Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström, D-08 PAS Alexander Solsmed, D-08 Ordförande Andreas Falk, D-09 Vice ordförande Marie Alexander, D-10 Kassör Max Nordlund, D-10 Ledamot för utbildningsfrågor Niclas Nilsson, D-09 Konglig lokalchef Therese Askling, D-10 Revisor Max Roth, D-09 Ledamot för studiemiljöfrågor Petter Djupfeldt, D-09 Klubbmästare Simon Ström, D-09 Revisor, Valberedningens ordförande Erik Lindström, D-10 Sektionshistoriker Christian Avemark, D-02 Victor Koronen, D-09 Gustaf Forsman, D-06 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas Falk förklarade mötet öppnat 17:37. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Max Nordlund valdes till mötesordförande. 2. Val av mötesseeterare Frida Jansson valdes till mötesseeterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Petter Djupfeldt valdes till justeringsperson. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Victor Koronen och Gustaf Forsman gavs yttranderätt. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

2 Konglig Datasektionen DM (9) 6. Anmälan av övriga frågor Andreas Falk anmälde Frakt av kassaskåp som en övrig fråga. 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 8. Tidigare mötens protokoll Protokollet för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter Frida Jansson rapporterade att hon har sivit klart alla protokoll från våren, sivit dagordning och skickat ut kallelse för DM och Budget-SM. Har tittat lite på arkivering. Peter Boström rapporterade att han har sivit en stor proposition som ger alla nämnder en kontaktperson i styrelsen och har sett till att alla funktionärer kan lägga upp grejer på hemsidan och mailat ut till funktionärerna var de kan ändra sina grejer på hemsidan. Andreas Falk rapporterade att han har hjälpt mottagningen, jobbat med näringslivsgruppen, varit på ordföranderåd och D-rektoratsmöten. Presidiet representerade data på elektros nøllegasque där de gav bort en korrespondanstavla. Marie Alexander rapporterade att hon har fixat kortaccess för mottagningen. Har samlat in alla nycklar till spritis och gett till mottagningen. Har genomfört ett antal arbetsmöten och fixat fika till mötena. Har tillsammans med Alexander Solsmed jobbat med framtagande av sektionströjor. Max Nordlund rapporterade att han har upptäckt att vi inte har tre fonder som vi trodde utan bara en, vilket betyder att vi inte har lika mycket pengar som vi trodde. Har bokfört, vi är klara med första kvartalet. Niclas Nilsson rapporterade att han har gått igenom en utvärderingsrapport från KTH:s kansli, som är en självutvärdering av hur deras verksamhet fungerar. De har tagit åt sig itik och är taggade på att förbättra sig. Har satt sig in i hur skolan fungerar. Hjälper till att strukturera upp studienämnden. Har pratat med Stefan Nilsson om att göra rätt stora förändringar med kurserna. Petter Djupfeldt rapporterade att han har varit på arbetsrådsmöten där det inte hände så mycket som rör oss. Har sivit brev till elektro som de mottog på deras nøllegasque. Jobbar tillsammans med Peter Boström på en funktionärsfolder. 4 Per capsulam-beslut 1. Utövande av SM:s befogenheter för att lägga på lokalhyra till nøllegasquen 2011 Christian Avemark och Erik Lindström kom in i rummet kl 17:56. Det datumet som nøllegasquen normalt är och var planerat till var Medicinska föreningen bokat och det gick inte att hitta någon annan lokal som passade. Den enda lokalen som passade och som var ledig den helgen var Gamla tryckeriet, vilken kostade mer än det var budgeterat. Det Gamla Tryckeriet är väldigt stort så man skulle kunna göra mycket roliga grejer med den lokalen och då skulle man även ha efterköret där. Det andra alternativet var att skjuta fram nøllegasquen en vecka, vilket både mottagningen och DKM motsatte sig. Den andra lokalen För DKM blir det väldigt tajt eftersom reyteringsprocessen som måste vara klar innan tentapuben och de nya måste hinnas läras upp också, och Reclaim ska hinnas med också. Mottagningen hade velat ha det en vecka tidigare om det hade gått eftersom det bl.a. gör det jobbigt för drifvarna som måste hålla sig gömda en vecka längre. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

3 Konglig Datasektionen DM (9) D-rektoratet beslutade sig att utöva SM:s befogenheter och ge mottagningen för att hyra den dyrare lokalen istället för att skjuta det en vecka. Det stulade dock till sig så att lokalen blev uppbokad av någon annan när beslutet hade tagits och i slutändan blev nøllegasquen en vecka senare på Medicinska föreningen och pengarna förbrukades inte alls. Max Nordlund reserverade sig mot beslutet. att godkänna per capsulam-beslutet. 5 De-charge ärenden 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2012 Simon Ström undrade om sista punkten under DKM angående system för lagerhållning, Andreas Falk förklarade att samma punkt ligger under IOR och att det handlar om att DKM ska ställa av på vad de vill ha och IOR ska se till att det blir gjort. att lägga verksamhetsplan för 2012 enligt bilaga, med eventuella stavfel rättade. 2. Styrelsens förslag till budget 2012 Peter Boström undrade om hyra av kortterminal verkligen ska vara en post under D-rektoratet. Marie Alexander påpekade att tryckandet av sektionströjor borde ligga under någon budgetpost. Alexander Solsmed ville lägga till poster för framtagandet av den grafiska profilen under IOR. För tröjorna gäller på inkomst och på utgift ut för sektionströjstryck. För den grafiska utvecklingen ville han lägga till en post på som ska gå till bl.a. testtryck och föreläsningar. Peter Boström tyckte att tryckkostnaden skulle ligga under prylis. Peter Boström föreslog att vi inför en ny post Centralt och till den posten flyttas: bankavgifter, sektionsavgifter, hyra kortterminal, datakommunikation kortautomat, tillsynsavgifter myndigheter, fanborgsavgift, ordenstecken, medaljer och teambuilding D-funk. Peter Boström undrade om vi inte ska en post övrigt för oförutsedda avgifter. Andreas Falk svarade att om vi har en sån post så ser man inte vart pengarna går. På DKM kom vi fram till att byta namn på posten sittning till sittningar och öka den gånger 4. att lägga budget för 2012 enligt bilaga, med ovanstående ändringar och med eventuella stavfel rättade. 6 Motioner 1. Motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden Qulturnämnden vill ha 3000 till att köpa nya spel. Erik Lindström undrade hur det kommer funka med Media. Peter Boström svarade att just nu är det ca 5 st från media och 30 st från data på QN:s träffar så det är främst för data som kommer använda grejerna. Om Media vill lägga hälften får de göra det, annars är det datas grejer men media får använda de om de vill. Andreas Falk ville lägga till ett förtydligande att om inte Media matchar vår budget på grejerna är det datas. Max Nordlund ville ändra till en post läggs till på 2011 års budget och att detta belastar resultatet. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

4 Konglig Datasektionen DM (9) att yrka för att bifalla motionen med ovanstående ändringar och att Max Nordlund siver motionssvar. 2. Motion angående ändring i budgeten Sektionslokalsgruppens budget för 2012 behöver mer pengar för att kunna ta hand om META. Therese Askling förklarade att Media redan har klubbat igenom sin budget och de kommer lägga samma budget på sitt SM. Max Nordlund ville lägga till en att-sats att den endast går igenom om det går igenom på Medias SM. Andreas Falk sa att han inte är säker på att det kommer gå igenom på deras SM. Therese sa att hon har pratat med Media som trodde att det skulle gå igenom. Frida Jansson tyckte att om det inte går igenom på Media så behöver vi pengarna desto mer så alternativet att inte lägga motionen bör inte finnas. Max Nordlund sa att i reglementet står det att vi måste dela lika. Peter Boström påpekade att i reglementet står det att om enighet råder mellan sektionerna kan undantag göras från denna regel. att yrka för att bifalla motionen, med ändringen att summan stryks samt att lägga till en att-sats att detta går igenom endast om vi är eniga med Media och att Marie Alexander siver motionssvar. Erik Lindström yrkade för att återuppta punkt 2.7 Fastställande av fördragningslistan. att återuppta punkt 2.7 Fastställande av fördragningslistan. Erik Lindström yrkade för att flytta punkt 9.1 Lokal och trångboddhet till efter punkt 6.2 Motion angående ändring i budgeten. att flytta punkt 9.1 Lokal och trångboddhet till efter punkt 6.2 Motion angående ändring i budgeten. 9 Övriga frågor 1. Sektionlokalen och trångboddhet Erik Lindström sa att vi nu delar en lokal med Media där det inte finns plats för oss båda och vi får problem med att Media inte har pengar. Hur ska vi lösa detta? Andreas Falk sa att mycket at Medias pengar gick åt till flytten. Max Nordlund sa att de har dåligt med pengar nu men kommer få det bättre framöver. Det är galet att vi har flyttat till en lokal som är marginellt större men där vi får mindre yta. Det finns inte en chans att KTH låter oss flytta inom 5 år, de har satsat massa pengar på det här. Kårfullmäktige måste besluta om sektioner ska bo ensamma vilket tar tid och de har sagt explicit att sektioner inte får bo ensamma. Erik Lindström undrade om vi inte kan börja dra i de trådarna redan nu, för det här problemet kommer fortsätta dyka upp efter varje mottagning. Marie Alexander sa att vi måste kunna gå till KF och säga att vi inte får plats och att de har lovat oss en lokal där vi har tid att äta lunch. Det behövs en reell lösning nu när vi nyss har fått en ny lokal och inte om ett halvår, det är bättre att säga till att vi märkt problemet från början. Hellre att vi siver en lista som alla dataloger siver under så att nåt händer än att vi sitter tysta för att ingen kommer göra något åt det. Frida Jansson sa att det är orimligt att folk behöver sitta och äta lunch på golvet, plus att det inte kommer hålla när det blir vinter och folk inte kan sitta ute längre. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

5 Konglig Datasektionen DM (9) Petter Djupfeldt sa att det är viktigt att vi får med oss media när vi gör det här för annars verkar det som om vi vill slänga ut media. Andreas Falk tyckte att det borde vara media som drar i det här. Alexander Solsmed tyckte att man kan se det mer positivt att folk vill vara i vår lokal för att det är fint och fräsht. Erik Lindström sa att vi har problem med att vi bor tillsammans med en sektion som har mycket mindre pengar än oss och det måste göras något åt det. Max Nordlund yrkade för att återuppta punkt 2.7 Fastställande av fördragningslistan. att återuppta punkt 2.7 Fastställande av fördragningslistan. Erik Lindström yrkade för att flytta punkt 6.10 Motion angående införskaffande av ordförandekedja och 6.11 Motion angående införskaffande av ordförandetelefon och till efter punkt 9.1 Sektionlokalen och trångboddhet. att flytta punkt punkt 6.10 Motion angående införskaffande av ordförandekedja och 6.11 Motion angående införskaffande av ordförandetelefon och till efter punkt 9.1 Sektionlokalen och trångboddhet. 6 Motioner 10. Motion angående införskaffande av ordförandekedja Motionen handlar om att införskaffa en ordförandekedja som går i arv mellan ordföranden. Erik Lindström och Marie Alexander lämnade salen kl 19:46. Max Roth tyckte att det är konstigt att lägga på en sak till ordförande när vi samtidigt diskuterar att QN bara ska få 3000 till spel. Andreas Falk sa att han har kollat upp en i silver som kostar ca Som det är nu har ordförande ingenting som visar att han har ordförande när han representerar sektionen. Frida Jansson undrade hur priset såg ut, Andreas Falk svarade att det kostar för kedjan. Frida tyckte att om vi inte kan få en bra kedja för mindre ska vi inte lägga mindre heller, vi vill ju att ska hålla från ordförande till ordförande. Niclas Nilsson undrade hur många sektioner som har en ordförandekedja, Andreas Falk svarade att de äldre sektionerna och THS har en. Marie Alexander sa att det betyder väldigt mycket att ha den kedjan på sig och visa vem det är som är ordförande är ett högt tak, rimligare. Max Nordlund yrkade för att återuppta punkt 2.1 Val av mötesordförande. att återuppta punkt 2.1 Val av mötesordförande. att välja Marie Alexander till mötesordförande. att återuppta punkt 6.10 Motion angående införskaffande av ordförandekedja. Max Nordlund lämnade salen kl att yrka för att bifalla motionen i sin helhet och att Frida Jansson siver motionssvar. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

6 Konglig Datasektionen DM (9) 11. Motion angående införskaffande av ordförandetelefon Sektionsordförande ringer och tar emot mycket samtal vilket resulterar i höga mobilfakturor som han betalar privat. Motionen handlar om att införskaffa en ordförandetelefon som sektionen står för så att ordförande slipper stå för det telefonkostnaden för de samtal som berör ordförandeposten. Marie Alexander tyckte att vi borde lägga till en att-sats som säger att D-rektoratet ska presentera en utvärdering vid slutet av första året av mobilinnehav. att yrka för att bifalla motionen med ovanstående ändring och att Peter Boström siver motionssvar. 3. Motion angående reglementsändring Pga nya bud från KTH så får inte sektionslokalen hyras ut till enskilda personer vilket inkluderar sektionsmedlemmar. Detta måste ändras i vårt reglementet. att yrka för att bifalla motionen i sin helhet och att Petter Djupfeldt siver motionssvar. 4. Motion angående METAspexet METAspexet är ett spex som ska sättas upp av Data och Media. Motionen handlar om att införa METAspexet som ett projekt under Datasektionen. Marie Alexander tyckte att ordförande borde bytas till styrelse i 4.2 i avtalet. Frida Jansson tyckte verksamhetsåret 2011/2012 borde ändras till åren eftersom vi inte har brutet verksamhetsår längre. Peter Boström lämnade salen kl 20:23. att yrka för att bifalla motionen med ovanstående ändringar och att Andreas Falk siver motionssvar. Peter Boström kom in i salen kl 20: Motion angående fastställande av ledord Motionen handlade om att styrelsen ska ta fram ledord för Datasektionen som kan användas för att ta fram en grafisk profil. Max Roth lämnade salen kl 20:32. Andreas Falk tyckte att vi borde jobba på det här och vänta med det och ta upp det igen om ett halvår. Frida Jansson sa att hon håller inte med om det därför att D-rek redan har kommit på flera förslag som hon kan ställa sig bakom. Peter Boström tyckte att det borde ligga mycket tanke bakom ledorden och inte vara något vi hastar igenom. Marie Alexander sa att det är inget vi dör av att vänta med och vi borde inte ålägga oss att jobba med detta utan ta fram det för att vi vill. Andreas Falk föreslog att vi ålägger IOR att komma med förslag. Alexander Solsmed sa att ledorden är inte något som kommer att sivas ut utan de ska fånga vad sektionen är. Det är ingenting han kan se kommer ändras över ett läsår eller en termin. Han ser ingen poäng med att vänta ännu längre. Andreas Falk tyckte att det ska ligga en tanke bakom ledorden och D-rektoratet har inte tid att göra det här nu. Alexander Solsmed tyckte inte det måste vara något som D-rektoratet jobbar med utan det är okej att ålägga en nämnd. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

7 Konglig Datasektionen DM (9) Marie Alexander föreslog att ålägga IOR att göra undersökning om detta till Glögg-SM och sen får grafikernämnden arbeta utifrån det. att yrka för att stryka första att-satsen och ändra andra att-satsen till att IOR åläggs att undersöka vad sektionen är för sektionsmedlemmarna och att Petter Djupfeldt siver motionssvar. 6. Motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem DKM vill att det köps in och monteras ett bättre ljudsystem till tentapuben. Andreas Falk påpekade att det kommer bli problem med Media för att de måste betala lika mycket. Alexander Solsmed tyckte att det är dumt när vi har en attraktiv utbildning och får pengar från företag att vi inte ska kunna använda det till bra saker. Andreas Falk ville att näringslivsgruppen går in och fixar spons för detta istället och om media hjälper till så tillhör det båda sektionernas. Marie Alexander ville lägga till en att-sats att ägandeskap av högtalare ska spegla arbetsinsats och pengarinsats enligt överenskommelse mellan styrelserna före inköp. att yrka för att bifalla motionen i sin helhet med tillägget att NLG försöker fixa spons för detta och att ägandeskapet ska spegla arbetsinsats och pengarinsats enligt överenskommelse mellan styrelserna före inköp och att Marie Alexander siver motionssvar. 7. Motion angående införskaffandet av en Ugn Motionen handlar om att köpa en ugn till lokalen. Andreas Falk ville lägga till en att-sats att vi endast skaffar den under förutsättning att vi får ok från KTH och att Sektionslokalgruppen åläggs att kontakta KTH och kolla upp detta. Marie Alexander ville lägga till att vi ska komma överens med Media om ägandeskapet. att yrka på att bifalla motionen med ovanstående ändringar och att Petter Djupfeldt siver motionssvar. 8. Motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden Motionen handlar om att starta en ny nämnd vid namn Konglig Fenixorden. Marie Alexander tyckte första att-satsen ska ändras till att skapa en nämnd, första och sista punkten i verksamhetsplanen stryks, det läggs till en att-sats att den ska få en budgetpost för medaljer på 100 och att tredje punkten ändras till att vid upplösandet, verka för att motion om ny Fenixorden godkänns på samma SM. att yrka för att bifalla motionen med ovanstående ändringar och att Marie Alexander siver motionssvar. 9. Motion angående instiftandet av KUK Motionen handlar om att införa en ny nämnd för män som ska heta KUK. Frida Jansson tyckte att motionen är opassande att och bör avslås. att yrka för att avslå motionen i sin helhet och att Niclas Nilsson siver motionssvar. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

8 Konglig Datasektionen DM (9) 7 Propositioner 1. Proposition angående jubileumsprojektet Datasektionen har snart 30-årsjubileum och det är dags att börja förbereda detta genom att inrätta jubileumet som projekt. att lägga propositionen. 2. Proposition angående kontaktpersoner i styrelsen, extern representation samt alumniverksamhet D-rektoratet har sett över nämndernas kontaktpersoner och vill byta kontaktperson på en del och tilldela de som saknar en kontaktperson en. Alumniverksamheten borde också förändras så att den tillhör sektionshistorikern. att lägga propositionen. 3. Proposition angående presentation av Hedersdeltat D-rektoratet anser att om hedersdeltat ska delas ut på vårbalen bör mottagarna av hedersdeltat presenteras på Revisions-SM, som ligger före vårbalen, istället för Val-SM som troligen ligger efter vårbalen. att lägga propositionen. 8 Beslutsärenden 1. Ålägga nämnder att utvärdera städning och ta fram en städplan inför nästa mottagning Andreas Falk sa att det har sett tråkigt ut i META de senaste veckorna och han vill ålägga Mottagningen och METAdorerna att utvärdera städningen sen strax innan jourveckan och tills loftstädet efter nøllegasquen och komma fram till en städplan för nästa års mottagning och att D-rektoratet ska ha svar senast 27 november. att ålägga Mottagningen och METAdorerna att utvärdera städning från och med överlämningen innan mottagningen till och med loftstädet, och ta fram en städplan inför nästa mottagning samt komma med svar senast 27 november. 2. Datum för Glögg-SM att fastställa datum för Glögg-SM till mån 21 november 2011 med reservtid tors 24 november Övrig fråga 2. Frakt av kassaskåp Andreas Falk sa att vi ska köpa ett kassaskåp från Netlight, men det är så tungt att det inte går att rubba. Han vill anlita en flyttfirma som flyttar det åt oss. Det kommer i såna fall kosta att frakta det. Han undrade om det låter bra, vilket de flesta tycker. Frida Jansson tyckte att det vore bra att kolla upp om det får plats i förrådet innan de fraktar hit det. Petter Djupfeldt Max Nordlund Marie Alexander

9 Konglig Datasektionen DM (9) 10 Nästa möte Bestäms senare. 11 Mötets högtidliga avslutande Marie Alexander förklarade mötet avslutat 22:07. Bilagor 1. Förslag på verksamhetsplan Förslag på budget Proposition angående jubileumsprojektet 4. Proposition angående kontaktpersoner i styrelsen, extern representation samt alumniverksamhet 5. Proposition angående presentation av Hedersdeltat 6. Motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden 7. Motion angående ändring i budgeten 8. Motion angående reglementsändring 9. Motion angående METAspexet 10. Budget METAspexet 11. Avtal om METAspexet 12. Motion angående fastställande av ledord 13. Motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem 14. Motion angående införskaffandet av en Ugn 15. Motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden 16. Motion angående instiftandet av KUK 17. Motion angående införskaffande av ordförandekedja 18. Motion angående införskaffande av ordförandetelefon Frida Jansson, mötesseeterare Max Nordlund, mötesordförande Marie Alexander, mötesordförande Petter Djupfeldt, justeringsperson

10 Verksamhetsplan 2012 They re more like guidelines anyway D-rektoratet Kårmedlemskap D-rektoratet skall synliggöra kårens och sektionens arbete i samarbete med Informationsorganet. öka antalet medlemmar för att behålla sektionens trovärdighet gentemot skolan, målet är att över 75% av de studerande vid datateknikprogrammet på CSC skall vara medlemmar till årsskiftet 2012/2013. Löpande arbete D-rektoratet skall minst två gånger i månaden genomföra arbetsmöten där aktivt styrelsearbete sker gemensamt. en gång i veckan träffas under lunchen och diskutera styrelsefrågor. lämna återkoppling på frågor och funderingar från medlemmarna inom en arbetsdag. minst en gång i månaden ha ett D-rektoratsmöte. Ekonomi D-rektoratet skall sköta den löpande bokföringen med hjälp av kassören. Andra sektioner och systerprogram Under det gångna året har sektionen fortsatt sitt nära samarbete med Sektionen för Medieteknik, ett samarbete kallat Team CSC. Inom ramen för detta samarbete har styrelserna från respektive sektioner drivit gemensamma frågor gentemot skolan och inom THS. Detta samarbete har gett gott resultat i de frågor som drivits. D-rektoratet skall arbeta för att behålla och vidareutveckla Team CSC. aktivt arbeta för att hitta frågor som kan drivas gemensamt av flera sektioner och ta initiativ till sådana samarbeten över sektionsgränserna. verka för att ha ett nära samarbete med andra sektioners styrelser. besöka andra sektioners styrelser och diskutera aktuella händelser på KTH. Detta görs med fördel under avslappnade former. Ökat sektionsengagemang D-rektoratet skall finna tillfällen för nämnderna att synas utöver mottagningen.

11 Övrigt D-rektoratet skall anordna minst fyra D-funkmiddagar för att öka kommunikation mellan funktionärer och nämnder. anordna två teambuildingevent för Datasektionens funktionärer i syfte att öka sammanhållningen mellan nämnderna. anordna en Skiftesgasque för att tacka sektionsaktiva medlemmar. anordna två styrelseöverlämningar, en efter varje SM som enligt stadgarna ska behandla val av styrelseledamöter. Nämnder Idrottsnämnden Idrottsnämnden skall anordna regelbundna träningstillfällen och sportevenemang för sektionens medlemmar. samordna sektionens deltagande i relevanta sporttävlingar. annonsera och synliggöra nämndens aktiviteter för sektionens medlemmar. Informationsorganet Ior skall hjälpa D-rektoratet och övriga nämnder med informationsspridning. underhålla och vidareutveckla sektionens hemsida. ansvara för drift och underhåll av sektionens datorresurser. ha en samordnande roll för sektionens informationsflöden. ha regelbunden kontakt med sektionens nämnder i syfte att höja kvalitén på informationsspridningen. verka för utvecklandet och upprätthållandet av en grafisk profil för sektionen. bygga upp en fungerande intern organisation för ökad samordnad informationsspridning. upprätthålla och utveckla sektionens informationsguidelines. tillse att DKMs lagerhållningssystem byts ut mot ett system som både klarar lagerhållning och dagliga editköp. Internationella utskottet DIU skall samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med ISS ordförande på THS och ansvariga för utbytesstudier på CSC:s kansli och institutioner. hålla sektionsmedlemmarna informerade om den internationella verksamheten på sektionen. hjälpa till i THS centrala mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att reytera faddrar och koordinera fadderverksamheten. fungera som kontaktyta för utländska studenter på sektionen. expandera sin verksamhet och reytera medlemmar till nämnden.

12 Jämlikhetsnämnden Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera dessa för D-rektoratet och sektionens medlemmar. upprätta en tydlig kontakt dit medlemmar kan vända sig med jämlikhetsfrågor. verka för att utöka ett samarbete mellan jämlikhetsnämnden och jämlikhetsorgan på CSC och THS. upprätta och underhålla en handlingsplan, inklusive ishantering, för jämlikhetsfrågor. Klubbmästeriet DKM skall arrangera onsdagspubar. arrangera Plums. arrangera minst fyra fester för sektionens medlemmar. bokföra sin verksamhet regelbundet. se till att det anordnas tentapub efter varje tentaperiod. vara sektionen behjälplig vid annordnande av fester för sektionens medlemmar. tillse att lagerhållningssystemet byts ut mot ett system som både klarar lagerhållning och dagliga editköp. Konglig Östrogennämnden Konglig Östrogennämnden skall verka för att ge tjejer på datasektionen en möjlighet att nätverka med varandra. anordna middagar minst två gånger per termin, med syfte att öka nätverkande. anordna en tjejgasque. medverka under mottagningen för att få nyantagna tjejer att känna sig välkomna. i samarbete med näringslivsgruppen anordna företags- och inspirationsevent för tjejer. utse en eller flera hedersdamer. METAdorerna METAdorerna skall regelbundet genomföra underhåll av de maskiner och delar av sektionslokalen som äver löpande underhåll och tillsyn. regelbundet kontrollera att alla inventarier i sektionslokalen är hela och rena samt ersätta, reparera eller ta bort trasiga inventarier. tillse att sektionslokalen städas regelbundet. anordna en tackfest en gång per läsår för dem som hjälpt till att städa sektionslokalen. ha ett samarbete med motsvarande nämnd på Sektionen för Medieteknik.

13 Mottagningen Mottagningen skall hålla en mottagning för de nya studenterna som börjar till hösten med syftet att få dem att känna sig välkomna och introducera dem till KTH, THS och sektionen. eftersträva att få nøllan att vilja bli medlemmar i sektionen och THS. informera nøllan om THS centralts funktion och verksamhet. verka för att vara en naturlig inkörsport till sektionsengagemang och socialt umgänge med andra studenter. ta in feedback från nøllan och sammanställa informationen siftligt i syftet att förbättra mottagningen från nøllans synvinkel. Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen skall anordna D-Dagen. ge företag annonsmöjligheter för event och jobb sammanställa ett dokument med rutiner i samband med företagspresentationer på campus. ansvara för att Konglig Datasektionens varumärke upprätthålls gentemot näringslivet. löpande underhålla en databas över sektionens företagskontakter. upprätta rutiner för uppföljning av sina egna fakturor. se över och följa upp eventuella sponsorkontrakt rörande sektionen. öka kommunikationen mellan lärare på KTH om möjligheterna för informativa företagsföreläsningar. stärka näringslivsgruppen som grupp genom teambuilding och egna interna event. Prylmånglaren Prylis skall söka sponsring till ovvarna. utfodra datasektionens medlemmar med märken och dylik. hålla lämpligt antal försäljningstillfällen. ta fram nya prylar. ska vara behjälplig vid framtagandet årets årskursmärke. Qulturnämnden Qulturnämnden skall anordna regelbundna aktiviteter för sektionsmedlemmarna, såsom filmvisningar, spelkvällar och liknande. tillhandahålla böcker, spel och annat kulturellt i sektionslokalen. anordna arrangemang utanför sektionslokalen, såsom besök på utställningar, teater eller annan kulturellt relaterad verksamhet. främja samarbete mellan datasektionen och sektionen för medieteknik.

14 Redaqtionen Redaqtionen skall ge ut en nølledbuggen under mottagningen. träffas regelbundet för att arbeta fram en ny dbuggen. ge ut minst en dbuggen utöver nølledbuggen. Studienämnden Studienämnden skall regelbundet begära ut de kursvärderingar som skolan enligt högskoleförordningen är skyldig att göra. Dessa ska användas som diskussionsunderlag på studienämndens möten och följas upp. arbeta för att det ska utses minst två årskursrepresentanter från årskurs ett till tre, samt en representant från varje masterprogram. regelbundet lägga upp rensivna mötesanteckningar på hemsidan. uppdatera Datasektionens hemsida med relevant information så att den på ett bra sätt representerar studienämndens syfte och arbete samt att det finns aktuell information för studenterna. Valberedningen Valberedningen skall samla och organisera en valberedning för att dela valberedningens uppgifter och åliggelser. genomföra samtliga val enligt stadgar och reglemente, med god insyn och valsäkerhet. samarbeta med informationsorganet för att förbättra och utveckla datasektionens valsystem. fortsätta valberedningens löpande arbete att utveckla och förbättra sektionens rutiner vid val.

15 D-Rektoratet Tryckkostnad 5 000,00 MUTA ,00 Bankavgifter 3 300,00 Sektionsavgift ,00 D-Funk Middag 4 400,00 Överlämning D-rektoratet 3 000,00 Hyra kortterminal 5 000,00 Datakommunikation Kortautomat 5 000,00 Tillsynsavgifter Myndigheter ,00 Sektionsmöten ,00 Kontorsmaterial 1 500,00 Representation ,00 Fanborgsavgift 3 000,00 Ordenstecken 3 000,00 Medaljer 2 000,00 Teambuilding D-funk ,00 Skiftes Biljetter 1 800,00 Försäljning Dryck 4 000,00 Inköp Dryck 3 000,00 Inköp Mat 5 500,00 Dekoration 1 500,00 Subtotalt , ,00 Prylmånglaren Inköp Overaller ,00 Inköp Prylis ,00 Försäljning Overaller ,00 Försäljning Prylis ,00 Sponsring ,00 Subtotalt , ,00 Idrottsnämnden Fika Lokalhyra Subtotalt Konglig Östrogennämden Fika Middagar Biljetter Sponsring Inköp Mat Årlig Gasque Biljetter Sponsring Inköp Mat Dekoration Inköp Dryck Subtotalt Redaqtionen Fika Namn Utgifter Intäker Balans 1 000, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00

16 Tryckkostnad Subtotalt Informationsorganet Fika Webbkostnad Workshops Subtotalt Studienämden Fika Subtotalt Qulturnämnden Fika Inköp Qultur Subtotalt Jämlikhetsnämden Fika Subtotalt METAdorerna Fika Inköp Inventarier Inköp Förbrukningsmaterial Övriga Utgifter Subtotalt dåre Lokalhyra Namn Utgifter Intäker Balans , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 Subtotalt 0,00 0,00 0,00 Näringslivsgruppen D-Dagen Baspaket ,00 Lunchföreläsning 6 000,00 Gasquebiljett 9 000,00 Barbongar 1 000,00 Lunchföreläsning - Mat ,00 Kickoff 6 000,00 Tackfest 6 000,00 Tryckkostnader ,00 Marknadsföringsmaterial ,00 Personal frukost 200,00 Fika 3 000,00 Lunch 5 000,00 Gasque - Dekoration 1 500,00 Gasque - Mat ,00 Hyra - Bord 5 000,00 Lokalhyra 4 500,00 Lunchföreläsning - Mat 6 300,00 Lunchföreläsning - Mat 6 300,00

17 Namn Utgifter Intäker Balans Efterkör 1 300,00 Taxi 400,00 Pub Baspaket ,00 Barbongar ,00 Barbongar ,00 Tryckkostnader 2 000,00 Lunchföreläsning Baspaket ,00 Lokalhyra 5 000,00 Tryckkostnader 2 000,00 Övrigt Teambuilding 4 000,00 Fika 1 000,00 Subtotalt , ,00 DKM Tentapub VT 1 Dryckes försäljning Åtgång Dryck Barkitt Dekorationer Subsubtotalt , , , , , , , ,00 Tentapub HT1 Dryckes försäljning Åtgång Dryck Barkitt Dekorationer Subsubtotalt Valborgspubrundan Dryckes försäljning Åtgång Dryck Dekorationer Barkitt Subsubtotalt , ,00 500, , , , , , ,00 300, , , , ,00 Onsdagspubar Dryckes försäljning 6 000,00 Åtgång Dryck 3 500,00 Dekorationer 500,00 Barkitt 500,00 Matförsäljning 2 100,00 Inköp mat 2 000,00 Subsubtotalt 6 500, , ,00 24 onsdagspubar Plums Dryckes försäljning , , , ,00

18 Namn Utgifter Intäker Balans Biljetter ,00 Hyra ,00 Scenerier 1 000,00 Tryckkostnader 1 000,00 Mat (Mackor) 5 000,00 Åtgång Dryck ,00 övrigt 5 000,00 Barkitt 1 500,00 Vakter 6 000,00 Förbrukningsmatriel (glas) 4 500,00 Spons ljud &ljus 5 000,00 Tillstånd 2 500,00 Lastbil 1 500,00 Bensin 500,00 Milersättning 500,00 Märken 3 000,00 Subsubtotalt , , ,00 Djulmiddag Dryckes försäljning Mat Biljetter Åtgång Dryck Dekorationer Julgran Subsubtotalt Reclaim Dryckes försäljning Mat Biljetter Åtgång Dryck Märken Dekorationer Subsubtotalt Mästeristsittning #1 Dryckes försäljning Mat Biljetter Åtgång Dryck Märken Dekorationer Subsubtotalt 6 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Mästeristsittning #2 Dryckes försäljning Mat Biljetter Åtgång Dryck Märken 3 000, , , , ,00

19 Dekorationer Subsubtotalt Namn Utgifter Intäker Balans 1 500, , , ,00 SommarOsqvik Dryckes försäljning 3 000,00 Mat 3 000,00 Hyra 2 000,00 Biljetter 6 000,00 Åtgång Dryck 2 000,00 Milersättning 2 000,00 Subsubtotalt 9 000, ,00 0,00 Sittning Dryckes försäljning Mat Biljetter Åtgång Dryck Subsubtotalt Cliffmiddag Dryckes försäljning Mat Biljetter Åtgång Dryck Subsubtotalt 8 000, , , , , , , , , , , , , ,00 Klubbmästar middag Mat 3 000,00 Dryckes försäljning 2 000,00 Dryckes åtgång 2 000,00 Biljetter 3 000,00 Subsubtotalt 5 000, ,00 0,00 Allmänt Ljud & Ljus Team Building Milersättning Personalmat/fika Städhjälp Inredning Spritis Spons Dekoration till special evenemang/hattar Reklam (FB/Tryck) Underhåll Arbetskläder Glas/barutrustning Subsubtotalt 6 000, , , , , , , , , , , , , , ,00 Subtotalt ,00 Mottagningen ,00 0,00

20 Namn Utgifter Intäker Balans Lokalhyra 0,00 Subtotalt 0,00 0,00 0,00 Totalt , , ,00

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer