d-phunktionärsintropholdr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "d-phunktionärsintropholdr"

Transkript

1 d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier och ansvar. Den här foldern är tänkt att underlätta för dig som nybliven funktionär och i den ger vi praktiska tips samt rekommederar starkt vidare läsning. Länkar till våra dokument hittar du under punkt 2. Organisation här i dokumentet. Har du frågor när du har läst den, tveka inte att höra av dig till styrelsen på till din företrädare eller någon annan funktionär på sektionen. Välkommen!

2 Innehåll 1. Att vara funktionär Funktionärsrollen d-funkaktiviteter Sektionsmöten - att rapportera och skriva motioner TESTAMENTET - När du kliver av Organisation Hemsidor Styrdokument Andra dokument Ekonomi Budget Ansöka om mer pengar Utlägg Informationskanaler Informera sektionsmedlemmarna Inom d-funk och nämnderna Kontakt med styrelsen Funktionärs SMTP-inställningar för alla klienter Gmail Hotmail/Outlook online Samarbete med andra nämnder och funktionärer Kontaktuppgifter Till slut Historik... 15

3 1. Att vara funktionär Du kanske inte riktigt vet vad du förväntas göra i din roll som funktionär. Därför har vi flera dokument som kan hjälpa dig: Gamla testamenten från tidigare funktionärer men det viktigaste av allt, vår verksamhetsplan. Det finns också en d-funkpolicy som är viktig att känna till. Se alltså till att läsa: Verksamhetsplanen! Där kan man läsa om hur vi vill föra vår sektions verksamhet framåt, alltså årets mål för din nämnd. Det är i den du kan hitta punkter om hur du med din nämnd kan hjälpa sektionen att skapa verklighet av dessa visioner. Och det är här du kan hitta nya vägar för din nämnd att ta. d-funkpolicyn! Den handlar om de ansvar, skyldigheter och privilegier du har som funktionär och är därför bra att ha koll på. 1.1 Funktionärsrollen Med funktionärsposten följer en del ansvar, skyldigheter och privilegier. Främst så handlar det om att sköta de uppgifter och ta det ansvar som din funktionärpost innebär. Du behöver dock inte sitta och kallsvettas över det, för det är både roligt och karaktärsdanande! Och om det skulle vara något, så finns vi här för dig. Sköt ekonomin - Som sektionsfunktionär är du också skyldig att ansvara inför styrelsen för din nämnds ekonomi. Låt dock inte detta skrämma dig, men tänk dig för innan du beställer en marmorstaty av Barbapappa i naturlig storlek för sektionens pengar. Inköp ska rymmas inom den existerande budgeten. Hur ekonomin sköts hittar du längre ner i pholdrn, under punkt 4. Ekonomi. Var representativ - Tänk på att du representerar sektionen oftare än du tror. Givetvis representerar du sektionen när du är i rollen av din post, men även när du pratar med folk i sektionslokalen. Detta betyder naturligtvis inte att du alltid måste vara stel och tråkig i alla sammanhang; tvärt om, använd sunt förnuft! Var tillgänglig - Din funktionärsmailadress finns inte bara till för att sektionens medlemmar ska kunna komma i kontakt med dig, utan också för att styrelsen och sektionsutomstående ska kunna komma i kontakt med dig angående din post som funktionär. Det är därför väldigt viktigt att du kollar din funktionärsmail minst var tredje dag och alltid försöker svara så fort som möjligt. Sen är alltid bra att meddela om informationen kommit fram! Mer information om hur du ställer in din funktionärsmail finns under punkt 5. Funktionärs . Nycklar och accesser - Om du som tillträdande funktionär inte har tillgång till något utrymme eller förråd som du behöver för att kunna uppfylla din post som funktionär, så ska du ta kontakt med Vice Ordförande och begära tillgång till dessa så fixar han eller hon det. Håll också koll på dina grejer, de är personliga för dig. Bokning av META Som funktionär kan du boka META. För att göra detta mailar du Mailen går till både Konglig Lokalchef (Data) och Sektionslokalsansvarige (Media), men det kommer antagligen vara lokalchefen som svarar eftersom du går Data. Regler som gäller vid bokning finns i sektionens reglemente, se vidare under punkt 2. Organisation, Samboendeavtalet. Kontaktperson i styrelsen Alla funktionärer har en kontaktperson i styrelsen. Funktionärssamtal hålls varje halvår i syfte att utvärdera pågående arbete.

4 Funktionärsråd - Väl värt att veta är att det finns funktionärsråd av olika slag centralt. Du är alltså som funktionär troligtvis inte ensam i din funktion! Du som funktionär ska om möjligt delta i dessa råd när det kallas till sådant, men om du verkligen inte kan så kan du vända dig till din suppleant. Du kan läsa vilket råd du ska gå på och vem din suppleant är i Datasektionens reglemente. Och om det bara inte funkar - För att sektionen ska fungera är det viktigt att alla funktionärer följer våra styrdokument i den mån det går och uppfyller sin roll. Kan du som funktionär inte längre kan fullfölja ditt jobb är det viktigt att du kontaktar styrelsen. Vi är alla studenter och vet hur tentor och annat kan komma emellan dig och dina åtaganden. Om vi inte vet om något så kan vi inte hjälpa dig. Håll kontakt med din kontaktperson i d-rektoratet! 1.2 d-funkaktiviteter d-funkutbildning - Denna utbildning hålls en kort tid efter Glögg-SM och Val-SM för att låta de nya funktionärerna träffas och bl.a. få en grundläggande genomgång i hur organisationen ser ut. Utbildningen är obligatorisk för förstagångsfunktionärer, men gamlingar får gärna också komma! Teambuilding - Teambuildingevent är ett bra och roligt sätt för funktionärer att lära känna varandra och för dig att lära dig mycket om hur sektionen fungerar. Se det som en utbildning som är starkt rekommenderad att du bör gå på. Här kan du även passa på att berätta för andra funktionärer vad du har haft för dig på sista tiden, och få hjälp ifall du skulle behöva. Skiftes - Skiftesgasquen är en hejdundrande fest som anordnas för funktionärerna mot början av sommaren samt vid jul varje år. Både avgående och nytillträdande sektionsfunktionärer är bjudna till denna tillställning. Skiftesgasquen subventioneras av Datasektionen som tack för det jobb som våra funktionärer gör. d-funkluncher - Ibland hålls det luncher då d-funktionärerna, d-rektoratet och deras matlådor träffas för att diskutera saker. Detta är mysiga tillställningar och ett bra tillfälle att diskutera sektionens verksamhet i sin helhet tillsammans med övriga funktionärer. 1.3 Sektionsmöten - att rapportera och skriva motioner d-funktionärsrapporter - Till SM ska alla funktionärer rapportera hur de du arbetat med verksamhetsplanen och vad som gjorts sista tiden, eftersom funktionärerna i allmänhet är förtroendevalda. Detta kan göras skriftligt i förväg, eller muntligt på plats på mötet. Motioner - Som funktionär finns det stor chans att du vill ändra någonting på sektionen som du kanske inte har mandat nog att göra på egen hand. Kanske behöver du pengar, eller ändra något i verksamhetsplanen eller reglementet som gäller din funktionärspost. På hemsidan hittar du gamla protokoll med motioner du kan inspireras av, samt en LaTeX-mall för din motion. Be gärna styrelsen om hjälp och feedback! Din motion lämnar du in några veckor innan SM hålls - datum för motionsstopp annonseras av d-rektoratet. Därefter tas motionen upp på ett styrelsemöte innan SM (d-rektoratsmöte, ett DM-innan-SM) då d-rektoratet diskuterar motionen och motionssvar som presenteras vid SM. DM kan även hållas utan ett stundande SM, för att ta mindre beslut. 1.4 TESTAMENTET - När du kliver av Som funktionär tar du på dig ett ansvarsområde, och det förväntas att du gör vissa saker på din post. Det finns en del skyldigheter alla funktionärsposter har gemensamt, främst mot d-

5 Rektoratet. Läs mer om detta i sektionens d-funkpolicy. Det är mycket viktigt att du skriver ett testamente, och gärna att du påbörjar detta redan i början av din tid som funktionär så att du kan tipsa din efterträdare om vad du tyckte var svårt i början. Håll också gärna en överlämning med personen som tar över funktionärsposten efter dig, då ni träffas och pratar om funktionärsposten. I ditt testamente ska du berätta vad du har gjort på din post. Här bör du berättande skriva om saker du har gjort, stött på, problem, tips på lösningar du har hittat på. Folk orkar i allmänhet aldrig läsa mer än ett testamente så det kan vara smart att skriva även vad tidigare personer på din post har gjort om det är någonting bra. Dela gärna in det här området i underrubriker med olika saker du har hållit på med. Det är också viktigt att du kopplar dessa saker till verksamhetsplanen och förklarar vilka punkter och mål du har lyckats uppfylla. Du bör också berätta vad du håller på med på din post. Berätta om aktiva saker som du håller på med. Det här är egentligen den viktigaste biten. Om du inte lämnar över allt du håller på med just nu, kommer det troligast falla mellan stolar och aldrig bli gjort. Och det är ju synd. Var gärna konkret, skriv inte bara "Jag håller på att bygga en drifvarbil", berätta hur det går, hur långt du har kommit, vilka personer som bör kontaktas, vad som ska göras och om det finns något en efterträdare kan behöva. Även här är det viktigt att koppla detta till verksamhetsplanen så att din efterträdare förstår vilket mål du har med ditt pågående projekt.

6 2. Organisation Här presenteras kort några dokument och hemsidor du som funktionär bör känna till. Organisatoriskt är sektionens viktigaste dokument våra stadgar och reglementet, för i dessa regleras bl.a. styrelsens, funktionärernas och SM:s uppgifter. Se därför till att kolla om det finns något som rör dig i: Stadgarna! Beskriver SM:s, D-Reks, revisorers och valberednings uppgifter och befogenheter, vad en nämnd är och mer. Värt att kika på! Reglementet här står bl.a. dina formella uppgifter som funktionär och om du ska representera i något råd. Viktiga grejer alltså! 2.1 Hemsidor Datasektionen.se - Ett givet! Här postar du bl.a. alla nyheter som rör din nämnd. Under fliken Sektionen hittar du mycken vettig information! Uppdatera med jämna mellanrum din nämnd- eller projektsida, dit du kommer genom att besöka undersidan Sektionen och därefter klicka mer info under din rubrik. Cashflow - Hemsidan Cashflow används för att föra in de utlägg du samlat på dig för sektionsverksamhet för att kunna få ersättning senare. Kom ihåg att redovisa i tid! 2.2 Styrdokument För att ändra stadgarna behövs beslut på två efterföljande sektionsmöten. De övriga dokumenten kan ändras efter beslut på ett SM. Stadgar - Datasektionen är en ideell förening och i stadgar slås de regler som sektionen följer fast - bland annat att sektionen tillhör THS, styrelsens uppgifter, hur valberedningen fungerar och vad nämnder, funktionärer och projekt är. Reglemente - I reglementet finns mer ingående bestämmelser gällande exempelvis alla nämnder och deras ändamål, organisation och verksamhet. Här slås också alla funktionärsposter och deras funktion fast, hur SM ska fungera och mer. Ekonomiskt styrdokument - En snabb utbildning i de regler som gäller för hur nämnder ska sköta sin ekonomi. Alkoholpolicy - Beskriver de skyldigheter du har gällande alkoholhantering.

7 2.3 Andra dokument För att ändra dessa dokument krävs beslut på ett SM. Verksamhetsplan - Detta är de verksamhetsmål som satts upp för kommande eller pågående verksamhetsår. Dokumentet kan innehålla mer eller mindre detaljerade instruktioner för vilken verksamhet din nämnd eller funktionärspost ska föra och är viktigt att läsa. d-funkpolicy - Läs noggrant! Dokumentet beskriver de skyldigheter du har som funktionär, och de belöningar du får! Budget - Alla nämnder har en budget! Denna hittar du här. Informationsspridningsguidelines - När du har hittat på något du vill nå ut med till de breda massorna och vet att det finns kanaler för detta, så kliar det förstås i fingrarna att sprida det allt du kan. Håll i hatten dock, läs guiden först! Tänk på att event du arrangerar ska delas via sektionens officiella informationskanaler: hemsidan och sektionslokalen, innan sociala medier används. Jämlikhetspolicy Behandlar kort områdena diskriminering, särbehandling, trakasserier och härskartekniker. Som funktionär är det viktigt att du om någon kommer till dig angående något som har hänt att du lyssnar på personen och ser allvarligt på problemet. Om du anser att du inte kan ta hand om problemet kan du kontakta Jämlikhetsnämnden. Samboendeavtalet Samboendeavtalet är ett avtal mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik som bl.a. reglerar ut hur META bokas. Detta regleras även i reglementet. Besök denna sida för lokalbokning:

8 3. Ekonomi För att sektionens bokföring ska fungera är det viktigt att alla som hanterar sektionens pengar gör rätt. Vad är rätt då? Läs vidare! Undrar du något - fråga någon som vet, förslagsvis kassören, eller din kontaktperson i d Rektoratet! Se också till att: Läsa det ekonomiska styrdokumentet! Det handlar om hur du ska sköta din ekonomi. Kolla hur din budget ser ut. Najs att veta, lix. 3.1 Budget Alla nämnder har någon form av budget. Vissa nämnder har enbart, medan andra har en mer avancerad budget. Fråga din föregångare eller kassör om du inte vet vad som gäller för din nämnd. Det är viktigt att du håller dig inom ramarna för budgeten. I övrigt kan du spendera din budget så du tycker är bäst så länge detta bidrar till verksamheten och medlemsnyttan. Om du har pengar för att göra ett större inköp är detta alltså tillåtet så länge det inte gäller alkohol! Ta gärna kontakt med oss i styrelsen om du funderar över något eller vill få feedback, vi finns här för din skull! 3.2 Ansöka om mer pengar Kom du just på ett nytt event eller inköp som skulle vara massa kul, men som det inte finns budget för? Då kan du ansöka om ett litet tillskott. Ordförande, d-rektoratet och Sektionsmötet (SM) kan alla besluta om att skjuta till lite pengar för aktiviteter och inköp som gäller sektionen. Ordförande kan besluta om summor upp till 2000 kr och d-rektoratet upp till kr. Om din nämnd behöver mer pengar för att genomföra eller förbättra er verksamhet kan det vara dags att lägga en motion på nästföljande SM detta kan ta beslut gällande alla summor över kr. Dessa medel kommer ur den budgeterade dispositionsfonden. Läs mer om hur du gör på hemsidans FAQ: Hur du får ekonomiskt stöd för sektionsverksamhet. 3.3 Utlägg Så om du ska handla något för sektionen, hur ska du då göra? Ska du till exempel handla fika till ditt möte på T Snabben gör du helt enkelt ditt köp där och ser till att spara kvittot. Kvittot krävs för att du ska kunna redovisa dina utlägg och få dina pengar. För att redovisa dina utlägg: logga in på Cashflow och klicka på Lägg till inköp, där du kan registrera ditt inköp. Se även till att fylla i dina kontouppgifter under Min sida > Redigera. När du har registrerat inköpet hämtar du kvittopärmen, som ska ligga på hyllan över spisen i META. Fyll i en av mallarna som sitter i pärmen och häfta sedan fast ditt kvitto i pappret. Om det är slut på mallar i pärmen, hör av dig till styrelsen!

9 4. Informationskanaler Här följer en beskrivning av de olika kommunikationskanaler som kan användas för att nå ut till sektionsmedlemmar, medfunktionärer och styrelsen. Först bör du dock: Läsa sektionens informationsspridningsguidelines. Tänk t.ex. på att information om event du arrangerar ska delas via sektionens officiella informationskanaler, hemsidan och sektionslokalen, innan sociala medier används. Du bör även inkludera motsvarande information på engelska. Läsa sektionens jämlikhetspolicy. Som funktionär på datasektionen så är det viktigt att vara inkluderande i ditt språkbruk och beteende. Du ska självklart behandla alla lika och aldrig vara kränkande, försök också att vara medveten om att diskriminering kan ske omedvetet. Vid funderingar kan du höra av dig till Jämlikhetsnämnden. 4.1 Informera sektionsmedlemmarna Hemsidan - Som funktionär har du möjligheten att publicera nyheter och redigera sidor som rör din post på hemsidan. Många nämnder har dessutom en text på hemsidan som bör hållas uppdaterad med nämndes verksamhet. Har du inte fått tillgång till publiceringsverktyget, eller inte kan ändra någon text som rör din nämnd, kontakta informationsorganet (IOR) för att antingen få den ändrad eller få mer rättigheter på hemsidan. Det går också bra att prata med någon i styrelsen. META-TV - I sektionslokalen har vi också en tv som man kan lägga upp glada bilder för att marknadsföra ditt event eller din nämnd. Om du vill lägga upp någonting på den kan du kontakta IOR så hjälper de dig. Anslagstavlan i META - A3 utskrifter i färg, för t.ex. posters, går att skriva ut gratis och på egen hand på CSC's studentexpedition. Mer avancerade tryck sköts via campustryckeriet US AB men då bör man ha en klar bild av vad man vill ha (papperstyngd, storlek, antal osv.) Det går att fakturera sektionen direkt men kostnaden dras på nämndens budget. För hjälp med grafisk design eller tryckfrågor kan man vända sig till DAD (Datas Art Director). Öppen kalender - På Datasektionens hemsida finns det en kalender för alla aktiviteter på sektionen. Denna kan du som funktionär på Datasektionen lägga in och redigera poster i. De händelser som ligger närmast i tiden syns dessutom i agendan till höger på hufvudsidan. Denna kalender är till för att få ut information om din nämnds aktiviteter, så slit den med hälsan! Övrigt - Du kan även annonsera t.ex. event på sociala medier. Observera dock att detta inte är en av sektionens officiella informationskanaler och därför bör användas som ett komplement snarare än huvudsaklig informationskälla. 4.2 Inom d-funk och nämnderna d-funkmailen - Som funktionär har du en funktionärsmail som du bör kolla ofta och med fördel kan koppla till din vanliga mail. Se mer om detta och hur du ställer in din mail rätt under punkt 5. Funktionärsmail. Det finns även en mailadress som går till alla sektionens nämndordförande och projektledare - Alla funktionärers mailalias finns också på hemsidan.

10 Maillistor - Följande nämnder har maillistor utöver ordförandes alias: METAdorerna, Konglig östrogennämnden, dåre, Spexmästeriet, Näringslivsgruppen, Datas internationella utskott, Qulturnämnden, Informationsorganet, Studienämnden, Jämlikhetsnämnden, Mottagningen, Studs, Datas klubbmästeri (DKM), D rektoratet, DEMON. Om din nämnd inte har en maillista, och du gärna skulle vilja ha en, vad gör du då? Jo! Du kontaktar d och ber om en sådan. För att lägga in nya personer i en maillista, går du in i din nämnds mapp i AFS och skriver in hans eller hennes mailadress i den för mailadresser avsedda filen, och så är det klart! Snabbt och smidigt, och alla blir nöjda. Om det inte går så snabbt och smidigt, maila Crash&Burn så hjälper de dig. d-funkkalender - Det finns även en separat kalender för alla funktionärer där information om möten, luncher och deadlines finns tillgänglig för dig. Du bör få tillgång till denna kalender när du klivit på din funktionärspost, och kontakta styrelsen om du inte fått det! Övriga - Vilka kommunikationskanaler som används kan variera. Kanske använder du och din nämnd helst en grupp på facebook, eller ett team på Slack. Prata med din företrädare om hur det har fungerat tidigare så att du och din nämnd kan rutiner som fungerar för dig. 4.3 Kontakt med styrelsen I styrelsen sitter ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, Ledamot för Sociala frågor (d-sfor) och relationer, Ledamot för Utbildningsfrågor (d-uf) och Ledamot för Studiemiljöfrågor (d-smf, d-smurf). Till oss kan du höra av dig på om vad som helst du undrar. Vi finns här för att stötta dig! Kontaktperson i styrelsen - Alla funktionärer har också en kontaktperson i styrelsen. Vem just din kontaktperson i styrelsen står under de olika styrelsemedlemmarna på funktionärssidan. Som vanligt så kan ni alltid prata med någon av oss i styrelsen, din kontaktperson i styrelsen är dock oftast lite mer insatt i din, eller din nämnds, verksamhet. d-funksamtal - Varje halvår har du ett samtal med din kontaktperson i styrelsen, i syftet att skapa kontaktyta mellan d-rek och sektionens funktionärer, så att vi tillsammans kan följa upp problem du kan ha stött på och diskutera pågående arbete. Styrelsemedlemmarna har i sin tur samtal med Sektionsordförande.

11 5. Funktionärs Som funktionär har du under din mandatperiod tillgång till en mailadress som är avsedd för din funktionärspost. Mail till den adressen vidarebefordras till din vanliga KTH mail. Till denna mailadress kommer du att få mail som berör din post. Det är även denna mailadress som styrelsen använder för att kontakta dig angående frågor som gäller din post. Det är därför viktigt att du läser din KTH mail med jämna mellanrum. Du kan och bör även skicka mail från din posts mailadress när du skickar mail i din roll som funktionär. Läs mer här under om hur du ställer in din mailklient för att skicka från ditt funktionärsalias. En lista över alla funktionärsposter, innehavare och deras funktionärs mailalias finns på Datasektionens hemsida. 5.1 SMTP-inställningar för alla klienter För att dessa inställningar ska fungera måste din funktionärsmail vidarebefodras till din vanliga KTH-mail. Om din funktionärsmailadress efter överlämning inte har blivit omdirigerad till din egna KTH mail, bör du kontakta Datas systemadministratör (d eller prata med någon av oss i styrelsen så skickar vi det vidare. SMTP server: smtp.nada.kth.se User: <ditt kth användarnamn, inte mailalias> Lösenord: <ditt nada lösenord, det som används i våra datorsalar> Använd SSL och port Gmail Går följande steg inte att använda, kontakta gärna oss så att vi kan uppdatera dessa instruktioner. 1. Logga in på Gmail. 2. Klicka på kugghjulsikonen längst upp i högra hörnet, klicka sedan på Settings (eller motsvarande på svenska). 3. Klicka på "Accounts" 4. Under "Send mail as:", klicka på Add another address you own, vilket öppnar ett nytt fönster. 5. Fyll i detta fönster in namnet på din funktionärspost samt dess kontaktadress. D.v.s. Funktionärspost, Kontrollera ditt alias; Ljud- och Ljusansvarig har exempelvis alias lol. Notera sen att din funktionärsadress slutar och Klicka på Next Step. 6. Välj Send through d.kth.se SMTP servers och byt ut SMTP Server: mot smtp.nada.kth.se, mata in ditt vanliga KTH användarnamn samt det lösenord du har på NADAs servrar (det du använder i datasalarna). Använd user, password, inte funktionärspost. Välj sedan 465 som port. Då kommer Secured connection using SSL (recommended) att vara markerad. Blir inte SSL markerat, markera då det alternativet. Klicka på Add Account. 7. Sedan kommer du att få ett mail skickat till din funktionärsmailadress i det mailet så klickar du på länken för att bekräfta att du vill koppla din mailadress till denna gmail adress som du använder.

12 8. När du sedan skickar mail från Gmail så kan du helt enkelt välja mellan ditt Gmail konto och ditt nytillaggda mailkonto, Funktionärspost Testa att maila dig själv för att se att det fungerar! Du kan även skapa en signatur tillhörande din mail i gmail. 1. Tryck på kugghjulet i övre högra hörnet på sidan efter att du loggat in. 2. Välj Settings från drop-downmenyn. 3. Scrolla ned till Signature. 4. Välj funktionärs adressen ur listan och klistra in din signatur. Exempelsignatur nedan. Loggan hittar du på hemsidan, fonten är Georgia. NAMN NAMN Funktionärspost 20XX Konglig Datasektionen, KTH Tel. XXX-XXX XX XX 5. Välj Insert this signature before quoted text in replies and remove the "--" line that precedes it under signaturfritextrutan. 5.3 Hotmail/Outlook online Vi har inte lyckats få det här att fungera i Hotmail, du får gärna försöka, men vi rekommenderar att du använder en annan klient.

13 6. Samarbete med andra nämnder och funktionärer Alla nämnder och funktionärer har egna specialistområden och därför kan det vara massa kul att hitta på saker tillsammans! Prata gärna med DIU om internationella studenter, Prylis om märkestillverkning och Näringslivsgruppen om spons - då händer det säkert väldigt najs event och det blir enklare att undvika knas! T.ex. är det möjligt att du kanske vill ordna någon form av event med ett företag från näringslivet av en eller annan anledning. Gör inte detta på egen hand, om du inte råkar vara Näringslivsansvarig. Gör istället detta tillsammans med Näringslivsgruppen, för det är viktigt att Näringslivsgruppen vet om vilka företag som är i kontakt med sektionen, så att det inte blir krockar eller andra konstigheter. 6.1 Kontaktuppgifter Funktionärspost Tillhörande nämnd mailalias Desctop Datasektionens E-Sport Community desctopen Fanbärare Internationella Utskottets ordförande Datasektionens Internationella Utskott +fanbarare diu Jämlikhetsnämndens ordförande Jämlikhetsnämnden jamlikordf Kårfullmäktigeledamöter Kårfullmäktigesuppleanter d-kf d-kf+supp Klubbmästare DKM klubbm Kommunikatör Informationsorganet (Ior) info Konglig Lokalchef Metadorerna lokalchef Ljud- och Ljusansvarig Mulle/Mullerina Schmeck Näringslivsansvarig Programansvarig student (PAS) Näringslivsgruppen (NLG) d-lol d-mulle naringsliv pas Prylmånglaren Prylmångleriet prylis Qulturattacheé (QA) Revisorer Sektionshistoriker Qulturnämnden (QN) qulturattache revisorer historiker Sektionsidrottsledare Idrottsnämnden idrott

14 Storasyskon Mottagningsansvarig storebror Studerandeskyddsombud sso Studienämndens ordförande Studienämnden sno Valberedningens ordförande Valberedningen valberedning Vice fanbärare fanbarare Ärkedemon DEMON arkedemon Konglig Öfverdrif Mottagningsansvarig ofverdrif Öfvermatrona Konglig Östrogennämnden ofvermatrona Funktionärspost Undergrupp (Ior) mailalias Systemansvarig Crash & Burn d-sys Datas Art Director (DAD) Tag Monkeys artdirector Chefredaqtör (ChefRed) Redaqtionen chefred Projektledare mailalias De flesta projekt förnyas varje år eller så, och det gör även mailadresserna. Så kolla hemsidan för aktuell info! d-rektoratet Sektionsordförande Vice Kassör Sekreterare Ledamot för sociala frågor och relationer Ledamot för utbildningsfrågor Ledamot för Studiemiljöfrågor mailalias ordf vordf kassor sekr d-sfor d-uf d-smf

15 7. Till slut Kom ihåg: Man kan inte stava funktionär utan FUN FUN FUN, PARTYING PARTYING YEAH! Historik d-phunkintropholdrn uppdaterades av Lovisa von Heijne d-phunkintropholdrn uppdaterades av Ludvig Hagberg d-phunkintropholdrn uppdaterades

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Ekonomiskt styrdokument

Ekonomiskt styrdokument Ekonomiskt styrdokument Kemiteknologsektionen Hanna Andersson, Economizer -12 2012-12-27 Inledning Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en introduktion

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer