Västergötlands Friidrottsförbund Sid 1 (24) UNDERLAG FÖR DISTRIKTETS GENOMFÖRANDEPLAN 2011 och preliminära mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västergötlands Friidrottsförbund Sid 1 (24) UNDERLAG FÖR DISTRIKTETS GENOMFÖRANDEPLAN 2011 och preliminära mål 2012-13"

Transkript

1 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 1 (24) UNDERLAG FÖR DISTRIKTETS GENOMFÖRANDEPLAN 2011 och preliminära mål

2 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 2 (24) Innehållsförteckning UNDERLAG FÖR DISTRIKTETS GENOMFÖRANDEPLAN 2011 och preliminära mål Innehållsförteckning...2 Omfattning... 3 Verksamhetsprocess... 4 Tidplan... 5 Frågor... 5 Fokusområde Elit och landslag... 6 Mål 1 och 2:... 6 Mål 3 och 4:... 7 Distriktets plan... 8 Fokusområde Tränar och ledarutveckling... 9 Mål 1:... 9 Mål 2: Mål 3: Distriktets plan Fokusområde Föreningsutveckling Mål 1: Mål 2: Mål 3: Distriktets plan Fokusområde Arrangemang Mål 1: Mål 2: Mål 3: Distriktets plan Fokusområde Barn och ungdomsverksamhet Mål 1: Mål 2: Mål 3: Distriktets plan... 24

3 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 3 (24) Uppdragsbeskrivning Nedan material är ett underlag som har utvecklats av förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Underlaget består av de strategiska mål som tidigare antagits på förbundsårsmötet 2010, relevanta framåtriktade frågeställningar kopplade till målen, en övergripande handlingsplan på central nivå respektive på distriktsnivå och ifyllnadstabeller för respektive mål och år. Distriktets uppdrag är att ni för de sedan tidigare bestämda fem fokusområdena, tillsammans med era föreningar, skall fylla i kvantifierbara mål för åren 2011, 2012 och Dessa skall vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 oktober, 2010 för att sammanställas till Ordförandekonferensen som hålls den november, För att underlätta sammanställningen, har ni denna Genomförandeplan som underlag till frågeformuläret (QuestBack) som ni får i ett mejlutskick efter Workshopen den 6 augusti. Omfattning De fem fokusområdena är: 1. Elit och Landslag. 2. Tränar- och ledarutveckling. 3. Föreningsutveckling. 4. Arrangemang. 5. Barn- och ungdomsverksamhet. För respektive fokusområde finns det tillhörande frågeställningar att fundera på och diskutera kring. Därefter skall kvantifierbara mål fyllas i för respektive avdelning och för åren 2011, 2012 och Slutligen finns det en övrig punkt med diverse initiativ på SDF nivå och där vill vi att ni beskriver hur ni bäst kan stödja respektive fokusområde. Arbetsmodell Varje fokusområde är strukturerat enligt nedan modell och innehåller följande delar: Bakgrund/analys av vilka framgångsfaktorer som behövs för att uppnå de strategiska målen t.o.m Strategiskt mål 2013 som utgångspunkt för planarbetet. En beskrivning av vad Svensk Friidrott gör centralt för att uppnå målet. En beskrivning av vad Svensk Friidrotts distrikt bör göra för att uppnå målet. För distriktet en ifyllnadstabell för respektive strategi i kvantifierbara mål 2011, 2012 och (QuestBack, efter den 6 augusti) Eventuellt övriga initiativ och beskrivningar av hur de ska uppnås.

4 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 4 (24) Verksamhetsprocess Nedan figur beskriver den totala processen för Svensk Friidrott.

5 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 5 (24) Tidplan Följande datum är kritiska för att planeringsprocessen ska bli bra: Utskick till distrikten av diskussions- och ifyllnadsmaterial: 21 juni, Distriktsordförande workshop anordnas i Stockholm: 6 augusti, Distrikten och föreningarna jobbar med materialet: 27 sept. 17 okt Distriktens sista dag för att skicka svar till kansliet: 31 oktober, Sammanställning av distriktens material: 1 17 nov, Utskick inför Ordförandekonferensen: Vecka 46. Ordförandekonferens november, Presentation och antagande av total genomförandeplan. Frågor Uppstår det frågor under arbetets gång ber vi er kontakta följande personer för respektive fokusområde: Fokusområde Styrelse Kansli Övergripande frågor Mikael Peterson Elit och Landslag Tränar- och ledarutveckling Föreningsutveckling Arrangemang Barn- och ungdomsverksamhet Lena Aruhn Stefan Borg Curt Högberg Tomas Riste Lillemor Rönnbrant Stefan Olsson Mikael Norman Björn Lindén Andreas Thornell Daniel Bergin

6 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 6 (24) Fokusområde 1 Elit och landslag Analys och bakgrund Elit- och landslagsverksamheten är en av de viktigaste drivkrafterna för all annan verksamhet och den är bland annat beroende av väl fungerande föreningar. Verksamheten inom området elit och landslag syftar till att skapa förutsättningar för fortsatta mästerskapsframgångar. Som en del i arbetet med att uppnå detta ska verksamheten stödja föreningarnas elitsatsningar via till exempel centrala läger, utbildningar och kurser för aktiva och tränare. Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. MÅL 1 och 2, Elit och landslag Inonhus-EM: 1 st guld och 1 st brons 6 st. inomhus-em medaljer. Minst 1 medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med spetsperspektiv som: o Medicinsk service. o Utbildning för coacher. o Tävlingar i form av mästerskap och landskamper. o Elitidrottsskolan. Ordna kurser och vidareutbildningar för elittränare i distriktet. Bidra till stöd och support för de aktiva och tränare som finns inom distriktet. Distriktets plan för mål 1 och 2 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Hur många finalkandidater uppskattar ni att ert distrikt kommer att ha på internationella mästerskap de närmaste åren (ålder 17 år och uppåt)? SDF, Resultat Västergötlands Friidrottsförbunds mål 5

7 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 7 (24) Mål 3 och 4: Sverige ska vara topp-10 i poängtabellen på varje EM (utomhus, inomhus, JEM 19, JEM 22). Sverige ska finnas med i lag-em:s Super League. MÅL 3 och 4, Elit och landslag IEM: 8:a, JEM 22: 18:e, JEM 19: 17:e Topp 10 i poängtabellen på varje EM. Vara med i lag-em: s Super League. Team -verksamhet inför mästerskap med läger, försäkring och teambuilding (ex Team Barcelona). Elitidrottsskolan. GUA-verksamheten med utvecklingsträffar. Tävlingar i form av mästerskap och landskamper. Hitta någon som förbundets elitorganisation kan kommunicera med på distriktsnivå såsom elitansvarig. Kartlägga sina lovande ungdomar samt redan befintliga aktiva. Ev. skapa team på hemmaplan. Distriktets plan för mål 3 och 4 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Hur många aktiva i ert distrikt kommer att representera Sverige i något landslagsammanhang (senior eller junior) de kommande åren? SDF, Mitt distrikts mål Seniorlandslag Juniorlandslag (upp t o m 22 år) Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt)

8 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 8 (24) Distriktets plan, övrigt (Beskriv hur nedan initiativ kan uppnås) Övriga strategiska frågeställningar och initiativ för att stödja fokusområde elit och landslag, OBS! Fylls i av respektive distrikt. SDF, : Övriga initiativ Hur ska vårt distrikt arbeta för att kartlägga våra lovande ungdomar och befintliga aktiva på landslagsnivå för juniorer och seniorer? Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås 2011 Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås 2012 Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås 2013 Hur kan vi bidra till att utveckla de aktiva i vår egen miljö alternativt bidra till att hitta en annan och ev. bättre lösning på annat ställe? Hur kan vi bidra till att det finns någon eller några elittränare inom distriktet som gemensamt ansvarar för utveckling av elitaktiva? Samarbete inom och över klubbgränser? Hur kan vi hitta rätt person som elitansvarig för att kommunicera med och som är deltagare på elitmöten med Svensk Friidrott?

9 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 9 (24) Fokusområde 2 Tränar och ledarutveckling Analys och bakgrund Kompetenta ledare är en av de viktigaste förutsättningarna för bra verksamhet. Alla nivåer inom Svensk Friidrott delar på ansvaret för att vi har tillgång till rätt kompetens på rätt plats. Därför ska vi prioritera tränar- och ledarutbildning. Mål 1: Antalet totala SISU-registrerade utbildningstimmar i friidrottens distrikt skall vara timmar. MÅL 1, Tränar och ledarutveckling tim tim. Svensk Friidrott har mycket goda kontakter med SISU på riksnivå och har en tydlig ambition att utveckla samarbetet med SISU även på distriktsnivå. Centralt organiserade möten mellan SDF/UC och SISU, för att skapa kontaktytor runt om i landet. Kartlägga hur fördelningen av SISU-timmar fördelas på distriktets klubbar. Lägga upp en plan för ökningen av SISU-timmarna fram till Se till att samarbetet med SISU formaliseras. Distriktets plan för mål 1 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Hur många SISU-registrerade utbildningstimmar ska distriktet bidra med varje år? SDF, Västergötlands Friidrottsförbunds mål Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt)

10 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 10 (24) Mål 2: Öka antalet Elit- och Juniortränarutbildningsplatser med 50 %, varav det minst representerade könet ska vara 40 %. MÅL 2, Tränar och ledarutveckling 66 st. utbildade varav 27 % kvinnor. Öka antalet utbildningsplatser med 50 %. Varav det minst representerade könet 40 %. För att uppnå mål 2 avser Svensk Friidrott att utöka elit- och juniortränarutbildningen. Svensk Friidrott startar upp en Juniortränarutbildning (ca 60 tränare) centralt för hela landet vartannat år. Utbildningen tar två år att gå igenom. Svensk Friidrott har startat upp en ettårig Elittränarutbildning (20 30 platser) på universitetsnivå i samarbete med Linnéuniversitet i år. Utbildningen planeras starta vartannat år. Svensk Friidrott är delaktigt i ett EU-projekt som syftar till att skapa en Europeisk tränarutbildning på akademisk nivå upp till 240 poäng. Planer för start hösten Kartlägga antalet klubbar som regelbundet har aktiva med på SM, för att se till att de även har utbildade Elittränare. Kartlägga antalet klubbar som regelbundet har aktiva med på JSM, för att se till att de även har utbildade juniortränare. Se till att alla klubbarna prioriterar utbildning av kvinnliga tränare. Distriktets plan för mål 2 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Hur många tränare ska genomgå Elittränarutbildningen i ert distrikt? Hur många tränare ska genomgå Juniortränarutbildningen i ert distrikt? Hur stor andel kvinnor kommer att genomgå resp. utbildning under de kommande åren? SDF, Mitt distrikts mål Elittränarutbildning Varav andel kvinnor Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt) Ny kursstart Juniortränarutbildning Ny kursstart Ny kursstart Varav andel kvinnor

11 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 11 (24) Mål 3: Varje distrikt ska genom sitt UC-samarbete erbjuda ett komplett utbud av utbildningar för ungdoms- och klubbledare. MÅL 3, Tränar och ledarutveckling Ej tillgängligt. Totalt 1000 ledare ska ha genomgått utbildning för organisationsledare barn- och ungdomstränare ska utbildas under perioden Svensk Friidrott har specificerat utbildningsuppdraget till UC och anordnar kurser för nya kursledare. Utföra utbildningsuppdraget och redovisa utfallet. Distriktets plan för mål 3 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Hur många utbildningar för ungdomstränare ska erbjudas varje år? Hur många utbildningar för klubbledare ska erbjudas varje år? SDF, Mitt distrikts mål Ungdomstränare Klubbledare Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt)

12 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 12 (24) Distriktets plan, övrigt (Beskriv hur nedan initiativ kan uppnås) Övriga strategiska frågeställningar och initiativ för att stödja fokusområde tränar och ledarutveckling, OBS! Fylls i av respektive distrikt. SDF, : Övriga initiativ Hur ser ert distrikts samarbete med SISU ut och hur kan ni öka användandet av SISU i era utbildningar? Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås 2011 Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås 2012 Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås 2013 För att kunna öka antalet utbildningsplatser behövs fler kvalificerade sökanden. Hur tänker ni i ert distrikt arbeta för att fler kvalificerade söker Svensk Friidtrotts elit- och juniortränarutbildning Hur tänker ni i ert distrikt arbeta för att få fler kvinnliga sökande till Svensk Friidrotts elit- och juniortränarutbildning? Distrikten har genom sitt UC-samarbete huvudansvaret för utbildningen av ungdoms- och klubbledare. Hur säkerställer ni inom ert distrikt att ni kan tillhandahålla ett komplett utbud av utbildningar?

13 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 13 (24) Fokusområde 3 Föreningsutveckling Analys och bakgrund Allt vi gör inom Svensk Friidrott och vill uppnå bygger på att det finns tillräckligt många väl fungerande föreningar, de är vår ryggrad. Därför är vår strävan att det ska finnas minst en attraktiv friidrottsförening i varje tätort med mer än invånare och friidrottsverksamhet på så många platser som möjligt i Sverige. Alla ska kunna friidrotta där man bor. Mål 1: Totalt 1000 ledare ska ha genomgått utbildning för organisationsledare motsvarande dagens framtidsledarutbildning (200 st 2009). MÅL, Föreningsutveckling 200 st st. Samordnar arbetet med SISU, i satsningen Starkare friidrottsföreningar med sikte på EM i Göteborg Tar fram ett friidrottsspecifikt komplement (utifrån dagens framtidsledarutbildning) till SISU:s Idrottens föreningsledare. Utbildar kursledare Stödjer och marknadsför utbildningen. Tydliggöra nuläget i distriktet och sätta mål för 2011, 2012 och Leda och marknadsföra det lokala utbildningsarbetet hos föreningar. Utnyttja samverkansmöjligheter med SISU för att få utbildnings- och processtöd genom att vara aktiva i SFIF: s utbildningsprojekt starkare idrottsförening. Genomföra Ledarutbildningar för organisationsledare/framtidsledarutbildningar inom ramen för UC-samarbetet. Arbeta för att mer än hälften av föreningarna 2013 har en verksamhetsinriktning och en genomförandeplan med tillhörande långsiktig utbildningsplan för alla ledarkategorier.

14 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 14 (24) Distriktets plan för mål 1 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Vi ska ha så här många ledare som genomgått utbildning för organisatoriska ledare motsvarande dagens Framtidsledarutbildning 2011, 2012 och SDF, Västergötlands Friidrottsförbunds mål Landet Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt) Mål 2: 1500 aktiva års juniorer som tävlar utomhus på arena (950 st 2009). MÅL, Föreningsutveckling 950 st st. Detta mål, och varför det är viktigt, diskuteras på alla tränar- och ledarutbildningar fr.o.m Tränarutbildningarna utvecklas i att förmedla kunskap i ledarskap för att skapa starka sociala miljöer, klubbkänsla, förmåga att inkludera äldre nybörjare samtidigt med ett kvalitativt träningsinnehåll (2012). Definiera nuläget i distriktet och besluta om distriktets mål för 2011, 2012 och Ta fram en handlingsplan och arbeta efter fr.o.m Aktivt använda existerande utbildningar och fördjupningsmöjligheter för att nå målet.

15 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 15 (24) Distriktets plan för mål 2 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Vi ska ha så många åringar som tävlar på arena utomhus 2011, 2012 och SDF, Västergötlands Friidrottsförbunds mål Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt) Landet Mål 3: 300 föreningar deltar i höstmötena. MÅL 3, Föreningsutveckling Ej tillgängligt. 300 st. Leder planeringsprocessen så att distriktens planeringsarbete stöds och allt fler föreningar engageras. Augusti 2011 genomförs en workshop med distriktens ordföranden. Initierar distriktens höstmöten. Leda och utveckla planeringsprocessen inom distriktet så att fler föreningar stimuleras att delta. Etablera rollen för separat planeringsansvarig i distriktet fr.o.m Utveckla höstmötet tillsammans med Svensk Friidrott så att de blir attraktivt för fler föreningar att delta.

16 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 16 (24) Distriktets plan för mål 3 (Obs! Nedan tabell och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Vi ska ha så här många föreningar som deltar i planeringsprocessens höstmöten 2011, 2012 och SDF, Västergötlands Friidrottsförbunds mål Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt) Landet 300 Distriktets plan, övrigt (Beskriv hur nedan initiativ kan uppnås) Övriga strategiska frågeställningar och initiativ för att stödja fokusområde föreningsutveckling, OBS! Fylls i av respektive distrikt. SDF, : Övriga initiativ Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås Det/de vita/grå fläckar projekt vi ska driva med början 2011 är: Vi ska börja arbeta för att få fler åringar under 2011 med bifogade aktivitetsplan: ja/nej. Vi ska marknadsföra utbildningen av Framtidsledare/organisatoriska ledare under 2011 genom att arbeta enligt bifogade aktivitetsplan: ja/nej. Vi ska arbeta med planeringsprocessen under 2011 enligt bifogade tidsplan. Ja/nej. Distriktets planeringsansvarige heter: Vi ska marknadsföra löpträningsutbildningen under 2011 enligt bifogade plan. Ja/nej. Övriga synpunkter Om ja - men den är inte klar än: den är klar Om nej: Istället ska vi Om ja - men den är inte klar än: den är klar Om nej: Istället ska vi Om ja - men den är inte klar än: den är klar Om nej: Istället ska vi Om ja - men den är inte klar än: den är klar Om nej: Istället ska vi

17 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 17 (24) Fokusområde 4 Arrangemang Analys och bakgrund Tävlingsverksamhet är en av grunderna inom Svensk Friidrott. Tävlingsprogrammet ska ge många möjligheter att tävla. Vi ska genomföra och visa upp välarrangerade, intressanta och varierade arrangemang. Tävlingarna ska vara attraktiva för aktiva, ledare, funktionärer såväl som för publik, sponsorer, media och andra intressenter. Idag ser vi att antalet tävlingar på central nivå ökar något. Vi ser samtidigt att antalet arrangörer är begränsat och vi tror att föreningar med arrangemang är livaktigare föreningar, det hjälper till att engagera fler personer in i verksamheten och det hjälper också till att föra in pengar i verksamheten. Mål 1: Arrangörer av SM, Folksam Grand Prix, Finnkampen samt galor på internationell nivå ska fastställa och redovisa ekonomiska-, åskådar- och kvalitetsmål för kvalitetssäkring. Vårt mål är att öka antalet tävlingar och att hjälpa medlemsföreningar och distrikt att ta nya steg till fler men också bättre tävlingar. Vi kommer att under 2011 arbeta på följande sätt: o Ta fram ett system för kvalitetsmätning av topptävlingarna inom Svensk Friidrott. o Kvalitetsmätningssystemet kommer att vara öppet för alla att ta del av och förhoppningsvis också möjligt att använda eller inspireras av för att kvalitetsmäta tävlingar på lägre nivå. Mål 2: Centralt sanktionerade tävlingar ska uppgå till 550st. varav minst sex på Folksam Grand Prix-nivå och minst tre på internationell nivå. MÅL 2, Arrangemang 457 st. 550 st.

18 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 18 (24) För att stödja distrikt och medlemsföreningar tas det fram ett material för arrangörsutbildning för både arenatävlingar och lopp utanför idrottsplats. Arbetet är till viss del redan igång och presenteras under hösten SFIF tar också fram nya instruktioner och ett nytt ansökningsförfarande för SM för att ytterligare stärka Stora SM. Inventerar hur många arrangemang och arrangörer som faktiskt finns i distriktet. Undersök följande delar: o Hur många deltagare/starter? o Vad betyder arrangemanget för de aktiva? o Vad betyder arrangemanget för arrangerande föreningars ekonomi? o Vad betyder arrangemangen för friidrotten plats i media? o Hur mycket publik drar arrangemangen? Distriktets plan för mål 2 A+B (Obs! Nedan tabeller och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) A: Vi ska ha så här många centralt sanktionerade tävlingar (arena/långlopp/stafetter/inomhus) i vårt distrikt. 2 A. SDF, Arena Långlopp Stafetter Inomhus Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt) B: Vi ska ha så här många SDF sanktionerade tävlingar (arena/långlopp/stafetter/inomhus)i vårt distrikt (jämför med er inventering). 2 B. SDF, Arena Långlopp Stafetter Inomhus Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt)

19 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 19 (24) Mål 3: Antalet tävlingsarrangörer ska uppgå till 250 st. MÅL 3, Arrangemang 222 st. 250 st. För att stödja distrikt och medlemsföreningar tas det fram ett material för arrangörsutbildning för både arenatävlingar och lopp utanför idrottsplats. Arbetet är till viss del redan igång och presenteras under hösten SFIF tar också fram nya instruktioner och ett nytt ansökningsförfarande för SM för att ytterligare stärka Stora SM. Inventerar vilka som arrangerar ert distrikts tävlingar efter följande kategorier: o Ingen friidrottsverksamhet utom arrangemang. o Aktiva finns men ingen organiserad friidrottsträning. o Aktiva finns och organiserad friidrottsträning finns. Distriktets plan för mål 3 (Obs! Nedan tabeller och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Vi ska ha så här många arrangörer till våra centralt sanktionerade tävlingar (arena/långlopp/stafetter/inomhus) i vårt distrikt (räkna antalet föreningar, ett samarrangemang med två föreningar räknas som två föreningar, en förening räknas bara en gång oavsett om de arrangerar i olika konstellationer eller ej). SDF, Västergötlands Friidrottsförbunds mål Resultat 2009 (fylls i om tillgängligt)

20 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 20 (24) Distriktets plan, övrigt (Beskriv hur nedan initiativ kan uppnås) Övriga strategiska frågeställningar och initiativ för att stödja fokusområde arrangemang, OBS! Fylls i av respektive distrikt. SDF, : Övriga initiativ Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås Om antalet arrangemang och arrangörer ska öka med 10 % vilka positiva effekter får det? Hur ska vi gå tillväga för att uppnå målet? Vi ska börja arbeta för att få fler tävlingar med fler arrangörer via bifogad aktivitetsplan för 2011: ja nej, istället ska vi:

21 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 21 (24) Fokusområde 5 Barn och ungdomsverksamhet Analys och bakgrund Fler barn och ungdomar än idag ska ges möjlighet att prova och utöva friidrott. För att nå de flesta andra målen och för att vara fortsatt livskraftiga behöver vi fokusera på att behålla de tonåringar vi har och stimulera fler att hålla på med friidrott. För att nå målet med många lokstödssammankomster måste friidrotten för barn och ungdomar erbjuda attraktiv träning och attraktiva tävlingar. All friidrott för barn och ungdomar sker i lokala föreningar och det är föreningarna som ska erbjuda träning och tävling för alla barn och unga som är nyfikna på friidrott, oavsett talang och ambitionsnivå. För att öka LOKstödssiffrorna måste dels nya medlemmar komma in i föreningarna, dels föreningarna se till att behålla de medlemmar man redan har. Nordea Friidrottsskola är ett utmärkt koncept för att introducera friidrott för nya barn och ungdomar på orten. Dessutom är friidrottsskolan en utmärkt introduktion till ledarskap för föreningens aktiva tonåringar. Mål 1: Antalet LOK-stödssammankomster (7-20 år)ska vara st. MÅL 1, Barn och ungdom st st. Förser distriktsförbunden med statistiskt underlag: Var finns friidrotten lokalt och hur stor är den? Ger ekonomiskt stöd (via Idrottslyftet) till föreningar med goda utvecklingsidéer. Kvalitetssäkrar några viktiga tävlingsarrangemang som ska vara förebilder för hur tävlingsverksamhet för tonåringar bedrivs (Nordeakampen, Nordea Regionmästerskap). Tar fram hjälpmedel för fortbildning i friidrott för skolans idrottslärare. Fortsätter erfarenhetsutbytet i barn- och ungdomsfrågor med övriga nordiska länder.

22 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 22 (24) Arbetar för att fler föreningar inom distriktets gränser erbjuder friidrott för barn och ungdomar. Informerar distriktets föreningar om möjligheter att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet (genom tränarutbildningar, fortbildning för idrottslärare, funktionärsutbildningar, Idrottslyftet m.m.) Erbjuder träningssammankomster för ungdomar över klubbgränserna. Distriktets plan för mål 1 (Obs! Nedan tabeller och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Vi ska se till att så här många föreningar i distriktet erbjuder friidrott för barn och ungdomar (LOK-stödsaktiviteter 7-20 år). SDF, Resultat 2008 (Antal sammankomster) Västergötlands Friidrottsförbunds mål 37 (12 943) Mål 2: 2000 barn- och ungdomstränare ska utbildas under perioden MÅL 2, Barn och ungdom 500 st st. Tar fram nya böcker och kurser om friidrottsträning för barn och ungdomar. Utbildar kursledare till de barn- och ungdomstränarutbildningar som genomförs i distrikten. Anordnar träffar för distriktens utbildningssamordnare. Bjuder in och genomför kurser för barn- och ungdomstränare (enligt UC-avtal med bifogad uppdragsbeskrivning). Ser till att alltid ha tillräckligt många kursledare för den utbildningsverksamhet distriktets föreningar efterfrågar.

23 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 23 (24) Distriktets plan för mål 2 (Obs! Nedan tabeller och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Vi ska utbilda så här många barn- och ungdomstränare i distriktets föreningar: SDF, Resultat Västergötlands Friidrottsförbunds mål 76 Mål 3: 200 arrangörer och deltagare i friidrottsskolor motsvarande Nordea Friidrottsskola. MÅL 3, Barn och ungdom Ej tillgängligt. 200 arrangörer deltagare. Tar fram informationsmaterial och föreningspaket (tröjor, utbildningsmaterial, affischer m.m.) i samverkan med Nordea. Informerar via mejlutskick och hemsidan friidrott.se om möjligheten att arrangera Nordea Friidrottsskola. Pratar med föreningsledare i samtliga distriktets föreningar om vad Nordea Friidrottsskola är och hur friidrottsskolan kan bidra till med rekrytering, både av nya medlemmar och nya ledare. Distriktets plan för mål 3 (Obs! Nedan tabeller och mål ska kvantifieras av SDF i antal och år) Vi ska erbjuda nybörjare möjlighet att testa friidrott under sommarloven (Nordea Friidrottsskola eller liknande) i så här många föreningar i distriktet. SDF, Resultat Västergötlands Friidrottsförbunds mål 8

24 Västergötlands Friidrottsförbund Sid 24 (24) Distriktets plan, övrigt (Beskriv hur nedan initiativ kan uppnås) Övriga strategiska frågeställningar och initiativ för att stödja fokusområde barn- och ungdomsverksamhet, OBS! Fylls i av respektive distrikt. SDF, : Övriga initiativ Beskriv kortfattat hur detta ska uppnås Hur kommer vi att informera föreningsledarna i vårt distrikt om olika sätt att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet under 2011? Under 2011 ska vi ordna följande gemensamma träningsträffar för aktiva tonåringar. Under 2011 gör vi följande satsning på distriktets lag till Nordea Regionmästerskap (13-14 år). Under 2011 gör vi detta för att underlätta erfarenhetsutbyte för ungdomstränare över klubbgränserna. Under 2011 genomför vi i distriktet följande lag- /stafettävlingar.

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 I Göteborgsdistriktet arbetar vi föreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg Friidrott utifrån nedanstående vision och verksamhetsidé.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND BAKGRUND Under år 2013 och 2014 har Göteborgs Friidrottsförbund tillsammans med distriktets 15 arenaföreningar* arbetat fram en långsiktig vision för år

Läs mer

Friidrottens. utbildningar 2010

Friidrottens. utbildningar 2010 Friidrottens utbildningar 2010 Starkare friidrottsföreningar 2010-2013 Friidrottens utbildningar 2010 Innehåll Starkare friidrottsföreningar 3 Utbildning för styrelse/anställda Framtidsledarutbildning

Läs mer

UC-TRÄFF / LEDARDAG, MINNESANTECKNINGAR

UC-TRÄFF / LEDARDAG, MINNESANTECKNINGAR UC-TRÄFF / LEDARDAG, MINNESANTECKNINGAR Datum: Lördag 30 okt 2010. Plats: Royal Corner, Växjö. Närvarande: Se bilaga. Inledning 9.00: Smålands FIFs ordförande AnnLis hellsten hälsade välkomna. Markus Andersson

Läs mer

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE Visionen är att Göteborg ska ha den mest attraktiva friidrottsmiljön i Sverige BAKGRUND På distriktsårsmötet 2009 beslutade Göteborgsklubbarna

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Svenska Judoförbundet Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Foto: Alf Tornberg. Produktion: AlfRed Media Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder.

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Riktlinjer för lägsta nivå för försäkringsbehov för tränings försäkring. Förbundet Utbildade lottare och sekreterare även

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott 2010 Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Inledning Att arrangera en SM-tävling i friidrott är en stor möjlighet för arrangörsföreningen att med

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011 10-14 år DEL 1 Tid: DEL 1, 26-27 mars 2011, kl. 09.00-16.00. Pris: 2000 kr. Bidrag för alla deltagare som gått både del 1och del 2 betalas ut via

Läs mer

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar Stockholm i mars 2015 Stockholms Judoförbunds vision Stockholms Judoförbund (StJF) är ett distriktsförbund i Sverige, anslutet till Svenska Judoförbundet (SJF). StJF är ett organ för anslutna judoklubbar

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Svensk orientering världens bästa

Svensk orientering världens bästa Svensk orientering världens bästa Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Utredning om eventuellt samgående mellan Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF)

Utredning om eventuellt samgående mellan Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF) Utredning om eventuellt samgående mellan Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF) Utredningsgruppen: Toralf Nilsson (ordförande), Johanna Axelsson (sekreterare),

Läs mer

Uppdaterad 2010-10-05. Enkel manual ansöka tävling i friidrottens nya IT system.

Uppdaterad 2010-10-05. Enkel manual ansöka tävling i friidrottens nya IT system. Enkel manual ansöka tävling i friidrottens nya IT system. Den här manualen försöker gå genom de olika stegen i ansökningsprocessen för att söka sanktion för tävling i friidrott. Logga in Börja med att

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling. Verksamhetsidé Värdegrund Visioner Verksamhetsområden Fokusområden Övergripande mål

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling. Verksamhetsidé Värdegrund Visioner Verksamhetsområden Fokusområden Övergripande mål Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Värdegrund Visioner Verksamhetsområden Fokusområden Övergripande mål 1 Introduktion VI 2016 Syftet med en verksamhetsinriktning är att alla

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Svensk simning i utveckling SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Sundsvalls SS SK Ena Skuru IF Norrköpings SS Mölndals ASS SK Elfsborg Jönköpings SS Ängelholms SS Helsingborgs S Sjöbo SS Klubbar

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Regionmästerskap 13-14 år och Norrlandsmästerskap 15-17 år och ev. 19/senior är regionmästerskap och mästerskapstävlingar för aktuella åldrar inom Norrlandsregionen.

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Kravspecifikation för SM

Kravspecifikation för SM Kravspecifikation för SM Bakgrund Efter SM 2012 bestämde styrelsen i Svenska Submission Wrestling Förbundet att sätta ihop en arbetsgrupp vars uppgift är att arbeta fram en kravspecifikation för framtida

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Enkel manual. ansöka tävling i friidrottens IT-system. Mer tid för friidrott! Reviderad 2012-08-23

Enkel manual. ansöka tävling i friidrottens IT-system. Mer tid för friidrott! Reviderad 2012-08-23 Enkel manual ansöka tävling i friidrottens IT-system. Mer tid för friidrott! Den här manualen försöker gå genom de olika stegen i ansökningsprocessen för att söka sanktion för tävling i friidrott. Logga

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

Halvårsrapport. våren 2014

Halvårsrapport. våren 2014 Halvårsrapport våren 2014 Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5 s aktiviteter. Därför är vår vision att skapa ett klimat av nytänkande, delaktighet och långsiktighet med distriktet

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer