Ökad livskvalitet för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad livskvalitet för äldre"

Transkript

1 Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen

2 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka personer. Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi rödgröna föreslår nu nya satsningar för de äldre. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. 11 äldrepolitiska förslag 1. Sänkt taxa i hemtjänsten max 100 kronor per timme för hemtjänst. 2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst. 3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv. 4. Bättre mat för äldre en satsning för att höja kvaliteten på maten. 5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. 6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet. 7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska. 8. Förbättrad tandvård för äldre utökad tandvårdscheck. 9. Hemläkarbilar nya resurser för bättre vård för äldre. 10. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre. 11. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.

3 3/9 Ökad livskvalitet för äldre Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Plötsligt finns tid och kraft att utveckla sig själv och sina egna intressen. Det kan handla om att arbeta i en förening, att resa, att umgås mer med nära och kära eller att gå en spännande kurs. Äldre är inte en enhetlig grupp. Alla är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vilken typ av omsorg man väljer. Den som är äldre och behöver hjälp från hemtjänsten har samma rätt som alla andra att bestämma över sitt liv och sin vardag. Man ska veta vad som gäller och kunna påverka. Äldre ska ha verklig valfrihet och kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. De ska kunna bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus och andra viktiga delar i vardagen på äldreboendet, liksom välja mellan olika maträtter och om de till exempel vill ha vin till maten. De som är äldre idag har jobbat och slitit för att det ska bli bättre för nästa generation. Nu är det deras tur. Man ska inte tvingas förlita sig på anhöriga för att få en god omsorg. När hälsan sviktar och man inte kan klara sig hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där för alla. Vi ser det som ett kontrakt mellan generationer. Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före har lagt grunden till genom sitt arbete. Det finns stora behov av mer personal inom äldreomsorgen för att kunna ge möjlighet till ett rikt liv. En förutsättning för omsorg av hög kvalitet är kontinuitet, tillräckliga resurser och att äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi rödgröna minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till kommunsektorn för att behålla personal och anställa fler i välfärden. Det finns de som målar upp en mörk bild av framtiden. De menar att när antalet äldre ökar kommer vi inte att ha råd med en gemensamt finansierad välfärd. De säger att var och en kommer att bli tvungen att betala mer ur egen ficka. Men så behöver det inte vara. Frågan om hur vi ska finansiera välfärden i framtiden är en genuint politisk fråga. Det går att utveckla en gemensamt finansierad vård och omsorg med hög kvalitet för alla äldre det handlar om politisk vilja och kraft. Vi rödgröna är överens om att långsiktigt öka ambitionsnivån och investeringarna i vården och omsorgen för att klara en bra välfärd också framöver. Det gör vi genom en aktiv jobbpolitik som skapar resurser, genom tydliga prioriteringar av välfärden och ett aktivt arbete för att förbättra folkhälsan och stimulera utvecklingen av nya möjligheter i vården. Alla äldre skall kunna känna trygghet att vården och omsorgen fungerar och håller hög kvalitet. Vården och omsorgen skall vara för alla och ges efter behov, inte utifrån plånbokens tjocklek. Om det skall bli möjligt krävs en ny politisk färdriktning.

4 Vi rödgröna vill investera i vår gemensamma välfärd för äldre och ta vara på äldre människors kraft och erfarenhet. Därför föreslår vi följande punkter för ett bättre liv för äldre. 4/9

5 5/9 Max 100 kronor i timmen för hemtjänst I dag varierar taxan för hemtjänst stort mellan olika kommuner. För många äldre blir höga hemtjänsttaxor ett hinder. Men huruvida man får omsorg och stöd ska inte komma an på den enskildes ekonomiska situation. Vi vill därför införa ett tak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten. Detta som ett komplement till dagens maxtaxa i äldreomsorgen med förbehållsbelopp och avgiftstak för månadskostnaden. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Enkelt att få hemtjänst Den som har fyllt 75 år ska enkelt kunna få hjälp med städning och annat, utan att behöva bevisa för kommunen vilka behov man har. Flera kommuner har redan infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Det erbjuds bland annat i Örebro, Nordmaling och Linköping. Vi vill att fler äldre skall ha denna möjlighet. För att uppmuntra en sådan utveckling vill vi att staten under 2011 avsätter 200 miljoner kronor till de kommuner som ger äldre över 75 år rätt att på detta sätt för en låg avgift få ett visst antal timmar hemtjänst i månaden. Fria timmar i äldreomsorgen Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv. När man blir äldre blir det ofta svårare att på egen hand få till det där lilla extra som sätter guldkant på tillvaron och som många andra tar för självklart. Det kan handla om att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid eller att köpa julklappar till barnbarnen. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska inte bara handla om det allra nödvändigaste utan också kunna rymma det som gör livet värt att leva. Hur möjligheten till egen tid ska utformas och vilka insatser som ska inrymmas är upp till varje kommun att bestämma. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Bättre mat för äldre Att servera mat till våra äldre som är god, näringsriktig och lagad på råvaror av hög kvalitet borde vara en självklarhet. God mat är vällagad med dofter och smaker som berikar både kropp och själ. Hänsyn ska självklart tas till människor, djur och natur och därför ska andelen som är ekologisk och närproducerad öka. Äldre ska inte behöva serveras mat som inte

6 6/9 smakar gott, inte ser god ut och inte luktar gott. För många gamla är maten ofta den viktigaste stunden på dagen. Hälsa och mat hänger ihop. Bra mat bidrar till livskvalitet och ett friskare liv. Vi vill genomföra en satsning för att tillsammans med kommunerna höja kvaliteten på maten. Vi vill öka möjligheterna att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Måltidspersonal och kommunens ansvariga ska få kunskaper och verktyg för en godare och bättre mat. Vi vill att staten under 2011 avsätter 50 miljoner kronor för detta. Rätt att bo tillsammans Vi vill införa en garanti för att par ska erbjudas boende tillsammans om den ena partnern måste flytta till särskilt boende. Att få flytta med sin partner till ett särskilt boende ska vara en rättighet, samtidigt som den som inte vill flytta med ska ha en tydlig möjlighet att avstå från erbjudandet. En viktig princip är att vård- och omsorgsbehovet alltid ska bedömas individuellt oavsett vilken hjälp en eventuell partner kan ge. Vi vill i ett första steg ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Stödet ska även användas för att få till stånd fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. Vi är beredda att lagstifta om att äldre par som vill fortsätta bo tillsammans ska få det. Vi vill att staten satsar 100 miljoner kronor 2011, 200 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner kronor per år 2013 och Generationsväxling i äldreomsorgen Alltför många som arbetar inom äldreomsorgen saknar lämplig kompetens för sitt arbete. Vi vill införa ett generationsväxlingsprogram som höjer utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som utbildat sig för vård- och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet genom vikariat. Programmet omfattar ca helårsplatser Vi vill avsätta 625 miljoner kronor för 2012 för detta ändamål. Omsorg på eget språk När vi blir äldre och behöver stöd och omsorg ska vi inte behöva överge vårt språk, och inte heller vår kultur och våra traditioner. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med invandrarorganisationerna och representanter för de nationella minoritetsspråken se över situationen i kommunerna och ta fram modeller för hur fler äldre kan få omsorg på sitt eget språk. Vi vill även starta utvecklingsprojekt i ett antal kommuner och därifrån sprida goda erfarenheter till övriga landet.

7 7/9 Vi vill att staten under 2011 avsätter 20 miljoner kronor för detta. Förbättrad tandvård för äldre Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan år. Checken höjs från dagens 300 kronor till 600 kronor. De yngre pensionärerna får därmed samma förmånliga tandvårdscheck som de äldre pensionärerna. Om det finns ett varaktigt reformutrymme vill vi att staten avsätter 100 miljoner kronor för en satsning på förbättrad tandvård för äldre. Hemläkarbilar Vi vill satsa nya resurser för bättre vård för äldre. För många äldre är det en stor och bökig apparat att ta sig till sjukvården när man blivit sjuk och svag. Många klarar inte att själva ta sig till vården och hänvisas då till ambulans och akutmottagningar, inte för att sjukdomstillståndet så kräver utan enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig. Vi vill därför förbättra hemsjukvården, till exempel med hemläkarbilar så att vården enkelt kan komma hem till sjuka äldre. Vi vill även förbättra möjligheterna för direktinläggning så att så få som möjligt tvingas vänta på akuten. Vi vill ge multisjuka äldre en personlig läkare med helhetsansvar för behandlingar och läkemedel och som även gör regelbundna läkemedelsgenomgångar. Vi vill att staten under 2011 avsätter 100 miljoner kronor för detta. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre Många äldre äter stora mängder mediciner varje dag. Ibland gör medicinerna mer skada än nytta. Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla. Höjt bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster, många av dessa är kvinnor. Vi vill höja den andel av boendekostnaden som räknas in vid beräkning av bostadstillägget från 93 till 94,4 procent. Vi vill också göra samma förändring för bostadstillägget för förtidspensionärer.

8 8/9 Vi vill att staten avsätter 250 miljoner kronor för höjt bostadstillägg för ålderspensionärer redan 2011, och, om det uppstår ett varaktigt reformutrymme också höjer bostadstillägget till förtidspensionärer med 100 miljoner. Tabeller satsningar äldre FÖRSLAG SOM ÅTERFINNS OCH FINANSIERAS FULLT UT I DEN RÖDGRÖNA VÅRMOTIONEN Miljoner kronor Generationsväxling i äldreomsorgen 625 Bostadstillägg för pensionärer Totalt TILLKOMMANDE FÖRSLAG I DEN RÖDGRÖNA VALPLATTFORMEN Miljoner kronor Maxtak för hemtjänsttaxan * Enkelt att få hemtjänst 200 Fria timmar i äldreomsorgen * Bättre mat 50 Rätt att bo tillsammans 100** 400** Omsorg på eget språk 20 Tandvårdscheck på 600 kr från 65 år 100* Bostadstillägg för förtidspensionärer 100* Totalt *) Reformambitioner, givet att det statsfinansiella läget så tillåter. **) Resurser som omdisponeras av befintliga medel inom äldreområdet.

9 9/9

10 Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen

11 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka personer. Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi rödgröna föreslår nu nya satsningar för de äldre. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. 11 äldrepolitiska förslag 1. Sänkt taxa i hemtjänsten max 100 kronor per timme för hemtjänst. 2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst. 3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv. 4. Bättre mat för äldre en satsning för att höja kvaliteten på maten. 5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. 6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet. 7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska. 8. Förbättrad tandvård för äldre utökad tandvårdscheck. 9. Hemläkarbilar nya resurser för bättre vård för äldre. 10. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre. 11. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.

12 3/9 Ökad livskvalitet för äldre Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Plötsligt finns tid och kraft att utveckla sig själv och sina egna intressen. Det kan handla om att arbeta i en förening, att resa, att umgås mer med nära och kära eller att gå en spännande kurs. Äldre är inte en enhetlig grupp. Alla är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vilken typ av omsorg man väljer. Den som är äldre och behöver hjälp från hemtjänsten har samma rätt som alla andra att bestämma över sitt liv och sin vardag. Man ska veta vad som gäller och kunna påverka. Äldre ska ha verklig valfrihet och kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. De ska kunna bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus och andra viktiga delar i vardagen på äldreboendet, liksom välja mellan olika maträtter och om de till exempel vill ha vin till maten. De som är äldre idag har jobbat och slitit för att det ska bli bättre för nästa generation. Nu är det deras tur. Man ska inte tvingas förlita sig på anhöriga för att få en god omsorg. När hälsan sviktar och man inte kan klara sig hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där för alla. Vi ser det som ett kontrakt mellan generationer. Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före har lagt grunden till genom sitt arbete. Det finns stora behov av mer personal inom äldreomsorgen för att kunna ge möjlighet till ett rikt liv. En förutsättning för omsorg av hög kvalitet är kontinuitet, tillräckliga resurser och att äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi rödgröna minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till kommunsektorn för att behålla personal och anställa fler i välfärden. Det finns de som målar upp en mörk bild av framtiden. De menar att när antalet äldre ökar kommer vi inte att ha råd med en gemensamt finansierad välfärd. De säger att var och en kommer att bli tvungen att betala mer ur egen ficka. Men så behöver det inte vara. Frågan om hur vi ska finansiera välfärden i framtiden är en genuint politisk fråga. Det går att utveckla en gemensamt finansierad vård och omsorg med hög kvalitet för alla äldre det handlar om politisk vilja och kraft. Vi rödgröna är överens om att långsiktigt öka ambitionsnivån och investeringarna i vården och omsorgen för att klara en bra välfärd också framöver. Det gör vi genom en aktiv jobbpolitik som skapar resurser, genom tydliga prioriteringar av välfärden och ett aktivt arbete för att förbättra folkhälsan och stimulera utvecklingen av nya möjligheter i vården. Alla äldre skall kunna känna trygghet att vården och omsorgen fungerar och håller hög kvalitet. Vården och omsorgen skall vara för alla och ges efter behov, inte utifrån plånbokens tjocklek. Om det skall bli möjligt krävs en ny politisk färdriktning.

13 Vi rödgröna vill investera i vår gemensamma välfärd för äldre och ta vara på äldre människors kraft och erfarenhet. Därför föreslår vi följande punkter för ett bättre liv för äldre. 4/9

14 5/9 Max 100 kronor i timmen för hemtjänst I dag varierar taxan för hemtjänst stort mellan olika kommuner. För många äldre blir höga hemtjänsttaxor ett hinder. Men huruvida man får omsorg och stöd ska inte komma an på den enskildes ekonomiska situation. Vi vill därför införa ett tak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten. Detta som ett komplement till dagens maxtaxa i äldreomsorgen med förbehållsbelopp och avgiftstak för månadskostnaden. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Enkelt att få hemtjänst Den som har fyllt 75 år ska enkelt kunna få hjälp med städning och annat, utan att behöva bevisa för kommunen vilka behov man har. Flera kommuner har redan infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Det erbjuds bland annat i Örebro, Nordmaling och Linköping. Vi vill att fler äldre skall ha denna möjlighet. För att uppmuntra en sådan utveckling vill vi att staten under 2011 avsätter 200 miljoner kronor till de kommuner som ger äldre över 75 år rätt att på detta sätt för en låg avgift få ett visst antal timmar hemtjänst i månaden. Fria timmar i äldreomsorgen Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv. När man blir äldre blir det ofta svårare att på egen hand få till det där lilla extra som sätter guldkant på tillvaron och som många andra tar för självklart. Det kan handla om att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid eller att köpa julklappar till barnbarnen. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska inte bara handla om det allra nödvändigaste utan också kunna rymma det som gör livet värt att leva. Hur möjligheten till egen tid ska utformas och vilka insatser som ska inrymmas är upp till varje kommun att bestämma. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Bättre mat för äldre Att servera mat till våra äldre som är god, näringsriktig och lagad på råvaror av hög kvalitet borde vara en självklarhet. God mat är vällagad med dofter och smaker som berikar både kropp och själ. Hänsyn ska självklart tas till människor, djur och natur och därför ska andelen som är ekologisk och närproducerad öka. Äldre ska inte behöva serveras mat som inte

15 6/9 smakar gott, inte ser god ut och inte luktar gott. För många gamla är maten ofta den viktigaste stunden på dagen. Hälsa och mat hänger ihop. Bra mat bidrar till livskvalitet och ett friskare liv. Vi vill genomföra en satsning för att tillsammans med kommunerna höja kvaliteten på maten. Vi vill öka möjligheterna att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Måltidspersonal och kommunens ansvariga ska få kunskaper och verktyg för en godare och bättre mat. Vi vill att staten under 2011 avsätter 50 miljoner kronor för detta. Rätt att bo tillsammans Vi vill införa en garanti för att par ska erbjudas boende tillsammans om den ena partnern måste flytta till särskilt boende. Att få flytta med sin partner till ett särskilt boende ska vara en rättighet, samtidigt som den som inte vill flytta med ska ha en tydlig möjlighet att avstå från erbjudandet. En viktig princip är att vård- och omsorgsbehovet alltid ska bedömas individuellt oavsett vilken hjälp en eventuell partner kan ge. Vi vill i ett första steg ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Stödet ska även användas för att få till stånd fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. Vi är beredda att lagstifta om att äldre par som vill fortsätta bo tillsammans ska få det. Vi vill att staten satsar 100 miljoner kronor 2011, 200 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner kronor per år 2013 och Generationsväxling i äldreomsorgen Alltför många som arbetar inom äldreomsorgen saknar lämplig kompetens för sitt arbete. Vi vill införa ett generationsväxlingsprogram som höjer utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som utbildat sig för vård- och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet genom vikariat. Programmet omfattar ca helårsplatser Vi vill avsätta 625 miljoner kronor för 2012 för detta ändamål. Omsorg på eget språk När vi blir äldre och behöver stöd och omsorg ska vi inte behöva överge vårt språk, och inte heller vår kultur och våra traditioner. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med invandrarorganisationerna och representanter för de nationella minoritetsspråken se över situationen i kommunerna och ta fram modeller för hur fler äldre kan få omsorg på sitt eget språk. Vi vill även starta utvecklingsprojekt i ett antal kommuner och därifrån sprida goda erfarenheter till övriga landet.

16 7/9 Vi vill att staten under 2011 avsätter 20 miljoner kronor för detta. Förbättrad tandvård för äldre Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan år. Checken höjs från dagens 300 kronor till 600 kronor. De yngre pensionärerna får därmed samma förmånliga tandvårdscheck som de äldre pensionärerna. Om det finns ett varaktigt reformutrymme vill vi att staten avsätter 100 miljoner kronor för en satsning på förbättrad tandvård för äldre. Hemläkarbilar Vi vill satsa nya resurser för bättre vård för äldre. För många äldre är det en stor och bökig apparat att ta sig till sjukvården när man blivit sjuk och svag. Många klarar inte att själva ta sig till vården och hänvisas då till ambulans och akutmottagningar, inte för att sjukdomstillståndet så kräver utan enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig. Vi vill därför förbättra hemsjukvården, till exempel med hemläkarbilar så att vården enkelt kan komma hem till sjuka äldre. Vi vill även förbättra möjligheterna för direktinläggning så att så få som möjligt tvingas vänta på akuten. Vi vill ge multisjuka äldre en personlig läkare med helhetsansvar för behandlingar och läkemedel och som även gör regelbundna läkemedelsgenomgångar. Vi vill att staten under 2011 avsätter 100 miljoner kronor för detta. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre Många äldre äter stora mängder mediciner varje dag. Ibland gör medicinerna mer skada än nytta. Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla. Höjt bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster, många av dessa är kvinnor. Vi vill höja den andel av boendekostnaden som räknas in vid beräkning av bostadstillägget från 93 till 94,4 procent. Vi vill också göra samma förändring för bostadstillägget för förtidspensionärer.

17 8/9 Vi vill att staten avsätter 250 miljoner kronor för höjt bostadstillägg för ålderspensionärer redan 2011, och, om det uppstår ett varaktigt reformutrymme också höjer bostadstillägget till förtidspensionärer med 100 miljoner. Tabeller satsningar äldre FÖRSLAG SOM ÅTERFINNS OCH FINANSIERAS FULLT UT I DEN RÖDGRÖNA VÅRMOTIONEN Miljoner kronor Generationsväxling i äldreomsorgen 625 Bostadstillägg för pensionärer Totalt TILLKOMMANDE FÖRSLAG I DEN RÖDGRÖNA VALPLATTFORMEN Miljoner kronor Maxtak för hemtjänsttaxan * Enkelt att få hemtjänst 200 Fria timmar i äldreomsorgen * Bättre mat 50 Rätt att bo tillsammans 100** 400** Omsorg på eget språk 20 Tandvårdscheck på 600 kr från 65 år 100* Bostadstillägg för förtidspensionärer 100* Totalt *) Reformambitioner, givet att det statsfinansiella läget så tillåter. **) Resurser som omdisponeras av befintliga medel inom äldreområdet.

18 9/9

19 Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen

20 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka personer. Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi rödgröna föreslår nu nya satsningar för de äldre. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. 11 äldrepolitiska förslag 1. Sänkt taxa i hemtjänsten max 100 kronor per timme för hemtjänst. 2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst. 3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv. 4. Bättre mat för äldre en satsning för att höja kvaliteten på maten. 5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. 6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet. 7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska. 8. Förbättrad tandvård för äldre utökad tandvårdscheck. 9. Hemläkarbilar nya resurser för bättre vård för äldre. 10. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre. 11. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.

21 3/9 Ökad livskvalitet för äldre Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Plötsligt finns tid och kraft att utveckla sig själv och sina egna intressen. Det kan handla om att arbeta i en förening, att resa, att umgås mer med nära och kära eller att gå en spännande kurs. Äldre är inte en enhetlig grupp. Alla är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vilken typ av omsorg man väljer. Den som är äldre och behöver hjälp från hemtjänsten har samma rätt som alla andra att bestämma över sitt liv och sin vardag. Man ska veta vad som gäller och kunna påverka. Äldre ska ha verklig valfrihet och kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. De ska kunna bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus och andra viktiga delar i vardagen på äldreboendet, liksom välja mellan olika maträtter och om de till exempel vill ha vin till maten. De som är äldre idag har jobbat och slitit för att det ska bli bättre för nästa generation. Nu är det deras tur. Man ska inte tvingas förlita sig på anhöriga för att få en god omsorg. När hälsan sviktar och man inte kan klara sig hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där för alla. Vi ser det som ett kontrakt mellan generationer. Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före har lagt grunden till genom sitt arbete. Det finns stora behov av mer personal inom äldreomsorgen för att kunna ge möjlighet till ett rikt liv. En förutsättning för omsorg av hög kvalitet är kontinuitet, tillräckliga resurser och att äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi rödgröna minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till kommunsektorn för att behålla personal och anställa fler i välfärden. Det finns de som målar upp en mörk bild av framtiden. De menar att när antalet äldre ökar kommer vi inte att ha råd med en gemensamt finansierad välfärd. De säger att var och en kommer att bli tvungen att betala mer ur egen ficka. Men så behöver det inte vara. Frågan om hur vi ska finansiera välfärden i framtiden är en genuint politisk fråga. Det går att utveckla en gemensamt finansierad vård och omsorg med hög kvalitet för alla äldre det handlar om politisk vilja och kraft. Vi rödgröna är överens om att långsiktigt öka ambitionsnivån och investeringarna i vården och omsorgen för att klara en bra välfärd också framöver. Det gör vi genom en aktiv jobbpolitik som skapar resurser, genom tydliga prioriteringar av välfärden och ett aktivt arbete för att förbättra folkhälsan och stimulera utvecklingen av nya möjligheter i vården. Alla äldre skall kunna känna trygghet att vården och omsorgen fungerar och håller hög kvalitet. Vården och omsorgen skall vara för alla och ges efter behov, inte utifrån plånbokens tjocklek. Om det skall bli möjligt krävs en ny politisk färdriktning.

22 Vi rödgröna vill investera i vår gemensamma välfärd för äldre och ta vara på äldre människors kraft och erfarenhet. Därför föreslår vi följande punkter för ett bättre liv för äldre. 4/9

23 5/9 Max 100 kronor i timmen för hemtjänst I dag varierar taxan för hemtjänst stort mellan olika kommuner. För många äldre blir höga hemtjänsttaxor ett hinder. Men huruvida man får omsorg och stöd ska inte komma an på den enskildes ekonomiska situation. Vi vill därför införa ett tak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten. Detta som ett komplement till dagens maxtaxa i äldreomsorgen med förbehållsbelopp och avgiftstak för månadskostnaden. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Enkelt att få hemtjänst Den som har fyllt 75 år ska enkelt kunna få hjälp med städning och annat, utan att behöva bevisa för kommunen vilka behov man har. Flera kommuner har redan infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Det erbjuds bland annat i Örebro, Nordmaling och Linköping. Vi vill att fler äldre skall ha denna möjlighet. För att uppmuntra en sådan utveckling vill vi att staten under 2011 avsätter 200 miljoner kronor till de kommuner som ger äldre över 75 år rätt att på detta sätt för en låg avgift få ett visst antal timmar hemtjänst i månaden. Fria timmar i äldreomsorgen Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv. När man blir äldre blir det ofta svårare att på egen hand få till det där lilla extra som sätter guldkant på tillvaron och som många andra tar för självklart. Det kan handla om att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid eller att köpa julklappar till barnbarnen. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska inte bara handla om det allra nödvändigaste utan också kunna rymma det som gör livet värt att leva. Hur möjligheten till egen tid ska utformas och vilka insatser som ska inrymmas är upp till varje kommun att bestämma. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Bättre mat för äldre Att servera mat till våra äldre som är god, näringsriktig och lagad på råvaror av hög kvalitet borde vara en självklarhet. God mat är vällagad med dofter och smaker som berikar både kropp och själ. Hänsyn ska självklart tas till människor, djur och natur och därför ska andelen som är ekologisk och närproducerad öka. Äldre ska inte behöva serveras mat som inte

24 6/9 smakar gott, inte ser god ut och inte luktar gott. För många gamla är maten ofta den viktigaste stunden på dagen. Hälsa och mat hänger ihop. Bra mat bidrar till livskvalitet och ett friskare liv. Vi vill genomföra en satsning för att tillsammans med kommunerna höja kvaliteten på maten. Vi vill öka möjligheterna att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Måltidspersonal och kommunens ansvariga ska få kunskaper och verktyg för en godare och bättre mat. Vi vill att staten under 2011 avsätter 50 miljoner kronor för detta. Rätt att bo tillsammans Vi vill införa en garanti för att par ska erbjudas boende tillsammans om den ena partnern måste flytta till särskilt boende. Att få flytta med sin partner till ett särskilt boende ska vara en rättighet, samtidigt som den som inte vill flytta med ska ha en tydlig möjlighet att avstå från erbjudandet. En viktig princip är att vård- och omsorgsbehovet alltid ska bedömas individuellt oavsett vilken hjälp en eventuell partner kan ge. Vi vill i ett första steg ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Stödet ska även användas för att få till stånd fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. Vi är beredda att lagstifta om att äldre par som vill fortsätta bo tillsammans ska få det. Vi vill att staten satsar 100 miljoner kronor 2011, 200 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner kronor per år 2013 och Generationsväxling i äldreomsorgen Alltför många som arbetar inom äldreomsorgen saknar lämplig kompetens för sitt arbete. Vi vill införa ett generationsväxlingsprogram som höjer utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som utbildat sig för vård- och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet genom vikariat. Programmet omfattar ca helårsplatser Vi vill avsätta 625 miljoner kronor för 2012 för detta ändamål. Omsorg på eget språk När vi blir äldre och behöver stöd och omsorg ska vi inte behöva överge vårt språk, och inte heller vår kultur och våra traditioner. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med invandrarorganisationerna och representanter för de nationella minoritetsspråken se över situationen i kommunerna och ta fram modeller för hur fler äldre kan få omsorg på sitt eget språk. Vi vill även starta utvecklingsprojekt i ett antal kommuner och därifrån sprida goda erfarenheter till övriga landet.

25 7/9 Vi vill att staten under 2011 avsätter 20 miljoner kronor för detta. Förbättrad tandvård för äldre Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan år. Checken höjs från dagens 300 kronor till 600 kronor. De yngre pensionärerna får därmed samma förmånliga tandvårdscheck som de äldre pensionärerna. Om det finns ett varaktigt reformutrymme vill vi att staten avsätter 100 miljoner kronor för en satsning på förbättrad tandvård för äldre. Hemläkarbilar Vi vill satsa nya resurser för bättre vård för äldre. För många äldre är det en stor och bökig apparat att ta sig till sjukvården när man blivit sjuk och svag. Många klarar inte att själva ta sig till vården och hänvisas då till ambulans och akutmottagningar, inte för att sjukdomstillståndet så kräver utan enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig. Vi vill därför förbättra hemsjukvården, till exempel med hemläkarbilar så att vården enkelt kan komma hem till sjuka äldre. Vi vill även förbättra möjligheterna för direktinläggning så att så få som möjligt tvingas vänta på akuten. Vi vill ge multisjuka äldre en personlig läkare med helhetsansvar för behandlingar och läkemedel och som även gör regelbundna läkemedelsgenomgångar. Vi vill att staten under 2011 avsätter 100 miljoner kronor för detta. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre Många äldre äter stora mängder mediciner varje dag. Ibland gör medicinerna mer skada än nytta. Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla. Höjt bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster, många av dessa är kvinnor. Vi vill höja den andel av boendekostnaden som räknas in vid beräkning av bostadstillägget från 93 till 94,4 procent. Vi vill också göra samma förändring för bostadstillägget för förtidspensionärer.

26 8/9 Vi vill att staten avsätter 250 miljoner kronor för höjt bostadstillägg för ålderspensionärer redan 2011, och, om det uppstår ett varaktigt reformutrymme också höjer bostadstillägget till förtidspensionärer med 100 miljoner. Tabeller satsningar äldre FÖRSLAG SOM ÅTERFINNS OCH FINANSIERAS FULLT UT I DEN RÖDGRÖNA VÅRMOTIONEN Miljoner kronor Generationsväxling i äldreomsorgen 625 Bostadstillägg för pensionärer Totalt TILLKOMMANDE FÖRSLAG I DEN RÖDGRÖNA VALPLATTFORMEN Miljoner kronor Maxtak för hemtjänsttaxan * Enkelt att få hemtjänst 200 Fria timmar i äldreomsorgen * Bättre mat 50 Rätt att bo tillsammans 100** 400** Omsorg på eget språk 20 Tandvårdscheck på 600 kr från 65 år 100* Bostadstillägg för förtidspensionärer 100* Totalt *) Reformambitioner, givet att det statsfinansiella läget så tillåter. **) Resurser som omdisponeras av befintliga medel inom äldreområdet.

27 9/9

28 Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen

29 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka personer. Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi rödgröna föreslår nu nya satsningar för de äldre. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. 11 äldrepolitiska förslag 1. Sänkt taxa i hemtjänsten max 100 kronor per timme för hemtjänst. 2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst. 3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv. 4. Bättre mat för äldre en satsning för att höja kvaliteten på maten. 5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. 6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet. 7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska. 8. Förbättrad tandvård för äldre utökad tandvårdscheck. 9. Hemläkarbilar nya resurser för bättre vård för äldre. 10. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre. 11. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.

30 3/9 Ökad livskvalitet för äldre Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Plötsligt finns tid och kraft att utveckla sig själv och sina egna intressen. Det kan handla om att arbeta i en förening, att resa, att umgås mer med nära och kära eller att gå en spännande kurs. Äldre är inte en enhetlig grupp. Alla är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vilken typ av omsorg man väljer. Den som är äldre och behöver hjälp från hemtjänsten har samma rätt som alla andra att bestämma över sitt liv och sin vardag. Man ska veta vad som gäller och kunna påverka. Äldre ska ha verklig valfrihet och kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. De ska kunna bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus och andra viktiga delar i vardagen på äldreboendet, liksom välja mellan olika maträtter och om de till exempel vill ha vin till maten. De som är äldre idag har jobbat och slitit för att det ska bli bättre för nästa generation. Nu är det deras tur. Man ska inte tvingas förlita sig på anhöriga för att få en god omsorg. När hälsan sviktar och man inte kan klara sig hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där för alla. Vi ser det som ett kontrakt mellan generationer. Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före har lagt grunden till genom sitt arbete. Det finns stora behov av mer personal inom äldreomsorgen för att kunna ge möjlighet till ett rikt liv. En förutsättning för omsorg av hög kvalitet är kontinuitet, tillräckliga resurser och att äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi rödgröna minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till kommunsektorn för att behålla personal och anställa fler i välfärden. Det finns de som målar upp en mörk bild av framtiden. De menar att när antalet äldre ökar kommer vi inte att ha råd med en gemensamt finansierad välfärd. De säger att var och en kommer att bli tvungen att betala mer ur egen ficka. Men så behöver det inte vara. Frågan om hur vi ska finansiera välfärden i framtiden är en genuint politisk fråga. Det går att utveckla en gemensamt finansierad vård och omsorg med hög kvalitet för alla äldre det handlar om politisk vilja och kraft. Vi rödgröna är överens om att långsiktigt öka ambitionsnivån och investeringarna i vården och omsorgen för att klara en bra välfärd också framöver. Det gör vi genom en aktiv jobbpolitik som skapar resurser, genom tydliga prioriteringar av välfärden och ett aktivt arbete för att förbättra folkhälsan och stimulera utvecklingen av nya möjligheter i vården. Alla äldre skall kunna känna trygghet att vården och omsorgen fungerar och håller hög kvalitet. Vården och omsorgen skall vara för alla och ges efter behov, inte utifrån plånbokens tjocklek. Om det skall bli möjligt krävs en ny politisk färdriktning.

31 Vi rödgröna vill investera i vår gemensamma välfärd för äldre och ta vara på äldre människors kraft och erfarenhet. Därför föreslår vi följande punkter för ett bättre liv för äldre. 4/9

32 5/9 Max 100 kronor i timmen för hemtjänst I dag varierar taxan för hemtjänst stort mellan olika kommuner. För många äldre blir höga hemtjänsttaxor ett hinder. Men huruvida man får omsorg och stöd ska inte komma an på den enskildes ekonomiska situation. Vi vill därför införa ett tak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten. Detta som ett komplement till dagens maxtaxa i äldreomsorgen med förbehållsbelopp och avgiftstak för månadskostnaden. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Enkelt att få hemtjänst Den som har fyllt 75 år ska enkelt kunna få hjälp med städning och annat, utan att behöva bevisa för kommunen vilka behov man har. Flera kommuner har redan infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Det erbjuds bland annat i Örebro, Nordmaling och Linköping. Vi vill att fler äldre skall ha denna möjlighet. För att uppmuntra en sådan utveckling vill vi att staten under 2011 avsätter 200 miljoner kronor till de kommuner som ger äldre över 75 år rätt att på detta sätt för en låg avgift få ett visst antal timmar hemtjänst i månaden. Fria timmar i äldreomsorgen Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv. När man blir äldre blir det ofta svårare att på egen hand få till det där lilla extra som sätter guldkant på tillvaron och som många andra tar för självklart. Det kan handla om att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid eller att köpa julklappar till barnbarnen. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska inte bara handla om det allra nödvändigaste utan också kunna rymma det som gör livet värt att leva. Hur möjligheten till egen tid ska utformas och vilka insatser som ska inrymmas är upp till varje kommun att bestämma. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta. Bättre mat för äldre Att servera mat till våra äldre som är god, näringsriktig och lagad på råvaror av hög kvalitet borde vara en självklarhet. God mat är vällagad med dofter och smaker som berikar både kropp och själ. Hänsyn ska självklart tas till människor, djur och natur och därför ska andelen som är ekologisk och närproducerad öka. Äldre ska inte behöva serveras mat som inte

33 6/9 smakar gott, inte ser god ut och inte luktar gott. För många gamla är maten ofta den viktigaste stunden på dagen. Hälsa och mat hänger ihop. Bra mat bidrar till livskvalitet och ett friskare liv. Vi vill genomföra en satsning för att tillsammans med kommunerna höja kvaliteten på maten. Vi vill öka möjligheterna att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Måltidspersonal och kommunens ansvariga ska få kunskaper och verktyg för en godare och bättre mat. Vi vill att staten under 2011 avsätter 50 miljoner kronor för detta. Rätt att bo tillsammans Vi vill införa en garanti för att par ska erbjudas boende tillsammans om den ena partnern måste flytta till särskilt boende. Att få flytta med sin partner till ett särskilt boende ska vara en rättighet, samtidigt som den som inte vill flytta med ska ha en tydlig möjlighet att avstå från erbjudandet. En viktig princip är att vård- och omsorgsbehovet alltid ska bedömas individuellt oavsett vilken hjälp en eventuell partner kan ge. Vi vill i ett första steg ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Stödet ska även användas för att få till stånd fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. Vi är beredda att lagstifta om att äldre par som vill fortsätta bo tillsammans ska få det. Vi vill att staten satsar 100 miljoner kronor 2011, 200 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner kronor per år 2013 och Generationsväxling i äldreomsorgen Alltför många som arbetar inom äldreomsorgen saknar lämplig kompetens för sitt arbete. Vi vill införa ett generationsväxlingsprogram som höjer utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som utbildat sig för vård- och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet genom vikariat. Programmet omfattar ca helårsplatser Vi vill avsätta 625 miljoner kronor för 2012 för detta ändamål. Omsorg på eget språk När vi blir äldre och behöver stöd och omsorg ska vi inte behöva överge vårt språk, och inte heller vår kultur och våra traditioner. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med invandrarorganisationerna och representanter för de nationella minoritetsspråken se över situationen i kommunerna och ta fram modeller för hur fler äldre kan få omsorg på sitt eget språk. Vi vill även starta utvecklingsprojekt i ett antal kommuner och därifrån sprida goda erfarenheter till övriga landet.

34 7/9 Vi vill att staten under 2011 avsätter 20 miljoner kronor för detta. Förbättrad tandvård för äldre Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan år. Checken höjs från dagens 300 kronor till 600 kronor. De yngre pensionärerna får därmed samma förmånliga tandvårdscheck som de äldre pensionärerna. Om det finns ett varaktigt reformutrymme vill vi att staten avsätter 100 miljoner kronor för en satsning på förbättrad tandvård för äldre. Hemläkarbilar Vi vill satsa nya resurser för bättre vård för äldre. För många äldre är det en stor och bökig apparat att ta sig till sjukvården när man blivit sjuk och svag. Många klarar inte att själva ta sig till vården och hänvisas då till ambulans och akutmottagningar, inte för att sjukdomstillståndet så kräver utan enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig. Vi vill därför förbättra hemsjukvården, till exempel med hemläkarbilar så att vården enkelt kan komma hem till sjuka äldre. Vi vill även förbättra möjligheterna för direktinläggning så att så få som möjligt tvingas vänta på akuten. Vi vill ge multisjuka äldre en personlig läkare med helhetsansvar för behandlingar och läkemedel och som även gör regelbundna läkemedelsgenomgångar. Vi vill att staten under 2011 avsätter 100 miljoner kronor för detta. Lex Gulli mot felmedicineringen av äldre Många äldre äter stora mängder mediciner varje dag. Ibland gör medicinerna mer skada än nytta. Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla. Höjt bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster, många av dessa är kvinnor. Vi vill höja den andel av boendekostnaden som räknas in vid beräkning av bostadstillägget från 93 till 94,4 procent. Vi vill också göra samma förändring för bostadstillägget för förtidspensionärer.

35 8/9 Vi vill att staten avsätter 250 miljoner kronor för höjt bostadstillägg för ålderspensionärer redan 2011, och, om det uppstår ett varaktigt reformutrymme också höjer bostadstillägget till förtidspensionärer med 100 miljoner. Tabeller satsningar äldre FÖRSLAG SOM ÅTERFINNS OCH FINANSIERAS FULLT UT I DEN RÖDGRÖNA VÅRMOTIONEN Miljoner kronor Generationsväxling i äldreomsorgen 625 Bostadstillägg för pensionärer Totalt TILLKOMMANDE FÖRSLAG I DEN RÖDGRÖNA VALPLATTFORMEN Miljoner kronor Maxtak för hemtjänsttaxan * Enkelt att få hemtjänst 200 Fria timmar i äldreomsorgen * Bättre mat 50 Rätt att bo tillsammans 100** 400** Omsorg på eget språk 20 Tandvårdscheck på 600 kr från 65 år 100* Bostadstillägg för förtidspensionärer 100* Totalt *) Reformambitioner, givet att det statsfinansiella läget så tillåter. **) Resurser som omdisponeras av befintliga medel inom äldreområdet.

36 9/9

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Stockholm 28 augusti 2010 Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/8 Förslag för studenterna ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

mer bidrag eller fler jobb? mer bidrag eller fler jobb? Vi har en tydlig jobbpolitik. Lägre skatter för låg- och

mer bidrag eller fler jobb? mer bidrag eller fler jobb? Vi har en tydlig jobbpolitik. Lägre skatter för låg- och mer bidrag fler jobb? mer bidrag fler jobb? Vi har en tydlig jobbpolitik. Lägre skatter för låg- och medel inkomsttagare gör det mer lönsamt att arbeta. Det ska också vara enkelt och lönsamt att driva

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017

Läs mer

Avgifter 2016 Hemtjänst

Avgifter 2016 Hemtjänst Avgifter 2016 Hemtjänst Vård & Omsorg Avgifter för hemtjänst 2016 Hemtjänst kan du få som behöver stöd och hjälp i vardagen på grund av sjukdom eller fysiska, psykiska och andra sociala funktionshinder.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Stärk äldres livskvalitet

Stärk äldres livskvalitet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Stärk äldres livskvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer