Dagordning Budget-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Budget-SM (79) Dagordning Budget-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior

2 Konglig Datasektionen Budget-SM (79) (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningen 3. Kåren 4. CSC 5. Projekt (a) dåre2014 (b) dåre2015 (c) KoD2014 (d) METAspexet (e) Studs2014 (f) Studs2015 (g) Sångboksgruppen (h) Vårbalen Sektionen för Medieteknik 4 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan Budget 2015

3 Konglig Datasektionen Budget-SM (79) 6 Propositioner 1. Proposition angående balansering av 2014 års budget 7 Motioner 1. Motion regarding Erasmus students 2. Motion angående Reglementesändringar för Sektionslokalsgruppen 3. Motion angående META-skylt 4. Motion angående budget och verksamhetsplan för Studs Motion angående budget dåre Motion angående budget för METAspexet Motion angående budget för Vårbalen Motion angående Prylmångleriet 9. Motion angående Styfvs nedläggande 10. Motion angående sektionsbilen 8 Valärenden 1. Val av Ledamot för sociala frågor och relationer 2. Val av Datas Art Director 9 Övriga frågor 10 Nästa möte 11 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Summary in English 2. Rapporter 3. Verksamhetsplan Budget Budget 2015 DKM 6. Proposition angående balansering av 2014 års budget 7. Motion regarding Erasmus students 8. Answer for motion regarding Erasmus students

4 Konglig Datasektionen Budget-SM (79) 9. Motion angående Reglementesändringar för Sektionslokalsgruppen 10. Motionssvar angående Reglementesändringar för Sektionslokalsgruppen 11. Motion angående META-skylt 12. Motionssvar angående META-skylt 13. Motion angående budget och verksamhetsplan för Studs Studs 2015 Verksamhetsplan 15. Studs 2015 Budget 16. Motionssvar angående budget och verksamhetsplan för Studs Motion angående budget dåre Budgetförslag Budgetförslag Motionssvar angående budget dåre Motion angående budget för METAspexet METAspexet 2015 Budget 23. Motionssvar angående budget för METAspexet Motion angående budget för Vårbalen Vårbalen 2015 Budget 26. Motionssvar angående budget för Vårbalen Motion angående Prylmångleriet 28. Motionssvar angående Prylmångleriet 29. Motion angående Styfvs nedläggande 30. Motionssvar angående Styfvs nedläggande 31. Motion angående sektionsbilen 32. Utredning om sektionsbilen 33. Motionssvar angående sektionsbilen

5 Summary in English Chapter meeting Postponed errands (a) Operating statement 2013 (b) Result report for 2013 (c) Freedom from liability for year of activity Matters of desicion (a) Operational plan 2015 (b) Budget Propositions (a) Proposition regarding balancing of the budget for Motions (a) Motion regarding Erasmus students (b) Motion regarding changes to the regulations concerning the chapter's locale group (c) Motion regarding META-sign (d) Motion regarding budget and operational plan for Studs 2015 (e) Motion regarding budget dåre 2015 (f) Motion regarding budget METAspexet 2015 (g) Motion regarding budget for the Spring Bal 2015 (h) Motion regarding Prylmångleriet (i) Motion regarding closing down Styfv (j) Motion regarding a car for the chapter 5. Elections (a) Election: Comissioner for social matters and relations (b) Election: Datas Art Director

6 Rapporter Budget-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Jag har utvecklat D-Rektoratets överlämning till att ge en större överblick över vad det innebär att sitta i styrelsen samt lagt till en ack så viktig traditionell kicko-del. Överlämningen efter glögg-sm tror jag kommer bli ännu bättre och göras snäppet mer omfattande! Till årets verksamhetsplan gjorde vi vårt bästa för att hålla processen mer transparent, och även om er kunde varit delaktiga så kom det fram mycket nyttigt under arbetets gång. Tillsammans med resten av Drek och D-Mulle har vi kommit fram till vad vi anser är den bästa lösningen på bilfrågan. Ett skolråd för CSC-skolan skall återupprättas, där representanter D kommer sitta med motsvarande för sektionen för medieteknik. Imorgon (i stunden SM hålls) kommer första gasquen under vårt samarbete med IT i uppsala och IN hållas. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) En stor sak är att forstätta stärka rutiner som kommit och förändrats under det senaste året (inklusive förra verksamhetsåret) bl.a. D-funk-utbildningar, funktionärssamtal, testamenten, överlämningar och beslutsuppföljning. Detta kommer göra mycket för långsiktigheten i organisationen. Jag kommer också i samråd med resten av Drek att revidera Drek arbetssätt efter feedback från första terminen. Vice ordförande: Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Sedan val-sm har en hel del bollar varit i rullning. Jag har följt framtagandet av underlaget till bilmotionen som inkommer till detta SM, och representerat drektoratet i den frågan. Utvecklingssamtalen har styrts upp i enlighet med vår verksamhetsplan i syfte att förtydliga samtalens syfte och öka dess värde för organisationen. För att uppfylla detta har ett howto-dokument som säkerställer att samtalen hålls på ett strukturerat sätt. Förhoppningsvis ger detta mer jämlika, strukturerade och syftesenliga samtal, som möjliggör ett målorienterat arbetssätt. Prolmaterial har till slut prutats ner och köpts in till drektoratet, nu ifrån en ny leverantör då den gamla helt oresonligt ville höja priserna för att inte gå back på försäljningen. Styrelserummet har upprustats, det är dock fortfarande jävligt stökigt. Det har representerats på olika sektioner och andra kårer. Det har införts en nytt beslutsuppföljningsdokument i syfte att stärka drektoratets förmåga att korrekt hantera beslut och se till att saker inte faller mellan stolarna. Nu senast har det mesta revolverat runt verksamhetsplanen.

7 Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Omedelbart framöver ska den nya utbildningsmallen omsättas i aktion, samtidigt som det är en hel drös saker som ska sjösättas. Bla så ska sektionens resursfördelning utredas och ett visionsdokument framtagas. (b) Kassör Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Ett tag in på sommaren så gick Konlig Datasektionens server sönder och vårt bokföringsprogram gick ner. Det är därför ingen sådan visas på Budget-SM. Det arbete jag har gjort sedan val-sm är framförallt bokföring av 2014 och budgetering inför Jag har även sett över budgeten för 2014, och kommer i samband med en proposition på Budget-SM visa lite hur det går för sektionen. Ett tag såg det inte så ljust ut med sedan sålde Näringslivsgruppen oväntat många företag till D-dagen. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Efter budget-sm kommer mitt fokus skifta till att sektionen ska ligga mycket bra till med bokföringen för att det ska kunna komma ett bokslut tidigt I övrigt hoppas jag kunna förbättra arbetsrutinerna ytterligare runt ekonomin. Det görs dels genom att budgeten för 2015 är tydlig, men jag hoppas att efter Budget-SM kunna revidera de ekonomiska styrdokumenten på DM och eventuellt prata med några sektionsorgan om att ge dem mer, mindre eller bara skifta deras ekonomiska ansvar. (c) Sekreterare Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Sedan förra SM har jag uppdaterat sektionens styrdokument efter beslut tagna på SM och samlat in rapporter inför SM. Jag har även arbetat med ordinarie uppgifter så som hämta post och skriva mötesprotokoll. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Fortsätta areta med formalia som kommer från DM och SM beslut. Skriva protokoll samt utföra övriga uppgifter som hör till min post. Jag ska även ordna någon form av postfack för att underlätta överlämning av post till funktionärer. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Vakant. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Jag håller för närvarande på att anordna den andra d-funkutbildningen. I övrigt har jag mest suttit på möten med CSC och THS utbildningsråd för att ta del av information som kan vara viktig för vår utbildning. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Jag ska, efter d-funkutbildningen, dra igång d-funkluncher. Jag tänkte också driva vidare arbetet som förra d-uf gjorde angående komunikation mellan CSC och D-sektionen. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksam-

8 hetsplan) Drekat mig. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Dreka vidare. 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Jag har gjort en nølle-dbuggen. Det gick bra. Den blev uppskattad. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Jag och före detta sektionshistorikern kommer att göra klart daddegrafen och presentera innan nyår. (b) DAD Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Sedan senaste SM har vi sett fått den nya projektledarmedaljen levererad samt skapat en ny version av DIUs logga (och tygmärke). Vi har hållit överlämning för DAD-posten, entledigat den nytillträdde och ställföreträtt en tillfällig DAD. Vi har medverkat i sektionsrundvandringen för årets datalogaspiranter genom att låta n0llan tillverka ett årskursporträtt och intisarna göra en kreativ associationslek. De första intresserade internationella studenterna har engagerat sig i nämnden via terminens första teckningskväll och det interna forumet. Vi har även uppdaterat våra medlemmar om diverse relaterade och/eller intressanta nyheter via vår facebook-wall. (Studiesocialt Ÿ1.4, Ÿ3, Organisationsutveckling Ÿ2) Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Preliminär planering för terminen pågår för fullt med diverse workshops, fortsättning av teckningskvällarna varannan tisdag, ny omgång av "här är din sektion-utställningen, uppdatering av dfunk-tavlan, interna tävlingar och en hel del olika projekt för sektionen centralt och andra nämnder. Exakta planer för nämndens verksamhet under kommande år beror dock av den kandidat som väljs till DAD under fyllnadsvalet vid BudgetSM. (Studiesocialt Ÿ1.3, Organisationsutveckling Ÿ2) (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Vi har representerat Konglig Datasektionen vid diplomeringen i maj, samt undersökt införskaande av ett fanställ. We have been representing the Computer Science chapter at the diploma ceremony in May, and investigated the acquisition of a banner stand.

9 Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Vi kommer att representera Konglig Datasektionen vid diplomerings- och promoveringsceremonierna senare i höst....och tagga inför Nobel! We will represent the Computer Science chapter at the diploma and inaugeration/conferment ceremonies later this autumn....and build up excitement for Nobel! (h) Ior Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Vi har anordnat en git-workshop tillsammans med jämlikehtsnämnden. Vi har även haft ett uppstartsmöte med nämnden, där vi introducerat nya medlemmar (från ettan, tvåan och trean!) till arbetsödet inom Ior (/Crash&Burn) samt börjat planera den nya hemsidan och hur de andra projekten som Ior driver ska vidareutvecklas. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) En hemsida ska byggas. Ett valsystem ska byggas. Buggar ska xas. (i) Jämlikhetsnämnden Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Vi har i skrivande stund haft två nämndmöten, ytterligare ett är planerat denna vecka. Dessutom har vi fått ut ett formulär som förenklar att skriva upp sig på maillistan. I formuläret kan man fylla i önskemål och det är tydligt från svaren att det nns ett behov hos sektionens medlemmar att få ett forum där vars syfte är JML-diskussioner. Ordförande gick med Sveriges förenade HBTQ-studenter och THS i prideparaden, och har därmed å sektionens vägnar visat att vi stöder en högskola som är öppen och tillgänglig för alla. För att sprida medvetenhet om JML-frågor så har nämnden skapat en Facebooksida som bland annat är tänkt att fungera som anslagstavla för att uppmärksamma relevanta artiklar och annat tankeväckande diskussionsmaterial. Facebook-sidan är även till för att synliggöra nämnden, vilket i sig skapar samtal kring mångfald och likabehandling på sektionen. Till denna nns också en grupp som är tänkt att vara ett av era forum där sektionsmedlemmarna får möjlighet att diskutera JML-frågor. Än så länge har det varit rätt lugnt där. På sektionsrundvandringen genomförde vi en lek med n0llan i syfte att uppmärksamma på de egna fördomarna och vikten av att ifrågasätta rådande normer. Den verkade vara både uppskattad och eektfull. Vi har tillsammans med Ior ordnat den första i vad som förhoppningsvis blir en serie Tricks of the Trade-workshops. Det gör vi i syfte att främja mångfalden på sektionen (och för att det är as-jättekul) - bland annat genom att föra sektionens medlemmar närmare varandra i en kontext som inte är klassiskt sektionspräglad och som därför kanske lockar en bredare grupp av människor som kan få upp ögonen för sektionen. Vi är dessutom övertygade om att kunskapsutbyte gynnar mångfalden på sikt. Workshopen var lyckad, det var fullt i datorsalen och deltagarna verkade entusiastiska. Ordförande har suttit i möten med organisationer i näringslivet, för att se om det

10 nns någon möjlighet till samarbete med Jämlikhetsnämnden. Jämlikhetsnämnden skrev information till debuggen om vilka möjligheter n0llan har vid fall av trakasserier eller diskriminering inför mottagningen. Vi håller nu på att formulera ett avsnitt om JML-aspekten av funktionärsarbetet till dfunkintrofoldrn. Ordförande för nämnden också deltagit i en utbildning i 'Normkritik och likabehandling på högskolan' med Diskrimineringsbyrån Uppsala, som THS ordnade. Vi deltar som intressepart i CSCs mångfaldsprojekt för breddad rekrytering, där man undersöker om bilden av en datalog innebär begränsande normer med exkluderande verkan. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) En gång i månaden kommer THS att hålla ett jämlikhetsråd där sektionen ska vara representerad genom jämlikhetsnämnden. Planen är att ordna diskussionstillfällen med olika teman, för samtliga sektionsmedlemmar med ett intresse av jämlikhet och mångfald. Fler workshopar. Ordförande har haft kontakt med organisationer i näringslivet för att bjuda in till möjligheter för sektionsmedlemmarna att diskutera JML-frågor med yrkesverksamma inom IT-branschen samt för att se om intresse nns för yrkesverksamma vill komma och hålla workshops i relevanta tekniker. Hittills har jag haft ett möte med Netlight som har sagt att de vill delta i nämndens aktiviteter. Vi planerar att genomföra minst en undersökning bland sektionsmedlemmarna för att utreda jämlikhetsläget. Vi ska samarbeta med studienämnden för att försöka driva igenom anonym examination. Dessutom ska vi verka för att CSC börjar utbilda assar och lärare i att undervisa diversierade grupper. Vi ska tillsammans med Ior synliggöra information på hemsidan om vart man kan vända sig och hur man kan gå tillväga i händelse av trakasserier eller diskriminering. Vi planerar att uppdatera samtliga texter inom kort - jämlikhetspolicyn, handlingsplanen vid diskriminering samt beskrivningen på hemsidan. (j) KF-ledamöter Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Sedan Val-SM har en ny KF-delegation tillträtt och ett fyllnadsval för att välja ytterligare en suppleant har påbörjats. Det har varit en KF-utbildning anordnad av talmanspresidiet som tyvärr sammanföll med årets nøllegasque, och varken ordinarie ledamöter eller suppleanter hade möjlighet att delta. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Den 2:a oktober hålls det första kårfullmäktigesammanträdet (KF1) för verksamhetsåret, och eftersom att SM äger rum efter det kommer vi att kunna avlägga rapport om vad som sades på KF1 under SM.

11 Fyllnadsvalet till KF kommer att hållas den 29:e september till den 6:e oktober, med andra ord kommer det vara avslutat innan SM. Dock måste resultatet av fyllnadsvalet godkännas under ett KF-sammanträde, så därför kommer vi ociellt få nya KF-ledamöter först efter/under KF2. Utöver det har vi löst pratat om hur vi kan synliggöra arbetet som sker i KF för medlemmarna, och planerar att arbeta vidare med den punkten den kommande tiden. (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Ordnade ett nytt mobilt PA-system. Bidrog med lite rådgivning till mottagningen. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Ordna en projektor till META och underhålla den bentliga tekniken. (m) METAdorerna Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Vi höll i städfesten som var väldigt lyckad. Där "valde"vi Städskri genom den ädla konst av såshäfv som inte alls var skriptad. Då ändrade vi även på tradition: vi har 3 stycken istället för som åren innan 1 eller 2. Städskri har bytt namn på städen till måndagsstäd och gjort sitt för att locka medlemmar. Lokalchef har under sommaren varit på SommarMETA nästan varje onsdag och då har vi försökt hålla lokalen i okej skick. Lokalchef tillsammans med Sektionslokalsansvarige från Media Viktor Ceder har hållit i en Teambuilding som vi länge planerade: Vi slängde mer än 20 soppåsar från META. I princip majoritet av det som fanns under Catwalken (som inte var elektronik), nästan allt som var i mötesrummet, trasiga möbler, skräp som förvarades i köket samt det som låg vid ingången. Vi inventerade köket och slängde det vi hade överöd utav. Alla METAdorer som var närvarande ck middag och lunch samt snacks och kakor. Jag och Viktor har ändrat på organisationen internt på era sätt: Vi har xat en BOKNINGSMAIL FÖR BOKNINGAR AV LOKALEN: Denna går till båda oss. Det nns även en MAIL TILL STÄDSKRINA: STADS- Vi har valt ertalet funktionärer inom METAdorerna för at hjälpa oss, däribland MISTER, MOPP, MUCKA, MOBA (det kommer nnas info om dom på hemsidan). Vi har även haft val av MISS. Jag och Viktor har skrivit en plan på vad vi vill åstadkomma. Vi har gått igenom Datas reglemente och skrivit motioner till detta SM för att ändra på lite saker. Vi har planerat inköp av en skylt. Vi gycklade på METAgasquen. Vi har haft möte med D-Ordf för att planera hur vi ska sköta kommunikationen internt mellan oss men även med KTH. Ett mail har skickats till KTH vid tiden för detta SM. Vi har haft kontakt med Akademiska Hus och skött de problem som nns i lokalen: vi har råttor i lokalen. Anticimex har lagt ut fällor, vi har lagt ut råttskrämmor. Vi har valt att kalla den för Akademiska Mus. Vi vill påminna folk om att slänga mat i soppor och ingen annan stans. På kvällstid får man gärna ta med sig soppor på väg ut om man kan. Lokalchef och Sektionslokalsansvarige kommer svara på frågor på SM. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Vi vill ha en META-skylt.

12 Vi vill ha mer Teambuilding för att sammansvärja våran stora grupp. Vi vill ha era Medianer. Vi ska märka upp saker i META med en DYMO. Vi vill ha en META-sylt. Vi vill främja traditioner. Vi vill bryta traditioner och skapa nya. Skapa minnen. (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Jag har deltagit i de vanliga mötena, grundutbildningsledningsgruppen, studienämndsmöte, utbildningsråd. Under Utbildningsrådet diskuterades bl a Avskaande av bokstavsbetyg på Examensarbeten, UKÄ, anonyma tentor (på G), Läsårsindelningen, och THS åsiktsdokument. Deltagit i det första skoldialogsmötet"vilket är ett möte vi och Medias representanter har med CSC varannan vecka, inför varje LG-möte, där vi diskuterar frågor som rör hela skolan. Har representerat nämnden under sektionsrundvandringen. Gått på Tjänsteförslagsnämndsutbildning (Den enhet på KTH som beslutar om anställningar/befodringar, behöver studentrepresentanter). Hoppat in som tillfällig representant för Data i det nya Grundutbildningens IT-råd. Sakfrågor: Schemaläggningen, dels att föreläsningar hamnat väldigt konstigt i år + Tentakrock för en stor del av D3. (Väntar på svar från de ansvariga). Kursuppföljning - the usual stu. Participated in the usual meetings GRU, SN, UR. During UR we discussed things including changing the grades for theses from A-F to Pass/Fail, the recent evaluation of KTHs' programmes, anonymous exams (coming soon!), the academic Year, and THS' opinion documents. I was part of the new School-dialogue-meeting, an initiative together with the section for Media Technology, where we meet with representatives from CSC on a biweekly basis, prepatory for the LG-meetings. Went to a seminar for student representatives in the Appointments Committee. I'm now the temporary representative for Computer Science in the new Undergraduate Education IT Council. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Fortsätta mer eller mindre som vanligt, följa upp kurser/saker som ck kritik förra året. T ex Informationsbristen när det kommer till kursval. Continue as we have before, check up on courses/things that were criticised last year. For example the lack of information regarding elective courses. (r) Prylmånglaren

13 (s) QN Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Har haft Sommar-META för att ha aktiviteter för intresserade under sommaren. Har startat upp QN efter skolstarten. Jobbar för att ha roliga och i största mån blandade event. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Fortsätta att ha roliga och varierande event. Kommer göra studiebesökpå Game On 2.0 den 27/9. (t) Revisorer Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Innan sommaren granskade vi den ekonomiska redovisningen för det första halvåret och kom med ett antal anmärkningar. Vi har även närvarat på DM och agerat rådgivande i ett par frågor som dykt upp. Before the summer we reviewed the accounting for the rst half of the year and made a number of remarks. We have also attended board meetings and acted advisory in a couple questions. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Vi kommer att revidera verksamhetsåret We will audit the scal year (u) Sektionshistoriker Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Försökt xa access till Stack så jag kan titta igenom de gamla bilderna; har gått igenom lådorna med gamla prylar för att få en inblick i vad som nns; beslutat att köpa bättre pärmar för att arkivera dbuggen bättre; börjat planeringen av en alumnipub. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Genomföra alumnipuben; skapa märkesdatabasen med prylis; daddegrafen; uppdatera historiker AFSen då den uppdaterades senast (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningens ordförande Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Valberedningen har lyst fyllnadsvalen och håller i skrivande stund på att ta emot nomineringar till DAD och D-SFOR. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Utöver att hålla val på Glögg-SM och Val-SM (och eventuella fyllnadsval vid behov) planerar vi att hålla en kampanj med ascher för att uppmuntra ettan och andra som inte varit aktiva på sektionen tidigare att söka poster samt att utreda efterfrågan av och möjlighet att ta fram valhandlingar på engelska.

14 3. Kåren 4. CSC 5. Projekt (a) dåre2014 (b) dåre2015 (c) KoD2014 (d) METAspexet Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Alla utom tre chefsposter tillsatta. Tryckt upp PR material för nyrekrytering samt satt upp denna. Varit närvarande vid mottagning för exponering. Gjort budget. Uppdaterat hemsida och Facebook grupp. Varit i samtal med kompisspex för ytterligare stärkt samarbete mellan sektioner. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Sätta upp ett spex. I en närmare framtid övergår PR till rekrytering genom intervjuer och auditions. Tillsättning av grupper och sista fasen av manus författning fram till jul. Efter sätter samtliga grupper igång sitt enskilda arbete för spexuppsättningen. (e) Studs2014 (f) Studs2015 (g) Vårbalen2015 Vad har din nämnd/post gjort sedan förra SM? (koppla till verksamhetsplan) Kollat upp priser på olika lokaler och catering. Vad planerar du att nämnden/din post ska göra i framtiden? (koppla till verksamhetsplanen) Välja lokal, boka lokal, boka catering, xa personal, bjuda in gäster, partaja, städa. 6. Sektionen för Medieteknik

15 Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen

16 Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) 2.3. Mottagning av nya studenter 2.4. Fester och aktiviteter 2.5. Alumnverksamhet 3. Näringslivssamverkan 4. Fundament 4.1. Organisation 4.2. Kommunikation 4.3. Digital utveckling 4.4. Historia 4.5. Sektionslokal

17 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett underlag till den löpande, strategiska verksamheten och leder den framåt. Verksamhetsplanen utgår från en analys av sammanhanget, från sektionens vision, policys och andra styrdokument, från nämndernas verksamhetsplaner, från THS centralts förväntningar, och från vad som är realistiskt att uppnå med de förutsättningar som finns. Planeringsprocessen bidrar till att skapa framförhållning och överenskommelser mellan funktionärerna och tillsammans med styrelsen. Målgruppen för verksamhetsplanen är medlemmar och funktionärer. Verksamhetsplanen ger sektionen en grund för utveckling. Den behandlar således den strategiska utvecklingen i organisationen. Därför kommer den inte att beröra den löpande verksamheten ( DKM ska ha pubar på onsdagar ). Den ska ej heller definiera hur de angivna målen ska uppfyllas. Det är sektionens funktionärers uppgift och ansvar att förverkliga målen. Utformning 2014 års verksamhetsplan var annorlunda på många sätt. Den största skillnaden är att hela sektionen enades under en verksamhetsplan istället för att bestå av nämndernas enskilda verksamhetsplaner. En annan skillnad är att många av målen var mer mot det abstrakta hållet. Vi i årets styrelse tycker att det var en mycket bra idé att skriva planen på det sättet, men ser också några problem med utformningen av den. Vi har som mål att detta års verksamhetsplan ska vara lättare att jobba med. En ambition vi haft var att lägga upp samtliga underpunkter som S.M.A.R.T.-mål, mål som är specifika, mätbara, tilldelningsbara (assignable), relevanta och tidsbundna. Målet vi har är att vi förutom en verksamhetsplan också ska ha ett visionsdokument som ska klubbas igenom under Glögg-SM. Visionsdokumentet låter oss exponera intentioner och sätta fleråriga mål med verksamheten. Vår förhoppning är att detta ska förbättra kontinuiteten och den långtgående strategiska förmågan i organisationen. Visionsdokumentet kommer inte att ersättas varje år som verksamhetsplanen, utan ska istället kontinuerligt revideras genom åren med ett mer iterativt förhållningssätt. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: Utbildningspåverkan, studiesocialt, näringsliv och fundament. De tre första är områden som THS arbetar med. Fundament är de organisatoriska delar som är fundamentala för att verksamheten ska gå ihop. Precis som vi gjort det här året ser vi gärna att sektionen reviderar verksamhetsplanen och visionsdokumentet på Revisions-SM 2015.

18 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten Studienämnden ska utforska hur de kan hitta nya vägar att nå ut till sektionens medlemmar och öka uppmärksamheten och intresset för utbildningspåverkan Ordna minst ett större evenemang relaterat till utbildningspåverkan för att öka närvaron gentemot sektionens medlemmar Studentinflytandets effekter ska synliggöras för medlemmarna genom en kampanj eller liknande Övervakning Studienämnden ska se till: Att studenter får god information om exjobbet i tid Att CSC erbjuder engagerade handledare till kex-/exjobben Att CSC stödjer studenterna i att välja ett akademiskt lämpligt projekt för exjobbet Övergripande Studienämnden ska utreda hur vi kan arbeta för att förbättra utbildningen för våra masterstudenter Förbättra kommunikationen mellan sektionen och CSC genom att kommunicera vad som sker i dess råd och grupper till sektionens studiebevakningsorgan, D-Rektoratet och när det är relevant, sektionens medlemmar i stort Återupprätta skolrådet för CSC:s utbildningar och ha möte minst en gång per period.

19 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt Informationsansvarig och Datas Internationella Utskott ska ta fram rutiner för att se till att infospridningsguidelines:ens mål gällande information på engelska uppfylles i alla delar av datasektionens verksamhet Det ska hållas ett antal evenemang i samverkan mellan Datas Internationella Utskott och nämnder där internationella studenter är särskilt inbjudna Datasektionen ska se till att få tillgång till information om vilka internationella studenter som tillhör sektionen Genomföra en kampanj för att öka intresset för utlandsstudier Jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) Utreda hur de dataloger som känner att de inte uppfyller en upplevd norm kan finna en ingång till att aktivera sig inom sektionen Ordna någon form av diskussionsforum för att diskutera frågor relaterade till JML en gång per månad Jämlikhetsnämnden ska utreda jämliketsläget på sektionen, och medlemmarnas bild av den Mottagning av nya studenter Utveckla samarbetet med andra sektioners mottagningar Mottagningen ska arbeta integrerat med de internationella studenterna i fler evenemang än tidigare Fester och aktiviteter Ordna flera fester och aktiviteter tillsammans med andra sektioner, särskilt med vår sambo, Sektionen för Medieteknik Utveckla det samarbete vi har med IT från Uppsala och Kista Utveckla ett mer varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar. Bland annat: Anordna minst ett event för att introducera medlemmar till e-sport Anordna minst ett studieinriktat event särskilt riktat till tjejer. Se även 2.1.2, och Alumniverksamhet En pub eller annan aktivitet ska hållas för datasektionens alumner.

20 Sektionshistorikern ska ta fram, och i samarbete med andra anordna, återkommande aktiviteter för sektionens alumner. 3. Näringslivssamverkan 3.1. En sommarjobbspub ska anordnas Ta fram en plan för att utveckla jobbportalen djobb till att bli ännu bättre på att föra samman dataloger med arbetsgivare D-dagens nuvarande form ska utredas med särskild vikt på storlek och placering Arbetsfördelningen inom Näringslivsgruppen ska bli tydligare för att öka effektiviteten och engagemanget i nämnden Den interna FAQen som beskriver Näringslivsgruppens arbete ska göras mer omfattande Utred möjligheter att utöka ansvaret för Näringslivsgruppen och deras inflytande i näringslivsfrågor på sektionen.

21 4. Fundament 4.1. Organisation Utvärdera datasektionens övergripande organisationsstruktur Se över sektionens nämnders invalsprocesser och verka för att dessa ska bli mer demokratiska Drektoratet ska införa strukturer som ska hjälpa sektionens funktionärer att effektivt jobba med verksamhetsplanen Metoder för att synliggöra kårfullmäktiges arbete och dess påverkan på medlemmarna ska tas fram Tillgängliggör informationsmaterial som förtydligar kopplingen mellan THS centralt och lokalt D-rektoratets poster ska utredas för att ge en jämnare arbetsbelastning och minska risken för stress och utbrändhet Kommunikation Skapa fler mötesplatser för sektionens funktionärer i syfte att stärka samarbetet inom sektionen Förbättra samarbetet och kommunikationen med KTH och Akademiska Hus genom att skapa tydliga kontaktvägar mellan dessa och sektionen Skapa en kontaktkarta för sektionen För att få in fler aktiva medlemmar så ska riktade kampanjer skapas, exempelvis inför val, i syfte att uppmuntra till engagemang Digital utveckling En ny, lättunderhållen webbplats ska utvecklas Sektionens mejllistor ska ersättas med ett mer lätthanterligt mejlsystem Nya system ska utvecklas för att underlätta verksamheten: Ett system för funktionärstestamenten Ett lånesystem för sektionens utrustning Ett uppdraghanteringssystem för att enklare kunna fördela uppdrag inom och mellan sektionens nämnder Ett valsystem för att underlätta val på sektionen Historia Sektionens historieskrivning ska kompletteras för de saknade åren 2008 och framåt Sektionens arkiv av dbuggen ska organiseras för att undvika förlust eller skada En FAQ om sektionens historia ska skrivas Rutiner ska införas för att säkerställa att sektionens historiska dokument regelbundet flyttas till KTH:s centrala arkiv.

22 4.5. Sektionslokal Lampor i META skall bytas ut mot LED-lampor för att sänka inomhustemperaturen Trossriggen i taket i META ska modifieras så att det blir lättare att använda hyrda ljusarmaturer och annan dekoration Nya förtydligade och simplifierade städrutiner ska införas.

23 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr DEMON 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 220,00 kr DESC 7 600,00 kr ,00 kr 3 500,00 kr 3 470,00 kr 30,00 kr DKM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 250,00 kr D-rektoratet 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Idrottsnämnden 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Informationsorganet 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 500,00 kr Internationella Utskottet 0,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 kr Jämlikhetsnämnden 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr Konglig Östrogennämnden 8 000,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 5 800,00 kr 1 800,00 kr Mottagningen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Näringslivsgruppen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 000,00 kr Projekt ,00 kr ,00 kr 1 000,00 kr Prylmånglaren ,00 kr ,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr 1 000,00 kr Qulturnämnden 0,00 kr 8 500,00 kr 8 500,00 kr 7 000,00 kr 1 500,00 kr Sektionslokalgruppen 7 500,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 8 100,00 kr Studienämnden 0,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 0,00 kr Styfv 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 200,00 kr 200,00 kr Valberedningen 0,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 0,00 kr Totalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Centralt Allmänt Bankavgifter ,00 kr Sektionsavgift ,00 kr Hyra kortterminal ,00 kr Tillsynsavgifter Myndigheter ,00 kr Ordenstecken 0,00 kr Medaljer 4 000,00 kr Teambuilding D-funk ,00 kr

24 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Sektionsmöten ,00 kr Utbildningar 3 000,00 kr Förbandslåda 2 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Bil Trängselskatt 500,00 kr Subsubtotalt 500,00 kr 500,00 kr Fanbärare Fanborgsavgift 2 500,00 kr Fan-ställ 1 500,00 kr Svensk fana 2 500,00 kr Subsubtotalt 6 500,00 kr 6 500,00 kr LOL Ljud och ljus ,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr Nyårsskiftes Biljetter 1 800,00 kr Försäljning Dryck 4 000,00 kr Inköp Dryck Inköp Mat Dekoration 3 000,00 kr 4 000,00 kr 1 500,00 kr Subsubtotalt 5 800,00 kr 8 500,00 kr 2 700,00 kr Skiftes Biljetter 1 800,00 kr Försäljning Dryck 4 000,00 kr

25 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Inköp Dryck 3 000,00 kr Inköp Mat 4 000,00 kr Dekoration 1 500,00 kr Subsubtotalt 5 800,00 kr 8 500,00 kr 2 700,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr DEMON Allmänt Fika 1 000,00 kr Inköp teknik 5 000,00 kr Lokalhyra ,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 220,00 kr DESC Allmänt Fika 1 000,00 kr Försäljning märken 2 000,00 kr Försäljning läsk 2 600,00 kr Försäljning mat 3 000,00 kr Inköp läsk 2 500,00 kr Inköp mat 3 000,00 kr Märken 2 000,00 kr Priser 1 500,00 kr Teknik 1 000,00 kr Webbdomän 100,00 kr Subtotalt 7 600,00 kr ,00 kr 3 500,00 kr 3 470,00 kr 30,00 kr DKM Allmänt Teambuilding 5 000,00kr Utbildning 8 000,00kr Milersättning 2 500,00kr

26 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Personalmat/Fika ,00kr Dekoration ,00kr Tryckkostnader 6 700,00kr Underhåll 5 000,00kr Profilkläder 7 500,00kr Kök/barutrustning 7 500,00kr Tackgåvor 3 000,00kr Frakter och transporter 2 000,00kr Verktyg 5 000,00kr Försäljning dryck ,00kr Försäljning mat ,00kr Åtgång Dryck ,00kr Inköp mat ,00kr Barkit ,00kr Förbrukningsmaterial ,00kr Biljetter och bongar ,00kr Lokalhyra ,00kr Vakter ,00kr Märken ,00kr Ljud & Ljus 5 000,00kr Tillstånd 2 500,00kr Bensin 750,00kr Djulgran 5 000,00kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 250,00 kr D-rektoratet Allmänt Dispositionsfond ,00 kr Fika 1 000,00 kr Kontorsmaterial 1 000,00 kr MUTA ,00 kr

27 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Profilmaterial 4 000,00 kr Representation ,00 kr Styrelsemiddag 4 000,00 kr Tryckkostnad 1 000,00 kr Överlämning 4 500,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Idrottsnämnden Allmänt Fika 1 000,00 kr Lokalhyra ,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr Informationsorganet Crash & Burn Fika 1 000,00 kr Webbkostnader 1 000,00 kr MUTA 1 000,00 kr Profilmaterial 500,00 kr Subsubtotalt 0,00 kr 3 500,00 kr 3 500,00 kr Tag Monkeys Fika 1 000,00 kr Grafisk utveckling 7 000,00 kr Coola grejer till META 7 500,00 kr Workshops 2 000,00 kr Subsubtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Redaqtionen Fika 1 000,00 kr Tryckkostnad ,00 kr Webbdomän 50,00 kr

28 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Profilmaterial 500,00 kr Subsubtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Subtotalt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 500,00 kr Internationella Utskottet Allmänt Fika 1 000,00 kr Event 5 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 2 000,00 kr 4 000,00 kr Jämlikhetsnämnden Allmänt Fika 1 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr KÖN Allmänt Fika 1 000,00 kr Övriga event 3 000,00 kr Subsubtotalt 4 000,00 kr 4 000,00 kr Drinkprovning Biljetter 4 000,00 kr Inköp dryck Mat 3 000,00 kr 1 000,00 kr Subsubtotalt 4 000,00 kr 4 000,00 kr 0,00 kr Gasque Biljetter 4 000,00 kr Dekor Dryck Mat 800,00 kr 1 200,00 kr 2 000,00 kr

29 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Subsubtotalt 4 000,00 kr 4 000,00 kr 0,00 kr Subtotalt 8 000,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 5 800,00 kr 1 800,00 kr Mottagningen Allmänt Avgift 0,00 kr ,00 kr Bankkostnader 0,00 kr 500,00 kr Barkitt 0,00 kr 6 000,00 kr Biljetter ,00 kr ,00 kr Biljetter (märken) 0,00 kr ,00 kr Biljetter (resor) 0,00 kr 500,00 kr Byggmaterial 0,00 kr 3 000,00 kr Bärbaren ,00 kr 9 500,00 kr Daddebyxor 0,00 kr 0,00 kr Daddestudier ,00 kr 0,00 kr Dadquistillbehör 0,00 kr 3 200,00 kr Datorintroduktionsassning ,00 kr 0,00 kr Dekoration 0,00 kr ,00 kr Drifvartillbehör 0,00 kr 1 000,00 kr Drivmedel 0,00 kr 4 000,00 kr Dryck ,00 kr ,00 kr Engångsartiklar 0,00 kr 8 300,00 kr Entréprylar 0,00 kr 6 000,00 kr Förbrukningsinventarier 0,00 kr ,00 kr Förbrukningsmaterial 0,00 kr 8 000,00 kr Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 4 500,00 kr Hyra maskiner 0,00 kr ,00 kr Hyrbil 0,00 kr 0,00 kr Kläder ,00 kr ,00 kr Konsultarvoden 0,00 kr 2 000,00 kr

30 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Kontorsmaterial och porto 0,00 kr 3 200,00 kr Kontorsmateriel 0,00 kr 300,00 kr Live-underhållning 0,00 kr 7 200,00 kr Lokalhyra 0,00 kr ,00 kr Mat 7 400,00 kr ,00 kr Medaljer 0,00 kr 3 000,00 kr Milersättning 0,00 kr 3 000,00 kr Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 8 500,00 kr Personalvård 0,00 kr 6 000,00 kr Rese 0,00 kr 0,00 kr Resultatsjustering ,00 kr 0,00 kr Serveringstillstånd 0,00 kr 1 100,00 kr Spons ,00 kr 0,00 kr Städavgift 0,00 kr 4 100,00 kr Subventionering 0,00 kr 9 500,00 kr Symboliska gåvor 0,00 kr 1 500,00 kr Teknik och verktyg 0,00 kr 2 000,00 kr Titeltelefonersättning 0,00 kr 1 600,00 kr Tryck (märke) 3 000,00 kr 1 500,00 kr Trycksaker 0,00 kr 4 300,00 kr Väktare 0,00 kr ,00 kr Äskade pengar från CSC ,00 kr 0,00 kr Övr. resekostnader 0,00 kr 0,00 kr Övriga kostnader hyrd lokal 0,00 kr 2 400,00 kr Övriga personbilskostnader 0,00 kr 1 500,00 kr Subsubtotalt kr ,00 kr Ettans fest D-15 Biljetter ,00 kr Försäljning Dryck 7 000,00 kr

31 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Lokalhyra ,00 kr Inköp Dryck 7 000,00 kr Inköp Mat ,00 kr Dekoration 1 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Näringslivsgruppen Allmänt Fika 1 000,00 kr Teambuilding 5 000,00 kr Subsubtotalt 6 000,00 kr 6 000,00 kr Annonsering Affischer ,00 kr Jobbportalen 8 000,00 kr Tryckkostnader 2 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr Besök i sektionslokal Baspaket ,00 kr Fika 3 000,00 kr 3 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr D-Dagen Baspaket ,00 kr Lunchföreläsning ,00 kr Gasquebiljett 6 000,00 kr Tackfest, ej alkohol Tryck- & marknadsföringskostnader ,00 kr ,00 kr

32 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Mat - dag (personal och företagsrep.) ,00 kr Fika Sittning Hyra - Bord Lokalhyra Lunchföreläsning - Mat Lunchföreläsning - Hyra Efterkör Bilkostnader Dekorationer Företagsrabatter Övriga utgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 250,00 kr 3 000,00 kr 2 000,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr 7 000,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Företagspub Baspaket ,00 kr Barbongar 4 500,00 kr Dryck 4 500,00 kr Subsubtotalt ,00 kr 4 500,00 kr ,00 kr Lunchföreläsningar Baspaket ,00 kr Lokalhyra Matkostnad 3 000,00 kr ,00 kr Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 000,00 kr Projekt Projekt dåre

33 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff KoD ,00 kr ,00 kr 0,00 kr MetaSpexet Studs Sångboksgruppen 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr Vårbalen Subtotalt ,00 kr ,00 kr 1 000,00 kr Prylmånglaren Allmänt Fika 1 000,00 kr Försäljning Overaller ,00 kr Försäljning Prylis ,00 kr Inköp Overaller ,00 kr Inköp Prylis ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr 1 000,00 kr Qulturnämnden Allmänt Fika 1 000,00 kr Drift av Godisskåp 1 000,00 kr Inköp av Qultur 2 000,00 kr Tackmiddag 1 500,00 kr Qulturella event 3 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 8 500,00 kr 8 500,00 kr 7 000,00 kr 1 500,00 kr Sektionslokalgruppen Allmänt Fika 2 000,00 kr Inköp lokal ,00 kr Teambuilding 5 000,00 kr Städfirma ,00 kr Hyra läskmaskin 9 000,00 kr

34 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Subsubtotalt ,00 kr ,00 kr nøllestädfest Dryckesförsäljning 3 000,00 kr Biljetter 1 000,00 kr Inköp Mat Inköp Dryck Dekoration Åtgång Dryck 3 000,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 2 000,00 kr Subsubtotalt 4 000,00 kr 7 000,00 kr 3 000,00 kr X-scapomiddag Dryckesförsäljning 2 000,00 kr Biljetter 1 500,00 kr Inköp Mat Inköp Dryck Dekoration Åtgång Dryck 1 500,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 200,00 kr Subsubtotalt 3 500,00 kr 4 700,00 kr 1 200,00 kr Subtotalt 7 500,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 8 100,00 kr Studienämnden Allmänt Fika 2 000,00 kr Studieluncher 4 200,00 kr Subtotalt 0,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr 0,00 kr Styfv Allmänt Fika 1 000,00 kr Subtotalt 0,00 kr 1 000,00 kr 1 000,00 kr 1 200,00 kr 200,00 kr

35 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Valberedningen Allmänt Fika 1 000,00 kr Kandidatutfrågning mat 5 500,00 kr Rosor 800,00 kr Subtotalt 0,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 7 300,00 kr 0,00 kr

36 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff DKM Allmänt Teambuilding 5 000,00kr Utbildning 8 000,00kr Milersättning 500,00kr Personalmat/Fika ,00kr Dekoration ,00kr Tryckkostnader 1 700,00kr Underhåll 5 000,00kr Profilkläder 7 500,00kr Kök/barutrustning 7 500,00kr Tackgåvor 3 000,00kr Frakter och transporter 2 000,00kr Verktyg 5 000,00kr Subsubtotalt 0,00kr ,00kr ,00kr ,00kr 800,00kr Onsdagspubar Försäljning dryck ,00kr Försäljning mat 2 000,00kr Åtgång Dryck Inköp mat Dekoration Barkit Förbrukningsmaterial 5 500,00kr 2 000,00kr 500,00kr 500,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr 9 000,00kr 3 000,00kr 2 400,00kr 600,00kr 24 onsdagspubar ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr Tentapub VT1 Försäljning dryck ,00kr Åtgång Dryck ,00kr

37 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Dekoration 1 000,00kr Barkit 1 000,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 5 000,00kr 9 700,00kr 4 700,00kr Tentapub HT2 Försäljning dryck ,00kr Åtgång Dryck Dekoration Barkit ,00kr 1 000,00kr 1 000,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 5 000,00kr 7 200,00kr 2 200,00kr Plums Biljetter och bongar ,00kr Lokalhyra Inköp mat Åtgång Dryck Barkit Vakter Tryckkostnader Förbrukningsmaterial Märken Ljud & Ljus Tillstånd Bensin Milersättning ,00kr 6 000,00kr ,00kr 1 500,00kr ,00kr 5 000,00kr 8 000,00kr 4 000,00kr 5 000,00kr 2 500,00kr 750,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr ,00kr 250,00kr ,00kr Reclaim Försäljning dryck ,00kr Biljetter ,00kr

38 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Åtgång Dryck ,00kr Inköp mat 4 000,00kr Dekoration 1 000,00kr Barkit 1 000,00kr Märken 2 000,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr ,00kr 8 500,00kr 1 500,00kr Djulmiddag Försäljning dryck 7 000,00kr Biljetter ,00kr Åtgång Dryck Inköp mat Dekoration Djulgran Barkit Märken Milersättning 4 500,00kr ,00kr 1 000,00kr 5 000,00kr 1 000,00kr 2 000,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr ,00kr 3 150,00kr 6 850,00kr Mästeristsittningar Försäljning dryck ,00kr Biljetter Inköp mat Åtgång Dryck Märken Dekoration Barkit 7 000,00kr 5 000,00kr 6 500,00kr 3 500,00kr 1 250,00kr 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 250,00kr 0,00kr 250,00kr

39 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff 2 mästeristsittningar ,00kr ,00kr 500,00kr 0,00kr 500,00kr Klubbmästarmiddag Försäljning dryck 2 000,00kr Biljetter Åtgång dryck Inköp mat 3 000,00kr 2 000,00kr 5 000,00kr Subsubtotalt 5 000,00kr 7 000,00kr 2 000,00kr 2 000,00kr 0,00kr Cliffmiddag Försäljning dryck 3 000,00kr Biljetter 3 500,00kr Åtgång dryck Inköp mat 2 000,00kr 5 000,00kr Subsubtotalt 6 500,00kr 7 000,00kr 500,00kr 3 000,00kr 3 500,00kr Sommarosqvik Försäljning dryck 0,00kr Biljetter 8 000,00kr Inköp mat Åtgång Dryck Lokalhyra Dekoration Barkit Milersättning 4 000,00kr 2 000,00kr 1 750,00kr 1 000,00kr 500,00kr 1 000,00kr Subsubtotalt 8 000,00kr ,00kr 2 250,00kr 0,00kr 2 250,00kr Sittningar Försäljning dryck ,00kr Biljetter 8 000,00kr Åtgång Dryck 6 500,00kr

40 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff Inköp mat 5 000,00kr Dekoration 1 000,00kr Barkit 500,00kr Subsubtotalt ,00kr ,00kr 5 000,00kr 6 100,00kr 1 100,00kr Subtotalt ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr ,00kr

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 5-3-3 (8) Dagordning 5-3-3 Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2016 Konglig Datasektionen Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett underlag till den löpande såväl

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2014-03-25 1(44) Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(??) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-10-09, 17:42 23:54 Plats Närvarande plats, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15. 1.2 Val av mötesordförande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 1, 2014-02-25, kl. 17.00, H1 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17 1(5) Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 1 Mästarna Ansvarar gemensamt för TMEITs verksamhet. att det finns en marknadsföringsplan. att det finns en verksamhetsplan. att det finns en budget för verksamhetsåret.

Läs mer