SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa"

Transkript

1 SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa frågor. Vi har försökt besvara era frågor utifrån vår tolkning av vad det är ni önskar svar på. Om vi missförstått någon fråga eller ni inte tycker att ni fått svar så är ni välkomna att återkomma. Vissa av frågorna berör den lokala politiken i Hallstahammars kommun och andra har bäring på rikspolitiken.

2 Vård och omsorg 1. Vad är edra visioner om äldrevården? Vi vill vara bland de bästa kommunerna i Sverige att åldras i. 2. Hur upplever ni de äldres roll i samhället? De äldre är viktiga kunskapsbärare och viktiga samarbetspartners för att använda all samlad kompetens för de äldres bästa. 3. Tar de äldre alltför stora resurser i anspråk? Nej, när den äldre befolkningen ökar kommer kostnaderna för äldreomsorgen att stiga. Det kommer att innebära att vi behöver få in mer skatteintäkter antingen genom fler kommuninvånare eller genom att öka skatten. Vi får dock inte glömma att de kommer att generera fler arbeten i kommunen vilket är positivt. 4. Är den vård- och omsorgsmodell vi har den bästa med tanke på att 4662 personer är över 60 år i vår kommun (därav 824 personer som är mellan år)? Vi vet inte riktigt vad ni menar för modell? I Hallstahammars kommun erbjuder vi många olika former av boende för våra äldre: vanliga hyreslägenheter, trygghetsboende och Särskilt boende. Vi erbjuder också hemtjänst. Till hösten kommer vi att införa äldreombud (ca 1 h/mån). Från och med hösten införs också avlösning (gratis vissa timmar) för den som är anhörigvårdare på försök. De försöken kommer sen att utvärderas för att se om det gett önskad effekt och hur vi ska kunna permanenta den verksamheten.

3 5. I vilket skede av livet skall rätten till eget boende fastställas? Vi tror att ni här menar särskilt boende eftersom ordinärt boende kan fås tidigt. Särkilt boende får man om man har stora omvårdnadsbehov. Det ska för de som bor i egna lägenheter finnas tillgång till mötesplatser för olika aktiviteter liknande de som finns på Hästhoven och Hjärtpunkten. De mötesplatserna är ju till för att öka välmåendet för dem som bor i egen lägenhet. 6. Hur planerar ni för framtiden när det gäller valfritt boende eftersom de äldre ökar i antal? Kan t.ex. tomten efter Myran i Kolbäck användas till 55+ boende? Det är självklart att tomten kan användas för nyproduktion av t.ex. 55+ boende. Eftersom det är frågan om ordinärt boende så kommer inte kommunen att bygga några lägenheter. Däremot är det fritt fram för privata entreprenörer eller Hallstahem att bygga ordinära lägenheter på tomten. Vi har i budget avsatt kronor för personal till trygghetsboende i både Kolbäck och Strömsholm. Problemet hittills har varit att hitta lämliga hus. 7. I många fall handlar det om förvaring av äldre. Hur planerar ni för vården i livets slutskede? Vi hoppas verkligen att det inte rör sig om förvaring av äldre. På alla våra särskilda boenden finns kunskap om hur vården i livets slutsked ska bli så bra som möjligt. 8. Är matlådor för hela veckan ett värdigt sätt att ge de äldre mat ensamma och övergivna? Behöver de inte känna den härliga doften av hemlagad mat? I dagsläget finns inga tillagningskök som har kapacitet att laga, förvara och transportera hemlagad mat till äldre som bor i egen lägenhet. Alla äldre är dock välkomna till våra äldreboenden för att äta sin mat där. Vi kommer att se till att tillagningsköket som blir i det nya äldreboendet ska ha kapacitet för att laga matlådor till de äldre som så önskar.

4 9. Vilken betydande resurs anser ni de anhöriga, vilka ofta är pensionärer, är för samhället? De anhöriga är en oerhört viktig resurs eftersom det kan innebära att flytt till särskilt boende blir senarelagt. Det är bl.a. därför vi satsar på tjänster som riktar sig särskilt till de som vårdar anhöriga. Pensionärsskatten Sverige är det enda land i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Det är både orimligt och orättfärdigt. Pension är att betrakta som uppskjuten lön, och för oss socialdemokrater är det en självklarhet att beskattningen ska vara lika. När regeringen införde pensionärsskatten röstade vi emot. I varje budgetförslag sedan dess har vi lagt förslag som skulle ha minskat klyftan, med den tydliga målsättningen att den ska tas bort. Varje gång har de borgerliga ledamöterna i riksdagen röstat emot. Nu väljer dessutom regeringen att ytterligare öka klyftan i beskattning. Vi föreslår tvärt om att skillnaden i beskattning ska minska. Även om det kommer att ta tid är vår inställning solklar, på sikt ska beskattningen vara lika. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas lika som inkomst av tjänst. Regeringen har skapat en orättfärdig klyfta som vi vill ta bort. Vårt vallöfte är att avskaffa pensionärsskatten. I ett första steg avskaffar vi pensionärsskatten för de cirka personer som har full garantipension. Det gör vi den 1 januari I ett andra steg tar vi bort skatteklyftan för den som har en pension upp till kronor. Det motsvarar medelinkomsten för en kvinnlig pensionär och innebär en skattesänkning på ungefär 280 kronor i månaden. För inkomster över det beloppet trappas skattesänkningen av till 150 kronor i månaden för den som har en pension på kronor i månaden. Detta genomför vi under nästa mandatperiod med målet att det ska ske redan När vi har nått vårt jobbmål 2020 kommer vi att ha ytterligare cirka 15 miljarder i reformutrymme. Senast då tar vi helt bort skatteklyftan. Förutom att avskaffa pensionärsskatten vill vi förändra beräkningen av den så kallade bromens i pensionssystemet så att pensionerna utvecklas jämnare, och föra över avgifter från premiepensionssystemet till inkomstpensionssystemet så att bromsen inte slår till så ofta som idag. Men det allra viktigaste är jobben. Sambandet är enkelt. Ju fler som jobbar, desto mer pengar betalas in till pensionssystemet och desto mer kan betalas ut i pensioner. Idag är arbetslösheten högre än när den borgerliga regeringen tillträdde. Vi socialdemokrater har förslag som bidrar till fler jobb, och förslag som gör att människor ska kunna ta de nya jobben. Vårt mål är att ha den lägsta arbetslösheten i EU år Det är viktigt både för den som jobbar och den som är pensionär.

5 Den viktiga skillnaden mot regeringen är att vi varit och fortfarande är emot den här skillnaden i beskattning. Regeringen är fortfarande principiellt för klyftan. Vi tar också större steg för att få bort klyftan. Att helt radera ut skillnaden mellan pensionärer och yrkesverksamma kommer dock att ta tid. Löntagarna har fått fem jobbskatteavdrag, och ekonomin kommer inte att utvecklas så positivt som regeringen räknat med. Då måste vi prioritera mycket noggrant i hur vi fördelar det reformutrymme som ändå finns. Med dagens pensionssystem ger nivån på arbetslösheten en direkt påverkan på hur höga pensionerna blir för dagens pensionärer. Därför behöver vi satsa mest på det som direkt ökar sysselsättningen. En regering som misslyckas med arbetslösheten sviker pensionärerna. Regeringen påstår att en socialdemokratisk regering aldrig har sänkt skatten för pensionärerna. Det är inte sant. När skatten sänktes under den socialdemokratiska regeringsperioden sänktes den även för pensionärer, t.ex. genom höjda grundavdrag för låginkomsttagare. Att pensionärer och löntagare beskattas olika har de borgerliga sett till. Pensioner För att både dagens och morgondagens pensionärer ska få goda pensioner är det viktigt med ett pensionssystem som är stabilt både ekonomiskt och politiskt. Exemplen från södra Europa förskräcker. Vårt pensionssystem står under kommande decennier inför stora utmaningar. Den gemensamma pensionsgruppen har tillsatt flera utredningar som nu har presenterat sina slutsatser. Det har gett oss ett underlag för att utveckla pensionssystemet vidare. Vi socialdemokrater deltar aktivt i det arbetet. En viktig fråga för oss är hur arbetsmiljön ska utformas så att fler faktiskt orkar arbeta åtminstone till 65-årsdagen. De flesta är överens om att premiepensionssystemet inte fungerar som avsett. För att kunna garantera tillräckliga pensioner måste pensionssystemet vara robust. Ett sätt att förbättra ekonomin i systemet och långsiktigt stärka pensionerna för alla, skulle kunna vara att föra över avgift från premiepensionen till inkomstpensionen. Den så kallade bromsen i pensionssystemet är viktig för systemets ekonomiska stabilitet och därmed för pensionerna. Den garanterar att pensionssystemet inte töms och därmed att även morgondagens pensionärer får pension. Däremot ser pensionsgruppen över hur bromsen beräknas för att den ska fungera på ett bättre sätt. Det påstås ibland att det har stulits 250 miljarder kronor från pensionssystemet. Det stämmer att medel fördes över till statsbudgeten när pensionssystemet gjordes om. Anledningen var att ansvaret för förtidspensionerna lyftes ut från pensionssystemet och över till statsbudgeten. Då följde givetvis pengarna för förtidspensioner med. Den viktigaste åtgärden för att högre pensioner är att bekämpa arbetslösheten. När många arbetar kommer det in mer pengar i pensionssystemet vilket ger högre pensioner, och tvärt om. Sverige behöver en betydligt mer aktiv närings- och arbetsmarknadspolitik. Bostadstillägg För de sämst ställda pensionärerna, varav en stor grupp kvinnor, är bostadstillägget ett viktigt tillskott till ekonomin. 20 procent av kvinnorna hade 2012 bostadstillägg, Motsvarande siffra för män var sex procent. Redan inför valet 2010 föreslog vi att bostadstillägget skulle höjas och

6 regeringen valde så småningom att följa vårt förslag, om än på ett sätt som har förändrat principerna för beräkning av bostadstillägg. Utgångspunkten för förstärkta bostadstillägg bör vara strikt fördelningspolitiskt stödet bör ges till dem som har störst behov. De fördelningspolitiska effekterna av förändringar av bostadstillägget bör därför analyseras. Vård och omsorg Kvaliteten i äldres vård och omsorg behöver stärkas. Vi har i strid med regeringen fått med oss en riksdagsmajoritet för regler för bättre bemanning inom äldrevården. I budgeten för 2014 finns en riktade sjukvårdssatsning på 2 miljarder kronor för att höja kvaliteten och kompetensen inom vården. Särskilt fokus ska ligga på en sjukvård som utformas efter de äldres behov. Svårt sjuka äldre patienter skickas ofta skickas fram och tillbaka mellan sin bostad, primärvården, akutmottagningen och sjukhusets vårdavdelningar. Det är inte en vård som på ett bra sätt är anpassad till äldre människors behov, och det är ingen kostnadseffektiv vård. Olika lösningar för att kraftigt minska eller helt komma bort från återkommande akutbesök på sjukhus kommer att innebära minskade kostnader för samhället och minskat lidande för den enskilde. Det kan exempelvis handla om direktinläggning av äldre patienter eller mer hemsjukvård. Personalens kompetensnivå är en av de viktigaste nycklarna för att höja kvaliteten. Vi vill därför få till stånd att alla kommuner erbjuder heltid i äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen vill vi införa en lägsta kompetensnivå för att alls få arbeta med sköra äldre, det är ett ansvarsfullt och viktigt jobb som ställer höga krav. All personal behöver också erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling. Vi vill även göra det möjligt för undersköterskor att gå vidare och specialisera sig till exempelvis rehabiliteringsundersköterska eller demensundersköterska. Dessa specialiseringar bör vara nationella. Regler för bemanning i äldrevården har riksdagen beslutat om i enighet efter S-V-MP-initiativ som en följd av alla skandaler. Vad kommer det att innebära för skillnad? Det innebär att den totala bemanningen på ett äldreboende ska bygga på en individuell behovsbedömning av varje individs behov precis som sker i hemtjänsten idag. Bakgrunden var den granskning Socialstyrelsen gjorde av demensboendena där de ansåg 6 av 10 boenden var underbemannade utan att kunna tala om vad som var god bemanning. Det är uppenbart att regeringen prioriterat skattesänkningar och andra frågor framför äldreomsorgen. Vi vill säkra den långsiktiga kvaliteten i äldreomsorgen. En kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram för att stärka kvalieten och möta de ökade behoven när antalet äldre ökar. Kvalitetsplanen ska sträcka sig fram till 2025 med etappvisa mål och delmål. Planen ska stimulera innovationer i äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer, en ökad tillgänglighet, åtgärda kvalitetsbrister och öka jämlikheten, inflytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett program för generationsväxling för personalen. Personalen ska garanteras rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Äldre ska få bestämma mer. Äldre ska i ökad utsträckning få styra innehållet i den biståndsbedömda hemtjänsten. Vi vill också att det blir enklare att få ett visst antal hemtjänsttimmar utan biståndsbedömning om du är över en viss ålder.

7 Kvalitet i välfärden Välfärden ska vara av hög kvalitet och finansieras gemensamt. Den ska fördelas efter behov och inte efter köpkraft. Det senaste decenniet har svensk välfärd genomgått stora förändringar. Andelen verksamheter inom välfärden som utförs av privata företag har ökat kraftigt. Det har medfört mycket positivt. Men allt är inte bra. När vinsterna i välfärdsföretagen kan vara dubbelt så höga som i övriga näringslivet (SCB, 2010) visar det att skattepengar inte används på bästa sätt. Samhället behöver öka sin kontroll av hur pengarna används i välfärdsverksamheterna och säkerställa att det finns öppenhet och långsiktighet. Det ska inte vara möjligt att göra vinst på bekostnad av kvaliteten. Därför vill vi satsa på hårdare kvalitetskrav, öppna böcker, skärpt tillsyn och att välfärdsbolagen ska betala skatt i Sverige. Personaltäthet, personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande offentlig verksamhet. Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara ett krav för att få tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter. Det ska inte längre räcka att ekonomin redovisas på koncernnivå varje enskild skola, vårdcentral och motsvarande ska tydligt redovisa sin ekonomi. Även i privat driven vård och omsorg ska personalen omfattas av meddelarskydd och Lex Sarah ska utvidgas så att missförhållanden hos privata utförare ska anmälas till oberoende instans. Inspektionsmyndigheterna ska ges utökade befogenheter och rätt att kräva tillbaka offentliga bidrag som används på felaktigt sätt. Företag ska inte tillåtas att undanta vinster från beskattning till exempel genom att tillämpa orimligt höga räntesatser på internlån mellan koncernbolag och dotterbolag. För att långsiktigt utveckla kvaliteten i välfärden vill vi att finansiärer, utförare och relevanta fackförbund tillsammans arbetar fram en etisk kod som bland annat ska innehålla krav på kollektivavtal för anställda. Resurser efter behov Det ska vara möjligt för kommuner att välja om de vill införa LOV (Lag om valfrihetssystem), det ska inte vara obligatoriskt. Helt fri etablering för företagen ska inte längre vara möjlig. Det är medborgarna som ska ha rätt att välja vårdgivare, inte vårdföretagen som ska få välja patienter. Vi vill att ersättningssystemen inom välfärden ses över så att de ersätter utförare för reella behov och de kostnader som finns. Ersättningen inom vården ska mer styras utifrån patienternas behov. Lag om investeringsskydd och garanterad mångfald En ny lag om investeringsskydd bör införas så att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas ut till privata ägare till underpris. I varje kommun ska det finnas offentliga alternativ inom välfärden. Det ska vara möjligt för kommuner att rikta upphandlingar och valfrihetssystem till privata, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte. Vi har sett upprörande exempel på hur offentliga verksamheter som byggts upp av skattemedel sålts för mycket låga belopp. En ny lag om investeringsskydd bör införas så att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas ut till underpris. För att nå verklig mångfald vill vi uppmuntra non profit-alternativ. I varje kommun ska det finnas offentliga alternativ inom välfärden (egen regi). Det ska vara möjligt att rikta upphandlingar och valfrihetssystem inom välfärden till enbart privata, kooperativa och ideella aktörer. Vår bedömning är att EU-rätten medger det men LOU (Lag om offentlig upphandling) och LOV

8 måste ses över. En nationell strategi för idéburen välfärd ska tas fram. Det handlar inte minst om att säkerställa kapitalförsörjningen för ideella och kooperativa utförare. Apoteksmarknaden Vi motsatte oss beslutet om en avreglering av apoteksmarknaden Sedan avregleringen har över 600 av de 900 apoteken sålts. I samband med försäljningen ingick köparna avtal med staten som förhindrade dem att under en treårsperiod, till första kvartalet 2013, lägga ned vissa utpekade apotek. Därefter finns en stor risk att olönsamma apotek avvecklas. Tillsynen behöver skärpas och ekonomiska sanktioner införas för att värna regeln att alla ska kunna få medicin inom 24 timmar. " Fastighetsskatt: Socialdemokraterna vill inte återinföra fastighetsskatten. Fattigdomsgräns: Omkring 400 personer i Hallstahammar lever på en nivå under vad vi kallar fattigdomsgränsen. Oavsett om dessa hushåll består av pensionärer, vuxna, föräldrar, barn eller ungdomar så är nivån för låg för att människor skall kunna känna trygghet i vardagen och leva ett någorlunda gott liv. Den bästa lösningen på problemet är naturligtvis att människor får arbete och rimliga löner. Det gynnar även pensionerna och utvecklingen av välfärden i samhället. I kommunala beslut prioriterar vi Socialdemokrater att satsa på stöd till aktiviteter och insatser som skall ge människor möjlighet till deltagande oavsett ekonomisk status. Ett exempel är den satsning som görs på vår avgiftsfria kollektivtrafik men Brukslinje, Servicelinje och Flexlinje. Stöd till föreningsliv och kulturella aktiviteter utgår och prioriteras för att hålla låga avgifter och möjlighet för många att kunna vara med. Hälsans stig och aktiviteter med b la utdelning av halkskydd är andra exempel. Vi har inrättat en social investeringsond som skall kunna användas till att göra tidiga insatser för att förhindra att människor hamnar i situationer som på sikt kan bli kostsamma och svårhanterliga både för individen och samhället. Ur den fonden tas nu f o m hösten pengar till att erbjuda långtidsarbetslösa arbete i 12 månader, för att få referenser och erfarenheter att ta sig vidare ut på arbetsmarknaden eller till utbildning. Många av dem som erbjuds dessa arbeten finns i den målgrupp ni beskriver. Vi kommer att fortsätta att bedriva en politik för jämlikhet och trygghet och göra prioriteringar som bidrar till att människor som kan leva ett gott liv, delta och bidra till ett fortsatt bra samhällsbyggande. Pensionärerna utgör 25% av valmanskåren: I Hallstahammar har Socialdemokraterna 22 mandat av fullmäktiges 45 under innevarande mandatperiod. På valsedlarna inför kommande mandatperiod är 9 av de 22 första namnen över 60 år. Bästa sättet att påverka fördelningen på valsedlarna är naturligtvis att engagera sig politiskt och vara med och nominera namn till valbara platser. De namn som står med på listorna är de som blir valda till kommun-, landstingsfullmäktige och riksdaen. Efter valet väljs förtroendevalda

9 in till uppdrag i styrelser och nämnder. Där kan man som partimedlem också vara med och påverka vilka företrädare man vill se på dessa poster. Behandlas pensionärer orättvist? Jag om man ser till beskattningen. I den socialdemokratiska kommunala politiken är de äldre och våra barn och ungdomar alltid prioriterade grupper. Vi arbetar för att Hallstahammars kommun skall vara en av de bästa kommunerna i landet att åldras i. Vi hoppas på ett fortsatt gottsamarbete med pensionärsorganisationerna och medborgarna för att göra rätt prioriteringar och olika insatser för att våra äldre skall känna sig nöjda och trygga med att bo i vår kommun. " Mvh Socialdemokraterna Hallstahammar. Catarina Pettersson

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Vårdoch omsorg Vad är era visioner för äldrevården? Alla äldre ska ha möjlighet att

Läs mer

Här är Folkpartiet Hallstahammars program gällande äldre i Hallstahammar.

Här är Folkpartiet Hallstahammars program gällande äldre i Hallstahammar. Hej SPF Herrevad och SPF klubb 65 Halstahammar Tack för era frågor inför höstens val. Vi har försökt att sammanställa Folkpartiets ställning i de olika frågorna som sträcker sig över ett brett fält och

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD - INTE STORA VINSTER BRA VÅRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (7) EN

Läs mer

Ett bättre pensionssystem

Ett bättre pensionssystem Partimotion Motion till riksdagen 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Ett bättre pensionssystem 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Behovet av ett rättvist pensionssystem 2 3.1

Läs mer

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder 3 Valfrihet Vi seniorer har gjort tuffa val genom våra liv varför skulle vi inte kunna välja själva

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version: Beslutad version En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler 5 Sverige ska vara ett välfärdsland

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Sundbyberg 2010-08-23 Bättre äldrevård i Sundbyberg eller stora skattesänkningar

Sundbyberg 2010-08-23 Bättre äldrevård i Sundbyberg eller stora skattesänkningar Socialdemokraterna Sundbyberg 2010-08-23 Bättre äldrevård i Sundbyberg eller stora skattesänkningar 2 (9) 1. Välfärd eller stora skattesänkningar Nu ska borgarna sänka skatten med 100 miljarder till. Vem

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder SÅ Tycker SPF Seniorerna Valfrihet Ekonomi Bostäder SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns i hela landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389)

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Vinstbegränsning ur kvalitetsynvinkel Vinstbegräsning och kvalitetskrav Utredningen anser att det inte

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

En värdig äldreomsorg?

En värdig äldreomsorg? En värdig äldreomsorg? Äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen november 2011 En värdig äldreomsorg? En undersökning om äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen Inledning Ingen

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER SID 1 SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER

SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER SID 1 SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER SID SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER SPFs Seniorpanel om de viktigaste frågorna inför valet 0 SID SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER SÅ TYCKER SVERIGES SENIORER SID INNEHÅLL INLEDNING Inledning...

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt Anders Morin December 2012 Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Politiska perspektiv på äldre, åldrande och äldreomsorg. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Politiska perspektiv på äldre, åldrande och äldreomsorg. Magnus Nilsson Karlstad universitet Politiska perspektiv på äldre, åldrande och äldreomsorg Magnus Nilsson Karlstad universitet Kan samhället vara rättvist? Socialpolitiken har som syfte att utjämna skillnader mellan människor så att deras

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Pensioner BTP och avgifter Bostäder Patrull Hälsa vård och omsorg Fallolyckor Måltid Åldersgränser Översyn och utredningar Förebyggande arbete

Pensioner BTP och avgifter Bostäder Patrull Hälsa vård och omsorg Fallolyckor Måltid Åldersgränser Översyn och utredningar Förebyggande arbete 1 Pensioner BTP och avgifter Bostäder Patrull Hälsa vård och omsorg Fallolyckor Måltid Åldersgränser Översyn och utredningar Förebyggande arbete Seniorrepresentation 2 SPF Seniorernas ändamål Förbundet

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Argument kring pensioner och skatten på pension

Argument kring pensioner och skatten på pension Argument kring pensioner och skatten på pension Stort motstånd mot pensionärsskatten I en SIFO-undersökning som SVT publicerade i maj 2014 anser 95 % att det är fel att pension beskattas högre än lön.

Läs mer

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER Rapport 1/2008 ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER En rapport från Kristdemokraternas Seniorförbund Juni 2008 Två lovvärda uttalanden Nästa steg måste vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst

Läs mer