Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 18:00 23:02 Plats Närvarande B2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade mötet öppnat 18:00. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Jacob Sievers valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Jenny Hansdotter valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Per Nyberg och Filip Schulze valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Mötesordförandes reglementesenliga klädedräkt Mötesordförande Jacob Sievers klädde på sig. 6. Eventuella adjungeringar Jens Arvidsson, Diego Martinez Marrodán och Robin Odelius gavs yttranderätt. 7. Anmälan av övriga frågor Inga övriga frågor. 8. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 9. Tidigare mötens protokoll Protokoll för Budget-SM lades till handlingarna. 3 Rapporter Se bilaga för mer information. Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

2 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) 1. D-rektoratet (a) Presidiet Orförande: Fråga 1: Vilka uppstruktureringar har gjorts med arbetsfördelningen? Svar: Jag håller på att ta fram ett förslag för hur arbetet kan fördelas, framför allt det löpande arbetet och tydliggöra arbetuppgifter. Fråga 2: Hur går det med visionsdokumentet? Svar: Inte hunnit börja i och med tidsbrist i höst, men ska ta fram ett förslag för nästa styrelse att arbeta vidare med. Vice ordförande: Fråga 1: När släpps redogörelsen för hur pengfördelningen ser ut? Svar: Så snart den är klar. (b) Kassör (c) Sekreterare Fråga 1: Hur är det tänkt med postfack? Är det för funktionärerna? Svar: Ja, för funktionärer så det blir lättare att lämna vidare post. Det är tänkt som något typ av fack att ha i förrådet. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Har xat glögg till SM. Jobbat med medlemmsunderökningen. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har gått på möten. Har ordnat dfunk-luncher. Har ordnat dfunk-utbildning. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Har xat med brandsläckare. Har bokfört. Har gjort uppdateringar av reglementet. 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD Har haft teckningskvällar och ska ha en märkesworkshop imorgon. (c) DEMON Verksamheten har rullat på som vanligt. Rep på söndagar. Köpt in synth så man kan komma och spela.ska spela på puben på onsdag. (d) DESCtop På grund av personliga skäl har inte ordförande kunnat närvara mycket denna termin och de andra aktiva har haft mycket i skolan. Men en turnering hölls för 2 veckor sen, det var lyckat. (e) DIU Har sedan förra mötet jobbat med det som togs upp i motionen angående internationella studenter på förra SM. (f) DKM Fråga 1: När kommer granen? Svar: Vi jobbar på det. (g) Fanbärare (h) Ior Har haft hackerkvällar och planerat hemsidan. Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

3 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) (i) Jämlikhetsnämnden Det har inte varit möten på sistone. Men nämnden har jobbat med styrelsen för att förbättra jämlikhetsdelan i medlemsundersökningen. Nämnden planerar att uppdatera jämlikhetspolicyn. (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig Fråga 1: Projektor i riggen som var budgetarad, hur har det gått? Svar: Det blev inte av. (m) METAdorerna Har skött överlämningen till ARMADA där vi städade lokalen och inspekterade den med dem. Vi räknade inventarier före och efter ARMADA. Har tagit in nya medlemmar. Har ordnat med samboendeavtalet med Media. Sett över budgeten mellan Data och Media så att det ska vara lika mellan sektionerna. Ordnat bokningar. Fråga 1: Hur går det med råttan? Svar: Den har inte setts till på länge. Så vi vet inte säkert om den är kvar. Vi vet bättre när Drifvarkaden är borta. (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina Fråga 1: Vad bestämdes på bilmötet? Svar: Det var få som kom. Det lades upp en arbetsplan, steg som tas och hur behovsanalysen ska göras. (p) Näringslivsgruppen Det har börjat komma in pengar från D-dagen. Vi har haft företagspub och ett företagsevent, som var i sammarbete med andra sektioner. Fråga 1: Ska ni fortsätta sammarbeta med andra sektioner? Svar: Om det blir tillfälle igen. (q) Programansvarig student Har varit på möten. Jobbat med att skriva testamente. (r) Prylmånglaren Haft försäljning till nska studenter. Har bokfört. (s) QN Vi hade gasque och har haft tisdagskvällar. (t) Revisorer Det har varit en del frågor att diskutera. Varit rösträknare i val till ordförande och vice ordförande. (u) Sektionshistoriker Jobbar med att göra backup på diabilderna för att lägga upp på nya servern och för att ha backups. (v) Sektionsidrottsnämnden Kör olika aktiiviteter på lördagar. Undersöker möjligheten att spela hockey, har en motion för det. Idrottsrådet har planerat THSmästerskapen. (w) Studienämnden (via formulär som mejlats ut tidigare, sågs efter mötet ägt rum) Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? Vår nämnd har satt igång med Måndags plugg (två st sådana) och nästa hålls på måndag Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

4 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) den 8:e dec. Vi har haft ett SN möte och vi ska ha nästa den 15:e Dec. Vi har två nya årskursrepresentanter från ettan. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? Planerar att förbättra informationen på hemsidan och att införa tystnadsplikt i SN. (x) Valberedningens ordförande Jobbat med valen som är idag. Jobbat med urnval, där urnan har stått i META under luncherna för röstning. 3. Kåren Sedan KF förra veckan är presidiet nu fullt. Det är ett fyllnadsval till utbildningspost. Det kommer att komma ut en enkät om hur studenter uppfattar arbetsmarkanden och industrier. Datum för THS cocktailparty kan komma att ändras. Information om det kommer skickas till sektionsordförande. 4. CSC 5. Projekt (a) dåre2014 (b) dåre2015 (c) KoD2014 Det rullar på och har möten med företag. (d) METAspexet Har haft intervjuer och börjat komma igång. Ska ha teambuilding. Premiär i maj. (e) Studs2014 Nästan klara. Har skickat rapporter till företag. Ska ha överlämnng till det nya projektet. (f) Studs2015 (via mejl) Studs går bra. Vi har haft ett event. Vi kommer ha ett till nästa vecka och massor i vår. Vi ska åka till New York, Austin och San Francisco. Vi köpte för små visitkort men nu har vi köpt normala visitkort. Hemsidan är n. Rapporten blir förhoppningsvis klar innan sommarn. (g) Sångboksgruppen (h) Vårbalen 2015 Har hittat en lokal och bra datum. Information kommer. 6. Sektionen för Medieteknik Punkt 2.6 Eventuella adjungeringar återöppnas. Erik Dahlström och John Turesson gavs yttranderätt. Återgår till punkt 3.6. En motion om ett projekt, METAspelet, presenterades. Projektet går ut på att starta ett gemensamt projekt mellan sektionerna där ett dataspel ska skapas. Fråga 1: Vad för typ av spel är det? Svar: Det är inte bestämt ännu i och med att projektet inte kommit igång än. Sakupplysning: Motionen kom in för sent och inte kommer kunna tas upp på dagens SM. Sakupplysning: Angående METAskylten. Media vill betala lika mycket för skylten som Data. Det var ett kommunikationsfel. Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

5 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) 4 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelsen är fortfarande klar, men resultatrapporten är inte klar än. Petter Djupfeldt yrkar på att bordlägga 4.1, 4.2 och 4.3 i klump till nästa SM. att bordlägga punkt 4.1, 4.2 och 4.3 till nästa SM. 2. Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsärenden 1. Stängning av META för ARMADA Bakgrund: Med anledning av att lapparna om stängning kom upp 1 dag för sent i META och på hemsidan. Debatt: Debatten rörde varför det behöver tas upp på SM. Anledningen var för att det i reglementet står att annonsering om stängning måste ske 4 dagar innan stängning. att godkänna utövande av SMs befogenhet för stängningningen. 2. Internationella studenter på sektionen Bakgrund: Sedan förra SM har D-rektoratet förökt få reda på mer information från ordförande för Internationella rådet kring vad sektionen kan göra. Inget konkret att besluta om inkom. Fick förslag på hur vi kan integrera dem. Diskussion: Diskussionen rörde vad intentionerna från Internationella rådet har. Det är oklart i och med att deras handlingar är sekretessbelagda och inte kan läsas. Det lyftes att det är saker som THS behöver ändra på som behöver göras. Angående pubar och alkoholtillståndet kan inte sektionen göra något annat än att medlemmar tar in de internationella studenterna som gäster. De internationella som studerar inom datateknikområdet kan ges access till sektionslokalen. Diskussionen rörde att sektionen inte fått några direktiv från THS om att ändra något i styrdokumneten. Det tog upp att enligt sektionens stadgar är medlemmar de som THS denierar som medlemmar. Det lyftes att det ligger hos THS att de internationella blir medlemmar i sektionerna och att det sektionen kan göra är att ta beslut om ett åsiktstagande för sektionen. Förslag: Är det SMs åsikt att integrera internationella studenter i sektionen. att anta åsikten att integrera internationella studenter i sektionen. Paus 19: Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

6 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) 6 Propositioner 1. Proposition angående reglementesändring för skolråd Ludvig Hagberg presenterar propositionen. att bifalla propositionen. 2. Proposition angående Näringslivsgruppens bokföringsplikt Filip Schulze presenterar propositionen. Johan Arnör presenterar Näringslivsgruppens syn på propositionen. att bifalla propositionen. 3. Proposition angående uppdatering av Kassör i reglementet Per Nyberg presenterar propositionen. att bifalla propositionen. 7 Motioner 1. Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov Lisa Lund presenterar motionen. Mattias Danielsson presenterar motionssvaret. att bifalla motionen. 2. Motion angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet Lovisa Runhem presenterar motionen. Mattias Danielsson presenterar motionssvaret. Motionärerna jämkar sig med motionssvaret. att bifalla motionen med motionssvarets ändring. 3. Motion angående smärre ändringar av QN's del av reglementet Per Nyberg presenterar motionen. Filip Schulze presenterar motionssvaret. Motionären jämkar sig med motionssvaret. att bifalla motionen med motionssvarets ändring. 4. Motion angående Hockey med Idrottsnämnden Eric Blomquist presenterar motionen. Ludvig Hagberg presenterar motionssvaret. Motionären jämkar sig med motionssvaret. att bifalla motionen med motionssvarets ändring. Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

7 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) 8 Valärenden 1. Presentation av resultat i urnvalet Ordförandevalet: Totalt antal röster: 84 Lovisa Runhem: 77 Vakant: 3 Blank: 4 Vice ordförandevalet: Totalt antal röster: 84 Andrea de Giorgio: 15 Emmeli Hansson: 65 Vakant: 3 Blank: 1 Resultat: Ordförande för 2015: Lovisa Runhem Vice ordförande för 2015: Emmeli Hansson att fastslå resultatet. 2. Val av Prylmånglare Jonathan Berglind drar tillbaka sin kandidatur. Alexander Viklund presenterar sig. att välja Alexander Viklund till Prylmånglare. 3. Val av Kassör Ludvig Hagbeg presenterar sig. att välja Ludvig Hagberg till Kassör. 4. Val av Sekreterare Alexander Viklund drar tillbaka sin kandidatur. Lovisa von Heijne presenterar sig. att välja Lovisa von Heijne till Sekreterare. 5. Val av Näringslivsansvarig David Masko presenterar sig. att välja David Masko till Näringslivsansvarig. 6. Val av Revisor Mattias Danielsson presenterar sig. Erik Lindström ej närvarande. att välja Mattias Danielsson till Revisor. 7. Val av Konglig Öfverdrif Shayan Eati presenterar sig. Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

8 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) att välja Shayan Eati till Konglig Öfverdrif. 8. Val av Storasyskon Björn Englesson presenterar sig. att välja Björn Englesson till Storasyskon (Storasyster). Paus 21:02 21:21. Punkt 2.1 Val av mötesordförande återöppnas. Mattias Danielsson väljs till mötesordförande för punkt 8.10 Val av fanbärare. 9. Val av Fanbärare Jacob Sievers presenterar sig. Lovisa Runhem presenterar sig. Jesper Bratt presenterar sig. att välja Jesper Bratt till Fanbärare. Jacob Sievers tar över som mötesordförande. 10. Val av Vice fanbärare Mattias Danielsson presenterar sig. Simon Mossmyr ej närvarande. att välja Mattias Danielsson till Vice fanbärare. 11. Val av Chefredaqteur Aron Strandberg presenterar sig. att välja Aron Strandberg till Chefredaqteur. 12. Val av Internationella Utskottets ordförande Soa Jacobsson presenterar sig. att välja Soa Jacobsson till Internationella Utskottets ordförande. 13. Val av Ljud- och Ljusansvarig Joel Stenhammar presenterar sig. att välja Joel Stenhammar till Ljud- och Ljusansvarig. 14. Val av Mulle/Mullerina Schmeck Per Hellström presenterar sig. att välja Per Hellström till Mulle Schmeck. 15. Val av Programansvarig student Ingen kandidtat. Paus 5 min för julklappsutdelning till d-funk. Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

9 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) 9 Övriga frågor 1. Samboendeavtal Bakgrund: Ett nytt samboendeavtal gällande från årsskiftet ska skrivas. Diskussion: Diskussionen tog upp att sektionsmedlemmar kan boka mötesrum, som det står i avtalet nu, och att bokning av sektionslokal diskuterats som förslag till avtalet. Det tog upp att bokning av lokalen är då något ordnas för sektionen. Det lyftes då att det borde gå att ta via en nämnd. 2. Diabilder Bakgrund: Diabilder från tidigare år har scannats och frågan är vad som ska hända med de fysiska diabilderna som tar plats i förrådet? Diskussion: Diskussionen tog upp förslaget att slänga bilderna då de har digitaliserats. Det lyftes då att de är bra att behålla då tekniken utvecklas kan scannas om med bättre kvalité. Diskussionen tog upp att ett förråd kan hyras för lagring av diabilder och andra saker som inte används så ofta men tar plats i förrådet. Det lyftes att det är en del av sektionens historia. Sektionshistorikern utreder förråd att hyra. 3. Kassörsorder Diskussion: Diskussionen tog upp att frågan om kassörsorder tagits upp på tidigare SM, Revisions-SM Där motargument var att inte urvattna ordnar genom att instifta många ordnar. Diskussionen tog upp att det sedan dess har varit er kassörer som gjort ett bra arbete. Diskuionen tog upp att om det är för mycket ansvar och för hög arbetsbelastning på kassörsposten bör arbetsfördelningen ses över. Kassör bör inte vara en post av samma tyngd som de som redan har ordnar. Diskussionen lyfte att kassören är en viktig post, den är rmatecknare, är asvarig för alkoholtillståndet, har ett mer uttalat ansvar för att sektionens ekonomi sköts samt är ansvarig för sektionens ekonomi. Diskussionen lyfte att sektionen kan ha bokhållare som ansvarar för bokslut och avlastar kassören. 10 Nästa möte Annonseras vid ett senare tillfälle. 11 Mötets högtidliga avslutande Jacob Sievers förklarade mötet avslutat Bilagor 1. Summary in English 2. Närvarolista 3. In- och utlista 4. Rapporter Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

10 Konglig Datasektionen Glögg-SM (45) 5. Proposition angående reglementesändring för skolråd 6. Proposition angående Näringslivsgruppens bokföringsplikt 7. Proposition angående uppdatering av Kassör i reglementet 8. Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov 9. Motionssvar angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov 10. Motion angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet 11. Motionssvar angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet 12. Motion angående smärre ändringar av QN's del av reglementet 13. Motionssvar angående smärre ändringar av QN's del av reglementet 14. Motion angående Hockey med Idrottsnämnden 15. Motionssvar angående Hockey med Idrottsnämnden 16. Samboendeavtal Per Nyberg Filip Schulze Jacob Sievers

11 Summary in English Chapter meeting Postponed errands 1. Operating statement Result report for Freedom from liability for year 2013 of activity The chapter meeting decided to postpone these errands to the next chapter meeting. Matters of decisions 1. Closing of META for ARMADA The chapter meetig decided to approve the closing. 2. International students in the chapter The chapter decided to take the opinion: to integrate international students in the chapter. as the opinion of the chapter regarding international students. Propositions 1. Proposition regarding changes in the regulations regarding student represent in the Skolråd The chapter decided to approve the proposition. 2. Proposition regarding making the Committee of trade and industry group accountable The chapter decided to approve the proposition. 3. Proposition regarding update of the Treasurer in the regulation document The chapter decided to approve the proposition. Motions 1. Motion regarding expanding the Elections committee and prolonging of last day to nominate for elections when needed The chapter decided to approve the motion. 2. Motion regarding union councillors in the regulations The chapter decided to approve the motion with the changes in the answer to the motion. 3. Motion regarding changes to QN's part in the regulations The chapter decided to approve the motion with the changes in the answer to the motion. 4. Motion regarding Hockey with the Sports committee The chapter decided to approve the motion with the changes in the answer to the motion. Election 1. President of the chapter Lovisa Runhem was elected to be President of the chapter.

12 2. Vice president of the chapter Emmeli Hansson was elected to be Vice president of the chapter 3. Prylmånglare Alexander Viklund was elected to be Prylmånglare 4. Treasurer Ludvig Hagberg was elected to be Treasurer. 5. Secretary Lovisa von Heijne was elected to be Secretary 6. Head of the committee of trade and industry David Masko was elected to be Head of the committee of trade and industry. 7. Auditor Mattias Danielsson was elected to be Auditor. 8. Konglig Öfverdrif (responsible for the reception of new students) Shayan Eati was elected to be Konglig Öfverdrif. 9. Big sibling (responsible for the reception of new students) Björn Englesson was elected to be Big sibling. 10. Standard-bearer Jesper Bratt was elected to be Standard-bearer. 11. Vice standard-bearer Mattias Danielsson was elected to be Vice standard-bearer. 12. Editor in Chief Aron Strandberg was elected to be Editor in Chief. 13. Chairman of the international committee Soa Jacobsson was elected to be Chairman of the international committee. 14. Head of sound- and light Joel Stenhammar was elected to be Head of sound- and light. 15. Mulle/Mullerina Schmeck Per Hellström was elected to be Mulle Schmeck. 16. Student responsible of the program No candidates. Other questions 1. The deal with Media regarding the chapter hall Aspects was raised to be taken into regard when writing the new deal. The aspects was regarding members of the section booking the meeting room. 2. Diapositives The historian of the chapter will investigate the possibilities of renting storage space for the diapositives. 3. Order of the treasurer The discussion came to the conclusion that an order was not the right thing to do for the treasurer.

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Rapporter Glögg-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? Tillsammans med Media har jag och lokalansvarig upprättat ett nytt samboavtal med media som även ska diskuteras nu under SM. Med Medias ordförande har jag även varit på Strategiska rådet på CSC där uppföljningsplanen från UKÄutvärderingen diskuterats igen. En d-funkutbildning hölls där jag pratade om formalia på sektionen. Internt inom D-rek har jag bland annat jobbat på att strukturera upp arbetsfördelningen inom d-rek. Jag och vordf representerade även under Ettans Fest där vi delade ut medaljer under sektionens mäktiga fana. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? Jobba fram visionsdokumentet tillsammans med styrelsen. Jag ska också jobba fram en ännu bättre överlämning för d-rek och försöka befästa och utöka rutinerna för överlämingar i övriga sektionen (testamenten och annat). Vice ordförande: Sedan förra SM har jag hållit alla mina funktionärssamtal och sammanställt sammanfattningar till dessa. Sektionens parkeringstillstånd har setts över, det har representerats, medaljer har delats ut och ka har glömts bort att köpas in. Jag har sett till att mottagningen på rätt sätt överlämnat nycklar till DKM och att en liten rosa gira inköpts till sektionen. Nyckelpärmen har balanserats så att en framtida vice ordförande inte behöver gissa sig fram till vem som har nycklar. Dessa nycklar har dessutom delats ut till höger och vänster, som en del i det arbete som utförs för att förhindra nyckelutlåning vid alkoholservering anordnad av andra än DKM. Pengar har äskats fram för att öppna det stora kassaskåpet den hemliga sjörövarskatten. En sammanställning har gjorts över sektionens sponsring av interna vs externa event, vilket visar på att de två typerna kostar i princip lika mycket, vilket till en stor del beror på vårbalen. Utan vårbalen skulle den interna sponsringen utgöra ca 60-65% av den totala summan. Det bör noteras att resultatet är starkt beroende av hur man denierar ett internt/externt event, och huruvida mottagningens verksamhet faller inom beräkningen. En mer komplett redogörelse kommer att sammanställas så snart det nns tid. Vad gäller fordonsfrågan så har jag nu instiftat fordonsförslagskommissionen (om du läser detta efter den 27 nov) där en hel del bra saker hände(eller kommer att hända, om du läser detta före den 27 november). Förhoppningen är att kommissionen kan lägga fram ett förslag inför DM i början av Denna utredningsgrupp skulle enligt planen instiftats av d-mulle omedelbart efter Budget-SM, men då d- mulle haft begränsat med tid har detta dröjt tills nu. Också har ju glögg xats, så man kan alltså säga att jag gjort en hel nämnds årsarbetsinsats denna vecka. (b) Kassör Sedan förra SM har bokslut varit mitt största och i princip enda fokus. Jag har

22 bokfört ikapp centralts serie. Jag har även tagit tag i arbetsledningen av de ansvariga för de andra serierna. Endast positiv motivation har tyvärr inte varit nog för att samtliga ska bokföra, därför har jag tagit initiativ till att D-rektoratet nu beslutat om en tidsplan som de måste hålla. D-rektoratet har även bestämt sig för att i de fall tidsplanen inte hålls nyttja de befogenheter som vi har för att lägga oss i hur de bokföringsansvariga arbetsleder och prioriterar bokföringsarbetet. (c) Sekreterare Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? Har sedan senaste SM jobbat med protokoll, uppdaterat styrdokumnet efter beslut tagna under förra SM, hämtat post och gjort löpande arbete. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? Planerar att skriva protokoll från DM och SM, uppdatera styrdokument om det skulle bli ändringa på SM, utreda möjligheten att skaa ett postfack och utföra löpande arbete. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? Vi har haft onsdagspub i vanlig ordning. Vi har valt in nya i godtycklig ordning. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? djulmiddagen blir av i år igen (datum spikat (tack KÖN!)). Plums blir av nästa år igen, datum spikat och kontrakt skrivet för lokal. Onsdagspubarna yter på, en hel del företag som vill besöka oss. (g) Fanbärare Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? Vi har burit sektionens fana under en nsittning, nämligen Ettans Fest! Utöver det har ordinarie fanbärare varit på förberedelser inför Nobelfesten som närmar sig snabbt. När SM äger rum kommer vi även att ha närvarat vid Promoveringen som i år hålls i Konserthuset. Utöver det har vi gått ut med en nyhet om att marskalker söktes till Promoveringen, varpå vi har täckt in mål 3.1 "Öka sektionens representation i marskalkskåren."under Organisationsutveckling från årets verksamhetsplan. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? I december kommer ordinarie fanbärare gå på Nobelfesten, och efter det är det dags för diplomeringsceremoni i Stadshuset. Tidigt nästa år är tanken att nästa fanbärare och vice fanbärare ska införskaa ett fanställ med plats för 3 fanor samt en svensk fana. Då kommer vi att kunna ha fanan framme under nsittningar, och ge medlemmarna en chans att se den utanför Stadshusets väggar. (h) Ior (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM?

23 KF-ledamöterna har närvarat vid ett extrainsatt KF med anledning av tidigare Kårordförandes entledigande där vi också diskuterade fyllnadsval till kårpresidiet. Några av oss har också gått på en workshop där vi har diskuterat kraven som ställs på sektionerna i och med den nyantagna reglementet, kårföreningar, och KFs attraktionskraft. Utöver det har vi skrivit en motion till Glögg-SM där vi försöker göra vår roll på sektionen tydligare. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? Vi ska närvara på nästa KF som är planerat till den 27:e november. Där kommer vi att välja nästa kårordförande och eventuellt även en ny vice kårordförande så det väntas bli ett spännande möte! Utöver det ska vi ta fram marknadsföringsmaterial som kan användas för att gå ut med sammanfattningar från våra sammanträden, och hitta nya sätt att kommunicera vårt arbete till medlemmarna. (k) KÖN Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? KÖN har anordnat en mycket lyckad ost och vinkväll samt en middag med Facebook. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? KÖN ska fortsätta med att anordna roliga sociala aktiviteter. Den traditionsenliga tjejgasquen som skulle ha hållits nu i höst kommer dock yttas fram till i vår då KÖN behövt överlåta sin bokning av META. (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? Vi har haft våra sista arrangemang för mottagningen. Testamenten för ansvarsområden är skrivna. Vi har börjat bokföra. Vi har släppt en ansökan till Lilltitel Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? Det blir en mottagning (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmångleriet (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2014 (b) dåre2015 Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? Betalat första delen av fakturan för boende i Åre, fått oerter av bussbolag, släppt anmälan. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? Betala resterande fakturor. Se till att det blir en resa. (c) KoD2014 (d) METAspexet

24 (e) Studs2014 (f) Studs2015 (g) Sångboksgruppen (h) Vårbalen Sektionen för Medieteknik

25 Proposition angående reglementesändring för skolråd Glögg-SM Bakgrund Nu finns det ett skolråd, med vilket vi ska utföra stordåd. Eftersom reglementet inte visar detta så borde vi ifrågasäta. En ny punkt ska läggas till annars har vi inget omdömesgill. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att införs i reglementet med rubriken Skolråd och texten Det är lämpligt att D-rektoratet väljer representanter till detta råd. att rubrik ändras till Strategiska rådet samt att mening två och tre stryks. D-rektoratet genom Ludvig Hagberg Ludvig Hagberg Ledarmot för utbildningsfrågor

26 Proposition angående Näringslivsgruppens bokföringsplikt Glögg-SM Bakgrund Fakturering, inbetalning och budget är en stor ekonomisk buffét. NLG är datasektionens buffert, låt dem bokföra, i egen kupé. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf " Bokföringsplikt"införs i reglementet med följande lydelse: Näringslivsgruppen är bokföringspliktig" D-rektoratet genom Filip Schulze D-Kassör

27 Proposition angående uppdatering av Kassör i reglementet Glögg-SM Bakgrund Vissa saker vårt reglemente inte täcker Det är något som vi känner inte räcker Därför har vi i styrelsen sett till Att det i reglementet ska stå som vi vill Vi hoppas nu att sektionen, i alla fall de esta Kan hålla med oss om detta, att det är för det bästa Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Ÿ3.1.4 Kassör i reglementet ändras från Ansvarar för sektionens ekonomi. Planerar budget, sköter löpande bokföring samt placerar sektionens tillgångar. Bistår med sektionens ekonomiska beslutsunderlag. Kassören ansvarar även för att det nns ett uppdaterat styrdokument för sektionens ekonomi. till Ansvarar för sektionens ekonomi. Detta inkluderar att ansvara för planering av budget, för skötsel av löpande bokföring samt för placering av sektionens tillgångar. Kassören ansvarar även för att bistå med sektionens ekonomiska beslutsunderlag och för att det nns ett uppdaterat styrdokument för sektionens ekonomi. Drektoratet genom Per Nyberg, Ledamot för Studiemiljöfrågor

28 Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov Glögg-SM Bakgrund De senaste åren har Valberedningens arbete utökats, det har dock inte Valberedningen själv. Idag får det nnas max 5 st ledamöter i Valberedningen, vilket är lite. Det leder till tidsbrist inför nästan varje SM för t.ex. intervjuer. Detta kan lösas genom att Valberedningen får möjlighet att växa. Det nns även ett loophole i sektionens stadgar angående nomineringsstoppet inför ordinarie val. Där står att nomineringsstopp ska lämnas in senast 15 läsdagar före SM, men om inga nomineringar lämnats in blir posten vakantsatt (om inte nominering på SM sker, vilket ju vore nice att undvika). Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att Ÿ Organisation i Reglementet ändras från "[...] Det bör sammanlagt vara mellan 2 till 5 ledamöter. [...]", till "[...] Det bör sammanlagt vara mellan 3 till 9 ledamöter. [...]". Följande läggs till i stadgarna Ÿ Ordinarie val: om inga nomineringar lämnats in vid sista nomineringsdag kan Valberedningens ordförande ytta fram nomineringsstopp samt acceptansstopp 5 läsdagar för den specika posten. Lisa Lund, Valberedningens ordförande

29 Svar på motion angående Valberedningens utökande samt förlängning av nomineringsstopp vid behov. Glögg-SM Bakgrund Självklart ska valberedningen kunna intervjua ledningen för att detta utföra har de expansion att göra. Ingen gillar en vakans det är dags att ge en chans till dem som tar strid för att inte acceptera i tid. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet genom Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande

30 Motion angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet Glögg-SM 1 December 2014 Bakgrund Som många säkert vet har Datasektionen för närvarande 4 ordinarie ledamöter i THS Kårfullmäktige (även kallat KF). Ledamöterna i THS Kårfullmäktige väljs i enlighet med THS styrdokument med sektionens medlemmar som valkrets. Med andra ord är det sektionens medlemmar som ställer upp som kandidater och röstar i valet. Till Kårfullmäktige kandiderar man på personligt mandat, därför representerar en KF-ledamot sig själv och de medlemmar som har röstat på en. På Datasektionen är KF-ledamöterna även funktionärer och regleras av våra egna styrdokument. Tyvärr är den berörda delen i reglementet utdaterad och innehåller felaktig information. Därför vill vi uppdatera den och även göra det tydligare att KF-ledamöterna inte har till uppgift att svara för sektionens intressen i KF, utan att de är valda för att representera medlemmarnas åsikter genom att rösta som de själva finner lämpligt. Däremot tycker vi fortfarande att det finns ett stort värde i att behålla ledamöterna som funktionärer, för att på så sätt kunna skapa en bättre kontaktyta mellan KF och våra medlemmar. Vi hoppas därför att föreslagna ändringar gör Datasektionens KF-ledamöters roll på sektionen tydligare. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Kårfullmäktigeledamöter i sektionens reglemente ändras från: Kårfullmäktigeledamöter Ändamål Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sektionen i THS Kårfullmäktige Organisation Sektionen har en ordinarie ledamot och en suppleant för varje mandat i THS Kårfullmäktige som sektionen tilldelats. Ledamöterna och suppleanterna utser inom sig en samordnare som har till uppgift att skicka anmälningar till talmanspresidiet och i övrigt leda ledamöternas arbete Verksamhet Såväl ledamöter som suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansvariga för att sektionen är fulltalig vid samtliga KF. Ledamöter och injusterade suppleanter skall rösta så, som de själva finner lämpligast. Dock skall de i möjligaste mån bevaka sektionens och sektionsmedlemmarnas intressen. I frågor av stor betydelse eller där väldigt delade meningar råder kan de välja att hänskjuta beslutet om hur de skall rösta till SM. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter frånsett sektionsordförande och vice sektionsordförande har läsår som mandatperiod.

31 Till följande: Kårfullmäktigeledamöter Ändamål Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sektionens medlemmar i THS Kårfullmäktige. Sektionen fungerar som en valkrets och såväl ordinarie ledamöter som suppleanter är valda på personligt mandat vid THS. Dessa antas även som funktionärer vid Datasektionen i syfte att föra THS Kårfullmäktiges arbete närmare den egna valkretsen Organisation Sektionen har en ordinarie ledamot och en suppleant för varje mandat i THS Kårfullmäktige som sektionen tilldelats i enlighet med THS styrdokument. Mandatperioden för samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter regleras i THS styrdokument Verksamhet Såväl Kårfullmäktigeledamöter som -suppleanter skall delta på så många sammanträden av THS Kårfullmäktige som möjligt. De är solidariskt ansvariga för att sektionen är fulltalig vid samtliga Kårfullmäktigesammanträden. En ledamot eller injusterad suppleant har inget ansvar att rösta i sektionens intresse, utan ska rösta så som den själv finner lämpligast. I egenskap av funktionärer har dessa även ett ansvar att förmedla information från THS Kårfullmäktige till sektionens medlemmar. Axel Samuelsson, Jesper Bratt, Lovisa Runhem, Robin Hellgren och Shayan Effati.

32 Svar på motion angående Kårfullmäktigeledamöterna i reglementet Glögg-SM Bakgrund Kårfullmäktigeleda möter snart ena reglementet förena Om huruvuda kårfullmäktigeledamöter uppgift för sektionen sköter som kräver funktionärsskap har för åtta personer lämnas kvar. Om detta ska upp för debatt så ska det tas upp av Jesper Bratt. /jk Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att första meningen i det föreslagna ersätts med "Kårfullmäktigeledamöterna och -suppleanterna representerar sina väljare i THS Kårfullmäktige". att motionen bifalles med ovanstående ändring. D-rektoratet genom Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande

33 Motion angående smärre ändringar av QN's del av reglementet Glögg-SM Bakgrund Vissa delar av QN's reglemente är föråldrat och behöver uppdateras. Följande ändringar denierar bara den redan bentliga verksamheten bättre. Då QN är en delad nämnd mellan Data och Media så ansåg jag dessutom att det vore en bra idé att benämna hur budgeten sätts för nämnden. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att att Ÿ2.9.1 Ändamål ändras från "Qulturnämnden, QN, skall genomföra kulturella evenemang och tillhandahålla ett rikt kulturutbud för sektionens medlemmar." till "Qulturnämnden skall verka för att anordna sociala evenemang för intresserade medlemmar ifrån Datasektionen och Mediasektionen. Detta kan innefatta allt från qulturella aktiviteter till aktiviteter som enligt normen klassas som nördiga. QN skall även förse sektionen med sällskapsspel samt ett rikt kulturutbud för sektionens medlemmar att kunna ta del av." Ÿ2.9.2 Organisation ändras från "QN leds av Qulturattachén. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar som har jobbat på minst ett QN-arrangemang." till "Qulturnämnden benämns vanligtvis QN. QN leds av Qulturattachén tillsammans med motsvarande ansvarig funktionär ifrån Mediasektionen. QN har inget medlemsskap utan alla intresserade är välkomna att delta." Ÿ2.9.3 Verksamhet ändras från "QN bör anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sektionen, såsom lmvisningar, spelkvällar och syjuntor tillhandahålla böcker, spel och annat kulturellt i sektionslokalen bedriva godis- och läskförsäljning i sektionslokalen anordna arrangemang utanför sektionslokalen, såsom besök på utställningar, opera eller annan kulturellt relaterad verksamhet årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen skall förevigas exempelvis i form av ett tygmärke." till "QN bör

34 att anordna regelbundna aktiviteter som höjer den kulturella nivån på sektionen, såsom lmvisningar, spelkvällar och andra underhållande aktiviteter. tillhandahålla spel och annat kulturellt i sektionslokalen. Detta kan innefatta böcker, uråldriga tv-spel samt brädspel som inte går att nna längre. bedriva godisförsäljning i sektionslokalen. årligen utse och Q-märka en person, ett ting, en företeelse eller något annat som man anser är ett gott exempel på god qultur. Q-märkningen skall lämpligen förevigas i form av ett tygmärke." Ÿ2.9.4 införs i reglementet med rubriken Budgetöch texten "Qulturnämnden har en gemensam budget, som fastställs av respektive sektionsmöte. Kostnader och intäkter delas ej lika mellan sektionerna utan ansvarig funktionär från varje sektion avgör själv, eller i samråd med ansvarig funktionär ifrån den andra sektionen, hur dennes sektions del av budgeten ska användas." att alla fyra att-satser ovan behandlas i klump. Per Nyberg, Qulturattaché

35 Svar på motion angående Glögg-SM Bakgrund Midvinternattens köld är hård, särskilt på en sen tisdagstimma. Gelégodisen en köpte är alldeles hård, i godisburken enkronor gnistra och glimma. Någon försöker styra ett litet lan, Desc är med på samma plan. En annan somna över tv-spelsspaken. Nu är bara QA vaken. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att att punkt 3 i attsats 3 stryks att att motionen i övrigt i sin helhet bifalles D-rektoratet genom Filip Schulze D-Kassör

36 Motion angående Hockey med Idrottsnämnden Glögg SM 1 December, 2014 Bakgrund TV-spel i all ära men Idrottsnämnden skulle mer än gärna vilja testa kulturella ting som hockey på RIKTIGT. Tyvärr växer inte hockeyutrustning och ishallar på träd och Idrottsnämnden önskar därför lite hjälp på traven för att få svettas på riktigt. Vi lovar att duscha innan vi går in i Meta. Med hjälp av våra studenttitlar har vi fått ett erbjudande där 32 deltagare, för kr, får spela Hockey med full utrustning för att sedan gå på match. Priset ligger vanligtvis på kr. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att så mycket som möjligt av Idrottsnämndens kostnader för hyra av hockeyrink och utrustning subventioneras av Datasektionen. Idrottsnämnden genom Eric Blomquist och Jacqueline Eriksson

37 Svar på motion angående hockey med idrottsnämnden Glögg-SM Bakgrund Hocky kanske är roligt, hoppas det blir soligt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att attsats 1 byts mot att sektionen bidrar med kr D-rektoratet genom Ludvig Hagberg Ludvig Hagberg Ledarmot för utbildningsfrågor

38 Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat Giltighetstid Detta kontrakt är giltigt från till och bör därefter revideras och förnyas. Bakgrund För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats. Parter Detta är ett tvåpartsavtal mellan Sektionen för Medieteknik, nedan Media och Konglig Datasektionen, nedan Data. Data och Media benämns gemensamt för Sektionerna. Definitioner Sektionernas sektionslokal kallas META och ligger på Osquars Backe 21. Ytterst ansvariga för lokalen är vald ordförande för METAdorerna från båda sektionerna och sektionsordförande från båda sektionerna. METAdorerna är den grupp vars uppgift är att sköta lokalen och benämns nedan sektionslokalsgruppen. En funktionär på endera sektion är en på sektionsmöte eller styrelsemöte förtroendevald medlem från endera sektion. Ett sektionsorgan är en grupp med en förtroendevald ordförande. Inventarier Vem äger vad? Lösa inventarier som betalats av enskild sektion och kan förvaras i till sektionen hörande förråd eller gemensamma ytor enligt överenskommelse mellan sektionerna är sektionens privata egendom. Alla inventarier som införskaffas för gemensamt bruk eller förväntas förvaras på gemensam yta måste först godkännas av lokalansvarig för vardera sektion. Vid händelse att posten som sektionslokalsansvarig på endera sektion är vakant så äger ordförande för den sektionen beslutsrätt i de frågor där sektionslokalsansvarig vanligtvis skulle ha det. Samtliga större inventarier eller förändringar i lokalen skall bekostas gemensamt om

39 inte annat fastslagits av båda sektionernas lokalansvariga eller styrelser. I fall där beloppet inte delats lika äger sektionerna andelar motsvarande sin del av insatsen. En uppdaterad lista över alla inventarier av värde samt dess ägandeskap skall underhållas av sektionslokalsgruppen, utom för respektive spritförråd där klubbmästare från respektive sektion bär ansvar för att underhålla en liknande lista. Inventarier som är införskaffade i samarbete med parter utanför sektionerna behandlas separat med eget avtal, om sådant inte existerar så gäller detta dokument. Vad händer om något går sönder som är gemensamt? Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under normalt slitage och/eller behöver ersättas, skall båda sektionerna bekosta lika delar om inte annat fastslagits av båda sektionernas lokalansvariga eller styrelser. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från en funktionär från enskild sektion i officiell kapacitet eller från sektionsorgan hörande till enskild sektion, skall kostnaden helt ersättas av skyldig sektion. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från valda representanter eller nämnder på båda sektioner skall kostnaden för reparationer eller ersättning delas lika mellan sektionerna. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från separat medlem eller medlemmar i endera av eller båda sektionerna skall hel eller delvis ersättning krävas av de separata individerna. Vid delvis ersättning från privatperson skall övrig kostnad utgå från tillhörande sektion. Om gemensam inventarie sätts ur brukbart tillstånd under bevisligen medvetna omständigheter eller försummande beteende från privatperson ej tillhörande någondera sektion skall hel eller delvis ersättning utkrävas av privatperson enligt beslut av båda lokalansvariga eller styrelser. Undantag för samtliga dessa regler gäller endast då båda styrelser så beslutar. Detta kan endast ske då sektionslokalsansvariga från båda sektioner har rådfrågats. Vad händer om något går sönder som inte är gemensamt? Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under normalt slitage och/eller behöver ersättas för att regelbunden verksamhet ska kunna fortgå, skall berörda sektionsorgan uppmärksammas om detta. Beslut om vidare kostnader och ägandeskap beslutas av lokalansvariga i samråd med sektionernas firmatecknare och berörda funktionärer. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från en funktionär eller sektionsorgan från enskild sektion i officiell kapacitet, skall kostnaden helt ersättas av skyldig sektion. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från funktionär eller

40 sektionsorgan på båda sektioner skall kostnaden för reparationer eller ersättning delas lika mellan sektionerna. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från separat medlem eller medlemmar i endera av eller båda sektionerna skall hel eller delvis ersättning krävas av de separata individerna. Vid delvis ersättning från privatperson skall övrig kostnad utgå från tillhörande sektion. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Om inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd under medvetna omständigheter eller genom försummande beteende från privatperson ej tillhörande någondera sektion skall hel eller delvis ersättning utkrävas av privatpersonen enligt beslut av båda styrelser. Ägandeskap kvarstår hos den ursprungliga ägande parten. Undantag för samtliga dessa regler gäller endast då båda styrelser så beslutar. Detta kan endast ske då sektionslokalsansvariga från båda sektioner har rådfrågats. Övriga fall Om gemensam inventarie eller inventarie tillhörande enskild sektion sätts ur brukbart tillstånd vid utlåning av lokalen till THS organ, kårförening eller annan sektion skall hel ersättning utkrävas av denna tredje part. Undantag för denna regel gäller endast då båda styrelser så beslutar. Detta kan endast ske då sektionslokalsansvariga från båda sektioner har rådfrågats. Städning Sektionslokalsgruppen har ansvar för att samtliga gemensamma ytor kontinuerligt återställs till presenterbart tillstånd. Det åligger METAdorerna att upprätthålla tydliga riktlinjer gällande vad som skall städas och hur samt att hålla dessa lätt tillgängliga. Spritförråd och förvaringsutrymmen hörande till enskild sektion skall hållas i vettigt skick. Ansvar för att detta sköts ligger på den sektion som förrådet tillhör. Vid lokalbokning skall samtliga ytor städas enligt METAdorernas riktlinjer. Förbrukningsvaror Vad är förbrukningsvaror? Samtliga varor av slitbar karaktär, så som handdukar, moppar, rengöringsmedel och andra mindre kostsamma produkter, som är av vikt för sektionslokalens underhåll räknas som förbrukningsvaror. Hur ska förbrukningsvaror betalas? Kostnader för förbrukningsvaror skall kontinuerligt utjämnas mellan sektionerna. Ansvar för dokumentering av utlagda kostnader och redovisning därav ligger hos sektionerna internt.

41 Affischering Affischering är endast tillåten på för ändamålet tydligt angivna ytor som anges av METAdorerna. Affischeringsrätt i lokalen administreras av lokalansvariga. METAdorerna är ansvariga över att affischeringsytorna ser prydliga ut. Förrådsutrymmen Vilka ytor är vems? Det trekantiga rummet bredvid trappan upp till catwalken tillhör Medietekniks Klubbmästeri. Fortsättningsvis längs catwalken efter Mötesrummet har vi ett rum som agerar förråd för alla nämnder gemensamt inom Sektionen för Medieteknik. Sista rummet på catwalken är Kongliga Datasektionens förråd, detta agerar förråd åt alla nämnder inom Konglig Datasektion. Via detta rum kan man nå ett till rum, vilket tillhör Datasektions Klubbmästeri. Sektionen för medieteknik får cirka 3kvm mer utrymme än Konglig Datasektion i denna uppdelning, och därför kompenseras Konglig Datasektion med 3kvm mer utrymme än Sektionen för Medieteknik under catwalken. Ytor där ägarskap ej nämnts tillhör båda sektionerna. Mötesrummet Får bokas av vem? Mötesrummet kan bokas av sektionernas styrelser, sektionsorgan, THS organ och enskilda medlemmar. Stående bokningar om mer än två (2) återkommande tillfällen får endast göras av sektionsstyrelse, detta för att minska överbokning av rummet. Prioritering Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen tvingas att ändra sin bokning med mindre än två (2) studiedagars varsel. Inom en prioritetsnivå gäller först till kvarn. 1. D rektoratet/medietekniks styrelse 2. Sektionsnämnd eller funktionär 3. THS organ 4. Enskild sektionsmedlem Hur bokas mötesrummet? Bokning av mötesrummet administreras av lokalansvariga från båda sektionerna. Om META bokats bör den som bokat sektionslokalen tillfrågas innan mötesrummet får bokas. Hur ska mötesrummet användas? Mötesrummet får ej användas som förråd, varken permanent eller tillfälligt då det innehåller en nödutgång.

42 Köket Porslin eller matvara som förvaras i de gemensamma skåpen eller lämnas framme omärkt skall behandlas som gemensamt ägd. Sektionerna har i mån av behov rätt till lika förvaringsutrymmen i de gemensamt ägda delarna av köket. Var och en bär själv ansvar för att märka sina matvaror och matlådor med namn och datum. Detta för att underlätta identifiering och/eller rensning av köket. Omärkta matvaror eller matlådor som lämnats i sektionslokalen får slängas eller ätas upp. Även märkta matlådor eller varor får slängas av sektionslokalsgruppen då dessa gått ut eller efter skälig tid. Vid storstädning och rensning av köket då även utmärkta tillhörigheter kan bli utstädade skall skälig förvarning utgå i sektionernas officiella kommunikationskanaler. Bokning av sektionslokalen Bokningsvillkor Sektionslokalen kan bokas av sektionernas styrelser, nämnder, funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Bokning tillåts inte där detta skulle innebära användande av sektionslokalens utökade tillstånd, eller vid liknande omständigheter. Sektionslokalen kan ej bokas klockan under tentamens eller omtentamensperiod. Prioritering Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen tvingas att ändra sin bokning med mindre än två veckors varsel. Inom en prioritetsnivå gäller först till kvarn. 1. D rektoratet/medietekniks styrelse 2. Sektionsnämnd eller funktionär 3. THS organ 4. Kårförening eller annan sektion vid THS. Hur det bokas Bokningsbegäran riktas i passande format till vald sektionslokalsansvarige. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. Dessa beslut kan överskridas då sektionsordföranden för båda sektioner är eniga. Om mötesrummet bokats och META bokas av någon med samma prioriteringsnivå står bokningen av mötesrummet kvar. Om alkoholservering ska förekomma har de som bokat META företräde. Det ska alltid finnas en person som är ansvarig för bokningen vid utlåning av lokalen till THS organ, kårförening eller annan sektion.

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(27) Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-11-19, 17:13 20:39 Plats Närvarande 4523, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx.

Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Samboendeavtal Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2014-xx-xx. Giltighetstid Detta kontrakt är giltligt till och med 2015-09-30 och bör därefter revideras och förnyas. Bakgrund För att stärka samarbetet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(??) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-10-09, 17:42 23:54 Plats Närvarande plats, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Samboendeavtal För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats.

Samboendeavtal För att stärka samarbetet mellan sektionerna samt att klargöra vilka regler som gäller har detta samboendeavtal upprättats. Samboendeavtal 2016 Datum Detta dokument är senast uppdaterat 2015-12-15. Giltighetstid Detta kontrakt är giltigt från 2016-01-01 till 2016-12-31 eller tills dess att ett nytt avtal tecknats. Avtalet bör

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Kort-DM 2015-11-12 1(6) Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin. På dessa informeras

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04 PM Konglig Samhällsbyggnadssektion Stockholm Fastställt 2003-02-04 Ändrad 2004-11-28 Ändrad 2005-11-18 Ändrad 2006-11-12 Ändrad 2009-09-07 Ändrad 2010-03-22 Ändrad 2010-11-16 Ändrad 2011-10-25 Ändrat 2012-01-10

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning Uppstart-DM 2016-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning Uppstart-DM 2016-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Uppstart-DM 2016-01-26 1(21) Dagordning Uppstart-DM 2016-01-26 Konglig Datasektionen D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin. På dessa informeras

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Sid 1(15) MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Tid: 18:01, måndagen den 23 februari 2015. Plats: Sal K2, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 28. Närvarande ur Styrelsen 15/16 Anna Wessén, Ordförande Fredrik Abele,

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8 Måndagen den 14/9-2015 kl. 18:01. Lokalansvarigs lägenhet, Margretelundsvägen 32, lgh 1202, 167 41 Bromma Närvarande Anna Wessén, ordförande Fredrik Abele, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Föredragningslista 2012-10-03

Föredragningslista 2012-10-03 Sida 1 av 22 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.41 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15 , 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat kl 17:28. 1.2. Val av mötesordförande Matilda Carlson valdes till mötesordförande. 1.3. Val

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse Sveriges Elevråds årsmöte 2014 s årsmöte 2014 Sida 2 Förslag på dagordning 22 november 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande 3. Val av årsmötessekreterare och biträdande årsmötessekreterare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23 Styrelsemöte 23 april 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 19.28. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 21 april, i enlighet med

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2016-03-23

Protokoll Styrelsemöte 2016-03-23 Protokoll Styrelsemöte 2016-03-23 Telefon: 08-16 16 82 E-post: info@disk.su.se Hemsida: www.disk.su.se Org.nr: 802401-9047 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Mötets öppnande... 1 2 Formalia... 1 2.1 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare 2010-11-10 Protokoll Consensusfullmäktigesammanträde Datum:10november Tid:17.23 20.23 Lokal:Rönnen,CampusUS Närvarande: SG Nadja Börjesson Marika Johansson LOG Sofia Björhn Marie-Louise Henriksson MF Sofia

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET Kallelse, handlingar och underlag Det är viktigt att kallelse, handlingar och underlag (för t.ex. beslutsärenden) kommer ut till samtliga ledamöter i tid (hur lång tid finns reglerat i stadgarna), och

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm11 15/16 2016-02-22 Sid 1(3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 11 15/16 Måndagen den 11 februari 2016 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finns

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 6 Plats:Majstångsvägen, Hägersten( Joakim Persson) Datum:31 oktober 2012 Tid: Kl. 19:00-21:00 Närvarande:Elin Hellmér(Ordförande), Elin Malmgren (SNO),Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post.

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post. Medlemsansökan SSCO Hej, Tack för att ni har visat intresse för att bli medlemmar i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). SSCO är en sammanslutning av student- och elevkårer vid universitet,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) Kapitel 1 Allmänt STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) 1 Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) mål och inriktning Förbundet skall: främja, leda och administrera modellflyget inom Sverige och representera

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer