Räddningsverkets tidning Nr 4 Juni Slitigt i Slitesidan 20. Syd lägger om kursen. Vem vågar följa efter Merseyside? sidan 4.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningsverkets tidning Nr 4 Juni 2008. Slitigt i Slitesidan 20. Syd lägger om kursen. Vem vågar följa efter Merseyside? sidan 4."

Transkript

1 Räddningsverkets tidning Nr 4 Juni 2008 Slitigt i Slitesidan 20 Syd lägger om kursen sidan 4 Vem vågar följa efter Merseyside? sidan 12

2 2 inledaren Sirenen Nr 4 Juni 2008 Cheferna måste gå i bräschen för mångfalden I min första Inledare i år tog jag upp den mycket aktuella frågan om jämställdhet och mångfald i svensk räddningstjänst. Jag gjorde det efter att ha mött bristerna på dessa områden så många gånger vid besök runt om i landet och i andra sammanhang. Min Inledare drog igång en intensiv debatt i Sirenen och på andra ställen. Jag fick uppmuntrande tillrop från vissa och mer eller mindre idiotförklarades av andra. De skiftande uppfattningarna är naturligtvis ett bevis så gott som något på att frågan om jämställdhet och mångfald är i behov av akut behandling. Erfarenheten pekar entydigt på att ökad jämställdhet och mångfald leder till bättre prestationer. Samtidigt som debatten varit välgörande ur flera aspekter tycker jag mig kunna se en viss ljusning i inställningarna. Det är flera faktorer som fått mig att ana en mera positiv atmosfär. Räddningsverket anordnade i slutet av april ett tvådagars seminarium i Linköping om ämnet. Det var mycket glädjande att också de tre storstädernas räddningschefer fanns på plats tillsammans med 20-talet kolleger från hela landet. Jag vidhåller att cheferna måste gå i bräschen och uttala sin vilja att ha båda könen representerade bland de anställda och därmed också ta ett tydligt ansvar för rekryteringen. Jag är övertygad om att chefernas inställning och uthålliga arbete är avgörande för att vi ska nå framgång på det här området. Vår målsättning med mötet i Linköping var och är att i samverkan med kommunernas företrädare få ett underlag till Räddningsverkets handlingsplan för att stödja kommunerna i arbetet med jämställdhet och mångfald. Vi måste kunna peka på konkreta åtgärder när vi för regeringen redovisar resultatet av det uppdrag vi fått. Och de åtgärderna måste hitta grogrund ute i kommunerna för att verkligen slå rot. Nu siktar vi på att före midsommar presentera en skiss för arbetet och en färdig nationell plan om ett år. I slutet av maj arrangerades Brand Ett av alla de angelägna ämnen som fanns på dagordningen vid sidan av jämställdhet och mångfald var frågan om förnyelse och förändring av verksamheten. Sirenen har flera gånger haft reportage från Merseyside County i engelska Liverpool. Räddningstjänsten i Merseyside har verkligen radikaliserat arbetet med säkerheten. Personalen gör hembesök, antalet döda och skadade i bränder minskar påtagligt. Merseysides presentation på Brand 2008 imponerade på konferensdeltagarna. Det stora och annorlunda grepp Merseyside tagit borde i vissa delar kunna överföras till våra förhållanden utan många och långa utredningar om det är praktiskt genomförbart. Är till exempel Räddningstjänsten Syd på rätt väg? Politiker och tjänstemän har satt upp nya mål för verksamheten. Varje anställd ska under 20 procent av sin arbetstid ägna sig åt nya uppgifter. Kulturförändringen kräver attitydförändring och det är därför Räddningstjänsten Syds initiativ är så intressant och välkommet. Sista veckan i maj Räddningsverket politiker och tjänstemän från alla nivåer, företrädare för frivilligorganisationer och samarbetspartners till en så kallad kunddag. Den kundundersökning vi gjorde tidigare i år visade goda värden men också möjliga förbättringsområden, som att på ett tydligare sätt driva säkerhetsfrågorna. Genom att låta våra intressenter vara med i denna process skapar vi goda förutsättningar för arbetet mot ett säkrare samhälle. Resultatet ska användas för att på kort sikt utveckla verksamheten vid Räddningsverket och senare vid Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. Jag kan bara hoppas att slutorden på Brand 2008 det känns som att vi är på väg mot något nytt och bredare inte är läpparnas bekännelse utan leder till säkerhetsarbete, som gör oss redo att möta framtidens krav. Det här är min sista Inledare i Sirenen. Tiden på Räddningsverket har varit mycket bra. Jag ber att få tacka alla jag haft förmånen att möta under mina drygt två år som generaldirektör. GÖRAN GUNNARSSON Generaldirektör, Räddningsverket INNEHÅLL nyheter Syd ger nya uppgifter till alla 4-5 Drastiska sparförslag på utbildningen 6 Sotningen vill inte till Revinge 7 Lär av misstagen spara liv 8 Döm först förlåt sen 9 Inget generellt krav på bostadssprinkler 24 Dubblar insatsen det ska Mälardalen vinna på 25 Bara var fjärde har aktuellt handlingsprogram 26 Räddningstjänsten inte snabbt på plats 29 Nu lär Leif ut trafikvett 31 reportage Dykare trots motgångar 10 Brand 2008 Se inte problem gör jobbet 12 En brandman måste kunna att prata med folk 13 Politikerna för mesiga 14 Ett larm stör verksamheten 15 Det bästa är utbildningen 16 Höjd kompetens när verksamheter möts i MSB 16 Effektivt med defibrillatorer 17 skolbränder Kräver hårdare tag mot skolbränder 18 Begär sänkt taxeringsvärde för närhet till skola 19 oljeskydd Samverkan räddade Slites badstränder 21 mångfald Dags ta mångfald på allvar? 28 ordet fritt Klarar testerna men får inte chansen till jobb 30 Det är de tre procenten som räknas 31 erfarenheter Klämlampa föll ner kunde gått illa 32 Batteriet exploderade 34 Omslagsbilden Foto: Gunno Ivansson I mitten av maj samövade för första gången Kustbevakningen och Räddningsverket i strandnära område. Förutsättningarna var ett fingerat oljeutsläpp utanför Slite på Gotland. Sirenen Räddningsverkets tidning Sirenen bevakar utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Inledaren på sidan 2 är att betrakta som Räddningsverkets officiella linje. Ansvarig utgivare: Stig Dahlén. Adress: Sirenen, L 257, Karlstad. E-post: Webb: Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer. Upplaga: exemplar. Adressändring görs via epost, på webbplatsen eller genom talongen som finns i slutet av varje nummer. Talongen skickas till: Prenumeration, Sirenen, L 257, Karlstad. Kom ihåg att uppge gamla adressen vid adressändring. Tryck: V-TAB, Västerås. Tryckt på miljövänligt papper. Tryckdag detta nummer: 3 Juni. Nästa nummer trycks 15 augusti Redaktion Stig Dahlén Chefredaktör och ansvarig utgivare Gunno Ivansson Journalist Per Larsson Journalist Katarina Sellius Journalist

3 Sirenen Nr 4 Juni 2008 nyheter 3 Ny föreskrift stoppar räddningstjänsten Otillåtet sätta halskrage I framtiden får räddningstjänsten inte använda halskragar och ryggbrädor vid IVPA-larm. Räddningstjänsten får bara vidta enkla, livräddande åtgärder som inte kräver några hjälpmedel. I sitt kommande förslag till föreskrifter om ambulanssjukvård reglerar Socialstyrelsen IVPAverksamheten. Om förslaget går igenom får det konsekvenser för räddningstjänsten. I förslaget till föreskrift sägs det bland annat ett IVPA-avtal får endast omfatta och reglera enkla åtgärder utan hjälpmedel som omedelbart måste vidtas för att rädda liv (första hjälpen) samt behandling med medicinsk oxygen och defibrillator. Vid ett konstaterat hjärtstopp får enkla hjälpmedel användas, t.ex. andningsmask av typen pocketmask. Trots att föreskriften ännu inte trätt i kraft har den redan fått konsekvenser. I februari drog ambulansöverläkaren i Skaraborg in halskragarna för räddningstjänsterna. Sylvia Myrsell, som förberett föreskriften, men som numera arbetar på SOS Alarm, förklarar bakgrunden till formuleringen: Räddningstjänsten ska inte bedriva sjukvård, de ska bedriva bra första hjälpen vilket är det viktigaste vid ett IVPA-larm. De har inte kompetens att göra medicinska bedömningar och vidta åtgärder utifrån det. Om räddningstjänsten har delegering blir det fortsatt tillåtet att ge syrgas och defibrillera vid hjärtstopp. Men det är knappast en sjukvårdsåtgärd enligt Sylvia Myrsell. Förbjuden åtgärd? Socialstyrelsen är på väg att ge ut nya föreskrifter för IVPA-larm. Enligt förslaget tillåts räddningstjänsten endast utföra enkla åtgärder utan hjälpmedel. Halskrage och ryggbrädor får inte användas av räddningstjänsten. Foto: Gunno Ivansson Det är mer en första hjälpenåtgärd tycker jag, den uppgiften finns inte reglerad någonstans. Räddningsverket och Socialstyrelsen har olika uppfattningar om definitionen av enklare hjälpmedel. Halskrage är inte ett enklare hjälpmedel. En stor missuppfattning inom räddningstjänsten är att man tror att sätter man på en nackkrage är nacken stabiliserad, vilket är helt fel. Nackkragen stabiliserar som bäst procent. Därför har vi resonerat så att bedömer man att det finns risk för en nackskada, då får man stabilisera med sina egna händer. Uttagningshjälpmedel, som ryggbrädor, kan i vissa fall vara mer till skada än nytta. I sitt remissvar anser Räddningsverket att räddningstjänsten ska få använda enklare hjälpmedel och föreslår bland annat följande tillägg: Med enkla hjälpmedel menas exempelvis förbandsmaterial, hypotermimaterial, brännskadematerial, enkel fixeringsutrustning och lyfthjälpmedel. Pontus Albertsson, medicine doktor och ämneskoordinator på Räddningsverket i Sandö, anser att förändringen kan skapa förvirring eftersom räddningstjänsten har möjlighet att använda enkla hjälpmedel, exempelvis sätta halskrage vid en vanlig räddningsinsats, men inte i samband med ett IVPA-larm, om Socialstyrelsen får sin vilja igenom. Lagen om skydd mot olyckor säger att räddningstjänsten ska hindra och begränsa skador på människor egendom eller miljön. Vi anser att det är rimligt att räddningstjänsten ges förutsättningar att kunna leva upp till detta. Att sätta halskrage och andra enklare åtgärder ligger enligt Räddningsverket inom ramen för första hjälpen-åtgärder, men att det krävs utbildning. Efter genomgången utbildning anser vi dock att det är förknippat med minimala risker för den drabbade. Det finns risker med att inte göra någonting också, säger Pontus Albertsson. Yvonne Näsman, utvecklingsansvarig och PHTLS-koordinator vid Räddningsverket Sandö, påpekar att Räddningsverkets utbildningar bygger på PHTLSkonceptet. I den senaste upplagan av PHTLS-boken sägs att halskragen ger ett 90 procentigt stöd för fram och bakåtrörelser och begränsar sidoböjning och rotation med 50 procent. Och att en nackkrage alltid ska användas tillsammans med manuell stabilisering. Det är detta vi lär ut till våra elever. Socialstyrelsen ska ta ställning till remissvaren i början av juni och någon gång i höst beräknas den nya föreskriften ges ut. gunno ivansson Fotnot: PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) är ett amerikanskt utbildningskoncept för akut prehospitalt omhändertagande av traumapatienter. Malmö vill anställa 24 invandrare Särbehandling olagligt LUND. 24 unga invandrare ska projektanställas under ett år. Räddningstjänsten Syd hoppas att åtta-tio av dem ska bli brandmän. Mångfald Lyckas vi inte med mångfalden lyckas vi heller inte med uppdraget, säger förbundsdirektör Per Widlundh. 40 procent av Malmös befolkning har invandrarbakgrund, i Räddningstjänsten Syd är andelen 1-2 procent. Per Widlundh uppskattar att 60 procent i åldern år, där man rekryterar brandmän, är invandrare. Resten är 20 procent svenska kvinnor och 20 procent svenska män. Och det är mot de sistnämnda vi är fokuserade. Vi behöver speeda upp arbetet med mångfalden en del. Därför startas nu ett projekt där räddningstjänsten anställer 24 personer med utomnordisk bakgrund. De ska få inblick och viss utbildning i jobbet. Förhoppningen är att åtta-tio av dem blir intresserade och vill gå vidare. Vi vill då skicka dem på SMOutbildning. Menar Räddningsverket något med mångfalden så hoppas jag verket ser till så att de får utbildningen, säger Linus Eriksson. Han efterlyser alltså en särskild behandling. Om inte det skulle gå? Då får vi skicka dem på utbildning i räddningsinsats och ge dem SMO-tänket själva. Något måste göras. Ska vi fortsätta att enbart anställa brandmän som tagit sig in vanliga vägen på SMO då är jag pensionär innan vi har en acceptabel andel invandrare i vår kår. Som en tänkbar arbetsuppgift lanseras begreppet närbrandmän. Vi vill att personerna ska vara aktiva i bostadsområden. Mycket handlar om information. Tanken är att de med stöd av handledare ska verka som närbrandmän under utbildningen, säger utvecklingsledaren Gunilla Jansson. De som förhoppningsvis fattar tycke för yrket ligger bra till för anställning, de kan bli både närbrandmän eller hamna i utryckningsstyrka. Var ska de placeras? De ska spridas i våra kommuner. Utanförskapet har främst varit ett Malmöproblem, men vi har det i andra kommuner också, säger Gunilla Jansson. Räddningstjänstens projekt är kostnadsberäknat till dryga nio miljoner kronor. EU-medel täcker en tredjedel, Malmö stad och Arbetsförmedlingen satsar också resurser. De personer räddningstjänsten söker till projekt ska vara år och ha gymnasieutbildning. PER LARSSON Räddningsverkets jämställdhetsstrateg Dennis Kullman säger att räddningstjänsten Syd inte kan få öronmärkta platser för personer med utomnordisk bakgrund på SMO-utbildning. Positiv etnisk särbehandling är olagligt. Konskevensen skulle vara att andra missgynnas. Det finns ett utslag i Högsta domstolen som fällde Uppsala universitet för att de vikt 30 platser åt sökande med utländsk bakgrund. Däremot kan man tänka sig att de får ett försteg meritmässigt genom att de deltar i projektet, och om det behövs kanske det går att göra specialinsatser för att öka möjligheten att bli antagen till SMO.

4 Syd ger nya uppgifte 4 nyheter Sirenen Nr 4 Juni 2008 LUND. Offensiva enheter ska klara procent av larmen. Alla anställda får nya uppgifter för att bredda kompetensen och höja effektiviteten. Räddningstjänsten Syd har gjort vägval. Vi har haft vår omställningsperiod, nu ska vi börja visa resultat, säger förbundsdirektör Per Widlundh. Förbundet i syd föddes Det var ingen smärtfri förlossning. Drygt två år senare anser ledningen att det är dags att börja röra sig framåt. Tjänstemän och politiker har gemensamt formulerat fyra mål som går ut på att färre ska skadas, allmänhetens kunskap att förebygga och hantera skador ska öka och att skadade snabbare ska få hjälp. Samtidigt förändras organisationen. Traditio- Per Björkman nell avdelningsstruktur är borta. Nu pratar ledningen processtyrning och processägare. Det blir lite smurfspråk. Egentligen gör vi inget nytt, men vi försöker göra det smartare och mer strukturerat, säger verksamhetsstrateg Per Björkman. I slutänden handlar det om lust och engagemang. Vi vill individualisera de anställda, lyfta upp dem, säger kommunikationsstrateg Charlotte Sjövall. Det är effektivitet som jagas, att göra rätt saker. Med det nya arbetssättet ska personalen jobba 20 procent av sin tid med nya uppgifter. Vi står inför en kultur- och attitydförändring. Rädsla och oro hos personalen måste vi förstå. Men vi får inte stoppa utvecklingen tar bättre tillvara de resurser vi har, säger Björkman. Brandmän har vant sig vid att de ska göra mer än rycka ut på olyckor. Hembesök, utbildning och information är vanliga uppgifter. De finns med hos Räddningstjänsten Syd också. Men här ska även dagtidspersonal välja en ny uppgift. Om vi drar tankesättet till sin spets innebär det att många jobbar med förebyggande uppgifter i olika former så länge det inte är larm. När det är larm ska i princip alla kunna ha en operativ uppgift om krisen blir riktigt stor. Pendeln ska kunna slå extremt åt båda hållen. I vardagsläget handlar effektiviteten om fördelning och bredd i uppgifterna. Det är lätt att säga tulipanaros, men för Per Widlundh finns inget annat alternativ än att kliva på framåt. Även om hans förbund har besparingskrav på sig även i år så anses ekonomin på fötter. Och det var första kravet från politikerna när förbundet bildades. Nästa steg är samhällsnyttan. Vi vill ge mer än lagen föreskriver, och skattebetalarna som ger oss en miljard på fyra år har rätt att kräva det, säger Widlundh. Han välkomnar en större politisk styrning, och därmed större krav utifrån. När lagen om skydd mot olyckor presenterades sa dåvarande försvarsministern Leni Björklund att olyckorna inte får kosta så mycket. Men var hamnade det kravet, jo i knät på räddningschefen. Det är viktigt att vi gör allvar av lagen om skydd mot olyckor, jag tycker kanske inte att räddningstjänst-sverige har gjort det. Efter förbundsbildandet anser chefen Per Widlundh att det nu är dags för Räddningstjänsten Syd att visa vad den verkligen kan. Ett av räddningstjänstens mål är att en första skadebegränsande åtgärd ska genomföras inom två minuter från det att en olycka inträffat. Det innebär att vi måste lära folk hur de utför åtgärder, säger Per Widlundh. En annan konsekvens är nämnda effektivitet hos räddningstjänsten. Syd tänker satsa mer på offensiva enheter. Per Widlundh tror att mindre enheter kan klara procent av larmen. Vi når fram snabbare, kan oftast bryta olycksförloppet tidigare. Räddningstjänsten är uppbunden till 1+4, inte till vad vi faktiskt gör. Våra politiker har sagt att det är bättre att vi snabbt kan påbörja insats och vänta på avancerade resurser än att komma senare med alla resurser på en gång. Inget nytt, det bara heter något nytt LUND. Kejsarens nya kläder, eller? Bland brandmännen i Lund finns en skepsis mot omorganisationen i förbundet. Så vissa dagar ska vi inte åka på larm utan vara i verkstaden. Men det gjorde vi ju förut också. Det här är inget nytt, det bara heter något nytt, säger brandman Per-Axel Svensson. Det flera av brandmännen som Sirenen pratat med vänder sig mot är att man inte anser sig fått vara delaktiga. Vi är inte medarbetare utan arbetare. Jag tror på förbundet. Men när man bildar ett förbund kan man göra det med eller utan bedövning, här var det utan bedövning, säger Jonas Borg. Han tycker att ledningen inte lyssnar på förslag från golvet. Någon annan konstaterar att det bildats grupper där brandmännen fått medverka för syns skull, konceptet har ändå redan varit färdigt. När vi för några år sedan skulle hämta idéer från andra håll ville jag åka till Alingsås. Men det var inte aktuellt. Nu ska vi plötsligt börja jobba som Alingsås, säger Jonas Borg. Brandmännen tror inte på offensiva enheter som en bra lösning, åtminstone inte i Lund där de jobbar. De anser att olycksbilden talar emot det. För några veckor sedan inträffade en lägenhetsbrand i Lund där det från allmänhet luftades kritik mot att styrkan som kom till branden var för liten. Lunds styrka var på en containerbrand när det andra larmet kom. En insatsledare skickades ensam till branden och backades senare upp av kåren i Löddeköpinge. Det var inte frågan om utan när det skulle ske. Vår oro ligger i bemanningsfrågan. Vi i Lund och Malmö upplever hög belastning, i Eslöv och Löddeköpinge drar man ner dramatiskt. Hur ska vardagen te sig? undrar facklige representanten Martin Lundquist. Det pratas från ledningen mycket om individen och att bryta gruppmentaliteten. Att ge den enskilde möjligheter att utvecklas är väl bra. Individualiseringen är en samhällsutveckling vi inte rår över. Men vi påstår också med en åsnas envishet att det är viktigt med gruppdynamik för att klara svåra insatser, säger Lundquist. Operative chefen Linus Eriksson konstaterar angående branden i Lund: Det är inget nytt att vi får problem med beredskapen vid två samtida larm, så var det redan innan förbundet bildades. Vi blev nio minuter senare på grund av containerbranden. I detta fall verkar det som att det inte hade avgörande betydelse. Väl på plats gjordes en bra insats, branden hölls inom startlägenheten. Det man kan diskutera är hur vi larmar ut våra styrkor och här ser man vad anlagda bränder kan ställa till med.

5 Sirenen Nr 4 Juni 2008 nyheter 5 r till alla Omorganisationen Mer dagtidsarbete LUND. Process är modeordet. Räddningstjänsten Syds nya organisation innebär att nästan alla ska jobba i processer 20 procent av sin arbetstid. Mer dagtid för brandmän innebär färre personer i utryckningsstyrkorna. Verksamheten får sex processer och två stödprocesser. Processerna är marknadsföring, information och utbildning, lära och utvärdera, genomföra insatser samt reducera risk. De två stödprocesserna är drift/underhåll och säkra insatsförmåga. Samtliga anställda, utom deltidsbrandmän och administration, har fått välja inom vilken process de vill jobba 20 procent av sin tid. En form av fritt valt arbete. Alla jobbar redan med någon av uppgifterna. I princip alla fick den uppgift de valde, säger HRstrategen Stina Blix. Några få gjorde inget val och har placerats i de processer där det fanns lediga platser. Stina Blix Det nya arbetssättet innebär ett förändrat schema för skiftpersonalen. 20 procent av arbetstiden, tiden i processer, är förvandlad till ren dagtid. Det innebär fyra dagskift under en femveckorsperiod. Det nya schemat ger mindre helgtjänstgöring, nu jobbar skiftpersonal två helger av fem i stället för varannan. Martin Lundquist, facklig representant för Kommunal, har inget emot det nya skiftschemat. Arbetstidsmodellen tror jag kan vara bra, vitaliserande. Sen vet vi inte vad det kommer att ge. Vi har besparingskrav och samtidigt ska vi utveckla. Jag kan vara lite orolig för att det inte finns nog med kraft för utveckling. 2005, året innan förbundet bildades, fanns det ständigt 80 brandmän i beredskap i de fem kommunerna. Det har nu minskat med 19 personer. Heltiden har minskat från 44 till 34 brandmän i beredskap. Vi kommer också att ha 34 personer som jobbar dagtid, och det är lika många som på vår före detta förebyggandeavdelning, säger operative chefen Linus Eriksson. Minskning av beredskapen beror delvis på att kärnkraftsverket i Barsebäck stängts. Beredskap på heltid i Kävlinge, Löddeköpinge och Eslöv går från 1+4 till 1+2. Deltiden i Löberöd och Revinge har vardera haft 1+4, nu ska stationerna dela den bemanningen, två på varje ort och gemensam styrkeledare. Styrkeledaren är förstainsatsperson på båda orterna, sedan fyller man på från aktuell ort. Alla ska kunna användas operativt MALMÖ. Ida Texell tvekade inte när hon skulle välja inriktning för 50 procent av arbetstiden. Det blev operativa insatser. En spännande uppgift. Vi får möta människor som vi kan hjälpa. Det är det som driver oss, säger hon. Brandingenjör Ida Texell är ansvarig för området genomföra insatser. I dag jobbar Ida i huvudsak förebyggande, har befälsjour två gånger i veckan samt beredskap var femte helg. I den nya organisationen ska hon ägna 50 procent av sin tid åt att utveckla räddningstjänstens operativa förmåga. Räddningstjänsten Syds nya organisation syftar till flexibilitet. Det pratas ofta om att alla måste jobba förebyggande. Här poängteras också att alla förebyggare kan behövas operativt. Vid behov ska hela organisationen kunna användas operativt. Det handlar bara om att vi har tydliga uppgifter, säger Ida Texell. Det härliga i min process är att personalen tycker det är väldigt kul att vara brandman, de vill verkligen hjälpa folk. Hon ler med hela ansiktet och verkar bara vänta på att få trycka på startknappen. Vi kan utveckla mycket. Vi kan bli bättre på att analysera våra insatser, det är viktigt att vi blir medvetna om vad vi gör. Vad gör att vi får effekt och vad är effekt? Utveckling handlar om att staka ut vägar för jobbet, lägga fram beslutsunderlag. Vi pratar om från larm till insiktsfull drabbad. Vi måste möta drabbade på ett bra sätt, våra tjänster ska skapa ett mervärde för dem. Hur är befälsstrukturen, hur fungerar samverkan på strategisk nivå, hur proffsigt hanterar man dödsfall vid olyckor när det gäller media och egen personal? Det är frågor Ida Texell vill ta upp. Det vi måste göra är att synka visionen genom de egna leden. Om detta ska fungera måste vi få förankring och förståelse, ha hög grad av delaktighet. Text och foto: PER LARSSON Ida Texell tar ansvar för processen som kallas genomföra insatser.

6 6 nyheter Sirenen Nr 4 Juni 2008 Om det måste sparas 50 miljoner på utbildningen: Drastiska konsekvenser Vad händer med utbildningen inom skydd mot olyckor om anslaget minskas med 30 eller 50 miljoner kronor per år? Det vill kommittén som formar den nya myndigheten MSB veta. Svaret är att det kan få drastiska konsekvenser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildas 1 januari Några av många uppdrag som MSB-kommittén delat ut för snabbutredning handlar om utbildningen av räddningstjänstens personal. Två av Räddningsverkets fyra skolor, Rosersberg och Skövde, kommer inte att ingå i MSB. I ett första uppdrag redovisade CRS (Räddningsverkets centrum för risk- och säkerhetsutbildning) utbildningsbehoven för åren på de två kvarvarande skolorna, Sandö och Revinge. Samhällets behov av den avgiftsfinansierade uppdragsutbildningen ökar de kommande tre åren. Vi bedömer att en fjärdedel av denna utbildning kan bedrivas i Revinge och Sandö, resten får läggas ut på andra aktörer, säger CRS-chefen Stefan Lundqvist. För utbildningen av deltidsbrandmän, SMO-utbildningen och författningsreglerad utbildning uppmanades CRS att räkna på tre dimensioneringsalternativ för Sandö och Revinge att 90, 70 respektive 50 procent av denna utbildning genomförs på skolorna (och resterande läggs ut på andra aktörer). Att lägga ut på andra aktörer Hur ska skolorna i Skövde och Rosersberg klara inbokad utbildning resten av året? De kommer ju inte att ingå i nya myndigheten, lärare med flera har börjat söka andra jobb. Självklart ska vi klara utbildningen, säger Mona-Lena Beckman, skolchef i Skövde. Där har hittills enbart några få lärare lämnat skolan senaste halvåret. I Rosersberg, med en hetare arbetsmarknad runtomkring, ser det värre ut för skolan. Ett tiotal lärare har lämnat Rosersberg sedan propositionen kom i mars, lika många försvann efter Mats Sjöstrands utredning i maj förra året, säger skolchefen Kennie Thörn. Hur ska ni klara inplanerad utbildning hösten 2008? Det blir tufft, men förutsatt Deltidsbrandmän på utbildning. Hittills har staten stått för merparten av kostnaderna. Men om den nya myndigheten MSB måste spara 30 eller 50 miljoner på utbildningen jämfört med Räddningsverkets utbildningsbudget för 2008 kan kostnader vältras över på kommunerna. Foto: Per Westergård blir dyrare de närmaste åren eftersom det finns en startkostnad för MSB:s skolor oavsett utbildningsvolym, säger Stefan Lundqvist. Dyraste alternativet blir om 50 procent läggs ut på andra aktörer eftersom detta ska finansieras av MSB. Jag hoppas att kundens behov är i fokus, inte att disponibel ekonomisk ram får avgöra. Efter att detta uppdrag redovisats kom nästan som ett brev på posten ett nytt uppdrag från att vi inte tappar många medarbetare samt att vi vid behov kan få stöttning från Sandö och Revinge inom vissa områden ska det kunna gå. Men jag kan givetvis inte garantera något. Gränssättande är att vi kan upprätthålla dels säkerheten för personal och elever, dels en godtagbar kvalitet på utbildningen, säger Kennie Thörn. Regeringen har, kraftigt försenad jämfört med vad som sades i propositionen, nu utsett en utredare, Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län. Han ska pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva verksamhet vid skolorna i Skövde och Rosersberg. Susanne Oxenstierna kommer i egenskap av utredningens huvudsekreterare att assistera Lindgren. Senast 1 oktober ska Lindgren MSB-kommittén bland annat att redovisa konsekvenserna av minskade anslag inom området skydd mot olyckor med 30 respektive 50 miljoner kronor per år. Det skulle minska den anslagsfinansierade utbildningen från cirka 250 miljoner 2008 till 220 respektive 200 miljoner per år. Den 30 maj redovisade CRSchefen möjliga besparingar, där flera skulle få stora konsekvenser för den fortsatta utbildningen av avrapportera till regeringen. I Rosersberg och Skövde hoppas man på besked betydligt tidigare. Jag räknar med att Sven Lindgren kontaktar oss så snart han hunnit sätta sig in i frågorna. Men det är bråttom, väldigt bråttom. Dels har vi två stora hyreskontrakt som löper ut 30 juni och hyresvärden för redan dialog med andra intressenter, dels riskerar vi att tappa mer folk ju längre tiden går. Jag förstår att Lindgren inte kan ha sin utredning klar före 30 juni, men jag hoppas att han kan ge några tydliga signaler innan dess, säger Kennie Thörn. räddningstjänstens personal. Här några exempel på möjliga besparingar: Kommunerna övertar genomförandet av utbildningen Räddningsinsats (deltidsbrandmän) med väsentlig minskad statlig finansiering. Beroende på vilken kostnadsfördelning mellan stat och kommun som väljs kan 7-27 miljoner kronor sparas. Om exempelvis den statliga Skolorna slåss för ett liv efter jul sätter hoppet till landshövding Räddningsskolan i Skövde hyser gott hopp om ett liv efter jul. Vår inriktning är att det ska finnas en skola här även nästa år, när vi inte längre finns inom den centrala myndigheten, säger skolchefen Mona-Lena Beckman. Trots beskedet i propositionen i mars är det fortfarande en positiv inställning hos personalen här i Skövde. I vilken form kan skolan eller delar av skolan finnas kvar i framtiden? Det finns olika möjligheter, men den jag tror mest på är att det bildas ett aktiebolag, i egen regi eller i någon annans. Där hoppas vi mycket på hjälp från utredaren Sven Lindgren, säger Mona-Lena Beckman. Lindgren är inbokad för besök i Skövde juni. Jag har redan talat med Lindgren och spontant fick jag förtroende för honom. Han verkar vara beslutsam och inriktad på att engagera sig ordentligt i uppgiften som utredare, säger Beckman. Räddningsverkets centrum ersättningen för förlorad arbetsinkomst upphör minskar statens kostnader med cirka 10 miljoner per år. Lika mycket sparas om statliga ersättningen för resor, kost och logi upphör. Kommunerna får stå för notan. Genom att reducera antalet kursdeltagare på vissa grundoch vidareutbildningar med cirka 300 studerande per år minskar anslagsbehovet med cirka 13 miljoner kronor. Minskning av antalet lärartimmar kan spara ytterligare 8 miljoner. Påbyggnadsåret för brandingenjörer integreras i brandingenjörsutbildningen och det skulle spara cirka 2 miljoner kronor för staten. Förkortning av den tvååriga SMO-utbildningen med en termin skulle minska anslagsbehovet med cirka 5 miljoner kronor. Förkortning av utbildningen Räddningsinsats med två veckor sparar 1,3 miljoner kronor per år. Vidareutbildning som inte är reglerad beställs av MSB och genomförs av annan aktör som avgiftsfinansierad utbildning. Det skulle minska statsanslaget med nära 4 miljoner kronor per år. Som ett alternativ diskuteras även olika lösningar för de två MSB-skolorna, exempelvis att ha en stor och en mindre skola. Alla våra redovisade förslag till kostnadsminskningar skulle innebära en försämring för våra kundgrupper, säger Stefan Lundqvist. STIG DAHLÉN för risk- och säkerhetsutbildning (CRS) har borrat mycket i hur man ska klara inbokad utbildning hösten 2008, om det försvinner nyckelpersonal. Vi har en beredskap att omfördela resurser inom CRS. Det kan bli nödvändigt för lärare i Sandö och Revinge att i höst hjälpa till på andra skolor, säger CRS-chefen Stefan Lundqvist. Vi följer kontinuerligt situationen. Skulle många sluta i Rosersberg eller Skövde får vi anpassa oss till situationen. Det kan även bli nödvändigt att hyra in personal från räddningstjänsten. Skövdes skolchef Mona-Lena Beckman säger: Vi har klara ambitioner att själva stå för utbildningen under hösten. STIG DAHLÉN

7 Sirenen Nr 4 Juni 2008 nyheter 7 Vill inte flytta till Revinge Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) slåss för att sotningsutbildningen blir kvar i Rosersberg. Om den ska läggas ut på en extern aktör vill förbundet bli denna aktör. När förslaget kom att Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde bör avvecklas sades att sotningsutbildningen kan flyttas från Rosersberg till skolan i Revinge i Skåne. Revinge och skolan i Sandö utanför Kramfors blir kvar inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det vore extremt dåligt och olyckligt att skrota den moderna anläggningen på Rosersberg och bygga upp en ny i Revinge. De investeringar som gjorts senaste fem åren på 20 miljoner skulle vara bortkastade, dessutom skulle det ta tid att bygga upp en lärarkader till motsvarande nivå som nu finns på Rosersberg, säger Ulf Lindén, vd i SSR. Han lägger till ytterligare ett skäl: Som skåning värnar jag om Skåne, men när det gäller lokaliseringen av en enda skola för sotningsverksamheten i landet inser jag att Rosersberg geografiskt är ett överlägset alternativ. SSR diskuterade frågan på ett styrelsemöte den 22 maj. Lindén ser två realistiska möjligheter. Den ena är att skolan blir kvar i Rosersberg och organisatoriskt drivs vidare inom ramen för MSB, exempelvis från skolan i Revinge. Den andra innebär att en annan aktör tar över, och då är vi i Skorstensfejarmästarnas Riksförbund intresserade. Styrelsemötet uppdrog förbundets verkställande utskott att kontakta landshövding Sven Lindgren, som av regeringen utsetts att undersöka möjligheterna för andra aktörer att från 2009 ta över delar av Räddningsverkets nuvarande utbildningar. STIG DAHLÉN Riksdagen tog beslut Riksdagen röstade den 20 maj, som väntat, ja till regeringens proposition Stärkt krisberedskap för säkerhets skull. Ett antal motioner hade kommit in, men samtliga avstyrktes i försvarsutskottets betänkande. Riksdagsbeslutet blev det slutliga politiska ställningstagandet att Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ner vid kommande årsskifte. Hjälp med att rena vatten i Burma I slutet av maj skickade Räddningsverket vattenreningsutrustning och tre vattenreningsexperter till det översvämningsdrabbade Burma. Det handlar om tre utrustningar för massvattenrening. Två personer från Räddningsverket åkte till Rangoon en vecka tidigare för att förbereda insatsen. Utrustningen doneras till Rädda Barnen och våra experter ska utbilda lokal personal i hur vattenreningsutrustningen används, säger projektledaren Lina Eliasson, Räddningsverket. Räddningsverket har tidigare i omgångar haft personal i Burma, på uppdrag både av EU och FN, för att förbereda insatser och samla information om situationen. Dessutom finns en logistiker på flygplatsen i Bangkok. Gunnarsson-passning till MSB Kvalitén i utbildningen måste vårdas ömt Det enda negativa är att drömjobbet inte varade mer än drygt två år. Säger Göran Gunnarsson som gör i juni sin sista månad som generaldirektör för Räddningsverket. Han lämnar myndigheten utan att ha ett nytt jobb att gå till. Om han accepterat det sex-årsförordnande han erbjöds hade han fått andra arbetsuppgifter av regeringen. Trots det har Göran Gunnarsson enbart positiva minnen från sin tid på Räddningsverket. Jag kom inte till Räddningsverket för att det var vilket jobb som helst. Det var precis det jobb jag ville ha och jag har trivts från första dagen. Räddningsverket har en otroligt engagerad personal och är som jag själv väldigt uppgiftsfokuserad. Han tillträdde 1 mars 2006 och ägnade de första månaderna till att lära sig den interna verksamheten. Vissa saker klarnade snabbt andra tog lite längre tid. I många delar har det handlat om att fortsätta utveckla och driva på arbeten som redan var igång. Räddningsverket var Räddningsverkets experter genomförde i slutet av maj den första utbildningen av lokal personal i Rangoon hur man hanterar vattenreningsutrustningen. Foto: Räddningsverket Utbildningen i att hantera vattenreningsutrustningen tar några dagar men insatsen beräknas pågå i en månad. Det kan behövas stöd om det skulle uppstå problem med utrustningen. Dessutom kan det bli lättnader i restriktionerna för Vid halvårsskiftet tackar Göran Gunnarsson för sig efter två år som chef för Räddningsverket. Foto: Gunno Ivansson utländsk hjälppersonal och då kan våra medarbetare följa med ut till de drabbade områdena. Det kan också bli fråga om ytterligare insatser. FNs matprogram planerar långt framme i processutvecklingen. Med denna grund var det naturligt att vidareutveckla verksamhetsstyrningen mot en tydlig kundfokusering. En viktig fråga var att få fram resurser för den framtida utvecklingen av skolorna. Genom att anpassa en för stor utbildningsorganisation har vi frigjort resurser för den utveckling av utbildningen som nu ska genomföras. Bedömningen av vad han åstadkommit under sin tid på Räddningsverket överlämnar han åt andra. Han vill dock framhålla den omfattande framtidsstudie Räddningsverket genomfört. Det är oerhört viktigt att den får ligga till grund för den framtida utvecklingen. Eftersom han beslutat sig för att avgå vill han inte ge organisationskommittén för den nya myndigheten några råd men säger: Det talas mycket om krishantering, men vi kan inte fortsätta leva i ett samhälle där människor dör i olyckor varje år. för en omfattande insats i Burma och om det blir verklighet kan det finnas behov av fältkontor, säger enhetschef Lars Johansson, Räddningsverket. Räddningsverket gör också en insats för det jordbävningsdrabbade Kina. Bidraget består av tält och filtar tält är en donation från Lions, men den den stora delen är svenska militärtält, sjukvårds-, förråds- och 12/20-mannatält. Nästan alla tält sys numera i Kina och drygt av tälten är inneliggande order som i stället för att levereras till Europa går direkt till de drabbade provinserna. Kinesiska Röda Korset står som mottagare. Stödet är ett svar på begäran om hjälp både från den kinesiska regeringen och internationella Röda Korset. En person från Räddningsverket finns på plats i Kina för att följa upp leveransen. Utbildningskvalitén måste vårdas ömt. För en kompetensorganisation är utbildning ett effektivt och snabbt sätt att nå ut med sina kunskaper. Räddningsverket läggs inte ner förrän vid årsskiftet och Göran Gunnarsson tycker inte att han sviker genom att gå i förtid. Räddningsverket har en balanserad och målstyrd verksamhet. Bitarna i arbetet inför den nya myndigheten ligger på plats. Det finns en organisationskommitté, en avvecklingskommitté och en utredningsman för skolorna har tillsatts. Det var inget lätt beslut, men för mig är chefsjobbet förknippat med utmaningar. Med allt på plats finns inget att utveckla, inget jag kan bidra med. Svika, det hade varit att lämna när jag fortfarande hade möjlighet att påverka. Vad han ska syssla med efter en sommar i fritidsbåten är oklart. Kanske kommer han att dra en och annan vals. Jag vet inte vad jag ska göra, men jag har köpt mig ett dragspel, säger Göran Gunnarsson, och skrattar. GUNNO IVANSSON

8 8 nyheter Sirenen Nr 4 Juni 2008 Lär av misstagen spar KARLSTAD. Det gäller att skapa en vilja att lära av misstagen. Men hur? Frågan ställdes av Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson. Det triggade till en bred debatt om skuld, straff, ansvar och lärande. Vems var felet? Det är ofta frågan som ställs när en olycka inträffat. Någon ska ställas till svars. Men hur kommer vi steget längre? Det diskuterades på Räddningsverkets konferens Lära av misstag eller upprepa dem?. På Räddningsverket har vi att göra med hela skalan av olyckor, allt från vardagsolyckor till katastrofer som tsunamin, sa Göran Gunnarsson människor dör varje år i olyckor. På tio år betyder det att två medelstora svenska samhällen utplånas i sånt som ofta bara blir notiser i tidningarna. Lägger man till alla svårt skadade, blir det uppenbart att vi måste lära oss av såväl tillbud som vardagsolyckor, stora olyckor och katastrofer. Lena Svenaeus, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR, lyfte fram sjukvården som exempel på hur en dålig säkerhetskultur förhindrar att man lär av inträffade olyckor. I stället för att rätta till fel i rutiner, går det ut på att hitta syndabockar. Man måste våga berätta om egna och andras misstag, men den som riskerar straff berättar inte, sa hon. Lena Svenaus var försvarare för den sjuksköterska som fick bära ansvaret för dialysolyckan på regionsjukhuset i Linköping All skuld lades på sjuksköterskan, varför ställde man aldrig Göran Gunnarsson Lena Svenaeus frågan om det var något fel i systemet? frågade hon sig. Hanteringen upprepades 2002 i Kalmar då en sjuksköterska dömdes för att ha orsakat ett litet barns död efter en läkemedelsförväxling. Lena Svenaeus föreslår att Haverikommissionen bör utreda allvarliga olyckor inom vården. Chefsläkare Carina Forsberg från Varberg har jämfört säkerhetstänkandet inom sjukvården med kärnkraften. Skillnaderna i arbetet med olyckor gör henne frustrerad. I kärnkraftsindustrin råder öppenhet och varje incident rapporteras för att förebygga olyckor. Bara på Ringhals rapporteras 200 händelser per år. På sjukhuset är motsvarande siffra rapporter i enlighet med lex Maria omkring fem per år. Det innebär en enorm skillnad i möjligheter att granska arbetsprocessen. Vi måste skapa en miljö där människor vågar rapportera. Enligt henne ligger vården år efter i säkerhetstänkandet. Man uppskattar att mellan och personer dör av svensk sjukvård varje år. På grund av misstag, olyckor och felbehandlingar, säger Carina Forsberg. I höst kommer kommer Socialstyrelsen med en sammanställning. Det är första gången denna typ av siffror tas fram specifikt för Sverige. Inom industrin tänker man annorlunda. I alla fall på Akzo Nobel Surfactants, där man tillverkar tensider och hanterar riskfyllda råvaror som exempelvis ammoniak. Agneta Gerdner är produktionsansvarig: I vår verksamhet lönar det Möte mellan två helt olika säkerhetskulturer. Sjukvården versus kemindustrin. Carina Forsberg är chefsläkare vind för en ökad patientsäkerhet. Agneta Gerdner, produktionschef på Akzo Nobel, har en annan situation. I henn brister. sig att påpeka säkerhetsrisker och vi uppmuntrar tillbudsrapportering. Det är nödvändigt för att vi ska hitta risker och kunna åtgärda. Det belönas i form av kolletiv bonus. Att någon skulle straffas för att ha gjort fel händer inte, säger hon. Hon framhåller att säkerheten är viktigare än leveranserna och har själv varit med om att stoppa produktion av säkerhetsskäl. Det straffrättsliga ansvaret diskuterades utifrån nödvändigheten att söka felet hos systemet i stället för hos individen. Är det möjligt att ha en mer förlåtade inställning? Överåklagare Sven-Erik Alhem anser att de båda dömda sjuksköterskorna visar att chefer och läkare Sven-Erik kommit alldeles för lindrigt Alhem undan: Vid en olycka måste straffansvaret sökas så högt upp i hierarkin som man bara kan. Juristen Sverker Jönsson, doktor i straffrätt, framhöll dock det nödvändiga i att i vissa fall straffa den som orsakat en olycka. Ska vi sluta straffa misstag i Sagt på konferensen Lära av misstag eller upprepa dem? Fria eller fälla? tjänsten, är det ett argument för allmän avkriminalisering. Vår fängelsepopulation består av unga killar utan utbildning, oftast med mycket svåra uppväxtförhållanden. Det är fullt möjligt att beskriva deras brott som systemets fel. Om människor ursäktas vid ett tillfälle, måste de göra det även vid andra brott. Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson är angelägen om att fortsätta diskussionen om hur samhället ska lära av misstag. Men han påpekade även att lärande sker, men att det inte alltid lyfts fram. Efter tsunamin byggdes den stödstyr- När ska man straffas för ett misstag? Sverige har en stark syndabockskultur som bland annat tar sig uttryck i att man alltför snabbt frågar efter vems fel det är att en olycka inträffat. (Lars Harms-Ringdahl, professor i riskhantering) Att jaga syndabockar är den lates sätt att jobba med säkerhetsfrågor, för det är enkelt. Ett annat perspektiv kräver ett mycket större engagemang. Att skada en patient, är ett straff i sig. (Carina Forsberg, chefsläkare) Hierarkin är stark. En undersköterska som ser att en läkare gör fel skulle aldrig påpeka det. (Carina Forsberg, chefsläkare) Vi bör skapa en säkerhetskultur där man vågar berätta om andras och egna misstag. Den som riskerar straff, är tyst. (Lena Svenaeus, chefsjurist Akademikerförbundet SSR) Olyckor kostar, både i mänskligt lidande och pengar. Det politiska ansvaret måste stärkas. Bara denna vecka dör 50 människor i olyckor i Sverige, hamnar på akuten och uppsöker primärvården. (Johan Pehrson, gruppledare för Folkpartiet liberalerna om siffror från NCO) Det finns bara ett sätt att få människor att aldrig göra fel bygga bort problemet och bygga in människan i systemet. Säkerhet är inte en individfråga. (Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Vägverket) Vi pratar inte om brott och straff i vår vardag. Vi pratar om att folk inte ska göra sig illa när de är på jobbet, och om att vi måste lära oss även från små tillbud. (Eva Mörk Månsson, Eka Chemicals) Det är svårt att peka ut vem som är ansvarig om systemperspektivet får dominera. Problemet är att organisationer i dag är så komplicerade. Risken är att ansvaret svävar fritt. Alla kan säga att de bara gjorde sitt jobb, sa han. (Sverker Jönsson, doktor i straffrätt, Lunds universitet) Varför ingen reagerar särskilt mycket över att så många dör till följd av misstag inom sjukvården, beror på att man inte ser storleken på problemet. Men om ett helt flygplan går i marken med hundratals omkomna, får det naturligtvis uppmärksamhet. (Carina Forsberg, chefsläkare)

9 Sirenen Nr 4 Juni 2008 nyheter 9 a liv vid Varbergs sjukhus och jobbar i motes värld belönas de som påpekar fel och Foto: Katarina Sellius ka upp som numera står redo att snabbt undsätta svenskar i krissituationer. När Libanonkrisen bröt ut sommaren 2006 fanns svenskar i området. Sverige hade lärt av tsunamin, inget annat land hjälpte hem som många av sina medborgare så snabbt som vi gjorde. Men det talar vi inte om är det av blygsamhet? Vi måste vara tydliga med att lärande ger effekt, säger han. KATARINA SELLIUS Samma misstag upprepas gång på gång Stora förändringar är att vänta inom hälso- och sjukvården en annan syn på vem som bär ansvar för patienternas säkerhet. Det avslöjade Per-Anders Sunesson, huvudsekreterare i den pågående patientsäkerhetsutredningen, på Räddningsverkets konferens. Patientsäkerheten måste öka. KARLSTAD. Jag har förlåtit killarna. Men inte det de gjorde. Det säger Ann-Britt Söderberg, mamma till Johanna som dog i brandkatastrofen. Det är snart tio år sedan hon förlorade sin 17-åriga dotter i diskoteksbranden i Göteborg den 30 oktober unga människor dog när fyra killar tände eld i trapphuset till en festlokal för att de inte fick komma in. Sheila de Vaughns 15-åriga dotter överlevde men chockades svårt. En smågalen, livsglad och odödlig tjej ena dagen. Nästa dag en främling. Hon kom hem lortig, sotig och med tom blick. Det första hon sa var rör mig inte, jag är äcklig. Dottern mådde psykiskt mycket dåligt och bar på en vrede och ett hat som hon länge riktades mot alla i sin omgivning. Såväl mot henne själv som mot mig, som låtit henne gå på discot. Det var en fruktansvärd tid, det tog tre år att få tillbaka henne. Då först kunde jag börja bearbeta min egen sorg, förklarar Sheila de Vaughn. För henne var det nödvändigt att först känna hat, vrede och hämndbegär. Ett måste var att få veta sanningen och att straffa de skyldiga. Rättegången, ett år efter branden, blev början till försoning. I rättegångssalen satt de fyra killarna tillsammans med sina försvarsadvokater. Bakom dem stod åtta tomma stolar. Vi hade förväntat oss monster, men där satt fyra unga, förtvivlade, rädda och övergivna killar. Helt utan stöttning från anhöriga, säger Ann-Britt Söderberg. De åtta stolarna, avsedda för föräldrarna, förblev tomma resten av rättegången. Inom mig vaknade moderskänslorna och med det en förståelse, förklarar hon. Och med förståelsen kom så småningom också förlåtelse. Även om jag inte kan förlåta deras handlingar så har jag Den gagnas inte av att man jagar enskilda syndabockar som gjort fel. Vi kommer med all sannolikhet att föreslå att vårdgivaren, den som förestår och bedriver verksamheten, ska få ett tydligare ansvar. Lagstiftningen säger i dag att när något går snett är det den enskildes ansvar, sa Sunesson, som även är jurist vid Socialstyrelsen. Känslor av hat, hämnd och skuld är till en början ofta nödvändiga för anhöriga efter svåra olyckor. Biskop Esbjörn Hagberg i samtal med Sheila de Vaughn och Ann-Britt Söderberg, aktiva i föreningen Brandoffrens anhöriga. Foto: Katarina Sellius Offer för brandkatastrofen Döm först förlåt sen förlåtit dem. Det gjorde att jag själv kunde komma vidare med mitt liv. Killarna dömdes till fängelse, mellan två till åtta år. Men de anhöriga som fortfarande inte börjat förlåta mår inte bra, säger Sheila de Vaughn. Jag valde ljus i stället för mörker. Då kunde jag till slut förlåta mig själv för att jag lät min dotter gå på discot. Utredningen, som lägger fram sitt resultat för regeringen i december, lyfter fram flyget och kärnkraften som bra exempel på säkerhetskulturer. Där jobbar man sedan länge med ett systematiskt säkerhetsarbete. Där redovisar alla vilka misstag som begås och man tänker ut vad som kan göras bättre. Inom vården ser vi att samma misstag upprepas gång på gång, Biskop Esbjörn Hagberg framhåller att förlåtelse är en process som ofta kräver en dom, att någon får skulden: Den som förlåter säger: jag är beredd att lägga ner mina anklagelser. Men man måste döma för att kunna förlåta. Att förlåta är inte samma som att ursäkta, att säga äh, det var inte så farligt, säger han. Både Ann-Britt Söderberg och Sheila de Vaughn är aktiva i föreningen Brandoffrens anhöriga, Boa, som bildades efter katastrofen. Stödet de fått av andra anhöriga i samma situation, har varit ovärderligt. Ann-Britt Söderberg känner en stor frustration över att anlagda bränder fortfarande är ett stort problem i samhället. Därför vill hon hålla berättelsen om brandkatastrofen levande. Det kan hända igen. Vi måste tidigt få barn och ungdomar att förstå vad konsekvenserna av en brand kan leda till. Vi får inte glömma att berätta. Själv har hon träffat hundratals skolelever genom åren och försökt påverka. Hon leder ofta rundvandringar i brandlokalen som i dag är minneslokal för skolklasser från hela landet och berättar om katastrofen. Hur orkar man gå vidare när man mist ett barn? Min tröst var att vi hade en bra relation, vi var inte osams när vi skildes. Sommaren innan hade vi rett ut en del saker, hon hade gett bort urväxta favorit-tshirtar till sin lillebror. Hon var harmonisk. Under det sista samtalet vi hade på natten sa hon mamma, jag älskar dig innan hon lade på, berättar Ann-Britt Söderberg. KATARINA SELLIUS säger Per-Anders Sunesson, utredningens huvudsekreterare. Det kan handla om läkemedelsförväxlingar eller fallolyckor som återkommer utan att man lär sig. Sjukvården är en högriskverksamhet med högt tempo, snabba beslut och komplicerade vårdkedjor. Felaktigheter inom vården ska rapporteras till sjukhusledningen. Men rädsla för disciplinåtgärder gör att få fall rapporteras. I LYHS (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet) finns bara bestämmelser om enskildas ansvar. Vi planerar att föreslå ett nytt kapitel som handlar om vårdgivarens ansvar samt ett Nationellt råd för patientsäkerhet, berättar Sunesson.

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 3 maj 2007. Den nya myndigheten Två skolor bort. sidorna 3-10

Räddningsverkets tidning Nr 3 maj 2007. Den nya myndigheten Två skolor bort. sidorna 3-10 Räddningsverkets tidning Nr 3 maj 2007 Den nya myndigheten Två skolor bort sidorna 3-10 inledaren Sirenen Nr 3 maj 2007 Skilj inte verksledning från kärnverksamhet En ny myndighet mot olyckor och kriser.

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

Stängde hotell sid. Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna. Allt från Brand i Norrköping sid 10-15 Oro för deltidsutbildningen sid 4

Stängde hotell sid. Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna. Allt från Brand i Norrköping sid 10-15 Oro för deltidsutbildningen sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 juni 2007 Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna Stängde hotell sid 16 Allt från Brand i Norrköping sid 10-15 Oro för deltidsutbildningen sid 4 inledaren Sirenen Nr 4 juni

Läs mer

Sirenen. nr 1 2004. Räddningsverkets tidning. sid 20-23

Sirenen. nr 1 2004. Räddningsverkets tidning. sid 20-23 Sirenen Räddningsverkets tidning nr 1 2004 sid 20-23 2 Inledaren Sirenen Nr 1 2004 På god väg mot säkerhetsmyndigheten Begreppet skydd mot olyckor, som lanserades i slutet av 1990-talet, håller på att

Läs mer

Styrka med fler kvinnor sidan 6

Styrka med fler kvinnor sidan 6 Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2005 Jämtin om hjälpinsatserna: Foto: MARK EARTHY/PRESSENS BILD Styrka med fler kvinnor sidan 6 Haparanda ser inga gränser sidan 18 2 inledaren Sirenen Nr 8 2005

Läs mer

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002 Sirenen Räddningsverkets tidning nr 4 2002 Brandmän lär elever för livet sidan 6 Handikappbussen en dödsfälla sid 24-25 Rapport från Brand 2002 sid 7-11 Storstäderna misslyckas med mångfalden sid 12-13

Läs mer

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverkets tidning Nr 6 September 2008 Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverket testar fridykning Utredare vill avskaffa SMO-monopolet 2 inledaren Sirenen Nr 6 September 2008

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Räddningsverket spricker?

Räddningsverket spricker? Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2001 När jag blir stor vill jag bli brandman sid 10 Räddningsverket spricker? utredning föreslår egen utbildningsmyndighet sid 4 FOTO: BO NYSTRAND 2 Sirenen Nr 8

Läs mer

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet VEMS ANSVAR? SID 18 NY MSB-CHEF SID 4 Fel lägga ansvaret på individen Nu får andra gnälla på mig En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #8 2010 Brandstationen i Lund ska bli

Läs mer

Svenskt stöd i Libanon

Svenskt stöd i Libanon Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2006 Svenskt stöd i Libanon sid 3 Rökdykning som släckmetod på väg bort sid 6 Tema mångfald Manskulturen knäckte Eva-Marie sid 16-21 1 700-milaresa Tuffaste racet

Läs mer

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet Räddningsverkets tidning Nr 4 Juni 2006 Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17 Utbildning för utryckningsförare sid 3 Dålig koll på brandskyddet sid 4 20 år med Räddningsverket sid 19-25 Allt från

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 4 juni 2000. Färdig förbindelse. och farlig?sid 16. Foto: BO NYSTRAND

Räddningsverkets tidning Nr 4 juni 2000. Färdig förbindelse. och farlig?sid 16. Foto: BO NYSTRAND Räddningsverkets tidning Nr 4 juni 2000 Färdig förbindelse Foto: BO NYSTRAND och farlig?sid 16 2 Sirenen Nr 4 2000 inledaren Vi är på väg att komma i takt med utvecklingen Nils Olof Sandberg Tillförordnad

Läs mer

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2007 Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8 Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3 Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 inledaren Sirenen Nr 8 December

Läs mer

Sirenen. Snabb evakuering räddningen. nr 8 2004. Räddningsverkets tidning. Kolding: Södra Älvsborg Trött på trög svensk räddningstjänst.

Sirenen. Snabb evakuering räddningen. nr 8 2004. Räddningsverkets tidning. Kolding: Södra Älvsborg Trött på trög svensk räddningstjänst. Sirenen Räddningsverkets tidning nr 8 2004 Kolding: Snabb evakuering räddningen sidan 10 Södra Älvsborg Trött på trög svensk räddningstjänst sidan 4 2 Inledaren Sirenen Nr 8 2004 Mot bättre balans inom

Läs mer

Sirenen. Jobben försvinner. nr 4 2004. Rapport från Brand 2004. Gasolexplosion på krogarna. Dåligt brandskydd i gästhamnar. Räddningsverkets tidning

Sirenen. Jobben försvinner. nr 4 2004. Rapport från Brand 2004. Gasolexplosion på krogarna. Dåligt brandskydd i gästhamnar. Räddningsverkets tidning Sirenen Räddningsverkets tidning nr 4 2004 Jobben försvinner sid 4 Rapport från Brand 2004 sid 10 Gasolexplosion på krogarna sid 14 Dåligt brandskydd i gästhamnar sid 24 2 Inledaren Sirenen Nr 4 2004 Nya

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000. Räddningstjänst i nya banor. Foto: JENS ALVIN. sid 18

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000. Räddningstjänst i nya banor. Foto: JENS ALVIN. sid 18 Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000 Räddningstjänst i nya banor sid 18 Foto: JENS ALVIN 2 Sirenen Nr 3 2000 inledaren Transporterna måste bli ännu säkrare Återigen har allvarliga farligt gods-olyckor

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Foto: SCANPIX 2 Sirenen Nr 6 2001 inledaren Nu kommer förändringen av det civila försvaret Under de senaste två veckorna har regeringen lämnat två viktiga propositioner

Läs mer

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 Tar sju steg med brandskyddet Vården gör jobbet i Uppsala En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 losstagning Norge drar snabbare

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #11 2011. FOTO: ERIK MÅRTENSSON Försvarsministern om eget ansvar och kriser

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #11 2011. FOTO: ERIK MÅRTENSSON Försvarsministern om eget ansvar och kriser IT-SÄKERHET SID 12 NOLLVISION SID 7 Vill gå till motattack vid cyberangrepp Går på djupet med bostadsbränder En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #11 2011 TERROR Svår insats

Läs mer

Nr 2 2005. Han utmanar norsk räddningstjänst. sid 20. Jönköpings insats mot självmord. sid 18

Nr 2 2005. Han utmanar norsk räddningstjänst. sid 20. Jönköpings insats mot självmord. sid 18 Nr 2 2005 Han utmanar norsk räddningstjänst sid 20 Jönköpings insats mot självmord sid 18 2 Inledaren Sirenen Nr 2 2005 Höjd kunskap nödvändigt för att minska olyckorna Antalet döda i bränder under 2004

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2006. Svenska beredskapen 20 år efter Tjernobyl. sid 11

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2006. Svenska beredskapen 20 år efter Tjernobyl. sid 11 Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2006 Svenska beredskapen 20 år efter Tjernobyl sid 12 Cellplast brandfarlig isolering? sid 11 Chefen som red ut stormen sid 20 inledaren Sirenen Nr 3 April 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000. Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00

Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000. Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00 Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000 Brandmännen tände på för att rädda byn sid 4-5 Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00 2 Sirenen Nr 5 2000 inledaren Våra frågor måste göras tydligare

Läs mer