Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03 Vice ordförande Ann-Sofie Lindblom, D04 Sekreterare Jesper Särnesjö, D-04 Kassör Simon Habtemikael, D-04 Informationsansvarig Oscar Sundbom, D-02 Programansvarig student Per-Anders Legeryd, D-04 PR-chef Robert ter Vehn, D-04 Klubbmästare Eskil Andréen, D-03 Konglig Lokalchef Patrik Stenmark, 04 Konglig Öfverdrif Henrik Fräsén, D-02 Sektionsidrottsledare Carl Henrik Laurell, D-00 Valberedningens ordförande Kristoffer Renholm, D-05 Sektionshistoriker Johan Strömhielm, D-98 Qulturattaché Joel Westberg, D-05 Revisor Pehr Söderman, D-02.5 Fanbärare Martin Nygren, D-01 Ordförande för Jämlikhetsnämnden Pontus Walter, D-05 David Björklund, D-06 David Vuorio, D-03 Elin Rydberg, D-06 Eric Druid, D-05 Joakim Ekberg, D-04 Karin Djurle, IT-01 Lorica Claesson, D-03 Mikael Auno, D-04 Simon Stenström, D-05 Sofie Björk, D-05 Stig-Erik Blomquist, D-00 1 Mötets högtidliga öppnande Jakob Bergendahl förklarade mötet öppnat 17:20. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Jakob Bergendahl valdes till mötesordförande.

2 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) 2. Val av mötessekreterare Jesper Särnesjö valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Joel Westberg och Johan Strömhielm valdes till justeringspersoner. 4. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick i enlighet med 5.4 i stadgarna. Mötet var sålunda behörigt utlyst. 5. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes med smärre förändringar. 6. Anmälan av övriga frågor Jakob Bergendahl anmälde Academia Live samt HÖRS som övriga frågor. Robert ter Vehn anmälde Sponsoravtal som övrig fråga. Joel Westberg anmälde QN:s behov av ett låsbart skåp som övrig fråga. 7. Eventuella adjungeringar Karin Djurle adjungerades med närvaro- och yttranderätt. 8. Tidigare mötens protokoll Inga tidigare mötesprotokoll fanns att granska. Avgående sekreterare lovade att förra läsårets SM-protokoll skall vara klara innan Glögg-SM. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Jakob Bergendahl rapporterade att han besvarat Tillståndsmyndighetens ifrågasättande av vårt serveringstillstånds existensberättigande. (b) Kassör Simon Habtemikael rapporterade att han ej ännu har tillgång till sektionens konton. (c) Sekreterare Jesper Särnesjö rapporterade att han hämtat post samt protokollfört ett DM. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Frånvarande. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Leo Giertz var frånvarande, men rapporterade via e-post att han framhållit behovet av ett skolråd, att han diskuterat studierelaterade frågor med Per-Anders Legeryd, samt att han varit på ledningsgruppsmöte med skolan och diskuterat kommunikationskanaler mellan skolans ledning och dess studenter. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Erik Edstam var frånvarande, men rapporterade via e-post att han tyvärr ej kunnat medverka nämnvärt i styrelseverksamheten p.g.a. arbete. 2. Övriga funktionärer (a) DIU Frånvarande.

3 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) (b) DKM Eskil Andréen rapporterade att DKM börjat med regelbundna möten, att de hävt en guldfisk, att han haft kontakt med KMR och PMR, samt att DKM ordnat Reclaim the Spritförråd. Vidare rapporterade han att DKM kommer att ordna onsdagspubar varje onsdag fram till jul, tentapub lördag 28 oktober, samt preliminärt Plums lördag 25 november. Angående Plums tillade han att spons är ordnat, samt att budgeten är klar och väntar på D-rektoratets godkännande. Avslutningsvis rapporterade han att en vårbal skall ordnas, att DKM har rekryteringsperiod t.o.m. tisdag 17 oktober, samt att en ny kassaapparat skall införskaffas. (c) dbuggen Chefredaqteuren var frånvarande. Henrik Fräsén rapporterade att Jon Larsson producerat n0lledbuggen, samt att det i övrigt var dött som vanligt. (d) ESCapo Patrik Stenmark rapporterade att även ESCapo haft regelbundna möten, att ESCapen förfaller, samt att ESCapo håller på att utarbeta rutiner för hur underhållet av ESCapen skall skötas. (e) Fanbärare Martin Nygren rapporterade att han burit Konglig Datasektionens fana i Stadshuset, samt att han skall bära samma fana vid kommande promoveringar och diplomeringar. Vidare klargjorde han att fanan har hållits högt. (f) IOR Oscar Sundbom rapporterade att IOR haft höstens första möte, samt att de beslutat att bygga om sektionens hemsida med en ny plattform. (g) KF-ledamöter Jakob Bergendahl rapporterade att han tillsammans med Ann-Sofie Lindblom och Jon Larsson varit på KF måndag 9 oktober. Mötet hade få deltagare, och behandlade bl.a. att HÖRS går back. (h) Jämlikhetsnämnden Pontus Walter rapporterade att han varit på JML-möte och diskuterat hur man skall få bättre rekrytering till Datateknik. (i) Mottagningen Henrik Fräsén rapporterade att Mottagningen har gått bra, till den grad att även ett daddetack ordnats, samt att det arbete som återstår är att göra Mottagningens bokföring. Vidare rapporterade han att en återlämningsfest skall ordnas innan tentapuben lördag 28 oktober. (j) Programansvarig student Per-Anders Legeryd rapporterade att han varit på Grundutbildningsmöte och diskuterat övergången till en utbildning på 200 poäng och en sjugradig betygsskala. Vidare rapporterade han att Fakultetsnämnden har bestämt att man kan ha skyddat identitet som KTH-student, vilket har fått ett blandat bemötande av de olika fakulteterna. Slutligen påpekade han att detta är ett bra tillfälle att framföra önskemål om förändringar i utbildningen till kansliet. (k) PR-Gruppen Robert ter Vehn rapporterade att PR-Gruppen ordnat D-dagen med stor framgång, att såväl företag som studenter var nöjda, samt att evenemanget omsatte cirka SEK, och gick med cirka SEK i vinst. (l) Prylmånglaren Frånvarande vid denna punkt. Se dock nedan. (m) QN Joel Westberg rapporterade att QN ordnat en filmkväll och en valvaka. Vidare rapporterade han att godis och läsk stulits från QN:s godisförråd under lördag 7 oktober, samt att ett brev från förövarna påfunnits under tisdag 10 oktober. Se även bilaga.

4 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) (n) Revisorer Pehr Söderman rapporterade att han genomfört fyra revisioner inför detta SM. (o) SIL Carl Henrik Laurell rapporterade att han varit på Idrottsråd och beslutat om vilka grenar som skall ingå i KTH-mästerskapet. Vidare rapporterade han att Idrottsnämnden ordnar gratis träning torsdagar vid Gullmarsplan. (p) Sektionshistoriker Johan Strömhielm rapporterade att han ej ännu är klar med förra årets redogörelse, att daddeträdet är under utveckling, att digitaliseringen av sektionens bildarkiv går långsamt men dock framåt. Vidare meddelade han att han kan tänka sig att även hantera digitaliseringen av Mottagningens bilder, förutsatt att han får rekvirera medhjälpare. (q) Spexmästeriet Spexmästaren misslyckades med att existera. (r) Studerandeskyddsombud Erik Edstam var frånvarande, men rapporterade via e-post att han i egenskap av studerandeskyddsombud har genomgått utbildningen för just detta, och är därmed blivit ett licensierat studerandeskyddsombud. (s) Studienämnden SNO valdes först senare under detta SM. Per-Anders Legeryd rapporterade att Studienämnden skall ha möte torsdag 12 oktober. 3. Kåren Ingen representant närvarande. Fikapaus Mötet ajournerades Mötet återöppnades Prylmånglarens rapport Pontus Stenetorp, som nu var närvarande, rapporterade att försäljningen gått bra, att han ej ännu fått tillgång till Prylmånglarens bankkonto, att lagret av märken håller på att sina, att D-06 letar sponsorer till sin overall samt utvecklar ett årskursmärke, samt att Sigvards jubileumsmärke skall säljas till samtliga dataloger. 4 Bordlagda ärenden 1. Revision Datakonferensen 2001 Pehr Söderman rapporterade att han granskat årsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret , samt att han funnit att bokföringen enligt uppgift varit väl genomförd, att bokföringen reviderats i en omgång av sektionen, men sedan förkommit, att han trots mycket arbete ej lyckats få tag på bokföringen, att han ej funnit något som tyder på oegentligheter, samt att verksamheten har genomförts. Han rekommenderade därför att Datakonferensen 2001 ges ansvarsfrihet. att ge ansvarsfrihet till Datakonferensen 2001.

5 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) 2. Revision DKM Pehr Söderman rapporterade att han granskat årsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret , samt att han funnit att bokföringen ej genomförts, att ingen årsberättelse lämnats till revisorerna, att förvaltningen ej haft uppenbara brister, samt att det ekonomiska utfallet kan ifrågasättas. Han yrkade därför på att ansvarsfrihet ej ges DKM , att D-rektoratet ges i uppdrag att genomföra en genomgång av DKM:s ekonomi och skriva årsberättelse, samt att eventuella oegentligheter som uppenbaras beivras. Henrik Fräsén yrkade på att deadline för D-rektoratets uppdrag sätts till 1 januari att bifalla Pehr Södermans yrkande, med Henrik Fräséns tillägg. 3. Revision DKM Pehr Söderman rapporterade att han granskat årsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret , samt att han funnit att bokföringen ej genomförts, att ingen årsberättelse lämnats till revisorerna, att förvaltningen ej haft uppenbara brister, samt att det ekonomiska utfallet kan ifrågasättas. Han yrkade därför på att ansvarsfrihet ej ges DKM , att D-rektoratet ges i uppdrag att genomföra en genomgång av DKM:s ekonomi och skriva årsberättelse, samt att eventuella oegentligheter som uppenbaras beivras. Stig-Erik Blomquist yrkade på att deadline för D-rektoratets uppdrag sätts till 1 januari att bifalla Pehr Södermans yrkande, med Stig-Erik Blomquists tillägg. 4. Revision Prylmånglaren Pehr Söderman rapporterade att han granskat årsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret , samt att han funnit att bokföringen har genomförts, men att pärmen med verifikat förkommit, att ett Excelblad med bokföringen finnes, att ingen verksamhetsberättelse lämnats till revisorerna, samt att inga uppenbara oegentligheter uppenbarat sig vid revisioneen. Han yrkade därför på att D-rektoratets ges i uppdrag att skriva en årsberättelse, samt att Prylmånglaren ges ansvarsfrihet. Johan Strömhielm yrkade på att deadline för D-rektoratets uppdrag sätts till 1 januari att bifalla Pehr Södermans yrkande, med Johan Strömhielms tillägg. Johan Strömhielm yrkade på att återstående revisioner under punkt 4 behandlas i klump. att bifalla Johan Strömhielms yrkande. Johan Strömhielm yrkade på att återstående revisioner under punkt 4 bordläggs. att bifalla Johan Strömhielms yrkande. 5. Revision Mottagningen Revision Studs Revision Datasektionen

6 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) 8. Revision Mottagningen Revision Studs Revision Datas Damer Revision Datasektionen Revision Datas Damer Revision DKM Revision Prylmånglare Revision Datasektionen Revision Datas Damer Revision DKM Revision Datasektionen Revision Prylmånglare Revision Mottagningen Revision Dataspelet Val av Studienämndsordförande Kristoffer Renholm rapporterade att det fanns en nominerad till posten: Johannes Edelstam. Johannes presenterade sig och lämnade sedan rummet. att välja Johannes Edelstam till Studienämndsordförande. 23. Val av Spexmästare Kristoffer Renholm rapporterade att nominerade saknas. Henrik Fräsén yrkade på att valet av Spexmästare bordläggs. att bifalla Henrik Fräséns yrkande.

7 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) 24. Val av Chefredaqteur Kristoffer Renholm rapporterade att nominerade saknas. Henrik Fräséns yrkade på att valet av Chefredaqteur bordläggs. att bifalla Henrik Fräséns yrkande. 5 Revisionsärenden Robert ter Vehn yrkade på att punkt 5 behandlas i klump. att bifalla Robert ter Vehn yrkande. Robert ter Vehn yrkade på att punkt 5 bordläggs. att bifalla Robert ter Vehns yrkande. 1. Datas Damer DKM Datasektionen Prylmånglare Mottagningen Dataspelet Övriga frågor 1. Academia Live Jakob Bergendahl rapporterade att han mött representanter från Academia Live, ett företag som utvecklar webtjänster för studenter. Vidare rapporterade han att den enda av deras tjänster som kan vara intressant för sektionen är en SMS-tjänst, men att Academia Live enligt egen utsago ej har resurser att erbjuda enskilda tjänster, utan endast paketlösningar.

8 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) 2. Sponsoravtal Robert ter Vehn rapporterade att Decerno har erbjudit att betala SEK årligen för att få ha en anslagstavla, en klocka, samt 40 muggar i ESCapen. Robert bad SM att tillåta att PR-gruppen, D-rektoratet samt ESCapo själva fattar ett besluta i denna fråga, vilket SM godkände. 3. QN:s behov av ett låsbart skåp Joel Westberg uttryckte QN:s behov av ett låsbart utrymme att förvara godis och dylikt i, med tanke på de stölder som förekommit. 4. HÖRS Jakob Bergendahl rapporterade att KF vid sitt senaste möte lade fram fem punkter att diskutera, angående kårens ägande av HÖRS: (a) Varför ska kåren äga ett bolag? (b) Vad vill THS att Hörs ska arbeta utifrån? (c) Vinstdirektiv (d) Förlustenheter (e) Ägarstruktur En livlig debatt vidtog, och det framgick att SM var splittrat i frågan. 7 Mötets högtidliga avslutande Jakob Bergendahl förklarade mötet avslutat Bilagor 1. Närvarolista 2. In- och utlista 3. Revisionsberättelse av Pehr Söderman angående Datakonferensen Revisionsberättelse av Pehr Söderman angående DKM Revisionsberättelse av Pehr Söderman angående DKM Revisionsberättelse av Pehr Söderman angående Prylmånglaren Yrkande av Henrik Fräsén angående deadline för D-rektoratets uppdrag 8. Yrkande av Stig-Erik Blomquist angående deadline för D-rektoratets uppdrag 9. Yrkande av Johan Strömhielm angående deadline för D-rektoratets uppdrag 10. Yrkande av Johan Strömhielm angående behandling i klump av återstående revisioner under Bordlagda ärenden 11. Yrkande av Johan Strömhielm angående bordläggning av återstående revisioner under Bordlagda ärenden 12. Yrkande av Henrik Fräsén angående bordläggning av Val av Spexmästare 13. Yrkande av Henrik Fräsén angående bordläggning av Val av Chefredaqteur 14. Yrkande av Robert ter Vehn angående behandling i klump av Revisionsärenden

9 Konglig Datasektionen Revisions-SM (9) 15. Yrkande av Robert ter Vehn angående bordläggning av Revisionsärenden 16. Brev funnet i QN:s godisförråd Jesper Särnesjö, mötessekreterare Jakob Bergendahl, mötesordförande Joel Westberg, justeringsperson Johan Strömhielm, justeringsperson

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(??) Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 20 november 2012 (Höst-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman Carl

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer