80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice"

Transkript

1 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1

2 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som helst hjälp av samhället. Den här stora gruppen växer kraftigt och allt fler i den behöver stöttning för att klara en del tunga vardagssysslor. Kommunals lösning heter 80+ Seniorservice. Samtidigt som antalet personer över 80 år stadigt ökar i Sverige så får allt färre av dem hjälp av den kommunala hemtjänsten. Detta har fått en del olyckliga konsekvenser som Socialstyrelsen beskriver så här: Minskningen av hemtjänsten tycks ha skett utan att alternativ till den offentliga hjälpen har byggts upp. Människor hänvisas i allt högre grad till att köpa sig tjänster på marknaden eller att klara sig utan samhällets hjälp Det är just för att fylla det här nya tomrummet i den svenska välfärden som Kommunal har tagit fram en modell, 80+ Seniorservice, som även prövats i form av ett pilotprojekt i Örebro. Tanken är att alla äldre än 80 år ska få rätt till kraftigt rabatterad hemservice några timmar i månaden. Det kan gälla städning, fönsterputsning, handling eller andra tunga sysslor som de inte kan få hjälp med av den kommunala hemtjänsten. De gamla betalar ungefär 75 kronor per timme, resten står staten och kommunerna för. För pensionärerna och deras anhöriga underlättas tillvaron avsevärt. Tyngre och dyrare vård skjuts upp. I hela landet skapas nya jobb för uppåt personer. 2

3 Erfarenheterna från Örebro Tillsammans med ett kooperativ och Örebro kommun genomförde Kommunal pilotprojektet från april 2000 till februari 2001 i kommundelarna Wasa, Nicolai och Olaus Petri. Två personer arbetade heltid med att ge hemservice åt alla över 80 år som ville det. Av de två anställda hade en person erfarenhet av städning. Hon hade dock inte haft någon fast anställning under de senaste tio åren. Den andre var en person av utländsk bakgrund med lärarutbildning. Han hade inte haft någon anställning under sina fjorton år i Sverige. Båda fick efter projektet jobb. De flesta av de 165 gamla som beställde tjänster, köpte regelbundet fyra timmars hemservice i månaden och de bestämde själva vilka sysslor de ville ha hjälp med. Huvudsakligen gällde det städning. Projektet visade att det finns ett stort behov av en sådan här form av hemservice som uppskattades mycket av dem som utnyttjat den. Särskilt uppskattade man möjligheten att själv välja vad som skulle göas och när. De som varit inblandade har mycket goda erfarenheter av projektet och skulle gärna vilja fortsätta. De flesta kunderna tyckte att det var rätt lagom med fyra timmars hjälp i månaden. Priset 75 kronor ansåg de flesta vara rimligt. 3

4 Fördelar för de äldre och de anhöriga Fyra av fem personer över 80 år i landet får ingen hemtjänst. Det är den gruppen som kommer att växa mest i framtiden. Många av dem behöver viss hjälp men har hittills fått nej av kommunen för att de inte är skröpliga nog eller anses ha råd att köpa sig tjänsterna på marknaden. Idag är det till stor del anhöriga som ställer upp och hjälper dem. En subventionerad hemservice skulle ge de äldre en ökad trygghet. De behöver då inte själva ge sig på tunga uppgifter med risk för att de ramlar eller förtar sig. Därmed kan fler hålla sig friska längre. De slipper be barnen och andra att ständigt ställa upp och behöver inte för jämnan känna sig som en belastning för dem, vilket stärker självkänslan. Olika studier visar att relationerna mellan generationerna förbättras när föräldrar på ålderns höst inte blir kraftigt beroende av sina barn. Gamla personer med anhöriga på samma ort får ibland nej till hemtjänst just för att de anses kunna få annan hjälp. Med en rätt till hemservice blir ett sådant beslut inte lika dramatiskt som idag. För anhöriga som bor på annan ort än sina föräldrar eller äldre släktingar innebär hemservice en trygghet. Besöken från hemservicepersonal skulle också göra att den stora gruppen äldre, som inte har hemtjänst, ses till då och då. De får regelbundna besökare som kan slå larm om de äldre på något sätt far illa. Många äldre, gifta kvinnor kommer att avlastas med en subventionerad hemservice. Idag tvingas de ofta ta hand om sina sjukare män som komplement till eller ersättning för kommunal hemtjänst. 4

5 Fördelar för stat och kommun Med subventionerad hemservice kan en växande grupp äldre klara sig utan hemtjänst och bo kvar hemma längre. Det innebär ett något minskat krav på att bygga olika former av boenden för de äldre och därmed en stor besparing. Hemservicen blir alltså en förebyggande åtgärd som gör att fler kan hålla sig friska något längre. Servicen kan också leda till att trycket på dagens hemtjänst minskar något eftersom vissa med hemtjänst kanske klarar sig med den här enklare hjälpen. Samtidigt kommer flera av de äldre att få en regelbunden tillsyn, inte bara de som får vård och omsorg. Personalen till hemservicen kan rekryteras ur andra grupper än hemtjänsten, där det ju krävs vårdutbildning. Det innebär att det inte bör bli någon konkurrens om de anställda. I stället kan det framtida, stora personalbehovet i hemtjänsten till en del tillgodoses med folk som fått pröva på branschen i form av jobb inom hemservice och som vill utbilda sig vidare. Att det skapas nya jobb innebär ökade skatteintäkter för kommunerna. Dessutom kan effekten bli att anhöriga som avlastas förvärvsarbetar något mer, vilket ger ytterligare inkomstskatter. De som anställs inom hemservicen kan förmodligen till en del rekryteras ur grupperna långtidsarbetslösa och invandrare som därmed får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Det skulle minska utbetalningar i form av A-kassa och socialbidrag. 5

6 Ekonomi För stat och kommun beräknas kostnaderna för 80+ på ett år bli omkring 700 miljoner kronor, varav hälften faller på kommunerna. Det motsvarar mindre än en procent av den totala utgiften för svensk äldre- och handikappomsorg som är cirka 75 miljarder kronor. Vissa kommuner kan ändå tänkas tveka att dra på sig en ny utgift. Kommunal har låtit göra ett par beräkningar av alternativkostnaderna dvs. vad effekten blir om man ingenting gör. Ett av antagandena är att behovet av hemtjänst tack vare hemservicen kunnat skjutas framtåt i tiden. Om de berörda personerna under två år skulle behöva hemtjänst tre respektive sex timmar i veckan i stället för den billigare hemservicen de skulle få rätt till så skulle kommunernas kostnader stiga med mellan 1,8 och 4,3 miljarder kronor. Det skulle alltså kunna bli dyrare att ingenting göra. Hemservicen skulle vidare innebära att oavlönat gör-det-själv-arbete skulle ersättas av lönearbete, vilket innebär tillskott till samhällsekonomin. Samtidigt kan personer, som idag städar och utför andra hushållstjänster svart, väntas övergå till den nya marknaden. Det ger skatteintäkter och ökad trygghet för den här gruppen. Dessutom finns en näringspolitisk aspekt på förslaget eftersom det kan skapa en ny marknad för producentkooperativ och andra företag. Med hemservicen som bas kan de tänkas utöka sin verksamhet till hushållsnära tjänster för andra grupper som inte subventioneras. 6

7 Kommunals förslag 80+ ska ge alla personer över 80 år tillgång till tjänster som kan gälla allt i hemmet utom personlig omvårdnad. Alla ska utan prövning av ekonomi eller behov kunna välja service för ett begränsat antal timmar per månad. För det betalar han eller hon omkring 75 kronor i timmen vilket täcker ungefär en tredjedel av den verkliga kostnaden. Den subventionerade hemservicen bör genomföras i hela landet som ett komplement till hemtjänsten och den övriga äldreomsorgen. Pilotprojektet visar att det är genomförbart, efterfrågat och att det ger ökad välfärd för en grupp äldre människor som idag är eftersatt. Att begränsa hemtjänsten till personer med ett stort vårdbehov är ett kortsiktigt tänkande. Det behövs stöd och förebyggande hjälp till dem som fortfarande kan sköta det mesta i det egna hemmet. Det finns olika modeller för hur själva subventionen ska utformas. Det kan exempelvis vara i form av ett checksystem eller kommunal upphandling där några företag blir auktoriserade för hemservicetjänsterna. Statens stöd är tänkt att ske i form av sänkta arbetsgivareavgifter för hemserviceföretagen. Pilotprojektet i Örebro finns utförligt beskrivet i den utvärdering och marknadsundersökning, 80+ Seniorservice i Örebro, som gjorts av Lars- Erik Karlsson. Det finns också en fylligare rapport, 80+ Seniorservice, som beskriver de ekonomiska resonemangen, de juridiska aspekterna och en rad andra detaljer i förslaget. De kan beställas från Kommunal, fax och de finns också på hemsidan 7

8 Omslaget visar några personer från 80+försöket i Örebro, från vänster och medsols Gunnar Norén, Haile Ghebhriwe, Inga och Bert Ehrlund, Karl-Johan Saarväli samt Margit Bohman och Ulla-Britt Jacobsson. Foto Eva Wernlid 8 Kommunal. Svenska Kommunalarbetareförbundet Art nr

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa Forum för tjänsteföretagare Med andra ord, de snabbast växande branscherna sysselsättningsmässigt är nästan alla förknippade med olika typer av tjänster. ur

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett 12345678 Vilka förändringar kan göras i finansieringen? Reformer för att öka drivkrafterna till arbete Den svenska välfärdsmodellen kräver ett högt arbetskraftsdeltagande. Ett fortsatt högt arbetsutbud

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Välfärd, egenmakt och det fria valet

Välfärd, egenmakt och det fria valet Välfärd, egenmakt och det fria valet Så stärks insatserna för dem med svårast funktionsnedsättning Li Jansson NOVEMBER 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD] Författaren och Timbro 2011 ISBN 978-91-7566-857-4 http://www.timbro.se/innehall/?isbn=9175668574&flik=4

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Kommunal om tandvårdsfrågan

Kommunal om tandvårdsfrågan 1 Kommunal om tandvårdsfrågan En rapport av Yeshiwork Wondmeneh www.kommunal.se 2 KOMMUNAL OM TANDVÅRDSFRÅGAN Innehåll Inledning 3 Den avskaffade tandvårdsförsäkringen 6 Vilken framtid har tandvården?

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011 Framtidens äldreomsorg behov och finansiering Rapport från GysingeAkademin 2011 1 2012 PRO och Eva Åhlström Produktion: Bilda Förlag & Idé Text: Eva Åhlström Omslagsfoto: Maja Fröman Tryck: TMG Sthlm,

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer