Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Val-SM (10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen förklarade mötet öppnat 17:42. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Egil Antonsen valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Alexander Roghult valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Gustaf Forsman och Sofie Björk valdes till justerare tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Inga eventuella adjungeringar. 6. Anmälan av övriga frågor Golvet. Studslån. 7. Fastställande av föredragningslistan att ge Sektionslokalsgruppen en punkt efter 3.4 d). att flytta punkt 9 Valärenden före punkt 5 Andra läsningen. att fastställa föredragningslistan med anmälda ändringar. 8. Tidigare mötens protokoll Inga tidigare mötens protokoll. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

2 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Har varit på ordföranderåd. Haft möte om sektionslokalerna. Har även bokfört lite. (b) Kassör Löpande arbete. Har lånat ut kronor till Studs. (c) Sekreterare Löpande arbete och sammanställt tidigare protokoll. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Löpande arbete. Försöker fundera på en överlämning och D-funkmiddag. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Börjat jobba med skiftes med alla andra. Har varit på programråd med CSC-skolan. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Inget att tillägga. jobbat med alla andra. 2. Övriga funktionärer (a) DIU Ingen DIU är vald. (b) DKM Onsdagspubar rullar på. (c) ESCapo Ej närvarande. (d) Fanbärare Ej närvarande. (e) Ior Försök på ny design för hemsidan. Har snart demo på sin vision. Vi har fått en server. Kommer ha möte med IOR, D-rektoratet och kommunikatörer från Media. (f) Jämlikhetsnämnden Börjat skriva jämlikhetspolicy. Pratar med CSC:s jämlikhetsnämnd. (g) KF-ledamöter Det har valts poster. Tog upp en fråga angående ekonomisk utbildning, finns två olika kurser på Stockholms Universitet. Det finns inga planer på att öppna upp en kurs på KTH. Kompetens finns ej på Industriell ekonomi. (h) Mottagningen Varit på Osqvik och haft mini-internat. Gått igenom mottagningsreglerna. Klar med alla deadlines innan sommaren. (i) Näringslivsgruppen Har fortsatt sälja annonser och planera D-dagen. Försöka migrera PRDB till ett nytt system. (j) Programansvarig student Inget att tillägga. (k) Prylmånglaren Ej närvarande. (l) QN Rullar på som vanligt. Förhoppningsvis ska det hållas LAN om en månad. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

3 Konglig Datasektionen Val-SM (10) (m) Redaqtionen Har ändrat verksamhet till att endast spamma mottagningsmailaliaset. (n) Revisorer Inte haft så mycket att göra. Väntar på bokföring från året att komma in. (o) SIL Ej närvarande. (p) Sektionshistoriker Inte fått någon data från Joel Westberg, inte kunnat göra något åt daddegrafen. (q) Spexdireqteur Ej närvarande. (r) Spexmästeriet Inte hänt så mycket. Jobbar med en ny reklamkampanj. (s) Studienämnden Inget att tillägga. (t) Valberedningens ordförande Gjort så gott de kunnat med urnvalet som de ej var beredda på. (u) Datasektionens CSC-styrelserepresentant Varit på styrelsemöte. Rektor funderar på att slå ihop en del sektioner i Kista med Electro samt bredda Data. Media ska vara som innan. Det här är dock bara lösa rykten. 3. Kåren Inget att tillägga. 4. Projekt (a) studs2009 Ej närvarande. (b) studs2010 Har köpt biljetter vilket är varför de fått låna pengar av styrelsen. Så fort pengar kommer in från skolan så får sektionen tillbaka alla pengar. Har haft en mini-mässa med företag och varit ute hos företag. Fått spons av ett företag i Frankrike. (c) dåre2010 Ej närvarande. 5. Sektionen för Medieteknik Ej närvarande. 6. Sektionslokalsgruppen Ska hålla pub nästa torsdag i CL/Medias lokal angående lokalflytten. Ska ha interna möten med nya klubbmästaren. Börjat skissa på inredning. Efter puben ska det hållas ett möte med lokalbyggarna. 4 Utdelning av hedersbemärkelser Mikael Gerdin tilldelades hedersdelta, se bilaga för motivering. Patrik Stenmark tilldelades hedersdelta, se bilaga för motivering. Joel Westberg tilldelades hedersdelta men var ej närvarande vid tillfället, se bilaga för motivering. Pontus Walter tilldelades hedersdelta men var ej närvarande vid tillfället, se bilaga för motivering. Per Almquist tilldelades hedersdelta men var ej närvarande vid tillfället, se bilaga för motivering. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

4 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 5 Valärenden 1. Val av Styrelseledamot för studiemiljöfrågor Andreas Tarandi var ej närvarande för att presentera sig men hans svar på valberedningens formulär presenterades inför SM. att välja Andreas Tarandi till styrelseledamot för studiemiljöfrågor. 2. Val av Styrelseledamot för sociala frågor och relationer Åsa Sproge presenterade sig. att välja Åsa Sproge till Styrelseledamot för sociala frågor och relationer. 3. Val av Styrelseledamot för utbildningsfrågor Alexander Solsmed presenterade sig. att välja Alexander Solsmed till Styrelseledamot för utbildningsfrågor. 4. Val av Qulturattaché Victor Koronen presenterade sig. att välja Victor Koronen till Qulturattaché. 5. Val av DIU James Huang presenterade sig. att vakantsätta val av DIU. 6. Val av Fanbärare Andreas Pålsson tog över som mötesordförande. Egil Antonsen presenterade sig. att välja Egil Antonsen till Fanbärare. Egil Antonsen återtog mötesordförande. 7. Val av Vice fanbärare Ingen kandidat. att vakantsätta Vice fanbärare. 8. Val av Ordförande för Jämlikhetsnämnden Meidi Tönisson presenterade sig. att välja Meidi Tönisson till Ordförande för Jämlikhetsnämnden. 9. Val av Studienämndsordförande Johan Stjernberg presenterade sig. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

5 Konglig Datasektionen Val-SM (10) att välja Johan Stjernberg till Studienämndsordförande. 10. Val av Informationsansvarig Patrik Stenmark presenterade sig. Stefan Berggren presenterade sig. att välja Patrik Stenmark till Informationsansvarig. 11. Val av Programansvarig Student Tobias Widén presenterade sig. att välja Tobias Widén till Programansvarig Student. 12. Val av Klubbmästare Charlie Lindviken presenterade sig. att välja Charlie Lindviken till Klubbmästare. Per Almquist annlände och tog emot hedersdeltat. 13. Val av Konglig Lokalchef Inga kandidater. att vakantsätta Konglig Lokalchef. 14. Val av Sektionsidrottsledare Inga kandidater. att vackansätta Sektionsidrottsledare. 15. Val av Valberedningens ordförande Jonas Sundberg presenterade sig. att välja Jonas Sundberg till Valberedningens ordförande. 16. Val av Sektionshistoriker Martin Frost presenterade sig. att välja Martin Frost till Sektionshistoriker. 17. Val av Projektledare dåre 2011 Tobias Widén presenterade sig. att välja Tobias Widén till Projektledare dåre Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

6 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 6 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående D-rektoratets uppgifter Se bilaga proposition angående D-rektoratets uppgifter samt bilaga yrkande av Eric Druid och Jonas Sundberg. att bifalla yrkandet av Eric Druid och Jonas Sundberg med stadgeändringen. 2. Stadgeändring angående Valberedarens uppgifter Se bilaga motion angående Valberedarens uppgifter samt yrkande av Tobias Svensson. att bifalla yrkandet av Tobias Svensson med stadgeändringen. 3. Stadgeändring angående urnval Se bilaga motion angående reglering av urnval samt motionssvar angående reglering av urnval. att bifalla motionssvaret angående reglering av urnval med stadgeändringen. 4. Stadgeändring angående läsdagar Se bilaga proposition angående tolkning av ordet läsdag. att bifalla propositionen med stadgeändringen. 7 Propositioner 1. Proposition angående borttagning av ordet ESCapen från stadgarna Andreas Pålsson föredrog propositionen, se bilaga. att bifalla propositionen. 8 Presentation av urnvalet 1. Ledamot i kårfullmäktige Tobias Svensson, 46 röster. Emma Angermund, 44 röster. Johan Stjernberg, 7 röster. att välja Tobias Svensson och Emma Angermund till ledmöter i kårfullmäktige. 2. Suppleant i kårfullmäktige Jonas Sundberg, 1 röst. Tobias Widén, 1 röst. Tobias Widén valde att tacka nej till suppleant i kårfullmäktige. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

7 Konglig Datasektionen Val-SM (10) att välja Jonas Sundberg och Johan Stjernberg till suppleanter i kårfullmäktige. 3. Kamratstipendium Simon Lundmark, 6 röster. 9 Motioner 1. Motion angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen Meidi Tönisson föredrog motionen, se bilaga. Tobias Widén föredrog motionssvar, se bilaga. att bifalla motionen i sin helhet. 2. Motion angående studslån Tobias Svensson föredrog motionen, se bilaga. Egil Antonsen föredrog motionssvaret, se bilaga. Johan Stjernberg lämnade in yrkande angående att hela lånet ska vara tillbakabetalat senast den första maj 2011, se bilaga. Peter Boström lämnade in yrkande angående att formulering till 1000 kr per student även vid lånad summa, se bilaga. Andreas Pålsson lämnade in yrkande angående att första att-satsen ändras till studieresan 2010 får låna kr av Konglig Datasektionen och att detta lån betalas tillbaka senast 31 maj 2011, se bilaga. Tobias Svensson jämkade sig med Andreas Pålssons yrkande. Johan Stjernberg jämkade sig med Andreas Pålssons yrkande. att avslå Peter Boströms yrkande. att bifalla Andreas Pålssons yrkande i sin helhet. 3. Motion angående fanbärarnas deltagaravgifter Per Almquist föredrog motionen, se bilaga. Alexander Roghult föredrog motionssvar, se bilaga. att bifalla motionen i sin helhet. 10 Beslutsärenden 1. Fastställande av sektionsavgiften Är redan fastställd av THS centralt till 50 kr. Tobias Svensson lämnade in yrkande att sektionsavgiften sätts till 0 kr, se bilaga. Tobias Widén lämnade in yrkande att sektionen köper en rosa elefant, se bilaga. att avslå Tobias Widéns yrkande. att bifalla Tobias Svenssons yrkande i sin helhet. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

8 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 11 Övriga frågor 1. Golvet vid ett tidigare möte att D-rektoratet ska anlita en golvläggare att lägga om golvet i köket. I och med att vi nu flyttar har detta ärenda skjutits upp. 2. Studslån Frågan drogs tillbaka i och med att den blev besvarad i punkt 9.2 Motion angående studslån. 12 Nästa möte Efter mottagningen. 13 Mötets högtidliga avslutande Egil Antonsen förklarade mötet avslutat 21:03. Bilagor 1. Motiveringar till hedersbemärkelser 2. Närvarolista, sid 1 3. Närvarolista, sid 2 4. In- och utlista, sid 1 5. In- och utlista, sid 2 6. Proposition angående D-rektoratets uppgifter 7. Yrkande av Eric Druid och Jonas Sundberg 8. Motion angående Valberedarens uppgifter 9. Yrkande av Tobias Svensson 10. Motion angående reglering av urnval 11. Motionssvar angående reglering av urnval 12. Proposition angående tolkning av ordet läsdag 13. Proposition angående borttagning av ordet ESCapen från stadgarna 14. Motion angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen 15. Motionssvar angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen 16. Motion angående studslån 17. Motionssvar angående studslån 18. Yrkande av Johan Stjernberg, punkt Yrkande av Peter Boström, punkt 9.2 Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

9 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 20. Yrkande av Andreas Pålsson, punkt Motion angående fanbärarnas deltagaravgifter 22. Motionssvar angående fanbärarnas deltagaravgifter 23. Yrkande av Tobias Svensson, punkt Yrkande av Tobias Widén, punkt 10.1 Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

10 Konglig Datasektionen Val-SM (10) Hedersbemärkelser Mikael Gerdin För hans engagemang och genuina insatser i Mottagningen, D-rektoratet och som Programansvarig student tilldelas Mikael Gerdin hedersdeltat. Patrik Stenmark För sitt gedigna engagemang för sektionens bästa och sina många insatser för sektionen, bland dessa insatser kan räknas lokalchef, klubbmästare, Mamma i mottagningen samt sitt Medverkande i Jubileet och skapandet av STÖN. Av dessa anledningar tilldelas härmed Patrik Stenmark hedersdeltat. Joel Westberg Han är medlem av Konglig Datasektionen sedan 2005, och har under sina år på sektionen hunnit med allt och lite till engagerade han sig i D-rektoratet som styrelseledamot för utbildningsfrågor. Och har sedan dess också varit en av sektionens kårfullmätkigeledamöter gav han, som chefredaktör, ut det första nya numret av dbuggen på 4 år, detta samma år som var han med i mottagningstitel som Direktifdrifv. Hans tid som sektionsaktiv kulminerade 2009 då han axlade rollen som ordförande för den förnämsta av sektioner, en post där han gjort ett utomoderntligt arbete. Han har varit en källa för inspiration och drivkraft och har med sin noggrannhet sett till att inte försumma någon del av sektionen, även om han kanske inte gjort sig vän med alla under resan gång. Utan denna person hade inte sektionen varit vad den är idag. Mot denna bakgrund tilldelas Joel Westberg ett hedersdelta. Pontus Walter Under åren han varit medlem i Konglig Datasektionen har han varit engagerad i bland annat D- rektoratet, Mottagningen och Kårfullmäktige. Alla uppgifter han tagit på sig har han skött exemplariskt och helhjärtat. Som tack för hans insatser och hjälp tilldelas Pontus Walter hedersdeltat. Per Almquist Fråga inte vad sektionen kan göra för dig utan vad du kan göra för sektionen är ord man kan tro att denna person har fått höra någon gång. En av de första stora rollerna han axlade var PR-Chef där han bl.a. såg till att D-Dagen 2007 blev ett arrangemang att minnas. Engagemanget för näringslivet slutade inte där utan han har ständigt funnits med bakom kulisserna sedan han klev av posten. Fortsatt har han även sett till att datautbildningen på KTH utveckls till det bättre genom sitt arbete både som styrelseledamot för utbildningsfrågor och som ordförande för studienämnden. Han har utöver detta bl.a. har varit med och anordnat ett hejdundrande 25-års jubileum och har varit med och dragit i sektionens alumniverksamhet, samt sedan årskiftet 2009/2010 representerat sektionen som fanbärare. Med denna motivering tilldelas Per Almquist ett hedersdelta. Alexander Roghult, mötessekreterare Egil Antonsen, mötesordförande Sofie Björk, justeringsperson Gustaf Forsman, justeringsperson

11

12

13

14

15 Proposition angående D-rektoratets uppgifter Glögg-SM Bakgrund Vi i drek oss anse att man sektionens medlemmar makt bör ge Om de däremot sig ofantligt klanta drek då kan antalet i dfunk vilja banta Då styrelsen huvudansvaret för sektionen hålla vi anser det rimligt att sektionens funktionärer kunna bolla bort från ansvar, makt och post då denna visat sig vara lite lost Att förstå detta kan anses en ansträngning modell kopiös här kommer därför bakgrunden i en version mer seriös Bakgrund version seriös På sektionen ansvarar styrelsen för verksamheten men har i dagsläget ingen makt över vilka personer som får besitta ansvarsposter. Man kan argumentera att styrelsen kan agera SM och på så sätt avsätta funktionärer men detta har följden att SM måste godkänna beslutet vilket gör att styrelsen fortfarande kan tvingas lägga ansvar på en person som de inte anser tillförlitlig. Vi vill istället att styrelsen ska få avsätta funktionärer om de har misskött sig grovt utan att sektionen ska behöva lämna sitt godkännande på SM. Vi anser däremot inte att styrelsen ska få avsätta revisorer, valnämnd eller styrelseledamoter. KF ledamöter och suppleanter ska styrelsen inte heller få avsätta. Förslag till beslut vi i drek yrkar därför att följande punkt läggs till i stadgarnas 4.4 Drektoratets uppgifter att, om så anses nödvändigt, avsätta en av sektionen vald funktionär, dock ej styrelseledamot, revisor, kårfullmäktigesuppleant, kårfullmäktigeledamot eller valberedare D-rektoratet genom

16 Tobias Svensson Vice Ordförande

17

18 Motion angående Valberedarens uppgifter Revisions-SM Bakgrund Idag står det varken i reglementet eller stadgarna om när man senast kan lämna in en nominering eller acceptera sin nominering inför ett SM. Detta slöar ned valprocessen och gör det otydligt vilka som är nominerade. Den nominerade får inte heller tillräckligt med tid för att sätta sig in i postens uppgift. För att sektionsmedlemmarna ska vara väl informerade om vilka som kandiderar till vilka poster samt påskynda valprocessen anser vi i D-Rektoratet att nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast fyra läsdagar innan SM och att den nominerade ska ha accepterat sin nominering senast en läsdag innan SM. Idag är det så här valberedningen arbetar, därmed borde detta skrivas till stadgarna. Valberedningen har under det senaste året genomfört enkla e-post intrevjuer med kandidater inför SM. Detta har lett till mer sakliga och pålästa diskussioner under SM och bidragit till demokratin inom sektionen. Förhoppningsvis har detta också lett till att SM fattar bättre beslut. Med anledning av detta borde reglementet ändras så att valberedningens ordförande gör detta även i fortsättningen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi... att det i stadgarna Valberedning läggs till efter sista meningen Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast fyra läsdagar före det SM där valet sker.. att det i stadgarna Valberedning efter ovanstående läggs till Nominering till funktionsärspost måste accepteras senast en läsdag före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig.. att det i reglementet Verksamhet, mellan första och andra stycket läggs till "Valberedaren skall genomföra intervjuer med alla kandidater. Resultatet av intervjuerna skall göras tillgängligt för sektionens medlemmar på lämpligt sätt senast samma dag som en nominering senast skall bekräftas enligt sektionens stadgar 5.2.4". Alexander Roghult Styrelseledamot och Sekreterare Johannes Edelstam Valberedningens ordörande Tobias Widén Styrelseledamot för utbildnignsfrågor

19

20 Reglering av urnval Revisions-SM Eric Druid Jonas Sundberg 10 mars 2010 Bakgrund De represenanter som sektionen väljer till kårfullmäktige måste enligt THS och sektionens styrdokument väljas med urnval. Dock finns det i dagsläget inga riktlinjer för hur ett urnval ska genomföras, varken i sektionens styrdokument eller centralt på THS. Vi anser att kravet från THS på att välja representanter till kårfullmäktige via urnval är en viktig del i att säkerställa att alla sektionsmedlemmar har möjlighet att delta i valet av representanter. Nyligen har urnval på sektionen dock genomförts genom att man under en paus under ett sittande sektionsmöte har öppnat valet i början av pausen och avslutat valet i slutet av pausen. Detta har inneburit att enbart de som var närvarande vid sektionsmötet gavs möjlighet att delta i valet. Argumentet för detta var att alla som deltog i valet då hade lyssnat på kandidaternas presentationer inför valet så att de hade ett underlag för deras beslut. Ett alternativt tillvägagångssätt som fortfarande möjliggör kandidatpresentationer på sektionsmötet är att man öppnar valet i samband med sektionsmötet och sedan håller valet öppet så att sektionens medlemmar har tid att ta ställning i valet och att de som inte kunde närvara på sektionsmötet också har möjlighet att delta i valet. Vår åsikt är att dessa val egentligen bör regleras i THS styrdokument, men då detta i nuläget inte görs bör det åtminstone regleras i sektionens styrdokument. Om THS i ett senare skede inför regler för detta i sina styrdokument kan man vid behov ta bort regleringen i sektionens styrdokument. 1

21 Beslut Med anledning av ovanstående yrkar vi att en ny punkt Urnval läggs till i reglementet med följande lydelse: Vid urnval ska valurnan hållas tillgänglig för sektionens medlemmar i sektionslokalen eller annan likvärdig plats under minst fem läsdagar. Urnan skall finnas tillgänglig åtminstone en timme per dag, i första hand under lunchtid. att lydelsen i Urnval i sektionens stadgar ändras från till Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med THS stadgar. Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med reglementet och THS stadgar. att sektionens kårfullmäktigerepresentanter verkar för att reglering av urnval på sektionerna skall införas i THS styrdokument. 2

22 Svar på motion angående reglering av urnval Revisions-SM Bakgrund Vi i D-rektoratet tycker det är en bra motion. Vi vill däremot att det specifieras i motionens andra att-sats att det ska hållas urnval i enlighet med sektionens reglemende och THS stadgar. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att motionens 1a och 3e att-sats bifalles. att motionens 2a att-sats avslås. att lydelsen i Urnval i sektionens stadgar ändras från Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledam öter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med THS stadgar. till Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledam öter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med sektionens reglemente och THS stadgar. D-rektoratet genom Alexander Roghult Sekreterare

23 Proposition angående tolkning av ordet läsdag Revisions-SM Bakgrund I Konglig Datasektionens stadgar används ordet läsdag flitigt. Exempelvis Motion eller interpellation till SM skall vara D-rektoratet tillhanda senast 7 läsdagar före SM. Dock står det inte vad en läsdag är vilket förvirrar D-rektoratet. Om man tittar i THS stadgar och reglemente så förekommer ordet även där, men definieras inte. Dock har Flygsektionen en tolkning av ordet i sina stadgar som är högst rimlig. Där står följande: 2.2 Definition av läsdagar Definitionen av läsdagar som benämns i sektionens stadgar, reglemente och praxis är alla läsdagar som man teoretiskt kan ha något schemalagt under terminstid. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. Dock ej lördagar under tentamensperiod. En läsdag är alltså måndag till fredag alla veckor under terminer och tentaperioder, men inte på lov. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att ordet läsdag tills vidare ska tolkas som dagar då man teoretiskt kan ha något schemalagt under terminstid. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. Dock ej lördagar under tentamensperiod. att till Konglig datasektionens stadgar läggs 1.9 Definitioner. att till Konglig datasektionens stadgar läggs Läsdag med lydelsen Definitionen av läsdagar som benämns i sektionens stadgar, reglemente och praxis är alla dagar som man teoretiskt kan ha något schemalagt under terminstid. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. Dock ej lördagar under tentamensperiod. D-rektoratet genom Tobias Widén Styrelseledamot för utbildningsfrågor

24

25 Ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen Val-SM Meidi Tönisson 29 april 2010 Bakgrund Jämlikhetsarbetet på sektionen måste ha en tydlig kontakt med andra organisationer med liknande uppgifter på skolan. CSC har en grupp vars syfte är att diskutera jämställdhet, mångfald och likabehandling på skolan, JMLgruppen. Ordförande i jämlikhetsnämnden blir automatiskt medlem i gruppen, men samarbetet mellan grupperna har ibland varit bristfälligt. Förslag till beslut Med anledning av ovanstående yrkar jag att följande punkt läggs till längst ned i Jämlikhetsnämndens uppgifter i sektionens verksamhetsplan för 2010: verka för ett utökat samarbete mellan jämlikhetsnämnden och JML-gruppen på CSC. 1

26 Svar på motion angående Ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen Val-SM Bakgrund En lysande idé! Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen bifalles i sin helhet. Tobias Widén Styrelseledamot för utbildningsfrågor

27 Motion angående det som det handlar om Val-SM Bakgrund För att genomföra kursen på 15HP som vi i Studs 2010 läser får vi pengar av KTH, pengar som går till resan vi ska iväg på i sommar. I dagsläget finns ett problem med dessa pengar då de innefattas av en klausul i form av att vi får per student totalt uppdelat i formen nu och när rapporten är inlämnad. På grund av att vi inte har fått lika många föreag som planerat att vara med och sponsra studs/marknadsföra sig mot studenter skulle vi behöva ett lån av sektionen för att kunna komma åt de sista kronorna redan innan vi ska åka iväg då det är dyrt att köpa resor. Dessa pengar kommer givetvis betalas tillbaka så snart kursen är klar. I dagsläget finns en möjlighet för de som vill i Studs att få läsa en avancerad kurs istället för den grundläggande som vi idag är skrivna på. Det är ingen skillnad i kraven men den avancerade kursen går inte nu på våren. För de som vill ta den avancerade kursen kommer vi inte få de sista kronorna förrän kursen börjar i vår då det är då de kommer få sina poäng inrapporterade. För dessa studenter skulle vi då inte betala tillbaka pengarna förrän nästa år. (Till SM kommer jag ha siffror på hur många som ska läsa den avancerade kursen och alltså hur mycket pengar som betalas tillbaka först i början av 2011). Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Studieresan 2010 får låna kr av Konglig Datasektionen och att kronor per student betalas tillbaks så snart respektive student får poäng på Studs-kursen Tobias Svensson Projektledare Studieresan 2010

28 Svar på Motion angående Studslån Val SM Bakgrund Då detta är pengar som Sektionen ska få av skolan och det inte rör sig om en någon jättestor summa ser inte vi i D-rektoratet att sektionen tar någon störe risk att låna ut dessa pengar till STUDS. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att bifalla motionen i sin helhet. D-rektoratet genom Egil Antonsen Ordförande

29

30

31

32 Motion angående fanbärarnas deltagaravgifter Val SM Bakgrund För att sektionen ska få representeras under nobel så kräver SSCO:s fanborg att vi även ska representera under valborgcermonin. I dagsläget så bekostar sektionen fanbärarnas kostnad för närvaro under nobel men ej under valborg. Jag anser att det vore passande att sektionen betalar även detta som ett tack från sektionens sida gentemot de som är fanbärare. Att bli vald till fanbärare är en mycket hedersfylld post på sektionen och sannolikt har personerna som blir valda bidragit mycket till sektionen tidigare så detta borde inte vara en stor summa i det stora hela. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att det i reglementet Fanbärare paragraf tre ändras från: till: Alkoholfri biljett till Nobelbanketten bekostas alltid av Datasektionen. Deltagaravgifter eller liknande till andra evenemang betalas av fanbärarna själva såvida inte D-rektoratet beslutar annorlunda. Sektionen bekostar fanbärarnas alkoholfria deltagaravgift för de evenemang där fanan bärs. genom Per Almquist Fanbärare

33 Svar på motion angående fanbärarnas deltagaravgifter Val SM Bakgrund D-rektoratet anser att de personer som väljs till fanbärare är personer väl värda titeln. Deras engagemang i sektionen bör hedras. Att sektionen därför bekostar de tillfällen som fanbäraren bär fanan anses vara en god ide. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet genom Malin Eriksson Vice ordförande

34

35

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer