandsval av kandidat. Denna process upprepas tills dess att en kandidat uppnår enkel majoritet, varpå valet skall godkännas av SM enligt stadgans 1.7.

15 att ändringen i reglementet endast träder i kraft om även stadgeändringen gör det. D-rektoratet, genom Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande

16 Motion angående Valberedningens tidsfrister Revisions-SM Bakgrund Valberedningen har det senaste året arbetat med att utveckla beredningsprocesserna för val som sker på sektionen. Samtliga val bereds nu med ett frågeformulär eller genom intervju i enlighet med det som står föreskrivet i reglementet. I och med att beredningen har utökats i jämförelse med tidigare år har även arbetsbelastningen för Valberedningen ökat och intensifierats inför sektionsmöten där val sker. Då vi tycker att utvecklingen har gått i en positiv riktning och numera möter de förväntningar som sektionen har på Valberedningen, så vill vi även se till att vi har de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Därför vill vi anpassa de tidsfrister som gäller för ordinarie val i enlighet med den nya valprocessen för att göra det lättare för oss att möta den ambitionsnivå som finns. Vi vill även förtydliga vad som gäller vid fyllnadsval, då det kan vara svårare att ha en god framförhållning och lysa valen i förenlighet med de förslagna justeringarna om tidsfrister. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att Valberedningen i sektionens stadga justeras till följande: Valberedningen Ordinarie val Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 25 läsdagar före SM då ordinarie val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 15 läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 10 läsdagar före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig Fyllnadsval Om en funktionärspost blir vakantsatt skall Valberedningen lysa fyllnadsval till nästkommande ordinarie SM. Inför fyllnadsval skall Valberedningen enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 15 läsdagar före det SM då fyllnadsvalet sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast 5 läsdagar före det SM där fyllnadsvalet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast 1 läsdag före det SM där fyllnadsvalet sker för att kandidaturen ska vara giltig Val vid extra SM I undantagsfall kan val på extra SM utföras. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 8 läsdagar före det extra SM då ett val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nomineras till funktionärsposter, dock ska det även vara möjligt att maila nomineringar till Valberedningen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast en (1) läsdag före det extra SM där valet sker. Nominering till funktionärspost

17 måste accepteras innan öppnandet av det extra SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig Valhandlingar Valberedningen skall tillfråga de nominerade och i anslutning till det SM då val sker anslå en lista på samtliga nominerade som väljer att kandidera i valet. Valhandlingar skall sammanställas och göras tillgängliga för sektionens medlemmar i sektionslokalen i anslutning till det SM då val sker Urnval Sektionsordförande, vice sektionsordförande, ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med sektionens reglemente och THS stadgar. Lovisa Runhem, Valberedningens Ordförande

18 Motionssvar angående Valberedningens tidsfrister Revisions-SM Bakgrund Nu när valberedningen lägger ner extra mycket tid på valen genom en hel del intervjuer tycker D-Rektoratet att det är självklart att de ska få mer tid på sig. Förslag till beslut att motionens Ÿ t.o.m. Ÿ bifalles och ersätter allting under Ÿ5.1.4 förutom nuvarande Ÿ Urnval, som placeras efter denna text. att stadgarna konsekvensnumreras. D-rektoratet, genom Benjamin Burvall

19 Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten Revisions-SM Bakgrund THS sakrevisorer verkar inte vara helt nöjda med att stå inskrivna i våra styrdokument som en del av sektionens revisorer, då vi har egen förvaltning (se THS Reglemente Ÿ5 Sektionerna). Denna motion stryker omnämnande av THS revisorer där det inte längre är relevant. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att ändra lydelse för Ÿ6.1 Revisorer i sektionens stadgar från SM skall utse två revisorer. Tillsammans med av THS därtill utsedda revisorer utgör dessa sektionens revisorer. Om inte THS beslutar annorlunda skall revisionsberättelsen undertecknas av minst två av dessa. till SM skall utse två revisorer. att ändra lydelse för Ÿ Ändamål i sektionens reglemente från Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete tillsammans med THS revisorer. till att Revisorernas uppgift är att övervaka D-rektoratet och nämndernas arbete. ändra lydelse för Ÿ Revisionsberättelse och -rapport, andra paragrafen i sektionens reglemente från till Revisionsrapporten är en detaljerad beskrivning av anmärkningar i bokföring och/eller verksamhet. Den ligger till grund för kommunikationen mellan sektionens revisorer samt mellan sektionens och THS revisorer. I revisionsrapporten bör antecknas Revisionsrapporten är en detaljerad beskrivning av anmärkningar i bokföring och/eller verksamhet. Den ligger till grund för kommunikationen mellan sektionens revisorer från år till år. I revisionsrapporten bör antecknas Victor Koronen Johan Stjernberg

20 Motionssvar angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten Revisions-SM Bakgrund Vi håller med motionärerna och THS revisorer om att de bör plockas bort från våra styrdokument. Förslag till beslut att bifalla motionen i sin helhet. D-rektoratet, genom Kristoer Emanuelsson Styrelseledamot utbildningsfrågor

21 Proposition angående Den rullande livsfaran till bil Val-SM Bakgrund Att ha en bil var inte så roligt som man hade hoppats. Efter att ha lagt ut en mindre sektions halva årsbudget(ja) på att reparera vår kära transporter, så känner vi att det är dags att vi tar ut och skjuter den bakom ladan. Det är dessutom snart dags att rulla den till bilprovningen, vilket förmodligen kommer att sluta i tårar och ett välförtjänat körförbud. Att fortsätta inneha en sådan imponerande brevpress som sektionsbilen är helt onödigt, och den måste alltså ersättas. Bifogad jämförelse av bilalternativen visar att en hyrbil skulle vara billigast. Därför yrkar D-rektoratet att hyra bil för fortsättningsvis blir den lösning sektionen använder sig av. För att inte kallt utgå från just den här beräkningen och bibehållna priser så överdriver vi till kronor. Notera att kalkylen är delvis baserad på kostnadsschabloner. Schablonerna är baserade på data ifrån konsumentverket. En av de tveksammare sirorna är den för reparationer, som har en förhöjd potential att variera. Förslag till beslut att att d-mulle åläggs att skrota den nuvarande sektionsbilen, RON 682 att att att bugdetposten Bilspar på kr byter namn till Hyrbilar i 2014 års budget att posten Reparationer/Hyrbilar i 2014 års budget stryks D-rektoratet, genom Mattias Danielsson, Vice Sektionsordförande, och Filip Schulze, D-Kassör

22 Inköpspris Hyra Hyra Event Taxikostnader Bilskatt Försäkring Bensinkostnad Reparationskostnader per mån Parkering övrigt per år Totalt Kommentar länk per månad Per eventdag per månad per månad per månad per månad Minst Beräknad per månad Däck, förbrukningsmateriel per år Modellnamn Per år mm över 5 år Bellevue Logan 25 12, , Damcykel Köp Okänt Cykel Grålle Flakmoppe Köp 2014 Flakmoppe , , Volkswagen Caddy eller liknande Hyrbil - Halvskåp , , , rent-a-wreck.se BMW 520i Touring 2002 Köp 2002 Kombi 38, , , , VW Caddy 1.9 TDI 2002 Köp 2002 Halvskåp 19, , , , Volkswagen Caddy 1.6 TDI 75 hk Lease 2014 Halvskåp , , , ' Startline Med repavtal, helförsäkring Volkswagen Transporter, 2.0TDI 132 KW DSG Lease 2014 Skåp , , , Med repavtal, helförsäkring https://www.autolease.se/calculations/ordercalculation.aspx VW Multivan 2.0 TSI Comfortline 2014 Köp 2014 Skåp 333, , , , Försäkring enl. schablon, endast trafikdelen Kostnad 1 år Kostnad 5 år 12, , Damcykel Flakmoppe 40, , Hyra Caddy 30, , Köpa BMW 64, , Köpa Caddy 54, , Leasa Caddy 63, , Leasa 86, , Köpa 366, ,940.00

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-02, 12:09 14:33 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Jacob Sievers, D-11 Vice sektionsordförande

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2014-03-25 1(44) Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen Verksamhetsberättelse 2014 Konglig Datasektionen Förord Så, här har vi verksamhetsberättelsen för 2014. Hoppas du som jag känner att du fått ut mycket av året, inte minst genom sektionen, men också genom

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Extra-SM 2014-01-27 1(7) Dagordning Extra-SM 2014-01-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Torsdagen den 25/10 å grupprum i E-huset, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordf öppnar mötet 17.14! 1.2 Närvaro Närvarande

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2014-12-01 1(45) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-12-01, 18:00 23:02 Plats Närvarande B2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/11 2015, 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15. 1.2 Val av mötesordförande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer