Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Val-SM (53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade mötet öppnat 17:43. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Jacob Sievers valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Jenny Hansdotter valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Kristoffer Emanuelsson och Filip Schulze valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Beatrice Swensson, Louise Hagesjö, Mattias Wiggberg och Erik Lansner gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor (a) Filip Schulze anmäler frågan Sektionens ekonomi: Kvartalsrapport" 7. Fastställande av föredragningslistan Kristoffer Emanuelsson yrkade för att flytta punkt 3.4 CSC till efter punkt 3.2 Kåren. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändring. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för Revisions-SM lades till handlingarna. 3 Rapporter Se bilaga för mer information. 1. D-rektoratet Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

2 Konglig Datasektionen Val-SM (53) (a) Presidiet Fråga 1: Har det tagits beslut om sektionslokalsflytten? Svar: Ja, vi har ett förslag som vi alla ska skriva under. Beatrice är ju här för att prata om det. Fråga 2: Hur har det gått med tillståndet om att META ska få ta emot THS medlemmar? Svar: Jag har haft möte med klubbmästarna för Data och Media. Vi har hållit på att skriva på en ansökan att skicka in. Förhoppningvis vet vi mer efter sommaren. Fråga 3: Det här JMLarbetet som nämns. Vad innebär det? Svar: Det innebär att vi haft diskussioner bland annat med mottagningen om hur de arbetar med det, tillsammans med D-SFOR. (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor Fråga 1: Vad är det för dfunk kalender som nämns? Svar: Vi gjorde en kalender för specifika event för dfunk, till exempel dfunk-lunchen. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Kåren Beatrice Swensson (Studiesocialt ansvarig på THS) Louise Hagesjö (Mottagningssamordnare på THS) Sektionslokalsfördelningen. På förra mötet med representanter från alla sektioner kom man fram med ett förslag som alla ställer sig bakom. Det betyder att ni får stanna kvar i META. Det här går ut på remiss till sektionerna och den tiden gick ut för två dagar sen så nu ska alla ordförandena skriva under. Flyttandet börjar nu i sommar. Fråga 1: Efter remissen gick ut, har det skett några ändringar? Svar: Nej, det har inte kommit in någon som sagt att de vill ha det annorlunda. Det är på gång att det ska bli Pass/Fail på examensarbeten istället att man har betyg A-F. Det är tidigast på gång om ett år. Det är rektorsutfrågning ikväll. Man kan fråga rektor, dekanus och chefen för administrationen. Det pågår i Nymble Läsårsindelningen nästa år är så att ni blir lediga på valborg, inta bara dagen efter. Man får även påskledigt om man inte har några omtentor kring påsk. ATEK, en stor enkätundersökning som ni svarat på. Den handlar om företag och hur ni uppfattar dem. Data vill enligt den helst jobba på Google. Den presenteras på fredag. Alkoholtillståndet. Ni och Media är försökskaniner för detta. Men det är som ordförande sa. Man skickar en ansökan so man hoppas går igenom. Det är en medlemmsundersökning på gång, om hur verksamheten ska se ut. (Tar selfie med SM.) 4. CSC Mattias Wiggberg (Stabschef CSC) Lokaler på plan 5 har löst sig nu. Kommentar 1: För er som inte har hört om det här. Nämndeordförande kommer få rätt att boka rum på plan 5. Ett möte nästa vecka om (som man får komma på): - Utveckling av handledning och studievägledning för internationella studier. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

3 Konglig Datasektionen Val-SM (53) - Diskutera hur studievägledningen ser ut. - Hur information om utbildningsvägar på masternivå går till och ska gå till framöver. CSC har som det ser ut idag kontakt med studenter vi möten med respektive program där usedda kommer. Representanter i möten med Ledningsgruppen, har ordförandeträffar, arbetsplatsrådet och sedan finns det extramöten där studentrepresentanter får komma. Systemgruppen, arbetet löper på enligt processen. Vi har en referensgrupp där en representant från sektionen sitter, där har en lista med vad man vill ha sammanställts. Den listan gr nu runt för remiss på hela skolan. Styrgruppen håller i det övergripande och referensgruppen håller på med det som påriktigt kommer innebära en utveckling av verksamheten. Fråga 1: Kommer alla få behålla sina tjänster? Svar: Utgångspunkten är att göra en organisatorisk flytt av systemgruppen till ITA. Många av de kompetenser som CSC har är eftersökta på ITA. en finns det ofta, i sånna här processer, folk som börjar fundera på vad de vill. Folke Snickars, en professor om är pensionerad eller på väg att pensioneras. Folke Snickars kommer vara en del av CSCs rbete under kommande våren och en del av hösten. På grund av turbulensen som blev i början av våren tog skolledningen kontakt med rektorn om att få stöd och då tillsattes Folke Snickar med uppdraget att utreda ledningsstrukturen. Han har gjort en delrapport som tar upp områden som vi behöver jobba mer med. Den finala rapporten kommer ut i nästa vecka, tror jag. Det vi kommer göra med den är att integrera den i utvecklingarbetet och tillsammans med ledningsgruppen diskutera. Jag tror det kan mynna ut i en typ av handlingsplan där vi går igenom olika saker. Fråga 2: Vem ersätter Snilsson i Indan? Svar: Vi har inte fått någon uppsägning från någon, så det finns ingen formell fråga för oss att jobba emd. Kommentar 2: Men han har officielt sagt att han ska sluta. Kommentar 3: Innan vi går in där måste det finnas en faktisk uppsägning. Men vi har sagt att det ska finnas bra lärare på de kurser vi behöver ha på utbildningen, det är ett ansvar vi har. Det är inget personsvar, men vi har inte en plats att fylla. Fråga 3: Hur har ni tänkt hitta folk till andra lektorsplatser som saknas? För till exempel de som skulle vara på CSN-utbildningen. Svar: CSN-utbildninegn blev inte av. CSN valde den andra högskola, så vi kommer inte ha några uppdragsutbildningar i höst för CSN och jag kan inte minnas att jag hört andra diskussioner kring det heller. Kommentar 4: På senaste mötet sa ni att ni var ute efter att söka lektorer. Kommentar 5: Ja, vi har ett stort behov av folk som vill utbilda, men det är svårt att hitta folk som vill lägga mycket tid på utbildning. Där förs diskussioner kring hur utbildningen ska bemannas framöver. Vi har räknat ut att det finns behov av ett antal lektorat vi skulle behöva fylla. Men hur man fyller dem, om det blir adjunkter, lektorer eller skyfflar om arbetsuppgifter det måste diskuteras. Fråga 4: Finns det någon tidsplan för det här? Svar: Det har jag inget svar på. Fråga 5: Något som ofta kommer upp på prosamseminarier är återkommande kritik på vissa kurser. Vår prosamasse tar med sig det, men inget händer. Vem ska man ta det med så att det händer något? Kommentar 6: Den kritik som tas på prosamseminariet verkar inte leda till något. Svar: Det är intressant hur det ser ut med strukturen, hur ser återkopplingen från studenter ut in till kurser och hur ser kvalitetsuppföljningen ut på kurserna. Ni kan ses som kunder som köper in er här i någon mening och så har ni att gå tills ni är klara. Det gör att även om ni tycker kurser är dåliga, måste ni gå dem. Vi har dessutom bestämt att ni måste ta dem, ni kan inte välja bort. Det gör er position svag å en sidan, å andra sidan måste vi ha bra utbildningar. Vi vill ju ha en bra återkoppling. vi måste alltså jobba mer med återkoppling, jag tar med den frågan. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

4 Konglig Datasektionen Val-SM (53) Fråga 6: Finns det något sätt för formella klagomål? När kurser inte uppfyller vissa krav? Svar: Ni har om sektion möjlighet att påverka, det finns ett reglerat studentinflytande. Och ni är en aktör mot en myndighet och har goda möjligheter i det att driva det här. Som privatperson är det bäst att gå via de vanliga kanalerna och vill man ändra en struktur gör man bäst på det här sättet och har en representant. Annars kan man alltid mejla, för klagomål är något som tas om hand snabbt. Fråga 7: Jag har varit PAS och D-UF förut och då försökte vi få mer student representation på möten. Vi vill gärna se att det osm tas upp på möten när vi kommer med åsikter återkopplas, så att vi får insyn och ser att det vi tar upp kommer fram. Svar: Det slår mig att det skulle behövas ett kvalitetsuppföljningsdokument som gör att frågor inte försvinner. Fråga 8: Vart bör man skicka mejl? Svar: Till mig. Eller eller någon annan ledningsperson. 3. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare Jag kan tillägga till rapporten att jag var med på Snilssongrejen. (h) Ior Kommentar 1: Det kan nämnas att det diskuterats om vad som ska göras med datasektionens hemsida. Kommentar 2: Det har diskuterats litegran om hur en ny hemsida kan se ut, det kommer lite från Dreks håll. Kommentar 3: Nu är inte Avis här, men dabilderna. Det ligger på IOR att fixa det. De har fått allt. Kommentar 4: Det tar tid och vi har inte så mycket av den. Men om någon känner att den vill göra något så kan den kontakta oss. Vi behöver tid. (i) Jämlikhetsnämnden Fråga 1: Går någon på jämlikhetsråden istället för honom? Svar: Max går på dem, men inte gjort mer än det. (j) KF-ledamöter Det är KF om två dagar. De har inte delgetts några valresultat om KF-ledamöter än. Kommentar 1: Kandidaterna som ställer upp i valet till KF-ledamöter har inte blivit meddelade något. Resultatet måste godkännas av KF och det görs på ett möte på torsdag. Efter torsdag kommer det vara publikt. Kommentar 2: Viktiga poster har tillsatts. Det har inte hänt saker som direkt har påverkat vår sektion. (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna Fråga 1: När kommer stolarna köpas in? Svar: När Media har godkännt sin del. Det är också svårt att hitta begagnade stolar, så troligen blir det nya stolar. (n) Mottagningen Fråga 1: Det står i er rapport att ni ska bokföra efter mottagningen. Ni kommer väl göra det kontinuerligt? Svar: Ja. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

5 Konglig Datasektionen Val-SM (53) (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student Har suttit med i referensgruppen, gått på ordinarie möten. Det ligger en behovsinventering uppe. Om ni har några synpunkter mejla adressen som står med. (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer Har varit på DM och vi har agerat rådgivande i frågor som har dykt upp. Inte börjat revidera riktigt än. (u) Sektionshistoriker Har skickat bilderna till IOR. Fortsätter arbetet med daddegrafen tillsammans med Chefredaqteuren. (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningens ordförande 5. Projekt (a) dåre2014 Fråga 1: Hur går det med bokföringen? Svar: Prata med Gunning. (b) KoD2014 Har haft möten och ska börja kontakta företag. (c) METAspexet Har utfört ett METAspex. (d) Studs Sektionen för Medieteknik 4 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för 2013 Kommentar 1: Verksamhetsberättelsen är så gott som klar. Men den blev för sent skickad till revisorerna för att de skulle ha den i tid för SM. Tror även att bokföringen blev klar, men även denna skickades för sent till revisorerna. 2. Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Petter Djupfeldt yrkar på bordläggning av punkt 4.3. Victor Koronen yrkar på bordläggning av punkt 4.1 och 4.2. att bifalla Petter Djupfeldts yrkande. att bifalla Victor Koronens yrkande. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

6 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 5 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna Jacob Sievers föredrog propositionen. Fråga 1: Det är alltså bara ett förtydligande av det som redan står? Svar: Det är en ändring av det som står. Hur och vilka som ska meddelas. att bifalla propositionen om stadgeändring. 2. Stadgeändring angående alternativröstning vid urnval Jacob Sievers föredrog propositionen. Johan Stjernberg yrkar på att behandla attsats 1, 2 och 4 i klump. att bifalla yrkandet. att bifalla propositionen om stadgeändring med attsats 1, 2 och Stadgeändring angående Valberedningens tidsfrister Lovisa Runhem föredrog motionen. att bifalla motionen om stadgeändring med motionssvarets ändringar. 4. Stadgeändring angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten Victor Koronen föredrog motionen. att bifalla motionens första attsats om stadgeändring. 6 Propositioner 1. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil Filip Schultze presenterar propositionen. Diskussionen rörde: - Antal dagar som underlaget utgår från, det är lågt. - Siffrorna som står i underlaget, de verkar inte rimliga med hur det kostat tidigare. - De ändrade siffrorna från vad som stod i propositionen från DM. - DKMs användande av bil för att handla, taxi finns medräknat. - Var man ska hyra från. - Rent a wreck, kostnader och uthyrningsplatser. - Lägga ut pengar, hur lösa det. - Storlekar på de bilar man hyr jämfört med sektionsbilen. - Kostnader för leasa bil per år, med/utan försäkringar. - Åldersgränser för att hyra och köra bilen, den är ofta 23 år. - Vilka får hyra bilar, privatpersoner/organisationer. - Om olyckor händer med en hyrd bil, vem blir ansvarig? Den som skrivit under ansvarar för bilen. - Vem som står på avtalet, vem som kör bilen vid hyra. - Försäkringar på att köpa, leasa och hyra. - De pengar som finns budgeterade för bilen om inte proppen flyttar pengar. - Risker med hyra, köpa och leasa. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

7 Konglig Datasektionen Val-SM (53) - Spons på bil, det kan betala tillbaka en del av kostnaderna. - Vad bilen har kostat hittills. (Paus) Rex Wagenius lämnar in ett tilläggsyrkande på punkt 7.2. se bilaga. Rex Wagenius presenterar motionen punkt 7.2. Johan Stjernberg lämnar ett tilläggsyrkande. se bilaga. Diskussionen rörde: - När nästa DM kan tänkas hållas. - DM för att besluta kring bilköp. Drek jämkar sig med Johan Stjernbergs yrkande. Begäran om försöksvotering lämnades in. Begäran om försöksvotering bifölls av SM. att bifalla propositionen med tilläggsyrkandet. 7 Motioner 1. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget 2014 Ida Vainionpää presenterar motionen. T1T4L lämnar in ett ändringsyrkande. Diskussionen rörde: - Skillnader som gjorts jämförts med siffror från DM. - Ettans Fest, var den ligger budgeterad. - Märken på event, tygmärken är för dyrt så det blir pappersmärken denna mottagning. T1T4L jämkar sig med ändringsyrkandet. Filip Schulze presenterar motionssvaret. att bifalla motionen med ändringsyrkandet. 2. Motion angående byte av bil Rex Wagenius presenterar motionen och ändringsyrkandet. Diskussionen rörde: - När finns möjlighet att bil kan skaffas i och med yrkandet. - Motionen och propositionen mot varandra, de blev lika. - Kostnader, för hyra, köpa eller leasa. - Fonderna. Benjamin Burvall presenterar motionssvaret. Diskussionen rörde: - De som budgeterats för hyra bil. - Kostnader för sektionsbilen. - Köpa bil och hyra bil. - Användning utöver de stora eventen och regelbunden användning. - Engagemang kopplat till bil, med bil att tillgå engageras fler att göra saker. - När beslut kring bil bör tas, DM/SM, när i tiden det kan bli ett DM. - Taxikostnader, tillkommit av att bilen inte rullat. - Extra dagar som kan uppkomma med hyrbil om man hyr över nätter. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

8 Konglig Datasektionen Val-SM (53) - Priskalkylen, den behöver vara nogrannt utfört. - Ansvaret som läggs på Drek, det är stora summor. - Om kr läggs tillbaka till ett bilspar är det hela reformutrymmet. Sandra Grosz yrkar på sträck i debatten. att bifalla sträck i debatten. Det som togs upp rörde: - Vad som är skillnader mellan motionen och propositionen. - Utredningens färdigställande, inte troligt före sommaren. - När beslut ska tas DM/SM, ansvaret ska inte behöva ligga på Drek. - Attsatsen om spons. - Dispositionsfonden, som redan blivit låg. Rex Wagenius jämkar sig med ykandet. Begäran om försöksvotering lämnades in. Begäran om försöksvotering bifölls av SM. Begäran om votering lämnades in. Begäran om votering bifölls av SM. (Paus) att bifalla motionens första attsats. att avslå motionens andra attsats. att bifalla yrkandets första attsats. att bifalla yrkandets andra attsats. att bifalla yrkandets tredje attsats. att bifalla motionen med ovanstående ändringar. Reservationer inkom på yrkandets första attsats. se bilaga. Reservationer inkom på yrkandets tredje attsats. se bilaga. 8 Valärenden 1. Val av Ledamot för sociala frågor och relationer Aleksandra Boscanin presenterar sig. att välja Aleksandra Boscanin till Ledamot för sociala frågor och relationer. 2. Val av Ledamot för studiemiljöfrågor Per Nyberg presenterar sig. att välja Per Nyberg till Ledamot för studiemiljöfrågor. 3. Val av Ledamot för utbildningsfrågor Ludvig Hagberg presenterar sig. att välja Ludvig Hagberg till Ledamot för utbildningsfrågor. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

9 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 4. Val av Datas Art Director Eva Sokolova presenterar sig. Rodrigo Roa Rodriguez presenterar sig. att välja Eva Sokolova till Datas Art Director. 5. Val av Desctop Fedrik Flovén presenterar sig. Joel Lützow presenterar sig. att välja Joel Lützow till Desctop. 6. Val av Informationsansvarig Jesper Bränn presenterar sig. att välja Jesper Bränn till Informationsansvarig. 7. Val av Jämlikhetsnämndens Ordförande Lina Flitig presenterar sig. att välja Lina Flitig till Jämlikhetsnämndens Ordförande. Johan Stjernberg yrkar på att öppna punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. att bifalla yrkandet. Johan Stjernberg yrkar på att flytta punkt 8.13 Val av Studienämndens ordförande och 8.20 Val av Projektledare: Studs 2015 till efter 8.8 Val av Klubbmästare. att bifalla yrkandet. 8. Val av Klubbmästare Alla kandidater utom Robin Hellgren drar tillbaka sin kandidatur. Robin Hellgren presenterar sig. att välja Robin Hellgren till Klubbmästare. 13. Val av Studienämndens ordförande Maria Säfstrand presenterar sig. Mona Dadoun presenterar sig. att välja Mona Dadoun till Studienämndens ordförande. 20. Val av Projektledare: Studs 2015 Andreas Johansson presenterar sig. Sandra Grosz presenterar sig. att välja Andreas Johansson till Projektledare: Studs Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

10 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 9. Val av Konglig Lokalchef Angelina von Gegerfelt presenterar sig. att välja Angelina von Gegerfelt till Konglig Lokalchef. 10. Val av Qulturattaché Per Nyberg presenterar sig. att välja Per Nyberg till Qulturattaché. 11. Val av Sektionshistoriker Henry Eklind presenterar sig. att välja Henry Eklind till Sektionshistoriker. 12. Val av Sektionsidrottsledare Eric Blomquist presenterar sig. att välja Eric Blomquist till Sektionsidrottsledare. 14. Val av Valberedningens ordförande Lisa Lund presenterar sig. att välja Lisa Lund till Valberedningens ordförande. 15. Val av Ärkedemon Shayan Effati presenterar sig. att välja Shayan Effati till Ärkedemon. 16. Val av Öfvermatrona Jacqueline Eriksson presenterar sig. att välja Jacqueline Eriksson till Öfvermatrona. 17. Val av Projektledare för METAspexet Kristoffer Lambertsson presenterar sig. att välja Kristoffer Lambertsson till Projektledare för METAspexet. 18. Val av Projektledare för Sångboksgruppen David Karlbom är frånvarande. att välja David Karlbom till Projektledare för Sångboksgruppen. 19. Val av Projektledare: dåre 2015 Ludvig Jansson presenterar sig. att välja Ludvig Jansson till Projektledare: dåre Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

11 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 21. Val av Projektledare: Vårbalen 2015 Victor Jaccopucci presenterar sig. att välja Victor Jaccopucci till Projektledare: Vårbalen Övriga frågor 1. CSC på SM Diskussionen tog upp: - Vem från CSC som borde komma. - Någon med mer ankytning till utbildningen. 2. Sektionens ekonomi: Kvartalsrapport Kommentar 1: Jag lägger upp pdf:en med hur resultatet ser ut i nuläget. Jag lägger också upp de som garanterat ligger ikapp med sin bokföring. Jag kommer också lägga upp bakgrund till rapporten. 10 Nästa möte Annonseras vid ett senare tillfälle. 11 Mötets högtidliga avslutande Jacob Sievers förklarade mötet avslutat 23:22. Bilagor 1. Summary in English / Sammanfattning på Engelska 2. Närvarolista 3. In- och utlista 4. Rapporter 5. Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 6. Proposition angående alternativröstning vid urnval 7. Motion angående Valberedningens tidsfrister 8. Motionssvar angående Valberedningens tidsfrister 9. Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 10. Motionssvar angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 11. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil 12. Yrkande angående den rullande livsfaran till sektionsbil 13. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget Motionssvar angående Revidering av Mottagningens Budget 2014 Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

12 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 15. Yrkande angående Revidering av Mottagningens Budget Motion angående byte av bil 17. Motionssvar angående byte av bil 18. Yrkande angående byte av bil 19. Reservationer angående byte av bil Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

13 Summary in English Val-SM Second reading Propositions 1. To clarify per capsulam-decisions Change the steer document to clarify how per capsulam-decisions should be handled. SM decided to approbate the proposition 2. Alternative vote To introduce alternative vote as the votingsystem used at elections by urn. SM decided to approbate the proposition with the first, second and fourth att-sats. Motions 1. The time limits of the Elections Committee The Elections Committee does more preparation before elections now than before leading them to need more time to do these preparations. SM decided to approbate the motion with the changes in D-rektoratets answer. 2. Mentioning of THS auditors in the steering do cuments The THS auditors are mentioned to be auditors of Datasektionen. This is not something that Datasektionen can claim them to be. They want to be removed from the steering documents. SM decided to approbate the motion s first attsats. First reading Propositions 1. The rolling danger The section s car has cost a lot of money. It should be scrap ed and to rent a car for the rest of the year. d-mulle should scrap the current car, the budget posts for savings for a car and reparations/rental cars should be eliminated and a new budget post for rental car should burden the central budget. A demand regarding that D-rektoratet and d-mulle should investigate the different alternatives more and present the result at Budget-SM were handed in. SM decided to approbate the proposition with the demand. Motions 1. Revised budget for The receiveds 2014 The receiveds have made changes to the budget to make a more appropriate budget for the reception of A demand regarding further changes to the budget was handed in. SM decided to approbate the motion with the demand. 2. Change of car The car have been in a bad state for a long time and schould be scraped. D-Mulle should scrap the car and should also produce material on the alternatives for getting a new car.

14 A demand regarding keeping a budgetpost for saving for a car, that d-mulle should investigate the posibility of getting a sponsor for the car and that d-mulle tougether with Drek are allowed to choose the alternative they consider best and act opon that after a DM-decision. SM decided to approbate the motion s first attsats and the changes in the demand. Reservations on the decisions were handed in. Elections 1. Comissioner for social matters and relations Alexandra Boscanin was elected to be Comissioner for social matters and relations. 2. Comissioner for study environment Per Nyberg was elected to be Comissioner for study environment. 3. Comissioner for educational questions Ludvig Hagberg was elected to be Comissioner for educational questions. 4. Datas Art Director Eva Sokolova and Rodrigo Roa Rodriguez were candidates. Eva Sokolova was elected to be Datas Art Director. 5. Desctop Fedrik Flovén and Joel Lützow were candidates. Joel Lützow was elected to be Desctop. 6. Information Officer Jesper Bränn was elected to be Information Officer. 7. The chairman of the equality committee Lina Flitig was elected to be The chairman of the equality committee. 8. Crew Master Robin Hellgren was elected to be Crew Master. 9. The chairman for the study commitee Maria Säfstrand and Mona Dadoun were candidates. Mona Dadoun was elected to be chairman for the study commitee. 10. Project Manager: Studs 2015 Andreas Johansson and Sandra Grosz were candidates. Andreas Johansson was elected to be the project manager for Studs Cheif of the locale Angelina von Gegerfelt was elected to be cheif of the locale. 12. Qulturattaché Per Nyberg was elected to be Qulturattaché. 13. The historian of the chapter Henry Eklind was elected to be Desctop. 14. Sports leader Eric Blomquist was elected to be Sports leader of the chapter. 15. The chairman of the Elections Committee Lisa Lund was elected to be chairman of the Elections Committee. 16. Archdemon Shayan Effati was elected to be Archdemon. 17. Head matron Jacqueline Eriksson was elected to be Head matron.

15 18. Project Manager for METAspexet Kristoffer Lambertsson was elected to be project manager for METAspexet. 19. Project Manager: Sångboksgruppen David Karlbom was elected to be project manager for Sångboksgruppen. 20. Project Manager: dåre 2015 Ludvig Jansson was elected to be project manager for dåre Project Manager: The spring ball 2015 Victor Jaccopucci was elected to be project manager for the spring ball 2015.

16

17

18

19

20

21

22 Rapporter Val-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Förutom det vanliga administrativa arbetet har jag tillsammans med D-UF, mottagningen och CSC kommit överrens om ett system för hur vi ska kunna boka CSCs lokaler på 5:e våningen. Jag delade ut Snilssons plakett med pompa och ståt nu i dagarna. Vad gäller saker som kan kopplas till verksamhetsplanen så har drek t.ex. öppnat upp vårt veckobrev för övriga sektionsmedlemmar. Vi har också pratat mycket om JML-arbetet på sektionen, både inom Drek och med vissa nämnder. Vad planerar ni att göra i framtiden? Jag och Medias Ordförande ska ha ett möte imorgon (i skrivande stund) tillsammans med THS centralt om möjligheterna att utöka vårt serveringstillstånd till att gälla för alla THS-medlemmar (såsom tillståndet tolkades tidigare). Vice ordförande: Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Sedan förra SM har arbetet i Drek fortskridit. Bland annat har arkiveringen tagit en ny runda, där en lunta med dbuggen nu gjorts redo att förvaras för framtiden. Kostnadskalkyler för olika tillvägagångssätt att lösa bilfrågan har tagits fram som underlag för det som blev en proposition. Jag har xat en hedersmedlemskapsstatyettöverräckningsceremoni för Stefan Nilsson, där vi ck hjälp av självaste drifveriet att säkerställa tårtleveransen. Överlämningsrutinerna har fått en översikt. Arbetet med att formalisera utvecklingssamtalen fortsätter, även om det just nu går på sparlåga för att frigöra tid till andra uppgifter. Vad planerar ni att göra i framtiden? I den nära framtiden planerar jag att se över sektionens försäkringssituation, snygga till urnvalen och se över ansvarsfördelningen med mejllistor. (b) Kassör Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Jag har framförallt skött det löpande ekonomiska arbetet inom sektionen. Centralt låg bokföringen totalt efter för nuvarande verksamhetsår. Nu är vi ikapp till och med början av april, jag har fått hjälp av D-reks ledamöter med det. Aprils bankhändelser är ännu inte klara men är på gång. Jag har lyst att kvitton för april eller tidigare som inte har kommit in kl 23:59 den 31:a maj inte kommer att återbetalas för att vi ska ligga ikapp med vårens bokföring i sommar. En av de nya saker jag har lyckats bidra med till sektionen är en ekonomisk ansvarsspecikation som har skickats ut till alla nämnder med någon form av ekonomisk ansvar. I den så tas ansvaret angående varje sådan nämnd/projekt upp och specar vad D-rektoratet respektive nämnden ska göra. Relevant del ska kopieras in i respektive funktionärs testamente. Detta gjorde jag för att jag ville ha det tydligt. Som kassör har jag känt att det inte alltid är helt klart vilket ansvar nämnderna och att jag delvis måste avtala det löpande med dem. Det räknade jag inte med när jag klev på utan då räknade jag kallt med att alla jag skulle

23 samarbeta visste vilket ansvar som låg på dem. Det ökade min arbetsbelastning onödigt. Min förhoppning är att specen ska göra att det går smidigare för alla. Den ska även hjälpa till att uppfylla följande mål i verksamhetsplanen: och och Vad planerar ni att göra i framtiden? Närmast ligger att fortsätta sköta det löpande och beta av månad efter månad av bokföring. Jag vill försöka påverka organisationen och våra rutiner lite till innan sommaren, alltså sikta på någon långsiktig förbättring. Annars på prov göra ett ödesschema för sektionens transaktioner för att kunna översikligt se vilka månader vi har stora intäkter/utgifter. I september kommer jag tidigt att be alla nämndordförende föreslå budgetar för propositionen om budget Efter det räknar jag med att det kommer ta ganska mycket tid att sammanställa och skriva klart den. (c) Sekreterare Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Har hämtat post och arbetat med att skriva protokoll från SM och DM samt har samlat in rapporter från funktionärer. Har även uppdaterat reglementet efter beslut från SM. (2.2) Vad planerar ni att göra i framtiden? Fortsätta uppdatera styrdokumneten efter vad som beslutas av SM. Dessutom fortsätta med arbetet med protokoll, post och allmänt arbete.(2.2) (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? En av de första sakerna jag gjorde efter att jag blivit vald till dsfor var att representera på SSCO's cocktailparty! Efter det så har jag hjälpt till en del med bokföring, varit på dfunk-lunch, skrivit lite veckobrev, skickat påskkort, teambuildat med dfunk och toastat en vänskapssittning! Jag har även varit på en utbildning som tog upp civilrätt och skatterätt och en bokföringsutbildning. Båda utbildningarna var lärorika och jag tror jag kommer ha nytta av dem i mitt arbete. Innan SM är det tänkt att jag ska hinna ha ett möte med Mottagningen för att diskutera JML-frågor och jag ska försöka hinna med ett utvecklingssamtal och att få igång nyhetsbrevet ordentligt! Vad planerar ni att göra i framtiden? Jag tänker arbeta med att förbättra kommunikationen inom sektionen. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Har suttit på ledningsgruppsmöten med CSC, xat en dfunk kalender och bokfört. Har suttit på Studienämndsmöten samt haft möten med TagMonkeys och IOR om den nya hemsidan. Vad planerar ni att göra i framtiden? (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Har skrivit motivering till hedersdelta. Påbörjat arbetet med att förbättra relationerna mellan sektioner och därför arrangerat en vänskapssittning mellan Data, Disk och IN. Undersökt problemet med att posten kom bort, enligt KårX ligger inte problemet hos dem. Har genomfört en salssyning där CSC:s lokaler kollats igenom efter saker som behövde xas och förts vidare till ansvariga hantverkare för reparation. Gått på Lärosalsmöte, där har bl.a. information om ombyggnationen av D1 och E1 tagits upp. Hållit på med bokföring och regelbundna uppgifter.

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer