Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Val-SM (10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen förklarade mötet öppnat 17:42. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Egil Antonsen valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Alexander Roghult valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Gustaf Forsman och Sofie Björk valdes till justerare tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Inga eventuella adjungeringar. 6. Anmälan av övriga frågor Golvet. Studslån. 7. Fastställande av föredragningslistan att ge Sektionslokalsgruppen en punkt efter 3.4 d). att flytta punkt 9 Valärenden före punkt 5 Andra läsningen. att fastställa föredragningslistan med anmälda ändringar. 8. Tidigare mötens protokoll Inga tidigare mötens protokoll. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

2 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Har varit på ordföranderåd. Haft möte om sektionslokalerna. Har även bokfört lite. (b) Kassör Löpande arbete. Har lånat ut kronor till Studs. (c) Sekreterare Löpande arbete och sammanställt tidigare protokoll. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Löpande arbete. Försöker fundera på en överlämning och D-funkmiddag. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Börjat jobba med skiftes med alla andra. Har varit på programråd med CSC-skolan. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Inget att tillägga. jobbat med alla andra. 2. Övriga funktionärer (a) DIU Ingen DIU är vald. (b) DKM Onsdagspubar rullar på. (c) ESCapo Ej närvarande. (d) Fanbärare Ej närvarande. (e) Ior Försök på ny design för hemsidan. Har snart demo på sin vision. Vi har fått en server. Kommer ha möte med IOR, D-rektoratet och kommunikatörer från Media. (f) Jämlikhetsnämnden Börjat skriva jämlikhetspolicy. Pratar med CSC:s jämlikhetsnämnd. (g) KF-ledamöter Det har valts poster. Tog upp en fråga angående ekonomisk utbildning, finns två olika kurser på Stockholms Universitet. Det finns inga planer på att öppna upp en kurs på KTH. Kompetens finns ej på Industriell ekonomi. (h) Mottagningen Varit på Osqvik och haft mini-internat. Gått igenom mottagningsreglerna. Klar med alla deadlines innan sommaren. (i) Näringslivsgruppen Har fortsatt sälja annonser och planera D-dagen. Försöka migrera PRDB till ett nytt system. (j) Programansvarig student Inget att tillägga. (k) Prylmånglaren Ej närvarande. (l) QN Rullar på som vanligt. Förhoppningsvis ska det hållas LAN om en månad. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

3 Konglig Datasektionen Val-SM (10) (m) Redaqtionen Har ändrat verksamhet till att endast spamma mottagningsmailaliaset. (n) Revisorer Inte haft så mycket att göra. Väntar på bokföring från året att komma in. (o) SIL Ej närvarande. (p) Sektionshistoriker Inte fått någon data från Joel Westberg, inte kunnat göra något åt daddegrafen. (q) Spexdireqteur Ej närvarande. (r) Spexmästeriet Inte hänt så mycket. Jobbar med en ny reklamkampanj. (s) Studienämnden Inget att tillägga. (t) Valberedningens ordförande Gjort så gott de kunnat med urnvalet som de ej var beredda på. (u) Datasektionens CSC-styrelserepresentant Varit på styrelsemöte. Rektor funderar på att slå ihop en del sektioner i Kista med Electro samt bredda Data. Media ska vara som innan. Det här är dock bara lösa rykten. 3. Kåren Inget att tillägga. 4. Projekt (a) studs2009 Ej närvarande. (b) studs2010 Har köpt biljetter vilket är varför de fått låna pengar av styrelsen. Så fort pengar kommer in från skolan så får sektionen tillbaka alla pengar. Har haft en mini-mässa med företag och varit ute hos företag. Fått spons av ett företag i Frankrike. (c) dåre2010 Ej närvarande. 5. Sektionen för Medieteknik Ej närvarande. 6. Sektionslokalsgruppen Ska hålla pub nästa torsdag i CL/Medias lokal angående lokalflytten. Ska ha interna möten med nya klubbmästaren. Börjat skissa på inredning. Efter puben ska det hållas ett möte med lokalbyggarna. 4 Utdelning av hedersbemärkelser Mikael Gerdin tilldelades hedersdelta, se bilaga för motivering. Patrik Stenmark tilldelades hedersdelta, se bilaga för motivering. Joel Westberg tilldelades hedersdelta men var ej närvarande vid tillfället, se bilaga för motivering. Pontus Walter tilldelades hedersdelta men var ej närvarande vid tillfället, se bilaga för motivering. Per Almquist tilldelades hedersdelta men var ej närvarande vid tillfället, se bilaga för motivering. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

4 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 5 Valärenden 1. Val av Styrelseledamot för studiemiljöfrågor Andreas Tarandi var ej närvarande för att presentera sig men hans svar på valberedningens formulär presenterades inför SM. att välja Andreas Tarandi till styrelseledamot för studiemiljöfrågor. 2. Val av Styrelseledamot för sociala frågor och relationer Åsa Sproge presenterade sig. att välja Åsa Sproge till Styrelseledamot för sociala frågor och relationer. 3. Val av Styrelseledamot för utbildningsfrågor Alexander Solsmed presenterade sig. att välja Alexander Solsmed till Styrelseledamot för utbildningsfrågor. 4. Val av Qulturattaché Victor Koronen presenterade sig. att välja Victor Koronen till Qulturattaché. 5. Val av DIU James Huang presenterade sig. att vakantsätta val av DIU. 6. Val av Fanbärare Andreas Pålsson tog över som mötesordförande. Egil Antonsen presenterade sig. att välja Egil Antonsen till Fanbärare. Egil Antonsen återtog mötesordförande. 7. Val av Vice fanbärare Ingen kandidat. att vakantsätta Vice fanbärare. 8. Val av Ordförande för Jämlikhetsnämnden Meidi Tönisson presenterade sig. att välja Meidi Tönisson till Ordförande för Jämlikhetsnämnden. 9. Val av Studienämndsordförande Johan Stjernberg presenterade sig. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

5 Konglig Datasektionen Val-SM (10) att välja Johan Stjernberg till Studienämndsordförande. 10. Val av Informationsansvarig Patrik Stenmark presenterade sig. Stefan Berggren presenterade sig. att välja Patrik Stenmark till Informationsansvarig. 11. Val av Programansvarig Student Tobias Widén presenterade sig. att välja Tobias Widén till Programansvarig Student. 12. Val av Klubbmästare Charlie Lindviken presenterade sig. att välja Charlie Lindviken till Klubbmästare. Per Almquist annlände och tog emot hedersdeltat. 13. Val av Konglig Lokalchef Inga kandidater. att vakantsätta Konglig Lokalchef. 14. Val av Sektionsidrottsledare Inga kandidater. att vackansätta Sektionsidrottsledare. 15. Val av Valberedningens ordförande Jonas Sundberg presenterade sig. att välja Jonas Sundberg till Valberedningens ordförande. 16. Val av Sektionshistoriker Martin Frost presenterade sig. att välja Martin Frost till Sektionshistoriker. 17. Val av Projektledare dåre 2011 Tobias Widén presenterade sig. att välja Tobias Widén till Projektledare dåre Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

6 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 6 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående D-rektoratets uppgifter Se bilaga proposition angående D-rektoratets uppgifter samt bilaga yrkande av Eric Druid och Jonas Sundberg. att bifalla yrkandet av Eric Druid och Jonas Sundberg med stadgeändringen. 2. Stadgeändring angående Valberedarens uppgifter Se bilaga motion angående Valberedarens uppgifter samt yrkande av Tobias Svensson. att bifalla yrkandet av Tobias Svensson med stadgeändringen. 3. Stadgeändring angående urnval Se bilaga motion angående reglering av urnval samt motionssvar angående reglering av urnval. att bifalla motionssvaret angående reglering av urnval med stadgeändringen. 4. Stadgeändring angående läsdagar Se bilaga proposition angående tolkning av ordet läsdag. att bifalla propositionen med stadgeändringen. 7 Propositioner 1. Proposition angående borttagning av ordet ESCapen från stadgarna Andreas Pålsson föredrog propositionen, se bilaga. att bifalla propositionen. 8 Presentation av urnvalet 1. Ledamot i kårfullmäktige Tobias Svensson, 46 röster. Emma Angermund, 44 röster. Johan Stjernberg, 7 röster. att välja Tobias Svensson och Emma Angermund till ledmöter i kårfullmäktige. 2. Suppleant i kårfullmäktige Jonas Sundberg, 1 röst. Tobias Widén, 1 röst. Tobias Widén valde att tacka nej till suppleant i kårfullmäktige. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

7 Konglig Datasektionen Val-SM (10) att välja Jonas Sundberg och Johan Stjernberg till suppleanter i kårfullmäktige. 3. Kamratstipendium Simon Lundmark, 6 röster. 9 Motioner 1. Motion angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen Meidi Tönisson föredrog motionen, se bilaga. Tobias Widén föredrog motionssvar, se bilaga. att bifalla motionen i sin helhet. 2. Motion angående studslån Tobias Svensson föredrog motionen, se bilaga. Egil Antonsen föredrog motionssvaret, se bilaga. Johan Stjernberg lämnade in yrkande angående att hela lånet ska vara tillbakabetalat senast den första maj 2011, se bilaga. Peter Boström lämnade in yrkande angående att formulering till 1000 kr per student även vid lånad summa, se bilaga. Andreas Pålsson lämnade in yrkande angående att första att-satsen ändras till studieresan 2010 får låna kr av Konglig Datasektionen och att detta lån betalas tillbaka senast 31 maj 2011, se bilaga. Tobias Svensson jämkade sig med Andreas Pålssons yrkande. Johan Stjernberg jämkade sig med Andreas Pålssons yrkande. att avslå Peter Boströms yrkande. att bifalla Andreas Pålssons yrkande i sin helhet. 3. Motion angående fanbärarnas deltagaravgifter Per Almquist föredrog motionen, se bilaga. Alexander Roghult föredrog motionssvar, se bilaga. att bifalla motionen i sin helhet. 10 Beslutsärenden 1. Fastställande av sektionsavgiften Är redan fastställd av THS centralt till 50 kr. Tobias Svensson lämnade in yrkande att sektionsavgiften sätts till 0 kr, se bilaga. Tobias Widén lämnade in yrkande att sektionen köper en rosa elefant, se bilaga. att avslå Tobias Widéns yrkande. att bifalla Tobias Svenssons yrkande i sin helhet. Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

8 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 11 Övriga frågor 1. Golvet vid ett tidigare möte att D-rektoratet ska anlita en golvläggare att lägga om golvet i köket. I och med att vi nu flyttar har detta ärenda skjutits upp. 2. Studslån Frågan drogs tillbaka i och med att den blev besvarad i punkt 9.2 Motion angående studslån. 12 Nästa möte Efter mottagningen. 13 Mötets högtidliga avslutande Egil Antonsen förklarade mötet avslutat 21:03. Bilagor 1. Motiveringar till hedersbemärkelser 2. Närvarolista, sid 1 3. Närvarolista, sid 2 4. In- och utlista, sid 1 5. In- och utlista, sid 2 6. Proposition angående D-rektoratets uppgifter 7. Yrkande av Eric Druid och Jonas Sundberg 8. Motion angående Valberedarens uppgifter 9. Yrkande av Tobias Svensson 10. Motion angående reglering av urnval 11. Motionssvar angående reglering av urnval 12. Proposition angående tolkning av ordet läsdag 13. Proposition angående borttagning av ordet ESCapen från stadgarna 14. Motion angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen 15. Motionssvar angående ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen 16. Motion angående studslån 17. Motionssvar angående studslån 18. Yrkande av Johan Stjernberg, punkt Yrkande av Peter Boström, punkt 9.2 Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

9 Konglig Datasektionen Val-SM (10) 20. Yrkande av Andreas Pålsson, punkt Motion angående fanbärarnas deltagaravgifter 22. Motionssvar angående fanbärarnas deltagaravgifter 23. Yrkande av Tobias Svensson, punkt Yrkande av Tobias Widén, punkt 10.1 Sofie Björk Gustaf Forsman Egil Antonsen

10 Konglig Datasektionen Val-SM (10) Hedersbemärkelser Mikael Gerdin För hans engagemang och genuina insatser i Mottagningen, D-rektoratet och som Programansvarig student tilldelas Mikael Gerdin hedersdeltat. Patrik Stenmark För sitt gedigna engagemang för sektionens bästa och sina många insatser för sektionen, bland dessa insatser kan räknas lokalchef, klubbmästare, Mamma i mottagningen samt sitt Medverkande i Jubileet och skapandet av STÖN. Av dessa anledningar tilldelas härmed Patrik Stenmark hedersdeltat. Joel Westberg Han är medlem av Konglig Datasektionen sedan 2005, och har under sina år på sektionen hunnit med allt och lite till engagerade han sig i D-rektoratet som styrelseledamot för utbildningsfrågor. Och har sedan dess också varit en av sektionens kårfullmätkigeledamöter gav han, som chefredaktör, ut det första nya numret av dbuggen på 4 år, detta samma år som var han med i mottagningstitel som Direktifdrifv. Hans tid som sektionsaktiv kulminerade 2009 då han axlade rollen som ordförande för den förnämsta av sektioner, en post där han gjort ett utomoderntligt arbete. Han har varit en källa för inspiration och drivkraft och har med sin noggrannhet sett till att inte försumma någon del av sektionen, även om han kanske inte gjort sig vän med alla under resan gång. Utan denna person hade inte sektionen varit vad den är idag. Mot denna bakgrund tilldelas Joel Westberg ett hedersdelta. Pontus Walter Under åren han varit medlem i Konglig Datasektionen har han varit engagerad i bland annat D- rektoratet, Mottagningen och Kårfullmäktige. Alla uppgifter han tagit på sig har han skött exemplariskt och helhjärtat. Som tack för hans insatser och hjälp tilldelas Pontus Walter hedersdeltat. Per Almquist Fråga inte vad sektionen kan göra för dig utan vad du kan göra för sektionen är ord man kan tro att denna person har fått höra någon gång. En av de första stora rollerna han axlade var PR-Chef där han bl.a. såg till att D-Dagen 2007 blev ett arrangemang att minnas. Engagemanget för näringslivet slutade inte där utan han har ständigt funnits med bakom kulisserna sedan han klev av posten. Fortsatt har han även sett till att datautbildningen på KTH utveckls till det bättre genom sitt arbete både som styrelseledamot för utbildningsfrågor och som ordförande för studienämnden. Han har utöver detta bl.a. har varit med och anordnat ett hejdundrande 25-års jubileum och har varit med och dragit i sektionens alumniverksamhet, samt sedan årskiftet 2009/2010 representerat sektionen som fanbärare. Med denna motivering tilldelas Per Almquist ett hedersdelta. Alexander Roghult, mötessekreterare Egil Antonsen, mötesordförande Sofie Björk, justeringsperson Gustaf Forsman, justeringsperson

11

12

13

14

15 Proposition angående D-rektoratets uppgifter Glögg-SM Bakgrund Vi i drek oss anse att man sektionens medlemmar makt bör ge Om de däremot sig ofantligt klanta drek då kan antalet i dfunk vilja banta Då styrelsen huvudansvaret för sektionen hålla vi anser det rimligt att sektionens funktionärer kunna bolla bort från ansvar, makt och post då denna visat sig vara lite lost Att förstå detta kan anses en ansträngning modell kopiös här kommer därför bakgrunden i en version mer seriös Bakgrund version seriös På sektionen ansvarar styrelsen för verksamheten men har i dagsläget ingen makt över vilka personer som får besitta ansvarsposter. Man kan argumentera att styrelsen kan agera SM och på så sätt avsätta funktionärer men detta har följden att SM måste godkänna beslutet vilket gör att styrelsen fortfarande kan tvingas lägga ansvar på en person som de inte anser tillförlitlig. Vi vill istället att styrelsen ska få avsätta funktionärer om de har misskött sig grovt utan att sektionen ska behöva lämna sitt godkännande på SM. Vi anser däremot inte att styrelsen ska få avsätta revisorer, valnämnd eller styrelseledamoter. KF ledamöter och suppleanter ska styrelsen inte heller få avsätta. Förslag till beslut vi i drek yrkar därför att följande punkt läggs till i stadgarnas 4.4 Drektoratets uppgifter att, om så anses nödvändigt, avsätta en av sektionen vald funktionär, dock ej styrelseledamot, revisor, kårfullmäktigesuppleant, kårfullmäktigeledamot eller valberedare D-rektoratet genom

16 Tobias Svensson Vice Ordförande

17

18 Motion angående Valberedarens uppgifter Revisions-SM Bakgrund Idag står det varken i reglementet eller stadgarna om när man senast kan lämna in en nominering eller acceptera sin nominering inför ett SM. Detta slöar ned valprocessen och gör det otydligt vilka som är nominerade. Den nominerade får inte heller tillräckligt med tid för att sätta sig in i postens uppgift. För att sektionsmedlemmarna ska vara väl informerade om vilka som kandiderar till vilka poster samt påskynda valprocessen anser vi i D-Rektoratet att nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast fyra läsdagar innan SM och att den nominerade ska ha accepterat sin nominering senast en läsdag innan SM. Idag är det så här valberedningen arbetar, därmed borde detta skrivas till stadgarna. Valberedningen har under det senaste året genomfört enkla e-post intrevjuer med kandidater inför SM. Detta har lett till mer sakliga och pålästa diskussioner under SM och bidragit till demokratin inom sektionen. Förhoppningsvis har detta också lett till att SM fattar bättre beslut. Med anledning av detta borde reglementet ändras så att valberedningens ordförande gör detta även i fortsättningen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi... att det i stadgarna Valberedning läggs till efter sista meningen Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast fyra läsdagar före det SM där valet sker.. att det i stadgarna Valberedning efter ovanstående läggs till Nominering till funktionsärspost måste accepteras senast en läsdag före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig.. att det i reglementet Verksamhet, mellan första och andra stycket läggs till "Valberedaren skall genomföra intervjuer med alla kandidater. Resultatet av intervjuerna skall göras tillgängligt för sektionens medlemmar på lämpligt sätt senast samma dag som en nominering senast skall bekräftas enligt sektionens stadgar 5.2.4". Alexander Roghult Styrelseledamot och Sekreterare Johannes Edelstam Valberedningens ordörande Tobias Widén Styrelseledamot för utbildnignsfrågor

19

20 Reglering av urnval Revisions-SM Eric Druid Jonas Sundberg 10 mars 2010 Bakgrund De represenanter som sektionen väljer till kårfullmäktige måste enligt THS och sektionens styrdokument väljas med urnval. Dock finns det i dagsläget inga riktlinjer för hur ett urnval ska genomföras, varken i sektionens styrdokument eller centralt på THS. Vi anser att kravet från THS på att välja representanter till kårfullmäktige via urnval är en viktig del i att säkerställa att alla sektionsmedlemmar har möjlighet att delta i valet av representanter. Nyligen har urnval på sektionen dock genomförts genom att man under en paus under ett sittande sektionsmöte har öppnat valet i början av pausen och avslutat valet i slutet av pausen. Detta har inneburit att enbart de som var närvarande vid sektionsmötet gavs möjlighet att delta i valet. Argumentet för detta var att alla som deltog i valet då hade lyssnat på kandidaternas presentationer inför valet så att de hade ett underlag för deras beslut. Ett alternativt tillvägagångssätt som fortfarande möjliggör kandidatpresentationer på sektionsmötet är att man öppnar valet i samband med sektionsmötet och sedan håller valet öppet så att sektionens medlemmar har tid att ta ställning i valet och att de som inte kunde närvara på sektionsmötet också har möjlighet att delta i valet. Vår åsikt är att dessa val egentligen bör regleras i THS styrdokument, men då detta i nuläget inte görs bör det åtminstone regleras i sektionens styrdokument. Om THS i ett senare skede inför regler för detta i sina styrdokument kan man vid behov ta bort regleringen i sektionens styrdokument. 1

21 Beslut Med anledning av ovanstående yrkar vi att en ny punkt Urnval läggs till i reglementet med följande lydelse: Vid urnval ska valurnan hållas tillgänglig för sektionens medlemmar i sektionslokalen eller annan likvärdig plats under minst fem läsdagar. Urnan skall finnas tillgänglig åtminstone en timme per dag, i första hand under lunchtid. att lydelsen i Urnval i sektionens stadgar ändras från till Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med THS stadgar. Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledamöter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med reglementet och THS stadgar. att sektionens kårfullmäktigerepresentanter verkar för att reglering av urnval på sektionerna skall införas i THS styrdokument. 2

22 Svar på motion angående reglering av urnval Revisions-SM Bakgrund Vi i D-rektoratet tycker det är en bra motion. Vi vill däremot att det specifieras i motionens andra att-sats att det ska hållas urnval i enlighet med sektionens reglemende och THS stadgar. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att motionens 1a och 3e att-sats bifalles. att motionens 2a att-sats avslås. att lydelsen i Urnval i sektionens stadgar ändras från Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledam öter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med THS stadgar. till Sektionsordförande, vice sektionsordförande och övriga ledam öter och suppleanter till THS Kårfullmäktige väljs med urnval i enlighet med sektionens reglemente och THS stadgar. D-rektoratet genom Alexander Roghult Sekreterare

23 Proposition angående tolkning av ordet läsdag Revisions-SM Bakgrund I Konglig Datasektionens stadgar används ordet läsdag flitigt. Exempelvis Motion eller interpellation till SM skall vara D-rektoratet tillhanda senast 7 läsdagar före SM. Dock står det inte vad en läsdag är vilket förvirrar D-rektoratet. Om man tittar i THS stadgar och reglemente så förekommer ordet även där, men definieras inte. Dock har Flygsektionen en tolkning av ordet i sina stadgar som är högst rimlig. Där står följande: 2.2 Definition av läsdagar Definitionen av läsdagar som benämns i sektionens stadgar, reglemente och praxis är alla läsdagar som man teoretiskt kan ha något schemalagt under terminstid. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. Dock ej lördagar under tentamensperiod. En läsdag är alltså måndag till fredag alla veckor under terminer och tentaperioder, men inte på lov. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att ordet läsdag tills vidare ska tolkas som dagar då man teoretiskt kan ha något schemalagt under terminstid. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. Dock ej lördagar under tentamensperiod. att till Konglig datasektionens stadgar läggs 1.9 Definitioner. att till Konglig datasektionens stadgar läggs Läsdag med lydelsen Definitionen av läsdagar som benämns i sektionens stadgar, reglemente och praxis är alla dagar som man teoretiskt kan ha något schemalagt under terminstid. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. Dock ej lördagar under tentamensperiod. D-rektoratet genom Tobias Widén Styrelseledamot för utbildningsfrågor

24

25 Ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen Val-SM Meidi Tönisson 29 april 2010 Bakgrund Jämlikhetsarbetet på sektionen måste ha en tydlig kontakt med andra organisationer med liknande uppgifter på skolan. CSC har en grupp vars syfte är att diskutera jämställdhet, mångfald och likabehandling på skolan, JMLgruppen. Ordförande i jämlikhetsnämnden blir automatiskt medlem i gruppen, men samarbetet mellan grupperna har ibland varit bristfälligt. Förslag till beslut Med anledning av ovanstående yrkar jag att följande punkt läggs till längst ned i Jämlikhetsnämndens uppgifter i sektionens verksamhetsplan för 2010: verka för ett utökat samarbete mellan jämlikhetsnämnden och JML-gruppen på CSC. 1

26 Svar på motion angående Ändring av jämlikhetsnämndens uppgifter i verksamhetsplanen Val-SM Bakgrund En lysande idé! Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen bifalles i sin helhet. Tobias Widén Styrelseledamot för utbildningsfrågor

27 Motion angående det som det handlar om Val-SM Bakgrund För att genomföra kursen på 15HP som vi i Studs 2010 läser får vi pengar av KTH, pengar som går till resan vi ska iväg på i sommar. I dagsläget finns ett problem med dessa pengar då de innefattas av en klausul i form av att vi får per student totalt uppdelat i formen nu och när rapporten är inlämnad. På grund av att vi inte har fått lika många föreag som planerat att vara med och sponsra studs/marknadsföra sig mot studenter skulle vi behöva ett lån av sektionen för att kunna komma åt de sista kronorna redan innan vi ska åka iväg då det är dyrt att köpa resor. Dessa pengar kommer givetvis betalas tillbaka så snart kursen är klar. I dagsläget finns en möjlighet för de som vill i Studs att få läsa en avancerad kurs istället för den grundläggande som vi idag är skrivna på. Det är ingen skillnad i kraven men den avancerade kursen går inte nu på våren. För de som vill ta den avancerade kursen kommer vi inte få de sista kronorna förrän kursen börjar i vår då det är då de kommer få sina poäng inrapporterade. För dessa studenter skulle vi då inte betala tillbaka pengarna förrän nästa år. (Till SM kommer jag ha siffror på hur många som ska läsa den avancerade kursen och alltså hur mycket pengar som betalas tillbaka först i början av 2011). Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Studieresan 2010 får låna kr av Konglig Datasektionen och att kronor per student betalas tillbaks så snart respektive student får poäng på Studs-kursen Tobias Svensson Projektledare Studieresan 2010

28 Svar på Motion angående Studslån Val SM Bakgrund Då detta är pengar som Sektionen ska få av skolan och det inte rör sig om en någon jättestor summa ser inte vi i D-rektoratet att sektionen tar någon störe risk att låna ut dessa pengar till STUDS. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att bifalla motionen i sin helhet. D-rektoratet genom Egil Antonsen Ordförande

29

30

31

32 Motion angående fanbärarnas deltagaravgifter Val SM Bakgrund För att sektionen ska få representeras under nobel så kräver SSCO:s fanborg att vi även ska representera under valborgcermonin. I dagsläget så bekostar sektionen fanbärarnas kostnad för närvaro under nobel men ej under valborg. Jag anser att det vore passande att sektionen betalar även detta som ett tack från sektionens sida gentemot de som är fanbärare. Att bli vald till fanbärare är en mycket hedersfylld post på sektionen och sannolikt har personerna som blir valda bidragit mycket till sektionen tidigare så detta borde inte vara en stor summa i det stora hela. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att det i reglementet Fanbärare paragraf tre ändras från: till: Alkoholfri biljett till Nobelbanketten bekostas alltid av Datasektionen. Deltagaravgifter eller liknande till andra evenemang betalas av fanbärarna själva såvida inte D-rektoratet beslutar annorlunda. Sektionen bekostar fanbärarnas alkoholfria deltagaravgift för de evenemang där fanan bärs. genom Per Almquist Fanbärare

33 Svar på motion angående fanbärarnas deltagaravgifter Val SM Bakgrund D-rektoratet anser att de personer som väljs till fanbärare är personer väl värda titeln. Deras engagemang i sektionen bör hedras. Att sektionen därför bekostar de tillfällen som fanbäraren bär fanan anses vara en god ide. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen bifalles i sin helhet. D-rektoratet genom Malin Eriksson Vice ordförande

34

35

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2009-11-03 1(8) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-11-03, 17.17 21.43 Plats Närvarande K2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Joel

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2007-12-11 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2007-12-11, 17:18 22:30 Plats K1, KTH Närvarande Sektionsordförande Simon Habtemikael, D-04 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17.41 med 39 teknologer närvarande. För närvarolista, se bilaga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Extra-SM 2014-01-27 1(7) Dagordning Extra-SM 2014-01-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16.24 med ett antal teknologer närvarande. För närvarolista,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer