Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande, KF-ledamot Erik Lindström, D-10 Kassör, PAS Frida Jansson, D-09 Sekreterare, KF-ledamot Eva Sokolova, D-12 Ledamot för utbildningsfrågor Kristoer Emanuelsson, D-11 Ledamot för studiemiljöfrågor Benjamin Burvall, D-12 Ledamot för sociala frågor och relationer Filip Schulze, D-12 Revisor Johan Stjernberg, D-08 Valberedningens ordförande Lovisa Runhem, D-12 Jämlikhetsnämndens ordförande, KF-suppleant Max Nordlund, D-10 Vice klubbmästare Elin Clemedsson, D-11 Vice fanbärare Victor Koronen, D-09 Prylmånglare, KF-suppleant Angelina von Gegerfelt, D-12 Mulle Schmeck Rex Wagenius, D-10 Jacob Sievers, D-11 Mattias Danielsson, D-12 Jesper Simonsson, D-12 Jenny Hansdotter, D-12 Lasse Berglund, D-12 Lisa Lund, D-12 Aron Strandberg, D-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat 17:33. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Petter Djupfeldt valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Eva Sokolova valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Lovisa Runhem valdes till justeringsperon tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

2 Konglig Datasektionen DM (33) 5. Eventuella adjungeringar Jacob Sievers, Mattias Danielsson, Lisa Lund, Aron Strandberg, Jenny Hansdotter, Lasse Berglund och Jesper Simonsson adjungerades med yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor Inga övriga frågor. 7. Fastställande av föredragningslistan Lovisa Runhem yrkade för att placera punkt 7 Valärenden efter punkt 3 Rapporter. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Har arbetat med verksamhetsplanen och gått på Ordföranderåd där det bl.a. var en stor diskussion om sektionsindelningen som THS har ålagts att utreda. Haninge kommer ev. att splittras i två delar, beroende på KFs beslut. Har den senaste veckan främst arbetat med frågan om STYFV. Vice ordförande: Har främst arbetat med verksamhetsplanen, STYFV-frågan och genom den med jämlikhetsarbetet på sektionen. Försöker xa accesser så snart som möjligt. (b) Kassör Pengar från D-dagen har kommit in, cash nns (igen) och alla fakturor som inte betalats är nu betalda. Ska gå igenom kvittopärmen och ordna med utbetalningar. Ska gå på ekonomiråd på torsdag och där kommer det främst handla om budgetar. Kassören har bokfört för sektionen, första halvåret centralt och för nämnderna är nästan klart. Har fått in MKMs bokföring för första halvåret samt haft möte med MKM:s vice klubbmästare + mottagningsekonomiansvarige och svarat på frågor om bokföring. Ekonomiutbildningen för d-funk kommer inte bli av men tanken är att ha en funktionärsutbildning i början av nästa år där en ekonomiutbildning kommer ingå. Jobbar på en Ekonomi-FAQ som kommer läggas på en lämplig plats på sektionshemsidan och mailas ut innan årets slut. (c) Sekreterare Har hämtat post och arbetat med formalian från SM samt från de DM som hållits sen dess. Fört in ändringarna från Budget-SM i reglemente och stadgar. Skrivit en proposition för att ta bort föredragningslistan från reglementet, samlat in rapporter från d-funk sedan SM, svarat på mail och uppdaterat samtliga sekreterarmallar för nästa sekreterare. Har även uppdaterat nämndernas och funktionärernas kontaktpersoner på sektionshemsidan. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Ej närvarande. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har varit på eboks-nämnd som arbetar för att få ut e-böcker till studenterna. Där har man tillsatt en projektgrupp som fått en summa pengar att göra något vettigt för. Man Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

3 Konglig Datasektionen DM (33) vill bl.a. ha boklistor för alla kurser, det ska xas en direktlänk till kurslitteraturen om den nns i digital form. Man vill även taga böckerna med kurskod så att de blir sökbara på KTH:s sida. Har även arbetat med ett beslutuppföljningssystem för D-rektoratet, lyft frågan om en accesspunkt för mötesrummet i META, kontaktat posten angående fakturor som försvinner och skrivit på d-funkfoldern. Har på senaste arbetat mycket med dfunkpolicyn, samt en proposition om dfunkpolicyn. Har varit på CSC:s ledningsgruppsmöte och Utbildningsrådet. CSC tycker att problemet kring STYFV låter något märkligt och dom vill att vi hör av oss om vi vill ha feedback, hjälp med att formulera en värdegrund eller ha exempel på hur man hanterat liknande fall på CSC. Fråga: Tyckte CSC att det var konstigt att vi hade STYFV eller vad menas med märkligt? Svar: CSC tyckte att det var konstigt att vi tillåtit en sån nämnd att bildas och ifrågasätter om det varit förenligt med THS stadgar att THS tillåtit att vi har en sån nämnd. Ett par timmar före mötet hade några av dem uppmärksammats på frågan genom diskussionen på Datasektionens facebooksida. CSC föreslår att vi ska skriva utkast som kan användas ifall Press eller Företagsrepresentater kontaktar oss om STYFV. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Kan rapportera att mycket av inredningen har bytts ut (t.ex. stolar i datasalarna). Ska se till att sätta upp förbandslådan. Har kollat på frågan om representation, vilka råd ska Datasektionens funktionärer och D-rektoratet gå på? 7 Valärenden 1. Val av Valberedning Kandidater är Aron Strandberg och Lisa Lund. DM beslutade att välja Aron Strandberg till Valberedningsledamot. att välja Lisa Lund till Valberedningsledamot. 4 Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen 5.0 är skriven, den nns i en ny version som skiljer sig från den som gått ut i handlingarna. Den nya versionen hittas under tinyurl.com/datavp14 Fråga1: Du har valt att använda en numrerad lista istället för punktlista, nns det någon prioritetsordning bland punkterna? Svar: Nej. Fråga2: Kommer vi helt ta bort en individuell verksamhetsplan för funktionärerna? Svar: Funktionärernas ordinarie verksamhet kommer stå nerskrivet nånstans, men om en funktionär vill ha en verksamhetsplan för sig själv så är det upp till denne. Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

4 Konglig Datasektionen DM (33) Förslag1: Lägg gärna till en innehållsförteckning. DM beslutade att lägga verksamhetsplanen med ändringarna att numrera huvudrubrikerna och att lägga till en innehållsförteckning. 5 Propositioner 1. Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet Tanken är att ta bort föredragningslistan från reglementet eftersom att den snabbt blir utdaterad och det är jobbigt att komma ihåg att uppdatera den i motioner och propositioner. Den kommer nnas kvar men t.ex. som ett eget dokument på hemsidan under Formalia. DM beslutade att lägga propositionen. 2. Proposition angående införande av en dfunkpolicy Förslaget innehåller bl.a. att göra det obligatoriskt med överlämning och testamente, att man ska svara på mail inom rimlig tid och att det ska hållas D-funkutbildning två gånger per år varav man ska gå på minst en. Man ska få belöningar för att sköta sig. Dessa ska vara d- funkmedaljen, att få gå på Skiftesgasquen och att få gå på teambuilding fär d-funktionärerna. Fråga1: Du tror inte att man får fel resultat genom att utesluta folk från teambuildingevent? Att man känner sig utesluten och tappar ännu mer intresse för sitt uppdrag? Svar: Tanken är att det inte ska få gå så långt utan D-rektoratet ska ha ingripit mycket tidigare än så. Tanken är väl att inte lägga sektionens pengar på folk som inte sköter sina uppdrag. Fråga2: Om man skiter i sina uppdrag så blir man väl avsatt? Svar: Det här är tänkt som en konsekvensstege som träder i verkan innan det blir så illa att man blir avsatt. Fråga3: Det känns självklart att man borde få gå på teambuildingevent på samma sätt som utbildingen. Teambuilding ska ju främst vara till för att bygga relationer, inte för att ha kul som så, det är viktigt att inkludera folk och sektionen förlorar nog mer på att exkludera funktionärer från teambuildingevent än vad funktionären själv förlorar på det. Vart ska man dessutom dra gränsen för att man ska uteslutas? Kommentar1: Det kan vara bra att ha med att man aktivt ska försöka hitta en efterträdare inför val. Kommentar2: Det låter bra men det kan avskräcka folk från att söka posten iom. att det blir ett extra ansvarsområde när man precis är på gång att gå av. Kommentar3: Ja, man borde inte sätta upp det som ett tvång. Svar: Jag menar inte att man inte har skött sitt jobb om man misslyckas med att hitta en efterträdare men man borde vara skyldig att försöka. Kommentar4: Man vill nog gärna att det ska kännas naturligt för funktionären att förvalta uppdraget långsiktigt, inte känna att det är ett tvång. Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

5 Konglig Datasektionen DM (33) Kommentar5: Jag tycker att det hör hemma i samma kategori som överlämning och testamenten, det ingår i åtagandet. Kommentar6: Jag skulle gärna vilja se att testamentdelen konkretiseras, vart man ska skicka den etc. Kommentar7: Ja, någon slags hjälp borde nnas men inte nödvändigtvis i policyn. En mall i dfunkfoldern kanske? Kommentar8: Jag är helt med på att ytta att gå på teambuildingevent till en skyldighet. Fråga4: Man kan säga att man i största möjliga mån ska försöka gå på teambuildingevent, på ett väldenierat sätt? Svar: Man skulle kunna lägga det under skyldigheter fast formulera det som något som starkt rekommenderas snarare än som en skyldighet. Fråga5: Vad inkluderas i teambuildingevent? Nu har vi varit på Gröna Lund men räknas dfunk middagar som ett teambuildingevent? Finns det olika varianter som vi ser på olika sätt? Något som är viktigare att gå på än något annat? Svar(D-rektoratet): Det borde nog inte specieras så att framtida D-rek inte känner sig låsta. DM beslutade att lägga propositionen med ändringen att teambuildingevent yttas till skyldigheter och formuleras som en rekommendation. Beslut tas om att återöppna punkt 2.7 'Fastställande av föredragningslistan. Frida Jansson yrkade på att ytta punkt 6.6 Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet till efter punkt 3.3 Proposition angående STYFV. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. Punkten stängs. 3. Proposition angående STYFV Ordet är fritt: Sakupplysning1: STYFV vill lägga ett ändringsyrkande på SM som kommer innehålla en annan formulering än den som står i motionen. Diskussionen bör därför ta hänsyn till den nya formuleringen. Formuleringen är: "Ändamål - att hålla i event som är utmanande, ovanliga och nyskapande där alla ska känna sig välkomna" "Verksamhet - STYFV jobbar för att vara en portal där man kan prova på aktiviteter som man annars inte har möjlighet att prova eller inte känner sig välkommen till av olika skäl." Med den beskrivningen kan man hänvisa till att STYFV står för styva linan (man gör nya vågade saker). Fråga1: Problemet är väl att STYFV har fått en dålig stämpel nu, många störde sig på bl.a. namnet. Vore det inte enklare att starta en ny nämnd med något action-orienterat namn än att försöka driva STYFV med de bentliga förutsättningarna? Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

6 Konglig Datasektionen DM (33) Svar(STYFV): Ja, men det är inte det vi vill göra. Jag tycker inte att det vi gör är så vidrigt att de de mest extrema åsikterna (i facebookdiskussionen) är berättigade. Det vore helt klart enklare men det är inte vårt förstahandsval. Fråga2: Varför lägga ner STYFV nu? Svar1(D-rektoratet): Vi anser att den bör läggas ner nu för att gruppen bakom STYFV ska kunna få en nystart med en ny nämnd utan en dålig stämpel och kunna komma med en färdig formulering att presentera till Revisions-SM. Aktiviteterna kan fortfarande arrangeras med hjälp av D-rektoratet. Aktiviteterna är det inget fel på men vi är inte helt nöjda med de formuleringar som presenteras i motionen. Svar2(D-rektoratet): Vi anser att det är svårt att samla de bentliga aktiviteterna under ett tydligt, välavgränsat syfte. Vi tycker att även med den formulering man vill lägga i ändringsyrkandet så är det vagt vad nämndens syfte egentligen är. Vi har många nämnder och det behöver vara tydligt vad de ska vara till för, inte bara att de ska syssla med roliga aktiviteter. Svar(STYFV): Jag tror inte på att det kommer startas en ny nämnd om STYFV läggs ner, åtminstone inte av oss som är engagerade i STYFV nu. Vi har lagt ner mycket arbete på nämnden och har varken lust eller ork att börja om på nytt då en omstart skulle ta bort mycket av det roliga för oss. Vi försöker ändra stämpeln på STYFV med den nya beskrivningen. Vi har arbetat ända sedan början med att få bort den dåliga stämpeln vilket jag tycker att vi har gjort bra. Det känns kontraproduktivt att avbryta arbetet när vi ändå kommit så långt. Kommentar1: Jag håller med om att det nns utrymme för aktiviteterna under sektionen. STYFV borde byta namn, men jag tycker inte att dom borde sättas på någon form av probation, inte få utöva sin verksamhet eller så. Kommentar2: Det är bättre att ge dem en andra chans att bedriva sin verksamhet nu när de ändrar beskrivningen. Fråga3: Hur har ni tänkt fortsätta arbeta med att förändra stämpeln? Svar(STYFV): Utåt så har vi aldrig sagt att en aktivitet är manlig. Det är en beskrivning som har stått i vår facebookgrupp och i reglementet, det har varit dåliga beskrivningar men det är inget vi har aktivt kommunicerat utåt. Kommentar3: Nämnden kom någonstans upp som en motsats till KÖN, har en muskelsnubbe som logga och eftersom ni nu är seriösa med att ändra på er så tycker jag att det inte borde vara svårt att byta ut loggan och byta namn till just Styfva linan"eller något. Kommentar 4: Det låter som att vi behöver en plan för hur vi ska bemöta ytterligare kritik utifrån. Fråga4: När jag har snackat med sektionsmedlemmar så tycker många att deras image borde förbättras men att aktiviteterna är grymma. Det känns konstigt för mig att D-rektoratet försöker göra något som direkt går emot sektionens åsikt? Svar(D-rektoratet): Som vi nämnde ovanför så är det svårt att samla aktiviteterna i en egen niché utan benämningen normativt manligt". Det är inte heller så att allt på Datasektionen måste ha en nämnd bakom sig. Den nya formuleringen är bättre men det är fortfarande inte helt tydligt vad nämnden eg. ska syssla med. Vill vi ha en nämnd som kan syssla med lite vad som helst? Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

7 Konglig Datasektionen DM (33) Sakupplysning2: Det nns en ny version av bakgrunden till propositionen som D-rektoratet vill ha med i propositionen istället för den bentliga. Den nya bakgrunden lyder som följande: Formuleringen av STYFVs ändamål och verksamhet i sektionens reglemente och på sektionshemsidan bidrar till en miljö som kan kännas uteslutande för vissa och upprätthåller förlegade könsroller, även om detta inte är syftet. Dock så är de aktiviteter som STYFV anordnat och planerat att anordna på inget sätt felaktiga, och D-rektoratet är överens om att det är svårt att samla dem under en annan term än den angivna. Hade det gått att göra det, så hade samma problematik kring nämnden inte funnits. Det ligger en motion om att ändra dessa formuleringar, men dessa leder till en osäkerhet i vad för arrangemang nämnden vill genomföra och är dessutom snarlik vad som bör vara jämlikhetsnämndens syfte. Att D-rektoratet inte tagit initiativ till att förändra detta under året är för att även om nämndens uttalade syfte är problematiskt, så är den genomröstad av SM, och vi ansåg inte att vi kan gå emot SMs beslut utan särskild anledning att tro att SM inte varit representativt, då vi är de som ska se till att SMs beslut genomförs. D-rektoratet vill återigen trycka på att de arrangemang STYFV i dagsläget vill genomföra, med exempel som hagelskytte, sportvisningar och pokerkvällar, på inget sätt är fel, utan anser att dessa borde få genomföras under sektionens agg. Därför vill vi lägga ner STYFV, så att de engagerade i nämnden kan börja om med en ny nämnd, om de så önskar, utan att behöva dras med den stämpel STYFV har fått. D-rektoratet vill även påpeka för den orolige att en nedläggning av STYFV inte skulle förhindra genomförandet av de planerade eventen, utan att de som är intresserade av dessa kan vända sig till D-rektoratet för att få hjälp med nansiering och eventuella avtal för att kunna genomföra dem. Kommentar5: Det borde läggas till i propositionen att även avsnittet som Styfvar ska tas bort. Diskussion(Inom D-rektoratet): Hur vill vi göra med propositionen? Vill vi ha med villkoret att propositionen dras tillbaka om motionen går igenom och vilken ska läggas först? Konsensus: Propositionen bör läggas men vi kommer även yrka för bifall för motionen. Det ska framgå i bakgrunden till motionssvaret att det är framförallt om motionen inte går igenom som vill vi att propositionen ska göra det. Motionen ska läggas precis före propositionen. DM beslutade att lägga propositionen till SM med ändringen att byta ut bakgrunden till den nya uppdaterade (se Sakupplysning2) samt med tillägget att även paragraf Ÿ Styvfar stryks från reglementet. (Paus 10 min) Aron Strandberg lämnar salen. Lisa Lund lämnar salen. Erik Lindström lämnar salen. 6 Motioner 6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

8 Konglig Datasektionen DM (33) Fråga1: Hur fungerar det att gå med i STYFV? Jag har fått intrycket att det sker genom någon form av inval? Svar(STYFV): Då har vi inte varit tillräckligt tydliga. Vi har gjort så att man ska skriva upp sig på en intresselista för att arbeta på våra arrangemang och sen när man har arbetat på arrangemanget så är man med i STYFV. Vi har inte helt bestämt oss för hur det ska fungera, om man ska arbeta på ett arrangemang för att vara med eller om man bara får gå med oavsett. Det borde stå i reglementet. Kommentar1: Det står inget angående medlemskap i reglementet. Andra nämnder har att Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar. Svar(STYFV): Då ska det givetvis vara med. Det kommer nnas med i ändringsyrkandet. DM beslutade att yrka för bifall av motionen och att Petter Djupfeldt skriver motionssvar. 1. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) DM beslutade att yrka för bifall av motionen och att Eva Sokolova skriver motionssvar. 2. Motion angående persienner i META Kommentar1: Det vore bättre med persienner än med gardiner, det vore dumt att täcka över nödutgången. Kommentar2: Det kommer behövas någon form av speciallösning för dörren, ja. Det är också osäkert om vi kan ha tyg där, hur ser det ut med brandsäkerhetsreglerna? Kommentar3: Ja vi vill nog yrka för bifall under förutsättningen att Akademiska Hus går med på förslaget. Kommentar4: METAdorerna hade med i sitt originalutkast till verksamhetsplanen att utreda möjligheter för bättre mörkläggning i META. Jag vill lyfta att METAdorerna inte är jätteglada i att få överraskningar på SM i form av nytt ansvar som de inte har haft möjlighet att diskutera på förhand. Kommentar5: När behövs det här utöver mottagningen? Kommentar6: Det är nyttigt även under resten av året, solen ÄR jobbig, det är också bra att ha under gasquer och lmvisningar. Kommentar7: Varför läggs allt på METAdorerna, varför kan man inte köra projektgrupper på sektionen? Kan inte METAdorerna gå ut till folk och försöka få med folk i projektgrupper under Sektionslokalsgruppen som kan hjälpa dem att få saker gjorda? Kommentar8: Sopsäckarna vi sätter upp under mottagningen får vi egentligen inte sätta upp p.g.a. brandrisk. Det vore alltså väldigt bra med en annan lösning. Kommentar9: Det vore bättre att utreda först och att lägga pengar sen. Jag ser förresten inget hinder för att METAdorerna skulle kunna nå ut till sektionen och försöka få med folk som det Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

9 Konglig Datasektionen DM (33) är nu. Kommentar10: Jag ser frågorna om att inte släppa in ljus och att hindra insyn som två olika saker. Vill man hindra insyn nns det t.ex. frostlm som man kan sätta på fönstren. Kommentar11: Det här borde förresten ligga under budgeten för Kommentar12: Om summan som vi ska lägga till slut understiger kr kan man också ta upp frågan på ett DM utan att lägga en motion till SM. DM beslutade att yrka för bifall av motionen med ändringarna att vi lägger 6000 kr till detta från vår sida som ska matchas med samma summa från Media, annars får pengarna inte användas, detta får inte genomföras utan ett godkännande av Akademiska Hus och att detta ska ligga under sektionslokalsgruppen i budgeten för 2014 samt att Frida Jansson skriver motionssvar. Erik Lindström kommer in i salen. 3. Motion angående städning av META Bakgrund: DKM städar efter sina pubar men det är inte DKM:s eller någons jobb att städa så vi tycker att man ska ta in en städrma. Kommentar1: META är stort och det kan bli runt totalt för ett år enl. priserna på nätet. Media kanske inte kan matcha med eller ens vill det? Kommentar2: Det kanske går att inrätta en städnämnd som alternativ? är mycket pengar. Kommentar3: Det går inte att få folk att städa. METAdorerna har svårt att få medlemmar för att folk är panikrädda för att behöva städa. En städnämnd skulle alltså inte funka. Kommentar4: Vi kanske ska skriva i bakgrunden att det är bra om METAdorerna samarbetar med DKM i det här. Kommentar5: Vi skulle kunna lägga runt på det här och be Media matcha summan. Kommentar6: Om Media inte kan matcha summan så får pengarna inte användas. DM beslutade att yrka för bifall med ändringarna att 1a och 2a att-satserna stryks, att i Datasektionens budget för 2014 för Sektionslokalsgruppen läggs på storstäd och att Media matchar beloppet, annars får pengarna inte användas. Vilken rma som städar och hur många gånger städningen sker får METAdorerna bestämma. Kristoer Emanuelsson skriver motionssvar. Max Nordlund kommer in i salen. 4. Motion angående fastställande av budget för METAspexet 2014 Sakupplysning1: Budgeten är en worst-case budget. Daniel Jendeberg hälsar att METAspexet kommer arbeta med inköp utifrån den men kommer försöka xa mer spons från företag. De Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

10 Konglig Datasektionen DM (33) vill låna pengar från Datasektionen till startkapital. Kommentar1: Det nns kr kvar från det här årets METAspex. Jag kan tycka att dom ska gå tillbaka in i det nya spexet. Vi bör inte skjuta in kr till. Kommentar2: Hur kan vi ta ett sånt beslut om tanken är att man ska dela resultatet på två och det ska gå tillbaka till sektionerna? Kommentar3: Någon som har koll om Media faktiskt betalade oss för startkapitalet för 2013? Kommentar4: Det är gjort. Kommentar5: När Solsmed presenterade idén om METAspexet första gången, då fanns en tanke att starta en separat ideel förening med egen ekonomi, egna stadgar och eget organisationsnummer, som skulle ha anknytningar till Media och Data, för att göra det enklare att föra över pengar mellan olika år. Det kanske är värt att titta på idén igen eftersom vi nu, tekniskt sett, redan har tagit tillbaka pengarna från senaste projektet och det har Media också. Vi kan lägga in pengarna igen men det är inget som METAspexet får räkna med i sin budget. Elin Clemedsson lämnar salen. Rex Wagenius lämnar salen. Jacob Sievers lämnar salen. (Paus 10 min) DM beslutade att yrka för bifall av motionen med ändringarna att posten Pengar från tidigare årstryks från budgeten, att det införs en paragraf under punkt 3.Finansiering där det står att ev. vinst förlust ska delas lika mellan sektionerna samt resultatet från METAspexet 2013 går tillbaka till METAspexet Paragraf 3.1. och 5.2. stryks och allt konsekvensnumreras. Frida Jansson skriver motionssvar. 5. Motion angående Sångboksgrupp Bakgrund: Ansvaret för sångboken ska inte bara ligga på prylmånglaren utan det borde nnas en projektgrupp. Vi som arbetat med sångboken under hösten vill göra ett komplement till den med roliga fakta och så. Tanken är att projektgruppen ska xa det och att allt ska vara klart under hösten Prylmånglaren ska fortfarande ha ansvaret för att köpa in och sälja sångboken. DM beslutade att yrka för bifall av motionen med ändringen att lägga till en att-sats där det framgår att syftet med projektgruppen är att skapa ett komplement till sångboken och att Filip Schulze skriver motionssvar. 7 Övriga frågor 1. "CSC-möte angående STYFV" Bakgrund: CSC tyckte att det var bra att vi tog upp frågan om STYFV på mötet och vill stödja oss. Om vi vill formulera en ny värderingsgrund eller diskutera jämlikhet på sektionen så kan vi få hjälp där. CSC vill ha ett möte med Drektoratet om det här. Vi pratade om att de kunde komma på SM för att få en bättre kontext. De tycker dock att 2 veckor till SM är en för lång väntetid och vill ha mötet tidigare. Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

11 Konglig Datasektionen DM (33) Kommentar1: Vi pratade om STYFV och KÖN på Jämlikhetsrådet. Antingen Beatrice eller Emilia kommer dyka upp på Glögg-SM. Protokollet från DM bör alltså skickas till dem. THS vill i nuläget varken säga bu eller bä eftersom det kan bli konstigt när man ska bedöma liknande fall i framtiden. De vill inte säga något om STYFVs vara eller inte vara, de är skeptiska men det nns liknande föreningar på Flyg, IN och andra sektioner. Det är dock problematiskt med den typen av diskriminerande verksamhet där målet och syftet är att förespråka en fördom. De tyckte att det var konstigt att Data som är så progressivt och tydligt arbetar mot diskriminering är så bakåtsträvande ang. STYFV och KÖN. Jag tror också att det är bättre att dom pratar med D-rektoratet först innan de tar det med hela SM så att de får en ordentlig kontext till frågan. Jag tycker att det är väldigt bra att de kommer på SM om vi hunnit briefa dem innan. Kommentar2: Jag har haft en mindre diskussion med Anna på THS. Hon tyckte att det var konstigt men det nns inget i THS eller Datasektionens jämlikhetspolicys som går emot någon av nämnderna. Det nns utrymme för tolkning hos båda. Kommentar3: CSC ville att jag dessutom skulle framföra att de inte gillade att vi hade en nämnd som gör att det låter som att verksamheten är uteslutande. Det gör dem oroliga för sin verksamhet. De ville bolla frågan med oss men jag sa att det var bättre om vi ordnade upp det internt men att vi gärna tar råd. Kommentar4: Det som är intressant nu är jämlikhetsfrågan i stort på sektionen, man måste fortsätta arbeta med det, även efter att STYFV-frågan har lagts åt sidan. Kommentar5: CSC vill också gärna ha en uppföljning. Ska jag ha en uppföljning med dom direkt och säga att vi är intresserade av att ha ett möte? Svar(D-rektoratet): Ja, det blir bra. Kommentar6: Jag ser gärna att Jämlikhetsnämnden får vara med under mötet med CSC. 8 Nästa möte Nästa möte kommer att annonseras vid ett senare tillfälle och kommer troligtvis ligga nästa år. Beslut tas om att återöppna punkt 2.6 Anmälan av övriga frågor. Kristoer Emanuelsson anmälde frågan CSC-möte angående STYFV. Punkten stängs. 9 Mötets högtidliga avslutande Petter Djupfeldt förklarade mötet avslutat 21:09. Bilagor 1. Verksamhetsplan Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

12 Konglig Datasektionen DM (33) 3. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 4. Proposition angående STYFV 5. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 6. Motion angående persienner i META 7. Motion angående städning av META 8. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motion angående Sångboksgrupp 10. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet Lovisa Runhem Petter Djupfeldt

13 Verksamhetsplan 2014

14 Inledning Syftet med denna verksamhetsplan är att upprätta ett antal konkreta och verifierbara mål som sektionen ska jobba för att uppnå under verksamhetsåret Dessa mål är uppdelade på fem huvudområden: Utbildningspåverkan, Studiesocialt, Intern utveckling, Digital utveckling och Sektionslokalen. Varje mål innehåller en eller flera underpunkter med löst definierade sätt att uppnå dessa mål. Dessa punkter är de saker som ska tryckas lite extra på när verksamhetsplanen tas i beaktning, men får inte leda till att andra saker som kan uppfylla målen glöms bort. Verksamhetsplanen är inte till för att begränsa verksamheten till enbart det som står skrivet här, utan för att ge en bild av vad sektionen vill uppnå utöver det vanliga. Målet är dessutom att det som står i denna verksamhetsplan ska ses över och om så önskas revideras på Revisions SM i början av verksamhetsåret Detta för att då sittande styrelse och valda funktionärer ska ha större möjlighet att påverka åt vilket håll de tycker att sektionen borde arbeta. På grund av att verksamhetsplanen har ett nytt format gentemot tidigare år så ställer den lite högre krav på 2014s D rektorat och funktionärer, och formatet bör utvärderas löpande under året, med extra fokus mot slutet.

15 Utbildningspåverkan 1. Synliggöra Studienämndens verksamhet och locka fler till att engagera sig i studiefrågor. a. Genomföra minst en kampanj Hur gick Din tenta? b. Synliggöra de sätt studentinflytande har påverkat programmet i Datateknik. 2. Utveckla studiebevakningsmöjligheterna på masternivå. a. Genomföra en enkät om masterval för masterstudenter. b. Genomföra en utvärdering kring exjobb för att utreda hur information och rutiner kring examensarbeten kan förbättras. c. Upprätta årskursrepresentanter på masterprogrammen för att öka studentinflytandet på masternivå. 3. Skapa en mer kvalitativ utbildning för sektionens studenter. a. Upprätta samarbete med studienämnder på andra sektioner för att lättare driva gemensamma frågor. b. Delta i och bevaka CSCs arbete med handlingsplanen efter omdömet "bristande" i UKÄ utvärderingen. c. Anordna minst en inspirationskväll för att öka motivationen till att fortsätta sina studier och aktivt tänka på masterval.

16 Studiesocialt 1. Upprätta nya former för sektionens medlemmar att umgås. a. Utföra event på annan ort för sektionens medlemmar. b. Upprätta verksamhet som har anknytning till roliga samtida händelser. c. Upprätta verksamhet för att låta sektionsmedlemmar pröva nya saker. 2. Utveckla förutsättningarna för att alla ska känna sig respekterade och välkomna på Datasektionen. a. Ge organisationen mer transparens för att uppnå större förtroende bland medlemmarna, bland annat i invalsprocesser. b. Se till att det finns lika möjligheter för alla att engagera sig på Sektionen. c. Sprida medvetenhet på Datasektionen om JML frågor genom öppna, aktiva event. d. Upprätta ett långsiktigt samarbete i JML frågor med THS och andra sektioner. 3. Sammanföra internationella studenter med lokala sektionsmedlemmar.. a. Arrangera minst ett event för att öka intresset för utlandsstudier. b. Integrera internationella studenter i sektionens ordinarie verksamhet. 4. Möjliggöra kompetensutveckling för alla sektionsmedlemmar. a. Skapa möjligheter för sektionsmedlemmar att utveckla och utöva sin musikaliska, artistiska och atletiska förmåga.

17 Intern utveckling 1. Se till att funktionärer och nämnder har de kunskaper och resurser de behöver för att kunna utföra och utveckla sina uppdrag. a. Upprätta överlämningsrutiner för sektionens funktionärer. b. Genomföra funktionärsutbildningar i samband med ordinarie val. c. Upprätta rutiner för utvecklingssamtal med samtliga funktionärer. d. Utreda om, och i så fall vilken form, Sektionsbilen ska finnas. 2. Marknadsföra och informera om sektionens olika verksamheter. a. Utveckla sektionens och nämndernas varumärke, grafiska profil och profilmaterial. 3. Uppmuntra till ökat engagemang inom THS centralt. a. Öka sektionens representation i marskalkskåren. b. Uppmuntra sektionens medlemmar till att engagera sig i THS förtroendeposter. 4. Skapa bättre sammanhållning bland sektionens nämnder och funktionärer. a. Anordna teambuilding för sektionens funktionärer. 5. Utöka sektionens kontakt med näringslivet. a. Finna möjligheter att söka sponsring från näringslivet till sektionens olika verksamheter. b. Anordna en sommarjobbsmässa. 6. Underlätta för nøllan att etablera sig på sektionen och komma in i studielivet. a. Utveckla samarbetet med Sektionen för energi och miljös mottagning. b. Anordna minst ett tillfälle för nøllan att köpa kurslitteratur av äldre studenter. 7. Utvärdera och vidareutveckla sektionens nämnders arbetssätt. a. Ta fram rutiner för Redaqtionens arbete inom Informationsorganet. b. Skapa arbetsrutiner och utbildningsmöjligheter Valberedningen. c. Utvärdera D Rektoratets arbetsätt med mål att minska risken för stress och utbrändhet.

18 Digital utveckling 1. Se till att sektionen har väl fungerade datasystem. a. Upprätta en väl fungerande webplats för sektionen som INTE använder Purjo. b. Byta ut nuvarande mailsystem mot ett mer lätthanterligt. c. Färdigställa Alkohest och ersätta DKMIO 2. Skapa nya system vartefter de behövs i verksamheten. a. Upprätta ett system för testamenteshantering. b. Upprätta ett lånesystem för sektionens diverse utrustning. c. Upprätta ett uppdragshanteringssystem för att underlätta för sektionens medlemmar att dra nytta av kompetensen på sektionen. d. Upprätta ett system för att underlätta hanteringen av val på sektionen. 3. Utreda sektionens hantering av känsligt material och personuppgifter i digitala system och informationsflöden. a. Säkerställa att obehöra inte får tillgång till för sektionsmedlemmarna känsligt material, exempelvis genom valhandlingar.

19 Sektionslokalen 1. Upprätta möjligheter för att bättre underhålla sektionslokalen. a. Upprätta rutiner för sophantering utanför mottagningen. b. Anordna utbildning för användande och städning av sektionslokalen för nøllan och engagerade sektionsmedlemmar. 2. Vidareutveckla sektionslokalens ljud, ljus och partyutrustning. a. Göra ljusstyrningen i sektionslokalen lättare. b. Skapa möjlighet att spela upp musik i sektionslokalens ljudanläggning från var som helst i lokalen. c. Utöka möjligheterna att hänga saker i trossriggen, t.ex. hyrd utrustning och dekorationer. d. Skapa bättre förutsättningar för att utöva livemusik i sektionslokalen.

20 Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet Glögg-SM Bakgrund Långt ner i ett reglementesvrå Bor en lista, gammal och grå Som om den yttades annanstans Kanske återfår någon relevans Förslag till beslut att att hela punkt Ÿ5.2 Mall för föredragningslista stryks från reglementet. att reglementet konsekvensnumreras. D-rektoratet, genom Eva Sokolova, Sekreterare

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/11 2015, 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(21) Dagordning DM 2015-02-19 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Adress: (I E31) Styrelsemöte nr 5, Verksamhetsår 2016/2017 Datum: Tid: 17.43 20.10 Närvarande: Fanny (Ordförande), Eveline (vice ordf. tillika

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Brunch-DM 2016-11-06 1(12) Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer