Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga."

Transkript

1 Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014

2 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till. Faktum är att landets pensionärer har förlorat en femtedel i köpkraft jämfört med löntagare mellan åren 2006 och Och ett genomsnittligt pensionärshushåll har under samma period betalat över kronor mer i skatt än det hushåll där båda fortfarande förvärvsarbetar och har motsvarande inkomst. För att motverka att den äldre generationens disponibla inkomster på nytt halkar efter de yrkesverksamma valde regeringen vid årsskiftet att dels höja grundavdraget, dels att justera bostadstilläggen. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. På vårt uppdrag har Statistiska Centralbyrån tagit fram underlag som visar hur pensionärernas köpkraft utvecklas i år jämfört med Studien tar hänsyn till förändringar av kommunala skattesatser, utvecklingen av såväl den allmänna som den avtalsreglerade pensionen samt det höjda grundavdrag för pensionsinkomster och det justerade bostadstillägget som regeringen tog initiativ till och som riksdagen ställde sig bakom. Beräkningarna utgår från SCB:s inkomst- och taxeringsregister årgång 2012 och har bearbetats i myndighetens simuleringsmodell FASIT. Underlaget visar att landets pensionärer trots regeringens åtgärder förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under Eller annorlunda uttryckt vår äldre generation blir i genomsnitt cirka kronor fattigare per person trots det höjda grundavdraget och trots stärkta bostads tillägg. För Skattebetalarnas förening och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) är det uppenbart att lägre skatt för landets pensionärer nu måste prioriteras i högre grad än tidigare från såväl regeringspartierna som oppositionen. Joacim Olsson Vd Skattebetalarna Karl Erik Olsson Ordförande SPF Sveriges Pensionärsförbund Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

3 Innehåll Sammanfattning Pensionerna efter skatt har minskat med 1,8 miljarder kronor Genomsnittspensionären förlorar i år kronor i pensionärsskatt Pensionärernas köpkraft halkar efter En likställd beskattning gynnar individen och samhällsekonomin Avskaffa pensionärsskatten Metod Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

4 Sammanfattning I denna rapport granskas pensionernas utveckling efter skatt och inklusive bostadstillägg 2013 och Men också skillnaden i beskattning av pensions- och löneinkomster vid lika inkomstlägen. Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången under de senaste fem åren, efter att den så kallade bromsen återigen slagit till. Trots att Sveriges pensionärer fått en mindre skattesänkning vid årsskiftet och höjda bostadstillägg minskar inkomsten efter skatt med i genomsnitt kronor per pensionär och sammantaget 1,8 miljarder kronor jämfört med Trots generellt lägre, och i år sjunkande, inkomster så betalar en pensionär dessutom högre skatt än en löntagare med samma inkomst. I genomsnitt handlar det om en skillnad på kronor per pensionär bara i år. Det är dags att avskaffa den så kallade pensionärsskatten. Det finns starka principiella skäl att lön ska beskattas lika oavsett när den tas ut. Pensionen är i stora delar att betrakta som uppskjuten lön, och en vägledande princip i vårt skattesystem har alltid varit att lika inkomst av arbete ska beskattas likvärdigt. Pensionärernas pension efter skatt och inklusive bostadstillägg har i genomsnitt minskat med kronor per person jämfört med Sammantaget förlorar pensionärsgruppen 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 jämfört med betalar Sveriges pensionärer i genomsnitt kronor mer om året i skatt jämfört med om de betalat skatt som yrkesverksamma. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

5 Pensionerna efter skatt har minskat med 1,8 miljarder kronor 2014 Sverige har i dag cirka 1,9 miljoner personer som är 65 år eller äldre. Den ekonomiska övergången från arbete till pension blir för de allra flesta mycket kännbar. Sedan 2006 har pensionärerna förlorat nära en femtedel i köpkraft gentemot de yrkesverksamma. Sedan införandet av jobbskatteavdraget 2007 diskrimineras pensionären med en pensionsinkomst över kronor i månaden genom en hårdare beskattning än en löntagare med samma inkomst. I denna rapport tittar vi närmare på hur pensionerna utvecklats efter skatt i år jämfört med Det har vi gjort utifrån en specialbeställning från Statistiska Centralbyrån över utvecklingen av såväl den allmänna som den avtalsreglerade pensionen samt det höjda grundavdraget för pensionsinkomster, det höjda bostadstillägget och förändringar av kommunala skattesatser. Avgränsning: Personer 65 år eller äldre och som har förvärvsinkomst som består av endast pension (allmän pension och tjänstepension) exklusive privat pension men inklusive bostadstillägg (skattefria). I mars 2014 var personer i åldern år sysselsatta. De liksom de med arbetsinkomst eller inkomst från näringsverksamhet över kronor per år ingår inte i vår undersökning. Resultatet visar att pensionerna, inklusive bostadstillägg och trots sänkt skatt, minskat med totalt 1,8 miljarder kronor mellan 2013 och Det motsvarar en minskad nettoinkomst med i genomsnitt kronor per pensionär. En bidragande orsak är att den så kallade bromsen slagit till och sänkt inkomstpensionen och att övriga delar inom allmänna pensionen och tjänstepensionen utvecklats relativt svagt. Därtill inverkar de förändringar som skett i de kommunala skattesatserna höjdes kommunalskatten i 106 kommuner samtidigt som den sänktes i 6 stycken (oförändrad i 178 kommuner). Bostadstilläggen, som är skattefria bidrag som förstärkning till pensionen, är också inkluderade. De höjdes vid årsskiftet vilket påverkar pensionärernas totala nettoinkomst i positiv riktning med nära 200 miljoner kronor. Vi har delat upp pensionärerna i två grupper: de som har allmän pension och tjänstepension samt de som har enbart allmän pension. Beräkningarna visar att nettoinkomsten sänkts för båda grupper när bostadstilläggen exkluderas. Men när bostadstilläggen inkluderas har gruppen som enbart har allmän pension sammantaget fått en viss förstärkning jämfört med Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

6 Ålderspension Ålderspensionen består av tre delar; allmän pension, tjänstepension och eventuell privat pension. I vår undersökning exkluderar vi eventuell privat pension. Allmän pension Allmän pension är den del man får från staten, Pensionsmyndigheten, och som tjänas in när man jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Den består av inkomstpension och premiepension och är inkomstgrundad. Även garantipension är en del av den allmänna pensionen och är statligt finansierad. De som fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstpension kan erhålla garantipension. Tjänstepension Vid sidan av den allmänna pensionen har i dag cirka 90 procent av Sveriges anställda rätt till tjänstepension genom sin arbetsgivare. Tjänstepensioner är ett resultat av avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Arbetsgivaren betalar regelbundet in pengar till ett pensions sparande för de anställda. De flesta får själva välja sparform antingen för hela eller för delar av sin tjänstepension. Privat pension Den privata pensionen utgör en liten del av den totala pensionen. Det privata pensionssparandet är frivilligt som komplement till de övriga delarna. Det handlar ofta om ett sparande hos en bank eller ett försäkringsbolag kronor per pensionär i förlorad nettoinkomst Således handlar det om en sänkt pension efter skatt, inklusive bostadstillägg, med i genomsnitt kronor per person i pensionärspopulationen och totalt 1,8 miljarder kronor. Men det finns skillnader. Resultatet av hur nettoinkomsten påverkas beror till stor del på pensionens storlek och om man är berättigad till bostadstillägg. Ser vi till gruppen som har både allmän pension och tjänstepension (cirka 1,3 miljoner personer i vår undersökning) har de i genomsnitt fått en nettoförsämring med kronor per person (men en försämring med kronor exkl. bostadstillägg). I gruppen som enbart har allmän pension (cirka personer) har de i genomsnitt fått 232 kronor mer per person 2014 (men en försämring med 166 kronor exkl. bostadstillägg). Det förklaras bland annat av att en högre andel i gruppen med enbart allmän pension har garantipension som inte sänkts i samma grad som inkomstpensionen. Men det beror också på att andelen som har bostadstillägg är högre, och har högre genomsnittliga belopp, än i gruppen som har både allmän pension och tjänstepension. Ytterligare en bidragande förklaring är att de höjda grundavdraget för pensionärer har utformats på ett sätt att särskilt de med låga pensioner ska tjäna på det. Tabell 1. Förändring av pension efter skatt 2014 jämfört med 2013, inklusive bostadstillägg. (Kronor) 65 år allmän pension och tjänstepension 65 år endast allmän pension 65 år totalt Förändr. inkl. bostadstillägg Förändr. inkl. bostadstillägg Förändr. inkl. bostadstillägg Förändr. köpkraft 2014 jmf 2013, inkl. bostadstillägg Medel belopp Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

7 Förändrad pension slår olika hårt mot olika inkomstgrupper Vi har delat upp pensionärsgruppen i två grupper utefter om man har enbart allmän pension eller allmän pension och tjänstepension för att se hur nettoinkomsten utvecklas i respektive grupp. Dessutom delar vi in resultatet i deciler för att studera hur förändringen i pension slår mot olika inkomstgrupper. Det innebär att pensionärerna inom respektive grupp delas in i decilgrupper om vardera 10 procent av populationen. Allmän pension och tjänstepension Exkluderar vi bostadstillägget har denna pensionärsgrupp med både allmän pension och tjänste pension en genomsnittlig på kronor Det är en minskning med kronor jämfört med Men när bostadstillägget inkluderas (14 procent i gruppen har det) ökar den till kronor. Då uppvisar gruppen en minskad pension efter skatt med i snitt kronor per person (bostadstillägget är ett skattefritt bidrag). Decil 1 (de 10 procent med lägst pension) i gruppen har i genomsnitt fått en minskning av sin pension efter skatt och inkl. bostadstillägg med 27 kronor jämfört med De i decil 5 (mitten, medianen) fått en minskad nettoinkomst med kronor och de med högst pension, decil 10, en minskning med kronor (se tabell 3). Tabell 2. Allmän pension och tjänstepension, medelbelopp pension efter skatt 2013 och 2014, inklusive och exklusive bostadstillägg. (Kronor) 2014 inkl. bostadstillägg exkl. bostadstillägg tjänstepension efter skatt bostadstillägg för de som har det Antal personer med bostadstillägg (14%) Samtliga i gruppen Decil Decil Decil Samtliga i gruppen Decil Decil Decil Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

8 Tabell 3. Förändringarna (i tabell 2) mellan 2014 och (Kronor) inkl. bostadstillägg exkl. bostadstillägg tjänstepension efter skatt bostadstillägg för de som har det Antal personer med bostadstillägg (14%) Samtliga i gruppen Samma pop. Decil Decil Decil Enbart allmän pension I gruppen som endast har allmän pension har desto fler bostadstillägg (44 procent i gruppen) och här har även antalet med bostadstillägg flyttats om mellan decilerna vilket ger en mer spretig bild. Det gäller särskilt decilerna Vi väljer därför att enbart redovisa decil 1 och 10 för dem som bara har allmän pension. Exklusive bostadstillägget har denna grupp en genomsnittlig på kronor Det är en minskning med 166 kronor. Men när bostadstillägget inkluderas ökar genomsnittsinkomsten till kronor och då uppvisar gruppen en förbättrad nettoinkomst med 232 kronor (bostadstillägget är ett skattefritt bidrag). I decil 1 (de 10 procent med lägst pension) har pensionärerna fått en höjd med i genomsnitt 724 kronor inkl. bostadstillägg och i decil 10 en försämring med i genomsnitt kronor. Tabell 4. Enbart allmän pension, medelbelopp pension efter skatt 2013 och 2014, inklusive och exklusive bostadstillägg. (Kronor) 2014 inkl. bostadstillägg exkl. bostadstillägg bostadstillägg för de som har det Antal personer med bostadstillägg (44%) Samtliga i gruppen Decil Decil Samtliga i gruppen Decil Decil ) Den allmänna pensionen och garantipensionen har ökat med olika procentsatser t.ex. ökade inkomstpensionen med 4,1 och garantipensionen med 1,1. Den som har hög andel av pensionen från garantipension tappade då i inkomst i förhållande till den som hade låg eller ingen garantipension. Därmed är det möjligt att byta decil, särskilt då decilerna 4 6 är trånga. Mellan t.ex. decil 4 och decil 5 skiljer bara kronor på medelvärdet så det behövs inte så mycket för att byta decil. Så liten skillnad är det inte på övriga deciler. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

9 Tabell 5. Förändringarna (i tabell 4) mellan 2014 och (Kronor) inkl. bostadstillägg exkl. bostadstillägg bostadstillägg för de som har det Antal personer med bostadstillägg (44%) Samtliga i gruppen Samma pop. Decil Decil Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

10 Genomsnittspensionären förlorar i år kronor i pensionärsskatt Vi har också beräknat hur den så kallade pensionärsskatten, det vill säga hur mycket mer pensionären betalar i skatt än en yrkesaktiv vid lika inkomstläge, slår mot pensionärsgruppen. Detta genom att studera skillnaden i pensionärernas nettoinkomst jämfört med om de fått betala samma skatt som arbetstagare (som också fått ytterligare ett jobbskatteavdrag 2014). Totalt uppgår pensionärsskatten till 7,5 miljarder kronor (en skillnad som skulle öka något om även privat pension och de som har både pension och inkomst räknas in). I genomsnitt handlar det om en skillnad på årsbasis på kronor per pensionär. Pensionärsskatten = Skillnaden mellan skatt på pension och skatt på arbete vid likartade inkomstlägen. Allmän pension och tjänstepension I gruppen som har både allmän pension och tjänstepension uppgår den genomsnittliga skillnaden i skatt till kronor per person jämfört med om man fått betala samma skatt som de yrkesverksamma. I decil 1 (de 10 procent med lägst ) uppgår skillnaden till i genomsnitt kronor högre skatt jämfört med om de beskattats som yrkesverksamma och i decil 5 till kronor. I decil 10 uppgår skillnaden till kronor. Enbart allmän pension I gruppen med enbart allmän pension uppgår skillnaden i skatt till i genomsnitt kronor per pensionär jämfört med om man fått betala samma skatt som de yrkesverksamma. I decil 1 (de 10 procent med lägst ) uppgår skillnaden till i genomsnitt 38 kronor högre skatt för pensionärerna, i decil 5 till kronor högre skatt och i decil 10 till kronor. Tabell 6. Skillnaden i nettoinkomst 2014 om pensionen beskattats som lön, den så kallade pensionärsskatten. (Kronor) Medelvärde nettoinkomst om jobbskatteavdrag Medelvärde nettoinkomst med pensionärsskatt Skillnad, pensionärsskatt 65 år totalt år allmän pension och tjänstepension Decil Decil Decil år endast allmän pension Decil Decil Decil Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

11 Pensionärernas köpkraft halkar efter Under perioden har pensionerna ökat i långsammare takt än lönerna. Rensat för inflation har de till och med minskat med 3 procent samtidigt som lönerna ökat med 16 procent. Ser vi till pensionärernas nettoinkomst, pension minus skatt, har den realt ökat med 5 procent under perioden , samtidigt som den ökat med 26 procent för löntagaren. Den stora skillnaden i nettoinkomst beror bland annat på att löntagaren haft en snabbare löneutveckling och lägre beskattning genom jobbskatteavdrag. Pensionärernas svagt negativa pensionsutveckling har räddats upp av sänkt skatt genom höjda grundavdrag i fem steg varav det senaste i år, men den så kallade bromsen i pensionssystemet har samtidigt hållit tillbaka pensionerna vid tre tillfällen. Pensionerna har dock halkat efter under en lång tid och därför har de senaste årens skattesänkningar, genom höjda grundavdrag för pensionärerna, varit viktiga. Diagram 1. Utvecklingen av årlig nettoinkomst kronor (inkomst efter skatt), år (Kronor) Löntagare. Pensionär. Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till och med 2014, antaget en kommunalskatt på 32 procent (och kolumn 1 och 2). Löpande priser. Uppskattat är att 75 procent är allmän- och 25 procent är tjänstepension. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

12 En likställd beskattning gynnar individen och samhällsekonomin Sänkt skatt på pension skulle få flera positiva följdverkningar. Dels för den enskilde individens privata ekonomi och i form av förstärkt köpkraft. Möjligheten att kunna bygga upp en buffert och kunna betala oförutsedda utgifter ökar. Högre skatt på pension än på arbete tvingar en del pensionärer till bidragsberoende, exempelvis att ansöka om bostadstillägg. För många är detta ett hårt slag. De har arbetat hela sina liv men kan inte klara sig på sin intjänade pension utan tvingas att ansöka om bidrag. Sänkt skatt för pensionärerna skulle troligtvis minska detta bidrags beroende något och bidra till att ge fler äldre ökad trygghet genom att få behålla en större del av sin inkomst. Dels skulle ett lägre skatteuttag för äldre bidra positivt till samhällsekonomin. Skattelättnader för den äldre generationen återförs till övervägande del till näringslivet och samhället genom ökad konsumtion och stimulerar därmed inhemsk efterfrågan. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

13 Avskaffa pensionärsskatten För det första anser vi att det finns starka principiella skäl att lön ska beskattas lika oavsett när den tas ut. Pensionen är i stora delar att betrakta som uppskjuten lön, och en vägledande princip i vårt skattesystem har alltid varit att lika inkomst av arbete ska beskattas likvärdigt. För det andra har pensionärerna haft en betydligt sämre utveckling av sina pensionsinkomster än arbetstagarnas löner. Det förklaras bland annat av att bromsen i pensionssystemet sänkt pensionerna vid tre tillfällen. Det medför att pensionärsskatten blir en ännu större pålaga och att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare. För det tredje, en högre skatt på pension tvingar många pensionärer till bidragsberoende, exempelvis att ansöka om bostadstillägg. För många är detta ett hårt slag att inte kunna klara sig på sin intjänade pension utan tvingas att ansöka om bidrag. Lägre skatt är därför ett bättre alternativ än höjda bidrag. För det fjärde, ett lägre skatteuttag för äldre bidrar positivt till samhällsekonomin. Skattelättnader för den äldre generationen återförs till övervägande del till näringslivet och samhället genom ökad konsumtion. På så sätt är lägre skatt för pensionärer inte bara en rättvisefråga utan lika mycket en fråga om att stimulera den ekonomiska utvecklingen i stort. För det femte, även när vi blickar framåt är det troligt att pensionens reala utveckling kommer att vara stillastående eller till och med negativ. Ska pensionärernas köpkraft inte försämras ytterligare och klyftorna mellan pensionärer och löntagare växa måste alltså skatten på pension sänkas. Statsfinansiellt är det fullt möjligt att jämställa skatten på pensionsinkomster med skatten på förvärvsinkomster. Det beror till stor del på att de redan genomförda eller aviserade skattesänkningarna tagit oss mer än halvvägs till likställd skatt på pensionsinkomster. Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen kan grovt beräknas till omkring åtta miljarder kronor. Denna skattelättnad ska ses i relation till att den offentliga sektorns samlade skatteintäkter beräknas uppgå till miljarder kronor. Att prioritera lägre skatt för landets pensionärer borde således vara fullt möjligt. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

14 Metod Skattebetalarna och SPF har tillsammans gjort en specialbeställning från SCB om hur pensionerna (exklusive privat pension) utvecklats med hänsyn till beskattning och bostadstillägg. Populationen har hämtats från SCB:s inkomstoch taxeringsregistrets årgång Beräkningarna görs på data från detta register samt med hjälp av SCB:s simuleringsmodell FASIT. Detta för att kunna räkna fram pensionerna till 2013 och 2014 års värde. SCB har selekterat de personer som 2012 var 65 år eller äldre och som hade förvärvsinkomst som bestod av endast pension (allmän pension och tjänstepension) exklusive privat pension men inklusive bostadstillägg (skattefria). (Alla med inkomst på totalt kronor eller mer från arbete eller näringsverksamhet har uteslutits). De har sedan bildat två redovisningsgrupper: de med enbart allmän pension ( pensionärer) och de med allmän pension och tjänstepension ( pensionärer). SCB har räknat om beloppen för samtliga personer från 2012 enligt följande omräkningstal (Pensionsmyndigheten): Inkomst- och tilläggspension 4,1% 2,7% Garantipension 2 1,1% 0,2% Premiepension 3 13,8% 15,2% Tjänstepension 1,1% 0,2% Bostadstillägg 3,0% 2,4% Därefter har SCB räknat ut nettobelopp utefter respektive kommuns kommunalskattesats 2013 och 2014 samt differenser i nettobeloppen mellan 2014 och 2013 med och utan bostadstillägg. De har även räknat fram nettobelopp 2014 om pensionärer beskattats på samma vis som förvärvsarbetande. Beräknas genom en simulering i FASIT. Materialet har redovisats uppdelat på län och kommun. Vi kommer också att presentera de kommunvisa resultaten. Analys: Sofia Linder, chefekonom Skattebetalarna. Anna Eriksson, kommunikatör/ pressekreterare SPF Sveriges Pensionärsförbund. 2) Garantipensionen och värdet av de flesta tjänstepensioner bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet sänktes 2014 med 100 kronor vilket motsvarar 0,2 procent. 3) Här har vi räknat utifrån ett vägt snitt av de som har fondförsäkring och traditionell försäkring (2014, ökning:18 procent respektive 3,9 procent). Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft

15 Box 3319, Stockholm Box 22574, Stockholm

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tiosperspektiv Innehåll gentemot löntagarna... 3 Pensionärernas beskattning... 8 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

2013-10-04 Dnr 2013:1474

2013-10-04 Dnr 2013:1474 2013-10-04 Dnr 2013:1474 I rapporten redovisas en fördelningsanalys av regeringens budgetproposition för 2014. Förslagen analyseras i förhållande till gällande regler. I denna promemoria redovisas direkta

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag September 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pension från många håll Allmän pension Inkomstpension Garantipension PPM Tilläggspension

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv 1 (6) PM Analysavdelningen Erik Granseth 010-454 23 02 Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter av höjd pensionsålder i Pensionsmyndighetens pensionsmodell

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på förvärvsinkomster Juni 2008 1 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936)

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) YTTRANDE 10 maj 2011 Dnr. 6-10-11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) KONJUNKTURINSTITUTETS SAMLADE BEDÖMNING

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder 3 Valfrihet Vi seniorer har gjort tuffa val genom våra liv varför skulle vi inte kunna välja själva

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer