Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 12:09 14:33 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Jacob Sievers, D-11 Vice sektionsordförande Mattias Danielsson, D-12 Kassör Filip Schulze, D-12 Sekreterare Jenny Hansdotter, D-12 Ledamot för sociala frågor och relationer Aleksandra Boscanin, D-13 Ledanot för utbildningsfrågor Kristoffer Emanuelsson, D-11 Ledamot för studiemiljöfrågor Benjamin Burvall, D-12 Revisor Victor Koronen, D-09 Valberedningens ordförande Lovisa Runhem, D-12 KF Ledamot Eva Sokolova, D-12 KF Suppleant Angelina von Gegerfelt, D-12 Sophia Bäckström, D-12 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers förklarade mötet öppnat 12:09. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Jacob Sievers valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Jenny Hansdotter valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Filip Schulze valdes till justeringsperson tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Sophia Bäckström gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor (a) Lovisa Runhem anmäler frågan Teambuildingen med funktionärerna. Filip Schulze Jacob Sievers

2 Konglig Datasektionen DM (22) (b) Eva Sokolova anmäler frågan D-vrak middag. (c) Victor Koronen anmäler frågan Den gamla fanan. 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Har jobbat med löpande uppgifter. Alla blanketter angående överförande av tillstånd är igång. Har haft möten med diverse nämnder. Har gjort taggningsfilmer för skiftes. Har dessutom fixat en uppgörelse med CSC om att få använd lokaler på 5:e våningen igen. Vice ordförande: Har arbetat med arkiveringen. Har jobbat med att undersöka bilen. Fråga 1: Har det hänt något med hantering av undantagsfall för propositionen om urnval? Var det något som skulle ha gjorts till nu? Svar: Vi diskuterade det och kom då fram till att det inte är snyggt att hitta alla undantagsfall och lista dem. Det jag skulle vilja är att man hittar någon att referera till. Kommentar 1: Jag fick intrycket av att det skulle komma en ny proposition eftersom frågan lyftes. Kommentar 2: De specialfall som händer oftast regleras som det är nu. Det är bara om det skulle göras förtydligande så att man slipper tänka vad som står och det känns redundant. (b) Kassör Har fått hjälp av ledamöterna att ta ikapp bokföringen. Har även skickat ut en ansvarsspecifikation för att förtydliga det ekonomiska ansvaret som alla nämnder som har ett ekonomiskt ansvar på sektionen. (c) Sekreterare Har arbetat med protokoll. Har uppdaterat styrdokument efter beslut från SM. Har hämtat post. Kommentar 1: Varken Verksamhetsplanen eller dfunkpolicyn har uppdaterats. Kommentar 2: Det ska vi ordna. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Har varit på vå utbildningar, en i Civil- och skatterätt samt en bokföringsutbildning. Har bokfört. Har haft möte diverse nämnder. Har skickat ut påskkort. Filip Schulze Jacob Sievers

3 Konglig Datasektionen DM (22) (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har suttit på ledningsgruppsmöten med CSC. Har fixat en dfunk-kalender. Har bokfört. Har suttit på studienämndsmöten. Har haft möten med Tag Monkeys och IOR om en ny hemsida. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Har skrivit motivering till hedersdelta. Påbörjat arbete med förbättrade relationer med andra sektioner, där en vänskapssittning ordnades. Kollat mer på posten, KårX var inte problemet. Har haft salssyning av CSCs salar. Har jobbat med bokföring. 4 Beslutsärenden 1. Donation av dokument till arkivet Bakgrund: Det har redan donerats en massa dokument till arkivet och nu är det en bunt dbuggen som ska arkiveras. att donera dokumenten till arkivet. 2. Per capsulam-beslut om inköp av hårddiskar Bakgrund: Det behövdes nya hårddiskar till den nya servern eftersom de gamla inte passade. att fastslå beslut att godkänna upp till 2200 kr till IOR för inköp av nya hårddiskar. 3. Per capsulam-beslut angående uppstart av Studs 2015 att fastslå beslutet om uppstart. 4. Per capsulam-beslut angående uppstart av METAspexet 2015 att fastslå beslutet om uppstart. 5. Per capsulam-beslut angående uppstart av dåre 2015 att fastslå beslutet om uppstart. 6. Per capsulam-beslut angående uppstart av Vårbalen 2015 att fastslå beslutet om uppstart. 7. Beslut angående nedläggning av METAspexet 2012 att avsluta projektet. 8. Beslut angående nedläggning av METAspexet 2013 Filip Schulze Jacob Sievers

4 Konglig Datasektionen DM (22) att bordlägga punkten. 9. Beslut angående nedläggning av dåre 2012 att avsluta projektet. 10. Beslut angående nedläggning av dåre 2013 att bordlägga punkten. 11. Beslut angående nedläggning av Vårbalen 2012 att avsluta projektet. 12. Beslut angående nedläggning av Studs 2013 att avsluta projektet. 13. Beslut angående nedläggning av D-Jubileum att avsluta projektet. 14. Beslut angående inköp av diplom Bakgrund: I fjol påbörjade Eric och Tag Monkeys ett arbete att ta fram ett diplom som skulle delas ut tillsammans med hedersmedlemsutmärkelser och hedersdelta. Arbetet med att ta fram diplomet är klart och en offert för vad det skulle kosta har mottagits. Det skulle kosta ungefär 8000 kr för 50 st diplom. Dikussionen rörde: - att 8000 är en liten summa i det totala, men i nuläget stor då mycket pengar från dispositionsfonden använts. - pengar från dispositionsfonden har tagits för låsbytet, server, hårddiskar och styrelserummets upprustning. - att Drek kan be SM om att flytta pengar till dispositionsfonden igen. - eftersom nedskärningar gjorts i budgeten blir det en konstig balans. - att det blir en investering att köpa diplom då det inte delas ut så många diplom per år. - vad kan de som får utmärkelsen uppskatta att få? - att kvaliteten på de saker som redan delas ut är dålig. Förslag som kom upp i diskussionen: - Att köpa diplomen och be SM om mer pengar till dispositionsfonden när de börjar ta slut. - Att inte köpa diplomen så att pengar för motioner finns i dispositionsfonden. - Att inte köpa diplomen utan istället se vad det skulle kosta att skaffa medaljer eller pins av bättre kvalitet än de som delas ut nu. - Att besluta om inköp av diplom senare, då utdelningen sker på Ettans Fest i november. att inte godkänna beslut om inköp av diplom. Filip Schulze Jacob Sievers

5 Konglig Datasektionen DM (22) 15. Beslut angående entledigande av Michael Stahre från Systemteknologssamverkansgruppen och Pagod Bakgrund: Han har suttit som representant i 3 år och vill avgå. att entlediga Michael Stahre. 5 Propositioner 1. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil Diskussionen rörde: - att hyra har tidigare kostat mer än vad underlaget visar. - att hyra eller leasa, och förutse kostnader. - att köpa bil, kostnader, risker och fördelar. - att hyra bil, kostnader, risker och fördelar. - event som använder bil. - Mottagningen s och DKM s användande av bil. - sponsmöjligheter, bara om köper eller leasar. - attsatsen om att hyra året ut. - budgetposter som finns för bilen. att lägga propositionen. (Paus. Ida Vainionpää och Anna Olsson kommer till DM.) 6 Motioner 1. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget 2014 Diskussionen rörde: - de sänkningar som gjorts jämfört med förra årets budget. - resultatets ändring. - att mottagningen får gå back kr. - förra årets budget och bokföring. - Ettans Fest för mottagningen ändringar som gjorts i budgeten. att yrka för bifall av motionen och att Filip Schulze skriver motionssvar. 2. Motion angående byte av bil Diskussionen rörde: - hur motionen ska behandlas i och med propositionen. att yrka för avslag av motionen och att Benjamin Burvall skriver motionssvar. Filip Schulze Jacob Sievers

6 Konglig Datasektionen DM (22) 7 Övriga frågor 1. Teambuildingen med funktionärerna Fråga 1: Hur många dfunk var där? Svar: st. Fråga 2: Hur många var ni totalt? Svar: 24, om jag inte minns fel. Kommentar 1: Jag var inte där själv och jag tycker det är mycket av dfunkteambuildingpengarna som gått till det. Jag tycker pengar borde tas från dispositionsfonden för att bekosta en del av det. Även om det ska vara en mindre grej i höst, så kan man göra andra saker för de pengarna, som att ge presenter som man gjorde förra året på Glögg-SM. Kommentar 2: Vi diskuterad detta innan och räknade med fler anmälda. Men vi valde att lägg amer pengar på den här teambuildingen för nästa blir när det är sommar och då är man gärna ute och grillar eller likande. Det blir en bra teambuilding, men kostar inte lika mycket. Kommentar 3: Det var inte heller ett bra datum. Det var för nära inpå som ni gick ut med det och det var i påskhelgen. Man skulle kunna ha något i slutet på maj med alla nyvalda också. Kommentar 4: Det var svårt med datumen, och vi kollade även maj. Den här våren har det varit körigt med event, så det var svårt att hitta ett bra datum. Jag tycker det är en dålig ide att ta pengar från dispositionsfonden som redan är låg. Kommentar 5: Jag tycker det är roligare med flera event där man kan ses och prata. Det är det jag saknar. 2. D-vrak middag Vi har planerat en middag och enligt kalkylen har vi räknat med ett visst antal personer. Den är nollbudgeterad, men om det skulle skita sig ser vi gärna att vi har Dreks stöd. Fråga 1: Vad är D-vrak? Svar: Det är före detta Drek personer. Fråga 2: Är det gratis? Svar: Nej. Det är att vi vill ha buffert ifall folk inte kommer fast de anmält sig. Kommentar 1: Det är att vi tänkt handla mat och vill vet att vi inte behöver spendera en massa själva om folk inte kommer. Fråga 3: Hur många beräknar ni kommer? Svar: Det här är för 30 personer vi räknat. Kommentar 2: Det skulle bli att avsätta som buffert. Men visar det sig att det inte behövs går det tillbaka. Kommentar 3: Ni kan använda en bindande anmälan. Kommentar 4: Det kanske snarare borde vara att ni ber om pengar efteråt, när ni vet om det behövs. Filip Schulze Jacob Sievers

7 Konglig Datasektionen DM (22) Kommentar 5: Ja, det verkar mer rimligt att ta det efter. 3. Den gamla fanan Data har fått en ny fana och vi har kvar den gamla. Det stod i motionen att fanbäraren skulle besluta vad som händer med gamla fanan. Vad vill folk göra? Har ni förslag. Kommentar 1: Hänga i styrelserummet. Kommentar 2: Hänga i META, om Media tycker det är ok. Kommentar 3: Fråga om Tag Monkeys har något förslag. Kommentar 4: Använda som slit och släng fana på sittningar. Kommentar 5: Lämna till arkivet. Kommentar 6: Toastmasterduk. Kommentar 7: Kom med fler förslag om ni kommer på. 8 Nästa möte Nästa möte kommer att annonseras vid ett senare tillfälle. 9 Mötets högtidliga avslutande Jacob Sievers förklarade mötet avslutat 14:33. Bilagor 1. Summary in English 2. In- och utlista 3. Donation av dokument till arkivet 4. Per capsulam-beslut om inköp av hårddiskar 5. Per capsulam-beslut angående uppstart av projekt 6. Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil 7. Motion angående Revidering av Mottagningens Budget Motion angående byte av bil Filip Schulze Jacob Sievers

8 Summary in English DM Propositions 1. The rolling danger The chapter s car has cost a lot of money. It should be scraped and the chapter to rent a car for the rest of the year. d-mulle should scrap the current car, the budget posts for savings for a car and reparations/rental cars should be eliminated and a new budget p ost for a rental car should burden the central budget. DM decided to present the proposition at SM. Motions 1. Revised budget for The receiveds 2014 The receiveds have made changes to the budget to make a more appropriate budget for the reception of DM decided to move that SM approbates the motion, Filip Schulze writes the answer. 2. Change of car The car have b een in a bad state for a long time and schould b e scrap ed. D-Mulle should scrap the car and should also pro duce material on the alternatives for a getting a new car. DM decided to move that SM rejects the motion, Benjamin Burvall writes the answer. Decicions 1. Donation of documents to the archive DM decided to donate the documents. 2. To approve of the decision to by hard drives DM decided to approve the decision. 3. Start projects Before the elections opened D-rektoratet decided to start Studs 2015, METAspexet 2015, dåre 2015 and The Spring ball DM decided to approve the decision. 4. Closing of projects Projects that were closed: METAspexet 2012, dåre 2012, Vårbalen 2012, Studs 2013 and D-Jubileum. Projects that were postponed: METAspexet 2013 and dåre Diplomas A prototype has been made and an offer has been received. To buy 50 diplomas would cost kr. DM decided to not buy the diplomas. 6. Relieve Michael Sthare from representative in Systemteknologssamverkansgruppen och Pagod DM decided to relive him from his post.

9 Other questions 1. The teambuilding in April 2. D- wrek dinner 3. The old banner

10

11 DONATION AV DOKUMENT TILL ARKIVET 1. Definitioner Konglig Datasektionen (org. nr ), nedan benämnd Datasektionen. Arkivet är Avdelningen för dokumenthantering, Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska Högskolan. 2. Berörda dokument Datasektionen har sammanställt en samling av följande dokument: (1) NolledBuggen 2007 (2) JubileumsdBuggen 2003 (3) NolledBuggen 1999 (nummer 5) (4) JanuaridBuggen 2004 (utgiven juni 2004) (5) JuldBuggen 2003 (6) NolledBuggen 1998 (7) J-dBuggen 1998 (8) dbuggen nr (9) NolledBuggen 2005 (10) NolledBuggen 2000 (11) NolledBuggen 2006 (12) dbuggen nr (13) Studiehandbok 1999 (Bilaga till nolledbuggen 1999) (14) nolledbuggen nr (15) JubileumsdBuggen 2008 (16) NolledBuggen 2003 (Utskrift) (17) NolledBuggen Donation Datasektionen överlåter härmed de berörda dokumenten, ovan uppräknade, till Arkivet. Datasektionen Datum Namnförtydligande Plats 1

12 Hej, Som ni vet håller vår gamla server på att klappa ihop. Christian kontaktade mig för en stund sedan och vill beställa hårddiskar till vår nya server eftersom den kom utan. Mitt förslag är att vi godkänner en utgift på upp till 2200 kr för inköp av hårddiskar till servern per capsulam. Skriv tillbaka ett reply to all med om du vill bifalla eller avslå så snart du har möjlighet. Med vänlig hälsning Jacob Sievers Ordförande 2014 Konglig Datasektionen, KTH Kristoffer Emanuelsson 27 mar till Jacob, Drek Tycker jag är helt ok. Bifall :50 GMT+01:00 Jacob Sievers Jenny Hansdotter 27 mar till Kristoffer, Drek, Jacob Jag tycker också att det låter ok. Bifall Den 27 mar :37 skrev "Kristoffer Emanuelsson" Mattias Danielsson 27 mar till Drek #okgo Benjamin Burvall till Mattias, Drek 27 mar Ok Jacob Sievers 27 mar till Aleksandra, Kristoffer, Drek Nu är även Aleksandra med i tråden! Den 27 mars :37 skrev Kristoffer Emanuelsson

13 Aleksandra Boscanin 27 mar till Jacob, Kristoffer, Drek Tycker också det är helt okej, bifaller! /Aleksandra Från: Jacob Sievers Skickat: den 27 mars :51 Till: Kristoffer Emanuelsson; Aleksandra Boscanin Kopia: Drek Ämne: Re: Utgift för hårddiskar till IOR Filip Schulze 28 mar till Drek Jag hade inte förstått att den utgiften var kvar. Det kan vara fult att ta dispfonden i 2 steg men det är ändå runt och det här behöver vi verkligen. BIFALL mvh Filip

14 On 15 april 2014 at 19:40:39, Jacob Sievers wrote: Hej, Vi måste ta ett per-capsulam beslut angående uppstart av projekt. DKM har sagt att de inte vill ordna vårbalen, så den ligger också med här. Projekten det gäller är: Studs 2015 (tidigare projekt: studs 2014) Motivering: Studs har nu funnits i ett antal år. Det är ett projekt som varit uppskattat av både studenter och företag. Metaspexet 2015 (tidigare projekt: Metaspexet 2014) Motivering: Vårt samarbete med media är nu inne på sin tredje iteration och självklart vill vi se ännu fler än så. Spex är kul, klart vi ska ha ett nästa år också! Dåre 2015 (tidigare projekt: Dåre 2014) Motivering: Dåre har arrangerats i flera år i rad nu, och varje gång är det lika uppskattat av skid- (och fest- ) älskande studenter. Vårbalen 2015 (tidigare projekt: vårbalen 2012) Motivering: Data har oftast bara en finsittning per år, ettans fest. De senaste åren har den hållits i en lokal som förvisso är fin, men inte rymmer så många, därför är det dags för ännu en hejdundrande vårbal. Svara på mailet med vilka projekt du vill bifalla/avslå start av. Ex. "Jag yrkar på att bifalla uppstart av samtliga nämnda projekt". Svara gärna ikväll! Mvh Jacob Sievers Ordförande 2014 Konglig Datasektionen, KTH

15 Från: Mattias Danielsson Skickat: den 15 april :53 Till: Drek Ämne: Re: Per capsulam beslut angående uppstart av projekt Jag yrkar på att bifalla uppstart av samtliga nämnda projekt". Mattias Danielsson Vice Sektionsordförande Konglig Datasektionen, KTH Aleksandra Boscanin skrev :00: Jag yrkar på att bifalla uppstart av samtliga nämnda projekt! /Aleksandra :06 GMT+02:00 Filip Schulze Peeps vi ska inte yrka utan rösta. DKM vill inte göra vårbalen därför rösta jag uppstart för samtliga 4. hälsningar Filip Den 15 april :25 skrev Kristoffer Emanuelsson Har vi inte redan tagit per capsulam beslut på 3 av dessa? Jag röstar för Vårbalen. Och tycker det känns konstigt att rösta för de andra två gånger... On 15 Apr 2014, at 22:05, Sekreterare wrote: Jag röstar för uppstart på alla 4 projekt /Jenny On Apr 15, :48 PM, "Benjamin Burvall" wrote: Jag röstar för uppstart på alla 4 projekt. /Benjamin

16 Proposition angående den rullande livsfaran till sektionsbil VAL-SM Bakgrund Att ha en bil var inte så roligt som man hade hoppats. Efter att ha lagt ut en mindre sektions halva årsbudget(ja) på att reparera vår kära transporter, så känner vi att det är dags att vi tar ut och skjuter den bakom ladan. Det är dessutom snart dags att rulla den till bilprovningen, vilket förmodligen kommer att sluta i tårar och ett välförtjänat körförbud. Att fortsätta inneha en sådan imponerande brevpress som sektionsbilen är helt onödigt, och den måste alltså ersättas. Bifogad jämförelse av bilalternativen visar att en hyrbil skulle vara billigast. Därför yrkar D-rektoratet att hyra bil för fortsättningsvis blir den lösning sektionen använder sig av. För att inte kallt utgå från just den här beräkningen och bibehållna priser så överdriver vi till kronor. Notera att kalkylen är delvis baserad på kostnadsschabloner. Schablonerna är baserade på data ifrån konsumentverket. En av de tveksammare sirorna är den för reparationer, som har en förhöjd potential att variera. Förslag till beslut att d-mulle åläggs att skrota den nuvarande bilen, RON 682 att bugdetposterna Bilspar och Reparationer/Hyrbilar i 2014 års budget stryks att en ny budgetpost Hyrbilar på kr belastar sektionen centralt 2014 D-rektoratet, genom Filip Schulze, D-Kassör

17 Inköpspris Hyra Hyra Event Taxikostnader Bilskatt Försäkring Bensinkostnad Reparationskostnader per mån Parkering övrigt per år Totalt Kommentar länk per månad Per eventdag per månad per månad per månad per månad Minst Beräknad per månad Däck, förbrukningsmateriel per år Modellnamn Per år mm över 5 år Bellevue Logan 25 12, , Damcykel Köp Okänt Cykel Grålle Flakmoppe Köp 2014 Flakmoppe , , Volkswagen Caddy eller liknande Hyrbil - Halvskåp , , , rent-a-wreck.se BMW 520i Touring 2002 Köp 2002 Kombi 38, , , , VW Caddy 1.9 TDI 2002 Köp 2002 Halvskåp 19, , , , Volkswagen Caddy 1.6 TDI 75 hk Lease 2014 Halvskåp , , , ' Startline Med repavtal, helförsäkring Volkswagen Transporter, 2.0TDI 132 KW DSG Lease 2014 Skåp , , , Med repavtal, helförsäkring https://www.autolease.se/calculations/ordercalculation.aspx VW Multivan 2.0 TSI Comfortline 2014 Köp 2014 Skåp 333, , , , Försäkring enl. schablon, endast trafikdelen Kostnad 1 år Kostnad 5 år 12, , Damcykel Flakmoppe 40, , Hyra Caddy 30, , Köpa BMW 64, , Köpa Caddy 54, , Leasa Caddy 63, , Leasa 86, , Köpa 366, ,940.00

18 Event/dagar då bil krävs Event Antal dagar Rent-a-wreck caddy Mottagningen Plums Plosqvik Ettans Fest ANNAT Arbiträrt! Totalt

19 Motion angående Revidering av Mottagningens Budget 2014 VAL-SM Bakgrund I år planerar vi i T1T4L att revidera budgeten för året mottagning, precis som varje år. Vi må vara fattiga i år men inte ska det stoppa oss för att göra den bästa mottagningen evah! Därför har vi valt att slå ihop våra 8 kloka hjärnor och tillsammans komma fram till att bilagan som följer innehåller en del av det recept som krävs för att mottagningen 2014 spontant ska kunna äga rum. Du kommer ha det bra. Vi kommer ha det bra. nøllan kommer att bli gla', vad mer krävs? Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att mottagningens budget korrigeras enligt förslaget i bilagan. T1T4L

20 Öfvergripande mottagningsbudget 2014 Kategori Intäkt Utgift Balans Avgift 0 kr kr kr Bankkostnader 0 kr 500 kr -500 kr Barkitt 0 kr kr kr Biljetter kr kr kr Biljetter (märken) 0 kr kr kr Biljetter (resor) 0 kr 500 kr -500 kr Byggmaterial 0 kr kr kr Bärbaren kr kr kr Daddebyxor 0 kr 0 kr 0 kr Daddestudier kr 0 kr kr Dadquistillbehör 0 kr kr kr Datorintroduktionsassning kr 0 kr kr Dekoration 0 kr kr kr Drifvartillbehör 0 kr kr kr Drivmedel 0 kr kr kr Dryck kr kr kr Engångsartiklar 0 kr kr kr Entréprylar 0 kr kr kr Förbrukningsinventarier 0 kr kr kr Förbrukningsmaterial 0 kr kr kr Hyra inventarier och verktyg 0 kr kr kr Hyra maskiner 0 kr kr kr Hyrbil 0 kr 0 kr 0 kr Kläder kr kr kr Konsultarvoden 0 kr kr kr Kontorsmaterial och porto 0 kr kr kr Kontorsmateriel 0 kr 300 kr -300 kr Live-underhållning 0 kr kr kr Lokalhyra 0 kr kr kr Mat kr kr kr Medaljer 0 kr kr kr Milersättning 0 kr kr kr Mörkläggningsmaterial 0 kr kr kr Personalvård 0 kr kr kr Rese 0 kr 0 kr 0 kr Resultatsjustering kr 0 kr kr Serveringstillstånd 0 kr kr kr Spons kr 0 kr kr Städavgift 0 kr kr kr Subventionering 0 kr 0 kr 0 kr Symboliska gåvor 0 kr kr kr Teknik och verktyg 0 kr kr kr Titeltelefonersättning 0 kr kr kr Tryck (märke) kr kr kr Trycksaker 0 kr kr kr Väktare 0 kr kr kr Äskade pengar från CSC kr Övr. resekostnader kr Övriga kostnader hyrd lokal kr Övriga personbilskostnader kr kr kr kr kr

21 Motion angående byte av bil VAL-SM Bakgrund Bilen har längre varit i dåligt skick och är nu i ett sämre skick än någonsin. Det kostar väldigt mycket att reparera en bil och efter en snabb priskalkyl kunde jag konstatera att det inte blir nämnvärt mycket dyrare att leasa en bil än att hyra en varje gång det behövs. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att d-mulle åläggs att skrota nuvarande bil. att en ny bil ska införskaas och att d-mulle åläggs att ta fram priskalkyler för de olika lösningarna. Rex 'd-mulle' Wagenius

22 Konglig Datasektionen DM (22) Jenny Hansdotter, mötessekreterare Jacob Sievers, mötesordförande Filip Schulze, justeringsperson

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(??) Dagordning DM 2014-09-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2012-11-05 1(56) Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 5-3-3 (8) Dagordning 5-3-3 Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-11-19 1(27) Dagordning DM 2014-11-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer