Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström, D-08 Revisor Max Roth, D-09 Kassör Victor Koronen, D-09 Ordförande Andreas Tarandi, D-08 Sekreterare Sandra Grosz, D-11 Klubbmästare Simon Ström, D-09 Revisor Ludvig Stenström, D-11 KF-suppleant Max Nordlund, D-10 Storebror, KF-ledamot Johan Stjernberg, D-08 Ledamot för utbildningsfrågor Niclas Nilsson, D-09 Ledamot för studiemiljöfrågor Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande Andreas Johansson, D-11 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas Tarandi förklarade mötet öppnat 17:22. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Andreas Tarandi valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Sandra Grosz valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Max Nordlund valdes till justeringsperson. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar. 6. Anmälan av övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Max Nordlund Petter Djupfeldt Andreas Tarandi

2 Konglig Datasektionen DM (33) 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 8. Tidigare mötens protokoll Protokollet för DM lades till handlingarna. Johan Stjernberg kom in i rummet. 3 Rapporter 1. Presidiet Andreas Tarandi rapporterar: Kontraktet med MKM är nu klart och påskrivet. De måste alltså följa våra styrdokument. Jag har även bokfört som vanligt och ordnat så kassaskåpet i förrådet nu går låsa. Andreas Johansson rapporterar: Har inte gjort så mycket sedan förra DM. Har xat inbjudningar till THS Cocktail. Har även gjort vanligt styrelsearbete. 2. Kassör Victor Koronen rapporterar: Har gjort vanligt styrelsearbete och inte så mycket annat sedan förra DM. 3. Sekreterare Sandra Grosz rapporterar: Jag har skrivit protokoll till förra DM. Kallat till detta DM samt skrivit handlingarna till detta DM. Har även kallat till Revisions-SM. 4. Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström rapporterar: Jag har xat postkort med Andreas Johansson. 5. Ledamot för utbildningsfrågor Niclas Nilsson rapporterar: Jag har bokfört sedan förra DM. Har även fått papper om hur man kna förbättra mottagningen. 6. Ledamot för studiemiljöfrågor Petter Djupfeldt rapporterar: Jag har vart på skyddsrond i datorsalarna. Det är mest problem med lampor som inte fungerar här och var samt det antingen är för varmt eller för kallt i datorsalarna. 4 Propositioner 1. Proposition angående när funktionärer väljs och deras mandatperioder lägga propositionen. 2. Proposition angående kontaktperson för nämnder Andreas Tarandi yrkade för lägga till -satsen: Max Nordlund Petter Djupfeldt Andreas Tarandi

3 Konglig Datasektionen DM (33) meningen D-rektoratet ansvarar för samtliga nämnder har en kontaktperson i D-rektoratet, samt nämndordförande vet vem detta är läggs till i reglementet under Ÿ2 Nämnder. D-rektoratet jämkar sig med Andreas Tarandis yrkande. lägga propositionen jämkad med Andreas Tarandis yrkande. 3. Proposition angående läsdagar Victor Koronen yrkade för byta ut -satsen: Ÿ1.9.1 i stadgarna ändras till Denitionen av läsdagar som benämns i sektionens stadgar, reglemente och praxis är måndag till och med fredag under terminstid, dock ej helgdagar. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. till denna -sats: Ÿ1.9.1 i stadgarna ändras till Denitionen av läsdagar som benämns i sektionens styrdokument är måndag till och med fredag under terminstid, inklusive tentamensperiod, dock ej helgdagar. D-rektoratet jämkar sig med Victor Koronens yrkande. lägga propositionen jämkad med Victor Koronens yrkande. 5 Motioner 1. Motion angående styrelsemedalj Att särskilja styrelsemedlemmars insats för sektionen från alla andra funktionärer är onödigt. yrka för avslå motionen i sin helhet. 2. Motion angående inköp av medaljer, samt ändring i Reglemente Ÿ2.4.3 Som vi har förstått det så ägnar sig DIU oss mest åt den internationella mottagningen centralt och inte specikt för Datas internationella mottagning. Att belöna THS-medlemmar som har engagerat sig starkt för internationella mottagningen borde därför ligga på THS centralt. Detta borde istället läggas som en motion till Kårfullmäktige. yrka för avslå motionen i sin helhet. 3. Motion angående inrättande av skidreseprojekt Det är roligt åka skidor. yrka för bifalla motionen i sin helhet. Max Nordlund Petter Djupfeldt Andreas Tarandi

4 Konglig Datasektionen DM (33) 4. Motion angående ersättning för mobilkostnader Vi nner det rimligt ersätta Andreas Falk för kostnaden av de samtal som gjorts i tjänst. För detta måste han för D-Rektoratet presentera underlag, vilket ger oss möjlighet granska hans ersättningsbegäran. Dock bör det tilläggas de 5000 SEK ska belasta årets resultat. yrka för bifalla motionen med tilläget av -satsen de 5000 SEK belastar 2012 års resultat. 5. Motion angående lån av pengar till StuDs Att låna ut pengar är helt okej, men det bör speciceras ett sistadatum för återbetalning samt vem som är ansvarig för återbetalning. Den sista oktober bör projektet vara klart och vi nner därför det är ett lämpligt sista återbetalningsdatum. yrkar för bifalla motionen med ändring av andra -satsen till dessa pengar betalas tillbaka till sektionen så fort kursen är godkänd, dock senast och tillägget av -satsen Gustav Johansson i sin roll som projektledare är personligt ansvarig för pengarna betalas tillbaka. 6. Motion angående införskaande av Drifvan En sektionsbil vore väldigt bra ha. Det är dock dumt göra det till en drifvarbil, framförallt då Mammeriet är de som har störst behov av en bil under mottagningen. Dessutom saknas det viss väsentlig information om hur bilen ska hanteras, till exempel bränslekostnader yrka för avslå motionen i sin helhet. 7. Motion angående kökspengar Köket är tomt på redskap. Det fungerar inte vänta till nästa kryssning för kunna äta med gael (läs: sked). De skärbrädor, knivar, stekpannor etc. som nu nns är i väldigt dåligt skick och behöver ersättas. Detta kräver en budgetpost. yrka för bifalla motionen med ändring av första -satsen till en summa av kr avsätts för inköp av köksutrustning och ändring av andra -satsen till Metadorerna och DKM åläggs införskaa denna köksutrustnin. 8. Motion angående ändrande av Fenixordens ordförandes valtillfälle Som det är nu så väljs Fenixordens ordförande på Revisions-SM. Det är det enda planerade valet under detta SM, vilket belastar valberedningen i onödan. Att hålla valet på ett SM tillsammans med andra val är smidigare. yrka för bifalla motionen i sin helhet. 9. Motion angående Studieresa 2013 Studieresor är najs. Vi vill ha en till. yrka för bifalla motionen i sin helhet. 10. Motion angående inköp av bord Sektionslokalen behöver teknologsäkra bord. Max Nordlund Petter Djupfeldt Andreas Tarandi

5 Konglig Datasektionen DM (33) yrka för bifalla motionen i sin helhet. 11. Motion angående instiftande av D.E.M.O.N Vi tror nämnden kan verka positivt för sektionen. Vi tror dock endast ordförande för nämnden behöver vara sektionsfunktionär, samt posten bör hållas öppen för val på val-sm. yrka för bifalla motionen med -satserna en Poltergeist väljs på val-sm bistå ÄrkeDEMONen med hjälp, Nils Dahlbom Norgren blir ÄrkeDEMON omedelbums och Jesper Br blir Poltergeist omedelbums stryks. 12. Motion angående SSL-certikat Det är bra känslig information som personuppgifter och liknande i t.ex. STÖn inte skickas okrypterat. Denna sida borde inte ha ett självsignerat certikat, eftersom det blir krångligare för alla jättemånga medlemmar som behöver komma åt STÖn. Det känns inte självklart vi behöver ett wildcard-certikat, utan ston.datasektionen.se, cashow.datasektionen.se kan redirecta till datasektionen.se/ston och /cashow respektive. Då skulle vi bara behöva ett vanligt certifkat för datasektionen.se. D-sys bör kolla på om ett wildcard-certifkat är värt pengarna för vi ska kunna använda dessa *.datasektionen.seaddresserna. yrka för bifalla motionen med ändring av första -satsen till d-sys åläggs införskaa ett SSL-certifkat för sektionens hemsida. 13. Motion angående möblerad uteplats utanför sektionslokalen En möblerad uteplats skulle underlätta lunchkaoset. Vill SM ha en uteplats så är det värt vidare undersöka ifall det är möjligt. yrka för bifalla motionen i sin helhet. 14. Motion angående mer kärlek till projekten Projekten behöver lite mer kärlek. yrka för bifalla motionen i sin helhet. 15. Motion angående val av hedersmedlem Att göra Henrik Eriksson till hedersmedlem på vår sektion är väl motiverat, och det är inte mycket orda om. yrka för bifalla motionen i sin helhet. 16. Motion angående Kassör Emeritus Att belöna kassörer för det arbete som görs åt sektionen är en trevlig idé, men för det nns det redan funktionärsmedaljer. Att skapa en ny orden skulle dessutom underminera värdet av nuvarande ordnar. yrka för avslå motionen i sin helhet. Max Nordlund Petter Djupfeldt Andreas Tarandi

6 Konglig Datasektionen DM (33) 17. Motion angående ekonomiansvariga som Dfunk Det ekonomiska ansvaret vilar redan idag på valda sektionsfunktionärer, nämligen Klubbmästare och Storasyskon. Posterna Ekonomimästare och Ekonomerist är endast underposter inom respektive nämnd. yrka för avslå motionen i sin helhet. 18. Motion angående Skmästare De som arbetar hårt för sektionens ekonomi förtjänar ett större erkännande än de får idag. Dock bör vilka dessa är denieras bättre. yrka för bifalla motionen med ändring av andra -satsen till Vid bokslut delas medaljen ut till följande personer som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till detta: DKMs ekonomiansvarig Mottagningens ekonomerister Kassören 19. Motion angående Spex och Spexmästeriet Vi anser göra reglerna kring spexproduktion lösare gynnar sektionen då det förenklar möjligheten anordna spex. yrka för bifalla motionen i sin helhet. Max Roth och Simon Ström lämnar rummet. 6 Övriga frågor Inga övriga frågor. nästföljande punkter hålls bakom lykta dörrar. Andreas Tarandi yrkade för återöppna punkt 2.3 Val av justeringsperson tillika rösträknare. återöppna punkt 2.3 Val av justeringsperson tillika rösträknare. välja Petter Djupfeldt till justeringsperson tillika rösträknare. 7 Hedersdelta ge Andreas Falk ett hedersdelta. ge Charlie Lindviken ett hedersdelta. Max Nordlund Petter Djupfeldt Andreas Tarandi

7 Konglig Datasektionen DM (33) 8 Nästa möte Datum beslutas senare. 9 Mötets högtidliga avslutande Andreas Tarandi förklarade mötet avslutat 19:23. Bilagor 1. Proposition angående när funktionärer väljs och deras mandatperioder 2. Proposition angående kontaktperson för nämnder 3. Proposition angående läsdagar 4. Motion angående styrelsemedalj 5. Motion angående inköp av medaljer, samt ändring i Reglemente Ÿ Motion angående inrättande av skidreseprojekt 7. Motion angående ersättning för mobilkostnader 8. Motion angående lån av pengar till StuDs 9. Motion angående införskaande av Drifvan 10. Motion angående kökspengar 11. Motion angående ändrande av Fenixordens ordförandes valtillfälle 12. Motion angående Studieresa Motion angående inköp av bord 14. Motion angående instiftande av D.E.M.O.N 15. Motion angående SSL-certikat 16. Motion angående möblerad uteplats utanför sektionslokalen 17. Motion angående mer kärlek till projekten 18. Motion angående val av hedersmedlem 19. Motion angående Kassör Emeritus 20. Motion angående ekonomiansvariga som Dfunk 21. Motion angående Skmästare 22. Motion angående Spex och Spexmästeriet Max Nordlund Petter Djupfeldt Andreas Tarandi

8 Proposition angående När funktionärer väljs och deras mandatperioder Revisions-SM Det är inte denierat när vissa funktionärsposter väljs, och hur långt deras mandat är. Det är typiskt bra se till detta är denierat för alla funktionärsposter. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: sist i Ÿ3.1.1, Ÿ3.1.2, Ÿ3.1.3, Ÿ3.1.4, Ÿ3.2.1, Ÿ3.2.3, Ÿ3.2.7, Ÿ3.2.8, Ÿ3.2.11, Ÿ och Ÿ läggs Väljs på Glögg SM. Har kalenderår som mandatperiod. till. Ÿ ändras till Revisorn väljs på Glögg SM till sakrevisor för sektionen under ett verksamhetsår samt till funktionärsposten revisor under perioden 1 januari till 30 juni nästkommande år. under Ÿ3.3.8 läggs Väljs på Val SM. Har kalenderår som mandatperiod. till. D-rektoratet, genom Petter Djupfeldt Ledamot för studiemiljöfrågor

9 Proposition angående Kontaktpersoner för nämnder Revisions-SM Personlig kontakt mellan styrelsemedlemmar och funktionärer kan variera från år till år. Därför tycker vi kontaktpersoner bör bestämmas av D-Rektoratet i samråd med funktionärer från fall till fall. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet Ÿ3.1.2 ändras till Hjälper sektionsordförande med de löpande uppgifterna. Har ansvar för kontakterna med sektionens tillfälliga nämnder och projekt som saknar annan kontaktperson inom styrelsen. Ÿ3.1.3 ändras till Är D-rektoratets sekreterare. Hämtar och delar ut sektionens post. Ansvarar för protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna. Ÿ3.1.4 ändras till Ansvarar för sektionens ekonomi. Planerar budget, sköter löpande bokföring samt placerar sektionens tillgångar. Bistår med sektionens ekonomiska beslutsunderlag. Kassören ansvarar även för det nns ett uppdaterat styrdokument för sektionens ekonomi. Ÿ3.1.5 ändras till Har tillsammans med sektionsordförande ansvar för kontakterna med THS och andra sektioner, samt skall arbeta för främja kontakterna med andra kårer inom och utom Sverige. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. Ÿ3.1.6 ändras till Skall verka för en bättre studiemiljö på sektionen och fungera som sektionens studerandeskyddsombud. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. Ÿ3.1.7 ändras till Skall verka för en bättre utbildningskvalitet och utbildningsmiljö på sektionen. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. D-rektoratet, genom Andreas Johansson Vice ordförande

10 Proposition angående Läsdagar Revisions-SM Det är idag otydligt vad som faktiskt räknas som läsdagar, då man nu teoretiskt kan ha saker schemalagda på lördagar även utanför tentaperioder. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet: Ÿ1.9.1 i stadgarna ändras till Denitionen av läsdagar som benämns i sektionens stadgar, reglemente och praxis är måndag till och med fredag under terminstid, dock ej helgdagar. Detta inkluderar då läsperiod och tentamensperiod. D-rektoratet genom Petter Djupfeldt Ledamot för studiemiljöfrågor

11 Motion angående styrelsemedalj Revisions SM Att sitta i D-rektoratet innebär ett mycket större ansvar än vad en ordinarie funktionär har, sitta i D-rektoratet innebär man har ett ansvar över allt som alla gör i sektionens namn. Detta ansvar tycker jag sektionen ska erkänna genom instifta en medalj som endast delas ut till de som verkat inom styrelsen under en full mandatperiod. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag följande läggs till i reglementet under 6.4 Styrelsemedalj 6.4 Styrelsemedalj Syfte Styrelsemedaljen delas ut till de sektionsmedlemmar som under en hel mandatperiod tjänstgjort i D-rektoratet Utdelning Endast en medalj per person och år, oavsett antal styrelseposter personen besuttit. Ordförande ansvarar för medaljen delas ut på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle samma år. medaljen delas ut första gången till de som klev på 2012 Andreas Falk, Ordförande Emeritus

12 Motion angående inköp av Medaljer, samt ändring i Reglemente Ÿ2.4.3 Revisions-SM Datas Internationella Utskott jobbar mycket aktivt med medlemmar från sektionen samt andra THS-medlemmar. Med det starka samarbetet kan vi skapa såväl fester som även nytta för internationella studenterna. Ibland nner DIU även hjältar, och har inga medel visa sin tacksamhet. DIU kan bara ge dem kanske en kram efter en stor batalj. Det Internationella Utskottet anser hjältar, de ska belönas med en Medalj! Mot bakgrund av ovanstående yrkar DUI: under punkt Ÿ2.4.3 Verksamhet i reglementet lägga till "En gång om året dela ut medaljer till de THS-medlemmar som har engagerat sig starkt för datas internationella verksamhet" kr avsätts för inköpet av medaljerna. Petter Salminen Internationella Utskottets ordförande

13 Motion angående Inrättande av skidreseprojekt Revisions SM Datasektionen har nu för tredje året i rad arrangerat en skidresa till Åre, dåre2012. Intresset för denna resa var som vanligt extremt stort. Och för inte förlora det intresse som nns från Datasektionens medlemmar utföra någon som helst form av fysisk aktivitet, borde en ny resa börja planeras snarast. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi projektet dåre 2013 inrättas. en ansvarig projektledare för dåre 2013 väljs på nästa SM. dåre 2013 nollbudgeteras. dårestaben 2012 genom Michael Hjortholt, Projektledare dåre 2010 Ludvig Jonsson, Projektledare dåre 2012

14 Motion angående ersättning för mobilkostnader Revisions SM Att sitta i styrelsen var kul det märktes tyvärr lite väl mycket på mina telefonräkningar. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag det budgeteras 5000 SEK för ersättning av telefonkostnader till Andreas Falk Andreas Falk ersätts för sina mobilkostnader baserat på underlag presenterat till D- rektoratet det åläggs D-rektoratet närmare bestämma för vad och exakt hur mycket som ska betalas ut Andreas Falk, Ordförande Emeritus

15 Motion angående Lån av pengar till StuDs Revision-SM Genom deltaga på StuDs-kursen (AI2151) får alla deltagare 5000 kr av KTH som skall användas till resan. Dessa 5000 är uppdelade på två tillfällen, 4000 kr vid kursanmälan och resterande 1000 kr vid kursens godkännande. De första 4000 (gånger 28 deltagare) är redan påväg in på kontot, men de sista pengarna skulle vi behöva låna från sektionen för kunna genomföra våra resa. Det kan tilläggas StuDs12 går väldigt bra (vi har flyg och hotell bokat i San Francisco under två veckor) så det finns ingen oro till kursen inte skulle bli genomförd. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag. StuDs12 får låna 28x1000=28000 kr Dessa pengar betalas tillbaka till sektionen så fort kursen är godkänd. Gustav Johansson Projektledare StuDs12

16 Motion angående införskaande av Drifvan Revisions-SM Torsdag 22 mars 2012 Det Kongliga Drifveriet har, vilket en snabb titt i historiens backspegel visar, i all oändlighet innehavt ett fortskaningsmedel värdigt de högre sfärerna. Sällan har nøllan darrat med högre frekvens än när Drifvmousinens hårda, brutala och inte så lite bränslesnåla motor dundrat i nøllans generella riktning. Eektiv schlemmutdrifvning kräver snabbhet, mobilitet och stor fraktyta, och Det Kongliga Drifveriet har därför, i all sin oändliga godhet, beslutat sig det är dags återupprätta denna stolta och ack så brukbara tradition. Men då tiderna förargligt nog förändras, och därmed även de stolta premisser som det Kongliga Drifveriet arbetar utifrån, har en överenskommelse träats med Konglig Datasektionens inte så lite ärorika klubbmästeri, DKM. DKM har även dem sett behovet av motoriserade transporter, och då Det Kongliga Drifveriet, efter det mörka hotet av nøllans framfart drifvits tillbaka, återigen stiger upp till de högre sfärerna och tar plats bland hjältarne, nns under resterande del av året inget behov av dylikt. Det Kongliga Drifveriet har därför, i all sin oändliga godhet, beslutat sig för ställa Drifvanen till Konglig Datasektionens förfogande så länge nøllans frustande andningsläten inte besudlar campus. Det Kongliga Drifveriet yrkar därför ATT en bil inköpes och dekoreras för kr. ATT denna utgift belastar sektionen centralt. ATT en post för underhåll, försäkring och parkeringstillstånd på kr läggs till i sektionens budget ATT Mottagningen åläggs införskaa bilen. ATT Konglig Öfverdrif åläggs det administrativa ansvaret för bilen. ATT bilen får användas fritt inom Konglig Datasektionens verksamhet. Jacob Håkansson, Konglig Öfverdrif Jens Arvidsson, Konglig Direktifdrif Åsa Sproge, Konglig Indrif

17 Motion angående kökspengar Det saknas en hel det saker i köket. Det går, tyvärr, verkligen inte göra något vettigt i det. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi för en summa av kr avsätts för lösa detta. DKM och Metadorerna ämnar lämpligt disponera pengarna. det belastar centralt för DKM, genom Simon Ström

18 Motion angående ändrande av Konglig Fenixordens valdatum Då nämnden instiftades så sades val av ordförande för nämnden skulle ske på glöggsm. Det blev ändrat via en motion på senaste SM. Det är fel. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi för order RevisionsSM i ändras till Glögg-SM. Fenixorden

19 MOTION ANGÅENDE STUDIERESA 2013 Revisions-SM BAKGRUND Studieresan är ett projekt som sammanför studenter i slutet av sin utbildning och låter dem knyta kontakter med varandra, men även med företag. Målet med projektet är se till få en grupp studenter besöka företag och genomföra en utlandsresa. Årets studieresa har redan nu gjort ett bra arbete som tillåter ett långsiktigt samarbete med företag och det vore tråkigt se ifall det inte tas till vara på. Ännu finns det ingen klar projektledare till projektet, utan detta ska bestämmas vid Val-SM senare i vår. Detta är för få möjlighet hitta en driven person som passar till posten. Likt föregående år åläggs projektledaren tillsätta en projektgrupp. FÖRSLAG TILL BESLUT Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: projektet Studieresan 2013 inrättas som ett sektionsprojekt projektet nollbudgeteras en projektledare tillsätts vid Val-SM i period 4 Charlie Lindviken

20 Motion angående inköp av bord Revisions SM Borden i META går sönder så vi vill köpa in nya. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag 10000kr läggs på köpa in nya bord. beloppet ska belasta resultatet. Therese Askling Konglig Lokalchef

21 Motion angående instiftande av D.E.M.O.N I Konglig Datasektionen finns en hel del stollar. Alla har inte perfekt koll på bollar. Något de istället kan ägna sin tid åt. Är förmodligen inte införskaffa en egen båt. Det vi nu vill göra för sektionen i sin helhet. Är rocka en nämnd med förkärlek för bas som är fet. Att samla folk under ett musikaliskt paraply. Är inte alls som bli skjuten av 500 kulor bly. Istället främjar vi gemenskap och kärlek. Med en delad passion för musik i sin helhet. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi för det skapas en musiknämnd på sektionen. denna nämnd får namnet D.E.M.O.N. en ÄrkeDEMON väljs på Val-SM leda nämden. en Poltergeist väljs på Val-SM bistå ÄrkeDEMONen med hjälp. följande läggs till i reglementet D.E.M.O.N. - Datas Eminenta MusikOrganisationsNämd Ändamål Nämndens syfte är främja musikintresset på sektionen Organisation Ordförande för D.E.M.O.N. är ÄrkeDEMON som väljs på Val-SM, har läsår som mandatperiod. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar Verksamhet D.E.M.O.N. verkar för främja musikintresset på sektionen genom anordna regelbunda träffar där man bland annat kan få: - Repa i sektionslokalen. - Dela med sig av musik. - Gå på DJ-kurs. - Umgås med likasinnade människor. D.E.M.O.N. förespråkar även man tillsammans ska gå på konserter/festivaler/spelningar ÄrkeDEMON Är ordförande för D.E.M.O.N.. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

22 nämdens verksamhetsplan för sitt första verksamhetsår fastställs enligt nedan. D.E.M.O.N.s verksamhetsplan 2012 D.E.M.O.N. skall - Verka för främja musikintresset på sektionen. - Anordna regelbunda träffar där man kan lyssna på och spela musik. - Synas och höras under mottagningen för få mera intresserade. - Börja skapa ett DATA-band. Nils Dahlbom Norgren blir ÄrkeDEMON omedelbums. Jesper Br blir Poltergeist omedelbums. Det rätta, genom Nils Dahlbom Norgren och Jesper Br

23 Motion angående SSL-certifikat Revisions-SM Sektionens dataresurser behandlar emellanåt känslig persondata, och borde därför bara vara tillgängliga via ssl. Vi skulle kunna skapa ett eget, självsignerat certifikat, men det kommer leda till de som besöker våra applikationer får varningar från sina browsers. Alternativet är vi köper ett certifikat från någon certifikatutfärdare. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: d-sys åläggs införskaffa ett wildcard-certifikat som gäller för *.datasektionen.se som gäller i 3 år. budgetposten Webbkostnad ökas från 1000 kr till 4500 kr. Martin Frost Victor Koronen Max Nordlund

24 Motion angående möblerad uteplats utanför sektionslokalen Under luncher är det alltid fullt i sektionslokalen. Lokalytan är begränsad, och så även antalet sittplatser. Därför sker det varje lunch vissa sitter utanför förråden och äter. Det är inte najs. Så då kom någon på vi har massa utrymme utomhus. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi för Metadorerna undersöker möjligheten ha möbler utanför sektionslokalen. Metadorerna genomför en upphandling av utemöbler, om det är möjligt och tillåtet. det budgeteras kr för detta. detta belastar sektionens resultat för Simon Ström

25 Motion angående mer kärlek till projekten Revisions-SM Konglig Datasektionen har med stor framgång utökat antalet projekt per år den senaste tiden och hittills har de alla tillfört mycket till sektionen. Bakom dessa projekt finns brinnande dataloger som sliter minst lika mycket och ibland mer än en godtycklig sektionsfunktionär. I skrivande stund har vi Jubileumsprojektet, Vårbalen, dåre, StuDs och Metaspexet som alla fem har väldigt duktiga och engagerade projektledare bakom sig - men trots det är projekten lite utanför och vid sidan om den övriga verksamheten inom sektionen. För ändra på detta vill jag yrka på vikten i deras arbete dels erkänns från sektionens sida i form av medaljer liknande den redan existerande funktionärsmedaljen och dels deras möjlighet till samarbete med övriga sektionsorgan utökas genom de inkluderas i funktionärsmailaliaset samt blir inbjudna till middagar, glöggkvällar och liknande som anordnas för sektionens funktionärer. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag 5.3 Projekt läggs till i stadgarna enligt nedan 6.4 Projektledarmedalj läggs till i reglementet enligt nedan D-rektoratet åläggs ta fram en projektledarmedalj budgetposten Medaljer under Centralt i årets budget utökas med 1000 kr Johan Stjernberg 1

26 5.3 Projekt Ändamål Ett projekt är ett tillfälligt sektionsorgan med syfte genomföra för projektetet avs ändamål. Projekt driver sin verksamhet självständigt inom ramen för av SM och D-rektoratet fade beslut. Projekt startas genom SM-beslut och avslutas då verksamheten är genomförd och eventuell bokföring avklarad Projektledare För varje projekt skall det finnas en eller flera personer som är projektledare. Som projektledare kan bara räknas sektionsmedlem som tillss genom beslut av SM eller D-rektoratet. Projektledare kan formellt ha en annan titel såsom direqteur, marskalk, general eller liknande om denna titel har godkänts av SM eller D-rektoratet Skyldigheter Projektledare är ansvarig för projektets verksamhet, ekonomi, bokföring samt val av projektmedlemmar om inte annat beslutas av SM. Projektledare är skyldig på anmodan från D-rektoratet eller SM fullständigt redovisa projektets verksamhet och ekonomi för densamme Rättigheter D-rektoratet ansvarar för projektledare i aktiva projekt får ta del av samma information som sektionens funktionärer samt även dessa bjuds in till funktionärsmiddagar och liknande tillställningar. D-rektoratet äger rätt fritt bedöma vilka projekt som anses vara aktiva. 6.4 Projektledarmedalj Syfte Projektledarmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som förtjänstfullt planerat och genomfört ett projekt vid sektionen i egenskap av projektledare samt i förekommande fall fullständigt avslutat den ekonomiska bokföringen Urval För bedömning av huruvida en projektledare arbetat förtjänstfullt ansvarar D-rektoratet. Vid denna bedömning bör särskild vikt läggas vid projektet tillför något för sektionens medlemmar samt det ekonomiska resultatet inte med marginal understiger av sektionen godkänd budget Utdelning En medalj per person och projekt utdelas. D-rektoratet ansvarar för utdelning sker på Vårbalen eller motsvarande högtidligt tillfälle. 2

27 Motion angående val av hedersmedlem Revisions-SM I enlighet med 2.2 i sektionens stadgar kan sektionen utse till hedersmedlem sådan person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. Vi anser Henrik Eriksson passar väl in på den beskrivningen och sedan länge förtjänar ett hedersmedlemsskap i Konglig Datasektionen. Motivering Henrik Eriksson har i många års tid varit en nära vän till sektionen. Han har bland annat ställt upp för sektionens Mottagning ett otal gånger, hållt sci-fi-föredrag i ESCapen, delat ut böcker samt deltagit i många andra aktiviteter vid sektionen. Dock har sektionen framförallt Henrik tacka för hans goda pedagogik och inspirerande engagemang i de många kurser han hållt för oss dataloger genom åren. Henrik är alltid öppen, glad och trevlig mot oss studenter samt har alltid vårt bästa i åtanke. Att han fortsätter göra sitt yttersta för få undervisa för oss trots rektorn ignorerat våra demonstrationer och sagt upp honom på grund av hans ålder säger en hel del. Kort sagt är Henrik en nära vän som sedan länge förtjänar bli hedersmedlem. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi Henrik Eriksson upptas som hedersmedlem i Konglig Datasektionen det officiella utnämnandet sker i samband med banketten under sektionens 30- årsjubileum Henrik och Gerd erbjuds av sektionen bekostad parbiljett till Jubileumsbanketten 2013 Johan Stjernberg, Storebror Jacob Håkansson, Konglig Öfverdrif 1

28 Motion angående Spex och Spexmästeriet Revisions-SM I ljuset av sektionen är med i en spexproduktion har det visat sig reglementet innehåller en hel del gammalmodigheter som bör bytas ut, rörande spex. Istället för deniera specika spexproduktioner i reglementet bör alla spex behandlas som projekt under sektionen. Vi föreslår nämnden Spexmästeriet fortsätter verka för gyckel och annat skoj, samt uppmuntrar spexprojekt startas. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: Ÿ2.11 Spexmästeriet i reglementet byts ut mot följande: Ÿ2.11 Spexmästeriet Ÿ Ändamål Spexmästeriets ändamål är bringa glädje till sektionens medlemmar genom ägna sig åt spex, gyckel, musik, dans och andra sceniska underhållningsformer. Verkar för ett spex uppförs som ett sektionsprojekt med jämna mellanrum. Ÿ Organisation Spexmästeriet leds av Spexmästaren, som samordnar all aktivitet inom nämnden och är huvudansvarig för medverkan i Sångartäfvlan. Ÿ Verksamhet Spexmästeriet skall sträva efter varje år delta i Sångartäfvlan och uppföra ett spexprojekt som sektionen medproducerar. Däremellan skall spexmästeriet främja spexoch gyckelkulturen genom till exempel uppföra gyckel på fester och arrangemang, särskilt under Mottagningen. Ÿ3.1.5 Ledamot för sociala frågor och relationer i reglementet byts ut mot följande: Ÿ3.1.5 Ledamot för sociala frågor och relationer Har tillsammans med sektionsordförande ansvar för kontakterna med THS och andra sektioner, samt skall arbeta för främja kontakterna med andra kårer inom och utom Sverige. Har ansvar för kontakten med fanbärare, vice fanbärare, Klubbmästeriet, Konglig Östrogennämnden, Sektionslokalsgruppen, Spexmästeriet, Qulturnämnden och Mottagningens funktionärer. Har även ansvar för kontakten med Fenixorden, sektionens spexprojekt, sektionsprojekten dåre och Vårbalen, i mån av existens. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. Alexander Solsmed

29 Frida Jansson Petter Djupfeldt Peter Boström

30 Motion angående Kassör Emeritus Revision-SM Idag nns det fyra ordnar, en för Ordförende, Klubbmästare, Öfverdrif och Storasyskon. Kassören delar det juridiska och ekonomiska ansvaret för all sektionens verksamhet med Ordförende, men har trots detta inte en order. Detta nner jag högst märkligt. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: ändra Ÿ6.2 Ordnar i Reglementet från: Sektionen har fyra ordnar benämnda Klubbmästare Emeritus, Konglig Öfverdrif Emeritus, Storasyskon Emeritus och Ordförande Emeritus. till: Sektionen har fem ordnar benämnda Klubbmästare Emeritus, Konglig Öfverdrif Emeritus, Storasyskon Emeritus, Ordförande Emeritus och "Kassör Emeritus". lägga till Ÿ6.2.5 Kassör Emeritus i Reglementet med lydelsen: Kassör Emeritus tilldelas de sektionskassörer som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod. Vidare gäller Kassör Emeriti erhåller evigt kostnadsfritt medlemskap i sektionen som Alumnimedlem sektionen köper i 5 ordenstecken á 500 kr till Kassör Emeritus till en total kostnad av högst 3000 kr. detta belastar resultatet. Max Nordlund

31 Motion angående Ekonomiansvariga som Dfunk Revision-SM Det vore bra om de som har hand om sektionens pengar valdes på SM. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: i Reglementet lägga till Ÿ3.3.9 Ekonomimästare med följande lydelse: Ekonomimästarens uppgift är sköta DKM:s ekonomi och tillsammans med DKM sköta dess bokföring. Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod. i Reglementet lägga till Ÿ Ekonomeriet med följande lydelse: Ekonomeriets uppgift är sköta Mottagningens ekonomi och bokföring. Det består av två Ekonomerister. Väljs på Glögg-SM. Har två verksamhetsår som mandatperiod. Max Nordlund

32 Motion angående Skmästare Revision-SM Det är bra med bokslut, och det vore bra med en morot för de lilla gäng som inhar en post, vald på SM eller inte, inom sektionens ekonomi. Med dessa menar jag främst kassören, ekonomeriet (Mottagningen) och ekonomimästaren (DKM). Moroten skulle endast ges till de som har producerat ett bokslut, och bestå av evig ära i form av en medalj. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: i Reglementet lägga till Ÿ6.4 Bokslutsmedalj. i Reglementet lägga till Ÿ6.4.1 syfte med följande lydelse: Bokslutsmedaljen utdelas till de sektionsmedlemmar som i stor utsträckning har bidragit till ett bokslut. Max Nordlund

33 Konglig Datasektionen DM (33) Sandra Grosz, mötessekreterare Andreas Tarandi, mötesordförande Max Nordlund, justeringsperson Petter Djupfeldt, justeringsperson

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-11-21 1(13) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-11-21, 17:32 18:21 Plats 1537, KTH Närvarande Kassör Victor Koronen, D-09 Vice Ordförande Andreas Johansson,

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17.41 med 39 teknologer närvarande. För närvarolista, se bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Brunch-DM 2016-11-06 1(12) Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin.

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Torsdagen den 25/10 å grupprum i E-huset, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordf öppnar mötet 17.14! 1.2 Närvaro Närvarande

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer