Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Val-SM (53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade mötet öppnat 17:43. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Jacob Sievers valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Jenny Hansdotter valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Kristoffer Emanuelsson och Filip Schulze valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Beatrice Swensson, Louise Hagesjö, Mattias Wiggberg och Erik Lansner gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor (a) Filip Schulze anmäler frågan Sektionens ekonomi: Kvartalsrapport" 7. Fastställande av föredragningslistan Kristoffer Emanuelsson yrkade för att flytta punkt 3.4 CSC till efter punkt 3.2 Kåren. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändring. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för Revisions-SM lades till handlingarna. 3 Rapporter Se bilaga för mer information. 1. D-rektoratet Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

2 Konglig Datasektionen Val-SM (53) (a) Presidiet Fråga 1: Har det tagits beslut om sektionslokalsflytten? Svar: Ja, vi har ett förslag som vi alla ska skriva under. Beatrice är ju här för att prata om det. Fråga 2: Hur har det gått med tillståndet om att META ska få ta emot THS medlemmar? Svar: Jag har haft möte med klubbmästarna för Data och Media. Vi har hållit på att skriva på en ansökan att skicka in. Förhoppningvis vet vi mer efter sommaren. Fråga 3: Det här JMLarbetet som nämns. Vad innebär det? Svar: Det innebär att vi haft diskussioner bland annat med mottagningen om hur de arbetar med det, tillsammans med D-SFOR. (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor Fråga 1: Vad är det för dfunk kalender som nämns? Svar: Vi gjorde en kalender för specifika event för dfunk, till exempel dfunk-lunchen. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Kåren Beatrice Swensson (Studiesocialt ansvarig på THS) Louise Hagesjö (Mottagningssamordnare på THS) Sektionslokalsfördelningen. På förra mötet med representanter från alla sektioner kom man fram med ett förslag som alla ställer sig bakom. Det betyder att ni får stanna kvar i META. Det här går ut på remiss till sektionerna och den tiden gick ut för två dagar sen så nu ska alla ordförandena skriva under. Flyttandet börjar nu i sommar. Fråga 1: Efter remissen gick ut, har det skett några ändringar? Svar: Nej, det har inte kommit in någon som sagt att de vill ha det annorlunda. Det är på gång att det ska bli Pass/Fail på examensarbeten istället att man har betyg A-F. Det är tidigast på gång om ett år. Det är rektorsutfrågning ikväll. Man kan fråga rektor, dekanus och chefen för administrationen. Det pågår i Nymble Läsårsindelningen nästa år är så att ni blir lediga på valborg, inta bara dagen efter. Man får även påskledigt om man inte har några omtentor kring påsk. ATEK, en stor enkätundersökning som ni svarat på. Den handlar om företag och hur ni uppfattar dem. Data vill enligt den helst jobba på Google. Den presenteras på fredag. Alkoholtillståndet. Ni och Media är försökskaniner för detta. Men det är som ordförande sa. Man skickar en ansökan so man hoppas går igenom. Det är en medlemmsundersökning på gång, om hur verksamheten ska se ut. (Tar selfie med SM.) 4. CSC Mattias Wiggberg (Stabschef CSC) Lokaler på plan 5 har löst sig nu. Kommentar 1: För er som inte har hört om det här. Nämndeordförande kommer få rätt att boka rum på plan 5. Ett möte nästa vecka om (som man får komma på): - Utveckling av handledning och studievägledning för internationella studier. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

3 Konglig Datasektionen Val-SM (53) - Diskutera hur studievägledningen ser ut. - Hur information om utbildningsvägar på masternivå går till och ska gå till framöver. CSC har som det ser ut idag kontakt med studenter vi möten med respektive program där usedda kommer. Representanter i möten med Ledningsgruppen, har ordförandeträffar, arbetsplatsrådet och sedan finns det extramöten där studentrepresentanter får komma. Systemgruppen, arbetet löper på enligt processen. Vi har en referensgrupp där en representant från sektionen sitter, där har en lista med vad man vill ha sammanställts. Den listan gr nu runt för remiss på hela skolan. Styrgruppen håller i det övergripande och referensgruppen håller på med det som påriktigt kommer innebära en utveckling av verksamheten. Fråga 1: Kommer alla få behålla sina tjänster? Svar: Utgångspunkten är att göra en organisatorisk flytt av systemgruppen till ITA. Många av de kompetenser som CSC har är eftersökta på ITA. en finns det ofta, i sånna här processer, folk som börjar fundera på vad de vill. Folke Snickars, en professor om är pensionerad eller på väg att pensioneras. Folke Snickars kommer vara en del av CSCs rbete under kommande våren och en del av hösten. På grund av turbulensen som blev i början av våren tog skolledningen kontakt med rektorn om att få stöd och då tillsattes Folke Snickar med uppdraget att utreda ledningsstrukturen. Han har gjort en delrapport som tar upp områden som vi behöver jobba mer med. Den finala rapporten kommer ut i nästa vecka, tror jag. Det vi kommer göra med den är att integrera den i utvecklingarbetet och tillsammans med ledningsgruppen diskutera. Jag tror det kan mynna ut i en typ av handlingsplan där vi går igenom olika saker. Fråga 2: Vem ersätter Snilsson i Indan? Svar: Vi har inte fått någon uppsägning från någon, så det finns ingen formell fråga för oss att jobba emd. Kommentar 2: Men han har officielt sagt att han ska sluta. Kommentar 3: Innan vi går in där måste det finnas en faktisk uppsägning. Men vi har sagt att det ska finnas bra lärare på de kurser vi behöver ha på utbildningen, det är ett ansvar vi har. Det är inget personsvar, men vi har inte en plats att fylla. Fråga 3: Hur har ni tänkt hitta folk till andra lektorsplatser som saknas? För till exempel de som skulle vara på CSN-utbildningen. Svar: CSN-utbildninegn blev inte av. CSN valde den andra högskola, så vi kommer inte ha några uppdragsutbildningar i höst för CSN och jag kan inte minnas att jag hört andra diskussioner kring det heller. Kommentar 4: På senaste mötet sa ni att ni var ute efter att söka lektorer. Kommentar 5: Ja, vi har ett stort behov av folk som vill utbilda, men det är svårt att hitta folk som vill lägga mycket tid på utbildning. Där förs diskussioner kring hur utbildningen ska bemannas framöver. Vi har räknat ut att det finns behov av ett antal lektorat vi skulle behöva fylla. Men hur man fyller dem, om det blir adjunkter, lektorer eller skyfflar om arbetsuppgifter det måste diskuteras. Fråga 4: Finns det någon tidsplan för det här? Svar: Det har jag inget svar på. Fråga 5: Något som ofta kommer upp på prosamseminarier är återkommande kritik på vissa kurser. Vår prosamasse tar med sig det, men inget händer. Vem ska man ta det med så att det händer något? Kommentar 6: Den kritik som tas på prosamseminariet verkar inte leda till något. Svar: Det är intressant hur det ser ut med strukturen, hur ser återkopplingen från studenter ut in till kurser och hur ser kvalitetsuppföljningen ut på kurserna. Ni kan ses som kunder som köper in er här i någon mening och så har ni att gå tills ni är klara. Det gör att även om ni tycker kurser är dåliga, måste ni gå dem. Vi har dessutom bestämt att ni måste ta dem, ni kan inte välja bort. Det gör er position svag å en sidan, å andra sidan måste vi ha bra utbildningar. Vi vill ju ha en bra återkoppling. vi måste alltså jobba mer med återkoppling, jag tar med den frågan. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

4 Konglig Datasektionen Val-SM (53) Fråga 6: Finns det något sätt för formella klagomål? När kurser inte uppfyller vissa krav? Svar: Ni har om sektion möjlighet att påverka, det finns ett reglerat studentinflytande. Och ni är en aktör mot en myndighet och har goda möjligheter i det att driva det här. Som privatperson är det bäst att gå via de vanliga kanalerna och vill man ändra en struktur gör man bäst på det här sättet och har en representant. Annars kan man alltid mejla, för klagomål är något som tas om hand snabbt. Fråga 7: Jag har varit PAS och D-UF förut och då försökte vi få mer student representation på möten. Vi vill gärna se att det osm tas upp på möten när vi kommer med åsikter återkopplas, så att vi får insyn och ser att det vi tar upp kommer fram. Svar: Det slår mig att det skulle behövas ett kvalitetsuppföljningsdokument som gör att frågor inte försvinner. Fråga 8: Vart bör man skicka mejl? Svar: Till mig. Eller eller någon annan ledningsperson. 3. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare Jag kan tillägga till rapporten att jag var med på Snilssongrejen. (h) Ior Kommentar 1: Det kan nämnas att det diskuterats om vad som ska göras med datasektionens hemsida. Kommentar 2: Det har diskuterats litegran om hur en ny hemsida kan se ut, det kommer lite från Dreks håll. Kommentar 3: Nu är inte Avis här, men dabilderna. Det ligger på IOR att fixa det. De har fått allt. Kommentar 4: Det tar tid och vi har inte så mycket av den. Men om någon känner att den vill göra något så kan den kontakta oss. Vi behöver tid. (i) Jämlikhetsnämnden Fråga 1: Går någon på jämlikhetsråden istället för honom? Svar: Max går på dem, men inte gjort mer än det. (j) KF-ledamöter Det är KF om två dagar. De har inte delgetts några valresultat om KF-ledamöter än. Kommentar 1: Kandidaterna som ställer upp i valet till KF-ledamöter har inte blivit meddelade något. Resultatet måste godkännas av KF och det görs på ett möte på torsdag. Efter torsdag kommer det vara publikt. Kommentar 2: Viktiga poster har tillsatts. Det har inte hänt saker som direkt har påverkat vår sektion. (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna Fråga 1: När kommer stolarna köpas in? Svar: När Media har godkännt sin del. Det är också svårt att hitta begagnade stolar, så troligen blir det nya stolar. (n) Mottagningen Fråga 1: Det står i er rapport att ni ska bokföra efter mottagningen. Ni kommer väl göra det kontinuerligt? Svar: Ja. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

5 Konglig Datasektionen Val-SM (53) (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student Har suttit med i referensgruppen, gått på ordinarie möten. Det ligger en behovsinventering uppe. Om ni har några synpunkter mejla adressen som står med. (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer Har varit på DM och vi har agerat rådgivande i frågor som har dykt upp. Inte börjat revidera riktigt än. (u) Sektionshistoriker Har skickat bilderna till IOR. Fortsätter arbetet med daddegrafen tillsammans med Chefredaqteuren. (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningens ordförande 5. Projekt (a) dåre2014 Fråga 1: Hur går det med bokföringen? Svar: Prata med Gunning. (b) KoD2014 Har haft möten och ska börja kontakta företag. (c) METAspexet Har utfört ett METAspex. (d) Studs Sektionen för Medieteknik 4 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för 2013 Kommentar 1: Verksamhetsberättelsen är så gott som klar. Men den blev för sent skickad till revisorerna för att de skulle ha den i tid för SM. Tror även att bokföringen blev klar, men även denna skickades för sent till revisorerna. 2. Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Petter Djupfeldt yrkar på bordläggning av punkt 4.3. Victor Koronen yrkar på bordläggning av punkt 4.1 och 4.2. att bifalla Petter Djupfeldts yrkande. att bifalla Victor Koronens yrkande. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

6 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 5 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna Jacob Sievers föredrog propositionen. Fråga 1: Det är alltså bara ett förtydligande av det som redan står? Svar: Det är en ändring av det som står. Hur och vilka som ska meddelas. att bifalla propositionen om stadgeändring. 2. Stadgeändring angående alternativröstning vid urnval Jacob Sievers föredrog propositionen. Johan Stjernberg yrkar på att behandla attsats 1, 2 och 4 i klump. att bifalla yrkandet. att bifalla propositionen om stadgeändring med attsats 1, 2 och Stadgeändring angående Valberedningens tidsfrister Lovisa Runhem föredrog motionen. att bifalla motionen om stadgeändring med motionssvarets ändringar. 4. Stadgeändring angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten Victor Koronen föredrog motionen. att bifalla motionens första attsats om stadgeändring. 6 Propositioner 1. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil Filip Schultze presenterar propositionen. Diskussionen rörde: - Antal dagar som underlaget utgår från, det är lågt. - Siffrorna som står i underlaget, de verkar inte rimliga med hur det kostat tidigare. - De ändrade siffrorna från vad som stod i propositionen från DM. - DKMs användande av bil för att handla, taxi finns medräknat. - Var man ska hyra från. - Rent a wreck, kostnader och uthyrningsplatser. - Lägga ut pengar, hur lösa det. - Storlekar på de bilar man hyr jämfört med sektionsbilen. - Kostnader för leasa bil per år, med/utan försäkringar. - Åldersgränser för att hyra och köra bilen, den är ofta 23 år. - Vilka får hyra bilar, privatpersoner/organisationer. - Om olyckor händer med en hyrd bil, vem blir ansvarig? Den som skrivit under ansvarar för bilen. - Vem som står på avtalet, vem som kör bilen vid hyra. - Försäkringar på att köpa, leasa och hyra. - De pengar som finns budgeterade för bilen om inte proppen flyttar pengar. - Risker med hyra, köpa och leasa. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

7 Konglig Datasektionen Val-SM (53) - Spons på bil, det kan betala tillbaka en del av kostnaderna. - Vad bilen har kostat hittills. (Paus) Rex Wagenius lämnar in ett tilläggsyrkande på punkt 7.2. se bilaga. Rex Wagenius presenterar motionen punkt 7.2. Johan Stjernberg lämnar ett tilläggsyrkande. se bilaga. Diskussionen rörde: - När nästa DM kan tänkas hållas. - DM för att besluta kring bilköp. Drek jämkar sig med Johan Stjernbergs yrkande. Begäran om försöksvotering lämnades in. Begäran om försöksvotering bifölls av SM. att bifalla propositionen med tilläggsyrkandet. 7 Motioner 1. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget 2014 Ida Vainionpää presenterar motionen. T1T4L lämnar in ett ändringsyrkande. Diskussionen rörde: - Skillnader som gjorts jämförts med siffror från DM. - Ettans Fest, var den ligger budgeterad. - Märken på event, tygmärken är för dyrt så det blir pappersmärken denna mottagning. T1T4L jämkar sig med ändringsyrkandet. Filip Schulze presenterar motionssvaret. att bifalla motionen med ändringsyrkandet. 2. Motion angående byte av bil Rex Wagenius presenterar motionen och ändringsyrkandet. Diskussionen rörde: - När finns möjlighet att bil kan skaffas i och med yrkandet. - Motionen och propositionen mot varandra, de blev lika. - Kostnader, för hyra, köpa eller leasa. - Fonderna. Benjamin Burvall presenterar motionssvaret. Diskussionen rörde: - De som budgeterats för hyra bil. - Kostnader för sektionsbilen. - Köpa bil och hyra bil. - Användning utöver de stora eventen och regelbunden användning. - Engagemang kopplat till bil, med bil att tillgå engageras fler att göra saker. - När beslut kring bil bör tas, DM/SM, när i tiden det kan bli ett DM. - Taxikostnader, tillkommit av att bilen inte rullat. - Extra dagar som kan uppkomma med hyrbil om man hyr över nätter. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

8 Konglig Datasektionen Val-SM (53) - Priskalkylen, den behöver vara nogrannt utfört. - Ansvaret som läggs på Drek, det är stora summor. - Om kr läggs tillbaka till ett bilspar är det hela reformutrymmet. Sandra Grosz yrkar på sträck i debatten. att bifalla sträck i debatten. Det som togs upp rörde: - Vad som är skillnader mellan motionen och propositionen. - Utredningens färdigställande, inte troligt före sommaren. - När beslut ska tas DM/SM, ansvaret ska inte behöva ligga på Drek. - Attsatsen om spons. - Dispositionsfonden, som redan blivit låg. Rex Wagenius jämkar sig med ykandet. Begäran om försöksvotering lämnades in. Begäran om försöksvotering bifölls av SM. Begäran om votering lämnades in. Begäran om votering bifölls av SM. (Paus) att bifalla motionens första attsats. att avslå motionens andra attsats. att bifalla yrkandets första attsats. att bifalla yrkandets andra attsats. att bifalla yrkandets tredje attsats. att bifalla motionen med ovanstående ändringar. Reservationer inkom på yrkandets första attsats. se bilaga. Reservationer inkom på yrkandets tredje attsats. se bilaga. 8 Valärenden 1. Val av Ledamot för sociala frågor och relationer Aleksandra Boscanin presenterar sig. att välja Aleksandra Boscanin till Ledamot för sociala frågor och relationer. 2. Val av Ledamot för studiemiljöfrågor Per Nyberg presenterar sig. att välja Per Nyberg till Ledamot för studiemiljöfrågor. 3. Val av Ledamot för utbildningsfrågor Ludvig Hagberg presenterar sig. att välja Ludvig Hagberg till Ledamot för utbildningsfrågor. Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

9 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 4. Val av Datas Art Director Eva Sokolova presenterar sig. Rodrigo Roa Rodriguez presenterar sig. att välja Eva Sokolova till Datas Art Director. 5. Val av Desctop Fedrik Flovén presenterar sig. Joel Lützow presenterar sig. att välja Joel Lützow till Desctop. 6. Val av Informationsansvarig Jesper Bränn presenterar sig. att välja Jesper Bränn till Informationsansvarig. 7. Val av Jämlikhetsnämndens Ordförande Lina Flitig presenterar sig. att välja Lina Flitig till Jämlikhetsnämndens Ordförande. Johan Stjernberg yrkar på att öppna punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. att bifalla yrkandet. Johan Stjernberg yrkar på att flytta punkt 8.13 Val av Studienämndens ordförande och 8.20 Val av Projektledare: Studs 2015 till efter 8.8 Val av Klubbmästare. att bifalla yrkandet. 8. Val av Klubbmästare Alla kandidater utom Robin Hellgren drar tillbaka sin kandidatur. Robin Hellgren presenterar sig. att välja Robin Hellgren till Klubbmästare. 13. Val av Studienämndens ordförande Maria Säfstrand presenterar sig. Mona Dadoun presenterar sig. att välja Mona Dadoun till Studienämndens ordförande. 20. Val av Projektledare: Studs 2015 Andreas Johansson presenterar sig. Sandra Grosz presenterar sig. att välja Andreas Johansson till Projektledare: Studs Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

10 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 9. Val av Konglig Lokalchef Angelina von Gegerfelt presenterar sig. att välja Angelina von Gegerfelt till Konglig Lokalchef. 10. Val av Qulturattaché Per Nyberg presenterar sig. att välja Per Nyberg till Qulturattaché. 11. Val av Sektionshistoriker Henry Eklind presenterar sig. att välja Henry Eklind till Sektionshistoriker. 12. Val av Sektionsidrottsledare Eric Blomquist presenterar sig. att välja Eric Blomquist till Sektionsidrottsledare. 14. Val av Valberedningens ordförande Lisa Lund presenterar sig. att välja Lisa Lund till Valberedningens ordförande. 15. Val av Ärkedemon Shayan Effati presenterar sig. att välja Shayan Effati till Ärkedemon. 16. Val av Öfvermatrona Jacqueline Eriksson presenterar sig. att välja Jacqueline Eriksson till Öfvermatrona. 17. Val av Projektledare för METAspexet Kristoffer Lambertsson presenterar sig. att välja Kristoffer Lambertsson till Projektledare för METAspexet. 18. Val av Projektledare för Sångboksgruppen David Karlbom är frånvarande. att välja David Karlbom till Projektledare för Sångboksgruppen. 19. Val av Projektledare: dåre 2015 Ludvig Jansson presenterar sig. att välja Ludvig Jansson till Projektledare: dåre Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

11 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 21. Val av Projektledare: Vårbalen 2015 Victor Jaccopucci presenterar sig. att välja Victor Jaccopucci till Projektledare: Vårbalen Övriga frågor 1. CSC på SM Diskussionen tog upp: - Vem från CSC som borde komma. - Någon med mer ankytning till utbildningen. 2. Sektionens ekonomi: Kvartalsrapport Kommentar 1: Jag lägger upp pdf:en med hur resultatet ser ut i nuläget. Jag lägger också upp de som garanterat ligger ikapp med sin bokföring. Jag kommer också lägga upp bakgrund till rapporten. 10 Nästa möte Annonseras vid ett senare tillfälle. 11 Mötets högtidliga avslutande Jacob Sievers förklarade mötet avslutat 23:22. Bilagor 1. Summary in English / Sammanfattning på Engelska 2. Närvarolista 3. In- och utlista 4. Rapporter 5. Proposition angående förtydligande av per capsulam beslut i stadgarna 6. Proposition angående alternativröstning vid urnval 7. Motion angående Valberedningens tidsfrister 8. Motionssvar angående Valberedningens tidsfrister 9. Motion angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 10. Motionssvar angående Omnämnande av THS revisorer i styrdokumenten 11. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil 12. Yrkande angående den rullande livsfaran till sektionsbil 13. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget Motionssvar angående Revidering av Mottagningens Budget 2014 Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

12 Konglig Datasektionen Val-SM (53) 15. Yrkande angående Revidering av Mottagningens Budget Motion angående byte av bil 17. Motionssvar angående byte av bil 18. Yrkande angående byte av bil 19. Reservationer angående byte av bil Kristoffer Emanuelsson Filip Schulze Jacob Sievers

13 Summary in English Val-SM Second reading Propositions 1. To clarify per capsulam-decisions Change the steer document to clarify how per capsulam-decisions should be handled. SM decided to approbate the proposition 2. Alternative vote To introduce alternative vote as the votingsystem used at elections by urn. SM decided to approbate the proposition with the first, second and fourth att-sats. Motions 1. The time limits of the Elections Committee The Elections Committee does more preparation before elections now than before leading them to need more time to do these preparations. SM decided to approbate the motion with the changes in D-rektoratets answer. 2. Mentioning of THS auditors in the steering do cuments The THS auditors are mentioned to be auditors of Datasektionen. This is not something that Datasektionen can claim them to be. They want to be removed from the steering documents. SM decided to approbate the motion s first attsats. First reading Propositions 1. The rolling danger The section s car has cost a lot of money. It should be scrap ed and to rent a car for the rest of the year. d-mulle should scrap the current car, the budget posts for savings for a car and reparations/rental cars should be eliminated and a new budget post for rental car should burden the central budget. A demand regarding that D-rektoratet and d-mulle should investigate the different alternatives more and present the result at Budget-SM were handed in. SM decided to approbate the proposition with the demand. Motions 1. Revised budget for The receiveds 2014 The receiveds have made changes to the budget to make a more appropriate budget for the reception of A demand regarding further changes to the budget was handed in. SM decided to approbate the motion with the demand. 2. Change of car The car have been in a bad state for a long time and schould be scraped. D-Mulle should scrap the car and should also produce material on the alternatives for getting a new car.

14 A demand regarding keeping a budgetpost for saving for a car, that d-mulle should investigate the posibility of getting a sponsor for the car and that d-mulle tougether with Drek are allowed to choose the alternative they consider best and act opon that after a DM-decision. SM decided to approbate the motion s first attsats and the changes in the demand. Reservations on the decisions were handed in. Elections 1. Comissioner for social matters and relations Alexandra Boscanin was elected to be Comissioner for social matters and relations. 2. Comissioner for study environment Per Nyberg was elected to be Comissioner for study environment. 3. Comissioner for educational questions Ludvig Hagberg was elected to be Comissioner for educational questions. 4. Datas Art Director Eva Sokolova and Rodrigo Roa Rodriguez were candidates. Eva Sokolova was elected to be Datas Art Director. 5. Desctop Fedrik Flovén and Joel Lützow were candidates. Joel Lützow was elected to be Desctop. 6. Information Officer Jesper Bränn was elected to be Information Officer. 7. The chairman of the equality committee Lina Flitig was elected to be The chairman of the equality committee. 8. Crew Master Robin Hellgren was elected to be Crew Master. 9. The chairman for the study commitee Maria Säfstrand and Mona Dadoun were candidates. Mona Dadoun was elected to be chairman for the study commitee. 10. Project Manager: Studs 2015 Andreas Johansson and Sandra Grosz were candidates. Andreas Johansson was elected to be the project manager for Studs Cheif of the locale Angelina von Gegerfelt was elected to be cheif of the locale. 12. Qulturattaché Per Nyberg was elected to be Qulturattaché. 13. The historian of the chapter Henry Eklind was elected to be Desctop. 14. Sports leader Eric Blomquist was elected to be Sports leader of the chapter. 15. The chairman of the Elections Committee Lisa Lund was elected to be chairman of the Elections Committee. 16. Archdemon Shayan Effati was elected to be Archdemon. 17. Head matron Jacqueline Eriksson was elected to be Head matron.

15 18. Project Manager for METAspexet Kristoffer Lambertsson was elected to be project manager for METAspexet. 19. Project Manager: Sångboksgruppen David Karlbom was elected to be project manager for Sångboksgruppen. 20. Project Manager: dåre 2015 Ludvig Jansson was elected to be project manager for dåre Project Manager: The spring ball 2015 Victor Jaccopucci was elected to be project manager for the spring ball 2015.

16

17

18

19

20

21

22 Rapporter Val-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Förutom det vanliga administrativa arbetet har jag tillsammans med D-UF, mottagningen och CSC kommit överrens om ett system för hur vi ska kunna boka CSCs lokaler på 5:e våningen. Jag delade ut Snilssons plakett med pompa och ståt nu i dagarna. Vad gäller saker som kan kopplas till verksamhetsplanen så har drek t.ex. öppnat upp vårt veckobrev för övriga sektionsmedlemmar. Vi har också pratat mycket om JML-arbetet på sektionen, både inom Drek och med vissa nämnder. Vad planerar ni att göra i framtiden? Jag och Medias Ordförande ska ha ett möte imorgon (i skrivande stund) tillsammans med THS centralt om möjligheterna att utöka vårt serveringstillstånd till att gälla för alla THS-medlemmar (såsom tillståndet tolkades tidigare). Vice ordförande: Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Sedan förra SM har arbetet i Drek fortskridit. Bland annat har arkiveringen tagit en ny runda, där en lunta med dbuggen nu gjorts redo att förvaras för framtiden. Kostnadskalkyler för olika tillvägagångssätt att lösa bilfrågan har tagits fram som underlag för det som blev en proposition. Jag har xat en hedersmedlemskapsstatyettöverräckningsceremoni för Stefan Nilsson, där vi ck hjälp av självaste drifveriet att säkerställa tårtleveransen. Överlämningsrutinerna har fått en översikt. Arbetet med att formalisera utvecklingssamtalen fortsätter, även om det just nu går på sparlåga för att frigöra tid till andra uppgifter. Vad planerar ni att göra i framtiden? I den nära framtiden planerar jag att se över sektionens försäkringssituation, snygga till urnvalen och se över ansvarsfördelningen med mejllistor. (b) Kassör Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Jag har framförallt skött det löpande ekonomiska arbetet inom sektionen. Centralt låg bokföringen totalt efter för nuvarande verksamhetsår. Nu är vi ikapp till och med början av april, jag har fått hjälp av D-reks ledamöter med det. Aprils bankhändelser är ännu inte klara men är på gång. Jag har lyst att kvitton för april eller tidigare som inte har kommit in kl 23:59 den 31:a maj inte kommer att återbetalas för att vi ska ligga ikapp med vårens bokföring i sommar. En av de nya saker jag har lyckats bidra med till sektionen är en ekonomisk ansvarsspecikation som har skickats ut till alla nämnder med någon form av ekonomisk ansvar. I den så tas ansvaret angående varje sådan nämnd/projekt upp och specar vad D-rektoratet respektive nämnden ska göra. Relevant del ska kopieras in i respektive funktionärs testamente. Detta gjorde jag för att jag ville ha det tydligt. Som kassör har jag känt att det inte alltid är helt klart vilket ansvar nämnderna och att jag delvis måste avtala det löpande med dem. Det räknade jag inte med när jag klev på utan då räknade jag kallt med att alla jag skulle

23 samarbeta visste vilket ansvar som låg på dem. Det ökade min arbetsbelastning onödigt. Min förhoppning är att specen ska göra att det går smidigare för alla. Den ska även hjälpa till att uppfylla följande mål i verksamhetsplanen: och och Vad planerar ni att göra i framtiden? Närmast ligger att fortsätta sköta det löpande och beta av månad efter månad av bokföring. Jag vill försöka påverka organisationen och våra rutiner lite till innan sommaren, alltså sikta på någon långsiktig förbättring. Annars på prov göra ett ödesschema för sektionens transaktioner för att kunna översikligt se vilka månader vi har stora intäkter/utgifter. I september kommer jag tidigt att be alla nämndordförende föreslå budgetar för propositionen om budget Efter det räknar jag med att det kommer ta ganska mycket tid att sammanställa och skriva klart den. (c) Sekreterare Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Har hämtat post och arbetat med att skriva protokoll från SM och DM samt har samlat in rapporter från funktionärer. Har även uppdaterat reglementet efter beslut från SM. (2.2) Vad planerar ni att göra i framtiden? Fortsätta uppdatera styrdokumneten efter vad som beslutas av SM. Dessutom fortsätta med arbetet med protokoll, post och allmänt arbete.(2.2) (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? En av de första sakerna jag gjorde efter att jag blivit vald till dsfor var att representera på SSCO's cocktailparty! Efter det så har jag hjälpt till en del med bokföring, varit på dfunk-lunch, skrivit lite veckobrev, skickat påskkort, teambuildat med dfunk och toastat en vänskapssittning! Jag har även varit på en utbildning som tog upp civilrätt och skatterätt och en bokföringsutbildning. Båda utbildningarna var lärorika och jag tror jag kommer ha nytta av dem i mitt arbete. Innan SM är det tänkt att jag ska hinna ha ett möte med Mottagningen för att diskutera JML-frågor och jag ska försöka hinna med ett utvecklingssamtal och att få igång nyhetsbrevet ordentligt! Vad planerar ni att göra i framtiden? Jag tänker arbeta med att förbättra kommunikationen inom sektionen. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Har suttit på ledningsgruppsmöten med CSC, xat en dfunk kalender och bokfört. Har suttit på Studienämndsmöten samt haft möten med TagMonkeys och IOR om den nya hemsidan. Vad planerar ni att göra i framtiden? (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Vad har ni gjort i nämnden sen förra SM? Har skrivit motivering till hedersdelta. Påbörjat arbetet med att förbättra relationerna mellan sektioner och därför arrangerat en vänskapssittning mellan Data, Disk och IN. Undersökt problemet med att posten kom bort, enligt KårX ligger inte problemet hos dem. Har genomfört en salssyning där CSC:s lokaler kollats igenom efter saker som behövde xas och förts vidare till ansvariga hantverkare för reparation. Gått på Lärosalsmöte, där har bl.a. information om ombyggnationen av D1 och E1 tagits upp. Hållit på med bokföring och regelbundna uppgifter.

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-02, 12:09 14:33 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Jacob Sievers, D-11 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2014-12-01 1(45) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-12-01, 18:00 23:02 Plats Närvarande B2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(??) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-10-09, 17:42 23:54 Plats Närvarande plats, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen

Verksamhetsberättelse Konglig Datasektionen Verksamhetsberättelse 2014 Konglig Datasektionen Förord Så, här har vi verksamhetsberättelsen för 2014. Hoppas du som jag känner att du fått ut mycket av året, inte minst genom sektionen, men också genom

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Extra-SM 2014-01-27 1(7) Dagordning Extra-SM 2014-01-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2014-03-25 1(44) Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Torsdagen den 25/10 å grupprum i E-huset, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordf öppnar mötet 17.14! 1.2 Närvaro Närvarande

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(??) Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-11-19, 17:13 20:39 Plats Närvarande 4523, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15. 1.2 Val av mötesordförande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer