bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn"

Transkript

1 umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete ekonomi familj barnbarn

2 Antaget av kommunfullmäktige Omslag: När trendspanarna på analysföretaget Kairos Future frågade äldre vad de drömde om och tänkte kring framtiden fick de en mängd olika svar. Storleken på orden anger de vanligaste önskningarna.

3 Innehåll Inledning: Hur kommer framtidens omsorg att se ut? Viktigast av allt: Vår värdegrund Befolkningsförändring: Vi blir äldre Framtidens äldre ställer nya krav: Bada, äta sen middag och fiska? Eget ansvar: Du kan också bidra till din hälsa Teknisk utveckling: Ny teknik kan hjälpa dig med det mesta Fler väljer att bo kvar hemma: Borta bra men hemma bäst Ökad medborgardialog: Dialog leder till förbättringar Många parter hjälper till i omsorgen: Nära och kära ska erbjudas stöd Nyrekryteringar väntar: Fler händer behövs i framtiden Sammanfattning: Utmaningar för kommunen

4 Inledning Hur kommer framtidens omsorg att se ut? Det här framtidsprogrammet ska visa den väg som kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för äldre personer i Karlskrona kommun att kunna leva ett bra liv även vid stigande ålder. Varje människa har enligt lag rätt till frihet och värdighet, liksom till självbestämmande, respekt och delaktighet i samhällslivet. Det är stora ord men genom att samarbeta tror vi att vi kan nå dit. Allihop; kommunens olika förvaltningar såväl som företag och organisationer, behöver hjälpas åt för att skapa ett samhälle anpassat även för äldre, pigga som sjuka. Det ska finnas aktiviteter att välja på för den som vill leva aktivt, eller bara en hand att hålla för den som inte orkar. För att peka ut riktningen inför framtiden valde vi i äldrenämnden att ta fram det här programmet som en vägledning för äldre och anhöriga, omsorgspersonal och politiker. Vi har tagit hjälp av idéburna organisationer, politiker och tjänstemän för att försöka sia kring framtidens omsorg. Vilken hjälp vill vi kunna erbjuda den äldre generationen och vilka krav kommer att ställas på samhället? I det här programmet finns det att läsa vad vi kom fram till. 1

5 Viktigast av allt Vår värdegrund Äldreomsorgen i Karlskrona kommun arbetar efter ett antal ledord som du ser nedan. Ledorden går också hand i hand med kommunens vision Karlskrona2030, som särskilt fokuserar just på samarbete och helhetsperspektiv. Varje människa är unik och värdefull utifrån sin egen person Varje möte är unikt och ska präglas av respekt, värme och lyhördhet Varje uppdrag är viktigt och ska utföras på bästa sätt Vi lyckas genom att samarbeta, dela med oss och lära av varandra 2

6 Befolkningsförändring Vi Svenskarna blir äldre blir äldre I framtiden väntas Sveriges befolkning öka. Men vi förutspås inte bara bli fler, befolkningens sammansättning kommer också att förändras. Vi kommer att bli fler äldre och fler som är födda i ett annat land. Enligt prognoser kommer medellivslängden att öka för både män och kvinnor och på sikt väntas männen knappa in på kvinnornas övertag i medellivslängd. Fram till år 2020 tros antalet personer över 80 år ligga stabilt, men därefter väntar vi en boom. De stora barnkullarna med fyrtiotalister gör att antalet äldre som fyllt 100 beräknas öka dramatiskt kring 2040-talet. Med fler äldre kommer pensionärerna att bli en allt viktigare målgrupp för näringsliv och forskning. År 2012 var personer (20,6 procent av invånarna) i Karlskrona kommun fyllda 65. År 2030 beräknas den siffran ha stigit till personer (23 % av invånarna). 3

7 Framtidens äldre ställer nya krav Bada, äta sen middag och fiska? I framtiden kommer äldre att ställa helt andra krav än tidigare. Gruppen 65-plus är redan idag olik tidigare generationer. De har politisk makt, har lärt sig att ställa krav på samhället och vet sina rättigheter. Många är individualister och vana vid att styra sitt eget liv och leva enligt den rytm som passar en själv. Samtidigt som de ekonomiska klyftorna mellan pensionärer och de som fortfarande arbetar beräknas växa åtminstone på kort sikt har många av morgondagens äldre bättre ekonomi än generationen tidigare. De har råd att göra det de vill och de förväntar sig dessutom många friska år som pensionär. Livet tar inte slut efter 65-årsdagen. Istället hägrar drömresan eller hobbyn som äntligen ska få ta hela dagar i anspråk. Medicinerna blir allt bättre i framtiden och många äldre kommer därför kunna fortsätta vara aktiva långt upp i åldrarna. När krafterna till slut ändå tryter vill man fortfarande ha kontroll över sitt eget liv. Fler och fler kommer att använda sig av möjligheten till att aktivt välja omsorg och boende. 4

8 Eget ansvar Du kan också bidra till din hälsa Går det att stoppa åldrandet? Nej, det gör det naturligtvis inte men det finns flera sätt för att hjälpa kropp och själ att hålla sig pigga längre. Aktiviteter Bra matvanor Social gemenskap och delaktighet God och näringsriktig mat är viktigt för både friska och sjuka. För många äldre är just måltiderna dagens höjdpunkt som dessutom ger en möjlighet till att umgås och prata med andra. På flera av kommunens omvårdnadsboenden finns lunchrestauranger som håller öppet varje dag. Dit är alla välkomna och så ska det vara även i fortsättningen. Vi på äldreförvaltningen vill bidra till att hitta lösningar för alla som vill ha sällskap till maten, och vi anordnar gemensamma restaurangbesök på olika orter runt om i kommunen. Fysiska aktiviteter är betydelsefullt för att hålla kroppen i trim och för att fördröja både fysiska och mentala nedsättningar. Ofta sover man också bättre och får ökad aptit om man rör på sig regelbundet. 5

9 Bättre folkhälsa Utnyttja möjligheterna Kommunen har ett ansvar att arbeta för god folkhälsa för alla oavsett var i livet man befinner sig och hur man är rustad för att möta dess utmaningar. Mångsidigt utbud av aktiviteter är viktigt. Den som har svårt att på egen hand ta sig till gymmet eller till olika aktiviteter kan få hjälp med ledsagning. Skulle du ha svårt att också genomföra själva aktiviteten kan du istället gå på gymnastik på någon av kommunens träffpunkter. Där har du tillgång till personal under hela träningen. I framtiden kommer också fler möjligheter finnas till att träna även utomhus. Genom att på olika sätt delta i sociala aktiviteter går det att hålla sig frisk längre eftersom man helt enkelt känner sig gladare. För den som har arbetat i många år är det ofta viktigt att få fortsätta känna sig behövd och ha en uppgift. Karlskrona kommun kommer i framtiden att arbeta efter en folkhälsoplan med fokus på bland annat att skapa en hälsosam miljö inom äldreomsorgen och att öka olika gruppers inflytande och delaktighet i samhället. 6

10 Teknisk utveckling Ny teknik kan hjälpa dig med det mesta Den digitala tekniken fortsätter att utvecklas. I framtiden finns ännu större möjligheter till att använda sig av olika tekniska hjälpmedel och att bryta ensamheten genom kontakter över internet. Möten i verkliga livet kommer vara lika viktiga även i fortsättningen, teknik kommer aldrig ersätta den mänskliga kontak- ten. Däremot kan vissa tjänster göras med hjälp av modern teknik. Olika tekniska hjälpmedel underlättar vardagen för de äldre redan idag. Bland annat använder sig äldreförvaltningens dagverksamhet av läsplattor för nätsökningar som underlättar för personer med olika demenssjukdomar. Ett annat exempel är Nattro, där äldreförvaltningen prövar ny teknik med kameratillsyn nattetid inom äldreomsorgen. 7

11 Istället för att behöva bli väckt när nattpersonalen tittar till dig ska du kunna välja att helt enkelt be dem ta en titt på en tillsynskamera istället. I Japan har en duschrobot gjort succé bland landets äldre. När det är dags att duscha lägger du dig i en kabin och blir tvättad av vattenstrålar som anpassas efter din form och storlek. Duschrobotar har de senaste åren testats även i bland annat Danmark. Den tekniska utvecklingen ska vara till hjälp för den som så önskar men inte ett krav. Du som i alla lägen föredrar att få hjälp av en människa ska också kunna få det. 8

12 Fler väljer att bo kvar hemma Borta bra men hemma bäst Nästan alla vill bo kvar i sitt eget hem. De flesta klarar det också, tack vare stöd från anhöriga eller vänner. Är man äldre, trött och tillbringar mycket av sin tid hemma kräver man också mer av sin bostad. Här är de vanligaste önskemålen från äldre:! centralt läge med daglig service på gångavstånd närhet till buss eller andra kommunikationer lättillgänglighet inomhus och utomhus social gemenskap trygghet tillgång till uteplats eller balkong hög teknisk standard I dag är det tyvärr alldeles för vanligt att äldre i praktiken blir isolerade i sina hem. Med en bra bostad ökar de äldres möjligheter till att leva ett vanligt liv. Dessutom gör en anpassad bostad att det blir lättare för vård- och omsorgspersonal som ska hjälpa. För att fler äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som de vill behöver 9

13 såväl trygghetsboenden som seniorboenden utvecklas. För många äldre är närheten till en mataffär det allra viktigaste, eftersom butiken också fungerar som en mötesplats. När det i framtiden planeras för nya bostäder för äldre måste kommunen därför arbeta för att locka dit butiker och ofta även med annan service. Även allmänna kommunikationer är viktigt, eftersom många äldre slutar köra bil. Praktiskt stöd i vardagen Sedan flera år tillbaka kan den som fortfarande bor kvar hemma använda sig av ett antal tjänster som inte kräver biståndsprövning. Det handlar om praktiska saker som att få en glödlampa bytt, få tunga möbler flyttade eller de nya gardinerna upphängda. Sådana småsaker blir ofta knepiga om man är gammal och har svårt att röra sig. I takt med att allt fler tjänster utförs elektroniskt kommer säkerligen fler och fler att behöva hjälp med teknik. Här kan vi förhoppningsvis ta hjälp av andra äldre och ungdomar som genom att de förklarar hur till exempel ett mailprogram funkar, själva kan få en meningsfull aktivitet. 10

14 I en omvärldsanalys av Karlskrona syns flera trender som vi måste ta med i beräkningen. Redan idag bor två tredjedelar av kommunens befolkning i Karlskrona/Lyckeby, Nättraby, Rödeby eller Jämjö och i framtiden kommer ännu fler att flytta från mindre orter till större. Det måste även i fortsättningen gå att få god service även om man bor utanför centrum. 94 procent bor hemma År 2012 bodde cirka 6 procent av de som är 65 år och äldre i omvårdnadsbostäder. De allra flesta bor alltså i vanliga bostäder. Även många av de som är 80 år och äldre bor fortfarande kvar hemma. Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det låter oss leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagrar sig till våra liv. Rita Liljeström, sociolog 11

15 Ökad medborgardialog Dialog leder till förbättringar Vi vill att alla äldre i Karlskrona ska känna sig nöjda med den hjälp och service som kommunen erbjuder. Du ska känna att du har inflytande över ditt liv och att du är delaktig i beslut som rör dig. För att kunna rätta till fel och brister och fortsätta utveckla det som fungerar bra kommer äldreförvaltningen framöver att fokusera mycket på samtal med både äldre och anhöriga. Vi vill inte bara tro att vi gör rätt, utan vi vill vara säkra på det och därför hoppas vi att du talar om för oss hur du vill ha det. Det kan bland annat handla om att du får frågor om hur din vårdplanering eller biståndsbedömning har fungerat. Du kan också få frågor om ifall du tycker att vi har lyssnat på dina önskemål eller om du känt dig delaktig i alla processer. När du precis börjat med hemtjänst eller flyttat till ett omvårdnadsboende kan du få svara på frågor om vilka förväntningar du har och hur nöjd du känner dig. Äldreförvaltningen planerar också för fler anhörigträffar och nätverksgrupper på boenden. 12

16 Många parter hjälper till i omsorgen Nära och kära ska erbjudas stöd Många äldre får hjälp i vardagen av anhöriga eller vänner. Omsorgen i form av ett telefonsamtal, en gräsklippning eller en middag har stor betydelse för de flesta äldre. Därför är det också viktigt att de anhöriga som har behov av stöd faktiskt får det. Det behöver inte vara så svårt det de allra flesta efterfrågar är erkännande, respekt och att få känna sig delaktiga. I framtiden måste stödet till de anhöriga utvecklas. Den anhörige ska känna sig trygg och kunna få stöd efter sina individuella behov. Olika organisationer som till exempel pensionärsföreningar, ideella föreningar och samfund är också viktiga stöttepelare kring de äldre. Det kan handla om besöksverksamhet, service av olika slag eller aktiviteter för att skapa gemenskap och delaktighet. Dessa organisationer är viktiga samarbetspartners för kommunen när det gäller frågor kring hur man kan förbättra vardagen för de äldre. 13

17 Nyrekryteringar väntar Fler händer behövs i framtiden Eftersom antalet äldre kommer att öka i framtiden kommer vi troligen också att behöva anställa fler inom vård och omsorg. När vi i framtiden får mer kunskap om ålderssjukdomar och ny teknik kommer också kompetenskraven på anställda att förändras. Dessutom kommer vi att behöva specialistkunskap inom många områden. Kommunen ansvarar för hemsjukvården och det gör att vi kan samarbeta ännu mer mellan kommunens olika yrkesgrupper för att göra vardagen enklare för de äldre. Det är viktigt att all personal i kommunen, inte bara inom äldreomsorgen, som kommer i kontakt med äldre och deras anhöriga bemöter dem på ett respektfullt sätt och samarbetar med dem. 15

18 Sammanfattning Utmaningar för kommunen att erbjuda attraktiva boendemiljöer att erbjuda välutvecklad kollektivtrafik att ge möjligheter till ett aktivt natur-, kultur- och friluftsliv att erbjuda en hög service runt om i kommunen och inte bara i de större orterna att samarbeta med både bostadsföretag och äldre för att kunna bygga lämpligast möjliga bostäder att bygga bostäder som sätter social gemenskap i centrum att göra tekniken lätt att hantera för äldre att erbjuda tekniksupport och utbildning att anhöriga till äldre alltid ska kunna få stöd att bli bättre på att använda sociala medier för att kommunicera med anhöriga att hänga med i teknikutvecklingen att all personal inom kommunen som kommer i kontakt med äldre får kunskap om hur man kan bidra till att underlätta för de äldre att få tillräckligt med nyanställda med rätt kompetens att anpassa arbetstiden så att den passar både de äldres behov och samtidigt är attraktiv för den anställda att göra måltiderna i äldreomsorgen till ett nöje 16

19

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer