ÄLDREGUIDEN En jämförelse mellan KKKVH kommunerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna"

Transkript

1 ÄLDREGUIDEN En jämförelse mellan KKKVH kommunerna Socialstyrelsens äldreguide syftar till att jämföra olika kvalitetsområden inom kommunernas äldreomsorg. Uppgifterna avser tiden vintern Kommunjämförelse av äldreomsorgen Kommun Tillgänglighet Delaktighe t Personaltäthet Kompetens Kalmar - 4,0 3,0 2,0 4,5 4,5 3,5 3,0 Kristianstad - 3,0 5,0-2,5 3,0 2,5 3,0 Karlskrona - 3,3 1,0-4,0 4,0 1,5 1,0 Halmstad - 3,3 4,0-3,0 4,0 2,0 1,5 Växjö - 3,3 4, ,0 3,5 3,5 Riket 3,2 3,1 2,8 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 Kommun Kontinuitet Självständighet Mat Närståendestöd Kalmar 3,3 3,0 3,5 3,5 3,3 3,0 4,0 4,5 Kristianstad 3,3 3,3 4,0 3,2 3,7 3,3 3,5 4,0 Karlskrona 3,7 3,3 3,8 3,8 3,0 2,3 1,5 2,0 Halmstad 4,3 3,0 3,2 2,5 4,0 3,3 4,5 1,5 Växjö 3,3 3,3 3,5 3,5 4,0 3,0 5,0 2,5 Riket 3,0 3,0 3,1 3,1 3,5 3,6 3,0 3,0 Kommun Läkarmedverkan Uppföljning Information Kalmar - 4,6 2,0 2,5 4,4 4,6 Kristianstad - 3,2 3,0-5,0 4,6 Karlskrona - 2,0 2,5-4,6 - Halmstad - 2,6 3,0 3,0 3,6 3,4 Växjö - 3,0 3,0 3,0 4,6 4,2 Riket - 2,9 3,1 3,0 3,5 3,5

2 Kommentar:: För varje kommun visas omdömen för äldreomsorgen på angivna kvalitetsområden. Värdena är mellan 1 5 där 5 är bästa värde. Medelvärdet för kommunerna år 2009 Kalmar 3,6 Kristianstad 3,4 Karlskrona 2,7 Halmstad 2,8 Växjö 3,3 Riksmedelvärdet 3,1. Definition av kvalitetsområdena 1. Tillgänglighet Omdömet visar äldre personers möjligheter att få vård och omsorg. Vi har mätt kvaliteten på tre delområden. Det första är andelen av biståndsbesluten inom äldreomsorgen som inte verkställts. De resterande två är andelen bland äldre personer som får hemtjänst och äldreboende. 2. Delaktighet Omdömet visar äldre personers möjligheter att påverka hur vården och omsorgen ges. Vi har mätt andelen som har en individuellt utformad plan som de varit delaktiga i att utforma. 3. Personaltäthet Omdömet visar hur mycket tid personalen har för att ge hjälp. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels hur mycket personal det finns i äldreboenden och korttidsboenden i förhållande till antalet boende, dels hur mycket personal det finns i hemtjänsten i förhållande till antalet som får hjälp. All personal som ger vård och omsorg räknas med. 4. Kompetens Omdömet visar i vilken utsträckning personalen har yrkesutbildning för sitt arbete. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av månadsanställda undersköterskor, vårdbiträden och motsvarande (omvårdnadspersonal) som har yrkesförberedande utbildning, dels andelen av all vård- och omsorgspersonal som har eftergymnasial utbildning om minst två år. 5. Kontinuitet Omdömet visar om äldre personer har möjlighet att fortlöpande träffa samma personal. Vi har mätt kvaliteten på tre delområden. Det första är andelen månadsanställd omvårdnadspersonal som arbetar 85 procent eller mer av heltid. Det andra är andelen av personalen som slutat det senaste året. Det tredje är andelen av omvårdnadspersonalens arbete som utförs av timavlönade. 6. Självständighet Omdömet visar äldres möjlighet att få bo och leva självständigt. Vi har mätt kvaliteten på fyra delområden. Det första är antalet hemtjänsttimmar per äldre i kommunen eller stadsdelen. Det

3 andra är andelen av äldre personer i äldreboende och korttidsboende som delar rum med annan än maka/make/annan nära anhörig. Det tredje är andelen bland dessa som har egen kokmöjlighet. Det fjärde är andelen bland personer i äldreboende som bor i särskilt anpassat demensboende om högst tio personer. 7. Mat Omdömet visar äldre personers möjlighet att påverka när de får mat och vilken mat de får. Vi har mätt kvaliteten på tre delområden. Det första är andelen äldre personer som får mat hemsänd som kan välja mellan minst två olika rätter. Det andra är andelen bland dem som bor i äldreboende och korttidsboende som har möjlighet att välja mellan minst två olika rätter i samband med något av huvudmålen. Det tredje är hur lång tid som går mellan den sista serverade måltiden och den första serverade måltiden dagen därpå vid äldreboende och korttidsboende. 8. Närståendestöd Omdömet visar hur väl utvecklat stödet till närstående är. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels antalet närstående som får avlösning i förhållande till antalet äldre personer i kommunen, dels antalet dygn som avlösning ges i förhållande till antalet äldre personer i kommunen. 9. Läkarmedverkan Omdömet visar dels omfattningen av läkarmedverkan i den vård och omsorg som kommuner och stadsdelar ger äldre personer i äldreboende, dels hur läkemedelsförskrivningen är. Vi har mätt kvaliteten på fem delområden. Det första är läkartidens omfattning i äldreboende. De resterande är förskrivning av många läkemedel, många psykofarmaka, olämpliga läkemedelskombinationer samt olämpliga läkemedel. 10. Uppföljning Omdömet visar vilka förutsättningar enhetscheferna har och hur ofta biståndsbeslut följs upp. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels antalet omvårdnadspersonal per enhetschef, dels hur stor andel av gällande biståndsbeslut som följs upp. 11. Information Omdömet visar hur god informationen om vården och omsorgen är. Vi har mätt kvaliteten på fem delområden. Det första ix andelen äldre som fått personligt besök genom uppsökande verksamhet. Fyra delområden visar hur bra informationen är om vård och omsorg om äldre på kommunens eller stadsdelens webbplats. De visar hur lätt det är att hitta information, hur bra den allmänna informationen är, hur bra informationen om hemtjänst och hemsjukvård är samt hux bra informationen om äldreboenden är.

4 2. Jämförelse över särskilda boendeformer Kommun Delaktighet Personaltäthet Kompetens Kalmar 3,0 3,4 4,5 4,0 3,5 2,8 Kristianstad 5,0 3,2 2,5 2,9 2,5 3,2 Karlskrona 1,0 1,0 4,0 2,8 1,5 2,9 Halmstad 4,0 4,8 3,0 2,8 2,0 2,8 Växjö 4,0 4,1-3,3 3,5 3,1 Riket 2,8 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 Mat Kommun Kontinuitet Självständighet Ledning Kalmar 3,3 2, ,4 3,3 4,3-2,1 Kristianstad 3.3 2, , ,6-2,0 Karlskrona 3.7 3, , ,5-2,4 Halmstad 4.3 3,3 3,2 3,8 4,0 3,7-2,7 Växjö 3.3 3, , ,0-2,5 Riket , ,3-3,0 Kommentar: För varje kommun visas omdömen for särskilt boende på angivna kvalitetsområden. Värdena är mellan 1-5 där 5 är bästa värde. Medelvärdet för kommunerna är: Kalmar 2,9 Kristianstad 3,2 Karlskrona 2,8 Halmstad 3,4 Växjö 3,5 Riksmedelvärdet 3,4. Definition av kvalitetsområdena för särskilt boende 1. Delaktighet Omdömet visar äldre personers möjligheter att påverka hur hjälpen vid äldreboendet ges. Vi har mätt kvaliteten genom andelen som hat en individuellt utformad plan som de varit delaktiga i att utforma. Omdömet kan vara 1, 2, 3 eller 5, där 5 är bäst. 2. Personaltäthet Omdömet visar hur mycket tid personalen har för att ge hjälp, närmare bestämt hur mycket personal det finns på äldreboendet i förhållande till antalet boende. All personal som ger vård och omsorg räknas med.

5 3. Kompetens Omdömet visar i vilken utsträckning personalen har yrkesutbildning för sitt arbete. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av månadsanställda undersköterskor, vårdbiträden och motsvarande (omvårdnadspersonal) som har yrkesförberedande utbildning, dels andelen av all vård- och omsorgspersonal som har eftergymnasial utbildning om minst två år. 4. Kontinuitet Omdömet visar om äldre personer har möjlighet att fortlöpande träffa samma personal. Vi har mätt på tre delområden. Det första är andelen av månadsanställd omvårdnadspersonal som arbetar 85 procent eller mer av heltid. Det andra är andelen av personalen som slutat det senaste året. Det tredje är andelen av omvårdnadspersonalens arbete som utförs av timavlönade. 5. Självständighet Omdömet visar äldres möjlighet att få bo och leva självständigt. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av äldre personer som delar rum med annan än maka/make/annan nära anhörig, dels andelen som har eget hygienutrymme och egen kokmöjlighet. 6. Mat Omdömet visar äldre personers möjlighet att påverka när de får mat och vilken mat de får. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen äldre personer som har möjlighet att välja mellan minst två olika rätter i samband med något av huvudmålen, dels hur lång tid som går mellan den sista serverade måltiden och den första serverade måltiden dagen därpå. 7. Ledning Omdömet visar vilka förutsättningar ledningen har, närmare bestämt antalet anställd omvårdnadspersonal per enhetschef. 3. Jämförelse hemtjänst 2009 Kommun Delaktighet Personaltäthet Kompetens Kontinuitet Ledning Kalmar 2.9 3,4 3,1 3,1 2,0 Kristianstad 3,0 4,0 3,4 3,4 2,6 Karlskrona 1,1 3,9 3,1 3,3 2,8 Halmstad 2,7 3,6 3,2 3,5 3,0 Växjö 3,1 3,0 4,4 3,3 3,1 Riket 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 Kommentar: För varje kommun visas omdömen for hemtjänsten på de områden som man mätt kvaliteten på. Värdena är mellan 1 5 där 5 är bästa värde. Medelvärdet for kommunerna är:

6 Kalmar 2,9 Kristianstad 3,3 Karlskrona 2,8 Halmstad 3,2 Växjö 3,0 Riksmedelvärdet 3,0. Definition av kvalitetsområdena för hemtjänst 1. Delaktighet Omdömet visar äldre personers möjligheter att påverka hur hjälpen vid hemtjänstverksamheten ges. Vi har mätt kvaliteten genom andelen som har en individuellt utformad plan som de varit delaktiga i att utforma. 2. Personaltäthet Omdömet visar hur mycket tid personalen har för att ge hjälp, närmare bestämt hur mycket personal det finns i hemtjänstverksamheten i förhållande till antalet brukare. All personal som ger vård och omsorg räknas med. 3. Kompetens Omdömet visar i vilken utsträckning personalen hat yrkesutbildning för sitt arbete. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av månadsanställda undersköterskor, vårdbiträden och motsvarande (omvårdnadspersonal) som har yrkesförberedande utbildning, dels andelen av all vård- och omsorgspersonal som har eftergymnasial utbildning om minst två år. 4. Kontinuitet Omdömet visat om äldre personer hat möjlighet att fortlöpande träffa samma personal. Vi har mätt på tre delområden. Det första är andelen av månadsanställd omvårdnadspersonal som arbetar 85 procent eller mer av heltid. Det andra är andelen av personalen som slutat det senaste året. Det tredje är andelen av omvårdnadspersonalens arbete som utförs av timavlönade. 5. Ledning Omdömet visar vilka förutsättningar ledningen hat, närmare bestämt antalet anställd omvårdnadspersonal per enhetschef.

7 4. Jämförelse korttidsboende 2009 Kommun Delaktighet Personaltäthet Kompetens Kontinuitet Kalmar 3,7 3,7 2,4 2,9 Kristianstad 3,9 5,0 4,0 3,3 Karlskrona 2,4 2,8 4,0 4,3 Halmstad 4,7 2,9 3,8 4,6 Växjö 3,5 2,9 3,3 1,3 Riket 3,5 3,0 3,0 3,0 Kommun I Självständighet Mat Ledning Kalmar 3,8 3,5 1,5 Kristianstad 4,0 4,5 3,0 Karlskrona 4,1 2,5 1,6 Halmstad 4,0 4,5 2,1 Växjö 3,6 4,5 3,7 Riket 3,9 4,3 3,0 Medelvärdet för kommunerna är: Kalmar 3,1 Kristianstad 3,9 Karlskrona 2,9 Halmstad 3,8 Växjö 3,2 Riksmedelvärdet 3,4. Definition av kvalitetsområdena för korttidsboende 1. Delaktighet Omdömet visar äldre personers möjligheter att påverka hur hjälpen vid korttidsboendet ges. Vi har mätt kvaliteten genom andelen som har en individuellt utformad plan som de varit delaktiga i att utforma. 2. Personaltäthet Omdömet visar hur mycket tid personalen har för att ge hjälp, närmare bestämt hur mycket personal det frans på korttidsboendet i förhållande till antalet boende. All personal som ger vård och omsorg räknas med. 3. Kompetens Omdömet visar i vilken utsträckning personalen har yrkesutbildning för sitt arbete. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av månadsanställda undersköterskor, vårdbiträden

8 och motsvarande (omvårdnadspersonal) som har yrkesförberedande utbildning, dels andelen av all vård- och omsorgspersonal som har eftergymnasial utbildning om minst två år. 4. Kontinuitet Omdömet visar om äldre personer har möjlighet att fortlöpande träffa samma personal. Vi har mätt på tre delområden. Det första är andelen av månadsanställd omvårdnadspersonal som arbetar 85 procent eller mer av heltid. Det andra är andelen av personalen som slutat det senaste året. Det tredje är andelen av omvårdnadspersonalens arbete som utförs av timavlönade. 5. Självständighet Omdömet visar äldres möjlighet att få bo och leva självständigt. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av äldre personer som delar rum med annan än maka/make/annan nära anhörig, dels andelen som har egen kokmöjlighet. 6. Mat Omdömet visar äldre personers möjlighet att påverka när de får mat och vilken mat de får. Vi har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen äldre personer som har möjlighet att välja mellan minst två olika rätter i samband med något av huvudmålen, dels hur lång tid som går mellan den sista serverade måltiden och den första serverade måltiden dagen därpå. 7. Ledning Omdömet visar vilka förutsättningar ledningen har, närmare bestämt antalet anställd omvårdnadspersonal per enhetschef

9 4. Jämförelse dagverksamhet 2009 Kommun Delaktighet Personaltäthet Kompetens Kontinuitet Kalmar 3,0 3,5 3,1 - Kristianstad 2,0 4,0 3,3 3,7 Karlskrona - 4,7 4,5 3,0 Halmstad 5,0 4,0 3,5 4,0 Växjö - 3,7 3,5 - Riket 3,9 3,7 3,3 3,5 Kommun Mat Ledning Kalmar - 2,5 Kristianstad - 2,0 Karlskrona - 4,0 Halmstad - 1,5 Växjö - 2,3 Riket - 3,1 Medelvärdet for kommunerna är: Kalmar 3,0 Kristianstad 3,0 Karlskrona 4,0 Halmstad 3,6 Växjö 3,1 Riksmedelvärdet 3,5 Definition av kvalitetsområdena för dagverksamhet 1. Delaktighet Omdömet visar äldre personers möjligheter att påverka hur hjälpen vid dagverksamheten ges. Vi har mätt kvaliteten genom andelen som har en individuellt utformad plan som de varit delaktiga i att utforma. 2. Personaltäthet Omdömet visar hur mycket tid personalen har för att ge hjälp, närmare bestämt hur mycket personal det finns i dagverksamheten i förhållande till antalet brukare. All personal som ger vård och omsorg räknas med. 3. Kompetens Omdömet visar i vilken utsträckning personalen har yrkesutbildning för sitt arbete. Vi hat mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av månadsanställda undersköterskor, vårdbiträden

10 och motsvarande (omvårdnadspersonal) som har yrkesförberedande utbildning, dels andelen av all vård- och omsorgspersonal som har eftergymnasial utbildning om minst två år. 4. Kontinuitet Omdömet visar om äldre personer har möjlighet att fortlöpande träffa samma personal Vi har mätt på tre delområden. Det första är andelen av månadsanställd omvårdnadspersonal som arbetar 85 procent eller mer av heltid. Det andra är andelen av personalen som slutat det senaste året. Det tredje är andelen av omvårdnadspersonalens arbete som utförs av timavlönade. 5. Mat Omdömet visar äldre personers möjlighet att påverka vilken mat de får. Vi har mätt andelen äldre personer som har möjlighet att välja mellan minst två olika rätter i samband med något av huvudmålen. Uppgifter om mat vid dagverksamheter saknas i 2009 års Äldreguide 6. Ledning Omdömet visar vilka förutsättningar ledningen har, närmare bestämt antalet anställd omvårdnadspersonal per enhetschef.

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014

Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014 2014-03-18 Dnr 45518/2013 1(11) Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014 Här finner du en samling vanliga frågor som kan uppstå när du besvarar enkäten. Kontakta oss gärna om denna

Läs mer

Äldreguiden 2014 jämför vård och omsorg om äldre

Äldreguiden 2014 jämför vård och omsorg om äldre Äldreguiden 214 jämför vård och omsorg om äldre Äldreguiden är Socialstyrelsens jämförelseverktyg för äldreomsorgen i landets kommuner. Den riktar sig framför allt till äldre och deras anhöriga och här

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre Verksamhetens kvalitet

Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre Verksamhetens kvalitet Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre 2008 Verksamhetens kvalitet Artikelnr 2008-126-13 Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2008 2 Förord Socialstyrelsen har

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg

Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg En förstudie på uppdrag av revisorerna i Hallsbergs kommun Februari 2009 Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor 2009-03-26 Ingrid Norman, projektledare

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Nationellt system för uppföljning

Nationellt system för uppföljning Nationellt system för uppföljning Socialstyrelsen ska i samarbete med SKL utveckla ett nationellt system för öppna redovisningar och jämförelser av effekter, kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen Öppna

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Äldreguiden. Nätverksträff 24-timmarswebben Västerås, 2 juni 2008

Äldreguiden. Nätverksträff 24-timmarswebben Västerås, 2 juni 2008 Äldreguiden Öppen jämfj mförelse av äldrevårdenrden Nätverksträff 24-timmarswebben Västerås, 2 juni 2008 Björn Svensson IT-enheten bjorn.svensson@socialstyrelsen.se Bakgrund Regeringsuppdrag Regeringen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2014. Resultat för Björntorps äldre- och demensboende, Oxelösund

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2014. Resultat för Björntorps äldre- och demensboende, Oxelösund Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2014 Resultat för Björntorps äldre- och demensboende, Oxelösund Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Stensberg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Stensberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Stensberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Jungmansgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Jungmansgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Jungmansgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Trädgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Trädgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Trädgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Demenscentrum Charlottesborg A_demens inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 213? Verksamhetsresultat för Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Dragkroken (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Dragkroken (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Dragkroken (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Ja Ja Ja. Ja Ja Ja. Ja Ja Ja 100 % 100 % 76 %

Ja Ja Ja. Ja Ja Ja. Ja Ja Ja 100 % 100 % 76 % Boenden i Kristianstad (29) Kommun/Stadsdel: Kristianstad Boenden i kommunen Allögården Almgården Almhaga Allmän vård och omsorg Antal platser 36 29 33 Antal omsorgspersonal per plats, vardagar 0,27 0,4

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Särskilt boende för äldre i norra Dalarna

Särskilt boende för äldre i norra Dalarna Särskilt boende för äldre i norra Dalarna Malung-Sälens kommun Mora kommun Orsa kommun Vansbro kommun Älvdalens kommun Kartläggning av struktur, innehåll och utveckling Johanna nsson, Eva Lundgren, Claes

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Hjälp i hemmet OPTIMAL TANDVÅRD ÅT ALLA!

Hjälp i hemmet OPTIMAL TANDVÅRD ÅT ALLA! Hjälp i hemmet Ibland behöver vi hjälp och stöd på vägen. Svalövs kommun erbjuder stöd och hjälp utifrån varje persons behov. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid. Det kan också vara

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Sammanfattande iakttagelser I Sverige kan personer som är 65 år förvänta sig fler år med god hälsa än i andra jämförbara länder. Med ökande livslängd förskjuts perioderna med nedsatt

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd

Socialstyrelsens allmänna råd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Nr 10/2011 December 2011 Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norlandia Care och Kosmo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten Vi önskar dig och dina närstående välkomna till korttidsenheten på Lillgården. Här möter du personal som har

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen 2011-2021

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen 2011-2021 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen 2011-2021 Inledning... 3 Visionen om äldreomsorgen i Partille år 2021... 3 Värdegrund... 3 Verksamhetsidé... 3 Brukare... 5 Omvärld, demografi och framtid

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting

Slutrapport: Läkemedelsprojekt. Vård- och omsorgsförvaltningen. Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Läkemedelsgenomgångar: i samverkan med Uppsala läns landsting Medicinalväxten Solhatt. Arkivbild parkförvaltningen Slutrapport: Läkemedelsprojekt Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Läkemedelsprojektet

Läs mer

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 le re j Demensprogram en te tg äl för Alingsås Kommun 2010 D ok um - Lokala riktlinjer som stöd för styrning och ledning Antagen av Vård och äldreomsorgsnämnden 2010 10 26 Sammanfattning Demensprogram

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer